Branislav Fábry: Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ po britskom referende

Bratislava, 2. júla 2016 (HSP/Foto: YouTube)

 

Vo štvrtok 23. júna sa vo Veľkej Británii uskutočnilo referendum o členstve krajiny v Európskej Únii. Negatívny výsledok referenda zachytil európsku verejnosť zjavne prekvapenú a nepripravenú. Táto skutočnosť sa stala veľkou výzvou aj pre predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ.

 

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Kvôli britskému referendu vyčkávalo Slovensko so schválením definitívneho programu svojho predsedníctva. Jednoznačnými strategickými východiskami však ostali:

  1. Únia zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti
  2. Únia príležitostí pre jej občanov
  3. Energetická únia  s perspektívnou klimatickou politikou
  4. Únia slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
  5. Únia ako silný globálny aktér

Britské referendum akiste nebude jediným problémom, s ktorým sa EÚ počas nášho predsedníctva bude musieť vysporiadať, aj keď zásadne ovplyvní významnú časť programu. Navyše, táto téma sa nebude dať oddeliť ani od ďalších veľkých tém súčasnostiako TTIP, migrácia, terorizmus, vojny na Blízkom východe či vzťahy s Ruskom.

 

Briti a kontinent

Na rozdiel od mnohých iných štátov nie je vo Veľkej Británii negatívny postoj k európskej integrácii novinkou. Po celé storočia sa Briti pozerali na kontinent podozrievavo a skepticky. Historicky sa vždy usilovali, aby na kontinente nevznikol príliš silný hegemón, ktorý by ich mohol ohroziť. Veľká Británia sa nezapojila ani do Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (1951), a ani do Euratomu či Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1957).  Po Suezskej kríze 1956 a po páde koloniálnej ríše v Afrike v roku 1960 však už aj Londýn pochopil, že nie je veľkou koloniálnou mocnosťou a hospodársky nemôže konkurovať EHS. Aj preto sa objavila britská snaha o vstup do európskych spoločenstiev.

Na kontinente však nie každý zdieľal názor, že Veľká Británia do zjednocujúcej sa Európy patrí. Už zakladateľ hnutia Paneuropa R. Coudenhove-Kalergi v prvej polovici 20. storočia tvrdil, že Londýn má priveľa záväzkov mimo Európu a preto by nemal byť súčasťou budúceho integračného procesu. Pochybnosti o členstve Veľkej Británie v EÚ mal aj prezident Charles de Gaulle, ktorý dvakrát zablokoval prihlášku V. Británie do európskych spoločenstiev a Veľká Británia do nich vstúpila až v roku 1973.

Vo Francúzsku dlho existovali obavy, že vstupom Veľkej Británie sa posilní dominantné postavenie USA na európskom kontinente. Medzi Veľkou Britániou a USA existoval „špeciálny vzťah“ a Briti dodnes zostávajú hlavným spojencom USA vo svete. Mnohé z obáv Francúzska sa naozaj naplnili: po vstupe Veľkej Británie v roku 1973 sa napr. anglický jazyk presadil pred francúzštinou ako hlavný jazyk spoločenstiev a európsky sociálny model začal oslabovať.

Okrem toho, od 80-tych rokov minulého storočia sa v Európe začal presadzovať neoliberálny ekonomický model „thatcherizmu“, ktorý je v rozpore s tým, čo sa na kontinente vytváralo po Druhej svetovej vojne. Naopak, Európa sa v posledných desaťročiach priblížila tomuto „thatcherovskému“ modelu a nie je náhoda, že Londýn sa stal hlavným centrom európskych trhov a špekulantov.  

 

Právne následky referenda

Referendum vo Veľkej Británii má zásadný politický význam, právne následky referenda však nie sú úplne jasné. Britská koncepcia suverenity parlamentu sa referendom nemení a veľa bude závisieť od toho, aký postoj zaujme britský parlament. Napriek referendu stále platí European Community Act z roku 1972, ktorý garantuje prednosť európskeho práva a ten musí byť zrušený parlamentom. Je pravdepodobné, že poslanci si netrúfnu výsledok referenda ignorovať, je však otázne, kedy a ako zmenia zákonnú úpravu. Dá sa tiež čakať, že sa odporcovia Brexitu pokúsia napadnúť referendum kvôli jeho prípadným právnym nedostatkom.

Premiér D. Cameron už ohlásil svoju rezignáciu a očakávajú sa aj nové parlamentné voľby v novembri tohto roku. Je možné, že D. Cameron bude o odchode Británie z EÚ rokovať, zrejme však nebude ochotný robiť priveľa ústupkov, aby nebol označený za vinníka zlej dohody. Naopak, dá sa očakávať, že Brusel bude tlačiť na čo najskoršie uzavretie dohôd a nebude ochotný Londýnu ustupovať, aby tým nepovzbudzoval ďalších uchádzačov na odchod.

Lenže kým Londýn oficiálne neoznámi Európskej rade, že žiada o aplikáciu čl. 50 Zmluvy o EÚ, na statuse a právach V. Británie v inštitúciách EÚ sa nič nezmení. Článok 50 uvádza, že zmluvy sa prestanú automaticky aplikovať po dvoch rokoch od momentu oznámenia o využití práva na vystúpenie z EÚ, avšak moment oznámenia je vecou britskej vlády. Navyše, aj v tejto otázke možno dohodnúť výnimku.

Nie je vôbec jasné, ako dlho bude celý proces trvať. Proces odchodu určite nebude rýchly a môže prísť aj k situácii, že sa opakovane nepodarí schváliť dohody o odchode. Je tiež možné, že V. Británia bude chcieť na vyrokovanie výhodných podmienok svojho odchodu využiť svoje plánované predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2017 a môže tiež blokovať rozhodovanie Rady EÚ v otázkach, kde je potrebná jednomyseľnosť, aby si vyjednala lepšie podmienky odchodu. Ideálne by bolo zavŕšiť celý proces Brexitu rýchlo, aby sa situácia stabilizovala, avšak nie je to príliš pravdepodobné.

 

Zlá nálada v Európskej Únii

Lenže nielen kvôli Brexitu v súčasnosti prechádza Európa veľmi ťažkým obdobím. Dá sa dokonca povedať, že ide o najzložitejšiu krízu v celom procese európskej integrácie, ktorý na  kontinente prebieha už od 50-tych rokov. Krízy dôvery sa síce objavovali už i v minulosti, doteraz sa ich však podarilo zvládnuť. Zložité boli napr. 80-te roky minulého storočia, keď v Európe panovala  skeptická atmosféra a hľadali sa nové impulzy na oživenie integračného procesu. Práve Veľká Británia vtedy ústami svojej premiérky M. Thatcherovej kritizovala bruselskú byrokraciu, jej poľnohospodársku politiku a požadovala pre Londýn špeciálne výnimky. Krízu dôvery v Európe nakoniec pomohli vyriešiť až udalosti roku 1989, ktoré vniesli do procesu európskej integrácie nevídaný optimizmus a ktoré vyvrcholili veľkým rozšírením EÚ na východ v roku 2004.

V súčasnosti sa však nezdá, že by sa mohol objaviť podobný impulz. Kríza EÚ je hlbšia a komplikovanejšia než tá v 80-tych rokoch a náznaky krízového vývoja sa objavujú opakovane. Už počas agresie „koalície dobrovoľníkov“ v Iraku 2003 sa objavilo členenie na „starú“ a „novú“ Európu, a to podľa jej vzťahu k USA. Odvtedy sa rozpory a nedôvera ešte prehĺbili, aj keď nedôveru medzi štátmi dnes spôsobujú najmä rozpory v otázkach migračnej krízy či krízy eura.

Oveľa závažnejšie je však to, že negatívne sa voči politike EÚ vymedzujú aj masy európskych občanov. Najmä pri referendách dávajú Bruselu najavo, že so súčasným smerovaním EÚ nesúhlasia. Citeľným signálom boli neúspešné referendá o Zmluve o ústave pre Európu, ktoré v roku 2005 beznádejne zlyhali. Zlyhali pritom vo Francúzsku a v Holandsku, teda v krajinách zakladajúcich členov EÚ. Spomenúť možno aj grécke referendum o návrhoch tzv. Trojky na riešenie finančnej krízy či holandské referendum o asociačnej dohode medzi EÚ a Ukrajinou – všetky s negatívnym výsledkom.

 

Elity verzus občania

Jedným z hlavných dôvodov pre neúspešné referendá o európskych otázkach je neustále sa prehlbujúca priepasť medzi európskymi elitami a väčšinou obyvateľov. Politické a ekonomické elity v EÚ sa opakovane blamovali neschopnosťou predvídať negatívne dôsledky svojej politiky, od konfliktov na Blízkom východe až po finančnú krízu. Opakovane sa tiež ukázalo, že názor občanov bol rozumnejší než názor „odborníkov“. Medzi občanmi tak okrem pocitu, že ich elity klamú, narastá aj pocit, že elity nevedia, čo sa v Európe deje.

Veľmi dlho sa hovorí aj o demokratickom deficite v EÚ. Nejde však len o spôsob, ako sa prijímajú rozhodnutia v Bruseli. Demokratický deficit je zreteľný aj v jednotlivých členských štátoch. Nielen v Slovenskej republike existuje malá skupina vplyvných oligarchov z finančných skupín, ktorá koncentruje čoraz viac moci a prostredníctvom svojich médií sa snaží vnútiť občanom vlastné predstavy o budúcich rozhodnutiach. Oligarchické médiá na rastúci nesúhlas verejnosti dnes reagujú zostrenou kampaňou a snažia sa zvrátiť názor verejnosti nielen „vysvetľovacími kampaňami“, ale aj agresívnymi varovaniami pred „ruskou propagandou“.

Ďalším z dôležitých dôvodov nedôvery v EÚ je aj neustály nárast ekonomických a sociálnych rozdielov či chudoby na kontinente. Sme svedkami alarmujúcich sociálnych nerovností a to aj v krajinách, ktoré boli v druhej polovici 20. storočia vzorom sociálne orientovanej trhovej ekonomiky. Občania sa oprávnene pýtajú, prečo v Európe s klesajúcimi sociálnymi štandardami pre chudobných rastie „socializmus pre bohatých“. Prečo je stále viac „záchranných balíčkov“ pre banky a stále menej „záchranných balíčkov“ pre pacientov a dôchodcov?

Mimoriadne vážnym problémom je nezamestnanosť mladých, najmä v krajinách južnej Európy, kde ide skoro o polovicu obyvateľstva v danej vekovej kategórii. Práve to vytvára revolučnú atmosféru, akú sme mali možnosť vidieť v Grécku. Uvedený vývoj sa  neustále prehlbuje a to napriek obrovskému nárastu vysokých škôl, ktoré umelo znižujú reálne počty nezamestnaných mladých ľudí.

 

Rokovania o dohode TTIP

Len máloktorá téma v súčasnej Európe symbolizuje demokratické deficity EÚ tak jednoznačne ako práve rokovania o dohode o TTIP (Transatlantické partnerstvo pre obchod a investície). V tejto dohode však nejde len o voľný obchod, ale aj o právne možnosti oligarchov – investorov, ako si vytvoriť silnejšie právne postavenie a ako vplývať na rozhodovacie procesy v štátoch.  

O dohode TTIP sa od začiatku rokovalo veľmi netransparentným spôsobom, bez zverejnenia zásadných materiálov a to vzbudilo podozrenia mnohých ľudí v Európe. Uniknuté materiály z rokovaní dokazovali, že pripravovaná dohoda je veľmi pochybná a odpor verejnosti narastal nielen v EÚ, ale i v USA. Európska komisia sa na konci roku 2015 pokúsila zmierniť odpor verejnosti najmä tým, že svoje návrhy „stransparentnila“ a miesto arbitrážnych súdov navrhla vytvoriť verejný súdny orgán pre investorov. Lenže návrhy USA stále zverejnené nie sú a práve tie najväčšie riziká z nich sa môžu ocitnúť vo výslednej dohode.

Práve dohoda TTIP je vnímaná verejnosťou ako symbol nadvlády investorskej oligarchie a práve tu môže EÚ ukázať, nakoľko je pre ňu názor verejnosti dôležitý. TTIP bude veľmi dôležitou výzvou i pre slovenské predsedníctvo a je možné, že práve v tomto období budú rokovania intenzívne a vláda SR by tu mohla zohrať určitú úlohu. Na druhej strane o tejto snahe možno pochybovať, keďže práve vládnuci slovenskí sociálni demokrati sú silnými zástancami dohody TTIP a napriek odporu verejnosti prijatie dohody dlhodobo presadzujú. Tým sa pripojili k tým ľavicovým stranám v Európe, ktoré kvôli podpore oligarchov odovzdali túto tradične ľavicovú tému euroskeptikom.   

Vzťahy s Ruskom

Veľkou témou slovenského predsedníctva budú zrejme aj vzťahy s Ruskom. Hoci konkrétny program predsedníctva bude prijatý až 30. júna, v strategických východiskách pre predsedníctvo sa spomína mnoho bodov, ktoré určite Rusko nepotešia. Ide najmä o snahu zintenzívniť spoluprácu EÚ a NATO v obranných a bezpečnostných otázkach či problematika energetiky, kde vláda zastáva odmietavé stanovisko proti plánu na plynovod Nord Stream 2.

Z oficiálnych postojov  tiež vyplýva neochota zasadiť sa o zrušenie protiruských sankcií, ktoré škodia nielen Rusku, ale i štátom EÚ. Veľmi zle pritom vyznel napr. splnomocnenec vlády pre prípravu slovenského predsedníctva v diskusnej relácii „O päť minút dvanásť“ v RTVS z 5. júna 2016, keď jeho postoje k sankciám odmietol dokonca i opozičný politik R. Sulík, ktorý určite nie je rusofilom.

Lenže ak pre vzťahy s Ruskom príde slovenské predsedníctvo iba s negatívnym programom, tak vláda stratí aj tie sympatie, ktoré získal premiér R. Fico svojou návštevou Moskvy pri oslavách Víťazstva nad fašizmom 9. mája 2015. Práve premiér by mohol vo vzťahoch k Rusku svojimi vyjadreniami vytvárať určitú rovnováhu, pretože vyjadrenia prezidenta A. Kisku či predstaviteľov ministerstva zahraničia týmto vzťahom príliš nepomáhajú.

Hrozby z Blízkeho Východu

Téma vzťahov s Ruskom je v súčasnosti v tieni problémov, ktoré sa spájajú s Blízkym východom a ktoré výrazne ovplyvňujú našu bezpečnosť. Vojny na Blízkom východe sú spojené s problémami terorizmu a masovej migrácie. Hoci v týchto otázkach sa riešenie hľadá len ťažko, všetci sa zhodujú v tom, že problémy terorizmu a migrácie treba riešiť tam, kde vznikajú. A tie vznikajú najmä na širšom Blízkom východe.

Veľmi pochybnou sa javí aj politika EÚ voči Turecku. Najväčšiu skepsu prejavuje tradične Cyprus, pretože Turecko stále okupuje 37 % jeho územia a vyhlásilo tam i „bábkovú“ Severocyperskú republiku. Témy ako ľudské práva, práva kurdskej menšiny a mnohé ďalšie museli ustúpiť „výmennému obchodu“ v otázke migrácie. Paradoxne, tieto snahy o „uplácanie“ Turecka v otázke migrácie ostro kontrastujú s nepružným postojom EÚ voči Rusku a najmä vo vzťahu k Sýrii. Európske štáty tu nie sú bez viny a majú veľkú spoluzodpovednosť za destabilizáciu celej oblasti. EÚ a USA už pred vojnou ničili Sýriu sankciami, hoci Sýria na vlastnom území hostila vyše milióna utečencov zo Západom zničeného Iraku. Sankcie síce nedokázali odstrániť tamojší vládnuci režim, ale veľmi zvýšili utrpenie tamojšieho obyvateľstva. Žiaľ, EÚ tieto sankcie v máji 2016 predĺžila o ďalší rok, hoci sa za ich zrušenie veľmi zasadzovali i sýrski katolícki biskupi vo svojom liste do Bruselu z mája 2016.

Práve v otázke vzťahov k Sýrii by mohlo slovenské predsedníctvo urobiť viac. Hoci je jasné, že v otázke statusu Sýrie nebude možné dosiahnuť zásadnú zmenu postoja EÚ, aspoň pri probléme sankcií možno apelovať na prehodnotenie sankčného mechanizmu. Tak by sa podarilo dosiahnuť aspoň zmiernenie utrpenia väčšiny siedmych miliónov vnútorne vysídlených Sýrčanov, ktorí žijú prevažne na území kontrolovanom sýrskou vládou.

 

Doba „eurohujerov“ či poctivá diskusia?

Na záver treba povedať, že slovenské predsedníctvo v Rade EÚ určite nedokáže zásadne zmeniť európsku politiku, bolo by však vhodné odovzdať rozbúrenej Európe aspoň jedno posolstvo – posolstvo mieru. Slovensko, ako malá krajina bez tradície militarizmu, by posolstvom mieru mohlo Európu naozaj obohatiť, i keď sa dá čakať, že sa to niektorým vplyvným skupinám v EÚ páčiť nebude. Nebolo by tiež na škodu, keby vláda SR vyjadrovala i názory vlastných občanov, nielen vybraných mimovládnych organizácií. Niekedy by stálo za to zvážiť i kritické názory. Aby sa obdobie slovenského predsedníctva nestalo len exhibíciou slovenských „eurohujerov“.    

Branislav Fábry v Literárnom týždenníku

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Vyšetrenie protilátok nie je indikátorom pre rozhodovanie sa, či sa nechať zaočkovať

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot Facebook/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky )   Vyšetrenie protilátok nie je indikátorom pre rozhodovanie sa, či sa proti ochoreniu COVID-19 zaočkovať alebo si nechať podať tretiu dávku. Upozornil na prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie, profesor Miloš Jeseňák „V súčasnosti je známe, že 10 až…

Kvalitný spánok je telom i dušou nášho zdravia: Podporte ho prírodným CBD

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Spánok je našou biologickou potrebou a nemožno ho ničím nahradiť. Pre ľudský život je nevyhnutný najmä preto, že pomáha načerpať energiu, znižuje riziko obezity, či srdcovo-cievnych ochorení a jeho nedostatok, či deprivácia môže mať na ľudský organizmus, telo a myseľ veľmi negatívny dopad.Ak ste…

Odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť, žiadajú riešenie situácie v školstve

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku vyhlásila v utorok štrajkovú pohotovosť a vyzýva vládu SR, aby začala bezodkladne riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti školstva. A to predovšetkým zvýšením finančných zdrojov na zlepšenie finančného ohodnotenia všetkých zamestnancov školstva…

Kostoly a obchody sa otvoria pre očkovaných a “prekonaných”, žiaci zostanú doma. Matovič dal dôchodcom „neodolateľnú ponuku“ a uzatvoril o nich stávku

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/SITA/Teraz.sk/TASR/Foto: Screenshot Facebook/TASR TV, TASR-Jaroslav Novák, Pavel Neubauer, Jakub Kotian)   Koalícia dospela k dohode ohľadne pandemických opatrení ako aj podpory očkovania seniorov nad 60 rokov. Na spoločnej tlačovej konferencii koaličných partnerov o tom informoval premiér Eduard Heger 300 eur pre dôchodcov Miesto očkovacích poukazov v…

Trnka má problém. Cez známeho nakúpil teplomery pre KSK za dvojnásobnú sumu a snažil sa to ututlať. Poslanci OĽaNO podali podnet na NKÚ

0 icon

Košice 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Poslanci NR SR za hnutie OĽANO z Košického kraja Erik Ňarjaš, Mária Šofranko, Milan Potocký, Jarmila Vaňová, Peter Liba a Vojtech Tóth podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) pre podozrenie z predraženého verejného obstarávania v Košickom samosprávnom kraji (KSK). Zároveň…

Kauza Jeleň sa novou „Gorilou“ nestala. Gašpar bol prepustený, Smer-SD sa nepodarilo oslabiť a prokurátor vyšetrovateľovi NAKA zrušil uznesenie pre pochybenia

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák, Jaroslav Novák, Facebook-Dominika Sebinková)   V uplynulých týždňoch médiá značne podrobne rozoberali uniknuté nahrávky, na ktorých boli zachytení predstavitelia Smeru a advokáti pri rozhovoroch na poľovníckej chate neďaleko Levíc. Kým liberálne médiá zaujímal skôr obsah nahrávok, Smer-SD opätovne poukazoval na to, že nahrávky vznikli…

SIS: Pre bilaterálnu spoluprácu boli vlani kľúčoví partneri zo štátov EÚ a NATO

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-SIS)   Partneri z členských štátov EÚ a NATO boli vlani kľúčovými subjektmi bilaterálnej spolupráce Slovenskej informačnej služby (SIS) so spravodajskými službami iných štátov. Dôležitým pilierom medzinárodnej bilaterálnej spravodajskej spolupráce bola výmena analytických informácií. Vyplýva to zo správy o činnosti SIS za rok 2020 Spoluprácu s…

Zvrat v prípade obžaloby Kováčika a Košča: Najvyšší súd zrušil uznesenie sudcu Trubana

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Najvyšší súd (NS) SR nezistil dôvod na odmietnutie obžaloby na bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a podnikateľa Petra Košča v prípade, kde sú obvinení z korupcie. Senát vyhovel sťažnosti prokurátora, zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a prikázal mu, aby…

Deti od 5 do 14 rokov momentálne tvoria najviac prípadov ochorenia COVID-19 v rámci európskeho regiónu, tvrdí WHO

0 icon

Ženeva 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v utorok uviedla, že deti od 5 do 14 rokov sú momentálne zodpovedné za najvyššiu mieru potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v regióne zahŕňajúcom Európu a Strednú Áziu Riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge vyhlásil, že…

Bombový útok v irackej Basre usmrtil najmenej štyri osoby

0 icon

Basra 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Nabil al-Jurani)   Centrom irackého mesta Basra v pondelok otriasla explózia, ktorá si podľa irackých bezpečnostných síl vyžiadala najmenej štyroch mŕtvych a rovnaký počet zranených Podľa tamojších úradov vybuchla motorka, i keď bezprostredne po incidente nebolo známe, či na nej bola nastražená bomba alebo…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ján Droppa

Vakcína - ako biologická zbraň

0icon

  Dnes je jasné. že vírusová chrípka Covid mutuje. Pri vzniku pandémie Covid, bolo prvou úlohou vyvinúť vakcínu. Prvá sa sa k tomu prihlásila firma Pfizer-Biontech (USA-D), vakcínu vyvíjali aj iné laboratória na svete v Číne, Rusku, Anglicko a ďalšie. Vzhľadom k celosvet

René Pavlík

Poslanecká impotencia

0icon

Nemohúcnosť Slepý s hluchým rokuje. Naše média sa chystajú na Silvestra. Nemusia nič hľadať. Parlament tvorí za nich - paródiu na nemohúcnosť. Ak to RTV:, a oplatené média odvysielajú, budeme plakať, ale nie od smiechu. O čom hovorím? O poukážkach. Už druhý týždeň rokujú hlup&aacut

Dalimír Solčanský

Dnešný rozhovor Biden – Putin, sľub spred 30 rokov, rozširovanie NATO na východ a čím to môže celé skončiť

0icon

Dnes sa uskutoční očakávaný videohovor Biden - Putin medzi prezidentami USA a Ruska. Preberať by sa mali témy zníženia napätia okolo Ukrajiny, rozširovania NATO na východ a rokovanie o  možnej dohode o vzájomných bezpečnostných garanciách. Ako sa to celé začalo? Po vý

Pavel Jacz

„Usilovný“ Droba nám vybavil chaos hromadnej dopravy v Bratislavskej župe! Bravóóó!

0icon

To, čo nám predviedol na minulotýždňovej tlačovej besede predseda BSK Droba, môžem charakterizovať ako kovbojskú komédiu súčasnosti. Droba je samozrejme „anjel anjelský“, ktorý asi plnil len politickú objednávku na výmenu dopravcu a dnes sa kúpe sám v bahne. Podľa jeho slov je všetko iné na vine, len nie to, že…

Peter Lipták

Nová nádej kovid pacientov v rukách všeobecných lekárov

0icon

Od začiatku novembra máme my, všeobecní praktickí lekári, k dispozícii nový druh veľmi účinnej včasnej ambulantnej liečby a to podávanie monoklonálnych protilátok kasirivimab/imdevimab (MAB K/I), ktorá má viac ako 90% účinnosť, t.j. lepšiu ako má ivermektín (cca 80% účinnosť). Preto indikácia tejto liečby je vyhradenápre rizikových pacientov

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozsvietila vianočný stromček na nádvorí Prezidentského paláca

Autor: TASR-Pavol Zachar

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Vyšetrenie protilátok nie je indikátorom pre rozhodovanie sa, či sa nechať zaočkovať

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot Facebook/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky )   Vyšetrenie protilátok nie je indikátorom pre rozhodovanie sa, či sa proti ochoreniu COVID-19 zaočkovať alebo si nechať podať tretiu dávku. Upozornil na prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie, profesor Miloš Jeseňák „V súčasnosti je známe, že 10 až…

Kvalitný spánok je telom i dušou nášho zdravia: Podporte ho prírodným CBD

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Spánok je našou biologickou potrebou a nemožno ho ničím nahradiť. Pre ľudský život je nevyhnutný najmä preto, že pomáha načerpať energiu, znižuje riziko obezity, či srdcovo-cievnych ochorení a jeho nedostatok, či deprivácia môže mať na ľudský organizmus, telo a myseľ veľmi negatívny dopad.Ak ste…

Odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť, žiadajú riešenie situácie v školstve

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku vyhlásila v utorok štrajkovú pohotovosť a vyzýva vládu SR, aby začala bezodkladne riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti školstva. A to predovšetkým zvýšením finančných zdrojov na zlepšenie finančného ohodnotenia všetkých zamestnancov školstva…

Kostoly a obchody sa otvoria pre očkovaných a “prekonaných”, žiaci zostanú doma. Matovič dal dôchodcom „neodolateľnú ponuku“ a uzatvoril o nich stávku

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/SITA/Teraz.sk/TASR/Foto: Screenshot Facebook/TASR TV, TASR-Jaroslav Novák, Pavel Neubauer, Jakub Kotian)   Koalícia dospela k dohode ohľadne pandemických opatrení ako aj podpory očkovania seniorov nad 60 rokov. Na spoločnej tlačovej konferencii koaličných partnerov o tom informoval premiér Eduard Heger 300 eur pre dôchodcov Miesto očkovacích poukazov v…

Trnka má problém. Cez známeho nakúpil teplomery pre KSK za dvojnásobnú sumu a snažil sa to ututlať. Poslanci OĽaNO podali podnet na NKÚ

0 icon

Košice 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Poslanci NR SR za hnutie OĽANO z Košického kraja Erik Ňarjaš, Mária Šofranko, Milan Potocký, Jarmila Vaňová, Peter Liba a Vojtech Tóth podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) pre podozrenie z predraženého verejného obstarávania v Košickom samosprávnom kraji (KSK). Zároveň…

Kauza Jeleň sa novou „Gorilou“ nestala. Gašpar bol prepustený, Smer-SD sa nepodarilo oslabiť a prokurátor vyšetrovateľovi NAKA zrušil uznesenie pre pochybenia

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák, Jaroslav Novák, Facebook-Dominika Sebinková)   V uplynulých týždňoch médiá značne podrobne rozoberali uniknuté nahrávky, na ktorých boli zachytení predstavitelia Smeru a advokáti pri rozhovoroch na poľovníckej chate neďaleko Levíc. Kým liberálne médiá zaujímal skôr obsah nahrávok, Smer-SD opätovne poukazoval na to, že nahrávky vznikli…

SIS: Pre bilaterálnu spoluprácu boli vlani kľúčoví partneri zo štátov EÚ a NATO

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-SIS)   Partneri z členských štátov EÚ a NATO boli vlani kľúčovými subjektmi bilaterálnej spolupráce Slovenskej informačnej služby (SIS) so spravodajskými službami iných štátov. Dôležitým pilierom medzinárodnej bilaterálnej spravodajskej spolupráce bola výmena analytických informácií. Vyplýva to zo správy o činnosti SIS za rok 2020 Spoluprácu s…

Zvrat v prípade obžaloby Kováčika a Košča: Najvyšší súd zrušil uznesenie sudcu Trubana

0 icon

Bratislava 7. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Najvyšší súd (NS) SR nezistil dôvod na odmietnutie obžaloby na bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a podnikateľa Petra Košča v prípade, kde sú obvinení z korupcie. Senát vyhovel sťažnosti prokurátora, zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a prikázal mu, aby…

Deti od 5 do 14 rokov momentálne tvoria najviac prípadov ochorenia COVID-19 v rámci európskeho regiónu, tvrdí WHO

0 icon

Ženeva 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - František Iván)   Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v utorok uviedla, že deti od 5 do 14 rokov sú momentálne zodpovedné za najvyššiu mieru potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v regióne zahŕňajúcom Európu a Strednú Áziu Riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge vyhlásil, že…

Bombový útok v irackej Basre usmrtil najmenej štyri osoby

0 icon

Basra 7. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Nabil al-Jurani)   Centrom irackého mesta Basra v pondelok otriasla explózia, ktorá si podľa irackých bezpečnostných síl vyžiadala najmenej štyroch mŕtvych a rovnaký počet zranených Podľa tamojších úradov vybuchla motorka, i keď bezprostredne po incidente nebolo známe, či na nej bola nastražená bomba alebo…

Podkasty

Drogy smiete, ale jazyk držte za zubami, odkazuje Kolíková

icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR – Dano Veselský) Žijeme v časoch revolúcií a reforiem. Zatiaľ čo vo vikipedii sa píše, že revolúcia je hlboká kvalitatívna zmena v spoločensko-politických vzťahoch, zvrat, obrat, prechod od starého politického usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami, my vďaka ministrovi financií Matovičovi vieme, môže byť aj „daňovo-odvodová revolúcia“. A vďaka ministerke spravodlivosti Kolíkovej začíname chápať,...

Zlikviduje Matovič v mene jeho „revolúcie“ strednú vrstvu ako prvý na svete?

icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel) Noty, vlastne „návod na postup“, ako to prezradil na tlačovej besede v polovici októbra minister Lengvarský, sú rozoslané a vlády ich strmhlav plnia. Jednou z úloh v rámci zavedenia nového svetového poriadku je likvidácia strednej vrstvy. Matovič svoju daňovú revolúciu, reformu, či „atómovú bombu“ začal prezentovať 17. novembra, práve...

„V tejto republike médiá vládnu, majú obrovské kompetencie a žiadnu zodpovednosť.“ Ktoré médiá má na mysli člen výboru NR SR pre kultúru Dušan Jarjabek?

icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:) Na žiadosť Európskej komisie vypracoval rezort Natálie Milanovej súbor zákonov týkajúcich sa mediálneho prostredia, všetkých druhov médií aj autorského zákona. Dva z balíka zákonov sú už v parlamente. Podľa šéfky ministerstva kultúry vyvolá tento balík zákonov v praxi doslova „kultúrnu revolúciu“. Zvuk: Milanová Bývalá ministerka kultúry Jana Laššáková, dnes pod krídlami Hlasu-SD, si...

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ján Droppa

Vakcína - ako biologická zbraň

0icon

  Dnes je jasné. že vírusová chrípka Covid mutuje. Pri vzniku pandémie Covid, bolo prvou úlohou vyvinúť vakcínu. Prvá sa sa k tomu prihlásila firma Pfizer-Biontech (USA-D), vakcínu vyvíjali aj iné laboratória na svete v Číne, Rusku, Anglicko a ďalšie. Vzhľadom k celosvet

René Pavlík

Poslanecká impotencia

0icon

Nemohúcnosť Slepý s hluchým rokuje. Naše média sa chystajú na Silvestra. Nemusia nič hľadať. Parlament tvorí za nich - paródiu na nemohúcnosť. Ak to RTV:, a oplatené média odvysielajú, budeme plakať, ale nie od smiechu. O čom hovorím? O poukážkach. Už druhý týždeň rokujú hlup&aacut

Dalimír Solčanský

Dnešný rozhovor Biden – Putin, sľub spred 30 rokov, rozširovanie NATO na východ a čím to môže celé skončiť

0icon

Dnes sa uskutoční očakávaný videohovor Biden - Putin medzi prezidentami USA a Ruska. Preberať by sa mali témy zníženia napätia okolo Ukrajiny, rozširovania NATO na východ a rokovanie o  možnej dohode o vzájomných bezpečnostných garanciách. Ako sa to celé začalo? Po vý

Pavel Jacz

„Usilovný“ Droba nám vybavil chaos hromadnej dopravy v Bratislavskej župe! Bravóóó!

0icon

To, čo nám predviedol na minulotýždňovej tlačovej besede predseda BSK Droba, môžem charakterizovať ako kovbojskú komédiu súčasnosti. Droba je samozrejme „anjel anjelský“, ktorý asi plnil len politickú objednávku na výmenu dopravcu a dnes sa kúpe sám v bahne. Podľa jeho slov je všetko iné na vine, len nie to, že…

Peter Lipták

Nová nádej kovid pacientov v rukách všeobecných lekárov

0icon

Od začiatku novembra máme my, všeobecní praktickí lekári, k dispozícii nový druh veľmi účinnej včasnej ambulantnej liečby a to podávanie monoklonálnych protilátok kasirivimab/imdevimab (MAB K/I), ktorá má viac ako 90% účinnosť, t.j. lepšiu ako má ivermektín (cca 80% účinnosť). Preto indikácia tejto liečby je vyhradenápre rizikových pacientov

TopDesať

Rainbow bridge ako div sveta: 2. časť

0 icon

Počuli ste už o Rainbow bridge (Dúhovom moste) z ružového pieskovca, ktorý sa nachádza v južnom Utahu v Spojených štátoch? Ak nie, určite by ste mali začať prvou časťou nášho článku. A - samozrejme - pokračovať touto druhou, ktorá je zároveň nateraz poslednou o oblúku, ktorý americký prezident Theodore Roosevelt…

5 receptov na prípravu vareného vína inšpirované domovom aj zahraničím

0 icon

Vianočné trhy majú svoje čaro, svetelné ozdoby, množstvo ľudí, chutí, vôní. Ale ak sa chceš so svojimi priateľmi porozprávať o tom, ako rýchlo ubehol ďalší rok, nemáš šancu. Hlasitá hudba a ruch tomu bránia. Vo väčších mestách dokonca ani nemáš kde vypiť svoj punč či víno. Preto si radšej skús…

Santa Claus: Je len výmyslom obchodníkov? 2. časť

0 icon

V západnej Európe je Santa Claus všeobecne známy ako milá postavička, ktorá rozdáva na Vianoce darčeky. Skutočne existoval alebo sa jedná len o marketingový ťah obchodníkov? Pokračujeme druhou časťou článku o Santa Clausovi. Mýtus o rozdávaní darčekov vznikol z inej legendy: Je to príbeh o chudobnom otcovi, ktoré svoje tri dcéry nemohol vydať, lebo nemal pre ne…

Kde sa nachádza ruské cárske zlato? Pátral aj samotný Putin

0 icon

Rok 1917 bol v Rusku naozaj turbulentný. Revolúcia zasiahla celú krajinu. Chaos, ktorý nastal ,sa postaral o „stratu“ ruského cárskeho pokladu Romanovcov. Horúca stopa vedie k jazeru na Sibíri, kde sa do obrovskej hĺbky ponoril aj Vladimír Putin. Podarilo sa mu nájsť ruské cárske zlato? Cárska rodina nahromadila za celú dobu svojho…

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 2. časť

0 icon

Západné vetry vanú nad pariacimi sa dažďovými lesmi v povodí Konga a zbierajú vlahu. Pohorie Ruwenzori ich donúti stúpať vyššie a skondenzovať sa na dážď a kryštáliky ľadu. Výsledkom sú mraky, ktoré takmer ustavične zahaľujú vrcholky Ruwenzori. Ako správne tušíte, práve tento proces má za následok, že rastliny rastú do…

Armádny Magazín

Pád hegemóna alebo šesť dôvodov kolapsu dolárového systému

0 icon

USA, 7. decembra 2021 (AM) – Akciový trh klesá, šéf Federálneho rezervného systému Powell sa obáva vysokej inflácie, spája to s novou mutáciou vírusu covid, no zároveň hovorí o „silnej“ ekonomike USA.    Vyvstáva však otázka, ako to je v skutočnosti? Samo

Francúzsko získava doteraz najväčší kontrakt na dodávku stíhačiek Rafale pre zahraničného zákazníka

0 icon

Francúzsko, 7. decembra 2021 (AM) – Elyzejský palác oznámil, že so Spojenými arabskými emirátmi bola uzavretá dohoda o predaji 80 lietadiel Rafale. Dubaj je prvou zastávkou Emmanuela Macrona na jeho ceste po krajinách Perzského zálivu pred Katarom a Saudskou Ará

„Generál Mráz“ sa pokúšal bojovať za Hitlera

0 icon

Rusko, 7.december 2021 (AM) – V roku 1941 sa anomálne silné mrazy pri Moskve začali už 12. novembra. Populárna legenda hovorí, že práve mrazy zastavili hitlerovskú armádu a zachránili sovietske hlavné mesto. Lenže nemeckí generáli, ktorí všetko videli na vlastné oči, pomenúvajú iné dôvody svojej historickej porážky.  

Minister obrany Naď zahral na rusofóbnu strunu: Rusi napadnú koho chcú a kedy sa im to hodí

0 icon

Slovensko, 7.december 2021 (AM, Sputnik) – Minister obrany Jaroslav Naď informoval, že slovenskí vojaci dorazili s húfnicami Zuzana 2

Švédsky inštitút zničil mýtus NATO: Obviňovať Rusko z vojenských plánov je nesprávne

0 icon

Švédsko, 7. decembra 2021 (AM) –Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru zverejnil správu o predaji zbraní za posledných päť rokov. Jeho údaje spochybňujú slová NATO o vojensk

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozsvietila vianočný stromček na nádvorí Prezidentského paláca

Autor: TASR-Pavol Zachar

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali