Branislav Fábry: Program PS/Spolu ako hrozba pre demokraciu?

Bratislava 11. októbra 2019 (HSP/Brankof/Foto: TASR)

 

Nedávno koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu zverejnila svoj volebný program do volieb v roku 2020 s názvom „Bod zlomu“. Program je podrobne spracovaný a niektoré kapitoly sú veľmi podnetné, i keď s inými nesúhlasím. Dokonca by som sa potešil, keby sa niektoré sľuby koalícii PS/Spolu podarilo splniť, napr. keby dokázali odstrániť krížové vlastníctvo v zdravotníctve

Na snímke zľava predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban a predseda SPOLU – občianskej demokracie (OD) Miroslav Beblavý

V programe sa však objavuje jeden zásadný rušivý moment: je to snaha hľadať vnútorného nepriateľa, ktorý by mal ospravedlniť obmedzovanie základných práv pre ľudí s nepohodlnými názormi. Navrhujú sa tiež formy masívnej propagandy, aké sme od roku 1989 nepoznali. Takže napriek tomu, že v programe PS/Spolu sa vyhlasuje viacero zaujímavých bodov, program predstavuje hrozbu pre demokraciu na Slovensku.

Najviac nebezpečných formulácii sa nachádza v kapitole „Hybridné hrozby a dezinformácie“, ale tie nechýbajú ani v ďalších kapitolách, napr. „Ľudské práva a občianska spoločnosť“. Útoky na demokratické hodnoty pritom možno rozdeliť do týchto okruhov:

 

 

Totalitný newspeak

Už na prvý pohľad vidno, že program PS/Spolu je publikovaný vo veľmi sofistikovanom jazyku, súčasne však obsahuje viaceré nebezpečné pojmy a na niektoré z nich treba poukázať. Doslova zákerný je pojem „ochrana informačného a kybernetického priestoru“ (s. 150 programu). Nech sa pokúsim o akýkoľvek výklad, z tohto pojmu cítiť snahu o neprijateľné obmedzovanie slobody prejavu a práva na informácie, teda politických práv podľa čl. 26 ústavy. Keďže však výrazy ako cenzúra či obmedzovanie slobody prejavu znejú veľmi negatívne, zavádza sa sofistikovanejší a menej sprofanovaný pojem. Podľa programu chce PS/Spolu túto „ochranu“ vykonávať spoločne s občianskou spoločnosťou, dá sa však predpokladať, že len s jej vybranou časťou (IVO, konspiratori.sk, a pod.).

Veľmi nebezpečný je aj pojem „informačná mapa krajiny“ (s. 148) v súvislosti s tzv. Centrom pre hybridné hrozby. Na efektívne vytvorenie takejto „mapy“ bude totiž treba masívne zhromažďovať a vyhodnocovať súkromnú komunikáciu občanov, ako aj ich identitu v kyberpriestore. PS/Spolu v programe priamo vyhlasuje: „Zvýšime aktivitu spravodajských služieb v oblasti hybridných hrozieb, dezinformácií či domácich polovojenských jednotiek a začneme proaktívnu, verejnú strategickú komunikáciu v týchto oblastiach.“ (s. 142).  Možno teda očakávať zvýšené špehovanie občanov tajnými službami v rozpore s ich právom na súkromie či v rozpore s čl. 22 ústavy. Pojem špehovanie však opäť neznie príliš demokraticky a preto sa hovorí o „informačnej mape krajiny“. A ako asi bude vyzerať „verejná strategická komunikácia“ tajných služieb? Budú sa azda vydávať diskreditačné správy o nepohodlných skupinách ľudí s odvolávkou na informácie, ktoré „nemožno zverejniť“?

Nebezpečným je výrok: „Vytvoríme koncepciu strategickej komunikácie SR a na ňu naviazané rezortné akčné plány. Zriadime oddelenia strategickej komunikácie na kľúčových rezortoch“. (s. 148) „Strategickú komunikáciu“ presadzujú už dlhšie niektoré mimovládne organizácie, napr. GLOBSEC Policy Institute, ktorý uvádza: „Koaličné spory, absencia politického konsenzu o bezpečnostných hrozbách alebo o zahraničnopolitickej a geopolitickej orientácii SR či rezortizmus predstavujú zásadné riziko pre úspešnú strategickú komunikáciu v SR.“ Lenže spoločnosť, kde by neexistovali koaličné spory, vládol úplný konsenzus o zahraničnej politike či o bezpečnostných hrozbách, by musela výrazne obmedziť demokratickú pluralitu. Tradičnou výhodou demokracie je schopnosť nájsť slobodnejšiu a spravodlivejšiu úpravu vzťahov v diskusii, lenže v situácii, keď vládne „strategická komunikácia“, je spravodlivá diskusia znemožnená…

V programe PS/Spolu sa nehovorí ani o propagande, ani o cenzúre, ani o špehovaní, avšak používajú sa pojmy, ktoré majú blízky obsah a preto sa treba mať na pozore. Žiaľ, tento antidemokratický jazyk nie je typický len pre nové strany na Slovensku, ale aj pre iné štáty či nadnárodné inštitúcie. Celkovo prišlo k vážnemu posunu preč od demokracie aj v EÚ a možno si iba smutne spomínať na rezolúciu Európskeho parlamentu o slobode prejavu na Internete z roku 2006, ktorá hovorila: „(Európsky parlament) silno odsudzuje obmedzenia internetového obsahu, ktoré používajú vlády a nie sú v prísnom súlade s garanciami slobody prejavu či už ide o šírenie alebo prijímanie informácií;“

 

Obrana demokracie a najvyšší úrad pravdy

Jedným z hlavných návrhov v programe PS/Spolu je vznik nových inštitúcií, ktoré majú „brániť demokraciu“. Spomenúť treba najmä „Ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR“ (s. 73). Mám veľké výhrady voči koncepcii „brániacej sa demokracie“, ktorá sa často odôvodňuje príkladom Weimarskej republiky a domnievam sa, že tvrdé zákony na ochranu republiky, resp. demokracie, nepomáhajú. Weimarská republika ich mala dokonca tvrdšie než povojnová SRN, zakázala aj viac politických strán, krvavo rozháňala demonštrácie a napriek tomu ju nakoniec A. Hitler zlikvidoval. Paradoxne, podarilo sa mu to vďaka „obrane“ – pred komunistickou hrozbou, napojenou na Moskvu. NSDAP nikdy nezískala vo voľbách do Reichstagu väčšinu, dokonca ani v marci 1933 (288 z 647 mandátov). Nacisti Reichstag úplne ovládli, až keď s podporou ďalších strán zrušili poslanecké mandáty komunistom (následne i soc. demokratom). Aj pri „obrane demokracie“ treba  myslieť na riziko, že k moci sa dostane niekto neželaný, kto dané inštitúty zneužije. Téme som sa venoval v samostatnom článku.

V programe PS/Spolu sa ďalej uvádza: „Západný svet vrátane Slovenska zvádza boj o udržanie demokracie. Konkurentom sa stáva populistická antisystémová revolta ponúkaná extrémistickými silami.“ (s. 75) To je veľmi zjednodušené videnie sveta: náš politický systém nezvádza boj o „udržanie demokracie“, pretože sa už dnes podobá skôr na oligarchiu než na demokraciu. Práve preto by mal byť miesto obrany viac otvorený pre návrhy, ktoré požadujú zásadnú zmenu súčasného stavu. Je potrebné, aby sa „konkurenčné“ návrhy na zmenu neoznačovali a priori ako extrémizmus. Jedným z hlavných problémov demokracie v súčasnosti je aj ignorovanie názorov demokratickej väčšiny pod zámienkou odmietania „populizmu“. Na Slovensku sa to prejavuje i znefunkčneným inštitútom referenda a ani PS/Spolu sa k sfunkčneniu tohto inštitútu v programe neprihlásila.

Nedôveryhodne znie aj zriadenie pracovnej skupiny pre bezpečnosť volieb „ktorá dokáže v reálnom čase efektívne vyhodnocovať a reagovať na kybernetické a informačné operácie.“ (s. 151) Snaha chrániť voľby pred kybernetickými hrozbami je zrejme reakciou na tvrdenia o ruskom zasahovaní do volieb v USA. Veľkým problémom „pracovnej skupiny pre bezpečnosť volieb“ však bude možnosť jej zneužitia: keď takáto skupina pred voľbami účelovo obviní nejakú nepohodlnú politickú silu zo šírenia „prokremeľských dezinformácií“, zasiahne tým i do volebnej súťaže. Mimochodom, skúsme si napr. predstaviť, že by pracovnú skupinu pre bezpečnosť volieb zriadil V. Mečiar v roku 1998 a využil ju proti „americkému zasahovaniu“ do volieb.

Za nebezpečnú inštitúciu považujem i navrhované „Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie“ (s. 148). Dá sa predpokladať, že táto nová inštitúcia bude akýmsi „Najvyšším úradom pravdy“: bude posudzovať, ktoré informácie sú pravdivé a ktoré sú dezinformáciami. Nepravdivé informácie treba určite vyvracať, lenže hrozí, že sa to bude robiť z pozície štátnej moci metódou „my verzus oni“, pričom „naši novinári“ sa budú šetriť. Tú jednostrannosť cítiť už z toho, že podľa programu hybridné hrozby využívajú „geopolitický súperi EÚ a NATO ako je Rusko a Čína…“ (s. 147), ale o hybridných hrozbách napr. z USA sa vôbec neuvažuje. Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie má podľa programu PS/Spolu „zvyšovať povedomie verejnosti o hybridných hrozbách a dezinfomáciách“, teda informovať o tom, čo ľudia nemajú čítať, ako aj robiť „celoplošné kampane“, teda propagovať tú správnu „pravdu“.

Úrad má tiež „podporovať rezorty pri včasnej a efektívnej reakcii“ (s. 148) voči hybridným hrozbám. To môže znamenať ideologický dozor, či sú rezorty dostatočne horlivé pri „obrane demokracie“. Rovnako to môže znamenať, že úrad bude informovať rezorty o osobách, ktoré sú vnímané ako „hybridná hrozba“. Vzniká tým riziko, že sa pojem hybridná hrozba bude zneužívať proti nepohodlným ľuďom: úrad ich označí za hybridnú hrozbu alebo za dezinformátorov a vyzve inštitúciu na „ochranu informačného a kybernetického priestoru“ pred týmito osobami. Ak takýto úrad niekoho obviní, tak potom vedúci inštitúcie, ktorý nebude chcieť mať problémy, radšej zamestnanca prepustí. Navyše, dnes je prepúšťanie často ešte jednoduchšie než počas normalizácie, pretože napr. v akademickej sfére majú ľudia pracovný pomer na dobu určitú. Stačí ho nepredĺžiť…

 

Kto definuje hybridné hrozby a dezinformácie?

Dôvod, pre ktorý sa veľmi obávam zneužitia navrhovaných inštitúcií, je, že poznám doterajšie publikácie autorov, ktorí spracovali tému boja proti hybridným hrozbám v programe PS/Spolu (D. Milo, J. Goda). Ide zrejme aj o hlavných kandidátov na vedenie navrhovaného Úradu pre hybridné hrozby a dezinformácie. Zvlášť D. Milo pristupuje k téme hybridných hrozieb a dezinformácií (ale napr. i k téme extrémizmu) účelovo. Vo svojich publikáciách často porušuje základné práva ľudí s odlišnými názormi, najmä ich právo na ochranu dobrej povesti a dobrého mena (čl. 19 ods. 1 ústavy) a to cez účelové označenie „hybridná hrozba“. Využíva flexibilitu pojmu, ktorá mu umožňuje zneužitie proti rôznym názorovým oponentom. Odvoláva sa pritom na formuláciu: „Definície hybridných hrozieb sú síce rôzne a musia zostať flexibilné, aby mohli reagovať na premenlivú povahu týchto hrozieb…“ Táto flexibilita však vytvára atmosféru strachu, pretože nie je jasné, za čo vás môžu označiť ako „hybridnú hrozbu“…

Zvlášť nepekným spôsobom hanobí D. Milo najdôležitejšie mierové iniciatívy v SR, zrejme preto, lebo po roku 2014 nie sú politicky príliš želané. Téme som sa venoval tu. Dodnes nechápem, prečo v publikácii o vzťahu pravicového extrémizmu a Ruska, kde je D. Milo spoluautorom, sa o iniciatíve Zjednotení za mier uvádza, že „slúži agende Kremľa“. Iniciatíva totiž neslúžila Kremľu a podpísalo ju mnoho ľudí, vrátane osobností, ktoré sa stali symbolom západného smerovania SR, ako bývalí prezidenti M. Kováč st. a R. Schuster. Nepeknou dezinfomáciou bol aj popis významnej mierovej konferencie „Cesty k mieru“ z marca 2015 v Košiciach, o ktorej sa v danej publikácii na s. 35 uvádza, že ju organizovalo Nemecko-ruské fórum na čele s M. Platzeckom ako proruským politikom. Súčasne sa však zamlčalo, že spolurganizátorom bolo prokyjevsky orientované Nemecko-ukrajinské fórum. Konferencia by tým získala vyváženejší obraz, to však zrejme nepasovalo do kontextu publikácie.

Veľkým problémom je taktika, pri ktorej „bojovníci proti hybridným hrozbám“ nenapádajú názory svojich oponentov, ale priamo ich osobu. Ja napr. dlhodobo zastávam názor, že Slovensko by svoju účasť na agresii „koalície dobrovoľníkov“ v Iraku 2003 malo odsúdiť aspoň tak, ako Rusko odsúdilo svoju okupáciu ČSSR 1968 (v zmluve so SR č. 9/1995 Z.z.). Avšak miesto vecnej protiargumnetácie ma autori D. Milo, Z. Klingová a D. Hajdu zaradili do tohoročnej publikácie o „zraniteľnosti voči ruskej ostrej moci“ (v anglickom jazyku) a prisúdili mi motiváciu, ktorú som nemal. Okrem toho, výrok, ktorý mi priradili a dali do úvodzoviek, sa v takejto podobe v článku, uvedenom v odkaze č. 57 nenachádza – ani v angličtine, ani v slovenčine. Úplne opomeniem, že autori použili sekundárnu citáciu môjho článku a neuviedli to, hoci na nimi citovanej stránke sa nachádza odkaz na originálny zdroj „noveslovo.sk“. Pri takejto práci s informáciami sa treba naozaj pýtať, kto bude hodnotiť dezinformácie…

V prípade J. Godu, ďalšieho spoluautora časti o hybridných hrozbách a dezinformáciách v programe PS/Spolu sa zasa obávam jeho snahy obmedzovať ústavné právo na šírenie informácií. Je známy tým, že inicioval stiahnutie nepohodlných časopisov z obchodných reťazcov a takisto kritizoval súkromné kníhkupectvo za to, že urobilo prezentáciu knihy Š. Harabina, pri ktorej sa zamestnankyne vyfotili s daným sudcom. Kým podnety dáva ako aktivista, ide o problém, ktorý sa dá napraviť. Avšak bez ohľadu na to, či s jeho názormi súhlasíme alebo nie, keď začne čosi podobné robiť ako zamestnanec alebo prípadný riaditeľ Centra pre hybridné hrozby, nadobudnú jeho listy oficiálny charakter. A obchodné reťazce či vydavateľstvá, ktoré nebudú chcieť mať problém so štátnymi orgánmi, zrejme vylúčia politicky nepohodlné publikácie…

 

Oficiálna propaganda a útok na školstvo

Veľmi nebezpečnou časťou programu PS/Spolu sú aj vyjadrenia typu: „štát má byť proaktívnym silným, komunikačným hráčom v online prostredí.“ (s. 148) Vzniká obava, že čosi také bude znamenať nástup mohutnej štátnej propagandy. Neveľmi sa mi páči predstava, že štát má zahlcovať kyberpriestor tým, čo konkrétni politici PS/Spolu označia za správne. Štát by nemal presadzovať jeden oficiálny názor, ale naopak, mal by podporovať slobodnú súťaž politických síl a ideí. Určite nepotrebujeme, aby sa online prostredie zmenilo na nejakú „kybernetickú  RTVS“. To, čo v súčasnosti v médiách, vrátane tých verejno-právnych, chýba, je pluralitná diskusia s účasťou odlišných názorových skupín. PS/Spolu však plánuje posilniť aj klasické verejno-právne médiá, najmä vyhradiť „väčšie zdroje na tvorbu investigatívnej žurnalistiky“ (s. 150), čo vyvoláva ďalšie obavy z nárastu propagandy.

Ešte nebezpečnejšou je však snaha PS/Spolu rozšíriť propagandu do škôl. Mediálna výchova sa má stať súčasťou povinných predmetov na základných školách s cieľom „Deti musia nadobudnúť základnú odolnosť voči dezinformáciám“. (s. 149) Mediálna výchova by síce mala byť súčasťou vzdelávania, ale vzhľadom na to, ako autori príručiek pre základné a stredné školy, pracujú s informáciami a dezinformáciami, treba mať obavy. Mediálna výchova sa postupne môže zmeniť na zastrašovanie detí s kritickým myslením, aby nepochybovali o oficiálnej verzii udalostí. Miesto princípu „nech je vypočutá aj druhá strana“ sa deti podľa programu PS/Spolu naučia, aby čítali len to, čo ako nezávadné označí štátny úrad, vedený politickými nominantmi. Vôbec sa mi nepáči ani návrh „podporovať diskusie a prednášky novinárov na školách“. (s. 149) Vzhľadom na to, že už teraz na školách prednášajú jednostranní novinári, v prípade vstupu PS/Spolu do vlády by sa manipulácia detí na školách mohla stať neúnosnou.

 

Boj proti extrémizmu a účasť cudzej moci

Jedným z kľúčových problémov v programe PS/Spolu je téma extrémizmu. Autori uvádzajú, že „…na sociálnych médiách sa disproporčne dobre darí extrémistickým stranám a hnutiam“. (s. 147) To je veľmi zaujímavé už preto, že aj koalícii PS/Spolu sa na sociálnych médiách „disproporčne dobre darí“ a to v porovnaní s tradičnými politickými stranami. Navyše, kvôli viacerým výrokom z volebného programu spĺňa koalícia PS/Spolu niektoré znaky extrémistickej skupiny podľa Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015-2019, ktorú D. Milo vytvoril ešte ako riaditeľ odboru na Kaliňákovom ministerstve vnútra – napr.  obmedzovanie a potláčanie základných práv.

Samozrejme, uvedomujem si, aké nebezpečné je zaraďovať nejaký subjekt medzi extrémistov a ľahkovážne narábanie s pojmom „extrémizmus“ je jedným z problémov súčasnej SR. Ukázalo sa to aj na Ústavnom súde SR, ktorý v januári 2019 zrušil príliš „gumové paragrafy“ v novelách trestných predpisov o extrémizme. Vážnym problémom je tiež to, že niektorí autori programu PS/Spolu vo svojich publikáciách zaraďujú medzi extrémistov subjekty selektívnym spôsobom. Napr. v publikáciách o pravicových extrémistoch sa táto nálepka pridáva širokému spektru ľudí (i tým, ktorí tam určite nepatria), avšak vo výpočte sa vždy účelovo opomínajú podporovatelia zbrojenia a obhajcovia západných agresií na Blízkom Východe.

Na návrhoch o extrémizme z programu PS/Spolu je najviac nebezpečná snaha sprísniť trestné právo. Pri viacerých trestných činoch autori navrhujú zaradiť do kvalifikovanej skutkovej podstaty pojem „spolupráca s cudzou mocou“. Vzhľadom na to, že presne nevymedzili, o ktoré TČ by malo ísť (výslovne spomínajú len TČ súvisiace s korupciou), možno sa obávať excesívneho používania trestného práva. Obavy posilňuje aj fakt, že politici, ktorí prichádzajú s týmto programom, bežne označujú ľudí s inými názormi za „ruských agentov“. Dokonca aj M. Beblavý, predseda strany Spolu na facebooku použil označenie Andrej „Agent“ Danko… Paradoxne, aj v PS/Spolu existujú subjekty, kde by sa dalo diskutovať o spolupráci s cudzou mocou, napr. D. Roháč z American Enterprize Institute. V ich prípade by však označenie za „agenta“ vnímali na Centre pre hybridné hrozby ako konšpiráciu. Návrhy v programe PS/Spolu majú zjavne slúžiť len na zastrašovanie „ruských agentov“ v duchu najhorších tradícií McCarthyzmu…

Neúspešným sa v programe PS/Spolu môže ukázať prísľub definovať pojem „polovojenská skupina“ (s. 150): autori neuviedli, akú definíciu chcú použiť. Takáto definícia  je totiž dosť riskantná a ľahko sa môže stať, že zahrnie aj skupiny mladých ľudí, ktorí sa hrajú na vojakov v lese. Obmedzovanie „hry na vojakov“ pre mladých by však znamenalo príliš široký zásah do slobody jednotlivcov. Samozrejme, že existujú „polovojenské skupiny“, ktoré môžu byť nebezpečné, avšak tie dokážu fungovať i v ilegalite. Nie je tiež jasné, koho sa má týkať „eliminácia“ podľa programu PS/Spolu (s. 137), zrejme však aj najvýznamnejšej „polovojenskej skupiny“ v SR, Slovenských brancov. Oni sa však hlásia k ústavnému poriadku SR, k tradíciám SNP, dodržujú predpisy o zbraniach a dokonca vylúčili členov, ktorí sa zúčastnili bojov v Donbase. Takže nájsť legitímny ústavný dôvod pre ich „elimináciu“ nebude jednoduché.

 

Skutoční nepriatelia demokracie?

Samozrejme, koalícia PS/Spolu nie je jedinou politickou silou, ktorá predstavuje hrozbu pre to, čo z demokracie na Slovensku ešte zostalo. V porovnaní so subjektami ako ĽS NS však koalícia PS/Spolu vystupuje sofistikovanejšie a jej antidemokratické zámery sú popísané modernejším jazykom. Považujem však za vážnejšie, keď niekto prefíkane volá po „ochrane informačného priestoru“ než keď niekto primitívne uráža. Veľmi dobre rozumiem aj dôvodom, pre ktoré si mnohí ľudia na Slovensku želajú skončenie obdobia vlády Smeru SD. Ak však už nechcú reálnu sociálno-demokratickú alternatívu (E. Chmelár), nech aspoň volia strany s demokratickejším programom. Hoci mám zásadné výhrady voči R. Sulíkovi a neviem sa s programom ani s mnohými členmi jeho strany vôbec stotožniť, považujem ho za menšiu hrozbu pre demokraciu než politikov z PS/Spolu. Tí svojim programom vyhlásili boj proti základným demokratickým hodnotám a nepohodlným názorovým skupinám.

Branislav Fabry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Český Senát by mohol rokovať o odobratím právomocí Zemanovi 9. novembra

0 icon

Praha 24. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Ralf Hirschberger)   Organizačný výbor českého Senátu bude jednať o 9. novembri ako o možnom termíne na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by poslanci rokovali o prenesení právomocí českého prezidenta Miloša Zemana na iných ústavných činiteľov. V nedeľu to v relácii Otázky Václava Moravce vyhlásil…

Globálne krízy je potrebné riešiť spoločne, zdôraznil minister pri príležitosti Dňa OSN

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Pri globálnych krízach, akou je napríklad pandémia ochorenia COVID-19, je potrebné konať spoločne. Pri príležitosti dnešného Dňa Organizácie spojených národov (OSN) to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) Svet si 24. októbra pripomína začiatok platnosti Charty OSN a tiež činnosť OSN,…

Nemecká polícia prerušila na hraniciach s Poľskom činnosť občianskej hliadky

0 icon

Berlín 24. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Axel Schmidt, Pool)   Nemecká polícia v nedeľu prerušila činnosť viac ako 50 krajne pravicových členov občianskej hliadky, ktorí sa vyzbrojení mačetami, obuškami, bajonetmi alebo paprikovými sprejmi snažili dohliadať na situáciu na poľsko-nemeckých hraniciach a brániť migrantom v ich prekračovaní. Informovala o tom agentúra Reuters Osoby,…

Nároky stavbárov na zvyšovanie cien sa budú posudzovať individuálne, plošné riešenie podľa Doležala nie je možné

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nároky stavebných spoločností na úpravu zmlúv pre zvyšovanie cien stavebných materiálov sa budú posudzovať individuálne. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) tvrdí, že plošné riešenie tohto problému nie je možné Požiadavky zhotoviteľov na zvýšenie zmluvných cien na základe dodatkov bude…

Pápež František vyzval krajiny, aby nevracali migrantov do nebezpečných krajín

0 icon

Vatikán 24. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)   Pápež František vyzval v nedeľu krajiny, aby neposielali migrantov späť do krajín s nestabilnou situáciou akou je napríklad Líbya. Podľa pápeža v týchto krajinách mnohí migranti čelia násiliu a neľudským podmienkam podobným tým v koncentračných táboroch, informovala agentúra Reuters Pápežova výzva prichádza v…

Tuska oficiálne zvolili za predsedu poľskej Občianskej platformy

0 icon

Varšava 24. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Bývalého šéfa Európskej rady Donalda Tuska v sobotu oficiálne zvolili za predsedu najväčšej opozičnej poľskej strany Občianska platforma (PO). V nedeľu to oznámila volebná komisárka PO Dorota Niedzielová, informovala agentúra PAP "Potvrdzujem, že kandidát Donald Tusk získal potrebné množstvo hlasov a bol zvolený…

Maďarská opozícia je pripravená postaviť sa za Márkiho-Zaya

0 icon

Budapešť 24. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ladislav Vallach)   Maďarská opozícia je pripravená podporiť kandidáta opozície na post premiéra v parlamentných voľbách 2022 Pétera Márkiho-Zaya, ktorý v druhom kole primárok pred týždňom porazil kandidátku Demokratickej koalície (DK) Kláru Dobrevovú. Pre TASR to v sobotu v Budapešti povedala poslankyňa parlamentu a predsedníčka opozičnej…

Na sociálnej sieti je najsledovanejší Pellegrini, Blaha preskočil straníckeho šéfa Fica

0 icon

Bratislava 24.októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook PP)   Na sociálnej sieti je najsledovanejším zo šéfov parlamentných strán líder Hlasu – sociálnej demokracie Peter Pellegrini. Má 314-tisíc sledovateľov. Druhým je expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽaNO) s 283-tisíc sledovateľmi. Tretím je predseda Sme rodina Boris Kollár, ktorého sleduje 146-tisíc ľudí Pri…

Remišová pozná vinníkov pandémie: Žiadna iná krajina nemá dvoch expremiérov, ktorí podrývajú boj proti pandémii

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,SITA-Branislav Bibel)   V žiadnej inej krajine nie sú dvaja bývalí premiéri, ktorí svojej vláde „hádžu polená pod nohy" v boji proti pandémii koronavírusu. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to na margo Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD) skonštatovala vicepremiérka…

Obdobie pod vedením Matoviča, Hegera a Čaputovej je pre Slovákov skúškou. Dokážeme, že sme sebavedomý národ?

0 icon

Bratislava 24. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Líder Smeru-SD Robert Fico vo svojom poslednom videoposolstve uviedol, že úlohou opozície nie je len poraziť súčasnú vládu, ale zároveň musí postaviť ako kandidáta do ďalších prezidentských volieb skutočnú slovenskú autoritu Vskutku – my už vlastne od roku 2014 nemáme skúsenosť s hlavou štátu,…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Danko

Život je príliš krátky a zbehne ako voda.

0icon

Najprv som sa mojej fotky zľakol, zrazu som videl seba a svojho starého otca, ktorý už nežije. Je víkend a kamarát mi poslal fotku, kde vyzerám ako starý dedo. Mobilné aplikácie  dnes dokážu čokoľvek. Keď som to zbadal, napadlo mi, kam to celé speje. Pár rokov zbehne ako voda a…

Juraj Tušš

Téma: Jazyk - trochu inak.

0icon

V dnešnej dobe veľmi podceňovaná téma základnej ľudskej formy komunikácie – naša reč, naše písmo, čiže náš jazyk. Skúsim vám problematiku priblížiť možno z trochu iného pohľadu ako je zvykom. . Vo svojom projekte uvažujem nad prepojeným svetom. Svet sa skladá z nekonečného množstva autonómnych jednotiek, ktoré spolu svojou interakciou vytvárajú našu realitu. Ak…

Boris Mesár

,Nebudete nič vlastniť a budete šťastný !" Globalisti sú vo finále vytvorenia ,,Novodobého otrokárskaho systému. Útok proti ľudstvu naberá obrátky!

0icon

Toto sa dozviete z propagandistického videa Svetového ekonomického fóra (SEF) pod vedením Swaba. (1) Pokúsim sa teraz napísať môj pohľad na dnešnú situáciu vo svete. Možno to nebude celkom v časovej osy Je potrebné si uvedomiť ,že globalisti všetko plánujú na desiatky rokov dopredu a majú viacero záložných plánov ak sa niečo pokazí…

Pavel Pakoš

Prečo je to absurdné divadlo okolo nás?

0icon

Po troch desaťročiach znovu prichádza nátlak zo strany štátnej moci. Treba dodať, že na ňu tlačí niekto vplyvný zhora, kto má sám pravdepodobne obsedantno nutkavé neurózy a poruchy správania. Temnými silami sa nechal dookrádať o ľudskú dôstojnosť aj zdravý rozum. Ako kedysi boli vizitkou uvedomelého občana preukaz člena KSČ a…

Slavěna Vorobelová

Ministerstvo prostitúcie a inkvizície

0icon

Už niekoľkokrát sme sa presvedčili o tom, že OĽaNO je v skutku podivná strana a zhluk zvláštnych ľudí. Túto jej povesť parádne „zaklincoval“ alebo skôr “vyšperkoval” ich len 25 ročný poslanec Tomáš Šudík. Ten, kto túto poslaneckú partičku sleduje pozorne, si musí ťukať do čela z toho, ako takýto ideologický…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 dôkazov, že rodičovstvo nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať

0 icon

Blíži sa koniec roka 2017 a pomaly nastáva čas sumarizovať. V tomto článku sa pozrieme na 10 tých najlepších príspevkov na sociálnej sieti Twitter, ktoré dokazujú, že rodičovstvo zďaleka nie je len prechádzak ružovou záhradou.  Množstvo mamičiek obvinených z toho, že sú strašnými rodičmi, pretože nenechajú svoje deti hrať s reťazovou pílou, či…

Bizarné diaľničné križovatky zďaleka nie sú výsadou len Slovenska...

0 icon

Bizarné diaľničné križovatky môžeme nájsť všade vo svete, nielen na Slovensku. Jedna z nich sa nachádza hneď u susedov. Diaľničné križovatky, mosty, či tunely patria medzi najkomplikovanejšie a najdrahšie časti rýchlostnej komunikácie. Pri výstavbe diaľnic je preto logické, že sa začína práve nimi. Okrem časovej a technickej náročnosti je to…

Noemova archa v ľadovci hory Ararat: 1. časť

0 icon

Prinášame dvojdielny článok o Noemovej arche, ktorá mala slúžiť záchrane ľudského druhu pred potopou nevídaných rozmerov. Skutočne existovala? Je možné, že ju niekto niekedy reálne zazrel? Existujú o tom zmienky a to už z čias pred našim letopočtom. Poďme však pekne po poriadku. Pohodlne sa usaďte, začíname prvou časťou. Presný…

Používate bezpečnostné pásy? Nemusí ich mať každý!

0 icon

V aute sú bezpečnostné pásy najjednoduchším a najefektívnejším mechanizmom, ktorým možno zabrániť zraneniam pri a po zrážke. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých vozidlách. Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti pasažierov a prípadne následné zníženie následkov pri nehode. Je potrebné podotknúť, že používanie bezpečnostných pásov je stanovené aj…

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 2. časť

0 icon

„Tak som zavolal svojich synov Matuzalema, Regima a Gaidada a povedal som im tú úžasnú novinu,“ napísal o tom Enoch. Chlapci si najprv museli pomyslieť, že sa foter definitívne zbláznil, ale nahlas nepovedali nič, pretože v oných časoch sa odporovať otcovi nepatrilo. Pokračujeme druhou časťou článku o Enochovi, ktorému bolo…

Armádny Magazín

Video: Ruská stíhačka zničila v Sýrii turecký tank M60 priamym zásahom

0 icon

Sýria, 24. október 2021 (AM) – Ruské vojenské lietadlá obnovili útoky na pozície teroristov v sýrskej provincii Idlib. V oblasti nasadenia džihádistov bol zničený turecký tank M60, ktorý predtým militantom presunuli turecké jednotky. Úder bol taký presný, ž

Admiral Nachimov najnebezpečnejší krížnik Ruska

0 icon

Rusko, 24. október 2021 (AM) – Aspoň za taký ho považujú odborníci na Západe. V skutočnosti však prefíkane zakrývajú, že po modernizácii sa tento „admirál“ stane vôbec najsilnejším bojovým plavidlom sveta. Zo vzdialenosti tisíc kilometrov bude schopný rozstrieľať lietadlovú loď protivníka aj s jej doprovodnými plavidlami, na čo minie len pätin

Vyhrážky Číne. Po 15 rokoch USA vracajú strategické bombardéry na základňu Diego Garcia v Indickom oceáne

0 icon

USA, 24. október 2021 (AM) – Americké letectvo prvýkrát od roku 2006 vrátilo svoje nadzvukové strategické bombardéry B-1B Lancer na vzdialenú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne. Podľa neoficiálnych údajov sa tam nachádzajú najmenej tri tieto lietadlá.   [caption id="att

Vojenský expert Korotčenko: "USA potrebujú vojnu v Európe"

0 icon

Rusko, 24. október 2021 (AM) – Vojenský expert Igor Korotčenko komentoval agresívne vyhlásenia na adresu Ruska na summite NATO v Bruseli. Nemecká ministerka obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová na stretnutí ministrov NATO uviedla: „Je potrebné dať Moskve jasne najavo, že sme nakoniec pripravení použiť zbrane.“   "Rusko sa nechystá ako prvé

Veľká Británia začala tajnú špeciálnu operáciu proti Rusku a Číne

0 icon

Veľká Británia, 23. október 2021 (AM, Sputnik) – Tajné "bankové" oddelenie britského ministerstva obrany, vytvorené za účelom obmedzenia finančných aktivít teroristickej skupiny Islamský štát, teraz nasmerovalo svoje úsilie na boj

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali