Branislav Fábry: Brániaca sa demokracia a rozpustenie ĽS NS

Bratislava 5. júla 2017 (HSP/Foto: TASR -Andrej Galica, Screenshot YouTube)

 

Ako je dobre známe, v tomto roku sa na Slovensku objavila snaha rozpustiť politickú stranu ĽS NS a generálny prokurátor už v tejto veci podal návrh na Najvyšší súd SR. Keďže sa k uvedenej téme budem vyjadrovať aj ja, chcem zdôrazniť, že rozhodne nepatrím k zástancom ĽS NS, práve naopak.

Na snímke predseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba

Odmietam najmä neúctivý postoj tejto strany k SNP a celkovo ich postoje k otázkam Druhej svetovej vojny. Odmietam aj mnohé ďalšie postoje ĽSNS, lenže otázka rozpustenia ĽSNS nie je zďaleka o tom, či niekto s danou stranou sympatizuje alebo nie.

Za veľmi nebezpečné považujem hlavne tendenciu zdôvodňovať rozpustenie ĽSNS cez ideológiu tzv. brániacej sa demokracie. Teoreticky si viem predstaviť legitímne dôvody na rozpustenie strany, najmä akty násilia, prípadné rozpustenie ĽSNS kvôli „obrane demokracie“ pred extrémizmom by som však vnímal ako kontraproduktívne. Keďže som nevidel spis, týkajúci sa ĽSNS, nechcem robiť žiadne závery, chcem však upozorniť, že tzv. brániaca sa demokracia sa svojimi krokmi môže veľmi ľahko zmeniť na presný opak toho, čo oficiálne chráni a preto treba byť pri jej presadzovaní opatrný.

Pojem „brániaca sa demokracia“ pre účel tohto článku nebudem odlišovať od rôznych príbuzných pojmov typu „militantná demokracia“, „substantívna demokracia“, atď., i keď si uvedomujem nejednotnosť ich používania. V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:

 

Argumentácia Hitlerom

Veľmi často sa argumentuje, že idea „brániacej sa demokracie“ vznikla ako reakcia na historickú skúsenosť s nacistickým Nemeckom. Zástancovia tejto idey tvrdia, že Weimarská republika zlyhala preto, lebo nepoznala inštrumenty „brániacej sa demokracie“. Lenže dané tvrdenie vôbec neplatí, naopak, Weimarská republika mala pomerne silnú právnu úpravu v oblasti ochrany svojich ústavných princípov. Paradoxne, presne to využil aj A. Hitler, keď vyhlásil, že zákazmi politických strán bráni Nemecko a jeho ústavu pred ohrozením zo strany „židoboľševikov“, podporovaných z Moskvy.

Keď bol v januári 1933 A. Hitler vymenovaný za ríšskeho kancelára, pripravil na 5. marec 1933 nové voľby, v ktorých mohol počítať s veľkou podporou oligarchie a médií. To mu malo zabezpečiť pohodlnú väčšinu v Ríšskom sneme. Aby bola Hitlerova „obrana“ nemeckého štátu a jeho ústavy dôveryhodnejšia, tesne pred voľbami, v noci na 28. februára 1933 vypukol nechváľne známy požiar v Ríšskom sneme, z ktorého nacisti obvinili „červených“. Avšak ani táto protikomunistická hystéria spojená s masívnou mediálnou propagandou nacistom väčšinu vo voľbách 5. marca 1933 nepriniesla. Dosiahli síce historicky najvyšší počet mandátov (288 zo 647), ale zďaleka nie väčšinu a opäť museli hľadať podporu ďalších pravicových strán. Navyše, na dvojtretinovú väčšinu, ktorá by im umožnila zmenu ústavy a vydanie tzv. zmocňovacieho zákona, nacistom chýbalo až 144 hlasov.

Výsledok volieb bol pre nacistov sklamaním a keď nedostali väčšinu vo voľbách, rozhodli sa pre inú taktiku. V jej rámci začali odstraňovať svojich parlamentných oponentov prostredníctvom „obrany“ nemeckého štátu a jeho ústavy. Dôležitým krokom pre Hitlerov zisk absolútnej moci bolo rozpustenie Komunistickej strany Nemecka (KPD) z 15. marca 1933. Nacisti si uvedomovali, že obrana proti „komunistickému nebezpečiu“ je niečo, s čím môžu presvedčiť tak prezidenta Hindenburga a armádu, ako aj ostatné pravicové sily v Nemecku o správnosti svojej politiky. So súhlasom pravicových poslancov tak nacisti zlikvidovali KPD, tretiu najsilnejšiu stranu v Ríšskom sneme, ktorá získala vo voľbách 4,8 milióna hlasov a 81 poslancov.

Zrušením komunistických mandátov si nacisti síce posilnili svoje postavenie, úplnú moc však ešte nezískali. Preto ďalej pokračovali vo vytváraní atmosféry strachu z ľavicovej hrozby, napojenej na Moskvu, a opäť presvedčili pravicových poslancov, aby podporili tzv. zmocňovací zákon (24. marec 1933). Ako je známe, týmto zákonom sa preniesli na vládu A. Hitlera silné právomoci, vrátane práva vyhlasovať zákony, čím Ríšsky snem stratil takmer úplne význam. Čoskoro nasledovali aj ďalšie zákazy: 23. júna 1933 rozpustili nacisti sociálnu demokraciu (120 poslancov) ako ďalšiu „marxistickú stranu zradcov“ a 6. júla 1933 zase katolícku stranu Centrum (73 poslancov). 14. júla 1933 sa tak mohol vytvoriť mocenský monopol NSDAP.

Treba si uvedomiť, že nacisti vo Weimarskej republike nikdy nezískali vo voľbách väčšinu mandátov a preto sa rozhodli siahnuť k nevolebnej „obrane“ štátu. Absolútnu moc uchopili až vtedy, keď sa ostatné pravicové a centristické politické strany zapojili do ich boja proti „radikálnym“ ľavicovým stranám (pojem extrémisti sa vtedy nepoužíval). Pri rušení komunistických mandátov a prijímaní zmocňovacieho zákona podporovali A. Hitlera skoro všetky parlamentné strany od katolíckej strany Centrum až po liberálov z Nemeckej štátnej strany (proti boli iba sociálni demokrati). Žiaľ, vďaka boju proti komunistickej hrozbe sa pravicové strany stali slepými k nacistickej hrozbe.

 

Nemecké zákony na Ochranu Republiky

Na rozdiel od toho, čo tvrdia dnešní zástancovia „brániacej sa demokracie“, v medzivojnovom Nemecku existovali aj prísne zákony na ochranu Republiky z rokov 1922 a 1930. Zákon z roku 1922 trestal množstvo násilných i nenásilných činov či výziev na takéto konanie. Napr. § 8 tohto zákona umožňoval trestať odňatím slobody do 5 rokov za verbálne útoky proti ústavnej republikánskej forme štátu, ako i za urážky a ohováranie člena vlády. § 14 zase zakazoval spolky a združenia, ktoré by vyvolávali obavu, že sa v nich uskutočňujú výzvy na podobné protiprávne konania, § 22 smeroval proti tlačovinám. Zaujímavé je, že tento zákon pripravil vtedajší minister G. Radbruch, neskôr známy aj ako tvorca tzv. Radbruchovej formuly.

Ríšske štátne orgány sa v záujme ochrany republiky niekoľkokrát odhodlali dokonca k veľmi silným opatreniam, napr. keď v roku 1932 centrálna vláda rozpustila ľavicovú zemskú vládu v Prusku alebo keď v roku 1929 krvavo rozohnala nepovolenú prvomájovú demonštráciu komunistov, atď. Streľba pri protivládnych demonštráciách, najmä na 1. mája, nebola vôbec výnimkou a Weimarská republika potlačovala radikálne názory oveľa brutálnejšie než povojnová Spolková republika Nemecko.

Aj pokiaľ ide o zákazy politických strán, boli weimarské štátne orgány nemenej prísne než orgány povojnového Nemecka. Za krátke obdobie Weimarskej ústavy bolo v Nemecku zakázaných viac politických strán než za celú históriu SRN. Po roku 1949 sa dá hovoriť o dvoch zákazoch: v roku 1952 bola zakázaná Socialistická ríšska strana (SRP) a v roku 1956 Komunistická strana Nemecka (KPD) – tá sa však obnovila v roku 1968 ako Nemecká komunistická strana (DKP). Dlho zvažovaný zákaz pravicovej NPD nakoniec ústavný súd v tomto roku odmietol. Pokiaľ ide o Weimarskú republiku, tá zakázala tak ultrapravicovú Deutschvölkische Freiheitspartei (DVFP), ako aj ľavicovú KPD (tú postihol zákaz až trikrát) a istý čas bola zakázaná i Hitlerova NSDAP. Navyše aj Hitlerove zákazy prvých politických odporcov sa udiali ešte počas formálneho trvania Weimarskej republiky.

Práve skúsenosti Nemecka potvrdzujú, že zákazy politických strán neboli príliš úspešné a naopak, tieto zákazy dokázali zneužiť nepriatelia demokracie. Nuž a pokiaľ ide o politický systém SRN najlepším spôsobom na zabezpečenie jeho stability bolo vytvorenie sociálne orientovanej trhovej ekonomiky, ktorá nebola len pre bohatých. Keď obyvatelia Nemecka pocítili, že sa ich situácia počas tzv. hospodárskeho zázraku výrazne zlepšila, prestali hľadať alternatívne politické sily. Stačí spomenúť, že napr. pred zákazom komunistov z KPD mali títo už len 2,2% podpory.

 

Obrana demokracie vo svete

Je všeobecne známe, že takmer všetky štáty sveta, od Kanady až po KĽDR, sa označujú vo vlastných ústavách za demokratické. Tieto štáty majú pritom aj zákonné nástroje ako svoju „demokraciu“ brániť. Medzi krajiny, pevne odhodlané brániť svoju „demokraciu“ však patria aj Turecko a Ruská federácia. Aj tam sa kvôli obrane demokracie obmedzujú niektoré politické práva, najmä čo sa týka zhromažďovacieho práva a slobody prejavu. Netreba pripomínať, že to, čo sa v Rusku a v Turecku považuje za „obranu demokracie“, sa na Západe vníma ako autoritársky štát.

Najmä Turecko má silnú tradíciu „brániacej sa demokracie“. Turecká demokracia sa stále bránila – proti komunistom, islamistom či ďalším nepriateľom. Demokraciu bránilo Turecko pri armádnom prevrate v roku 1980, pri zakazovaní strany Refah v roku 2003 či pri nedávnom potlačovaní prevratu v roku 2016. Paradoxne, tí, ktorí demokraciu bránili, mali z hľadiska demokracie mnohé nedostatky a práve turecká skúsenosť ukazuje, prečo treba byť pri „obrane demokracie“ opatrný.

V mene „obrany demokracie“ sa udiali aj mnohé krivdy v Latinskej Amerike. V minulosti sa potláčanie opozície často označovalo ako boj proti komunistickým nepriateľom demokracie, podporovaným z Moskvy, v skutočnosti však pod týmto heslom oligarchia chránila svoje majetky. „Demokraciu“ bránil napr. aj generál R. Michelletti, keď v roku 2009 zvrhol v Hondurase legitímneho prezidenta M. Zelayu. Ten chcel v referende uskutočniť veľkú pozemkovú reformu, ktorá by zrejme postihla nadnárodné koncerny, ovládajúce hospodárstvo krajiny a tak sa velitelia armády, napojení na oligarchiu, spojili so skupinou ústavných sudcov a proamerickými mimovládnymi organizáciami, aby ubránili „demokraciu“.

 

Demokracia a extrémizmus

Jedným zo znakov „brániacej sa demokracia“ je i snaha obmedziť ochranu niektorých základných práv a slobôd, napr. slobody prejavu alebo slobody zhromažďovania. Lenže tieto slobody sú veľmi silno obmedzované už dnes, nielen kvôli právam iných, ale napr. aj kvôli verejnému poriadku, mravnosti, atď. Stačí si spomenúť na rôzne obmedzenia zhromažďovacieho práva pri slovenskom predsedníctve v Rade EÚ alebo pri minuloročných protestoch proti GLOBSECU. Problémom je aj selektívna nerovnosť pri obmedzovaní základných práv – napr. rôzny prístup pri vyjadreniach o slovenskom a ukrajinskom alebo pobaltskom fašizme.

Veľmi významnú úlohu pri ideológii „brániacej sa demokracie“ zohráva i pojem „extrémizmus“, ktorý je už vo svojej podstate mimoriadne nejasný a dá sa používať veľmi účelovo, o čom som už písal. Z pozície brániacej sa demokracie možno kritizovať napr. i výroky, že dôchodky sa musia znížiť a dôchodcovia uskromniť. Už dnes žije väčšina dôchodcov v nedôstojných podmienkach a tak je volanie po ďalšom znižovaní dôchodkov volaním po porušovaní základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe (čl. 39 ústavy). Napriek tomu, že podobné výroky by sa dali ľahko označiť za extrémistické, asi by nebolo vhodné používať voči týmto „extrémistom“ trestné právo.

V čase, keď sa začínajú intenzívne „brániť“ demokratické hodnoty, nadobúda čoraz viac na význame samotný pojem demokracia a to najmä preto, lebo ide o pojem, na ktorého obsahu sa nedokážeme jednoznačne zhodnúť. Napriek tomu, že pojem demokracia je nejasný, jadrom demokracie je, že by mala byť vládou ľudu, resp. vládou väčšiny. V tom spočíva aj hlavný problém obrany demokracie v súčasnosti: dnes sa názor väčšiny v zásadných otázkach ignoruje. Pritom aj ústava SR hovorí v čl. 2 o suverenite občanov: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“ Orgány štátnej moci by mali byť nástrojom na napĺňania vôle väčšiny.

Miesto vlády väčšiny sa dnes často presadzuje elitárske rozhodovanie expertov argumentom, že problematike rozumejú lepšie ako široké masy. Tento argument má určité opodstatnenie a to napriek tomu, že nie je príliš demokratický. Má však aj mnoho nedostatkov a práve príklad roku 1933 ukázal, ako ľahko sa elity na čele s prezidentom Hindenburgom nechali zmanipulovať nacistami. Zlyhala aj väčšina „odborníkov“, vrátane právnikov, ktorá počas Weimarskej republiky varovala pred ľavicovým nebezpečenstvom a nacistov dosť podcenila.

Aj v prípade SR už história ukázala, že názor väčšiny bol opakovane rozumnejší než názor „expertov“. Prejavilo sa to napr. pri vojne v Iraku 2003, kde bezpečnostní analytici vojnu podporovali, hoci väčšina občanov bola jednoznačne proti. Tradičným problémom expertného rozhodovania a to nielen v SR je to, že za expertov sú ozančovaní propagandisti, hlásajúci presne to, čo chcú ich sponzori počuť. Stačí si len pozrieť zostavu zahranično-politických analytikov alebo odborníkov na extrémizmus, pozývaných do diskusií v RTVS či na konferencie ako GLOBSEC.

 

Ako brániť demokraciu?

Keď si človek prečíta názory tých, ktorí ideu „brániacej sa demokracie“ tvorili, musí nadobudnúť dojem, že ich predstavy o demokracii sú veľmi nebezpečné. Napr. predstavy K. Loewensteina, najznámejšieho z tvorcov koncepcie brániacej sa demokracie (on použil pojem „militantná demokracia“), mali silno autoritatívny charakter: okrem obmedzovania činnosti politických strán, obmedzovania slobody prejavu a verejných zhromaždení požadoval K. Loewenstein aj politickú políciu, lojalitu verejnej správy, lojalitu ozbrojených síl a zákaz zahraničnej propagandy. Pri takýchto princípoch je však ťažké odlíšiť, v čom sa vlastne demokracia líši od nedemokratických štátov.

Idea brániacej sa demokracie má mnoho ďalších nedostatkov a politika reštrikcií nemusí fungovať ani vo vzťahu k ĽSNS. Zákazom tejto strany štátnymi orgánmi sa podpora verejnosti pre M. Kotlebu nezníži, skôr naopak, posilní sa jeho povesť bojovníka proti systému. Mnohí občania reálne cítia, že súčasný oligarchický systém nie je spravodlivý a žiadajú nápravu ekonomických krívd či zastavenie militaristickej politiky. V prípade rozpustenia ĽSNS by preto M. Kotleba získal ako „obeť“ ďalšiu podporu verejnosti a zrejme by si zlepšil i šance pri prípadnej kandidatúre na funkciu prezidenta v roku 2019.

Myslím však, že pri diskusii o ĽSNS a „brániacej sa demokracii“ by sme nemali zabúdať ani na hrozby pre demokraciu z inej strany. V súčasnosti sú hrozbou pre demokratické princípy nielen Kotlebovi neoľudáci, ale napr. aj militaristi, ktorí majú veľmi blízko k prezidentovi či niektorým vládnym politikom. Práve oni sa usilujú, aby sa „obrana demokracie“ pred fašizmom stotožnila s podporou agresívnej zahraničnej politiky Západu a aby sa stratil rešpekt voči názorom, ktoré s militarizmom a imperializmom nesúhlasia. Svedčia o tom aj „analýzy“ pravicového extrémizmu na Slovensku, do ktorých zahrnuli široké spektrum odporcov americkej politiky a to bez ohľadu na ich skutočný vzťah k pravicovému extrémizmu. Obranu demokracie pred extrémizmom na Slovensku určite nemožno zveriť do rúk takýmto ľuďom!

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Zajtra sa očakáva Putinov prejav k národu, v ktorom oznámi zásadné zmeny ohľadne vojny

0 icon

Moskva 4. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin)   Očakáva sa, že Vladimir Putin prednesie naliehavý prejav k národu a armáde hneď po tom, ako sa LĽR, DĽR a Záporožská a Chersonská oblasť oficiálne pripoja k Rusku. Na 4. októbra je naplánované zasadnutie Rady federácie, na ktorom sa dokončí právne…

LOZ: Hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov z 31 nemocníc

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekári pokračujú v podávaní výpovedí aj v utorok a niekde sa k nim pridali aj sestry Informoval o tom predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský po stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským…

Peter Cseh zložil sľub poslanca, nastúpil do parlamentu za Andreja Stančíka

0 icon

Bratislava 4. októbra (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V utorok dopoludnia zložil sľub poslanca Peter Cseh (OĽANO), ktorý do Národnej rady (NR) SR nastúpil po odchode Andreja Stančíka na post štátneho tajomníka rezortu diplomacie. Stančík pôsobil ako poslanec NR SR v klube OĽANO "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike.…

Indonézia sa chystá na veľké víťazstvo, keďže európske huty sa zatvárajú

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Pretrvávajúca energetická kríza prinútila huty v Číne a Európe obmedziť výrobu. Indonézski výrobcovia niklu sa snažia zvýšiť  produkciu, keďže ceny stúpajú. Mnohí sa domnievajú, že indonézske spoločnosti majú v rukách zlatú príležitosť, najmä po marcovom stlačení ponuky niklu na London Metal Exchange (LME) Odborníci…

Bývalé imperiálne krajiny Európy sú dnes zúfalými kolóniami USA

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Maneesh Bakshi)   India už nie je kolóniou Spojeného kráľovstva, ale Nemecko a ďalšie európske krajiny sa stali - teraz už celkom zjavne - kolóniami Spojených štátov a ich ekonomiky budú finančne vykrvácané svetovým imperialistickým centrom USA, rovnako ako Spojené kráľovstvo a ďalšie európske krajiny predtým…

Mimoriadna schôdza k postupom OČTK by mala byť vo štvrtok po Hodine otázok

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Dano Veselský   Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce Smer-SD presadiť uznesenie k vyvodeniu zodpovednosti voči niektorým orgánom činným v trestnom konaní (OČTK), by mala byť vo štvrtok (6. 10.). Začať sa má po Hodine otázok. Informoval o tom predseda parlamentu…

Podobná havária ako včera na Zochovej. Vodič zaspal za volantom, zdemoloval autobusovú zastávku v Hrkovciach

0 icon

Hrkovce 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:screenshot video Facebook)   Vozidlo Mazda zrámovalo autobusovú zastávku v obci Hrkovce v okrese Levice. Nehoda sa stala v pondelok (3. 10.) Podľa informácie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre poľský vodič zaspal za volantom Vozidlom prešiel do protismeru, kde narazil do zastávky, ktorú zdemoloval a…

Naživo: Matovič ustál odvolávanie. Chýbali tri hlasy. Pellegrini: Dresy sú oblečené. Tarabovci sú koaliční poslanci

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto: Facebook I.M.)   Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zostáva vo funkcii 12:10- Premiér Eduard Heger (OĽaNO): "Ďakujem poslancom, ktorí dnes prejavili dôveru ministrovi financií Igorovi Matovičovi a naša vláda tak ustála ďalšie zbytočné odvolávanie jej člena. V týchto časoch je pre nás maximálne dôležité,…

Konšpiračná teória je to len vtedy, keď obviňuje vládu USA

0 icon

Washington 4. októbra 2022 (HSP/caitlinjohnstone/Foto:TASR/AP-Danish Defence Command)   Západná politická/mediálna trieda odmieta ako "konšpiračné teórie" všetky tvrdenia, že USA sú pravdepodobne zodpovedné za sabotáž plynovodov Nord Stream z minulého mesiaca, aj keď tie isté obvinenia vznáša voči Rusku bez toho, aby použila tento termín, píše vo svojom poslednom príspevku Caitlin…

Sme v hlbokých, hlbokých problémoch. Hrozí banková kríza. Ako sa na ňu pripraviť?

0 icon

Londýn 4. októbra 2022 (HSP/theepochtimes/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Moje články sa v poslednom čase stali skôr apokalyptickými, ale z opodstatneného dôvodu, píše vo svojom najnovšom príspevku Tuomas Malinen. Práve tento týždeň sa nám potvrdilo, že náš finančný systém je opäť na pokraji kolapsu, keď bola Bank of England (BOE) nútená de…

NAJNOVŠIE

BLOG

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Gustáv Murín

Dystópia: Odpáli Zelenský atómovú bombu?

0icon

Už niekoľko týždňov hlásne trúby washingtonskej svetovládnej kliky „varujú“ Rusov pred použitím taktických jadrových zbraní. Tie „varovania“ sa st

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke Spievajúca fontána

Autor: FOTO TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zajtra sa očakáva Putinov prejav k národu, v ktorom oznámi zásadné zmeny ohľadne vojny

0 icon

Moskva 4. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin)   Očakáva sa, že Vladimir Putin prednesie naliehavý prejav k národu a armáde hneď po tom, ako sa LĽR, DĽR a Záporožská a Chersonská oblasť oficiálne pripoja k Rusku. Na 4. októbra je naplánované zasadnutie Rady federácie, na ktorom sa dokončí právne…

LOZ: Hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov z 31 nemocníc

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekári pokračujú v podávaní výpovedí aj v utorok a niekde sa k nim pridali aj sestry Informoval o tom predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský po stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským…

Peter Cseh zložil sľub poslanca, nastúpil do parlamentu za Andreja Stančíka

0 icon

Bratislava 4. októbra (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V utorok dopoludnia zložil sľub poslanca Peter Cseh (OĽANO), ktorý do Národnej rady (NR) SR nastúpil po odchode Andreja Stančíka na post štátneho tajomníka rezortu diplomacie. Stančík pôsobil ako poslanec NR SR v klube OĽANO "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike.…

Indonézia sa chystá na veľké víťazstvo, keďže európske huty sa zatvárajú

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Pretrvávajúca energetická kríza prinútila huty v Číne a Európe obmedziť výrobu. Indonézski výrobcovia niklu sa snažia zvýšiť  produkciu, keďže ceny stúpajú. Mnohí sa domnievajú, že indonézske spoločnosti majú v rukách zlatú príležitosť, najmä po marcovom stlačení ponuky niklu na London Metal Exchange (LME) Odborníci…

Bývalé imperiálne krajiny Európy sú dnes zúfalými kolóniami USA

0 icon

Bratislava 3. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Maneesh Bakshi)   India už nie je kolóniou Spojeného kráľovstva, ale Nemecko a ďalšie európske krajiny sa stali - teraz už celkom zjavne - kolóniami Spojených štátov a ich ekonomiky budú finančne vykrvácané svetovým imperialistickým centrom USA, rovnako ako Spojené kráľovstvo a ďalšie európske krajiny predtým…

Mimoriadna schôdza k postupom OČTK by mala byť vo štvrtok po Hodine otázok

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Dano Veselský   Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce Smer-SD presadiť uznesenie k vyvodeniu zodpovednosti voči niektorým orgánom činným v trestnom konaní (OČTK), by mala byť vo štvrtok (6. 10.). Začať sa má po Hodine otázok. Informoval o tom predseda parlamentu…

Podobná havária ako včera na Zochovej. Vodič zaspal za volantom, zdemoloval autobusovú zastávku v Hrkovciach

0 icon

Hrkovce 4. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:screenshot video Facebook)   Vozidlo Mazda zrámovalo autobusovú zastávku v obci Hrkovce v okrese Levice. Nehoda sa stala v pondelok (3. 10.) Podľa informácie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre poľský vodič zaspal za volantom Vozidlom prešiel do protismeru, kde narazil do zastávky, ktorú zdemoloval a…

Naživo: Matovič ustál odvolávanie. Chýbali tri hlasy. Pellegrini: Dresy sú oblečené. Tarabovci sú koaliční poslanci

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto: Facebook I.M.)   Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zostáva vo funkcii 12:10- Premiér Eduard Heger (OĽaNO): "Ďakujem poslancom, ktorí dnes prejavili dôveru ministrovi financií Igorovi Matovičovi a naša vláda tak ustála ďalšie zbytočné odvolávanie jej člena. V týchto časoch je pre nás maximálne dôležité,…

Konšpiračná teória je to len vtedy, keď obviňuje vládu USA

0 icon

Washington 4. októbra 2022 (HSP/caitlinjohnstone/Foto:TASR/AP-Danish Defence Command)   Západná politická/mediálna trieda odmieta ako "konšpiračné teórie" všetky tvrdenia, že USA sú pravdepodobne zodpovedné za sabotáž plynovodov Nord Stream z minulého mesiaca, aj keď tie isté obvinenia vznáša voči Rusku bez toho, aby použila tento termín, píše vo svojom poslednom príspevku Caitlin…

Sme v hlbokých, hlbokých problémoch. Hrozí banková kríza. Ako sa na ňu pripraviť?

0 icon

Londýn 4. októbra 2022 (HSP/theepochtimes/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Moje články sa v poslednom čase stali skôr apokalyptickými, ale z opodstatneného dôvodu, píše vo svojom najnovšom príspevku Tuomas Malinen. Práve tento týždeň sa nám potvrdilo, že náš finančný systém je opäť na pokraji kolapsu, keď bola Bank of England (BOE) nútená de…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Gustáv Murín

Dystópia: Odpáli Zelenský atómovú bombu?

0icon

Už niekoľko týždňov hlásne trúby washingtonskej svetovládnej kliky „varujú“ Rusov pred použitím taktických jadrových zbraní. Tie „varovania“ sa st

Pavel Jacz

Charakter sa s poslancom Krúpom nikdy ani nekrižoval! Je to totálna kombinačná nemožnosť!!!

0icon

  Politický či skôr len politizujúci pracovník, nie politik Krúpa sa totiž zrazu zrodil ako objavujúci Kolumbus a začal búrkovať ako 5 centimetrové krúpy! Doslovne a do písmena môžeme šéfa branno-bezpečnostného výboru parlamentu (Čudujem sa, že ešte stále sedí na tejto stoličke!) charakterizovať nielen ako p

Vášeň v Tebe

O hrôzach pri tragickej dopravnej nehode v Bratislave prehovorila aj misska Podmanická: „Bol tam aj môj brat so svojím kamarátom...“

0 icon

V nedeľu večer zasiahla Slovensko tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomreli piati mladí ľudia. O tom, čo sa dialo po náraze auta, ktoré viedol opitý vodič prehovorila aj 1. vicemiss a modelka Viktória Podmanická. Jednou z obetí je len 19-ročný študent. Bol to kamarát jej brata. „Na zastávke Zochova bol aj môj brat. Bol…

Dominika Cibulková ukázala svoju rutinu, ktorej sa niektoré tehotné ženy vzdajú ihneď. Ona nie! Môže to?

0 icon

Bývalá slovenská tenistka 33-ročná Dominika Cibulková pred niekoľkými dňami oznámila radostnú správu. Je opäť tehotná. Spolu s manželom Michalom Navarom sa teda stanú dvojnásobnými rodičmi. Dominika Cibulková informovala o krásnej novinke na sociálnej sieti: „Jakubko z nás urobil rodinu, ale TY nás doplníš. Naša rodina sa rozrastá a my nemôžeme byť…

5 červených manželských vlajok, ktoré by ste nemali ignorovať

0 icon

Existujú určité manželské problémy, ktoré jednoducho nemôžete ignorovať: podvádzanie, klamstvo alebo dlhá pauza vo vašom sexuálnom živote, ktorej príčinou nie sú zdravotné problémy jedného alebo oboch z partnerov. Niektoré problémy sa však vkrádajú do manželstva záludnejším spôsobom. Odborníci ich nazývajú červené vlajky, informuje portál

Sajfa a Veronika oslavovali narodeniny dcérky vo veľkom štýle. Ktoré známe ženy nazval moderátor Sudičkami?

0 icon

Dcérka známej moderátorskej dvojice – Mateja Sajfa Cifru a Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej – oslávila svoje tretie narodeniny. Rodičia jej pripravili krásnu oslavu. Na oslave nechýbala ani modro-ružovo-zlatá torta s jednorožcom a Sárkiným menom. Oslávenkyňa mala na sebe šaty Snehulienky. Deti, a ako ukázal Sajfa aj rodičia, sa mohli vyšantiť na trampolíne či bazéne plnom…

Vedeli ste, že aj váš malý športovec môže prežívať syndróm vyhorenia?

0 icon

Syndróm vyhorenia sa už netýka len dospelých. A vôbec sa už netýka len zamestnania a určitej pracovnej pozície. Počuli ste už o vyhorení detí v športe? Aj to je už realitou životov niektorých detí. Doktor Chris Stankovich vysvetľuje, že hoci je športové vyhorenie reálny stav, nejde o 

Armádny Magazín

Kto hovorí ústami miliardára a mierotvorcu Elona Muska

0 icon

Rusko, 4.október 2022 (AM) – Na sieti sa aktívne diskutuje o publikácii amerického inžiniera, investora a miliardára Elona Muska, ktorý ponúka kompromisnú možnosť ukončenia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Na ukončenie nepriateľských akcií je podľa Muska potrebných niekoľko podmienok.   Prvou podmienkou, ktorú vyslovil jeden z najbohatších

Bratislavčan Jozef Kiss bol najlepším stíhacím pilotom rakúsko-uhorského letectva

0 icon

Slovensko, 4.október 2022 (AM) – Pred niekoľkými týždňami sme uverejnili článok o stíhacom pilotovi Františkovi Vognarovi z Trnavy, ktorý patril k leteckým esám rakúsko-uhorského letectva. Ďalší

Alexander Rogers: "všetko je stratené lebo "LIIIIIMAAAAAN!"

0 icon

Rusko, 4.október 2022 (AM) –  Mal som veľmi dobrých učiteľov filozofie (možno aj tých najlepších). A naučili ma, že najdôležitejšou zručnosťou človeka, ktorá okrem iného rozhoduje o jeho prežití, blahobyte a mieste v hierarchii (a neexistujú spoločnosti bez hierarchií, môžete hystericky bojovať a snažiť sa dokázať, že to tak nie je),…

Akú zámienku si Hitler zvolil na prepad ZSSR?

0 icon

Slovensko, 4.október 2022 (AM) – Počas Norimberského tribunálu zaznelo medzi slovami obhajujúcimi nacistických pohlavárov aj tvrdenie, že Hitlerovo prepadnutie ZSSR bolo „vynúteným opatrením“, preventívnym úderom proti agresii sovietskeho vedenia, ktoré sa vraj ako prvé chystalo zaútočiť na Tretiu ríšu a to napriek podpísanému paktu o neútočení.   Táto

Prvé vrtuľníky SUBARU Bell pre Európu

0 icon

FortWorth, 4.október 2022 (AM) – Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska firma Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že s Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky podpísala zmluvu na dodávku dvoch vrtuľníkov SUBARU Bell 412EPX. V kontexte európskeho regiónu ide o významný úspech, pretože ide o

FOTO DŇA

Na snímke Spievajúca fontána

Autor: FOTO TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali