Aký bude ďalší vývoj trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami?

Bratislava 7. decembra  2021 (HSP/Foto:Account Executive & Social Media)

 

Pred niekoľkými dňami sa po pandemickej prestávke opäť konala realitná konferencia Realitné fórum. V štyroch paneloch sa diskutovalo o aktuálnej situácii na trhu s nehnuteľnosťami – o kanceláriách, nájomných bytoch, aktuálnych právnych otázkach, ale samozrejme aj o rezidenčnom trhu. Čo si myslia odborníci o ďalšom vývoji cien bytov, do akej miery môžu ešte rásť, kedy nastane zlepšenie dostupnosti bývania a aké trendy ovplyvnia bývanie v najbližších rokoch?

konferencia Realitné fórum
Realitná konferencia Realitné fórum

Účastníkmi panelu boli skúsení odborníci a profesionáli z oblasti realitného biznisu s bohatým portfóliom zrealizovaných projektov alebo predajov. Z developerov to boli Ivan Bratko z J&T Real Estate a Róbert Michalica z MiddleCapu, ktorý rozbieha svoj prvý rezidenčný projekt. Martin Lazík z Urban&Partner sa zas podieľal, resp. podieľa na predaji mnohých bratislavských developmentov. Napokon, za známu realitnú kanceláriu Herrys vystúpil Filip Žoldák. Moderátorom panelu bol Adrian Gubčo.

 

Cenový vývoj

Panel uviedol Filip Žoldák predstavením štatistík o aktuálnom vývoji na trhu. Ako Žoldák skonštatoval, ponuka sa nerozvíja, priemerné ceny novostavieb už presiahli 4-tisíc eur za meter štvorcový, v rozostavaných projektoch ostáva asi 1,8-tisíc nepredaných bytov, z toho je v ponuke 1,3-tisíc, a v treťom kvartáli roku 2021 sa predalo asi 600 bytov – prepad oproti 2Q, kedy ich bolo viac ako tisíc. Najväčšia „ponuka“ je v okrese Bratislava I, čo znamená, že ide o bývanie nad rámec možností väčšej časti strednej triedy a byty, ktorých ponukové ceny ani nie sú zverejnené. Medzičasom, developeri zastavujú alebo spomaľujú kvôli rastu cien na trhu aj nákladov predaje. Ceny budú podľa Žoldáka rásť aj naďalej, pričom ponuka sa rozširovať nebude.

Panelisti sa stotožnili s výkladom a závermi Filipa Žoldáka. Hoci som pripomenul, že rast cien medzi poslednými dvoma kvartálmi už nebol natoľko výrazný a existujú úvahy o blížiacom sa strope, koľko sú ľudia ochotní zaplatiť, tento strop v skutočnosti ešte nevidno. Ten podľa Ivana Bratka v prípade strednej kategórie bytov príde možno o dva-tri roky. Potenciál rastu vidí aj v prémiovom segmente. Martin Lazík podotkol, že rastu cien nahráva obmedzená ponuka – developeri nemajú dôvod nezvyšovať ceny, pokiaľ vidia, že v príprave je len málo bytov. Nahráva to aj investorom. Dnes sa oplatí kúpiť byt aj bez toho, aby bol prenajímaný, ako podotkol F. Žoldák.

Za dôležitú otázku som považoval cenovú hranicu, akceptovateľnú pre stredný segment bývania. Ivan Bratko nechcel presne špecifikovať cenu, hoci v downtowne je bežná cenová úroveň predávaných nehnuteľností okolo 6-tisíc eur za meter štvorcový s daňou. Na opačnej strane sú v prípade JTRE Ovocné Sady, kde ceny priebežne rastú, keďže súčasná situácia im veľmi vyhovuje. Zároveň platí, že dynamika na trhu bráni dopredu odhadovať ceny aj developerom, ktorí majú k výstavbe či spusteniu predaja ešte pomerne ďaleko – čo je prípad MiddleCapu, ktorý plánuje budovať byty v tzv. Novom centre Ružinova. Iným prípadom je projekt Rezidencia K Železnej studničke, kde developer zvažuje byty predávať po dokončení výstavby.

Večnou otázkou ostáva, či v Bratislave nedochádza k nafukovaniu realitnej bubliny. Napokon, naznačuje to v jednej z posledných analýz aj Bencont. Filip Žoldák súhlasí, že názory na túto tému sa rôznia, nevidí však indikácie toho, že by malo ku korekcii cien v najbližších dvoch rokoch prísť – za predpokladu, že bude aj naďalej dostupné súčasné alebo podobné financovanie. Rizikom však ostáva nízka ponuka, ktorá naďalej klesá. Róbert Michalica taktiež nepredpokladá, že by malo dôjsť k niečomu podobnému, ako v roku 2008.

Aká je teda ponuka, ktorá by ceny stabilizovala? Diskutujúci sa zhodli, že to je veľmi náročné určiť, pri pohľade do minulosti však Martin Lazík pripomína, že mierny rast, resp. stagnáciu cien Bratislava zažila, keď bolo v ponuke namiesto súčasných 1,3-tisíc bytov okolo 5-6-tisíc. Na stabilizáciu cien a dobehnutie zameškaného by tak metropola potrebovala desiatky tisíc bytov.

konferencia Realitné fórum
Realitná konferencia Realitné fórum
Rozšíri sa ponuka?

Základom pre stabilizáciu trhu tak je masívne rozšírenie ponuky novostavieb. To však nie je v tejto chvíli reálne a ani možné. Územný plánovač Matúš Bizoň z Aurexu nedávno vypracoval analýzu funkcií v bratislavskom územnom pláne. Podľa M. Bizoňa, „územný plán Bratislavy definuje celkovo až 35 funkcií. Plochy bývania tvoria 15,2 % územia mesta, vybavenosť 9,2 %, infraštruktúra 6,8 %, priemysel 4,6 %, zeleň a voda 43,1 % a pôda 21,2 %. Na 1 hektár bývania pripadá aj 0,6 hektára vybavenosti. To hrá v prospech nákupných centier. V tomto nevyváženom mixe je žiaľ ukotvený aj nedostatok nových bytov a s tým súvisiaca rastúca cena bývania.“

Nové byty v potrebných množstvách jednoducho nie je kde stavať, keďže súčasná funkčná regulácia ich výstavbu neumožňuje. Konfrontované s tým je JTRE v prípade Nového Lida, ktoré podľa Ivana Bratka už vyše desaťročie čaká na zmenu plánu, aby sa mohlo začať stavať. Naplánované sú tu pritom množstvá bytov. Dostupnejšie bývanie má zas vznikať v projektoch Nové Vajnory a CENTROP, tu však taktiež bráni Územný plán. Martin Lazík zas priznal, že firma je konfrontovaná s nemožnosťou stavať byty v prípade jedného z brownfieldov v jej vlastníctve. Namiesto toho tak vybuduje robotnícku ubytovňu.

Róbert Michalica konštatuje, že podobné spôsoby hľadania možností v rámci Územného plánu sú bežné a trh je v takej situácii, že ľudia sú ochotní bývať aj v ubytovniach či penziónoch. Potrebu zisku nových obyvateľov si pomaly začínajú uvedomovať aj mestské časti, keďže tým získavajú daňové príjmy. Preto sú ochotné ľuďom povoliť trvalý pobyt v takýchto podmienkach. Napriek tomu ide o potemkinovskú dedinu, spôsobenú nízkou flexibilitou Územného plánu. Zároveň dodal, že pri občianskej vybavenosti je situácia opačná a aj roky po kolaudácii bývajú priestory pre vybavenosť prázdne.

Okrem toho, Hlavné mesto zmenilo metodiku posudzovania projektov a odmieta vydávať kladné záväzné stanovisko pre projekty s apartmánovým bývaním. Ivan Bratko pripomenul, že v dôsledku toho padli zámery firmy v dotyku s projektom Fuxova v Petržalke. JTRE preto pozemky predalo. Nový majiteľ tu pravdepodobne postaví supermarket predmestského typu, hoci ide o vynikajúci pozemok v priamej dostupnosti električkovej trate. M. Lazík dodal, že Bratislava prišla v dôsledku novej metodiky o tisíce bytov, resp. apartmánov. O ďalšie prichádza v brownfieldoch, kde sa napriek obrovskému potenciálu len pomaly mení ich funkčná definícia.

Problém je však nielen v Územnom pláne, ale aj v konaní úradov. Mnoho developerov sa stretáva s komplikáciami na rozličných úrovniach povoľovania – od procesov EIA cez konania na stavebných úradoch či pri konzultáciách s okresnými úradmi. Lehoty sa nedodržiavajú a celý vývoj projektu sa predlžuje. Róbert Michalica preto odmieta tvrdenia, že za zvyšujúcimi sa cenami sú len snahy developerov o zisk. Predlžovaním povoľovania rastú finančné náklady a cena peňazí, uložená v pozemku. Čím dlhšie príprava projektu trvá, tým drahší je.

Veľký dosah na dĺžku prípravy projektu má ale aj miesto, kde vzniká. Kým v Bratislave platí to, čo popísal R. Michalica, v niektorých regiónoch je situácia lepšia. Ukazuje to skúsenosť M. Lazíka z Popradu, kde bolo obdobie medzi akvizíciou pozemku cez povoľovanie až po ukončenie výstavby dlhé len tri a pol roka. Podobný prípad nastal aj v Topoľčanoch, Piešťanoch alebo Trenčíne. V konečnom dôsledku by tak výstavbe v Bratislave mohla pomôcť jednoducho zmena prístupu.

konferencia Realitné fórum
Realitná konferencia Realitné fórum
Aktuálne trendy v rezidenčnom developmente

Trh s nehnuteľnosťami v súčasnosti mimoriadne ovplyvňuje obrovský rast cien stavebných materiálov. Všetky kľúčové produkty narástli – v dôsledku pandémie sa spomalila produkcia a producenti nemali naskladnených dosť zásob, takže sa museli radikálne zvýšiť ceny. Najviac stúpli oceľ, drevo alebo plasty, veľmi vysoko ale narástli aj ceny betónu, tehál alebo cementu. Podľa aktuálnych odhadov sú však kovy a drevo za vrcholom, do polovice roka 2022 by ho mali dosiahnuť aj betón, tehly a cement. Ovplyvní to ceny bytov?

Martin Lazík popísal aktuálnu situáciu, podľa ktorej sa ceny menia každý týždeň, postupne však dochádza k naskladňovaniu zásob a vytváraniu dlhodobých rezerv. Ivan Bratko taktiež potvrdil, že v JTRE sú s týmto problémom konfrontovaní. Čoraz častejšie sa hovorí o zavedení inflačnej doložky a prevedení rizika rastu cien na klienta, u tohto developera však nad takým niečím údajne neuvažujú a nebudú to uplatňovať ani pri zazmluvnených bytoch. Dodáva však, že pri menších developeroch je tento krok pochopiteľný, keďže malé firmy nemusia mať takú finančnú istotu.

Ešte výraznejší vplyv na trh môže mať zmena výšky úrokových sadzieb, čo sa deje napríklad v Česku – Česká národná banka nedávno pristúpila k tomuto kroku, pričom navýšenie je najvyššie od roku 1997. Signály z komerčných bánk o raste sadzieb podľa Filipa Žoldáka existujú, Národná banka Slovenska je však menej čitateľná. Ak už k rastu dôjde, ani zďaleka nie k takému radikálnemu, ako v Česku. Martin Lazík doplnil, že ak aj dôjde k zmenám úrokových sadzieb, trh to ovplyvní. Pri pohľade z historickej perspektívy však nebude sadzby vyššie ako v roku 2018, kedy sa predaje vďaka dostupnosti peňazí utešene rozbehli.

Ako záverečnú tému panelisti rozoberali dopady pandémie koronavírusu COVID-19 na rezidenčné reality, najmä na ich podobu. Veľký priestor na zakomponovanie nových trendov má MiddleCap, ktorý čaká do výstavby projektu v Ružinove ešte niekoľko rokov. Róbert Michalica za kľúčovú tému považuje zmenu fungovania práce a posilnenie práce z domu. Zvýšil sa dopyt po doplnení exteriérového priestoru v byte, teda rozšírení o loggiu alebo terasu. MiddleCap chce taktiež mierne zväčšiť byty namiesto predtým typického zmenšovania – doplniť sa napríklad majú pracovné kúty. Podľa Ivana Bratka zas narástla požiadavka po efektivizácii využitia priestoru.

JTRE má významnú realizáciu v Londýne – projekt Triptych Bankside rastie v priamom dotyku s galériou Tate Modern. Prenos návykov z Londýna do Bratislavy však zatiaľ nie je na programe dňa. Ivan Bratko považuje tamojší trh za natoľko odlišný, že to netreba v dohľadnej dobe očakávať. Slovenská, resp. bratislavská realita je o inom: podľa Filipa Žoldáka možno pozorovať rast záujmu o bývanie v okolí Bratislavy na predmestiach, k čomu dopomáhajú vysoké ceny bytov v meste. Rastie aj záujem o kúpu rekreačných nehnuteľností. To vedie až k tomu, že sa míňajú pozemky aj apartmány v najviac populárnych lokalitách – či už ide o Tatry alebo hoci aj myjavské kopanice.

Čo sa týka otázok publika, najviac účastníkov konferencie zaujímalo, či stabilizácia cien stavebných nákladov povedie k rozšíreniu ponuky. Ivan Bratko však za kľúčovú považuje dostupnosť povolených bytov. Ďalšou témou bol podiel špekulatívnych, resp. investičných nákupov v projektoch. Filip Žoldák zdôraznil, že to závisí projekt od projektu, vo všeobecnosti je to ale 50 na 50. Jeden z divákov poukázal na vysoký podiel ruských klientov v niektorých projektoch, čo môže ovplyvňovať ceny, Ivan Bratko však napriek prítomnosti klientov z priestoru bývalého ZSSR nepovažuje ich podiel za relevantný.

Niektorí z účastníkov dospeli k záveru, že riešením nepriaznivej situácie môže byť posilnenie vplyvu nájomného bývania. Róbert Michalica však upozornil, že kľúčová časť trhu ešte stále preferuje bývanie vo vlastnom. Ivan Bratko potvrdil, že JTRE tému sleduje, v bezprostrednej budúcnosti ale nemá naplánovanú konkrétnu schému nájomného bývania. Developeri sa zhodli, že do budúcna sa ale pravdepodobne takáto alternatíva voči klasickému vlastníctvu posilní, keďže pre čoraz viac ľudí je predstava vlastného bytu napriek lacným hypotékam nedosiahnuteľná.

konferencia Realitné fórum
Realitná konferencia Realitné fórum
Záver

Panel síce nepriniesol zásadné objavy a potvrdil známe informácie – ceny bytov v Bratislave výrazne rastú, pričom ponuka je obmedzená a v najbližšej budúcnosti sa ani nerozšíri – zároveň ale dobre zhodnotil aktuálnu situáciu. V dohľadnej dobe žiadna výraznejšia korekcia cien nenastane, lebo pre to nie sú dôvody. Pokiaľ by takto raketovo rástli ceny, ale ponuka by prevažovala nad dopytom, potom by to bolo úplne o niečom inom. Bratislava je na tom ale úplne opačne. Dopyt je obrovský a nových bytov pribúda málo.

Reakcia trhu s nehnuteľnosťami na pandémiu navyše ukazuje, že u časti ľudí sa pridáva druhý trend: únik z mesta do redšie obývaných lokalít v jeho okolí. V kombinácii s cenovou a dnes aj dopravnou dostupnosťou ide o toxický vývoj. Na predmestia nesmerujú v takej miere investori, ktorí sa zameriavajú na skupovanie vnútromestských nehnuteľností. Sú to kupujúci, ktorí plánujú v domoch bývať, vychovávať tu svoje rodiny a tráviť mimopracovný čas. Pokiaľ budú ceny v Bratislave tak dynamicky rásť, dostupnosť bývania klesať a nové projekty budú pribúdať pomaly, budú v zlých lokalitách alebo na nízkej úrovni – čo si mimochodom budú môcť developeri dovoliť vo väčšej miere – len sotva možno očakávať, že exodus nebude pokračovať.

Od vedenia mesta aj mestských častí by sa za danej situácie očakávalo, že budú oveľa dynamickejšie meniť územné plány v prospech rozvoja rezidenčnej výstavby, budú tlačiť na skracovanie a zlučovanie konaní či dodržiavanie termínov vyjadrení alebo budú akceptovať riešenia, ktoré by Bratislave trochu odľahčili (napríklad povoľovanie a výstavba „apartmánov“). Nič z toho sa však nedeje. Kým Poprad očividne pochopil, že mu development vie pomôcť, Bratislava ostáva spokojná sama so sebou a napriek heslám robí pre zlepšenie len málo. Rozvoj nájomného bývania v jej podaní je skôr zlý vtip.

Hlavné mesto nedokáže zlú situáciu vyriešiť samo, keďže mu na to chýbajú prostriedky, pozemky aj kapacity. Jediné riešenie krízy dostupnosti bývania v Bratislave spočíva v otvorení Územného plánu a odomknutí nevyužitých území pre výstavbu. Ako prvé by mali zmiznúť brownfieldy, spoločne s územiami, v minulosti rezervovanými pre výstavbu, ktoré sa nachádzajú najmä v Petržalke. Okrem toho by sa však mali preklasifikovať aj plochy, určené pre vznik občianskej vybavenosti. Tá je z väčšej časti v meste saturovaná a ostatné prípady riešia územné generely (školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti atď.). Mestu ostane dosť miesta pre rozvoj kancelárií alebo obchodov aj naďalej.

Vedenia mesta aj väčšiny mestských častí hrajú nebezpečnú hru, kedy chcú pred verejnosťou pôsobiť ako silní hráči, ktorí v rukách držia všetky karty. Vývoj na trhu sa nedá oklamať a všetky „rázne kroky“, ktoré Magistrát, starostovia a nimi kontrolované stavebné úrady a robia, sa na ňom odrazia – spravidla negatívnym spôsobom. Svoj potenciál v tvorbe mesta samosprávy tak využívajú nesprávnym spôsobom.

Výsledok je, že máme Bratislavu, kde budú ceny aj naďalej rásť, nové projekty pribúdať omnoho pomalšie a tí nešťastníci, ktorí si budú kupovať byty pre seba a nepatria medzi najbonitnejšiu skupinu klientov, budú nútení vyberať si z obmedzenej ponuky, ktorá sa bude míňať raketovou rýchlosťou. Okrem toho bude rásť skupina ľudí, ktorá si bývanie vo vlastnom dovoliť nebude môcť, preto bude na výber dvojaká možnosť – prenájom alebo odchod z mesta. V tom druhom prípade to mestu spôsobí najmä problémy.

Smutné je, že o tomto všetkom sa hovorí už roky a negatívne predpovede sa potvrdzujú. Vrcholná kríza však ešte očividne neprišla. Musí sa stať niečo vážnejšie, aby sa konečne rozvoj Bratislavy pohol správnym smerom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Pápež bude viesť záverečný obrad na poslednej rozlúčke s kardinálom Tomkom

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Rakva s telesnými ostatkami kardinála Jozefa Tomka bude vystavená aj v Bratislave, a to v piatok a sobotu (12. a 13. 8.). Verejné uctenie pozostatkov bude verejnosti prístupné v čase od 9.00 do 12.00 h v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Pre…

Dôvod zastavenia tranzitu ropy cez Družbu Ukrajinou? Z časti je to pomsta EÚ Maďarsku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Internet)   Podľa expertov, ktorých oslovili ruské noviny Izvestija, majú európske krajiny záujem o obnovenie čerpania ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba a to ešte tento týždeň. V opačnom prípade sa môže stať, že rafinérie v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike budú mať nedostatok…

Fico: Jak u debilov… Nie Rusko, ale Ukrajina prerušila dodávky ropy na Slovensko

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nie Rusko, ale Ukrajina prerušila dodávky ropy na Slovensko cez južnú vetvu ropovodu Družba. V reakcii na prerušenie dodávok ruskej ropy to v utorok na sociálnej sieti zdôraznil predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Ukrajina tak podľa neho splnila svoje hrozby z minulosti,…

Exekútori kritizujú návrh samostatného vymáhania pohľadávok poisťovňami

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Exekútori kritizujú zámer umožniť zdravotným poisťovniam samostatné vymáhanie pohľadávok. Mohlo by to mať podľa nich negatívny vplyv na pacientov, daňových poplatníkov i vymožiteľnosť práva. Slovenská komora exekútorov preto vyzvala ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby od návrhu upustil. TASR o…

Prvé výbuchy na Kryme. Verzí o tom čo sa stalo je zatiaľ viacero

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Prvýkrát od začiatku "špeciálnej operácie" na Kryme tak došlo k rozsiahlym výbuchom na vojenskom letisku neďaleko mesta Saki Ruské ministerstvo obrany uvádza, že "nedošlo k žiadnemu útoku raketou (t. j. zásahu - pozn. red.) na muničný sklad". Žiadne iné verzie zatiaľ neboli oficiálne zverejnené,…

Plán EÚ na zníženie spotreby plynu o 15 % vstupuje do platnosti

0 icon

Brusel 9. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:Pixabay)   Plán Európskej únie (EÚ) na zníženie spotreby plynu v celom bloku o 15 % v snahe vyrovnať sa s redukciou jeho dodávok a s krízou cien energií v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine vstúpil v utorok do platnosti. TASR správu prevzala z AFP Členské…

K čomu povedie boj Európy a Ázie o ruský plyn?

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/vz.ru/Foto:TASR/AP-Stefan Sauer)   "Zima v Európe by mohla byť pre Putina jarou," takto západné médiá opisujú nepripravenosť krajín EÚ na vykurovaciu sezónu. Jediným východiskom je, aby Európania zvýšili nákup LNG, ale na to budú musieť viesť boj s ázijskými krajinami. Čo by bol výsledok takejto konfrontácie?…

John Travolta napísal srdcervúci odkaz pre Olíviu Newton-John

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)    Včera večer mnohých zasiahla správa o smrti legendárnej herečky Olivie Newton John. O jej smrti informoval jej manžel John Easterling na Facebooku. Jej filmový partner z kultovej Pomády prehovoril John Travolta herečke na sociálnej sieti venoval krásne slová: „Moja najmilšia Olívia, spravila si naše…

Ukrajina zastavila prepravu ropy cez ropovod Družba smerom na Slovensko, Maďarsko a Česko. Toto je dôvod

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ukrajinské noviny Strana priniesli pre nás veľmi dôležitú informáciu. "Spoločnosť UkrTransNafta 4. augusta zastavila čerpanie ruskej ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba smerom do Maďarska, Českej republiky a na Slovensko, uviedla ruská spoločnosť Transnefť Ukrajina začiatkom augusta prerušila prepravu ropy prostredníctvom južnej…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Skôr či neskôr sa Európa začne pýtať, či Zelenskyj robí všetko správne

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP, Telegram, Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 17:56 - Objavili sa správy o prvých obetiach výbuchov v Novofedorovke. Krymské ministerstvo pre mimoriadne…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke pastier kôz so svojim stádom sa ukryl pod veľkým balvanom pred dažďom v severoindickej Dharmšále

Autor: TASR/AP-Ashwini Bhatia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pápež bude viesť záverečný obrad na poslednej rozlúčke s kardinálom Tomkom

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Rakva s telesnými ostatkami kardinála Jozefa Tomka bude vystavená aj v Bratislave, a to v piatok a sobotu (12. a 13. 8.). Verejné uctenie pozostatkov bude verejnosti prístupné v čase od 9.00 do 12.00 h v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Pre…

Dôvod zastavenia tranzitu ropy cez Družbu Ukrajinou? Z časti je to pomsta EÚ Maďarsku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Internet)   Podľa expertov, ktorých oslovili ruské noviny Izvestija, majú európske krajiny záujem o obnovenie čerpania ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba a to ešte tento týždeň. V opačnom prípade sa môže stať, že rafinérie v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike budú mať nedostatok…

Fico: Jak u debilov… Nie Rusko, ale Ukrajina prerušila dodávky ropy na Slovensko

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Martin Baumann)   Nie Rusko, ale Ukrajina prerušila dodávky ropy na Slovensko cez južnú vetvu ropovodu Družba. V reakcii na prerušenie dodávok ruskej ropy to v utorok na sociálnej sieti zdôraznil predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Ukrajina tak podľa neho splnila svoje hrozby z minulosti,…

Exekútori kritizujú návrh samostatného vymáhania pohľadávok poisťovňami

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Exekútori kritizujú zámer umožniť zdravotným poisťovniam samostatné vymáhanie pohľadávok. Mohlo by to mať podľa nich negatívny vplyv na pacientov, daňových poplatníkov i vymožiteľnosť práva. Slovenská komora exekútorov preto vyzvala ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby od návrhu upustil. TASR o…

Prvé výbuchy na Kryme. Verzí o tom čo sa stalo je zatiaľ viacero

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Prvýkrát od začiatku "špeciálnej operácie" na Kryme tak došlo k rozsiahlym výbuchom na vojenskom letisku neďaleko mesta Saki Ruské ministerstvo obrany uvádza, že "nedošlo k žiadnemu útoku raketou (t. j. zásahu - pozn. red.) na muničný sklad". Žiadne iné verzie zatiaľ neboli oficiálne zverejnené,…

Plán EÚ na zníženie spotreby plynu o 15 % vstupuje do platnosti

0 icon

Brusel 9. augusta 2022 (HSP/Teraz/Foto:Pixabay)   Plán Európskej únie (EÚ) na zníženie spotreby plynu v celom bloku o 15 % v snahe vyrovnať sa s redukciou jeho dodávok a s krízou cien energií v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine vstúpil v utorok do platnosti. TASR správu prevzala z AFP Členské…

K čomu povedie boj Európy a Ázie o ruský plyn?

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/vz.ru/Foto:TASR/AP-Stefan Sauer)   "Zima v Európe by mohla byť pre Putina jarou," takto západné médiá opisujú nepripravenosť krajín EÚ na vykurovaciu sezónu. Jediným východiskom je, aby Európania zvýšili nákup LNG, ale na to budú musieť viesť boj s ázijskými krajinami. Čo by bol výsledok takejto konfrontácie?…

John Travolta napísal srdcervúci odkaz pre Olíviu Newton-John

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)    Včera večer mnohých zasiahla správa o smrti legendárnej herečky Olivie Newton John. O jej smrti informoval jej manžel John Easterling na Facebooku. Jej filmový partner z kultovej Pomády prehovoril John Travolta herečke na sociálnej sieti venoval krásne slová: „Moja najmilšia Olívia, spravila si naše…

Ukrajina zastavila prepravu ropy cez ropovod Družba smerom na Slovensko, Maďarsko a Česko. Toto je dôvod

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ukrajinské noviny Strana priniesli pre nás veľmi dôležitú informáciu. "Spoločnosť UkrTransNafta 4. augusta zastavila čerpanie ruskej ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba smerom do Maďarska, Českej republiky a na Slovensko, uviedla ruská spoločnosť Transnefť Ukrajina začiatkom augusta prerušila prepravu ropy prostredníctvom južnej…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Skôr či neskôr sa Európa začne pýtať, či Zelenskyj robí všetko správne

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP, Telegram, Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 17:56 - Objavili sa správy o prvých obetiach výbuchov v Novofedorovke. Krymské ministerstvo pre mimoriadne…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Armádny Magazín

Krymom otriasla séria výbuchov. Sabotáž alebo raketový útok?

0 icon

Rusko, 9.august 2022 (AM) – Na Kryme, v oblasti Novofedorovka, kde sa nachádza vojenské letisko, zahrmelo najmenej desať výbuchov. Orgány republiky túto skutočnosť potvrdzujú a žiadajú počkať na oficiálne oznámenia.  

Ukrajina ešte viac ostreľuje jadrovú elektráreň. Šéf Záporožia vyzval na útoky na Kyjev

0 icon

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Šéf Záporožskej oblasti Evgenij Balickij počas fóra verejného hnutia „Sme s Ruskom“ 8. augusta podpísal príkaz na uskutočnenie referenda o vstupe regiónu do Ruskej federácie. V Melitopole sa koná fórum „Sme spolu s Ruskom“, na podujatí sa zúčastňuje asi 700 delegátov z celého regiónu. Vedúci

Hlavný terč je Čína. Americká CIA má novú prioritu namiesto boja proti terorizmu

0 icon

USA, 9.august 2022 (AM) – Americká Ústredná spravodajská služba preorientováva svoje aktivity z boja proti terorizmu na Čínu. Uviedol to zástupca riaditeľa CIA David Cohen na neverejnom stretnutí so šéfmi protiteroristického oddelenia, o ktorom informuje agentúra Associated Press.   USA budú pokračovať v prenasledovaní teroristov, povedal Co

Ukrajinci s Britmi údajne pripravili scenár útoku na Krymský most

0 icon

Ukrajina, 9.august 2022 (AM) – Zo zdrojov v Očakove a Černomorska prišla informácia, že sa diskutuje o konkrétnom scenári útoku na Krymský most z mora. Plán (s najväčšou pravdepodobnosťou britský) predpokladá použitie obchodnej lode s ukrajinskou posádkou, ktorá sa použije ako nosič úderných zbraní - odpaľovacie zariadenie protilodných alebo riadených striel, prípa

Ruská vojenská základňa v Srbsku bude iba prvým krokom

0 icon

Srbsko, 9.august 2022 (AM) – Ruský veľvyslanec v Srbsku Alexander Bocsan-Charčenko oznámil potrebu umiestnenia ruských vojenských základní na srbskom území. Situáciu vysvetlil Alexander Michajlov, vedúci Úradu pre vojensko-politickú analýzu. Toto je len prvý krok Moskvy ...   Moskva

FOTO DŇA

Na snímke pastier kôz so svojim stádom sa ukryl pod veľkým balvanom pred dažďom v severoindickej Dharmšále

Autor: TASR/AP-Ashwini Bhatia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali