Aký bude ďalší vývoj trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami?

Bratislava 7. decembra  2021 (HSP/Foto:Account Executive & Social Media)

 

Pred niekoľkými dňami sa po pandemickej prestávke opäť konala realitná konferencia Realitné fórum. V štyroch paneloch sa diskutovalo o aktuálnej situácii na trhu s nehnuteľnosťami – o kanceláriách, nájomných bytoch, aktuálnych právnych otázkach, ale samozrejme aj o rezidenčnom trhu. Čo si myslia odborníci o ďalšom vývoji cien bytov, do akej miery môžu ešte rásť, kedy nastane zlepšenie dostupnosti bývania a aké trendy ovplyvnia bývanie v najbližších rokoch?

konferencia Realitné fórum
Realitná konferencia Realitné fórum

Účastníkmi panelu boli skúsení odborníci a profesionáli z oblasti realitného biznisu s bohatým portfóliom zrealizovaných projektov alebo predajov. Z developerov to boli Ivan Bratko z J&T Real Estate a Róbert Michalica z MiddleCapu, ktorý rozbieha svoj prvý rezidenčný projekt. Martin Lazík z Urban&Partner sa zas podieľal, resp. podieľa na predaji mnohých bratislavských developmentov. Napokon, za známu realitnú kanceláriu Herrys vystúpil Filip Žoldák. Moderátorom panelu bol Adrian Gubčo.

 

Cenový vývoj

Panel uviedol Filip Žoldák predstavením štatistík o aktuálnom vývoji na trhu. Ako Žoldák skonštatoval, ponuka sa nerozvíja, priemerné ceny novostavieb už presiahli 4-tisíc eur za meter štvorcový, v rozostavaných projektoch ostáva asi 1,8-tisíc nepredaných bytov, z toho je v ponuke 1,3-tisíc, a v treťom kvartáli roku 2021 sa predalo asi 600 bytov – prepad oproti 2Q, kedy ich bolo viac ako tisíc. Najväčšia „ponuka“ je v okrese Bratislava I, čo znamená, že ide o bývanie nad rámec možností väčšej časti strednej triedy a byty, ktorých ponukové ceny ani nie sú zverejnené. Medzičasom, developeri zastavujú alebo spomaľujú kvôli rastu cien na trhu aj nákladov predaje. Ceny budú podľa Žoldáka rásť aj naďalej, pričom ponuka sa rozširovať nebude.

Panelisti sa stotožnili s výkladom a závermi Filipa Žoldáka. Hoci som pripomenul, že rast cien medzi poslednými dvoma kvartálmi už nebol natoľko výrazný a existujú úvahy o blížiacom sa strope, koľko sú ľudia ochotní zaplatiť, tento strop v skutočnosti ešte nevidno. Ten podľa Ivana Bratka v prípade strednej kategórie bytov príde možno o dva-tri roky. Potenciál rastu vidí aj v prémiovom segmente. Martin Lazík podotkol, že rastu cien nahráva obmedzená ponuka – developeri nemajú dôvod nezvyšovať ceny, pokiaľ vidia, že v príprave je len málo bytov. Nahráva to aj investorom. Dnes sa oplatí kúpiť byt aj bez toho, aby bol prenajímaný, ako podotkol F. Žoldák.

Za dôležitú otázku som považoval cenovú hranicu, akceptovateľnú pre stredný segment bývania. Ivan Bratko nechcel presne špecifikovať cenu, hoci v downtowne je bežná cenová úroveň predávaných nehnuteľností okolo 6-tisíc eur za meter štvorcový s daňou. Na opačnej strane sú v prípade JTRE Ovocné Sady, kde ceny priebežne rastú, keďže súčasná situácia im veľmi vyhovuje. Zároveň platí, že dynamika na trhu bráni dopredu odhadovať ceny aj developerom, ktorí majú k výstavbe či spusteniu predaja ešte pomerne ďaleko – čo je prípad MiddleCapu, ktorý plánuje budovať byty v tzv. Novom centre Ružinova. Iným prípadom je projekt Rezidencia K Železnej studničke, kde developer zvažuje byty predávať po dokončení výstavby.

Večnou otázkou ostáva, či v Bratislave nedochádza k nafukovaniu realitnej bubliny. Napokon, naznačuje to v jednej z posledných analýz aj Bencont. Filip Žoldák súhlasí, že názory na túto tému sa rôznia, nevidí však indikácie toho, že by malo ku korekcii cien v najbližších dvoch rokoch prísť – za predpokladu, že bude aj naďalej dostupné súčasné alebo podobné financovanie. Rizikom však ostáva nízka ponuka, ktorá naďalej klesá. Róbert Michalica taktiež nepredpokladá, že by malo dôjsť k niečomu podobnému, ako v roku 2008.

Aká je teda ponuka, ktorá by ceny stabilizovala? Diskutujúci sa zhodli, že to je veľmi náročné určiť, pri pohľade do minulosti však Martin Lazík pripomína, že mierny rast, resp. stagnáciu cien Bratislava zažila, keď bolo v ponuke namiesto súčasných 1,3-tisíc bytov okolo 5-6-tisíc. Na stabilizáciu cien a dobehnutie zameškaného by tak metropola potrebovala desiatky tisíc bytov.

konferencia Realitné fórum
Realitná konferencia Realitné fórum
Rozšíri sa ponuka?

Základom pre stabilizáciu trhu tak je masívne rozšírenie ponuky novostavieb. To však nie je v tejto chvíli reálne a ani možné. Územný plánovač Matúš Bizoň z Aurexu nedávno vypracoval analýzu funkcií v bratislavskom územnom pláne. Podľa M. Bizoňa, „územný plán Bratislavy definuje celkovo až 35 funkcií. Plochy bývania tvoria 15,2 % územia mesta, vybavenosť 9,2 %, infraštruktúra 6,8 %, priemysel 4,6 %, zeleň a voda 43,1 % a pôda 21,2 %. Na 1 hektár bývania pripadá aj 0,6 hektára vybavenosti. To hrá v prospech nákupných centier. V tomto nevyváženom mixe je žiaľ ukotvený aj nedostatok nových bytov a s tým súvisiaca rastúca cena bývania.“

Nové byty v potrebných množstvách jednoducho nie je kde stavať, keďže súčasná funkčná regulácia ich výstavbu neumožňuje. Konfrontované s tým je JTRE v prípade Nového Lida, ktoré podľa Ivana Bratka už vyše desaťročie čaká na zmenu plánu, aby sa mohlo začať stavať. Naplánované sú tu pritom množstvá bytov. Dostupnejšie bývanie má zas vznikať v projektoch Nové Vajnory a CENTROP, tu však taktiež bráni Územný plán. Martin Lazík zas priznal, že firma je konfrontovaná s nemožnosťou stavať byty v prípade jedného z brownfieldov v jej vlastníctve. Namiesto toho tak vybuduje robotnícku ubytovňu.

Róbert Michalica konštatuje, že podobné spôsoby hľadania možností v rámci Územného plánu sú bežné a trh je v takej situácii, že ľudia sú ochotní bývať aj v ubytovniach či penziónoch. Potrebu zisku nových obyvateľov si pomaly začínajú uvedomovať aj mestské časti, keďže tým získavajú daňové príjmy. Preto sú ochotné ľuďom povoliť trvalý pobyt v takýchto podmienkach. Napriek tomu ide o potemkinovskú dedinu, spôsobenú nízkou flexibilitou Územného plánu. Zároveň dodal, že pri občianskej vybavenosti je situácia opačná a aj roky po kolaudácii bývajú priestory pre vybavenosť prázdne.

Okrem toho, Hlavné mesto zmenilo metodiku posudzovania projektov a odmieta vydávať kladné záväzné stanovisko pre projekty s apartmánovým bývaním. Ivan Bratko pripomenul, že v dôsledku toho padli zámery firmy v dotyku s projektom Fuxova v Petržalke. JTRE preto pozemky predalo. Nový majiteľ tu pravdepodobne postaví supermarket predmestského typu, hoci ide o vynikajúci pozemok v priamej dostupnosti električkovej trate. M. Lazík dodal, že Bratislava prišla v dôsledku novej metodiky o tisíce bytov, resp. apartmánov. O ďalšie prichádza v brownfieldoch, kde sa napriek obrovskému potenciálu len pomaly mení ich funkčná definícia.

Problém je však nielen v Územnom pláne, ale aj v konaní úradov. Mnoho developerov sa stretáva s komplikáciami na rozličných úrovniach povoľovania – od procesov EIA cez konania na stavebných úradoch či pri konzultáciách s okresnými úradmi. Lehoty sa nedodržiavajú a celý vývoj projektu sa predlžuje. Róbert Michalica preto odmieta tvrdenia, že za zvyšujúcimi sa cenami sú len snahy developerov o zisk. Predlžovaním povoľovania rastú finančné náklady a cena peňazí, uložená v pozemku. Čím dlhšie príprava projektu trvá, tým drahší je.

Veľký dosah na dĺžku prípravy projektu má ale aj miesto, kde vzniká. Kým v Bratislave platí to, čo popísal R. Michalica, v niektorých regiónoch je situácia lepšia. Ukazuje to skúsenosť M. Lazíka z Popradu, kde bolo obdobie medzi akvizíciou pozemku cez povoľovanie až po ukončenie výstavby dlhé len tri a pol roka. Podobný prípad nastal aj v Topoľčanoch, Piešťanoch alebo Trenčíne. V konečnom dôsledku by tak výstavbe v Bratislave mohla pomôcť jednoducho zmena prístupu.

konferencia Realitné fórum
Realitná konferencia Realitné fórum
Aktuálne trendy v rezidenčnom developmente

Trh s nehnuteľnosťami v súčasnosti mimoriadne ovplyvňuje obrovský rast cien stavebných materiálov. Všetky kľúčové produkty narástli – v dôsledku pandémie sa spomalila produkcia a producenti nemali naskladnených dosť zásob, takže sa museli radikálne zvýšiť ceny. Najviac stúpli oceľ, drevo alebo plasty, veľmi vysoko ale narástli aj ceny betónu, tehál alebo cementu. Podľa aktuálnych odhadov sú však kovy a drevo za vrcholom, do polovice roka 2022 by ho mali dosiahnuť aj betón, tehly a cement. Ovplyvní to ceny bytov?

Martin Lazík popísal aktuálnu situáciu, podľa ktorej sa ceny menia každý týždeň, postupne však dochádza k naskladňovaniu zásob a vytváraniu dlhodobých rezerv. Ivan Bratko taktiež potvrdil, že v JTRE sú s týmto problémom konfrontovaní. Čoraz častejšie sa hovorí o zavedení inflačnej doložky a prevedení rizika rastu cien na klienta, u tohto developera však nad takým niečím údajne neuvažujú a nebudú to uplatňovať ani pri zazmluvnených bytoch. Dodáva však, že pri menších developeroch je tento krok pochopiteľný, keďže malé firmy nemusia mať takú finančnú istotu.

Ešte výraznejší vplyv na trh môže mať zmena výšky úrokových sadzieb, čo sa deje napríklad v Česku – Česká národná banka nedávno pristúpila k tomuto kroku, pričom navýšenie je najvyššie od roku 1997. Signály z komerčných bánk o raste sadzieb podľa Filipa Žoldáka existujú, Národná banka Slovenska je však menej čitateľná. Ak už k rastu dôjde, ani zďaleka nie k takému radikálnemu, ako v Česku. Martin Lazík doplnil, že ak aj dôjde k zmenám úrokových sadzieb, trh to ovplyvní. Pri pohľade z historickej perspektívy však nebude sadzby vyššie ako v roku 2018, kedy sa predaje vďaka dostupnosti peňazí utešene rozbehli.

Ako záverečnú tému panelisti rozoberali dopady pandémie koronavírusu COVID-19 na rezidenčné reality, najmä na ich podobu. Veľký priestor na zakomponovanie nových trendov má MiddleCap, ktorý čaká do výstavby projektu v Ružinove ešte niekoľko rokov. Róbert Michalica za kľúčovú tému považuje zmenu fungovania práce a posilnenie práce z domu. Zvýšil sa dopyt po doplnení exteriérového priestoru v byte, teda rozšírení o loggiu alebo terasu. MiddleCap chce taktiež mierne zväčšiť byty namiesto predtým typického zmenšovania – doplniť sa napríklad majú pracovné kúty. Podľa Ivana Bratka zas narástla požiadavka po efektivizácii využitia priestoru.

JTRE má významnú realizáciu v Londýne – projekt Triptych Bankside rastie v priamom dotyku s galériou Tate Modern. Prenos návykov z Londýna do Bratislavy však zatiaľ nie je na programe dňa. Ivan Bratko považuje tamojší trh za natoľko odlišný, že to netreba v dohľadnej dobe očakávať. Slovenská, resp. bratislavská realita je o inom: podľa Filipa Žoldáka možno pozorovať rast záujmu o bývanie v okolí Bratislavy na predmestiach, k čomu dopomáhajú vysoké ceny bytov v meste. Rastie aj záujem o kúpu rekreačných nehnuteľností. To vedie až k tomu, že sa míňajú pozemky aj apartmány v najviac populárnych lokalitách – či už ide o Tatry alebo hoci aj myjavské kopanice.

Čo sa týka otázok publika, najviac účastníkov konferencie zaujímalo, či stabilizácia cien stavebných nákladov povedie k rozšíreniu ponuky. Ivan Bratko však za kľúčovú považuje dostupnosť povolených bytov. Ďalšou témou bol podiel špekulatívnych, resp. investičných nákupov v projektoch. Filip Žoldák zdôraznil, že to závisí projekt od projektu, vo všeobecnosti je to ale 50 na 50. Jeden z divákov poukázal na vysoký podiel ruských klientov v niektorých projektoch, čo môže ovplyvňovať ceny, Ivan Bratko však napriek prítomnosti klientov z priestoru bývalého ZSSR nepovažuje ich podiel za relevantný.

Niektorí z účastníkov dospeli k záveru, že riešením nepriaznivej situácie môže byť posilnenie vplyvu nájomného bývania. Róbert Michalica však upozornil, že kľúčová časť trhu ešte stále preferuje bývanie vo vlastnom. Ivan Bratko potvrdil, že JTRE tému sleduje, v bezprostrednej budúcnosti ale nemá naplánovanú konkrétnu schému nájomného bývania. Developeri sa zhodli, že do budúcna sa ale pravdepodobne takáto alternatíva voči klasickému vlastníctvu posilní, keďže pre čoraz viac ľudí je predstava vlastného bytu napriek lacným hypotékam nedosiahnuteľná.

konferencia Realitné fórum
Realitná konferencia Realitné fórum
Záver

Panel síce nepriniesol zásadné objavy a potvrdil známe informácie – ceny bytov v Bratislave výrazne rastú, pričom ponuka je obmedzená a v najbližšej budúcnosti sa ani nerozšíri – zároveň ale dobre zhodnotil aktuálnu situáciu. V dohľadnej dobe žiadna výraznejšia korekcia cien nenastane, lebo pre to nie sú dôvody. Pokiaľ by takto raketovo rástli ceny, ale ponuka by prevažovala nad dopytom, potom by to bolo úplne o niečom inom. Bratislava je na tom ale úplne opačne. Dopyt je obrovský a nových bytov pribúda málo.

Reakcia trhu s nehnuteľnosťami na pandémiu navyše ukazuje, že u časti ľudí sa pridáva druhý trend: únik z mesta do redšie obývaných lokalít v jeho okolí. V kombinácii s cenovou a dnes aj dopravnou dostupnosťou ide o toxický vývoj. Na predmestia nesmerujú v takej miere investori, ktorí sa zameriavajú na skupovanie vnútromestských nehnuteľností. Sú to kupujúci, ktorí plánujú v domoch bývať, vychovávať tu svoje rodiny a tráviť mimopracovný čas. Pokiaľ budú ceny v Bratislave tak dynamicky rásť, dostupnosť bývania klesať a nové projekty budú pribúdať pomaly, budú v zlých lokalitách alebo na nízkej úrovni – čo si mimochodom budú môcť developeri dovoliť vo väčšej miere – len sotva možno očakávať, že exodus nebude pokračovať.

Od vedenia mesta aj mestských častí by sa za danej situácie očakávalo, že budú oveľa dynamickejšie meniť územné plány v prospech rozvoja rezidenčnej výstavby, budú tlačiť na skracovanie a zlučovanie konaní či dodržiavanie termínov vyjadrení alebo budú akceptovať riešenia, ktoré by Bratislave trochu odľahčili (napríklad povoľovanie a výstavba „apartmánov“). Nič z toho sa však nedeje. Kým Poprad očividne pochopil, že mu development vie pomôcť, Bratislava ostáva spokojná sama so sebou a napriek heslám robí pre zlepšenie len málo. Rozvoj nájomného bývania v jej podaní je skôr zlý vtip.

Hlavné mesto nedokáže zlú situáciu vyriešiť samo, keďže mu na to chýbajú prostriedky, pozemky aj kapacity. Jediné riešenie krízy dostupnosti bývania v Bratislave spočíva v otvorení Územného plánu a odomknutí nevyužitých území pre výstavbu. Ako prvé by mali zmiznúť brownfieldy, spoločne s územiami, v minulosti rezervovanými pre výstavbu, ktoré sa nachádzajú najmä v Petržalke. Okrem toho by sa však mali preklasifikovať aj plochy, určené pre vznik občianskej vybavenosti. Tá je z väčšej časti v meste saturovaná a ostatné prípady riešia územné generely (školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti atď.). Mestu ostane dosť miesta pre rozvoj kancelárií alebo obchodov aj naďalej.

Vedenia mesta aj väčšiny mestských častí hrajú nebezpečnú hru, kedy chcú pred verejnosťou pôsobiť ako silní hráči, ktorí v rukách držia všetky karty. Vývoj na trhu sa nedá oklamať a všetky „rázne kroky“, ktoré Magistrát, starostovia a nimi kontrolované stavebné úrady a robia, sa na ňom odrazia – spravidla negatívnym spôsobom. Svoj potenciál v tvorbe mesta samosprávy tak využívajú nesprávnym spôsobom.

Výsledok je, že máme Bratislavu, kde budú ceny aj naďalej rásť, nové projekty pribúdať omnoho pomalšie a tí nešťastníci, ktorí si budú kupovať byty pre seba a nepatria medzi najbonitnejšiu skupinu klientov, budú nútení vyberať si z obmedzenej ponuky, ktorá sa bude míňať raketovou rýchlosťou. Okrem toho bude rásť skupina ľudí, ktorá si bývanie vo vlastnom dovoliť nebude môcť, preto bude na výber dvojaká možnosť – prenájom alebo odchod z mesta. V tom druhom prípade to mestu spôsobí najmä problémy.

Smutné je, že o tomto všetkom sa hovorí už roky a negatívne predpovede sa potvrdzujú. Vrcholná kríza však ešte očividne neprišla. Musí sa stať niečo vážnejšie, aby sa konečne rozvoj Bratislavy pohol správnym smerom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

V Bruseli na masovom proteste proti opatreniam použili vodné delá a slzotvorný plyn

0 icon

Brusel 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Približne 50.000 ľudí protestovalo v nedeľu v Bruseli proti epidemiologickým opatreniam. Na demonštrácii odohrávajúcej sa neďaleko budovy Európskej komisie došlo k násilnostiam a polícia zhromaždený dav rozháňala vodným delom aj slzovotvorným plynom. Informovala o tom agentúra Reuters Policajný hovorca uviedol, že ešte…

SHMÚ: Stred a východ SR môžu v noci zasiahnuť teploty okolo mínus 20 stupňov

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na strednom a východnom Slovensku hrozia v noci z nedele na pondelok (24. 1.) teploty okolo mínus 20 stupňov Celzia, v niektorých okresoch mínus 15 až mínus 18 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého aj druhého stupňa. Informuje…

Proč mám slabost pro americké rednecky

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Petr Hampl/Foto:Pixabay)   Článok z kategórie Česky   Praze na Novotného lávce dnes od 18 hodin proběhne setkání, kde mimo jiné připomeneme výročí narození jižanských generálů Roberta E. Lee a Stonewalla Jacksona, píše Petr Hampl Shodou okolností jsou to ti, jejichž sochy patřily v posledních letech…

K účelovej kriminalizácii sudcu prostredníctvom trestného činu ohýbania práva

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Pravnelisty/Foto:Pixabay)   Prinášame Vám reakciu Petra Šamka na kriminalizáciu sudcu, ktorý roz­ho­do­val o väz­be prís­luš­ní­kov po­lí­cie. Článok zverejňujeme v plnom znení, ako vyšiel na stránke Právne listy Ako ohý­bať prá­vo pri tres­tnom či­ne ohý­ba­nia prá­va ale­bo ako kri­mi­na­li­zo­vať sud­cu za je­ho roz­hod­nu­tie Úvod  Pred pár týž­dňa­mi…

Fialková si vylepšila sezónne maximum, “masák” vyhrala Wiererová

0 icon

Anterselva 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová triumfovala na domácej trati v Anterselve v nedeľných pretekoch s hromadným štartom. Na druhom mieste skončila Bieloruska Dzinara Alimbekavová s mankom 3,7 s, tretie miesto obsadila Francúzka Anais Chevalierová-Bouchetová s odstupom 11,6 s. Slovenka Paulína Fialková si vylepšila sezónne…

Prípadná invázia Ruska na Ukrajinu zasiahne najmä dodávky a ceny obilnín

0 icon

Londýn 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay,Foto:TASR/AP-Stefan Sauer/dpa)   Prípadná invázia Ruska na Ukrajinu sa odrazí na vývoji viacerých trhov, najviac sa však hovorí o energiách a agrokomoditách, v ich prípade najmä obilninách. Očakáva sa, že už teraz vysoké ceny potravín pôjdu omnoho vyššie, ak by vojnový konflikt zablokoval vývoz obilia z…

Arménsky prezident Sarkisjan oznámil svoju demisiu

0 icon

Jerevan 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Davit Hakobyan)   Arménsky prezident Armen Sarkisjan v nedeľu oznámil, že podáva demisiu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že z pozície hlavy štátu nemôže dostatočne ovplyvňovať dianie v Arménsku, ktoré podľa neho prechádza ťažkým obdobím. Informovala o tom agentúra AFP "Rozmýšľal som o tom veľmi dlho a…

V Osle sa začali rozhovory medzi Talibanom a spojeneckými krajinami

0 icon

Oslo 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Stringer)   V Osle sa začali v nedeľu trojdňové rokovania medzi delegáciou afganského militantného hnutia Taliban a nórskymi predstaviteľmi i zástupcami afganskej občianskej spoločnosti. Venované sú nepriaznivej humanitárnej situácii a stavu dodržiavania ľudských práv v Afganistane, píše agentúra AP Delegácia Talibanu vedená talibanským ministrom zahraničných vecí…

Tajomstvo Porošenkovho návratu odhalené – Je osud Ukrajiny už spečatený?

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Piotr Molecki)   Politická neistota na Ukrajine je pre USA výhodná. Petro Porošenko prišiel do krajiny jednoznačne so západnými bezpečnostnými zárukami. Čo vážne oslabilo súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdá sa, že Washington sa pokúsi Moskvu „zaujať“ nejakým kompromisom na úkor Kyjeva. Článok vznikol na základe materiálov…

Američania protestujú proti očkovaniu. Ľudom sa prihovoril aj vedec Robert Malone, ktorý sa podieľal na vývoji mRNA vakcín

0 icon

Washington 23. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot Twitter)   Vo Washingtone DC sa dnes uskutočňuje protest proti očkovaniu proti Covidu-19. Protestu sa majú zúčastniť aj hasiči, učitelia, záchranári a ďalšie skupiny. Pochod je naplánovaný od Washingtonovho pamätníka k Lincolnovmu pamätníku, informuje Independent Počas pochodu sa uskutočnia hudobné vystúpenia, vystúpia aj známi kritici…

NAJNOVŠIE

BLOG

Andrej Biras

Kde je národ? Prečo nebolo včera v BA na proteste 50 tis. ľudí?

0icon

Dobrá otázka, ktorá zaznela včera na proteste od jedného z policajtov.  Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Národ sa to nedozvedel a Bratislava je ďaleko. Naviac sa ľudia boja a nie sú si istí,  či sa v tejto situácii môže protestovať. Tu si môžete pozrieť dojmy zo včera a spomínanú otázku cca.…

Marek Bičík

Vojna za humnom.

0icon

  Ako som už písal aj vo svojich predchádzajúcich blogoch, vojna prichádza. Nie je otázka či bude, ale kedy bude. Európa sa od druhej svetovej vojny užívala dlhých 77 rokov bez vojny. Tomuto bude už čoskoro koniec. Väčšina európskych štátov vstúpila do NATO a pod vedením USA obkolesili zo všetkých…

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke príroda počas trasy na vrch Babky v Západných Tatrách

Autor: TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Bruseli na masovom proteste proti opatreniam použili vodné delá a slzotvorný plyn

0 icon

Brusel 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Približne 50.000 ľudí protestovalo v nedeľu v Bruseli proti epidemiologickým opatreniam. Na demonštrácii odohrávajúcej sa neďaleko budovy Európskej komisie došlo k násilnostiam a polícia zhromaždený dav rozháňala vodným delom aj slzovotvorným plynom. Informovala o tom agentúra Reuters Policajný hovorca uviedol, že ešte…

SHMÚ: Stred a východ SR môžu v noci zasiahnuť teploty okolo mínus 20 stupňov

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na strednom a východnom Slovensku hrozia v noci z nedele na pondelok (24. 1.) teploty okolo mínus 20 stupňov Celzia, v niektorých okresoch mínus 15 až mínus 18 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého aj druhého stupňa. Informuje…

Proč mám slabost pro americké rednecky

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Petr Hampl/Foto:Pixabay)   Článok z kategórie Česky   Praze na Novotného lávce dnes od 18 hodin proběhne setkání, kde mimo jiné připomeneme výročí narození jižanských generálů Roberta E. Lee a Stonewalla Jacksona, píše Petr Hampl Shodou okolností jsou to ti, jejichž sochy patřily v posledních letech…

K účelovej kriminalizácii sudcu prostredníctvom trestného činu ohýbania práva

0 icon

Bratislava 23. januára 2022 (HSP/Pravnelisty/Foto:Pixabay)   Prinášame Vám reakciu Petra Šamka na kriminalizáciu sudcu, ktorý roz­ho­do­val o väz­be prís­luš­ní­kov po­lí­cie. Článok zverejňujeme v plnom znení, ako vyšiel na stránke Právne listy Ako ohý­bať prá­vo pri tres­tnom či­ne ohý­ba­nia prá­va ale­bo ako kri­mi­na­li­zo­vať sud­cu za je­ho roz­hod­nu­tie Úvod  Pred pár týž­dňa­mi…

Fialková si vylepšila sezónne maximum, “masák” vyhrala Wiererová

0 icon

Anterselva 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová triumfovala na domácej trati v Anterselve v nedeľných pretekoch s hromadným štartom. Na druhom mieste skončila Bieloruska Dzinara Alimbekavová s mankom 3,7 s, tretie miesto obsadila Francúzka Anais Chevalierová-Bouchetová s odstupom 11,6 s. Slovenka Paulína Fialková si vylepšila sezónne…

Prípadná invázia Ruska na Ukrajinu zasiahne najmä dodávky a ceny obilnín

0 icon

Londýn 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay,Foto:TASR/AP-Stefan Sauer/dpa)   Prípadná invázia Ruska na Ukrajinu sa odrazí na vývoji viacerých trhov, najviac sa však hovorí o energiách a agrokomoditách, v ich prípade najmä obilninách. Očakáva sa, že už teraz vysoké ceny potravín pôjdu omnoho vyššie, ak by vojnový konflikt zablokoval vývoz obilia z…

Arménsky prezident Sarkisjan oznámil svoju demisiu

0 icon

Jerevan 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Davit Hakobyan)   Arménsky prezident Armen Sarkisjan v nedeľu oznámil, že podáva demisiu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že z pozície hlavy štátu nemôže dostatočne ovplyvňovať dianie v Arménsku, ktoré podľa neho prechádza ťažkým obdobím. Informovala o tom agentúra AFP "Rozmýšľal som o tom veľmi dlho a…

V Osle sa začali rozhovory medzi Talibanom a spojeneckými krajinami

0 icon

Oslo 23. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Stringer)   V Osle sa začali v nedeľu trojdňové rokovania medzi delegáciou afganského militantného hnutia Taliban a nórskymi predstaviteľmi i zástupcami afganskej občianskej spoločnosti. Venované sú nepriaznivej humanitárnej situácii a stavu dodržiavania ľudských práv v Afganistane, píše agentúra AP Delegácia Talibanu vedená talibanským ministrom zahraničných vecí…

Tajomstvo Porošenkovho návratu odhalené – Je osud Ukrajiny už spečatený?

0 icon

Moskva 23. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Piotr Molecki)   Politická neistota na Ukrajine je pre USA výhodná. Petro Porošenko prišiel do krajiny jednoznačne so západnými bezpečnostnými zárukami. Čo vážne oslabilo súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdá sa, že Washington sa pokúsi Moskvu „zaujať“ nejakým kompromisom na úkor Kyjeva. Článok vznikol na základe materiálov…

Američania protestujú proti očkovaniu. Ľudom sa prihovoril aj vedec Robert Malone, ktorý sa podieľal na vývoji mRNA vakcín

0 icon

Washington 23. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot Twitter)   Vo Washingtone DC sa dnes uskutočňuje protest proti očkovaniu proti Covidu-19. Protestu sa majú zúčastniť aj hasiči, učitelia, záchranári a ďalšie skupiny. Pochod je naplánovaný od Washingtonovho pamätníka k Lincolnovmu pamätníku, informuje Independent Počas pochodu sa uskutočnia hudobné vystúpenia, vystúpia aj známi kritici…

Podkasty

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Biras

Kde je národ? Prečo nebolo včera v BA na proteste 50 tis. ľudí?

0icon

Dobrá otázka, ktorá zaznela včera na proteste od jedného z policajtov.  Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Národ sa to nedozvedel a Bratislava je ďaleko. Naviac sa ľudia boja a nie sú si istí,  či sa v tejto situácii môže protestovať. Tu si môžete pozrieť dojmy zo včera a spomínanú otázku cca.…

Marek Bičík

Vojna za humnom.

0icon

  Ako som už písal aj vo svojich predchádzajúcich blogoch, vojna prichádza. Nie je otázka či bude, ale kedy bude. Európa sa od druhej svetovej vojny užívala dlhých 77 rokov bez vojny. Tomuto bude už čoskoro koniec. Väčšina európskych štátov vstúpila do NATO a pod vedením USA obkolesili zo všetkých…

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrofašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

TopDesať

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0 icon

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Photoshop: Toto sú tie najlepšie fotomontáže, aké sa kedy dostali na internet

0 icon

Používatelia svetoznámeho grafického programu od firmy Adobe - Photoshop, neustále navzájom bojujú, využívajúc svoje magické schopnosti, aby zistili, kto dokáže vytvoriť ten najzábavnejší obrázok. A toto sú finalisti. Nechýba americký prezident, ktorý sa v rebríčku nachádza hneď niekoľkokrát, ale aj prírodné výtvory či ostatné náhodné veci. Jedno je ale isté. Level kreativity,…

Dizajnérske faily: Keď sa hračky nepodaria tak, ako boli plánované...

0 icon

Dizajnérskym failom sme sa na našom webe venovali už v niekoľkých samostatných článkoch, no vždy je o čom písať. Obchody sú stále plné mnohých predmetov, pri pohľade na ktoré si jednoducho musíš klepnúť rukou na čelo. Výnimkou nie sú ani hračky. Hračky sú obyčajne navrhnuté a vyrobené dospelými, takže je len logické očakávať, že sa ich návrhu…

Dalajláma: Prevtelené božstvo Tibetu

0 icon

Po článkoch o Potále - perle hlavného mesta Tibetu, ktorým je Lhasa, sa tentokrát bližšie pozrieme na Dalajlámu, ktorí ako prevtelené božstvo svojho predchodcu, „riadi“ Tibet spolu s vládou z exilu z indického mesta Dharmsale. Všetko sa zmenilo od čias, keď v roku 1950 vpadli do Tibetu Číňania. Vtedy mal…

Hrdinovia, ktorí boli v ten správny čas na tom správnom mieste

0 icon

Málo kto ráno vstane s pocitom, že dnes sa stane hrdinom, pretože niekomu zachráni život. Samozrejme sa nebavíme o hasičoch, záchranároch, policajtoch alebo vojakoch. Bavíme sa o obyčajných priemerných ľudí, ktorí urobia správnu vec v ten najvhodnejší čas. Sú to hrdinovia vo všetkých tvaroch, veľkostiach, veku a dokonca aj druhu. Áno,…

Armádny Magazín

Českí ministri veria v mierové zakončenie krízy na Ukrajine. Chcú jej darovať delostrelecké granáty

0 icon

[caption id="attachment_42644" align="alignnone" width="680"] "Snímka urobená v prednej línii neďaleko Jasynuvata, Donecká ľudová republika. Západné médiá by vás presvedčili, že ide o vojakov ruskej armády. Nie sú. Všetci títo bojovníci sú miestni (z Donecka), ale odmietajú sa riadiť tým, čo rozhodnú „fašisti v Kyjeve“" - Dean O'Bri

Španielsko vysiela vojnovú loď do Čierneho mora na obranu Ukrajiny

0 icon

Španielsko, 23. januára 2022 (AM) - Ministerstvo obrany Španielska oznámilo vyslanie svojej vojnovej lode na pomoc Ukrajine.   Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová oznámila, že v priebehu niekoľkých dní bude španielska vojnová loď ESPS Blas de Lezo vyslaná do Čierneho mora na podporu Ukrajiny. Bude to už druhá vojnová loď, ktorú…

Na Ukrajine rozbaľujú darčeky. Ďalšie zbrane od USA dorazili

0 icon

Ukrajina, 23. januára 2022 (AM, Sputnik) - Prvá zásielka novej vojenske

V Litve sa vytvára široký protiruský kybernetický front

0 icon

Litva, 23. januára 2022 (AM) - V roku 2022 sa kybernetická bezpečnosť stane jednou z hlavných priorít Litvy. Litovské ministerstvo obrany zriaďuje Národné koordinačné centrum (NCC), ktoré bude podporovať rozvoj kybernetickej bezpečnosti a posilňovať spoluprácu s EÚ v oblasti kybernetických aktivít. Vilnius verí, že toto je kľúčom k posilneniu interakcie v i

Nemci o tom, prečo nemali síl zvíťaziť nad Rusmi

0 icon

Nemecko, 22. januára 2022 (AM) - „Krach nemeckého plánu obkľúčenia a dobytia Moskvy.“ Takúto správu Sovinformbyra vyslal 13. 12. 1941 do sveta svetoznámy rozhlasový hlásateľ a podľa nemeckých zdrojov osobný nepriateľ Adolfa Hitlera Jurij B. Levitan. Čiže týždeň po začiatku protiútoku Červenej armády.   Pravdou je, že dátum

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Na snímke príroda počas trasy na vrch Babky v Západných Tatrách

Autor: TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali