Šuľgin uviedol 8 základných lží Veľkej Británie v prípade Skripaľových

Šuľgin uviedol 8 základných lží Veľkej Británie v prípade Skripaľových

Moskva 24. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Steve Parsons)

 

Prinášame vám prejav Šuľgina o prípade v Salisbury v plnom znení, v ktorom jasne odkrýva lži veľkej Británie v prípade Skripaľových

Ilustračné foto

Vážený pán Predseda,

Reklama

Začnem svoj prejav slovami veľkého mysliteľa Martina Luthera: „Klamstvá sú ako snehová guľa: čím viac sa kotúľa, tým viac sa zväčšuje“.

Múdre tvrdenie v plnej miere platí pre politiku. Ten, kto vykročil cestou podvodu, je nútený klamať znova a znova, vymýšľať vysvetlenie nesúladov, zaoberať sa dezinformáciou a falšovaním. Hodia sa všetky prostriedky na zahladenie stôp lží a zatajenie pravdy.

Reklama

Na túto klzkú cestu práve teraz vyrazilo Spojené kráľovstvo. Všetko znázorňuje príklad vykonštruovaného britskými úradmi tzv. „prípadu Skripaľovcov“ – tejto bielou niťou stehovanej protiruskej provokácie  sprevádzanej bezprecedentnou propagandistickou kampaňou za podpory skupiny štátov, zavŕšením ktorej bolo bezprecedentné vyhostenie diplomatov pod falošnými zámienkami. Netreba, však, zosobňovať túto skupinu so svetovým spoločenstvom – má odtiaľ ďaleko.

Uplynul mesiac odvtedy, čo britská premiérka T. Mayova vzniesla proti Rusku mimoriadne vážne obvinenie z údajného použitia chemických zbraní. Čakali sme dlhú dobu na objasnenie, dúfali sme, že naši britskí kolegovia predsa len posilnia svoje zvučme vyhlásenia určitými presvedčivými argumentmi. Opakovane sme navrhovali spoluprácu na vyšetrovaní udalostí v Salisbury, žiadali sme o informácie. Ako odpoveď – povýšenecké, arogantné vyhlásenia typu – Rusko, vraj, je povinné priznať sa k trestnému činu.

Britská strana naďalej predhadzuje absolútne neodôvodnené obvinenia, predkladá viac a viac nových, často veľmi absurdných verzií udalostí. Politici a úradné osobnosti Spojeného kráľovstva sa už nemôžu zastaviť a naďalej vyšpľachujú ďalšie a ďalšie záplavy lží. Londýn sabotuje všetky pokusy o zriadenie skutočne objektívneho vyšetrovania incidentu v Salisbury za účasti ruských expertov. Všetko je utajené, vraj, uskutočňujú vlastné, národné vyšetrovanie. Hoci „vinníkov“ už určili.

Načo sa tak deje, je pochopiteľné. Briti sa snažia za každú cenu zabrániť zisteniu skutočných udalostí, skryť akékoľvek dôkazy, ktoré by prispeli k odhaleniu ich pravej tváre. Jednoducho naťahujú čas. Koniec koncov čím neskôr, tým zložitejšie bude zistiť údaje o tom, čo sa skutočne stalo (alebo sa nestalo) v Salisbury.

Lož sa vždy bojí pravdy, lebo pravda je najefektívnejšou zbraňou proti klamstvám. Preto sa obráťme na holé fakty ktoré ukazujú ako nehanebne a neohrabane vláda Spojeného kráľovstva šíri insinuácie o „prípade Skripaľovcov“.

Reklama

 

Lož číslo 1.

Rusko neodpovedá na oprávnené otázky Spojeného kráľovstva, ktoré boli vznesené 12. marca t.r. prostredníctvom veľvyslanca Ruskej federácie v Londýne A.V. Jakovenko (toto ako mantru opakujú niektorí spojenci Spojeného kráľovstva).

Pripomeniem, že britská strana nám navrhla, aby sme sa priznali k jednej z dvoch verzií, ktoré vykonštruovala: a to, že buď otrávenie Sergeja a Julie Skripaľovcov bolo zámernou akciou Ruska, alebo že Rusko stratilo kontrolu nad svojimi zásobami chemických látok, ktoré údajne vlastní. Bez ohľadu na bezočivú povahu tohto ultimáta sme ho neignorovali, ale bezodkladne jednoznačne sme odpovedali: Rusko nemá nič spoločné s chemickým útokom v Salisbury. Žiadne iné otázky nám Spojené kráľovstvo neadresovalo.

 

Reklama

Lož číslo 2.

Spojené kráľovstvo koná v prísnom súlade s Dohovorom o zákaze chemických zbraní.

Fakty svedčia o opaku. Tak, článok IX Dohovoru nariaďuje členským štátom uskutočňovať dvojstranné konzultácie o všetkých sporných otázkach. Vidíme, že Spojené kráľovstvo v skutočnosti obišlo výkon tejto pozícii a doteraz odmieta spoluprácu s nami. Čo sa týka spomenutého britského ultimáta, odovzdaného po veľvyslancovi Ruskej federácie, nemôžeme ho považovať  za „návrh na spoluprácu“ v zmysle CWC alebo za „žiadosť o právnu pomoc“.

Z našej strany sme 13. apríla prostredníctvom Technického sekretariátu poslali britskej strane nótu v zmysle článku IX, odseku 2 Dohovoru, obsahujúcu zoznam našich oprávnených otázok  k „prípadu Skripaľovcov“. Konali sme striktne podľa Dohovoru a očakávali sme od partnerov z Londýna podobný postup. Dodnes sme nedostali žiadnu odpoveď. Zdá sa, že Spojené kráľovstvo vôbec nerešpektuje Dohovor a nechce konať v súlade s jeho normami.

Boli sme aj svedkami toho, ako Londýn vynašiel novú formu práce – „nezávislé overenie záverov britskej strany Technickým sekretariátom OPCW“. Zdôrazňujem, Dohovor neobsahuje takú možnosť. Toto je vynález Britov. Namiesto jednoznačného dodržiavania ustanovení Dohovoru Spojené kráľovstvo sa pokúša všetkým popliesť hlavu.

 

Lož číslo 3.

Rusko odmieta spoluprácu nacielenú na určenie pravdy.

V skutočnosti je všetko presne naopak. Rusko je veľmi zainteresované – možno aj viac, ako ktorákoľvek iná krajina – v čestnom, otvorenom a nestrannom vyšetrení incidentu v Salisbury. Opakovane sme ponúkali, prosili, požadovali britskú stranu o spoluprácu pri vyšetrovaní. Iniciovali sme posúdenie na 57. mimoriadnom zasadnutí Výkonnej rady návrhu uznesenia, ktoré vyzýva Rusko a Spojené kráľovstvo nadviazať spoluprácu v súčinnosti s Technickým sekretariátom. Vyjadrili sme a potvrdili našu pripravenosť spolupracovať s OPCW, aj v rámci OPCW.

Bohužiaľ, všetky naše snahy sa lámu o pevné múry odmietania spolupráce zo strany Londýna.

Reklama

 

Lož číslo 4.

Briti tvrdia, že Rusko, údajne, nekonečne znásobuje svoje verzie chemického incidentu v Salisbury a snaží sa odraziť nával kritiky za údajné použitie chemických zbraní na britskom území.

V skutočnosti sa tomuto venuje britská strana, ktorá prostredníctvom svojich takzvaných „nezávislých“ médií vhadzuje nekonečné verzie: jed je buď v kufri, potom zase na kľučke, buď v pohánke, alebo v reštaurácii, možno v kytici kvetov, vo vetracom systéme auta, a možno v parfume atď.

 

Reklama

Lož číslo 5.

Ruské vedenie údajne oznámilo, že ničenie zradcov v zahraničí je štátnou politikou Ruskej federácie.

Toto je ohováranie a úplný nezmysel. Nech ukážu, kde to videli. Je zrejmé, že Briti nebudú môcť predložiť ani jeden príklad takého vyjadrenia, pretože nič podobné ruské vedenie nikdy nevyrieklo.

 

Lož číslo 6.

Reklama

Závery odborníkov z Technického sekretariátu na základe výsledkov analýzy vzoriek od otca a dcéry Skripaľovcov potvrdili, že títo boli otrávení látkou z rodiny „Novičok“

Naši vojenskí odborníci sú ochotní vyjadriť svoje posúdenie obsahu správy Technického sekretariátu o výsledkoch práce jeho tímu špecialistov v Spojenom kráľovstve.

Medzitým poviem len jedno: tvrdenie, že Technický sekretariát potvrdil, že táto chemická látka môže nasvedčovať o jej ruskom pôvode, je zjavné klamstvo. V samotnej správe o názve „Novičok“ nie je povedané ani slovo, vlastne CWC nepozná tento pojem. A správa Technického sekretariátu neuvádza žiadny dôkaz o „ruskej stope“ v chemickej látke zistenej v Salisbury.  Napriek tomu, britské vládne orgány okamžite podstrčili svetovým médiám „fake news“ že, vraj, OPCW potvrdila otrávenie Skripaľovcov látkou „Novičok“ a že tento, vraj, bol vyvinutý len v ZSSR a Rusku, a teda, je vinná Moskva. Takto sa falzifikujú závery správy Technického sekretariátu OPCW.

 

Lož číslo 7.

Takzvaný „Novičok“ – je sovietsky vynález a údajne ho mohli vyrobiť len v Rusku.

Stojí za pripomenutie, že „Novičok“ je názov skupiny otravných látok, ktorý vymysleli na západe a že tieto otravné látky sa vyrábali v mnohých štátov, aj vo Veľkej Británii. Мinister zahraničných vecí B. Johnson v jednom nedávnom interview potvrdil, že vo Veľkej Británii, v laboratóriu v Port Downe, majú vzorky tejto látky. My by sme sa radi spýtali tohto laboratória na mnohé veci. Bolo by zaujímavé sa dozvedieť, ako zistili, že Skripaľovci boli otrávení nervovoparalytickou látkou typu „Novičok“? Veď každý triezvo uvažujúci človek pochopí, že toto sa dá zistiť len vtedy, ak je k dispozícii základný komponent, s ktorým možno porovnať nájdenú chemickú látku. Vyzerá to tak, že v tomto laboratóriu existujú zásoby „Novička“ a je možné, že aj protilátky, ktoré Skripaľovcom pri liečení podávali.

Reklama

V Rusku sa nijaké vedeckovýskumné a experimentálne práce programu pod názvom „Novičok“ nikdy nevykonávali. Opakujem, program s takýmto názvom neexistoval. Za sovietskych čias, počnúc sedemdesiatymi rokmi minulého storočia, nielen sovietski, ale aj britskí a americkí vedci vyvíjali nové druhy otravných nervovoparalytických látok. Takto vznikala chýrečná nervovoparalytická látka VX. A v deväťdesiatych rokoch, po rozpade Sovietskeho zväzu, západné špeciálne služby vyviezli z Ruska skupinu vedcov‒chemikov spolu s príslušnou dokumentáciou. Odborníci na Západe dokumentáciu pozorne preštudovali a na jej základe začali v tomto smere pracovať, pričom dosiahli úspechy, ktoré boli zverejnené.

O tom, že nervovoparalytické látky typu „Novičok“ sa vyrábali v celom rade krajín, dobre vieme. A na rozdiel od našich západných partnerov, ktorí ustavične prevracajú oči a hovoria, že niečo vedia, ale vraj to sú vraj spravodajské tajné informácie a nemôžu ich prezradiť, na rozdiel od nich, my postupujeme inak. My pracujeme s verejne prístupnými zdrojmi. Zistili sme, že prvého decembra 2015 sa Úrad pre patenty a ochranné známky USA (United States Patent and Trademark Office) obrátil na príslušný ruský rezort so žiadosťou o overenie patentovateľnosti vynálezu, ktorého autorom je americký vedecký pracovník T. Rubin. Tu je ten dokument (dokument bol predložený).

V dokumente sa hovorí o vynáleze špeciálnej guľky s nádržkou na rozličné jedovaté látky. Pri použití uvedenej látky sa smrtiaci účinok dosahuje pôsobením tejto toxickej látky na ľudský organizmus. Inými slovami, použitie tejto munície spadá do pôsobnosti  Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení. Princíp fungovania guľky je založený na vybavení dvoma komponentmi, ktoré spolupôsobia pri streľbe. No a toto si môžeme prečítať v oficiálnom americkom dokumente na strane 11: Minimálne jednou z aktívnych substancií, ktorou môže byť naplnená táto guľka, môžu byť podľa výberu niektoré z nasledovných nervovoparalytických otravných látok (nerve agents), vrátane tabunu, sarinu, somanu, cyklosarinu, VG, VM, VR, VX a — pozor! — otravné látky patriace k typu „Novičok“.

Inými slovami tento dokument potvrdzuje, že v USA sa nervovoparalytické látky typu „Novičok“ nielen vyrábali, ale dokonca boli patentované ako chemická zbraň. Pričom to nebolo až tak dávno, ale len pred niekoľkými rokmi — patent je datovaný 1. decembra 2015.

Ba čo viac, vo vyhľadávači elektronického zdroja google.patents.com podľa kľúčového slova „Novichok” sa dá nájsť viac ako 140 patentov vydaných v USA, „spojených s použitím a ochranou pred vplyvom jedovatej látky „Novičok“.

Tak toto sú reálne fakty, nie jalové reči, a toto je naša odpoveď tým, čo bezočivo vyhlasujú, že nervovoparalytické látky typu „Novičok“ mali a vyrábali sa v ZSSR a v Rusku.

 

Reklama

Lož číslo 8.

Zranená občianka Ruska Júlia Skripaľová sa údajne vyhýba kontaktom so svojimi príbuznými a odmieta ruskú konzulárnu pomoc.

V súčasnosti Júliu Skripaľovú britské vládne orgány pred médiami a verejnosťou starostlivo skrývajú. Nevedno, kde sa nachádza. Prístup k nej odmietli tak predstaviteľom ruskej strany, ako aj jej príbuzným (sesternici Viktórii britské orgány odmietli dať vízum). Nemá možnosť sa vrátiť do Ruska, aby sa dala vyšetriť a mohla sa liečiť.

Uvedené okolnosti svedčia o tom, že ruskú občianku Júliu Skripaľovu fakticky násilne zadržiavajú britské orgány ako rukojemníčku na území Veľkej Británie a že vyvíjajú na ňu psychický nátlak.

Uviedol som len niektoré príklady toho, ako britské orgány dezinformujú, ako otvorene klamú. Mohol by som uviesť celý rad usvedčení zo lži, ale momentálne to hádam stačí. Príznačné je, že Briti sa nechystajú vyvrátiť ani jedno zo svojich tvrdení, bez ohľadu na to, že sú neopodstatnené.

Nepochybujem, že nás čakajú ďalšie falošné správy, fingované úniky informácií do médií, bezohľadné útoky britských oficiálnych predstaviteľov na našu krajinu. Nijaké reálne dôkazy však ani tentoraz nepredložia.

Veľká Británia demonštruje zjavnú neochotu plne spolupracovať pri vyšetrovaní celej tejto nečistej kauzy. Presviedča nás to o tom, že Angličania nemajú o nijakú pravdu záujem. Nemôžu pripustiť, aby pravda vyšla najavo.

Reklama

Správa Technického sekretariátu o záveroch britských expertov, vyvoláva celý rad otázok a vyžaduje si ďalšie detailné dopracovanie, aj z britskej strany. Každý odborník chápe, že definitívne závery sa dajú vyvodiť, len keď máte k dispozícii materiály z chemickej a spektrálnej analýzy spomínaných vzoriek. Tieto materiály však Technický sekretariát odovzdal iba Londýnu.

Zdôrazňujeme: Rusko neuverí ihneď len tak na slovo nejakým záverom ohľadne „prípadu Skripaľovcov“ dovtedy, kým nebude splnená jednoduchá podmienka: kým ruským expertom nezabezpečia prístup k obetiam, k materiálom expertízy Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ako aj ku všetkým reálnym informáciám, ktorými Londýn o tomto incidente disponuje.

Existujú dobré dôvody predpokladať, že toto všetko je len hrubá provokácia špeciálnych služieb Veľkej Británie proti Ruskej federácii. A ak britská strana aj naďalej bude odmietať s nami spolupracovať, to len potvrdí naše presvedčenie, že je to presne tak.

Vážený pán predseda,

nemôžem nespomenúť jeden aforizmus: pre niekoho lož nie je spôsob ospravedlnenia, lež prostriedkom ochrany. Šestnásteho apríla sme počuli ešte jedno zvláštne vyhlásenie: Skupina krajín G7 vyzýva Rusko, aby odpovedalo Veľkej Británii na jej legitímne otázky v „prípade Skripaľovcov“. Naše vystúpenie môžete pokladať za odpoveď.

Súčasne by sme radi dostali od britskej strany odpovede na početné a konkrétne otázky Ruskej federácie ohľadne incidentu v Salisbury. Okrem toho, by sme uvítali, keby nám predstavitelia skupiny krajín G7 vysvetlili, prečo ich krajiny, na základe falošných správ, rozpútali proti Rusku diplomatickú vojnu?

Ďakujem, pán predseda.

Reklama

Redakciu informovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike.

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

18:05

Spojené štáty sa údajne zúčastnia na mierovej konferencii organizovanej Ukrajinou vo Švajčiarsku, ktorá prebehne v júni. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný predstaviteľ USA.

18:01

Ľudia pracujúci v noci by mali mať odmeny na úrovni európskych krajín. Dôvodom je, že Slovensko má najväčší podiel nočnej práce v rámci EÚ. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), v súvislosti s pripravovaným automatom výpočtu minimálnej mzdy. Poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Marián Viskupič hovorí, že by to mohlo spôsobiť problémy v konkurencieschopnosti Slovenska.

18:00

Americký miliardár a technologický magnát Elon Musk plánuje postaviť superpočítač s názvom “gigafactory of compute” na podporu vývoja jeho startupu s umelou inteligenciou xAI. Uviedol to spravodajský portál The Information, ktorý sa zameriava na technologický priemysel.

17:59

Britská Konzervatívna strana zavedie povinnú vojenskú službu pre mladých ľudí, ak zvíťazí v júlových parlamentných voľbách, vyhlásil jej predseda a zároveň premiér Rishi Sunak.

17:51

Troch zranených si vyžiadal útok nožom, ktorý sa odohral na stanici metra vo francúzskom meste Lyon. Muž podozrivý z útoku bol zadržaný, informovala lyonská prefektúra.

17:35

Tisíce Arménov sa v Jerevane zišli na protivládnom proteste, na ktorom požadovali demisiu premiéra Nikola Pašinjana. Ako dôvod uviedli územné ústupky voči Azerbajdžanu. 

17:00

Delegácia amerických kongresmanov na čele s Michaelom McCaulom, predsedom výboru Snemovne reprezentantov USA pre zahraničné veci, pricestovala na Taiwan. 

16:59

Nórsko odovzdalo predsedovi vlády Palestínskej samosprávy Muhammadovi Mustafovi dokumenty o uznaní palestínskej štátnosti.

16:58

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval na trojdňovú štátnu návštevu Nemecka, ktorá je zároveň prvou zo strany francúzskej hlavy štátu za uplynulých 24 rokov. 

Elke Büdenbender ová Frank-Walter Steinmeier Emmanuel Macron Brtigitte
Na snímke sprava nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, francúzsky prezident Emmanuel Macron, jeho manželka Brigitte Macronová a manželka Steinmeiera Elke Büdenbenderová
16:01

Viacerí nemeckí politici odsúdili fyzický útok na poslankyňu Strany zelených Marie Kollenrottovú, ku ktorému došlo počas predvolebnej kampane v stredonemeckom meste Göttingen.

14:52

Ruské jednotky dobyli dedinu Berestove v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. 

14:16

Predseda Európskej rady Charles Michel odsúdil “krutý” útok Ruska na hypermarket v ukrajinskom Charkove, ktorý si vyžiadal najmenej 14 obetí.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke nadrozmerná vyhliadková lavička vo vinohradoch v Pezinku

Autor: FOTO TASR-Jaroslav Novák

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Zdeno Drdol

Juraj Tušš

Peter Lipták

Miroslav Iliaš

René Pavlík

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali