106. časť Neznáme slovenské dejiny: Prečo som sa nestal ministrom financií?

Bratislava 30. augusta 2020 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)

 

Bol som členom dvoch komisií na prípravu ústav – slovenskej i federálnej – ale ani to som nepovažoval za politickú, skôr za odbornú angažovanosť. Do slovenskej komisie, ktorú viedol profesor Karol Plank, známy výrokom, že paragraf sú vlastne dve posunuté polovice srdca, ma predsedníctvo Slovenskej národnej rady (SNR) schválilo uznesením z 8. februára 1990, ale čoskoro – 12. júla 1990 – mi nový predseda SNR František Mikloško vyslovil „úprimnú vďaku za záslužnú a obetavú prác, ktorú som vykonal pri príprave prvej pracovnej verzie návrhu Ústavy SR“

kresba, Marián Tkáč
Kresba:Marián Tkáč

Federálnu komisiu viedol Alexander Dubček. Ten síce predsedal tejto komisii, ktorá zasadala v Prahe, ale fakticky ju riadil Čech Zdeněk Jičinský. Dostať do paragrafovaného znenia pripravovanej federálnej ústavy konfederatívne princípy, o ktoré som sa usiloval, bolo prakticky nemožné. Presadzoval som originálnu právomoc aj vo finančníctve, bankovníctve a mene na úrovni národných republík a len odvodenú právomoc na „nadštátnej“ úrovni. Nakoniec všetko skončilo inak. Federálnu ústavu Slováci statočne zablokovali.

Bol som aj členom Rady vlády SR pre národností (od 18. apríla 1990, ale tu mi 16. októbra 1991 „poďakoval“ jej nový predseda Martin Porubjak) a Legislatívnej rady vlády (od 17. júla 1990 do 13. januára 1992 s „poďakovaním“ Gábora Zászloša).

Boli to časy, keď sa v rámci privatizácie delil, prideľoval, strácal, kupoval, rozkrádal štátny majetok. Ja som však nemyslel vtedy na seba, ale – aj keď to znie ako fráza, na národ a jeho neexistujúci štát. Verte – neverte. Vo funkcii riaditeľa odboru štátneho rozpočtu na slovenskom ministerstve financií v rokoch 1986 – 1989, a potom vo funkcii námestníka ministra financií (od 19. januára 1990 do 30. júna 1992 – kedy mi za vykonanú prácu „vyslovil poďakovanie“ Vladimír Mečiar; funkcie námestníkov na ministerstvách práve nahradili štátni tajomníci a ním sa stal Vladimír Masár) som pociťoval povinnosť presadzovať slovenské záujmy, a teda aj prirodzené štátoprávne ambície Slovákov.

Zaoberal som sa aj skúmaním histórie slovenského hospodárstva, finančníctva i bankovníctva, poznal som hospodársku a finančnú realitu, a tak som bol úplne jednoznačne presvedčený o prednostiach samostatného hospodárenia národa. A že na to „máme“. Tri knihy na túto tému (Národ bez peňazí, S vlastnou peňaženkou a Národ a peniaze) mi vyšli v rokoch 1992 a 1994 a kniha Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti v roku 1997.

Kniha Národ bez peňazí mi vyšla v roku 1992, a ako je v nej uvedené, posudzoval ju aj Doc. Ing. Jozef Makúch, CSc., súčasný (poznámka: už bývalý) guvernér. Z nej bolo zrejme moje jasné presvedčenie, že národ – „bez peňazí“ – sa dostane k peniazom len vtedy, ak bude robiť vlastnú hospodársku politiku a bude mať vlastnú emisnú banku. Moja účasť na náročných rokovaniach o štátnom rozpočte federácie a republík v Prahe od roku 1986 ma v myšlienke na potrebu slovenskej štátnosti utvrdzovali. Pred rokom 1989 sa však nedalo nič iné, nanajvýš pripomínať mladším kolegom, že raz už tu štát bol a hospodársky bol úspešný. A tiež, že Slovensko sa vo svete nestratí. Je to odvážna kniha, dotýka sa viacerých dovtedy tabuizovaný tém. Napríklad je v nej aj takáto stále tabuizovaná otázka: bol počas Slovenského štátu pod Tatrami hospodársky zázrak?

Recenzií takmer nebolo, a tak odcitujeme z listu Jozefa Mikuša, slovenského diplomata v Ríme a v Madride v rokoch 1939 – 1945. Jozef Mikuš rovnako, ako takmer všetci zo slovenskoštátnej inteligencie nemohol žiť po vojne doma, žil teda vo Washingtone. Tam som sa s ním stretol v januári 1993, v čase vstupu Slovenska do Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky, a pri tej príležitosti som mu daroval knihu Národ bez peňazí. Jozef Mikuš následne napísal: „Vašu vzácnu publikáciu Národ bez peňazí som si prečítal takmer na jeden dúšok. Je to ukrutná obžaloba diskriminačnej politiky voči Slovensku, bez ohľadu na povahu systému alebo osôb. Vaše dôvody sú frapantné. Túto knižku by bolo treba preložiť do angličtiny, aby sa svet dozvedel, ako Slovensko dômyselne vykorisťované pod titulom slovanského bratstva.“ List má dátum 3. marec 1993.

Na vtedy typickú otázku: „Doplácajú Česi na Slovákov či Slováci na Čechov?“ napríklad v Práci z 28. marca 1990, či v Literárnom týždenníku zo 4. mája 1990 v obsiahlejšom rozhovore s veľa hovoriacim titulkom: Samostatnosť a financie, kde som vlieval slovenským pesimistom kvapky optimizmu, som odpovedal jednoznačne: „Nie“. Naopak, nechápal som, prečo ten, kto dopláca, chce nasilu žiť v spoločnom štáte s tým, na koho dopláca? Lebo holá logika hovorí to, čo nahlas vyriekol na jar roku 1990 historik Anton Hrnko: „Dejiny nepoznajú taký národ, ktorý by sa silou-mocou držal druhého národa len preto, aby mohol naň doplácať.“ Na otázku Milana Ferka pre Literárny týždenník: „Ako by vyzeralo samostatné hospodárenie SR v porovnaní s ČR“ zaznela takáto odpoveď: „Máme na ekonomickú zvrchovanosť a môžeme k nej pristúpiť.“

Napriek tomu väčšina – aj tzv. odborníkov – sa štátnej samostatnosti bála. A politici? Taký Ján Čarnogurský, predseda slovenskej vlády v rokoch 1991 – 1992? Zdá sa, že bol náchylný uveriť mojim úvahám, a možno im aj veril. Sám sa vyjadril v rozhovore pre jedny noviny, že „Marián Tkáč mi poskytuje veľa podnetov, ktoré len tak nemôžem zhodiť zo stola“. Mali však naňho vplyv aj iní ekonómovia, taký Jozef Kučerák či Jozef Dančo (a možno aj iné neznáme, ale určite existujúce sily). Takže moje námety neboli zhodené zo stola, ale ani zrealizované, vlastne na realizáciu čakali. Dokonca po odstúpení Michala Kováča z funkcie ministra financií na jar 1991 ma Ján Čarnogurský, resp. vtedajšie KDH navrhlo do funkcie ministra financií. Pravdaže, nie ako jediného kandidáta, ešte aj Bartolomeja Kunca a Alexandra Sečkára (ktorým tortúru výsluchu na Rade KDH odpustili). Druhá vládna strana, ODÚ, navrhla Jozefa Danča a Petra Vajdu. Gabriel Eichler, Američan slovenského pôvodu, ktorý bol neskôr na chvíľu bossom košických železiarní, kandidatúru neprijal.

Nominácii predchádzala tortúra – verejná spoveď či vypočúvanie („híring“) pred členmi Rady KDH, ktoré sa konalo v nedeľu 4. mája 1991 večer. Keď som sa tesne pred vystúpením pred členmi Rady KDH opýtal Jána Čarnogurského: „A čo keď ma vypískajú?“ – mysliac na to, že som bol členom KSS a celý deň sa na Rade KDH viedli ostré protikomunistické reči – Ján Čarnogurský len flegmaticky odvetil: „No a čo, aj mňa dnes vypískali na Bradle, a tu som.“ Vtedajšieho predsedu slovenskej vlády vypískali na Bradle za jeho „protizvrchovanostné“ postoje práve v ten deň, v čase, keď časť Slovákov chcela presadiť prijatie deklarácie o zvrchovanosti, a ja som vtedy patril medzi nich.

Keď som sa okolo pol desiatej večer vyznal zo svojho životopisu, vrátane členstva v „strane“, a potom som odpovedal na otázky, na moje (a zaiste aj Jána Čarnogurského?) prekvapenie len dvaja členovia tohto vysokého orgánu KDH boli proti, asi ôsmi sa zdržali a zvyšných okolo sto bolo za moju kandidatúru na post ministra financií. A predsa…

Práve v čase, keď federálna televízia vysielala na celoštátnom programe katastrofický seriál Den po o hrôzostrašných dôsledkoch rozdelenia spoločného štátu, keď po zániku Česko-Slovenska prestane všetko fungovať, trhali sa železničné koľaje, strihali telefónne drôty, no hrôza a mätež!, keď predseda federálnej vlády Marián Čalfa tvrdil, že v prípade rozdelenia štátu slovenská mena bude trojnásobne slabšia ako česká, pozvali ma na ďalší „híring“ na Ventúrsku 10 (vtedy ešte Jiráskova 10) do sídla VPN. Za masívnou bránou Mozartovho domu ma „skúšali“ bratia Čarnogurskovci, František Mikloško, Jozef Kučerák, Anton Vavro, Igor Rintel (dnes šéf židovskej náboženskej obce, vtedy mal na sebe dres Maďarskej občianskej strany, hoci niekoľko mesiacov predtým bol poradcom predsedu Matice slovenskej), Ivan Brndiar a ďalší.

Vypočúvanie prebiehalo podľa abecedy, takže ja som prišiel na rad až tesne pred polnocou. Otázky, ktoré som si vypočul, vonkoncom neboli odborné. Prvú položil sám predseda vlády Ján Čarnogurský: „Pán inžinier, ako by ste postupovali dajme tomu v septembri, keby v štátnom rozpočte nebolo na mzdy a odborári by ich chceli zvýšiť?“ – „To nie je otázka odborná, ale politická. Zavolal by som odborárov a snažil sa ich presvedčiť, že na zvýšenie platov nemáme. Ak by neustúpili, rokoval by som s Medzinárodným menovým fondom a snažil by som sa zmeniť dohovory s ním o výške schodku štátneho rozpočtu.“ Na túto odpoveď reagoval Kučerák takto: „A to by ste preskočili federál“? – „Samozrejme, že nie“, zaklamal som, „ja myslím, že by sme s Medzinárodným menových fondom rokovali ako federácia…“

Nasledovala asi pätnásťminútová diskusia, v ktorej mi dokazovali, že ja som za slovenskú samostatnosť, a teda nemôžem byť slovenským(!) ministrom financií. O odborných veciach, napríklad o výške zdanenia, nepadlo ani slovo. Áno, všetci vypočúvajúci sa zhodli na potrebe reštriktívnej rozpočtovej politiky. Kučerák a Rintel odmietali akúkoľvek zmienku o colnej a menovej únii medzi Slovenskom a Českom. Ivan Brndiar sa ma opýtal, čo mám spoločné „s akýmsi“ Tkáčom, ktorý je podpísaný pod výzvou 61 krokov. Keď počul odpoveď: „To som bol ja“, bolo zrejme definitívne o všetkom rozhodnuté.

Mojím hlavným hendikepom bol podpis pod iniciatívou 61 krokov k slovenskej identite z konca októbra 1990. A to, že som preferoval slovenský pohľad na vec. Slovenským ministrom financií sa vtedy stal Jozef Dančo. Ivan Čarnogurský s tým vyšiel von na druhý deň v hoteli Devín na akejsi recepcii, ktorých som vtedy absolvoval desiatky. Prvý a posledný raz som sa vtedy stretol s jeho otcom Pavlom Čarnogurským. Deň po nástupe Jozefa Danča do funkcie priniesla Národná obroda vyjadrenie podpredsedu vlády Antona Vavra o novom slovenskom ministrovi financií. Bolo v ňom doslova toto: „Pán Dančo bol vybratý za ministra financií Slovenskej republiky aj preto, že vyhovuje českej strane…“

Nuž, vidíte, aké kritériá musel spĺňať minister financií v slovenskej vláde v časoch česko-slovenskej federácie! Treba väčší dôkaz o postavení republiky „slovenskej“ vo federácii česko-slovenskej?

Dančo značnú časť svojho života venoval pedagogicko-výskumnej činnosti, a keď s ním v jeden piatok priniesol rozhovor denník Práca, minister financií šokoval konštatovaním, že vtedy také moderné pyramídové hry typu For you netreba zdaňovať. V pondelok vyšla oprava, ale piatkoví čitatelia Práce sa zariadili podľa piatkového interview… Keď som v Slovenskom denníku (vydávanom KDH) uverejnil článok Čo pomôže Slovensku, minister Dančo reagoval v Národnej obrode článkom Minister píše svojmu námestníkovi. Išlo o rozdielne názory na ďalšie smerovanie hospodárskej politiky Slovenska. Dôležité je, že tieto názory v priamom kontakte so svojím námestníkom minister Jozef Dančo nikdy nekonfrontoval. Zastal sa ma Michal Kováč, ktorý bol vtedy v opozícii.

(Kapitola z knihy „Príbeh slovenskej koruny“, ktorá vyšla vo vydavateľstve „PostScriptum“ v roku 2019)

Marián Tkáč

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Dozvie sa svet o jeho teniskách i ďalších radostiach a starostiach? Mesežnikov: Premiérovi i predsedovi parlamentu by Twitter mohol pomôcť zviditeľniť sa na medzinárodnej scéne

0 icon

Bratislava 20. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok, Jakub Kotian, Martin Baumann)   Politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov si myslí, že Twitter by mohol pomôcť premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) i šéfovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) zviditeľniť sa na medzinárodnej scéne Podľa neho by mohli „vyvolať záujem…

Zaujímavá novinka či budovanie kultu osobnosti? Čaputova nahrala hlásenie k zastávkam na Hodžovom námestí. Mali by rovnako postupovať aj ďalší štátni predstavitelia?

0 icon

Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Uplynulú stredu prezidentka SR Zuzana Čaputová informovala, že pri príležitosti Európskeho týždňa mobility si pre cestujúcich na zastávkach okolo Prezidentského paláca pripravila spolu s Dopravným podnikom Bratislava milé prekvapenie... Ide o zaujímavú novinku či budovanie kultu osobnosti? Budú prezidentku nasledovať aj ďalší štátnici?…

Ďalší boj o post predsedu na obzore? Nicholsonová si vie predstaviť, že by po odchode Sulíka viedla SaS, nielen ona

0 icon

Bratislava 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR, TASR-Martin Baumann, Michal Svítok)   Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová si vie samu seba predstaviť na poste predsedníčky SaS. Povedala to v nedeľnej diskusii TV Markíza Na telo Súčasný predseda Richard Sulík uvažuje podľa televízie nad postupným odchodom z tejto pozície. Vo funkcii si…

V Krompachoch polícia zadržala medzinárodne hľadaného Afričana, pri zásahu použil ženu ako živý štít

0 icon

Krompachy 20. septembra 2020 (TASR/SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Afričana Chineye Whytg Nzedgu (49) z Ghany, na ktorého sú vydané dva európske zatýkacie rozkazy, zadržala v nedeľu v skorých ranných hodinách polícia v meste Krompachy v okrese Spišská Nová Ves Hľadaný muž sa mal v Grécku dopustiť drogovej trestnej činnosti. Bol…

Najväčší venezuelský supertanker prešiel pod ruskú vlajku, USA ho nebudú môcť skonfiškovať ani zadržať

0 icon

Bratislava 20. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Dan Rosenbaum)   Venezuela odovzdala Rusku svoj najväčší supertanker triedy VLCC (Very Large Crude Carrier) s výtlakom 320,8 tisíc ton. Supertanker „Ayacucho“ bol ešte v máji premenovaný na „Maxim Gorkij“ a zároveň bol zaradený do registra ruských obchodných lodí Ruský supertanker „Maxim Gorkij“ v súčasnosti vedie…

Premiérovi by neprekážalo, ak by sa hmotná zodpovednosť politikov týkala aj ľudí, ktorí s politikom žijú

0 icon

Bratislava 20. septembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR, TASR-Dano Veselský)   Predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi by neprekážalo, ak by sa legislatíva o hmotnej zodpovednosti politikov týkala aj ľudí, ktorí s politikom žijú v jednej domácnosti Uviedol to Matovič v relácií TA3 V politike. Podľa Matoviča však ide o veľmi…

Poslanec Smeru-SD Blaha: Keby som chcel zotročiť ľudí, vymyslel by som pandémiu

0 icon

Bratislava 19. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR - Martin Baumann)   Slovenský poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha sa na svojom účte na Facebooku vyjadril ku koronavírusovej pandémii. Na vec má svoj vlastný názor. Prirovnal ju totiž k zotročeniu ľudí a zazneli aj také slová ako fašizmus Hneď na úvod svojho príspevku Blaha vyhlásil,…

Na protestných manifestáciách v Bielorusku bolo v sobotu dovedna 900 ľudí

0 icon

Minsk 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tut.by via, SITA/AP/BelTA-Maxim Guchek)   Zhruba 900 ľudí sa zúčastnilo v sobotu na nepovolených demonštráciách v Bielorusku. Podľa aktualizovaných nedeľných informácií hovorkyne ministerstva vnútra Voľhy Čamadanavovej bolo približne 430 z nich zadržaných a 45 zostáva ešte vo väzbe, píše agentúra TASS "Celkový počet účastníkov 11-tich protestov…

Irán vyzýva svet, aby sa zjednotil proti „nezodpovednému počinu“Spojených štátov

0 icon

Teherán 20. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hussein Sayed)   Irán v nedeľu vyzval zvyšok sveta, aby sa zjednotil proti Spojeným štátom po tom, čo Washington jednostranne vyhlásil, že sankcie Organizácie Spojených národov proti islamskej republike vstupujú znova do platnosti "Očakávame, že medzinárodné spoločenstvo a všetky krajiny sveta prehovoria jedným hlasom a postavia…

Bývalý šéf českej rozviedky Andor Šándor neverí, že by Kremeľ mal niečo spoločné s údajnou otravou Navaľného

0 icon

Bratislava 19. septembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube, SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Záložný generál a bývalý šéf českej rozviedky Andor Šándor spochybnil verziu o údajnej zainteresovanosti Kremľa na otrave opozičníka Alexeja Navaľného. Hypotéza o tom, že by Navaľnyj bol terčom nejakého cieleného pokusu o odstránenie na základe pokynu Kremľa, je absurdná. Alexej Navaľnyj…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jana Tutková

Faloš a krutosť Jany Cigánikovej - všetko pre preferencie

0icon

Už niekoľko mesiacov nám poslankyňa Cigániková zo SaS cez TV Markízu pripomína, že odporcovia potratovej tabletky, ktorá by umožnila chemický potrat do 9. týždňa tehotenstva, sú len náboženskí fanatici a ona je tá moderná žena, ktorá jediná cíti s ostatnými ženami. Osvedčená mantra progresívcov, aby sa vrátili do náruče SaS,…

Maroš Borza

ZA FUNKCIE.

0icon

Je po sneme SNS. Došlo k tomu čo drvivá väčšina členov nechcela – Danko sa stal opäť predsedom. Nevybrali si ho členovia, ale delegáti. Takí delegáti, akým bol delegát za Senec. Ten človek bol vyzvaný členskou základňou, aby nehlasoval za Danka, ale za Hrnka. Napriek tomu dal hlas Dankovi. Koľko bolo…

Štefan Harabin

Výzva poškodeným, ktorým boli uložené pokuty policajtom za nenosenie rúšok: „Neplaťte ich žiadajte doručiť rozhodnutie o uložení pokuty písomne a okamžite podajte trestné oznámenia na autora uloženej pokuty za zneužívanie právomoci verejného činiteľa.“

0icon

To čo som tvrdil v nepriestrelnej analýze viažucej sa na právnu nulitu všetkých Mikasových opatrení, okrem iného i toho v určení nezákonnej povinnosti nosiť rúška pre nenakazených ľudí (video zo 7. septembra 2020 https://www.youtube.com/watch?v=JJZ5fwFP_uM&t=59s) a tiež to, že tí ktorí dostanú pokutu ju nemusia zaplatiť, lebo by bola ulož

Viktor Pondělík

Kdo by tady zasloužil?

0icon

V České republice se kvapem blíží volby. A tak vláda ANO a sociálních demokratů s podporou od komunistů, jak je již dobrým zvykem, korumpuje voliče. I když je vlastně jedno, že se volby blíží, protože by tato vláda voliče korumpovala, i kdyby byly volby daleko za horami. A jestli se dá něco…

Peter Švec

Ako sme zachránili leteckú školu a zabránili plánovanej likvidácii? 8. časť seriálu.

0icon

Pokračujem v publikovaní série blogov, ktorých zámerom je prispieť do eliminácie nepodloženého a nemúdreho sebapodceňovania malých národov a odstránenia šírenia klamstiev, neraz manipulácie. V procese preformátovania systému formovania dôstojníkov pred spustením profesionalizácie, bolo nutné doriešiť a často vymyslieť spôsob výcviku a prípravy niektorých skupín úzkych špecialistov, ktorí boli dovtedy pripravovaní „zdedeným“ spôsobom. Celý balík problémov…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Vláknina a správne fungovanie tela

0 icon

Prinášame vám ďalší článok z edície ako funguje telo. Postupne sa vám snažíme priniesť jednotlivé zložky potravy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme boli zdraví a naše telo dostalo všetko, čo reálne potrebuje. V tejto časti článku sa pozrieme na veľmi dôležitú súčasť potravy, ktorou je vláknina. Vláknina je súčasť potravy, ktorá…

Psy dokážu vyňuchať rakovinu s takmer 97 % presnosťou

0 icon

Naši domáci miláčikovia sú jednoducho najlepší. Najlepší spoločníci, poslucháči a kamaráti na hranie. A zoznam týchto naj sa práve rozšíril o psy, ktoré dokážu vyňuchať rakovinu v krvi. Ak vlastníte tohto štvornohého chlpáča tak viete, že psy majú vrodenú schopnosť vnímať situácie, keď sa niečo deje. V minulosti sa už preukázalo, že vycítia vôňu Parkinsonovej…

Skutočnosť alebo fotomontáž? Tieto fotografie sú jednoducho úžasné

0 icon

Internet je plný fotografií, ktoré sú upravované v rôznych externých grafických editoroch, ako je napríklad Photoshop. Aj preto je čím ďalej ťažšie rozlíšiť skutočnosť od fotomontáže. Ako sú na tom však nasledujúce fotografie, ktoré sme si pre teba dnes pripravili? Skutočnosť alebo fotomontáž? Zrejme ťa prekvapíme, ak ti povieme, že…

TOP10: Tieto fakty ti jedného dňa zachránia život!

0 icon

Mnohým zraneniam a dokonca aj úmrtiam by sa dalo predísť, keby ľudia vedeli, ako sa v kritických situáciách správne zachovať. Niekedy poznanie jednoduchej skutočnosti môže zvýšiť tvoje šance na prežitie alebo pomôcť zachrániť život niekoho iného. A tieto fakty by ťa mali naučiť, ako sa správať v život ohrozujúcich situáciách. 1.…

10+ dôkazov, že ľudská hlúposť naozaj nepozná hranice

0 icon

Všetci máme tie okamihy, kedy sa náš rozum s logikou vyberú na spoločnú dovolenku. Výsledkom je krátkodobá debilita, ktorú si ale väčšinou rýchlo uvedomíme a robíme veci tak, ako by sa mali. No tento dočasný stav nie je to isté, čo permanentná ľudská hlúposť.  Einstein mal pravdu. Už sme to poznamenali…

Vo svete IT

Čo je WiFi Direct a podporuje to aj môj telefón?

0 icon

Keď sa spomenie WiFi, tak automaticky väčšinu z nás napadane surfovanie po internete, ale v skutočnosti sa za týmto pojmom môže schovávať výrazne viac, ako len „pripojenie k internetu“. Na tému upozorňuje portál nextpit.com. Čo je to WiFi Direct? Prvou vecou, ktorú treba povedať je, že táto funkcia je v…

3 funkcie Android smartfónov, o ktorých možno ani netušíte

0 icon

Operačný systém Android aktuálne používa približne tri-štvrtina všetkých používateľov chytrých telefónov. Ide tak o veľmi populárny a rozšírený operačný systém, ktorý okrem iného v sebe schováva radu dobre „zašitých“ funkcionalít. Dnes by sme vám chceli dať do pozornosti 3 vcelku základné funkcie, ktoré sú častokrát používateľmi nevyužívanými, hoci patria medzi…

Pozrite si zoznam 179 najvýkonnejších procesorov v počítačoch! Ako dopadol ten váš?

0 icon

Častokrát prinášame rebríčky najvýkonnejších smartfónov, najlepších fotomobilov a podobne. Dnes sme si zobrali na mušku procesory, ktoré nájdeme v našich počítačoch. Takto vyzerá rebríček najvýkonnejších procesorov Nižšie si môžete pozrieť rebríček 179 najvýkonnejších procesorov, ktorý je vytvorený na základe služby geekbench.com, ktorá je aktualizovanou na hodinovej báze. Na to, aby…

Microsoft môže „pochovať“ Google Meet a Zoom. Pracuje na novej vstavanej funkcii pre Windows 10

0 icon

Microsoft neustále pracuje na vývoji Windowsu 10 pričom v pravidelných intervaloch prináša nové funkcionality. Najnovšie portál WindowsLatest poodkryl novú funkciu, na ktorej Microsoft aktívne pracuje. Zoom a Google Meet dostane konkurenciu Zoom, či Google Meet sú službami, ktoré zažili vcelku veľký rozmach v priebehu tohto roka. Ide o služby, ktoré…

Astronómovia našli záhadný asteroid, potulujúci sa v blízkosti Venuše, ktorý by mohol vyvrátiť astronomické modely

0 icon

Astronómovia krvopotne vypracovávali modely populácie asteroidov, ktoré im prezradili, že asteroidy s priemerom okolo 1 km sa budú nachádzať bližšie pri Slnku, ako planéta Venuša. Problém bol v tom, že až doteraz sa vedcom nepodarilo takýto asteroid zaznamenať. Vedci zo Zwicky Transient Facility tvrdia, že jeden objavili, hoci tento asteroid…

Armádny Magazín

Ruské bombardéry Tu-160 prekonali svetový rekord najdlhšieho letu bez medzipristátia. Video

0 icon

Rusko, 20. september 2020 (AM) - Ruské nadzvukové strategické bombardéry Tu-160 stanovili v sobotu svetový rekord najdlhšieho letu bez medzipristátia pre lietadlá tohto druhu, oznámil novinárom veliteľ diaľkového letectva Vzdušno-kozmických síl RF generálporučík Sergej Kobylaš.  

Raketový komplex Hermes dokáže zničiť nepriateľské tanky na vzdialenosť 100 km

0 icon

[caption id="attachment_25238" align="alignnone" width="640"] Zábery zo skúšobného odpálenia rakiet dlhého doletu raketového komplexu Hermes  vyvinutého spoločnosťou AO Konštrukčná kancelária pre vývoj a výrobu prístrojov A.G. Šipunova, zdroj: bmpd.

Prečo nemecká armáda vymieňa svoje útočné pušky HK G-36?

0 icon

Nemecko, 20. september 2020 (AM) - Nemecká armáda prekvapivo uprednostnila útočnú pušku MK556 od spoločnosti C.G Haenel pred HK-416. Samopal HK G-36 od Heckler & Koch mohol zostať dlho v službe nemeckých ozbrojených síl [Bundeswehr], ak by počas ich účasti v Afganistane nezistili nepresnosť pri streľbe v horúcom počasí

Peking si nenechá skákať po hlave - začína rozsiahle cvičenie okolo Taiwanu ako reakciu na provokácie z USA

0 icon

Čína, 20. september 2020 (AM) - Už niekoľko mesiacov sme svedkami nárastu napätia medzi Pekingom a Washingtonom v otázke Taiwan-u. Doposiaľ sa Čína chovala vždy zdržanlivo na provokácie z USA. Zdá sa však, že piatková návšteva štátneho tajomníka USA Keitha Kracha v Tchaj-pej vyvolala v Čín

Prichádza doba keď americká armáda bude musieť doháňať druhých

0 icon

USA, 19. september 2020 (AM) - Otázka modernizácie Amerického námorníctva a vôbec jeho objemu sa dostáva na pretras na tie najvyššie miesta. Len samotný počet 355 lodí, ktoré chce Donald Trump poslať na vodu nebude stačiť Čínskej presile. Minister ozbrojenýc

Svetlo sveta

Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

0 icon

Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

0 icon

Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

0 icon

Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

Prečo mal Páter Pio stigmy?

0 icon

Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

Po kázni Kuffu bude musieť vystúpiť vždy Havran

0 icon

Licenčná rady udelila televízii TV Lux sankciu za to, že na Trnavskej novéne pri kázni otca Mariána Kuffu „nezabezpečila informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti.“ Toto rozhodnutie je najväčším útokom na náboženské slobody na Slovensku od roku 1989 a som presvedčený, že pošliapava ústavné…

icon FOTO DŇA