Sergej Lavrov na Valnom zhromaždení OSN: „Západ bezohľadne rozširuje NATO smerom na Východ, provokuje nestabilitu a podporuje protiruské nálady“

New York, 25. septembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)

 

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vo svojom prejave na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku zdôraznil, že Západ budoval svoju politiku na princípe „kto nie je s nami, je proti nám“ a zvoli si veľmi nezodpovednú politiku

Pripomenul, že v decembri minulého roka Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu, podporujúcu nastolenie demokratického a spravodlivého svetového poriadku, v ktorej je jasne definovaná neprípustnosť zasahovania do vnútorných záležitostí suverénnych štátov, odmietajú sa štátne prevraty ako metóda zmeny vládnej moci, hovorí sa o nutnosti vylúčenia z medzinárodných stykov snáh o protizákonný nátlak jedného štátu na druhý, vrátane exteritoriálneho použitia národnej legislatívy.

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov

„Drvivá väčšina členských štátov OSN hlasovala za uznesenie. V menšine boli najmä tie krajiny, ktoré sa v rozpore s cieľmi a zásadami Charty OSN pokúšajú získať dominantné postavenie v globálnych záležitostiach, presadzovať vlastný model vývoja a vlastné „hodnoty“ štátom a národom, pridŕžajúc sa logiky unipolarity, ktorá podkopáva medzinárodné právo.

Svet však nestojí nehybne. Je povzbudivé, že Prezident USA D. Tramp predvčerom z tejto tribúny jasne povedal o dôležitosti rešpektovania zásad suverenity v medzinárodných záležitostiach. O tom, že postavenie lídra si treba vydobyť príkladmi a nie diktovaním vlastnej vôle iným národom. O tom, že krajiny vyznávajúce iné hodnoty, kultúru a  zámery môžu nielen spolunažívať, ale pracovať ruka v ruke na základe vzájomného rešpektu. Myslím si, že tieto slová podpíše každý z nás. Najmä, ak sa zahraničná politika USA bude uskutočňovať na tomto základe.

Zvrchovanosť, nezasahovanie do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosť národov, vzájomný rešpekt – v medzinárodných vzťahoch Rusko vždy dodržiavalo tieto zásady. A bude ich naďalej obhajovať. Počas posledného štvrťstoročia naša krajina, a to aj napriek skúškam, ktoré sme prežili, poctivo zdolala náležiacu jej časť dedičstva „studenej vojny“, urobila veľa pre posilnenie dôvery a vzájomného porozumenia v euroatlantickom priestore, vo svete ako celku. Avšak, nestretli sme sa s ústretovou vzájomnosťou zo strany našich západných partnerov ktorí, opojení iluzórnou vidinou „konca dejín“, sa doteraz snažia prispôsobiť dnešným realitám rudimentárne inštitúcie z éry konfrontácie vojenských blokov. NATO sa snaží obnoviť atmosféru „studenej vojny“, odmieta premeniť na skutočnosť slávnostne vyhlásený v roku 1990 princíp rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti v priestore OBSE.

Západ budoval svoju politiku na princípe „kto nie je s nami, je proti nám“, zvolil si cestu bezohľadného rozširovania NATO smerom na Východ, provokujúc nestabilitu na území bývalého Sovietskeho zväzu a podporujúc protiruské nálady. Práve z tejto politiky korení dlhotrvajúci konflikt na juhovýchode Ukrajiny. Napriek úsiliu „normandského formátu“ a Kontaktnej skupiny kyjevské úrady ustavične vymýšľajú nové úskoky na sťaženie vykonávania ich záväzkov určených v minskom „Balíku opatrení“ z 12. februára 2015, ktorý bol schválený BR OSN.

Aj za týchto podmienok sa však Rusko zameriava na konštruktívnu prácu, hľadanie všeobecne prijateľných postupov vykonávania Minských dohôd. Reagujúc na vyjadrované obavy o situácii v bezpečnostnej sfére, Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin vyšiel s iniciatívou zriadenia misie OSN na zaistenie ochrany pozorovateľov OBSE v Donbase. Príslušný návrh uznesenia je poskytnutý Bezpečnostnej rade OSN. Očakávame, že ruský návrh pomôže urovnať vnútornú ukrajinskú krízu ktorá vypukla po protiústavnom štátnom prevrate spôsobenom extrémnymi radikálmi. Dúfame v konštruktívne, bez hier s nulovým výsledkom, vzájomnú súčinnosť pri riešení týchto otázok s partnermi – a to v Európe, aj v USA.

Tu, na pôde OSN, by sme nemali zabúdať na počiatky Spojených Národov. Norimberský proces, jeho rozhodnutia vystríhajú pred zabúdaním na poučenia z Druhej svetovej vojny a katastrofálne dôsledky pokusov rozhodovať o osudoch sveta na úkor oprávnených záujmov iných štátov a národov. Je rúhaním, skrývajúc sa ustaranosťou o slobodu názorov, nadŕžať radikálnym hnutiam, ktoré hlásajú neonacistickú ideológiu a stavajú sa za glorifikovanie nacistov a ich prisluhovačov. Je nutné urobiť dôsledné kroky ktoré spoľahlivo prekazia šírenie neonacizmu  a revanšizmu, extrémizmu a xenofóbii, posilnia medzietnický a medzikultúrny súlad.

Podnecujúc nenávisť a intoleranciu teroristi, extrémisti, nacionalisti ničia a znesväcujú objekty historickej, náboženskej a kultúrnej hodnoty. V civilizovanej Európy sa toleruje demolácia pomníkov osloboditeľom kontinentu, hrdinom Druhej svetovej vojny, víťazstvo v ktorej sformovalo základy Spojených Národov. Považujeme za nevyhnutné zamerať pozornosť Valného Zhromaždenia aj UNESCO na tento problém za účelom vytvorenia  požadovaného právneho rámca na potláčanie podobných aktivít. Rusko mieni predložiť príslušné návrhy.

Pokladáme za neprípustné nevšímať si aj pretrvávajúci v Európe hanebný jav osôb bez občianstva, ako aj potlačovanie jazykov národnostných menšín, čo je zjavným porušením Konvencie Rady Európy.

Stáročia svetových dejín dokázali, že trvalé riešenie nezhôd je možné len prostredníctvom dialógu, hľadaním rovnováhy medzi základnými záujmami konfliktných strán. Bohužiaľ, v arzenáli mnohých západných štátov čoraz častejšie prevažuje nie diplomacia, ale brutálny postup. Uvalenie jednostranných sankcií – okrem tých, ktoré ukladá Bezpečnostná rada OSN – je nelegitímne a podkopáva kolektívnu povahu medzinárodného úsilia. Dnes všetci úzkostlivo sledujú, ako ďalšie jednostranné reštriktívne opatrenia USA proti Iránu, ktoré sú naviac exteritoriálne, ohrozujú vykonávanie Spoločného komplexného akčného plánu, jedného z najdôležitejších skutočných faktorov regionálnej a medzinárodnej stability.

O mylnosti jednostranných sankcií svedčí aj príklad trvajúcej viac ako pol storočia americkej blokády Kuby, okamžité zrušenie ktorej po desaťročia žiadajú takmer všetky členské štáty OSN. Je načase uvažovať o tom.

Nebezpečné sa roztáča konfrontačná špirála okolo KĽDR. Rozhodne odsudzujeme jadrové raketové avantúry Pchjongjangu, ktoré sú v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Avšak, eskalácia vojenskej hystérie nie je len slepou uličkou, ale je zničujúcou cestou. Všetky rezolúcie BR OSN sa musia vykonávať, nesporne. Vo všetkých sa však spolu so sankciami uvádzajú aj ustanovenia o nutnosti obnovenia rokovaní. Vyzývame prerušiť blokovanie týchto ustanovení. Neexistuje alternatíva pre politické a diplomatické postupy zamerané na vyriešenie jadrovej otázky Kórejského polostrova (JPKP) prostredníctvom dialógu medzi všetkými zúčastnenými stranami. Vyzývame zodpovedných členov svetovej komunity aby podporili rusko-čínsku „cestovnú mapu“ ozrejmenú v Spoločnom vyhlásení MZV Ruska a ČĽR zo 4. júla.

Neprijateľné je podnecovanie k nepokojom a hrozby vojenskej intervencie v mene „demokratizácie“ Venezuely, ako aj akcie, ktoré majú za cieľ podlomiť legitímne úrady v ktorejkoľvek krajine. Pri akýchkoľvek vnútorných konfliktoch by medzinárodné spoločenstvo malo pobádať strany k národnému zmiereniu a kompromisom.

Pokusy ignorovať názory iných, uchyľovať sa k diktatúre a ultimátam, k použitiu sily obchádzajúc Chartu OSN, sa nikdy neskončili dobre. Boom medzinárodného terorizmu, milióny utečencov, bezprecedentné vlny ilegálnej migrácie do značnej miery korenia z avantúr posledných rokov podniknutých na zmenu „nežiaducich režimov“ a to s použitím vojenského zásahu, čo rozosialo zmätok a skazu na Strednom východe a v Severnej Afrike a otvorilo cestu pre prienik teroristov do tých častí zemegule kde predtým nikdy neboli.

Napriek skutočnosti, že ISIL ustupuje v Sýrii a Iraku, je potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia na stabilizovanie regiónu. Dovoľte mi pripomenúť, že je treba bojovať nielen s ISIL, ale aj s jednotkami „Nusrat“, ktoré z akýchsi dôvodov ušetrili členovia americkej koalície.

Vývoj situácie v Sýrii odôvodňuje opatrný optimizmus. V dňoch 14.-15. septembra na šiestom Medzinárodnom stretnutí o Sýrii v Astane sa zavŕšila registrácia štyroch zón de-eskalácie, dohoda o zriadení ktorých bola dosiahnutá vďaka účasti Ruska, Iránu, Turecka, USA, Jordánska a OSN s podporou mnohých ďalších krajín.

Tieto dohody vytvárajú podmienky pre ďalší rozvoj smerom k implementácii rezolúcie 2254 na základe priameho dialógu medzi vládou a opozíciou, zjednotenia ich úsilí v prospech čo najskoršej likvidácie ohniska terorizmu a nastolenia mieru v celej krajine, obnovenie jeho územnej celistvosti, riešenie akútnych humanitárnych problémov.

Najnaliehavejšou úlohou je zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci a odmínovanie oslobodeného územia. Sme presvedčení, že do týchto akcií, s udržaním vedúceho postavenia OSN a bez navrhovania akýchsi predbežných podmienok by sa mali zapojiť všetci, ktorí si úprimne prajú mier pre Sýriu a pre jej obyvateľov.

Samostatnou témou sú prípady použitia chemických zbraní v regióne. Všetky z nich musia byť vyšetrené spravodlivo a profesionálne, bez snáh o zmanipulovanie činnosti Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu (JIM) OPCW- OSN pri vyšetrovaní prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii (CMP).

Riešenie humanitárnych problémov, zmierenie bojujúcich strán – to všetko platí aj pre iné krízové ​​situácie v regióne, vrátane situácie v Líbyi, Jemene a Iraku. V každej z týchto situácií, ako v každom inom konflikte, Rusko sa pridŕža vyváženej línie, pracuje so všetkými stranami.

Keď už hovoríme o problémoch regiónu Blízkeho východu a Severnej Afriky, nemôžeme odsunúť do pozadia a navyše opomenúť rezolúciu OSN o palestínskej otázke a Arabskú mierovú iniciatívu. Veľký význam pripisujeme obnoveniu palestínskej jednoty a vítame úsilia Egypta týmto smerom. Rusko je pripravené všestranne podporiť obnovenie priamych rokovaní medzi Izraelom a Palestínou, spolupracovať pre tieto účely s partnermi v rámci „kvarteta“ a Ligy arabských štátov. Neurovnaný palestínsky problém zostáva naďalej zdrojom špekulácií extrémistov, ktorí verbujú do svojich radov nových priaznivcov.

Neutíchajúce krvavé teroristické útoky na celom svete svedčia o iluzórnosti pokusov vytvoriť „nezávisle ostrovčeky bezpečnosti“. Proti extrémizmu a terorizmu sa musí bojovať iba spoločne, bez dvojakého metra a skrytých agend, nadväzujúc na najdôležitejšiu zodpovednosť štátov – tak, ako sa uvádza v Globálnej stratégii OSN – boj proti terorizmu.

Vítame reformu protiteroristickej činnosti systému OSN iniciovanú Generálnym tajomníkom, ktorú schválilo Valné zhromaždenie. Vymenovanie predstaviteľa Ruskej federácie na čelo vytvoreného Úradu OSN pre boj proti terorizmu vnímame ako uznanie úlohy Ruska v boji proti tomuto zlu. Ďakujeme všetkým za podporu.

Rusko je prívržencom  sveta bez jadrových zbraní. Podľa platných zmluvných režimov pre kontrolu zbraní a ich nešírenia, úplná likvidácia týchto zbraní by mala znamenať ukončenie procesu všeobecného a úplného odzbrojenia, pri zaistení rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti. Pokusy o odsunutie jadrových zbraní „mimo zákon“ – bez zohľadnenia reálií moderného sveta a ignorovania všetkého súhrnu faktorov, ktoré ovplyvňujú dnešnú strategickú stabilitu – len odďaľujú spoločný cieľ, podkopávajú konsenzuálne režimy Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) a Dohody o všeobecnom zákaze jadrových testov (CTBT).

Vyzývame vás povedať spoločne „nie“ militarizácii informačného priestoru. Nesmieme pripustiť jeho transformovanie na arénu vojensko-politickej konfrontácie, využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) ako nástroja nátlaku, na spôsobenie hospodárskej škody, propagandu teroristických a extrémistických ideológií.

Je dôležité zamerať úsilie OSN na vypracovanie pravidiel zodpovedného správania sa v digitálnej sfére, ktoré by vyhovovali bezpečnostným záujmom všetkých štátov.

Rusko navrhlo univerzálnu konvenciu o boji proti počítačovej kriminalite vrátane počítačového hackingu. Navrhujeme začať diskusiu už počas súčasného zasadnutia.

Je zrejmé, že aj v budúcnosti svet bude musieť čeliť množstvu nových dlhodobých problémov, vskutku všeľudskej podstaty. Nemáme právo vyčerpávať sily, premrhávať energiu a čas na geopolitické hry. Požadujú sa nie jednostranné, ale kolektívne postupy.

Proces formovania polycentrického svetového usporiadania – objektívny trend, ktorý odráža globálne prerozdelenie rovnováhy síl, zmohutnenie faktora kultúrnej a civilizačnej identity národov. Tomuto trendu sa budú musieť prispôsobiť všetci, vrátane tých, ktorí si zvykli hospodáriť vo svete po svojom. Je v záujme nás všetkých nepokúšať sa o zdržovanie prirodzeného procesu. Musíme premeniť svetový poriadok na spravodlivý a demokratický, taký, akým ho videli otcovia – zakladatelia OSN. Globalizácia by nemala vyvolávať antagonistické protirečenia, ale by mala zohrávať zjednocujúcu úlohu, zohľadňovať záujmy všetkých štátov bez výnimky, prispievajúc k zabezpečeniu stabilnej a bezpečnej budúcnosti pre celé ľudstvo.

Bez vzájomnej dôvery nie je možné počítať s účinnou realizáciou ambicióznych Cieľov udržateľného rozvoja a Parížskej dohody o klíme, riešením globálnych úloh potravinovej bezpečnosti,  populácie, zdravotníctva – ktoré sú tak dôležité pre rozvojové krajiny.

Medzi základné zásady medzinárodných vzťahov by malo patriť uznanie politického pluralizmu, slobody voľby a zvrchovanosti práva. Je nutné odstúpiť od stávok na vojenské aliancie, treba poskytovať podporu a bezpečnostné záruky štátom, ktoré si zvolili neutralitu. V ekonomickej oblasti – presadzovať uvoľnenie pre obchod a investície, zastaviť politizovanie hospodárskych kontaktov. Mimo politiky by malo zostať a existovať medzinárodné olympijské a celkove športové hnutie.  Predovšetkým je potrebné vzdelávať mladých ľudí k rešpektovaniu kultúrnej a civilizačnej rozmanitosti moderného sveta. Pozývame všetkých na XIX. Svetový festival mládeže a študentov, ktorý za menej ako mesiac bude v našej krajine hostiť Soči. V rovnakom čase sa v Rusku  uskutoční ďalšia významná udalosť – 137. zhromaždenie Mimoparlamentnej únie v Petrohrade, hlavnou témou  ktorého bude posilnenie mieru a bezpečnosti prostredníctvom kultúrneho a medzináboženského dialógu. Snažme sa podporovať dialóg medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami, zastavme používanie historických udalostí na podnecovanie nenávisti a fóbií.

Filozofia spolunažívania, prepojenosti, harmonizovania záujmov rôznych krajín je základom predloženej Prezidentom Ruska Vladimirom Putinom koncepcie Veľkého euroázijského partnerstva otvoreného pre všetky krajiny Ázie a Európy s cieľom formovania jednotného hospodárskeho a humanitárneho priestoru založeného na princípe nedeliteľnej bezpečnosti. Netreba dodávať, že zabezpečenie rovnakých práv pre všetkých – občanov, aj štátov – je univerzálna požiadavka, tak, ako to, v podstate, vyžaduje Charta OSN.

Práve tieto spravodlivé princípy sú základom činnosti organizácií, v ktorých sa Rusko aktívne zúčastňuje: SNŠ, CSTO, Eurázijské hospodárske spoločenstvo (ESUO), SCO a BRICS. Pri nadväzovaní vzťahov s ASEAN, Africkou úniou, CELAC, ďalšími združeniami v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike tieto princípy majú základný význam. Spoločne dosahujeme vyváženejšie postupy v práci takých štruktúr, ako sú „Skupina 20“,  APEC, MMF, IBRD.

Sme presvedčení o životaschopnosti OSN, očakávame aktívnu úlohu Generálneho tajomníka ktorou prispeje k plnohodnotnému realizovaniu potenciálu Svetovej organizácie opierajúceho sa na ciele a zásady Charty s rešpektovaním výsad medzivládnych orgánov. Zvlášť uvážlivý prístup si vyžadujú plány reformy mierových síl a ich operácií, v ktorých by nemalo dôjsť k prudkým zmenám a prehliadnutiu neoceniteľných skúseností získaných po desaťročia.

Pred dvomi tisíckami rokov rímsky filozof Seneca napísal: „Narodili sme sa, aby sme spolu žili.“ Najbližšie k pochopeniu tejto danosti boli otcovia – zakladatelia OSN. Boli presvedčení (a zapísali to v Charte), že sama o sebe možnosť spolužitia na jednej planéte darovaná Bohom nám všetkým by nás mala podnietiť k zjednoteniu, aby sa predišlo hrôzam ďalších vojen. V súčasnosti sa mimoriadne vyžaduje obrodenie kultúry diplomacie, dialógu, vyhľadávanie rovnováhy záujmov ako protikladu k inštinktom rýchleho rozhodovania a túžbe „potrestať neposlušné“. V skutočnosti, hovoríme o zachovaní všetkej hojnosti a rozmanitosti ľudstva.

Rusko vždy predtým aj teraz ústretovo pristupuje k spolupráci so všetkými, ktorí majú záujem o rovnoprávnu a vzájomne úctivú spoluprácu. Budeme i naďalej presadzovať tieto stanoviská v práci OSN za účelom zdokonaľovania globálnej správy a skutočnej demokratizácie medzinárodných vzťahov,“ ubezpečil ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v závere svojho prejavu na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

 

Video si môžete pozrieť tu:

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Katalánski politici označili postup Madridu za pokus o štátny prevrat

Barcelona/Madrid 21. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Emilio Morenatti)   Na rozhodnutie španielskej vlády prevziať čiastočnú kontrolu nad Katalánskom, rozpustiť tamojší kabinet a vypísať nové voľby reagoval v sobotu ako prvý podpredseda katalánskej vlády Oriol Junqueras, informovala agentúra AP "Dnes viac, než kedykoľvek predtým, bráňme demokraciu, občianske a politické práva," napísal…

Víťazom českých parlamentných volieb je so ziskom 29,64 percenta hnutie ANO

Praha 21. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   Volebná účasť vo väčšine krajov v Česku dosiahla v sobotu predpoludním vyše 50 percent, na niektorých miestach to bolo až 60 percent, vyplýva z informácií jednotlivých krajov a obcí. O 14.00 hod. sa v sobotu uzavreli hlasovacie miestnosti, v…

Vodič po havárii nafúkal, má ísť o exministra vnútra

Spišský Hrušov 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Štefan Puškáš)   K dopravnej nehode došlo v sobotu napoludnie pri Spišskom Hrušove v okrese Spišská Nová Ves, keď vodič pod vplyvom alkoholu skončil s autom v priekope. Podľa televízie JOJ išlo o bývalého ministra vnútra Gustáva Krajčiho Polícia pre TASR uviedla, že podľa predbežných informácií…

Putin hovoril o technológii, ktorá bude nebezpečnejšia ako jadrová zbraň

Soči 21. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto: Sputnik - Grigoriy Sisoev)   Ruská hlava štátu hovorila na stretnutí s účastníkmi Svetového festivalu mládeže a študentstva o tom, čo je z jeho pohľadu väčším nebezpečenstvom pre ľudstvo ako jadrové zbrane. Ruský prezident Vladimir Putin sa domnieva, že v najbližšej budúcnosti genetické programovanie ľudí…

Polícia zadržala muža podozrivého z útoku nožom v Mníchove

Berlín 21. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ  (TASR/HSP/Foto: screenshot video)   Štyroch ľudí zranil v sobotu v Mníchove muž vyzbrojený nožom. Z miesta činu utiekol. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nemeckú políciu. Tá medzitým už aj muža zadržala Nikto zo zranených nie je v ohrození života. Muž útočil…

Fico: Imidž Rady Európy je momentálne úplne na dne

Bratislava/Brusel 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Martin Baumann)   Vďaka škandálom, v ktorých sa momentálne doslova topí Rada Európy (RE), môže byť ohrozené aj fungovanie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) - unikátneho mechanizmu ochrany ľudských práv, ktorý funguje práve na pôde tejto inštitúcie. Myslí si to premiér Robert Fico, podľa…

Sládek viedol naďalej nezákonnú kampaň. Šlechtová: Babiš je jediným kandidátom ANO na premiéra

Praha 21. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ II (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Petr David Josek)   V Českej republike pokračujú dnes voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Volebné miestnosti sa otvorili o 8.00 hod., zatvoria ich o 14.00 hod. Voľby sa začali v piatok o 14.00 hod. Volebné miestnosti zatvorili s úderom 22.00 h. Záujem…

Kaliňák: Je potrebné zaviesť štatistiku rómskych trestných činov

Nitra 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR - Henrich Mišovič)   Slovenská republika je bezpečným štátom, o čom svedčí aj umiestnenie krajiny v medzinárodných rebríčkoch, v ktorých sa Slovensko umiestnila ako 30. najlepšie miesto pre život a skončilo sa na 18. priečke v otázke bezpečnosti. Skonštatoval to minister vnútra SR Robert Kaliňák na konferencii strany Smer-SD, ktorá…

Naša prekvapivá minulosť: Slovania sa na území Európy objavili minimálne pred 8 tisíc rokmi a práve slovanská písomnosť vznikla na svete ako prvá

Nitra 21. októbra 2017 (HSP/Foto: Eugen Rusnák)   Včera večer v Ponitrianskom múzeu v Nitre sa uskutočnila zaujímavá prednáška o niekoľkotisícročnej histórii, tradíciách, zvykoch, písomnosti a kultúre Slovanov, ktorú predniesol predseda nitrianskeho občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina. V úvode všetkých prítomných privítal bývalý primátor Nitry Ing. Arch. Vladimír Libant, ktorý veľa času venuje bádaniu histórii…

“Nemôžeme sa nechať uspať,” vyzýva po prieskume kandidát na šéfa BBSK Ján Lunter

Banská Bystrica 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Branislav Račko)   Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter (nezávislý) reagoval na výsledky prieskumu voličských preferencií, ktoré v piatok (20.10.) večer zverejnila televízia TA3, zdržanlivo. Pre televíziu ich urobila agentúra AKO a jej prieskum ho jasne favorizuje za šéfa kraja pred…

Žitňanská: Systémová zmena v polícii môže zvýšiť jej dôveryhodnosť

Bratislava 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Michal Svítok)   Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) je presvedčená, že systémové zmeny v polícii môžu pomôcť zvýšiť jej dôveryhodnosť. Vyhlásila to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že budú apelovať na to, aby personálne nominácie na pozíciu policajného prezidenta i šéfa policajnej inšpekcie nestáli na jednom…

Astronóm NASA povedal, prečo vedci dodnes neobjavili mimozemšťanov

Svet 21. októbra 2017 (HSP/sputnik/Foto: TASR/AP-NASA/ESA/Hubble Heritage Team/A. Nota, Westerlund 2 Science Team via AP)   Ľudstvo zatiaľ nedokázalo naviazať kontakt s mimozemskými civilizáciami alebo neobjavilo stopy mimozemského života z toho dôvodu, že veľkú časť potenciálne obývateľných planét tvoria pravdepodobne vodné svety, ktoré sú pokryté ľadom, prehlásil Alan Stern, vedúci misie…

Vybrali sme z blogu

Viac, než len pár poznámok k „Vysoká úradníčka MPSVaR opakovane závažne porušuje zákon“

A dodávam, že pod záštitou a z poverenia MPSVaR, s jeho vedomím, aj Ústavu Slovenskej republiky. Vo svojom článku reagujem na tento článok: http://www.hlavnespravy.sk/nadacia-slovakia-christiana-vysoka-uradnicka-ministerstva-prace-olga-pietruchova-opakovane-zavazne-porusuje-zakon/1179122

Komentár: Špinavá hra okolo kandidáta Bačinského

Doteraz bolo okolo kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja Róberta Bačinského z pohľadu zapredaných médií podozrivé ticho. Čím sa blížia voľby, začali sa okolo tohto kandidáta robiť špinavé ťahy, ktoré sú pod morálnou hranicou každého normálneho človeka. Je jasné, že štandardní politici a politickí nominanti sa Róberta a jeho programu…

Dvojí metr Evropy

Je chvályhodné, kolik úsilí vynaložily evropské státy při vyrovnávání se s minulostí. Čímž mám na mysli především druhou světovou válku. Od které už sice uplynulo učiněné moře času, ale přesto je dosud známo, jak se s nacistickými pohlaváry zatočilo třeba v Norimberku a jak se jiní i druhořadí provinilci z jejich řad trestali i…

CIGÁNSKA KARTA VO VOĽBÁCH DO VÚC

CIGÁNSKA KARTA     Cigánska karta sa zdá byť opäť veľmi nápomocná a určite pomôže rozhodnúť voľby do VÚC 2017, hlavne v Prešovskom samosprávnom kraji. Na mušku som si zobral kandidátov na predsedu PSK, ktorí majú najväčšiu šancu zvíťaziť. NOVÁ ENERGIA PRE NÁŠ KRAJ   Začnem u demokratov, pravicových, keďže svedomie…

Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba má záujem zlikvidovať diskreditáciou Andreja Babiša a ďalších politikov zákerným a pre občanov nebezpečným spôsobom…

Bývalý príslušnik SIS odhaľuje ďalšie nezákonné konania SIS Slovenskej informačnej služby - LIKVIDÁCIA OBČANOV a vykonštruované trestné činy so šokujúcich dôvodov pod jednotným heslom „jednou ranou tri muchy“ 1. zastrašovanie obyvateľstva, 2. získanie majetku občanov, 3. zahladzovanie trestnej činnosti príslušníkov SIS, povedal Eduard Hakl, bývalý príslušník SIS, ktorý vypovedal o…

Alahov Kód 1: Deti v Útoku

Približne koncom októbra roku 2016 na chvíľku zavládla v britských médiách veľmi čudná polemika ohľadne detí - nedetí. Schyľovalo sa totiž k úradnej likvidácii niekoľko tisícového ilegálneho geta vo francúzskom Calai odkiaľ premáva pod morom vlak Eurostar do Anglicka a odkiaľ vyrážajú takisto trajekty plné cestujúcich do Doveru. Britské médiá…

TopSpeed

Ako funguje pruženie a tlmenie v praxi?

3

Iste vás niekedy zaujímalo, ako funguje pruženie a tlmenie v praxi. Konkrétny youtube kanál súčasť podvozku otestoval. Protagonisti natočili prejazd vozidla cez jamu pri rôznych rýchlostiach. Výsledok na spomalených záberoch naozaj stojí za to. Po tomto už možno budete jamy na našich skvelých cestách obchádzať ešte obozretnejšie. Napriek tomu, že auto je…

Volkswagen a lacné autá? V Ázii už čoskoro

1

Pred časom sme vás informovali o rozpadnutí spolupráce VAG s Tata motors. Lenže v koncerne sa nechcú vzdať plánov vstúpiť na trh v ázijských najľudnatejších krajinách. Logicky, chcú si ukrojiť kus z veľkého koláča. Kde je veľa ľudí, tam predsa potrebujú autá. Do roku 2020 chce Volkswagen pripraviť až 3 lacné autá pre Áziu.…

Akcia vidieť a byť videný prebehne už po tretíkrát

8

Okrem bŕzd a správne fungujúceho podvozku sú svetlomety jedným z najdôležitejších súčastí moderných vozidiel. V zimnom období ich správna funkcia môže znížiť množstvo nehôd voči rovnakému obdobiu v letných mesiacoch. Akcia vidieť a byť videný sa tak zameriava na stav svetlometov a ich správne nastavenie. Vodiči si v rámci tretieho ročníka budú…

Poznáte Budackov cyklus motora? VW ho nasadil do 2,0 TSI

10

Konštruktéri VW vyvinuli nový pracovný cyklus motora. Pomenovali ho „Budackov cyklus“, alebo B-cyklus po vynálezcovi Ralfovi Budackovi. Ide o variáciu Millerovho alebo, ak chcete, Atkinsonovho cyklu. Princíp je iný, riešenie prináša podobné výhody ako spomíname M a A-cykly. Volkswagen ho nasadil v americkom Tiguane pri motore 2,0 TSi EA 888 3B. O…

Najväčšia EÚ továreň na batérie LG Chem bude v Poľsku!

0

Schyľuje sa ku zlatým časom pre elektrické autá? Najväčšia továreň na batérie bude v susednom Poľsku. LG Chem ju vybuduje budúci rok na základe zvýšeného dopytu po článkoch pre „módne“ elektromobily a hybridy. Podľa Reuters, firma z Južnej Kórei zainvestuje 1,63 miliardy dolárov a postaví haly v okolí Wroclawi. Baterky budú…

Škaredá Alfa Romeo? Veru áno, je ňou AR Sprint Zagato

11

Môže byť Alfa Romeo škaredá? Môže byť vôbec talianske auto škaredé? História nás presvedčila, že áno. Pri pojme "nepríťažlivé talianske auto" každému hneď napadne Fiat Multipla. Na druhej strane tu je Alfa Romeo. Značka, ktorú po dizajnovej stránke nie je možné kritizovať. A predsa aj majster tesár sa niekedy utne. Tak to…

KAMzaKRÁSOU

Zarastené chĺpky na Instagrame? Tento účet musíš sledovať!

0

Zarastené chĺpky už nie raz potrápili nejedného človeka. Z tohto pomerne nepríjemného zážitku sa však stáva doslova bláznivý trend. Milióny ľudí na celom svete sledujú videá, v ktorých sa tieto chĺpky vyberajú, vytláčajú a odstraňujú. Okrem videí sa dokonca môžete kochať aj detailnými fotografiami, ktoré nájdete na zaujímavom Instragram účte.…

Čerstvé, sušené a kandizované ovocie: Spoznaj ich výhody aj nevýhody!

0

Čerstvé ovocie by malo byť bezpochyby súčasťou zdravej a vyváženej stravy človeka. Táto kategória potravín v sebe zahŕňa nespočetné množstvo živín. Taktiež má mnoho pozitívnych účinkov na organizmus, o ktorých sa v súčasnosti môžeme dočítať už z každej strany. Na sušené ovocie sa však veľakrát už bez námietok nepozerá. A čo tak ešte ovocie kandizované? Čerstvé,…

Vieš, čo je chemický píling tváre? Zisti, či je vhodný aj pre teba!

0

Chemická rejuvenizácia je len iný názov pre všeobecne známy chemický píling. Ide o kozmetickú procedúru, ktorá dokáže radikálne zlepšiť stav pleti, avšak rovnako jej tak poškodiť. Zveriť sa do rúk skutočného odborníka bude zárukou úspechu. Je rozdiel, či procedúru prevádza kozmetička, alebo dermatologička. Málokto vie, že kozmetička môže robiť s menšími…

Kolostrum: Vraj univerzálny liek na imunitu. Ale, aká je pravda?

1

Kolostrum pre niekoho možno úplne neznámy pojem. Kolostrum nazývané aj mledzivo je tekutina, ktorá sa začína tvoriť v prsníkoch matky tesne pred pôrodom a tesne, po ňom. Obsahuje obrovské množstvo rôznych účinných látok, ktoré sú veľmi dôležité pre imunitu malého dieťaťa. Kolostrum však existuje ako ako výživový doplnok, ktorý sa vyrába z kravského či…

Luxusné spoločenské šaty dýchajúce príbehom ťa okúzlia!

0

Prichádza sezóna stužkových a každá z budúcich maturantiek, či ich maminky, hľadajú tie správne spoločenské šaty. V tomto prípade sme sa pre vytvorenie jesennej inšpirácie spojili so svadobným salónom zo Zlatých Moraviec Svadobné centrum Luan, v ktorom nám nesmierne milé majiteľky Ľudka a Anička zapožičali nádherné šaty. Luxusné spoločenské šaty sme fotili v…

Zázračný trik, ako odstrániť mliečny povlak od umývačky riadu!

6

Bohužiaľ sa niekedy stane, že namiesto toho, aby bol riad čistý a lesklý, je po vybratí z umývačky matný a špinavší. Kde je chyba? Nevieš, ako nadobro odstrániť mliečny povlak od umývačky riadu? A čo tak skúsiť umývačku vyčistiť octom? Postaraj sa o ňu týmto jednoduchým trikom!

TopDesat

Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

0

Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa…

Ak dokážeš vyriešiť tento test do pár sekúnd, máš perfektný zrak

0

Ak dokážeš vyriešiť tento test do pár sekúnd, tak máš s určitosťou perfektný zrak. Dokážeš si všimnúť aj ten najmenší detail. Dôkladne sa pozri na nasledujúce fotografie a nájdi malý detail, ktorý už na prvý pohľad nezapasuje do zbytku fotografie. Správne odpovede nájdeš na konci článku. TEST: 1.

10 skutočných ľudí, ktorí majú superschopnosti

0

Väčšina z nás zbožňuje  filmy a komixy o superhrdinoch. Malí chlapci túžili  mať superschopnosti Spidermana, alebo byť silný ako Hulk, alebo sa stať Ľudskou pochodňou či pánom Fantastickým. Bohužiaľ (alebo našťastie) sme všetci bežní ľudia: chodíme do školy, neskôr do práce a náš život je nudný a monotónny. Napriek tomu sú (respektíve boli) medzi nami ľudia s…

Architekt a pečenie dezertov. Smrteľne dobrá kombinácia

0

Architekt a pečenie dezertov? Výsledok je naozaj úžasný. Dezerty môžu byť nielen chutné, ale aj esteticky krásne. Opäť nás o tom presvedčil Dinar Kasko, šéfkuchár, ktorý pečie nádherné algoritmické dezerty a koláče. Tentokrát sa snažil prezentovať novú čokoládu. Šéfkuchár sa inšpiroval Matthewom Shlianom. Dezert navrhol z 81 jedinečných tvarov z ktorých…

10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

0

Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

0

Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…