Sergej Lavrov na Valnom zhromaždení OSN: „Západ bezohľadne rozširuje NATO smerom na Východ, provokuje nestabilitu a podporuje protiruské nálady“

New York, 25. septembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)

 

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vo svojom prejave na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku zdôraznil, že Západ budoval svoju politiku na princípe „kto nie je s nami, je proti nám“ a zvoli si veľmi nezodpovednú politiku

Pripomenul, že v decembri minulého roka Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu, podporujúcu nastolenie demokratického a spravodlivého svetového poriadku, v ktorej je jasne definovaná neprípustnosť zasahovania do vnútorných záležitostí suverénnych štátov, odmietajú sa štátne prevraty ako metóda zmeny vládnej moci, hovorí sa o nutnosti vylúčenia z medzinárodných stykov snáh o protizákonný nátlak jedného štátu na druhý, vrátane exteritoriálneho použitia národnej legislatívy.

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov

„Drvivá väčšina členských štátov OSN hlasovala za uznesenie. V menšine boli najmä tie krajiny, ktoré sa v rozpore s cieľmi a zásadami Charty OSN pokúšajú získať dominantné postavenie v globálnych záležitostiach, presadzovať vlastný model vývoja a vlastné „hodnoty“ štátom a národom, pridŕžajúc sa logiky unipolarity, ktorá podkopáva medzinárodné právo.

Svet však nestojí nehybne. Je povzbudivé, že Prezident USA D. Tramp predvčerom z tejto tribúny jasne povedal o dôležitosti rešpektovania zásad suverenity v medzinárodných záležitostiach. O tom, že postavenie lídra si treba vydobyť príkladmi a nie diktovaním vlastnej vôle iným národom. O tom, že krajiny vyznávajúce iné hodnoty, kultúru a  zámery môžu nielen spolunažívať, ale pracovať ruka v ruke na základe vzájomného rešpektu. Myslím si, že tieto slová podpíše každý z nás. Najmä, ak sa zahraničná politika USA bude uskutočňovať na tomto základe.

Zvrchovanosť, nezasahovanie do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosť národov, vzájomný rešpekt – v medzinárodných vzťahoch Rusko vždy dodržiavalo tieto zásady. A bude ich naďalej obhajovať. Počas posledného štvrťstoročia naša krajina, a to aj napriek skúškam, ktoré sme prežili, poctivo zdolala náležiacu jej časť dedičstva „studenej vojny“, urobila veľa pre posilnenie dôvery a vzájomného porozumenia v euroatlantickom priestore, vo svete ako celku. Avšak, nestretli sme sa s ústretovou vzájomnosťou zo strany našich západných partnerov ktorí, opojení iluzórnou vidinou „konca dejín“, sa doteraz snažia prispôsobiť dnešným realitám rudimentárne inštitúcie z éry konfrontácie vojenských blokov. NATO sa snaží obnoviť atmosféru „studenej vojny“, odmieta premeniť na skutočnosť slávnostne vyhlásený v roku 1990 princíp rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti v priestore OBSE.

Západ budoval svoju politiku na princípe „kto nie je s nami, je proti nám“, zvolil si cestu bezohľadného rozširovania NATO smerom na Východ, provokujúc nestabilitu na území bývalého Sovietskeho zväzu a podporujúc protiruské nálady. Práve z tejto politiky korení dlhotrvajúci konflikt na juhovýchode Ukrajiny. Napriek úsiliu „normandského formátu“ a Kontaktnej skupiny kyjevské úrady ustavične vymýšľajú nové úskoky na sťaženie vykonávania ich záväzkov určených v minskom „Balíku opatrení“ z 12. februára 2015, ktorý bol schválený BR OSN.

Aj za týchto podmienok sa však Rusko zameriava na konštruktívnu prácu, hľadanie všeobecne prijateľných postupov vykonávania Minských dohôd. Reagujúc na vyjadrované obavy o situácii v bezpečnostnej sfére, Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin vyšiel s iniciatívou zriadenia misie OSN na zaistenie ochrany pozorovateľov OBSE v Donbase. Príslušný návrh uznesenia je poskytnutý Bezpečnostnej rade OSN. Očakávame, že ruský návrh pomôže urovnať vnútornú ukrajinskú krízu ktorá vypukla po protiústavnom štátnom prevrate spôsobenom extrémnymi radikálmi. Dúfame v konštruktívne, bez hier s nulovým výsledkom, vzájomnú súčinnosť pri riešení týchto otázok s partnermi – a to v Európe, aj v USA.

Tu, na pôde OSN, by sme nemali zabúdať na počiatky Spojených Národov. Norimberský proces, jeho rozhodnutia vystríhajú pred zabúdaním na poučenia z Druhej svetovej vojny a katastrofálne dôsledky pokusov rozhodovať o osudoch sveta na úkor oprávnených záujmov iných štátov a národov. Je rúhaním, skrývajúc sa ustaranosťou o slobodu názorov, nadŕžať radikálnym hnutiam, ktoré hlásajú neonacistickú ideológiu a stavajú sa za glorifikovanie nacistov a ich prisluhovačov. Je nutné urobiť dôsledné kroky ktoré spoľahlivo prekazia šírenie neonacizmu  a revanšizmu, extrémizmu a xenofóbii, posilnia medzietnický a medzikultúrny súlad.

Podnecujúc nenávisť a intoleranciu teroristi, extrémisti, nacionalisti ničia a znesväcujú objekty historickej, náboženskej a kultúrnej hodnoty. V civilizovanej Európy sa toleruje demolácia pomníkov osloboditeľom kontinentu, hrdinom Druhej svetovej vojny, víťazstvo v ktorej sformovalo základy Spojených Národov. Považujeme za nevyhnutné zamerať pozornosť Valného Zhromaždenia aj UNESCO na tento problém za účelom vytvorenia  požadovaného právneho rámca na potláčanie podobných aktivít. Rusko mieni predložiť príslušné návrhy.

Pokladáme za neprípustné nevšímať si aj pretrvávajúci v Európe hanebný jav osôb bez občianstva, ako aj potlačovanie jazykov národnostných menšín, čo je zjavným porušením Konvencie Rady Európy.

Stáročia svetových dejín dokázali, že trvalé riešenie nezhôd je možné len prostredníctvom dialógu, hľadaním rovnováhy medzi základnými záujmami konfliktných strán. Bohužiaľ, v arzenáli mnohých západných štátov čoraz častejšie prevažuje nie diplomacia, ale brutálny postup. Uvalenie jednostranných sankcií – okrem tých, ktoré ukladá Bezpečnostná rada OSN – je nelegitímne a podkopáva kolektívnu povahu medzinárodného úsilia. Dnes všetci úzkostlivo sledujú, ako ďalšie jednostranné reštriktívne opatrenia USA proti Iránu, ktoré sú naviac exteritoriálne, ohrozujú vykonávanie Spoločného komplexného akčného plánu, jedného z najdôležitejších skutočných faktorov regionálnej a medzinárodnej stability.

O mylnosti jednostranných sankcií svedčí aj príklad trvajúcej viac ako pol storočia americkej blokády Kuby, okamžité zrušenie ktorej po desaťročia žiadajú takmer všetky členské štáty OSN. Je načase uvažovať o tom.

Nebezpečné sa roztáča konfrontačná špirála okolo KĽDR. Rozhodne odsudzujeme jadrové raketové avantúry Pchjongjangu, ktoré sú v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Avšak, eskalácia vojenskej hystérie nie je len slepou uličkou, ale je zničujúcou cestou. Všetky rezolúcie BR OSN sa musia vykonávať, nesporne. Vo všetkých sa však spolu so sankciami uvádzajú aj ustanovenia o nutnosti obnovenia rokovaní. Vyzývame prerušiť blokovanie týchto ustanovení. Neexistuje alternatíva pre politické a diplomatické postupy zamerané na vyriešenie jadrovej otázky Kórejského polostrova (JPKP) prostredníctvom dialógu medzi všetkými zúčastnenými stranami. Vyzývame zodpovedných členov svetovej komunity aby podporili rusko-čínsku „cestovnú mapu“ ozrejmenú v Spoločnom vyhlásení MZV Ruska a ČĽR zo 4. júla.

Neprijateľné je podnecovanie k nepokojom a hrozby vojenskej intervencie v mene „demokratizácie“ Venezuely, ako aj akcie, ktoré majú za cieľ podlomiť legitímne úrady v ktorejkoľvek krajine. Pri akýchkoľvek vnútorných konfliktoch by medzinárodné spoločenstvo malo pobádať strany k národnému zmiereniu a kompromisom.

Pokusy ignorovať názory iných, uchyľovať sa k diktatúre a ultimátam, k použitiu sily obchádzajúc Chartu OSN, sa nikdy neskončili dobre. Boom medzinárodného terorizmu, milióny utečencov, bezprecedentné vlny ilegálnej migrácie do značnej miery korenia z avantúr posledných rokov podniknutých na zmenu „nežiaducich režimov“ a to s použitím vojenského zásahu, čo rozosialo zmätok a skazu na Strednom východe a v Severnej Afrike a otvorilo cestu pre prienik teroristov do tých častí zemegule kde predtým nikdy neboli.

Napriek skutočnosti, že ISIL ustupuje v Sýrii a Iraku, je potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia na stabilizovanie regiónu. Dovoľte mi pripomenúť, že je treba bojovať nielen s ISIL, ale aj s jednotkami „Nusrat“, ktoré z akýchsi dôvodov ušetrili členovia americkej koalície.

Vývoj situácie v Sýrii odôvodňuje opatrný optimizmus. V dňoch 14.-15. septembra na šiestom Medzinárodnom stretnutí o Sýrii v Astane sa zavŕšila registrácia štyroch zón de-eskalácie, dohoda o zriadení ktorých bola dosiahnutá vďaka účasti Ruska, Iránu, Turecka, USA, Jordánska a OSN s podporou mnohých ďalších krajín.

Tieto dohody vytvárajú podmienky pre ďalší rozvoj smerom k implementácii rezolúcie 2254 na základe priameho dialógu medzi vládou a opozíciou, zjednotenia ich úsilí v prospech čo najskoršej likvidácie ohniska terorizmu a nastolenia mieru v celej krajine, obnovenie jeho územnej celistvosti, riešenie akútnych humanitárnych problémov.

Najnaliehavejšou úlohou je zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci a odmínovanie oslobodeného územia. Sme presvedčení, že do týchto akcií, s udržaním vedúceho postavenia OSN a bez navrhovania akýchsi predbežných podmienok by sa mali zapojiť všetci, ktorí si úprimne prajú mier pre Sýriu a pre jej obyvateľov.

Samostatnou témou sú prípady použitia chemických zbraní v regióne. Všetky z nich musia byť vyšetrené spravodlivo a profesionálne, bez snáh o zmanipulovanie činnosti Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu (JIM) OPCW- OSN pri vyšetrovaní prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii (CMP).

Riešenie humanitárnych problémov, zmierenie bojujúcich strán – to všetko platí aj pre iné krízové ​​situácie v regióne, vrátane situácie v Líbyi, Jemene a Iraku. V každej z týchto situácií, ako v každom inom konflikte, Rusko sa pridŕža vyváženej línie, pracuje so všetkými stranami.

Keď už hovoríme o problémoch regiónu Blízkeho východu a Severnej Afriky, nemôžeme odsunúť do pozadia a navyše opomenúť rezolúciu OSN o palestínskej otázke a Arabskú mierovú iniciatívu. Veľký význam pripisujeme obnoveniu palestínskej jednoty a vítame úsilia Egypta týmto smerom. Rusko je pripravené všestranne podporiť obnovenie priamych rokovaní medzi Izraelom a Palestínou, spolupracovať pre tieto účely s partnermi v rámci „kvarteta“ a Ligy arabských štátov. Neurovnaný palestínsky problém zostáva naďalej zdrojom špekulácií extrémistov, ktorí verbujú do svojich radov nových priaznivcov.

Neutíchajúce krvavé teroristické útoky na celom svete svedčia o iluzórnosti pokusov vytvoriť „nezávisle ostrovčeky bezpečnosti“. Proti extrémizmu a terorizmu sa musí bojovať iba spoločne, bez dvojakého metra a skrytých agend, nadväzujúc na najdôležitejšiu zodpovednosť štátov – tak, ako sa uvádza v Globálnej stratégii OSN – boj proti terorizmu.

Vítame reformu protiteroristickej činnosti systému OSN iniciovanú Generálnym tajomníkom, ktorú schválilo Valné zhromaždenie. Vymenovanie predstaviteľa Ruskej federácie na čelo vytvoreného Úradu OSN pre boj proti terorizmu vnímame ako uznanie úlohy Ruska v boji proti tomuto zlu. Ďakujeme všetkým za podporu.

Rusko je prívržencom  sveta bez jadrových zbraní. Podľa platných zmluvných režimov pre kontrolu zbraní a ich nešírenia, úplná likvidácia týchto zbraní by mala znamenať ukončenie procesu všeobecného a úplného odzbrojenia, pri zaistení rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti. Pokusy o odsunutie jadrových zbraní „mimo zákon“ – bez zohľadnenia reálií moderného sveta a ignorovania všetkého súhrnu faktorov, ktoré ovplyvňujú dnešnú strategickú stabilitu – len odďaľujú spoločný cieľ, podkopávajú konsenzuálne režimy Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) a Dohody o všeobecnom zákaze jadrových testov (CTBT).

Vyzývame vás povedať spoločne „nie“ militarizácii informačného priestoru. Nesmieme pripustiť jeho transformovanie na arénu vojensko-politickej konfrontácie, využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) ako nástroja nátlaku, na spôsobenie hospodárskej škody, propagandu teroristických a extrémistických ideológií.

Je dôležité zamerať úsilie OSN na vypracovanie pravidiel zodpovedného správania sa v digitálnej sfére, ktoré by vyhovovali bezpečnostným záujmom všetkých štátov.

Rusko navrhlo univerzálnu konvenciu o boji proti počítačovej kriminalite vrátane počítačového hackingu. Navrhujeme začať diskusiu už počas súčasného zasadnutia.

Je zrejmé, že aj v budúcnosti svet bude musieť čeliť množstvu nových dlhodobých problémov, vskutku všeľudskej podstaty. Nemáme právo vyčerpávať sily, premrhávať energiu a čas na geopolitické hry. Požadujú sa nie jednostranné, ale kolektívne postupy.

Proces formovania polycentrického svetového usporiadania – objektívny trend, ktorý odráža globálne prerozdelenie rovnováhy síl, zmohutnenie faktora kultúrnej a civilizačnej identity národov. Tomuto trendu sa budú musieť prispôsobiť všetci, vrátane tých, ktorí si zvykli hospodáriť vo svete po svojom. Je v záujme nás všetkých nepokúšať sa o zdržovanie prirodzeného procesu. Musíme premeniť svetový poriadok na spravodlivý a demokratický, taký, akým ho videli otcovia – zakladatelia OSN. Globalizácia by nemala vyvolávať antagonistické protirečenia, ale by mala zohrávať zjednocujúcu úlohu, zohľadňovať záujmy všetkých štátov bez výnimky, prispievajúc k zabezpečeniu stabilnej a bezpečnej budúcnosti pre celé ľudstvo.

Bez vzájomnej dôvery nie je možné počítať s účinnou realizáciou ambicióznych Cieľov udržateľného rozvoja a Parížskej dohody o klíme, riešením globálnych úloh potravinovej bezpečnosti,  populácie, zdravotníctva – ktoré sú tak dôležité pre rozvojové krajiny.

Medzi základné zásady medzinárodných vzťahov by malo patriť uznanie politického pluralizmu, slobody voľby a zvrchovanosti práva. Je nutné odstúpiť od stávok na vojenské aliancie, treba poskytovať podporu a bezpečnostné záruky štátom, ktoré si zvolili neutralitu. V ekonomickej oblasti – presadzovať uvoľnenie pre obchod a investície, zastaviť politizovanie hospodárskych kontaktov. Mimo politiky by malo zostať a existovať medzinárodné olympijské a celkove športové hnutie.  Predovšetkým je potrebné vzdelávať mladých ľudí k rešpektovaniu kultúrnej a civilizačnej rozmanitosti moderného sveta. Pozývame všetkých na XIX. Svetový festival mládeže a študentov, ktorý za menej ako mesiac bude v našej krajine hostiť Soči. V rovnakom čase sa v Rusku  uskutoční ďalšia významná udalosť – 137. zhromaždenie Mimoparlamentnej únie v Petrohrade, hlavnou témou  ktorého bude posilnenie mieru a bezpečnosti prostredníctvom kultúrneho a medzináboženského dialógu. Snažme sa podporovať dialóg medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami, zastavme používanie historických udalostí na podnecovanie nenávisti a fóbií.

Filozofia spolunažívania, prepojenosti, harmonizovania záujmov rôznych krajín je základom predloženej Prezidentom Ruska Vladimirom Putinom koncepcie Veľkého euroázijského partnerstva otvoreného pre všetky krajiny Ázie a Európy s cieľom formovania jednotného hospodárskeho a humanitárneho priestoru založeného na princípe nedeliteľnej bezpečnosti. Netreba dodávať, že zabezpečenie rovnakých práv pre všetkých – občanov, aj štátov – je univerzálna požiadavka, tak, ako to, v podstate, vyžaduje Charta OSN.

Práve tieto spravodlivé princípy sú základom činnosti organizácií, v ktorých sa Rusko aktívne zúčastňuje: SNŠ, CSTO, Eurázijské hospodárske spoločenstvo (ESUO), SCO a BRICS. Pri nadväzovaní vzťahov s ASEAN, Africkou úniou, CELAC, ďalšími združeniami v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike tieto princípy majú základný význam. Spoločne dosahujeme vyváženejšie postupy v práci takých štruktúr, ako sú „Skupina 20“,  APEC, MMF, IBRD.

Sme presvedčení o životaschopnosti OSN, očakávame aktívnu úlohu Generálneho tajomníka ktorou prispeje k plnohodnotnému realizovaniu potenciálu Svetovej organizácie opierajúceho sa na ciele a zásady Charty s rešpektovaním výsad medzivládnych orgánov. Zvlášť uvážlivý prístup si vyžadujú plány reformy mierových síl a ich operácií, v ktorých by nemalo dôjsť k prudkým zmenám a prehliadnutiu neoceniteľných skúseností získaných po desaťročia.

Pred dvomi tisíckami rokov rímsky filozof Seneca napísal: „Narodili sme sa, aby sme spolu žili.“ Najbližšie k pochopeniu tejto danosti boli otcovia – zakladatelia OSN. Boli presvedčení (a zapísali to v Charte), že sama o sebe možnosť spolužitia na jednej planéte darovaná Bohom nám všetkým by nás mala podnietiť k zjednoteniu, aby sa predišlo hrôzam ďalších vojen. V súčasnosti sa mimoriadne vyžaduje obrodenie kultúry diplomacie, dialógu, vyhľadávanie rovnováhy záujmov ako protikladu k inštinktom rýchleho rozhodovania a túžbe „potrestať neposlušné“. V skutočnosti, hovoríme o zachovaní všetkej hojnosti a rozmanitosti ľudstva.

Rusko vždy predtým aj teraz ústretovo pristupuje k spolupráci so všetkými, ktorí majú záujem o rovnoprávnu a vzájomne úctivú spoluprácu. Budeme i naďalej presadzovať tieto stanoviská v práci OSN za účelom zdokonaľovania globálnej správy a skutočnej demokratizácie medzinárodných vzťahov,“ ubezpečil ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v závere svojho prejavu na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

 

Video si môžete pozrieť tu:

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Kalifornský guvernér Trumpovi na klimatickom summite: “Ustúp z cesty”

Paríž 12. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Michel Euler)   Kalifornský guvernér Jerry Brown vyzval v utorok v Paríži amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby začal bojovať proti klimatickej zmene, alebo "ustúpil z cesty" a nechal zvyšok sveta pracovať na znižovaní emisií a investovať do čistej energie. Brown počas klimatického summitu v Paríži pre…

Egyptský minister: Pravdepodobnosť mierovej dohody na Blízkom východe sa znížila

Káhira 12. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Petros Karadjias)   Pravdepodobnosť uzatvorenia blízkovýchodnej mierovej dohody sa s rozhodnutím vlády USA o sťahovaní amerického veľvyslanectva do Jeruzalema znížila, povedal v utorok egyptský minister obrany Sedki Sobhí. "Pravdepodobnosť urovnania palestínskej otázky sa znížila, predovšetkým po rozhodnutí USA presťahovať americké veľvyslanectvo do Jeruzalema," povedal Sobhí pri…

Svetová banka prestane po roku 2019 financovať prieskum i ťažbu ropy a plynu

Paríž 12. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Frank Augstein)   Svetová banka (SB) už nebude po roku 2019 finančne podporovať prieskum ložísk ropy a plynu, vrtné práce ani ťažobné projekty. Na klimatickom summite v Paríži to v utorok oznámil prezident SB Jim Yong Kim. "Dnes oznamujeme, že Skupina Svetovej banky už nebude po…

Ústavný súd odmietol štyri sťažnosti na novembrové voľby do VÚC

Košice 12. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Dve sťažnosti boli podľa Ústavného súdu neopodstatnené Ústavný súd (ÚS) SR na utorkovom neverejnom zasadnutí pléna rozhodol o štyroch volebných sťažnostiach na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa konali 4. novembra. Sťažnosti sa týkali volieb v Žilinskom, Trenčianskom a…

Zimenová chce, aby na školách pôsobili pomocní vychovávatelia

Bratislava 12. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na školách by mali pôsobiť pomocní vychovávatelia. Navrhuje to nezaradená poslankyňa Zuzana Zimenová v novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Plénu Národnej rady (NR) SR ju predstavila v závere deviateho rokovacieho dňa 23. parlamentnej schôdze. Zimenová je presvedčená,…

Nového člena Súdnej rady SR poslanci nezvolili, bude nová voľba

Bratislava 12. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Novú voľbu spolu s termínom vyhlási predseda parlamentu Andrej Danko Poslancom Národnej rady SR sa v utorkovej tajnej voľbe nepodarilo zvoliť nového člena Súdnej rady SR. Jediný kandidát Allan Böhm, ktorého navrhol Ondrej Dostál (SaS), získal od 133 hlasujúcich členov snemovne len 30…

Ústava sa meniť nebude, šéfovia VÚC a starostovia môžu byť aj poslancami

Bratislava 12. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Liberáli tak podľa nich chceli predísť kumulovaniu funkcií a konfliktu záujmov pri hlasovaní Predsedovia vyšších územných celkov (VÚC), starostovia aj primátori budú môcť naďalej vykonávať aj funkciu poslanca NR SR. Plénum NR SR v utorok nepodporilo novelu Ústavy SR od predstaviteľov SaS, ktorí…

Tiroler Tageszeitung: ÖVP a FPÖ sa dohodli na princípoch európskej politiky

Viedeň/Innsbruck 12. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Ronald Zak)   Rakúski ľudovci a slobodní, ktorí pokračujú v rokovaniach o vytvorení budúcej vlády, sa dohodli aj na princípoch európskej politiky. O úlohe Rakúska v Európe a prihlásení sa novej spolkovej vlády k Európskej únii niet sporov, vyplýva z informácií, ktoré v utorok zverejnilo internetové…

Merkelová navštívila miesto teroristického útoku spred roka

Berlín 12. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Michael Sohn)   Týždeň pred prvým výročím teroristického útoku na jeden z vianočných trhov v Berlíne, ktorý si 19. decembra 2016 vyžiadal 12 obetí a ďalších okolo 70 zranených, navštívila v utorok večer miesto činu neohlásene nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová. Šéfka spolkovej vlády sa na…

Nemecký prezident odsúdil pálenie izraelských vlajok na zhromaždeniach

Berlín/Akkra 12. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA/AP/Victoria Jones)   Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v utorok odsúdil pálenie izraelských vlajok ako spôsob protestu proti tomu, že Spojené štáty uznali Jeruzalem za oficiálne a legitímne hlavné mesto židovského štátu. Takéto činy "nie sú len neprípustné, ale aj neúnosné," povedal Steinmeier počas návštevy v západoafrickej…

EÚ: Diplomati vyjadrujú optimizmus ohľadom 2. fázy rokovaní o brexite

Brusel 12. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Virginia Mayo)   Európski diplomati na utorňajšom zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli vyjadrili optimizmus v súvislosti s možným prechodom do druhej fázy rokovaní o brexite. Príslušné rozhodnutie by mali prijať premiéri a prezidenti členských krajín na tohtotýždňovom summite EÚ v Bruseli (14-15.12). V…

V Hamburgu zažili popoludní chemický poplach

Hamburg 12. decembra 2017 (TASR/HSP/Foto:AnwohnerIniSchanze Twitter)   Chemický poplach zažili v utorok v severonemeckom Hamburgu. V areáli priemyselnej firmy v prístavnej oblasti mestskej časti Veddel došlo k prevráteniu a poškodeniu sudov s vysokotoxickou chemikáliou. Polícia v reakcii v plnom rozsahu uzavrela popoludní na dve hodiny komunikáciu A 255 spájajúcu centrum…

Vybrali sme z blogu

Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť VI.

Ak sa vrátim k tomu, aká je filozofia EÚ podľa Schulza, tak je to o tom, že dav nesmie ( ! ) rozhodovať o svojom osude a teda občania – voliči nie sú tí, čo o smerovaní EÚ majú rozhodnúť alebo či smú vôbec o tomto probléme rozmýšľať a s…

Padla kosa na kameň. Ján Benčík píše anglickej kráľovnej – časť 5.

Pán Ján Benčík je veľký tolerantný demokrat, liberál a lovec fašistov a extrémistov. Je to ale najmä lovec

Roztáhni řiť, Evropo

Evropská komise se rozhodla postavit Českou republiku před evropský soud za to, že odmítla přijímat jí vnucenou kvótu migrantů. Čeští politici se hrdě bili v hruď, že v žádném případě nedopustí, aby byl jejich lid ohrožován či vysáván pochybnými přivandrovalými existencemi, jež nelze bezpečnostně prověřit, a nyní…

Tentoraz k dvom „horúcim“ témam v jednom, k Schulzovmu a Trumpovmu vyhláseniam...

K Schulzovmu vyhláseniu: „Urobme z EÚ federáciu. Kto nebude chcieť, nech odíde!“ Martin Schulz, politologicky sociálny demokrat a protagonista ekonomickej a sociálnej globalizácie, vo svojej voluntaristickej (vôľa je vydávaná za pravdu, alebo, čo sa babe chcelo, to sa jej aj snilo...) vízii federálnej Európskej únie, takej, akou je americká únia USA, nezohľadňuje alebo…

Vieme to prví. Rok 2018 bude znamenať koniec FICA. Prečítajte si, čo všetko nastane, keď FICO skončí v politike a padne jeho skorumpovaná a mafiánska vláda. Prečo bude okamžite dosť peňazí na zdravotníctvo, na dôchodcov, na cesty, diaľnice, parkoviská, na školstvo atď.

Z našich dejín vieme, že zmeny na Slovensku sa udiali v rokoch, ktoré obsahovali osmičku. A teraz bude rok 2018 a tento rok bude znamenať, že skorumpovaný politik a mafián FICO skončí. To je dobrá správa pre Slovensko. Ľudia už teraz prehovorili a povedali nahlas, pre

Zločinecká podstata ekonomickej náuky (ideológie) a z nej plynúcej praxe

(Spracované metódou základnej bunky) Nadväzuje na: "Ekonómia - úhlavný nepriateľ človeka" kde som sa pozrel na ekonomickú náuku v jej širších historických s

TopSpeed

7 vynálezov, ako zastaviť nebezpečne unikajúce auto!

0

Nebezpečne unikajúce auto na našich cestách nie je veľmi častým javom. Ale deje sa to aj u nás. A možno o tom ani nevieme. Väčšinou sú medializované len tie naháňačky, ktoré si vyžiadali daň v podobe veľkej škody, alebo v podobe obetí na živote a zdraví. Ako ale zastaviť unikajúce…

Režú Mustangy a vyrábajú z nich luxusné hodinky!

3

Na prvý pohľad si poviete, že sa chalani zbláznili. Oni to však majú v hlave úplne v poriadku. Vyrábajú jedny z najoriginálnejších hodiniek sveta! Nie je za nimi len drahá značka a snobské materiály, ale v tomto prípade aj špecifický príbeh. Každý vyrobený kus je svojim spôsobom originálom! Ako by aj…

Je dovolené parkovanie v protismere?

9

Parkovanie. To je téma, ktorá je veľmi sporná, a vznikajú pri nej konflikty. V malých mestách s tým zatiaľ až taký problém nie je, podstatne horšie sú na tom tie veľké, do ktorých denno-denne prichádzajú nedomáci za prácou. Dnes si zhrnieme základné zásady parkovania. Jednou z nich je parkovanie v protismere.

MX-5 turbo BBR má korenistú ingredienciu. O čo je silnejšia?

0

Ak kultový roadster nepovažujete za mimoriadne podarené športové auto alebo vám chýba výkon, britský úpravca BBR má riešenie. Po turbokite pre 2,0 l benzíniak SkyActiv-G prichádza Stage 1 Turbo aj pre menší 1,5 l SkyActiv! A viete čo, možno pôjde ešte o lepšie riešenie, ako v prípade väčšieho súrodenca MX-5 turbo…

Renault Symbioz má autonómnosť úrovne 4. Začali reálne testy

0

O koncepte elektromobilu Renault Symbioz sme už informovali pri jeho predstavení na tohtoročnom autosalóne vo Frankfurte. Nedávno však Renault uverejnil, že koncept už jazdí prvé kilometre a prebiehajú tak aj prvé demonštračné skúšky. To, že je ozaj zaujímavým vozidlom budúcnosti nemusím zdôrazňovať. Dizajn však nie je až tak sci-fi, ako veľakrát…

OMV MaxxMotion Diesel vydrží arktické teploty -40 stupňov Celzia!

2

OMV MaxxMotion Diesel poskytuje vynikajúce zimné vlastnosti, ktoré umožnia spoľahlivú prevádzku vozidla v zime za každých podmienok. Vďaka špeciálnej receptúre, vyvinutej v Rakúsku, umožňuje vysoko kvalitná zimná nafta OMV MaxxMotion Diesel nielen bezpečné štartovanie aj za drsných zimných podmienok, ale maximalizuje výkon motora a predlžuje jeho životnosť.     OMV…

KAMzaKRÁSOU

Sebarozvoj s koučkou: Čo s nerovnováhou?

6

Povzdychnete si zavše, že sa vám niekam vytráca vitalita? Dôležité je nájsť rovnováhu medzi myšlienkami, pocitmi a fyzickou námahou – objaviť to, čo sa dá vystihnúť ako „obmedzenie vnútornej rýchlosti“ – akúsi prijateľnú hranicu aktivít, ktorá vám dovolí splniť každodenné úlohy bez toho, aby ste dostali „pokutu“ za prekročenie svojich limitov. Keď máte zvyk…

Ako vyčistiť sprchový záves? Takto sa zbavíš mastnoty a plesní!

10

Vstúpite do vane a všimnete si zvláštne fľaky na obľúbenom sprchovom závese. Už ste to zažili? Každého z nás pri predstave plesne vo vani poriadne strasie. O to horšie, ak by to mala zbadať návšteva. Máme však pre vás dobrú správu. Nie vždy je potrebné takto zanesený záves "zlikvidovať". Ako…

Video Súťaž o kefku, ktorá čistí zuby k zdraviu a kráse

18

Dostať na Vianoce vhodné prekvapenie, to je naozaj čarovné. Zároveň je však super dostať aj to, čo máme presne vyhliadnuté. Ak však naši blízki nepoznajú naše najtajnejšie priania, niekedy si musíme vystačiť sami, a darovať si pod stromček niečo extra. Ak sa teda naskytne šanca darček si pre seba vyhrať, netreba…

Šupky z mandarínok - prečo ich nevyhadzovať? Toto si zamiluješ!

23

Už aj u vás začal maratón ich šúpania? Tak v tom prípade by ste mali rozhodne vedieť, že šupky z mandarínok nepatria do koša. Častokrát vyhadzujeme suroviny, ktoré majú obrovský potenciál a ďalšie možnosti využitia. Takými sú aj šupky z mandarínok. Šupky z mandarínok - zistite, ako ich využiť! Možno vás to prekvapí, no ukrývajú…

Vyhrajte 4x Sérum na riasy EYELASH BOOSTER (v hodnote 24,71 €)

2

Keď sa ráno zobudíte a všimnete si na vankúši 2 alebo 3 vypadnuté riasy, môže to byť frustrujúce, ale nie znepokojujúce, pretože riasy majú svoj vlastný cyklus a ich vypadávanie je úplne prirodzené. Takže, nemusíte robiť paniku. Každopádne, sérum na riasy patri medzi obľúbené a mnohými vyhľadávané kozmetické produkty, ktoré sľubujú hustejšie,…

5 chýb, ktoré ťa stoja majland: Návod, ako kúriť šetrnejšie!

14

Vonku mrzne a sneží a naše radiátory sú zasa po dlhom období v plnom nasadení. Účty za vykurovanie domácnosti sa však môžu pri zúčtovaniach šplhať až do astronimických výšok, čo nepoteší ani vaše bankové kontá, ani rodinný rozpočet. Prečítajte si o piatich základných chybách, ktoré robíme každú zimu aj o tom, ako kúriť šetrnejšie. 

TopDesat

Byť anjelom nikdy nebolo jednoduchšie. Kúp si tieto funkčné anjelské krídla!

0

Alexis Noriegová, dizajnérka kostýmov, povzniesla svoju vášeň k umeniu na novú úroveň v projekte The Crooked Feather. Alexis vytvára realistické mechanické krídla, lepí na ne perá a uvádza ich do pohybu za pomocou piestu. Mať anjelské krídla nikdy nebolo jednoduchšie! Podľa Alexis od tej doby, kedy pred šiestimi rokmi vytvorila svoj…

Ako sa zdravia ľudia z rozličných krajín?

0

Ak sa chystáš vycestovať to úplne neznámej krajiny prvýkrát, v hlave máš mnoho nezodpovedaných otázok. Ako tam ľudia hovoria? Aké sú zvyky? Ako sa zdravia? Na túto otázku tu pre teba máme odpoveď. :)   1. Spojené štáty V Amerike je

Neočakávané problémy a ich bizarné riešenia

0

Každý z nás sa dennodenne stretáva s rôznymi malými problémami. Na každý z nich existuje osobitné riešenie a nič ako univerzálne riešenie neexistuje. Niektorí ľudia dávajú prednosť overeným návodom, ale vždy sa nájde zopár ľudí, ktorí si nájdu svoje vlastné a mnohokrát aj bizarné riešenie. Musíme však oceniť kreatívny prístup,…

Ulicou novozélandského Aucklandu prešla "rakva na kolesách"

0

Na internete sa objavilo video pohrebného vozu, z ktorého vypadli a "odkotúľali sa" nosidlá, zrejme s mŕtvolou. K incidentu došlo v novozélandskom meste Auckland. Vodičom sa určite nesnívalo ani v najhoršej nočnej more, že im cestu skríži rakva na kolesách. Vodič pohrebného vozu nezavrel kufor a v pravotočivej zákrute na križovatke sa nosidlá…

Pozor! 10 tých najstupídnejších varovaní, aké si kedy vo svojom živote videl

0

Určite to poznáš. Minimáne raz za život si si všimol hlúpe varovanie, nad ktorým si len krútil hlavou. Veď to musí každému človeku so zdravým rozumom dôjsť! Nuž, máme podozrenie, že aj tá najhlúpejšia ceduľka, ktorú si kedy videl, sa nevyrovná ani jednej z táchto najstupídnejších varovaní. Alebo si myslíš,…

Inšpiratívne premeny: Títo ľudia si zaslúžia poklonu

0

Ľudia nás často posudzujú podľa nášho vzhľadu. Ak sa však rozhodneš zmeniť svoj vzhľad, nerob to podľa ostatných. Rob to s vlastným komfortom a šťastím. Musíš sa riadiť jedine podľa seba. Pomôcť ti však môžu tieto inšpiratívne premeny, ktoré ti určite dodajú energiu a silu, aby si mohol pokračovať. Bright…