Sergej Lavrov na Valnom zhromaždení OSN: „Západ bezohľadne rozširuje NATO smerom na Východ, provokuje nestabilitu a podporuje protiruské nálady“

New York, 25. septembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)

 

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vo svojom prejave na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku zdôraznil, že Západ budoval svoju politiku na princípe „kto nie je s nami, je proti nám“ a zvoli si veľmi nezodpovednú politiku

Pripomenul, že v decembri minulého roka Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu, podporujúcu nastolenie demokratického a spravodlivého svetového poriadku, v ktorej je jasne definovaná neprípustnosť zasahovania do vnútorných záležitostí suverénnych štátov, odmietajú sa štátne prevraty ako metóda zmeny vládnej moci, hovorí sa o nutnosti vylúčenia z medzinárodných stykov snáh o protizákonný nátlak jedného štátu na druhý, vrátane exteritoriálneho použitia národnej legislatívy.

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov

„Drvivá väčšina členských štátov OSN hlasovala za uznesenie. V menšine boli najmä tie krajiny, ktoré sa v rozpore s cieľmi a zásadami Charty OSN pokúšajú získať dominantné postavenie v globálnych záležitostiach, presadzovať vlastný model vývoja a vlastné „hodnoty“ štátom a národom, pridŕžajúc sa logiky unipolarity, ktorá podkopáva medzinárodné právo.

Svet však nestojí nehybne. Je povzbudivé, že Prezident USA D. Tramp predvčerom z tejto tribúny jasne povedal o dôležitosti rešpektovania zásad suverenity v medzinárodných záležitostiach. O tom, že postavenie lídra si treba vydobyť príkladmi a nie diktovaním vlastnej vôle iným národom. O tom, že krajiny vyznávajúce iné hodnoty, kultúru a  zámery môžu nielen spolunažívať, ale pracovať ruka v ruke na základe vzájomného rešpektu. Myslím si, že tieto slová podpíše každý z nás. Najmä, ak sa zahraničná politika USA bude uskutočňovať na tomto základe.

Zvrchovanosť, nezasahovanie do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosť národov, vzájomný rešpekt – v medzinárodných vzťahoch Rusko vždy dodržiavalo tieto zásady. A bude ich naďalej obhajovať. Počas posledného štvrťstoročia naša krajina, a to aj napriek skúškam, ktoré sme prežili, poctivo zdolala náležiacu jej časť dedičstva „studenej vojny“, urobila veľa pre posilnenie dôvery a vzájomného porozumenia v euroatlantickom priestore, vo svete ako celku. Avšak, nestretli sme sa s ústretovou vzájomnosťou zo strany našich západných partnerov ktorí, opojení iluzórnou vidinou „konca dejín“, sa doteraz snažia prispôsobiť dnešným realitám rudimentárne inštitúcie z éry konfrontácie vojenských blokov. NATO sa snaží obnoviť atmosféru „studenej vojny“, odmieta premeniť na skutočnosť slávnostne vyhlásený v roku 1990 princíp rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti v priestore OBSE.

Západ budoval svoju politiku na princípe „kto nie je s nami, je proti nám“, zvolil si cestu bezohľadného rozširovania NATO smerom na Východ, provokujúc nestabilitu na území bývalého Sovietskeho zväzu a podporujúc protiruské nálady. Práve z tejto politiky korení dlhotrvajúci konflikt na juhovýchode Ukrajiny. Napriek úsiliu „normandského formátu“ a Kontaktnej skupiny kyjevské úrady ustavične vymýšľajú nové úskoky na sťaženie vykonávania ich záväzkov určených v minskom „Balíku opatrení“ z 12. februára 2015, ktorý bol schválený BR OSN.

Aj za týchto podmienok sa však Rusko zameriava na konštruktívnu prácu, hľadanie všeobecne prijateľných postupov vykonávania Minských dohôd. Reagujúc na vyjadrované obavy o situácii v bezpečnostnej sfére, Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin vyšiel s iniciatívou zriadenia misie OSN na zaistenie ochrany pozorovateľov OBSE v Donbase. Príslušný návrh uznesenia je poskytnutý Bezpečnostnej rade OSN. Očakávame, že ruský návrh pomôže urovnať vnútornú ukrajinskú krízu ktorá vypukla po protiústavnom štátnom prevrate spôsobenom extrémnymi radikálmi. Dúfame v konštruktívne, bez hier s nulovým výsledkom, vzájomnú súčinnosť pri riešení týchto otázok s partnermi – a to v Európe, aj v USA.

Tu, na pôde OSN, by sme nemali zabúdať na počiatky Spojených Národov. Norimberský proces, jeho rozhodnutia vystríhajú pred zabúdaním na poučenia z Druhej svetovej vojny a katastrofálne dôsledky pokusov rozhodovať o osudoch sveta na úkor oprávnených záujmov iných štátov a národov. Je rúhaním, skrývajúc sa ustaranosťou o slobodu názorov, nadŕžať radikálnym hnutiam, ktoré hlásajú neonacistickú ideológiu a stavajú sa za glorifikovanie nacistov a ich prisluhovačov. Je nutné urobiť dôsledné kroky ktoré spoľahlivo prekazia šírenie neonacizmu  a revanšizmu, extrémizmu a xenofóbii, posilnia medzietnický a medzikultúrny súlad.

Podnecujúc nenávisť a intoleranciu teroristi, extrémisti, nacionalisti ničia a znesväcujú objekty historickej, náboženskej a kultúrnej hodnoty. V civilizovanej Európy sa toleruje demolácia pomníkov osloboditeľom kontinentu, hrdinom Druhej svetovej vojny, víťazstvo v ktorej sformovalo základy Spojených Národov. Považujeme za nevyhnutné zamerať pozornosť Valného Zhromaždenia aj UNESCO na tento problém za účelom vytvorenia  požadovaného právneho rámca na potláčanie podobných aktivít. Rusko mieni predložiť príslušné návrhy.

Pokladáme za neprípustné nevšímať si aj pretrvávajúci v Európe hanebný jav osôb bez občianstva, ako aj potlačovanie jazykov národnostných menšín, čo je zjavným porušením Konvencie Rady Európy.

Stáročia svetových dejín dokázali, že trvalé riešenie nezhôd je možné len prostredníctvom dialógu, hľadaním rovnováhy medzi základnými záujmami konfliktných strán. Bohužiaľ, v arzenáli mnohých západných štátov čoraz častejšie prevažuje nie diplomacia, ale brutálny postup. Uvalenie jednostranných sankcií – okrem tých, ktoré ukladá Bezpečnostná rada OSN – je nelegitímne a podkopáva kolektívnu povahu medzinárodného úsilia. Dnes všetci úzkostlivo sledujú, ako ďalšie jednostranné reštriktívne opatrenia USA proti Iránu, ktoré sú naviac exteritoriálne, ohrozujú vykonávanie Spoločného komplexného akčného plánu, jedného z najdôležitejších skutočných faktorov regionálnej a medzinárodnej stability.

O mylnosti jednostranných sankcií svedčí aj príklad trvajúcej viac ako pol storočia americkej blokády Kuby, okamžité zrušenie ktorej po desaťročia žiadajú takmer všetky členské štáty OSN. Je načase uvažovať o tom.

Nebezpečné sa roztáča konfrontačná špirála okolo KĽDR. Rozhodne odsudzujeme jadrové raketové avantúry Pchjongjangu, ktoré sú v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Avšak, eskalácia vojenskej hystérie nie je len slepou uličkou, ale je zničujúcou cestou. Všetky rezolúcie BR OSN sa musia vykonávať, nesporne. Vo všetkých sa však spolu so sankciami uvádzajú aj ustanovenia o nutnosti obnovenia rokovaní. Vyzývame prerušiť blokovanie týchto ustanovení. Neexistuje alternatíva pre politické a diplomatické postupy zamerané na vyriešenie jadrovej otázky Kórejského polostrova (JPKP) prostredníctvom dialógu medzi všetkými zúčastnenými stranami. Vyzývame zodpovedných členov svetovej komunity aby podporili rusko-čínsku „cestovnú mapu“ ozrejmenú v Spoločnom vyhlásení MZV Ruska a ČĽR zo 4. júla.

Neprijateľné je podnecovanie k nepokojom a hrozby vojenskej intervencie v mene „demokratizácie“ Venezuely, ako aj akcie, ktoré majú za cieľ podlomiť legitímne úrady v ktorejkoľvek krajine. Pri akýchkoľvek vnútorných konfliktoch by medzinárodné spoločenstvo malo pobádať strany k národnému zmiereniu a kompromisom.

Pokusy ignorovať názory iných, uchyľovať sa k diktatúre a ultimátam, k použitiu sily obchádzajúc Chartu OSN, sa nikdy neskončili dobre. Boom medzinárodného terorizmu, milióny utečencov, bezprecedentné vlny ilegálnej migrácie do značnej miery korenia z avantúr posledných rokov podniknutých na zmenu „nežiaducich režimov“ a to s použitím vojenského zásahu, čo rozosialo zmätok a skazu na Strednom východe a v Severnej Afrike a otvorilo cestu pre prienik teroristov do tých častí zemegule kde predtým nikdy neboli.

Napriek skutočnosti, že ISIL ustupuje v Sýrii a Iraku, je potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia na stabilizovanie regiónu. Dovoľte mi pripomenúť, že je treba bojovať nielen s ISIL, ale aj s jednotkami „Nusrat“, ktoré z akýchsi dôvodov ušetrili členovia americkej koalície.

Vývoj situácie v Sýrii odôvodňuje opatrný optimizmus. V dňoch 14.-15. septembra na šiestom Medzinárodnom stretnutí o Sýrii v Astane sa zavŕšila registrácia štyroch zón de-eskalácie, dohoda o zriadení ktorých bola dosiahnutá vďaka účasti Ruska, Iránu, Turecka, USA, Jordánska a OSN s podporou mnohých ďalších krajín.

Tieto dohody vytvárajú podmienky pre ďalší rozvoj smerom k implementácii rezolúcie 2254 na základe priameho dialógu medzi vládou a opozíciou, zjednotenia ich úsilí v prospech čo najskoršej likvidácie ohniska terorizmu a nastolenia mieru v celej krajine, obnovenie jeho územnej celistvosti, riešenie akútnych humanitárnych problémov.

Najnaliehavejšou úlohou je zvýšenie dodávok humanitárnej pomoci a odmínovanie oslobodeného územia. Sme presvedčení, že do týchto akcií, s udržaním vedúceho postavenia OSN a bez navrhovania akýchsi predbežných podmienok by sa mali zapojiť všetci, ktorí si úprimne prajú mier pre Sýriu a pre jej obyvateľov.

Samostatnou témou sú prípady použitia chemických zbraní v regióne. Všetky z nich musia byť vyšetrené spravodlivo a profesionálne, bez snáh o zmanipulovanie činnosti Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu (JIM) OPCW- OSN pri vyšetrovaní prípadov použitia chemických zbraní v Sýrii (CMP).

Riešenie humanitárnych problémov, zmierenie bojujúcich strán – to všetko platí aj pre iné krízové ​​situácie v regióne, vrátane situácie v Líbyi, Jemene a Iraku. V každej z týchto situácií, ako v každom inom konflikte, Rusko sa pridŕža vyváženej línie, pracuje so všetkými stranami.

Keď už hovoríme o problémoch regiónu Blízkeho východu a Severnej Afriky, nemôžeme odsunúť do pozadia a navyše opomenúť rezolúciu OSN o palestínskej otázke a Arabskú mierovú iniciatívu. Veľký význam pripisujeme obnoveniu palestínskej jednoty a vítame úsilia Egypta týmto smerom. Rusko je pripravené všestranne podporiť obnovenie priamych rokovaní medzi Izraelom a Palestínou, spolupracovať pre tieto účely s partnermi v rámci „kvarteta“ a Ligy arabských štátov. Neurovnaný palestínsky problém zostáva naďalej zdrojom špekulácií extrémistov, ktorí verbujú do svojich radov nových priaznivcov.

Neutíchajúce krvavé teroristické útoky na celom svete svedčia o iluzórnosti pokusov vytvoriť „nezávisle ostrovčeky bezpečnosti“. Proti extrémizmu a terorizmu sa musí bojovať iba spoločne, bez dvojakého metra a skrytých agend, nadväzujúc na najdôležitejšiu zodpovednosť štátov – tak, ako sa uvádza v Globálnej stratégii OSN – boj proti terorizmu.

Vítame reformu protiteroristickej činnosti systému OSN iniciovanú Generálnym tajomníkom, ktorú schválilo Valné zhromaždenie. Vymenovanie predstaviteľa Ruskej federácie na čelo vytvoreného Úradu OSN pre boj proti terorizmu vnímame ako uznanie úlohy Ruska v boji proti tomuto zlu. Ďakujeme všetkým za podporu.

Rusko je prívržencom  sveta bez jadrových zbraní. Podľa platných zmluvných režimov pre kontrolu zbraní a ich nešírenia, úplná likvidácia týchto zbraní by mala znamenať ukončenie procesu všeobecného a úplného odzbrojenia, pri zaistení rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti. Pokusy o odsunutie jadrových zbraní „mimo zákon“ – bez zohľadnenia reálií moderného sveta a ignorovania všetkého súhrnu faktorov, ktoré ovplyvňujú dnešnú strategickú stabilitu – len odďaľujú spoločný cieľ, podkopávajú konsenzuálne režimy Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) a Dohody o všeobecnom zákaze jadrových testov (CTBT).

Vyzývame vás povedať spoločne „nie“ militarizácii informačného priestoru. Nesmieme pripustiť jeho transformovanie na arénu vojensko-politickej konfrontácie, využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) ako nástroja nátlaku, na spôsobenie hospodárskej škody, propagandu teroristických a extrémistických ideológií.

Je dôležité zamerať úsilie OSN na vypracovanie pravidiel zodpovedného správania sa v digitálnej sfére, ktoré by vyhovovali bezpečnostným záujmom všetkých štátov.

Rusko navrhlo univerzálnu konvenciu o boji proti počítačovej kriminalite vrátane počítačového hackingu. Navrhujeme začať diskusiu už počas súčasného zasadnutia.

Je zrejmé, že aj v budúcnosti svet bude musieť čeliť množstvu nových dlhodobých problémov, vskutku všeľudskej podstaty. Nemáme právo vyčerpávať sily, premrhávať energiu a čas na geopolitické hry. Požadujú sa nie jednostranné, ale kolektívne postupy.

Proces formovania polycentrického svetového usporiadania – objektívny trend, ktorý odráža globálne prerozdelenie rovnováhy síl, zmohutnenie faktora kultúrnej a civilizačnej identity národov. Tomuto trendu sa budú musieť prispôsobiť všetci, vrátane tých, ktorí si zvykli hospodáriť vo svete po svojom. Je v záujme nás všetkých nepokúšať sa o zdržovanie prirodzeného procesu. Musíme premeniť svetový poriadok na spravodlivý a demokratický, taký, akým ho videli otcovia – zakladatelia OSN. Globalizácia by nemala vyvolávať antagonistické protirečenia, ale by mala zohrávať zjednocujúcu úlohu, zohľadňovať záujmy všetkých štátov bez výnimky, prispievajúc k zabezpečeniu stabilnej a bezpečnej budúcnosti pre celé ľudstvo.

Bez vzájomnej dôvery nie je možné počítať s účinnou realizáciou ambicióznych Cieľov udržateľného rozvoja a Parížskej dohody o klíme, riešením globálnych úloh potravinovej bezpečnosti,  populácie, zdravotníctva – ktoré sú tak dôležité pre rozvojové krajiny.

Medzi základné zásady medzinárodných vzťahov by malo patriť uznanie politického pluralizmu, slobody voľby a zvrchovanosti práva. Je nutné odstúpiť od stávok na vojenské aliancie, treba poskytovať podporu a bezpečnostné záruky štátom, ktoré si zvolili neutralitu. V ekonomickej oblasti – presadzovať uvoľnenie pre obchod a investície, zastaviť politizovanie hospodárskych kontaktov. Mimo politiky by malo zostať a existovať medzinárodné olympijské a celkove športové hnutie.  Predovšetkým je potrebné vzdelávať mladých ľudí k rešpektovaniu kultúrnej a civilizačnej rozmanitosti moderného sveta. Pozývame všetkých na XIX. Svetový festival mládeže a študentov, ktorý za menej ako mesiac bude v našej krajine hostiť Soči. V rovnakom čase sa v Rusku  uskutoční ďalšia významná udalosť – 137. zhromaždenie Mimoparlamentnej únie v Petrohrade, hlavnou témou  ktorého bude posilnenie mieru a bezpečnosti prostredníctvom kultúrneho a medzináboženského dialógu. Snažme sa podporovať dialóg medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami, zastavme používanie historických udalostí na podnecovanie nenávisti a fóbií.

Filozofia spolunažívania, prepojenosti, harmonizovania záujmov rôznych krajín je základom predloženej Prezidentom Ruska Vladimirom Putinom koncepcie Veľkého euroázijského partnerstva otvoreného pre všetky krajiny Ázie a Európy s cieľom formovania jednotného hospodárskeho a humanitárneho priestoru založeného na princípe nedeliteľnej bezpečnosti. Netreba dodávať, že zabezpečenie rovnakých práv pre všetkých – občanov, aj štátov – je univerzálna požiadavka, tak, ako to, v podstate, vyžaduje Charta OSN.

Práve tieto spravodlivé princípy sú základom činnosti organizácií, v ktorých sa Rusko aktívne zúčastňuje: SNŠ, CSTO, Eurázijské hospodárske spoločenstvo (ESUO), SCO a BRICS. Pri nadväzovaní vzťahov s ASEAN, Africkou úniou, CELAC, ďalšími združeniami v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike tieto princípy majú základný význam. Spoločne dosahujeme vyváženejšie postupy v práci takých štruktúr, ako sú „Skupina 20“,  APEC, MMF, IBRD.

Sme presvedčení o životaschopnosti OSN, očakávame aktívnu úlohu Generálneho tajomníka ktorou prispeje k plnohodnotnému realizovaniu potenciálu Svetovej organizácie opierajúceho sa na ciele a zásady Charty s rešpektovaním výsad medzivládnych orgánov. Zvlášť uvážlivý prístup si vyžadujú plány reformy mierových síl a ich operácií, v ktorých by nemalo dôjsť k prudkým zmenám a prehliadnutiu neoceniteľných skúseností získaných po desaťročia.

Pred dvomi tisíckami rokov rímsky filozof Seneca napísal: „Narodili sme sa, aby sme spolu žili.“ Najbližšie k pochopeniu tejto danosti boli otcovia – zakladatelia OSN. Boli presvedčení (a zapísali to v Charte), že sama o sebe možnosť spolužitia na jednej planéte darovaná Bohom nám všetkým by nás mala podnietiť k zjednoteniu, aby sa predišlo hrôzam ďalších vojen. V súčasnosti sa mimoriadne vyžaduje obrodenie kultúry diplomacie, dialógu, vyhľadávanie rovnováhy záujmov ako protikladu k inštinktom rýchleho rozhodovania a túžbe „potrestať neposlušné“. V skutočnosti, hovoríme o zachovaní všetkej hojnosti a rozmanitosti ľudstva.

Rusko vždy predtým aj teraz ústretovo pristupuje k spolupráci so všetkými, ktorí majú záujem o rovnoprávnu a vzájomne úctivú spoluprácu. Budeme i naďalej presadzovať tieto stanoviská v práci OSN za účelom zdokonaľovania globálnej správy a skutočnej demokratizácie medzinárodných vzťahov,“ ubezpečil ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v závere svojho prejavu na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

 

Video si môžete pozrieť tu:

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Podľa štátnych ochranárov bol zásah v prípade utratenia dvoch medveďov vysoko profesionálny

0 icon

Poprad 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Štátne lesy TANAPu)   Štátna ochrana prírody SR sa ohradzuje voči tvrdeniu Slovenskej poľovníckej komory, podľa ktorej bol čin zásahového tímu v prípade eutanázie dvoch medveďov vo Vysokých Tatrách amatérsky či neodborný. „Zásah bol dlhodobo starostlivo pripravovaný, s odborníkmi konzultovaný, logisticky a odborne realizovaný v spolupráci…

Zvolen zdolal Poprad 3:2 v 5.finále a získal tretí titul

0 icon

Zvolen 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák,Jaroslav Novák)   Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v piatom zápase finále Kaufland play off Tipos extraligy 2020/2021 a získali titul majstra SR. Vo štvrtok triumfovali na domácom ľade nad HK Poprad 3:2 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy HKM Zvolen – HK Poprad 3:2 (1:1,…

Naď po stretnutí so šéfom NATO: „Solidarita s Českom a netešme sa predčasne zo stiahnutia ruských vojsk pri Ukrajine“

0 icon

Brusel/Bratislava 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas štvrtkového stretnutia s ministrami obrany krajín EÚ v Bruseli rokoval o vojenskej mobilite, sťahovaní ruských vojsk od hraníc s Ukrajinou a o situácii v Afganistane. Uviedol to minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) po skončení zasadnutia Rady EÚ…

Česko – Slovensko 2:0, Ramsay: „Máme problém dávať góly“

0 icon

Praha 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo štvrtkovom federálnom derby v Prahe s Českom 0:2. Pre zverencov trénera Craiga Ramsayho to bola druhá prehra v siedmom stretnutí v príprave na majstrovstvá sveta v Rige. Záverečné ôsme odohrajú v piatok opäť v pražskej O2 aréne proti…

Volko končí vydarené sústredenie v Tenerife a mieri za prvými súťažami. Začne 13. mája stovkou v Savone

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Najlepší slovenský šprintér Ján Volko sa čoskoro prepne z tréningového do súťažného rytmu. Trojnásobný medailista z halových ME na 60 m sa už v sobotu presunie z Kanárskych ostrovov na sever Talianska, kde vo štvrtok 13. mája absolvuje v Savone premiéru v letnej…

Nemecko sprístupnilo vakcínu od AstraZeneca pre všetkých dospelých

0 icon

Berlín 6. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Kay Nietfeld/dpa via AP)   Nemecko sprístupnilo vakcínu proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca pre všetkých dospelých. Krok, ktorý vo štvrtok oznámil minister zdravotníctva Jens Spahn, má pomôcť pri zaočkovaní čo najväčšieho počtu obyvateľov, čo najskôr sa dá V spojitosti so spomenutou vakcínou pretrvávajú obavy o zriedkavé…

V Békešskej Čabe evakuovali osem ľudí z horiacej bytovky

0 icon

Budapešť 6. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/MTI-Peter Lakatos)   Osem ľudí museli evakuovať vo štvrtok popoludní v juhomaďarskom meste Békešská Čaba z obytného domu, ktorému začala horieť strecha. Agentúru MTI o tom informoval šéf Úradu civilnej ochrany Békešskej župy Csaba Szűcs Podľa jeho slov sa osem obyvateľov domu presťahovalo k príbuzným. Evakuácia…

Dobrá pamäť zaručuje bezpečnú budúcnosť, píše pápež do Luján

0 icon

Vatikán 6. mája 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-SpC-Vatican)   Pápež František sa duchovne pripojí k biskupom svojej vlasti, ktorí sa v piatok 7. mája zhromaždia na modlitbovú vigíliu k modlitbe ruženca za zdravie argentínskeho národa, a o deň neskôr budú sláviť svätú omšu v národnej mariánskej svätyni v Luján. Ako pápež…

SIS: Počet žiadostí o odposluchy stúpol počas šéfovania Vladimíra Pčolinského takmer o tretinu

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Počet žiadostí o odposluchy zo strany Slovenskej informačnej služby (SIS) počas šéfovania Vladimíra Pčolinského stúpol takmer o tretinu. Informáciu priniesol portál Webnoviny.sk. Kým v roku 2016 podala SIS 234 žiadostí o odposluch, v roku 2018 počet žiadostí stúpol na 280, v roku 2019…

Pri prestrelke v Riu de Janeiro zomrelo 25 ľudí

0 icon

Bratislava 6. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Silvia Izquierdo)   Najmenej 25 ľudí zomrelo pri prestrelke v brazílskom Riu de Janeiro. Medzi obeťami je aj policajt. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na miestne médiá a vyhlásenie polície Prestrelka sa odohrala počas policajnej operácie vo favele Jacarezinho. Guľky zasiahli aj…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Holek

O čo ide farmaceutickému priemyslu v prvom rade?

0icon

Môžete trikrát hádať! Predsa o zisky tak, ako každému priemyslu. Ide mu o „o peniaze až v prvom rade“, ako sa zvykne ironicky hovoriť. A pretože je to úplne rovnaké ako v každom inom druhu priemyslu, porovnajme si to napríklad so zbrojárskym priemyslom, ktorý generuje obrovské zisky podobne, ako priemysel…

Slavěna Vorobelová

Matovičov „Veľký tresk“ a ľuďom daňový preplesk

0icon

Pozerať Matovičove tlačovky je ako pozerať katastrofický film, no bohužiaľ s reálnym dopadom na naše každodenné bytie. Kto sledoval jeho poslednú tlačovku, musel sa začať báť o svoju ďalšiu existenciu. Igor Matovič, súčasný minister financi, uznaný daňový podvodník, plagiátor, novodobý symbol deštrukcie Slovenskej republiky a kat nevinných obetí pôsobil ako vodca sekty…

Viktor Pondělík

Velmi rychle zapomněli

0icon

Před pár dny jsme oslavili první máj. A jak už tomu v České republice, a nejen tady, bývá, nebyl to jenom lásky čas. Protože první máj tu už od dob Československa rádi využívají i komunisté jako svátek pracujících. Který se jim náramně hodí do krámu. A ani letos tomu nebylo jinak.…

Erik Majercak

Čo môže poraziť náboženstvo zlatého teľaťa? Dá sa vykoreniť korupcia a nastaviť spravodlivejšia a efektívnejšia spoločnosť?

0icon

Náboženstvo zlatého teľaťa svojim spôsobom nie je myšlienkovým náboženstvom, ale spôsobom ekonomického riadenia spoločnosti. Využíva nízke ľudské pudy ako lenivosť, závisť, chamtivosť,  podlosť, klamstvo, to všetko s cieľom zisku. Že to vo svojej práci nerobíte? Ale vo vašej firme niekto áno, musí to robiť, alebo to niekto už spravil a všetci z toho…

Boris Mesár

COVID -19 NAVŽDY ! TECHNIKY PREDLŽOVANIA PANDÉMIE

0icon

Teória očkovania úradnej medicíny a závery z nej. „Je nepravdepodobné, že by v Spojených štátoch vznikla kolektívna imunita voči COVID-19 kvôli veľkému počtu variantov koronavírusu a vysokému podielu ľudí, ktorí nechcú byť očkovaní. Informoval o tom 3. mája denník The New York Times s odvolaním sa na odborné odhady. Podľa…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ľudia, ktorí zmenili naše životy 2. časť

0 icon

Ľudia ako Thomas Edison a Dr. Martin Luther King sú pamätaní po celom svete pre ich úžasné počiny. Ich činy zmenili spôsob, akým myslíme a vidíme náš svet a spôsob, akým žijeme svoje životy. Existujú však ľudia, ktorých činy a životy nie sú dostatočne spomenuté, aj keď boli ohromne priekopnícke. Jedným z príkladov…

TOP10+: Hračky, ktoré mali potešiť deti, ale vystrašili rodičov

0 icon

Barbie, Ken a plyšové medvede sú už zjavne nuda. Preto výrobcovia vymysleli hračky, ktoré skôr vyzerajú ako z hororu. Výrobcovia detských hračiek vytvorili kreatívne hračky, alebo skôr kreatúry. Koľko ľudí je ochotných reálne zaplatiť za príšeru poníka z mužskou hlavou alebo dovoliť dieťaťu hrať sa s pištoľou Batmana, ktorá má umiestnený…

TOP10: Fakty o ľudskom tele, ktoré ťa nadchnú viac ako akčný film

0 icon

V ľudskom tele ukrývame viac tajomstiev, ako má detektív konšpiračných teórií. Tu sú ale fakty, ktoré ťa nadchnú viac ako akčný film. Každý rok vedci prichádzajú s ďalšími senzačnými objavmi, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Spravidla sa ale väčšina z nás nezaoberá vedeckými teóriami a zisteniami, ale skôr riešime fakty o…

Bitka o Los Angeles - Čo sa vlastne stalo? 5. časť

0 icon

V poradí v piatom článku z minisérie Bitka o Los Angeles, sa pozrieme na to, čo sa vlastne stalo. Totiž podľa oficiálneho povojnového vysvetlenia si ľudia splietli s nepriateľskými lietadlami meteorologické balóny vypustené nad Los Angeles. Ciele, na ktoré protilietadlové jednotky strieľali, boli v porovnaní s japonskými lietadlami nesporne príliš pomalé. Akonáhle paľba začala, kúdeľ dymu ešte…

TOP10: Ako to vyzerá, keď zabudneš, čo do práčky nepatrí?

0 icon

Nie všetky momenty v živote sú veselé. Predstav si, že do práčky vložíš obľúbenú mikinu a po hodine začneš hľadať peňaženku. Ako veľmi ti stiahne žalúdok? Určite si spomínaš na tie chvíle, keď si doma prevracal očami, ak ti mama hovorila, že si treba pred praním starostlivo všetko vybrať z…

Vo svete IT

Poteš sa pred začiatkom leta novými inteligentnými hodinkami. Tieto kvalitné modely za pár desiatok eur rozhodne stoja za to

0 icon

Inteligentné hodinky vhodné pre bežného používateľa, no i nadšenca športov nemusia stáť zbytočné stovky eur. Na trhu sú stovky modelov, ktorých cena začína nad úrovňou 10 eur, no nie všetky kúsky stoja za pozornosť. Dnes by sme ti preto chceli dať pozornosti našich dvoch favoritov, športovejšie ladené hodinky Zeblaze Ares…

Je náš vesmír fraktál? Čo to vlastne znamená?

0 icon

Kozmológovia sa už niekoľko desaťročí zamýšľali nad tým, či je vesmír fraktál, píše portál Space. Fraktál je jedinečný druh štruktúry, ktorý vyzerá rovnako bez ohľadu na to, v akej mierke sa na ňu pozeráme. Fraktály sú štruktúry, ktoré boli študované matematikmi už dlhú dobu. Doteraz nebola stanovená presná definícia toho, čo…

Vedci z NASA premenili signál z atmosféry Venuše na desivú nahrávku

0 icon

Nedávno sme písali o sonde Parker Solar Probe, ktorá v júli 2020 preletela blízko Venuše. Letela tak blízko, že sa sonde podarilo prejsť cez najvrchnejšiu časť jej atmosféry, ionosféru. Počas preletu zachytila prirodzený rádiový signál, ktorý nedávno vedci z NASA premenili na hudbu, píše portál Futurism. Normálny signál by nebolo možné počuť vo…

Nenechajte sa nachytať! Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí prišli s taktikou „Návodu na bezpečný nákup“

0 icon

Internet je priestorom, ktorý okrem iného láka aj mnohých podvodníkov. S vidinou ľahkého zárobku a pod rúškom anonymity, sa nehanbia zneužiť dôverčivosť hockoho. Nie tak dávno sme upozorňovali napríklad na šíriacu sa správu cez službu WhatsApp okolo darčekov z obchodného reťazca Lidl, ktorá bola samozrejme falošnou. Podvodníci v tomto prípade…

Na Floride boli vypustené geneticky upravené komáre. V kontroverznom projekte má prsty aj známy filantrop

0 icon

Koncom apríla svet obehla správa okolo geneticky upravených komároch, ktoré by mohli nielen zredukovať populáciu komárov ako takých, ale zároveň by mohli v rozvojových krajinách dopomôcť k zníženiu prenosu rôznych závažných chorôb. V projekte má prsty aj známy, dnes už skôr filantrop, ako technologický magnát, Bill Gates. Ten v minulosti…

Armádny Magazín

VIDEO: Vyšetrovanie koronavírusu - relácia o knihe so šokujúcimi odhaleniami

0 icon

Francúzsko, 6.máj 2021 (AM) – Francúzsky investigatívny novinár Philippe Aimar počas vlastného vyšetrovania pochopil, že tzv. pandémia je ťažká manipulácia a podvod. V relácii Hľadanie pravdy predstavil svoju novú knihu 

Nebenzya v OSN jedným faktom ukázal, že západné krajiny opäť nechcú počuť o neonacizme na Ukrajine

0 icon

OSN, 6.máj 2021 (AM) – Vasilij Nebenzya, stály predstaviteľ Ruska pri OSN, vysvetlil reakciu Západu na príbehy obyvateľov východnej Ukrajiny o tom, čo sa v krajine po euromajdane vlastne stalo. Diplomat lamentoval, že európske krajiny opäť nechcú počuť „nepríjemné informácie“.   Účastníci udalostí z roku 2014 vystúpili na

Šéf ruskej rozviedky: "V Rusku si ľudia pamätajú na hrdinstvo slovenských vlastencov."

0 icon

Rusko, 6.máj 2021 (AM) – "Pamiatka na spoločný boj s fašizmom je spoločným mravným orientačným bodom pre Rusko a Slovensko, upevňuje priateľstvo a spoluprácu medzi oboma krajinami," vyhlásil predseda Ruskej historickej spoločnosti a riaditeľ Služby vonkajšej rozviedky RF Sergej Naryškin. &n

Ruger MAX-9 - nová, malá pištoľ na skryté nosenie

0 icon

USA, 6.máj 2021 (AM) – Poloautomatické pištole MAX-9 a MAX-9 Pro 9 mm rozširujú rad špecializovaných ručných zbraní určených na skryté nosenie zameraných na čoraz rozsiahlejší a vnímavejší americký trh, ktorý sa chystá čeliť priamym kontaktom s rešpektovanými konkurentmi, ako je Springfield Arm

Izrael zaútočil raketami na sýrske skladisko v Latakii. Video

0 icon

Sýria, 6.máj 2021 (AM) – Lietadlá Izraelského vojenského letectva zaútočili na skladisko plastových výrobkov v provincii Latakia, oznámila sýrska štátna agentúra SANA. Podľa informácií agentúry boli sýrske prostriedky protivzdušnej obrany nasadené pri odrazení izraelských r

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali