Tlačová konferencia Svätého Otca Františka pri spiatočnom lete z Kolumbie

Vatikán/Kolumbia 12. septembra 2017 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini, pool)

 

Pápež František sa na úvod tlačovej konferencie poďakoval novinárom, ktorí ho sprevádzali na jeho 20. apoštolskej ceste v Kolumbii, za ich prácu a netajil sa dojatím z prejavov kolumbijského ľudu.

Na snímke pápež František

„Ostal som skutočne dojatý radosťou, nehou, mladosťou a noblesou kolumbijského ľudu. Je to naozaj vznešený ľud, ktorý sa nebojí vyjadriť, to čo cíti, nemá strach cítiť a prejaviť to navonok.“

Na otázku, čo by Svätý Otec rád videl v Kolumbii, ak by sa do latinskoamerickej krajiny mohol vrátiť o niekoľko rokov, odpovedal:

„Páčilo by sa mi, ak by motto bolo «Urobme druhý krok», to by sa mi páčilo [motto 20. apoštolskej cesty pápeža Františka do Kolumbie bolo «Urobme prvý krok» – pozn. red.]. Bolo to – myslel som si, že viac, počítal som šesťdesiat rokov, ale povedali mi, že – viac menej 54 rokov gerily a tam sa nahromadí veľmi veľa nenávisti, mnoho zášti, zlej krvi, toľko chorých duší… a choroba nie je vinná, prichádza, zachváti ťa ako osýpky…“

Problém korupcie a cesta k odpusteniu

Podľa pápežových slov túto „chorobu nenávisti“ národa spôsobila okrem vojenských jednotiek korupcia. V súvislosti s mierovým procesom vyzdvihol prímerie zo strany Národnej oslobodzovacej armády (ELN).

Svätý Otec má nádej, že práve v dobrej vôli je sila kolumbijského národa. „Národ chce dýchať, musíme mu však pomôcť a to blízkosťou, modlitbou a predovšetkým pochopením toho, koľko bolesti je vo vnútri mnohých ľudí,“ dodal Petrov nástupca.

Pápež na otázku, či je správne potrestať skorumpovaných ľudí exkomunikáciou, reagoval týmito slovami:

„Všetci sme vždy hriešnici a vieme, že Pán je nám blízko, že on sa nikdy neunaví v odpúšťaní… Problém však je, že skorumpovaný človek sa unaví v žiadaní o odpustenie a zabúda, ako sa prosí o odpustenie. Toto je vážny problém.

Je to stav necitlivosti pred hodnotami, pred deštrukciou, vykorisťovaním ľudí. Nie je schopný prosiť o odpustenie. Je to ako odsúdenie, pre ktoré je veľmi ťažké pomôcť skorumpovanému človeku, veľmi ťažké. Boh to však môže urobiť. Ja sa za to modlím.“

Protagonistom urovnania nepokojov by mal byť ľud

Novinárov ďalej zaujímalo, či je možné aplikovať model zmierenia, akým prechádza Kolumbia na ďalšie konflikty vo svete. Podľa slov Svätého Otca je dôležité do procesu zapojiť viaceré strany:

„Myslím si, že tieto technicko-politické žiadosti pomáhajú. Niekedy, aby sa vyšlo z krízy, vyžaduje si to zákrok OSN. Mierový proces však bude napredovať hlavne vtedy, keď ho do rúk vezme ľud. Ale ak sa ho ľud nezmocní… áno, možno máličko kráčať vpred, urobiť kompromis… avšak to, čo som sa snažil povedať počas tejto cesty je, že buď je protagonistom urovnania nepokojov ľud, alebo sa [krajina] dostane len do nejakého bodu… Avšak ak to vezme do rúk ľud, je schopný urobiť to správne. Povedal by som, že toto je správnejšia cesta.“

Ekológia a morálna zodpovednosť svetových lídrov

Ďalšiu otázku, ktorú novinári položili pri spiatočnom lete z Kolumbie do Ríma pápežovi Františkovi sa týkala ekológie a morálnej zodpovednosti svetových lídrov, ktorí odmietajú spolupracovať s inými krajinami na kontrolovaní skleníkových plynov [narážajúc na nedávne rozhodnutie USA – pozn. red.], lebo odmietajú, že ide o dielo človeka.

Podľa slov Svätého Otca, „ten, kto toto popiera by mal ísť za vedcami a opýtať sa ich“. „Oni hovoria jasne,“ vysvetlil pápež a dodal:

„Myslím si, že ide o niečo, o čom netreba žartovať. Je to veľmi vážna vec. A vy sa ma pýtate: aká je morálna zodpovednosť? Každý má tú svoju. Aj politici majú tú svoju. Každý má vlastnú zodpovednosť. Podľa odpovede, ktorú dávajú.“

Severná Kórea a problematika zbrojenia

Novinárov ďalej zaujímalo, prečo v tejto oblasti chýba akési „vstúpenie si do svedomia“ zo strany vlád, ktoré sa viac zaujímajú o iné sektory, napr. o problematiku zbrojenia. Príkladom je podľa nich Severná Kórea. Odpoveď podľa slov pápeža Františka možno nájsť v Starom zákone:

„Prichádza mi na um veta zo Starého zákona, myslím, že je to v Žalmoch: ,Človek je hlúpy, je to tvrdohlavec, ktorý nevidí’. Jediné stvorenie, ktoré šliapne znova do tej istej diery je človek. Kôň alebo ďalší to neurobia, veru nie.

Je tu pýcha, samoľúbosť… A potom tu máme boha ,peňazí’, však? Nielen vo vzťahu k stvorenstvu: mnohé veci, sú tu mnohé rozhodnutia, mnohé protirečenia, a niektoré z nich závisia od peňazí. Dnes som v Cartagene začal z jednej strany – nazvime ju, že je to tá chudobná časť Cartageny. Biedna. Tá druhá strana je turistická, bohatá a luxusná bez morálnych rozmerov, povedzme to tak.

Tí, ktorí tam chodia, si to neuvedomujú? Alebo analytici, sociálni politici, nevšímajú si to? ,Človek je hlúpy’, píše sa v Písme. A tak je tomu, keď niektorí nechcú vidieť, nechcú vidieť. Hľadia len na jednu stranu. Neviem, a čo sa týka Severnej Kórey, poviem vám pravdu: skutočne to nechápem. Lebo skutočne nerozumiem tomu svetu geopolitiky, je to na mňa priveľa.“

Zmena imigračných zákonov v USA a ohrozená budúcnosti mladých

Mexická novinárka Valentina Alazraki sa opýtala: „Svätý Otec, vždy keď sa stretnete s mladými, v akejkoľvek časti sveta, vždy hovoríte: «Nedajte si ukradnúť nádej, nedajte si ukradnúť radosť a budúcnosť». Žiaľ v USA bol zrušený zákon „Dreamers“, snívajúcich: hovoríme o 800 tisíc mladých, mnohých Mexičanoch, Kolumbijčanoch, z mnohých krajín. Nemyslíte si, že s týmto zákonom, jeho zákazom, títo mladí stratia radosť, nádej, budúcnosť?“ Pápež František odpovedal:

„Počul som o tomto zákone, nemal som možnosť prečítať si jeho články a to, ako sa vo veci rozhoduje. Nepoznám ho dobre, ale… oddeliť mladých, po prvé, od rodín, nie je niečo, čo prinesie dobré ovocie: ani pre mladých, ani pre rodiny. Myslím si, že tento zákon, ktorý, ako sa domnievam, prichádza nie z parlamentu, ale z exekutívy, – ak je to tak, ale nie som si istý –, je nádej že sa ešte trochu popremýšľa. Pretože som počul hovoriť prezidenta Spojených štátov: predstavuje sa ako človek pro-life, a ak je skutočne pro-life rozumie, že rodina je kolíska života, a že sa musí obhájiť jej jednota. Ale mám záujem preštudovať si dobre ten zákon.

Ale naozaj, keď sa mladí cítia – vo všeobecnosti, v tomto prípade alebo v iných prípadoch – zneužívaní, ako v toľkých prípadoch, nakoniec sa cítia bez nádeje. A kto im ju ukradne? Droga, iné závislosti, samovraždy… Samovraždy mladých, to je veľmi silné, a prichádzajú vtedy, keď sú odtrhnutí od koreňov. Je veľmi dôležitý vzťah mladého človeka so svojimi „koreňmi“. Vykorenení mladí, dnes, prosia o pomoc: chcú znovu nájsť korene. Preto veľmi nalieham na dialóg medzi mladými a starými, trošku preskočiac rodičov. Nech sa rozprávajú s rodičmi. No so starkými preto, lebo tu sú korene, a sú trošku vzdialenejšie, aby sa vyhlo konfliktom, ktoré môžu mať s tými bližšími koreňmi, akými sú tie rodičovské. Ale mladí dnes potrebujú znovu nájsť korene. Akákoľvek vec, ktorá ide proti koreňom, kradne ich nádej.“

Cirkev a štát v otázke migrácie z Afriky: otvorené srdce, rozvážnosť, integrácia, humanitárna pomoc

Fausto Gasparroni z talianskej agentúry ANSA sa opýtal na záležitosť migrantov smerujúcich z Afriky do Európy: „Nedávno talianska Cirkev vyjadrila isté pochopenie smerom k novej politike vlády o obmedzení vycestovania z Líbye, a teda aj vylodení… Čo si myslíte o tejto politike zablokovania vycestovania, berúc do úvahy aj fakt, že migranti, ktorí zostanú v Líbyi – ako to dokumentovali aj prieskumy – žijú v neľudských podmienkach, veľmi ošemetných?“ Pápež František odpovedal:
„Cítim povinnosť vďačnosti voči Taliansku a Grécku, pretože otvorili svoje srdce migrantom. Ale nestačí otvoriť srdce. V otázke migrantov je prvá vec mať otvorené srdce, vždy. Tiež je to príkazom Božím ich prijať, „pretože ty si bol otrokom, migrantom v Egypte“ – to hovorí Biblia.

Ale vláda musí spravovať tento problém s cnosťou prislúchajúcou tomu, kto vládne, a tou je rozvážnosť. Čo to znamená? Po prvé: koľko máme miest? Po druhé: nielen prijať ich, ale integrovať ich. Integrovať. Videl som príklady – tu, v Taliansku – krásnej integrácie. Keď som išiel na Univerzitu Roma Tre, kládli mi otázky štyria študenti. Poslednej z nich som sa prizrel: veď túto tvár poznám! A bola to jedna z tých, čo menej ako rok predtým prišli z Lesbosu spolu so mnou v lietadle. Naučila sa jazyk, a keďže študovala biológiu vo svojej vlasti, urobila rozdielové skúšky a pokračovala. Naučila sa reč… Toto sa volá integrovať. Pri ďalšom lete, myslím že keď sme sa vracali zo Švédska, som hovoril o švédskej politike integrácie ako o vzore, ale aj Švédsko povedalo s rozvážnosťou: „Počet je tento; viac nemôžeme“, pretože je tu nebezpečenstvo neintegrovania sa.

Po tretie, je to problém humanitárny, to čo ste spomínali. Ľudstvo si uvedomí existenciu týchto lágrov, tam, v tých podmienkach o ktorých ste hovorili, na púšti, videl som fotografie… Prvá vec: kto z toho ťaží… Vy ste, myslím, hovorili o talianskej vláde: mám pocit, že robí všetko pre humanitárne práce, aby riešila aj problém, ktorý nemôže vziať na seba. Nuž: srdce vždy otvorené, rozvážnosť, integrácia a humanitárna blízkosť.

A je tu ešte posledná vec, čo chcem povedať, a platí to hlavne pre Afriku. V našom kolektívnom podvedomí je jedno heslo, jeden princíp: „Z Afriky treba vyťažiť“. Dnes v Cartagene sme videli jeden príklad vykorisťovania, ľudského, v tomto prípade. A jeden predstaviteľ vlády o tom povedal peknú pravdu: «Tí čo utekajú pred vojnou, to je iný problém; ale mnohí ktorí utekajú pred hladom: investujem tam, aby sa rozvíjali.» Ale v kolektívnom podvedomí je, že vždy keď idú toľké rozvinuté krajiny do Afriky, je to pre zneužitie. A toto musíme otočiť: Afrika je priateľka a treba jej pomáhať, aby sa rozvinula. Potom tie ďalšie problémy s vojnami pôjdu bokom. Neviem, či som to týmto objasnil…“

Kríza vo Venezuele a naliehavosť humanitárnej otázky

Francúzsky vatikanista Xavier Le Normand z „I. Media“ sa zaujímal o Venezuelu, ktorú pápež František počas návštevy Kolumbie vyzval odmietnuť každý typ násilia v politickom živote a po omši v Bogote sa Svätý Otec pozdravili s piatimi venezuelskými biskupmi: „Vaša Svätosť, … všetci vieme, že Svätá stolica bola a ešte je veľmi angažovaná v dosiahnutí dialógu v tejto krajine. Sú to už mesiace, čo žiadate o ukončenie násilia. Ale prezident Maduro má na jednej strane veľmi útočné slová voči biskupom, a na druhej strane hovorí, že je s pápežom Františkom. Nebolo by možné použiť silnejšie a azda jasnejšie slová?“ Svätý Otec odpovedal:

„Verím, že Svätá stolica hovorila silne a jasne. To čo hovorí prezident Maduro nech vysvetlí on, ja neviem, čo má vo svojej mysli. Ale Svätá stolica urobila veľa, poslala tam pracovnú skupinu štyroch bývalých prezidentov, poslala tam nuncia prvého stupňa, potom hovorila. Hovorila s jednotlivcami, hovorila verejne. Ja som mnohokrát pri modlitbe Anjel Pána hovoril o situácii hľadajúc vždy východisko a pomáhajúc, ponúkajúc pomoc k vyriešeniu. Neviem… ale sa zdá, že je to veľmi ťažké, a to, čo je najbolestnejšie, je humanitárny problém. Množstvo ľudí odtiaľ buď uteká, alebo trpia… a je tam aj problém humanitárny, ktorý musíme pomôcť vyriešiť za každú cenu. Myslím, že OSN by aj tam malo dať o sebe vedieť, aby pomohlo.“

Deti v rukách milujúcich rodičov sú nádejou do budúcnosti

Svojmu 40-minútovému rozhovoru s novinármi dal pápež František nasledujúcu bodku:

„To, čo sa ma najviac dotklo bolo, že otcovia a mamy zdvíhali svoje deti, aby ich ukazovali pápežovi, a aby ich pápež požehnal. Akoby hovorili: ,Toto je môj poklad, toto je moja nádej, toto je moja budúcnosť. Verím v to’. Skutočne sa ma to nesmierne dotklo. Táto neha. Oči tých otcov a tých matiek. Prekrásne. Nádhera! Je to symbol, symbol nádeje budúcnosti. Národ, ktorý je schopný rodiť deti a potom ich ukazovať, ukazovať ich akoby hovoriac: ,Toto je môj poklad!’ Je to národ, ktorý má nádej a budúcnosť.“

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nemecká lekárka založila očkovacie centrum na parkovisku pred supermarketom

0 icon

Pforzheim 5. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Michael Probst)   Nemecká lekárka Nicola Buhlinger-Göpfarth sa rozhodla zužitkovať nadmerné množstvo vakcín proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, ktoré jej pacienti nechcú Keďže je jej ľúto vyhodiť nespotrebované vakcíny iba tak do koša, založila očkovacie centrum priamo na parkovisku pred supermarketom a ponúka vakcináciu v zmysle…

Veľvyslanec EÚ v Británii bude mať plný diplomatický štatút

0 icon

Brusel/Londýn 5. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein, pool)   Veľvyslanec Európskej únie v pobrexitovej Británii bude mať plný diplomatický štatút. Obe strany dospeli k dohode o tejto otázke po niekoľkých mesiacov sporov. Dosiahnutie dohody v stredu spoločne oznámili britský minister zahraničných vecí Dominic Raab a šéf európskej diplomacie Josep Borrell Status…

Českí poslanci rokovali o kauze Vrbětice za zatvorenými dverami

0 icon

Praha 5. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Česká Poslanecká snemovňa prijala počas stredajšieho rokovania za zatvorenými dverami uznesenie vyzývajúce vládu, aby uložila tajným službám preveriť únik informácií v kauze výbuchov v muničnom sklade vo Vrběticiach. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz, podľa ktorého bolo stredajšie rokovanie pokojnejšie, vecnejšie a…

„Kde sú záruky, že Korčok nezatiahne SR do financovania teroristických činov?“ Poslanec Blaha šokuje

0 icon

Bratislava 5. mája 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA-MZV,TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Národnej rady Ľuboš Blaha sa vo svojom novom príspevku pýta, či slovenská vláda podporuje štátny terorizmus "Všimnite si, ako slovenské médiá dôkladne ignorujú atentát na bieloruského prezidenta Lukašenka, ktorý sa podarilo prekaziť," poznamenal autor komentára. Blaha dodal, že z prípravy tejto politickej…

Šeliga končí vo funkcii podpredsedu parlamentu. Nasleduje ho Žitňanská

0 icon

Bratislava 5. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/SITA/Foto:TASR-Martina Kriková, Jaroslav Novák)   Juraj Šeliga (Za ľudí) končí vo funkcii podpredsedu Národnej rady SR (NR SR). Oznámil to na dnešnej tlačovej konferencii. Ospravedlnil sa všetkým občanom SR za zlý príklad, ktorý im ako podpredseda NR SR spolu s kolegami dal Podľa svojich slov…

Dvaja Slováci sa domohli čiastočného odškodnenia z Fondu FIFA pre futbalových hráčov

0 icon

Bratislava 5. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Dvaja slovenskí futbalisti sa domohli finančného odškodnenia z Fondu FIFA pre futbalových hráčov. Jeho cieľom je poskytnúť finančnú podporu hráčom, ktorým nebola vyplatená mzda a nemajú už šancu na jej riadne vyplatenie klubmi Tento mechanizmus vstúpil do platnosti v 1. júla 2020. Informáciu…

Ministerstvo životného prostredia v roku 2020 monitorovalo 23 lokalít zosuvov a svahových deformácií

0 icon

Bratislava 5. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V dôsledku klimatických zmien, najmä dlhotrvajúcich a extrémnych zrážok, narastá počet mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú životy, zdravie a majetok obyvateľov. Najväčšiu hrozbu predstavujú opakujúce sa havarijné zosuvy Vyplýva to z Informácie o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia, ktorú dnes vzala na vedomie…

Mimoriadna schôdza na vyslovenie nedôvery Kolíkovej bude v pondelok

0 icon

Bratislava 5. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) zvolal na pondelok (10. 5.) mimoriadnu schôdzu parlamentu. Začať sa má o 10.00 h. Jediným bodom programu je návrh na vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí). TASR o tom informoval…

Prvenstvo v despotizme? Zaviedol totalitný nový normál v Európe a ešte sa tým chváli?

0 icon

Bratislava 5. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Igor Matovič so svojou atómovou bombou sa zapíše do histórie ako iniciatívny testovač zavedenia digitálnej totality, ktorá začína Covid pasmi. Už sa ním inšpirovali aj ďalšie krajiny presne podľa plánu budovateľov krajších zajtrajškov pre seba (t.j. svetovú elitu) a veľký reset. Čo všetko…

Rakúsky náčelník generálneho štábu generál Robert Brieger pricestoval na Slovensko

0 icon

Bratislava 5. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na pozvanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Daniela Zmeka dnes pricestoval na dvojdňovú návštevu Slovenskej republiky rakúsky náčelník generálneho štábu generál Robert Brieger V rámci rokovaní s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom a náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Matovič v parlamente: „Ak by som zostal premiérom, naďalej som bol len symbol utrpenia pandémie!?!?“ To fáááKT, iba toto Igorééé?

0icon

Tak s takouto sebacharakteristikou odôvodňoval svoje odstúpenie z funkcie predsedu vlády. Každý, kto počul tieto slová z úst „geniálneho“ trnavského hulváta sa musel zasmiať a hneď na to skamenieť. Určite sa každý zamyslel a začal spomínať na všetky výstrelky tohto psychopubertálneho indivídiua, ktorý vysedával v premiérskom kresle. Všetky svoje výčiny…

Gustáv Murín

Nie medveďom, ale zdravému rozumu tu hrozí vyhynutie!

0icon

Mantinelizmus našich štátnych ochrancov prírody ma opakovane privádza do úžasu. Na jednej strane významne prispeli k premnoženiu medveďov u nás (ale toto slovo zakazujú?!!) a na druhej ich strieľajú tak bezhlavo, až nad tým ostáva rozum stáť. Exemplárnym príkladom je, že sa týmto ochranárom u nás podarilo obštrukciami proti samospráve, štátnej správe i…

Peter Kohút

Za zločiny proti ľudskosti sa budete zodpovedať! Vaša prehra sa blíži!

0icon

Je najvyšší čas naliať si čistého vína, vyložiť karty na stôl a jasne pomenovať, kto je úhlavným nepriateľom nielen Slovenska, ale aj ostatných európskych národov a civilizácie, kto vedie proti nám hybridnú vojnu na všetkých frontoch a usiluje o naše totálne zotročenie s následnou genocídou. Nie je to nik iný, ako globálny parazit – úzka…

Ivan Štubňa

Bomba z jasného neba do radov Matovičovej a Hegerovej covidovej vlády...

0icon

Francúzski odborníci bijú na poplach: Je potrebné zastaviť všetky očkovania proti korone! Francúzske centrum pre hodnotenie liekov CTIAP (Centre Territorial d’Information Pharmaceutique d’Avis) dospelo k záveru, že všetky štyri vakcíny proti COVIDu používané vo Francúzsku by mali byť okamžite zastavené. Žiadna

Rene Molnaru

Motto pirátskej domobrany, nie hlavou proti múru, ale rozumom proti hlúposti

0icon

Predčasné voľby nič nevyriešia - len sa vymenia "ha.zlíci", tu pomôžu len prenasledovaní občania, ktorí sa ovšem nemôžu zúčastniť politickej súťaže lebo sú všade blokovaní, ignorovaní a týmto trikom odsúdení do zabudnutia. Priatelia, my nesmieme zabudnúť, uverte už konečne prenasledovaným občanom, však posledné politické udalosti sú len divadielko pre „ovce“,…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ľudia, ktorí zmenili naše životy 2. časť

0 icon

Ľudia ako Thomas Edison a Dr. Martin Luther King sú pamätaní po celom svete pre ich úžasné počiny. Ich činy zmenili spôsob, akým myslíme a vidíme náš svet a spôsob, akým žijeme svoje životy. Existujú však ľudia, ktorých činy a životy nie sú dostatočne spomenuté, aj keď boli ohromne priekopnícke. Jedným z príkladov…

TOP10+: Hračky, ktoré mali potešiť deti, ale vystrašili rodičov

0 icon

Barbie, Ken a plyšové medvede sú už zjavne nuda. Preto výrobcovia vymysleli hračky, ktoré skôr vyzerajú ako z hororu. Výrobcovia detských hračiek vytvorili kreatívne hračky, alebo skôr kreatúry. Koľko ľudí je ochotných reálne zaplatiť za príšeru poníka z mužskou hlavou alebo dovoliť dieťaťu hrať sa s pištoľou Batmana, ktorá má umiestnený…

TOP10: Fakty o ľudskom tele, ktoré ťa nadchnú viac ako akčný film

0 icon

V ľudskom tele ukrývame viac tajomstiev, ako má detektív konšpiračných teórií. Tu sú ale fakty, ktoré ťa nadchnú viac ako akčný film. Každý rok vedci prichádzajú s ďalšími senzačnými objavmi, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Spravidla sa ale väčšina z nás nezaoberá vedeckými teóriami a zisteniami, ale skôr riešime fakty o…

Bitka o Los Angeles - Čo sa vlastne stalo? 5. časť

0 icon

V poradí v piatom článku z minisérie Bitka o Los Angeles, sa pozrieme na to, čo sa vlastne stalo. Totiž podľa oficiálneho povojnového vysvetlenia si ľudia splietli s nepriateľskými lietadlami meteorologické balóny vypustené nad Los Angeles. Ciele, na ktoré protilietadlové jednotky strieľali, boli v porovnaní s japonskými lietadlami nesporne príliš pomalé. Akonáhle paľba začala, kúdeľ dymu ešte…

TOP10: Ako to vyzerá, keď zabudneš, čo do práčky nepatrí?

0 icon

Nie všetky momenty v živote sú veselé. Predstav si, že do práčky vložíš obľúbenú mikinu a po hodine začneš hľadať peňaženku. Ako veľmi ti stiahne žalúdok? Určite si spomínaš na tie chvíle, keď si doma prevracal očami, ak ti mama hovorila, že si treba pred praním starostlivo všetko vybrať z…

Vo svete IT

Sovietska misia Mars 3 bola prvou misiou, ktorá pristála na povrchu Marsu: Ako sa jej to podarilo?

0 icon

Pred každým pristátím na Marse existuje úsek, ktorý sa označuje ako 7 minút strachu. Úsek začne keď sonda vstúpi do atmosféry a končí sa pristátím sondy na povrchu. Sonda spomalí z niekoľkých kilometrov za sekundu až na úplnú nulu, a to bez pomoci ľudí na Zemi, hovorí YouTube kanál SciShow Space. Dnes už…

Xiaomi Viomi SE – jeden z najdostupnejších robotických vysávačov od Xiaomi teraz za ešte nižšiu cenu!

0 icon

Značka Viomi spadajúca pod krídla čínskej spoločnosti Xiaomi je už roky známa svojimi kvalitnými, no zároveň dostupnými vysávačmi. V posledných rokoch si značku Viomi obľúbili vo svete tisíce spokojných zákazníkov, ktorí hľadajú dostupnú alternatívu ku overeným, často západným výrobcom. Špičkové modely prináša značka v každej kategórii a nie je tomu inak ani v…

V pasci a samé: Nová teória naznačuje, prečo nás mimozemské civilizácie doposiaľ nekontaktovali

0 icon

Existuje množstvo teórií, ktoré sa pokúšajú vysvetliť, prečo sme ešte neobjavili vo vesmíre mimozemský život. Možno je život vzácnosťou a naša Zem je jedinou planétou, ktorá ho je schopná podporovať. Ďalšie vysvetlenie zase tvrdí, že sme prvou inteligentnou civilizáciou vo vesmíre. Objavili sa aj bláznivejšie teórie, ktoré hovorili o smrtiacich…

Hubblov vesmírny ďalekohľad sa opäť predvádza: Pozrite sa na krásu skupiny galaxií Abell 3827

0 icon

Hubblov vesmírny ďalekohľad nám prináša ďalší dychberúci záber vesmíru okolo nás. Tentokrát ide o zoskupenie galaxií s názvom Abell 3827, píše portál Science Alert. Keď sa pozriete na fotografiu, vidieť môžete stovky galaxií rôznych veľkostí, či tvarov, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti 1.4-miliardy svetelných rokov od Zeme. V strede leží…

Facebook chce hlbšie prepojiť miestne komunity. Vytvoril novú nástenku „Susedstvá“. U nás zatiaľ nie je dostupná

0 icon

Sociálna sieť Facebook si dala za cieľ posilniť miestne komunity. Najnovšie oznámila, že spúšťa novú funkciu „Neighborhoods“, čo v preklade znamená Susedstvá. Na Facebooku pribudla nová nástenka „Susedstvá“ Facebook túto funkciu popisuje ako dedikované miesto, ktoré má za cieľ dopomôcť k hlbšiemu prepojeniu ľudí medzi sebou zo svojho okolia, či…

Armádny Magazín

Izraelský analytik Solomon Mann: Všetci ľudia zo Západu musia pochopiť - nikto ich nezachráni

0 icon

Izrael, 5.máj 2021 (AM) – Európsky parlament odporúča Európskej komisii, aby v prípade zmocnenia sa Ukrajiny Ruskom upustila od ruského plynu, odpojila Rusko od spoločnosti SWIFT, zmrazila ruské aktíva v Európe a účty ruských oligarchov a ich rodín.   Uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré má odporúčací charakter a nie

Analytik Chmelár: Prezidentka Čaputová zneuctila medailu za statočnosť

0 icon

Slovensko, 5.máj 2021 (AM) – Udeľovať medaily za statočnosť vojakom slovenskej armády za boj s novým koronavírusom je veľmi prehnané, myslí si analytik Eduard Chmelár. Prináša vysvetlenie. "Prezidentka republiky Zuzana Čaputová dnes zneuctila n

Hypersonické zbrane: základné informácie pre Kongres Spojených štátov

0 icon

USA, 5.máj 2021 (AM) –  Kelly M. Sayler, globálny analytik bezpečnostných technológií priniesol fragmenty správy výskumnej skupiny Kongresu USA o aktuálnej otázke vývoja hypersonických zbraní v USA, Rusku

Čínsky odborník sa domnieva, že USA dokážu vytvoriť "ázijské NATO"

0 icon

Čína, 5.máj 2021 (AM) – USA môžu určite vytvoriť ázijskú verziu NATO, keby nemohli, neurobil by Biden nepremyslene podobné vyhlásenie, povedal v rozhovore pre Sputnik vedúci ústavu pre výskum globálnych kompetencií Šan-tungské univerzity Ťia Wen-šan. Biden predtým prehovoril o plánoch na zvýšenie vojenskej prítomnosti USA v indicko-tichomorskom regióne, podobné

Rusko vytlačilo Spojené štáty z trhu zbraní na Blízkom východe a v Afrike

0 icon

Rusko, 5.máj 2021 (AM) – Al Jazeera uverejnila článok vojenského komentátora Johna Psaropoulosa. Píše, že Ruská federácia „vytlačila“ USA z trhu zbraní na Blízkom východe a Moskva zvyšuje predaj svojim stálym zákazníkom. John Psaropoulos poznamenáva, že trh so zbraňami na Blízkom východe je v súčasnost

Svetlo sveta

1.5. Svätý Jozef robotník

0 icon

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali