Škandál okolo reformy justície dostal medzinárodný rozmer: Kovbojský prístup vládnej junty si už všimli aj v zahraničí

Bratislava 28. decembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)

 

Reformu justície SR už skritizovala aj Rada európskych sudcov pri Rade Európy. Keby sa to stalo počas predošlej vlády, korporátne médiá by vyskočili z kože. Ešte väčším škandálom však je list, ktorým na výhrady európskych sudcov odpovedal predseda Súdnej rady SR Ján Mazák

Ján Mazák, predseda, Súdna rada
Na snímke Ján Mazák

Keby sa toto dialo počas predošlej vlády, nárek o tom, ako bol zničený právny štát, by sa rozliehal naširoko-naďaleko. Keďže však škandalózne zmeny urobila terajšia „demokratická“ vládna moc pod dohľadom Kiskovej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, tak korporátne médiá sú tichúčko ako vši pod chrastou.

O čom v skutočnosti sú zmeny v justícii, ktoré terajšia vládna moc urobila, a k čomu smerujú? Laikom sa to hodnotí iba ťažko, relevantný komentár k tomu môžu dať len profesionáli. A tí sa začínajú ozývať. Hoci korporátne médiá mlčia a tvária sa, že je všetko v poriadku, tak pod povrchom je situácia viac než napätá.

Pri Rade Európy existuje poradný orgán s názvom Poradná rada európskych sudcov (Consultative Council of European Judges, ďalej CCJE). Slovenský zástupca v tejto organizácii JUDr. František Mozner v novembri informoval CCJE o slovenskej reforme súdnictva, pričom v liste vymenoval aj sporné body, ktoré by mohli kolidovať s európskym pohľadom na princípy právneho štátu. Tým však spustil lavínu, akú možno ani sám nečakal.

 

Žiadosť o stanovisko európskych sudcov

Slovenský člen CCJE v liste zdôraznil, že v stave, keď justícia čelí nízkej dôvere verejnosti, zámer zrealizovať jej reformu je legitímny, ale viaceré aspekty tejto reformy môžu obmedziť ústavné záruky nezávislosti súdnej moci spôsobom, ktorý by mohol ohroziť ľudské práva a základné slobody, ako sú chápané v EÚ.

 

Konkrétne poukázal na to, že podľa návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky:

  • bez akýchkoľvek predchádzajúcich konzultácií s predstaviteľmi slovenského súdnictva a bez verejnej diskusie je výslovne vylúčená možnosť ústavného súdu posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou;
  • zavádza sa výslovná možnosť odvolať predsedu, podpredsedu a člena Súdnej rady Slovenskej republiky kedykoľvek pred uplynutím ich funkčného obdobia;
  • zavádza sa možnosť preložiť sudcov na nižší súd bez ich súhlasu pri zmene súdnej sústavy;
  • funkčná imunita sudcov sa má obmedziť, pričom sa špeciálne pre sudcov zavádza nový trestný čin „ohýbania práva“, ktorý vzhľadom na vágnu formuláciu „svojvoľne uplatní právo“ už sám o sebe vytvára priestor pre neprípustné zasahovanie výkonnej moci do nezávislosti súdnej moci.

Mozner v liste vyzval CCJE, aby k veci zaujala stanovisko. CCJE v priebehu niekoľkých dní svoje stanovisko napísala – a veru, ono v plnom rozsahu potvrdilo obavy: európski sudcovia vyriekli nemilosrdný odmietavý verdikt nad všetkými spomenutými spornými bodmi reformy. V podstate konštatovali, že po prijatí Matovičovej a Kolíkovej reformy justície sa Slovenská republika stala krajinou, kde je právny štát ohrozený.

 

Európski sudcovia skritizovali slovenskú reformu justície

CCJE vo svojom stanovisku konštatuje, že zmena ústavy, ktorá umožňuje odvolať ktoréhokoľvek člena Súdnej rady, vrátane predsedu či podpredsedu, pred koncom ich funkčného obdobia, nie je v súlade so štandardmi CCJE a európskymi štandardmi, ktoré sa týkajú nezávislosti súdnictva.

CCJE konštatuje, že opatrenia, ktoré narúšajú istotu výkonu funkcie členov súdnej rady, vyvolávajú podozrenie, že zámerom týchto opatrení je ovplyvňovať jej rozhodnutia. Zamýšľané opatrenie nevyhnutne povedie k spolitizovaniu – alebo prinajmenšom k dojmu spolitizovania – činnosti súdnej rady, pretože jej členovia budú závisieť od sudcov, vlády, parlamentu a prezidenta nielen pri ich menovaní, ale aj pri výkone svojho mandátu.

Pokiaľ ide o možnosť preložiť sudcov na nižší súd bez ich súhlasu, CCJE cituje platnú európsku normu: „Sudca nesmie byť bez súhlasu prekladaný do inej sudcovskej funkcie, s výnimkou prípadov disciplinárnych sankcií alebo reformy organizácie súdneho systému.“

Pokiaľ ide o navrhovanú zmenu pravidiel týkajúcich sa trestného stíhania sudcov, podľa názoru predsedníctva CCJE nové znenie zákona jednoznačne predstavuje potenciálne riziko šikanózneho trestného stíhania sudcu, ktorý je nepopulárny, znižuje existujúcu záruku nezávislosti súdnictva a otvorilo by dvere politicky motivovanej nesprávnej interpretácii, ale viedlo by aj k väčšiemu (politickému alebo disciplinárnemu) tlaku na sudcov.

CCJE konštatuje, že členské štáty by mali bojovať proti korupcii v súdnictve, boj proti korupcii by však nemal narušiť zásadu nezávislosti súdnictva. Predsedníctvo CCJE poznamenáva, že protikorupčné kampane sa často používajú ako zámienka na ospravedlnenie obmedzení nezávislosti súdnictva a je dôrazne proti tomuto prístupu.

CCJE tiež odmieta ustanovenie, podľa ktorého ústavný súd už nebude môcť preskúmavať a povoľovať vyšetrovaciu väzbu sudcov a generálneho prokurátora. Súhlas ústavného súdu je dôležitým štítom obsiahnutým v zákone proti nepravdivým obvineniam sudcov. Jeho odstránenie odníma ďalšiu záruku sudcom a spolu so zavedením nového trestného činu „ohýbania práva“ špeciálne pre sudcov vytvára ďalší priestor na zneužitie.

Stanovisko CCJE si môžete prečítať tu.

 

Kto je Ján Mazák?

Vládna junta teda dostala jasný odkaz: jej gangsterské ťaženie za úplné ovládnutie justície je možno radostne vítané v určitých politických a mediálnych kruhoch, ale rozhodne nespĺňa európske štandardy právneho štátu. Niekto však musel európskym sudcom na ich stanovisko odpovedať. Ten niekto bol predseda Súdnej rady Ján Mazák a treba povedať, že jeho odpoveď urobila v odbornej verejnosti azda ešte väčší rozruch, než samotné hodnotenie CCJE. Pozrime sa preto najskôr, kto je profesor Ján Mazák.

Pôsobil 14 rokov na Ústavnom súde, z toho šesť rokov ako jeho predseda. Bol tiež generálnym advokátom Súdneho dvora EÚ a robil aj poradcu Andrejovi Kiskovi počas jeho prezidentovania.

Jeho bývalý kolega Štefan Harabin o ňom porozprával nasledovné: „Pán Mazák bol predsedom mestského súdu v Košiciach ako super komunistický boľševický funkcionár a nomenklatúra. Po páde komunizmu sa stal advokátom a jeho minulosť je zaujímavá v tom smere, že ako advokát sa stal právnym architektom a zakladateľom prvej pyramídovej spoločnosti v Košiciach, ktorá mala názov SAS. Viem to od pána Schustera. Na podklade tohto architektonického vzoru potom vznikali podvodné pyramídové spoločnosti BMG Invest a Horizont.“

Harabin vo svojom videu zdôrazňuje: „Pán Mazák vložil do tejto pyramídovej spoločnosti SAS milión slovenských korún a tri dni pred jej krachom z nej vybral 48 miliónov korún – to tvrdil pán Schuster, ktorý bol nešťastný z toho, že niekedy urobil z pána Mazáka predsedu Ústavného súdu.“ Harabin prízvujuje, že kauza so 48 miliónmi z pyramídovej spoločnosti SAS je super korupčným podvodom, ktorým by sa mal vážne zaoberať generálny prokurátor.

Vo svojom blogu potom Harabin označuje Mazáka za korupčníka superťažkej váhy a za Matovičovho koňa: „Predseda Súdnej rady je prvýkrát nominantom vlády, nie sudcov. Toľko príspevok súčasnej vlády korupčných plagiátorov k nezávislosti justície.“

Harabin tiež pripomína skutočnosť, že Mazák do poslednej chvíle na súde obhajoval Kisku vo veci ukradnutého pozemku.

Aj keby niekto namietol, že Harabinovo hodnotenie Mazáka môže byť subjektívne vzhľadom na dlhoročné pôsobenie v rovnakých kruhoch, faktom je, že Mazák je politickým kandidátom súčasnej vládnej moci, ktorá sa nezakryte usiluje ovládnuť aj justíciu, a to aj prostredníctvom jej reformy, vrátane zmeny Ústavy.

 

Arogantná Mazákova odpoveď európskym sudcom

Predseda Súdnej rady Ján Mazák teda napísal odpoveď na stanovisko CCJE prezidentke tejto organizácie . V tomto stanovisku píše, že zostal nemilo prekvapený, pretože:

  • Súdna rada nemala o liste pána Moznera CCJE vopred informáciu, a preto to vníma ako jeho súkromnú iniciatívu
  • CCJE vydala svoje stanovisko bez toho, aby so Súdnou radou SR konzultovala fakty predložené pánom Moznerom, pričom podľa Mazáka Moznerov list obsahuje veľa nepresných a sčasti skreslených faktov.

Inými slovami, CCJE aj jej slovenský člen František Mozner mali podľa Mazáka skôr, než dospejú k vlastnému hodnoteniu situácie, všetko prediskutovať s ním, aby im vysvetlil, ako sa veci majú. Výhrady CCJE, stručne povedané, odmietol ako bezpredmetné, neopodstatnené.

A píše: „V týchto veľmi citlivých časoch sa musíme vyrovnať so snahou niektorých členov slovenskej justície blokovať všetky reformné kroky, ktoré sledujú cieľ vyčistiť a vyliečiť súdny systém. List pána Moznera považujem za pokus odvrátiť Vašu pozornosť od skutočného problému slovenskej justície tvrdeniami o útokoch voči nezávislosti a nestrannosti slovenských sudcov. Neexistujú voči nim žiadne hrozby.“

A pokračuje:„ Jeho krok je naozaj veľmi zvláštny. Je stále podozrivý z pokusu o spoluprácu s tými, ktorí sú vo väzbe za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ak si želáte, môžem Vám poskytnúť detaily týchto podozrení z konverzácie Moniky Jankovskej a Mariána Kočnera, ktorý je podzrivý ako hlavný koordinátor vraždy Jána Kuciaka, z aplikácie Threema.“

Mazák končí list takto: „Vážená pani prezidentka, v budúcnosti by som veľmi ocenil, keby CCJE pred vydaním jej stanoviska zobrala do úvahy všetky informácie dostupné k danej problematike. Posilnilo by to našu vzájomnú dôveru a spoluprácu.“ (Dá sa toto chápať aj inak ako bezočivé „najskôr si to naštudujte a potom mudrujte“?)

 

Reakcie na seba nenechali dlho čakať

Na arogantný list Jána Mazáka zareagovali mnohí. František Mozner poslal CCJE ďalší list, v ktorom reaguje na Mazákove vyjadrenia. Píše v ňom, že v žiadnom prípade nejde o jeho súkromnú aktivitu, ale svoj mandát vykonáva ako nezávislý a nestranný sudca v súlade s pravidlami CCJE, pričom jeho žiadosť o stanovisko CCJE vychádzala zo zásadných pripomienok inštitúcií ako je súdna rada, Najvyšší súd SR a Generálna prokuratúra SR, ako aj od sudcov a ďalších právnických povolaní, ktoré neboli vo vnútroštátnom legislatívnom procese akceptované.

Mozner v liste vyvracia Mazákove tvrdenia o bezpredmetnosti sporných bodov a obšírne zdôvodňuje svoj právny názor na ne.

V závere píše: „Pokiaľ ide o nepravdivé a hrubo osočujúce výroky voči mojej osobe, ktorých zjavným cieľom je spochybniť moju osobnú integritu, tieto nemienim komentovať, keďže to nepatrí na pôdu CCJE.“

Ozvala sa aj členka súdnej rady Marcela Kosová: „Pokiaľ ide o list zaslaný riadne kreovaným zástupcom Slovenska v CCJE, niet mu čo vytknúť čo do obsahu, ani formy. Som však prekvapená, pokiaľ ide o list pána predsedu Súdnej rady. Nielen čo sa týka obsahu a formy.

Pán predseda prezentuje okrem iného aj výhradu, že JUDr. Mozner nekonzultoval svoj krok so Súdnou radou SR. Neviem z čoho mu takáto povinnosť konzultácie vyplýva. Toto konštatovanie je prekvapivé o to viac, že pán predseda Súdnej rady SR svoj postup nekonzultoval s členmi rady. O jeho iniciatíve sme boli informovaní, až keď bola jeho reakcia CCJE zaslaná. Pritom v liste opakovane uvádza ,súdna rada‘ a nie predseda Súdnej rady SR, čo navodzuje dojem, že ide o názor minimálne väčšiny členov súdnej rady. Musím konštatovať, keďže sa ma na to doposiaľ pán predseda nespýtal, ani sme o tom na rade nehlasovali, že ako členka rady názor pána predsedu nezdieľam,“ uviedla Kosová.

 

Výzvy sudcov a advokátov

Veľká časť sudcov sa stavia k reforme justície kriticky a list predsedu Súdnej rady Mazáka vzbudil medzi nimi značnú nevôľu. Svoj postoj vyjadrilo Združenie sudcov Slovenska (ZSS), ktorého stanovisko k Mazákovmu listu obsahuje zaujímavý postreh: ZSS cituje Mazáka, ktorý v spomínanom liste CCJE tvrdil, že „vylúčenie možnosti ústavného súdu posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou je výsledkom dlhotrvajúcej diskusie, ktorá vznikla medzi mnohými členmi akademickej obce i bývalými sudcami ústavného súdu.“ Teda z Mazákovho listu vyplýva, že sa časť akademickej obce a politikov (predstaviteľov súčasnej vládnej koalície) dohodla na zmene ústavy v tejto časti. Zákon č. 400/2015 Z.z. však vyžaduje povinné zverejňovanie textu návrhu v pripomienkovom konaní, čo sa zjavne nestalo, a teda ministerstvo spravodlivosti porušilo zákon, keď návrh zákona nesprístupnilo verejnosti ani sudcovskému zboru. Pritom podstatná časť akademickej obce dlhodobo odmieta odňatie kompetencií ústavného súdu posudzovať prípadný nesúlad ústavného zákona s ústavou…

Pokiaľ ide o vyššie spomínané sporné body v reforme justície, ZSS sa tiež prikláňa na stranu F. Moznera a CCJE a uvádza v tomto smere viacero argumentov. ZSS dôrazne odmieta Mazákovo tvrdenie, že časť členov slovenskej justície sa snaží blokovať reformné kroky, ktoré sledujú cieľ vyčistiť a vyliečiť súdny systém. ZSS hovorí, že Mazák týmto dokazuje nerešpektovanie ústavného práva každého občana na slobodu prejavu, a že tým prejavuje aroganciu moci.

ZSS dôrazne protestuje proti osobnému útoku (ohováraniu) Františka Móznera nepodloženými tvrdeniami o údajnom podozrení z pokusu o spoluprácu s osobami trestne stíhanými pre obzvlášť závažné zločiny. Podľa ZSS takéto skĺzavanie k nepodloženým osobným útokom výrazne odhaľuje úroveň (stupeň) morálnej integrity predsedu súdnej rady.

K vyhláseniu ZSS sa pridala aj Ayše Pružinec Eren, viceprezidentka ZSS a predsedníčka bratislavskej sekcie ZSS, ktorá uviedla: „Nielen obsah listu predsedu Súdnej rady pani prezidentke CCJE, ale aj jeho doterajšie vyjadrenia k stavu slovenskej justície vnímam ako dôkaz toho, že podporuje v úzkom konsenze so zákonodarnou a výkonnou mocou likvidáciu dôveryhodnosti a degradáciu justície a zároveň obhajuje zreteľné porušovanie ústavy a zákonov, pričom sa neštíti označovať každého oponenta ,reformy‘ justície za zástancu korupčného správania a, podľa jeho osobného názoru, nefunkčného justičného systému, v ktorom 30 rokov činný nie je.“

S výzvou adresovanou prezidentke, vláde, parlamentu a predsedovi Súdnej rady, aby nepošliapavali odkaz demokracie, a aby sa vrátili k rešpektovaniu myšlienok právneho štátu, prišli aj štrnásti sudcovia, ktorí taktiež upozorňujú na zjavné snahy narušiť základnú paradigmu právneho štátu, ktorou je trojdelenie moci na súdnu, výkonnú a zákonodarnú (písali sme o tom tu)

Predseda Rady advokátskych komôr Európy (CCBE) Ranko Pelicarić napísal list premiérovi Igorovi Matovičovi, v ktorom tiež konštatuje, že „Znižovanie štandardov nezávislosti sudcov a advokátov je často znakom rozpadu právneho štátu.“ Jeho obavy súvisia aj so zriadením Najvyššieho správneho súdu, ktorý by mal mať aj disciplinárnu právomoc voči sudcom všeobecných súdov, prokurátorom a aj ďalším právnickým profesiám.

A ozývajú sa aj mnohí ďalší. Budú tieto výzvy vypočuté? Zatiaľ to tak nevyzerá: vládna koalícia je zjavne rozhodnutá uchopiť všetku moc v štáte v duchu najlepších totalitných praktík. Je len na občanoch, či si to nechajú.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Kľúčové informácie z aktuálneho diania na Ukrajine: Zhrnutia z ukrajinskej aj ruskej strany

0 icon

Kyjev 3. júla 2022 (HSP/Foto:FB- Володимир Зеленський)   Prinášame vám kľúčové informácie z frontov a aktualizácie o vývoji na Ukrajine    7:58 - Ukrajinci strieľali na Belgorod Pravdepodobne zo zbraní dodaných zo západných krajín dnes v noci ukrajinská armáda vypálila asi 30 rán na ruský Belgorod. Ukrajinské zdroje hovoria a…

Po­div­ná ak­cia po­lí­cie na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III: Bola žiadosť o vydanie spisu a utajovanej prílohy v poriadku?

0 icon

Bratislava 3. júla 2022 (HSP/Právne listy/Foto:Pixabay)     Po­li­caj­ná žia­dosť o vy­da­nie spi­su a uta­jo­va­nej príl­ohy ad­re­so­va­ná sud­co­vi – sta­no­vis­ko Ná­rod­né­ho bez­peč­nos­tné­ho úra­du Oh­ľad­ne po­div­nej ak­cie po­lí­cie na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III, kto­rá žia­da­la zá­kon­nú sud­ky­ňu a nás­led­ne služ­bu­ko­na­jú­ce­ho sud­cu o vy­da­nie vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su a je­ho uta­jo­va­nej príl­ohy v zmys­le…

Uzbekistan vrie. Protestujúci sa pokúsili obsadiť vládne budovy

0 icon

Taškent 3. júla 2022 (HSP/Foto:twitter)   Ďalšia postsovietska krajina by mohla skončiť v plameňoch. Hovoríme o Uzbekistane Obyvateľstvo protestuje. Polícia používa ohlušujúce granáty a slzotvorný plyn Súčasťou Uzbekistanu, autonómnou republikou Karakalpakstan, sa prehnali protesty. Ústredná vláda chce zbaviť autonómiu jej štatútu a práva oddeliť sa od Uzbekistanu. Karakalpakstan je najväčším…

Biden vyzval majiteľov čerpacích staníc, aby okamžite znížili ceny benzínu v USA

0 icon

Washington 3. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Ľudia sú veľmi nespokojní a ceny palív lámu v poslednom období rekordy. Americký prezident Joe Biden vyzval majiteľov čerpacích staníc, aby okamžite znížili ceny benzínu v USA "Môj odkaz spoločnostiam, ktoré prevádzkujú čerpacie stanice a určujú ceny, je jednoduchý: toto je obdobie vojny a…

Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska

0 icon

Ľvov 2. júla 2022 (HSP/Foto:pixabay) Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska. Na svojom kanáli Telegram o tom informoval primátor mesta Andrij Sadovoj, ktorý dnes zvolal operatívnu poradu s vojenským a civilným vedením mesta. "V každom okrese mesta bude zriadený štáb obrany a bude sa vykonávať…

„Nemôžeme byť mäkkí.“ Poľské orgány nemienia ustúpiť v otázke získania reparácií od Nemecka za škody spôsobené počas druhej svetovej vojny

0 icon

Varšava 3. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Poľské orgány nemienia ustúpiť v otázke získania reparácií od Nemecka za škody spôsobené počas druhej svetovej vojny. Povedal to predseda poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczynski  "Nemôžeme ustúpiť, nemôžeme byť mäkkí. Nemôžeme dávať druhým a nič za to nepožadovať, pretože to vždy…

Matovič tvrdí, že „kazia plán“ a preto ich chcú dostať preč z vlády: „Vedia, že OĽANO je chyba v systéme a skutočne nekradneme“

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB-Igor Matovič)   Pandémia koronavírusu a situácia na Ukrajine obyvateľom ukázali, že v súčasnej vláde sú amatéri, ktorí našu krajinu ničia. Ľudia preto začali volať po páde súčasnej vlády a predčasných voľbách, čoho sa okamžite chytila aj opozícia. Líder vládnej strany OĽaNO Igor Matovič v najnovšom…

Keď Putin poslal vojská do Kyjeva, plánovačom sankcií stačilo stlačiť tlačidlo. EÚ pripravovala sankcie proti Rusku už dlho predtým, píšu v zahraničí

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Hospodársky konflikt s Ruskom sa zmenil na pozičnú vojnu. Krajiny G7 si pochvaľujú svoje bezprecedentné sankcie. Moskva zároveň predpovedá, že zvyšovanie cien energií povedie k chudobe vo veľkej časti Európy. Tento boj zatiaľ nemá jasného víťaza. Rusko nemôže dlho odolávať technologickému odpojeniu od Západu,…

Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli „zlaté“

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli "zlaté". Občas sa objavia problematické položky, ktorých ceny lámu všetky rekordy Napríklad nedávno sa mladé zemiaky v niektorých sieťach predávali po 140 hrivien za kilogram, cenovky mladého cesnaku dosahovali 100-120 hrivien za kilogram, cibuľa vo…

Stoltenberg sa vyhol priamej odpovedi na otázku, ako vníma zámer Španielska poslať na Ukrajinu tanky Leopard 2

0 icon

Bratislava 3. júla 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa vyhol priamej odpovedi na otázku, ako vníma zámer Španielska poslať na Ukrajinu tanky Leopard 2 nemeckej výroby Táto otázka bola odvysielaná v populárnej politickej relácii Maybrit Illner na nemeckom televíznom kanáli ZDF. Stoltenbergova odpoveď znela: "Je to dobrý…

NAJNOVŠIE

BLOG

Juraj Tušš

O láske - trochu inak.

0icon

V tomto článku sa pokúsim abstraktný pojem „láska“ definovať tak, aby neostal len pekným slovíčkom používaným v obrovskom množstve fráz, ale aby bol skutočne zrozumiteľný a ľahšie uplatniteľný v našom reálnom živote. Opierať sa budem o najmoder

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

Boris Mesár

Dr. David Martin : Do roku 2028 zomrie na celom svete 700 miliónov ľudí na vakcínu CV19

0icon

Dr. David Martin má bohatý lekársky a investičný životopis. Dr. Martin tiež vedie spoločnosť (M-CAM International), ktorá financuje špičkové inovácie na celom svete.  Je tiež jedným z kľúčových ľudí usilujúcich sa o spravodlivosť v súdnych sporoch žalujúcich zdravotnícke spoločnosti a federálnu vládu, ktoré sa podieľajú na dodávaní tzv.

Pavel Pakoš

Sloboda prejavu by nám mala byť posvätná

0icon

V Ústave SR je jasne napísané, že cenzúra sa zakazuje.Kôli vojenskekej operácii na Ukrajine boli vypnuté viaceré weby. Čiže naši papaláši nám predviedli ukážkové bezprávie. A čo na to tí silní vrajkresťania? Čušia a spolupracujú aj s inými podpásovkami ? To, že sa takto spoľahlivo premieňajú na neviestkárov je im…

Ján Droppa

Európa v americkej pasci

0icon

     Nebudem rozoberať severoamerickú históriu. Isté je , že boju a majetku chtiví európania podrobili (zlikvidovali všetkých pôvodných), aby stvorili USA.  Bohaté a silné, to USA, čo do poslednej chvíle čakalo na vývoj WWW II, otvorenie druhého frontu proti fašistickému Nemecku.     Po porazení Hit

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kľúčové informácie z aktuálneho diania na Ukrajine: Zhrnutia z ukrajinskej aj ruskej strany

0 icon

Kyjev 3. júla 2022 (HSP/Foto:FB- Володимир Зеленський)   Prinášame vám kľúčové informácie z frontov a aktualizácie o vývoji na Ukrajine    7:58 - Ukrajinci strieľali na Belgorod Pravdepodobne zo zbraní dodaných zo západných krajín dnes v noci ukrajinská armáda vypálila asi 30 rán na ruský Belgorod. Ukrajinské zdroje hovoria a…

Po­div­ná ak­cia po­lí­cie na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III: Bola žiadosť o vydanie spisu a utajovanej prílohy v poriadku?

0 icon

Bratislava 3. júla 2022 (HSP/Právne listy/Foto:Pixabay)     Po­li­caj­ná žia­dosť o vy­da­nie spi­su a uta­jo­va­nej príl­ohy ad­re­so­va­ná sud­co­vi – sta­no­vis­ko Ná­rod­né­ho bez­peč­nos­tné­ho úra­du Oh­ľad­ne po­div­nej ak­cie po­lí­cie na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III, kto­rá žia­da­la zá­kon­nú sud­ky­ňu a nás­led­ne služ­bu­ko­na­jú­ce­ho sud­cu o vy­da­nie vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su a je­ho uta­jo­va­nej príl­ohy v zmys­le…

Uzbekistan vrie. Protestujúci sa pokúsili obsadiť vládne budovy

0 icon

Taškent 3. júla 2022 (HSP/Foto:twitter)   Ďalšia postsovietska krajina by mohla skončiť v plameňoch. Hovoríme o Uzbekistane Obyvateľstvo protestuje. Polícia používa ohlušujúce granáty a slzotvorný plyn Súčasťou Uzbekistanu, autonómnou republikou Karakalpakstan, sa prehnali protesty. Ústredná vláda chce zbaviť autonómiu jej štatútu a práva oddeliť sa od Uzbekistanu. Karakalpakstan je najväčším…

Biden vyzval majiteľov čerpacích staníc, aby okamžite znížili ceny benzínu v USA

0 icon

Washington 3. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Ľudia sú veľmi nespokojní a ceny palív lámu v poslednom období rekordy. Americký prezident Joe Biden vyzval majiteľov čerpacích staníc, aby okamžite znížili ceny benzínu v USA "Môj odkaz spoločnostiam, ktoré prevádzkujú čerpacie stanice a určujú ceny, je jednoduchý: toto je obdobie vojny a…

Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska

0 icon

Ľvov 2. júla 2022 (HSP/Foto:pixabay) Ľvov sa pripravuje na obranu v prípade útoku zo strany Bieloruska. Na svojom kanáli Telegram o tom informoval primátor mesta Andrij Sadovoj, ktorý dnes zvolal operatívnu poradu s vojenským a civilným vedením mesta. "V každom okrese mesta bude zriadený štáb obrany a bude sa vykonávať…

„Nemôžeme byť mäkkí.“ Poľské orgány nemienia ustúpiť v otázke získania reparácií od Nemecka za škody spôsobené počas druhej svetovej vojny

0 icon

Varšava 3. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Poľské orgány nemienia ustúpiť v otázke získania reparácií od Nemecka za škody spôsobené počas druhej svetovej vojny. Povedal to predseda poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczynski  "Nemôžeme ustúpiť, nemôžeme byť mäkkí. Nemôžeme dávať druhým a nič za to nepožadovať, pretože to vždy…

Matovič tvrdí, že „kazia plán“ a preto ich chcú dostať preč z vlády: „Vedia, že OĽANO je chyba v systéme a skutočne nekradneme“

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:FB-Igor Matovič)   Pandémia koronavírusu a situácia na Ukrajine obyvateľom ukázali, že v súčasnej vláde sú amatéri, ktorí našu krajinu ničia. Ľudia preto začali volať po páde súčasnej vlády a predčasných voľbách, čoho sa okamžite chytila aj opozícia. Líder vládnej strany OĽaNO Igor Matovič v najnovšom…

Keď Putin poslal vojská do Kyjeva, plánovačom sankcií stačilo stlačiť tlačidlo. EÚ pripravovala sankcie proti Rusku už dlho predtým, píšu v zahraničí

0 icon

Bratislava 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Hospodársky konflikt s Ruskom sa zmenil na pozičnú vojnu. Krajiny G7 si pochvaľujú svoje bezprecedentné sankcie. Moskva zároveň predpovedá, že zvyšovanie cien energií povedie k chudobe vo veľkej časti Európy. Tento boj zatiaľ nemá jasného víťaza. Rusko nemôže dlho odolávať technologickému odpojeniu od Západu,…

Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli „zlaté“

0 icon

Kyjev 2. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Zelenina a ovocie na Ukrajine stoja ako keby boli "zlaté". Občas sa objavia problematické položky, ktorých ceny lámu všetky rekordy Napríklad nedávno sa mladé zemiaky v niektorých sieťach predávali po 140 hrivien za kilogram, cenovky mladého cesnaku dosahovali 100-120 hrivien za kilogram, cibuľa vo…

Stoltenberg sa vyhol priamej odpovedi na otázku, ako vníma zámer Španielska poslať na Ukrajinu tanky Leopard 2

0 icon

Bratislava 3. júla 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa vyhol priamej odpovedi na otázku, ako vníma zámer Španielska poslať na Ukrajinu tanky Leopard 2 nemeckej výroby Táto otázka bola odvysielaná v populárnej politickej relácii Maybrit Illner na nemeckom televíznom kanáli ZDF. Stoltenbergova odpoveď znela: "Je to dobrý…

Podkasty

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Všetko, čoho sa dotkne táto garnitúra, je v ohrození. Sú na rade kultúrne pamiatky?

icon

Bratislava 23. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Človek ani nestačí sledovať, čo všetko osvedčené a v mnohých ohľadoch aj z európskeho pohľadu špičkové, idú terajší vládcovia Slovenska za každú cenu zmeniť. Akoby všetko, čo tu bolo doteraz bolo zlé, a treba ho reformovať, často vlastne deformovať. A chcú to urobiť čo najrýchlejšie, v zásade bez diskusií...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Juraj Tušš

O láske - trochu inak.

0icon

V tomto článku sa pokúsim abstraktný pojem „láska“ definovať tak, aby neostal len pekným slovíčkom používaným v obrovskom množstve fráz, ale aby bol skutočne zrozumiteľný a ľahšie uplatniteľný v našom reálnom živote. Opierať sa budem o najmoder

Marek Brna

Načo je nám EU a NATO?

0icon

Tak a po 4 mesiacoch si zopakujme zopár základných údajov. V roku 1993 Slovensko malo zahraničný dlh okolo 2 miliardy USD. Dnes je to už cca 70 miliard dolárov. V roku 1993 malo Slovensko štátne podniky, banky, poisťovne. Vlastnilo majetok, ktorý mohol už skoro 30 rokov prinášať zisk pre rozvoj…

Boris Mesár

Dr. David Martin : Do roku 2028 zomrie na celom svete 700 miliónov ľudí na vakcínu CV19

0icon

Dr. David Martin má bohatý lekársky a investičný životopis. Dr. Martin tiež vedie spoločnosť (M-CAM International), ktorá financuje špičkové inovácie na celom svete.  Je tiež jedným z kľúčových ľudí usilujúcich sa o spravodlivosť v súdnych sporoch žalujúcich zdravotnícke spoločnosti a federálnu vládu, ktoré sa podieľajú na dodávaní tzv.

Pavel Pakoš

Sloboda prejavu by nám mala byť posvätná

0icon

V Ústave SR je jasne napísané, že cenzúra sa zakazuje.Kôli vojenskekej operácii na Ukrajine boli vypnuté viaceré weby. Čiže naši papaláši nám predviedli ukážkové bezprávie. A čo na to tí silní vrajkresťania? Čušia a spolupracujú aj s inými podpásovkami ? To, že sa takto spoľahlivo premieňajú na neviestkárov je im…

Ján Droppa

Európa v americkej pasci

0icon

     Nebudem rozoberať severoamerickú históriu. Isté je , že boju a majetku chtiví európania podrobili (zlikvidovali všetkých pôvodných), aby stvorili USA.  Bohaté a silné, to USA, čo do poslednej chvíle čakalo na vývoj WWW II, otvorenie druhého frontu proti fašistickému Nemecku.     Po porazení Hit

TopDesať

Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

0 icon

Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

0 icon

Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

Ako vyzerá Bajkal - najstaršie a najhlbšie jazero sveta - v zime?

0 icon

Jazero Bajkal je najväčšou pýchou Ruska. Ide o najhlbšie a najčistejšie jazero na celej planéte. No ako vyzerá tento prírodný skvost v zime? Jeho neuveriteľné čistá voda vytvára v zime krásny rozprávkový svet. Ľad zakrývajúci jazero je až neprirodzene priezračný. Čistotu narúšajú len metánové a kyslíkové bubliny z vodných rastlín, ktoré vytvárajú…

Machu Picchu: Stratené mesto Inkov. 3. časť

0 icon

Hiram Bingham z Yaleovej univerzity zostal až do smrti presvedčený, že objavil mesto Vilcabamba, legendárne posledné útočisko porazenej inskej ríše. Na jednej z jeho pôvodných fotografií môžeme vidieť príkrov mrakov, ktoré sa spúšťajú na záhadnú citadelu. Pokračujeme treťou časťou článku. Poloha mesta v sedle medzi dvoma horami - teda medzi…

Desivé príbehy z Košíc a okolia: Vyčíňa tam duch?

0 icon

Asi každý z nás pozná nejaký ten strašidelný príbeh o duchoch. A či na duchov veríš alebo nie, niektoré veci sa môžu len ťažko vysvetliť reálne. Dnes ti prinášame tieto desivé príbehy, ktoré pochádzajú z Košíc a okolia. Tieto príbehy v tebe s určitosťou vyvolajú zimomriavky. Dóm svätej Alžbety - pýcha mesta Košice

Armádny Magazín

Pentagon: Ukrajina úspešne využíva systémy HIMARS na Donbase

0 icon

USA, 2.júla 2022 (AM) – Ukrajinská armáda dosiahla "významný úspech" s použitím amerických viacnásobných odpaľovacích raketových systémov HIMARS na bojisku, povedal v piatok novinárom nemenovaný vysoký predstaviteľ Pentagonu. „Pretože ide o vysoko presný systém s dlhým dosahom, Ukrajinci sú schopní systematicky vykonávať presné údery proti starostlivo vybran

Izrael opäť útočil v Sýrii

0 icon

Sýria, 2.júla 2022 (AM) – Izrael podľa sýrskeho ministerstva obrany spustil dnes ráno raketový útok na sýrsku provinciu Tartus. V dôsledku ostreľovania boli zranení dvaja civilisti. Ráno približne o 06:30 vykonal leteckú agresiu niekoľkými raketami vypálenými zo Stredoze

Kadyrov: Lisičansk je úplne obkľúčený spojeneckými silami

0 icon

Ukrajina, 2.júla 2022 (AM) – Ramzan Kadyrov napísal na svojom telegramovom kanáli s odvolaním sa na operačné informácie, ktoré dostal od veliteľa špeciálneho pluku Achmat - Zamida Chalajeva, že Lisičansk je úplne obkľúčený spojeneckými silami. Šéf Čečenska povedal, že pre nacionalistov a ukrajinskú armádu nebolo možné z mesta ujsť. "Nepriateľ zase…

Kissinger kritizuje detskú naivitu Západu voči Rusku

0 icon

USA, 1.júla 2022 (AM) – Henry Kissinger (99) v utorok v rozhovore s britskými reportérmi v Corriere della Sera povedal, že ruského vodcu Vladimira Putina vníma ako "inteligentného analytika, ktorý chápe medzinárodnú situáciu z ruskej perspektívy". "Zostane to tak a treba to vziať do úvahy, keď sa vojna skončí," povedal Kissinger. &

Šéf ruskej rozviedky: "Poľsko je pripravené rozdeliť Ukrajinu"

0 icon

Rusko, 1.júla 2022 (AM) – Udalosti okolo Ukrajiny sa začínajú rýchlo vyvíjať a nie v prospech obyvateľstva tejto krajiny, ktorá považuje obyvateľov západných krajín a konkrétne Poliakov za svojich priateľov. Zistilo sa, že Varšava začala a

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Kvitnúca orchidea. Celkovo 6 400 druhov tropických rastlín vlastní vo svojich zbierkach Botanická záhrada SPU v Nitre. V skleníkoch sa nachádza 2 300 druhov pôvodných a 2 000 druhov hybridných orchideí

Autor: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali