Sedem situácií, ktorými pápež František v Amerike uštedril ranu pod pás konzervatívcom

USA 2. októbra 2015 (HSP/breitbart/Foto: mirror.co.uk)

 

Mnohí konzervatívci očakávali návštevu pápeža Františka v Spojených štátoch s nádejou ale aj obavami. S nádejou, že pápežova návšteva by konečne prinútila médiá nezamlčiavať náboženskú situáciu v USA či obchod s orgánmi nenarodených detí a s obavami z dovtedajších pápežových zmiešaných vyjadrení ohľadom klimatických zmien a nelegálnej imigrácie. Zdá sa, že obavy boli namieste.

Pápežova návšteva sa ukázala ako mimoriadne prospešná pre prívržencov ľavice. Mnohí kresťania samozrejme poznamenajú, že pápež sa vo svojej reči, hoci okľukou, ale predsa zmienil o homosexuálnych manželstvách a potrate; tí istí kresťania možno tiež zdôraznia, že pápež navštívil rád sestier “The Little sisters of the poor”, ktoré sa vzpierajú financovaniu potratov a hormonálnej antikoncepcie, čo v podstate dáva svetu odkaz o náboženskej slobode. Väčšinoví kresťania tiež povedia, že médiá zobrazili pápeža v zlom svetle tým, že sa sústredili len na jeho podporu ľavičiarom a nevšímali si jeho tradičné náboženské princípy.

Prirodzene, majú pravdu. Ale pápež len ťažko bude politický nováčik nevedomý toho, ako konajú médiá. Už sú to teraz roky, čo počúvame, ako boli pápežove slová vytrhnuté z kontextu, zle interpretované, či dokonca zle preložené. Počas jeho návštevy v USA pápež hovoril pred Kongresom v angličtine, s prezidentom pred médiami, pred OSN a v mestách New York a Philadelphia. Kamery boli vkuse na ňom. A on za každým nevyužil situáciu, kedy pravda mohla zaznieť plnou silou. Miesto toho názory krajnej ľavice boli neustále ako na podnose.

Tu je sedem situácií, ktorými pápež ohromil konzervatívcov:

1. Zinscenované náhodné stretnutie dieťaťa ilegálnych imigrantov s pápežom 

V stredu, keď sa papamobil pohol po ulici National Mall, päťročná Sophie Cruz nejakým spôsobom prekonala všetky bezpečnostné bariéry a podarilo sa jej dostať k pápežovi. Bezpečnostná garda ju tesne pred pápežom zastavila, no pápež sa pohol smerom k nej. Ona potom pápeža objala a podala mu list, v ktorom výrečne odôvodňuje, prečo by mala ostať v USA s jej rodičmi-ilegálnymi migrantmi. “Chcem vám povedať, že moje srdce smúti”, povedalo dievčatko médiám, o čom píše v liste. “Rada by som, aby ste si pohovorili s prezidentom a Kongresom, aby legalizovali pohyb mojich rodičov, pretože každý deň sa bojím, že raz ich odo mňa zoberú preč.” Jej otec stál pri nej, na sebe mal tričko s nápisom “Papa Rescata DAPA!” – pápež má zachrániť amnestiu prezidenta Obamu.

Na fotke 5-ročná Sophie Cruz podáva pápežovi Františkovi list s politickým posolstvom
Na fotke 5-ročná Sophie Cruz podáva pápežovi Františkovi list s politickým posolstvom

Celá situácia bola však zinscenovaná. Päťročné deti si nezapamätajú celostranový list, ani sa nedostanú cez všetky bezpečnostné bariéry k pápežovi bez pomoci. Ako napokon britský Daily Mail priniesol: “Tento nápad bol organizovaný imigračnou advokátskou skupinou Hermandad Mexicana Transnacional so sídlom v Los Angeles.” Alicia Flores, ktorá je jej výkonnou riaditeľkou, si vybrala Sophie, ktorá sa mala priblížiť pápežovi, po tom, čo sa podobný incident odohral v Ríme (správu o tom priniesol Washington Post). Sophie a jej rodina prileteli do Washingtonu ako súčasť skupiny šiestich detí a 19  dospelých s nádejou, že doručia posolstvo imigrácie.

 

2. Prirovnávanie boja proti ilegálnej imigrácii k porušovaniu ľudských práv pôvodných Američanov

Pápež František nechal zaznieť tento rétorický nepodarok v strede svojej reči kongresu: “Tragicky, práva tých, ktorí tu boli dávno pred nami, neboli vždy rešpektované. Týmto ľuďom a ich národom zo srdca americkej demokracie želám a prejavujem moju najvyššiu úctu a ocenenie. Prvé kontakty boli častokrát turbulentné a násilné, avšak je ťažké posudzovať minulosť kritériami súčasnosti. Napriek tomu, keď je medzi nami cudzinec, ktorý sa na nás obracia, my nesmieme opakovať hriechy a omyly minulosti. Musíme teraz riešiť to, aby sme žili vznešene a tak spravodlivo, ako je to len možné, a tak aj vychovávať budúce generácie, aby sa neotáčali chrbtom našim susedom a všetkému okolo nás. Proces budovania národa nás pozýva k tomu, aby sme uznali, že potrebujeme byť neustále vo vzťahu k ostatným a odmietali mentalitu nehostinnosti voči iným; aby sme prijali princíp vzájomnej subsidiarity a neustále sa snažili len o to najlepšie. Verím, že to dokážeme.” Inými slovami, pôvodní imigranti sa správali veľmi zle k pôvodným Američanom a dnešní Američania si musia dávať pozor, aby nerobili to isté ilegálnym imigrantom. To ani nie je tak urážajúce ako smiešne. Američania poslali kmene indiánov na Cestu Sĺz. Dnešní Američania posielajú nelegálnych imigrantov na cestu vzdelania zadarmo, bezplatnej zdravotnej starostlivosti a štátom sponzorovaných sociálnych programov.

 

3. Priestor pre Obamu predstaviť sa ako obhajca náboženskej slobody

Počas reči v Bielom Dome prezident Obama povedal: “Tu v Spojených Štátoch si veľmi ceníme náboženskú slobodu… Spojené štáty stoja s Vami pri obrane náboženskej slobody a medzináboženského dialógu, pretože vieme, že ľudia všade na svete musia mať možnosť žiť svoju vieru v slobode, bez strachu a zahanbovania.” Medzitým však Obamov IRS (Internal Revenue System) robí záťahy na náboženské charitné organizácie a jeho zdravotný systém Obamacare bojuje proti náboženským inštitúciám; jeho administratíva vyhľadáva veriacich Američanov, ktorí odmietajú participovať na manželstvách homosexuálov. Dobre načasovaný komentár od pápeža by bol v tomto prípade viac než užitočný. Namiesto toho tam len tak stál a nepovedal nič. Namiesto toho šiel navštíviť rád sestier, ktoré boli kvôli svojmu postoju perzekvované, a média to odignorovali. Pápež vie veľmi dobre, kedy sú všetky kamery na ňom. Boli na ňom aj pri Obamovi. Neboli pri ňom počas jeho výletu a návštevy obetí Obamovho režimu.

 

4. Páranie do kapitalizmu pred Kongresom

Vo svojom príhovore pred kongresom pápež strávil neprimerane veľa času rečnením k legislátorom o potrebe redistribuovať bohatstvo v mene chudobných. Chválil Dorothy Dayovú, katolícku aktivistku, ktorá napísala: “Potrebujeme zvrátiť nie vládu ako vládu ale autority, ktoré stále obviňujú komunistov z konšpirovania a ovplyvňovania más, a tento pomýlený, dekadentný a skazený industriálny kapitalistický systém, ktorý živí utrpenie v tom obielenom hrobe New Yorku.” Senator Bernie Sander bol vtedy v extáze… Ešte žiaden socialista neprišiel s lepšou formuláciou a rétorikou, ktorá dáva do rovnosti individuálnu slobodu s kolektivizmom, než pápež pred Kongresom: “Keď má byť politika skutočne v službe ľudskej osobe, nesmie byť otrokom ekonómie a financií. Politika je výrazom našej neprekonateľnej potreby žiť ako jeden celok, aby sme vybudovali v jednote to najväčšie spoločné dobro: spoločenstvo, ktoré obetuje partikulárne záujmy, aby sa mohlo zdieľať, v spravodlivosti a mieri, so svojimi dobrami, záujmami a spoločenským životom. Nepodceňujem ťažkosti, ktoré si to vyžaduje, ale vás povzbudzujem k tomuto úsiliu.”

Pápež dlho tvrdo kritizoval kapitalizmus ako brutálny systém vykorisťovania. Na radosť ľavičiarov po celom svete pápež opakovane zamietol kapitalizmus ako nemorálny, tvrdiac, že nejestvuje žiaden dôkaz o tom, že kapitalizmus prináša “väčšiu spravodlivosť a inkluzívnosť vo svete.” Toto sa môže javiť ako pravda, ak neviete nič o svetových dejinách či ekonomike. Pápežove tvrdé slová voči slobodnému trhu v Spojených štátoch síce neboli prekvapením, ale prišli ako nevítaná facka.

 

5. Pretláčanie environmentálneho extrémizmu

Pápež tiež strávil významné množstvo času pred Kongresom rečnením o klimatických zmenách a povzbudzoval ho k obmedzovaniu amerického hospodárskeho rastu, aby tak bojoval proti tejto chimére. Avšak pred OSN zašiel ešte ďalej, použil argument, ktorý je pre mnohých čitateľov Biblie neznámy, a to že “životné prostredie má práva”. Ľudia môžu mať povinnosti voči životnému prostrediu, avšak životné prostredie nepožaduje od ľudstva žiadne práva; Boh neplače, keď sa odtne strom pre dom chudobnej rodiny. Táto logika vedie k maltuziánskemu anti-humanizmu krajne zelenej ľavice (ktorá by pre planétu ako takú neváhala znížiť populáciu len na pár miliónov, pozn.red.).

Pápež napokon spojil tento jeho pohľad na environmentálne práva s jeho prianím globálnej redistribúcie príjmu v mene chudobných a navrhol, aby vlády chudobným garantovali “ubytovanie, prácu a pozemok” . Ako? Pravdepodobne odnímaním zdrojov od ostatných. Toto zaváňa čistým marxizmom. Pápež napokon dodal, že “deštrukcia biodiverzity na širokej škále môže ohroziť samotnú existenciu ľudského druhu.” Pápež sa dokonca vyslovil, že vojna je zlá, pretože je “dramatickým útokom na životné prostredie”. Vojny, obchod s ľudským mäsom, vykorisťovanie a environmentálna degradácia sú však zlé, ak ubližujú ľudským osobám. Vojna nie je zlá primárne pre to, že poškodzuje stromy a veveričky.

 

6. Reči o treste smrti na úkor potratov

Pápež nepovedal nič o potrate pred prezidentom Obamom. Neskôr, keď hovoril pred demokratmi v Kongrese, ktorí podporujú federálne financovanie potratárskej mašinérie Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, povedal, že ku každému ľudskému životu treba pristupovať s rešpektom – takto sa prekĺzol cez celú problematiku potratov, ktorá sa deje v niektorých štátoch až do pôrodu, pričom sa využíva masívny obchod s orgánmi takto umučených detí, čo je momentálne horúcou témou v celej krajine a zameral sa na problematiku trestu smrti. Za zmienku však stojí, že v roku 2014 bolo vykonaných 34 rozsudkov trestu smrti, no potratom bolo zabitých až milión nenarodených detí. Niektorí tvrdia, že pápež nemusí byť pri potratoch explicitný. A prečo dopekla nie? Pred OSN sa zmienil o nenarodených jedným slovom. Budeme teraz túto odvahu oslavovať?

 

7. Ignorovanie manželstiev homosexuálov

Pápež podporil manželstvá vo svojej reči pred Kongresom a len vágne hovoril o hodnote rodiny. Sťažoval sa na hrozby, ktorým čelia. Ale nepovedal nič o tom, ktoré sú tie hrozby, pričom Najvyšší Súd, ktorý sa stavia nad Boha a prirodzený zákon redefiníciou manželstva, sedel priamo pred ním.

Pápežova návšteva bola neuveriteľnou príležitosťou boja proti bezbožným nemorálnostiam v Spojených štátoch. Namiesto toho pápež vo veľkej miere využil príležitosť na to, aby pretlačil ľavicu cez papierovú teológiu. Toto je tragická strata ako pre samotný svet tak aj pre náboženské spoločenstvá, ktoré bojujú o prežitie proti stále agresívnejšej sekulárnej ľavici. Tá sekulárna ľavica, ktorá oslavovala pápeža, no pri prvej možnej príležitosti bude Cirkev drviť.

 

Ben Shapiro

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prvé financie z plánu obnovy pôjdu pre deti zo znevýhodneného prostredia

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prvé finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti, ktoré investuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, majú smerovať do účasti detí v školských kluboch detí (ŠKD), pomocných vychovávateľov v materských školách a do projektu doučovania žiakov. Ide o investície v celkovej…

Romana Mikulca neodvolali. Jeho zotrvanie na stoličke ministra si želalo iba 69 poslancov. Sme rodina nehlasovala so zvyškom koalície

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Národná rada v piatok o 11. hodine hlasovala o návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca z hnutia OĽaNO. Mikulca podporilo 69 poslancov koalície. Nezískal teda ani nadpolovičnú podporu parlamentu. Ministra Romana Mikulca sa ale nepodarilo odvolať, keďže za návrh bolo 52 poslancov…

Konanie o predvolebnej ankete hnutia OĽANO stále prebieha

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Konanie Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) vo veci predvolebnej internetovej ankety hnutia OĽANO stále prebieha. Pre TASR to uviedla hovorkyňa úradu Ivana Draškovič "Podpredsedníčka úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorá je príslušná na rozhodovanie vo veci samej v druhom stupni, v…

Na Slovensku pribudlo 829 prípadov nákazy novým koronavírusom a dve obete

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Prostredníctvom 8010 vykonaných RT-PCR testov odhalili vo štvrtok (23. 9.) na Slovensku  829 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke covid-19.nczisk.sk  "Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 829 ľudí s pozitívnym PCR testom,…

Ľudské stopy spred 23.000 rokov menia pohľad na osídľovanie Ameriky

0 icon

Los Angeles 24. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ľudské stopy spred 23.000 rokov, ktoré objavili v Spojených štátoch, naznačujú, že človek osídlil oblasť Severnej Ameriky ešte pred koncom poslednej doby ľadovej. Vyplýva to z výskumu, ktorý zverejnili vo štvrtok vo vedeckom časopise American journal Science. Informuje o tom agentúra AFP Tieto…

Slovenská lekárska komora vyzýva, aby rozpočet pre zdravotníctvo myslel na stabilizáciu zdravotníkov

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher, TASR-Jaroslav Novák)   Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva kompetentných, aby v rozpočte pre zdravotníctvo na budúci rok vyčlenili potrebné finančné zdroje na stabilizáciu zdravotníkov. Ako v piatok na tlačovej konferencii povedal prezident komory Marian Kollár, ide o prostriedok na to, aby sa zastavilo rúcanie…

Vicepremiérka Remišová: Štátne inštitúcie, VÚC a mestá môžu naďalej využiť eurofondy na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Dopytovo-orientovaná výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, vyšších územných celkov a miest. Aktuálne je spustené 2. kolo výzvy…

Obmedzenie obehu najmenších euromincí by podľa Kamenického nemalo mať za následok zvyšovanie cien tovarov

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay, TASR - Jakub Kotian, TASR - Martin Baumann)   Ceny potravín sa neustále zvyšujú a veľkú časť zodpovednosti majú v rukách reťazce. V piatok v rámci rozpravy k návrhu novely zákona o cenách to uviedol exminister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) So zákonom, ktorý obmedzí obeh…

Hygienici upozorňujú na štvoricu nebezpečných výrobkov

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na štvoricu nebezpečných výrobkov. Uviedol to v tlačovej správe, ktorú zaslal Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR. Výrobky do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) nahlásili kontrolné orgány v Rakúsku a na Cypre. V…

Majstrovský seriál najrýchlejších štyroch kolies sa prvýkrát zastaví v Miami na Floride

0 icon

Bratislava 24. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Formula 1 bude mať v roku 2022 minimálne jednu úplne novú zastávku. Majstrovský seriál najrýchlejších štyroch kolies sa prvýkrát zastaví v Miami na americkej Floride. Organizátori už potvrdili, že Grand Prix Miami sa uskutoční v dňoch 6.- 8. mája 2022. Podujatie tradične obsahuje…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 4. časť: Povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja...

0icon

... a ja ti poviem, kto si. Riešenie tejto výzvy ešte na chvíľku odložíme. Tretie zamyslenie „na okraj“ sme ukončili otázkou, na koho asi František myslel, keď v bratislavskej Katedrále sv. Martina povedal „niečo, čo sa stalo pred nejakým časom, ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi: –…

Boris Mesár

Aké svinstvo obsahujú vakcíny (jedy) ?

0icon

Celá americká a tiež nemecká alternatíva žije v posledných hodinách závermi a dozvukmi absolútne šokujúcej pondelňajšej tlačovej konferencie rakúskych výskumníkov z radov súdnych a forenzných patológov, ktorí sa rozhodli, že prestanú mlčať a odhalia svetu, čo sa v skutočnosti nachádza vo vakcínach proti COVID-19 a čo robí s ľudskou krvou. Tlačová…

Gustáv Murín

Ilúzie o Žilinkovi skončili na kauze Tódovej

0icon

Loď, ktorej kapitán vypne všetky kontrolky, nutne raz stroskotá. Nezodpovedný neoliberálny experiment urobil z novinárov „strážnych psov demokracie“. Ale pretože najnovšie vďaka eko-fašistom (tento termín po drastických skúsenostiach s agresivitou „ochrancov zvierat“ vznikol na Západe) psy nesmú byť na reťazi, aj tí mediálni sa z tej reťaze utrhli a nie je nateraz toho statočného,…

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dunkerque a 2. svetová vojna (4. časť)

0 icon

Pokračujeme štvrtou časťou článku s názvom Dunkerque a 2. svetová vojna. V rámci štvrtej časti sa spoločne pozrieme na evakuačný plán Gorta v čase, keď stratil aj posledné zvyšky nádeje na obrat situácie. Keď kategoricky odmietol uvažovať o inej možnosti než o ústupe, Weygand bol nútený sa svojho plánu vzdať.…

14 špeciálnych verzií bežných vecí, ktoré sú neuveriteľne drahé

0 icon

V súčasnej dobe na nás marketing útočí z každej možnej strany. Výrobcovia sa snažia vyhovieť aj tým najkurióznejším požiadavkám zákazníkov. Napríklad milionári požadujú najneobvyklejšie veci s dotykom luxusu za obrovské sumy peňazí. Preto ti dnes prinášame týchto 14 špeciálnych verzií bežných vecí, ktoré sú neuveriteľne drahé. Aj napriek tomuto faktu…

TOP10 šialených optických ilúzií, ktoré ťa dostanú

0 icon

Svet je plný optických ilúzií a vecí, ktoré dokážu náš mozog zmiasť. Aj napriek tomu, že naša myseľ sa neustále snaží vnímať okolitý svet logicky, sa jednoducho dokáže vymknúť kontrole. Veci tak vidíme rozdielne. Kým niektoré nižšie spomenuté ilúzie sú známe, nájdu sa aj také, ktoré sú nejasné. Neexistuje žiadne logické…

10 príkladov toho, ako náš mozog dokáže prezradiť všetky naše tajomstvá

0 icon

Ľudský mozog je schopný vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy - to je dôvod, prečo vedci porovnávajú mozog so superpočítačom! Ale čo by sa stalo, ak by tvoj súkromný počítač začal zdieľať tvoje súkromné informácie s cudzími ľuďmi? Dnes ti prinášame úžasné príklady toho, ako interné fungovanie nášho mozgu môže ovplyvniť naše…

Čo sa stane, ak dospelák chytí do ruky detské omaľovánky: Čierny humor alebo nechutná zvrátenosť?

0 icon

Čo môže byť nevinnejšie ako detské omaľovánky? Nuž, fantázii sa medze nekladú a ak máš dostatočne zvrátenú myseľ, dokážeš aj z nich spraviť niečo, čo by deti pre dobro ich zdravého psychického vývoja radšej nemali vidieť... Na zábavnom portáli 9gag sa objavili tieto diela, ktoré boli vytvorené kreatívnymi (nielen) amatérskymi…

Armádny Magazín

Jeden z vodcov Talibanu prijal zástupcu Južného Osetska

0 icon

Afganistan, 24.september 2021 (AM) – Oficiálny predstaviteľ politickej kancelárie hnutia Taliban Muhammad Naim včera uviedol, že podpredseda vlády v novej administratíve Afganistanu Mulla Abdul Ghani Baradar sa stretol s predstaviteľom samozvanej republiky Južné Osetsko. Informácie šíri aj niekoľko telegramových kanálov.   https://twitter.com/IeaOffice/sta

Maršal Haftar dočasne opúšťa líbyjskú národnú armádu

0 icon

Líbya, 24.september 2021 (AM) – Veliteľ líbyjských provládnych síl Khalifa Haftar na tri mesiace opustil post. Haftar chce predložiť svoju kandidatúru na post hlavy štátu. Voľby v Líbyi sú naplánované na 24. decembra. Hlasovanie sa malo uskutočniť na jar 2019, ale bolo odložené po ofenzíve H

Poľsko umiestni na hranici s Bieloruskom 250 amerických tankov Abrams

0 icon

Poľsko, 24.september 2021 (AM) – Poľsko rozmiestni na hranici s Bieloruskom 250 amerických tankov Abrams. Úrady plánujú nákup vojenského vybavenia v USA, uviedol minister obrany Mariusz Blaszczak vo vysielaní poľského rozhlasu. „Dvesto päťdesiat najmodernejších tankov, ktoré budú nasadené na východe našej krajiny,“ povedal.  

Prečo nebola za Krym preliata ukrajinská krv?

0 icon

Rusko, 24.september 2021 (AM) – Pretože Krym nikdy, naozaj nikdy, nepatril Ukrajine!!! De iure nikdy nepatril a nemohol patriť ani Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike (USSR) a teda ani súčasnej samostatnej republike Ukrajina.   Opäť prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Lebo pri „odovzdaní“ Krymu Chruščovom bol porušený (alebo nedodržaný)

Leonkov povedal, akú odpoveď Ruská federácia pripravila Západu na vytvorenie aliancie AUKUS

0 icon

Rusko, 24.september 2021 (AM) – Ruská federácia je dlhodobo pripravená na možnú vojenskú hrozbu, ktorá prichádza z východu, a preto bude schopná ľahko neutralizovať prípadnú agresiu nového vojenského bloku AUKUS.   K tomuto záveru dospel známy ruský vojenský expert Alexej Leonkov v komentári k nedávnemu rozhodnutiu USA, Veľkej Británie a Aust

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali