Je u nás možné sfalšovať výsledok volieb? Odpoveď možno niekoho prekvapí

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto:TASR-Milan Drozd)

 

Článok, v ktorom dlhoročný člen volebných komisií podrobne vysvetľuje ako to vlastne je so spočítavaním hlasov pri voľbách, čo sa nedávno zmenilo a prečo to môže ohrozovať demokraciu

Ilustračné foto

Čo sa môže pokaziť, to sa skôr alebo neskôr pokazí, hovorí Murphyho zákon. A lord Acton povedal: moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. Tvárou v tvár provinčnej a kleptokratickej slovenskej realite vymedzenej rámcom globálneho postkapitalistického neokolonializmu ríše Západu mnohí Slováci neveria v to, že by voľby u nás mohli byť naozaj poctivé a objektívne.

A to je problém. Bez ohľadu na to, či voľby môžu alebo nemôžu byť sfalšované, je pre demokraciu veľmi zle, ak ľudia nemajú v ňu dôveru – to je totiž prvý krok k tomu, aby na ňu zabudli, zanevreli, opustili ju.

Preto je veľmi chvályhodné, že hnutie Republika prišlo s iniciatívou navrátiť občanom dôveru k voľbám. Navrhli novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, podľa ktorej by obce mali byť povinné zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku na internete a podobne by Štatistický úrad SR musel zverejňovať zápisnice okresných volebných komisií. Zápisnice by mali byť verejne a slobodne prístupné komukoľvek na kopírovanie či šírenie v akejkoľvek forme. Takáto totálna transparentnosť by mohla zabrániť falšovaniu výsledkov volieb. Píšeme o tom tu.

Ako to teda naozaj je? Dajú sa voľby sfalšovať alebo nie? Ako vlastne celoštátne voľby na Slovensku v praxi fungujú, na to sme sa spýtali človeka, ktorý bol členom volebnej komisie v každých doterajších voľbách už od prvých volieb po Nežnej revolúcii. Nazvime ho napríklad Michal, jeho meno a adresu máme v redakcii.

 

Hlavné správy: Je volebný systém na Slovensku spoľahlivý?

Michal:

Po roku 1989 sme chceli čestné a slobodné voľby, a preto bol zavedený podobný volebný systém, ako modely, ktoré sa osvedčili aj vo svete, s poctivým manuálnym zratúvaním hlasov. Všetci to poznáme: občan volí tajne, za plentou. Jeho hlas je anonymný, na lístku zakrúžkuje čo treba, vloží ho do čistej obálky, tú zalepí a vhodí do urny.

Voľby môže kontrolovať každá politická strana, ktorá sa zúčastní vo voľbách – každá má právo poslať do volebnej komisie svojho zástupcu. Tí zástupcovia sa navzájom kontrolujú a spoločne sčítavajú hlasy. Nie každý musí spočítavať všetko, väčšinou si prácu rozdelia traja-štyria ľudia z rôznych strán. Pri takomto zratúvaní hlasov je možnosť podvodu nepravdepodobná.

 

Hlavné správy: na lokálnej úrovni sa v niektorých volebných miestnostiach zvyknú pri zratúvaní hlasov odohrávať rôzne neštandardné veci. Je však pravda, že ak nejde o systémový jav, tak ojedinelé jednotlivosti nie sú z hľadiska ohrozenia celkového výsledku nebezpečné – pár stoviek hlasov z jednej obce sotva čo môže zmeniť na celoštátnom výsledku volieb. Ako však funguje kontrola zrátaných hlasov?

Michal: Po zrátaní hlasov niekto sčítané hlasy pre istotu ešte raz prepočíta. Potom sa to všetko zapíše do zápisnice, všetci sa na ňu podpíšu, urobí sa viacero kópií. Jednu kópiu si komisia ponechá, tá ide do archívu, a ostatné sa odnesú na vyšší orgán. To je vyššia komisia, kde opäť sú zástupcovia zo všetkých strán, a tí opäť všetko spočítajú a skontrolujú a takto to ide vyššie, až na celoštátnu úroveň.

A potom sa všetky tie dielčie aj súhrnné výsledky zverejnia, aby si každý občan a každý člen každej volebnej komisie mohol skontrolovať, že to, čo on odovzdal a podpísal, presne sedí.

Ešte dodajme, že po zatvorení volebných miestností, keď sa sčítavajú hlasy, môžu tam ostať pozorovatelia, ale musia sa legitimovať, musia byť zapísaní. Oni síce nesmú hlasy spočítavať, ale môžu sledovať ako to členovia komisie robia, či dodržiavajú zákon a všetko ostatné. Takto je to aj vo svete, aj od nás sa ľudia zúčastňujú na voľbách v cudzine ako pozorovatelia, a naopak.

V tomto systéme, kde každá politická strana má možnosť všetko kontrolovať, sa prakticky nedá podvádzať, alebo presnejšie povedané, na podvod sa s veľkou pravdepodobnosťou príde. Iné je to s rôznymi korešpondenčnými a elektronickými voľbami, kde sa to dá falšovať oveľa ľahšie.

 

Hlavné správy: Ako to je v praxi so zastúpením politických strán v komisiách? Je to naozaj efektívna a spoľahlivá kontrola?

Michal: Politické strany nemajú povinnosť vyslať členov do komisií, to je na ich vôli, či tam niekoho pošlú alebo nie. Ak sa volieb zúčastní napríklad dvadsať strán, teoreticky by tam mohlo byť dvadsať členov komisie, ale prakticky ich toľko nie je. Väčšinou tam bývajú zástupcovia tých hlavných, veľkých strán so širokou členskou základňou ako Smer, SaS, KDH, ĽSNS, SNS…

Nikomu sa to nechce robiť, lebo je to veľmi slabo platené a človek tam musí byť celý deň. Ráno treba prísť o šiestej a treba tam byť až do hlbokej noci – niekedy do polnoci a inokedy aj do tretej-štvrtej, podľa toho, či sa pri sčítavaní hlasov objavili nejaké problémy.

Podľa zákona tam musí byť najmenej päť ľudí. Ak by ich toľko nebolo, tak potom tam miestna časť musí poslať svojich úradníkov, ktorí to dostanú príkazom, alebo niekoho pozháňajú, napríklad nejakých študentov.

Na vyššiu komisiu sa to zvyklo nosiť manuálne, potom prišlo vylepšenie, že sa to začalo robiť elektronicky. Najprv sme to robili tak, že sme to odniesli na USB kľúči spolu s papierovými výsledkami. Oni si to dali do počítača, skontrolovali či sedí to, čo je na kľúči, s tým, čo je na papieri, a potom nám podpísali prevzatie.

Neskoršie sa to začalo robiť cez internet. Robili sme to tak, že sme tie výsledky poslali e-mailom a oni nám to spätne poslali, že „toto sme od vás dostali, potvrďte pravosť“. My sme skontrolovali, či je to to isté, čo sme im poslali, a potvrdili sme, že áno, je to v poriadku. A už nebolo treba ísť zápisnicu fyzicky zaniesť na vyššiu komisiu, stačilo dať ju do archívu a zapečatenú odniesť na miestnu časť, aby sa to dalo skontrolovať v prípade, že by sa zistili nejaké nezrovnalosti.

 

Hlavné správy: To zatiaľ stále znie celkom dôveryhodne…

Michal: Ono to aj dôveryhodné je. Tu treba zdôrazniť ten základný princíp, na ktorom dôveryhodnosť a spoľahlivosť toho systému stojí: skutočnosť, že sa všetky tie čísla dajú mnohonásobne skontrolovať.

To je odstrašujúce pre každého, kto by eventuálne chcel nejakým spôsobom podvádzať. Je totiž veľmi vysoká pravdepodobnosť, že by sa mu to neoplatilo, lebo je takmer isté, že by sa na to prišlo a nasledoval by trest.

Som úprimne presvedčený, že takto nastavený systém je bezpečný, a preto som sa doposiaľ v mnohých diskusiách na internete aj naživo hádal s tými, ktorí sa snažili spochybniť zratúvanie hlasov a snažil som sa im vysvetliť, že pravdepodobnosť jeho zneužitia je naozaj veľmi nízka.

Teda zatiaľ je nízka – ak niekto nevymyslí niečo nové, čím by do neho urobil nejaké tajné vrátka.

 

Hlavné správy: Takto to bolo donedávna. Čosi sa však zmenilo. Môžete bližšie priblížiť o čo išlo?

Michal: Problém sa začal v týchto posledných komunálnych voľbách na jeseň 2022. Chcel som si ako zvyčajne odložiť zápisnicu, ale dozvedel som sa, že sa to nesmie. Ukázali mi nový metodický materiál pre spracovanie výsledkov volieb, ktorý vydáva štatistický úrad, kde bolo uvedené pravidlo, že pozorovatelia si nesmú ani odfotografovať, ani iným spôsobom odniesť zápisnicu. Bez ďalšieho vysvetlenia.

Spomínali sa tam pozorovatelia, ale v tej konkrétnej komisii, kde som bol ja, to rozšírili tak, že sa to vzťahuje aj na členov komisií. Nedovolili mi zobrať si elektronickú zápisnicu na kľúč, odfotografovať si tie výsledky mobilom ani opísať si ich.

Ja som teda zápisnicu odmietol podpísať. Asi pol hodinu sme sa tam hádali, nútili ma, že to musím podpísať. Bolo to nepríjemné, všetkých som tým zdržoval, ale ja som trval na tom, že ma vyslala politická strana a mám zodpovednosť za to, aby tie voľby boli transparentné.

Napokon ma presvedčili argumentom, že ja ako člen komisie ručím svojím podpisom iba za to, že hlasy boli korektne zrátané a čo sa s nimi stane potom, to už nie je moja zodpovednosť. Tak som to nakoniec podpísal, ale sťažoval som sa potom na Ústrednej volebnej komisii (ÚVK).

 

Hlavné správy: Ako to prebehlo? Čo vám odpovedali?

Michal: Keď som zavolal na ÚVK so žiadosťou o vysvetlenie, dozvedel som sa zaujímavú vec. V minulosti boli vraj prípady, keď pozorovatelia alebo členovia komisie zistili, že tie výsledky, ktoré oni mali v komisii, sa líšia od tých, ktoré boli neskôr zverejnené na webe, a nahlas sa sťažovali a dožadovali sa nápravy.

A preto, aby sa predišlo takýmto situáciám, zaviedli pravidlo, že si to nikto nesmie vziať a takýmto spôsobom skontrolovať.

 

Hlavné správy: To je zvláštny prístup. To je ako keby ste na aute odpojili ukazovateľ stavu paliva, aby vás neotravoval informáciou, že vám dochádza benzín…

Michal: No v podstate áno. To bola informácia, ktorú mi telefonicky poskytol pracovník na oficiálnom telefónnom čísle na Štatistickom úrade. Ponúkli mi, že to môžem urobiť naopak: môžem si vytlačiť výsledky zverejnené na webe a potom ísť v úradných hodinách na miestny úrad, keď úradník, ktorý to má na starosti, práve nebude zavalený inou prácou a bude mať na mňa čas, on s mnou zájde do archívu a tam si budem môcť skontrolovať príslušnú zápisnicu, či to zodpovedá tomu, čo je na webe. Ani vtedy si však nebudem smieť skopírovať alebo opísať výsledky, ktoré majú uložené v archíve.

 

Hlavné správy: Inými slovami, výkon kontroly volieb sa z praktickej roviny dostal do roviny čistej teórie. Kto má čas a peniaze na to, aby otravoval úradníkov a v časovom strese sa hrabal v zápisniciach? To by niekto mohol považovať na otvorený pokus o plazivú degradáciu demokracie. Súhlasíte s takýmto pohľadom?

Michal: Ja si napriek všetkému nemyslím, že by niekto takto podvádzal, ale tu je iný problém. Ako teraz ľudia môžu veriť, že tie hlasy sú poriadne zrátané? Samotný fakt, že je problém to skontrolovať, zvádza k pochybnostiam, prinajmenšom k zníženej dôvere. A zníženie dôvery je vážnym narušením demokracie ako takej, dôvery medzi vládou a ľuďmi.

S tým súvisia aj ďalšie veci. Už som spomenul pokus zaviesť elektronické a korešpondenčné voľby, ale ono to má aj širšie súvislosti. Dlhodobo mi napríklad chýba komunikácia medzi poslancami a voličmi mimo predvolebného boja. Vyvoláva to pocit, že ľudia odovzdajú poslancovi svoj hlas a od toho momentu ho nezaujímajú. Môj pocit z toho celého je, že demokracia namiesto toho, aby sa vyvíjala smerom k čoraz efektívnejšiemu prenosu moci z občanov na svojich volených zástupcov, ten trend je presne opačný.


Toľko skúsenosť človeka, ktorý sa okolo volieb pohybuje už vyše tridsať rokov. Je pomerne optimistická: zratúvanie hlasov je stále pomerne dobre ošetrené a voľby sú stále ešte ako-tak kontrolovateľné.

Situácia by sa zásadným spôsobom zmenila, keby sa hlasy zratúvali elektronicky alebo akokoľvek inak takým spôsobom, že už by si človek nemohol sám osobne a kedykoľvek všetko prekontrolovať a archivovať si všetky prvotné dáta z okrskov.

Ako je to teda s možnosťou sfalšovať voľby? Otázka vlastne ani nestojí tak, či je možné voľby sfalšovať. V podstate všetko sa vždy dá sfalšovať – skutočná otázka je, či sa na to dá prísť. A zdá sa, že u nás ešte stále tá možnosť je. Nikto nemá k dispozícii tisíce manipulátorov, ktorí by už v prvej fáze v tisícoch obcí a okrskov dokázali urobiť podvod, na ktorý by sa potom už nemalo ako prísť. Akonáhle sú tie prvotné dáta viac či menej korektné, potom je bezpečnosť volieb už len vecou možnosti ich kontrolovať verejnosťou. Ak každý, aj vy osobne budete mať možnosť si pozrieť a archivovať všetky zápisnice z každej úrovne, tak sa bude dať všetko znovu a znovu prerátať. Zdôraznime to podstatné: takto zabezpečené voľby sú naozaj bezpečne férové.

No áno, potom ešte otázka stojí tak, či náhodou nie je v danej krajine mocenská situácia natoľko degradovaná, že tí, ktorí sú pri moci, by mohli sfalšované výsledky na všetkých úrovniach beztrestne zakamuflovať, vyhlásiť voľby za platné a akékoľvek protesty silou potlačiť. Ako je to v tomto smere na Slovensku? Vy si čo myslíte?

Je jasné, že nech by sme napísali čokoľvek, skalní priaznivci konšpiračných teórií budú aj tak trvať na tom, že všetko je podvod, len mlieko je voda. Oveľa väčšie nebezpečenstvo však v skutočnosti spočíva v čomsi inom. V tom, že ľudia k voľbám neprídu, pretože im nebudú veriť, alebo prídu zmanipulovaní mainstreamovými médiami v moci protinárodných, antisociálnych, antidemokratických síl.

V skutočnosti voľby bývajú omnoho viac sfalšované tým úplne oficiálnym, legálnym spôsobom: že médiá a politici ľudí jednoducho obalamutia, oklamú. Videli sme to v krištáľovo čistej podobe nedávno pri českých prezidentských voľbách: ľudia si veľkou väčšinou a úplne dobrovoľne zvolili to, čo v skutočnosti nechcú: pekne zabalený podvod, schudobnenie, vazalstvo voči cudzine, životunebezpečnú možnosť účasti na vojne, ktorá sa ich vôbec netýka.

Je tu teda logický a rozumný záver: ak bude zachovaná transparentnosť volieb, ak budú kedykoľvek každému dostupné všetky zápisnice zo všetkých úrovní, tak nie je v ľudských silách, a ani v silách žiadnej softvérovej mafie tie tisíce zápisníc zmanipulovať, a teda voľby sfalšovať. Treba dbať na to, aby sa to nezmenilo, aby ten podstatný princíp – možnosť verejnej kontroly – nevyšumel pri nejakých kvázi „modernizačných“ zmenách smerom k elektronizácii či údajnej efektívnejšej organizácii volieb.

A k voľbám treba chodiť. Vždy keď to je možné. Pravdepodobnosť, že tým práve vy niečo zmeníte, je veľmi malá, ale všetky ostatné možnosti sú ešte beznádejnejšie.

Súvisiaci článok: Uhrík: Zabráňme falšovaniu volieb! Republika prišla so zásadným návrhom

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 20:17

Bývalý americký prezident Donald Trump je obvinený z 37 trestných činov týkajúcich sa zaobchádzania s utajovanými informáciami, marenia spravodlivosti a nepravdivých vyhlásení. Vyplýva to z dokumentov podaných na federálny súd, ktoré v piatok zverejnili.

 

Trump opäť tvrdil, že nepozná novinárku, ktorú podľa súdu sexuálne napadol
Na snímke americký exprezident Donald Trump

Včera 19:03

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že si predvolalo japonského veľvyslanca v Moskve na protest proti rozhodnutiu Tokia poskytnúť Kyjevu vojenské vybavenie.

Včera 18:54

Estónsko vydalo zákaz vstupu pre najvyššieho predstaviteľa ruskej pravoslávnej cirkvi, patriarchu Kirilla.

Včera 18:20

Spojené štáty v piatok oznámili novú dlhodobú vojenskú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 2,1 miliardy dolárov. Zahŕňa ďalšie strely pre protivzdušný systém Patriot, systémy protivzdušnej obrany Hawk s raketami a menšie drony Puma.

Včera 18:10

Život ťažko zraneného holandského dievčatka je “mimo ohrozenia”, oznámil v piatok holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra. Vo štvrtok sa vo francúzskom meste Annecy stalo obeťou útočníka s nožom.

Včera 17:34

V meste Litvínov v Úsťanskom kraji havaroval v piatok popoludní autobus. Pri nehode sa vážne zranilo dieťa, ďalších sedem ľudí je zranených ľahko. O nehode informovala polícia na sociálnej sieti Twitter.

Včera 17:33

Americké špionážne satelity zaznamenali výbuch na priehrade Kachovka tesne pred jej zrútením, ale analytici stále nevedia, čo spôsobilo zrútenie vodnej stavby, uviedol denník The New York Times.

Včera 17:32

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok uviedol, že očakávaná ukrajinská protiofenzíva proti ruským silám sa už začala, zatiaľ je však bez úspechu.

Včera 17:32

Ruský prezident Vladimir Putin a arménsky premiér Nikol Pašinjan spolu práve rokujú.

Včera 17:09

Rusko dostáva od Iránu materiál na výstavbu továrne na drony. Do plnej prevádzky by sa mohla dostať v prvej časti budúceho roka, uviedol v piatok hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.

Včera 16:46

Bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho v piatok znovu hospitalizovali v milánskej nemocnici San Raffaele.

Včera 16:35

Nórsky seizmologický ústav NORSAR v piatok oznámil, že zaznamenal “explóziu” na mieste Kachovskej priehrady na Ukrajine v čase, keď došlo k jej pretrhnutiu.

Včera 16:32

Belgicko dodá Ukrajine delostreleckú muníciu za 32,4 milióna eur, uviedlo v piatok belgické ministerstvo obrany.

Včera 16:28

Ruské sily ostreľovali v piatok nemocnicu v malom meste Huljajpole v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny a zabili dvoch ľudí, oznámil vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak.

Včera 16:06

Väčšina lokalít s vodou na kúpanie v Európe spĺňala v roku 2022 najprísnejšie normy Európskej únie o kvalite vody. Označenie “vynikajúce” dostalo aj 19 z 32 kúpacích lokalít na Slovensku.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kadyrov obvinil Prigožinových spolupracovníkov z porušovania dohôd

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:Telegram)   Čečenský vodca Ramzan Kadyrov po jeho slovách o Achmate hovoril o svojom rozhovore so zakladateľom spoločnosti Wagner Jevgenijom Prigožinom a obvinil jeho spolupracovníkov z porušovania dohôd, ktoré medzi sebou uzavreli Prigožin 31. mája v odpovedi na otázku, "do akej miery sú špeciálne jednotky Achmatu…

WHO: SR nedostatočne využíva možnosti, ktoré ponúkajú zdravotnícke dáta

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Zber zdravotníckych dát a informácií na Slovenskú je dostatočný, ich využitie je však nedostatočné a často chaotické. Skonštatovali to odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí tento týždeň navštívili Slovensko a zamerali sa na hodnotenie informačných systémov vo vzťahu k zdravotníckym dátam a…

SHMÚ: Výstraha pred búrkami platí aj pre sobotu

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výstraha pred búrkami na celom území Slovenska naďalej trvá, do sobotňajšieho (10. 6.) večera je vyhlásený jej najnižší stupeň. Na juhu stredného Slovenska pretrváva výstraha pred povodňami. Vyplýva to z aktualizovaných údajov, ktoré zverejnil na webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) "Búrky môžu sprevádzať lejaky,…

Migračná politika opäť na stole: Pozrite si, ako dopadlo hlasovanie a aký postoj zaujalo Slovensko

0 icon

Bratislava/Luxemburg 9. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák) Aktualizované 9. júna 2023 o 13:08 Slovenský minister vnútra Ivan Šimko sa na štvrtkovom zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti v Luxemburgu zdržal hlasovania pri návrhu smerovania azylovej reformy Únie. Ministri návrhy napokon schválili. Šimko sa podľa vlastného vyjadrenia zdržal…

Djokovič zdolal Alcaraza, postúpil do finále

0 icon

Paríž 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Srbský tenista Novak Djokovič sa siedmykrát v kariére prebojoval do finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V piatkovom semifinále zdolal v pozícii turnajovej trojky najvyššie nasadeného Španiela Carlosa Alcaraza za tri hodiny a 15 minút 6:3, 5:7, 6:1 a 6:1. V…

Čaká nás regulácia cien potravín? Minister prezradil, že uvažujú nad týmto opatrením

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Martin Baumann)   Súčasná vláda odborníkov nemá dostatok času na reguláciu cien potravín. Musela by vstúpiť do zákona o cenách a nemá na to podmienky. Riešením by bola pomoc konkrétnej, sociálne slabšej skupine. V piatok to na tlačovej konferencii po rokovaniach so stavovskými a štátnymi organizáciami…

Obvinený Adam Puškár z kauzy vraždy Tupého zostáva stíhaný vo väzbe

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Obvinený Adam P., ktorý je podozrivý z vraždy študenta Daniela Tupého, zostáva vo vyšetrovacej väzbe. Mestský súd Bratislava I v piatok zamietol žiadosť obvineného o prepustenie z väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné. TASR to potvrdil obhajca Adama P. Michal Ellinger Súd pri rozhodovaní…

Putin sa oficiálne vyjadril k ukrajinskej protiofenzíve

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Vladimir Astapkovich, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Vladimir Putin oznámil začiatok ukrajinskej ofenzívy. "S určitosťou môžeme povedať, že ukrajinská ofenzíva sa začala, o čom svedčí aj použitie strategických rezerv," povedal ruský prezident Tvrdí, že ukrajinské ozbrojené sily "nedosiahli svoje ciele v žiadnej časti" frontu…

Ministerka kultúry rokovala s predstaviteľkou OBSE pre slobodu médií Teresou Ribeiro

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerka kultúry SR Silvia Hroncová sa stretla vo štvrtok 8. júna na pôde rezortu kultúry s Teresou Ribeiro, predstaviteľkou OBSE pre slobodu médií. Témou rokovania boli aktuálne otázky súvisiace s oblasťou nezávislosti médií a slobody a bezpečnosti novinárov a novinárok OBSE ocenilo a…

Fica kritizujú za účasť na akcii ambasády USA. Jasná reakcia šéfa Smeru

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:Facebook R.F.)   Viacero komentárov kritizovalo lídra Smeru-SSD Roberta Fica za jeho nedávnu účasť na podujatí Veľvyslanectva USA na Slovensku pri príležitosti amerického Dňa nezávislosti. Samotný expremiér zverejnil reakciu na svojej stránke na Facebooku "Žiadna izolácia, ale rešpekt a suverenita," odkázal svojim kritikom Robert Fico s…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Čaputovej zvodky pre vojenské rozviedky

0icon

Sami sa usvedčili z podvodu na občanoch Slovenska a z ohrozenia bezpečnosti štátu!! Hlavná veliteľka ozbrojen&

Viktória Hellenbart

Ako uvažuje Orbánove Maďarsko o vojne - II. časť

0icon

Prezidentka varuje pred hrozbou maďarskej cesty na Slovensku, k hystérii sa poslušne pridávajú západné médiá. Poľsko s pobaltskými štátmi už iniciatívne vyhlasuje, že je ochotné namiesto NATO vstúpiť po boku Ukrajiny do vojny s Ruskom. Či to myslia naozaj tak, to sa uvidí. Iný názor na vec majú Maďari. V…

Ladislav Hvižďák

Otvorený list predstaviteľom strany Smer

0icon

Tento článok vyšiel na stránke belobog.   Ja niktoš, dezolát a konšpirátor som si dovolil osloviť čelných predstaviteľov strany smer aby mi odpovedali

Pavel Jacz

Voľte prosím prvú, jednu a jedinečnú Remišovú – zakladateľku politikárskej humoriády!

0icon

Pri našej turbulentnej politickej scéne dobre padnú argumentácie „najúžasnejšieho mozgového trustu Slovenska a asi aj Európy“ našej Verči Remosky, prepáčte Remisky, či Remišky? Už presne neviem, ako ju zo zmätenosti volať. Jej politikárske gagy však dokážu zabaviť všetkých, čo pozerajú politick

Vášeň v Tebe

Brazílska influencerka je mŕtva. Zabil ju vlastný zadok. Bol jej vstreknutý podomácky vyrobený silikón

0 icon

9.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: Instagram @lygiafazio). Médiami obletela mimoriadne smutná informácia o smrti brazílskej influencerky. Predtým podstúpila zdvihnutie zadku, ktoré mohlo viesť k mozgovej príhode.

Máte ich v chladničke. Pridajte ich do vody a zalejte kvety, orchidea rozkvitne ako nikdy predtým!

0 icon

9.06.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: Instagram.com/orchids.heaven). Táto krásna črepníková kvetina sa líši nielen svojím orientálnym vzhľadom, ale aj potrebami starostlivosti. Kobieta Gazeta tvrdí, že aby bujne kvitla, stačí jej trochu pomôcť hnojivom s prísadou bežne používanou v kuchyni. Máloktorá črepn

Biologické rytmy ovplyvnené svetlom vypovedajú veľa o zdraví

0 icon

9.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:pixabay.com/sasint). Niekoľko dní po každom novembrovom splne sa na Veľkom bariérovom útese v Austrálii odohráva úžasné divadlo: koraly vypúšťajú do vody miliardy vajíčok a spermií, ktoré sa spájajú a vytvárajú voľne plávajúce larvy. Tie sa nakoniec usadia a založia nové kolónie koralov. Podľa časopisu EÚ…

Najbohatšia speváčka má na účte miliardu. Vedľa nej je Madonna "chudobnou príbuznou"

0 icon

9.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/OSSA). Magazín Forbes zverejnil rebríček najbohatších Američaniek, ktoré si svoj majetok zarobili samy. V zozname nechýbali hviezdy šoubiznisu. Najbohatšia z nich sa ukázala byť Oprah Winfrey - s majetkom odhadovaným na 2,5 miliardy dolárov obsadila 13. miesto. Najbohatšia speváčka s miliardovým kontom sa umiestnila na 20. mieste…

Uchopte niekoľko listov a vložte ich do ryže. Potravinové mole v okamihu zmiznú

0 icon

9.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: Instagram.com/wzdrowymdomu). Mnohí z nás majú v kuchyni radi zásoby suchých produktov, ako je múka, ryža alebo cestoviny. Ich skladovanie v skrini však predstavuje riziko zahniezdenia potravinových molí. Zbaviť sa ich nie je jednoduchá úloha. Ako zabrániť tomu, aby sa potravinové mole usadili vo vašich…

Armádny Magazín

Rusko končí so zmluvou o konvenčných silách v Európe

0 icon

Rusko, 9.jún 2023 (AM) – To, že Rusko zo zmluvy s konečnou platnosťou vystupuje 7. novembra, čo je zhodou okolností na výročie VOSR, oznámilo MZV RF. Zároveň uviedlo, že o tom už informovalo účastnícke štáty.   „Udeje sa to o 00.00 hod. 7. novembra, ... 150 dní po odoslaní upovedomenia,“ hovorí sa…

"Prenikne pancierovaním akéhokoľvek západného tanku": zahraničná tlač ocenila rakety Vichr

0 icon

Rusko, 9.jún 2023 (AM) – Armádne letectvo ozbrojených síl Ruskej federácie sa aktívne podieľa na odstrašovaní útočných operácií Ozbrojených síl Ukrajiny, ničení útočných bojových formácií, zastavovaní prielomov a dokončovaní ustupujúcich síl. Početné videá zachytávajú efektívnu prevádzku ruských bojových vrtuľníkov v posledných dňoch. Jednou z hlavnýc

"Arktická výzva": konfrontácia Ruska a NATO v ľadových zemepisných šírkach narastá

0 icon

USA, 9.jún 2023 (AM) – USS Gerald R. Ford 24. mája priplávala do prístavu v Osle, kde sa zdržala niekoľko dní pred odchodom na cvičenie Arctic Challenge. Očakáva sa, že bude vykonávať cvičenia s nórskymi ozbrojenými silami pozdĺž arktického pobrežia krajiny. "Táto návšteva je dôležitým signálom úzkych bilaterálnych vzťahov medzi USA a…

Londýn a Kyjev pracujú na pláne "ukončenia ruskej agresie"

0 icon

Ukrajina, 9.jún 2023 (AM) – Nie, nie je náhoda, že britské a ukrajinské médiá 4. júna zhodne informovali o úspechu OS Ukrajiny. Začnime senzačnou správou námestníčky ukrajinského ministra obrany Anny Malyarovej, ktorá to oznámila svetu: "V niektorých oblastiach vedieme útočné operácie. Najmä Bachmut zostáva epicentrom bojov. Postupujeme pozdĺž veľmi rozsiahlej frontovej…

Cudzinci, nie bratia. O Galícii ako nositeľke "ukrajinskej identity"

0 icon

Ukrajina, 9.jún 2023 (AM) – Ako je možné, že ľudia, ktorí žijú na rôznych brehoch Zbruču (rieky, ktorá rozdeľuje Halič a zvyšok Ukrajiny), majú spoločné etnonymum "Ukrajinci" a žijú (zatiaľ) v jednom štáte?   Podľa historických prameňov v prvom tisícročí nášho letopočtu tieto krajiny obýval slovanský kmeň tzv. bielych Chorvátov. Po…

TopDesať

Deti, ktoré poriadne prekvapili ich rodičov

0 icon

Deti sa v priemere opýtajú okolo 73 otázok denne. Bohužiaľ neexistuje presný záznam o tom, koľko "faciek na čelo" musia rodičia kvôli vyvádzaniu ich detí zniesť, no môžeme s istotou predpokladať že to bude veľa. Nie sú to len dôkazy, ktoré vedú k týmto reakciám. Každú chvíľu vyvedú niečo, pri čom ste…

Čo sa stane s tvojim telom, ak budeš piť len čistú vodu?

0 icon

Všetci dobre vieme, aké zdravotné ťažkosti nám môžu spôsobiť rôzne sladené nápoje - od obezity až po cukrovku a srdcovo-cievne problémy. Avšak ako bude naše telo reagovať, ak tieto nápoje kompletne vyradíme z nášho "jedálnička" a začneme piť výhradne čistú vodu? V dnešnej dobe, keď sme obklopení rôznymi druhmi nápojov…

Tieto fotografie vám jednoznačne vyrazia dych

0 icon

Pohľad na niektoré veci je natoľko fascinujúci, že stojí za to ho zaznamenať. Týmto heslom sa asi riadili autori fotografií, ktoré vám ukážeme v tomto článku. Aj keď sa vám možno nasledujúce obrázky zdajú spočiatku obyčajné, každý z nich je zaujímavý a fascinujúci. Ukážu vám veci, o ktorých ste netušili, že sú vôbec možné.…

Kvôli požiaru v Kanade je New York oranžový

0 icon

Vidieť oranžovú oblohu je nádherný zážitok, za predpokladu ak je výsledkom úžasného východu alebo západu slnka. Pre obyvateľov mesta New York ale aj rôznych iných miest na východnom pobreží Spojených štátov sa však oranžová obloha, žiaľ, zmenila na absolútnu nočnú moru. V posledných 6 týždňoch Kanada bojuje s ničivými lesnými…

Máte dobrý zrak? Tieto fotografie vám dokážu opak

0 icon

Myslíte si, že máte dobrá zrak? Máme fotografie, ktoré vám zrejme dokážu opak. Nasledujúce fotografie ovplyvňujú skutočnú realitu. Tú si všimnete, až keď sa poriadne a dôkladne zadívate z tej správnej strany. Vravieva sa, že každý robí chyby, pretože je to súčasť ľudského žitia. Vyzerá to tak, že je to…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali