KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Grigorij Karasin: „Pokusy o prekabátenie alebo prevalcovanie neplatia“

Moskva 17. apríla 2015 (HSP/Foto/AP-Keystone, Martial Trezzini)

 

Ozbrojený konflikt na juhovýchode Ukrajiny, ktorý už prerástol do občianskej vojny, sa bohužiaľ tak rýchlo a tak ľahko neskončí. Viacerí politici a analytici sa snažia vysvetliť, čo sa deje na Donbase, prečo sa to stalo a aké sú východiská

Na tieto otázky sa pokúsil odpovedať vo svojom rozhovore pre denník Rossijskaja gazeta aj zástupca ministra zahraničných vecí Ruska Grigorij Karasin. Keďže porozprával viaceré zaujímavé fakty a nielen o dianí na Ukrajine, ale aj v iných štátoch, prinášame tento rozhovor pre našich čitateľov.

Na snímke Grigorij Karasin

Keď sa pozeráme na vykonávanie minských dohôd Kyjevom vzniká dojem, že ukrajinské úrady hľadajú spôsoby ako podviesť všetkých účastníkov týchto rokovaní. Je to naozaj tak?

Nie všetci chápu zmysel Minských dohôd zo dňa 12. februára t.r. Je dôležité si uvedomiť, že to nie je len dokument pre vyriešenie krízy na Ukrajine, ale sú to konkrétne opatrenia schválené lídrami Ruska, Nemecka, Francúzska a Ukrajiny a takisto Bezpečnostnou radou OSN. Má 13 článkov. Každý článok má svoj význam, počínajúc s pozastavenia paľby, režimu ticha a odsunu ťažkých zbraní až po politické urovnanie a ústavnú reformu.

Venujme sa stručne každému článku. Prvý z nich znie – okamžité a úplné prerušenie paľby znepriatelenými stranami. Tento článok je splnený?

V tomto smere kľúčová úloha kontroly situácie bola od samého začiatku priradená Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Zakladáme na tom, že všetky požadované podmienky pre monitorovanie a analýzu situácie v teréne by mali poskytovať obe strany. Misia pozorovateľov OBSE by mala splniť svoju pozitívnu rolu v situácii na juhovýchode Ukrajiny ako faktor vytriezvievania a zamedzovania. Toto uznáva kyjevská vláda rovnako ako vedenie Doneckej a Luganskej republík. Realizácia tohto bodu je zložitá. Po tom, ako bolo dojednané, že najprv sa nastolí prímerie a následne sa uskutoční odsun ťažkých zbraní, povstalci – ľudové milície, splnili všetky svoje zmluvné záväzky už na začiatku marca. Kým kyjevská vláda s odvolávaním sa na rôzne, často umelo vykonštruované dôvody vyhlásila, že nezačne odsun zbraní kým kľud zbraní nepotrvá najmenej dva dni. Ale čo to znamená – dva dni úplného kľudu zbraní? Ak zaznejú dva výstrely, začne sa znovu odpočet ďalších dvoch dní? Nateraz môžeme považovať, že tento článok minských dohôd sa vcelku realizuje. Ale poltóny, samozrejme, zostávajú. Čas od času počuť výstrely. Ostreľuje sa donecké letisko, Širokino a iné obce. Preto sa nedá povedať, že otázka prímeria je úplne vyriešená.

Ale predsa, ako by ste hodnotili tento článok – ako plus alebo mínus?

Bezvýhradne, ako plus. Celkovo sa situácia stabilizovala a samozrejme sa kvalitatívne odlišuje od tej, akou bola od jari roku 2014. Teraz sa ľudia vracajú do svojich domovov. V Donecku a Luhansku začali obnovu infraštruktúry. Premýšľajú o možnostiach zlepšenia sociálno-ekonomických aspektov života, obnovenia, medzi iným, bankového sektoru.

Ako vnímajú tieto skutočnosti ukrajinské orgány?

Kyjev slovne akoby tiež rozmýšľal o týchto otázkach, ale uhol pohľadu má iný. Pokúšajú sa predostrením nových „nápadov“ ako je, napríklad, medzinárodná mierová operácia, odviesť pozornosť od realizovania konkrétnych aktivít určených v minských dohodách. Ale ak ste sa na niečom dojednali, musíte najprv uskutočniť všetko, čo bolo dojednané. Ak nechcete splniť niečo, s čím ste súhlasili, najrýchlejším postupom je všetko rozkolísať, prísť s niečím novým a znovu začať polemizovať. Vraj, zabudnime na predošlé dohody a začnime diskutovať ešte o niečom. Myšlienka mierovej operácie, nadhodená ukrajinskými mocenskými úradmi, prekáža postupovaniu v smere naplánovanom v minských dohodách. Zároveň pripomíname, že pre akékoľvek mierové operácie sa vyžaduje súhlas oboch strán konfliktu. Ak nie je zhoda názorov, posielate mierotvorcov do vojnového konfliktu, na bojisko, kedy im žiadna zo strán nedôveruje. V praxi mierových misii je taký stav kategoricky odmietaný.

Všimnime si druhý článok minských dohôd – odsun ťažkých zbraní oboma stranami na rovnakú vzdialenosť za účelom vytvorenia bezpečnostnej zóny šírkou najmenej 50 km od seba. Ako to ide s vykonávaním tohto článku?

Správy, ktoré poskytujú pozorovatelia OBSE z vojnovej zóny sú protichodné. Ale všeobecne sa problém rieši. Pozorovatelia OBSE mali možnosť sledovať postup odsunu ťažkých zbraní. Tento článok môžeme ohodnotiť ako podmienený plus. Musím však podotknúť, že odsun ťažkých zbraní neznamená, že sa odsúvajú aj vojenské útvary. Chápete, odsun ťažkých zbraní – to je len stiahnutie zásahových prostriedkov.

Tretí článok minských dohôd vyžaduje efektívne monitorovanie a overovanie režimu prímeria zo strany OBSE.

Hodnotím ho ako podmienený plus. Pozorovateľom OBSE poskytuje pomoc personál z STSSK – Spoločného Centra pre kontrolu a koordináciu prímeria kde pracujú ruské a ukrajinské vojenské osoby. Spolupráca sa darí a je vzájomne prospešná.

Ak si pamätám, Rusko malo viackrát výhrady voči práci OBSE?

Vo všeobecnosti sa efektívnosť práce OBSE zlepšuje. Teraz sa rozhodlo o predĺžení misie OBSE o ďalší rok, až do marca 2016 a o zvýšení kontingentu pozorovateľov. Doterajší strop bol 500 osôb. Odteraz bude 1000. V skutočnosti sa zdvojnásobí počet pozorovateľov, ktorí sa trvale zdržujú na ukrajinskom území. Je dôležité, aby pozorovatelia boli nepretržite v citlivých oblastiach – stali by sa tak faktorom zamedzovania. Zatiaľ to tak nie je.

Koľko zástupcov z členských štátov SNŠ a Ruska je v misii OBSE?

Neručím za presnosť údajov. Ruských občanov tam pôsobí asi 30. Sú zastúpené aj susedné krajiny. Dovedna 25 osôb. So zreteľom na nové kvantitatívne parametre misie OBSE sa v súčasnosti koná výber nových členov zo všetkých krajín.

Štvrtý článok minských dohôd predurčuje spustenie dialógu o podmienkach uskutočnenia miestnych volieb podľa ukrajinskej legislatívy.

Práve tu sa vyskytujú vážne problémy. Najzávažnejším z nich, po dosiahnutí prímeria a odsune ťažkých zbraní – je rozbehnutie slušného, normálneho, konštruktívneho dialógu medzi ústrednou mocou a vedením DĽR a LĽR. Ale v Kyjeve tvrdia, že neuznávajú výsledky volieb 02.11.2014 ktoré sa tam konali. Že, vraj, tí ľudia, ktorí sa vyhlasujú za zástupcov týchto dvoch republík sú nelegitímni. Ak je to tak, ďalej sa nepohneme. Bez dialógu a vzájomného rešpektu, bez rovnosti pri rokovacom stole nie je, skratka, možné postupovať vpred. Súčasná situácia znamená, že všetko, čo navrhuje Kyjev, nie je nič iné ako imitácia a bude to prijímanie s odporom resp. nebude vôbec akceptované zástupcami DĽR a LĽR. Ukrajinské mocenské orgány sa musia naučiť diskutovať o zložitých problémoch s ľuďmi iného názoru ktorí majú aj odôvodnené obavy o budúcnosť svojich rodín. A to si vyžaduje štátnické skúsenosti ktoré, žiaľ nevidieť. Ale zručnosť v nepodloženom obviňovaní, urážkach, rôznych otrepaných slovných útokoch sa každý deň ukazuje v ukrajinských a medzinárodných médiách. To neprispieva k spusteniu dialógu.

Avšak, v súčasnosti už bývalý guvernér Dnepropetrovského regiónu Kolomojský nečakane„uzrel svetlo sveta“ keď vyhlásil, že Kyjev by sa mal obrátiť na tých ľudí v DĽR a LĽR ktorí sú dnes predstaviteľmi skutočnej moci. Možno, že časom sa „osvietenie“ dotkne aj ďalších ukrajinských úradníkov.

Kolomojský sa musí stotožniť s myšlienkou, že žije v krajine, ktorá má Ústavu a v ktorej vládne zákon, a nie sformované za súkromné peniaze vojenské oddiely. Inak to všetko dianie pripomína dobre zabudnutú „machnovščinu“ zo začiatku minulého storočia, kedy sa miestni „mocipáni“ spoliehali na bodáky, tačanky a ozbrojencov. To by malo byť zabudnuté. V opačnom prípade Ukrajinu čaká veľmi neistá budúcnosť. V našej spoločnosti nemáme protiukrajinské nálady. Sme znepokojení s tamojšími udalosťami. V svojich príhovoroch ruský prezident a ďalší naši politici vyjadrujú snahu poskytnúť pomoc Ukrajine, aby sa dostala zo špirály krízy. Prevrat a následná tragédia sa neodohrali bez prispenia vonkajších síl ktoré, v prospech vlastných geopolitických plánov, majú záujem o pokračovanie krízy a tento záujem nie je o nič menší, ako podobný záujem stúpencov „strany vojny“ v Ukrajine. Inými slovami, dialóg Kyjeva a orgánov DĽR a LĽR o miestnych voľbách prakticky nepokročil.

Ako hodnotíte vykonávanie piateho článku – „zaistiť omilostenie a amnestie formou zákona, ktorý zakáže stíhanie a potrestanie osôb v súvislosti s udalosťami, ku ktorým došlo v jednotlivých regiónoch Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny“?

V skutočnosti vyhlásenia niektorých vládnych činiteľov v Najvyššej Rade Ukrajiny preškrtli vykonávanie tohto bodu. Odzneli v tejto súvislosti oznámenia členov ukrajinského vedenia o tom, že v Minsku bolo všetko nesprávne formulované. A že tí ľudia, ktorí sa podieľali na ozbrojenom odpore sa podrobia špeciálnemu vyšetreniu a atď. Nie je tu spoľahlivá záruka, že ľudia zapojení do ozbrojeného stretu na strane DĽR a LĽR budú amnestovaní a bude im garantovaná nedotknuteľnosť osobnosti. V tomto bode je zatiaľ optimizmu málo.

Posunul sa z mŕtveho bodu šiesty článok minských dohôd – výmena zajatcov, ktorá vyžaduje oslobodenie a výmenu všetkých zajatcov a nezákonne zadržiavaných osôb podľa princípu „všetkých za všetkých“?

Hoci namáhavo, ale proces sa pohol. Aj keď podľa našich informácii sú časté prípady, že povstalci odovzdávajú väčší počet zajatých ukrajinských vojakov a výmenou im vracajú zadržané civilné osoby, ktoré sú z rôznych dôvodov podozrivé pre kyjevské úrady. Môžeme namietať proti adekvátnosti takejto výmeny zadržaných osôb, ale napriek tomu budeme i naďalej trvať na tom, aby výmena „všetkých na všetkých“ bola dokončená. Tento problém sa opakovane diskutuje na stretnutiach s účastníkmi normandského formátu.

Preskúmali sme spolu len šesť článkov minských dohôd. Ale na ich príklade je zrejmé, že to, čo dojednali lídri Ruska, Ukrajiny, Francúzska a Nemecka v Minsku sa dnes v Kyjeve očividne pozmeňuje po svojom, upravuje, aby vyhovovalo vlastným prianiam. Môžeme teda veriť, že ukrajinskí partneri budú plniť to, čo sa dojednalo v normandskom formáte?

Slovo „viera“ v tomto prípade nie je príliš korektné. Chcel by som použiť slovo „zodpovednosť“. Ak sa skutočne podarí uvoľniť napätie, zastaviť paľbu, odsunúť ťažké zbrane a spustiť dialóg Kyjeva s Doneckom a Luhanskom, tento proces bude svedčiť: Kyjev má záujem vrátiť tieto oblasti do jednotného ukrajinského priestoru – právneho, ekonomického, politického. Nateraz, bohužiaľ, Kyjev nedáva najavo zámery v tomto smere. Chápeme, že sa tam prejavujú následky vnútropolitických dianí, ale nedostatok jasného smerovania činnosti sa pozoruje aj v Luhansku a Donecku. Mnoho mesiacov trvajúce krviprelievanie, tisíce mŕtvych zostanú navždy v pamäti ľudí. Tento stav je nutné prekonávať pomocou transparentných politických krokov a občas aj odvážnymi rozhodnutiami, ktoré by mali preukázať kyjevské vedenie. Pokusy o prekabátenie alebo obohranie tu neplatia.

Skúsme sa vrátiť k výmene zajatcov medzi Kyjevom a povstalcami. Ako hodnotíte tento proces?

Výmena zajatcov a rukojemníkov musí byť úspešne zavŕšená. Treba zaistiť, aby neboli už žiadni ďalší zajatci. Preto by už mali prestať bojové akcie. Vykonávanie ustanovení o výmene zajatcov pokračuje. V zmysle vašej terminológie hodnotiť to ako „plus“ sa zatiaľ neopovážim.

Čo by ste povedal v súvislosti so siedmym článkom minských dohôd – „zaistiť bezpečný prístup, dodávky, ochranu a rozdeľovanie humanitárnej pomoci núdznym?“

Z našej strany podnikáme všetko, čo sa dá. Rusko prakticky každý týždeň posiela humanitárne konvoje. Snažíme sa zásobiť obyvateľov Doneckého a Luganského regiónov všetkým potrebným. Sú to najmä potraviny, lieky, pohonné hmoty, čo je, mimochodom, podozrivé pre Kyjev. Ale ako inak by jazdili auta, ako vykurovať budovy? Konáme otvorene a verejne. Pri prekračovaní humanitárnych konvojov cez ukrajinské hranice sú prítomní ukrajinskí pohraničníci a colnici. Očakávame, že medzinárodné humanitárne organizácie, najmä Medzinárodný výbor Červeného kríža, sa tiež aktívnejšie zapoja do poskytovania humanitárnej pomoci a jej distribúcie. Kyjev tvrdí, že má problémy s dodávkami vlastnej humanitárnej pomoci. Tiež má záujem dodávať humanitárnu pomoc do regiónov DĽR a LĽR, ktoré kontrolujú miestne orgány. Opäť sa potvrdzuje nutnosť dialógu, ktorý sa ešte stále Kyjevu nedarí.

Predsa len pri poskytovaní humanitárnej pomoci je viac plusov.

Myslím si, že áno. Hlavne vďaka snahám z ruskej strany.

V ôsmom článku minských dohôd sa hovorí o obnovení sociálnych a ekonomických väzieb medzi Ukrajinou a regiónmi „vrátane sociálnych prevodov, ako sú výplaty dôchodkov a iné platby“.

K tomuto článku by som povedal, že situácia zostáva so znakom „mínus“. Situácia je zložitá, vytvára sa atmosféra spoločenského zúfalstva. Pozrime si finančný sektor – boli sme stúpencami toho, aby menou v DĽR a LĽR bola hrivna. Ale pretože sa na toto územie hrivny z Ukrajiny nedovážajú bolo ako dočasné riešenie navrhnuté používanie aj rubľa, aj dolára, aj eura o čom oznámili úrady Donecka a Luhanska. Nemecko a Francúzsko prisľúbili pomoc pri vykonávaní tohto článku dohôd a pokiaľ je mi známe, nezriekli sa svojich záväzkov.

Niekoľko slov o mechanizmoch. „Normandská skupina“ na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí, do ktorej som zapojený aj ja, nerozhoduje. Našou funkciou je kontrola. Poradíme, posúdime, podáme správu vedeniu. Rozhodnutia o všetkých záležitostiach sa prijímajú v rámci Kontaktnej skupiny (CG). Za účelom riešenia praktických problémov života v juhovýchodných regiónoch by v rámci CG mali byť zriadené pracovné skupiny. Dnes sa jedná o to, aby sme si ujasnili aké to majú byť skupiny a aká bude náplň ich práce. Navrhujeme utvoriť štyri hlavné smerovania: politické, humanitárne, sociálno-ekonomické a vojenské záležitosti. Konkrétne návrhy Ruska sme už postúpili CG.

V minských dohodách je stanovené, že do konca roka 2015 proces urovnania ako celok by mal byť dokončený a mali by sa uskutočniť komunálne voľby, miestne orgány Donecka a Luhanska uznané ako legálne v znení novej Ústavy Ukrajiny.

Pri terajšom tempe vykonávania minských dohôd je ťažké uveriť, že budú uskutočnené do konca roka.

Nebuďme pesimistickí. Hlavná vec – pracovať a posúvať sa dopredu. Občas pozitívne procesy keď sa spustia začnú naberať na obrátkach a oživujú nádej.

Deviaty článok stanovuje „obnovenie plnej kontroly štátnej hranice zo strany ukrajinskej vlády vo všetkých zónach konfliktu“. Začne sa až po komunálnych voľbách a komplexnom politickom urovnaní.

Kontrola nad príslušnými úsekmi štátnej hranice je posledným krokom. V minských dohodách je to práve tak zapísané – proces začne po uskutočnení volieb a komplexnom vyriešení všetkých politických, vojenských a sociálnych otázok. Potom sa zástupcovia Kyjeva, Donecka a Luhanska vynasnažia nájsť vzájomne prijateľné riešenie kontroly hranice s Ruskom v tých oblastiach, ktoré nie sú v súčasnej dobe pod kontrolou ukrajinskej vlády.

O tomto článku je dnes zbytočné hovoriť. Len čo Kyjev a naši západní partneri začínajú predbiehať udalosti a debatovať o kontrole týchto úsekov hraníc, jednoznačne sa to chápe ako úmysel potlačiť všetko, čo je v dokumentoch pomenované ako „jednotlivé obvody Doneckej a Luhanskej oblasti“. Militaristické chúťky najodióznejších oddielov Národnej gardy a extrémistického „Pravého sektora“ sme už spoznali.

Desiaty článok minských dohôd predpokladá stiahnutie všetkých zahraničných vojenských formácií, vojenskej techniky aj žoldnierov z územia Ukrajiny pod dohľadom OBSE.

Ale v skutočnosti teraz pozorujeme opačný proces. Vieme, že na Ukrajinu sa chystajú vstúpiť stovky vojakov zo Spojených štátov a NATO, ktorí budú cvičiť národnú gardu. Budujú sa výcvikové tábory nielen v západnej Ukrajine, ale aj v ostatných častiach krajiny. To je nebezpečný trend. Budeme trvať na tom, aby všetky zahraničné a ilegálne ozbrojené skupiny opustili Ukrajinu.

Pri prerokúvaní sýrskeho alebo iránskeho problému sa Rusko vždy usilovalo o účasť všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré by mohli prispieť k urovnanie konfliktu. Nedalo by sa zapojiť do vykonávania minských dohôd aj Američanov?

Američania sa od samého začiatku zapojili do diskusie o ukrajinskej kríze. Bolo to 17. apríla minulého roka v Ženeve. V neustálom kontakte je ruský minister zahraničia Lavrov s jeho americkým náprotivkom Kerrym. Avšak, vidím to tak, že Európska únia a Rusko oveľa ťažšie preciťujú utrpenie, ktoré opanovalo ukrajinskú krajinu počnúc februárovými udalosťami 2014. Nesporne, všetci so zaujatím očakávajú od Washingtonu konštruktívny vplyv na Kyjev.

Jedenásty článok minských dohôd stanovuje uskutočnenie ústavnej reformy na Ukrajine s nadobudnutím platnosti nového znenia Základného zákona do konca roka 2015, ktorého kľúčovým prvkom sa predpokladá decentralizácia.

Táto reforma by mala znamenať, že regióny ktoré sa cítia ohrozené v súčasnom ústavnom usporiadaní Ukrajiny dostanú ďalšie záruky a práva. Doneck a Luhansk sú ochotní podieľať sa na tejto práci, ale Kyjev nastavuje hluché ucho.

Pri súčasnej štruktúre Najvyššej Rady je ťažké uveriť, že také záruky a práva budú udelené.

Ako vieme, Najvyššia Rada prijala zákon „O zvláštnom štatúte miestnej samosprávy v jednotlivých regiónoch Doneckej a Luhanskej oblasti“. A zároveň primiešala nie kvapku, ale lyžicu blenu do tohto dokumentu keď pomenovala jednotlivé regióny „okupovanými územiami“. Nie je to len chytráčenie, je to najvyššia miera cynizmu. Prakticky všetko pozitívne, čo sa mohlo stať obsahom prijatého uznesenia Najvyššej Rady bolo vymazané, prekrútené na sto percent. A úplne samozrejmou bola prudká nesúhlasná odveta Donecka a Luhanska na tento zákon, rovnako aj naše reagovanie.

Dôležitou otázkou zostáva jazykové sebaurčenie. V minských dohodách sa toto právo uvádza s odkazom na zákon „O zvláštnom štatúte miestnej samosprávy v jednotlivých regiónoch Doneckej a Luhanskej oblasti“.

Tento problém, ak si pamätáte, bol základným kameňom konfliktu. Ukrajinčina a ruština – to sú jazyky, ktorými sa hovorí v juhovýchodnej Ukrajine a po celej krajine. Dobre si pamätáme násilne nasadenie ukrajinizácie v priebehu posledných 24. rokov. Predtým bilingvizmus združoval krajinu a nikto nespochybňoval jazyk, ukrajinskú kultúru a ukrajinské dejiny. Ale ruka „majstrov“ po celú dobu postrkovala ukrajinskú spoločnosť smerom k predstave, že ruský jazyk, ruská kultúra sú niečo cudzie a nebezpečné. Ako sa hovorí, máme, čo sme chceli – krízu! Ukrajina a Rusko sú mnohonárodné štáty, poďme dodržiavať všeobecne uznávané slušnosti. Nemáme právo rozdeľovať ľudí na „svojich“ a „cudzích“. To je najkratšia cesta k rozpadu akéhokoľvek moderného štátu. Najmä ak je taký veľký ako je Ukrajina.

Veľa bývalých úradníkov z predchádzajúcej ukrajinskej vlády odišlo do Ruska. Poskytujú tieto osoby nejakú konzultačnú pomoc ministerstvu zahraničných vecí Ruska pri diskutovaní o ukrajinských otázkach?

Veľmi dobre poznáme ľudí z vlády Viktora Janukovyča. Predsa si pamätáte na okolnosti, za ktorých boli títo ľudia a ich rodiny nútení opustiť Ukrajinu aby sa vyhli fyzickému zničeniu. To sa vzťahuje na prezidenta a viacerých ministrov jeho vlády. Vieme, že žijú v Rusku a sú spokojní. Všetky pokusy o ich obvinenie a exkomunikáciu, ktoré podniká Kyjev, sú nespôsobne spolitizované. Čo je to lustrácia po ukrajinsky o ktorej sa tak mnoho hovorí, je nezrozumiteľné. Veľmi ľutujem tých ľudí, ktorí verne slúžili Ukrajine posledných 20 rokov a ktorých práca sa teraz „preveruje“. Kto to vykonáva a aké kritéria platia pri týchto „previerkach“ – to sú všetko otázky bez odpovede. Takéto procesy môžu spôsobiť veľké škody na štátnom aparáte Ukrajiny, ktorý nútene opúšťajú kvalifikované osoby.

V médiách sa objavila správa o iniciatíve prezidenta Kazachstanu a ďalších lídrov členských štátov SNŠ s ponukou úlohy zmierovateľa v ukrajinskej kríze. Je badať nejaký pokrok v tomto smere?

Prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev a prezident Bieloruska Alexander Lukašenko zohrávajú dôležitú úlohu v snahách o posun urovnania konfliktu z mŕtveho bodu a pri poskytovaní pomoci ukrajinskému vedeniu v smerovaní ku konštruktívnym aktivitám. O tomto sa v poslednom čase diskutovalo v Astane kde sa stretli lídri Ruska, Kazachstanu a Bieloruska. Podstatná časť programu bola venovaná ukrajinskej kríze.

V akých podmienkach pôsobia naše diplomatické zastupiteľstva na Ukrajine?

Ukrajina, napriek neobmedzenej a nespútanej protiruskej propagande neprerušila diplomatické vzťahy s Ruskou federáciou. Myslím si, že za týchto okolností je to úplne správne a predvídavé rozhodnutie. V Moskve zostáva ukrajinské veľvyslanectvo, predstaviteľov ktorého, mimochodom, pozývajú na všetky podujatia, ktoré organizuje, napríklad, minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pre členské štáty SNŠ.

Zúčastňujú sa?

Áno. Tento komunikačný kanál nemáme v úmysle prerušiť, nemáme o to záujem. Myslím si, že pri pozitívnom posune vo vykonávaní minských dohôd sa kontakty zahraničnopolitických rezortov budú posilňovať. Naše veľvyslanectvo v Kyjeve pracuje, samozrejme, v tých najzložitejších podmienkach. Ľudia sú pod tlakom protiruskej propagandy, výtržností nacionalistov. Môžem povedať, že tieto podmienky sa nedajú porovnať s kľudom, ktorý obklopuje ukrajinské zastupiteľstvo u nás. Dúfajme, že ministerstvo zahraničia Ukrajiny a orgány právnej ochrany zabezpečia normálne podmienky pre činnosť nášho veľvyslanectva ako aj našich generálnych konzulátov v Charkove, Ľvove a Odese. Tam je tiež cítiť napätie. Diplomatické misie by nemali trpieť. Nachádzajú sa v krajine aby skúmali situáciu a poskytovali svojim vládam, svojmu vedeniu návrhy na zlepšovanie a rozvíjanie vzťahov, a nie o ich sťažovanie.

Ponechajme ukrajinskú tematiku a porozprávajme sa o situácii v krajinách SNŠ. Nedávno som prečítal, že Kirgizsko údajné plánuje zrušiť oficiálny status ruského jazyka. Budete diskutovať o tejto téme s kirgizským vedením?

Kolujú o tom reči. Vážime si toho, že dnes je ruský jazyk úradným jazykom nášho spojenca Kirgizska. To napomáha jednotlivcom aj medzištátnej spolupráci. To, mimochodom, uľahčuje život stovkám tisíc kirgizských občanov, ktorí k nám prichádzajú za prácou a posielajú domov peniaze, tisíckam študentov (je ich asi 5000) z tejto krajiny, ktorí študujú u nás. Stručne povedané, súhvezdie kirgizského a ruského jazykov je duchovným dedičstvom Kirgizska, podporuje rozvoj krajiny smerom k budovaniu moderného štátu. Súčasná situácia v jazykovom prostredí je plne v súlade s kirgizskými národnými záujmami.

Ako vidíte ďalší dialóg s Tbilisi? Ovplyvnila ho dohoda s Južným Osetskom o spojenectve a integrácii?

Dialóg s Tbilisi máme v úmysle pokračovať napriek všetkým ťažkostiam, ktoré sa občas vyskytujú. Potom ako v roku 2012 sa ujala moci nová vládna garnitúra, myslím tým Ivanišvili a jeho stúpencov, bolo rozhodnuté, že tento dialóg by prispel k riešeniu praktických problémov a zjednodušeniu kontaktov medzi ľuďmi. V Rusku žije takmer milión etnických Gruzíncov, ktorí sú súčasťou nášho národa. Uskutočnilo sa deväť stretnutí s osobitným vyslancom predsedu vlády Gruzínska pre otázky vzťahov s Ruskom Abašidze. Je to človek uvážlivý a skúsený. Na stretnutiach sme sa nezaoberali problémami, ktoré sú neriešiteľné v súčasnej situácii, sme sa zamerali na praktické otázky bilaterálnych vzťahov – dopravu, letectvo, humanitárne kontakty, vízovú prax, export gruzínskeho vína a minerálnej vody.

V týchto smeroch v poslednom čase sme zaznamenali veľké premeny.

Nebudeme, ako sa hovorí, kričať na slávu. Bude pokračovať v práci. Všeobecne platí, že normálne rozvíjame naše vzťahy v podmienkach, keď naše krajiny nemajú diplomatické vzťahy. Bývalý prezident Michail Saakašvili ich prerušil po avanturistickom útoku na Južné Osetsko a po našom uznaní Južného Osetska a Abcházska za nezávislé republiky. Dnes situáciu i naďalej umelo zhoršujú opozičné sily, ktoré pochádzajú najmä z liahne „saakašvilského hniezda“. Sú to agresívne zmýšľajúce osoby zneužívajúce ekonomické ťažkosti, ktorým čelí Tbilisi, vo vlastnom záujme. Avšak, do budúcnosti je dôležité, že sa Gruzínsko zbavilo bremena bývalého nesmierneho protirusky zameraného režimu, ktorý videl všetko zlo v severnom susedovi. Nech sa stalo čokoľvek negatívneho v krajine alebo regióne za pôvodcu sa ihneď označilo Rusko. V reálnom svete tak nemôžete žiť. Je to príklad politického idiotizmu. Najmä, ak žiješ v malej krajine vedľa veľmoci, je racionálnejšie prispôsobiť svoje geopolitické ambície reálnemu životu. V opačnom prípade odsudzuješ svoj ľud na utrpenie. Tak sa stalo po gruzínskej avantúre v auguste 2008 kedy Saakašvili stratil pätinu krajiny. Avšak, útok na Južné Osetsko bol vyprovokovaný našepkávaním zvonku.

Nové vedenie Gruzínska sa, naopak, snaží budovať vzťahy s Ruskom na pragmatickejšom základe. Samozrejme, že sme znepokojení z tajomných výcvikových stredísk NATO ktoré vznikajú v Gruzínsku, vyhláseniami v masmédiách v tom zmysle, že je potrebné urýchliť pohyb krajiny do štruktúr Aliancie atď. Berieme tieto fakty do úvahy a vnímame dualizmus postavenia. Zároveň si zaznamenávame, že nová vláda Gruzínska má záujem o riešenie konkrétnych problémov a o pragmatické vzťahy s Ruskom. My tiež máme záujem žiť v mieri a harmónii s Gruzínskom.

Teraz bližšie o Južnom Osetsku a Abcházsku. Zmluva o spojenectve a integrácii ktorú sme nedávno podpísali s Južným Osetskom je 85. bilaterálnym dokumentom, ktorý od augusta 2008 podpísali Rusko a Južné Osetsko. S Abcházskom sme podpísali ešte väčší počet dojednaní a zmlúv v rôznych oblastiach, vrátane obrany a bezpečnosti. To všetko funguje. Aj v Abcházsku aj v Južnom Osetsku, upozorňujem na túto skutočnosť, sú ruské vojenské základne. To sú naši spojenci, spriatelené štáty. Nemôžeme dovoliť Tbilisi aby neustále spochybňoval ich spôsobilosť rozvíjať naše vzťahy vo forme, ktorú považujú za vyhovujúcu. Hystéria, ktorá vypukla na Západe aj v Tbilisi v súvislosti so zmluvou o spojenectve a integrácie medzi Ruskom a Južným Osetskom je pokusom dostať situáciu v regióne späť k stavu v auguste 2008. Zdolali sme však ťažkú cestu. Za posledných šesť a niečo rokov v regióne vznikli mechanizmy predchádzania incidentom, konajú sa pravidelné stretnutia v Ženeve na ktorých zástupcovia Gruzínska, Abcházska a Južného Osetska s našou účasťou, v prítomnosti Američanov a zapojením medzinárodných spolupredsedov, dívajúc sa z očí do očí diskutujú praktické otázky – ako prechádzať cez hranice, ako vylúčiť administratívne porušenia, čo s kultúrnym dedičstvom a podobne. Stručne povedané, diskutujú o problémoch mierového spolužitia. Som presvedčený, že ak budeme v kľude rozvíjať toto smerovanie, skôr či neskôr sa vzťahy medzi Gruzínskom, Abcházskom a Južným Osetskom dostanú do konštruktívnej roviny. A to bude výhodne taktiež pre Rusko.

Vo voľbách hlavy Gagauzie vyhrala prorusky zmýšľajúca kandidátka I. F. Vlah. Budete sa s ňou stretávať?

Privítali sme víťazstvo síl, ktoré v modernom Moldavsku zastávajú rozvoj priateľských vzťahov s Ruskom. Dúfame, že politici, ktorí sú proti strate suverenity a splynutia so susedným Rumunskom, sa bezhlavo nevrhajú do náručia vojensko-politických blokov a realistický vnímajú okolitý svet, zahrajú významnú úlohu v moldavskej politike. To prispeje k aktívnejšej spolupráce s Kišiňovom. Medzištátne vzťahy s Moldavskom máme v úmysle aktívne rozvíjať.

S cieľom podporiť svoje záujmy v cudzích krajinách Američania používajú mimovládne štruktúry a rôzne nadácie. Využíva Rusko podobné postupy?

Nemáme prehnané ambície ako Spojené štáty a ďalší západní partneri. Usilujeme sa dosiahnuť aby mimovládne organizácie prispievali k posilneniu postavenia ruskej kultúry, ruského jazyka, dostavbe priateľských vzťahov s Ruskom. Žiadne skryté plány na zmenu režimu, „oranžové revolúcie“, „arabské jari“ a podobné „projekty“ nemáme. Humanitná a kultúrna zložka našej zahraničnej politiky sa neustále vyvíja – aktívne pôsobí Rossotrudničestvo, dospievajú naše mimovládne organizácie. Vyjdeme z krízy – budeme môcť míňať viac prostriedkov na výučbu študentov z Ukrajiny, Moldavska, Gruzínska, Arménska, Azerbajdžanu a strednej Ázii na našich vysokých školách. Zatiaľ niekoľkonásobne zaostávame od našich západných partnerov, a to je dôležitý ukazovateľ. Existujúce nadácie vrátane nadácie verejnej diplomacie odvádzajú v zahraničí skvelú prácu, ale zatiaľ dosiahnuté výsledky nie sú dosť uspokojivé.

eu

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Starosta Soulu zanechal odkaz s ospravedlnením

Soul 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Lee Jin-man)   Starosta Soulu, ktorého po rozsiahlej pátracej operácii našli mŕtveho, zanechal odkaz s ospravedlnením. Polícia uviedla, že nenašli žiadne dôkazy o cudzom zavinení, no odmietla zverejniť príčinu úmrtia "Ospravedlňujem sa všetkým. Ďakujem všetkým, ktorí boli v mojom živote," napísal starosta v odkaze, ktorý podľa…

Počas protestov v Aténach zatkli deväť ľudí, šesť policajtov sa zranilo

Atény 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petros Giannakouris)   Polícia v Aténach zatkla deväť ľudí po tom, ako sa vo štvrtok večer v meste strhla potýčka medzi policajtmi a demonštrantami protestujúcimi proti novému zákonu, ktorý obmedzuje možnosť organizovať protesty. V piatok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na policajné zdroje…

Sestra Kim Čong-una si myslí, že summit s USA nie je teraz potrebný

Soul 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ahn Young-joon)   Ďalší summit so Spojenými štátmi nie je potrebný, kým Washington neurobí "rozhodujúcu zmenu" vo svojom prístupe k Severnej Kórei. Povedala to v piatok Kim Jo-čong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Čong-un a prezident USA Donald Trump sa prvýkrát stretli v Singapure…

Čína ohlásila, že voči USA zavedie v súvislosti s Ujgurmi recipročné opatrenia

Peking 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Photo/Files)   Čína v piatok uviedla, že zavedie "recipročné opatrenia" voči inštitúciám a jednotlivcom zo Spojených štátov, ktorí "sa zle správajú" v otázkach súvisiacich s ujgurskou menšinou a ďalšími moslimskými skupinami v západočínskej provincii Sin-ťiang. Informovala o tom agentúra AFP "Sankcie Spojených štátov vážne zasahujú do…

Vežu na katedrále Notre-Dame obnovia v štýle z 19. storočia

Bratislava 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Christian Hartmann)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron podporil obnovu zničenej veže na katedrále Notre-Dame v štýle z 19. storočia. Ukončil tak špekulácie, podľa ktorých chceli dať veži moderný dizajn Politik chce, aby práce dokončili do roku 2024, keď sa v Paríži budú konať letné olympijské hry.…

Polícia sa obáva, že Epsteinova expriateľka si vo väzení siahne na život

New York 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Chris Ison)   Bývalej priateľke zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, ktorá je obvinená z napomáhania svojmu expriateľovi v sexuálnom zneužívaní maloletých dievčat, sprísnili vo väzení režim pre obavy z ohrozenia jej života. V piatok o tom informovala agentúra AP s odvolaním sa na anonymný zdroj…

Pracovník tlačového úradu vlády je podozrivý zo špionáže pre Egypt

Berlín 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Maya Alleruzzo)   Pracovník nemeckého Spolkového tlačového úradu (BPA) je podozrivý, že niekoľko rokov pracoval pre egyptskú tajnú službu. Uvádza sa to v správe Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) za rok 2019, ktorú vo štvrtok v Berlíne predstavil nemecký minister vnútra Horst Seehofer, informovala agentúra…

Podnikateľ Peter K. obvinený v kauze Dobytkár ostáva vo väzbe

Bratislava 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Podnikateľ Peter K. obvinený v kauze Dobytkár ostáva vo väzbe. Ako agentúru SITA informovala Alexandra Važanová z komunikačného referátu Najvyššieho súdu SR, senát najvyššieho súdu na dnešnom neverejnom zasadnutí sťažnosť Petra K. proti rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu zamietol ako…

Video„Veľa rečí, málo skutkov“. Pellegrini kritizuje Matoviča za to, že napriek väčšiemu počtu nakazených neprijal okamžité opatrenia

Bratislava 10. júla 2020 (HSP/Foto:SITA/Kancelária podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky)   Expremiér Peter Pellegrini, kritizuje súčasného premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) za to, že aj keď máme v posledných dňoch denne viac prípadov nakazených ako doteraz, neprijal okamžite žiadne opatrenia aby zamedzil  šíreniu pandémie. Premiér vo štvrtok uviedol, že v pondelok…

Od augusta štát spúšťa ďalšiu vlnu aktivácie elektronických schránok, dotkne sa poľovníkov a cirkví

Bratislava 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Od 1. augusta sa spustí ďalšia vlna aktivácie elektronických schránok, povinná elektronická komunikácia so štátom sa dotkne už aj poľovníkov a cirkví. Ako ďalej informuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, štatutári, ktorí si doteraz neskontrolovali údaje, by tak mali urobiť v príslušnom…

FotoKatarínka aj tento rok privíta stovky dobrovoľníkov

Trnava 10. júla 2020 (HSP/Foto:O.z. Katarínka)   Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii na Slovensku budú môcť záchranné práce na ruinách Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pokračovať bez prerušenia. Letné družiny pre mladých prebehnú za presných hygienických opatrení podľa odporúčaní hlavného hygienika. Počas leta bude prebiehať aj sprevádzanie turistov a výstup…

India hlási ďalších viac ako 26-tisíc infikovaných

Naí Dillí 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   India hlási ďalší rekordný denný nárast infikovaných novým koronavírusom. V piatok oznámili 26 506 prípadov, čím sa celkový počet vyšplhal na 793 802. Ministerstvo zdravotníctva zaregistrovalo za uplynulých 24 hodín ďalších 475 úmrtí. Celkovo v krajine zomrelo už 21 604 osôb. Miera vyliečenia…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

COVID-19 - obrovský podvod . Švédsky príklad a manipulácia pomocou propagandy

Zaujímavé sú výsledky zo Švédska, ktoré nemalo žiadnu karanténu, ani rúška, či spoločenský dištanc. Výskyt chrípky stúpal až do konca apríla, kedy začal opäť klesať. Všetok neskorší vzostup bol zrejme spôsobený rozhodnutím z 5. júna o zvýšenom testovaní, kedy sa toto zdvojnásobilo.  Keď posúdime situáciu s ohľadom na vek pacientov,…

Pán premiér Matovič používate svoj rozum alebo niekoho iného?...

Z nejakého neidentifikovateľného dôvodu nám stúpajú počty nakazených na Covid 19. Ozaj,  je to náhoda alebo zámerný plán? Prikláňam sa k tomu, že nejde o náhodu, ale o plánované obmedzovanie občanov z dôvodu plánovaného vyhlásenia druhej vlny tzv. pandémie. Premiér Matovič po svojom predchodcovi Pellegrinim dostal do vienka veľmi solídny základ pre boj s Covidom 19.…

O ponižovaní žien emancipáciou

Žena nie je len vzhľadom, ale aj podstatou svojho vnútorného nastavenia úplné iná, než muž. Je jemnejšia a citlivejšia. A práve v tom je jej sila a veľkosť, pretože prostredníctvom svojej jemnosti a citlivosti je schopná vnímať realitu oveľa jemnejšieho charakteru, než dokáže muž.  

Sklenka prehovoril o praktikách v justícií pod vedením Smeru, i o tom, ako sa stal sudcom za pomoci Urbancovej, lebo Harabin také praktiky, nie že nepripustil, ale striktne odmietal.

Keď sa minulý rok zverejnili prepisy komunikácie medzi Kočnerom, sudcami a štátnou tajomníčkou Jankovskou, našli sa médiá ktoré dotyčných sudcov začali spájať so mnou a vyrábať z nich „Harabinovych ľudí.“ Voči tomu som sa hneď ohradil v blogu s názvom : „Ako dokážu médiá vyrobiť z Kaliňákovho človeka Harabinovú sudkyňu.“ Na pripomenutie, Postoj vtedy zverejnil nasledujúci text:…

Farizejská čistota

Medzi horlivejšími kresťanmi je až prudérna čistota. Dávajú si pozor už aj na svoj pohľad na ženu. Upozorňujú, aby nenosila vyzývavé oblečenie. Ak sa  stretnú s niekým, kto sa rozviedol, už majú od neho odstup, ako od malomocného. Ak sa dozvedia, že nejaký kňaz sa oženil, a takto zradil svoj…

Začne sa teror proti buržoáznym nacionalistom? Pre koho je tvrdenie „Aj na živote belošských Slovákov záleží“ rasistické?

Osobne rozpoznávam len dve základné politické kultúry. Je čas si pripomenúť ucelený zásadný hodnotový rozdiel medzi všetkými formami kultúry lásky, ako aj všetkými odrodami kultúry nenávisti. Na zorientovanie čitateľov si dovolím zosumarizovať rozdiely medzi dvomi úplne protichodnými filozofiami politických kultúr. A zdôvodniť, prečo prvú z nich podporujem, vyznávam a druhú absolútne kategoricky a nekompromisne odmietam?…

TopDesat

Na Neptúne a Uráne naozaj môžu pršať diamanty

0

Urán a Neptún sú pre nás „pozorovateľov“ známi ako ľadoví obri, ale pod ich chladným povrchom sú teploty a tlak také vysoké, že dochádza k neuveriteľným fyzickým reakciám. Vedci sa domnievajú, že tam môžu pršať diamanty. Experimentálne dôkazy o tom, že k tomuto zvláštnemu fenoménu môže skutočne dôjsť, sa uvádzajú v správach z prírody. Vedci použili lineárny…

Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 1. časť

0

Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

Kolibríky môžu vidieť farby, ktoré si ani nevieš predstaviť

0

Kolibríky dokážu vidieť 5 farieb, ktoré my ľudia nedokážeme vnímať. Nový výskum vedený Princetonskou univerzitou "vyškolil" dvoch kolibríkov na účasť na mnohých experimentoch. Niektoré z nich boli aj v oblasti farebného videnia a vedci zistili, že tento druh je schopný zachytiť mimospektrálne farebné kombinácie, o ktorých sa nám ľuďom môže iba…

Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

0

Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

Každodenné veci, ktoré sú rádioaktívne, ale nebojíš sa ich

0

Polovica našej ročnej dávky ožiarenia pochádza z prírodného prostredia. Tá druhá polovica pochádza z umelých zdrojov, ktoré môžu byť lekárske, komerčné alebo priemyselné, no aj tak sú rádioaktívne. Väčšina z prírodných zdrojov rádioaktivity pochádza z radónu, ktorý je vlastne bezfarebný plyn, ktorý tvorí prirodzenú súčasť ovzdušia. Menšie množstvá pochádzajú z kozmického žiarenia a zo Zeme samotnej.…

Fungovanie jedla: Čuch a chuť

0

Molekuly potravín sa rozpúšťajú v slinách, a keď prídu do kontaktu s jazykom, aktivujú chuťové receptory. Prchkavé molekuly prechádzajú z potravy do vzduchu a v nose ich zachytíme ako pachy. A vnímaní jedál, slinení pri zachytení vône jedla či nevýraznej chuti jedál v lietadlách si povieme v našom článku s názvom Fungovanie jedla - Čuch a chuť. Poďme na to. Keď…

Vo svete IT

Niektorí „teoretici“ hovoria, že 5G môže znížiť schopnosť hemoglobínu viazať na seba kyslík. Je to však pravda?

0

5G technológia je témou, ktorá vyvoláva vcelku bohatú diskusiu, pričom rozdeľuje hlavne laickú verejnosť na dva tábory. Jeden hovorí o škodlivosti, a druhý tábor zas o hovorí neškodnosti tejto technológie na ľudské zdravie. Tak ako vo svete, tak aj na Slovensku sa vedie o tejto technológii búrlivá diskusia. Dokonca vznikla…

Huawei bude pravdepodobne najväčším predajcom smartfónov za 2. kvartál 2020 a to aj napriek sankciám

0

A žeby predsa? So zaujímavými správami týkajúcimi sa objemu predajov smartfónov prišiel zahraničný portál money.udn.com, ktorý píše, že Huawei by mohol byť lídrom v predajoch smartfónov za uplynulý kvartál tohto roka. Pred pár dňami sme mohli čítať správy, že v máji Huawei prekonal v predajoch spoločnosť Samsung, už druhý mesiac…

Vesmírni kolonisti si časom vytvoria svoju vlastnú reč, ktorej nemusíme rozumieť

0

Kolonizácia vzdialených hviezd, či cesta vesmírnou raketou, ktorá by dokázala prepraviť stovky ľudí, rastlín či zvierat. Aj takéto témy sa objavujú vo vedecko-fantastických dielach a vedci dúfajú, že sa jedného dňa stanú realitou. Generačná loď je druh rakety, ktorá je prispôsobená na ubytovanie niekoľkých generácií ľudí. Ide o jeden z…

Xiaomi Mi Router AC2100 s gigabitovou pripojiteľnosťou aktuálne kúpiš za cenu, aká tu ešte nebola

0

Spoločnosť Xiaomi je už roky známa nie len svojimi dostupnými zariadeniami, ale aj výbornými elektronickými doplnkami do domácnosti, ktoré stoja zväčša značne menej, ako konkurenčné produkty. Jedným z takýchto kúskov, ktoré by si rozhodne nemal prehliadnuť, je aj populárny Xiaomi Mi Router AC2100, ktorý aktuálne kúpiš za cenu, aká tu…

Čo narúša vesmírne objekty na kraji Slnečnej sústavy? Tím astrofyzikov popiera existenciu Deviatej planéty

0

Väčšina Slnečnej sústavy sa správa tak, ako to vedci očakávajú. Na okraji, ďaleko za obežnou dráhou Neptúnu sa však deje niečo zvláštne. V tejto oblasti môžeme nájsť vesmírne objekty, ktoré obiehajú okolo Slnka úplne inak, než planéty, ktoré sa nachádzajú bližšie. Vedci sa snažia prísť na to, prečo sa tieto…

Ktoré smartfóny Huawei a Honor dostanú EMUI 11 medzi prvými?

0

V priebehu včerajšieho dňa sme mohli čítať o približnom oficiálnom termíne predstavenia nadstavby EMUI 11 pre smartfóny Huawei a (vybrané modely) Honor, pričom malo by sa  tak stať ešte v priebehu tohto kvartálu, teda najneskôr do konca septembra. S touto informáciou prišiel Wang Chenglu, softwarový riaditeľ spoločnosti. Očakáva sa, že…

KAMzaKRÁSOU

Čo s bohatou jahodovou úrodou? Máme skvelé tipy, ako spracovať jahody

0

Čo s čerstvými jahodami a kedy ich mraziť? Keď hľadáte najlepšie spôsoby, ako spracovať jahody, tak sa inšpirujte. Zistite, čo všetko sa z nich dá pripraviť.

Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

0

Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

Kde sa okúpať na západnom Slovensku? Prinášame ti prehľad i s cenami

0

Letné kúpaliska, rekreačné strediská, aquaparky, vodné nádrže, termálne bazény - ktoré stoja za návštevu? Kde sa okúpať na západnom Slovensku? 

Domáci obklad na boľavé kĺby: Za vyskúšanie nič nedáš!

0

Bolesť kĺbov môže mať rôzne príčiny, no vieme, čo zaručene pomáha na ich zmiernenie. Vyskúšajte domáci obklad na boľavé kĺby podľa babičiek.

Je kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom? Zisti, o čo ide!

0

Chcete žiť zdravšie a zároveň ohľaduplnejšie k planéte, no vegánstvo sa vám príliš tvrdé? Zistite, či existuje kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom!

Ako odstrániť jazvy po akné a zbaviť sa tak spomienky na pubertu?

0

Objavia sa nečakane a v tú najnevhodnejšiu dobu. Ako ich minimalizovať? Ako odstrániť jazvy po akné prírodnými spôsobmi a najmä s tým, čo nájdete doma?

Svetlo sveta

Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

0

Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

0

Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

Armádny Magazín

60 ruských bojových vozidiel Terminator-2 získala Alžírska armáda

0

Alžírsko, 10. júl 2020 (AM) - Rusko dodalo do Alžírska „60 obrnených vozidiel" protitankovej obrany BMPT-72 Terminator-2 na základe zmluvy zahŕňajúcej „stovky" vozidiel tohto typu, informoval alžírsky vojenský spravodajský server Menadefense. Súčasťou dodávky bol aj simulátor pre výuku pilotovania týchto vozidiel, aby sa zjednodušil proces

Kalašnikov sa dohodol na výrobe v Arménsku - ročne vyrobia 50 tisíc samopalov AK-103

0

Arménsko, 10. júl 2020 (AM) - Arménska spoločnosť začala vyrábať modely slávnych ruských útočných pušiek Kalašnikov, ktoré sa majú dodávať arménskym ozbrojeným silám a predávať do zahraničia. Spoločnosť Neitron tento mesiac začala výrobu v súlade s dohodou dosiahnutou pred dvoma rokmi medzi ruskou spoločnosťou Kalašnikov Koncern a arménsko

Ruský generál Babakov: Podobné systémy ako je S-500 na svete neexistujú

0

Rusko, 10. júl 2020 (AM) - Do výzbroje ruských protilietadlových raketových vojsk sa už dostávajú perspektívne mobilné raketové komplexy S-350 Víťaz a plánujú sa dodávky S-50

Odolný a lacný Američan - Hi-Point C-9. Video

0

USA, 10. júl 2020 (AM) - Hi-Point C-9 luger revolučná pištoľ americkej výroby v kalibri 9x19mm. Robustné a prakticky nezničiteľné telo za bezkonkurenčnú cenu. Testované aj na náboje +P, nastaviteľné mieridlá, vymeniteľné pažbičky, zásobník na 8 rán (v ponuke aj 10 ranový).   [caption id="attachment_20058" align="alignnone" width="640"]

Odborník porovnal ruskú Angaru a Falcon 9 od Elona Muska

0

Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Ruská nosná raketa Angara ťažkej triedy Angara-A5 zaostáva len za raketou Falcon 9 od Elona Muska, svojimi technickými charakteristikami však predčí všetky ostatné nosné rakety na svete, vyhlásil bývalý generálny riaditeľ a ge

Video: Test odolnosti ručného guľometu RPK

0

Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Chlapci s Kalašnikov Group sa tentoraz rozhodli zničiť ľahký guľomet RPK v kalibri 7,62. Pripravili mu 75 ranové - bubnové a 30 ranové - zakrivené zásobníky, celkovo 1275 nábojov. Zbraň použili novú zo zásoby vyrobenej v roku 1974. Pozrite si video:  

Tvoja Svadba

Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

0

Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

0

Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

0

Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

0

Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

0

Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

Tvoje Zdravie

Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

0

Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

0

Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

0

Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

0

Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

0

Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!

Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

0

Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…