Branislav Fábry: Škandál Panama Papers a nové daňové raje v USA?

Bratislava 13. apríla 2016 (HSP/Foto: Facebook)

 

Začiatkom apríla vyvolal veľkú pozornosť sveta škandál „Panama Papers“, nazvaný podľa uniknutých materiálov panamskej právnickej firmy MossackFonseca.

Uniknuté materiály mali a ešte stále majú potenciál stať sa významným poukazom na nespravodlivosti súčasného ekonomického systému, svoj potenciál však premrhávajú. Pri informáciách o Panama Papers sa totiž niektoré témy obchádzajú a skupina dôležitých subjektov bola z celého škandálu vyňatá…

 

Netransparentné Panama Papers?

Keď som sa prvýkrát dozvedel o existencii Panama Papers, myslel som si, že by mohlo ísť o významné odhalenia, porovnateľné s odhaleniami Wikileaks v minulosti. Tieto očakávania som však veľmi rýchlo stratil, najmä kvôli spôsobu, akým sa s uniknutými materiálmi pracuje. Prekáža mi netransparentné nakladanie so zdrojmi: zatiaľ čo Wikileaks všetky uniknuté materiály zverejnili a umožnili overiť si pravosť či úplnosť informácie, pri Panama Papers neboli originálne informácie zverejnené.

Pokiaľ ide o pôvod informácií, uniknuté dokumenty Panama Papers boli neznámym spôsobom doručené redakcii nemeckého denníka SüddeutscheZeitung (SZ). Tento denník podľa vlastného vyjadrenia pôvodcu informácií nezistil, avšak i tak ich poskytol americkej mimovládnej organizácii International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), ktorá spolupracuje so selektívne vybranými médiami z mnohých krajín sveta.

Financovanie ICIJ tiež vzbudzuje otázniky. Medzi sponzorov patria veľké ekonomické subjekty z USA ako Open Society Foudation (G. Soros), Ford Foundation a ďalšie. Navyše, aj niektoré zo spolupracujúcich médií sú ovládané nielen veľkými finančnými skupinami, ale dokonca i západnými vládami, napr. RadioFreeEurope/Radio Liberty. Pri takto selektívne zvolených cca. 400 mediálnych spolupracovníkoch a korporátnom financovaní by bolo vhodné podporiť dôveryhodnosť novinárskych analýz zverejnením originálnych materiálov.

Nemecký denník SZ otvorene odmietol informácie poskytnúť nielen verejnosti, ale aj orgánom činným v trestnom konaní. Napísal:

„SZ neposkytne údaje k dispozícii ani verejnosti ani orgánom činným v trestnom konaní. Pretože SZ nie je predĺženou rukou prokuratúry ani daňových vyšetrovateľov. Štátne vyšetrovacie orgány v Nemecku či v zahraničí majú už teraz, pri odôvodnenom podozrení, možnosť zhabať príslušné dokumenty.“

Hoci som originály Panama Papers nevidel, som presvedčený, že by sa tam našlo mnoho dôležitých informácií, ktoré daňové orgány nemajú k dispozícii a ktoré by sa im mohli hodiť. Pri neochote poskytnúť údaje verejnosti argumentoval denník i tým, že neexistuje verejný záujem na publikácii údajov súkromných osôb, avšak poskytnutie údajov daňovým orgánom by neprinášalo ani riziko nejakej neželanej bulvarizácie súkromných osôb. Pre tento odmietavý postoj by bolo treba nájsť lepšie zdôvodnenie než iba tvrdenie, že SZ nie je predĺženou rukou daňových orgánov.

 

Putin a ďalší politici?

Z informácií, ktoré boli doteraz zverejnené, sa novinári zamerali hlavne na zverejňovanie údajov o konkrétnych politikoch. Týkalo sa to niektorých politikov zo Západu, najmä islandského premiéra S. Gunnlaugssona, otca britského premiéra Camerona, ale väčšinu politikov uvádzaných ICIJ tvorili „diktátori“. Objavili mená bývalého čínskeho prezidenta, saudského kráľa ale aj sýrskeho prezidenta B. Asada. Mediálne najčastejšie spomínanou osobou bol však určite ruský prezident V. Putin.

V prípade V. Putina ale i novinári z ICIJ priznali, že jeho meno sa nikde v Panama Papers neobjavilo. Vzťah k Panama Papers vytvorili iba prostredníctvom špekulácií o väzbách na niektorých jeho blízkych priateľov, najmä podnikateľa a umelca S. Roldugina. V analýze ICIJ sa uvádza:

„…Roldugin je uvedený ako vlastník offshore spoločností, ktoré obdržali platby od iných spoločností v hodnote desiatok miliónov dolárov… Je možné, že Roldugin… nie je skutočnou osobou, ktorá mala prospech z tohto bohatstva… evidencia naznačuje, že Roldugin konal ako zástupca siete Putinových lojalistov – a možno samotného Putina.“

Konštrukcia o účtoch Putina v Paname je síce zaujímavá, má však množstvo otvorených „premenných“. V prípade Banky Rossija, právnickej firmy Baumgartner, cyperských bánk, spoločnosti Ozero, lyžiarskeho centra Igora, atď. treba tvrdenia o väzbách na Putina podložiť presvedčivejšie. Samozrejme, nemôžme vylúčiť možnosť, že S. Roldugin konal ako nástroj V. Putina, ale je tiež možné, že on sám iba využil úzke osobné kontakty s najvyššími predstaviteľmi Ruska, aby obohatil seba a svoje okolie. O jeho záujme o majetky svedčí, že ešte v roku 1992 sa pustil do podnikania vo firme Petrointeroil, ktorá zanikla v roku 2006.

Zaujímavá by bola aj otázka o motíve V. Putina pre vytváranie offshore účtov v Paname. V. Putin sa zrejme nepotrebuje skrývať pred daňovým vyšetrovaním v Rusku, avšak môže ukladať majetok niekde v zahraničí pre prípad, že by musel utekať pred prípadnou „farebnou revolúciou“. V takom prípade by ale Panama nebola najvhodnejšou destináciou, pretože v Paname majú značný vplyv práve USA a Putinov skrytý majetok by mohli rýchlo zablokovať. Pre Putina by asi bolo vhodnejšie držať účty v oblastiach, ktoré nie sú tak veľmi pod vplyvom USA, napr. v Hongkongu. Účty v Paname majú význam skôr pre niekoho, kto by mohol niekedy pred Putinom utekať.

Za veľmi zaujímavý fakt možno považovať i to, že novinári z ICIJ nezverejnili mená žiadnych politikov z USA. To tiež budí pochybnosti. Ako by asi reagovali západné médiá, keby nejaký venezuelský denník dostal podobný zoznam uniknutých materiálov z panamskej daňovej firmy a poskytol ho ruskej mimovládnej organizácii, sponzorovanej ruskými oligarchami? Tá by potom v spolupráci s vybranými novinármi zverejnila špekuláciu o tom, že Obamovi blízki priatelia spravujú jeho kontá v Paname, ale neuviedla by žiadneho ruského politika. I keď k Panama Papers nemám prístup, predpokladám, že nejaké prepojenia na priateľov vedúcich amerických politikov by sa tam nájsť dali.

 

Súkromníci a daňové raje?

Napriek tomu, že médiá venujú priestor hlavne politikom a ich úlohe v celom škandále, hlavným problémom offshore účtov v Paname sú daňové úniky súkromných subjektov. A taktiež väčšinu offshore účtov vlastnia nie „diktátori“, ale podnikatelia z „demokratických“ krajín. Fakt, že samotný Mossack je advokát pôvodom z Nemecka, naznačuje, že v prípade firmy MossackFonseca tvorili veľkú skupinu klientov práve nemeckí podnikatelia. A firma mala jednu zo svojich 34 kancelárií napr. aj v ČR.

Žiaľ, informácie o významných nemeckých manažéroch a ich panamských offshore spoločnostiach sa denník SZ rozhodol nezverejniť. Píše:

„Ak prominentný nemecký bankový manager skryl svoj dom na Mallorke do schránkovej firmy, ale riadne zaplatil dane, nie je pre nás v princípe dôvod, aby sme o tom informovali.“

Tento výrok považujem za veľmi problematický už preto, lebo hoci prominentní bankoví manažéri predstavujú formálne súkromné subjekty, v skutočnosti disponujú mocou a zdrojmi, ktoré sú významnejšie než v prípade mnohých hláv štátov. Prominentný manažér obrovskej nemeckej banky môže byť oveľa mocnejší než napr. islandský premiér.

Je paradoxné, že hoci v prípade politikov pre zverejnenie stačí, ak sú v Panama Papers uvedení iba ich priatelia, tak v prípade najväčších manažérov nestojí za zverejnenie ani schránková firma v Paname. Lenže táto mediálna predstava o striktnom oddelení súkromnej a verejnej sféry už zďaleka nefunguje. Veľké finančné skupiny ovplyvňujú život ľudí často viac než vlády. Legislatíva sa tvorí podľa požiadaviek investorov a ak sú tí nespokojní, tak žalujú štáty v pochybných arbitrážach. Aj na Slovensku prominentní manažéri Penty ovplyvňujú zdravie občanov viac než ministri vlády SR. Preto treba prominentným manažérom pozerať pri offshore účtoch na prsty aspoň tak ako politikom.

 

Dohoda MCAA a netransparentná Ukrajina?

Obyvatelia Európy už mnoho rokov registrujú rôzne úsporné opatrenia v oblasti ekonomiky. Vidia, že štátom EÚ chýbajú stovky miliárd, ktoré zmizli v tzv. daňových rajoch a tento problém začínajú stále viac registrovať aj kvôli opakujúcim sa dlhovým krízam. O boji s daňovými únikmi sa dnes v Európe veľa hovorí, výsledky sú však marginálne. Jedným z mála relatívnych úspechov je Multilaterálna dohoda kompetentných orgánov (MCAA), ktorá umožňuje automatickú výmenu informácií (AEOI). Tá bola uzavretá v roku 2014 v rámci OECD.

K tejto multilaterálnej dohode do marca 2016 pristúpilo už 97 štátov, vrátane všetkých štátov EÚ a všetkých členov združenia BRICS. Za dôležité treba považovať i to, že k dohode pristúpili rôzne tradičné daňové raje, od Lichtenštajnska až po Britské Panenské ostrovy. O výsledku dohody však bude viac známe až o niekoľko rokov, pretože väčšina zaviazaných štátov začne dohodu aplikovať v rokoch 2017 a 2018.

Z pohľadu Európy je zaujímavé, že k multilaterálnej dohode kompetentných orgánov nepristúpili niektorí dôležití spojenci EÚ, najmä USA. Zatiaľ však nepristúpila ani Ukrajina, hoci tá je podporovaná z daňových zdrojov štátov EÚ. Napriek veľkým deklaráciám o transparentnosti na Ukrajine sa zachoval Kyjev pri tejto dohode netransparentne. Možno iba špekulovať, či reformátori na Ukrajine dúfajú v prílev nie príliš čistých peňazí z Európy do svojich bánk. Iste, tieto peniaze by mohli aspoň trochu oživiť kolabujúcu ukrajinskú ekonomiku, ale ani tu príliš veľké očakávania mať Kyjev nemôže. Ukrajina totiž nemá dostatočnú dôveryhodnosť, ani stabilitu a tie sú podstatné i pre daňových špekulantov. V súvislosti s Ukrajinou nie je bez zaujímavosti ani to, že medzi osobami, ktoré si zakladali offshore firmy v zahraničí, sa ocitol aj prezident P. Porošenko.

 

Zákon FATCA a nové daňové raje v USA?

Aj USA zaujali vo vzťahu k daňovým rajom odlišný postoj. Samozrejme, v USA existuje záujem vysporiadať sa s daňovými únikmi a už v roku 2010 prijali zákon s názvom ForreignAccountTaxComplianceAct (FATCA). Zákon hrozil vysokými sankciami tým finančným subjektom v zahraničí, ktoré nebudú spolupracovať s americkými daňovými orgánmi a neposkytnú im údaje o svojich amerických klientoch. Na základe zákona FATCA neskôr uzavreli USA s rôznymi krajinami sveta bilaterálne dohody, v rámci ktorých sa druhé štáty zaviazali pomáhať americkým daňovým orgánom. Aj kvôli tomu bol v novembri 2015 prijatý v SR zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií… § 10 priamo uvádza: „Na účely tohto zákona sa používajú pojmy, ktoré sú obsahovo vymedzené v dohode FATCA.“

Lenže problémom amerického prístupu pri boji s daňovými únikmi je, že USA nemajú záujem o skutočnú reciprocitu v oblasti výmeny informácií so svojimi partnermi. USA si vynútili od svojich partnerov pri bilaterálnych dohodách značné ústupky. V niektorých prípadoch išlo vlastne len o podriadenie sa režimu amerického zákona FATCA. Podľa režimu tohto zákona môžu USA síce poskytovať daňovým orgánom zahraničných štátov určité údaje, ale samy si vlastným zákonom FATCA určili rozsah informácií, ktoré partnerom v zahraničí poskytnú.

Existuje niekoľko spôsobov, ako možno v daňových rajoch v USA uniknúť pozornosti daňových orgánov zo zahraničia. Zjednodušene možno povedať, že napr. americké banky nemajú povinnosť preverovať tzv. pasívne nefinančné zahraničné korporácie (passivenon-financialforeignentities) z krajín, ktoré uzavreli s USA bilaterálnu dohodu FATCA. Do tejto skupiny subjektov sa môžu dostať niektoré tzv. trusty alebo akciové spoločnosti. Zjednodušený ďalší príklad: ak nejaká firma z Panamy, za ktorou stoja Slováci, vlastní účet v banke v USA a dokonca drží americké cenné papiere, tak jej voči banke v USA stačí certifikovať, že za firmou nestoja americké subjekty.

Americký prístup k reciprocite v oblasti výmeny informácií predstavuje problém, lebo v posledných rokoch sa nové daňové raje vytvorili práve na území USA. Okrem tradičného daňového raja v štáte Delaware, kde v jednej budove vo Wilmingtone sídli asi 285 000 firiem, sa daňovým rajom stali i štáty Wyoming, South Dakota a Nevada. Keďže USA nepristúpili k dohode MCAA, majú tieto daňové raje o to väčšiu perspektívu. Je paradoxné, že hoci USA pomohli zlikvidovať niektoré daňové raje vo svete, nové daňové raje vznikli práve u nich. Daňové raje v USA navyše umožňujú najsilnejšiu formu bankového tajomstva. Výsledkom je tak citeľný odliv kapitálu z tradičných daňových rajov do USA.

 

Výsmech boja s daňovými únikmi

Žiaľ, uvedené príklady naznačujú, že boj s daňovými únikmi sa niekedy viac predstiera než napĺňa. Boj s daňovými únikmi síce nie je žiadna stratená záležitosť, problémom je ale obmedzený záujem skutočných držiteľov moci. Panama Papers sú v tejto súvislosti dosť príznačné: miesto toho, aby sa informácie poskytli verejnosti či daňovým orgánom, korporátne médiá sa pokúšajú predstaviť vytvoriť dojem, že ide o škandál niektorých jednotlivcov. Lenže tu ide o zásadnú chybu celého politicko-ekonomického systému a spôsobuje ju nadvláda špekulantskej oligarchie nad politikmi.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

PS, KHD s SNS sa zhodujú na tom, že vláda boj s pandémiou nezvláda. Danko: Vláda predvádza metódu pokus-omyl

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Meissner)   Vláda boj s pandémiou nového koronavírusu nezvláda. Súčasný lockdown je nesystémový, riešeniu situácie nepomôže. V nedeľnej diskusnej relácii sa na tom zhodli lídri mimoparlamentných strán mimoparlamentných strán PS, KDH a SNS. Úplne jednotní však nie sú napríklad v otázke povinného očkovania "Aká vláda,…

Posledná rozlúčka s Hildou Múdrou bude v stredu 1. decembra

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Posledná rozlúčka s nedávno zosnulou legendárnou krasokorčuliarskou trénerkou Hildou Múdrou bude v stredu 1. decembra od 11.00 h v obradnej sieni bratislavského krematória. Nie je obmedzený počet účastníkov, ale v obradnej sále môžu byť len hostia, ktorí s ňou mali blízky vzťah -…

Vedci zistili, prečo je Antarktída pokrytá ľadom

0 icon

Londýn 28. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Medzinárodný tím vedcov z Tasmánia, Veľkej Británie, Holandska a Nórska odhalil príčinu globálneho ochladenia pred 34 miliónmi rokov, ktoré viedlo k vzniku silnej ľadovej pokrývky v Antarktíde. Štúdia bola zverejnená v časopise Nature Communications Podľa štúdie hral v tomto procese hlavnú úlohu nielen pokles…

Český minister zdravotníctva má koronavírus

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   Český minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch (za ANO) má koronavírus. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz. „Z piatka na sobotu som sa necítil dobre, preto som preventívne išiel na PCR test Ten bohužiaľ ukázal, že som pozitívny. Nastupujem do 14-dňovej izolácie. Vďaka…

Kroky Ruska na hranici s Ukrajinou europoslancov znepokojujú, hovoria o provokácii

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Mikhail Voskresensky, Sputnik, Kremlin)   Ruská federácia v posledných dňoch pri hraniciach s Ukrajinou rozbehla mimoriadne veľké vojenské cvičenia, na ktorých sa zúčastňujú desaťtisíce vojakov a rôzne druhy vojenskej techniky. Západné krajiny na čele so Spojeným kráľovstvom hovoria o možnom vojnovom konflikte medzi Moskvou a Kyjevom.…

Osobný trezor má aj Alžbeta II. Aké je jeho tajomstvo a čo v ňom ukrýva?

0 icon

Londýn 28. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Hovorca britskej kráľovnej Alžbety II. Andrew MacFarlane pre časopis People odhalil tajomstvo kráľovninho prísne stráženého trezoru. Čo myslíte, že obsahuje?  Podľa McFarlanea obsahuje trezor, do ktorého má prístup len úzky okruh členov kráľovskej rodiny, úradne overený závet - kráľovnej i jej príbuzných. V…

Vlhová líderkou slalomu v Killingtone po 1. kole, to druhé postaví jej tréner Gemza

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Robert F. Bukaty)   Petra Vlhová si skvelú slalomovú formu z fínskeho Levi preniesla aj do Severnej Ameriky. Dvadsaťšesťročná Slovenka predviedla najrýchlejšie 1. kolo v nedeľňajšom slalome Svetového pohára alpských lyžiarok v americkom Killingtone a pred tým druhým má náskok dvoch desatín sekundy pred Američankou Mikaelou…

Osuský a Budaj sa v otázke osobnosti Dubčeka nezhodujú

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Koaličné strany vnímajú Alexandra Dubčeka ako významnú osobnosť slovenských dejín a vyzdvihli jeho reformné snahy. Peter Osuský z SaS pripomenul, že Dubček bol aktívnym predstaviteľom totalitného režimu a presvedčeným komunistom. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) to vidí inak. Dubček sa podľa neho jasne…

V ČR v piatok zomrelo 45 zaočkovaných a 45 nezaočkovaných ľudí. Aj ostatné štatistiky z pohľadu očkovania nevyzerajú dobre

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Facebook)   Lekár a analytik Juraj Mesík poukázal, na aktuálne piatkové informácie o počte úmrtí v Českej republike s rozdelením na neočkovaných a očkovaných   Mesík upozornil, že "v Nemecku opäť stúpla sedemdňová incidencia, nakazených je priemerne 446,7 ľudí na 100-tisíc obyvateľov. Ide o najvyššie…

Matovič k Vianociam: Nemali by sme pripúšťať žiadne bubliny a cestovanie medzi okresmi

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Meniť ministra zdravotníctva počas vrcholu tretej vlny pandémie nie je správne. V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister financií a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič „Znefunkčnili by sme tým ministerstvo zdravotníctva. Pán minister…

NAJNOVŠIE

BLOG

Dalimír Solčanský

(Texaský) Trnavský masaker motorovou pílou alebo predstava Igora Matoviča o tom, ako sa robia daňové reformy...

0icon

Tento týždeň sme mali možnosť si vypočuť poslednú časť koncepcie plánovanej daňovej reformy z úst Igora Matoviča – a síce zdanenie živnostníkov a gastro sektora. Tento politik predstavil reformu v tejto časti spôsobom, ktorý je mu vlastný – nech už si pod tým predstavíte hocičo. Symbolom reformy zdaňovania gastro sektora už asi…

Marián Moravčík

JFK – vojnový hrdina a rodený vodca

0icon

Pred pár dňami (22. 11.) uplynulo 28. výročie (1963) atentátu na Johna F. Kennedyho, vtedy prezidenta USA. Na portáli Belobog.sk týmto otvárame novú trvalú rubriku – „História – učiteľka“. To, že prvý článok je venovaný práve príbehu JFK, je (povedzme) náhoda. No na jeho životnom príbehu z mladých rokov, z…

Boris Mesár

Kolóny s technikou NATO sa presúvajú do východnej Európy, aby „reagovali na ruskú agresiu“ + videá

0icon

https://sk.news-front.info/2021/11/28/kolony-s-technikou-nato-sa-presuvaju-do-vychodnej-europy-aby-reagovali-na-rusku-agresiu/ BM : bohužiaľ aj Slovensko sa pridalo k teroristom z NATO a pripravujú sa na útok na Rusko . Čo vám to už v tej armáde načisto hrabe ? Zlyháva vám historická pamäť ? Ste naozaj takí kreténi ,že sa znovu necháte zatiahnuť do útoku na Rusko alebo Bielorusko…

Peter Lipták

Lepší Omicron ako Delta

0icon

Aktuálny výskyt https://liptakpeter.blog.pravda.sk/files/2021/11/zomicron1.png Aktuálna smrtnosť https://liptakpeter.blog.pravda.sk/files/2021/11/zomicron2smrtnost.png V celej južnej Afrike dnes máme prakticky nulový výskyt kovidu s prakticky nulovou smrtnosťou pri cca 3- 20% zaočkovanosti. Nuž a teraz sa my máme začať otriasať strachom, že sa odtiaľ šíri kovid? Jedine, že by bol Omicron nebezpečnejší pr

Viktor Pondělík

Prezident je asi nadčlověk

0icon

Lidé se dělí do minimálně dvou kategorií. I když jsou si všichni před zákonem rovni, přece jenom jsou si někteří z nás tak jaksi rovnější. A v čem se to může projevovat? Třeba i v tom, co se odehrává právě nyní v České republice. Český prezident byl sotva propuštěn z…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke pohľad na zasnežené Vysoké Tatry z podhoria, vo Vysokých Tatrách

Autor: TASR - Adriána Hudecová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

PS, KHD s SNS sa zhodujú na tom, že vláda boj s pandémiou nezvláda. Danko: Vláda predvádza metódu pokus-omyl

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Meissner)   Vláda boj s pandémiou nového koronavírusu nezvláda. Súčasný lockdown je nesystémový, riešeniu situácie nepomôže. V nedeľnej diskusnej relácii sa na tom zhodli lídri mimoparlamentných strán mimoparlamentných strán PS, KDH a SNS. Úplne jednotní však nie sú napríklad v otázke povinného očkovania "Aká vláda,…

Posledná rozlúčka s Hildou Múdrou bude v stredu 1. decembra

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Posledná rozlúčka s nedávno zosnulou legendárnou krasokorčuliarskou trénerkou Hildou Múdrou bude v stredu 1. decembra od 11.00 h v obradnej sieni bratislavského krematória. Nie je obmedzený počet účastníkov, ale v obradnej sále môžu byť len hostia, ktorí s ňou mali blízky vzťah -…

Vedci zistili, prečo je Antarktída pokrytá ľadom

0 icon

Londýn 28. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Medzinárodný tím vedcov z Tasmánia, Veľkej Británie, Holandska a Nórska odhalil príčinu globálneho ochladenia pred 34 miliónmi rokov, ktoré viedlo k vzniku silnej ľadovej pokrývky v Antarktíde. Štúdia bola zverejnená v časopise Nature Communications Podľa štúdie hral v tomto procese hlavnú úlohu nielen pokles…

Český minister zdravotníctva má koronavírus

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   Český minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch (za ANO) má koronavírus. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz. „Z piatka na sobotu som sa necítil dobre, preto som preventívne išiel na PCR test Ten bohužiaľ ukázal, že som pozitívny. Nastupujem do 14-dňovej izolácie. Vďaka…

Kroky Ruska na hranici s Ukrajinou europoslancov znepokojujú, hovoria o provokácii

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Mikhail Voskresensky, Sputnik, Kremlin)   Ruská federácia v posledných dňoch pri hraniciach s Ukrajinou rozbehla mimoriadne veľké vojenské cvičenia, na ktorých sa zúčastňujú desaťtisíce vojakov a rôzne druhy vojenskej techniky. Západné krajiny na čele so Spojeným kráľovstvom hovoria o možnom vojnovom konflikte medzi Moskvou a Kyjevom.…

Osobný trezor má aj Alžbeta II. Aké je jeho tajomstvo a čo v ňom ukrýva?

0 icon

Londýn 28. novembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Hovorca britskej kráľovnej Alžbety II. Andrew MacFarlane pre časopis People odhalil tajomstvo kráľovninho prísne stráženého trezoru. Čo myslíte, že obsahuje?  Podľa McFarlanea obsahuje trezor, do ktorého má prístup len úzky okruh členov kráľovskej rodiny, úradne overený závet - kráľovnej i jej príbuzných. V…

Vlhová líderkou slalomu v Killingtone po 1. kole, to druhé postaví jej tréner Gemza

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Robert F. Bukaty)   Petra Vlhová si skvelú slalomovú formu z fínskeho Levi preniesla aj do Severnej Ameriky. Dvadsaťšesťročná Slovenka predviedla najrýchlejšie 1. kolo v nedeľňajšom slalome Svetového pohára alpských lyžiarok v americkom Killingtone a pred tým druhým má náskok dvoch desatín sekundy pred Američankou Mikaelou…

Osuský a Budaj sa v otázke osobnosti Dubčeka nezhodujú

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Koaličné strany vnímajú Alexandra Dubčeka ako významnú osobnosť slovenských dejín a vyzdvihli jeho reformné snahy. Peter Osuský z SaS pripomenul, že Dubček bol aktívnym predstaviteľom totalitného režimu a presvedčeným komunistom. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) to vidí inak. Dubček sa podľa neho jasne…

V ČR v piatok zomrelo 45 zaočkovaných a 45 nezaočkovaných ľudí. Aj ostatné štatistiky z pohľadu očkovania nevyzerajú dobre

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Facebook)   Lekár a analytik Juraj Mesík poukázal, na aktuálne piatkové informácie o počte úmrtí v Českej republike s rozdelením na neočkovaných a očkovaných   Mesík upozornil, že "v Nemecku opäť stúpla sedemdňová incidencia, nakazených je priemerne 446,7 ľudí na 100-tisíc obyvateľov. Ide o najvyššie…

Matovič k Vianociam: Nemali by sme pripúšťať žiadne bubliny a cestovanie medzi okresmi

0 icon

Bratislava 28. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Meniť ministra zdravotníctva počas vrcholu tretej vlny pandémie nie je správne. V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister financií a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič „Znefunkčnili by sme tým ministerstvo zdravotníctva. Pán minister…

Podkasty

Chcú zabiť slovenský šport?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Kto ukradol z nemocníc 742 pľúcnych ventilátorov za milióny eur?

icon

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Zuzana Čaputová, sa priznala, že po návšteve ružinovskej nemocnice už vie, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením covid-19 je naozaj veľmi vážna, preto treba zmeniť prístup. A dodala, že súhlasí s návrhom epidemiológov, že potrebujeme sprísniť lockdown. A stalo sa. Zrejme je naša pani z Grasalkovičovho...

Prečo píšu Slovenskí katolíci svojim biskupom? Pýtame sa predsedu Správnej rady OZ Slovenskí katolíci Miroslava Vetríka

icon

Bratislava 24. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Katolíci píšu list svojim biskupom. Zaznievajú v ňom vážne výčitky, týkajúce sa výzvy, aby sa veriaci dali zaočkovať proti Covidu 19. Naliehajú na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania, lebo to je „v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha.“ V...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Dalimír Solčanský

(Texaský) Trnavský masaker motorovou pílou alebo predstava Igora Matoviča o tom, ako sa robia daňové reformy...

0icon

Tento týždeň sme mali možnosť si vypočuť poslednú časť koncepcie plánovanej daňovej reformy z úst Igora Matoviča – a síce zdanenie živnostníkov a gastro sektora. Tento politik predstavil reformu v tejto časti spôsobom, ktorý je mu vlastný – nech už si pod tým predstavíte hocičo. Symbolom reformy zdaňovania gastro sektora už asi…

Marián Moravčík

JFK – vojnový hrdina a rodený vodca

0icon

Pred pár dňami (22. 11.) uplynulo 28. výročie (1963) atentátu na Johna F. Kennedyho, vtedy prezidenta USA. Na portáli Belobog.sk týmto otvárame novú trvalú rubriku – „História – učiteľka“. To, že prvý článok je venovaný práve príbehu JFK, je (povedzme) náhoda. No na jeho životnom príbehu z mladých rokov, z…

Boris Mesár

Kolóny s technikou NATO sa presúvajú do východnej Európy, aby „reagovali na ruskú agresiu“ + videá

0icon

https://sk.news-front.info/2021/11/28/kolony-s-technikou-nato-sa-presuvaju-do-vychodnej-europy-aby-reagovali-na-rusku-agresiu/ BM : bohužiaľ aj Slovensko sa pridalo k teroristom z NATO a pripravujú sa na útok na Rusko . Čo vám to už v tej armáde načisto hrabe ? Zlyháva vám historická pamäť ? Ste naozaj takí kreténi ,že sa znovu necháte zatiahnuť do útoku na Rusko alebo Bielorusko…

Peter Lipták

Lepší Omicron ako Delta

0icon

Aktuálny výskyt https://liptakpeter.blog.pravda.sk/files/2021/11/zomicron1.png Aktuálna smrtnosť https://liptakpeter.blog.pravda.sk/files/2021/11/zomicron2smrtnost.png V celej južnej Afrike dnes máme prakticky nulový výskyt kovidu s prakticky nulovou smrtnosťou pri cca 3- 20% zaočkovanosti. Nuž a teraz sa my máme začať otriasať strachom, že sa odtiaľ šíri kovid? Jedine, že by bol Omicron nebezpečnejší pr

Viktor Pondělík

Prezident je asi nadčlověk

0icon

Lidé se dělí do minimálně dvou kategorií. I když jsou si všichni před zákonem rovni, přece jenom jsou si někteří z nás tak jaksi rovnější. A v čem se to může projevovat? Třeba i v tom, co se odehrává právě nyní v České republice. Český prezident byl sotva propuštěn z…

TopDesať

Ruwenzori: Miesto, kde aj obyčajné rastliny majú gigantické rozmery. 1. časť

0 icon

Neprístupné africké Mesačné hory zabaľujú mraky, takže ich asi 300 dní v roku z úpätia vôbec nevidieť. Keď sa oblaky konečne zdvihnú, objavia sa impozantné zasnežené štíty, pod ktorými aj bežné rastliny dorastajú do obrovských rozmerov. Počas svojej poslednej expedície do Afriky v roku 1888 táboril angloamerický novinár a cestovateľ…

TOP 10 vianočných dekorácií, ktoré zvládneš vytvoriť ľavou zadnou

0 icon

V supermarketoch počúvame koledy už od októbra, televízie neprestávajú ľudí bombardovať reklamami na vianočné darčeky a v tebe sa chtiac-nechtiac ten povestný duch Vianoc prebúdza. Potom sa plný chute do nakupovania vyberieš zháňať dekorácie, veď už by sa patrilo. A peňaženka zaplače. Nie je to ale nutné. My ti prinášame 10 top vianočných dekorácií,…

Čo sa nachádza na dne najhlbšieho vrtu na svete?

0 icon

Odstránením tohto zhrdzaveného kovového uzáveru,  vlastne odkryjeme tú najhlbšie vyvŕtanú dieru do zeme. Zaujímavé je, že o vzdialených galaxiách toho vieme viac ako o tom, čo leží zopár kilometrov pod našimi vlastnými nohami. Z tohto dôvodu sa sovietski vedci v roku 1970 rozhodli vyvŕtať do zeme čo najhlbšiu dieru. Nikto pred nimi sa o to…

Inteligencia: 6 chytrých trikov tých najmúdrejších ľudí

0 icon

Inteligencia môže byť sčasti vrodená, ale múdrosť sa určite dá naučiť. Tu je návod ako zmúdrieť v akomkoľvek veku Múdrosť vs. Inteligencia Aj keď si ľudia cenia inteligenciu – porozumenie, zdôvodňovanie, schopnosť učiť sa – tiež si vážia múdrosť, alebo vedomosť a skúsenosť, ktorú zhromažďujeme počas celého života. Vedci, zaoberajúci sa poznávaním nazývajú prvú „kvapalnou inteligenciou“,…

TOP10: Netopiere a neuveriteľné fakty o nich

0 icon

Podľa mnohých paleontológov a vedcov žijú netopiere už milióny rokov, ešte predtým, ako ľudia obývali planétu, a patria medzi najúžasnejšie tvory na svete. Aj keď netopiere nemajú dobrú povesť, pokiaľ ide o vnímanie verejnosti, v skutočnosti sú skvelými tvormi. Zaujíma vás, čo ich robí tak úžasnými? Napríklad aj tieto neuveriteľné fakty. 1. V…

Armádny Magazín

USA rozmiestnia na Ukrajine 6 stíhačiek kvôli útoku na Donbas. Rusko stiahlo k hraniciam 17 stíhačiek

0 icon

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Americká armáda sa rozhodla nasadiť najmenej šesť svojich útočných lietadiel na jednej z leteckých základní ukrajinských vzdušných síl na uskutočnenie vojenskej operácie na Donbase. Má ísť o ľahké útočné lietadlá „Embraer EMB 314 Super Tucano“, ktoré sa predtým používali v Afganistane na útoky proti Talibanu. &

Bielorusko testovalo svoju novú Flautu. Video

0 icon

Bielorusko, 28. november 2021 (AM) – Na vojenskom cvičisku „Obuz-Lesnovsky“ v Bielorusku testovali nový viacnásobný raketový systém RC30 Flauta v kalibri 80 mm. Skúšobnú streľbu vývojársky podnik, ktorý je súčasťou štruktúry Štátneho vojensko-priemyselného výboru Bieloruskej republiky. Informovala o tom tlačová služba Goskomvoenprom.  

Video: Slovenská vojenská technika sa presúva do Lotyšska k hraniciam s Bieloruskom a Ruskom

0 icon

Lotyšsko, 28. november 2021 (AM) – Presun 155 mm samohybných húfnic k bieloruským hraniciam sa v NATO sa nazýva „politika zadržiavania“.   NATO sleduje nezvyčajnú koncentráciu ruských síl pri hraniciach s Ukrajinou, vrátane tankov, delostrelectva a bezpilotných lietadiel,

"Gumové projektily a slzný plyn": Rusko a Čína odmietli iniciatívu Washingtonu usporiadať summit „Za demokraciu“

0 icon

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Ruská federácia a Čína spoločne reagovali na iniciatívu Washingtonu usporiadať medzinárodný summit „Za demokraciu“ pod záštitou Spojených štátov. Spojené štáty americké veria, že majú právo byť považované za morálneho vodcu demokratického sveta, s čím Moskva a Peking otvorene nesúhlasia. Veľvyslanci z Ruska a Číny s

Šéf ruskej rozviedky: Ruská invázia na Ukrajinu nebude

0 icon

Ukrajina, 28. november 2021 (AM) – Riaditeľ ruskej „Zahraničnej spravodajskej služby“ (SVR) Sergej Naryškin opäť verejne ubezpečil, že Rusko neplánuje žiadnu „vojenskú inváziu“ na Ukrajinu.   Šéf SVR odpovedal na túto otázku v sobotňajšom rozhovore v relácii „Vesti“ so Sergejom Brilevom na televíznom kaná

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Na snímke pohľad na zasnežené Vysoké Tatry z podhoria, vo Vysokých Tatrách

Autor: TASR - Adriána Hudecová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali