Sudkyňa Ayşe Pružinec Eren: do diskreditácie nepohodlných sudcov sú zapojení politici aj mainstream

Bratislava 14. septembra 2023 (HSP/Foto:Ivan Lehotský)

 

V auguste sme uverejnili rozhovor so sudkyňou Ayşe Pružinec Eren, v ktorom kriticky hovorila o pomeroch v Súdnej rade a v justícii všeobecne. Druhá strana zareagovala masívnou kampaňou, to si však vyžaduje mnoho vecí dopovedať

Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Ayşe Pružinec Eren
Na snímke sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Ayşe Pružinec Eren

Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Ayşe Pružinec Eren, členka Súdnej rady SR, viceprezidentka Združenia sudcov Slovenska (ZSS) a predsedníčka bratislavskej sekcie ZSS nám nedávno poskytla rozhovor (viď tu), v ktorom opísala, ako funguje Súdna rada a ako sa studená občianska vojna na Slovensku premieta do fungovania justície a právneho štátu.

Jej názoroví oponenti na článok v Hlavných správach zareagovali kampaňou v Denníku N, na stránke Súdnej rady (viď tu), ako aj medzi sudcami, a preto sme sa rozhodli dať sudkyni Ayşe Pružinec Eren priestor, aby mohla odpovedať. Jej odpoveď prikladáme v plnom znení.

 

Ayşe Pružinec Eren: Majú sudcovia dôvod na strach?

JUDr. Javorčíková uverejnila dňa 06. 09. 2023 na stránke súdnej rady článok, ktorý bol zverejnený dňa 05. 09. 2023 v Denníku N a ktorý JUDr. Kontríková, členka hodnotiacej komisie, ktorá napriek tomu, že funkciu sudcu nevykonáva, disponuje prístupom k sudcovskej mailovej pošte, doručila všetkým sudcom.

Tvrdí v ňom, že som zneužila text z Vyhlásenia 5 viet, aby som vo verejnosti vzbudila zdanie, že aj v súčasnosti sú sudcovia ohrozovaní a perzekvovaní, ak slobodne prejavia svoj názor, ale príklady, ktorými sa to snažím dokázať, samy o sebe dokazujú, že sú neporovnateľné s tým, čo sa dialo v justícii v časoch, keď justíciu ovládal Štefan Harabin s jeho podporovateľmi a s politickým krytím vlád Vladimíra Mečiara a Róberta Fica. Uviedla štyri príklady sudcov, ktorým Štefan Harabin pozastavil výkon funkcie z pozície ministra spravodlivosti a predsedu NS SR.

Z konotácie pani Javorčíkovej zároveň vyplýva, že som pri odpovedi na otázku redaktora, či sa spolu s mojimi kolegami nebojíme, že sa nás niekto pokúsi odstaviť alebo kompromitovať, ukradla vety z Vyhlásenia 5 viet, pretože som neuviedla zdroj a zneužila som ich napriek tomu, že som 5 viet nikdy nepodpísala.

Tieto osočenia si nesporne vyžadujú moju reakciu.

Áno, Vyhlásenie 5 viet som nepodpísala, ale ani nečítala a až z článku pani Javorčíkovej som sa dozvedela, že štyri vetné spojenia, ktoré som na dokreslenie súčasnej atmosféry medzi sudcami použila, boli súčasťou Vyhlásenia. K snahe pani Javorčíkovej vykresliť ma ako plagiátora, zneužívajúceho myšlienky prezentované v danom Vyhlásení si dovolím upriamiť jej pozornosť na to, že rovnaký text je možné bez problémov nájsť v článkoch Aktualít, denníka SME, v Trende, Pravde a dokonca v eseji jednej študentky Právnickej fakulty. Tvrdenie pani Javorčíkovej o mojom zneužití, či použití textu bez uvedenia zdroja nasvedčuje tomu, že nerozlišuje medzi metodikou rozhovoru a metodikou písania odborných publikácii, príp. záverečných vysokoškolských prác.

Článok pani Javorčíkovej ma však zaujal z úplne iného dôvodu. Porovnaním trestov, ktoré udelil v rokoch 2008-2009 Štefan Harabin ako minister spravodlivosti štyrom sudcom (pozastavený výkon funkcie sudcu) a príkladmi, ktorými som ilustrovala kompromitáciu niektorých sudcov za posledné skoro štyri roky totiž vyjadrila názor, že sudcom, ktorí sa v súčasnej dobe reálne dopustili porušenia sudcovských povinností nie zanedbateľnej závažnosti, boli uložené len formálne tresty – napomenutia, bez akéhokoľvek dopadu na výkon ich funkcie.

V prvom rade je asi nutné vysvetliť, že redaktorovi som neodpovedala na otázku, kto zo sudcov a ako fatálne bol od roku 2020 potrestaný, ale na otázku, či sa nebojíme kompromitácie, teda snahy „mocných“ poškodiť našu povesť, vážnosť, s cieľom zbaviť sa nás.

Parafrázujúc kolegyňu Záleskú, iba ten, čo posledné skoro štyri roky žil na Mesiaci si nevšimol, akým spôsobom a kto sa snaží umlčať sudcov, ktorí sa odvážili byť v oposite k justičnej politike, ktorú presadili a naďalej presadzujú vrcholní predstavitelia justície a aký meter na sudcov používajú. Avšak oveľa sofistikovanejšie. Do diskreditácie „nevhodných“ sudcov sú totiž zapojení politici, mainstreamové médiá, ktoré pripravujú dokonalé predpolie na nadväzujúce vyjadrenia vrcholových predstaviteľov justície a naopak. O čom hovorím?

1. Úplne prvým väzobným rozhodnutím, ktoré bolo z dôvodu arbitrárneho postupu pri rozhodovaní o námietke zaujatosti zrušené Nálezom Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 428/2020 vo veci sudcu, ktorý bol obvinený v policajnej akcii Búrka, bolo uznesenie senátu 5To (sp. zn. 5 Tost 28/2020 zo dňa 14. júla 2020), v ktorom sa predseda senátu (člen súdnej rady od apríla 2020 do decembra 2020) vyjadril aj k Petrovi Šamkovi, ktorý za obvineného sudcu ponúkol prevzatie záruky za nápravu a ďalšie správanie obvineného sudcu. V odôvodnení tohto rozhodnutia totiž uviedol, že nespĺňa podmienku dôveryhodnosti osoby, ktorá ju ponúka, i keď akceptuje odborné a „možno aj ľudské kvality“ Petra Šamka, a zároveň podrobil kritike jeho editorskú činnosť na webovom portáli Právne listy práve z dôvodu, že si sudca Šamko dovolil kritizovať postup OČTK v akcii „Búrka“ a zverejniť celú threemu na tri dni.

Čo sa dialo ďalej? Nech si čitateľ sám zodpovie na jazyk sa tisnúcu otázku, prečo sa práve toto uznesenie NS SR (ktoré bolo Nálezom ÚS SR zo dňa 28. januára 2021 zrušené) dostalo do dispozície predsedu súdnej rady, ktorý ho v septembri 2020 promptne doručil sudcovskej rade KS BA a žiadal vyvodiť voči Petrovi Šamkovi disciplinárnu zodpovednosť. Naznačoval, že nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, keďže samotný Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí konštatoval, že je nedôveryhodnou osobou, zverejnil threemu a aj sa verejne zastával obvineného sudcu. Sudcovská rada KS BA, ktorej zasadnutia sa zúčastnila čuduj sa svete aj novinárka mienkotvorného Denníka N pani Prúšová, tvrdenia pána Mazáka odmietla a v novembri 2020 potrestal sudcu napomenutím sám. Autor uznesenia NS SR, sudca Kliment sa zároveň v novembri 2020 pre Denník N vyjadril, že sudcovi Šamkovi by bolo vhodné vzniesť obvinenie.

2. Pozornosti mainstreamu, politikov v kooperácii s vrcholnými predstaviteľmi justície neunikol hneď po voľbách v roku 2020 ani vtedajší predseda ŠTS, ktorému končilo funkčné obdobie 10. júna 2020, Michal Truban. Dva týždne po menovaní vlády 13. 04. 2020 zorganizoval vlastnú tlačovú besedu člen politickej strany Za ľudí, z ktorej vzišla ministerka spravodlivosti pani Kolíková, poslanec Šeliga, aby verejnosti o. i. oznámil prečudesné a najmä nadštandardné majetkové pomery tohto sudcu a jeho rodiny. Stačilo, aby v júli 2020 nevyhovel návrhu prokurátora ŠTS a Ing. Bödöra nevzal do väzby a už čelil disciplinárnemu návrhu nového predsedu ŠTS Hrubalu (kandidát Truban vo výberovom konaní na predsedu súdu neuspel, uspel bývalý advokát, u ktorého vykonávala prax advokátskeho koncipienta Mária Kolíková) s trestom preložiť ho na súd nižšieho stupňa. Mediálny lynč a množstvo článkov z mainstreamu, predovšetkým z Denníka N, ktoré sa na tohto sudcu chrlili, je úplne zbytočné spomínať. Čo za zmienku určite stojí je, že predseda súdnej rady spolu s predsedom ŠTS dokonca zorganizovali tlačovú besedu, na ktorej vysvetľovali verejnosti závažnosť konania, resp. nekonania sudcu Trubana, ktorý nenamietol sám seba v tejto trestnej veci napriek tomu, že jeho meno v kauze spomínal jeden svedok. Predseda súdnej rady ako spolunavrhovateľ disciplinárneho návrhu sa nezúčastnil ani jedného z troch pojednávaní na Najvyššom správnom súde, čo mu však nebránilo na zasadnutí súdnej rady v marci 2023 (14. bod programu) tvrdiť, že disciplinárne konanie inicioval z dôvodu, že sudca Truban klamal a nebol disciplinárne potrestaný za to, že nenamietol svoju zaujatosť (viď zvukový záznam). Ako dopadlo disciplinárne stíhanie sudcu Trubana, vieme. O vine rozhodol senát, ktorému predsedal JUDr. Matulník pomerom hlasov 3:2. JUDr. Truban neúspešne namietol jeho zaujatosť z dôvodu, že je v priateľskom vzťahu práve s poslancom Šeligom. Bola som prítomná na všetkých troch pojednávaniach, ktoré boli v tejto veci vytýčené, a predpokladám, že rovnako ako všetci tí, ktorí sme prišli vyjadriť podporu Michalovi Trubanovi, sme zažili silný duševný otras, keď disciplinárny navrhovateľ, predseda ŠTS navrhol vykonať listinný dôkaz, ktorým bol úradný záznam MV SR, Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry, odbor Bratislava 3, 3. operatívne oddelenie, a z ktorého mala zrejme vyplývať odpoveď na žiadosť Jána Hrubalu, o poskytnutie ďalších informácií súvisiacich so skúmaním dokumentovania eventuálnych kontaktov disciplinárne obvineného sudcu a jeho dcéry.

Podľa názoru pani Javorčíkovej dostal zanedbateľný trest v podobe 50-percentných zrážok zo mzdy na pol roka a mediálny lynč celej jeho rodiny, bol ako sudca zrejme povinný ustáť. Zapojenie príslušníkov NAKA v súvislosti s disciplinárnym previnením ktoréhokoľvek sudcu, do zbierania informácií na sudcu a jeho rodinu, ktorá nie je v žiadnom vzťahu k pracovnému pôsobisku svojho otca, je tiež nepochybne bezvýznamnou banalitou.

3. V roku 2021 si „dovolil“ verejnosti dovtedy pomerne neznámy sudca jedného bratislavského okresného súdu Juraj Kapinaj vziať do väzby štyroch vyšetrovateľov. Premiér Heger okamžite zvolal Bezpečnostnú radu štátu. JUDr. Peter Kubina, bývalý poradca pani prezidentky, spoločník advokátskej kancelárie, v ktorej pôsobil súčasný špeciálny prokurátor, vo svojom komentári na sociálnej sieti dňa 22. 10. 2021 reagoval na dané rozhodnutie nasledovne: „Po tomto rozhodnutí som strašne zvedavý ako chcú ďalej pokračovať v trestnom stíhaní a ako by odôvodnili nezrušenie obvinení. A z čisto profesionálneho hľadiska, ak by som v takejto závažnej veci ako právnik dostal až takéto potvrdenie vlastnej nekompetentnosti, aké dostali v tomto prípade od krajského súdu vyšetrovatelia inšpekcie, Santusová, Vyšváder a spol., prokurátor Chylo a Poprac a sudca Kapinaj, tak by som spálil talár, vrátil právnický diplom aj advokátsku licenciu a hľadal by som si inú prácu. Podľa možnosti menej náročnú na intelekt a charakter“.

Toto bol však iba začiatok. Dotyční vyšetrovatelia, verejnosti známi ako elitní, podali na sudcu Kapinaja trestné oznámenie za ohýbanie práva a po tom, ako sa ho na platforme Právne listy zastal Peter Šamko, sudcovskej rade KS BA doručili podnet na podanie disciplinárneho návrhu voči nemu. Sudcovská rada KS BA, rovnako aj predseda KS BA ich podnetu nevyhoveli. Signifikantné pre dobu, ktorú žijeme je to, že mainstreamové, teda tie slušné a príčetné médiá, disponovali týmto podnetom skôr ako sudca, ktorého navrhli elitní vyšetrovatelia disciplinárne trestať.

Predpokladám, že podľa pani Javorčíkovej skutkové tvrdenia advokáta Kubinu určite menovaní nepociťovali ako diskreditáciu, ktorá by mohla ohroziť ich profesijnú česť a určite spolu s Petrom Šamkom nepatria do skupiny sudcov, prokurátorov, či vyšetrovateľov, ktorí sa stali nepohodlnými pre záujmy ľudí ovládajúcich justíciu a verejnú moc.

4. V dňoch 25. 04. 2022 a 26. 04. 2022 uskutočnili príslušníci NAKA raziu na OS BA III, ktorému predsedal JUDr. Roman Fitt, a ktorí od zákonnej sudkyne žiadali, aby im vydala spis k trestnej veci vedenej proti obvineným Ľudovítovi Makóovi a Borisovi Beňovi s utajenou prílohou. Roman Fitt sa obrátil na Súdnu radu a žiadal zaujať stanovisko k postupu OČTK vo vzťahu k súdnej moci, ktorý považoval za nezákonný a zasahujúci do nezávislosti súdu. Na zasadnutí Súdnej rady dňa 18. 05. 2022 pri prejednávaní tohto podnetu pani Javorčíková v rozprave uviedla, že Roman Fitt bol povinný sa príslušníkom NAKA legitimovať, aj keď nešli za ním, mal sa im predstaviť a nezatajovať svoju identitu a keby sa dostavil na súd vo večerných hodinách, pri ich druhom pokuse získať utajenú prílohu, k ničomu by nedošlo. Dňa 10. 06. 2022, na oslavách 20. výročia vzniku Súdnej rady mala pani Kolíková prejav k právnemu štátu, súdnej moci a k rešpektu a v popoludňajších hodinách odvolala z funkcie predsedu súdu Romana Fitta tvrdiac, že nezvládol manažment súdu, pričom si vyjadrenia pani Javorčíkovej v rozprave na zasadnutí súdnej rady osvojila natoľko, že ich použila ako dôvod na odvolanie. Týmto to nekončí. Po vzniku Mestského súdu Bratislava I ministerka spravodlivosti Dubovcová odmietla návrh predsedu tohto súdu vymenovať Romana Fitta za podpredsedu (§ 40 ods. 1 zák. č. 757/2004 Z. z.), nakoľko je v spore s ministerstvom spravodlivosti, keďže správnou žalobou napadol rozhodnutie pani Kolíkovej o jeho odvolaní.

Z dikcie ust. § 40 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. jednoznačne vyplýva, že minister spravodlivosti vymenuje podpredsedu súdu na návrh predsedu súdu, a preto odmietnutie vymenovania Romana Fitta za podpredsedu súdu určite nie je „trestom“ za to, že si dovolil vzoprieť sa nátlaku príslušníkov NAKA, ktorí ho žiadali konať v rozpore so zákonom. Trestom za písomné vyjadrenie nesúhlasu so súdnou mapou, iste nebolo ani identické odmietnutie vymenovať JUDr. Mareka Fila za podpredsedu OS BA I, Máriou Kolíkovou.

5. Dňa 17. 10. 2022 bol uverejnený Otvorený list sudcu Okresného súdu Bratislava II Patrika Števíka adresovaný prezidentke republiky. Aktívni sudcovia, na rozdiel od pani Javorčíkovej, ktorá nie je sudkyňou 4 a pol roka, ale má odvahu posudzovať nálady, ktoré medzi nami panujú, si medzi sebou radšej iba šuškajú, že dôvodom napomenutia, ktoré bolo sudcovi Števíkovi udelené 11 dní po zverejnení Otvoreného listu, bola expresná požiadavka ústredného orgánu štátnej správy, ktorý vykonáva správu súdov. Na stránke ZOJ, platformy bez právnej subjektivity, ktorej hovorkyňou je práve pani Javorčíková bolo už dňa 18. 10. 2022 zverejnené, že skupina členov súdnej rady zaradila do programu zasadnutia prerokovanie výzvy Števíka s tým, že podľa výsledku bude následne vecou osôb s disciplinárnou právomocou voči sudcom, či v tomto konkrétnom prípade svoju právomoc uplatnia (podajú disciplinárny návrh). Myslím, že tí, ktorí sa oboznámili s obsahom Otvoreného listu Patrika Števíka, už názor majú, ten môj som povedala aj v rozhovore s redaktorom Hlavných správ v auguste 2023.

Pani Javorčíková vo svojom článku poukazuje na to, že podpisovanie Vyhlásenia 5 viet v roku 2009 sa skončilo po tom, ako vtedajší predseda vlády označil v médiách signatárov vyhlásenia za lenivcov v talároch, ktorí sa takto snažia zakryť svoje nedostatky a takéto a obdobné označovanie bolo súčasťou diskreditácie a účelového postihovania nepohodlných sudcov a kritikov pomerov v justícii.

Pokračujem teda návratom do prítomnosti.

6. JUDr. František Mozner je sudcom Najvyššieho súdu SR, predsedom trestnoprávneho kolégia NS SR a prezident Združenia sudcov Slovenska a zároveň členom Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) za Slovenskú republiku. Z posledne menovanej pozície si dovolil upozorniť CCJE na to, že návrh súdnej mapy v niektorých častiach nerešpektuje európske štandardy justície.

Svet prezentovaný optikou pani Javorčíkovej určite nepovažuje za cieľ diskreditácie a zničenie jeho reputácie aj na medzinárodnej úrovni, list predsedu Súdnej rady z decembra 2020 adresovaný Poradnej rade európskych sudcov (CCJE), v ktorom označil sudcu Najvyššieho súdu SR za stále podozrivého z pokusu o spoluprácu s tými, ktorí sú vo väzbe za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a ani ochotu pána Mazáka poskytnúť CCJE detaily týchto podozrení, a to z konverzácie Moniky Jankovskej a Mariana Kočnera.

Toho, kto by mohol mať dojem, že článok pani Prúšovej z Denníka N zo dňa 08. 11. 2022, 48 hodín pred voľbami predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, v ktorých kandidoval František Mozner, mal snahu kandidáta kompromitovať spochybňovaním jeho kredibility z dôvodu, že čelil disciplinárnemu návrhu, slovníkom dnešných dní, určite ovládajú temné sily a pani Javorčíková by bola zrejme schopná tvrdiť, že mystifikujem, ak tvrdím, že išlo o cielene načasovanú snahu zdiskreditovať sudcu Moznera, a preto ju to nevyrušuje, veď na konci dňa, bol predsa zvolený.

To, že bol František Mozner, ako prezident ZSS od zverejnenia programového vyhlásenia vlády menovanej dňa 21. 03. 2020 aktívnym oponentom pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti justície, zároveň určite nebolo dôvodom, pre ktorý pani Kolíková podala naňho v deň svojej demisie disciplinárny návrh na základe podnetu jeho kolegu, sudcu NS SR, pána Klimenta.

Oslobodzujúci rozsudok označila členka dočasne poverenej vlády JUDr. Jana Dubovcová za svojvoľný, mimoriadne škodlivý a nemorálny. Napadla ho ústavnou sťažnosťou, ktorá bola novinárom denníka SME a Denníka N sprostredkovaná skôr, ako bola doručená oslobodenému spod disciplinárneho návrhu. Aktivoval sa aj redaktor Denníka N a uverejnil článok s veľavravným titulkom: „Ako Najvyšší správny súd urobil zo sudcu Moznera čistú ľaliu“.

Na záver môjho príspevku mám zopár otázok:

Ak teda Štefan Harabin používal pred viac ako desaťročím voči svojim oponentom devastačné metódy a politickí predstavitelia sa snažili diskreditovať a účelovo postihovať nepohodlných sudcov a kritikov pomerov v justícii, prečo sa Katarína Javorčíková ani raz neohradila voči výrokom pani Kolíkovej, ktorá od roku 2020 oponentov jej súdnej reformy z radov sudcov permanentne nazývala skorumpovanými ?

Ak vtedajší predseda vlády označil v médiách signatárov Vyhlásenia 5 viet za lenivcov v talároch, prečo sa neohradila voči vyjadreniu predsedu Súdnej rady zo dňa 06. 12. 2020, ktorým text signatárov Výzvy sudcov na zachovanie demokracie a právneho štátu, označil za nekritické výkriky, ktoré sú tak nebezpečné pre očistu slovenského súdnictva, ako koronavírus pre nás všetkých?

Ak dňa 04. 07. 2017 vo svojom článku poukazovala na nedodržiavanie Bangalórskych zásad, nakoľko jej prekážalo, že bol tolerovaný stav, keď boli sudcovia verejne škandalizovaní a dehonestovaní za svoje názory zo strany najvyšších predstaviteľov justície”, verejné spochybňovanie rozumových schopností sudcu Harabina redaktorom Denníka N za jeho dehonestáciu už nepovažovala, keď za stanovisko súdnej rady k týmto k medializovaným výrokom nehlasovala?

Odpoveď poznám, odznela pri obdobnom porovnaní na zasadnutí súdnej rady: „To je iné“.

Vrátim sa na úplný začiatok. Na otázku redaktora HS, či sa nebojíme som odpovedala takto: Obava z kompromitácie alebo snahy zbaviť sa nás, najmä v dobe konjuktúry kajúcnikov, resp. spolupracujúcich obvinených, je tu stále.

Po mediálnej smršti, ktorú na plné obrátky spustili politickí nominanti v súdnej rade, spolu s politikmi zo strán, ktoré ešte donedávna tvorili koalíciu, na tri členky súdnej rady po zasadnutí dňa 15. 08. 2023, na ktorom mala prezentovať svoje Stanovisko sudkyňa ŠTS Záleská, už nejde o obavu z kompromitácie, ale o fakt. Chýba už iba meno kajúcnika.

Ayše Pružinec Eren

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

19:32

Ceny ropy boli v pondelok podvečer relatívne stabilné po tom, ako Rusko zmiernilo zákaz vývozu pohonných látok. Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v pondelok o 18.26 h SELČ predával po 89,92 USD (84,57 eura). To bolo o 11 centov alebo 0,12 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania. Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa naopak mierne zvýšila, a to o 7 centov alebo 0,8 % na 93,34 USD za barel.

19:25

Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že v pondelok si predvolalo bulharského veľvyslanca Atanasa Krastina, aby mu vyjadrilo svoj nesúhlas s minulotýždňovým rozhodnutím Bulharska vyhostiť ruského kňaza.

19:17

Na obmedzenie cesnakového zápachu z úst pomáha zjesť niekoľko lyžičiek jogurtu krátko po konzumácii cesnakového jedla. Ukázal to vedecký výskum, podľa ktorého tuk a bielkoviny v jogurte dobre viažu aromatické zložky cesnaku na báze síry.

19:15

Vojenská spolupráca medzi Severnou Kóreou a Ruskom oslabuje mier vo svete, vyhlásil v pondelok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Zároveň potvrdil záväzok USA brániť Južnú Kóreu.

19:07

Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) zostanú vysoké “tak dlho, ako to bude potrebné” na zníženie inflácie v eurozóne na 2 %. Uviedla to v pondelok prezidentka ECB Christine Lagardová.

19:07

Španielska polícia zatkla v španielskej provincii Málaga na juhozápade krajiny 34-ročného kňaza podozrivého zo sexuálnych útokov na viacero žien.

19:04

Spojené štáty poskytnú Poľsku pôžičku vo výške 2 miliárd USD na modernizáciu obrany, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.

Agentúra uviedla, že Poľsko je “verným spojencom Spojených štátov” a jeho bezpečnosť je “životne dôležitá pre kolektívnu obranu východného krídla NATO”.

18:51

Súd ponechal Igora Kolomojského vo vyšetrovacej väzbe a zamietol žiadosti celej skupiny novinárov, poslancov a aktivistov, ktorí žiadali o jeho prepustenie na kauciu.

Igor Kolomojskij
Na snímke Igor Kolomojskij

18:17

Washington prehodnotí svoje ďalšie kroky v Nigeri po nedávnom vojenskom prevrate. V pondelok to vyhlásil minister obrany Lloyd Austin v reakcii na stiahnutie francúzskych jednotiek a francúzskeho veľvyslanca z krajiny.

18:17

Niekoľko príslušníkov ruského leteckého pluku a bezpečnostnej služby zahynulo pri skúmaní ukrajinského útočného dronu v ruskej Kurskej oblasti. V pondelok o tom informoval portál britskej televízie Sky News.

18:06

Spojené štáty oficiálne uznali nezávislosť dvoch tichomorských ostrovných štátov – Cookovych ostrovov a Niue. Oznámil to v pondelok americký prezident Joe Biden na stretnutí s lídrami Fóra tichomorských ostrovných štátov v Bielom dome.

18:03

Neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by teraz nútili Maďarsko ratifikovať vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Vyhlásil to v pondelok v parlamente predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

17:38

Prezidentské voľby v Egypte sa budú konať 10. až 12. decembra. Víťaza krajina vyhlási najneskôr 18. decembra.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke jazierko v Parku zvierat v Stropkove

Autor: TASR-Maroš Černý

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vášeň v Tebe

Miley Cyrus išla naplno a DRASTICKY zmenila účes. Fanúšikovia šokovaní: „Myslela som si, že sú to fotky z roku 2009“ (FOTO)

0 icon

25.09.2023 Redakcia Vášeň v tebe Miley Cyrus je ako chameleón a nebojí sa experimentov so svojím imidžom. Teraz 30-ročný, hladný po vzrušení, sníva o ďalšej metamorfóze. Foto: shutterstoc

Živočíšny tuk je silná zložka z lekárne za 9 eur. Vypĺňa vrásky a funguje ako botox bez ihiel

0 icon

25.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Nájsť účinné hydratačné prípravky môže byť niekedy zložité. Práve tu prichádza na rad výrobok z drogérie, ktorý upokojuje a zabraňuje vysušovaniu a popraskaniu pokožky a obnovuje tak potrebnú vlhkosť. Navyše sa dá kúpiť bez lekárskeho predpisu.

Pomáha nielen na vlasy. Dajte si hrsť do vody a vložte si do nej nohy. Rozdiel uvidíte po 30 minútach

0 icon

25.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Praslička roľná sa pre svoje početné zdraviu prospešné vlastnosti používala už v gréckej a rímskej ríši. Ukázalo sa, že je všeliekom aj na ochorenia nôh. Odporúčame vám, ako si pripraviť kúpeľ pre nohy na báze prasličky roľnej.

Čaj pre zamiokulkas. Dajte mu napiť a rýchlo vyklíčia nové lístky

0 icon

25.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Riadite sa radami svojich susedov a vaše zamiokulky stále nevyzerajú ako tie ich? Rastlina vám chradne pred očami a vy netušíte, čo robiť, aby ste ju oživili? Ak ste ešte nevyskúšali žihľavový spôsob, stojí to za pokus. Tento výživný nálev posilní vaše zamiokulkas.

Pečeň bude dokonalá. Pred vyprážaním urobte jednu vec

0 icon

25.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Ako pripraviť pečeň, aby nebola tvrdá a chutila vynikajúco? Existuje niekoľko trikov, ktoré zo začiatočníka urobia skutočného kuchára. Tí, ktorí robia prvé kroky v kuchyni, si často vyberajú hydinové droby kvôli ich jednoduchému spracovaniu a jemnejšej chuti. Takisto aj bravčová pečeň s cibuľou môže…

Armádny Magazín

Video: Šéfovia bezpečnostných zložiek Stredoafrickej republiky si uctili pamiatku Prigožina a Utkina

0 icon

SAR, 25.september 2023 - Včera sa v Bangui pri pamätníku ruských inštruktorov zišli zástupcovia všetkých bezpečnostných zložiek Stredoafrickej republiky. Uctili si pamiatku Jevgenija Prigožina, Dmitrija Utkina a ďalších p

"Rozširovač" Günther vyzýva: "Okamžite zbombardujte Belehrad!"

0 icon

Kosovo, 25. september 2023 - Šéf Európskeho výboru pre rozšírenie NATO Günther Fehlinger vyzval na bombardovanie Belehradu: "Vyzývam NATO, aby okamžite pripravilo zásah proti Srbsku s cieľom zastaviť eskaláciu situácie okolo Banska. Musíme konať rozhodne, aby sme ochránili mier na Balkáne. Okamžite zbombardujte Belehrad!" "Srbská vojna proti Kosovu sa začala…

Je na rade Gruzínsko? Čo sa stane so Zakaukazskom po páde Karabachu?

0 icon

USA, 25.september 2023 - História nezávislej Náhornej karabašskej republiky sa blíži ku koncu. Strany dosiahli dohodu o prímerí. Dňa 21. septembra sa uskutočnia rokovania medzi predstaviteľmi Karabachu a Azerbajdžanu, na ktorých sa zrejme bude rokovať o podmienkach pripojenia republiky k azerbajdžanskému štátu   Obranná armáda republiky bude odzbrojená a všetky…

Poľsko trestá Ukrajinu: prečo sa Amerika chveje?

0 icon

USA, 25.september 2023 - Diplomatická hádka medzi Kyjevom a Varšavou dosiahla novú úroveň v súvislosti so zákazom dovozu ukrajinského obilia z poľskej strany a následnou hrozbou poľského premiéra Mateusza Morawieckého, že zastaví dodávky zbraní pre Zelenského ako odvetu za sťažnosti Kyjeva vo WTO. Zasiahol nemecký minister obrany Boris Pistorius a poradca…

Expremiér Ukrajiny Azarov hovorí o úplnej strate útočného potenciálu ozbrojených síl Ukrajiny

0 icon

Ukrajina, 25. september 2023 - Ukrajinské vojská prechádzajú od skrachovanej protiofenzívy do obrany, čo je svedectvom úplnej straty útočného potenciálu, vyhlásil bývalý predseda vlády Ukrajiny Nikolaj Azarov.   "Skrachovaný protiútok citlivo udrel po Zelenskom. Lebo kyjevský režim až príliš nadhodnotil očakávania nielen vlastného národa, ale aj západných spojencov. D

TopDesať

Tieto fotografie vám ukážu, akú extrémnu silu môže mať hurikán

0 icon

Hurikán, nesmierne silný prírodný úkaz, ktorý nás fascinuje a straší zároveň. Jeho ničivá sila môže zmeniť krajiny, zanechať za sebou zdevastované oblasti a zasiahnuť do životov tisícov ľudí. V tomto článku sa pozrieme na hurikány očami fotografov, ktorým sa podarilo zachytiť ich extrémnu silu. Tieto fotografie nám odhalia, akú extrémnu silu dokáže…

Dizajn týchto produktov poriadne potrápi vašu myseľ

0 icon

Dizajn niektorých produktov zvykne poriadne zamestnať našu hlavu a náš zrak. Inak tomu nie je ani v tomto prípade. Dizajn vie byť občas poriadne prestrelený. Môžeme sa utešiť, že to dizajnéri mysleli v dobrom, no výsledok je mnohokrát otrasný. Ekologická papierová fľaša nemusí byť taká zelená, ako ste si mysleli. Kondicionér…

Architekti, ktorí diela dotiahli vďaka zručnostiam k dokonalosti

0 icon

Títo architekti sú naozaj majstrami svojho remesla! Videli sme mnoho príkladov nestabilných stavebných konštrukcií, ktoré vyzerajú, že budú každú chvíľu ohrozené. Vďaka tomu ešte viac oceňujeme talent, ktorý stojí za zložitými inžinierskymi výkonmi, v ktorých sa spája krása a funkčnosť. Inžinierske a architektonické zručnosti, ktoré sa podieľajú na tom, aby…

Zradné hádanky, ktoré otestujú vašu inteligenciu!

0 icon

Logické hádanky sú jedným z najúčinnejších spôsobov, ako rozvíjať svoje myslenie a inteligenciu. Nezvyčajné úlohy sú ako "mozgová gymnastika", ktorá je užitočná pre každého. Ponúkame vám, aby ste sa zúčastnili na tomto intelektuálnom minimaratóne, ktorý preverí vašu logiku a pozornosť. Zozbierali sme 6 hádaniek, kde každá jedna je ťažšia ako…

Turbulencie počas letov sa v súčasnosti vyskytujú častejšie

0 icon

Zapnite si bezpečnostné pásy – tu je dôvod, prečo pribúdajú vzduchové turbulencie. Lety sú čoraz hrboľatejšie a odborníci tvrdia, že vedia, čo je na vine.  Čaká nás hrboľatá jazda. Ak ste si v poslednej dobe všimli nárast turbulencií počas leteckej dopravy, nemýlite sa.

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali