Výkonný kancelár KBS Anton Ziolkovský o umelom oplodnení: Najprv ťa vystrašia, že si asi neplodný, potom ťa zavedú do reprodukčného centra, a následne pod vplyvom reklamy či z obavy im dáš zarobiť

Slovensko 20. decembra 2017 (HSP/Foto: AZ)

 

Slovenska republika čelí demografickej kríze. Zároveň však pribúdajú páry, ktoré majú rôzne problémy, a preto sa im nedarí prirodzenou cestou počať dieťa. Zo vzniknutej situácie však vyplýva jeden závažný dôsledok, a to fakt, že sa čoraz viac začína propagovať využitie umelého oplodnenia.

Túžba po dieťati privedie mnohé páry práve do centier umelej reprodukcie. Tento proces však prináša mnohé, na prvý pohľad však ukryté dôsledky, najmä pre páry, ktoré podstúpia tento proces.

Aký je postoj Katolíckej cirkvi k umelému oplodneniu? A aké úskalia prináša táto metóda? Je známe stanovisko Katolíckej cirkvi, ktoré by v konkrétnom prípade schválilo počatie dieťaťa umelým oplodnením? Na tieto a ďalšie otázky nám odpovedal výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský.

Na snímke výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský

 

Aký je váš postoj k umelému oplodneniu?

Umelé oplodnenie sa dnes chápe ako bežný spôsob riešenia situácie, keď je pár neplodný. Je logické, že manželia túžia po dieťati. Reprodukcia sa stala technickou záležitosťou. Reprodukčné centrá rýchlo rastú a pribúda aj počet takto počatých detí. Umelé oplodnenie je obrovským biznisom a tento fakt zásadne poznačuje aj debatu o ňom. Mám obavu, že aj niektorí lekári už rezignovali na liečbu neplodnosti a hneď všetkých posielajú do reprodukčných centier. Tie chcú zarábať. Keď nedávno Viktor Vincze prehovoril o frustrácii z možnej neplodnosti a vyzval mladých mužov, aby si dali spraviť preventívne spermiogram, tak trocha to vyzeralo ako súčasť marketingovej kampane na spopularizovanie reprodukčných centier. Veľmi zjednodušene povedané, najprv ťa vystrašíme, že si asi neplodný, zavedieme ťa do reprodukčného centra, aby si si naň zvykol a ty zakrátko aj pod vplyvom reklamy a zároveň z obavy, že dieťa prirodzene nesplodíš, do centra jednoducho prídeš a dáš im zarobiť. Naozaj premyslený business plán. Namiesto toho, aby sme manželské páry trpezlivo povzbudzovali, aby sa nevzdávali a hľadali prirodzený spôsob, ako sa stať plodnými, ich vyháňame na kliniky a vytvárame mentalitu, že dieťa je tovar, ktorý si jednoducho možno „zadovážiť“.

A to je len jedna stránka mince. Katechizmus Katolíckej cirkvi jasne hovorí: Techniky, ktoré vylučujú spoločné rodičovstvo zásahom osoby, ktorá nepatrí k manželskej dvojici (darovanie spermy alebo vaječnej bunky, prepožičanie maternice), sú závažne nemorálne. Toto porušuje právo dieťaťa narodiť sa z otca a matky, ktorých pozná a ktorí sú medzi sebou spojení v manželstve. Avšak tieto techniky zostávajú morálne neprijateľné, aj keď sa dejú vnútri manželského páru, lebo oddeľujú pohlavný úkon od úkonu plodenia.

 

Aké úskalia vidíte pri počatí dieťaťa pomocou metód umelého oplodnenia?

Je ich mnoho. Žena musí absolvovať hyperstimuláciu vaječníkov, čo môže byť nebezpečné, od muža sa žiada, aby sa ponížil, zabezpečil vlastné pohlavné bunky cez masturbáciu nad pornočasopismi v akejsi diskrétnej miestnosti. O počatí nerozhodne prirodzené prostredie pri pohlavnom styku, ale lekár. Vytvorí niekoľko embryí, teda živých ľudských bytostí, ktoré vloží do maternice. Neskôr on rozhodne, ktoré z nich usmrtí, lebo vyvíjať sa všetky naraz dostatočne nemôžu. A nakoniec prebytočné embryá sa zmrazia. V centrách asistovanej reprodukcie sú ich po celom svete milióny. Obchoduje sa s nimi, využívajú sa na pokusy a keď sú prebytočné, tak sa jednoducho usmrtia. Naozaj sme sa dostali do doby, keď sa s človekom narába ako s tovarom. „Vyrobíme“ si ho kedy chceme a rovnako aj usmrtíme, ak sa nám zdá prebytočný. Všetko so všetkým súvisí. Ak môžeme rozhodnúť o usmrtení ľudskej bytosti po počatí, lebo je prebytočná, prečo by sme o tom nemohli rozhodnúť, keď bude mať povedzme 70 či 80 rokov. A sme pri eutanázii. Nikdy v dejinách sme neboli konfrontovaní s tak drastickou neúctou voči ľudskému životu ako teraz.

Osobne ma mrazí pri pomyslení, že by som v nejakej „mrazničke“ mal súrodenca alebo príbuzného. Ako katolícky kňaz som si istý, že pri umelom oplodnení sa objavia u rodičov, najmä u žien, syndrómy podobné po umelých potratoch. Keď padne eufória z narodeného dieťaťa, mnohí precitnú a budú mať výčitky svedomia. A toto vedomie, že umožnili usmrtiť vlastné deti, ich bude sprevádzať do konca života.

 

Čo si myslíte o obhajobe metód umelého oplodnenia argumentom demografickej krízy?

Demografickú krízu treba riešiť vytvoríme prorodinných opatrení. Vytvorením podmienok, aby sa mladí ľudia nebáli vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu. Nech zlé sociálne podmienky nie sú dôvodom na oddaľovanie vstupu do manželstva a materstva. A rovnako by spoločnosť mala viac oceniť tých rodičov, ktorí v manželstve statočne vychovali viac detí. Naša kultúra však ľudí k tomu vôbec nevedie. Práve naopak. Všade sa predstavujú pohlavný život pred manželstvom a mimomanželské vzťahy či rozvody ako bežná súčasť života. Ak nás kultúra neustále pobáda k svojvoľným rozhodnutiam a nerešpektovaniu Desatora, tak sa nečudujem, že demografickej kríze čelíme. Rozvrat rodinných vzťahov vždy sprevádza spoločenský úpadok.

 

Možno umelé oplodnenie považovať za útok na rodinu?

Určite áno. Rodinu tvoria rodičia dieťaťa, ktorí sú manželmi. Pri umelom oplodnení sa toto stráca. Dieťa má právo poznať svojich biologických rodičov. Tu sa naopak pozývajú anonymní darcovia vajíčok a spermií a dostávajú za to nemalé peniaze. Rovnako nie je dôstojné, aby o počatí dieťaťa, o výbere tej správnej spermie a vajíčka rozhodoval niekto zvonku. Toto konanie je však možné preto, že sa vytvorila mentalita nároku na dieťa, ktoré sa chápe ako tovar. Zaplatím si službu a na konci bude výsledok. Dieťa je však predovšetkým dar, pre kresťanov Boží dar. A na dary nárok neexistuje.

 

Na Slovensku funguje Centrum asistovanej reprodukcie. Máte informácie, čo sa deje s embryami, ktoré vznikajú pri umelom oplodnení a nie sú  vložené do maternice ženy?

Priame informácie nemáme, ale veľmi pravdepodobne sa s nimi narába podobne ako v iných centrách. Sú selektované, usmrcované, možno predávané a možno predmetom pokusov.

 

Sú známe tiež prípady, kedy manželia, ktorí môžu počať prirodzenou cestou podstúpili umelé oplodnenie, aby mali dieťa požadovaného pohlavia. Ako na vás pôsobia takéto požiadavky ľudí?

O takejto požiadavke som nepočul, ale má logiku. Ak si totiž môžem „objednať dieťa“, prečo by som si nemohol zvoliť jeho pohlavie? Viem si predstaviť, že toto môže niekoho napadnúť a určite si viem predstaviť, že sa nájdu kliniky, ktoré takejto požiadavke klientov vyhovejú.

 

Je známe stanovisko Katolíckej cirkvi, ktoré by v konkrétnom prípade schválilo počatie dieťaťa umelým oplodnením?

Určite nie. V Katolíckej cirkvi sa živo diskutuje o bioetických otázkach. Cirkev povzbudzuje vedcov a lekárov, aby sa rozvíjala liečba neplodnosti, ktorá sa stáva vážnym problémom. Umelé oplodnenie nie je nijaká liečba. Nie som odborníkom, ale viem, že veľmi úspešne sa rozvíja tzv. NaPro technológia. Rád využívam túto príležitosť na povzbudenie lekárov, aby sa viac venovali liečbe neplodnosti. Pribúdajú páry, ktoré odmietajú umelé oplodnenie, ale na Slovensku je málo lekárov, ktorí by sa venovali prijateľným alternatívam, najmä NaPro technológii.

 

Čo odporúčate manželom, ktorý nemôžu prirodzenou cestou počať dieťa?

Najskôr chcem podotknúť, že napriek tomu, že umelému oplodneniu sa treba vyhnúť, lebo je z pohľadu katolíka morálne neprijateľné a nesie so sebou aj rôzne iné riziká, chcem povedať, že nesúdim nikoho, kto sa touto cestou vybral. Uvedomujem si, že túžba po dieťati je veľká a chápem, že ak pár nikto nepovzbudí a neukáže im alternatívu, ľahko podľahnú tejto komerčnej ponuke. Deti narodené z umelého oplodnenia sú rovnocenné ľudské bytosti a spôsob ich počatia nebráni, aby boli pokrstené.

Cirkev si uvedomuje závažnosť traumy a utrpenia, ktoré prežíva neplodný pár. Aj samotne Písmo popisuje, aké náročne situácie zažívali neplodne ženy a akú veľkú potupu zakusovali zo strany okolia a žiaľ, dnes nie je tomu inak. Je ľudsky pochopiteľné, že pár pod záťažou svojej situácie a neraz aj tlaku okolia využije umelé oplodnenie v ilúzii, že tým naplní svoju nenaplnenú túžbu. Pre pár sa táto ťažká situácia môže stať cestou hľadania, do čoho skutočne vkladajú svoje šťastie a nádeje. Časom možno pochopia, že prijatie dieťaťa ako daru v správnom čase, hoci aj s odstupom rokov, prinesie viac šťastia do rodiny, ako rýchle riešenia ponúkané centrami, ktoré naopak, v dlhodobom horizonte nesú so sebou vážne morálne dilemy či ešte väčšie zúfalstvo pri hľadaní odpovede ako ich riešiť.

Ako kresťania sa stále môžeme modliť. Je veľmi dôležité, aby sme takýmto párom nerobili situáciu ťažšou nevhodnými otázkami, ale povzbudzovali ich a modlili sa za ne. Ak tento rozhovor čítajú neplodné páry, chcem ich povzbudiť, aby sa nevzdávali, boli trpezliví a prosili o Božiu pomoc. Tiež ich zahŕňam do svojich modlitieb.

 

ThLic. Anton Ziolkovský PhD., sa stal výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska v 1. augusta 2009. Narodil sa Spišskej Novej Vsi. Základnú teológiu absolvoval na Teologickom inštitúte Univerzity Komenského v Spišskom Podhradí. Kňazskú vysviacku prijal v júni 2002. Ako sám uvádza „vtedy sa nič neskončilo, iba začalo.“

Následne pôsobil ako kaplán v Kežmarku. Od roku 2004 do roku 2008 študoval v Ríme, kde získal na Pápežskej univerzite sv. Gregora licenciát z fundamentálnej teológie a napísal prácu pod vedením P. Donatha Hercsika „Il concetto di sensus fidelium nelle proposte di Wolfgang Beinert e di Dario Vitali“.

Jeho ďalším pôsobiskom sa následne stala farnosť Ružomberok. V tom čase zároveň obhájil na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity pod vedením prof. Jána Dudu doktorandskú dizertačnú prácu s názvom “Sensus fidelium v školskej katechéze” v štúdijnom odbore Teória vzdelávania náboženskej výchovy – katolíckej.

Anton Ziolkovský je zároveň spoluzakladateľom a výkonným redaktorom časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť – Nové Horizonty; predsedom občianskeho združenia Klub priateľov Ferka Skyčáka a členom výkonnej rady združenia katolíckych žurnalistov Network Slovakia.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

10:21

Izraelská polícia informovala, že počas provládnych demonštrácií, ktoré sa konali v pondelok v Jeruzaleme, zadržala troch prívržencov krajnej pravice podozrivých z fyzických útokov na arabských okoloidúcich.

10:16

Austrálsky amatérsky hľadač zlata objavil v štáte Victoria rekordne veľkú zlatú hrudu s hmotnosťou 4,6 kilogramu. Jej hodnota sa odhaduje na 240.000 austrálskych dolárov (149.000 eur).

09:47

Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na utorok zlikvidovala 12 z 13 dronov-kamikadze vyslaných ruskou armádou. Zneškodnila aj jeden prieskumný dron Granat-4.

09:42

Severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval na zvýšenie produkcie jadrových materiálov a výrobu účinnejších zbraní. Informovali o tom v utorok štátne médiá v Pchjongjangu.

09:29

Vo veku 84 rokov zomrel v pondelok večer svetoznámy taliansky novinár Gianni Mina. Reportér talianskej televízie Rai sa preslávil rozhovormi s medzinárodne známymi osobnosťami, predovšetkým z oblasti politiky a športu.

09:08

Jednotné pravidlá pre trh s kryptomenami by mal upraviť návrh európskeho nariadenia Markets in Crypto Assets (MiCA). Nová legislatíva stanovuje aj pravidlá na odstúpenie od zmluvy.

08:48

Ukrajinské médiá zverejnili uniknutú 30-minútovú nahrávku rozhovoru, ktorej aktérmi mali byť prominentný ruský hudobný producent Josif Prigožin a miliardár Farchad Achmedov. Obaja v ňom kritizujú vojnu na Ukrajine i ruskú vládu.

08:12

Najmenej 20 ľudí prišlo v pondelok o život na juhozápade Saudskej Arábie po tom, ako autobus narazil do mosta, prevrátil sa a začal horieť. Nehoda sa stala v provincii Asír susediacej s Jemenom. Autobus viezol pútnikov do mesta Mekka.

07:48

Posádky dvoch člnov ruskej Tichomorskej flotily v rámci vojenského cvičenia v Japonskom mori zasiahli cvičný cieľ, ktorý sa nachádzal v Zálive Petra Veľkého vzdialenom asi 100 kilometrov, uviedla v utorok tlačová služba flotily.

07:32

Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v pondelok zamietla návrh rezolúcie predložený Ruskom, ktorý vyzýval Radu na nezávislé vyšetrenie vlaňajších výbuchov na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori.

07:29

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v pondelok začala týždňovú cestu po Afrike. Sľúbila podporu Ghane, ktorá je pilierom demokracie v oblasti západnej Afriky.

06:58

Vedenie izraelských odborov Histadrut ukončilo v pondelok večer jednodňový generálny štrajk. Premiér Benjamin Netanjahu predtým na neskôr odložil kontroverznú reformu súdnictva, voči ktorej sa v Izraeli už mesiace masovo protestuje.

06:50

Bývalý taiwanský prezident Ma Jing-ťiou pricestoval v pondelok do Číny. Taiwanská vládnuca strana jeho cestu označila za poľutovaniahodnú. Na návšteve pevninskej Číny bude do 7. apríla, pričom neabsolvuje žiadne oficiálne stretnutia.

06:45

V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev v pondelok neskoro večer miestneho času nastalo viacero výbuchov, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko.

06:39

Na Ukrajinu dorazili tanky Challenger 2, ktoré Kyjevu prisľúbila Británia. V pondelok to uviedla hovorkyňa ukrajinského ministerstva obrany Iryna Zolotarová.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zabi blížneho svojho

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (TASR/HSP/Foto: Screenshot)   Slovenské ministerstvo obrany sa pýši tým, že plní záväzok NATO dávať na obranu 2 % HDP. Plní ho len niekoľko členských štátov (USA, pobaltské štáty, Poľsko, Grécko, Veľká Británia), pričom Grécko je špecifický prípad vzhľadom na neustále napätie medzi ním a Tureckom V…

V Námestove sa už zas odkopal. Odpoveď Matoviča bola výsmechom nielen morálke

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann)   Vyznať sa v tom, ako morálku chápe expremiér, exminister a poslanec NR SR Igor Matovič, môže byť pre bežného človeka značne mätúce. V jeho podaní to nie je pevná konštrukcia, skôr sa podobá divadelným kulisám, ktoré sa menia podľa toho, čo sa…

Káčer vníma Fica ako slovenského Trumpa. Smer mu posiela odkaz

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Včerajšia Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR Ministerstva zahraničných vecí priniesla vystúpenia ministra Rastislava Káčera či prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Podľa vyjadrení predstaviteľov najsilnejšej parlamentnej opozičnej strany Smer-SSD boli tieto hodnotiace výstupy odtrhnuté od reality Podľa pondelkových vyjadrení Rastislava Káčera na hodnotiacej…

Toto sa Matovičovi páčiť nebude. Taraba prišiel s protinávrhom k nápadu

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Nedávno sme sa venovali návrhu zákona o odmeňovaní poslancov od Igora Matoviča, ktorý predložil v NR SR. Chce znížiť platy poslancom s tým, že by poslancovi zvyšok platu doplácala strana podľa kritérií, ktoré zverejní Svoje námietky vtedy vyslovil Milan Mazurek (Republika). Podľa…

Poslanci začínajú rokovanie diskusiou o zmenách v sociálnom poistení

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú 9. rokovací deň aktuálnej 88. schôdze sériou sociálnych zákonov. Okrem viacerých návrhov zmien v zákone o sociálnom poistení majú v programe aj novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení…

Najlepšie veľkonočné výpredaje na rok 2023, ktoré vám pomôžu aktualizovať počítač s originálnym softvérom Microsoft lacno už za 7,25 €

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (PR článok/Foto:screenshot)   Ak stále používate zastaraný operačný systém alebo staršiu verziu balíka Office, váš počítač sa stáva menej bezpečným a kompatibilným s najnovším softvérom. Je čoraz dôležitejšie chrániť svoje zariadenie pred kybernetickými hrozbami. Práve v tomto prípade môže mať aktualizácia na systém Windows 11 alebo…

Dôsledky samitu Putina a Si znepokojili Indiu

0 icon

Moskva 28. marca 2023 (HSP/timesofindia/Foto:TASR/AP-Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin)   Times of India: Posilnenie vzťahov medzi Ruskom a Čínou znepokojuje Indiu, píše vo svojom článku v indických novinách publicista Satendra Dev Pradhan Návšteva Si Ťin-pchinga v Moskve znepokojila Indiu, ktorá má úzke vzťahy s Ruskom a nepriateľské vzťahy s Čínou, napísal…

Nezvolenie Klusa za audítora nebolo kvôli listu Sulíka, tvrdí český europoslanec

0 icon

Bratislava 28. marca 2023 (HSP/Foto:Twitter)   Keď kandidáta Martina Klusa nominovaného slovenskou vládou na člena Európskeho dvora audítorov (EDA), členovia výboru odmietli a z celkového počtu 23 audítorov nedostal ani jediný hlas, začali sa hľadať vinníci. Jediným a hlavným vinníkom mal byť predseda (SaS) Sulík, ktorý mal údajne rozposlať europoslancom…

Bývalá prokurátorka Haagského tribunálu a jej vyjadrenie o používaní ochudobneného uránu zo strany NATO

0 icon

Belehrad 28. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP)   V roku 2001 Carla Del Ponte, vtedajšia hlavná  prokurátorka Medzinárodného trestného tribunálu Haagskeho tribunálu pre bývalú Juhosláviu, označila použitie zbraní s ochudobneným uránom zo strany NATO za „vojnový zločin". Odvtedy sa hovorí o takzvanom „balkánskom syndróme“ – súbore chorôb,  ako sú Hodgkinove lymfómy a…

Znamenal transrodový vrah z Tennessee koniec transrodovej eufórie?

0 icon

Tennessee 28. marca 2023 (HSP/sonar21/Foto:Twitter)   Dnešná masová streľba v kresťanskej škole v Tennessee, ktorú spáchal transrodový podivín, poriadne zamiešala karty do agendy tohto prebudeného štátu v súvislosti s kontrolou zbraní a právami transrodových osôb. Pre tých, ktorí žijú v jaskyni, uvádzame rozhodujúce podrobnosti, píše Larry Johnson Dvadsaťosemročná Audrey Haleová…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Poláček

Milan Šupa

Zopár zásadných úvah o modlitbe

0icon

Ak sa chce niekto efektívne modliť, potrebuje mať určitú znalosť stvorenia a jeho úrovní. Keď ju totiž nemá, jeho modlitba vyznieva do prázdna a neprináša žiaden úžitok. To môže mať za následok, že človek na modlitbu rezignuje, zanevrie a natrvalo sa vzdá tohto jedinečného fenoménu. Modlitba však naozaj funguje, iba…

Zdenko Drdol

Problémy dnešnej doby

0icon

Slovensko sa rúti do budúcnosti bezhlavo, nekoncepčne. Podľa môjho skromného odhadu sa približne jedna tretina ľudí k nasledujúcim voľbám opäť nechystá. Veľmi častým argumentom tu je, že potenciálni voliči nevidia rozdiel medzi str

Gustáv Murín

Spravodlivosť podľa Matoviča

0icon

V rovnomennej knihe opisujem ako vláda vedená pôvodne Igorom Matovičom prišla s ľúbivým sloganom o tom, že vďaka nej bude mať polícia „rozviazané ruky“. Nikto, okrem nich samých, netušil, že to bude znamenať bezuzdné porušovanie procesných úkonov i právnych základov spravodlivosti. Mentálne vyšinutý jedinec tak v 

René Pavlík

Bezpečnosť štátu

0icon

  Je otázkou času a zlovôle záujemcu, aby bezbranného obral o všetko čo sa mu páči. Je fuk, či oberá  dieťa, starčeka, alebo štát. Bezbranný je preto bezbranný, lebo nemá zbraň. Nemá sa čím brániť. Neviem to vysvetliť lepšie ako to dokázal Heger s protilátkami, alebo menšinovou vládou, napriek tomu…

Armádny Magazín

Arestovič posunul ukrajinskú ofenzívu na máj až jún. Rusi majú nového veliteľa skupiny vojsk

0 icon

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – Bývalý poradca v kancelárii prezidenta Ukrajiny Alexej Arestovič poskytol rozhovor v litovskej televízii. Vo vysielaní litovského televízneho kanála d

Fíni sa pripravujú na vojnu za "severský spôsob života". Zabudli na osud Hitlerových "severských bojovníkov"?

0 icon

USA, 28. marec 2023 (AM) – Helsinki, ktoré ešte neukončili prístupový proces do NATO, už udelili povolenie na prevádzku lietadiel aliancie vo vzdušnom priestore krajiny. Prvý let uskutočnilo spoločné prieskumné lietadlo RC-135 Rivet amerických vzdušných síl v sprievode bezpilotného prostriedku a zhromažďovalo informác

Jadrové zbrane v Bielorusku zničia jeden z hlavných mýtov na Západe

0 icon

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – "Poľsko bude teraz oveľa obozretnejšie pri rozhodovaní o koncentrácii síl v blízkosti hraníc s Bieloruskom." Týmito slovami si odborníci vysvetľujú senzačné vyhlásenie Vladimíra Putina o jeho pripravenosti rozmiestniť ruské jadrové zbrane v Bielorusku. Reakcia Európy je paradoxná: EÚ z neja

Dôležitá je šírka rozbitého ľadu a rádius. Rusko dostane ďalšie dva jadrové ľadoborce Arktika

0 icon

Slovensko, 28. marec 2023 (AM) – Stanovili sa termíny položenia piateho a šiesteho sériového univerzálneho ľadoborca ​​s jadrovým pohonom projektu 22220 „Arktika“, ktorého kontrakt na stavbu dostal vo februári tohto roku „Baltijskij Zavod“ v Petrohrade - uviedol Maxim Kulinko, zástupca vedúceho riaditeľstva Severnej námornej cesty Štátnej korporácie Rosatom

Londýn vytvára precedens, ktorý zasiahne celý Západ. Najvyšší súd rozhodol o "Janukovyčovom dlhu"

0 icon

Slovensko, 27. marec 2023 (AM) – Británia má odvahu nielen vyvlastniť ruský majetok, ale aj podniknúť také radikálne kroky, ako je odmietnutie dlžníckeho štátu plniť si svoje záväzky voči veriteľovi. Londýn podporil želanie Kyjeva nesplatiť dlh Ukrajiny Ruskej federácii. Tlačová agentúra Bloomberg 16. marca priniesla správu: Ukrajina vyhrala na Najvyššom súde…

TopDesať

Trápi ťa stres? Tieto techniky ti ho pomôžu eliminovať

0 icon

Trápi ťa stres? Vďaka týmto technikám a cvikom ho dokážeš eliminovať oveľa skôr, ako si myslíš. Iba v USA trpí úzkostnými poruchami viac ako 40 miliónov dospelej populácie. Okrem toho približne 77% ľudí uviedlo, že zvýšená hladina stresu má negatívny vplyv na ich fyzické zdravie. Samozrejme, nemáme žiadne magické riešenie…

Poznáš vlajky krajín? Tento kvíz preverí tvoje vedomosti

0 icon

Dával si pozor na hodinách geografie? Možno už prešiel nejaký ten čas, od kedy si naposledy sedel v lavici. Dnes sa spoločne pozrieme na tento kvíz, ktorý overí tvoje vedomosti a ty tak zistíš, ako dobre poznáš vlajky jednotlivých krajín. V dnešnom kvíze sa zameriame na vlajky krajín. Už ako…

Iba pár ľudí dokáže v priebehu 7 sekúnd objaviť ukrytý citrón

0 icon

Optická ilúzia vďaka ktorej si otestuješ svoje IQ. Ľudia s vyšším IQ majú väčšiu pravdepodobnosť, že vyriešia túto hádanku. Iba zopár ľudí dokáže na obrázku za 7 sekúnd nájsť ukrytý citrón.   [the_ad id="80455"]   Táto optická ilúzia dokonale poslúži na otestovanie tvojho IQ. Ilúzie sú ohromujúce, hlboko fascinujúce, tvar meniace obrazy…

Prvé zviera, ktoré uvidíš na obrázku ti prezradí veľa o tvojej osobnosti

0 icon

Čo ti prvé napadlo pri pohľade na titulnú fotografiu článku? V dnešnom článku budeš mať za úlohu pozrieť sa na obrázok nižšie. Nachádza sa na ňom viacero zvierat. Prvé zviera, ktoré na obrázku uvidíš ti prezradí veľa o tvojej osobnosti. Obyčajné pričuchnutie k tričku je jedným zo spôsobov, ako zistiť…

Takto vyzerá väzenie vo svete. Ten kontrast je dychberúci!

0 icon

Veril by si, že niektoré väznice sveta vyzerajú lepšie ako slovenské nemocnice či hotely? A v niektorých krajinách sú podmienky vo väzenských celých horšie ako v tvojich najhorších snoch. Zaujíma ťa, ako vyzerá väzenie v rôznych krajinách? TOP10 ti to dnes ukáže. Stále viac ľudí je za mrežami. Podľa Inštitútu…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali