Výkonný kancelár KBS Anton Ziolkovský o umelom oplodnení: Najprv ťa vystrašia, že si asi neplodný, potom ťa zavedú do reprodukčného centra, a následne pod vplyvom reklamy či z obavy im dáš zarobiť

Slovensko 20. decembra 2017 (HSP/Foto: AZ)

 

Slovenska republika čelí demografickej kríze. Zároveň však pribúdajú páry, ktoré majú rôzne problémy, a preto sa im nedarí prirodzenou cestou počať dieťa. Zo vzniknutej situácie však vyplýva jeden závažný dôsledok, a to fakt, že sa čoraz viac začína propagovať využitie umelého oplodnenia.

Túžba po dieťati privedie mnohé páry práve do centier umelej reprodukcie. Tento proces však prináša mnohé, na prvý pohľad však ukryté dôsledky, najmä pre páry, ktoré podstúpia tento proces.

Aký je postoj Katolíckej cirkvi k umelému oplodneniu? A aké úskalia prináša táto metóda? Je známe stanovisko Katolíckej cirkvi, ktoré by v konkrétnom prípade schválilo počatie dieťaťa umelým oplodnením? Na tieto a ďalšie otázky nám odpovedal výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský.

Na snímke výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský

 

Aký je váš postoj k umelému oplodneniu?

Umelé oplodnenie sa dnes chápe ako bežný spôsob riešenia situácie, keď je pár neplodný. Je logické, že manželia túžia po dieťati. Reprodukcia sa stala technickou záležitosťou. Reprodukčné centrá rýchlo rastú a pribúda aj počet takto počatých detí. Umelé oplodnenie je obrovským biznisom a tento fakt zásadne poznačuje aj debatu o ňom. Mám obavu, že aj niektorí lekári už rezignovali na liečbu neplodnosti a hneď všetkých posielajú do reprodukčných centier. Tie chcú zarábať. Keď nedávno Viktor Vincze prehovoril o frustrácii z možnej neplodnosti a vyzval mladých mužov, aby si dali spraviť preventívne spermiogram, tak trocha to vyzeralo ako súčasť marketingovej kampane na spopularizovanie reprodukčných centier. Veľmi zjednodušene povedané, najprv ťa vystrašíme, že si asi neplodný, zavedieme ťa do reprodukčného centra, aby si si naň zvykol a ty zakrátko aj pod vplyvom reklamy a zároveň z obavy, že dieťa prirodzene nesplodíš, do centra jednoducho prídeš a dáš im zarobiť. Naozaj premyslený business plán. Namiesto toho, aby sme manželské páry trpezlivo povzbudzovali, aby sa nevzdávali a hľadali prirodzený spôsob, ako sa stať plodnými, ich vyháňame na kliniky a vytvárame mentalitu, že dieťa je tovar, ktorý si jednoducho možno „zadovážiť“.

A to je len jedna stránka mince. Katechizmus Katolíckej cirkvi jasne hovorí: Techniky, ktoré vylučujú spoločné rodičovstvo zásahom osoby, ktorá nepatrí k manželskej dvojici (darovanie spermy alebo vaječnej bunky, prepožičanie maternice), sú závažne nemorálne. Toto porušuje právo dieťaťa narodiť sa z otca a matky, ktorých pozná a ktorí sú medzi sebou spojení v manželstve. Avšak tieto techniky zostávajú morálne neprijateľné, aj keď sa dejú vnútri manželského páru, lebo oddeľujú pohlavný úkon od úkonu plodenia.

 

Aké úskalia vidíte pri počatí dieťaťa pomocou metód umelého oplodnenia?

Je ich mnoho. Žena musí absolvovať hyperstimuláciu vaječníkov, čo môže byť nebezpečné, od muža sa žiada, aby sa ponížil, zabezpečil vlastné pohlavné bunky cez masturbáciu nad pornočasopismi v akejsi diskrétnej miestnosti. O počatí nerozhodne prirodzené prostredie pri pohlavnom styku, ale lekár. Vytvorí niekoľko embryí, teda živých ľudských bytostí, ktoré vloží do maternice. Neskôr on rozhodne, ktoré z nich usmrtí, lebo vyvíjať sa všetky naraz dostatočne nemôžu. A nakoniec prebytočné embryá sa zmrazia. V centrách asistovanej reprodukcie sú ich po celom svete milióny. Obchoduje sa s nimi, využívajú sa na pokusy a keď sú prebytočné, tak sa jednoducho usmrtia. Naozaj sme sa dostali do doby, keď sa s človekom narába ako s tovarom. „Vyrobíme“ si ho kedy chceme a rovnako aj usmrtíme, ak sa nám zdá prebytočný. Všetko so všetkým súvisí. Ak môžeme rozhodnúť o usmrtení ľudskej bytosti po počatí, lebo je prebytočná, prečo by sme o tom nemohli rozhodnúť, keď bude mať povedzme 70 či 80 rokov. A sme pri eutanázii. Nikdy v dejinách sme neboli konfrontovaní s tak drastickou neúctou voči ľudskému životu ako teraz.

Osobne ma mrazí pri pomyslení, že by som v nejakej „mrazničke“ mal súrodenca alebo príbuzného. Ako katolícky kňaz som si istý, že pri umelom oplodnení sa objavia u rodičov, najmä u žien, syndrómy podobné po umelých potratoch. Keď padne eufória z narodeného dieťaťa, mnohí precitnú a budú mať výčitky svedomia. A toto vedomie, že umožnili usmrtiť vlastné deti, ich bude sprevádzať do konca života.

 

Čo si myslíte o obhajobe metód umelého oplodnenia argumentom demografickej krízy?

Demografickú krízu treba riešiť vytvoríme prorodinných opatrení. Vytvorením podmienok, aby sa mladí ľudia nebáli vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu. Nech zlé sociálne podmienky nie sú dôvodom na oddaľovanie vstupu do manželstva a materstva. A rovnako by spoločnosť mala viac oceniť tých rodičov, ktorí v manželstve statočne vychovali viac detí. Naša kultúra však ľudí k tomu vôbec nevedie. Práve naopak. Všade sa predstavujú pohlavný život pred manželstvom a mimomanželské vzťahy či rozvody ako bežná súčasť života. Ak nás kultúra neustále pobáda k svojvoľným rozhodnutiam a nerešpektovaniu Desatora, tak sa nečudujem, že demografickej kríze čelíme. Rozvrat rodinných vzťahov vždy sprevádza spoločenský úpadok.

 

Možno umelé oplodnenie považovať za útok na rodinu?

Určite áno. Rodinu tvoria rodičia dieťaťa, ktorí sú manželmi. Pri umelom oplodnení sa toto stráca. Dieťa má právo poznať svojich biologických rodičov. Tu sa naopak pozývajú anonymní darcovia vajíčok a spermií a dostávajú za to nemalé peniaze. Rovnako nie je dôstojné, aby o počatí dieťaťa, o výbere tej správnej spermie a vajíčka rozhodoval niekto zvonku. Toto konanie je však možné preto, že sa vytvorila mentalita nároku na dieťa, ktoré sa chápe ako tovar. Zaplatím si službu a na konci bude výsledok. Dieťa je však predovšetkým dar, pre kresťanov Boží dar. A na dary nárok neexistuje.

 

Na Slovensku funguje Centrum asistovanej reprodukcie. Máte informácie, čo sa deje s embryami, ktoré vznikajú pri umelom oplodnení a nie sú  vložené do maternice ženy?

Priame informácie nemáme, ale veľmi pravdepodobne sa s nimi narába podobne ako v iných centrách. Sú selektované, usmrcované, možno predávané a možno predmetom pokusov.

 

Sú známe tiež prípady, kedy manželia, ktorí môžu počať prirodzenou cestou podstúpili umelé oplodnenie, aby mali dieťa požadovaného pohlavia. Ako na vás pôsobia takéto požiadavky ľudí?

O takejto požiadavke som nepočul, ale má logiku. Ak si totiž môžem „objednať dieťa“, prečo by som si nemohol zvoliť jeho pohlavie? Viem si predstaviť, že toto môže niekoho napadnúť a určite si viem predstaviť, že sa nájdu kliniky, ktoré takejto požiadavke klientov vyhovejú.

 

Je známe stanovisko Katolíckej cirkvi, ktoré by v konkrétnom prípade schválilo počatie dieťaťa umelým oplodnením?

Určite nie. V Katolíckej cirkvi sa živo diskutuje o bioetických otázkach. Cirkev povzbudzuje vedcov a lekárov, aby sa rozvíjala liečba neplodnosti, ktorá sa stáva vážnym problémom. Umelé oplodnenie nie je nijaká liečba. Nie som odborníkom, ale viem, že veľmi úspešne sa rozvíja tzv. NaPro technológia. Rád využívam túto príležitosť na povzbudenie lekárov, aby sa viac venovali liečbe neplodnosti. Pribúdajú páry, ktoré odmietajú umelé oplodnenie, ale na Slovensku je málo lekárov, ktorí by sa venovali prijateľným alternatívam, najmä NaPro technológii.

 

Čo odporúčate manželom, ktorý nemôžu prirodzenou cestou počať dieťa?

Najskôr chcem podotknúť, že napriek tomu, že umelému oplodneniu sa treba vyhnúť, lebo je z pohľadu katolíka morálne neprijateľné a nesie so sebou aj rôzne iné riziká, chcem povedať, že nesúdim nikoho, kto sa touto cestou vybral. Uvedomujem si, že túžba po dieťati je veľká a chápem, že ak pár nikto nepovzbudí a neukáže im alternatívu, ľahko podľahnú tejto komerčnej ponuke. Deti narodené z umelého oplodnenia sú rovnocenné ľudské bytosti a spôsob ich počatia nebráni, aby boli pokrstené.

Cirkev si uvedomuje závažnosť traumy a utrpenia, ktoré prežíva neplodný pár. Aj samotne Písmo popisuje, aké náročne situácie zažívali neplodne ženy a akú veľkú potupu zakusovali zo strany okolia a žiaľ, dnes nie je tomu inak. Je ľudsky pochopiteľné, že pár pod záťažou svojej situácie a neraz aj tlaku okolia využije umelé oplodnenie v ilúzii, že tým naplní svoju nenaplnenú túžbu. Pre pár sa táto ťažká situácia môže stať cestou hľadania, do čoho skutočne vkladajú svoje šťastie a nádeje. Časom možno pochopia, že prijatie dieťaťa ako daru v správnom čase, hoci aj s odstupom rokov, prinesie viac šťastia do rodiny, ako rýchle riešenia ponúkané centrami, ktoré naopak, v dlhodobom horizonte nesú so sebou vážne morálne dilemy či ešte väčšie zúfalstvo pri hľadaní odpovede ako ich riešiť.

Ako kresťania sa stále môžeme modliť. Je veľmi dôležité, aby sme takýmto párom nerobili situáciu ťažšou nevhodnými otázkami, ale povzbudzovali ich a modlili sa za ne. Ak tento rozhovor čítajú neplodné páry, chcem ich povzbudiť, aby sa nevzdávali, boli trpezliví a prosili o Božiu pomoc. Tiež ich zahŕňam do svojich modlitieb.

 

ThLic. Anton Ziolkovský PhD., sa stal výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska v 1. augusta 2009. Narodil sa Spišskej Novej Vsi. Základnú teológiu absolvoval na Teologickom inštitúte Univerzity Komenského v Spišskom Podhradí. Kňazskú vysviacku prijal v júni 2002. Ako sám uvádza „vtedy sa nič neskončilo, iba začalo.“

Následne pôsobil ako kaplán v Kežmarku. Od roku 2004 do roku 2008 študoval v Ríme, kde získal na Pápežskej univerzite sv. Gregora licenciát z fundamentálnej teológie a napísal prácu pod vedením P. Donatha Hercsika „Il concetto di sensus fidelium nelle proposte di Wolfgang Beinert e di Dario Vitali“.

Jeho ďalším pôsobiskom sa následne stala farnosť Ružomberok. V tom čase zároveň obhájil na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity pod vedením prof. Jána Dudu doktorandskú dizertačnú prácu s názvom “Sensus fidelium v školskej katechéze” v štúdijnom odbore Teória vzdelávania náboženskej výchovy – katolíckej.

Anton Ziolkovský je zároveň spoluzakladateľom a výkonným redaktorom časopisu pre teológiu, kultúru a spoločnosť – Nové Horizonty; predsedom občianskeho združenia Klub priateľov Ferka Skyčáka a členom výkonnej rady združenia katolíckych žurnalistov Network Slovakia.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Fico: Veľkí západní lídri si neuvedomujú, do akého nebezpečenstva vystavujú budúcnosť celej EÚ, ak nezastavia diskusiu o možnom zrušení práva veta

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Zrušenie jednomyseľnosti pri rozhodovaní premiérov a prezidentov na pôde EÚ, teda práva veta, je pre stranu Smer-SD neprekročiteľná červená čiara. Vyhlásil to predseda Smeru Robert Fico "Veľkí západní lídri si neuvedomujú, do akého nebezpečenstva vystavujú budúcnosť celej EÚ, ak diskusiu o možnom zrušení…

Djokovič sa predstaví v skupinovej fáze, Austrália bez Kyrgiosa

0 icon

Madrid 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Novak Djokovič)   Rafael Nadal nebude v septembri súčasťou španielskeho tímu v skupinovej fáze Davisovho pohára tenistov. Španieli si v boji o postup na finálový turnaj zmerajú v B-skupine sily s Kanadou, Srbskom a Kórejskou republikou. Srbsko by mal v skupinovej fáze reprezentovať aj Novak Djokovič…

Putin otvoril výstavu Armija-2022: Naše zbrane sú o roky a desaťročia pred ich západnými obdobami

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Sputnik, Kremlin, archív HSP) Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin na výstave Armija-2022 pripomenul, že Rusko nedovolí prepisovanie histórie V pondelok 15. augusta sa začalo každoročné vojensko-technické fórum "Armija-2022". Vladimir Putin sa už tradične prihovoril zahraničným a ruským účastníkom. "Sme radi, že môžeme opäť privítať vedúcich predstaviteľov…

Vyšetrovanie prípadu Kajetána Kičuru pokračuje, bol vydaný EIO

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Vyšetrovanie prípadu obvineného exšéfa Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána K. stále pokračuje. Najnovšie bol na podnet vyšetrovateľa v zahraničí vydaný európsky vyšetrovací príkaz (EIO) Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Zároveň pripomenula, že pred dvoma rokmi Národná kriminálna agentúra pri…

Publicista The Guardian: Európy sa zmocňuje panika z ekonomických dôsledkov vojny. Ukrajinci by sa mali mať na pozore pred bodnutím nožom

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Európy sa zmocňuje panika z ekonomických dôsledkov vojny na Ukrajine, takže Ukrajinci by sa mali mať na pozore pred bodnutím nožom do chrbta, myslí publicista The Guardian Simon Tisdall Západ podľa jeho názoru spočiatku odmietal priamu účasť na vojne a teraz sa „zväčšujúca sa…

SaS vracia úder: Vetovať miliardový balíček nebolo možné. Matovič škodí Slovensku a budem len rád, keď sa to nebudú báť povedať aj iní poslanci. Minister financií zverejnil status

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje argument OĽaNO o tom, že sme ich spoluprácu s fašistami pri prelamovaní veta prezidentky, mohli vetovať, za nepravdivú a zavádzajúcu „Bol to práve Igor Matovič, ktorý nielen na koaličných radách, ale aj mediálne tvrdil, že jeho nespravodlivý…

Generál ruských ozbrojených síl: Ozbrojené sily Ukrajiny nevyčerpali svoje zdroje a nestratili svoju bojaschopnosť

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   "Podľa mojich výpočtov celkový počet strát (obetí a nenávratne stratených), ktoré ukrajinské sily utrpeli počas bojov, predstavuje maximálne 100 000 vojakov. Zároveň približne 40 % z tohto počtu predstavujú nenávratné straty. Zdržal by som sa však tvrdenia, že AFU výrazne stratila schopnosť viesť bojovú…

Zásah bleskom pod Kriváňom neprežil 33-ročný Poliak

0 icon

Vysoké Tatry 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zásah bleskom neprežil v pondelok vo Vysokých Tatrách 33-ročný poľský turista, zranil sa aj ďalší človek. Žiadosť o pomoc prijala v poobedňajších hodinách Horská záchranná služba (HZS) z modro značeného turistického chodníka pod Kriváňom "Turistov zasiahol blesk pri náhlej zmene počasia počas túry,"…

Linhart: O žiadnom obvinení neviem a je absurdné, aby som sa to dozvedal z médií

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:screenshot)   Poslanec Sme rodina Patrick Linhart ešte koncom roka 2020 podľa vyšetrovateľa z Komárna obvinil policajta z napadnutia. Teraz má sám čeliť obvineniu, informuje portál televízie Markíza Linhart v októbri 2020 zverejnil na sociálnej sieti status, že ho v Nových Zámkoch napadol policajt. Poslanec…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Kličko vyzval obyvateľov hlavného mesta, aby si zaobstarali na zimu teplé oblečenie

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:21 - Moskvou dosadení predstavitelia odmietli v pondelok výzvy na stiahnutie ruských jednotiek zo Záporožskej jadrovej elektrárne…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ivan Štubňa

Hrdinovia USA v SNP neexistujú... Iba americké zločiny na slovenskom území

0icon

V  septembri 1944, pristáli na letisku Tri Duby (Sliač) dva bombardéry Boeing B-17. Priviezli šesťčlennú americkú styčnú vojenskú misiu s krycím názvom Mission Dawes, ktorej velil kapitán James Holt Green.

Marián Tkáč

Kardinál Tomko si zaslúži našu úctu a vďaku. A štátny pohreb

0icon

Keď prišla správa, že do večnosti sa odobral najstarší člen kardinálskeho zboru, Slovák Jozef Tomko, Mirovi Holečkovi a jeho príbuzným som napísal, že neviem, či im treba vysloviť sústrasť a či nie radšej poďakovať Bohu za dielo, ktoré tento Muž počas svojho 98-ročného pobytu na Zemi vykonal pre katolícky svet…

Marek Brna

Čo je toto za pozdrav?

0icon

https://www.inenoviny.sk/caputova-pouziva-pozdrav-ako-hitler-ktory-oznacuju-ako-satanisticky/ Keď sa chcem s niekým zvítať, tak mu jednoducho podám ruku. Alebo ho potľapkám po ramene. Nikdy v živote som nikoho nevidel pri zvítaní prekrížiť si ruky na hrudi.  Ale asi som naozaj sveta neznalý, nescestovaný. Možno v Bruseli je takéto uvítacie gesto štandardom. A poto

Boris Mesár

Golfský prúd sa skutočne spomaľuje - vlna horúčav v EÚ je práve o tom

0icon

"Klíma",  "CO2" a tak ďalej sú určite dobré témy, ale je potrebné pátrať po príčine . Už dávnejšie som si všimol, že v zahraničnej tlači je téma spomalenia Golfského prúdu málo diskutovaná, hoci sa v eurosektore a najmä na ,,ostrove" odohráva toho oveľa, oveľa zábavnejšie ako teplota (mimochodom, nikto nevie prečo),…

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke islandské poníky stoja na lúke pri východe slnka na farme v nemeckom Wehrheime neďaleko Frankfurtu

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Fico: Veľkí západní lídri si neuvedomujú, do akého nebezpečenstva vystavujú budúcnosť celej EÚ, ak nezastavia diskusiu o možnom zrušení práva veta

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Zrušenie jednomyseľnosti pri rozhodovaní premiérov a prezidentov na pôde EÚ, teda práva veta, je pre stranu Smer-SD neprekročiteľná červená čiara. Vyhlásil to predseda Smeru Robert Fico "Veľkí západní lídri si neuvedomujú, do akého nebezpečenstva vystavujú budúcnosť celej EÚ, ak diskusiu o možnom zrušení…

Djokovič sa predstaví v skupinovej fáze, Austrália bez Kyrgiosa

0 icon

Madrid 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Novak Djokovič)   Rafael Nadal nebude v septembri súčasťou španielskeho tímu v skupinovej fáze Davisovho pohára tenistov. Španieli si v boji o postup na finálový turnaj zmerajú v B-skupine sily s Kanadou, Srbskom a Kórejskou republikou. Srbsko by mal v skupinovej fáze reprezentovať aj Novak Djokovič…

Putin otvoril výstavu Armija-2022: Naše zbrane sú o roky a desaťročia pred ich západnými obdobami

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Sputnik, Kremlin, archív HSP) Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin na výstave Armija-2022 pripomenul, že Rusko nedovolí prepisovanie histórie V pondelok 15. augusta sa začalo každoročné vojensko-technické fórum "Armija-2022". Vladimir Putin sa už tradične prihovoril zahraničným a ruským účastníkom. "Sme radi, že môžeme opäť privítať vedúcich predstaviteľov…

Vyšetrovanie prípadu Kajetána Kičuru pokračuje, bol vydaný EIO

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Vyšetrovanie prípadu obvineného exšéfa Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána K. stále pokračuje. Najnovšie bol na podnet vyšetrovateľa v zahraničí vydaný európsky vyšetrovací príkaz (EIO) Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Zároveň pripomenula, že pred dvoma rokmi Národná kriminálna agentúra pri…

Publicista The Guardian: Európy sa zmocňuje panika z ekonomických dôsledkov vojny. Ukrajinci by sa mali mať na pozore pred bodnutím nožom

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Európy sa zmocňuje panika z ekonomických dôsledkov vojny na Ukrajine, takže Ukrajinci by sa mali mať na pozore pred bodnutím nožom do chrbta, myslí publicista The Guardian Simon Tisdall Západ podľa jeho názoru spočiatku odmietal priamu účasť na vojne a teraz sa „zväčšujúca sa…

SaS vracia úder: Vetovať miliardový balíček nebolo možné. Matovič škodí Slovensku a budem len rád, keď sa to nebudú báť povedať aj iní poslanci. Minister financií zverejnil status

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje argument OĽaNO o tom, že sme ich spoluprácu s fašistami pri prelamovaní veta prezidentky, mohli vetovať, za nepravdivú a zavádzajúcu „Bol to práve Igor Matovič, ktorý nielen na koaličných radách, ale aj mediálne tvrdil, že jeho nespravodlivý…

Generál ruských ozbrojených síl: Ozbrojené sily Ukrajiny nevyčerpali svoje zdroje a nestratili svoju bojaschopnosť

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   "Podľa mojich výpočtov celkový počet strát (obetí a nenávratne stratených), ktoré ukrajinské sily utrpeli počas bojov, predstavuje maximálne 100 000 vojakov. Zároveň približne 40 % z tohto počtu predstavujú nenávratné straty. Zdržal by som sa však tvrdenia, že AFU výrazne stratila schopnosť viesť bojovú…

Zásah bleskom pod Kriváňom neprežil 33-ročný Poliak

0 icon

Vysoké Tatry 15. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zásah bleskom neprežil v pondelok vo Vysokých Tatrách 33-ročný poľský turista, zranil sa aj ďalší človek. Žiadosť o pomoc prijala v poobedňajších hodinách Horská záchranná služba (HZS) z modro značeného turistického chodníka pod Kriváňom "Turistov zasiahol blesk pri náhlej zmene počasia počas túry,"…

Linhart: O žiadnom obvinení neviem a je absurdné, aby som sa to dozvedal z médií

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:screenshot)   Poslanec Sme rodina Patrick Linhart ešte koncom roka 2020 podľa vyšetrovateľa z Komárna obvinil policajta z napadnutia. Teraz má sám čeliť obvineniu, informuje portál televízie Markíza Linhart v októbri 2020 zverejnil na sociálnej sieti status, že ho v Nových Zámkoch napadol policajt. Poslanec…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Kličko vyzval obyvateľov hlavného mesta, aby si zaobstarali na zimu teplé oblečenie

0 icon

Bratislava 15. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:21 - Moskvou dosadení predstavitelia odmietli v pondelok výzvy na stiahnutie ruských jednotiek zo Záporožskej jadrovej elektrárne…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Hrdinovia USA v SNP neexistujú... Iba americké zločiny na slovenskom území

0icon

V  septembri 1944, pristáli na letisku Tri Duby (Sliač) dva bombardéry Boeing B-17. Priviezli šesťčlennú americkú styčnú vojenskú misiu s krycím názvom Mission Dawes, ktorej velil kapitán James Holt Green.

Marián Tkáč

Kardinál Tomko si zaslúži našu úctu a vďaku. A štátny pohreb

0icon

Keď prišla správa, že do večnosti sa odobral najstarší člen kardinálskeho zboru, Slovák Jozef Tomko, Mirovi Holečkovi a jeho príbuzným som napísal, že neviem, či im treba vysloviť sústrasť a či nie radšej poďakovať Bohu za dielo, ktoré tento Muž počas svojho 98-ročného pobytu na Zemi vykonal pre katolícky svet…

Marek Brna

Čo je toto za pozdrav?

0icon

https://www.inenoviny.sk/caputova-pouziva-pozdrav-ako-hitler-ktory-oznacuju-ako-satanisticky/ Keď sa chcem s niekým zvítať, tak mu jednoducho podám ruku. Alebo ho potľapkám po ramene. Nikdy v živote som nikoho nevidel pri zvítaní prekrížiť si ruky na hrudi.  Ale asi som naozaj sveta neznalý, nescestovaný. Možno v Bruseli je takéto uvítacie gesto štandardom. A poto

Boris Mesár

Golfský prúd sa skutočne spomaľuje - vlna horúčav v EÚ je práve o tom

0icon

"Klíma",  "CO2" a tak ďalej sú určite dobré témy, ale je potrebné pátrať po príčine . Už dávnejšie som si všimol, že v zahraničnej tlači je téma spomalenia Golfského prúdu málo diskutovaná, hoci sa v eurosektore a najmä na ,,ostrove" odohráva toho oveľa, oveľa zábavnejšie ako teplota (mimochodom, nikto nevie prečo),…

Juraj Tušš

Potenciál slovenského národa v 21.storočí

0icon

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Armádny Magazín

USA presúva svojich výsadkárov do Bulharska a ďalších krajín východnej Európy. Briti idú zničiť Krymský most

0 icon

USA, 15.august 2022 (AM) – "Kyjevský režim nenecháva žiadnu nádej na zničenie krymského mosta, ukrajinskí politici opakovane vyjadrili želanie udrieť na most akoukoľvek zbraňou . Ako uviedol námestník Najvyššej rady Gončarenko, Kyjev dokonca s Veľkou Britániou diskutoval o možnostiach úderov na štruktúru.   Ukrajinsk

Britský minister obrany sľúbuje že „prebuduje“ ukrajinské ozbrojené sily a zvýši „rozsah odporu“

0 icon

Ukrajina, 15.august 2022 (AM) - Spojené kráľovstvo pomôže Ukrajine obnoviť jej ozbrojené sily a zvýšiť „rozsah odporu“. Uviedol to minister obrany Spojeného kráľovstva Ben Wallace, keď hovoril o britskom výcvikovom programe pre ukrajinský vojenský personál.   Londýn spustil špeciálny výcvikový program pre ukrajinský vojenský personál, v rá

Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov: "Naučte sa byť priateľmi s Ruskom - vaše zuby budú zdravšie"

0 icon

Čečensko, 15.august 2022 (AM) - Z medzinárodného letiska Groznyj odletel do zóny vojenskej operácie na Donbase ďalší kontingent dobrovoľníkov. Podľa šéfa Čečenska Ramzana Kadyrova majú dobrovoľníci „súdiac podľa bojového ducha v úmysle vyrezať nacistický odpad ako zhubný nádor, pričom po členoch banderovský

Ruská protivzdušná obrana odrazila ukrajinský útok na Záporožskú jadrovú elektráreň - 171. deň vojny na Ukrajine

0 icon

Ukrajina, 15.august 2022 (AM) - Člen hlavnej rady správy Záporožskej oblasti Vladimir Rogov oznámil, že Jadrová elektráreň Záporožie po ďalšom ostreľovaní ukrajinskými vojakmi funguje normálne, útoky boli likvidované.   Ozbrojené sily Ukrajiny v sobotu 13. augusta opäť ostreľovali mesto Energodar a Jadrovú elektráreň Záporožie.

Koncern Kalašnikov čoskoro odovzdá ruským ozbrojeným silám novú karabínu a ostreľovaciu pušku

0 icon

Rusko, 15.august 2022 (AM) – Do konca roku 2022 dostanú ruské ozbrojené sily nový samopal PPK-20. Povedal to vedúci spoločnosti Kalašnikov - Alan Lušnikov. Označil tento samopal za najlepší na svete na najbližších 20 rokov. PPK-20 bol predstavený na fóre Army-2021.   Pred rokom na veľtrhu Armija 2020 predstavil Kalašnikov no

FOTO DŇA

Na snímke islandské poníky stoja na lúke pri východe slnka na farme v nemeckom Wehrheime neďaleko Frankfurtu

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali