Vyjde Američanom utajený pokus vybudovať si u nás svoju vojenskú infraštruktúru a ešte sa aj tváriť, že nám dávajú peniaze?

Bratislava 25. marca 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)

 

Na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti vystúpil aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, aby informoval poslancov o tom, ako je to vlastne s americkou ponukou dať nám peniaze na… na čo vlastne?

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák

Vo svojom referáte sa minister Lajčák od dohody s Američanmi viacmenej dištancoval, tvrdil, že celá iniciatíva niečo s Američanmi dohodnúť prišla z ministerstva obrany. Lajčák mal od ministra obrany Gajdoša v roku 2017 dostať list s takýmto zámerom a on potom len v zmysle toho listu informoval prezidenta, predsedu parlamentu a predsedu vlády a následne zorganizovať jednania s Američanmi, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých rezortov.

Vtedy ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie, že „ponuka nijako nesúvisí s otázkou riešenia nadzvukového letectva SR a zároveň striktne odmieta, že by išlo o snahu o budovanie a modernizáciu leteckých základní USA na území SR“. Nasledovala výmena návrhov textov a ďalšie jednania, na ktorých však neprišlo k dohode, hoci Američania podľa Lajčáka postupne akceptovali principiálne slovenské stanovisko, že prípadná dohoda by mala byť rámcová, že na jej konkrétne naplnenie by musel byť potrebný súhlas príslušných orgánov SR, a že by musela byť v súlade s Ústavou SR.

Lajčák tiež uviedol, že všetky tieto jednania sú verejné, že žiadne pokročilé štádium textu na pripomienkovanie na stole nie je, a že táto dohoda je štandardná bilaterálna zmluva, akú majú USA uzavretú s väčšinou európskych krajín. Zároveň tvrdí, že SNS medzitým dramaticky zmenila svoj postoj – najprv vraj sama prišla s iniciatívou a teraz je proti dohode, čím zaskočila všetky rezorty a aj americkú stranu.

V následnej rozprave však nesúhlasne zareagoval na Lajčákovo vystúpenie poslanec Jaroslav Paška (SNS). Uviedol, že pracovný text dohody existuje: „Ten návrh je štruktúrovaný ako štandardná medzinárodná zmluva, bod po bode: Predmet a účel, Definície, Prístup k dohodnutým objektom a priestor na ich využívanie, Rozmiestnenie vojenskej techniky, dodávok a materiálu, Vlastníctvo majetku, Bezpečnosť, Vstup na územie a odchod z územia, Logistická podpora, Motorové vozidlá, Oprávnenia a licencie, Pohyby lietadiel, plavidiel a motorových vozidiel, Jurisdikcia, Právomoc v trestných veciach, Väzba a prístup k osobám obmedzeným na slobode, Disciplína, Vyňatie z daňových povinností pre úradné a súkromné účely a podobne. To znamená, že sa jedná o ucelený materiál, o ucelenú zmluvu.“ Kritizoval, že o tejto zmluve sa nerokuje tak, ako by sa malo, hoci je to zmluva, ktorá je postavená nad Ústavu SR, a ktorá prináša zásadné zmeny do fungovania Slovenskej republiky ako štátu a jeho kompetencií.

„Malo by sa jednať vecne a korektne a nešíriť informácie a argumenty, ktoré sú nepodložené. Napríklad tu hovoríme o modernizácii slovenských letísk, ale v tejto zmluve, a tiež v rozpočte USA nachádzame iné členenie toho, na čo má byť poskytnutých 105 miliónov dolárov. V ňom nachádzame položku 44 miliónov dolárov na úpravu letiskových plôch pre potreby americkej armády, aby tu mohli pristávať ťažké lietadlá, ktoré budú prepravovať zásoby, muníciu a podobne,“ uviedol Paška. „Je tam tiež položka na vybudovanie tridsiatich muničných skladov neďaleko Malaciek, ktoré podľa nášho názoru Slovenská republika nijako nepotrebuje. S tým, že je tam ešte opcia na ďalších pätnásť muničných skladov v tejto lokalite. Takže ak ministerstvo zahraničných vecí a vláda SR s nimi rokujú o takomto vybavení, ktoré potrebujú USA pre seba, tak sa pýtam: aký má mandát?“

Paška položil rečnícku otázku: „Pýtam sa, či strana Smer, Slovenská národná strana alebo strana Most-Híd mali vo volebnom programe nejakú informáciu o tom, že umožní počas tohto volebného obdobia vybudovanie základní USA na našom území. Hovorím základní, pretože muničné sklady sú podľa terminológie NATO považované za základne.“

„Hovoríme tu o veciach, ktoré sú veľmi chúlostivé, bez toho, aby sme sa opýtali občanov Slovenskej republiky, verejnej správy, či je z ich strany mandát a súhlas na to, aby sme uzatvárali takéto zmluvy. Spojené štáty, napriek tomu, že sú to partneri, sú pre nás cudzou armádou,“ upozornil Paška.

Čo ďalej s touto zmluvou, „ktorá údajne neexistuje, a ktorú malo pripraviť Ministerstvo obrany“ – o tom Paška povedal: „Základom na porozumenie a na to, aby sme vyriešili tento problém je, aby sa táto zmluva dostala do rúk poslancom branno-bezpečnostného výboru, zahraničného výboru a výboru pre európske záležitosti Národnej rady SR. Aby sme vedeli vecne diskutovať a argumentovať, to sa dá jedine po spoznaní obsahu tohto dokumentu.“

„Po tých všetkých rokovaniach od roku 2016 do dnešného dňa zatiaľ nie je možné pokračovať v rokovaní o obsahu tejto zmluvy, kým americká strana nezmení prístup k týmto rokovaniam. A uvítal by som návrat k vecnému rokovaniu, aby sme naozaj otvorene hovorili o tom, o čo tu ide. Že tu nejde o pomoc na zlepšenie kapacity a techniky vojenských letísk, ktoré očakávalo od tejto dohody Ministerstvo obrany SR, ale ide o zlepšenie podmienok pre americké ozbrojené sily na využívanie našich letísk,“ uviedol Paška.

A dodal: „A pritom sa súčasne zaväzujeme, že budeme akceptovať za špecifických podmienok postavenie americkej armády v Slovenskej republike. Zdôrazňujem, za špecifických podmienok – áno, aj dnes tu pôsobia vojaci USA, aj z iných krajín NATO, ale nie podľa režimu, aký je upravený v tejto zmluve, kde sú vyňatí spod legislatívy SR a pôsobia absolútne suverénne. Pri takomto znení tej dohody nemôžeme pokračovať v ďalšom rokovaní a minister obrany nemôže ani poskytovať súčinnosť, pretože právne prostredie Slovenskej republiky mu neumožňuje nechať vstupovať amerických expertov, geodetov, na letiská na Sliači a v Kuchyni, aby sa rozhodovali o tom, v ktorej časti letiska si postavia svoj muničný sklad. To jednoducho nejde.“

Lajčák: „Vy ste ma asi nepočúvali. Na všetko, čo ste hovorili, som už zodpovedal. Odvolávate sa na niečo, čo neexistuje. Existuje návrh, ktorý sme my neakceptovali. My nie sme samovrahovia, aby sme niečo také navrhovali. Veď ja by som tú zmluvu musel prekladať v parlamente. Ja som blázon a neviem, kde žijem?“

Paška: „Lenže tá zmluva je na stole.“

Lajčák: „Tá zmluva nie je na stole. To je návrh, ktorý sme my neakceptovali.“

Paška: „Prosím, zverejnite ten návrh pre poslancov.“

Lajčák: „Zverejniť americký návrh, to je absolútne ,spojenecké‘ gesto. Vám to možno pomôže k nejakým tým percentám, ale ukážeme sa ako absolútne nekredibilný partner. Návrhy zmlúv sa nezverejňujú. To je slušnosť.“

Paška: „Nechoďte na mňa s touto hrou, nie som prvý rok v parlamente. Rokovali sme s USA o viacerých dohodách, o hospodárskej a investičnej dohode a mali sme k tej dohode úplný prístup. Nehovorte mi, že kým nie je dohoda uzavretá, že sa o nej nerokuje.“

Lajčák: „Pán Paška, ste vítaný na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo na Ministerstve obrany, a nielen vy, ale ktokoľvek iný, a dostanete úplný brífing o tom, v akej fáze to je, kde sú návrhy a kde sú protinávrhy. Kde sa rysuje zhoda a kde sa nerysuje zhoda. Ale to sa nerobí tak, že sa to zverejní – to je popretie všetkých princípov negociácie, vrátane toho, že v tej dohode my proste vieme, čo je a čo nie je pre nás akceptovateľné. Vy vyvodzujete závery z návrhu, ktorý sme my neprijali, ako keby to bola hotová vec. Ja neviem, či potrebujeme to, čo je v tej zmluve spomínané: zlepšenie leteckej infraštruktúry na letisku Sliač, parkovacie miesta pre lietadlá, otočka na konci dráhy, priestor na nabíjanie a vybíjanie lietadiel, priestor na testovanie motorov, cesty, systém na zavodnenie a odvodnenie… naše F16-ky to nebudú potrebovať? Ja neviem…“

Paška: „Ale to nie je súčasťou tejto dohody. To, o čo skutočne ide, je uvedené v rozpočte Spojených štátov amerických. Ja vám ukážem kópiu príslušnej kapitoly rozpočtu USA, kde je presne špecifikované, na čo sem dávajú tie peniaze. A tam je to jasne napísané: muničné sklady.“

Lajčák v reakcii uviedol, že ministerstvo obrany striktne odmieta tvrdenia, že by išlo o snahu o budovanie a modernizáciu leteckých základní USA na území SR. Strana SNS si to vraj má v rámci strany upratať a jeho do toho sporu nezaťahovať. Podľa neho sa nič neutajuje.

Paška: „Kongres USA určil tieto finančné prostriedky na budovanie muničných skladov. Ak ktokoľvek hovorí o inom využití týchto peňazí, či pán veľvyslanec alebo niekto z vás, tak hovorí o niečom, čo nie je dohodnuté, ani schválené Kongresom USA. Na roky 2019 – 2020 sú tam určené finančné prostriedky na tieto veci: muničné sklady, sklad pohonných hmôt v Malackách a letové dráhy. To sú finančné prostriedky, o ktorých tu hovoríme. Nič z toho Slovenská republika na fungovanie svojich Migov alebo budúcich F16-ok nepotrebuje.“

Lajčák: „Spojené štáty navrhujú Slovensku využitie finančných prostriedkov na zlepšenie leteckej infraštruktúry na letiskách Sliač a Kuchyňa, zvýšenie kapacity skladu pohonných hmôt na letisku Kuchyňa a výstavbu nového priestoru muničných skladov v areáli vojenského priestoru Kuchyňa. Uvoľnenie peňazí na realizáciu týchto projektov je podmienené uzavretím dohody o obrannej spolupráci, na ktorej nie je zhoda. To znamená, nikto nám nič nenanucuje, ak tie peniaze chceme, a ak vieme dohodu uzavrieť tak, aby bola plne v súlade s ústavou a zákonmi SR, tak v tej chvíli tie peniaze môžu prísť. Ak sa nedohodneme, nebudú peniaze a nebude dohoda.“

V ďalšej časti Paška uviedol: „Ak sa vrátime k tomu, čo ste povedali, že v tejto podobe je navrhovaný text pre Slovenskú republiku neprijateľný, tak ja som spokojný. Pretože naozaj nevidím cestu, aby sme s takouto zmluvou pokračovali ďalej. Pri rozhodovaní o takýchto zmluvách je potrebné mať súhlas, alebo aspoň podporu verejnosti. Ja si neviem predstaviť, ako by mohol štát nariadiť samospráve v Malackách či Kuchyni, že na ich území, v osídlenej oblasti sa budú budovať veľkokapacitné sklady munície, dokonca tridsať skladov a potom ďalších pätnásť, a že to je záujem Slovenskej republiky.“

Po výhrade, že už bolo povedané, že návrh nebol prijatý, Paška povedal: „V takom prípade sme ale zbytočne stratili čas. Od roku 2016 do dnešného dňa máme na stole nejaký návrh, ktorý USA predložili, a my sme ho doteraz nezhodili zo stola.“

Lajčák: „Nie je pravda, že USA na tom trvajú. Tie rokovania sú veľmi komplikované a ďalej prebiehajú. Napríklad pobaltské krajiny tento návrh schválili v zásade bez mihnutia oka. U nás je spoločenská atmosféra iná, preto sú tie rokovania také zložité. Maďarsko minulý mesiac dosiahlo dohodu v texte, my nie sme ani zďaleka tak ďaleko.“ Následne vyslovil aj názor, že pracovný text nie je možné zverejniť, lebo by bol zle pochopený.

Toľko skrátený záznam časti diskusie z rokovania Výboru pre európske záležitosti Národnej rady SR zo štvrtka minulého týždňa. Zhrňme si teda podstatu: Američania sa v rámci svojej mierovej a obrannej politiky rozhodli, že východoeurópske krajiny sú po tridsiatich rokoch demokracie dostatočne pripravené na ďalšiu fázu okupácie, už aj vojenskú. Pod zámienkou finančného daru sa pripravuje zmluva, ktorá je vo svojej podstate škandálom rozmerov pozývacieho listu z roku 1968, ktorá de facto umožní Američanom sem prísť v ľubovoľných počtoch, legálne tu umiestniť čokoľvek, čo budú chcieť, a my nebudeme mať právo im do toho vôbec hovoriť. A to všetko za smiešnu sumu 105 miliónov dolárov, čo je cena, za akú dnes nekúpite ani poriadne lietadlo. Celé sa to pieklo pekne v tichosti a nebyť prezidentského kandidáta Eduarda Chmelára, ktorý celej verejnosti na plné ústa vysvetlil podstatu toho, o čo skutočne ide, možno by sme sa o veci ani nedozvedeli, kým by nebola v parlamente – a tam sa už aj v minulosti udiali veci nevídané… Lenže teraz, keď je z toho škandál, každý dáva od judášskej zmluvy ruky preč a tvári sa, že to nie on je ten iniciatívny. Zdá sa však, že to opäť bolo ministerstvo zahraničných vecí na čele s jeho vládcom, ktoré bolo snaživé viac, ako treba. A tí, ktorí to dostali za úlohu pretlačiť stoj čo stoj, teraz musia čakať, až záujem verejnosti opadne, aby to mohli skúsiť trebárs komínom, keď to na prvýkrát nešlo dverami.

Zatiaľ sme teda „dar“ od Američanov neprijali. A mimochodom: ak chceme merať rovnakým metrom, tak by sme si mali položiť otázku: prečo sme sa my vlastne tým predošlým našim ochrancom, tým z východu, ani nepoďakovali za presne ten istý „dar“, za investície do infraštruktúry vojenských základní, ktoré urobili počas svojho pobytu na našom území?

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Úrady overujú identitu muža zadržaného pre vraždu saudskoarabského novinára

0 icon

Paríž 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Francúzske úrady overujú identitu podozrivého muža, ktorého zatkli na parížskom Letisku Charlesa de Gaulla v súvislosti s vraždou saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího. Francúzske rádio RTL informovalo, že Saudskoaraba Chálida Aídha al-Utajbího zatkli v utorok, keď sa pokúšal nastúpiť do lietadla do saudskoarabského Rijádu. Veľvyslanectvo…

V Česku potvrdili druhý prípad nákazy variantom omikron

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V Českej republike zistili druhý prípad nákazy variantom koronavírusu omikron. Potvrdila to v stredu hovorkyňa Krajskej hygienickej stanice v Liberci. V rodine 60-ročnej ženy z Liberca, u ktorej na konci novembra potvrdili infekciu omikronom, sa objavil ďalší príbuzný s rovnakým variantom vírusu „Je to…

Kamenický o povinnom očkovaní: “Ľudia by sa nemali znásilňovať, nie sú otroci”

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Podpredseda Smeru-SD a bývalý minister financií Ladislav Kamenický v stredu na sociálnej sieti vyhlásil, že v týchto dňoch na Slovensku začalo "vymývanie mozgov" v súvislosti s tlakom vlády na spustenie povinného očkovanie proti koronavírusu. Ladislav Kamenický upozorňuje, že ak niekto minulý rok upozorňoval…

Väčšina z nich pochádza z bezpečných krajín: EÚ vyčlenila 2,5 milióna eur na podporu migrantov v Bosne a Hercegovine

0 icon

Bosna a Hercegovina 8. decembra 2021 (HSP/schengenvisainfo/Foto:TASR/AP-Kemal Softic)   Migranti v Bosne a Hercegovine budú profitovať z fondu vo výške 2,5 milióna eur, ktorý pridelila Európska únia na ich podporu Dôvodom na pridelené peniaze je hlavne chladné počasie. Podľa nedávno zverejnenej tlačovej správy sa fond bude venovať podpore migrantov, najmä…

Korčok: Spoločné rokovanie lídrov USA a Ruska potvrdzuje vážnosť situácie na východe Ukrajiny

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Rokovanie hláv štátov USA a Ruska potvrdzuje vážnosť situácie v súvislosti s dianím na východnej hranici Ukrajiny, ale aj vzhľadom na to, čo sa deje na hranici Poľska a Bieloruska a ide o krízovú diplomaciu. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) to…

Pečené zemiaky ako z reštaurácie. Čo s nimi kuchári robia pred pečením?

0 icon

Moskva 8. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Pečené zemiaky sú jednou z najobľúbenejších príloh u mnohých kuchárov. Príprava tohto jedla obvykle netrvá dlho, stačí vymastiť plech tukom, naukladať kúsky surových zemiakov a dať do rúry Zemiaky sú výborné, ale existuje spôsob, ako ich pripraviť, aby boli ešte lepšie. Tajomstvo týchto výborných…

Fauci tvrdí, že omikron nie je horší než predchádzajúce varianty. Občan z JAR si myslí, že sa realita nepáči “očkovacej mafii”

0 icon

Washington 8. decembra 2021 (HSP/Teraz/Foto:SITA/AP-J. Scott Applewhite)   Popredný americký vedec Anthony Fauci tvrdí, že možno je aj slabší. V utorok vyhlásil, že hoci bude trvať ešte týždne, kým sa ohodnotí vážnosť nového koronavírusového variantu omikron, prvé náznaky ukazujú, že nie je horší než predchádzajúce varianty, a možno je aj…

Vedci objavili nový typ zemetrasenia, ktoré zapríčiňuje ťažba plynu a ropy

0 icon

Ottawa/Berlín 8. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Matias Delacroix)   Tím vedcov z Kanady a Nemecka opísal nový typ indukovaného zemetrasenia, ku ktorému dochádza kvôli ťažbe ropy a zemného plynu pomocou hydraulického štiepenia (tiež frakovania) Na rozdiel od bežných zemetrasení s rovnakou silou, je toto zemetrasenie pomalšie a trvá dlhšie. V…

Vládna poslankyňa Marcinková po skúsenosti jej starých rodičov s covidom: “Nemôžem sa pozrieť do očí kolegom politikom, ktorí bojujú za otvorenie kostolov”

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa NR SR Vladimíra Marcinková z klubu SaS vyzýva vládu, konkrétne premiéra Eduarda Hegera, aby zabezpečil adekvátnu ochranu ľudí, ktorí sa po otvorení kostolov budú môcť opäť zúčastniť svätých omší Marcinková zverejnila, že jej starí rodičia dostali pred necelým rokom covid pravdepodobne v kostole.…

Princ William sa rozzúril kvôli snímke Kate Middletonovej. Súviselo to s jeho matkou

0 icon

Londýn 8. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Evan Vucci)   Britský princ William sa nahneval na fotografov, ktorým sa podarilo odfotiť jeho manželku Kate Middletonovú vo verejnej doprave, informuje denník Daily Express Fotografia bola zhotovená už pred 15 rokmi. Budúca kráľovská manželka vtedy jazdila verejnou dopravou a paparazzi ju prenasledovali všade, aj…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Matovičovci, povinným očkovaním si zlomíte väzy

0icon

Slovensko stráca svoju tvár. Sme svedkami chaotických opatrení, kde nikto nevie, čo ho čaká zajtra a čo si vládna elita na čele s Matovičom zmyslí a vymyslí. Právne princípy prestali platiť a občan je v neistote. Dostala som do správy text, s ktorým by som sa rada podelila, pretože sa…

Jozef Slávik

Pre mňa vôbec nie stratená varta ...

0icon

Keďže sa na situácii ohľadom blokácie mojich blogov nič k lepšiemu nezmenilo, keďže všetko ostalo po starom, ako aj napriek úcte k všetkým mojim čitateľom a diskutérom, je tento môj blog posledným na stránkach blog.hlavné správy.sk, čím zároveň plním aj svoj sľub. Moja inteligencia a naturel mi nedovoľuje, aby som…

Ivan Štubňa

List z Gambáčikova č. 17

0icon

Vážený pán na šnúrke gatí Matoviča visiaci premiér... Už som Ti dávno nepísal lebo popravde ani nebolo o čom. Tvoji podriadení si naháňajú vlastn

Boris Mesár

Dr. Geert Vanden Bossche : Nenechajte si zničiť prirodzenú imunitu očkovaním !

0icon

Dr. Geert Vanden Bossche varoval pred poškodením imunitného systému očkovaných a pred nevyhnutnými vážnymi následkami, ktoré z toho vyplynú.Renomovaný virológ a bývalý vysoký úradník Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov nedávno varoval pred nebezpečenstvami experimentálnych vakcín COVID-19 prenášajúci

Marek Brna

Sloboda a demokracia, cha cha cha cha cha cha

0icon

 Žijeme najlepšie časy, vychutnávame si plody dlhoročného zrenia slobody a demokracie západného typu. Slobodné voľby! Pluralita názorov! Pravda a láska! Vážme si, že máme možnosť radostne pôsobiť v podmienkach, za ktoré vďačíme vyspelým západným štátom a menovite v prvom rade USA, hlavnému nositeľovi pokrokových myšlienok a jedinej správ

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snehové vločky ležia na vrchole trávy

Autor: TASR/Martin Schutt/dpa-Zentralbild-Bildfunk

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Úrady overujú identitu muža zadržaného pre vraždu saudskoarabského novinára

0 icon

Paríž 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Francúzske úrady overujú identitu podozrivého muža, ktorého zatkli na parížskom Letisku Charlesa de Gaulla v súvislosti s vraždou saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího. Francúzske rádio RTL informovalo, že Saudskoaraba Chálida Aídha al-Utajbího zatkli v utorok, keď sa pokúšal nastúpiť do lietadla do saudskoarabského Rijádu. Veľvyslanectvo…

V Česku potvrdili druhý prípad nákazy variantom omikron

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V Českej republike zistili druhý prípad nákazy variantom koronavírusu omikron. Potvrdila to v stredu hovorkyňa Krajskej hygienickej stanice v Liberci. V rodine 60-ročnej ženy z Liberca, u ktorej na konci novembra potvrdili infekciu omikronom, sa objavil ďalší príbuzný s rovnakým variantom vírusu „Je to…

Kamenický o povinnom očkovaní: “Ľudia by sa nemali znásilňovať, nie sú otroci”

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Podpredseda Smeru-SD a bývalý minister financií Ladislav Kamenický v stredu na sociálnej sieti vyhlásil, že v týchto dňoch na Slovensku začalo "vymývanie mozgov" v súvislosti s tlakom vlády na spustenie povinného očkovanie proti koronavírusu. Ladislav Kamenický upozorňuje, že ak niekto minulý rok upozorňoval…

Väčšina z nich pochádza z bezpečných krajín: EÚ vyčlenila 2,5 milióna eur na podporu migrantov v Bosne a Hercegovine

0 icon

Bosna a Hercegovina 8. decembra 2021 (HSP/schengenvisainfo/Foto:TASR/AP-Kemal Softic)   Migranti v Bosne a Hercegovine budú profitovať z fondu vo výške 2,5 milióna eur, ktorý pridelila Európska únia na ich podporu Dôvodom na pridelené peniaze je hlavne chladné počasie. Podľa nedávno zverejnenej tlačovej správy sa fond bude venovať podpore migrantov, najmä…

Korčok: Spoločné rokovanie lídrov USA a Ruska potvrdzuje vážnosť situácie na východe Ukrajiny

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Rokovanie hláv štátov USA a Ruska potvrdzuje vážnosť situácie v súvislosti s dianím na východnej hranici Ukrajiny, ale aj vzhľadom na to, čo sa deje na hranici Poľska a Bieloruska a ide o krízovú diplomaciu. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) to…

Pečené zemiaky ako z reštaurácie. Čo s nimi kuchári robia pred pečením?

0 icon

Moskva 8. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Pečené zemiaky sú jednou z najobľúbenejších príloh u mnohých kuchárov. Príprava tohto jedla obvykle netrvá dlho, stačí vymastiť plech tukom, naukladať kúsky surových zemiakov a dať do rúry Zemiaky sú výborné, ale existuje spôsob, ako ich pripraviť, aby boli ešte lepšie. Tajomstvo týchto výborných…

Fauci tvrdí, že omikron nie je horší než predchádzajúce varianty. Občan z JAR si myslí, že sa realita nepáči “očkovacej mafii”

0 icon

Washington 8. decembra 2021 (HSP/Teraz/Foto:SITA/AP-J. Scott Applewhite)   Popredný americký vedec Anthony Fauci tvrdí, že možno je aj slabší. V utorok vyhlásil, že hoci bude trvať ešte týždne, kým sa ohodnotí vážnosť nového koronavírusového variantu omikron, prvé náznaky ukazujú, že nie je horší než predchádzajúce varianty, a možno je aj…

Vedci objavili nový typ zemetrasenia, ktoré zapríčiňuje ťažba plynu a ropy

0 icon

Ottawa/Berlín 8. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Matias Delacroix)   Tím vedcov z Kanady a Nemecka opísal nový typ indukovaného zemetrasenia, ku ktorému dochádza kvôli ťažbe ropy a zemného plynu pomocou hydraulického štiepenia (tiež frakovania) Na rozdiel od bežných zemetrasení s rovnakou silou, je toto zemetrasenie pomalšie a trvá dlhšie. V…

Vládna poslankyňa Marcinková po skúsenosti jej starých rodičov s covidom: “Nemôžem sa pozrieť do očí kolegom politikom, ktorí bojujú za otvorenie kostolov”

0 icon

Bratislava 8. decembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Poslankyňa NR SR Vladimíra Marcinková z klubu SaS vyzýva vládu, konkrétne premiéra Eduarda Hegera, aby zabezpečil adekvátnu ochranu ľudí, ktorí sa po otvorení kostolov budú môcť opäť zúčastniť svätých omší Marcinková zverejnila, že jej starí rodičia dostali pred necelým rokom covid pravdepodobne v kostole.…

Princ William sa rozzúril kvôli snímke Kate Middletonovej. Súviselo to s jeho matkou

0 icon

Londýn 8. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Evan Vucci)   Britský princ William sa nahneval na fotografov, ktorým sa podarilo odfotiť jeho manželku Kate Middletonovú vo verejnej doprave, informuje denník Daily Express Fotografia bola zhotovená už pred 15 rokmi. Budúca kráľovská manželka vtedy jazdila verejnou dopravou a paparazzi ju prenasledovali všade, aj…

Podkasty

Drogy smiete, ale jazyk držte za zubami, odkazuje Kolíková

icon

Bratislava 7. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR – Dano Veselský) Žijeme v časoch revolúcií a reforiem. Zatiaľ čo vo vikipedii sa píše, že revolúcia je hlboká kvalitatívna zmena v spoločensko-politických vzťahoch, zvrat, obrat, prechod od starého politického usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami, my vďaka ministrovi financií Matovičovi vieme, môže byť aj „daňovo-odvodová revolúcia“. A vďaka ministerke spravodlivosti Kolíkovej začíname chápať,...

Zlikviduje Matovič v mene svojej „revolúcie“ strednú vrstvu ako prvý na svete?

icon

Bratislava 6. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel) Noty, vlastne „návod na postup“, ako to prezradil na tlačovej besede v polovici októbra minister Lengvarský, sú rozoslané a vlády ich strmhlav plnia. Jednou z úloh v rámci zavedenia nového svetového poriadku je likvidácia strednej vrstvy. Matovič svoju daňovú revolúciu, reformu, či „atómovú bombu“ začal prezentovať 17. novembra, práve...

„V tejto republike médiá vládnu, majú obrovské kompetencie a žiadnu zodpovednosť.“ Ktoré médiá má na mysli člen výboru NR SR pre kultúru Dušan Jarjabek?

icon

Bratislava 5. decembra 2021 (HSP/Foto:) Na žiadosť Európskej komisie vypracoval rezort Natálie Milanovej súbor zákonov týkajúcich sa mediálneho prostredia, všetkých druhov médií aj autorského zákona. Dva z balíka zákonov sú už v parlamente. Podľa šéfky ministerstva kultúry vyvolá tento balík zákonov v praxi doslova „kultúrnu revolúciu“. Zvuk: Milanová Bývalá ministerka kultúry Jana Laššáková, dnes pod krídlami Hlasu-SD, si...

Liečiť covid vakcínami alebo tradične? Stret záujmov medicíny a biznisu?

icon

Bratislava 4. decembra 2021 (HSP/Foto:) Šéf Pfizeru Albert Bourla otvorene priznal, že očkovanie proti Covidu sa treťou dávkou nekončí. Ľudia ho budú musieť podstúpiť každoročne „po mnoho nasledujúcich rokov.” Snaží sa nás tiež presvedčiť, že 35-miliardový zisk firmy s tým nemá nič spoločné, motiváciou je láska. Na výčitku svetových zdravotných charitatívnych organizácií, že farmaceutickým spoločnostiam...

Zákon o smrti slobody a demokracie najviac ublíži alternatívnym médiám

icon

Bratislava 2. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Pred niekoľkými dňami, 27. novembra, sme povedali, že ministerky Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá. Odozva bola veľmi veľká. Vybrali sme aspoň jeden z názorov „podčiarnikov“: „Sloboda, demokracia, ľudské práva, ľudská dôstojnosť a bezpečnosť vraj nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií. Asi v tom kláštore (poznámka: myslí sa na ubytovanie...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Matovičovci, povinným očkovaním si zlomíte väzy

0icon

Slovensko stráca svoju tvár. Sme svedkami chaotických opatrení, kde nikto nevie, čo ho čaká zajtra a čo si vládna elita na čele s Matovičom zmyslí a vymyslí. Právne princípy prestali platiť a občan je v neistote. Dostala som do správy text, s ktorým by som sa rada podelila, pretože sa…

Jozef Slávik

Pre mňa vôbec nie stratená varta ...

0icon

Keďže sa na situácii ohľadom blokácie mojich blogov nič k lepšiemu nezmenilo, keďže všetko ostalo po starom, ako aj napriek úcte k všetkým mojim čitateľom a diskutérom, je tento môj blog posledným na stránkach blog.hlavné správy.sk, čím zároveň plním aj svoj sľub. Moja inteligencia a naturel mi nedovoľuje, aby som…

Ivan Štubňa

List z Gambáčikova č. 17

0icon

Vážený pán na šnúrke gatí Matoviča visiaci premiér... Už som Ti dávno nepísal lebo popravde ani nebolo o čom. Tvoji podriadení si naháňajú vlastn

Boris Mesár

Dr. Geert Vanden Bossche : Nenechajte si zničiť prirodzenú imunitu očkovaním !

0icon

Dr. Geert Vanden Bossche varoval pred poškodením imunitného systému očkovaných a pred nevyhnutnými vážnymi následkami, ktoré z toho vyplynú.Renomovaný virológ a bývalý vysoký úradník Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov nedávno varoval pred nebezpečenstvami experimentálnych vakcín COVID-19 prenášajúci

Marek Brna

Sloboda a demokracia, cha cha cha cha cha cha

0icon

 Žijeme najlepšie časy, vychutnávame si plody dlhoročného zrenia slobody a demokracie západného typu. Slobodné voľby! Pluralita názorov! Pravda a láska! Vážme si, že máme možnosť radostne pôsobiť v podmienkach, za ktoré vďačíme vyspelým západným štátom a menovite v prvom rade USA, hlavnému nositeľovi pokrokových myšlienok a jedinej správ

TopDesať

Neohľaduplnosť týchto ľudí je naozaj príšerná

0 icon

Neohľaduplnosť niektorých ľudí je naozaj príšerná. Na týchto fotografiách uvidíš zopár takýchto ľudí, ktorí robia svojmu okoliu zle. Zozbierali sme pre teba zopár fotografií. Po ich vzhliadnutí budeš zrejme trocha nahnevaný, ale to je v poriadku. Nie každý sa vie s týmito vecami ľahko vyrovnať. Neohľaduplnosť niektorých ľudí je totižto…

Tipy, ako sa vyhnúť či zbaviť opice z alkoholu

0 icon

Pre väčšinu ľudí, ktorí nemajú šťastné gény odolné voči bolehlavu, má pitie na večierkoch a oslavách nevyhnutný a nepríjemný sprievodný príznak pôsobiaci hneď na ďalší deň. Ako sa zbaviť opice? Búšenie hlavy a podráždený žalúdok nemusia byť vždy výsledkom bujarého silvestrovského oslavovania. Tu si môžeš prečítať zopár múdrych tipov, ako odvrátiť účinky brutálnej…

Impozantné Monument Valley: 1. časť

0 icon

Naša Zem ponúka dych berúce útvary. Inak tomu nie je ani v prípade Monument Valley. Na pustej arizonskej náhornej plošine sa dvíhajú k oblohe obrovské skalné útvary z červeného pieskovca, ktoré pripomínajú zrúcaniny monumentálnych stavieb. Ojedinelú krásu Monument Valley - alebo ak chcete - Údolia monumentov - vytvárajú impozantné stolové…

10+ úžasných porovnávacích fotografií, ktoré ti ukážu novú perspektívu

0 icon

Perspektíva je úžasná vec. Často dokážeme skutočne oceniť veci len vtedy, ak ich môžeme porovnať s niečím iným, napríklad miestom, vekom alebo časom. Tu je niekoľko skvelých porovnávacích fotografií. :) Tento zoznam porovnávacích fotografií, ktorý zostavil portál Bored Panda, ukazuje na pomerne obyčajných fotografiách novú perspektívu, od zmeny krajiny v priebehu rokov až po technologický pokrok. 1. Vľavo matka,…

Rainbow bridge ako div sveta: 2. časť

0 icon

Počuli ste už o Rainbow bridge (Dúhovom moste) z ružového pieskovca, ktorý sa nachádza v južnom Utahu v Spojených štátoch? Ak nie, určite by ste mali začať prvou časťou nášho článku. A - samozrejme - pokračovať touto druhou, ktorá je zároveň nateraz poslednou o oblúku, ktorý americký prezident Theodore Roosevelt…

Armádny Magazín

"Pláštenka člena posádky sa dostala do prívodu vzduchu F-35": v Británii pomenovali dôvod pádu stíhačky

0 icon

Veľká Británia, 8.december 2021 (AM) – Minulý týždeň sa objavili zábery z pádu stíhačky F-35 do mora z paluby britskej lietadlovej lode Queen Elizabeth. Zábery ukazujú, ako sa bojové lietadlo vyvalí na okraj vzletu veľmi nízkou rýchlosťou a ako sa pilot katapultuje pri súčasnom páde lietadla do mora.

V obrannom rozpočte USA sa navrhuje 300 miliónov dolárov pre Ukrajinu

0 icon

USA, 8.december 2021 (AM, Sputnik) – V Spojených štátoch predložili návrh obranného rozpočtu na rok 2022. Text zverejnil osobitný výbor Snemovne reprezentantov. Návrh zákona neobsahoval

Zakážeme pohraničníkom smartfóny: V súvislosti s popravami migrantov na hraniciach Ukrajiny sa konalo mimoriadne zasadnutie

0 icon

Ukrajina, 8.december 2021 (AM) – Začiatkom decembra sme informovali o streľbe ukrajinských pohraničníkov na migrantov, ktorí sa presúvali z Bieloruska na Ukrajinu

GLOBSEC za hlavnú hrozbu na Slovensku označuje sympatie k Rusku

0 icon

Slovensko, 8.december 2021 (AM) – Sympatie Slovákov k Rusku sú jednou z najväčších slabín v kontexte zraniteľnosti krajiny voči zahraničnému vplyvu. Uvádza sa to v štúdii medzinárodnej poradenskej spol

Obmedzená zóna: Prečo moderné lietadlá nikdy nelietajú nad Antarktídou

0 icon

Antarktída, 8.december 2021 (AM) – Existuje niekoľko dôvodov a všetky súvisia s bezpečnosťou ľudí na oblohe. Prečo Antarktída nikomu nepatrí?   1. decembra 1959, keď vrcholila studená vojna, bola Antarktída vyhlásená za demilitarizovanú a bezletovú zónu. Svetové spoločenstvo sa dôvodne obávalo militarizácie šiesteho kontinentu a

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Snehové vločky ležia na vrchole trávy

Autor: TASR/Martin Schutt/dpa-Zentralbild-Bildfunk

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali