Veľká analýza favoritov voľby prezidenta z pohľadu nezávislosti, finančnej podpory a marketingových stratégií

Bratislava 9. marca 2019 (HSP/Foto:INP)

 

Analýza INP

Etika v kampani

Dôležitým faktorom pre fair-play je poctivé odštartovanie kampane len v čase na to zákonom určenej. Dlhodobým nešvárom slovenských politických kampaní je nedodržiavanie časového rámca. Bol to opäť dosluhujúci prezident A.Kiska, ktorý v dlhodobom predstihu začal prezentovať svoju osobu v masívnej  kampani na reklamných pútačoch. Donedávna horúci kandidát, ktorý sa vzdal v prospech Z.Čaputovej, vyštartoval podobne oveľa skôr, než predpokladá zákon. Aj precedens Andreja Kisku, nad ktorým visel nielen tieň, ale aj ťažké mraky podozrenia z nekalých daňových praktík financovania kampane otvára nové diskusné okná pre verejnosť pri posudzovaní najvhodnejších kandidátov, aj keď charakter kampane, štýl prezentácie, riadenie diskusií aj nadstavbový marketing držia diskurz viac v emocionálnej  a vzťahovej (postojovej) rovine prezentácie ako v jej racionálnom, vecnom a hodnotovom posúdení.

 

Emócie v politike

V tejto prvej sfére posudzovania a vplyvov má navrch jediná žena z top kandidátov. Marketingová prezentácia tejto kandidátky je takmer výlučne založená na emocionálnej (najľahšie ovplyvniteľnej, ale z dlhodobého hľadiska aj najnestabilnejšej) forme. Rola obete, ktorá chce bojovať proti zlu a potrebuje na to pomoc ostatných „slušných“ voličov je priehľadná taktika šitá na mieru tejto kandidátky. Najmenej výrazným z posudzovanej trojice je M.Šefčovič, ktorý sa prezentuje najmenej emocionálne, čo je pri diplomatovi prirodzená pozícia. Naopak, Š.Harabin svojim prejavom ukazuje, že sa nebojí šíriť emócie, ktoré svoje korene majú v nekompromisných postojoch a tabuizovaných témach. Harabin tak rovnako využíva svoje prednosti sudcu a nebojí sa prezentovať hodnotu spravodlivosti vo všetkých jej aspektoch, vrátane „nepríjemnej pravdy“. Emócie v politike sú však dvojsečná zbraň. Tak ako si môžu nakloniť verejnosť, môžu pri prekročení vkusu alebo štýlu emocionálneho prejavu okamžite otočiť priazeň verejnosti proti kandidátovi. Ženské zbrane v politike sú na Slovensku novinkou, aj keď v nej pôsobilo viacero vkusných a charizmatických žien. Rozdiel medzi reálnym, civilným výzorom kandidátky Z.Čaputovej a jej stajlistické vylepšenia v médiách, vrátane počítačových úprav sa môžu ukázať ako kontraproduktívne, rovnako ako cielené pestovanie obete.

 

Mediálny obraz kandidátov

Dôležitým faktorom je nie reálny, civilný, vecný, ale vykonštruovaný obraz kandidátov médiami. Zo skúmanej top trojice najviac médiá (hlavného prúdu) nadbiehajú Z. Čaputovej, čo nemusí priamo súvisieť s najväčším objemom financií, ktorý na kampaň získala. Finančná presilovka Čaputovej vyskakuje z každého médiá v podobe politickej reklamy. Jej plagáty valcujú najmä webové portály, kde Čaputová vyskakuje takmer okamžite po otvorení webu.  Médiá na Slovensku sú vyhranené, názorov dlhodobo vyprofilované, vrátane orientácie novinárov. Paradoxne proslovenskí, vlasteneckí, konzervatívni či národne orientovaní kandidáti v politike (verejní činitelia) nemajú v médiách hlavného prúdu na Slovensku na ružiach ustlané, skôr naopak. Aj preto v nich nemá Š.Harabin pozitívny obraz a prezentáciu; k M.Šefčovičovi len vďaka euroatlantickej línii sú zhovievaví (pravdepodobne sa tento postoj zmení pred 2.kolom, ak by postúpil so Z.Čaputovou, ale nezmenil by sa, ak by postúpil so Š.Harabinom); najväčšiu náklonnosť chová slovenský mediálny mainstream opäť okato k Z. Čaputovej, ktorá nastúpila na vlnu zvýhodňovania ďalšieho liberálneho kandidáta (ktorý odstúpil – R.Mistríka). Mediálny faktor, najmä v printových médiách a na webových portáloch  je najmenej transparentný a rovnako aj najmenej fair-play spravodlivý voči kandidátom. Voliči by preto tento „informačný“ činiteľ, paradoxne,  mali najmenej brať do úvahy s ohľadom na rôznu mieru konotácie 1)  voči kandidátom, najmä tej negatívnej.

 

Pôvod financií

Graf (pozri vyššie) v ktorom INP posudzoval výšku financií a ich štruktúru ukazuje, že najväčší objem zdrojov na kampaň doteraz použila Z.Čaputová – 404 961 eur, M. Šefčovič 228 300 eur a Š. Harabin 164 095 eur. 2)

Najvyššie výdavky na kampaň má v relevantných kandidátov zas Z.Čaputová. Na porovnanie, rozpočet Š.Harabina 2,5 krát nižší, náklady M.Šefčoviča presahujú polovicu objemu financií, ktoré použila doteraz Z.Čaputová. Aj preto je dôležitým faktorom posúdenia kandidátov štruktúra ich zdrojo a miera nezávislosti voči darcom. Pokiaľ má byť hlava štátu nezávislá aspoň z hľadiska finančných darov, verejnosť by mala poznať ich pôvod. Najväčší podiel financií od politickej strany má paradoxne tiež Z.Čaputová (44,1% zo straníckej kasy a 10,1% od spolustraníkov), spolu 54,2%-ný podiel, čo je 228 300 eur. Tieto peniaze pochádzajú najmä od sponzorov strany Progresívne Slovensko – podnikateľa Michala Trubana a milionárov zo spoločnosti ESET. Zdroje týchto troch, resp. prvých štyroch donorov vysoko prevyšujú všetky ostatné čiastky tejto strany, sú teda rozhodujúce (286 tisíc eur, resp. 354 tisíc eur). Čiastka 178 tisíc eur, ktoré Z.Čaputová dostala práve od svojej politickej strany tvorí rovnako rizikovo nadštandardný podiel. Kandidátka Z.Čaputová je aj finančne silno prepojená (napojená) na súkromné finančné zdroje milionárov a na politický subjekt. Spojenectvom oligarchov pozadí politiky médiá doteraz kritizovali, ale len pri iných subjektoch. Politickému subjektu Progresívne Slovensko, odkiaľ pochádza Čaputová a odkiaľ čerpá najviac prostriedkov na masívnu kampaň médiá prepojenie politickej a finančnej moci a záujmov okato tolerujú.

Maroš Šefčovič rovnako obdržal od strany Smer-SD finančnú podporu (44,2% podiel z celkových zdrojov), čo je podielovo menej ako v prípade Z.Čaputovej a menej aj v celkovom objeme (100 908 eur). Šefčovič má však oproti Čaputovej významný podiel vlastných zdrojov (30,7%-ný podiel z rozpočtu), čo je 70 088 eur. Šefčovič má vyvážený aj tretí pilier svojich zdrojov, pochádzajúci od bežných darcov.  Štefan Harabin neprijal nijaké finančné zdroje od politickej strany, ani od politikov. Uvádza však 10,4%-ný podiel od firemného darcu, čo je rádovo zanedbateľná suma (16 500 eur), viac ako desaťnásobne menšia ako pri Čaputovej.

 

Nezávislosť

Trend nezávislých, nestraníckych, nepolitických kandidátov na Slovensku, znechutených najmä z parlamentnej politiky sa našiel aj v prezidentských voľbách už pri zvolení A.Kisku. Na jednej strane ide o faktor neznámeho kandidáta, ktorý ešte nemal čo pokaziť, ani si pokaziť meno, ale prípad dosluhujúceho prezidenta z Popradu je varovným prstom pred metódou kupovania mačky vo vreci. Z trojice hodnotených top kandidátov opäť paradoxne má členský preukaz politickej strany a dokonca aj zastáva druhá najvyššiu funkciu v nej (Progresívne Slovensko) práve Z.Čaputová, ktorá sama seba a aj médiá predstavujú ako „občiansku“ kandidátku. Fakty a vzťahy však nepopustia. Zuzana Čaputová je vyhranený, jednoznačný stranícky a politický kandidát, na rozdiel od Harabina aj Šefčoviča, ktorí po roku 1990 neboli členmi nijakého politického subjektu. Jediným rýdzo nezávislým kandidátom z tejto trojice je Š.Harabin, pretože M.Šefčovič je kandidátom s politickou podporou strany Smer-SD a aj prijal, podobne ako Z.Čaputová na svoju kampaň finančné zdroje od politickej strany. Z.Čaputová pôsobila v treťom sektore (Via iuris), ktorý sa nejaví ako „mimovládny“, ale aktívne vstupuje do kreovania verejnej mienky a ovplyvňuje politiku. Financovanie Via iuris malo značný podiel zdrojov pochádzajúcich od G.Sorosom kontrolovaných fondov a nadácií. Soros sa netají snahou ovplyvňovať dianie v jednotlivých krajinách a aj priamo v EÚ. Jeho spoločnosť Open Society Institute uvádza 226 „priateľov otvorenej spoločnosti“ – ideologicko-mocenského projektu, ktorým je Soros posadnutý. Americký občan G.Soros a predstavitelia OSI mali v roku 2018 44 lobistických a podobných stretnutí 3) na pôde európskych inštitúcií, najmú s členmi výkonnej Európskej komisie alebo na pôde Európskeho parlamentu. Tieto väzby môžu znižovať mieru nezávislosti najmä kandidátky Z.Čaputovej a v menšej miere aj bývalého eurokomisára M.Šefčoviča.

 

Prečo informujeme?

Inštitút národnej politiky priniesol občanom pohľad na favorizovanú trojicu kandidátov vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky zo zorných uhlov, ktorú ostávajú v úzadí prezentovania kandidátov v predvolebných debatách. Veríme, že sme prispeli k zvýšeniu informovanosti a k posilneniu ústavného práva občanov na pluralitné informácie v mene šírenia slobody slova a prejavu. Budúcnosť Slovenska zjavne ovplyvní správanie sa voličov, ich ochota prijímať širokú paletu informácií, správne, objektívne a nestranne ich hodnotiť a vyberať budúcich lídrov našej spoločnosti nie podľa mediálneho obrazu, cielenej reklamy, marketingového imidžu, ale podľa vecných a hodnotových kritérií. V tomto príspevku sme sa chceli posilniť práve vecnú stránku objektívnosti, pretože predvolebná kampaň sa takmer výlučne zameriava na emocionálnu a politickú rovinu.

 

Záverečné hodnotenie

Na základe skúmaných kritérií sme dospeli k nasledovným záverom:

 

Zuzana Čaputová

(-) najdrahšia kampaň (404 961 eur)

(-) najväčší podiel aj výška darov od politickej strany a oligarchov v pozadí jej financovania (54,2% =

219 500 eur)

(-) najmenej vlastných financií (0,5%)

(+) vyšší podiel zdrojov na kampaň od darov občanov (45,1%)

(-) členka a funkcionárka politickej strany

Sumár: 4x mínus (-), 1x plus (+)

 

Maroš Šefčovič

(=) priemerne drahá kampaň (228 300 eur)

(-) vyšší podiel straníckych financií v kampani (44,2%)

(+) vyšší podiel vlastných peňazí (30,7%)

(-) podpriemerný podiel od občanov (25,1%)

(+) nečlen politickej strany

Sumár: 2x mínus (-), 2x plus (+), 1x neutrálne (=)

 

Štefan Harabin

(+) najlacnejšia kampaň (164 095 eur)

(+) nijaký dar od politickej strany – dar od firmy (10,4%)

(+) najvyšší podiel vlastných financií (37,4%)

(+) najväčší podiel darov od občanov (52,4%)

(+) nečlen politickej strany

Sumár: 5x plus (+)

 

Poradie hodnotenia: 1. Štefan Harabin (5+), 2.Maroš Šefčovič (2+, 2-, 1 neutrálne), 3. Zuzana Čaputová (4-, 1+).

 

Vysvetlivky:

  1. „konotácia“ –  pragmatická zložka významovej štruktúry, ktorá je odrazom najmä hodnotiaceho postoja, kladných a záporných vzťahov  -a asociácií
  2. podľa údajov Transparency International Slovensko (TIS) k 20.februáru 2019. Poznámka INP: podľa zákona môže každý kandidát minúť na kampaň v prezidentských voľbách maximálne pre obe kolá 500 000 eur
  3. napríklad: https://www.teraz.sk/zahranicie/soros-odkazal-eu-aby-riesila-kvoty/328061-clanok.html

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na koronavírus

0 icon

Bratislava 23. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na brífingu informoval o výsledkoch dnešného rokovania Ústredného krízového štábu. Testovanie štáb schválil, použije sa naň osem miliónov antigénových testov „Určite tento víkend nestíhame. Reálne to vieme…

Štyri nové expresné autobusové linky

0 icon

Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:PekneRuska.sk)   Vzhľadom na vývoj aktuálnej situácie, ktorá nie je priaznivá pre cestovný ruch nielen v zahraničí ale ani doma, sa v Cestovnej kancelárii DAKA rozhodli využiť ľudské a hlavne technické kapacity pre služby širokej verejnosti. Občania budú môcť využívať nové pravidelné a hlavne expresné autobusové…

Inflácia na Slovensku je najvyššia v celej eurozóne. Väčšina krajín s eurom pritom zažíva pokles cien

0 icon

Bratislava 23. novembra 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   V rámci eurozóny má najrýchlejší rast cien Slovensko, keď v októbri u nás dosiahla inflácia 1,6 percenta. Česká republika si zase "uhájila" pomyselnú bronzovú priečku podľa miery inflácie v rebríčku celej EÚ. Vôbec najrýchlejšie v celej Európskej únii rástli v októbri medziročne spotrebiteľské ceny…

Plastického chirurga obvinili za smrť dvoch žien po zväčšení pozadia

0 icon

Düsseldorf 23. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Dve ženy požadujúce oblejšie tvary zadnej časti tela zomreli po absolvovaní plastickej operácie v Nemecku, čo viedlo v pondelok k obvineniu lekára. Informovala o tom tlačová agentúra DPA Chirurg čelí dvom obvineniam zo spôsobenia fyzického zranenia z nedbanlivosti s následkom smrti a jednému obvineniu…

Biden vybral šéfa diplomacie aj osobitného vyslanca pre klímu

0 icon

Washington 23. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Novozvolený americký prezident Joe Biden oznámil v pondelok kľúčové postavy svojho kabinetu. Za ministra zahraničných vecí vybral dlhoročného poradcu pre zahraničnú politiku Antonyho Blinkena a za osobitného vyslanca pre klímu bývalého šéfa americkej diplomacie Johna Kerryho. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP Biden tiež…

EÚ: Počas jarnej vlny pandémie sa v niektorých mestách Európy zlepšila kvalita ovzdušia

0 icon

Brusel 23. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Flightradar24,com via AP)   Vo viacerých európskych metropolitných oblastiach sa vďaka prísnym opatreniam na potlačenie šírenia koronavírusu v jarných mesiacoch výrazne zlepšila kvalita ovzdušia. Uviedli to v pondelok predstavitelia Európskej únie Pozoruhodné zlepšenie zaznamenali predovšetkým v prípade oxidu dusičitého a jemných tuhých častíc, ktoré môžu mať…

Čína predkladá návrhy na svetový poriadok po pandémii

0 icon

Peking 23. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Maurizio Gambarini)   Čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý vystúpil v sobotu na samite G20, predložil návrhy týkajúce sa úlohy "dvadsiatky" v medzinárodnom poriadku a svetovom poriadku po skončení pandémie covidu-19 V novembri tohto roku, kedy sa najvyšší predstavitelia krajín G20 zúčastňujú 15. samitu, svet čelí ešte…

V Anglicku sa skončí lockdown, na niektoré štadióny sa opäť dostanú fanúšikovia

0 icon

Londýn 23. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Britský premiér Boris Johnson v pondelok informoval zákonodarcov, že vláda 2. decembra ukončí lockdown platný na území Anglicka. Opäť sa tak otvoria obchody, kaderníctva, kozmetické salóny či fitness centrá. Na niektoré štadióny navyše opäť budú môcť zavítať športoví fanúšikovia Štvortýždňový lockdown v Anglicku…

Katar identifikoval matku novorodenca odhodeného v koši na letiskových toaletách

0 icon

Dauha 23. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin, Pool)   Katar v pondelok oznámil, že identifikoval matku novorodeného dievčatka, ktoré našli v odpadkovom koši na toaletách medzinárodného letiska v hlavnom meste Dauha. V súvislosti s incidentom muselo niekoľko pasažierok podstúpiť invazívnu gynekologickú prehliadku, ktorá vyvolala všeobecné rozhorčenie, uviedla agentúra AFP Tamojšia prokuratúra…

Saudská Arábia poprela správy o stretnutí Netanjahua s princom Muhammadom

0 icon

Rijád 23. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mandel Ngan/Pool Photo via AP)   Saudská Arábia v pondelok poprela správy izraelských médií o rozhovoroch medzi izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom počas nedeľňajšej návštevy amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea v Saudskej Arábii. Informovali o tom agentúry AFP a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Danko

Bidenovo víťazstvo zmení Ukrajinu na vojenský obvod

0icon

Ukrajina nemá dôvod radovať sa z výsledkov volieb v USA. Je zbytočné dúfať, že od Spojených štátov získa nejaké výhody. Nie je také dôležité, kto by sa presne stal prezidentom USA – Biden alebo niekto iný z jeho členov politickej strany. Demokrati sa k moci dostanú v Spojených štátoch. Ale sú najagresívnejšou časťou americkej politiky.…

Gabriel Dragon

Izrael ako ďalší aspekt vo vojne o Karabach

0icon

Na to aby sme pochopili úlohu Izraela v konflikte Arménska a Azerbajdžanu o Náhorný Karabach sa musíme preniesť o 12 rokov späť a pripomenieme si konflikt Gruzínsko – Južné Osetsko. Gruzínsko-Južné Osetsko 2008 Rusko podporovalo separatistov z Južného Osetska a susedného Abcházska, ktoré ležia na území Gruzínska a v ktorých žije početná ruská menšina. V 90.tych rokoch oba regióny…

Štefan Paulov

Minister školstva rúbe ypsilonky.

0icon

               MINISTER ŠKOLSTVA RÚBE YPSILONKY.         Dnes o 9.00 podpredseda vlády, minister hospodárstva Richard Sulík, minister školstva Branislav Grohling a poslankyňa národnej rady Janka Bittó-Cigániková predstavili svoj plán „Semafor zdravia“. Semafor sa zdal celkom zaujímavý, ale pri treťom obrázku mi stŕpli zuby, keď som si prečítal: NOSENIE RÚŠOK

Ivan Štubňa

Farmaceutické megaspoločnosti idú v Mengeleho stopách...

0icon

Farmaceutické megaspoločnosti, ktoré môžeme tiež označiť ako Mengele korporácie sú pripravené na frontálny útok proti ľudstvu!!! Americký neofašizmus sa demaskuje...A to všetko za podpory politikov vrátane Matoviča. Článok má veľkú výpovednú hodnotu lebo otvorene zverejnil plány amerického prehnitého systému v nadväznosti na farmaceutické spoločnosti. Článok bol zverejnený na českom portáli ZVEDAVEC, a uverejňujem…

Peter Švec

Vďaka vám vojaci, dokázali ste zabrániť občianskej vojne. Vrabčiak s jastrabími chúťkami pustil do gatí.

0icon

Dôstojnícku a poddôstojnícku česť sme si v očiach národa nepošpinili. Zásah ozbrojených síl by znamenal občiansku vojnu. Toto si uvedomuje každý vojak so strategickým vzdelaním a myslením. Toto ale nemusí tušiť vrabčiak s jastrabím apetítom, ktorému za jeho služby vykonávacieho agenta cudzej protištátky zahraniční sponzori dohodili funkciu ministra obrany v kolaborantskej vláde národnej zrady. Výzva…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

0 icon

Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

Smrť Johna Lennona a konšpirácie: 1. časť

0 icon

Prinášame vám sériu článkov o velikánovi nielen svojej doby, členovi legendárnej skupiny Beatles – Johnovi Lennonovi a jeho smrti, ktorá šokovala verejnosť. V súvislosti s ňou sa vynorilo kopec možných otázok, na ktoré nepoznáme ani do dnešných dní odpovede. Práve v súvislosti s tým sa rozmohli aj rôzne konšpiračné teórie, okrem iných aj s FBI. Je na…

Páry, ktoré dokazujú, že čas nezničí pravú lásku

0 icon

Zamilovať sa je ľahké, ale roky zostať v láske s tou istou osobou si vyžaduje určitý seriózny záväzok. Hovorí sa, že láska mizne s časom, a preto sa moderné vzťahy tak ľahko rozpadajú, ale to nie je vždy pravda. Keď sú dvaja ľudia šialene zamilovaní, ich lásku nezničí nič a nikto. Dôkazom…

Škandál Watergate a konšpirácia, ktorá sa ukázala ako pravdivá. 4. časť

0 icon

Prinášame vám záverečnú časť rozsiahleho článku o Škandále Watergate. Najprv sa zdalo, že ide len o obyčajnú lúpež v hotelovom a kancelárskom komplexe s názvom Watergate. Pomaly, ako všetky skutočnosti začali vyplavovať na povrch, sa zistilo, že do celého škandálu boli zapletené vládnuce špičky Spojených štátov. Okrem iných aj znovu zvolený prezident Nixon. Pozrime sa…

Policajti na týchto fotografiách ukázali svoju pravú tvár

0 icon

Policajti sú často terčom výsmechu - teda najmä v našej krajine. Samozrejme, na celom svete sa nájdu ľudia, ktorí si dokážu robiť srandu takmer z čohokoľvek. V dnešnom článku sa však určite nechceme vysmievať policajtom. Tí si svoju prácu plnia v rámci svojich možností. Ukážeme si však policajtov, ktorí na…

Vo svete IT

Tímu vedcov sa podarilo vytvoriť najdetailnejšiu mapu červenej planéty

0 icon

Tím zložený z amatérskych, ale aj profesionálnych astronómov, priniesol mapu Marsu, ktorá má väčšie rozlíšenie, ako ktorákoľvek iná, globálna mapa červenej planéty, píše portál Universe Today. Zábery boli zhotovené pomocou metrového teleskopu, ktorý sa nachádza v observatóriu Pic-du-Midi. Fotografie vznikali počas niekoľkých nocí na prelome októbra a novembra tohto roka. Pre astronómov išlo…

Asimove zákony robotiky už vraj nie sú aktuálnymi. Myslí si to profesor, ktorý ich navrhuje takto upraviť

0 icon

Isaac Asimov ešte v roku 1942 prišiel s 3 zákonmi robotiky, ktoré sa stali akousi „mantrou“ robotizácie. Ide o zákony, ktoré hovoria pravidlách, ktoré by roboty nemali nikdy porušiť. Robot nesmie ublížiť človeku, ani nečinnosťou pripustiť, aby človek utrpel hocakú škodu. Robot musí poslúchať rozkazy, ktoré mu dá človek, okrem…

Xiaomi začalo s testovaním Androidu 11 na ďalších smartfónoch. Je medzi nimi aj váš?

0 icon

Posledné dni priniesli viacero veľkých softwarových aktualizácií pre telefóny spoločnosti Xiaomi. Bohužiaľ však mnohé z nich sú zatiaľ dostupný len pre čínsky trh. Ide napríklad o novú verziu nadstavby MIUI 12.2, ktorá je založená na Androide 11. Dostupnou je pre modely smartfónov Mi 10, Mi 10 Pro a Redmi K30 Pro (resp.…

Najlepšie filmy na Netflixe: Týchto 10 filmov by ste nemali prehliadať

0 icon

Služba Netflix je stále populárnejšiu a to aj v našom regióne. Dôvodom je, že je neustále aktualizovanou o nový  a zaujímavý video obsah. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko zaujímavých filmov, ktoré pribudli v nedávnej minulosti. Pevne veríme, že výber filmov nižšie sa vám bude…

EMUI 11 nadstavba bude už čoskoro dostupnou pre prvé smartfóny v Európe. Tu je očakávaný harmonogram!

0 icon

Spoločnosť Huawei ešte koncom októbra zverejnila zoznam smartfón, pre ktoré plánuje uvoľniť aktualizáciu s EMUI 11 nadstavbou. Celkovo má byť aktualizovaných približne 40 modelov smartfónov. Najnovšie sa dozvedáme približné termíny, kedy má byť nová nadstavba v stabilnej verzii dostupnou naprieč jednotlivými regiónmi sveta. Zoznam prvých zariadení vrátane očakávaného termínu dostupnosti…

Armádny Magazín

Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy - budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

0 icon

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Vyvíjajú Američania nového "nepriateľa" pre ruské tanky Armata?

0 icon

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda

Mike Pompeo sa pri návšteve posnažil: Grécko má v úmysle kúpiť až 24 stíhačiek F-35

0 icon

Grécko, 23. november 2020 (AM) - V októbri grécky denník Estia informoval, že možnosť nákupu lietadiel F-35A pre grécke letectvo sa zvýšila počas cesty do Grécka, ktorú pred niekoľkými týždňami uskutočnil Mike Pompeo, šéf americkej diplomacie. Vysvetlil, že šesť lietadiel odobratých z dávky objednanej Tureckom bolo možné dodať veľmi rýchlo, pričom…

5 hlavných záhad Druhej Karabašskej vojny

0 icon

Arménsko, 23. november 2020 (AM) - Ukončenie Druhej karabachskej vojny zrodilo množstvo záhad a konšpiračných verzií. A to z dôvodu, že podľa obyčajnej vojenskej logiky sú niektoré jej okolnosti naozaj záhadné, či dokonca paradoxné. Ktoré záhady vyvolávajú najviac otázok a provokujú objavenie sa (nielen) v Arménsku „teórie sprisahania“? &

Prečo Poľsko neodpovedá na otázky o ukrajinských SS?

0 icon

Poľsko, 23. november 2020 (AM) - Vyšetrovací výbor RF v rámci vyšetrovania o zločinoch, ktoré spáchali počas 2. sv. vojny Ukrajinci z divízie Waffen SS Halič (Galizien), poslal Poľsku požiadavku o právnej pomoci, na ktorú však nedostal odpoveď. Na medzinárodnom fóre „Poučenia Norimbe

Svetlo sveta

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

0 icon

Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

0 icon

Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

icon FOTO DŇA