Veľká analýza favoritov voľby prezidenta z pohľadu nezávislosti, finančnej podpory a marketingových stratégií

Bratislava 9. marca 2019 (HSP/Foto:INP)

 

Analýza INP

Etika v kampani

Dôležitým faktorom pre fair-play je poctivé odštartovanie kampane len v čase na to zákonom určenej. Dlhodobým nešvárom slovenských politických kampaní je nedodržiavanie časového rámca. Bol to opäť dosluhujúci prezident A.Kiska, ktorý v dlhodobom predstihu začal prezentovať svoju osobu v masívnej  kampani na reklamných pútačoch. Donedávna horúci kandidát, ktorý sa vzdal v prospech Z.Čaputovej, vyštartoval podobne oveľa skôr, než predpokladá zákon. Aj precedens Andreja Kisku, nad ktorým visel nielen tieň, ale aj ťažké mraky podozrenia z nekalých daňových praktík financovania kampane otvára nové diskusné okná pre verejnosť pri posudzovaní najvhodnejších kandidátov, aj keď charakter kampane, štýl prezentácie, riadenie diskusií aj nadstavbový marketing držia diskurz viac v emocionálnej  a vzťahovej (postojovej) rovine prezentácie ako v jej racionálnom, vecnom a hodnotovom posúdení.

 

Emócie v politike

V tejto prvej sfére posudzovania a vplyvov má navrch jediná žena z top kandidátov. Marketingová prezentácia tejto kandidátky je takmer výlučne založená na emocionálnej (najľahšie ovplyvniteľnej, ale z dlhodobého hľadiska aj najnestabilnejšej) forme. Rola obete, ktorá chce bojovať proti zlu a potrebuje na to pomoc ostatných „slušných“ voličov je priehľadná taktika šitá na mieru tejto kandidátky. Najmenej výrazným z posudzovanej trojice je M.Šefčovič, ktorý sa prezentuje najmenej emocionálne, čo je pri diplomatovi prirodzená pozícia. Naopak, Š.Harabin svojim prejavom ukazuje, že sa nebojí šíriť emócie, ktoré svoje korene majú v nekompromisných postojoch a tabuizovaných témach. Harabin tak rovnako využíva svoje prednosti sudcu a nebojí sa prezentovať hodnotu spravodlivosti vo všetkých jej aspektoch, vrátane „nepríjemnej pravdy“. Emócie v politike sú však dvojsečná zbraň. Tak ako si môžu nakloniť verejnosť, môžu pri prekročení vkusu alebo štýlu emocionálneho prejavu okamžite otočiť priazeň verejnosti proti kandidátovi. Ženské zbrane v politike sú na Slovensku novinkou, aj keď v nej pôsobilo viacero vkusných a charizmatických žien. Rozdiel medzi reálnym, civilným výzorom kandidátky Z.Čaputovej a jej stajlistické vylepšenia v médiách, vrátane počítačových úprav sa môžu ukázať ako kontraproduktívne, rovnako ako cielené pestovanie obete.

 

Mediálny obraz kandidátov

Dôležitým faktorom je nie reálny, civilný, vecný, ale vykonštruovaný obraz kandidátov médiami. Zo skúmanej top trojice najviac médiá (hlavného prúdu) nadbiehajú Z. Čaputovej, čo nemusí priamo súvisieť s najväčším objemom financií, ktorý na kampaň získala. Finančná presilovka Čaputovej vyskakuje z každého médiá v podobe politickej reklamy. Jej plagáty valcujú najmä webové portály, kde Čaputová vyskakuje takmer okamžite po otvorení webu.  Médiá na Slovensku sú vyhranené, názorov dlhodobo vyprofilované, vrátane orientácie novinárov. Paradoxne proslovenskí, vlasteneckí, konzervatívni či národne orientovaní kandidáti v politike (verejní činitelia) nemajú v médiách hlavného prúdu na Slovensku na ružiach ustlané, skôr naopak. Aj preto v nich nemá Š.Harabin pozitívny obraz a prezentáciu; k M.Šefčovičovi len vďaka euroatlantickej línii sú zhovievaví (pravdepodobne sa tento postoj zmení pred 2.kolom, ak by postúpil so Z.Čaputovou, ale nezmenil by sa, ak by postúpil so Š.Harabinom); najväčšiu náklonnosť chová slovenský mediálny mainstream opäť okato k Z. Čaputovej, ktorá nastúpila na vlnu zvýhodňovania ďalšieho liberálneho kandidáta (ktorý odstúpil – R.Mistríka). Mediálny faktor, najmä v printových médiách a na webových portáloch  je najmenej transparentný a rovnako aj najmenej fair-play spravodlivý voči kandidátom. Voliči by preto tento „informačný“ činiteľ, paradoxne,  mali najmenej brať do úvahy s ohľadom na rôznu mieru konotácie 1)  voči kandidátom, najmä tej negatívnej.

 

Pôvod financií

Graf (pozri vyššie) v ktorom INP posudzoval výšku financií a ich štruktúru ukazuje, že najväčší objem zdrojov na kampaň doteraz použila Z.Čaputová – 404 961 eur, M. Šefčovič 228 300 eur a Š. Harabin 164 095 eur. 2)

Najvyššie výdavky na kampaň má v relevantných kandidátov zas Z.Čaputová. Na porovnanie, rozpočet Š.Harabina 2,5 krát nižší, náklady M.Šefčoviča presahujú polovicu objemu financií, ktoré použila doteraz Z.Čaputová. Aj preto je dôležitým faktorom posúdenia kandidátov štruktúra ich zdrojo a miera nezávislosti voči darcom. Pokiaľ má byť hlava štátu nezávislá aspoň z hľadiska finančných darov, verejnosť by mala poznať ich pôvod. Najväčší podiel financií od politickej strany má paradoxne tiež Z.Čaputová (44,1% zo straníckej kasy a 10,1% od spolustraníkov), spolu 54,2%-ný podiel, čo je 228 300 eur. Tieto peniaze pochádzajú najmä od sponzorov strany Progresívne Slovensko – podnikateľa Michala Trubana a milionárov zo spoločnosti ESET. Zdroje týchto troch, resp. prvých štyroch donorov vysoko prevyšujú všetky ostatné čiastky tejto strany, sú teda rozhodujúce (286 tisíc eur, resp. 354 tisíc eur). Čiastka 178 tisíc eur, ktoré Z.Čaputová dostala práve od svojej politickej strany tvorí rovnako rizikovo nadštandardný podiel. Kandidátka Z.Čaputová je aj finančne silno prepojená (napojená) na súkromné finančné zdroje milionárov a na politický subjekt. Spojenectvom oligarchov pozadí politiky médiá doteraz kritizovali, ale len pri iných subjektoch. Politickému subjektu Progresívne Slovensko, odkiaľ pochádza Čaputová a odkiaľ čerpá najviac prostriedkov na masívnu kampaň médiá prepojenie politickej a finančnej moci a záujmov okato tolerujú.

Maroš Šefčovič rovnako obdržal od strany Smer-SD finančnú podporu (44,2% podiel z celkových zdrojov), čo je podielovo menej ako v prípade Z.Čaputovej a menej aj v celkovom objeme (100 908 eur). Šefčovič má však oproti Čaputovej významný podiel vlastných zdrojov (30,7%-ný podiel z rozpočtu), čo je 70 088 eur. Šefčovič má vyvážený aj tretí pilier svojich zdrojov, pochádzajúci od bežných darcov.  Štefan Harabin neprijal nijaké finančné zdroje od politickej strany, ani od politikov. Uvádza však 10,4%-ný podiel od firemného darcu, čo je rádovo zanedbateľná suma (16 500 eur), viac ako desaťnásobne menšia ako pri Čaputovej.

 

Nezávislosť

Trend nezávislých, nestraníckych, nepolitických kandidátov na Slovensku, znechutených najmä z parlamentnej politiky sa našiel aj v prezidentských voľbách už pri zvolení A.Kisku. Na jednej strane ide o faktor neznámeho kandidáta, ktorý ešte nemal čo pokaziť, ani si pokaziť meno, ale prípad dosluhujúceho prezidenta z Popradu je varovným prstom pred metódou kupovania mačky vo vreci. Z trojice hodnotených top kandidátov opäť paradoxne má členský preukaz politickej strany a dokonca aj zastáva druhá najvyššiu funkciu v nej (Progresívne Slovensko) práve Z.Čaputová, ktorá sama seba a aj médiá predstavujú ako „občiansku“ kandidátku. Fakty a vzťahy však nepopustia. Zuzana Čaputová je vyhranený, jednoznačný stranícky a politický kandidát, na rozdiel od Harabina aj Šefčoviča, ktorí po roku 1990 neboli členmi nijakého politického subjektu. Jediným rýdzo nezávislým kandidátom z tejto trojice je Š.Harabin, pretože M.Šefčovič je kandidátom s politickou podporou strany Smer-SD a aj prijal, podobne ako Z.Čaputová na svoju kampaň finančné zdroje od politickej strany. Z.Čaputová pôsobila v treťom sektore (Via iuris), ktorý sa nejaví ako „mimovládny“, ale aktívne vstupuje do kreovania verejnej mienky a ovplyvňuje politiku. Financovanie Via iuris malo značný podiel zdrojov pochádzajúcich od G.Sorosom kontrolovaných fondov a nadácií. Soros sa netají snahou ovplyvňovať dianie v jednotlivých krajinách a aj priamo v EÚ. Jeho spoločnosť Open Society Institute uvádza 226 „priateľov otvorenej spoločnosti“ – ideologicko-mocenského projektu, ktorým je Soros posadnutý. Americký občan G.Soros a predstavitelia OSI mali v roku 2018 44 lobistických a podobných stretnutí 3) na pôde európskych inštitúcií, najmú s členmi výkonnej Európskej komisie alebo na pôde Európskeho parlamentu. Tieto väzby môžu znižovať mieru nezávislosti najmä kandidátky Z.Čaputovej a v menšej miere aj bývalého eurokomisára M.Šefčoviča.

 

Prečo informujeme?

Inštitút národnej politiky priniesol občanom pohľad na favorizovanú trojicu kandidátov vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky zo zorných uhlov, ktorú ostávajú v úzadí prezentovania kandidátov v predvolebných debatách. Veríme, že sme prispeli k zvýšeniu informovanosti a k posilneniu ústavného práva občanov na pluralitné informácie v mene šírenia slobody slova a prejavu. Budúcnosť Slovenska zjavne ovplyvní správanie sa voličov, ich ochota prijímať širokú paletu informácií, správne, objektívne a nestranne ich hodnotiť a vyberať budúcich lídrov našej spoločnosti nie podľa mediálneho obrazu, cielenej reklamy, marketingového imidžu, ale podľa vecných a hodnotových kritérií. V tomto príspevku sme sa chceli posilniť práve vecnú stránku objektívnosti, pretože predvolebná kampaň sa takmer výlučne zameriava na emocionálnu a politickú rovinu.

 

Záverečné hodnotenie

Na základe skúmaných kritérií sme dospeli k nasledovným záverom:

 

Zuzana Čaputová

(-) najdrahšia kampaň (404 961 eur)

(-) najväčší podiel aj výška darov od politickej strany a oligarchov v pozadí jej financovania (54,2% =

219 500 eur)

(-) najmenej vlastných financií (0,5%)

(+) vyšší podiel zdrojov na kampaň od darov občanov (45,1%)

(-) členka a funkcionárka politickej strany

Sumár: 4x mínus (-), 1x plus (+)

 

Maroš Šefčovič

(=) priemerne drahá kampaň (228 300 eur)

(-) vyšší podiel straníckych financií v kampani (44,2%)

(+) vyšší podiel vlastných peňazí (30,7%)

(-) podpriemerný podiel od občanov (25,1%)

(+) nečlen politickej strany

Sumár: 2x mínus (-), 2x plus (+), 1x neutrálne (=)

 

Štefan Harabin

(+) najlacnejšia kampaň (164 095 eur)

(+) nijaký dar od politickej strany – dar od firmy (10,4%)

(+) najvyšší podiel vlastných financií (37,4%)

(+) najväčší podiel darov od občanov (52,4%)

(+) nečlen politickej strany

Sumár: 5x plus (+)

 

Poradie hodnotenia: 1. Štefan Harabin (5+), 2.Maroš Šefčovič (2+, 2-, 1 neutrálne), 3. Zuzana Čaputová (4-, 1+).

 

Vysvetlivky:

  1. „konotácia“ –  pragmatická zložka významovej štruktúry, ktorá je odrazom najmä hodnotiaceho postoja, kladných a záporných vzťahov  -a asociácií
  2. podľa údajov Transparency International Slovensko (TIS) k 20.februáru 2019. Poznámka INP: podľa zákona môže každý kandidát minúť na kampaň v prezidentských voľbách maximálne pre obe kolá 500 000 eur
  3. napríklad: https://www.teraz.sk/zahranicie/soros-odkazal-eu-aby-riesila-kvoty/328061-clanok.html

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Facebook, Twitter a YouTube si osvojili turecký model cenzurovania sociálnych sietí na internete

0 icon

Washington 19. januára 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Minuloročné turecké nariadenie o odstraňovaní sporného obsahu z internetu inšpirovalo americké Big Tech (Google, Apple, Facebook, Amazon) k aktívnej cenzúre internetového obsahu, aj keď je pravda, že Turci si nedovolili až také hrubé zásahy do slobody prejavu, aké v súčasnosti predvádzajú v USA, kde…

Trump odchádza z Bieleho domu s najnižšou podporou od nástupu do funkcie, podporuje ho 34 percent Američanov

0 icon

Washington 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Dosluhujúci americký prezident Donald Trump opustí v stredu Biely dom s vôbec najnižšou podporou verejnosti, akú mal počas celého svojho prezidentského mandátu. Vyplýva to najnovšieho prieskumu Gallupovho inštitútu, podľa ktorého Trumpa aktuálne podporuje 34 percent Američanov, informuje agentúra AFP Výsledky prieskumu zverejnil inštitút…

Zasielanie fakturačných údajov finančnej správe môže znížiť aministratívu, tvrdí asociácia malých a stredných podnikov

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zavedením systému zasielania údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov by sa malo znížiť administratívne zaťaženie a zjednodušiť celý daňovo-odvodový systém. Pre agentúru SITA to uviedol prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov (SAMP) Vladimír Sirotka. Ak bude štát posielanie fakturačných údajov finančnej…

Hriňovská mliekareň považuje pokutu za drakonickú, voči rozhodnutiu sa odvolá

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Hriňovská mliekareň Koliba, a.s. považuje medializovanie neprávoplatného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) za mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) Slatiny za snahu o poškodenie spoločnosti. To, že v tomto prípade nejde o snahu dosiahnuť nápravu stavu má podľa spoločnosti dokazovať aj drakonická výška pokuty…

Marcové kvalifikačné zápasy s Maltou a Ruskom v Trnave

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA-Liam McBurney)   Dejiskom kvalifikačných zápasov slovenskej futbalovej reprezentácie o postup na MS 2022 v Katare proti Malte (27. marca) a Rusku (30. marca) bude štadión Antona Malatinského v Trnave. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča vstúpia do bojov o svetový šampionát 2022 v stredu 24. marca 2021…

Liberáli kvitujú, že IIHF zrušila Bielorusku organizáciu MS v hokeji. „Správny krok, teší sa europoslanec Šimečka. „Zapálený hokejista, diktátor Lukašenko, si môže zavesiť svoj dres na klinec,“ pridáva sa Demeš

0 icon

Bratislava/Minsk 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Chirikov)   Podľa názoru poslanca Európskeho parlamentu Michala Šimečku (Progresívne Slovensko) je "správnym krokom", že hokejové Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji pre rok 2021 sa neuskutočnia v Bielorusku, ako sa pôvodne plánovalo Podpredseda PS Michal Šimečka hovorí o "správnom kroku" a zdôraznil, že osobne podporil…

Prezidentka podpísala zmeny obsahujúce aj pokuty pri prednostnom očkovaní

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok (18. 1.) podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou pandémie. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec Zmeny obsahujú aj zavedenie pokuty pri neoprávnenom uprednostnení osôb v poradí pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Toto očkovanie…

Klus: „Slovensko podporuje zavedenie COVID-19 certifikátov, ktoré umožnia voľný pohyb v rámci EÚ“. Nejde skôr o jeho obmedzenie? Veď ten bol do pandémie voľný…

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovensko podporuje skoré zavedenie COVID-19 certifikátu, ktorý by umožnil čo najvyššiu mieru voľného pohybu v Európskej únii (EÚ) pri zachovaní potrebnej bezpečnosti. Počas dnešnej neformálnej videokonferencie ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských krajín EÚ to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí…

SNS: Poľovnícky zákon – ďalšia hra vládnej moci?

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Poľovníci na Slovensku by sa mali v tomto roku dočkať nového poľovníckeho zákona. Terajšia vláda im to sľúbila. Lenže nie všetko sa deje podľa sľubov. V minulom roku vznikla pracovná skupina pre tvorbu koncepčných a legislatívnych materiálov v oblasti poľovníctva. Jediné riadne zasadnutie…

Bielorusko žiada Interpol o vyhlásenie pátrania po exdiplomatovi Latuškovi

0 icon

Minsk 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Grits)   Bieloruská generálna prokuratúra iniciovala medzinárodné pátranie po vedúcom predstaviteľovi bieloruskej opozície a bývalom diplomatovi Pavlovi Latuškovi. Žiadosť o jeho zaradenie na zoznam medzinárodne hľadaných osôb z Bieloruska zaslali aj policajnej organizácii Interpol. Latuška to označil za "výlučne politické, a nie právne rozhodnutie". Informoval…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Médiá, neurážajte stále premiéra!

0icon

Blázon z Trnavy, mali by ho riešiť pracovníci v bielych plášťoch, ľudia sú zvedaví na jeho psychotest, kreslené politické karikatúry, kde si tlmočník do posunkovej reči klope na čelo. Čo to má znamenať? Takáto arogancia na adresu tretieho najvyššieho ústavného činiteľa! Veď sa trochu vcíťte do role radového občana, ktorý…

Iva Vranská Rojková

Testovanie testov a miery nášho zotročenia

0icon

  Do neba volajúci škandál vedeckej štúdie ministra zdravotníctva Krajči a spol., ktorý porušil všetky etické kritériá tvorby vedeckých prác, sa vyparil z mediálno-spoločensko-politického priestoru, akoby sa nechumelilo. A keďže sa ministrovi zdravotníctva a spol. prepiekol, na chvíľu pozastavený buldozér antigénového testovania sa rozbieha zhŕňať ďalšie obete. Možno nekompetentní kompetentní chvíľu čakali so zatajeným…

Ivan Malý

Prichádzajúci Nový svetový poriadok je pripravený dekódovať váš mozog.

0icon

Davos je mesto vo Švajčiarsku známe nielen vynikajúcou lyžovačkou, ale aj tým, že každoročne hostí stretnutie Svetového ekonomického fóra (WEF). Stretnutie sa formálne opisuje ako „najtvorivejšia sila na zapojenie vrcholných svetových lídrov do spoločných aktivít vytvárania globálnych, regionálnych a priemyselných agend na začiatku každého roka.“ Táto elitná oligarchia však stojí…

Boris Mesár

Spojené kráľovstvo zavádza ,,spoločensky dištančné" obojky. Ďalší krok k otroctvu !

0icon

Správy sú samozrejme pochmúrne, ale celkom očakávané. Mnohí na začiatku koronového  besnenia premýšľali, kedy budú všetci povinní nosiť obojky?! A už sa tak deje ! Je nutné upriamiť pozornosť na výber minimálnej povolenej vzdialenosti: 2 metre. Prečo práve 2 m ? V nedávnych publikáciách bolo uvedené  že akčný rádius určitého poľa…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť I.

0icon

Prijatie ideológie globálnej moci ako základ štátnej ideológie. Vládna moc nedodržiava Ústavu SR, pretože od vstupu SR do EÚ si nemôže zvyknú a dovoliť si neviazať sa na žiadnu ideológiu. Deklarácia SNR o zvrchovanosti SR z roku 1992 tak nemôže byť naplnená, pretože vládna moc nemá záujem

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Draky: Je ich bájna existencia realita alebo mýtus? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o bájnych tvoroch, ktoré sa zobrazujú v kultúre krajín po celom svete. Ako sme si povedali v rámci prvej časti, iný význam stelesňuje drak v západnej kultúre, a iný vo východnej. Dokonca je rozdiel aj v okrídlení týchto majestátnych tvorov. Pozrime sa teraz na jednotlivé draky v Japonsku, na mýtické draky či rozdiel…

Ako v Európe vznikal naftový raj? Máme na výber z 5 možností – 3. časť

0 icon

Všetko sa to začalo Volkswagenom TDI a všetko sa to mohlo skončiť Volkswagenom TDI. Takéto silné vyhlásenie si vyžaduje nevyvrátiteľné dôkazy. Ako v Európe rástol naftový prežitok? Prečo sa nafta stala obľúbeným palivom v Európe? V poslednej časti článku sa pozrieme na to, ako pomohli nafte rôzne dotácie, úľavy z daní a na to, ako sa európsky priemysel…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 1. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 1. Záhady monolitov neznámeho pôvodu

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Vo svete IT

Poľsko navrhuje zákon, ktorý garantuje „slobodu prejavu“ naprieč sociálnymi sieťami

0 icon

Poľská vláda navrhla nový zákon, ktorý by bojoval proti takzvanej politickej korektnosti online a podporoval slobodu prejavu. Píše spravodajský portál BBC.  Účelom nového zákonu je zabránenie spoločnostiam, ako je napríklad Facebook, v mazaní obsahu, či zakazovaní používateľov, ktorí neporušujú poľské zákony. Poliaci chcú, aby sociálne siete nemohli ľubovoľne mazať používateľov V prípade,…

Proscenic 850T – jeden z najdostupnejších robotických vysávačov so zabudovaným mopom za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Ani teba nebaví ručné vysávanie a radšej by si mal neustále čistú domácnosť bez nutnosti každý víkend, či nebodaj každý deň vyťahovať vysávač? Kúpa robotického vysávača nebola nikdy dostupnejšia, tak prečo sa stále trápiť s ručným vysávaním. Skvelým príkladom dostupnosti robotických vysávačov je aj model Proscenic 850T od overeného výrobcu,…

Voda na Mesiaci: Kedy NASA objavila prvé stopy?

0 icon

Minulý rok prišla americká vesmírna agentúra, NASA, s fascinujúcou správou. Na slnečných častiach Mesiaca objavili molekuly vody. Predpokladá sa, že voda by sa mohla nachádzať naprieč celým mesačným povrchom, píše NASA. Agentúra však o vode vedela už dlhšie. Už sondy Cassini, štartujúca v roku 1997, či Deep Impact – 2005, zachytili…

Asteroid, ktorý vyhladil dinosaurov, mohol „vystreliť“ ich pozostatky aj mimo Zeme. Kam sa mohli až dostať?

0 icon

Internetom začal nedávno kolovať úryvok z vedeckej publikácie, ktorý ľuďom ukazuje to, čo astrofyzici už dávno vedia. Otvára však brány k pomerne bizarnej myšlienke. Existuje celkom dosť vysoká šanca, že sa na Mesiaci nachádzajú drobné úlomky dinosaurov, píše portál IFL Science. Ako sa však dokázali dostať na Mesiac a pravdepodobne ešte oveľa…

„Je nepravdepodobné, že by sa nachádzali mimozemšťania hneď vo vedľajšej sústave,“ Tvrdí dvojica harvardských vedcov

0 icon

V decembri minulého roku zachytili astronómovia zvláštny rádiový signál, ktorý prichádzal zo sústavy Proxima Centauri (pozn. redakcie: najbližšia hviezda pri našej Slnečnej sústave). Tento objav okamžite viedol k špekuláciám o mimozemskom živote, hoci signál ešte nebol potvrdený. Vedci totiž nevylučujú možnosť, že to, čo zachytil rádiový teleskop Parkes, môže byť rušenie našej vlastnej…

Armádny Magazín

Lavrov prehovoril o nebezpečenstve cenzúry v USA pre celý svet

0 icon

Rusko, 19. január 2021 (AM) - "Moskva dúfa, že americká spoločnosť nedovolí americkým elitám použiť cenzúru v ich vzájomnom boji," uviedol počas tlačovej konferencie ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Varoval, že ak sa tak nestane, „následky budú veľmi vážne“ nielen pre USA, ale pre celý svet, informovala agentúra RIA Novosti. Ruský minister

Francúzsko : Nepriateľské Rusko vynieslo nový špionážny satelit na orbit

0 icon

Francúzsko, 19. január 2021 (AM) - Tento nový satelit umiestnený na nízkej obežnej dráhe vo výške 480 kilometrov bude schopný poskytovať snímky vo vysokom rozlíšení vo dne aj v noci.     Bolo to na palube rakety Sojuz, ktorá vy

Uživia nás moria a oceány po atómovej vojne?

0 icon

Nemecko, 19. január 2021 (AM) - „Ak nastane atómová zima, svetová produkcia potravín sa razantne zníži. Vedci zisťovali do akej miery sa to dotkne lovu rýb,“ píše rakúsky list Der Standard.   „V súčasnosti vlastní atómovú zbraň deväť štátov. Podľa Medzinárodnej kampane za zrušenie atómových zbraní (International Campa

Delenie USA pokračuje: Bidenovci vyštvali z New Yorku najstaršie americké združenie vlastníkov palných zbraní

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM)  - "Joe Biden sľubuje, že „porazí NRA“. Kamala Harris kričí: „NRA musí

Video: Americký Kapitol je uzamknutý kvôli ohrozeniu - z budovy stúpa dym

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM) - Kapitol vo Washingtone je uzamknutý kvôli údajnej „vonkajšej bezpečnostnej hrozbe“, z oblasti stúpal dym. V budove prebiehala skúška inaugurácie Joea Bidena:     https://twitter

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali