M. JUSKO: Za predčasným rozdelením meny nebola politika, dôvody boli ekonomické

Bratislava 10. februára (TASR) – Napriek predchádzajúcej dohode došlo začiatkom februára 1993, teda už niekoľko týždňov po vzniku dvoch samostatných štátov, aj k predčasnému ukončeniu fungovania spoločnej československej meny a vzniku novej slovenskej a českej koruny. Netreba však za tým hľadať politiku, kľúčové dôvody boli ekonomické, vysvetľuje v rozhovore pre TASR v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky bývalý guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a súčasný šéf Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Marián Jusko.

-V týchto dňoch si pripomíname 20 rokov od menovej rozluky a zavedenia samostatnej slovenskej koruny. Vy ste v tom čase už pôsobili v NBS, ako si spomínate na toto obdobie?-

Bolo to zaujímavé obdobie. Určite bolo hektické, ale celkovo na neho spomínam ako na veľmi príjemné obdobie.

-Pôvodným zámerom pri delení Československa bolo, že sa aspoň na prechodné obdobie zachová používanie spoločnej meny. Prečo tento projekt skončil už po pár týždňoch?-

Hlavným problémom v tomto období bola rozpočtová politika v ČR a SR. Česká republika benefitovala z toho, že skončil transfer z federálneho rozpočtu v prospech slovenského rozpočtu. Slovenský rozpočet naopak trpel tým, že tento transfer prestal. Na slovenskej strane sa to prejavovalo tak, že rozpočet čerpal príliš veľa zdrojov a vytváral deficity. Tým ohrozoval devízový kurz, čo sa samozrejme českej strane nepáčilo a žiadala preto reštriktívnu politiku na Slovensku. To bolo v čase, keď sa budovali nové štátne inštitúcie, možné zabezpečiť len veľmi ťažko. Keďže českí predstavitelia nedôverovali tomu, že sa v istom rozumnom čase podarí vyriešiť tento problém, tlačili na to, aby bol projekt spoločnej meny ukončený.

-Vidíte za tým teda skôr ekonomické alebo politické dôvody?-

Kľúčový problém bol ekonomický, nemyslím si, že by v tom bol politický problém. Je to niečo podobné ako dnešná situácia v eurozóne. Ak má fungovať spoločná mena, musia byť dodržiavané isté kritériá a jedným z nich je aj limit deficitu rozpočtov jednotlivých členských krajín. Keďže v tom čase mal slovenský rozpočet objektívne problémy z titulu vzniku samostatného štátu, ktorý potreboval vybudovať nové štátne inštitúcie, nemohol zabezpečiť dodržiavanie tohto kritéria tak, ako si to predstavovali českí predstavitelia. Kľúčový problém bol teda ekonomický a súvisel s rozpočtovou politikou a deficitom na slovenskej strane. Nevidím v tom nejaký veľký politický vplyv, že by bola z českej alebo slovenskej strany politická averzia ohľadom zachovania spoločnej meny.

-Z pohľadu tejto ekonomickej nerovnováhy bolo teda nevyhnutné rozdelenie spoločnej meny a zavedenie separátnych národných mien?-

Áno, z tohto pohľadu to bolo nevyhnutné.

-Aké praktické problémy sprevádzali takéto rýchle zavádzanie novej meny?-

Išlo o celý komplex problémov. Prvý bol personálny, pretože pred vznikom samostatnej republiky pôsobil na Slovensku len Hlavný ústav Štátnej banky československej (ŠBČS) pre Slovenskú republiku, ktorý mal veľmi obmedzenú pôsobnosť a niektoré útvary, ktoré sú nutné pre fungovanie centrálnej banky, preto neexistovali. Bolo teda potrebné personálne budovať inštitúciu, v niektorých oblastiach doslova na zelenej lúke. Pokiaľ si dobre pamätám, z Prahy sme zdedili jedného človeka. Všetko ostatné sme museli zabezpečiť z vnútorných zdrojov a prostredníctvom školení v zahraničí. Ďalší problém bol inštitucionálny, z hľadiska vybudovania vhodného prostredia a technického zázemia. Vykonávať napríklad zahraničný platobný styk, čo Hlavný ústav ŠBČS nerobil, znamenalo v pomerne rýchlom čase zabezpečiť príslušnú technickú infraštruktúru. A to sa týkalo viacerých oblastí. Bolo potrebné v pomerne rýchlom čase zabezpečiť výrobu kolkov, kolkovanie bankoviek, sťahovanie neplatných peňazí z obehu, to všetko znamenalo značné nasadenie ľudí.

-Akým spôsobom prebiehalo zavádzanie novej meny v praxi, ako sa bežní ľudia dostávali k slovenskej korune?-

Zavádzanie meny má viacero aspektov. Kľúčová je budúca stabilita, teda potreba presvedčiť verejnosť, že to bude mena stabilná. Myslím si, že sa to podarilo, hlavne keď porovnávam situáciu v bývalom Československu so situáciou v iných štátoch. V niektorých štátoch sa ani nepokúsili vybudovať vlastnú menu, pretože očakávania ohľadom nej boli od začiatku negatívne. Občan sa tiež potreboval pokiaľ možno komfortne dostať k svojim peniazom, teda bývalé československé koruny zameniť za nové slovenské koruny. Z hľadiska bezhotovostného to prebehlo bez problémov, peniaze na účtoch sa prepočítali jedna k jednej. V prípade hotovosti prebehlo najprv kolkovanie, následne sťahovanie kolkovaných peňazí a emitovanie nových slovenských bankoviek. Myslím si, že až na drobné problémy to prebehlo hladko, bez výraznejších problémov a škandálov. Pri spätnom pohľade oceňujem nasadenie ľudí, ale aj kvalitu slovenských bankoviek a mincí. Myslím si, že boli pre Slováka ďaleko akceptovateľnejšie, "krajšie", ako sú napríklad súčasné európske bankovky a mince.

-Ako rýchlo vtedy prebehol celý proces, od rozhodnutia o rozdelení meny do chvíle, kedy už mali ľudia reálne v rukách slovenské bankovky a mince?-

Prvé úvahy o tom, že vzniknú samostatné meny, sa objavili ešte počas fungovania spoločného štátu. Česká republika, resp. Česká národná banka (ČNB) na to vraj bola viac pripravená z hľadiska tlače kolkov a samotnej meny. Isté prípravy sa vykonali aj na slovenskej strane, ale my sme boli limitovaní tým, že sme nemali k dispozícii prostriedky na tie prípravy, keďže centrálna banka Československa bola v Prahe. Ale keď to spätne hodnotím, napriek krátkosti času, zlému personálnemu, inštitucionálnemu a technickému vybaveniu sa všetko podarilo pomerne rýchlo a dobre.

-Boli ste pri vzniku menovej inštitúcie nového štátu. Čo všetko s tým bolo spojené, aké špecifiká mal proces vzniku NBS?-

Kľúčová vec bola dôvera, to sa myslím podarilo dosiahnuť. Na začiatku prebiehal zahranično-obchodný styk medzi SR a ČR cez clearingový účet a myslím si, že to bolo tiež prospešné, kým sa tam neobjavili isté problémy a nabehlo sa na štandardný zahraničný platobný styk. Postupom času sa vzťahy štandardizovali, ako je to bežné medzi inými štátmi – samostatné menové politiky, samostatné bankovky, samostatné menové ciele a ich realizácia. To sa naplnilo. Stabilizácia samostatnej meny a vytváranie pozitívnych očakávaní hneď od začiatku znamenalo veľmi prísnu menovú politiku. Keď to trochu preženiem, z večera na ráno sa pritvrdila úverová politika a cez komerčné banky sa to prenieslo na podniky, ktorým bol veľmi sťažený prístup k úverom. Podnikateľskej sfére to spôsobovalo značné problémy, niektoré podniky sa možno kvôli obmedzenému prístupu k úverom dostali aj do zložitej finančnej situácie. Boli sme opatrní aj z hľadiska devízovej regulácie, mnohé operácie so zahraničím boli na devízové povolenia. Bolo to teda aj s istými obeťami, nebolo to bezbolestné, ale celkovo sa to zvládlo.

-Nakoľko ste boli v tom čase v NBS spokojní so zabezpečením nezávislosti na vláde? Nevyskytli sa nejaké tlaky alebo snahy o ovplyvňovanie vášho rozhodovania?-

Nezávislosť môže byť daná v zákone, druhá vec je, ako sa napĺňa v reálnom živote. Myslím si, že centrálna banka vykonávala svoju činnosť nezávislé, aj tým, že sme presviedčali na stretnutiach s politikmi, čo musíme spraviť, ak chceme prísť k danému výsledku. Mnohí sa nás snažili presvedčiť, že by sme to mali robiť inak, ale okrem niekedy viac, niekedy menej vášnivých diskusií medzi predstaviteľmi banky a politického života prijímala NBS svoje rozhodnutia nezávisle. Formálna nezávislosť daná zákonom sa tak primerane uplatňovala v reálnej menovej politike NBS.

-Slovenská ekonomika aj slovenská koruna po svojom vzniku prežívali turbulentné obdobie. Ako sa podľa Vás koruna v tomto čase osvedčila?-

Tak to už býva, že niekedy sú priaznivejšie a niekedy menej priaznivé obdobia, zvlášť keď sa buduje štát, nové inštitúcie, keď je potrebné riešiť transformáciu celej ekonomiky. Bolo vtedy mnoho romantických očakávaní ohľadom budúcnosti. Jedno z nich, rozšírené nielen medzi politikmi, ale aj v širšej verejnosti bolo, že keď máme národnú banku, už bude mať každý dosť peňazí. Jeden nemenovaný podpredseda parlamentu mi raz povedal, že situáciu konečne zmeníme, lebo doteraz mali peniaze banky a odteraz ich budú mať ľudia. Boli teda všelijaké romantické očakávania, aj ohľadom dostupnosti úverov, úrokových sadzieb, všetko to bolo potrebné usmerňovať a dodržiavať určité princípy, aby ten vývoj mal pozitívny priebeh. Boli tu rôzne zlomové obdobia – devalvácia koruny, uplatňovanie špeciálneho devízového režimu, zavedenie plávajúceho kurzu koruny, výkon menovej politiky od kvantitatívneho riadenia cez riadenie kvalitatívne, až po ten záver, kedy sa rozhodlo, že Slovensko vstúpi do eurozóny. Zlomových období bolo viac, ale príbeh koruny je celkovo príbehom úspešnej meny.

-Ako by ste zhodnotili vývoj koruny v rokoch 1999 – 2004, kedy ste boli guvernérom NBS? Už v tom čase sa začali prípravy na zavedenie eura, ako ste to vtedy vnímali?-

Začiatok tohto obdobia bol poznačený tým, že po roku 1998 boli naštartované isté reformy. Ekonomické reformy, ktoré vykonala prvá Dzurindova vláda, sa podporili aj menovou politikou, zmenil sa výkon menovej politiky, zaviedol sa plávajúci menový kurz. Jedna z najdôležitejších reforiem na Slovensku bola podľa môjho názoru reforma bankového sektora, na ktorej NBS výrazne participovala a podporila ju aj finančne mnohými miliardami korún.

Ešte za môjho pôsobenia sme schválili stratégiu zavedenia eura. Stretávali sme sa v tom čase predstavitelia piatich stredoeurópskych krajín – Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko – a diskutovali sme o tom, či zaviesť euro alebo nie, či to je alebo nie je výhodné. Na konci môjho funkčného obdobia sa už veľmi intenzívne diskutovalo o zavedení eura. V diskusiách s predstaviteľmi centrálnych bánk týchto štátov bolo skonštatované, že pre tieto krajiny sú najvýhodnejšie dva princípy – zaviesť euro tak rýchlo, ako je to len možné a pobyt v mechanizme výmenných kurzov, tzv. čakárni na euro taký krátky, ako je to len možné.

-Keď sa na to spätne pozeráte, ako hodnotíte rozhodnutie o vstupe do eurozóny? Bolo dobre zvolené jeho načasovanie?-

Zavedenie eura celkovo hodnotím veľmi pozitívne a asi to tak vidia aj slovenskí podnikatelia a verejnosť. Čo sa týka načasovania, musíme si uvedomiť, že rozhodnutie vstúpiť musí padnúť podľa prijatých pravidiel minimálne dva roky, reálne 2,5 roka pred samotným vstupom. Keď sme sa uchádzali o členstvo v eurozóne, nikto nemohol predpokladať, že koncom roka 2008 vypukne veľká finančná a hospodárska kríza, ktorá samozrejme ovplyvnila aj hospodársky život na Slovensku. Viem si predstaviť, že Slovensko mohlo vstúpiť do eurozóny aj v pokojnejších časoch, než v čase krízy. Ale reálne sa to ovplyvniť nedalo, pretože rozhodnutie padlo už 2,5 roka predtým. Finálne potvrdenie, ktoré sa udialo v lete 2008, považujem v prípade malých krajín ako Slovensko už len za notifikáciu rozhodnutia, ku ktorému došlo už predtým. Pri malých krajinách musí byť toto definitívne potvrdenie urobené v súlade s pôvodným rozhodnutím, pretože finančné trhy by mohli krajinu, ktorá by zmenila svoje rozhodnutie, výrazne potrestať.

-Keď sa pozrieme širšie na situáciu v eurozóne, v čom vidíte hlavné príčiny súčasnej krízy a aké sú jej riešenia? Pomôžu jej schválené záchranné mechanizmy a prehlbovanie integrácie?-

Eurozóna má svoje problémy, dodržiavanie pravidiel aj samotné pravidlá sa ukázali ako nedostatočné. Súžitie 17 štátov si vyžaduje, aby sa pravidlá jednoznačne dodržiavali. Pri jednej menovej politike musia byť viac koordinované aj rozpočtové politiky a musia sa dodržiavať dohodnuté kritéria. Eurosystém spočiatku nezvládal svoju úlohu, dnes je však situácia oveľa pokojnejšia a dá sa povedať, že ECB svoju úlohu nakoniec zvládla. Teraz musí nastať proces zdokonaľovania pravidiel vzájomného súžitia týchto 17 štátov, hlavne v rozpočtovej oblasti. Myslím si, že fiškálny kompakt je správna vec, v prípade bankovej únie sú ešte otvorené mnohé detaily, ale ten smer, ktorý je dnes stanovený, je správny. Inou otázkou je, ako dokáže Európa robiť štrukturálne reformy v reálnej ekonomike, v systéme vzdelávania, v sociálnom systéme, aby zvýšila svoju konkurenčnú schopnosť. To už nie je záležitosť menovej oblasti, ale hospodárskej a sociálnej politiky. Myslím si, že tam bude mať Európa oveľa väčšie problémy než vo finančnej oblasti. Dnes sú v Európe kľúčovým problémom štrukturálne reformy, aby eurozóna zvýšila svoju konkurenčnú schopnosť.

-Ako vidíte budúcnosť eurozóny, udrží sa podľa Vás v súčasnom zložení? Mal by byť umožnený prípadný odchod problémových krajín zo zoskupenia?-

Realita je taká, že napriek kríze a určitým nákladom súvisiacim s členstvom, ktoré sa predtým nepredpokladali (príspevky do eurovalu), počet členov eurozóny naďalej rastie. Osobne nemám nič proti tomu, aby bolo umožnené, keby niekto chcel vystúpiť z eurozóny. Ja to prirovnávam k skoku z 10. poschodia na betón. Zakázať to nechcem, ale dôrazne by som odhováral niekoho, aby skúšal šťastie tým, že skočí z 10. poschodia na betón. Ale pravidlo, že to môže urobiť, by asi malo platiť. Myslím si, že prehlbovanie integrácie eurozóne pomôže, fiškálny kompakt je dobrá vec, aj keď mnohé detaily musia byť samozrejme ešte doriešené, to isté sa týka bankovej únie. Považujem to za správny smer, ale upozorňujem, že dobre to bude fungovať až vtedy, keď dôjde aj k štrukturálnym zmenám v eurozóne. Odvaha európskych politikov robiť štrukturálne reformy je ďaleko slabšia než odvaha robiť zmeny vo finančnej oblasti, ako je banková únia, fiškálny pakt a podobne.

-Patrí podľa Vás Slovensko do jadra eurozóny?-

Podľa môjho názoru áno. Napriek tomu, že dosiahnutou ekonomickou úrovňou nedosahujeme parametre jej zakladajúcich členov. Avšak myslím si, že sme ukázali a dúfam, že v blízkej budúcnosti ešte ukážeme, že napriek ťažkostiam, ktoré to vyvoláva, je Slovensko v stave ukázať partnerom v eurozóne, že sme za dodržiavanie dohodnutých pravidiel hry a vieme robiť takú hospodársku politiku, ktorá prispeje ku konkurencieschopnosti eurozóny ako celku. Slovensko teda patrí do jadra eurozóny, napriek tomu, že nedosahuje ekonomickú vyspelosť jej "superjadra", kam zaraďujem Nemecko, Rakúsko a krajiny Beneluxu.

Rozhovor s Mariánom Juskom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Po očkovaní proti covidu-19 vo Fínsku zomreli traja ľudia

0 icon

Moskva 26. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Altaf Qadri)   Vo Fínsku boli nahlásené tri úmrtia po očkovaní vakcínou proti covidu-19. Agentúra pre farmaceutickú bezpečnosť a rozvoj Fimea tvrdí, že úmrtia možno pripísať chorobám pacientov a nesúvisí s očkovaním Ilustračné foto "Spoločnosť Fimea bola informovaná o prvých úmrtiach, ku ktorým došlo krátko po…

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu sa majú prerozdeľovať po novom

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Erika Ďurčová)   Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu sa majú prerozdeľovať po novom. Vytvoriť sa má nová skupina obcí, ktorá získa príspevok z Environmentálneho fondu a použiť ho má na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie bioodpadu z domácností. Upravuje to novela zákona o…

NRSR prerokuje zmeny pri nakladaní s nebezpečným odpadom v zrýchlenom režime

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o novele zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v dnešnom hlasovaní Novela hovorí, že nebezpečný odpad z testovania na ochorenie COVID-19 by sa…

Na skríningové testovanie prišlo vyše 2,5 milióna ľudí. „Ak sa budeme testovať aj naďalej, budeme jednou z najotvorenejších krajín.“ Premiér si podal „Dáta bez pátosu“

0 icon

Slovensko 26. januára 2021 (HSP/TASR/Foto: TASR-Martin Baumann)   Na Slovensku pri skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 od 18. do 25. januára vykonali 2.588.578 antigénnych testov. Z toho 30.566 bolo pozitívnych Miera pozitivity je tak v rámci Slovenska na úrovni 1,18 percenta. Medzi najlepšie okresy priebežne patria Veľký Krtíš, Tvrdošín a…

Zmeny pri asistovanom sčítaní obyvateľov prerokuje NRSR v zrýchlenom režime

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Zmeny pri asistovanom sčítaní obyvateľov prerokujú poslanci Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v dnešnom hlasovaní Z návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z dielne Štatistického úradu SR vyplýva, že asistované…

Podpredseda ĽSNS Martin Beluský: To je čistá schizofrénia. Uhrík a Mazurek sami podporili to, čo teraz kritizujú

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Prinášame vám exkluzívny rozhovor s podpredsedom ĽSNS a v súčasnosti aj dočasne povereným hovorcom strany, Martinom Beluským, ktorý reagoval na odchod politikov okolo Milana Uhríka z ĽSNS. V rozhovore sa dozviete, prečo považuje ich kritiku zmeny stanov za schizofréniu, či sa vedenie ĽSNS…

Za pokus o vraždu exmanželky si Ladislav Teszák odpyká 20-ročný trest

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Dvadsaťročný trest odňatia slobody v ústave s maximálnym stupňom stráženia si odpyká Ladislav Teszák, ktorý sa v auguste 2019 pokúšal zavraždiť svoju exmanželku Senát 4T Najvyššieho súdu (NS) SR v utorok na svojom verejnom zasadnutí zamietol odvolanie obžalovaného voči minuloročnému septembrovému rozsudku Špecializovaného…

Baránik obhajuje Lipšicom pokútne získanú previerku NBU. Bude generálny prokurátor konať?

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, TASR-Jaroslav Novák)   Podmienkou na zvolenie generálneho a špeciálneho prokurátora bola kedysi apolitickosť. Tá už z titulu že generálneho prokurátora volia poslanci je viac menej iluzórna. No v súčasnosti sa už generálny prokurátor s právomocou zastaviť akékoľvek trestné stíhanie stáva vysloveným sluhom tej ktorej…

V zariadení Arcus v Košiciach zomrelo na COVID-19 v priebehu týždňa 16 klientov. Pilotné očkovanie pre nepriaznivú situáciu prerušili

0 icon

Košice 26. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   V špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov Arcus v Košiciach od začiatku minulého týždňa podľahlo ochoreniu COVID-19 už 16 klientov. "K utorku v zariadení evidujeme 36 pozitívne testovaných zamestnancov a 70 klientov," potvrdila TASR hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková…

Cancel culture už aj v medziľudských vzťahoch: Ľudia vymazávajú svojich priateľov, ktorí sa nechcú testovať ani očkovať

0 icon

Bratislava 26. januára 2021 (HSP/Foto:Pixabay)   Nový trend liberalizmu tzv. "cancel culture" sa šíri po celom svete ako mor a neobišiel ani Slovensko. Najhoršie na tom je však to, že sa rozšíril aj do medziľudských vzťahov. Niektorí ľudia „vymazávajú” svojich priateľov, ktorí majú na koronavírus iný pohľad, či odmietajú sa očkovať…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Všetko to do seba zapadá: od únosu prezidentovho syna až po dnešok: máme nového „šéfa migrácie“ od Soroša

0icon

Udalosti už nabrali takú rýchlosť, že ich ledva stíhame sledovať. Koronavírusová hystéria, podporovaná médiami hlavného prúdu doviedla celý svet - a Slovensko zvlášť - do štádia panického strachu zo smrti (akoby sme nemali nikdy umrieť...), a z toho vyplývajúcej stádovitej poslušnosti. Úspešne sa napĺňajú ciele federalizovať Európu, vytráca sa „nebezpečný kresťanský kult“…

Rastislav Slovák

Medzi Pavlínou Matovičovou a Jankovskou nie je takmer žiadny rozdiel! Obidve užívali alebo užívajú majetok nadobudnutý z nelegálnej kriminálnej činnosti. Hlavný rozdiel medzi nimi je v tom, že Jankovská je už vo väzbe a Pavlína Matovičová ešte nie

0icon

Nelegálne peniaze a majetok z kriminálnej činnosti sú rovnaké nelegálne peniaze a majetok z kriminálnej činnosti tak u Jankovskej ako aj u Pavlíni Matovičovej! Jankovská užívala majetok z úplatkou, Pavlína Matovičová užíva majetok, z ktorého veľkú časť z jej manželom Matovičom nadobudli nelegálnymi kriminálnymi mafiánskymi praktikami! Budem parafrázovať Matoviča, ktorý…

Jozef Slávik

Kruh zla ...

0icon

Každý politik, ak získa rozhodujúcu vedúcu pozíciu pri zostavovaní svojho vládneho kabinetu prvé, čo spraví je vytvorenie okruhu tých najvernejších, na ktorých sa môže dokonale spoľahnúť. Je to vcelku samozrejmé a nič by sa nedalo takémuto počinu vyčítať, ak by to smerovalo k tomu, aby spoločnosť a ľudia krajiny, na…

Štefan Harabin

Treba asi prijať zákon, že špeciálnym prokurátorom na doživotie môže byť iba Lipšic. Krajniak Lipšicovi pomáha trestnou činnosťou.

0icon

O čo ide .... Vlani Matovičova klika účelovo zmenila zákon, že funkciu špeciálneho a generálneho prokurátora môže zastávať aj neprokurátor. Špeciálne pre Lipšica Podmienkou kandidatúry na špeciál prokurátora je aj previerka na stupeň prísne tajné. Zabudli však pritom na to, že o previerku na prísne tajné nemôže žiadať advokát. Lipšic…

Marek Brna

Pellegrini, nástup!

0icon

Toť nedávno som stratil všetky ilúzie o tejto vláde. Áno, treba dať vždy každému šancu... Ale... Čo je veľa, to je veľa. Nech teda nastúpi ten Pellegrini s tým jeho padni komu padni. Nech sa spojí pre mňa za mňa aj so stranou Za ľudí. Táto spoločnosť nutne potrebuje nové…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nostradamus a jeho ozajstný prorocký text

0 icon

Meno Nostradamus ste už pravdepodobne niekedy počuli. Stretli ste sa už niekedy aj s jeho rozsiahlym veršovaným dielom s názvom Astrologické centúrie? Toto dielo pochádza z roku 1555, ktorého autorom je Michel de Nostredame, a vzťahuje sa dokonca aj na súčasnosť. Práve preto ho niektorí považujú za ozajstný prorocký text. Napriek tomu, že v roku 1566 francúzsky…

TOP10: Čo sa stane, ak prestaneš úplne jesť cukor? 2. časť

0 icon

"Face Sugar", fúzy nad hornou perou, a dokonca aj neplodnosť  - to sú len niektoré účinky, ktoré sú spojené s konzumáciou zákernej bielej kryštalickej látky, ktorá sa volá cukor. Keď ho dáme preč z našich tanierov a pohárov, nemusí sa z nás stať superhrdina, ale určite to môže zlepšiť náš život a zdravie. A tak sme…

Historické zábery, z ktorých budeš mať zmiešané pocity

0 icon

Vďaka umeniu fotografie môžeme vidieť a pamätať si minulosť. Presne vieme, ako vyzerali predkovia z britských kráľovských rodín či ktoré plavky boli považované za neslušné pred storočím. Tu sú historické zábery, ktoré v tebe vyvolajú obdiv aj smútok zároveň. Možno ti povedia príbehy, ktoré si nikdy predtým nepočul... Ruský cár…

TOP10 tipov, ako zostať produktívny aj počas práce z domu – 1. časť

0 icon

Donútila ťa pandémia COVID-19 pracovať z domu? V tomto článku nájdeš niekoľko užitočných tipov, ako zostať šťastný, zdravý a zároveň produktívny aj pri práci z domu. Keby ti minulý rok v januári niekto povedal, že budeš môcť celé mesiace pracovať z domu, vyhýbať sa preplnenej MHD a celej kancelárskej politike, asi by si si myslel, že niekto…

TOP10: Bežné veci, ako si ich ešte nevidel!

0 icon

Aj známe veci, s ktorými sa stretávame každý deň, sa môžu prejaviť a odhaliť neobvyklú stránku. Potom sa z bežných predmetov stane niečo úplne iné - na pohľad sú dvakrát tak zaujímavé. Nie každý sa môže pochváliť toho, že videl jeden milión dolárov v hotovosti alebo má bankovky všetkých mien z celého sveta na…

Vo svete IT

Planetárne hmloviny nemajú s planétami nič spoločné: Ako teda vznikajú?

0 icon

Planetárne hmloviny sú tie najkrajšie objekty, ktoré môžeme vo vesmíre pozorovať. Ich názov je však zavádzajúci, s planétami totižto nemajú nič spoločné, píše portál Universe Today. Ich názov sa datuje až do roku 1780. Keď ich pozorovali prví astronómovia, mysleli si, že tieto hmloviny vyzerajú ako planéty. Dnes už ale vieme,…

Astronómovia zachytili hviezdu, ktorá prežila stretnutie s čiernou dierou, nič dobré ju však nečaká

0 icon

Keď čierna diera pohlcuje obrovské množstvo hmoty, vydáva obrovské množstvo röntgenového žiarenia. Je to zapríčinené materiálom, ktorý sa zahreje na vysoké teploty a následne je pohltený čiernou dierou. Tieto záblesky sú tak jasné, že ich môžeme pozorovať aj zo Zeme, píše portál Science Alert. V roku 2019 bol však objavený fenomén, ktorý…

Google upozorňuje na hackerov, ktorí využívajú na dosiahnutie cieľa novú metódu „sociálneho inžinierstva“

0 icon

Spoločnosť Google prostredníctvom bezpečnostnej skupiny analytikov, Threat Analysis Group, upozorňuje na hrozbu hackerskej skupiny, ktorá má byť údajne podporovanou vládou Severnej Kórei. Podľa publikovaných správ, má ísť o novú „metódu sociálneho inžinierstva“. Na tému upozorňuje portál TheVerge. Podľa publikovaných správ táto kampaň má prebiehať už niekoľko mesiacov a zdá sa,…

Na čiernom trhu sa objavilo 500-miliónov telefónnych čísiel z Facebooku spárovaných s používateľmi

0 icon

Facebook v súvislosti s ochranou dát niekoľkokrát v minulosti vzbudil pozornosť, a to nielen laickej verejnosti, ale aj tej odbornej. Dôvodom bolo, že boli rôznymi spôsobmi dostupné. Napríklad, ešte v decembri roku 2019 bolo možné dostať sa k dátam 267-miliónov používateľov prostredníctvom hackerského fóra. Nešlo však o ojedinelý prípad, bolo…

Tieto látky, s ktorými sa každý deň stretávame, zhoršujú reprodukčnú schopnosť ľudí

0 icon

Veda nám mnohokrát prináša odpovede na nezodpovedané otázky, pričom je nám schopnou výrazne zvýšiť kvalitu života. Vďaka nej sa v minulosti vytratili mnohé civilizačné choroby, vyvinuli sme rôzne materiály, zefektívnili sme mnohé procesy, a podobne. Nie však všetky odpovede, ktoré nám nastoluje, sú kladnými, hoci sú nemierne cennými, aby sme…

Armádny Magazín

Grécko : Turecké šable vyrovnáme

0 icon

Francúzsko, 26. január 2021 (AM) - Francúzsko vyzbrojuje Grécko najmodernejšími technológiami. Tento rok 25. januára, Grécko oficiálne podpísalo tri zmluvy týkajúce sa akvizície 18 lietadiel, Rafale F3R od Francúzska. Ide tak o splnenie nezávislého prísľubu od Grékov nakúpiť potrebný materiál k odstrašeniu Turecka.   Francúzi sa ku Grécku postavili ako p

Alojz Hlina: Došlo k prezradeniu vojenského tajomstva

0 icon

Slovensko, 26. január 2021 (AM)  - "Došlo k prezradeniu vojenského tajomstva. Viete, ako sa dá poraziť najsilnejšia vojenská aliancia NATO? Tak, že ženijnú podporu vojsk zveríte slovenskej členskej armáde. - Vojaci, hasiči stavali desať dní/!/ most na Východe Slovenska, "otvoriť" ho prišli dvaja ministri za OĽaNO osobne. Kamier

„Náš život, mamička, je horší ako psí“ V Nemecku zahynul každý druhý sovietsky ostarbeiter

0 icon

Nemecko, 26. január 2021 (AM) - Písomne sa o ich situácii zmienil železničiar Adam Schmidt z Essenu: „...v polovici roku 1941 prišli prví robotníci z Poľska, Haliče a západnej Ukrajiny. Dopravení boli do Essenu v nákladných vagónoch, predurčených na prepravu zemiak

Expert na zbrane Markvart:: České výcvikové lietadlo L-39 NG je zatiaľ nenahraditeľné

0 icon

Česko, 26. január 2021 (AM, Sputnik) - Český letecký priemysel silne zatackal v 90. rokoch. V pamätiach bývalých politikov čítame, že za všetkým bola aj dobové politické rozhodnutia. Dnes vám s potešením prinášame rozhovor s Petrom Markvartom, ktorý sa pohybuje na poli obchodu s vojenskou tech

Prečo Rusko nezaujíma americký projekt Gateway?

0 icon

Rusko, 26. január 2021 (AM) - Vytvorenie obežnej stanice Mesiaca Gateway Rusko nezaujíma z dôvodu, že potenciálni partneri nebudú pri ňom s Američanmi rovnoprávni! Presne to povedal generálny riaditeľ „Roskosmosu“ Dmitrij Rogozin, čo v pondelok 25. januára uverejnila RIA Novosti.   Rogozin uviedol, že ruská strana neraz vyjadrovala pripra

Svetlo sveta

Arcibiskup Fulton J. Sheen – Hnev

0 icon

“Pane odpusť im, lebo nevedia čo činia.” (Lk 23,34) Prvé slovo, ktoré Ježiš povedal na kríži malo za cieľ odčiniť hriechy prameniace z hnevu. Hnev a rozum vedia konať vo veľkom súzvuku. Rozum dáva argumenty a odôvodnenie pre hnev. Rozum vie pomenovať krivdu, ktorá sa udiala a vie odvážiť váhu…

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali