Bývalá prokurátorka Haagského tribunálu a jej vyjadrenie o používaní ochudobneného uránu zo strany NATO

Belehrad 28. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP)

 

V roku 2001 Carla Del Ponte, vtedajšia hlavná  prokurátorka Medzinárodného trestného tribunálu Haagskeho tribunálu pre bývalú Juhosláviu, označila použitie zbraní s ochudobneným uránom zo strany NATO za „vojnový zločin”. Odvtedy sa hovorí o takzvanom „balkánskom syndróme“ – súbore chorôb,  ako sú Hodgkinove lymfómy a iné formy rakoviny. Teraz, keď ich Veľká Británia zvažuje posielať na Ukrajinu, náhle sa stávajú „neškodnými“

Bývalá prokurátorka trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu Carla del Ponte
Na snímke bývalá prokurátorka trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu Carla del Ponte

Správa OSN, uverejnená minulý rok, dôrazne varovala pred používaním ochudobneného uránu vo vojne na Ukrajine pre jeho možné následky: „Ochudobnený urán a toxické látky v bežných výbušninách môžu spôsobiť podráždenie pokožky, zlyhanie obličiek a zvýšiť riziko rakoviny. Chemická toxicita ochudobneného uránu sa považuje za hlavný problém ako možný vplyv jeho rádioaktivity.“

„Spojené kráľovstvo spolu s letkou ťažkých bojových tankov Challenger 2 pošle aj pancierové granáty obsahujúce ochudobnený urán“, oznámila grófka Annabel Goldiová, námestníčka ministra obrany vo vláde Rishiho Sunaka. Oznámenie bolo urobené  20. marca počas vypočutia v nevolenej Snemovni lordov, čo v miestnych médiách prešlo potichu, až kým ho nasledujúci deň  nespustili ukrajinské noviny. V reakcii na obavy niektorých poslancov, prítomných v rokovacej sále, sa Annabel Goldie pokúsila bagatelizovať rozsah správ: „Spolu s letkou pošleme aj súvisiacu muníciu vrátane pancierových granátov, ktoré obsahujú ochudobnený urán, pretože sú vysoko účinné pri neutralizácii moderných ruských tankov a obrnených vozidiel.” Pani barónka však „zabudla“  povedať aj druhú časť pravdy, že dopad guliek spôsobuje šírenie mikročastíc uránu, ktoré, hoci sú „vyčerpané”, naďalej emitujú žiarenie na úkor okolitých ľudí a území.

Keďže ide o zbrane s rádioaktívnymi účinkami nielen na ľudí, ale aj ohrozením životného prostredia, nepatria do kategórií konvenčných zbraní, ale skôr do šedej zóny: neexistuje žiadna oficiálna zmluva ani medzinárodné zákony, zakazujúce zbrane s ochudobneným uránom, ale ich použitie možno považovať za vojnový zločin práve kvôli rádioaktívnym účinkom a pretrvávaniu účinnosti týchto zbraní v životnom prostredí.

Teraz, keď Spojené kráľovstvo oznámilo, že bude dodávať Ukrajine granáty s ochudobneným uránom, masmédiá namiesto toho, aby toto rozhodnutie odsúdili, sa prepožičali na zakrytie uvedených zdravotných rizík a podporujú zaslanie tejto vysoko výnosnej pancierovej protitankovej munície na Ukrajinu spôsobom, ktorý George Orwell  v ikonickom diele 1984 ako temnom varovnom príbehu  o nebezpečenstvách totality, vládneho dohľadu a cenzúry nazval dodnes zaužívaným slovom doublethink – dvojité myslenie, čo predstavuje „vedieť a nevedieť, byť si vedomý pravdivosti  vykonštruovaných lží, ale tieto pravdy ohýbať tak, ako sa páčia systému a obom naraz veriť.“ Orwelovské dvojité myslenie sa takto fakticky v nezmenenej forme prorocky prenieslo do našej súčasnosti štyrmi príkladmi doublethinku, ktoré  v jeho klasickom románe 1984 zahŕňajú slogany: Vojna je mier – motto súkromnej spoločnosti Svetového obchodného fóra v Davose,  Sloboda je otroctvo, Nevedomosť je sila a 2 + 2 = 5).

 

Čo je obohatený urán a nebezpečenstvo jeho použitia

Obohatený urán sa používa ako palivo v jadrových elektrárňach. Jeho zvyšok, nazývaný ochudobnený urán, sa používa v civilnom aj vojenskom prostredí. Dôvodom sú nízke náklady na urán, jeho vysoká hustota a ľah. Vzhľadom na nadmerné používanie ochudobneného uránu vo svete sa vynára otázka, či ide o netoxický alebo potenciálne nebezpečný materiál. Prvý, kto sa toho obával, bol kňaz Jean-Marie Benjamin, ktorý bol svedkom zverstiev, ktoré utrpelo iracké obyvateľstvo vo vojne.

Zbrane, obsahujúce ochudobnený urán, majú v skutočnosti rádioaktívne účinky a vysokú odolnosť voči životnému prostrediu. Z toho dôvodu nemôžu byť kategorizované ako konvenčné zbrane, pretože porušujú článok 23 Haagskeho dohovoru z roku 1899 a Newyorský dohovor z roku 1976.

Ochudobnený urán nie je vo svojej pôvodnej forme nijako zvlášť nebezpečný, keď sa však v dôsledku jeho použitia vznieti, fragmentuje sa na malé, prašné a potencionálne toxické častice. Tieto častice sa šíria vzduchom s extrémnou ľahkosťou. Ohrozuje tak veľmi vysoký počet ľudí. Ochudobnený urán je v skutočnosti vysoko   t o x i c k ý, ak je vdýchnutý, požitý alebo ak príde do priameho kontaktu s ranami, napr. v prípade projektilu s ochudobneným uránom. Hlavným nebezpečenstvom kontaminácie je jeho inhalácia. Prach je veľmi jemný a ovplyvňuje pľúcne alveoly vo veľmi krátkom čase.

Rádioaktivita ochudobneného uránu je na druhej strane definovaná ako nízkoúrovňová. V skutočnosti má obohatený rádioaktívny urán oveľa vyšší potenciál rádioaktivity.

Potenciálne škody spôsobené vystaveniu ochudobnenému uránu sa v každom prípade a bez ohľadu na jeho rádioaktivitu týkajú obličiek, pankreasu, žalúdka a čriev.

Zistila sa priama príčinná súvislosť medzi vystavením sa  ochudobnemému uránu a rakovinou. Dlhodobé nebezpečenstvo však zatiaľ nemá dostačujúce dôkazy. Ako priame choroby z ochudobneného uránu zostávajú Dodgkinov lymfóm a leukémia.

 

Balkánsky syndróm

Ochudobnený urán sa používal v mnohých vojnových zónach najmä na Balkáne, v Afganistane a Iraku. Vďaka svojim zápalným vlastnostiam a vysokej hustote našiel široké využitie pi výrobe projektilov s ochudobneným uránom a munície  zariadení rôzneho druhu. Z toho dôvodu sa vojaci, zapojení do vojny v Perzskom zálive a na Balkán, ako aj medzinárodných vojenských misií, nakazili chorobami a patogénmi, súvisiacimi s vystavením účinkom ochudobnenému uránu.

Prvý debut zbraní s ochudobneným uránom na bojisku sa datuje do prvej vojny v Perzskom zálive, kde ho používala americká armáda, ktorá sa od šesťdesiatych rokov zaujímala o jeho použitie . Následne sa vo veľkom meradle používal v Iraku, Afganistane a na Balkáne, kde potenciálne spôsobili dlhý zoznam chorôb, väčšinou spojených s rôznymi formami rakoviny. Hoci vo vedeckej komunite neexistuje konsenzus o toxicite ochudobneného uránu, v týchto prípadoch bol pozorovaný nezvyčajne vysoký počet vojakov, ktorí po návrate z vojny ochoreli na „záhadnú” chorobu. Ale nielen to: ako ukázal článok z roku 2013, uverejnený v The Lancet, v Iraku bol po vojnách v rokoch 1991 a 2003 hlásený významný nárast pôrodov s malformáciami.

 

Ochudobnený urán vo vojne v Perzskom zálive (1990-1991)

Počas vojny v Perzskom zálive explodovalo 300 ton IU zo zbraní útočných lietadiel, z ktorých každá škrupina obsahovala 272 gramov.Vo veľmi technickom a podrobnom spise  taliansky Peacelink píše: „Keď penetrátor uránu dopadne na cieľ alebo keď sa vznieti tank s pancierovaním uránu alebo muníciou USA, časť ochudobneného uránu zhorí a oxiduje na malé častice. Prenikače ochudobneného uránu, ktoré nezasiahnu cieľ, môžu zostať na zemi, kde zotrvávajú (sú tzv. pochované) alebo zostávajú ponorené vo vode.

Testy americkej armády ukázali, že keď penetrátor ochudobneného uránu zasiahne cieľ, 20 až 70 percent penetrátora zhorí a oxiduje na malé častice. To znamená, že po náraze penetrátora ochudobneného uránu s priemerom 120 mm na obrnený cieľ sa uvoľní 2 až 7 libier (0,9 – 3 kg) vysoko toxického rádioaktívneho uránového prášku.”

 

Ochudobnený urán v Kosove (1998-1999)

Na Balkáne sa odhaduje, že do pôdy bývalej Juhoslávie bolo vyhodených 30 000 ton ochudobneného uránu, ale zatiaľ čo americkí vojaci vedeli o škodách, ktoré by vyplynuli z expozície a boli vybavení ochranným odevom, Paecelink píše: „Naši talianski vojaci neboli informovaní o nebezpečenstvách a nosili látkové tričká a nohavice.  Najnovšia príručka výcviku amerických vojakov odporúča vojakom, aby dodržiavali vzdialenosť najmenej 100 metrov od budov, zasiahnutých strelami s plochou dráhou letu a nepribližovali sa, pokiaľ nie sú nechránení. Dôsledky nedostatočnej ochrany našich vojakov sú tu stále pre všetkých, alebo aspoň pre tých, ktorí závažnosť tohto problému chcú vidieť.

Dr. Domenico Leggiero, bývalý taliansky vojnový pilot a zakladajúci člen Vojenského observatória, výboru na štúdium, výskum a identifikáciu možných riešení problémov, týkajúcich sa ochrany a uznávania práv personálu ozbrojených síl, senátorov ionformoval o súčasných podmienkach obetí ochudobneného uránu, ich rodinách, utrpení, spôsobenom smrťou mladých vojakov, mlčaní inštitúcií a médií. Žiadal, aby boli podniknuté kroky na rýchle zriadenie vyšetrovacieho výboru pre tento hrozný príbeh a katastrofu.

Predseda Senátu Marini schváli existenciu komisie v novembri 2006, aby bolo ukončené trápenie mnohých rodín obetí, ktoré mesiace a mesiace trpeli vážnym zneužívaním mlčania: mladých ľudí, často na konci života zabudnutých Komisiou ministerstva obrany, opustených štátom.

OSN aj talianski armádni velitelia a vodcovia štátu si boli vedomí rozsiahleho používania ochudobneného uránu v misiách v B o s n e  medzi rokmi 1994 a 1995. Nikto však k tomu nikdy nezaujal stanovisko.

Zdá sa, že „balkánsky syndróm“ je spôsobený rádioaktivitou projektilov s ochudobneným uránom zmiešanou s toxicitou, ktorú predstavujú častice vznikajúce pri výbuchoch. Tieto mikročastice sú nebezpečné, ak sú vdýchnuté, pretože spôsobujú zápal, ktorý z dlhodobého hľadiska vedie k tvorbe nádorov a rôznych patológií, viac či menej závažných.

 

Šetrenie účinkov ochudobneného uránu na zdravie v Taliansku

Taliansko Ministerskou vyhláškou, uverejnenou v úradnom vestníku 27. augusta 2004, ustanovilo vykonávanie monitorovacieho programu na zisťovanie ochudobneného uránu a arzénu v potravinách z Bosny a Hercegoviny a takisto na prítomnosť ochudobneného uránu v Kosove.

Cieľom talianskych orgánov  bolo okrem iného aj identifikovať zodpovedné osoby, ak existujú a zistiť príčinnú súvislosť medzi vystavením ochudobnenému uránu a ochoreniami ako sú lymfómy a leukémia. Taliansky Vyšší inštitút zdravia vysvetľuje: „Rádioaktivita ochudobneného uránu sa síce považuje za „nízkoúrovňovú”, v podstate porovnateľnú s prirodzenou úrovňou žiarenia pozadia, ale jej nebezpečnosť nezávisí výlučne od toho. Expozícia tohoto materiálu môže vo všeobecnosti spôsobiť poškodenie obličiek, pankreasu, žalúdka alebo čriev, ako aj vykazovať karcinogénne a teratogénne účinky. Najväčšie riziko nastáva, keď je práškový materiál vdýchnutý alebo zavedený do tela prostredníctvom potravy alebo vody, ale jeho toxicita sa prejavuje aj v prípade kontaktu s telom cez rany“. Choroby, vyvinuté vojakmi počas vyššie uvedených vojen, boli pomenované syndrómom vojny v Perzskom zálive a balkánskym syndrómom.

Po návrate z medzinárodných mierových misií v Iraku, Bosne, Kosove, Somálsku a Afganistane ochorelo na onkologické ochorenia množstvo talianskych vojakov. Národná asociácia obetí ochudobneného uránu (ANVUI) poukazuje na to, že medzi postihnutými vojakmi prišlo o život niekoľko stoviek. Štyri parlamentné výbory vyšetrovali záležitosť a bolo vynesených 250 rozsudkov proti ministerstvu obrany, ale boj o rodiny obetí sa ešte neskončil, pretože používanie granátov s ochudobneným uránom pokračuje, čoho jasným dôkazom je aj zaslanie týchto zbraní Veľkou Britániou na Ukrajinu, ktorej režim to prijíma bez ohľadu na následky svojho obyvateľstva a zničenie životného prostredia do takej miery, že produkty, spracované napr. z obilia za kontaminovanej pôdy budú konzumovať spolu s Ukrajincami aj obyvatelia štátov, kam budú ich produkty dodávané. Veľká Británia je štátom, ktorý sa svojim cynickým prístupom nielen v zabránení rokovania o mieri, ale aj dodávkami zbraní s ochudobneným uránom podpisuje pod tragédiu ukrajinského národa z bezpečnej vzdialenosti 2 100  Westminsterského paláca od územia, ktoré sa chystá priamo ohroziť. Ukrajinská vláda by z dôvodu ochrany bezpečnosti štátu a jeho obyvateľstva mala odmietnuť prísun týchto zbraní na svoje územie, čo však nerobí. Aj my, slovenskí občania  dobre vieme, prečo sú si obidve súčasné vlády také blízke …

Talianske ministerstvo obrany deklarovalo, že nemá v úmysle tento fenomén žiadnym spôsobom podceňovať.

Diskusia o ochudobnenom uráne pokračovala, ktorej neskôr členka Výboru uvádza: „V poslednej dobe sa medzi správami o ochudobnenom uráne zistilo, že na strelnici Quirra na Sardínii, v gigantickom priestore dokonca 12 000 hektárov, armáda roky cvičila so zbraňami rôzneho výkonu a kalibru. Ide o zbrane, medzi ktorými sú aj mnohé zbrane s ochudobneným uránom. Ako dôkaz toho bol v blízkosti sardínskeho mnohouholníka nájdený aj mŕtvy baránok. Prirodzene sa pásol a jedol kontaminovanú trávu. Položme si otázku: Aj naši vojaci sa tiež sklonili k zemi, aby spásli tú trávu? Univerzita, ktorá analyzovala zviera –  Polytechnika v Turíne, zistila stopy ochudobneného uránu v končatinách zvieraťa a zhodou okolností mnohí chorí a zosnulí vojaci v posledných rokoch pôsobili  v tomto polygóne predtým, ako bolo zistené, že boli kontaminovaní.

Ako dôkaz stačil baránok. Členka Výboru k tomu uviedla: „A koľko chorých civilistov žije v blízkosti týchto polygónov alebo tých civilistov, ktorí boli použití na čistenie týchto miest?”

Rímsky súd rozhodol, že smrť mnohých talianskych vojakov na Balkáne nebola spôsobená podávaním infikovaných vakcín, ako účelovo vyhlásili lekári ministerstva obrany, ale výbuchom zbraní s ochudobneným uránom. Vyplýva to z prieskumu výskumných ústavov univerzít v Modene a Reggio Emilia. Podľa týchto vedcov zomrelo viac ako dvesto vojakov a viac ako dvetisíc je chorých, pretože sú obeťami kontaminácie ochudobneným uránom. Súd rozhodol, že ministerstvo obrany musí toto všetko zaplatiť a odškodniť mnohé rodiny, ktoré utrpeli smrťou svojich detí. Aby sme získali predstavu o výške odškodnenia zo strany štátu, stačí povedať, že ten istý súd stanovil, že len pre Andreu Antonacciho, ktorý sa nakazil na Balkáne a zomrel vo svojom dome v Lecce, bola suma, ktorú štát musel rodine zaplatiť, takmer jeden milión eur.

„Nie je teda pravda, že nie je potrebné bojovať proti obvyklým pravidlám štátu. Niekedy, keď na tom trváte, môžete dokonca dosiahnuť spravodlivosť”, uvádza sa vo vyhlásení.

Národné observatórium azbestu (ONA) zistilo u tisícoch talianskych vojakov, ktorí sa vrátili z misií na Balkáne, že boli postihnutí rôznymi chorobami. Najbežnejšie boli Hodgkinove a non-Hodgkinove lymfómy a leukémia. Prezident ONA Ezio Bonanni opakovane odsúdil riziká vystavenia ochudobnenému uránu a pripomenul, že táto látka „spôsobila stovky úmrtí iba na hemolymfopoetické nádory medzi všetkými, ktorí boli zamestnaní v misiách v zahraničí”. V rokoch 1991 až 1995 boli Bosna a Hercegovina a Kosovo zasiahnuté NATO granátmi s ochudobneným uránom.

Rozhodnutie z roku 1999, ktoré vydal Dvor audítorov regiónu Lazio, potvrdilo odvolanie predložené vojakom, ktorý ochorel na rakovinu a ktorému ministerstvo obrany zamietlo žiadosť o privilegovaný dôchodok. Rozhodnutie zdôraznilo koreláciu medzi chorobou a environmentálnymi podmienkami, v ktorých armáda slúžila (Kosovo). Niekoľko forenzných lekárskych správ, vypracovaných na základe poverení súdom, potvrdilo prítomnosť niekoľkých nanočastíc „cudzích biologickému tkanivu” v neoplastických tkanivách vojaka, ktoré jednoznačner svedčia o vystavení kontaminácii životného prostredia. Zo spisu tiež vyplýva, že „všetky potraviny, distribuované do jedálne a do obchodu základne, v ktorej boli žalobcovi podávané, vrátane vody a potravin, ako aj veci na  osobnú hygienu, boli zásobované priamo na mieste”, a preto boli znečistené ochudobneným uránom a jeho mikroprachom. Informácia, ktorá nadobúda ešte väčší význam, ak vezmeme do úvahy, že oblasť Kosova pod ochranou talianskeho kontingentu bola najviac bombardovaná NATO v roku 2013 na takmer 2 000 miestach s celkovým počtom  viac ako 50 000 granátov.

Konečný rozsudok odvolacieho súdu, týkajúceho sa prípadu Andrea Antonacciho, bol vyhlásený v máji 2015 v právnej veci poddôstojníka, ktorý zomrel na rakovinu po svojej misii v Kosove a v ktorom sa výslovne uvádza:    „S jednoznačnou istotou bez akýchkoľvek dôvodných pochybností bola preukázaná príčinná súvislosť medzi vystavením toxickej látke a chorobou.“ Právnik Tartaglia k verdiktu súdu uviedol:  „Súd týmto demonštroval, že vojenskí vodcovia poznajú nebezpečenstvá a neurobili nič, aby im zabránili. A toto je ten rušivý moment – nielen za sumu rekordného odškodnenia, priznaného rodinným príslušníkom talianskeho vojaka, ktorý ochorel a zomrel na nádor, ktorý sa u neho rozbujnel po účasti na  misii v Kosove v rokoch 2002 až 2003, ale aj za dôvody, na základe ktorých bolo ministerstvo obrany odsúdené.

Komisia ukončila svoju prácu vo februári 2018. Záverečná správa uvádza, že „kritické otázky prispeli k zasiatiu úmrtí a chorôb medzi vojenských pracovníkov” a pokračuje: „Nedostatočné pravidlá vojenskej bezpečnosti a ich popieranie ministerstvom privodilo zničujúci výsledok.“

V správe sa takisto uvádza, že „opakované rozsudky všeobecného a správneho súdnictva neustále potvrdzujú existenciu príčinnej súvislosti na právnej úrovni medzi zisteným vystavením ochudobnenému uránu a patológiami hlásenými armádou alebo príbuznými. V prípade uránu bola vedecky potvrdená aj príčinná súvislosť s tubulárnou nefropatiou, pričom v roku 2008 bola schválená tabuľka chorôb z povolania.

V správe Komisie sa takisto uvádza: „Ide aj o prípad vojaka Antonia Attianeseho, obete vážnej patológie, ktorá vznikla po jeho pobyte na územiach, kontaminovaných prítomnosťou ochudobneného uránu v Afganistane. Komisiou bol 15. marca 2017 odsúdený obštrukčný postoj niektorých nadriadených a vážne hrozby, ktorým bol vystavený v priebehu praktík, týkajúcich sa jeho žiadosti o zmenu služby zo zdravotných dôvodov.

Situácia v júli 2020: Talianskych obetí na  rozhraní od 90. rokov, ktorí zomreli, bolo 382 a vojakov, ktorí mali vážne komplikácie rakoviny, je 7 600.

Ministerstvo obrany už obdržalo viac ako 150 rozsudkov na zaplatenie odškodnenia, voči nim sa odvolalo. Vincenzo Riccio, prezident A.N.V.U.I (Národná asociácia obetí ochudobneného uránu) a sám obeť balkánskeho syndrómu, hovorí o všetkých prekážkach, ktoré stále vytvára rezort obrany, aby sa vyhol zaplateniu náhrad škôd, pričom velitelia armády sú často napojení na zástupcov ministerstva.

Otázka ochudobneného uránu  však nie je spojená len s minulosťou, ale stále je ústrednou skutočnosťou. Aj dnes je veľa vojakov, ktorí naďalej ticho ochorejú. Vykonávajú chemoterapiu počas bežných licencií, ale nehlásia to zo strachu zo straty zamestnania a platu. Takto pokračujú aspoň tak dlho, ako môžu. Uránové bomby boli teraz zhodené, prítomnosť chemického prvku v určitých oblastiach sveta je niečo nezvratné a každý, kto prechádza týmito oblasťami, riskuje, že sa týmito chorobami nakazí. Opýtajte sa vojakov, ktorí mali deti s malformáciami alebo ktorí už nie sú sebestační alebo tých, ktorí ochoreli počas stretnutí na strelniciach na Sardínii, či je otázka uránu anachronická alebo nie. Vypočujte si ich odpovede…”

Vidieť hlavy štátov, generálov, veliteľov armády a politikov, tvrdiacich, že všetko je v poriadku, že tam,  kde operovali talianske jednotky, nie je prítomnosť ochudobneného uránu, bol a je nedostatok rešpektu voči nám všetkým. Najmä pre mŕtvych.

Začiatkom júla 2020 odznelo v parlamente vyhlásenie: „Nemôžeme naďalej vystavovať našich vojakov nanočasticiam, ktoré sa uvoľňujú spaľovaním materiálov obsahujúcich túto látku, prítomnú vo výzbroji a ktorej vdychovanie predstavuje nebezpečenstvo pre telo.“

V Taliansku podľa prieskumu Národného observatória azbestu (ONA) bolo asi 8 000 talianskych vojakov, vracajúcich sa z misií na Balkáne, postihnutých rôznymi chorobami.

V rozhodnutí Dvora audítorov regiónu Lazio z roku 2013 sa zdôraznila korelácia medzi chorobou a environmentálnymi podmienkami, v ktorých talianska armáda slúžila.

Novinár Gianluca De Feo, ktorý sa dlhodobo venuje otázkam škodlivosti týchto zbraní na ľudské zdravie, v La Repubblica pripúšťa, že guľky s ochudobneným uránom sú „možno najzvrátenejšou zbraňou, aká bola kedy vynájdená syntézou fyzikálnych vied konvertovaných na prax vojny a obklopených hanebnou aurou ďaleko prevyšujúcou jej účinnosť v boji.“

Dňa 31. decembra 2019 bola v Taliansku z iniciatívy obetí a rodín obetí, ktoré ochoreli v dôsledku vystavenia ochudobnenému uránu, založená A.N.V.U.I. – Národná asociácia obetí ochudobneného uránu.

 

Ochudobnený urán spôsobuje nádory a kontamináciu – teraz ho pošlú na Ukrajinu

Diskusia v rámci medzinárodného spoločenstva o používaní zbraní s ochudobneným uránom sa ešte neskončila, pretože tento typ projektilu nebol definitívne zakázaný. Niekoľko krajín, vrátane Spojeného kráľovstva, naďalej používa tieto „nekonvenčné zbrane”. To znižuje ich vplyv na zdravie a životné prostredie tým, že odôvodňuje výber na základe štúdií, ktoré popierajú priamu súvislosť medzi guľkami a chorobami alebo absenciu reštriktívnych zmlúv v tejto súvislosti. Zároveň sa neberie do úvahy výskum, rozsudky a priame svedectvá, ktoré postupujú opačným smerom. Granáty z ochudobneného uránu masívne používali západné armády v Iraku, Kuvajte, Afganistane a na Balkáne. Tento druh trestného konania patrí do kategórie štyroch medzinárodných trestných činov a  je podrobne vymedzený v článku 8 Rímskeho štatútu.

 

Varovanie pred rádioaktívnou katastrofou na Ukrajine s muníciou, ktorú používa iba NATO

Dňa 24. marca 2023 uskutočnil náčelník jednotiek jadrovej, biologickej a chemickej ochrany ruských ozbrojených síl generálporučík Igor Kirillov brífing o dôsledkoch zásobovania Kyjeva strelivom s ochudobneným uránom zo strany západných krajín, v ktorom vyhlásil:

Dňa 21. marca 2023 námestníčka ministerka obrany Spojeného kráľovstva grófka Annabel Goldie v Snemovni lordov britského parlamentu oznámila, že Británia pošle na Ukrajinu pancierované podkalibrové granáty: „Popri poskytnutí eskadry hlavných bojových tankov Challenger 2 Ukrajine poskytneme muníciu vrátane priebojných nábojov, ktoré obsahujú ochudobnený urán“.

Cynický charakter vyhlásenia námestníčky ministra obrany Spojeného kráľovstva je daný tým, že bolo urobené takmer v predvečer ďalšieho výročia bombardovania Juhoslávie NATO, 24. marca 1999, kedy aliancia začala svoju operáciu tzv. Milosrdný anjel.

Rozkaz na začatie bombardovania koaličných síl vydal generálny tajomník NATO Javier Solana, podľa ktorého išlo o humanitárnu operáciu.

Generálporučík uviedol, že pancierové podkaliberné strelivo používajú len krajiny NATO a pokračoval:

Chcel by som objasniť, čo je pancierové podkaliberné strelivo.

Je to delostrelecká strela s priemerom jadra menším ako je kaliber dela, používaná na streľbu proti tankom, pancierovým objektom, zvyčajne na priame strelnice.

Je potrebné pripomenúť, že ochudobnený urán je triviálny názov pre kov, ktorého základ tvorí viac ako 90 % izotopov uránu-238 a menej ako 1 % uránu-235.

Použitie ochudobneného uránu v takejto munícii je spojené s jeho vysokou hustotou, ktorá zabezpečuje ich vysokú penetráciu pancierovania. Tento efekt je dosiahnutý využitím kinetickej energie samotného jadra, ako aj jeho obalu. Pri náraze na pancier sa plášť z mäkkej ocele rozbije a odovzdá svoju energiu jadru, ktoré prenikne pancierom.

Zliatiny volfrámu majú podobné vlastnosti, ale munícia na báze volfrámu je drahšia na výrobu. Výroba munície s ochudobneným uránom je oveľa bežnejšia v krajinách, ktoré majú zásoby uránu, technológiu na jeho spracovanie a využitie na cudzom území, keď netreba myslieť na dopady na životné prostredie. Použitie munície na báze ochudobneného uránu nemá v súčasnom vojenskom konflikte žiadnu významnú výhodu oproti volfrámovej munícii. Treba poznamenať, že v ozbrojených konfliktoch bola munícia s ochudobneným uránom používaná výlučne štátmi NATO.

Po zásahu muníciou s ochudobneným uránom boli rádiologické podmienky v Iraku horšie ako v Hirošime.

Najmä v rokoch 2003–2004 použili USA takúto muníciu pri úderoch na iracké mestá: Amara, Bagdad, Basra, Karbala, Fallúdža.

Organizácia Spojených národov odhaduje, že USA celkovo použili v Iraku najmenej 300 ton ochudobneného uránu.

V dôsledku toho boli rádiologické podmienky vo Fallúdži oveľa horšie ako v Hirošime a Nagasaki po americkom bombardovaní. Toto mesto sa dodnes nazýva druhým Černobyľom.

Je potrebné pripomenúť, že ozbrojené sily NATO použili pri bombardovaní Juhoslávie v roku 1999 muníciu s ochudobneným uránom. Celkovo bolo v tejto krajine použitých asi 40 000 vzduchom odpaľovaných projektilov prepichujúcich pancier s viac ako 15 tonami ochudobneného uránu.

V dôsledku vystavenia munícii s ochudobneným uránom sa vytvára mobilný horúci oblak jemného aerosolizovaného uránu-238 a jeho oxidov, ktorý môže následne vyvolať rozvoj vážnych patológií.

Hlavné nebezpečenstvo radiácie z ochudobneného uránu nastáva, keď sa dostane do tela vo forme prachu.

Toky alfa žiarenia z malých častíc uránu, usadených v horných a dolných dýchacích cestách, pľúcach a pažeráku spôsobujú vznik zhubných nádorov. Uránový prach, ktorý sa hromadí v obličkách, kostiach a pečeni, vedie k zmenám vnútorných orgánov.

Podľa irackej vlády sa tak v roku 2005 výskyt rakoviny v krajine v dôsledku používania ochudobneného uránu zvýšil zo 40 na 1 600 prípadov na 100 000 ľudí. Bagdad v tejto súvislosti podal 26. decembra 2020 žalobu na Medzinárodný arbitrážny súd v Štokholme proti Washingtonu, v ktorej požaduje náhradu spôsobenej škody.

 

V krajinách bývalej Juhoslávie došlo aj k 25 % nárastu výskytu rakoviny 

Obeťami nezodpovednej politiky vlastného vedenia sa stali vojaci NATO, ktorí sa zúčastnili vojenských ťažení v Iraku a Juhoslávii.

Správa talianskeho hlavného vojenského lekárskeho inšpektora (2016) teda uvádza, že následne bolo zistených 4 095 vojakov národných ozbrojených síl nasadených na Balkáne (1994 – 1999) a v Iraku (2003) v oblastiach, kde sily NATO použili muníciu s ochudobneným uránom, u ktorých sa objavili zhubné nádory rôznych typov. V 8 % prípadov (330 osôb) boli choroby smrteľné.

Okrem toho urán zostáva v pôde dlhý čas a predstavuje riziko negatívnych účinkov na ľudí, zvieratá a plodiny.

V správe zverejnenej v Ženeve v roku 2002 skupina expertov, ktorí pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie vykonali výskum na miestach útokov NATO, uviedla: „Odborníkov prekvapila skutočnosť, že viac ako dva roky po bombových útokoch častice ochudobneného uránu boli stále prítomné vo vzduchu“.

Vedúci expertného tímu okrem toho poznamenal: „Úlomky uránovej bomby sa našli v Srbsku v oblasti Plackovica, ktorá nie je vyznačená na mape bombardovania, ktorú predtým NATO predložilo OSN“. Záhada kontaminácie uránom v Plackkovici zostáva nevyriešená.

Úroveň kontaminácie pôdy a podzemných vôd v týchto oblastiach počas dlhého obdobia si vyžaduje nepretržité monitorovanie na posúdenie potenciálnych rizík.

Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na dokumenty potvrdzujúce informovanosť krajín NATO o nebezpečenstve účinkov tohto druhu munície na vojakov, civilné obyvateľstvo a životné prostredie na danom území. Napríklad súhrnná správa Inštitútu environmentálnej politiky americkej armády pre Kongres v roku 1994 s názvom Dôsledky používania ochudobneného uránu americkou armádou pre zdravie a životné prostredie uvádza: „Neexistuje žiadna technológia na zníženie toxicity ochudobneného uránu. Čistenie ochudobneného uránu oblasti uránovej munície je mimoriadne náročné“.

Okrem toho sa v správe Kráľovskej spoločnosti Spojeného kráľovstva z roku 2001, Zdravotné riziká munície s ochudobneným uránom, uvádza: „Hlavným typom rakoviny u ľudí postihnutých muníciou s ochudobneným uránom je rakovina pľúc“.

Západ si dobre uvedomuje negatívne dôsledky používania munície s ochudobneným uránom. Napriek tomu, že použitie takejto munície spôsobí nenapraviteľné škody na zdraví vojakov a civilistov AFU, krajiny NATO, najmä Spojené kráľovstvo, vyjadrili svoju pripravenosť dodať tento typ zbraní kyjevskému režimu.

Navyše, po použití škrupín s ochudobneným uránom budú na ukrajinskom území kontaminované veľké plochy plodín a rádioaktívne látky sa roznesú cez vozidlá do zvyšku územia.

Okrem kontaminácie vlastného obyvateľstva by to spôsobilo obrovské ekonomické škody ukrajinskému agropriemyselnému komplexu, najmä rastlinnej a živočíšnej výrobe, čím by sa v budúcnosti na mnoho desaťročí, ak nie storočí, znížil akýkoľvek vývoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, pretože plochy plodín na úzeí Ukrajiny budú kontaminované.

 

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

16:50

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu uviedlo, že oprava poškodeného čpavkovodu vedúceho z ruského Togliatti do ukrajinskej Odesy bude trvať jeden až tri mesiace. Moskva tvrdí, že čpavkovod vyhodili do vzduchu v utorok ukrajinskí sabotéri. Výbuch podľa ruského ministerstva obrany nastal v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, pričom zranenia utrpelo aj niekoľko civilistov.

16:30

Britský premiér Rishi Sunak v stredu pricestoval na dvojdňovú návštevu USA. Hlavnými témami rokovaní budú situácia na Ukrajine, hospodárska spolupráca a umelá inteligencia.

16:00

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu v telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským navrhol vytvorenie medzinárodnej komisie na vyšetrovanie zničenia Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny. Tento návrh predstavil aj ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi.

15:13

Nemecký Inštitút pre ľudské práva (DIMR) sa domnieva, že boli naplnené všetky podmienky na to, aby mohla byť zakázaná krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD). DIMR však v súčasnosti neplánuje takýto krok presadzovať, informovala v stredu agentúra DPA.

14:51

Poľská vláda využije všetky existujúce právne opatrenia, aby ponechala v prevádzke svoju hnedouhoľnú baňu Turów ležiacu pri hraniciach s Českom. Povedal to v stredu hovorca poľskej vlády Piotr Müller, a to aj napriek utorkovému rozhodnutiu súdu vo Varšave, ktorý bani pozastavil povolenie na ťažbu z environmentálnych dôvodov.

14:40

Ukrajinskí sabotéri údajne v utorok vyhodili do vzduchu čpavkovod vedúci z ruského Togliatti do ukrajinskej Odesy. K výbuchu došlo podľa ruského ministerstva v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, pričom utrpelo zranenia aj niekoľko civilistov.

14:17

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že spúšťa nové právne konanie proti Poľsku v súvislosti s rozhodnutím vlády vo Varšave zriadiť tzv. výbor na vyšetrovanie “ruského vplyvu”. Komisia zriadenie tohto kontroverzného orgánu vníma ako útok na politickú opozíciu, lebo zákon umožňujúci jeho zriadenie predpokladá, že výbor by vo svojej činnosti pokračoval aj po prípadnej zmene vlády po jesenných parlamentných voľbách.

14:12

Všeobecný súd Európskej únie v stredu zamietol žiadosť bieloruského oligarchu Alexandra Šakutina o zrušenie sankcií, ktoré boli naňho uvalené za napojenie na vládu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a jej zásahy proti opozícii. Šakutin, ktorý podniká v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva a strojníctva, bol v roku 2020 pridaný za zoznam Európskej únie, na ktorom sa nachádzajú subjekty so zmrazenými aktívami či zákazom víz.

14:00

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pokračuje vo svojom úsilí získať úplný prístup do budov Európskeho parlamentu (EP). Toto úsilie sa vystupňovalo po prepuknutí škandálu “peniaze za vplyv”, známeho pod názvom Katargate.

13:49

Prvé pojednávanie v novej kauze ruského opozičného politika Alexeja Navaľného je naplánované na 19. júna. Pojednávanie moskovského mestského súdu sa bude konať vo väzenskom tábore č. 6 (IK-6) vo Vladimírskej oblasti, kde si Navaľnyj odpykáva svoj trest.

13:30

Právo občanov Ukrajiny žiť a pracovať v členských krajinách Európskej únie možno bude potrebné predĺžiť o 10 rokov. V súvislosti s pokračujúcou ruskou agresiou voči Ukrajine to uviedol osobitný poradca Európskej komisie (EK) pre ukrajinských utečencov Lodewijk Asscher.

13:25

Úrady v Kanade a USA vydali varovania pred zhoršenou kvalitou ovzdušia v dôsledku lesných požiarov v Kanade.

Dym z lesných požiarov zahalil kanadské provincie Ontário a Québec a dostal sa až do New Yorku a štátu Connecticut, kde bola kvalita ovzdušia klasifikovaná ako “nezdravá”.

13:20

Po utorňajšom (6. 6.) vykoľajení a prevrátení vlaku medzi obcami Rimavské Zalužany a Kociha sú v nemocniciach v Rimavskej Sobote a Lučenci hospitalizované tri osoby. Ich stav je stabilizovaný.

13:10

Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál v hodnote viac ako 4,2 milióna eur. Návrh ministerstva obrany v stredu odsúhlasila vláda.

12:55

Polícia začala trestné stíhanie pre zločin znásilnenie v súvislosti s medializovaným prípadom znásilnenia 15-ročnej školáčky v Čani v okrese Košice-okolie. Podľa medializovaných informácií došlo k znásilneniu v pondelok (5. 6.) popoludní v areáli zimného štadióna v obci Čaňa.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

SaS vyzýva Roberta Fica na “súboj”

0 icon

Bratislava 7. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Strana SaS vyzýva opozičný Smer-SD na tzv. súboj volebných programov. Žiada šéfa Smeru-SD Roberta Fica, aby predstavil svojich expertov a program, ktorý sa porovná s programom SaS. Strana kritizuje Fica za to, že svojimi výrokmi o manipulácii šíri nenávisť a rozoštváva…

Platíme za milióny vakcín, o ktoré nie je záujem. Minister vysvetľuje

0 icon

Bratislava 7. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19 je záväzkom krajín Európskej únie, nejde o vyhodené peniaze. Po rokovaní vlády to vyhlásil minister zdravotníctva Michal Palkovič. Reagoval tak na novinársku otázku týkajúcu sa nákupu vakcín Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v stredu informoval o…

Lionel Messi bude hrať za Inter Miami

0 icon

Paríž 7. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Argentínsky futbalista Lionel Messi sa po odchode z Paríža Saint-Germain dohodol na spolupráci s tímom zámorskej MLS Interom Miami Informoval o tom portál BBC Sport.

SaS vyzýva na odmietnutie povinných kvót

0 icon

Bratislava 7. júla 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Strana SaS vyzýva vládu, aby na štvrtkovom (8. 6.) rokovaní Rady Európskej únie (EÚ) o nových migračných podmienkach nesúhlasila s povinnými kvótami na prerozdelenie ilegálnych migrantov po členských krajinách EÚ a presadzovala status quo. Minister vnútra Ivan Šimko plánuje prezentovať pozíciu,…

Srbi sa nevzdávajú

0 icon

Belehrad 7. júna 2023 (HSP/Foto:Twitter@snntv_en)   V snahe nájsť riešenie krízy na severe Kosova pricestujú dnes večer do Belehradu vyslanci Európy a USA Miroslav Lajčák a Gabriel Escobar, informuje srbský spravodajský portál B92 V snahe nájsť riešenie krízy na severe Kosova, po Prištine, pricestujú dnes večer do Belehradu európski a…

Nová posila Demokratov – Dorota Nvotová

0 icon

Bratislava 7. júna 2023 (TASR/HSP/Foto: Screenshot)   Do mimoparlamentnej strany Demokrati vstupuje pred predčasnými septembrovými parlamentnými voľbami hudobníčka a občianska aktivistka Dorota Nvotová. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Eduard Heger Nvotová by sa chcela venovať téme menšín, Rómov aj kultúry, pretože má za sebou niekoľko projektov…

O čipové válce

0 icon

Praha 7. júna 2023 (HSP/petrhampl/Foto:Pixabay)   O momentálně probíhající „válce o čipy“ už asi čtenáři vědí, ale málo se mluví o aktuálním stavu. Philip Pilkington se jej pokusil shrnout v komentáři na Unherd Nejprve se Američani pokoušeli Čínu odříznout od čipů a zabránit jim ve stavbě továren. Je to ovšem složitá…

Nová uniknutá správa vrhá veľmi zlé svetlo na USA a Ukrajinu

0 icon

Washington 7. júna 2023 (HSP/washingtonpost/Foto:Facebook)   Nepotvrdený tip od európskeho spojenca bol podľa denníka Washington Post uvedený v uniknutom dokumente amerických tajných služieb Podľa denníka The Washington Post boli USA informované, že ukrajinská armáda plánuje vyhodiť do vzduchu plynovod Nord Stream niekoľko mesiacov predtým, ako záhadné výbuchy zničili ruský kanál…

Szijjártó reaguje na Čaputovej obavy

0 icon

Budapešť/Bratislava 7. júna 2023 (HSP/Index/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Péter Szijjártó, maďarský minister zahraničných vecí, reagoval v rozhovore pre server index.hu na vyjadrenie slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej o tom, že Slovensko by mohlo nasledovať Orbána a stať sa problémovým dieťaťom EÚ Na otázku moderátora, že ak má Budapešť také vynikajúce…

Premiér nevidí reálnu šancu na podporu PVV v parlamente

0 icon

Bratislava 7. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Premiér Ľudovít Ódor zatiaľ nevidí reálnu šancu na získanie podpory v parlamente pre programové vyhlásenie vlády (PVV), no nepovažuje to za prekvapujúce. Zdôraznil, že PVV bude obsahovať jasné ciele, na základe ktorých sa bude dať vyhodnocovať práca jeho vlády. Stretnutia s politickými predstaviteľmi…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Tretia svetová vojna je namierená proti Rusku...

0icon

Tento článok uverejňujem v plnom znení tak, ako som ho prebral. Je to preto, lebo článok bol uverejnený pred osem a pol rokmi v decembri 2014!!! Urobil som len malé doplnky pre vysvetlenie. Doplnky sú v zátvorke. Ak sa Vám zdá stále aktuálny, nemýlite sa...

Vysielanie českých televízií na Slovensku (+ Markíza, JOJ i Orange)

0icon

Asi pred 3 mesiacmi Orange vypol cca 6 staníc z okruhu českej komerčnej TV Prima na Slovensku. Už pred rokmi sa vyplo vysielanie staníc NOVY.V médiách rezonuje ako hlavný dôvod tohto konania snaha slovenskýchkomerčných televízií JOJ a Markíza, nakoľko vraj české televízie nemajú licencie /právo na Slovensku vysielať. Poďme sa…

Marek Danko

Radikálna pomsta: Ukrajina ničí Maďarov

0icon

Možno sa vzťahy medzi Maďarskom a Ukrajinou vždy vyznačovali neustálymi problémami a hádkami medzi krajinami. Maďari neustále hovorili o útlaku maďarských národnostných menšín na ukrajinskom území, no v Kyjeve boli takéto vyhlásenia neustále vyvracané. V skutočnosti ukrajinská vláda naozaj považovala národnostné menšiny za nástroj nát

Erik Majercak

Prečo Rusko nejako moc aktívne nepokračuje s operáciou na Ukrajine. Prečo sa zdá, že je to zmrazené. Prečo na nás denne nekydajú z médií až toľko ako obvykle

0icon

Samozrejme, že mediálny priestor dostáva na Slovensku teraz primárne kampaň „leboFico“, „leboKremeľ“, „lebodemokracia“, lebo tieto problémy zahraničím riadené politické strany nevedia rozchodiť a je ďaleko nebezpečnejší do októbra pre všetkých lokálnych nohsledov, takže 21 miliónov pre šorošove handry od prez

Marián Tkáč

Náhody neexistujú: Slováci a Maďari plece pri pleci

0icon

V americkom Orlande vyvrcholili 4. majstrovstvá sveta v novom športe, vo futgolfe. A predstavte si, ako symbolicky: zlato získala v individuálnej súťaži žien Slovenka Lucia Čermáková a v individuálnej súťaži mužov Maďar Bence Bacskai! Keďže náhody neexistujú, práve na pôde všemocnej Ameriky sa predviedli ako úspešné v rodiacom sa olympijskom…

Vášeň v Tebe

Lesník ukázal geniálny trik, ako sa zbaviť kliešťov

0 icon

7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:pixabay.com/Catkin). Kliešte, ktoré sú ľuďmi asi najnenávidenejšie tvory, už niekoľko týždňov útočia na ľudí a zvieratá. A hoci na internete nechýbajú rady, ako sa pred týmito parazitmi chrániť, najnovší trik jedného z lesníkov sa stal skutočným hitom.

Ako strihať paradajky? Radšej buďte opatrní. Jedna chyba zničí celý krík

0 icon

7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/2 Minute Garden Tips). Ak chcete, aby vaše sadenice túto sezónu priniesli veľa ovocia, robte pravidelne jednu vec. Ako orezať paradajky, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky? Urobte to správnym spôsobom a kríky prinesú veľa paradajok. Aby ste mohli zbierať bohatú úrodu, musíte sa…

Princ Harry vypovedal na súde. Hovoril o svojich depresiách a paranoji

0 icon

7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/royal_family_history). V utorok 6. júna sa princ Harry objavil na Najvyššom súde v Londýne, kde svedčil v procese proti Mirror Group Newspapers, známemu bulvárnemu vydavateľovi vo Veľkej Británii. Počas pojednávania z jeho úst zazneli silné slová.

Takto sa vyrába zlaté hnojivo. Patent záhradníkov a vlastníkov pozemkov na bohatú úrodu

0 icon

7.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/Vidlák). Oplatí sa obohatiť kompost dážďovkami? Odborníci tvrdia, že dážďovky dokážu urobiť veľa dobrého a že hnojivo, ktoré produkujú, má cenu zlata. Ako teda prilákať dážďovky do kompostu? Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Lekár podával pacientke kávu s jeho semenom. Na súde tvrdil, že si neumyl ruky

0 icon

7.6.2023. Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/DarkoStojanovic). Začína sa proces proti britskému lekárovi Dr. Nicholasovi Johnovi Chapmanovi. Je obvinený zo sexuálneho napadnutia svojich obetí pridávaním semena do ich kávy. V Spojenom kráľovstve sa začne prestížny súdny proces proti všeobecnému lekárovi Dr. Nicholasovi Johnovi Chapmanovi. Podľa

Armádny Magazín

Najväčšie západné energetické korporácie si veľmi dobre ohrievajú ruky na sankčnej vojne proti Rusku

0 icon

USA, 7.jún 2023 (AM) – Už dávno je jasné, že protiruské sankcie majú bumerangový efekt na ekonomiky západných krajín. Prejavil sa prudkým nárastom inflácie, poklesom už aj tak nízkych mier hospodárskeho rozvoja a poklesom reálnych príjmov občanov. Podľa OECD do konca roka 2022 klesli príjmy v 38 členských krajinách OECD ako…

Húfnice CAESAR sa Ukrajine nehodia!

0 icon

Francúzsko, 7.jún 2023 (AM) – Vraj je to pre ich zraniteľnosť, teda pre ich rýchle opotrebúvanie a nemožnosť opráv, tvrdí francúzsky aktivista Xavier Moreau. Donedávna sa však na Ukrajine hovorilo o samohybných húfniciach CAESAR trochu inak, pyšnejšie. Napr. ukrajinský minister obrany Aleksej Reznikov vyhlasoval, že vďaka dodávkam z Francúzska a Dánska má Ukrajina druhý najväčší park

CIA vás špehuje prostredníctvom vášho smartfónu

0 icon

Nemecko, 7.jún 2023 (AM) – Federálna bezpečnostná služba spoločne s ruskou FSO odhalila spravodajskú operáciu amerických tajných služieb, ktoré využívali mobilné zariadenia Apple (USA). "Bezpečnosť ruskej telekomunikačnej infraštruktúry odhalila anomálie špecifické len pre používateľov mobilných telefónov Apple a spôsobené pôsobením doteraz neznámeho škodlivého softvéru (VPO) využívajúceh

Západ testuje na Ukrajine tie typy zbraní, ktoré potom použije v priamej vojne s Ruskom

0 icon

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ako informovalo ruské ministerstvo obrany deň predtým, ruská armáda pri odrazení ofenzívy ukrajinskej armády na južnom Donecku zničila 28 tankov Ozbrojených síl Ukrajiny vrátane ôsmich nemeckých Leopardov. Podľa vojenského analytika Jurija Kotenoka budú západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev

Rusku hrozí čierna známka FATF. Pridá sa ku Kimovi?

0 icon

USA, 7.jún 2023 (AM) – Nepriatelia Ruska sa domnievajú, že sankčná vojna proti krajine by sa nemala obmedzovať na trestné opatrenia jednotlivých štátov, ale je potrebné medzinárodné úsilie. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sa rozhodnutie o sankciách voči Rusku prijalo na úrovni Bezpečnostnej rady OSN, ale to sa nedeje a pravdepodobne ani…

TopDesať

Raritné fotografie známych osobností, ktoré ste nikdy nevideli

0 icon

V dnešnom digitálnom veku, kde každý má vreckový fotoaparát vo svojom smartfóne a fotografie sú všadeprítomné, je ťažké si predstaviť, že existujú snímky známych osobností, ktoré zostali skryté pred našimi očami. No práve tieto zriedkavé a raritné fotografie nám poskytujú jedinečný pohľad do minulosti, odhaľujúc celebrity v úplne novom svetle.…

Kvíz: Dokážete spoznať európsku krajinu na základe jej tvaru?

0 icon

Vitajte, milí čitatelia, v našom novom článku plnom geografického dobrodružstva! Dnes vás pozývame na vzrušujúcu výzvu, ktorá vás zavedie do srdca Európy a vyzve vás, aby ste preukázali svoje znalosti o európskych krajinách. Dokážete spoznať európsku krajinu len na základe jej tvaru? Európa je kontinent bohatý na rozmanitosť a históriu. Každá…

Tieto celebrity svoje outfity využili aj po rokoch

0 icon

Vitajte v fascinujúcom svete módy a celebrít! V tomto článku sa pohrávame s myšlienkou, že ani tie najznámejšie celebrity sa neboja využiť svoje outfity opakovane, a to s tým istým štýlom a eleganciou. Odkazujú na pravdu, že dobrý štýl je nadčasový a že oblečenie môže slúžiť viac než len pri…

Tieto fotografie dajú poriadne zabrať tvojmu zraku a mozgu

0 icon

V tomto článku si ukážeme fotografie, ktoré nenechajú váš zrak a mozog na pokoji. Pri niektorých fotografiách sa budete musieť skutočne zamyslieť, či vidíte skutočnosť alebo iba optický trik. Tieto fotografie majú schopnosť vyvolávať záhadné dojmy a vášne vo vašom vnútri. Za ich zdanlivo jednoduchými a bežnými kompozíciami sa však…

Extrémne drahé chyby zachytené na fotografiách

0 icon

Hovorí sa, že za chyby sa platí. Bohužiaľ, tieto fotografie majú hodnotu tisícky eur - tisícky eur na opravy poškodených vecí. Pozrite sa na zbierku nešťastia v podaní extrémne drahých chýb. Reddit je na vrchole v poskytovaní fotografií ľudí, ktorí majú naozaj ťažký deň. Prispievatelia na r/ThatLookedExpensive sa delia o…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali