Štefan Adam: EÚ potrebuje reformu, aby sa ľudia neprikláňali k antisystému

Bratislava 3. mája (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)

 

Líder kandidátky strany Doma dobre do eurovolieb Štefan Adam by chcel ako poslanec Európskeho parlamentu (EP) presadzovať záujmy slovenských poľnohospodárov a potravinárov. V rozhovore pre TASR tiež opisuje, ako môžu europoslanci kontrolovať využívanie agrodotácií a svoje zistenia ďalej postupovať európskym orgánom

Na snímke kandidát do Európskeho parlamentu za stranu DOMA DOBRE Štefan Adam

Pokiaľ podľa Adama EÚ nepristúpi k reforme, jej občania sa môžu naďalej prikláňať k antisystémovým politikom.

 

V čom môže EP a jeho poslanci pomôcť Slovensku?

Europarlament je jednou z troch najdôležitejších inštitúcií EÚ, popri Európskej komisii (EK) a Rade EÚ má rovnaké kompetencie a právomoci ako Rada EÚ pri prijímaní právnych predpisov. Má tiež zodpovednosť v oblasti rozpočtu EÚ, keď schvaľuje tzv. viacročný finančný rámec. Nesie zodpovednosť aj v rovine kontroly, má kontrolné právomoci vo vzťahu k EK, zriaďuje vyšetrovacie výbory a skúma petície občanov.

 

Chceli by ste pôsobiť vo Výbore EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Aké témy a kroky chcete iniciovať?

V prvom rade chcem v tomto výbore obhajovať a presadzovať záujmy našich poľnohospodárov a potravinárov. V súčasnosti sa schvaľujú legislatívne predpisy, ktoré súvisia so Spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP) na roky 2021 až 2027 a súčasne sa rokuje aj o tzv. viacročnom finančnom rámci na rovnaké obdobie. Tieto dve agendy navzájom veľmi súvisia, pretože SPP tvorí významnú časť rozpočtu EÚ, je to zhruba na úrovni 30 percent. Z celkového rozpočtu pre SPP Slovensku prináležia 4,4 miliardy eur, čo je obrovská čiastka na to, aby sa náš rezort dokázal v nasledujúcom období posunúť výrazne dopredu. Ďalej sa chcem venovať téme dvojakej kvality potravín. Hoci parlament už túto smernicu schválil, stále obsahuje dostatok možností na to, aby výrobcovia v západnej Európe mohli produkovať potraviny dvojakej kvality. Treba tomu raz a navždy urobiť koniec, pretože to v Únii robí z nás Slovákov občanov druhej kategórie. Toto nemôžeme viac akceptovať. Ďalej sa chcem venovať téme posilňovania postavenia poľnohospodárov a potravinárov voči obchodným systémom, ako aj vyrovnávaniu agrárnych podpôr medzi starými a novými členskými krajinami. Podľa pôvodných prísľubov EK mali byť podpory vyrovnané už v období 2014-2020. Nedošlo k tomu, bude preto potrebné vyvinúť maximálne úsilie, aby sa tak stalo už v rámci nastávajúceho programového obdobia.

 

Pôsobili ste ako štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aj ako diplomat na stálom zastúpení v Bruseli na oddelení pre poľnohospodárstvo. Mali ste indície o probléme prideľovania agrodotácií už v tom čase? Ak áno, nebolo vhodné skôr zakročiť? 

Mali by ste mi bližšie konkretizovať, aké indície máte na mysli. Máme k dispozícii rámec spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý je vytýčený európskou legislatívou a všetky členské štáty ju musia dodržiavať. Na Slovensku máme zároveň inštitúciu, ktorá zabezpečuje výkon tejto politiky, a tou je Pôdohospodárska platobná agentúra. Ona je predĺženou rukou EK na Slovensku pri rozdeľovaní dotácií ich žiadateľom.

 

Niektorí europoslanci uviedli, že už od roku 2015 prichádzali podnety týkajúce sa Slovenska, napríklad s krížením žiadostí o dotácie. Nedalo sa to riešiť skôr?

Problém s krížením pri prideľovaní dotácií nie je nový, ale existujú na to mechanizmy, akým spôsobom je možné toto kríženie riešiť. Môže sa napríklad stať, že niekto nevedome požiada o dotácie na tú istú plochu, alebo v mapách svoju výmeru zakreslí o niečo dlhšiu či širšiu, a zasiahne do parcely niekoho iného. Z pohľadu vyplácania dotácií je to potom problém, ale sú na to mechanizmy, ako tieto záležitosti vieme riešiť.

 

Robí si teda Brusel svoju prácu dobre, keď tieto problémy vyplávali na povrch a spustili riadne vyšetrovanie a kontroly až po vražde novinára?

Dôležitou súčasťou práce Európskeho parlamentu sú misie. Europoslanci prišli na Slovensko v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a tiež s prideľovaním agrodotácií. Pri týchto misiách sa europoslanci snažia získať čo najviac informácií na úrovni vlád, parlamentov, samosprávnych organizácií alebo občianskych združení. Ďalej ich spracovávajú do správ, ktoré ak poukazujú na vážne pochybenia, môžu vyústiť až do ďalšieho legislatívneho konania. Europoslancov na Slovensku zaujímala údajná korupcia, klientelizmus alebo nejasné pravidlá pri rozdeľovaní agrodotácií a ich zneužívanie organizovanými skupinami, ktoré na východe pôsobili. Predsedníčka výboru EP pre kontrolu rozpočtu po návrate z misie informovala listom komisára pre poľnohospodárstvo Phila Hogana o zistených skutočnostiach, podozrenia zo zneužívania agrodotácií postúpila tiež Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Na Slovensku sa realizuje niekoľko auditov Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG AGRI). Zistené informácie teda nezapadli prachom, ale boli ďalej využité.

 

Do ktorej frakcie by ste mali záujem patriť?

Strana Doma dobre sa orientuje smerom od stredu, doľava, preto by prvá voľba mohla padnúť na frakciu európskych socialistov a demokratov. Avšak kandidujem ako nezávislý kandidát na kandidátke strany Doma dobre, budem sa preto snažiť v rámci frakcií umiestniť tak, aby som dokázal presadiť čo najviac zo svojej agendy a pomôcť tak slovenským poľnohospodárom a potravinárom.

 

Potrebuje EÚ reformu? Ak áno, akú a prečo?

Určite áno. O potrebe reformy hovorí samotné spoločenstvo už dlhší čas. Musí vychádzať z problémov, ktoré najviac trápia občanov žijúcich v EÚ. Sú to otázky migrácie, terorizmu, kriminality a tiež neistota vyplývajúca z brexitu. Ten stále nie je doriešený, pritom bezprostredne ovplyvňuje aj životy mnohých Slovákov, ktorí žijú a pracujú vo Veľkej Británii. Ďalej sú to tiež otázky, ktoré sa týkajú sociálnej situácie. EÚ môžeme nazvať strojom na vyrovnávanie životnej úrovne medzi jednotlivými regiónmi. Realita je však bezútešná, keď množstvo mladých ľudí je nezamestnaných, jedno zo štyroch detí vyrastá v chudobe, pritom Európa je pokladaná za jeden z najbohatších kontinentov sveta. Čo sa týka migrácie, bude potrebné prijať veľmi zásadné opatrenia. V Európe je množstvo ľudí ilegálne, ktorí nie sú utečencami. Preto každý, kto nemá právo na pobyt v EÚ, by mal byť čo najskôr poslaný do svojej vlasti. Únia si už ďalšie zlyhania v tejto oblasti nemôže dovoliť a ochranou vonkajšej hranice musí celkom jednoznačne zamedziť nelegálnej migrácii. To sú otázky, ktoré ľudí v EÚ trápia a ich neriešenie ich vháňa do rúk rôznych nacionalistov či extrémistov. Pokiaľ ľudia nenachádzajú riešenia v systéme, tak ich hľadajú v antisystéme. Ten však nič nerieši. Prináša rozklad a pochybnosti. Skúsme si teda nastaviť pravidlá a systém. To pomôže tomu, aby sa ľudia neutiekali k antisystému.

 

Ste za užšiu integráciu členských krajín? Mala by SR patriť do jadra únie?

Som za hlbšiu integráciu v oblasti zahraničnej politiky, diplomacie, obrany alebo v bezpečnostných otázkach.

 

Ktoré ďalšie krajiny by mali byť členmi Únie? Má sa Únia vôbec ešte rozširovať aj s ohľadom na možný brexit?

Na ďalšie rozširovanie EÚ je potrebné sa pozerať z viacerých uhlov pohľadu. Jednak si musíme povedať, kto sú možní adepti na vstup do EÚ a na druhej strane sa pozrieť na to, ako sú tieto štáty pripravené na vstup do EÚ z pohľadu ich ekonomickej kondície či budovania demokratických inštitúcií, ktoré sú potrebné pre napĺňanie demokratických princípov EÚ. V tejto chvíli sa javia ako najlepšie pripravené štáty západného Balkánu. Avšak samotná Únia hovorí o potrebe vnútornej reformy, čo si vyžaduje určitý čas, preto o rozširovaní EÚ nie je možné hovoriť z krátkodobého časového hľadiska.

 

Prečo má SR dlhodobo nízku volebnú účasť pri eurovoľbách, keď väčšina Slovákov podľa prieskumov dôveruje európskym inštitúciám? A ako by sa to dalo zmeniť?

V snahe túto situáciu zvrátiť sa stretávame s ľuďmi na rôznych predvolebných stretnutiach a mítingoch, kde s nimi veľmi intenzívne komunikujeme. Z dlhodobejšieho hľadiska je možné posilniť dôveru v EÚ prostredníctvom vzdelávacieho systému. Popri negatívnych stránkach a problémoch, ktoré Únia má, je treba hovoriť aj o pozitívach a tak viac motivovať ľudí k účasti v európskych voľbách. Vnímame a zapojili sme sa do kampane Tentoraz idem voliť, ktorú organizuje EP. Avšak nepovažujeme ju za dostatočnú na to, aby podnietila občanov k tomu, prečo by sa mali zúčastniť európskych volieb. EÚ sama zlyháva v tom, aby sa čo najviac priblížila k ľuďom v jednotlivých členských krajinách. Chýba im potom pocit identity alebo európskej príslušnosti k tomu, že popri svojom domove majú aj ďalší domov, ktorým je EÚ. Slovákom chýba stotožnenie sa s Úniou.

 

Ako by ste vedeli zmeniť túto situáciu ako europoslanec?

Naši súčasní europoslanci nie sú natoľko aktívni, ako sú europoslanci v západných krajinách. Málo chodia medzi občanov, vidíme ich len pred voľbami, ale práca europoslanca je prácou na 365 dní v roku a je potrebné agendu, ktorou sa konkrétny europoslanec zaoberá, viac približovať ľuďom. Poľnohospodárstvo, ktoré je mojou agendou, je nedeliteľnou súčasťou vidieka, chcel by som preto ako europoslanec veľmi často chodiť na vidiek a stretávať sa s ľuďmi žijúcimi mimo veľkých miest.

 

Čo pozitívne priniesla EÚ za posledné obdobie občanom?

Možnosť slobodného pohybu osôb v rámci Únie, naši ľudia môžu navštíviť ktorúkoľvek členskú krajinu EÚ bez toho, aby museli prechádzať pasovými kontrolami. Môžu žiť a pracovať v iných členských štátoch. Ďalším pozitívnym aspektom je vzdelanostná mobilita. Množstvo mladých ľudí žije a študuje na rôznych zahraničných univerzitách. Naskytajú sa nám obrovské možnosti aj v oblasti vedy a výskumu, kde momentálne pôsobím. Je to tiež otázka ďalšieho posilňovania demokratických inštitúcií a pozitívom sú aj voľný pohyb kapitálu a služieb.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Mihalíková s Kalinskou vyhrali štvorhru na turnaji WTA v Portoroži

0 icon

Portorož 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vincent Thian)   Slovenská tenistka Tereza Mihalíková sa spoločne s Ruskou Annou Kalinskou stali víťazkami štvorhry na turnaji WTA v slovinskom Portoroži. V nedeľnom dramatickom finále zdolali po boji v troch setoch 4:6, 6:2 a 12:10 druhý nasadený srbsko-holandský pár Aleksandra Kruničová, Lesley Pattinamová Kerkhoveová štvorhra…

Gérard Depardieu hlasoval v ruských parlamentných voľbách

0 icon

Paríž 19. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Thibault Camus)   Francúzsky herec Gérard Depardieu, ktorý má aj ruské občianstvo, v nedeľu odovzdal svoj hlas vo voľbách do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Spravil tak na pôde ruského veľvyslanectva v Paríži, informovala tlačová agentúra TASS "Volil som, pretože je to moja povinnosť. Obdivujem…

Slovenský dvojkajak bronzový v K2 na 500 m, zlato putuje do Španielska

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž a Denis Myšák vybojovali bronzovú medailu v K2 na 500 m na majstrovstvách sveta v dánskej Kodani. V nedeľňajšom A-finále bola nad sily slovenského dua iba víťazná posádka zo Španielska v zložení Marcus Walz a Rodrigo…

Posádka Inspiration4 vesmírnej lode Elona Muska sa sťažovala na kvalitu služieb

0 icon

Washington 19. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Chris O'Meara)   Inspiration4 je označenie historicky prvej posádky vesmírnej lode, ktorá je zložená výhradne z civilistov. Ide o loď Dragon spoločnosti Space X. Členovia posádky si však posťažovali na komfort - kvôli teplote jedla Raketa Falcon 9 vyniesla na obežnú dráhu posádku 16. septembra. A…

Pfizer odhalil nečakané vedľajšie účinky po tretej dávke svojej vakcíny

0 icon

Moskva 19. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Robert F. Bukaty)   Spoločnosť Pfizer predstavila nové štatistiky o vedľajších účinkoch po tretej dávke vakcíny, ktorú americká firma vyvinula spolu s nemeckou spoločnosťou BioNTech. Výskumu sa zúčastnilo 306 osôb a z uvedených dát vyplýva, že vedľajšie účinky po tretej dávke sa väčšinou podobali tým, ktoré…

Na ostrove La Palma nastali erupcie vulkánu Cumbre Vieja

0 icon

Madrid 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Jonathan Rodriguez)   Vulkán Cumbre Vieja na španielskom ostrove La Palma v nedeľu vybuchol po týždni zosilňovania seizmickej aktivity, čo úrady viedlo k zrýchleniu evakuácie približne tisíc obyvateľov. O erupcii informoval Inštitút vulkanológie Kanárskych ostrovov. Po niekoľkých dňoch otrasov zeme úrady na ostrove La Palma v…

Transsexuála, ktorý v Trenčíne dobodal 17-ročné dievča, obvinili

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Vyšetrovateľka Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne obvinila 21-ročného transsexuálneho muža, ktorý v piatok 17. septembra dobodal 17-ročné dievča. Útočníka polícia obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Obvinený na Električnej ulici v Trenčíne najmenej trikrát bodol tínedžerku do chrbta Vyšetrovateľka zároveň…

Občania idú brániť Žilinku. Stretneme sa v pondelok 20. 9. od 9:30 hod. na Námestí SNP v Bratislave

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Screenshot YouTube)   Generálny prokurátor svojim prísnym dodržiavaním zákona a prijatím zákonných rozhodnutí zjavne stúpol na otlak mnohým ľuďom z politickej garnitúry, ktorá je teraz pri moci, hlavne OĽaNO. Na sociálnej sieti sa objavilo video, ktoré vyzýva k jeho vypískaniu. Tomuto sa postavila občianska…

Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi dôveruje 42 percent opýtaných. Ako je na tom Lipšic?

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi dôveruje 42 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. V porovnaním s prieskumom z februára 2021 je to pokles o šesť percentuálnych bodov Špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi dôveruje 29 percent respondentov, čo je pokles o…

Robert Fico vyzýva na spoluprácu dvoch „sociálnych demokracií“. Slovákom nie je blízky liberalizmus, od ktorého sa Hlas nedokáže jasne dištancovať

0 icon

Bratislava 19. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Predseda Smeru Robert Fico najnovšie vyzval stranu Hlas, aby s jeho stranou čo najskôr začala rokovania o predvolebnej a povolebnej spolupráci. Fico verí, že v prípade spoločného postupu vo voľbách by mohli Hlas a Smer získať 35 až 40 percent hlasov…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Liberalizmus je potrebné regulovať

0icon

Valí sa ho na strednú Európu stále viac a viac. Západ je ním priam posadnutý. Bezbrehá sloboda priviedla západnú spoločnosť k šialenostiam ako je priam propagácia transgender komunity, morálne zdecimovaná mládež, ktorej hlavnou starosťou bude pomaly len správne namiešanie fentanylu. Drogy sa komunisti správne snažili všemožne obmedziť, takisto pornografiu či…

René Pavlík

Opona

0icon

Bitka o právo Už viacej ako jeden a pol roka, namiesto serióznej správy štátu  sledujeme narastajúcu búrku v parlamente, v polícii, v správe štátu. Nakoľko vláda je v rukách politikov, a tí majú moc úmernú svojej schopnosti oklamať voličov, dospela situácia tak ďaleko, že nikto neverí nikomu. Z búrky, vplyvom globálneho…

Ladislav Hvižďák

Nočný strážca

0icon

Na webovej stránke Paul Craig Robertsa , ktorý ako už väčšina z čitateľov vie, bol v administratíve prezidenta Reagana , ktorý vládol v 80 – tých rokoch minulého storočia v USA,  ako námestník ministra financií a písal a píše do viacerých amerických denníkov, vyšiel krátky článoček, ktorý sa trefne hodí do…

Jozef Slávik

451° Fahrenheita ...

0icon

Ide o rovnomenný román od spisovateľa Raymonda Bradburyho z roku 1953, v ktorom popisuje súboj medzi antiutopistickou spoločnosťou, kde víťazí technokratická a povrchná kultúra médií nad vzdelanou spoločnosťou, ktorá uznáva hodnotu kníh. tento román bol aj úspešne sfilmovaný. Vo veľkom je tento román podobný aj súčasnému dianiu nielen vo svete,…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 2. časť: Symboly majú svoj veľký význam

0icon

Pokračujeme v poznámkach súvisiacich s udalosťou, ktorá sa udiala od 12. do 15. septembra. Bola to pastoračná návšteva hlavy katolíckej cirkvi, ktorá ako taká je mimoriadnou udalosťou a „postretla“ novodobé Slovensko po štvrtý raz, pričom je málo takých štátov/krajín, ktoré Petrov nástupca navštívi viackrát. A ak vezmeme do úvahy aj…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

11 slávnych fotografií, ktoré sú v skutočnosti sfalšované

0 icon

Internet nás často prekvapuje šikovnými fotografickými manipuláciami. Niektorí používatelia sa na nich bavia, iní im slepo dôverujú. Práve preto sme našli niekoľko skvelých príkladov fotografií, ktoré spôsobili veľký rozruch po celom svete, no vysvitlo, že boli sfalšované. 1. Nominácia bez nominácie [caption id="attachment_13560" align="aligncenter" width="650"]

Týchto 5 spotrebičov odoberá energiu aj po vypnutí

0 icon

Vedel si, že niektoré domáce elektrické spotrebiče odoberajú energiu aj po tom, čo ich vypneš? Predpokladáme že určite áno. Tušil si to minimálne v prípade nabíjačky na mobilný telefón. Známa webová stránka Bright Side vykonala menší výskum a zistila, ktoré zariadenia aj po vypnutí odoberajú elektrickú energiu. Týchto 5 spotrebičov…

Britskí zajatci v Osvienčime

0 icon

Poľský historik v osvienčimskom múzeu objavil mená 17 britských zajatcov väznených v Osvienčime. Prišiel na ne úplne náhodne, keď sa prebojovával troskami bunkru v koncentračnom tábore nazývanom Osvienčim III. Prinášame ďalší článok, ktorý opisuje hrôzy druhej svetovej vojny. Väzni na nútených prácach v Osvienčime III. (tzv. tábor Monovice) tam pracovali…

10 satirických ilustrácií o svete, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0 icon

Umenie je veľmi subjektívna záležitosť. Sto ľudí, sto chutí, a teda sa nikdy nezhodneme na tom, čo je naozaj krásne. Niekedy však estetická stránka nehrá hlavnú rolu. Existuje mnoho umelcov, ktorí svojimi výtvormi nastavujú spoločnosti zrkadlo a ich diela nesú hlbokú myšlienku alebo nejaké posolstvo. O jedného takéhoto umelca sme sa začali zaujímať…

Týchto 18 obrázkov je dôkazom úplného perfekcionizmu

0 icon

Kto nemiluje ten pocit pohodlia? Dnes ti ukážeme krátku zbierku bezchybne organizovaných objektov z každodenného života, ktoré ťa jednoducho upokoja a uspokoja tvoj perfekcionizmus. V každom z nás sa nachádza kúsok perfekcionistu - ten pocit hrdosti rozdeľovať veci a vytvárať poriadok z chaosu. Zoradiť veci chronologicky, abecedne, podľa tvaru, veľkosti alebo…

Armádny Magazín

Bašta: Nový vojenský pakt zmení svetovú históriu. Európu čaká transformácia do ázijského polostrova

0 icon

Česko, 19.september 2021 (AM, Sputnik) – Český diplomat Jaroslav Bašta v koment

Stíhačky v ohrození. Po rokoch Izrael prestáva bombardovať Sýriu

0 icon

Izrael, 19.september 2021 (AM) – Benjamin Netanjahu, ktorý pôsobil vo funkcii predsedu vlády 12 rokov (od roku 2009), prestal byť pri moci. A keďže sa moc zmenila, dohoda medzi Ruskom a Netanjahuom, podľa ktorej Moskva ignorovala útoky Izraela na proiránske sily v Sýrii, už neexistuje

Nový samopal KEDR využijú ruské silové zložky pre mestský boj

0 icon

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Jednotky špeciálnych síl orgánov činných v trestnom konaní čoskoro získajú nový samopal KEDR-PARA. Novinka bola vyvinutá v Zlatouste a už vstupuje do štádia štátnych testov.   Samopal vyvinul z vlastnej iniciatívy strojársky závod Zlatoust, aby nahradil samopal PP-91 Kedr, ktorý je v súčasnosti v užívaní bezpečnos

Putin nariadil vyplatiť obrancom Leningradu 50 tisíc rubľov

0 icon

Rusko, 19.september 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o paušálnej odmene 50 000 rubľov Rusom, ktorým bola udelená medaila „Za obranu Leningradu“ alebo odznak „Obyvateľ obkľúčeného Leningradu“. Dokument bol zverejnený na webovej stránke Kremľa.   Prijmú ich občania Ruskej federácie žijúci v Rusku, ako aj v Lotyšs

Kapitalista (?) v boji o chlieb (či zisk) nepozná brata?

0 icon

Presne to sa nám odhalilo na prípade zrušených spoločných osláv 240. výročia francúzskej podpory mladých USA v námornej Bitke pri Chesapeakskom zálive, ktorá bola vybojovaná 5. 9. 1781 (poznáme ju aj ako Battle of Virginia Capes, či Battle of the Capes).   Oslavy, ktoré sa mali konať 17. 9. 2021, zrušilo…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali