O čom bude nový „antihoaxový program“ slovenskej štátnej tlačovej agentúry?

Bratislava 25. septembra 2020 (HSP/Foto:Wikimedia, TASR-Jakub Kotian, Facebook-Polícia Slovenskej republiky)

 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) sa spojila s jednou z agentúr „Veľkej trojky“ a spolu spustili „antihoaxový program“ na selektovanie informácií na pravdivé, a na „hoaxy“. Čo to bude znamenať pre slovenský informačný priestor?

logo tasr
Ilustračné foto

Čo bude znamenať tento nenápadný krok pre slovenský informačný priestor?

Na minulotýždňovej schôdzi Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá generálny riaditeľ Tlačovej agentúry SR (TASR) Vladimír Puchala spomínal partnerstvo TASR s francúzskou agentúrou AFP ohľadne „antihoaxového programu“. O čo tu ide?

 

Čo hovorí o „antihoaxovom programe“ generálny riaditeľ TASR?

„Pred časom sme podpísali zmluvu s francúzskou agentúrou AFP, kde ponúkame takzvaný ,antihoaxový program‘, to znamená, mapujeme spolu s AFP a jej spolupracovníkmi na Slovensku tie udalosti a veci, ktoré nekorešpondujú s pravdou,“ povedal Puchala o partnerstve medzi TASR a AFP. „Myslím si, že je to produkt, ktorý sa veľmi slušne ujal na našom trhu. Pokladám za jednu z úloh tlačových agentúr, aby prinášali informácie, ktoré sú postavené na faktoch a pomáhali identifikovať informácie, ktoré možno nie sú úplne korektné a majú nejaké iné ambície.“

Vladimír Puchala
Na snímke generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala

Na žiadosť poslanca Tarabu o bližšie vysvetlenie, Puchala uviedol: „Agentúru AFP sme vybrali po prvé preto, lebo je to tretia najväčšia agentúra na svete, a po druhé preto, lebo má vlastný špeciálny antihoaxový program, ktorý je kumulovaný na multijazykovej báze, to znamená, že ho ponúkajú nielen vo francúzštine a angličtine, ale asi v siedmich jazykoch ako rozbehový projekt. A dokonca je v rámci tohto produktu ako jeden z jazykov zakomponovaná aj slovenčina.

My spolupracujeme s AFP už niekoľko rokov a v podstate sme prišli k tomu, že tá synergia môže byť obojstranne prospešná, keďže oni majú produkt, ktorý je v angličtine, mapuje svetové trhy a majú parciálne aj produkt, ktorý mapuje naše domáce reálie, s tým, že je tu slovenská jazyková mutácia. Dohodli sme sa, že agentúra bude distribútorom týchto informácií na Slovensku, s tým, že hodnota tej služby je zakomponovaná v našej rámcovej zmluve, ktorú platíme.

Princíp agentúry je v tom, že agentúra už má informácie, ktoré sú overené. Čiže ak agentúra čosi vypustí von, tak médiá si to spravidla už neoverujú, pretože licencia tej agentúry je okrem iného aj v tom, že ponúka správy, ktoré už prešli nejakou redakčnou kontrolou.

To, čo my sme prevzali, je celkový modul AFP, a keďže sme zmluvný partner AFP, tak distribuujeme tie informácie na Slovensku. Oni majú dvojakú etymológiu: jedno sú informácie, ktoré sú z iných jazykových prostredí, ktoré prebehli aj cez sociálne siete v našom regióne, a druhé sú preukázané veci, ktoré sa vyskytli len v našom prostredí, kde pre agentúru AFP to zabezpečuje tím ľudí, ktorí nie sú z agentúry TASR. Čiže TASR je vlastne len zmluvným distribútorom tohto produktu.

Podobné programy majú aj iné agentúry, napríklad Reuters, pričom si myslím, že je mimoriadne užitočné, ak práve tlačové agentúry vytvárajú protiváhu tomu všetkému, čo sa čas od času vyskytuje na sociálnych sieťach,“ vysvetlil generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.

 

Spojenie s globálnym informačným predátorom

Čo to teda má byť, povedané jednoduchšie, aby tomu rozumel každý? Ide v podstate o zmluvu globálnej nadnárodnej agentúry a štátnej slovenskej agentúry o šírení spoločnej verzie udalostí a spoločnom pohľade na to, ktoré informácie v informačnom priestore sú „kóšer“, a ktoré nie. Pre bežného konzumenta správ sa týmto krokom žiadna veľká zmena neudiala, pretože TASR aj doteraz distribuovala najmä informácie z vlastných zdrojov a z centrálnych svetových agentúr. Ide tu zrejme len o to, že kontrola, aby do slovenského informačného priestoru neprenikla nežiaduca informácia, bude prísnejšia a systémovejšia.

Kto je agentúra AFP (Agence France-Press)? Spolu s americkou Associated Press (AP) a britsko-kanadskou agentúrou Reuters tvorí tzv. „Tri sestry“, čo je veľká trojka svetových informačných agentúr, sídliacich v New Yorku, Paríži a Londýne.

Táto obrovská celosvetová mašinéria na obrazové, zvukové i textové informácie je zdrojom podstatnej časti správ z celého sveta, ktoré potom preberajú ďalšie stovky a tisíce menších, národných agentúr a médií, a patrí pod ňu sieť tisícok médií po celej Zemeguli (viac o Veľkej trojke svetových agentúr sa dočítate napríklad tu).

O význame a váhe Troch sestier svedčí napríklad výskum, ktorý pred niekoľkými rokmi robil Inštitút pre výskum propagandy Swiss Propaganda Research. Na prípade vojny v Sýrii skúmal, odkiaľ pochádzajú informácie o tejto téme. Zistil, že drvivá väčšina informácií v popredných deviatich európskych denníkoch má pôvod v Troch sestrách, či už priamo, alebo nepriamo, cez menšie, „národné“ tlačové kancelárie.

 

Fabrika na informácie, ale tiež na svetonázor

Lenže nejde tu iba o informácie. Tento kartel s príbuzným ideologickým a mocenským pozadím je totiž predovšetkým chrbticou mašinérie vyrábajúcej tú správnu oficiálnu názorovú líniu západného sveta s jeho demokratickými, ľudskoprávnymi, voľnotrhovými (a protiruskými) naratívmi. Alebo inak povedané, popri informačnom servise je to tiež nástroj politickej a ekonomickej moci určitých štruktúr, mašinéria na ovládanie ľudskej mysle.

Bojovníci proti konšpiráciám podobné hodnotenie zosmiešňujú ako paranoidné a tvrdia, že predsa státisíce novinárov by nikto nemohol vydierať, aby písali tak, ako on chce. Ako tento mechanizmus funguje, to vysvetľuje známy americký jazykovedec a politológ Noam Chomsky: „Ide o to, že títo novinári by neboli tam, kde sú, keby predtým nedokázali, že im nikto nemusí diktovať, čo majú písať, lebo sami dobre vedia, čo môžu a čo nie. Ak začnú od piky, ako napríklad v policajnej rubrike, a potom by počas svojej kariéry písali neortodoxné články, tak by sa nikdy nedostali do kresla, kde dnes sedia. Prešli úspešne preverovacím sitom a vyslúžili si dôveru.“

Takto preosiaty ľudský materiál potom spoľahlivo vytvára tú jednu „jedinú správnu“ verziu pravdy, ktorá sa ďalej šíri po svete cez sieť väčších i menších kanálov, ako je napríklad aj slovenská štátna tlačová agentúra a následne všetky veľké slovenské médiá, ktoré agentúrne správy, spolu s „pridanou hodnotou“ v podobe ideologickej a terminologickej nadstavby preberajú.

 

Dve roviny, v ktorých prebieha informačná vojna

Tu by sme sa mali zastaviť a bližšie sa pozrieť na to, čo vlastne sú mediálne informácie a ktoré z nich novodobá mediálna inkvizícia označuje za hoaxy a dezinformácie.

Každá udalosť má základný informačný rámec, to sú informácie o tom, čo, kedy a kde sa stalo. To sú overiteľné fakty, o ktorých klamať, to je naozajstné dezinformovanie: tvrdiť, že sa stalo niečo, čo sa nestalo, alebo že niekto povedal niečo, čo nepovedal. Lenže pristihnúť niekoho pri klamaní o nespochybniteľných faktoch, to je nielen najľahšie odhaliteľné, ale pre klamárov aj nebezpečné: ich lži je možné im naveky pripomínať a tým ich diskreditovať. A preto v skutočnosti je to tak, že klamať, to si nemôže nedovoliť nikto, kto chce na mediálnej scéne dlhodobo fungovať. Teda okrem tých, ktorí sú príliš veľkí, a preto nespochybniteľní.

Toto je prvá rovina, v ktorej sa vedie informačná vojna: kontrola prvotných informačných vstupov, teda kamery, fotografi, reportéri v teréne, informátori. Tu je problém, že ak je informácia klamstvom už od zdroja, je ďalej veľmi ťažké ju vyvrátiť – to je možné opäť iba informáciou priamo od zdroja, ale podloženou obrazovým, zvukovým či iným presvedčivým dôkazom. Tri sestry disponujú neporovnateľne najväčším arzenálom terénnych pracovníkov, a teda to, čo vidia ich „oči“, to svet zväčša považuje za pravdu. Preto je veľmi potrebné, aby existovali aj „oči“ opačného tábora, ktoré svetu prinášajú nezávislý záznam udalostí. Toto však z veľkej časti môžu robiť iba veľké agentúry.

Ale potom je tu druhá rovina, v ktorej sa vedie druhá časť informačnej vojny: rovina interpretácie faktov. Tá býva rôzna podľa toho, kto a ako udalosť vníma. A tu sa, naopak, môžu „boja“ zúčastňovať aj celkom malí hráči ako komentátori, blogeri či internetoví diskutéri.

O čom tu je vlastne reč? Pre lepšiu predstavu si sem dajme príklad, ako sa dá o jednej a tej istej udalosti referovať z rôzneho uhla pohľadu. Dá sa to napríklad takto: „Maduro schováva venezuelský supertanker pod ruskú vlajku, bojí sa medzinárodných sankcií“. Ale tiež napríklad takto: „Venezuela previedla svoj supertanker pod ruskú vlajku, aby ho uchránila pred svojvoľným a protiprávnym ukoristením Spojenými štátmi“.

Vidíme, že je to tá istá správa, opisuje tú istú udalosť a v oboch prípadoch je pravdivá – a predsa sa jedna verzia od druhej značne líši. Tá udalosť je totiž opisovaná z rozličných hľadísk a slovám sú priraďované rozličné hodnotiace odtiene, iné emócie. V skutočnosti nie je možné ani o jednej povedať, že je to hoax či dezinformácia. Lenže mohlo by sa to v budúcnosti zmeniť: pretože podľa všetkého presne toto je bod, na ktorý chcú bojovníci proti „hoaxom“, „dezinformáciám“ a „hybridnej vojne“ zaútočiť.

 

Majiteľmi pravdy sú majitelia terminológie

Kto naučí verejnosť „hovoriť svojím jazykom“, ten vyhráva. Kým verejnosť bude opačný politický názor stotožňovať s konšpiračnou teóriou, kým bude výraz demokracia stotožňovať s plutokoratickou fašizoidnou vládou korporácií, v ktorej žijeme, kým bude slovo ľudské práva stotožňovať s agendou jednofarebnej siete politických mimovládok so zahraničným pozadím, ktorá dnes má taký obrovský vplyv, kým bude slobodu slova a názoru stotožňovať s dnešným politicky korektným okliešteným chápaním tohto pojmu… atď., atď., dovtedy bude vláda Troch sestier trvať.

 

Hoax
Ilustračné foto

Majitelia monopolu na pravdu však zistili, že im ho ktosi narúša a mnohí ľudia neveria oficiálnej západnej propagande aj s jej stupídnymi klamstvami o Asadových chemických zbraniach, o blahodarnej multikultúrnosti, o Novičoku a pod.

A tak sa „informační neokolonialisti“ rozhodli proti slobode rozmýšľania a vyjadrovania nasadiť ťažké zbrane. Desiatky think-tankov vyvíjajú rôzne metodiky, koncepcie a projekty, s ktorými sa na Slovensku a v celej Európe budeme stretávať čoraz častejšie. (Viď príklad dezinformačnej manipulačnej stránky, ktorá má za cieľ profesionálne cvičiť verejnosť na odolnosť proti „hoaxom“ a „dezinformáciám“: https://euvsdisinfo.eu . Zatiaľ je to argumentačne žalostné, ale iste sa to bude časom profesionalizovať.)

No a niekam sem môžeme zaradiť aj „antihoaxový program“ veľkej sestry AFP, ktorý bude odteraz fungovať aj u nás. Správy o dianí na Slovensku budú pod bedlivým dohľadom Veľkej sestry a budú starostlivo triedené: na tie, ktoré sú „certifikované“, a potom tie, ktoré sú „hoaxmi“.

Ak sa za hoax označí nejaké skutočné klamstvo, tak tomu môžeme jedine zatlieskať – tomu by sa predsa mal potešiť každý slušný človek, ktorému ide o pravdu a spravodlivosť, no nie? Ibaže je tu problém.

 

Jednotný názor, to môže byť jednotná pravda – ale aj jednotná lož

Spomeňme si na notoricky známy príklad, keď pred vojnou v Iraku nielen politici, ale hlavne svetové tlačové agentúry kŕmili verejnosť v krajinách po celom svete informáciami o zbraniach hromadného ničenia, ktoré vyvíja Saddám Husajn, a pre ktoré treba na Irak zaútočiť. Iný názor nebol vtedy dostupný – a predsa sa ukázalo, že tá oficiálna pravda, ktorú šírili Tri sestry a po nich tisíce ďalších svetových médií, nebola pravdou, ale účelovou, zákernou lžou, ktorá mala ospravedlniť cynickú, strašnú, nezmyselnú a ilegálnu vojnu, v ktorej zahynuli státisíce ľudí, vrátane detí.

Čo poviete; keby vtedy existoval „antihoaxový“ program AFP, a teda aj TASR, ako by v ňom asi boli označované informácie, ktoré aj vtedy išli proti oficiálnej verzii, a ktoré aj vtedy hovorili, že je to podvod a vojenská propaganda? Nemýlite sa: ako hoaxy.

Lenže čo sa odvtedy zmenilo? Čo ak aj dnes niekto používa Tri sestry ako geopolitický nástroj, aby šírili účelové lži, ktoré majú slúžiť na ovplyvňovanie svetovej verejnosti? Nebolo by nanajvýš vhodné, aby – ak už nikto iný – aspoň informačné agentúry nezávislých štátov, ktoré by mali byť studnicami objektívnych faktov o svete, mali informácie čo najviac diverzifikované, aby sa už nikdy nemohol opakovať Irak, Líbya či Sýria?

Vidíme, že Tri sestry a ich chápadlá robia všetko pre to, aby ich verzia pravdy bola jediná prípustná. To je tiež cieľom týchto „antihoaxových programov – potlačiť iné, práve sa nehodiace názory. Už sme si zvykli, že práve tí, ktorí majú plné ústa demokracie, slobody prejavu, plurality médií, robia všetko preto, aby silou-mocou zavreli ústa každému, kto má iné fakty, inú interpretáciu faktov, iný svetonázor.

Lenže záujem štátu, ktorý má ambíciu byť suverénny a slobodný, by nemal byť totožný so záujmom Troch sestier. Štát by si mal nezávislosť svojho informačného priestoru strážiť: nezávislé a slobodné médiá sú totiž prvým predpokladom jeho nezávislosti a slobody.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Slovenky podľahli v prípravnom zápase Ukrajine 29:30

0 icon

Michalovce 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Slovenské hádzanárky prehrali v piatkovom prípravnom zápase v Michalovciach s Ukrajinou 29:30. Odveta je na programe v sobotu vo Vranove nad Topľou Slovenky uzavrú dvomi prípravnými zápasmi s Ukrajinou úvodný týždeň spoločnej prípravy na I. fázu kvalifikácie budúcoročných MS (30. novembra - 17.…

Šutaj Eštok: Slovensko má ďalší škandál. Bral Heger úplatky od kajúcnika?

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:FB)   Máme tu nový škandál oznamuje Matúš Šutaj Eštok  (Hlas-SD) a vysvetľuje, že sa týka aktuálneho premiéra Hegera, a kajúcnika Suchobu, ako aj šéfa finančnej správy Podľa Eštoka ide o veľký objem strieborných mincí 510 tisíc eur a podvody za desiatky miliónov. V hre má…

Vo veku 79 rokov zomrel bývalý generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vo veku 79 rokov zomrel vo štvrtok (29. 9.) bývalý generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie (SF) Jozef Tkáčik. TASR úmrtie potvrdila filharmónia. Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu 5. októbra o 14.45 h v bratislavskom krematóriu "Profesionálne a ľudské kvality Jozefa Tkáčika si vyslúžili…

Fico: Ľudia, nebláznime! Ukrajina v NATO?!

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:FB)    Ukrajina podáva žiadosť o "zrýchlený" vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). V piatok to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin podpísal zmluvy o pričlenení okupovaných ukrajinských regiónov k Rusku.  K tomuto kroku sa na sociálnej sieti vyjadril Robert Fico…

Everton dostal pokutu 300.000 libier za vtrhnutie fanúšikov na ihrisko

0 icon

Londýn 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Everton Football Club)   Anglická futbalová asociácia (FA) potrestala FC Everton pokutou 300.000 libier. Klub pyká za vtrhnutie fanúšikov na hraciu plochu v májovom stretnutí predchádzajúcej sezóny Premier League s Crystal Palace, v ktorom si domáci víťazstvom 3:2 zaistili záchranu v najvyššej súťaži Priaznivci vtrhli na…

Západní „experti“ naznačujú, že Rusko si vyhodilo do povetria plynovody Nord Stream. Chmelár: Majú nás za bláznov?

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP)   Sabotáž na potrubiach Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori vyvolala rozruch. Okamžite sa z každého názorového tábora začali ozývať experti s vlastnou teóriu. Na niektoré z nich zareagoval analytik Eduard Chmelár. Jeho komentár, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, vám prinášame v…

Ako ovplyvnila koaličná kríza preferencie strán? Je tu nový prieskum

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:HSP)   Ak by sa voľby konali v druhej polovici septembra, vyhrala by ich strana Hlas. Smer by získal druhý najvyšší počet hlasov. Po vládnej kríze preferencie strany SaS mierne klesli a Progresívne Slovensko ju predbehlo. Ukázal to najnovší prieskum agentúry Focus, informuje Pravda Ak by…

Ukrajina dnes dala odpoveď na pripojenie jej území k Rusku

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:Screeshot Facebook)   Ukrajina teda požiadala o zrýchlený vstup do NATO (podobne ako Fínsko a Švédsko a predtým navrhuje podpísať dohodu o medzinárodných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu Zelenskyj dnes pri podávaní prihlášky k tomu povedal, že podľa neho Ukrajina dnes podpísala žiadosť o zrýchlený vstup…

Exposlancovi Jánovi Herákovi zrušili obvinenie vznesené v auguste

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavol Zachar)   Prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Nitre zrušila exposlancovi parlamentu Jánovi Herákovi obvinenie, ktorému čelil od 23. augusta 2022. Policajnej vyšetrovateľke uložila v prípade znovu konať a rozhodnúť. Vyplýva to z vyjadrenia prokurátora nitrianskej krajskej prokuratúry Jaroslava Mačeka pre TASR. Upozornil na…

Čo sa stane, ak vybuchnú aj ďalšie plynovody vedúce do Európy?

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Vzgliad/Foto:Facebook, Twitter)   Nórsko a Turecko začali sťahovať vojenské sily na ochranu svojej ropnej a plynovej infraštruktúry, ktorú majú uloženú na dne morí. Čo by sa stalo, keby Nórsko a Turecko zažili teroristické útoky na svojich zariadeniach? S akým cieľom Západ vyvoláva tento strach? A čoho…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

RUS VZDAJ SA ! ZÁPAD A "STRANA MIERU" PODNIKLI POSLEDNÝ PSYCHOLOGICKÝ ÚTOK

0icon

Referendá v Novorosii a mobilizácia vyústili do teroristických útokov na plynovod Nord Stream, výziev západných krajín, aby ich občania utiekli z Ruska, a hystérie z jadrovej vojny. Dôvody sú jasné - už teraz je ťažké dopĺňať na Ukrajine ľudské zdroje a zásoby zbraní Západu nie sú neobmedzené. Potrebujú oddych, aby sa…

Juraj Tušš

Súvislosť medzi energetickou, migračnou krízou v Európe, brexitom a konfliktom na Ukrajine.

0icon

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, v ktorej vplyv mocenských skupín na riadenie obyvateľstva prebieha extrémne vysokým tempom. Doposiaľ ľudstvo nezažilo dynamickejšiu dobu riadiacich manévrov elít uplatňovaných na svojom obyvateľstve. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť súvis

Erik Majercak

Svetový trh zanikne, čo ďalej, ekonomika nových svetových zón

0icon

Začíname svetovým trhom s komoditami a majetkom / akciami ako trošku funguje, aký má význam a čo sa stane, keď zanikne. Začiatok je sekanejší o úplné detaily nie ako zvyčajne, pretože cieľom nie je vysvetliť do detailu ako celkom to funguje, ale aký to má význam pre budúcnosť. Príklady toho ako to bude, keď…

Ľubica Cyprianová

Vstup Švédska a Fínska do NATO podporili FICO a skoro všetci poslanci Smeru ale aj Taraba či ďalší

0icon

Slovenskí poslanci 27.9.2022 definitívne odobrili vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ratifikáciu protokolu podporil 

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Britská kráľovská mincovňa predstavila prvé mince s portrétom nového kráľa Karola III., Na snímke vľavo minca v hodnote 50 pencí a vpravo nová pamätná minca v hodnote 5 libier

Autor: TASR/AP-Alastair Grant

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Slovenky podľahli v prípravnom zápase Ukrajine 29:30

0 icon

Michalovce 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Slovenské hádzanárky prehrali v piatkovom prípravnom zápase v Michalovciach s Ukrajinou 29:30. Odveta je na programe v sobotu vo Vranove nad Topľou Slovenky uzavrú dvomi prípravnými zápasmi s Ukrajinou úvodný týždeň spoločnej prípravy na I. fázu kvalifikácie budúcoročných MS (30. novembra - 17.…

Šutaj Eštok: Slovensko má ďalší škandál. Bral Heger úplatky od kajúcnika?

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:FB)   Máme tu nový škandál oznamuje Matúš Šutaj Eštok  (Hlas-SD) a vysvetľuje, že sa týka aktuálneho premiéra Hegera, a kajúcnika Suchobu, ako aj šéfa finančnej správy Podľa Eštoka ide o veľký objem strieborných mincí 510 tisíc eur a podvody za desiatky miliónov. V hre má…

Vo veku 79 rokov zomrel bývalý generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vo veku 79 rokov zomrel vo štvrtok (29. 9.) bývalý generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie (SF) Jozef Tkáčik. TASR úmrtie potvrdila filharmónia. Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu 5. októbra o 14.45 h v bratislavskom krematóriu "Profesionálne a ľudské kvality Jozefa Tkáčika si vyslúžili…

Fico: Ľudia, nebláznime! Ukrajina v NATO?!

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:FB)    Ukrajina podáva žiadosť o "zrýchlený" vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). V piatok to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin podpísal zmluvy o pričlenení okupovaných ukrajinských regiónov k Rusku.  K tomuto kroku sa na sociálnej sieti vyjadril Robert Fico…

Everton dostal pokutu 300.000 libier za vtrhnutie fanúšikov na ihrisko

0 icon

Londýn 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Everton Football Club)   Anglická futbalová asociácia (FA) potrestala FC Everton pokutou 300.000 libier. Klub pyká za vtrhnutie fanúšikov na hraciu plochu v májovom stretnutí predchádzajúcej sezóny Premier League s Crystal Palace, v ktorom si domáci víťazstvom 3:2 zaistili záchranu v najvyššej súťaži Priaznivci vtrhli na…

Západní „experti“ naznačujú, že Rusko si vyhodilo do povetria plynovody Nord Stream. Chmelár: Majú nás za bláznov?

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP)   Sabotáž na potrubiach Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori vyvolala rozruch. Okamžite sa z každého názorového tábora začali ozývať experti s vlastnou teóriu. Na niektoré z nich zareagoval analytik Eduard Chmelár. Jeho komentár, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, vám prinášame v…

Ako ovplyvnila koaličná kríza preferencie strán? Je tu nový prieskum

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Foto:HSP)   Ak by sa voľby konali v druhej polovici septembra, vyhrala by ich strana Hlas. Smer by získal druhý najvyšší počet hlasov. Po vládnej kríze preferencie strany SaS mierne klesli a Progresívne Slovensko ju predbehlo. Ukázal to najnovší prieskum agentúry Focus, informuje Pravda Ak by…

Ukrajina dnes dala odpoveď na pripojenie jej území k Rusku

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 AKTUALIZOVANE (HSP/Foto:Screeshot Facebook)   Ukrajina teda požiadala o zrýchlený vstup do NATO (podobne ako Fínsko a Švédsko a predtým navrhuje podpísať dohodu o medzinárodných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu Zelenskyj dnes pri podávaní prihlášky k tomu povedal, že podľa neho Ukrajina dnes podpísala žiadosť o zrýchlený vstup…

Exposlancovi Jánovi Herákovi zrušili obvinenie vznesené v auguste

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - Pavol Zachar)   Prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Nitre zrušila exposlancovi parlamentu Jánovi Herákovi obvinenie, ktorému čelil od 23. augusta 2022. Policajnej vyšetrovateľke uložila v prípade znovu konať a rozhodnúť. Vyplýva to z vyjadrenia prokurátora nitrianskej krajskej prokuratúry Jaroslava Mačeka pre TASR. Upozornil na…

Čo sa stane, ak vybuchnú aj ďalšie plynovody vedúce do Európy?

0 icon

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Vzgliad/Foto:Facebook, Twitter)   Nórsko a Turecko začali sťahovať vojenské sily na ochranu svojej ropnej a plynovej infraštruktúry, ktorú majú uloženú na dne morí. Čo by sa stalo, keby Nórsko a Turecko zažili teroristické útoky na svojich zariadeniach? S akým cieľom Západ vyvoláva tento strach? A čoho…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

RUS VZDAJ SA ! ZÁPAD A "STRANA MIERU" PODNIKLI POSLEDNÝ PSYCHOLOGICKÝ ÚTOK

0icon

Referendá v Novorosii a mobilizácia vyústili do teroristických útokov na plynovod Nord Stream, výziev západných krajín, aby ich občania utiekli z Ruska, a hystérie z jadrovej vojny. Dôvody sú jasné - už teraz je ťažké dopĺňať na Ukrajine ľudské zdroje a zásoby zbraní Západu nie sú neobmedzené. Potrebujú oddych, aby sa…

Juraj Tušš

Súvislosť medzi energetickou, migračnou krízou v Európe, brexitom a konfliktom na Ukrajine.

0icon

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, v ktorej vplyv mocenských skupín na riadenie obyvateľstva prebieha extrémne vysokým tempom. Doposiaľ ľudstvo nezažilo dynamickejšiu dobu riadiacich manévrov elít uplatňovaných na svojom obyvateľstve. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť súvis

Erik Majercak

Svetový trh zanikne, čo ďalej, ekonomika nových svetových zón

0icon

Začíname svetovým trhom s komoditami a majetkom / akciami ako trošku funguje, aký má význam a čo sa stane, keď zanikne. Začiatok je sekanejší o úplné detaily nie ako zvyčajne, pretože cieľom nie je vysvetliť do detailu ako celkom to funguje, ale aký to má význam pre budúcnosť. Príklady toho ako to bude, keď…

Ľubica Cyprianová

Vstup Švédska a Fínska do NATO podporili FICO a skoro všetci poslanci Smeru ale aj Taraba či ďalší

0icon

Slovenskí poslanci 27.9.2022 definitívne odobrili vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Ratifikáciu protokolu podporil 

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

Armádny Magazín

Stoltenberg schladil Kyjev - žiadne „urýchlené“ prijatie Ukrajiny do NATO nebude

0 icon

Ukrajina, 30.september 2022 (AM) – Volodymyr Zelenskij v reakcii na znovuzjednotenie LĽR, DĽR, Záporožia a Chersonského regiónu s Ruskom oznámil, že Ukrajina 30. septembra žiada o urýchlený vstup do Severoatlantickej aliancie. Po stretnutí Rady národnej bezpečnost

Ukrajinské sily obkľúčili Krasnyj Liman, pokúšajú sa prerušiť zásobovanie

0 icon

Rusko, 30.september 2022 (AM) – Na severnom smere zostáva situácia dosť komplikovaná, Kyjev sa naďalej pokúša obkľúčiť Krasny Liman, čím prerušil jeho zásobovanie. Útok na mesto je vedený z troch smerov, k hraniciam Luhanskej republiky sa rútia jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny.  

Pravda a výmysly o trestaneckých práporoch

0 icon

Slovensko, 30.september 2022 (AM) – Pred 80 rokmi 28. 7. 1942 sa v Rusku zrodil Ľudovým komisárom obrany ZSSR, teda Stalinom, podpísaný rozkaz č. 227, ktorý je verejnosti známy aj pod názvom „Ani krok späť!“. Vznikol tým nový druh vojsk Červenej armády tzv. „štrafnikov“ (vojenské trestanecké útvary) a spolu s ním sa zjavila hromada…

Britský the Guardian: "Na Ukrajine nás USA ťahajú k vojne s Ruskom"

0 icon

Veľká Británia, 30.september 2022 (AM, The Guardian) – Úloha Washingtonu na Ukrajine a jeho podpora neonacistov režimu má obrovské dôsledky

Briti už vedia koľkí z nich zomrú po ruskom jadrovom útoku aj ktoré ciele budú zničené

0 icon

Veľká Británia, 30.september 2022 (AM) –  K občanom sa ruský prezident Vladimir Putin prihovorí 30. septembra, kedy bude podľa Kremľa mať veľký prejav. Ako informoval tlačový tajomník hlavy štátu Dmitrij Peskov, 30. septembra sa v Kremeľskom paláci uskutoční slávnosť podpisu dohôd o vstupe nových území do Ruska. V tejto súvislosti sa…

Vášeň v Tebe

Vitajte na portáli VÁŠEŇ V TEBE

0 icon

Vitajte na novom webovom portáli VÁŠEŇ v TEBE, ktorý je venovaný najmä ženám. Ale aj muži tu určite nájdu dosť informácií, ktoré ich upútajú a zároveň nahliadnu do (pre nich niekedy) tajomného sveta žien. Cez články zamerané na manželstvo, deti, krásu, životný štýl, rodinu a priateľov i celebrity chceme vo vás prebudiť vášeň, ktorá…

Poznáte tieto 4 typy priateľov? Sú súčasťou vášho života?

0 icon

Niekedy, keď stretnete niekoho nového, možno hneď viete, že budete blízkymi priateľmi. Inokedy to trvá dlhšie, kým niekoho spoznáte a opadnú bariéry, aby ste sa porozprávali aj o dôvernejších témach. Ako náhle však nájdete ľudí, ktorí sú „vašou krvnou skupinou“, váš život naberá na kvalite. Portál Psych Central pripomína, že spôsob vzniku…

Každé ráno riešite, čo na seba? Poznáme jednoduché a efektívne riešenie

0 icon

Napriek tomu, že máte šatník plný oblečenia, každé ráno pred cestou do práce riešite, čo si na seba obliecť? Asi si aj vy sama uvedomujete, že to naozaj nie je tak, že by ste si doslova nemali čo obliecť. Problémom je fakt, že váš šatník neobsahuje všestranné kúsky napriek tomu,…

Sú 10-minútové „mikroprestávky“ prevenciou syndrómu vyhorenia?

0 icon

Čoraz častejšie sa v médiách a na pracoviskách skloňuje pojem syndróm vyhorenia. Syndróm nie je len negatívnym javom pre zamestnanca, ale aj pre zamestnávateľa, ktorý tak prichádza o predtým šikovného a cieľavedomého človeka. Môžu pomôcť pred syndróm vyhorenia 10-minútové prestávky? Syndróm vyhorenia Vyhorenie na pracovisku je natoľko závažným problémom, že ho Svetová

Nielen slivky, ale aj hrušky by ste mali zaradiť do svojho jedálnička. Prinášame dôvody

0 icon

Hrušky rovnako ako slivky patria medzi zdroj vitamínov a ďalších dôležitých látok prospešných nielen pre vaše telo, ale aj myseľ. Ak sa vo vašej záhrade nachádza okrem stromu slivky aj strom hrušky, vyhrali ste už dvojnásobne. Hruška totiž obsahuje vlákninu, vitamín C, vitamín K, meď, draslík i mangán. Tieto prvky prinášajú…

FOTO DŇA

Britská kráľovská mincovňa predstavila prvé mince s portrétom nového kráľa Karola III., Na snímke vľavo minca v hodnote 50 pencí a vpravo nová pamätná minca v hodnote 5 libier

Autor: TASR/AP-Alastair Grant

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali