O čom bude nový „antihoaxový program“ slovenskej štátnej tlačovej agentúry?

Bratislava 25. septembra 2020 (HSP/Foto:Wikimedia, TASR-Jakub Kotian, Facebook-Polícia Slovenskej republiky)

 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) sa spojila s jednou z agentúr „Veľkej trojky“ a spolu spustili „antihoaxový program“ na selektovanie informácií na pravdivé, a na „hoaxy“. Čo to bude znamenať pre slovenský informačný priestor?

logo tasr
Ilustračné foto

Čo bude znamenať tento nenápadný krok pre slovenský informačný priestor?

Na minulotýždňovej schôdzi Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá generálny riaditeľ Tlačovej agentúry SR (TASR) Vladimír Puchala spomínal partnerstvo TASR s francúzskou agentúrou AFP ohľadne „antihoaxového programu“. O čo tu ide?

 

Čo hovorí o „antihoaxovom programe“ generálny riaditeľ TASR?

„Pred časom sme podpísali zmluvu s francúzskou agentúrou AFP, kde ponúkame takzvaný ,antihoaxový program‘, to znamená, mapujeme spolu s AFP a jej spolupracovníkmi na Slovensku tie udalosti a veci, ktoré nekorešpondujú s pravdou,“ povedal Puchala o partnerstve medzi TASR a AFP. „Myslím si, že je to produkt, ktorý sa veľmi slušne ujal na našom trhu. Pokladám za jednu z úloh tlačových agentúr, aby prinášali informácie, ktoré sú postavené na faktoch a pomáhali identifikovať informácie, ktoré možno nie sú úplne korektné a majú nejaké iné ambície.“

Vladimír Puchala
Na snímke generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala

Na žiadosť poslanca Tarabu o bližšie vysvetlenie, Puchala uviedol: „Agentúru AFP sme vybrali po prvé preto, lebo je to tretia najväčšia agentúra na svete, a po druhé preto, lebo má vlastný špeciálny antihoaxový program, ktorý je kumulovaný na multijazykovej báze, to znamená, že ho ponúkajú nielen vo francúzštine a angličtine, ale asi v siedmich jazykoch ako rozbehový projekt. A dokonca je v rámci tohto produktu ako jeden z jazykov zakomponovaná aj slovenčina.

My spolupracujeme s AFP už niekoľko rokov a v podstate sme prišli k tomu, že tá synergia môže byť obojstranne prospešná, keďže oni majú produkt, ktorý je v angličtine, mapuje svetové trhy a majú parciálne aj produkt, ktorý mapuje naše domáce reálie, s tým, že je tu slovenská jazyková mutácia. Dohodli sme sa, že agentúra bude distribútorom týchto informácií na Slovensku, s tým, že hodnota tej služby je zakomponovaná v našej rámcovej zmluve, ktorú platíme.

Princíp agentúry je v tom, že agentúra už má informácie, ktoré sú overené. Čiže ak agentúra čosi vypustí von, tak médiá si to spravidla už neoverujú, pretože licencia tej agentúry je okrem iného aj v tom, že ponúka správy, ktoré už prešli nejakou redakčnou kontrolou.

To, čo my sme prevzali, je celkový modul AFP, a keďže sme zmluvný partner AFP, tak distribuujeme tie informácie na Slovensku. Oni majú dvojakú etymológiu: jedno sú informácie, ktoré sú z iných jazykových prostredí, ktoré prebehli aj cez sociálne siete v našom regióne, a druhé sú preukázané veci, ktoré sa vyskytli len v našom prostredí, kde pre agentúru AFP to zabezpečuje tím ľudí, ktorí nie sú z agentúry TASR. Čiže TASR je vlastne len zmluvným distribútorom tohto produktu.

Podobné programy majú aj iné agentúry, napríklad Reuters, pričom si myslím, že je mimoriadne užitočné, ak práve tlačové agentúry vytvárajú protiváhu tomu všetkému, čo sa čas od času vyskytuje na sociálnych sieťach,“ vysvetlil generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.

 

Spojenie s globálnym informačným predátorom

Čo to teda má byť, povedané jednoduchšie, aby tomu rozumel každý? Ide v podstate o zmluvu globálnej nadnárodnej agentúry a štátnej slovenskej agentúry o šírení spoločnej verzie udalostí a spoločnom pohľade na to, ktoré informácie v informačnom priestore sú „kóšer“, a ktoré nie. Pre bežného konzumenta správ sa týmto krokom žiadna veľká zmena neudiala, pretože TASR aj doteraz distribuovala najmä informácie z vlastných zdrojov a z centrálnych svetových agentúr. Ide tu zrejme len o to, že kontrola, aby do slovenského informačného priestoru neprenikla nežiaduca informácia, bude prísnejšia a systémovejšia.

Kto je agentúra AFP (Agence France-Press)? Spolu s americkou Associated Press (AP) a britsko-kanadskou agentúrou Reuters tvorí tzv. „Tri sestry“, čo je veľká trojka svetových informačných agentúr, sídliacich v New Yorku, Paríži a Londýne.

Táto obrovská celosvetová mašinéria na obrazové, zvukové i textové informácie je zdrojom podstatnej časti správ z celého sveta, ktoré potom preberajú ďalšie stovky a tisíce menších, národných agentúr a médií, a patrí pod ňu sieť tisícok médií po celej Zemeguli (viac o Veľkej trojke svetových agentúr sa dočítate napríklad tu).

O význame a váhe Troch sestier svedčí napríklad výskum, ktorý pred niekoľkými rokmi robil Inštitút pre výskum propagandy Swiss Propaganda Research. Na prípade vojny v Sýrii skúmal, odkiaľ pochádzajú informácie o tejto téme. Zistil, že drvivá väčšina informácií v popredných deviatich európskych denníkoch má pôvod v Troch sestrách, či už priamo, alebo nepriamo, cez menšie, „národné“ tlačové kancelárie.

 

Fabrika na informácie, ale tiež na svetonázor

Lenže nejde tu iba o informácie. Tento kartel s príbuzným ideologickým a mocenským pozadím je totiž predovšetkým chrbticou mašinérie vyrábajúcej tú správnu oficiálnu názorovú líniu západného sveta s jeho demokratickými, ľudskoprávnymi, voľnotrhovými (a protiruskými) naratívmi. Alebo inak povedané, popri informačnom servise je to tiež nástroj politickej a ekonomickej moci určitých štruktúr, mašinéria na ovládanie ľudskej mysle.

Bojovníci proti konšpiráciám podobné hodnotenie zosmiešňujú ako paranoidné a tvrdia, že predsa státisíce novinárov by nikto nemohol vydierať, aby písali tak, ako on chce. Ako tento mechanizmus funguje, to vysvetľuje známy americký jazykovedec a politológ Noam Chomsky: „Ide o to, že títo novinári by neboli tam, kde sú, keby predtým nedokázali, že im nikto nemusí diktovať, čo majú písať, lebo sami dobre vedia, čo môžu a čo nie. Ak začnú od piky, ako napríklad v policajnej rubrike, a potom by počas svojej kariéry písali neortodoxné články, tak by sa nikdy nedostali do kresla, kde dnes sedia. Prešli úspešne preverovacím sitom a vyslúžili si dôveru.“

Takto preosiaty ľudský materiál potom spoľahlivo vytvára tú jednu „jedinú správnu“ verziu pravdy, ktorá sa ďalej šíri po svete cez sieť väčších i menších kanálov, ako je napríklad aj slovenská štátna tlačová agentúra a následne všetky veľké slovenské médiá, ktoré agentúrne správy, spolu s „pridanou hodnotou“ v podobe ideologickej a terminologickej nadstavby preberajú.

 

Dve roviny, v ktorých prebieha informačná vojna

Tu by sme sa mali zastaviť a bližšie sa pozrieť na to, čo vlastne sú mediálne informácie a ktoré z nich novodobá mediálna inkvizícia označuje za hoaxy a dezinformácie.

Každá udalosť má základný informačný rámec, to sú informácie o tom, čo, kedy a kde sa stalo. To sú overiteľné fakty, o ktorých klamať, to je naozajstné dezinformovanie: tvrdiť, že sa stalo niečo, čo sa nestalo, alebo že niekto povedal niečo, čo nepovedal. Lenže pristihnúť niekoho pri klamaní o nespochybniteľných faktoch, to je nielen najľahšie odhaliteľné, ale pre klamárov aj nebezpečné: ich lži je možné im naveky pripomínať a tým ich diskreditovať. A preto v skutočnosti je to tak, že klamať, to si nemôže nedovoliť nikto, kto chce na mediálnej scéne dlhodobo fungovať. Teda okrem tých, ktorí sú príliš veľkí, a preto nespochybniteľní.

Toto je prvá rovina, v ktorej sa vedie informačná vojna: kontrola prvotných informačných vstupov, teda kamery, fotografi, reportéri v teréne, informátori. Tu je problém, že ak je informácia klamstvom už od zdroja, je ďalej veľmi ťažké ju vyvrátiť – to je možné opäť iba informáciou priamo od zdroja, ale podloženou obrazovým, zvukovým či iným presvedčivým dôkazom. Tri sestry disponujú neporovnateľne najväčším arzenálom terénnych pracovníkov, a teda to, čo vidia ich „oči“, to svet zväčša považuje za pravdu. Preto je veľmi potrebné, aby existovali aj „oči“ opačného tábora, ktoré svetu prinášajú nezávislý záznam udalostí. Toto však z veľkej časti môžu robiť iba veľké agentúry.

Ale potom je tu druhá rovina, v ktorej sa vedie druhá časť informačnej vojny: rovina interpretácie faktov. Tá býva rôzna podľa toho, kto a ako udalosť vníma. A tu sa, naopak, môžu „boja“ zúčastňovať aj celkom malí hráči ako komentátori, blogeri či internetoví diskutéri.

O čom tu je vlastne reč? Pre lepšiu predstavu si sem dajme príklad, ako sa dá o jednej a tej istej udalosti referovať z rôzneho uhla pohľadu. Dá sa to napríklad takto: „Maduro schováva venezuelský supertanker pod ruskú vlajku, bojí sa medzinárodných sankcií“. Ale tiež napríklad takto: „Venezuela previedla svoj supertanker pod ruskú vlajku, aby ho uchránila pred svojvoľným a protiprávnym ukoristením Spojenými štátmi“.

Vidíme, že je to tá istá správa, opisuje tú istú udalosť a v oboch prípadoch je pravdivá – a predsa sa jedna verzia od druhej značne líši. Tá udalosť je totiž opisovaná z rozličných hľadísk a slovám sú priraďované rozličné hodnotiace odtiene, iné emócie. V skutočnosti nie je možné ani o jednej povedať, že je to hoax či dezinformácia. Lenže mohlo by sa to v budúcnosti zmeniť: pretože podľa všetkého presne toto je bod, na ktorý chcú bojovníci proti „hoaxom“, „dezinformáciám“ a „hybridnej vojne“ zaútočiť.

 

Majiteľmi pravdy sú majitelia terminológie

Kto naučí verejnosť „hovoriť svojím jazykom“, ten vyhráva. Kým verejnosť bude opačný politický názor stotožňovať s konšpiračnou teóriou, kým bude výraz demokracia stotožňovať s plutokoratickou fašizoidnou vládou korporácií, v ktorej žijeme, kým bude slovo ľudské práva stotožňovať s agendou jednofarebnej siete politických mimovládok so zahraničným pozadím, ktorá dnes má taký obrovský vplyv, kým bude slobodu slova a názoru stotožňovať s dnešným politicky korektným okliešteným chápaním tohto pojmu… atď., atď., dovtedy bude vláda Troch sestier trvať.

 

Hoax
Ilustračné foto

Majitelia monopolu na pravdu však zistili, že im ho ktosi narúša a mnohí ľudia neveria oficiálnej západnej propagande aj s jej stupídnymi klamstvami o Asadových chemických zbraniach, o blahodarnej multikultúrnosti, o Novičoku a pod.

A tak sa „informační neokolonialisti“ rozhodli proti slobode rozmýšľania a vyjadrovania nasadiť ťažké zbrane. Desiatky think-tankov vyvíjajú rôzne metodiky, koncepcie a projekty, s ktorými sa na Slovensku a v celej Európe budeme stretávať čoraz častejšie. (Viď príklad dezinformačnej manipulačnej stránky, ktorá má za cieľ profesionálne cvičiť verejnosť na odolnosť proti „hoaxom“ a „dezinformáciám“: https://euvsdisinfo.eu . Zatiaľ je to argumentačne žalostné, ale iste sa to bude časom profesionalizovať.)

No a niekam sem môžeme zaradiť aj „antihoaxový program“ veľkej sestry AFP, ktorý bude odteraz fungovať aj u nás. Správy o dianí na Slovensku budú pod bedlivým dohľadom Veľkej sestry a budú starostlivo triedené: na tie, ktoré sú „certifikované“, a potom tie, ktoré sú „hoaxmi“.

Ak sa za hoax označí nejaké skutočné klamstvo, tak tomu môžeme jedine zatlieskať – tomu by sa predsa mal potešiť každý slušný človek, ktorému ide o pravdu a spravodlivosť, no nie? Ibaže je tu problém.

 

Jednotný názor, to môže byť jednotná pravda – ale aj jednotná lož

Spomeňme si na notoricky známy príklad, keď pred vojnou v Iraku nielen politici, ale hlavne svetové tlačové agentúry kŕmili verejnosť v krajinách po celom svete informáciami o zbraniach hromadného ničenia, ktoré vyvíja Saddám Husajn, a pre ktoré treba na Irak zaútočiť. Iný názor nebol vtedy dostupný – a predsa sa ukázalo, že tá oficiálna pravda, ktorú šírili Tri sestry a po nich tisíce ďalších svetových médií, nebola pravdou, ale účelovou, zákernou lžou, ktorá mala ospravedlniť cynickú, strašnú, nezmyselnú a ilegálnu vojnu, v ktorej zahynuli státisíce ľudí, vrátane detí.

Čo poviete; keby vtedy existoval „antihoaxový“ program AFP, a teda aj TASR, ako by v ňom asi boli označované informácie, ktoré aj vtedy išli proti oficiálnej verzii, a ktoré aj vtedy hovorili, že je to podvod a vojenská propaganda? Nemýlite sa: ako hoaxy.

Lenže čo sa odvtedy zmenilo? Čo ak aj dnes niekto používa Tri sestry ako geopolitický nástroj, aby šírili účelové lži, ktoré majú slúžiť na ovplyvňovanie svetovej verejnosti? Nebolo by nanajvýš vhodné, aby – ak už nikto iný – aspoň informačné agentúry nezávislých štátov, ktoré by mali byť studnicami objektívnych faktov o svete, mali informácie čo najviac diverzifikované, aby sa už nikdy nemohol opakovať Irak, Líbya či Sýria?

Vidíme, že Tri sestry a ich chápadlá robia všetko pre to, aby ich verzia pravdy bola jediná prípustná. To je tiež cieľom týchto „antihoaxových programov – potlačiť iné, práve sa nehodiace názory. Už sme si zvykli, že práve tí, ktorí majú plné ústa demokracie, slobody prejavu, plurality médií, robia všetko preto, aby silou-mocou zavreli ústa každému, kto má iné fakty, inú interpretáciu faktov, iný svetonázor.

Lenže záujem štátu, ktorý má ambíciu byť suverénny a slobodný, by nemal byť totožný so záujmom Troch sestier. Štát by si mal nezávislosť svojho informačného priestoru strážiť: nezávislé a slobodné médiá sú totiž prvým predpokladom jeho nezávislosti a slobody.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Na Ukrajine sa konajú komunálne voľby

0 icon

Kyjev 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office via AP)   Komunálne voľby sa v nedeľu konajú na väčšine územia Ukrajiny. Pozornosť miestnych politických pozorovateľov sa sústreďuje najmä na snahu Vitalija Klyčka o znovuzvolenie za starostu hlavného mesta Kyjev Bývalý boxer Klyčko, niekdajší majster sveta v ťažkej váhe, sa netají…

Pri škole v Kábule sa odpálil samovrah. Vyše dve desiatky mŕtvych

0 icon

Kábul 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Dvadsaťštyri ľudí zahynulo a ďalších 57 utrpelo zranenia pri samovražednom bombovom útoku v blízkosti vzdelávacieho strediska v afganskom hlavnom meste Kábul. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie afganského ministerstva vnútra K útoku došlo v sobotu, keď zo…

Poslanci sa majú zísť opäť od utorka, čaká ich viacero vládnych návrhov

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vládne novely zákonov z dielne rezortu financií, hospodárstva, zdravotníctva či školstva, ale aj poslanecké návrhy by mali poslanci prebrať na 16. schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá má pokračovať od utorka (27. 10.). Poslanci v uplynulom týždni stihli prerokovať takmer polovicu bodov schváleného programu…

Premiér: V sobotu pribudlo 3042 nakazených, je to rekord s mimoriadnou dynamikou

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Na Slovensku v sobotu (24. 10.) pribudlo 3042 nakazených novým koronavírusom. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti s tým, že boli identifikovaní klasickou cestou pomocou PCR testov "Je to slovenský absolútny rekord s mimoriadnou dynamikou rastu 94 percent voči…

Predseda parlamentu Kollár je po nehode v stabilizovanom stave, zlomený má druhý krčný stavec. Podľa médií s ním v limuzíne sedela aj známa modelka

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič informoval, že predseda parlamentu Boris Kollár mal vážnu autonehodu Zranený je Kollár, jeho ochrankár, ako aj vodič auta. Po nehode bol predseda parlamentu spolu s ďalšou posádkou auta prevezený do Nemonice sv. Michala v Bratislave. Podľa dostupných informácií má…

Ženu pred pôrodom údajne odmietali prijať do košickej nemocnice, keďže nechcela podstúpiť test na covid. Mali padnúť aj vyhrážky o odobratí dieťaťa. Mamička už prestávala cítiť pohyby dieťaťa. Situáciu riešili policajti ako priestupok matky

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR- Oliver Ondráš)   Mnohí upozorňovali, že aktuálny núdzový stav, prísne epidemické opatrenia a nátlak na občanov, aby sa dali testovať na koronavírus, môžu spôsobiť viaceré komplikácie aj v oblasti zásahu do ľudských práv. V týchto dňoch sa objavil prípad, keď najskôr ženu pred pôrodom odmietali…

Súd začal rozhodovať o väzbe pre Dušana Kováčika a vysokého policajného funkcionára Norberta P., ktorý sa rozhodol spolupracovať. Podľa Galka je čas rozpútať nie búrku, ale rovno uragán

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v nedeľu o 09.00 h rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať vysokého policajného funkcionára Norberta P Norberta P. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno (22.10.)…

Podľa Čarnogurského st. sa Šeliga posledným hlasovaním pri Záborskej zákone o potratoch ukázal ako „najväčší podvodník v slovenskej politike“

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Bývalý predseda vlády a minister Ján Čarnogurský st. na svojich osobných internetových stránkach publikoval komentár ku nedávno v NR SR prerokúvanému návrhu zákona o interupciách, ktorý predkladala skupina vládnych poslancov okolo Anny Záborskej. Čarnogurský konštatuje, že návrh poslankyne Záborskej na "kozmetickú"…

Ozbrojené sily: Zdieľanie nepravdivých informácií na internete môže mať vážne následky

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jenny Kane)   Zdieľanie nepravdivých informácií na internete môže mať vážne následky. Dôležité je preto vždy si najprv overiť dôveryhodnosť zdroja, čítať nielen titulok, ale celý článok a všímať si prípadné chyby či nezrovnalosti. Ozbrojené sily (OS) SR na to upozornili na sociálnej sieti v súvislosti…

Farár v Šulekove informoval, že v noci bude omša za dobrodincov. Primátor Hlohovca Kollár zo Za ľudí reaguje: „Prosím, nerobte to. Buďme zodpovední k sebe aj k druhým“

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Poslanec Národnej rady za stranu Za ľudí a zároveň primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár na sociálnej sieti informoval o prípade nočnej svätej omše, ktorá sa mala konať v blízkom Šulekove. Tá sa napokon neuskutočnila. Miroslav Kollár zdieľal internetovú výzvu miestneho farára, ktorý aj…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Roman Huťa

Kde je vaša viera?

0icon

Kde je Vaša viera ľudia malomyseľní? Necháte sa viesť ako ovce na porážku. Dnes ma úplne dostala na kolená správa, v ktorej slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní. Ľudí, ktorí by mali niesť vlajku pravdy a viery, opanoval strach. Vidím to takmer v celom mojom okolí. Vo svojom živote som…

Marián Servátka

Cesnaková voda proti COVIDU 19

0icon

  V pošte som dostal zaujímavý  text a recept  na zvyšenie imunity a ochrany pred Covidom 19. Autora nepoznám, pravdepodobne ide o uzbeckého vedca z Taškentu.  Rád zverejňujem jeho pracovný preklad, nech nám pomôže. Shukhrat Khalilov, kandidát lekárskych vied: Hlavným nebezpečenstvom vírusu COVID-19 je, že predovšetkým ovplyvňuje IMUNITNÝ SYSTÉM. A až na…

Štefan Harabin

Žiadam príslušné orgány, aby mi okamžite uložili pokutu, že som nemal vo štvrtok v električke rúško, ak som takú právnu povinnosť mal.

0icon

Pokiaľ nie sú Mikasove opatrenia právne nulitné, resp. neúčinné,   čo napokon rôznymi formami tvrdili a tvrdia Čaputová, Kollár, Matovič, Kovačiková, Mikulec, Kovařík, ale aj Mikas,   verejne ich vyzývam, aby nekryli dole Eugenom Kordom na  jeho FB profil danú odfotografovanú údajnú „priestupkovú činnosť“  mojej osoby   a aby iniciovali u…

Peter Švec

Masový zločin všeobecného ohrozenia vládcami infekciou. Ochráňme sa podaním preventívneho trestného oznámenia.

0icon

Nikomu z nás určite nemôže byť jedno, že premiér sa prebiehajúcou „vojenskou“ operáciou modroknižkárov dopúšťa viacerých trestných činov, napríklad šírením poplašnej správy. Ani to, že jednoznačne porušuje zákon už celoplošným vyhlásením núdzového stavu na celé územie Slovenska, čo zákon nepovoľuje. Ani to, že podľa zákona o núdzovom stave nás môže vládny orgán…

Branislav Boba

Najvyššou hodnotou nie je ľudský život !

0icon

Keby tým, ktorí nám vládnu šlo o ľudské životy, neboli by tu vojny. Keby im išlo o ľudské životy, neboli by tu bezdomovci. Neboli by milióny ľudí každoročne umierajúcich na triviálne choroby a podvýživu. Tým, ktorí nám vládnu nejde o nás a naše životy! Ide im len o tie ich životy…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Bielenie zubov nie je práve tou najšťastnejšou voľbou

0 icon

Zuby sú pre mnohých ľudí dôležitou súčasťou fyzického vzhľadu. Kto z nás by nechcel mať žiarivo biely úsmev? Bielenie a veľa prípravkov však zuby poškodzuje viac, ako by sa zdalo. Štúdie ukázali, že väčšina zubov nemá nikdy perlovo bielu farbu. V skutočnosti môže mať každý zub iný odtieň a pritom majú…

TOP10: Toto si rodičia od svojich detí naozaj nezaslúžia

0 icon

Nikdy nie je neskoro na pomoc starším ľuďom, najmä tým, ktorí sú blízko nás. Aj chvíľa pozornosti môže uľahčiť život našich rodičov. A práve rodičia sú tými, ktorí si to najviac zaslúžia. Tu je 10 vecí, ktoré by si svojim rodičom nemal robiť, pretože ich naozaj rania. 1. Zanedbávanie rodiča

Rozprávanie zo sna: Prečo to robíme a ako to kontrolovať?

0 icon

Rozprávanie zo sna bez toho, aby si si toho bol vedomý, je celkom bežné. Štúdie zistili, že až  66% ľudí zažilo niekedy v živote epizódy spánku, počas ktorých rozprávali. A hoci je spánkové rozprávanie zvyčajne neškodné a nevyžaduje žiadne lekárske ošetrenie, môže vyrušiť tvojho partnera a zabrániť mu v potrebnom spánku.  

Kruhy v obilí a mimozemšťania (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku trojdielnej série s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Ako už názov napovedá, venujeme sa a budeme sa venovať záhadným kruhom v obilí, ktoré boli v podstate od 70. rokov minulého storočia ohlasované z rôznych kútov sveta. Objavili sa v obilí, v lesoch ale aj v…

Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

0 icon

Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

Vo svete IT

Vývojár priniesol aplikáciu, ktorá nainštaluje Mobilné služby Google aj do nepodporovaných zariadení Huawei

0 icon

Bez ohľadu na to, čo si myslíme o sankciách zo strany USA voči spoločnosti Huawei, tak mnohým používateľom tieto obmedzenia znepríjemňujú život. Hlavne v prípade nových zariadení, kde chýba množstvo aplikácií, a to aj napriek tomu, že existuje mnoho alternatívnych obchodov s aplikáciami. Aplikácia Googlefier vám vyrieši problémy Známy portál xda-developers.com poukazuje na…

Šéf Huaweiu sľubuje ďalšie inovácie a to aj napriek nepriaznivej situácii

0 icon

Pár dní dozadu sme mohli byť svedkami predstavenia novej produktovej rady smartfónov Mate 40, ktorá v pozitívnom slova zmysle prekvapila vo viacerých oblastiach. Od procesora Kirin 9000, ktorý je vyrobený 5nm výrobným procesom, až po kameru zariadenia, ktorá aktuálne nemá konkurenciu. Spoločnosti Huawei sa podarilo predstaviť zariadenia, ktoré majú vo…

Xiaomi uvoľnilo funkciu „Screen Combo“ pre prvý smartfón. Ide o funkciu, ktorá prináša desktopový režim

0 icon

Zrkadlenie smartfónu je jednou zo žiadaných funkcií, ktorou v súčasnosti disponuje viacero modelov zariadení. Aktuálne je dostupnou pre väčšinu zariadení pomocou externých aplikácií, avšak bez možnosti širších interakcií. V súčasnosti touto funkciou s rozšírenými možnosťami interakcií disponujú hlavne telefóny spoločností Huawei a Samsung. Spoločnosť Huawei túto funkciu predstavila spolu s…

Čierna diera ako urýchľovač častíc? Táto teória v sebe ukrýva niekoľko háčikov

0 icon

Čierne diery patria medzi čistú gravitačnú silu, ktorá pritiahne všetky okolité objekty k sebe a už im nedovolí uniknúť preč. Keď sa priblížia k horizontu udalostí (pozn. redakcie: hranica, za ktorou úniková rýchlosť prekračuje rýchlosť svetla), objekty zrýchlia na závratné rýchlosti. Preto niektorí fyzici tvrdia, že z čiernych dier by boli dokonalí kandidáti na…

Vesmír expanduje: Znamená to, že sa zväčšujeme aj my?

0 icon

K najzakladanejším vesmírnym poznatkom patrí vesmírna expanzia. Znamená to, že aj my expandujeme spolu s ním? Ak by to tak bolo, zrejme by si to nikto nevšimol, pretože všetko by sa zväčšovalo v rovnakom pomere, tvrdí YouTube kanál minutephysics. Odpoveď na otázku je nie. Vesmír síce expanduje, ale to neznamená,…

Armádny Magazín

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

0 icon

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí

Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

0 icon

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

0 icon

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?     [caption id="" align="alignnone"…

Svetlo sveta

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

icon FOTO DŇA