Presne pred jedenástimi rokmi odznel v OSN historický prejav líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. Čím je aktuálny aj dnes?

Bratislava 23. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Richard Drew, Paulo Duarte, Libyan TV via APTN/TV OUT LIBYA OUT)

 

V New Yorku sa včera začalo Valné zhromaždenie OSN. A je to práve jedenásť rokov od chvíle, keď tam Muammar Kaddáfí predniesol svoj pamätný prejav. Čo do hĺbky, pravdivosti a múdrosti sa mu sotva môže rovnať niektorý z prejavov lídrov „demokratického“ západného sveta

Líbyjský líder Muammar Kaddáfí, ktorý 23. septembra 2009 vystúpil s prejavom na Valnom zhromaždení OSN

Pred deviatimi rokmi dvanásť západných krajín bez vyhlásenia vojny roztrhalo relatívne výnimočne prosperujúcu a mierumilovnú Kaddáfího Líbyu na kusy, čím otvorili subsaharskému peklu brány do Európy dokorán. Dva roky predtým, dva roky pred svojím zavraždením vystúpil svojrázny líbyjský vodca a predseda Africkej únie Muammar Kaddáfí v OSN s prejavom, ktorý mnohí označujú za historický.

Netreba mať ilúzie o tom, že by Kaddáfího Líbya bývala ideálnym štátom. Avšak bol to viac než zaujímavý pokus o vytvorenie prosperujúcej spoločnosti v afrických podmienkach, pokus o vytvorenie mierovej a fungujúcej alternatívy rozvráteným neokoloniálnym chudobincom, akých je na africkom kontinente dnes viac, než je pre túto planétu zdravé.

Na tom, čo Kaddáfí vtedy celému svetu otvorene povedal, sa odvtedy, žiaľ, zmenilo len máločo. Pre aktuálnosť jeho prejavu si z neho pripomeňme to podstatné. Kaddáfí hovoril 140 minút namiesto stanovených 15 minút. Celý čas bol blikaním červeného svetla upozorňovaný, aby skončil, ale on povedal všetko, čo potreboval. Na konci jeho prejavu museli vymeniť tlmočníka, na ktorého to už bolo príliš. Prozápadné médiá prejav zosmiešňovali a škandalizovali, zvyšok sveta mu tlieskal. Ešte dodajme, že Líbya v tom čase predsedala Valnému zhromaždeniu OSN, prezidentom VZ OSN bol vtedy líbyjský diplomat Dr. Ali Abdussalam Treki.

Na úvod svojho prejavu Kaddáfí vymenoval celý rad problémov, ktoré by mal svet riešiť spoločne: zmena klímy, úpadok kapitalistickej ekonomiky, potravinová kríza, nedostatok pitnej vody, ničenie prírody, terorizmus, imigrácia, pirátstvo, epidémie prírodné aj zavinené človekom, šírenie jadrových zbraní, pokrytectvo, chudoba, strach, komercia a nemorálnosť.

Kaddáfí poukázal na to, že OSN od svojho vzniku neslúži rovnako všetkým svojim členom, od samotnej podstaty je jeho štruktúra a fungovanie nespravodlivé a v absolútnom rozpore s Chartou OSN, ktorú veľmoci aj tak ignorujú. V tejto časti prejavu postupne trhal Chartu OSN, ktorú držal v ruke, až ju nakoniec hodil na zem.

O budúcnosti OSN povedal: „Tam by nemalo byť pokrytectvo alebo diplomacia, pretože je to veľká a zásadná otázka budúcnosti sveta. Toto pokrytectvo spôsobilo od vzniku Organizácie spojených národov už 65 vojen.“

Opakovane poukázal na imperiálne vojny veľmocí, ktoré majú v Rade bezpečnosti právo veta: „Sami sebe dali stále kreslá v Rade bezpečnosti a rozpútali vojny, ktoré priniesli milióny obetí. Princíp nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov je zakotvený v Charte OSN. Preto žiadna krajina nemá právo zasahovať do záležitostí inej vlády, demokratickej alebo diktátorskej, socialistickej či kapitalistickej, spiatočníckej či pokrokovej. Je to zodpovednosť každej spoločnosti, je to vnútorná záležitosť ľudu v tej krajine.“

Kaddáfí kritizoval absolútne rozhodovacie právo stálych členov Rade bezpečnosti OSN a priniesol konkrétny návrh demokratickejšieho usporiadania tejto štruktúry, kde by Rada bezpečnosti bola iba nástrojom na realizáciu rozhodnutí prijatých Valným zhromaždením.

„Ako môžeme byť spokojní so situáciou, pokiaľ ide o svetový mier a bezpečnosť, keď iba štyri krajiny, alebo desať krajín má kontrolu nad celým svetom? Je nás 192 národov a štátov a pripomíname rečníkov v londýnskom Hyde Parku. Len rozprávame, ale nikto neberie do úvahy naše návrhy. Sme len dekoráciou, ktorá nemá žiadny reálny význam,“ uviedol.

„Nesmieme dovoliť, aby Rade bezpečnosti vládli superveľmoci. To je samo o sebe terorizmus,“ povedal Kaddáfí a nazval súčasné usporiadanie bezpečnostnej štruktúry sveta feudalizmom. „Táto rada by nemala byť nazývaná Radou bezpečnosti, ale Radou teroru. V politickej praxi, ak treba použiť Radu bezpečnosti proti nám, obrátia se k nej. Inak o ňu nemajú záujem. Keď se im to hodí pre ich vlastné sebecké záujmy a plány, rešpektujú a oslavujú Chartu a využívajú ju proti chudobným krajinám. Ale inokedy porušujú Chartu, ignorujú ju, ako keby neexistovala.“

Kaddáfí vyhlásil, že rovnako ako veľmoci, od tej chvíle sa ani krajiny, v mene ktorých hovoril (krajiny Africkej únie), nebudú sa cítiť povinné dodržiavať rezolúcie Rady bezpečnosti. Uviedol tiež, že podobne aj rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora platia iba pre malé krajiny a krajiny „tretieho sveta“, kým mocnosti zostávajú mimo jeho dosahu. A to isté platí aj pre Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (IAEA), keď atómové zbrane môžu mať len niektoré krajiny, kým na ostatné sa vzťahujú rôzne obmedzenia, z ktorých si veľmoci ťažkú hlavu nerobia.

Západ kolonizoval Afriku a ďalšie kontinenty, drancoval materiálne i ľudské zdroje a Kaddáfí vo svojom prejave vyjadril požiadavku, aby bol ukradnutý majetok poškodeným krajinám vrátený a aby im boli vyplatené kompenzácie vo výške 7,77 bilióna (milióna miliónov) dolárov. V opačnom prípade si Afričania pre tieto peniaze do krajín zlodejov prídu, zdôraznil Kaddáfí: „Prečo krajiny tretieho sveta žiadajú odškodnenie? Aby už nikdy nebol kolonializmus, aby veľké a silné krajiny už nikdy nerobili z iných krajín svoje kolónie s vedomím, že raz by museli zaplatiť odškodnenie. Kolonizácia by mala byť trestaná. Krajiny, ktoré spôsobili ujmu iným národom v koloniálnej ére, by mali platiť náhradu za škody a utrpenie spôsobené ich koloniálnou nadvládou.“

V tom čase bol čerstvo v úrade prezidenta USA Barack Obama a Kaddáfí vyjadril radosť, že sa do tej funkcie dostal „syn Afriky“: „To je historická udalosť. V krajine, kde čierni ľudia kedysi nemohli byť v spoločnosti bielych v kaviarni či v reštaurácii alebo sedieť vedľa nich v autobuse, dnes Američania zvolili za svojho prezidenta mladého černocha z Kene. To je nádherná udalosť a sme veľmi hrdí. To znamená začiatok zmeny.“

„Predchádzajúci americkí prezidenti nám hrozili všetkými druhmi zbraní, hovorili, že nám pošlú ,púštnu búrku‘, ,hrozná hnevu‘, ,hrmenie hromu‘ a ,otrávené ruže‘ pre líbyjské deti. Taký bol ich prístup. Americkí prezidenti nám hrozili takými operáciami ako ,Rolling Thunder‘ vo Vietname, ,Desert Storm‘ v Iraku, ,Mušketier‘ v Egypte v roku 1956, napriek tomu, že Amerika bola proti tomu, a ,otrávené ruže‘, ktoré poslal Reagan líbyjským deťom. Dokážete si to predstaviť? Očakávali by sme, že prezident veľkej krajiny, kde má trvalé sídlo Rada bezpečnosti, a ktorá má právo veta, nás ochráni a nastolí mier – a čoho sme se dočkali namiesto toho? Pumy navádzané laserovým systémom, ktorými nás bombardovali z bombardéru F-111,“ povedal o predošlých amerických prezidentoch. Veril, že Obama bude iný, a že sa bude riadiť svojimi vlastnými slovami o tom, že demokracia je vnútornou záležitosťou každého štátu, a že nemôže byť ustanovená zvonku.

Kritizoval aj výber miesta, kde je sídlo OSN. New York je z hľadiska rozmiestnenia krajín na planéte umiestnený excentricky a výber tohto miesta nezohľadňuje fakt, že väčšina členov sem musí prísť z veľkej diaľky a prekonať veľký časový posun. A New York ako prvoradý cieľ teroristov je nevhodný aj z tohto hľadiska.

„Amerika má právo prijať prísne bezpečnostné opatrenia, pretože je cieľom teroristov a ,Al-Kájdy‘. Amerika má právo prijať všetky bezpečnostné opatrenia, neviníme ju za to. Lenže prečo by sme my ostatní mali pri príchode do New Yorku trpieť týmito opatreniami? Jeden prezident mi povedal, že mu bolo povedané, že jeho druhý pilot nesmie prísť do Ameriky, lebo se na neho vzťahujú obmedzenia. Uvažoval, ako by mohol letieť cez Atlantik bez druhého pilota. Prečo? Nemusí sem prísť. Ďalší prezident sa sťažoval, že člen jeho sprievodu nemohol prísť, lebo došlo k nedorozumeniu s hláskovaním jeho mena, keď žiadal o vízum. Ďalší prezident povedal, že jeho vlastný lekár nemohol dostať vízum a nemohol prísť do Ameriky,“ uviedol Kaddáfí a pokračoval: „Ak má nejaká krajina nejaký problém s USA, tak stanovia podmienky pre jej delegátov, ako keby sme boli v zálive Guantánamo. Je takýto štát členom OSN, alebo je väzňom v zálive Guantánamo, ktorému nie je umožnený voľný pohyb?“

Muammar Kaddáfí
Na snímke z televízie líbyjský vodca Muammar Kaddáfí

Kaddáfí ďalej pripomenul, že podľa pôvodného dohovoru z roku 1945 malo byť sídlo OSN presunuté na druhú pologuľu a ďalších 50 rokov malo byť niekde na východnej pologuli, resp. na nejakom kompromisnom mieste. Tých 50 rokov dávno prešlo a o zmene sídla už reč nie je. „Ak, povedzme, presunieme sídlo OSN niekam do stredu, tak prečo nie do Sirte (mesto v Líbyi, kde sa Kaddáfí narodil, a kde bol aj zavraždený), alebo do Viedne? Do Sirte môžete prísť bez víza. Ak prídete ako prezident, Líbya je bezpečnou krajinou. Nebudeme vás obmedzovať na 100 alebo 500 metrov. Líbya neprijala proti nikomu žiadne nepriateľské kroky. Myslím, že to isté platí o Viedni.“

Kaddáfí sa vyjadril aj k téme, ktorou sa Valné zhromaždenie malo zaoberať: k hľadaniu novej podoby OSN. Podľa neho nová OSN už nikdy nesmie dopustiť vojny, akých sa niektoré členské štáty dopustili v minulosti. Spomenul Suezskú vojnu z roku 1956, pri ktorej tri krajiny, stáli členovia Rady bezpečnosti s právom veta, napadli suverénny štát Egypt, jeho armáda bola zničená, tisíce Egypťanov zabitých, mnoho miest a dedín zničených len preto, že Egypt chcel znárodniť Suezský prieplav.

„Vojna vo Vietname. Tri milióny ľudí zahynuli. Za 12 dní bolo zhodených viac bômb, než za štyri roky trvania druhej svetovej vojny. To bola brutálna vojna, ku ktorej došlo po vzniku OSN a potom, ako sme sa rozhodli, že už nebudeme mať vojny.“

Ďalej Kaddáfí spomenul útok USA na Panamu, nezávislý štát, ktorého prezident bol uväznený. „Aké právo má členský štát OSN viesť vojnu proti inému štátu, uväzniť jeho prezidenta, správať sa k nemu ako k zločincovi?“

Potom spomenul vojnu v Grenade. Ďalší členský štát OSN bol obsadený, prezident bol zabitý. Nikto nebol potrestaný. Spomenul bombardovanie Somálska. A ďalej hovoril o Juhoslávii: „Žiadna krajina nebola taká mierumilovná ako Juhoslávia, ktorá bola postupne, krok za krokom, znovu vybudovaná potom, ako ju zničil Hitler. Opäť sme ju zničili, rovnako ako Hitler. Tito pomaly, tehlu po tehle staval mierovú krajinu a potom sme prišli my a rozvrátili ju pre svoje vlastné imperialistické zájumy.“

Nasledovala invázia do Iraku, opäť boli pošliapané všetky pravidlá. „Bola to skutočná genocída, sprevádzaná masakrami. Bolo zabitých viac ako 1,5 milióna Iračanov.“ Kaddáfí však upozorňuje v tejto súvislosti aj na iné veci: „Pri invázii do Iraku bol zajatý iracký prezident. Nemal byť súdený, nemal byť popravený. Po ukončení vojny mal byť prepustený na slobodu. Chceme vedieť, prečo bolo treba súdiť vojnového zajatca. Kto odsúdil irackého prezidenta na trest smrti? Existuje odpoveď na túto otázku? Poznáme totožnosť osoby, ktorá ho súdila. Pokiaľ ide o otázku, kto dal slučku okolo krku prezidenta a obesil ho, tak títo ľudia boli v maskách. Ako sa mohlo niečo také stať v civilizovanom svete?“ pýtal sa Kaddáfí.

„Prečo si kati nedali dole masku? Prečo nepoznáme ich tituly či funkcie? Prečo nevieme, kým boli: dôstojníkmi, sudcami, vojakmi či lekármi? Ako sa mohlo stať, že prezidenta štátu, ktorý je členom OSN, odsúdili na smrť a zabili?“

Kaddáfí hovoril tiež o zverstvách, ktoré sa počas irackej vojny diali vo väznici Abu Ghraib. „Vojnoví zajatci vo väzení Abu Ghraib boli mučení, boli na nich štvaní psi, muži boli znásilňovaní. Toto je bezprecedentný prípad vo vojenskej histórii,“ uviedol. „Vojnoví zajatci – to sú vojaci, ale vo väzení boli znásilnení menom štátu, ktorý je stálym členom Rady bezpečnosti. To je v rozpore s normami civilizácie a ľudstva.“

Hovoril tiež o vojne v Afganistane: „Ak Taliban chce vytvoriť náboženský štát, tak nech ho vytvorí. Pozrite sa do Vatikánu. Je pre nás Vatikán hrozbou? Nie je. Je to náboženský, mierumilovný štát. Ak Taliban chce zriadiť islamský emirát, kto hovorí, že se z neho preto stane nepriateľ?“

A pýta sa: „Je azda Bin Ládin Talibancom alebo Afgancom? Nie, nie je ani Talibancom ani Afgancom. Boli teroristi, ktorí zaútočili v New Yorku Talibanci? Boli azda z Afganistanu? Nie, neboli ani Talibanci, ani Afganci. Tak prečo je v Iraku a Afganistanu vojna?“

Kaddáfí potom obrátil pozornosť na rôzne podozrivé vraždy. Kto zabil afrického vodcu a osloboditeľa Patrice Lumumbu? Kto zabil generálneho tajomníka OSN Hammarskjölda? Ako to bolo s atentátom na prezidenta Kennedyho? Ako to bolo s vraždou Martina Luthera Kinga?

Kto zabil Khalila Wazira? „Bol napadnutý v Tunisku, kde pokojne žil, v suverénnej krajine, ktorá je členem tohto zhromaždenia. Nemôžeme k tomu mlčať. Na pobreží Tuniska, kde bol zabitý, útočili štyri vojnové lode, dve ponorky a dva vrtuľníky.“ A vymenúva ďalšie obete podozrivých politicky motivovaných vrážd.

Nasledovala časť prejavu venovaná Palestíne a Libanonu. Spomenul izraelské masakre v táboroch Sabra a Shatila, opakované vraždenie v pásme Gazy, kde bolo zničených 50 vzdelávacích centier OSN. Kaddáfí konštatuje, že ak tieto zločiny OSN ani medzinárodný trestný súd nevidí, tak tieto organizácie fakticky neexistujú.

Vyjadril sa aj k otázke somálskych pirátov. „Tvrdím, že Somálci nie sú piráti. Pirátmi sme my sami, pretože sme zneužili ich lovištia, ich hospodárstvo, ich rybolov. Podkopali sme ich živobytie. Narušili sme ich hospodárstvo. Všetky lode zo všetkých krajín sveta, či už z Líbye, Indie, Japonska, Ameriky, my všetci sme piráti. Všetci sme vstúpili do teritoriálnych vôd a ekonomických zón Somálska a začali tam lúpežiť. Somálsky štát skolaboval a Somálci si berú zvyšky, bránia svoje vlastné morské bohatstvo ktoré je ich hlavnou potravou. Nie sú pirátmi, len sa bránia, len zháňajú jedlo pre svoje deti.“

Kaddáfí kritizuje vojenské riešenie problému Somálcov a ich pirátstva: „Je zlý, tak ako je zlý náš prístup k riešeniu terorizmu. Dnes sa objavila prasacia chrípka. Možno sa zajtra objaví rybacia chrípka, lebo sme vyprovokovali vznik vírusov a nemáme nad nimi kontrolu. To je komerčné podnikanie. Kapitalistické spoločnosti vytvárajú vírusy, aby mohli mať zisk z predaja vakcín. Je to hanba, je to nevhodné z morálneho hľadiska. Vakcíny a lieky by mali byť zadarmo.“

Vyjadril sa aj k Ottawskej zmluve, ktorá zakazuje výrobu, prepravu či predaj mín: „To je nesprávne. Míny nie sú útočnou zbraňou. Míny sú obrannou zbraňou. Míny sa nepohybujú, neútočia, zostávajú na mieste, kde boli položené. To znamená, že ak sa niekto pokúsi napadnúť našu zem, môže prísť o ruku alebo o nohu, môže zomrieť. A to je v poriadku, pretože to je agresia proti našej zemi. Preto je nutná revízia tejto zmluvy. Na svojich webových stránkach vyzývam k tomu, aby zmluva bola buď zmenená, alebo zrušená. Chcem mať možnosť používať protipechotné míny, aby som ochránil svoj domov pred votrelcami. Môžete radšej zakázať atómové zbrane a interkontinentálne rakety.“

Muammar Kaddáfí
Na archívnej snímke líbyjský líder Muammar Kaddáfí

Vrátil sa ešte k otázke Palestíny. Kritizoval rozdelenie územia na dva štáty: „Nemôžete stanoviť žiadnu hranicu medzi nimi, pretože neexistuje. Západný breh má pol milióna izraelských osadníkov, takzvaný Izrael má milión palestínskych osadníkov. Ako môžeme vytvoriť dva štáty? Svet musí smerovať k presadeniu jedného demokratického štátu bez akéhokoľvek náboženského, národnostného či jazykového fanatizmu. FanatiZmus je reakčný a je čas ho prekonať, to sú myšlienky vedúce k vojne.“

Zaujímavá je myšlienka o spolužití Židov a Arabov: „Arabi necítia nepriateľstvo voči Izraelčanom. Sú bratranci a žijú s nimi v mieri,“ hovorí. A ďalej: „Palestínski utečenci sa musia vrátiť a musia žiť v mieri v jednom štáte. Ste to vy, kto vytvoril holokaust. Vy v Európe ste ich pálili v peciach. Ste to vy, kto nenávidí Židov, a nie my. Poskytovali sme im útočište, chránili sme ich od čias Ríma a po vyhnaní z Andalúzie. Chránili sme ich v časoch Hitlera od plynových komôr. Sme to my sami, kto ich chránil a ste to vy, kto ich vyhnal a poslal do boja s Arabmi.“

Na záver ešte spomenul otázku Kašmíru, z ktorého by sa mal stať nezávislý štát, čím by sa vyriešil konflikt medzi Indiou a Pakistanom, a tiež situáciu v sudánskom Dárfúre, kde by nebol konflikt, keby to nebolo v záujme veľmocí.

„Boj tretieho sveta a stovky malých štátov o život dôstojný a slobodný pokračuje a musí pokračovať až do konca. Mier a požehnanie,“ to boli posledné slová Kaddáfího prejavu (celý ho nájdete napríklad TU.

Dva roky po tomto vystúpení na Valnom zhromaždení OSN bol Kaddáfí sadisticky zavraždený a jeho krajina zničená, z čoho sa dodnes ani len nezačala spamätávať. Vieme kto to urobil. Boli to naši najvernejší severoatlantickí vojenskí partneri, tí ku ktorým sa vo svojom prejave obracal predovšetkým. Jeho posolstvá sa dostali k ich ušiam, ale nie srdciam. Slová afrického vodcu sa však stali nesmrteľnými, pretože – na rozdiel od prejavov politických figúrok svetovládnej moci, z ktorých si dnes nikto nepamätá ani jedinú myšlienku, ani jediné slovo – Kaddáfího vystúpenie ostalo v pamäti miliónov ľudí.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Afganská tajná služba zabila vysokopostaveného člena al-Káidy

0 icon

Kábul 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Afganská tajná služba (NDS) zabila vysokopostaveného člena teroristickej skupiny al-Káida, ktorý sa nachádzal na zozname najhľadanejších teroristov amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Afganská NDS o tom informovala v sobotu v noci prostredníctvom sociálnej siete Twitter, píše agentúra Reuters Abú Muhsin Masrí v…

Počet otestovaných za dva dni prekročil 121-tisíc

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Počas druhého dňa pilotnej fázy plošného testovania otestovali 59 613 osôb, z ktorých bolo 2 207 infekčných. Informoval o tom na sociálnej sieti minister obrany Jaroslav Naď. "Celkovo sme za dva dni otestovali 121 518 ľudí, z ktorých je 4 432 infekčných. Celkový…

Turecký prezident Erdogan urážal Macrona, ten reagoval povolaním veľvyslanca

0 icon

Kayseri/Paríž 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Presidency via AP. Pool)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu povedal o francúzskom prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, že má duševné problémy a navrhol mu liečenie. Macron reagoval na túto kritiku, ktorá bola mierená na jeho výroky o ochrane Francúzska pred radikálnym islamom, povolaním francúzskeho…

Farár v Šulekove informoval, že v noci bude omša za dobrodincov. Primátor Hlohovca Kollár zo Za ľudí reaguje: „Prosím, nerobte to. Buďme zodpovední k sebe aj k druhým“

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Poslanec Národnej rady za stranu Za ľudí a zároveň primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár na sociálnej sieti informoval o prípade nočnej svätej omše, ktorá sa mala konať v blízkom Šulekove. Tá sa napokon neuskutočnila. Miroslav Kollár zdieľal internetovú výzvu miestneho farára, ktorý aj…

Sulíka nachytali, ako vyšiel z reštaurácie bez rúška. V Česku za podobný škandál padajú hlavy

0 icon

Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/ereport/Foto:ereport.sk, Screeshot)   Kým v susednej Českej republike je z prešľapu ministra Prymulu celoštátny škandál, ktorý rieši vláda aj médiá, na Slovensku za podobný prešľap vrcholného predstaviteľa vlády je ticho "po piešine." Minister hospodárstva Richard Sulík (predseda SaS) bol odfotografovaný, ako vychádza z bratislavskej reštaurácie bez rúška na…

Polícia urobila raziu v berlínskej mešite. Erdogan hovorí o „protiislamskom akte“

0 icon

Berlín 25. októbra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Turkish Presidency via AP, Pool)   V stredu vykonala polícia v berlínskej mešite vo štvrti Kreuzberg (kde žije prevažne moslimské obyvateľstvo a kde je extrémne vysoká kriminalita) nečakanú raziu Turecký prezident Erdogan odsúdil akciu berlínskej polície ako nepriateľskú voči islamu a vyhlásil, že išlo o…

Lukašenko: Bielorusko a Rusko sú pripravené spolu reagovať na vonkajšie hrozby

0 icon

Minsk 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Sheleg/BelTA Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko povedal, že Rusko a Bielorusko sú pripravené spoločne reagovať na vonkajšie hrozby. Vyjadril sa tak počas sobotňajšieho telefonátu s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na bieloruské médiá a…

Dokonca berlínska vláda vyjadrila vďaku Trumpovi. Ale Demokrati ani slovom

0 icon

Berlín 25. októbra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Nemecká vláda prejavila v sobotu 24. októbra veľkú radosť nad udalosťou historického významu Ide o diplomatické zblíženie sa dvoch znepriatelených štátov – Izraelu a Sudanu. Stalo sa tak zásluhou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Berlín vysoko ocenil muža, ktorý bol sprostredkovateľom dohody medzi…

Konečne odhalili tajomstvo záhadného kozmického žiarenia. Vedci si nad tým lámali hlavu 20 rokov

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:NASA)   Medzinárodný tím vedcov prišiel na typ vesmírneho objektu, ktorý bol zdrojom nejasného žiarenia gama, čím odhalil asi 20 ročné astrofyzické tajomstvo. Závery ich štúdie zverejnili v časopise The Astrophysical Journal Letters PSR J1653-0158, neznámy zdroj žiarenia gama, prvýkrát spozorovali v roku 1999. Po desiatich…

114. časť Neznáme slovenské dejiny: Andrej Hlinka, ten fašista, na tisíckorunáčke?

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:Fotografia Marián Tkáč)   Nepísal som si denník, a tak dnes ťažko povedať, kedy sa po prvý raz už celkom konkrétne rozhodovalo o obrázkoch, ktoré budú na slovenských peniazoch, teda bankovkách a minciach. Bolo to v „medzičase“, teda medzi 8. septembrom a 22. októbrom v už…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Žiadam príslušné orgány, aby mi okamžite uložili pokutu, že som nemal vo štvrtok v električke rúško, ak som takú právnu povinnosť mal.

0icon

Pokiaľ nie sú Mikasove opatrenia právne nulitné, resp. neúčinné,   čo napokon rôznymi formami tvrdili a tvrdia Čaputová, Kollár, Matovič, Kovačiková, Mikulec, Kovařík, ale aj Mikas,   verejne ich vyzývam, aby nekryli dole Eugenom Kordom na  jeho FB profil danú odfotografovanú údajnú „priestupkovú činnosť“  mojej osoby   a aby iniciovali u…

Peter Švec

Masový zločin všeobecného ohrozenia vládcami infekciou. Ochráňme sa podaním preventívneho trestného oznámenia.

0icon

Nikomu z nás určite nemôže byť jedno, že premiér sa prebiehajúcou „vojenskou“ operáciou modroknižkárov dopúšťa viacerých trestných činov, napríklad šírením poplašnej správy. Ani to, že jednoznačne porušuje zákon už celoplošným vyhlásením núdzového stavu na celé územie Slovenska, čo zákon nepovoľuje. Ani to, že podľa zákona o núdzovom stave nás môže vládny orgán…

Branislav Boba

Najvyššou hodnotou nie je ľudský život !

0icon

Keby tým, ktorí nám vládnu šlo o ľudské životy, neboli by tu vojny. Keby im išlo o ľudské životy, neboli by tu bezdomovci. Neboli by milióny ľudí každoročne umierajúcich na triviálne choroby a podvýživu. Tým, ktorí nám vládnu nejde o nás a naše životy! Ide im len o tie ich životy…

Jana Tutková

Kresťan Krajčí - NIE diskusii o rúškach, ale ÁNO (diskusii o) potratovej tabletke?!

0icon

Minister zdravotníctva donedávna tvrdil, že očkovať sa bude proti COVID-19 len dobrovoľne. Obklopený epidemiológmi, ktorí tento rok zažívajú 5 minút svojej slávy, je čoraz pod väčším tlakom. No a pred časom v televíznej debate pripustil, že očkovaní budú pozitívne diskriminovaní, keď pôjde o vstup na športové alebo kultúrne podujatie. Dnes…

Boris Mesár

Manželka slovenského premiéra sedela v manažmente súkromnej školy v Trnave, ktorú ovláda rovnaký podnikateľ, ktorý riadi aj spoločnosť Eurolab Lambd !!!!

0icon

Manželka slovenského premiéra sedela v manažmente súkromnej školy v Trnave, ktorú ovláda rovnaký podnikateľ, ktorý riadi aj spoločnosť Eurolab Lambda, víťaznú firmu v podivnom tendri na mamutiu vládnu zákazku za takmer 44 miliónov eur na nákup 10 miliónov testov s finančnou podporou nadácie Billa Gatesa! Do súkromnej bilinguálnej školy trnavského…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Bielenie zubov nie je práve tou najšťastnejšou voľbou

0 icon

Zuby sú pre mnohých ľudí dôležitou súčasťou fyzického vzhľadu. Kto z nás by nechcel mať žiarivo biely úsmev? Bielenie a veľa prípravkov však zuby poškodzuje viac, ako by sa zdalo. Štúdie ukázali, že väčšina zubov nemá nikdy perlovo bielu farbu. V skutočnosti môže mať každý zub iný odtieň a pritom majú…

TOP10: Toto si rodičia od svojich detí naozaj nezaslúžia

0 icon

Nikdy nie je neskoro na pomoc starším ľuďom, najmä tým, ktorí sú blízko nás. Aj chvíľa pozornosti môže uľahčiť život našich rodičov. A práve rodičia sú tými, ktorí si to najviac zaslúžia. Tu je 10 vecí, ktoré by si svojim rodičom nemal robiť, pretože ich naozaj rania. 1. Zanedbávanie rodiča

Rozprávanie zo sna: Prečo to robíme a ako to kontrolovať?

0 icon

Rozprávanie zo sna bez toho, aby si si toho bol vedomý, je celkom bežné. Štúdie zistili, že až  66% ľudí zažilo niekedy v živote epizódy spánku, počas ktorých rozprávali. A hoci je spánkové rozprávanie zvyčajne neškodné a nevyžaduje žiadne lekárske ošetrenie, môže vyrušiť tvojho partnera a zabrániť mu v potrebnom spánku.  

Kruhy v obilí a mimozemšťania (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku trojdielnej série s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Ako už názov napovedá, venujeme sa a budeme sa venovať záhadným kruhom v obilí, ktoré boli v podstate od 70. rokov minulého storočia ohlasované z rôznych kútov sveta. Objavili sa v obilí, v lesoch ale aj v…

Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

0 icon

Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

Vo svete IT

Vesmír expanduje: Znamená to, že sa zväčšujeme aj my?

0 icon

K najzakladanejším vesmírnym poznatkom patrí vesmírna expanzia. Znamená to, že aj my expandujeme spolu s ním? Ak by to tak bolo, zrejme by si to nikto nevšimol, pretože všetko by sa zväčšovalo v rovnakom pomere, tvrdí YouTube kanál minutephysics. Odpoveď na otázku je nie. Vesmír síce expanduje, ale to neznamená,…

Dron CSJ X7 PRO s GPS navádzaním a dobou letu až 25 minút je zrejme najatraktívnejším dronom vo svojej cenovej kategórii

0 icon

Váhaš nad kúpou svojho prvého dronu, poprípade pokukávaš po kvalitnejšom modeli, ktorý by spĺňal požiadavky už skúseného pilota? V tom prípade určite neprehliadni dron CSJ X7 PRO so zabudovaným GPS navádzaním, výbornou výdržou batérie a 2K videom, ktorý môžeš aktuálne kúpiš na e-shope TomTop.com už za skvelých 120,21 eur so…

Ako zistiť silu WiFi signálu vrátane toho, či niekto cudzí nie je pripojený na vašu sieť?

0 icon

Internet je neodlúčiteľnou súčasťou životov mnohých z nás. Využívame ho ako za zábavou, tak aj za prácou. Z času na však hapruje, pričom dôvodov prečo, môže byť hneď niekoľko. A práve preto by sme vám chcel dať do pozornosti jednu zo šikovných aplikácií určených na analýzu WiFi siete. Ide konkrétne…

„Po prvýkrát sme zachytili svetlo z planéty, ktorá by nemala existovať,“ tvrdia astronómovia

0 icon

Tím astronómov z University of Kansas objavil známky atmosféry planéty, ktorá by vôbec nemala existovať. Je totiž extrémne horúca. Píše o tom portál Futurism. Planéta spadá do kategórie „horúcich Neptúnov“. Ide o planéty, ktorých hmotnosť sa podobá na hmotnosť planéty Neptún, alebo Urán. Jediným rozdielom je obežná dráha danej planéty. Tá…

Žena ženie Apple pred súd, lebo cez „gamblerskú aplikáciu“, ktorá nemala v byť obchode, minula tisíce dolárov

0 icon

Apple častokrát musí čeliť rôznym súdnym sporom. V mnohých prípadoch, si v duchu možno povieme, že za žalobou stojí racionálny dôvod, tentokrát však musíme konštatovať, že najnovší súdny spor je z kategórie absurdnejších. Portál appleinsider.com poukazuje na súdny spor, ktorý započal vo štvrtok tohto týždňa na americkom okresnom súde pre…

Armádny Magazín

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 18.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

0 icon

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí

Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

0 icon

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

0 icon

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?     [caption id="" align="alignnone"…

Svetlo sveta

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

icon FOTO DŇA