V Bruseli sa chystá ďalšia zrada: pripravuje sa kampaň na zrušenie Benešových dekrétov

Bratislava 8. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-reprofoto)

 

Revizionisti zacítili príležitosť a chcú zrušiť Benešove dekréty. Po lopate zhrnuté: čo kto Slovákom spôsobil v čase do konca druhej svetovej vojny, to sa má premlčať, a čo sme potom dostali v rámci vysporiadania, to sa má zrušiť. Čo na to naša vláda?

edvard_benes
Na archívnej snímke Edvard Beneš, druhý česko-slovenský prezident

Mnohé veci, ktoré sme kedysi považovali za samozrejmé, už akosi samozrejmé nie sú. Potom, ako sa východná a stredná Európa stala korisťou Ríše západu po víťazstve v Studenej vojne, v nej prebieha postupný proces likvidácie akejkoľvek nezávislej identity a suverenity každého druhu.

Tieto krajiny sa stali neokoloniálnymi príveskami Ríše, keď ich ekonomika, politika, kultúra, akademická sféra, veda, šport, skrátka všetko sa dostalo do polohy kontrolovanej béčkovej, céčkovej farmy západných centrál, do postavenia potácajúceho sa tela bez duše a bez hlavy – tá povinne vždy sídli na Západe.

Nedalo sa to všetko urobiť naraz, žaby sa musia variť pomaly, inak by z hrnca vyskočili. Na niektoré veci bolo treba počkať tridsať rokov – to je čas, za ktorý stará generácia odišla a mladú sa podarilo naformátovať tým správnym spôsobom. Keby sa vtedy, pred tridsiatimi rokmi, predostrelo vtedajšej populácii ako alternatívna ponuka oproti vtedajšiemu usporiadaniu vecí to, čo je dnes agendou EÚ a východoeurópskou realitou, tak by sa z tých rôznych nežných revolúcií asi veľmi rýchlo stala drsná kontrarevolúcia a veľká časť obyvateľstva by sa ešte veľmi rada vrátila za tie ostnaté drôty…

Dnešná populácia však už je iná. Názor tých starších už málokoho zaujíma a tí mladší majú v potrebnej štatistickej väčšine hlavy nastavené štandardne, tak ako sa dnes sluší a patrí. Technológie toto zabezpečujúce spoľahlivo fungujú. A preto až teraz, po tridsiatich rokoch, je vhodný čas na to, aby nastúpila ďalšia fáza zotročovania. Zdá sa, že jej (zďaleka nie jedinou) súčasťou by zrejme mala byť aj revízia povojnového vysporiadania Európy.

 

Čo sú Benešove dekréty?

Sú to právne normy, ktoré vydával exilový prezident Edvard Beneš v rokoch 1940 – 1945 v Londýne a neskôr v Prahe. (Na Slovensku od prechodu frontu vládla svojimi nariadeniami Slovenská národná rada, v ČSR bolo dvojvládie, až do októbra 1945.) Išlo o približne 150 noriem, ktoré boli dodatočne schválené vo forme zákona.

Dekréty v podstate vyjadrovali, že hoci je československá republika rozbitá a okupovaná, tak právne jestvuje. Väčšina dekrétov už stratila svoj význam, polemiku či nevôľu, najmä u Nemcov a Maďarov, vyvolávajú dekréty o konfiškácii majetku a odňatí štátneho občianstva Nemcom a Maďarom. (Tu treba poznamenať, že kým Nemci boli z ČSR následne odsunutí, Maďarom všetky práva vrátané v r. 1948).

Najmä bývalé šľachtické rody sa evidentne nezmierili so stratou majetkov. V rámci pozemkovej reformy v r. 1946 bola totiž skonfiškovaná pôda „zradcov slovenského národa“, ako aj Nemcov a Maďarov, ktorí nemali k 1. 11. 1938 československé občianstvo alebo vlastnili viac ako 50 hektárov pôdy, a následne bola prideľovaná drobným roľníkom či bezzemkom.

Odhliadnime teraz od skutočnosti, že pražská politika si vždy sledovala aj svoj koloniálny záujem voči Slovensku a zdôrazňovala kontinuálnu existenciu československého štátu, neuznávajúc protektorát ani Slovenský štát, a sústreďme sa na platné medzinárodnoprávne aspekty záležitosti okolo Benešových dekrétov.

Revizionisti, ktorí sa chcú dostať k majetkom v Českej a Slovenskej republike, sa snažia na vec aplikovať dnešnú optiku a tvrdiť, že išlo o etnické čistky. Do karát im nahrávajú aj nešťastné (náhoda, či zámer?) vyjadrenia niektorých českých a slovenských politikov, napríklad bývalého prezidenta Havla, ktorý odsun Nemcov označil za vyhnanie (právne však termíny vyhnanie a odsun majú principiálne odlišný význam, pričom tento rozdiel je v danom kontexte veľmi dôležitý – tu išlo o odsun ľudí, ktorí zradili československú štátnosť a prihlásili sa k štátnej príslušnosti iného štátu, čo uznali aj svetové veľmoci a daný stav zakotvený v medzinárodných zmluvách rešpektovali).

Revizionisti potom vnímajú celú záležitosť ako vojnový zločin prezidenta Beneša a československého vedenia. Nehovoria však to podstatné: je totiž vlastne jedno kto, prečo a za akých okolností tie dekréty napísal, ale kto, prečo a s prihliadnutím k akým historickým skutočnostiam ich schválil. Jednoducho, nevidia, či skôr nechcú vidieť príčinno-následnú súvislosť.

 

Súčasť vysporiadania po druhej svetovej vojne

A tu je kľúčovým historickým a právnym faktom, že o odsune ľudí, ktorí sa prejavili ako nelojálni voči československému štátu, rozhodli veľmoci v roku 1942 a potom ešte niekoľkokrát neskôr. Víťazné veľmoci, ktoré rozhodli o usporiadaní povojnových pomerov v Európe, uznali a zohľadnili, že odsuny sú potrebné a žiaduce z hľadiska zachovania mieru aj v budúcnosti.

Československá republika ako legitímny národný štát Čechov a Slovákov bol Hitlerom (a našimi vierolomnými „spojencami“) rozbitý a poškodený práve pod zámienkou práv menšín, ktoré nie sú s týmto štátom stotožnené. Ako preventívne riešenie pre budúcnosť, aby sa už niečo také nemohlo zopakovať, v rámci spravodlivého vysporiadania vojnových krívd, vrátane zločinov, ktoré spáchali príslušníci národnostných menšín, veľmoci uznali a opakovane potvrdili stav ustanovený Benešovými dekrétmi.

To rozhodnutie bolo v súlade s medzinárodným právom, veľmoci o tom rozhodli na Postupimskej konferencii v roku 1945 a opätovne to potvrdili v roku 1975. Okrem toho bola v roku 1973 uzatvorená základná zmluva medzi ČSSR a Nemeckou spolkovou republikou, kde Nemecko uznalo nedotknuteľnosť hraníc podľa Versailleskej mierovej zmluvy. Podobné dvojstranné zmluvy, ktoré uznali platnosť a nemennosť vzájomných hraníc, boli ešte oveľa skôr uzatvorené aj s Rakúskom a Maďarskom.

Tu treba zdôrazniť, že všetky tieto zmluvy vzišli z kompromisu dohodnutého zmluvnými stranami, zohľadňujúc historické príkoria a krivdy. Ak dnes niekto chce tieto veci otvárať a jednostranne si uplatňovať nároky, tak druhá strana by mala recipročne poukázať na druhú stranu mince, ako aj na krajnú neadekvátnosť a nebezpečnosť takýchto snáh.

 

Rátajú s vládou vlastizradcov?

Posledné správy z Bruselu hovoria, že maďarskí a nemeckí revizionisti sa snažia o zrušenie Benešových dekrétov a nikým nevolená neonacistická Európska komisia sa stavia voči ich požiadavkám ústretovo. Na Slovensko by mala prísť delegácia Európskeho parlamentu a Európskej komisie, aby dosiahla zrušenie rezolúcie Národnej rady Slovenskej republiky o nezrušiteľnosti Benešových dekrétov. Právny výbor Európskej komisie už stihol konštatovať, že v 21. storočí je uplatňovanie kolektívnej viny na etnickom princípe neprijateľné a nároky Nemcov a Maďarov sú oprávnené.

Ale prečo niekto skúša tieto veci otvárať práve teraz? Za normálnych okolností, pri pevnom postoji vlastencov vo vláde by totiž podobné pokusy bezočivo vytrhávať z kontextu iba to, čo sa im hodí a na základe toho spochybňovať platnú povojnovú bezpečnostnú architektúru Európy, garantovanú viacnásobnou historickou dohodou veľmocí, nemali šancu na úspech.

Ibaže by sa tu kalkulovalo s niečím iným: ak náhodou totiž je nejaký štát ovládaný vlastizradcami, ktorým nezáleží na spravodlivosti, ani na záujme občanov štátu, ktorý reprezentujú, ale sledujú iné záujmy, vtedy je slušná šanca, že títo ľudia prehrajú aj partiu, ktorá sa normálne prehrať nedá a budú súhlasiť s niečím, čo by pre poctivých vlasteneckých politikov bolo absolútne nemysliteľné…

 

Čo by revizionistom odkázala vláda vlastencov?

Normálna vlastenecká vláda by im na tieto drzé provokácie odpovedala v tom zmysle – aby nebol používaný dvojaký meter – že ešte pár mesiacov predtým, ako boli prijaté Benešove dekréty, sa po celej Európe na etnickom princípe vraždilo a rabovalo, pričom vinníci za to doposiaľ nezaplatili vojnové reparácie – čo nikto nenapáda práve preto, že napriek naozaj hrozným veciam, ktoré sa diali, všetci akceptujú, že táto kapitola bola raz a navždy radšej uzatvorená, aby nebola zdrojom ďalších a ďalších krívd a konfliktov.

Normálna vlastenecká vláda by im slušným, ale tvrdým diplomatickým spôsobom odkázala, že škandalózne pokusy o narúšanie po dlhé desaťročia jestvujúcej európskej bezpečnosti a politickej stability sú neakceptovateľné, mali by byť považované za pokus ohroziť samotnú podstatu mierového spolužitia národov v Európe, a preto by so šíriteľmi týchto snáh podľa toho malo byť aj zaobchádzané.

Normálna vlastenecká vláda by iniciátorov takýchto pokusov prísť k bohatstvu mohla právom označiť za nebezpečných extrémistov, ktorí svojím ignorovaním a ospravedlňovaním zločinov režimu potláčajúceho základné práva a slobody napĺňajú príslušné ustanovenia § 421 a § 422 nášho Trestného zákona. A zmobilizovala by všetky diplomatické a lobistické sily, aby pokoj a stabilita v Európe neboli narušené.

Ako sa zachová Matovičova vláda, keď pôjde do tuhého a Európska komisia začne na ňu tlačiť, aby zrušila Benešove dekréty a Slovensko tak po 80 rokoch ošklbala aj o posledný kus odškodnenia za historické krivdy? Ako sa zachovajú vlastenci ako Matovič, Naď, Korčok tvárou v tvár drzým revizionistom siahajúcim nehanebnou rukou na zmluvy garantujúce aj samotné základné istoty súvisiace so slovenskou štátnosťou? Čo si myslíte vy?

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Prvé plavidlá s obilím vyplávali z ukrajinského čiernomorského prístavu. Pápež František vidí „znamenie nádeje“

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Pápež František na svojom týždennom príhovore na Námestí svätého Petra povedal, že tento „krok ukazuje, že je možné viesť dialóg, aby sa dosiahli konkrétne výsledky“ "Táto udalosť sa prezentuje ako znak nádeje a mojím úprimným želaním je, aby po tejto ceste bolo možné…

Heger sa pustil do Fica a Blahu: Po zuby ozbrojení dezinformátori prehrávajú

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Premiér Eduard Heger (OĽaNO) zverejnil v nedeľu na sociálnej sieti status, v ktorom spochybnil niekoľko výrokov Ľuboša Blahu a Roberta Fica (obaja Smer-SD) "Keď hovorím, že mojou prioritou je udržanie štvorkoalície, myslím tým aj na postavenie Slovenska v Európe a…

Vetrák: Dalo by sa vládnuť aj bez SaS, keby …

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Dalo by sa vládnuť aj bez SaS, keby v parlamente podporovala "dobré návrhy", s ktorými súhlasila. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO). Predčasné voľby podľa neho pre zákonné lehoty zmysel nedávajú. Odborný dôvod na odvolanie ministra financií Igora Matoviča…

Dvojkajak Baláž, Myšák skončil vo finále K2 na 1000 m piaty

0 icon

Dartmouth 7. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák obsadil vo finále na 1000 m na MS v kanadskom Dartmouthe piate miesto. Za víťazným nemeckým tandemom Martin Miller, Tamas Grossmann zaostal o 6,09 s. Slováci mali skvelý štart a 250 metrov pred cieľom ešte…

Odvážne slová. Spoluzakladateľ Pink Floyd obvinil z udalosti na Ukrajine Západ a školil moderátora CNN

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Roger Waters, spoluzakladateľ Pink Floyd, poskytol CNN rozhovor, v ktorom vysvetlil, prečo sa na jeho nedávnom koncerte objavila fotografia Joea Bidena s označením „vojnový zločinec“ Moderátor: Pamätám si, že na poslednom turné sa veľa hovorilo o Trumpovi. A teraz máte na obrazovkách "vojnových zločincov"...…

V Rusku sa obávajú piatej kolóny, ktorá už má plán

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   "Piata kolóna" v Ruskej federácii má plán na zastavenie "vojenskej operácie" na Ukrajine Ruský vojenský expert Konstantin Sivkov sa domnieva, že predstavitelia "piatej kolóny", z ktorých mnohí sú v Rusku stále pri moci, majú plán na zastavenie špeciálnej operácie a pomstu. "Prvým smerom je…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Rotáciu v ruskom vojenskom velení si vynútilo “zlé vedenie bojových akcií na Ukrajine”

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   17:50 - Ukrajina začína používať americké protiradarové rakety AGM-88 HARM Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov…

Cigániková zverejnila odvážnu fotku v plavkách s odkazom pre konzervatívnych poslancov. Kuriak: Fúúuj, len sa “zhovädzujte” ďalej

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Liberálna poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) zverejnila na sociálnej sieti odvážnu fotku v plavkách s odkazom pre konzervatívnych poslancov. Zakrátko na ňu v komentároch zareagoval Milan Kuriak (OĽaNO) Cigániková na sociálnej sieti zdieľala fotografiu v plavkách s nasledujúcim statusom: "Čím viac budú Kuriak,…

Asi najhoršia správa pre Ukrajincov z vojenského hľadiska, akú mohli dostať

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:KCNA/KNS/VIA AFP-JIJI,Military watch magazine)   Severná Kórea ponúkla Rusku vojenskú pomoc v podobe vyslania 100 000 dobrovoľníkov na Donbas. Igor Korotčenko, člen verejnej rady pri ruskom ministerstve obrany, uviedol, že pôjde o vyslanie vojakov zo severokórejskej armády V rozhovore pre MK povedal, že KĽDR od začiatku…

Irán popiera, že by Rusko mohlo využívať jeho satelit na sledovanie cieľov na Ukrajine

0 icon

Bratislava 7. augusta 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Irán popiera, že by Rusko mohlo využívať jeho satelit na sledovanie cieľov na Ukrajine. Takéto vyhlásenie urobila Iránska vesmírna agentúra, ktorú citovala BBC Vypustenie družice Chajjám je naplánované na 9. augusta pomocou ruskej rakety Sojuz. Predpokladá sa, že jednou z podmienok…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Andrej Sablič

Pracovné teórie sú historickým paškvilom!

0icon

Verejne prehlasujem, že pracovné teórie počnúc od Adama Smitha

Marek Brna

Čo nás naučilo tých 33 rokov?

0icon

Naučili sme sa, že netreba nič vlastniť a treba sa snažiť byť šťastný. O čom je v dnešnej dobe život? Máme slobodu, slobodu vybrať si, v ktorej banke si vezmeme úver. Chodiť do práce a chodiť do supermarketu. Otvorili sa konečne hranice na Západ a tak sme sa poľahky zbavili…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snímka z trhu ovocia a zeleniny na Trojičnom námestí v Trnave v sobotu 6. augusta 2022

Autor: TASR - Lukáš Grinaj

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prvé plavidlá s obilím vyplávali z ukrajinského čiernomorského prístavu. Pápež František vidí „znamenie nádeje“

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Pápež František na svojom týždennom príhovore na Námestí svätého Petra povedal, že tento „krok ukazuje, že je možné viesť dialóg, aby sa dosiahli konkrétne výsledky“ "Táto udalosť sa prezentuje ako znak nádeje a mojím úprimným želaním je, aby po tejto ceste bolo možné…

Heger sa pustil do Fica a Blahu: Po zuby ozbrojení dezinformátori prehrávajú

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian,Jaroslav Novák)   Premiér Eduard Heger (OĽaNO) zverejnil v nedeľu na sociálnej sieti status, v ktorom spochybnil niekoľko výrokov Ľuboša Blahu a Roberta Fica (obaja Smer-SD) "Keď hovorím, že mojou prioritou je udržanie štvorkoalície, myslím tým aj na postavenie Slovenska v Európe a…

Vetrák: Dalo by sa vládnuť aj bez SaS, keby …

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Dalo by sa vládnuť aj bez SaS, keby v parlamente podporovala "dobré návrhy", s ktorými súhlasila. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO). Predčasné voľby podľa neho pre zákonné lehoty zmysel nedávajú. Odborný dôvod na odvolanie ministra financií Igora Matoviča…

Dvojkajak Baláž, Myšák skončil vo finále K2 na 1000 m piaty

0 icon

Dartmouth 7. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák obsadil vo finále na 1000 m na MS v kanadskom Dartmouthe piate miesto. Za víťazným nemeckým tandemom Martin Miller, Tamas Grossmann zaostal o 6,09 s. Slováci mali skvelý štart a 250 metrov pred cieľom ešte…

Odvážne slová. Spoluzakladateľ Pink Floyd obvinil z udalosti na Ukrajine Západ a školil moderátora CNN

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Roger Waters, spoluzakladateľ Pink Floyd, poskytol CNN rozhovor, v ktorom vysvetlil, prečo sa na jeho nedávnom koncerte objavila fotografia Joea Bidena s označením „vojnový zločinec“ Moderátor: Pamätám si, že na poslednom turné sa veľa hovorilo o Trumpovi. A teraz máte na obrazovkách "vojnových zločincov"...…

V Rusku sa obávajú piatej kolóny, ktorá už má plán

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   "Piata kolóna" v Ruskej federácii má plán na zastavenie "vojenskej operácie" na Ukrajine Ruský vojenský expert Konstantin Sivkov sa domnieva, že predstavitelia "piatej kolóny", z ktorých mnohí sú v Rusku stále pri moci, majú plán na zastavenie špeciálnej operácie a pomstu. "Prvým smerom je…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Rotáciu v ruskom vojenskom velení si vynútilo “zlé vedenie bojových akcií na Ukrajine”

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   17:50 - Ukrajina začína používať americké protiradarové rakety AGM-88 HARM Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov…

Cigániková zverejnila odvážnu fotku v plavkách s odkazom pre konzervatívnych poslancov. Kuriak: Fúúuj, len sa “zhovädzujte” ďalej

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Liberálna poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) zverejnila na sociálnej sieti odvážnu fotku v plavkách s odkazom pre konzervatívnych poslancov. Zakrátko na ňu v komentároch zareagoval Milan Kuriak (OĽaNO) Cigániková na sociálnej sieti zdieľala fotografiu v plavkách s nasledujúcim statusom: "Čím viac budú Kuriak,…

Asi najhoršia správa pre Ukrajincov z vojenského hľadiska, akú mohli dostať

0 icon

Bratislava 7. augusta 2022 (HSP/Foto:KCNA/KNS/VIA AFP-JIJI,Military watch magazine)   Severná Kórea ponúkla Rusku vojenskú pomoc v podobe vyslania 100 000 dobrovoľníkov na Donbas. Igor Korotčenko, člen verejnej rady pri ruskom ministerstve obrany, uviedol, že pôjde o vyslanie vojakov zo severokórejskej armády V rozhovore pre MK povedal, že KĽDR od začiatku…

Irán popiera, že by Rusko mohlo využívať jeho satelit na sledovanie cieľov na Ukrajine

0 icon

Bratislava 7. augusta 7. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Irán popiera, že by Rusko mohlo využívať jeho satelit na sledovanie cieľov na Ukrajine. Takéto vyhlásenie urobila Iránska vesmírna agentúra, ktorú citovala BBC Vypustenie družice Chajjám je naplánované na 9. augusta pomocou ruskej rakety Sojuz. Predpokladá sa, že jednou z podmienok…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Andrej Sablič

Pracovné teórie sú historickým paškvilom!

0icon

Verejne prehlasujem, že pracovné teórie počnúc od Adama Smitha

Marek Brna

Čo nás naučilo tých 33 rokov?

0icon

Naučili sme sa, že netreba nič vlastniť a treba sa snažiť byť šťastný. O čom je v dnešnej dobe život? Máme slobodu, slobodu vybrať si, v ktorej banke si vezmeme úver. Chodiť do práce a chodiť do supermarketu. Otvorili sa konečne hranice na Západ a tak sme sa poľahky zbavili…

Armádny Magazín

Ukrajinskí výsadkári utrpeli ťažké straty pri nálete. Ruská armáda sa pripravuje na obkľúčenie Nikolaeva

0 icon

Ukrajina, 7.august 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany hlási, že ak bude ukrajinská armáda pokračovať v ostreľovaní Záporožských jadrových elektrární, môže dôjsť ku katastrofe. „V prípade havárie v Záporožskej jadrovej elektrárne dojde ku globálnej technologickej katastrofe, ktorá rozsahom rádioaktívnej kontaminácie výrazne prevýši následky havárie v

Kde zmizol terorista č.2? Afganské úrady nenašli telo na mieste amerického útoku na vodcu al-Kájdy

0 icon

USA, 7.august 2022 (AM) – Afganské úrady nenašli telo na mieste amerického raketového útoku na vodcu al-Kájdy Ajmána al-Zavahrího v afganskom hlavnom meste Kábul, uviedol hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid. Taliban predtým uviedol, že nemá žiadne informácie o mieste pobytu Ajmana al-Zaw

Zelenského pobúrila Amnesty International o porušovaní vojnových zákonov jeho armádou. Sky News odhalili jeho západný kult osobnosti

0 icon

Ukrajina, 7.august 2022 (AM) – Ruské ministerstvo obrany hlási, že ak bude ukrajinská armáda pokračovať v ostreľovaní Záporožských jadrových elektrární, môže dôjsť ku katastrofe. „V prípade havárie v Záporožskej jadrovej elektrárne dojde ku globálnej technologickej katastrofe, ktorá rozsahom rádioaktívnej kontaminácie výrazne prevýši následky havárie v j

Čínska armáda nereaguje na telefonáty generálneho štábu USA

0 icon

Čína, 7.august 2022 (AM) – Zástupcovia amerického vojenského velenia sa počas vyostrujúcej sa situácie okolo Taiwanu opakovane pokúšali dostať k čínskym kolegom, no na telefonáty neodpovedajú. Píše o tom publikácia Politico. Hovorca Bieleho domu John Kirby včera povedal, že americká a čínska armáda m

Izraelský expert Jakov Kedmi uviedol živý príklad degradácie západného vojensko-priemyselného komplexu

0 icon

Izrael, 7.august 2022 (AM) – Na Západe sa snažia pochopiť a vysvetliť, prečo nedokážu Kyjevu poskytnúť potrebné množstvo zbraní , aby Ozbrojené sily Ukrajiny mohli na fronte skutočne zvrátiť vývoj. Vojenský expert, bývalý šéf izraelskej rozviedky Jakov Kedmi, v rozhovore s ruským vedcom a politológom Jevgenijom Satanovským n

FOTO DŇA

Snímka z trhu ovocia a zeleniny na Trojičnom námestí v Trnave v sobotu 6. augusta 2022

Autor: TASR - Lukáš Grinaj

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali