Prestížne oceňovanie Roma Spirit odštartovalo svoj jubilejný 10. ročník!

Bratislava 23. augusta 2018 (HSP/Foto:Barbora Haviarová)

 

V stredu 22. augusta odštartoval jubilejný 10. ročník Roma Spirit 2018, oceňovanie činov a snahy ľudí o zlepšenie postavenia a života Rómov na Slovensku. Široká verejnosť má možnosť posielať nominácie svojich favoritov v siedmich kategóriách poštou, e-mailom alebo vyplnením online formulára priamo na webovej stránke www.romaspirit.sk do 30. septembra 2018.

Na snímke minuloroční laureáti

Zasielať nominácie a vyzdvihnúť príklady pozitívnej praxe zo života rómskej komunity i z harmonického súžitia Rómov a Nerómov môže každý, kto vo svojom okolí pozná konkrétnych ľudí, spoločnosť alebo organizáciu, ktorých aktivity sú hodné nasledovania a prispievajú k eliminácii diskriminácie, k búraniu stereotypov a predsudkov a k rovnosti šancí pre každého bez rozdielu.

„Podujatie Roma Spirit je tu už 10 rokov. Je dobre, že pozitívne príklady a vzory sa dostávajú na verejnosť. Bez zviditeľnenia dobrých príkladov by sme sa hýbali oveľa pomalšie,“ povedal na tlačovej konferencii Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. „Teším ma, že opäť, pri príležitosti udeľovania ocenení Roma Spirit, môžeme oslavovať tých, ktorí nám jasne ukazujú posolstvo, že v každom z nás je potenciál prispieť k pozitívnej zmene.“ dodal.

Vyhlasovateľmi jubilejného 10. ročníka Roma Spirit 2018 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku.

„S rešpektom a s nádejou vítame všetky nové príbehy a inšpirácie. Veríme, že jubilejný ročník bude krásnou čerešňou na torte nášho spoločného 10 ročného úsilia a prinesie priehrštie dobra a pozitívnych príkladov z terénu,“ vyhlásila Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC. Zároveň dodala, že „každá nominácia je dôkazom skutkov, že nám záleží na dôstojnosti každého človeka bez ohľadu na jeho etnicitu, či národnosť.“

Po prvýkrát sa do projektu Roma Spirit zapojila ako partner kategórie Mimovládna organizácia Karpatská nadácia, ktorá sa dlhodobo venuje podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú podmienky a situáciu rómskej menšiny na Slovensku. „Dobre poznáme náročnú, avšak veľmi účinnú prácu mnohých organizácií, ktoré dávajú Rómom a Rómkam šancu na plnohodnotný, produktívny a šťastný život. Partnerstvom s Roma Spirit pre kategóriu Mimovládna organizácia chceme oceniť a osláviť skvelú prácu týchto organizácií a ľudí, ktorí za nimi stoja.” vyjadrila sa na tlačovej konferencii Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Nominovať svojho favorita je možné v kategóriách Osobnosť, Kultúra, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Mimovládna organizácia, Médiá a v špeciálnej kategórii Čin roka.

10. ročník Roma Spirit 2018 vyvrcholí vyhlásením laureátov ocenenia na slávnostnom galavečere  25. novembra 2018. Práve sem postúpi 21 nominovaných, traja v každej z kategórií. Laureátov ocenenia vyberie medzinárodná Odborná porota a porota Čin roka. Záznam z galavečera udeľovania ocenení uvedie už tradične verejnoprávna Dvojka RTVS.

Partnerstvo na projekte Roma Spirit prijali všetci, ktorým záleží, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa dobre žije, kde rovnosť a solidarita idú ruka v ruke s morálkou a slušnosťou. Ďakujeme za dlhoročnú podporu Slovenským elektrárňam, Rádiu Expres, Nadácii otvorenej spoločnosti, Hurricane, Zastupiteľstvu Európskej komisie na Slovensku, Organizáciám Rómovia pre Slovensko a  Romed. Vítame nových partnerov Karpatská nadácia, Človek v ohrození, grafické štúdio Dve lamy, či právnu kanceláriu Squire Patton Boggs. Každoročne sa realizuje Roma Spirit vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

 

Štatistika o Roma Spirit

Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009. Za doterajších 9 rokov bolo nominovaných 1077 subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov Roma Spirit prevzalo už 54 laureátov. Osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka. Medzi ocenenými boli v uplynulých rokoch napríklad aj OZ Človek v tísni, Divadlo Romathan Košice, US Steel Košice, Jarmila Vaňová, Spišský Hrhov, Gypsy TV a mnohí iní.

 

Vyjadrenia partnerov

Magdaléna Rothová, riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

organizátor a spoluvyhlasovateľ Roma Spirit 2018

„Roma Spirit je ukážkou spolupatričnosti a súdržnosti s cieľom podporiť aktívnu snahu všetkých, ktorý sa podieľajú na zlepšení životných podmienok Rómov na Slovensku. Verejne v nás odhaľuje ľudskosť, hrdinskosť a slušnosť jeden k druhému.

 

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

spoluvyhlasovateľ Roma Spirit 2018

„Podujatie Roma Spirit je tu už 10 rokov. Je dobre, že pozitívne príklady a vzory sa dostávajú na verejnosť aj takýmto spôsobom. Bez zviditeľnenia dobrých príkladov by sme sa hýbali oveľa pomalšie. Desiaty ročník je však aj záväzkom pre usporiadateľov. V novej dekáde je dôležité zamerať sa na udržateľné riešenia a organizácie, ktoré k integrácii pristupujú so smelými víziami.“

 

Marta Gajdošíková, riaditeľka Dvojky, RTVS

spoluvyhlasovateľ Roma Spirit 2018

„Počas môjho pôsobenia v Prípravnom výbore a porote som mala možnosť spoznať mnoho výnimočných ľudí. Za každou nomináciou je príbeh, niektoré sú také silné, že by mohli byť aj námetom na film. Ale predovšetkým je to o všímavosti jedného k druhému, ľudskej spolupatričnosti a energii vytvoriť niečo užitočné pre všetkých. Na ďalšie príbehy o skvelých ľuďoch a činoch sa teším aj v tomto ročníku Roma Spirit.“

 

Laura Dittel, riaditeľka, Karpatská nadácia

partner kategórie Mimovládne organizácie

„Karpatská nadácia sa dlhodobo venuje podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú podmienky a situáciu rómskej menšiny na Slovensku. Dobre poznáme náročnú, avšak veľmi účinnú prácu mnohých organizácií, ktoré dávajú Rómom a Rómkam šancu na plnohodnotný, produktívny a šťastný život. Partnerstvom s Roma Spirit pre kategóriu Mimovládna organizácia chceme oceniť a osláviť skvelú prácu týchto organizácií a ľudí, ktorí za nimi stoja. Tešíme sa na inšpiratívne nominácie pre túto kategóriu a spoločnú oslavu tých najlepších iniciatív.”
Ivan Antala, generálny riaditeľ, Rádio Expres

partner kategórie Čin roka

„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života väčšinovej spoločnosti. Roma Spirit je na Slovensku jedinečným formátom verejného ocenenia a podpory pre všetkých, ktorí sa o to snažia. Dlhoročne podporujeme tento projekt, pretože médiá výrazne zasahujú do spoločnosti a nesú aj zodpovednosť.”

 

Braňo Tichý, riaditeľ, Človek v ohrození

partner Roma Spirit

„V našej práci s vylúčenými rómskymi komunitami sa denne stretávame s potrebou ukazovať, „že sa to dá“ – že sa zmeny v komunitách skutočne dejú, aj keď niekedy pomalšie, ako by sme si všetci želali. Preto Človek v ohrození s potešením prijal ponuku stať sa partnerom ocenenia Roma Spirit, ktoré oceňuje ľudí a inštitúcie prispievajúce k zmene svojím osobným príkladom.“

 

Ján Orlovský, riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti

partner Roma Spirit

„Roma Spirit nám každoročne prináša prehľad toho najlepšieho z rómskej kultúry a života. A každoročne sa dozvedáme aj to, ako málo vieme o dianí a výnimočných skutkoch ľudí, ktorí stále nežijú s nami, ale len akosi popri nás. Chceme pomôcť zviditeľniť a sprostredkovať príbehy rómskych hrdinov a hrdiniek, aj preto sme sa rozhodli pokračovať v podpore ďalšieho ročníka Roma Spirit.“

 

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

partner Roma Spirit

„Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pravidelne podporuje aktivity zamerané na zlepšenie životných podmienok rómskej komunity. Preto sa každoročne zapája aj do podpory podujatia Roma Spirit, ktoré pomocou ocenení zviditeľňuje aktivity, ktoré prinášajú fungujúce riešenia problémov rómskej komunity na Slovensku a prispievajú k jej začleneniu do spoločnosti.

Európska únia sa snaží celoplošne prispieť k boju proti predsudkom, netolerancii, diskriminácii, či sociálnemu vylúčeniu, ktorým čelí táto najväčšia etnická menšina v Európe.  Slovensku odporúča zaviesť účinné opatrenia na zlepšenie prístupu tejto menšiny k predškolskému a školskému vzdelávaniu, ako aj podniknúť potrebné kroky smerujúce k zlepšeniu zamestnateľnosti príslušníkov tejto marginalizovanej komunity.“
 

Zuzana Havírová, výskumníčka a predsedníčka, Rómske advokačné a výskumné stredisko

členka Prípravného výboru Roma Spirit

„Roma Spirit vnímam ako veľmi dobrý koncept boja proti predsudkom a xenofóbii. Ako člen Prípravného výboru Roma Spirit mám možnosť vidieť všetky nominácie, ktoré prichádzajú z rôznych kútov Slovenska, a je veľká škoda, že nemôžeme hovoriť o všetkých a musíme vybrať len niekoľko do finále. Pretože to sú príbehy, ktoré vo večerných správach neuvidíte. Rozprávajú o samosprávach, organizáciách, ľuďoch, firmách, ktorí sa neboja  budovať lepšiu komunitu, kde Rómovia a majorita pracujú ako partneri a žijú spoločne. A vďaka Roma Spirit sa môžeme dozvedieť o takýchto lokalitách, ľuďoch, zamestnávateľoch, pretože – i keď to nerobia pre ocenenie -, zaslúžia si vedieť, že pre niekoho sú vzorom a nádejou na lepšiu budúcnosť.“

 

Jarmila Váňová, novinárka a riaditeľka, Romed

členka Prípravného výboru Roma Spirit

„Roma Spirit je ojedinelým projektom, ktorý už presiahol hranice Slovenska. Už niekoľko rokov pôsobím v Prípravnom výbore Roma Spirit, kde sa snažím odovzdať svoje poznatky a skúsenosti z terénu ohľadom pozitívnych aktivít jednotlivcov, organizácií, či samospráv. Projekt je postavený veľmi profesionálne, odborne a najmä s ľudsky silným aspektom, realizovaný ľuďmi bez predsudkov, ktorí sú si vedomí skutočnosti, že spoločnosť je čím ďalej, tým viac naladená protirómsky a že negatíva prevažujú nad pozitívami. Oceňujem odvahu organizátorov, ktorí sa neboja hovoriť o rómskej téme pozitívne a každým rokom do tejto aktivity zapájajú viac a viac osobností spoločenského, kultúrneho, ale aj politického života našej krajiny. Je to jeden z mála projektov, ktorý napriek času nestráca na aktuálnosti, kvalite, entuziazme a silnom dopade na celú spoločnosť.

Projekt Roma Spirit nie je o zábave a ani o projekte pre projekt, je to poďakovanie mnohým na spoločenskej úrovni. Formát, ktorý nerozdeľuje, ale spája ľudí – a to je jeho najvyššia hodnota. Prejaviť úctu ľuďom, ktorí si to zaslúžia, oceniť solidaritu a skutky výnimočné, no najmä také, ktoré sú prínosom pre všetkých a majú prívlastok ľudské.”

 

Ivett Pavlis, právnička

členka Prípravného výboru Roma Spirit

„Je mi cťou byť členom Prípravného výboru Roma Spirit a byť súčasťou tohto významného projektu. Prinášať pozitívne príklady v rôznych oblastiach života tejto komunity je veľmi prínosné a obohacujúce. Rozhodla som sa byť súčasťou, aby som tiež mohla motivovať ostatných. Nie je dôležité to, odkiaľ sme, ale kto sme.“

 

Oli Džupinková, moderátorka, Rádio Expres

členka Prípravného výboru Roma Spirit

„Keď som sa pred 4 rokmi dostala do sveta rómskych detí, uvedomila som si, že majú také isté a veľké sny, ako sme mali my a majú všetky deti na svete. A je len na nás, ako im ich pomôžeme splniť. Roma Spirit už desiatykrát predstaví osobnosti, ktoré už dávno prelomili svoje predsudky voči Rómom a pomáhajú im vo všetkých sférach našej spoločnosti. Či už je to práca s deťmi, zamestnávanie alebo pomoc v oblasti zdravia. V Prípravnom výbore Roma Spirit hrdo zastupujem Rádio Expres a myslím si, že je dôležité hovoriť o pozitívnych príkladoch. Ocenenie Roma Spirit považujem za vynikajúcu ukážku toho, že všetko sa dá, len treba chcieť. Žijeme tu predsa spolu, nie vedľa seba.“

 

Ján Hero, poradca štátneho tajomníka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Laureát ocenenia Roma Spirit 2012, člen Prípravného výboru Roma Spirit

„Projekt Roma Spirit si veľmi vážim, ako jednu z mála platforiem, ktorá našla spôsob, ako dôstojne a pútavo spopularizovať namáhavú prácu osôb a inštitúcií s komunitou na okraji spoločnosti. Zároveň vytvára hnaciu silu podpory motivácie pre tvorivé a trvalo udržateľné riešenia integrácie Rómov do spoločnosti. Tým, že tento rok Roma Spirit vstupuje do svojho 10.ročníka, toto jubileum je už takým viditeľným znakom napĺňania jedného z jeho hlavných cieľov vytvoriť tradíciu v oceňovaní práce pre rómsku komunitu.“

 

Jarmila Lajčáková, senior výskumníčka, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

členka Prípravného výboru Roma Spirit

„Roma Spirit podporujem, lebo vyzdvihuje postoje a činy, ktoré zo Slovenska vytvárajú modernú a ľudskú krajinu pre všetkých. Páči sa mi, že najmä v ostatných rokoch ukazuje tiež inšpiratívne príbehy Rómov a Rómok, ktorí uspeli vo vede, v podnikaní, v rôznych druhoch umenia alebo v športe. Myslím, že pre vytváranie možnosti žiť slobodne je dôležité nielen oslobodiť sa od negatívnych stereotypov, ale aj tých „dobre mienených“, ktoré v Rómoch vidia výlučne talentovaných hudobníkov alebo tanečníkov.“

 

Silvia Porubänová, sociologička

členka Prípravného výboru Roma Spirit

„Roma Spirit pre mňa osobne už desiaty rok znamená  silu, dôstojnosť, dojatie. Silu neuveriteľne ťažkých a zároveň krásnych ľudských príbehov. Dôstojnosť človečenskej  vzájomnosti a podpory. Nekončiace dojatie z toho, že dobro, vľúdnosť, nezištnosť predsa len existuje.“

 

Nikita Slovák, režisér

„V tejto postfaktuálnej dobe je Roma Spirit hmatateľné stretnutie s dobrom, altruizmom, obetou. Aj ja, človek skeptický, som podľahol atmosfére tohto krásneho podujatia. Našiel som množstvo ľudí, ktorí prekračujú denne hranice svojej bubliny, aby vykonali niečo pre ostatných. Pamätám si množstvo príbehov, mal som možnosť povedať mnohým laureátom, že ich obdivujem. Za umelecký štáb, ktorý vytvára televízny prenos, môžem povedať, že sme hrdí na to, že Roma Spirit je vždy plný umenia a krásnych hudobných a tanečných čísel, že priniesol množstvo momentov, kedy aj diváci pochopili, že sa na javisku deje niečo neobyčajné. Málokde je prepojenie medzi účinkujúcimi a divákmi také silné, ako na Roma Spirit, lebo všetci – aj diváci, aj laureáti – vedia, aké je ťažké a zároveň krásne, byť nositeľom ceny Roma Spirit… A napriek tomu je to pre nich méta.“

Redakciu informovala Stanislava Murínová-PR manager

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Ochota dať sa zaočkovať proti koronavírusu na Slovensku klesá

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Ochota dať sa zaočkovať proti koronavírusu na Slovensku klesá. V apríli by sa dalo zaočkovať 40,9 % respondentov a v septembri už iba 23,5 % respondentov. Ochota dať sa zaočkovať súvisí s pocitom ohrozenia z epidémie, s vierou v prirodzený pôvod vírusu a dôverou…

Orbán a austrálsky premiér Morrison telefonovali o pandémii

0 icon

Budapešť 22. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/MTI-Zsolt Szigetvary, TASR/AP-Mick Tsikas)   Vývoj pandémie nového druhu koronavírusu, jej následky a aktuálne medzinárodné záležitosti boli hlavnou témou telefonického rozhovoru predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s austrálskym premiérom Scottom Morrisonom Orbánov hovorca Bertalan Havasi pre agentúru MTI povedal, že predsedovia vlád rozoberali možnosti riešenia hospodárskej…

Česko zaznamenalo rekordných 14 968 nakazených, začínajú platiť prísne obmedzenia

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-David J. Phillip, TASR/AP-Manu Fernandez, Pixabay)   České laboratóriá za stredu potvrdili nákazu novým koornavírusom u 14 968 ľudí. Je to nový rekordný prírastok. Informuje o tom portál TN.cz s tým, že vysoké číslo infikovaných vzišlo z rekordného počtu testov - 40 327 Česká republika…

Slovenská lekárska komora nesúhlasí so sankcionovaním ľudí, ktorí odmietnu celoplošné testovanie

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-David J. Phillip)   Slovenská lekárska komora apeluje na vládu, aby sa v prípade celoplošného testovania neuchyľovala k sankcionovaniu občanov, ktorí sa ho nezúčastnia, desaťdňovou karanténou. "Sme presvedčení, že pozitívna motivácia, presvedčivé argumenty a morálny apel sú lepšou alternatívou, ako presvedčiť našich obyvateľov, aby sa v…

Molekulárny biológ Celec upozorňuje, že antigénne testy určené pre plošný skríning je potrebné preveriť aj kontrolou cez PCR testy

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Molekulárny biológ, doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave upozorňuje, že úspešnosť testov, ktorými sa má zrealizovať dvojnásobné pretestovanie občanov SR bola v dostupných štúdiách či v príbalových informáciách vypočítaná na základe použitia na…

Testovanie alebo lockdown? „Existuje aj možnosť C,“ tvrdí odborník

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR – Jakub Kotian)   Lockdown alebo celoplošné testovanie? Práve v týchto chvíľach sa diskutuje o týchto dvoch možnostiach, ktoré nám majú pomôcť zvládnuť pandemickú situáciu na Slovensku Analytik INESS Martin Vlachynský v prípade lockdownu poukazuje na to, že neexistuje žiadna zázračná metóda, ako sa vyhnúť…

Slováci klesli v rebríčku FIFA na 37. miesto, na čele je stále Belgicko

0 icon

Zürich 22. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenským reprezentantom patrí v októbrovom rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 37. miesto so ziskom 1466 bodov. V porovnaní s predchádzajúcim, septembrovým vydaním klesli o jednu priečku Na čele rebríčka sú stále Belgičania (1765 bodov), druhí sú úradujúci majstri sveta z Francúzska a na…

Policajti z NAKA zadržali špeciálneho prokurátora Kováčika

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno zasahovala u špeciálneho prokurátora JUDr. Dušana Kováčika Dôvody zadržania Dušana Kováčika podľa portálu televízie Markíza nie sú známe. Podľa zákulisných informácii má zadržanie súvisieť s výpoveďami už skôr zadržaného bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta…

Testy v stredu odhalili 1 728 pozitívnych testov pri 9365 otestovaných

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Testy v stredu odhalili 1 728 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá otestovali 9 365 vzoriek. Vyliečilo sa ďalších 359 osôb. Počet úmrtí pacientov na COVID-19 stúpol o 17, na Slovensku ochoreniu podľahlo už 115 ľudí. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.…

Slovensko by malo mať miernejší lockdown aj celoplošné testovanie, zhodla sa pandemická komisia

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Pandemická komisia, ktorá zasadala v stredu 21. októbra, sa zhodla na tom, že Slovensko by malo mať kombináciu oboch opatrení, a to miernejší lockdown aj celoplošné testovanie. Uviedol to dnes pred rokovaním krízového štábu minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) Práve krízový štáb bude…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ladislav Kováčik

Proces s Kotlebom: ako sa vytvoril "kontext"

0icon

Včera sme boli svedkami mimoriadne zaujímavého vydania relácie Do kríža vysielanej na RTVS (Čarnogurský ml. vs. Szabó a Šeliga). Čarnogurský veľmi inteligentne a triezvo argumentoval. Ale v jednom

Peter Lipták

Ako prežiť Matoviča

0icon

Tým že Matovič ide ľudí nahnať na testovanie, kde budú na jednom mieste donútení byť zdraví aj chorí, tesne vedľa seba a všetc

Ľubomír Lipták

Zostaňte doma!

0icon

Len zopár dní po vypuknutí korona šialenstva, tohto spektakulárneho celosvetového divadla, som sa pomerne rýchlo otriasol, zorientoval v súvislostiach a publikoval som článok, kde som opísal, o čo v podstate ide, aké sú môžné ďalšie scenáre vývoja a aké môžu byť dôsledky tohto bezprecedentného spôsobu ako zbaviť ľudí ich osobných slobôd a vytvoriť tak plne kontrolovanú totalitnú…

Mária Benová

Matovič nás straší domácim väzením. Čechov, Írov i Britov už zamkol ten despota

0icon

Od 23.okt.2020 zavádza Wales 2-týždňové úplné uzatvorenie ekonomiky, resp. "TOTAL LOCKDOWN", resp. "BLACKOUT" (ako to I.Matovič nazval v apríli), s cieľom zmierniť prudký nárast pacientov s COVID-19. Premiér Walesu Mark Drakeford: "Ak nebudeme konať, Národná zdravotná služba (NHS) nebude schopná postarať sa o zvyšujúci sa počet chorých ľudí..." Zatvo

Gustáv Murín

Vítam plošné testovanie ako referendum o dôvere selfie-vláde

0icon

Čelíme novej totalite. Nie je ideologická. Najlepšie ju charakterizuje české príslovie: „Iniciativní blbec, hotové neštěstí.“ A ľudia s Matovičovou diagnózou sú neúnavní. Môžeme sa o tom presvedčiť v týchto dňoch. Nestíhame sa spamätať z jedného bláznivého nápadu tohto sociopata, už prichádza ešte absurdnejší. Najhoršie ale nie je to, že sa niekto ako…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Príroda lieči: Ako posilniť imunitu v týchto časoch?

0 icon

Jeseň a zima je obdobie, kedy je zvlášť potrebné dbať na dostatok vitamínov, minerálov a zdravú vyváženú stravu, aby sme sa čo najviac udržali fit a v zdravej kondícii. Nezabúdajte na pestrú stravu, najlepšie na stredomorskej báze. Pokial vás už nejaká ta nepríjemnosť skolí, skôr než pobežíte do lékarne, môžete…

Pamätáš si ešte hru Tetris? 7 faktov o ktorých si netušil

0 icon

Bola to hra, na ktorej boli niektorí tak závislí, až sa im o nej snívalo. Tetris patrí do detstva každého z nás, teda aspoň tých narodených pred rokom 2000. To, čo začalo v 80. rokoch ako výzva programovania a zdroj zábavy pre sovietskeho softvérového dizajnéra, sa nakoniec rýchlo rozšírilo z krajiny na…

Kresťanská viera ako terč konšpiračných teórií (1. časť)

0 icon

Kresťanská viera bola terčom záujmu zástancov konšpiračných teórií tak ako celá katolícka cirkev naprieč celou svojou existenciou. V dobách minulých by títo teoretici boli označení za kacírov a upálení na hranici. V dnešnej trochu osvietenejšej dobe títo ľudia svoje myšlienky zverejňujú na internete alebo ich spisujú do potenciálnych bestsellerov. Dve…

Takto by vyzerali moderné technológie v 80. rokoch

0 icon

Svet by už zrejme bez internetu nedokázal existovať. Internet je jednoducho našou každodennou súčasťou. Rovnako sú súčasťou nášho života aj moderné technológie - počítače, mobily a rôzne ďalšie výdobytky doby. Napadlo ti niekedy, ako by to asi vyzeralo v 80. rokoch minulého storočia, ak by už vtedy boli dostupné moderné…

Vo svete IT

Mobilná a desktopová verzia prehliadača Chrome dostáva jednu z funkcií, po ktorej mnohí z nás už dlhšiu dobu túžili

0 icon

Google posledné mesiace intenzívne pracoval na tom, aby v spojitosti s obťažujúcimi notifikáciami spríjemnil používateľom zážitok z používania internetového prehliadača. Tvrdá práca v najnovšej verzii prehliadača Chrome 86.0.4240.111 prináša vytúžené ovocie. Podvodné upozornenia zo majú zrátané Posledná verzia prehliadača prináša dlho žiadanú funkciu. Google totiž začína prostredníctvom prehliadača Chrome blokovať…

iPhone 12: Vieme, aký má reálny vplyv 5G technológia na výdrž batérie. Používateľom sa to moc nebude páčiť

0 icon

Spoločnosť Apple len pár dní dozadu ohúrila verejnosť novými smartfónmi z produktovej rady iPhone 12. Krátko na to však získala ďalšiu extra pozornosť v súvislosti s modelom 12 Pro Max, kde TENAA certifikácia odhalila, že zariadenie má o 7% menšiu batériu v porovnaní s minulým rokom. Najnovšie nové iPhone 12…

Ďalší veľký výrobca smartfónov cíti v Európe príležitosť. Na trh vstupuje nový hráč, ktorého prirovnávajú k Xiaomi

0 icon

Kto by si myslel, že so slabnúcou pozíciou spoločnosti Huawei na európskom trhu, bude náš trh „chudobnejší“, tak nemusí tomu tak vcelku byť. Medzeru sa totiž pokúsi zaplniť spoločnosť Vivo. Na tému upozorňuje portál androidauthority.com. Vivo hlási expanzia do Európy Vivo je jeden z popredných hráčov na trhu so smartfónmi, ktorý…

Čo tvorí naše vedomie? Anglický profesor tvrdí, že pozná odpoveď

0 icon

Profesor neurológie z University of Surrey tvrdí, že vyriešil záhadu ľudského vedomia, píše portál futurism. Doktor Johnjoe McFadden prišiel z výskumom, v ktorom spája existenciu ľudského vedomia s elektromagnetickým poľom, ktoré vytvárajú mozgové neuróny.  Na túto tému vzniklo množstvo výskumov, ktoré sa snažili odpovedať na jednu podstatnú otázku: Prečo sú…

Úplne nové hodinky Xiaomi Amazfit Neo s mesačnou výdržou batérie aktuálne kúpiš za neuveriteľne nízku cenu

0 icon

Spoločnosť Xiaomi opäť zväčšuje svoje portfólio inteligentných hodiniek dcérskej spoločnosti Amazfit. Medzi modelové rady tejto obľúbenej značky boli len nedávno zaradené aj úplne nové outdoorové hodinky Amazfit Neo, ktoré si určite zamilujú tí najväčší priaznivci športových outdoorových hodiniek. S viac ako mesačnou výdržou batérie na jedno nabitie, profesionálnou vodotesnosťou 5ATM…

Armádny Magazín

Samovražedný dron izraelskej výroby spadol na území Iránu. Video

0 icon

Irán, 22. október 2020 (AM) – Na severozápade Iránu sa 20. októbra zrútilo cudzie bezpilotné lietadlo (dron). Ako sa uvádza v správe portálu Al Masdar News, do vzdušného priestoru Iránu vstúpil dron z územia susedného Azerbajdžanu.  

Pentagon nepoľavuje v tlaku, chce vytvoriť stálu mechanizovanú brigádu pri hraniciach Ruska

0 icon

USA,  22. októbra (AM) - Washington skúma možnosť prítomnosti mechanizovanej brigády pri hraniciach Ruska nie na rotačnom, ale na stálom základe, vyhlásil minister obrany USA Mark Esper. Východiskovým bodom sa stalo podpísanie dohody o obrannej spolupráci s Poľskom a tiež nedávne stretnutia s

Ministerstvo obrany v boji proti dezinformáciám chce založiť skupinu pre podporu zahraničných vojakov na území SR

0 icon

Slovensko, 22. októbra (AM) - Dve muchy jednou ranou, alebo dve zdanlivo nesúvisiace otázky sa pokúša skĺbiť v najnovšom návrhu minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Rezort obrany navrhuje vytvoriť riadiacu skupinu pre poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám, ktorá bu

Ak nepočúvate Lavrova budete musieť počúvať Šojgua. Ruská koncepcia bezpečnosti nielen v Perzskom zálive

0 icon

Rusko, 22. október 2020 (AM)  - Ktorého Sergeja si vyberiete? Ak Vám nevyhovuje Sergej Viktorovič Lavrov, máte vyhliadky na dialóg so Sergejom Kužugetovičom Šojgum. Asi takýto je odkaz, alebo ponaučenie pre lokálnych aj globálnych partnerov Ruska v posl

Český obranný priemysel je budúcnosť: Vláda využíva krízu a spustila kampaň na podporu vlastných zbrojoviek

0 icon

Česko,  22. októbra (AM) - Námestník Sekcie priemyselnej spolupráce Ministerstva obrany - Tomáš Kopečný dnes oficiálne otvoril kampaň: "Vieme, čo máme". Jej cieľom je priblížiť verejnosti kapacity českého obranného priemyslu. Na sociálnych sieťach MO bude postupne predstavených 9 kľúčových firiem, ktoré dodávajú svoje produkty ok

Svetlo sveta

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

0 icon

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

Matka bl. Carla Acutisa: Bol mojím záchrancom, v rodine sme vieru zanedbávali

0 icon

12. októbra, v deň výročia smrti blahoslaveného Carla Acutisa, sa po prvýkrát slávila jeho liturgická spomienka. Od jeho smrti vo veku 15 rokov, po mimoriadne agresívnej leukémii, ubehlo 14 rokov. Na blahorečení v sobotu 10. októbra v Assisi sa zúčastnilo približne tritisíc ľudí z rôznych krajín, viac ich kvôli zdravotným opatreniam nebolo možné…

icon FOTO DŇA