Európska plynová pasca sa zatvorila

Bratislava 6. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)

 

Gazprom konečne podrobne vysvetlil, ako ho západné sankcie nútia Nord Stream 1 prevádzkovať len s jednou turbínou. Je to jasná reakcia na obvinenie nemeckého kancelára Scholza, že vyslaniu turbíny do Ruska údajne nebráni nič iné ako samotná ruská strana. Odmietanie Európy uznať tento problém ohrozuje nielen jej hospodárstvo, ale aj obyčajných ľudí. A práve krajiny západnej Európy budú túto zimu trpieť ako prvé. Ktoré konkrétne krajiny budú zasiahnuté?

Nord Stream 1
Na snímke Nord Stream 1

Nemecký kancelár predtým obvinil Rusko z toho, že opravená turbína zostáva v Nemecku namiesto toho, aby čerpala plyn do Európy. Spoločnosť Siemens Energy výslovne uviedla, že tvrdenie Gazpromu, že problémy s prepravou turbíny z Nemecka do Ruska sú spôsobené obmedzeniami zo strany EÚ, Kanady a Spojeného kráľovstva, nie sú pravdivé.

Gazprom podrobne vysvetli, ako sankcie EÚ, Kanady a Spojeného kráľovstva zasahujú do tohto procesu. O tom, že továrenská oprava plynových turbín je povinná po 25 000 hodinách prevádzky (plán opráv je stanovený vopred), škoda hovoriť. Problémom je, že zmluva na opravu motorov v závode v Kanade je uzatvorená s britskou spoločnosťou Industrial Turbine Company (UK) Limited, ktorá je súčasťou skupiny Siemens Energy. Práve táto britská spoločnosť porušila zmluvu: termín opravy motora č. 073 bol stanovený na máj a mal byť okamžite odovzdaný spoločnosti Gazprom. Zmluva neobsahovala žiadne ustanovenie o Nemecku – ako medzizastávke.

Gazprom však tvrdí, že kvôli kanadským sankciám bol motor poslaný do Nemecka namiesto do Ruska. To nie je v súlade s podmienkami zmluvy. A na tom sa so spoločnosťou Gazprom nedohodli. Pokiaľ ide o dokumenty, kanadské orgány vydali spoločnosti Siemens Energy Canada Limited dokumenty na vývoz motora. Táto spoločnosť nie je zmluvnou stranou a dokumenty nemajú nič spoločné s aktuálnou zmluvou. Čo to znamená? Ak Rusko prevezme túto turbínu, Kanada to môže považovať za porušenie alebo obchádzanie podmienok povolenia a zrušiť povolenie na túto turbínu a na opravu ďalších turbín. Tým vzniká riziko, že Gazprom už nebude môcť opravovať ďalšie motory v Potovaja CS v Kanade. To jasne vysvetľuje neveriacemu Nemecku, prečo sa Gazprom bojí kanadských sankcií.

Ako sankcie EÚ bránia návratu turbíny do Ruska? Sankcie EÚ (nariadenie EÚ č. 833/2014) totiž zakazujú predaj, dodávky, prevod (priamy alebo nepriamy) plynových turbínových motorov, technológií a iného sankcionovaného tovaru. Ak sa turbína prepraví z Nemecka do Ruska, mohlo by sa to považovať za porušenie sankcií EÚ. Dalo by sa namietať, že turbína bola vyrobená a opravená v Kanade, ale ide o to, že sankcie EÚ sa vzťahujú na tovar a technológie bez ohľadu na to, či boli vyrobené v EÚ. EÚ si nastražila pascu.

A napokon, ako sankcie Spojeného kráľovstva bránia návratu turbíny do Ruska? Ako sa uvádza vyššie, zmluva na opravu turbín v Kanade bola uzavretá s britskou spoločnosťou, dcérskou spoločnosťou Siemensu, takže britská spoločnosť podlieha sankciám svojej krajiny. A sú podobné ako tie európske – dodávky plynových turbínových motorov do Ruska sú zakázané.

Gazprom poukazuje na to, že EÚ a Spojené kráľovstvo oficiálne neobjasnili uplatňovanie svojich sankcií. To znamená, že musia formálne vyhlásiť a spresniť, že oprava a preprava plynových turbínových motorov pre spoločnosť Portovaja CS nebude podliehať vývozným obmedzeniam. Podobné riziká pretrvávajú aj v prípade renovovaných motorov č. 072, 074 a 121.

“Sankčné režimy Kanady, EÚ a Spojeného kráľovstva a nesúlad súčasnej situácie s platnými zmluvnými záväzkami spoločnosti Siemens teda znemožňujú dodávku motora č. 073 do spoločnosti Portovaja CS,” uzatvára Gazprom.

To znamená, že v kompresorovej stanici Portovaja bude naďalej pracovať len jedna zo šiestich hlavných plynových kompresorových jednotiek. A Nord Stream 1 bude schopný prepraviť maximálne 33 miliónov kubických metrov plynu denne.

Nádej, že Rusko dostane do konca júla zrekonštruovaný motor pre plynovú kompresorovú turbínu a že sa jej výkon zdvojnásobí, sa nenaplnila. Okrem toho prudko klesla aj šanca, že zvyšné tri bloky pôjdu do Kanady na opravu a vrátia sa na jeseň alebo aspoň do začiatku vykurovacej sezóny.

Na druhej strane sa mnohonásobne zvýšila pravdepodobnosť, že Európa bude mať obrovský nedostatok plynu nielen v nasledujúcich mesiacoch, ale aj počas vykurovacej sezóny. Západná Európa vníma argumentáciu Gazpromu za výhovorky, aby Rusko dosiahlo cieľ, uvaliť na Európsku úniu akési protisankcie. Európska únia sa pravdepodobne nemýli ale v podstate sama rozhoduje o tom, ako sa táto plynová kríza v Európe zvládne. Vždy sa môže posadiť s Rusko za rokovací stôl, zrušiť niektoré sankcie a dohodnúť sa.

Čo sa teda stane, ak bude Nord Stream 1 teraz fungovať len na 20 % svojej kapacity a počas celej vykurovacej sezóny bude čerpať maximálne 33 miliónov kubických metrov plynu denne?

Energetickú situáciu v európskych krajinách počas zimy ovplyvňuje niekoľko faktorov. Po prvé, ide o objem čerpania.

Dodávky Gazpromu do EÚ sa tak mnohonásobne znížili. A existuje riziko, že sa ešte viac znížia. Po prvé, plynová turbína v kompresorovej stanici Portovaja nemá nekonečnú životnosť a časom bude nepochybne potrebovať opravu. A práve teraz nie sú opravy možné kvôli sankciám.

Po druhé, existuje riziko zastavenia tranzitu cez Ukrajinu. Ukrajinský poslanec Dmytro Razumkov v ukrajinskej tlači vyzval, aby sa plyn z tranzitného potrubia začal odoberať teraz, v relatívne pokojnom období, a nie v zime. Ak Kyjev začne kradnúť plyn určený pre európskych spotrebiteľov, Gazprom bude nútený prerušiť tranzit cez Ukrajinu, ako to urobil v roku 2009.

Ale aj udržanie dodávok plynu do EÚ na súčasnej úrovni 110 – 120 miliónov metrov kubických denne je pre európsky energetický priemysel a hospodárstvo výzvou. Sergej Kondratiev, zástupca vedúceho ekonomického oddelenia Inštitútu pre energetiku a financie, pochybuje, že všetky európske krajiny budú schopné zvládnuť riadenie svojho energetického systému v takejto situácii.

Ďalší dôležitý faktor: budú si európske krajiny pripravené navzájom pomôcť v ťažkej energetickej situácii počas zimy? “Ak sa situácia zhorší, národné vlády začnú preberať väčšiu zodpovednosť. Vidíme to už teraz. Poľsko sa nechce deliť o svoje zásobníky plynu s Nemeckom. Tento trend izolácie sa bude len zvyšovať,” myslí si Sergej Kondratiev.

Ďalší faktor, od ktorého závisí osud Európy túto zimu. Podarí sa európskym krajinám realizovať plánované projekty na ťažbu alternatívneho plynu? Bude napríklad Holandsko schopné včas spustiť plávajúce terminály LNG a zabezpečiť prepravu plynu do iných krajín, predovšetkým do Nemecka? “Ak sa oneskorí len o niekoľko týždňov, môže to byť pre trh skutočná výzva,” vysvetlil pán Kondratiev.

Bude Baltic Pipe z Nórska v objeme 10 miliárd kubických metrov ročne hotový včas v decembri? Pretože ani s naplnenými zásobníkmi UGS a terminálmi LNG nebudú všetky problémy Poľska s plynom vyriešené. Aj keď potrubie začne fungovať, boj o nórsky plyn je nevyhnutný. Nároky naň má nielen Poľsko, ale aj Litva. A plynovodom sa nebude dodávať “nový” plyn, keďže nórska ťažba nerastie, ale “starý” plyn, ktorý sa v súčasnosti vyváža do toho istého Nemecka. Dalo by ju Nemecko za súčasných okolností Poľsku? Je to nepravdepodobné.

Dôležitou otázkou je, čo sa stane s dodávkami LNG z USA a Blízkeho východu v zime? Na ďalšie zväčšenie trhu s LNG nie je priestor.

“V súčasnosti sú dodávky LNG do Európy stále výhodnejšie, pretože spotové ceny sú o 500 až 600 USD vyššie ako na ázijskom trhu. Tento rozdiel sa však môže veľmi rýchlo zmenšiť. Niektorí ázijskí spotrebitelia, ako napríklad Japonsko a Južná Kórea, môžu odmietnuť odpredaj svojho LNG do Európy, ako to robia teraz, pretože plyn bude potrebný na domácom trhu, – poznamenáva respondent.

“Ďalším faktorom je, že ešte nie je úplne jasné, či Európa môže čiastočne nahradiť plyn v kotloch a plynových elektrárňach záložnými palivami, ako je vykurovací olej alebo nafta. Aký veľký rozsah môže mať takáto náhrada?” – dodáva odborník.

Dôsledky pre Európu by boli poľutovaniahodné. “Niektoré krajiny budú nútené obmedziť dodávky plynu priemyselným odberateľom, vrátane tých v energetickom sektore, aby sa pokúsili udržať dodávky plynu pre obyvateľstvo,” hovorí Kondratiev.

Podľa jeho názoru niektorí priemyselní spotrebitelia jednoducho nenávratne opustia európsky trh kvôli takýmto vysokým cenám plynu. Niektoré z nich sa jednoducho zatvoria, iné presunú svoju výrobu. Európa bude nakoniec dovážať množstvo tovarov, napríklad minerálne hnojivá, sklo, stavebné materiály, pretože európske továrne sa navždy zatvoria.

“Myslím si, že obmedzenia sa dotknú aj väčšiny obyvateľstva. Keď budú obyvateľov vyzývať, aby šetrili peniaze, budú sa uplatňovať slovné obmedzenia. De facto už teraz, v pokojných časoch, sme svedkami obmedzení pre ľudí – odmietania dodávok teplej vody a zatvárania sociálnej infraštruktúry, ako sú napríklad bazény. Tento trend sa začiatkom vykurovacej sezóny ešte zintenzívni. To znamená, že komfort pre ľudí sa násilne zníži,” očakáva respondent.

Napokon očakáva, že európske krajiny začnú prenášať náklady na plyn na bežných občanov, ktorí teraz často neplatia trhovú cenu.

“Ak budú ľudia nútení platiť za plyn za spotové ceny na súčasnej úrovni, začnú prechádzať na elektrinu (ohrievače) a drevo, aby ušetrili. Problémom je, že väčšina európskych krajín nemá veľa voľných kapacít a nemôže radikálne zvýšiť výrobu energie,” hovorí Kondratiev.

“Zaujímavé je, že ešte pred niekoľkými mesiacmi nebolo možné si predstaviť, že by západoeurópske krajiny boli nútené zaviesť takéto obmedzenia. Tradičný obraz totiž ukazoval väčšiu závislosť a zraniteľnosť krajín ako Česká republika, Poľsko a Maďarsko od Ruska, zatiaľ čo Nemecko a Francúzsko boli považované za krajiny v lepšej pozícii. Teraz však uvidíme, že západoeurópski spotrebitelia budú na tom, čo sa týka prežitie zimy, horšie.” – poznamenáva Sergej Kondratiev.

A nie je to len kvôli nižším zásobám plynu v západoeurópskych zásobníkoch zemného plynu. “Problémom je, že úloha plynu v energetickej bilancii západoeurópskych krajín je väčšia ako napríklad v Českej republike alebo Poľsku. Poľsko má uhoľné elektrárne a Česká republika má jadrové a uhoľné elektrárne,” vysvetľuje.

Ktorým západoeurópskym krajinám hrozí túto zimu mráz? “Nemecko a Taliansko, ako aj Francúzsko a Belgicko by mohli mať problémy, ak by mali problémy so svojimi jadrovými elektrárňami. V posledných dvoch rokoch sa v jadrovej energetike v týchto krajinách vyskytli problémy: zvýšil sa počet neplánovaných odstávok a klesla výroba elektrickej energie. Aj to bude pre trh s plynom veľkou výzvou. Pretože napríklad na juhu Francúzska viac ako 70 % domácností tradične využíva elektrické vykurovanie. A nedostatok elektriny povedie k zvýšeniu dopytu po plyne,” vysvetľuje odborník z Inštitútu pre energetiku a financie.

Problémy môžu nastať v krajinách západnej Európy, ktoré sú vo veľkej miere závislé od dodávok LNG. Sú to predovšetkým Španielsko a Veľká Británia. V zime hrozí, že LNG začne smerovať do Ázie, poznamenáva odborník.

“Všetky tieto krajiny sú najväčšími európskymi ekonomikami. Ťažkosti tejto zimy by mohli vážne zasiahnuť hospodársku aktivitu EÚ,” hovorí Kondratiev.

Vo východnej Európe môžu mať podľa neho Slovensko a Maďarsko počas vykurovacej sezóny určité problémy. Keďže Maďarsko má nízku kapacitu UGS a Slovensko je silne závislé od dodávok plynu cez ukrajinský koridor, existuje riziko prerušenia tranzitu.

“Pre Európu bude veľmi ťažké vyriešiť túto situáciu, pretože väčšina leta už uplynula. Do začiatku vykurovacej sezóny v októbri zostáva už len veľmi málo času. Podľa vyjadrení Gazpromu je nepravdepodobné, že by sme v nasledujúcich dvoch mesiacoch videli rýchle obnovenie tokov plynu. Pre Európanov je dôležitý každý týždeň. Preto sa európski politici a energetické spoločnosti pripravujú na prežitie tejto zimy v krízovom režime,” uzatvára odborník.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Blíži sa vojna? Vývoj udalosti môže viesť k možnému vojenskému konfliktu medzi Čínou a USA

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Blíži sa vojna? Vývoj udalosti môže viesť k možnému vojenskému konfliktu medzi Čínou a USA Čína sa po odchode predsedníčky Kongresu Nancy Pelosiovej (číslo tri vo vládnej hierarchii USA) z Taiwanu nehodlá uvoľniť. Masívne cvičenie, ktoré Čínska ľudová oslobodzovacia armáda (PLA) začala v okolí…

Slováci chcú v Kanade uspieť, Feneš: “Cítime veľa energie”

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič)   Po tom, čo pre šírenie koronavírusu v zime zrušili MS do 20 rokov, dostali mladí hokejisti druhú šancu. V marci Medzinárodná hokejová federácia IIHF rozhodla, že šampionát sa budú konať v kanadskom Edmontone v auguste. Zmenil sa však menoslov účastníkov, keďže Rusov…

Krajniak: Progresívci, liberáli, červené denníky, keď už principiálne bojujete proti fašizmu, odpovedzte mi na jednu otázku

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak na sociálnej sieti požiadal progresívcov, liberálov, červené denníky, ktoré už principiálne bojujú proti fašizmu, aby mu odpovedali na jednu otázku. Je maďarský Jobbik fašistický? Krajniak zároveň upozorňuje, že slovenskí liberáli podporovali koalíciu s fašistickým Jobbikom.…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Podoljak ozrejmil, kedy Ukrajina začne s Ruskom mierové rozhovory

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Kostiantyn Liberov, screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:14 - Dodávky stíhačiek F-16 na Ukrajinu nebudú dodané v krátkodobom horizonte. Na brífingu to…

Hamilton zvažuje pokračovať v kariére aj po skončení budúcej sezóny

0 icon

Londýn 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Giuseppe Cacace)   Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton zvažuje pokračovať v motoristickom seriáli F1 aj po skončení budúcej sezóny. Magazínu Vanity Fair na otázku o jeho budúcnosti odpovedal, že stále je na "misii" získať ôsmy titul, ktorým by sa osamostatnil na čele historického poradia Britský jazdec…

Zoznámte sa s ruským architektom Putinovho ekonomického protiútoku

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Bloomberg/Foto:TASR/AP-Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin)   Prinášame vám článok, ktorý pôvodne vydal Bloomberg, v ktorom predstavil ekonomického poradcu ruského prezidenta Maxima Oreškina. Kremeľský poradca Maxim Oreškin je podľa článku Bloomberg, autorom kľúčových myšlienok ako napríklad plyn za ruble. Kedysi bol vnímaný ako západniar, teraz vedie obranu Keď…

Sulík prezradil, koho si vie predstaviť ako ministra financií, na odchode Matoviča trvá

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   SaS trvá na odchode ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z vlády. Šéf liberálov a rezortu hospodárstva Richard Sulík si na mieste ministra financií vie predstaviť súčasného štátneho tajomníka Marcela Klimeka Minister práce a podpredseda Sme rodina Milan Krajniak považuje za najhorší spôsob rozbitia vzťahov…

Biden je znepokojený z rozšírenia čínskych vojenských cvičení

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Prezident USA Joe Biden je podľa agentúry Reuters znepokojený tým, že Čína rozširuje vojenské cvičenia okolo Taiwanu Čína v pondelok ohlásila nové vojenské cvičenia v okolí Taiwanu, hneď po ukončení predchádzajúcich, čo vyvolalo znepokojenie amerického prezidenta Joea Bidena, píše agentúra. Čínske velenie oznámilo,…

Novinár a režisér Viktor Baroš: Problémy po očkovaní nie sú tabu, budeme o nich hovoriť. Každý z nás by mal v dnešnej dobe odmietnuť návrat totality. Máme moc, tak nemlčme!

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:HSP,Pixabay)   Novinári by podľa jeho slov mali byť pilierom demokracie, novinárska obec má však voči občanom dlh. Nahromadil sa jej počas „pandémie“. Redakcia nezávislých žurnalistov vznikla, aby sa pokúsila vyrovnať misky váh. Už viac ako rok hľadá odpovede na „nepohodlné“ otázky, snaží sa podnietiť  neexistujúcu…

Generálna prokuratúra: “ĽSNS nemá potenciál a príležitosť na politické zmeny ohrozujúce demokraciu.” Kolíková reaguje

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Politická strana ĽSNS nemá reálny potenciál a príležitosť zrealizovať politické zmeny ohrozujúce demokraciu, a teda nehrozí bezprostrednosť rizika pre demokraciu. Vyplýva to zo stanoviska Generálnej prokuratúry (GP) SR k dôvodom nepodania žaloby na rozpustenie tejto politickej strany. TASR ho poskytol hovorca prokuratúry Dalibor Skladan…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke účastníci pred začiatkom festivalu Fontanka v surfovaní na doske po stojačky (SUP) čakajú na rieke Moyka v Petrohrade

Autor: TASR/AP-Dmitri Lovetsky)

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Blíži sa vojna? Vývoj udalosti môže viesť k možnému vojenskému konfliktu medzi Čínou a USA

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Blíži sa vojna? Vývoj udalosti môže viesť k možnému vojenskému konfliktu medzi Čínou a USA Čína sa po odchode predsedníčky Kongresu Nancy Pelosiovej (číslo tri vo vládnej hierarchii USA) z Taiwanu nehodlá uvoľniť. Masívne cvičenie, ktoré Čínska ľudová oslobodzovacia armáda (PLA) začala v okolí…

Slováci chcú v Kanade uspieť, Feneš: “Cítime veľa energie”

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič)   Po tom, čo pre šírenie koronavírusu v zime zrušili MS do 20 rokov, dostali mladí hokejisti druhú šancu. V marci Medzinárodná hokejová federácia IIHF rozhodla, že šampionát sa budú konať v kanadskom Edmontone v auguste. Zmenil sa však menoslov účastníkov, keďže Rusov…

Krajniak: Progresívci, liberáli, červené denníky, keď už principiálne bojujete proti fašizmu, odpovedzte mi na jednu otázku

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak na sociálnej sieti požiadal progresívcov, liberálov, červené denníky, ktoré už principiálne bojujú proti fašizmu, aby mu odpovedali na jednu otázku. Je maďarský Jobbik fašistický? Krajniak zároveň upozorňuje, že slovenskí liberáli podporovali koalíciu s fašistickým Jobbikom.…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Podoljak ozrejmil, kedy Ukrajina začne s Ruskom mierové rozhovory

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Kostiantyn Liberov, screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 20:14 - Dodávky stíhačiek F-16 na Ukrajinu nebudú dodané v krátkodobom horizonte. Na brífingu to…

Hamilton zvažuje pokračovať v kariére aj po skončení budúcej sezóny

0 icon

Londýn 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Giuseppe Cacace)   Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton zvažuje pokračovať v motoristickom seriáli F1 aj po skončení budúcej sezóny. Magazínu Vanity Fair na otázku o jeho budúcnosti odpovedal, že stále je na "misii" získať ôsmy titul, ktorým by sa osamostatnil na čele historického poradia Britský jazdec…

Zoznámte sa s ruským architektom Putinovho ekonomického protiútoku

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Bloomberg/Foto:TASR/AP-Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin)   Prinášame vám článok, ktorý pôvodne vydal Bloomberg, v ktorom predstavil ekonomického poradcu ruského prezidenta Maxima Oreškina. Kremeľský poradca Maxim Oreškin je podľa článku Bloomberg, autorom kľúčových myšlienok ako napríklad plyn za ruble. Kedysi bol vnímaný ako západniar, teraz vedie obranu Keď…

Sulík prezradil, koho si vie predstaviť ako ministra financií, na odchode Matoviča trvá

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   SaS trvá na odchode ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z vlády. Šéf liberálov a rezortu hospodárstva Richard Sulík si na mieste ministra financií vie predstaviť súčasného štátneho tajomníka Marcela Klimeka Minister práce a podpredseda Sme rodina Milan Krajniak považuje za najhorší spôsob rozbitia vzťahov…

Biden je znepokojený z rozšírenia čínskych vojenských cvičení

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Prezident USA Joe Biden je podľa agentúry Reuters znepokojený tým, že Čína rozširuje vojenské cvičenia okolo Taiwanu Čína v pondelok ohlásila nové vojenské cvičenia v okolí Taiwanu, hneď po ukončení predchádzajúcich, čo vyvolalo znepokojenie amerického prezidenta Joea Bidena, píše agentúra. Čínske velenie oznámilo,…

Novinár a režisér Viktor Baroš: Problémy po očkovaní nie sú tabu, budeme o nich hovoriť. Každý z nás by mal v dnešnej dobe odmietnuť návrat totality. Máme moc, tak nemlčme!

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (HSP/Foto:HSP,Pixabay)   Novinári by podľa jeho slov mali byť pilierom demokracie, novinárska obec má však voči občanom dlh. Nahromadil sa jej počas „pandémie“. Redakcia nezávislých žurnalistov vznikla, aby sa pokúsila vyrovnať misky váh. Už viac ako rok hľadá odpovede na „nepohodlné“ otázky, snaží sa podnietiť  neexistujúcu…

Generálna prokuratúra: “ĽSNS nemá potenciál a príležitosť na politické zmeny ohrozujúce demokraciu.” Kolíková reaguje

0 icon

Bratislava 8. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Politická strana ĽSNS nemá reálny potenciál a príležitosť zrealizovať politické zmeny ohrozujúce demokraciu, a teda nehrozí bezprostrednosť rizika pre demokraciu. Vyplýva to zo stanoviska Generálnej prokuratúry (GP) SR k dôvodom nepodania žaloby na rozpustenie tejto politickej strany. TASR ho poskytol hovorca prokuratúry Dalibor Skladan…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Armádny Magazín

V Rusku rastie záujem o vojenskú službu na Ukrajine. Pribudlo vyše 40 dobrovoľníckych práporov

0 icon

Rusko, 8.august 2022 (AM) – V Rusku už bolo vytvorených viac ako 40 dobrovoľníckych práporov, ktoré sa majú zúčastniť vojny na Ukrajine. Dnes o tom píše Kommersant. Podľa publikácie formovanie takýchto jednotiek prebieha v ruských regiónoch od jari, informácie o nich sú zverejnené v médiách a sociálnych sieťach úradov. Názvy práporov…

Väčšina zbraní, ktoré Západ poskytuje Ukrajine končí na čiernom trhu. Švédski inštruktori sa pridávajú

0 icon

Ukrajina, 8.august 2022 (AM) –  Darcovské krajiny nemôžu kontrolovať, či s

Ako Irán predpovedal Gorbačovovu globálnu chybu

0 icon

Rusko, 8.august 2022 (AM) – Rusko sa čoraz viac približuje k Iránu – od riešenia problémov globálnej politiky až po spoluprácu v oblasti letectva – čo opäť prinútilo diskutovať o možnosti rusko-iránskej strategickej aliancie. Táto téma je pomerne stará. A za daných okolností a pri súčasných štátnych úlohách by rusko-iránska aliancia…

Zelensky pripravuje Európe druhý Černobyľ. Ukrajinská armáda neprestáva v ostreľovaní jadrovej elektrárne

0 icon

Ukrajina, 8.august 2022 (AM) – Ukrajinské ozbrojené formácie pokračujú v úderoch na jadrovú elektráreň Záporožie, po včerajších delostreleckých úderoch bolo na zariadenie strieľané z raketometov Uragan. Podľa správy Energodaru sa ukázalo, že v postihnutej oblasti sa nachádza sklad vyhoreného jadrového paliva.   Ozbrojené sily Ukrajiny odpálili n

Izrael zlikvidoval v Gaze veliteľa Islamského džihádu. Vojna s Palestínou pokračuje

0 icon

Izrael, 8.august 2022 (AM) – Izraelské obranné sily oznámili likvidáciu Khaleda Mansura, jedného z vojenských veliteľov skupiny Islamský džihád, v pásme Gazy. Mansur bol považovaný za druhého najdôležitejšieho veliteľa v skupine. Mal na starosti aktivity skupiny v južnej časti pásma Gazy. Taysir al-Jabari, ktorý bol zabitý v piatok, mal na sta

FOTO DŇA

Na snímke účastníci pred začiatkom festivalu Fontanka v surfovaní na doske po stojačky (SUP) čakajú na rieke Moyka v Petrohrade

Autor: TASR/AP-Dmitri Lovetsky)

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali