Valerij Pjakin: „Západ vždy spojovala nenávisť k Rusku. Preto žiadny západný štát nikdy nebude podporovať Rusko“

Moskva, 14. septembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)

 

Vo svojom tradičnom komentári Valerij Pjakin vysvetlil, čo znamená zatvorenie ruského konzulátu v San Francisku alebo jadrové skúšky KĽDR, vysvetlil, prečo „podpindosníci“ v Rusku vreštia tak, ako im rozkázali USA s prebral aj na iné témy. 

Pre našich čitateľov, ako obvyklé, prinášame nielen video, ale aj prepis celej debaty. Preklad do češtiny bol zverejnený, ako vždy, na stránke http://leva-net.webnode.cz. Tento preklad tiež tradične urobila Irena Aneri.

Na snímke Valerij Pjakin

00:20

Jedna z nejpopulárnějších otázek, Valeriji Viktoroviči, souvisí s událostmi v USA. A konkrétně Igor prosí okomentovat oznámení o uzavření ruského konzulátu v San Francisku. Já myslím, že se jedná o další vzkaz rossionské elitě. Soudě podle toho, jak začali zuřivě pálit papíry v ohni rozdělaném ve dvoře, byly z tohoto konzulátu odesílány peníze do fondu Clintonové a z FBI se hned rozhodli provést domovní prohlídku. Soudě podle všeho Trump hledá důkazy, aby zatočili s „liberasty“.

A mimochodem hned po těchto událostech se na Russia Today objevila s odkazem na Ria Novosti zpráva, že Žirinovskij navrhl výměnu ministra zahraničí. Je zde uveden citát: „Mezinárodní problémy přetrvávají a my máme za to, že je třeba uplatňovat tvrdší linii. A čím bych začal být na místě prezidenta? Jako první bych vyměnil ministra zahraničí.“

 

K Žirinovskému se určitě vrátíme, na to nesmíme zapomenout, ale co se týká událostí, ke kterým došlo v USA tento týden, tak víte… Kdyby se ty události nestaly, někdo by si je musel vymyslet. Začíná to být už běžně používaný mem: „Učte se chlapci, jak se to dělá!“

– To už je čtvrtý díl.

– Ano, těch dílů bylo mnoho.

Ty události, ke kterým došlo v USA tento týden, ukazují na to, že se státní elitě nikdy nepovede porazit globalisty. Jednoduše nevědí, jak na to. Jestliže se do něčeho pustí, je z toho jen cargo kult, jako když si domorodci ze slámy postaví letadlo a čekají, že jim jako to opravdové dopraví masové konzervy. Nebo jako když si hrají na výměnu stráží.

 

Co se týká… Hned řeknu, že co se týká toho rozdělaného ohně. Konzulát nemá nic společného s převáděním peněz do Fondu Clintonových, vůbec nic. To se provádí prostřednictvím bankovních nástrojů, stejně jako když se zlaté rezervy nepřevážejí v žádných aktovkách. Jak se objevily informace o jedné jihovýchodní zemi, kde prý si takto její diplomaté ve svých aktovkách odváželi své úspory ze Švýcarska. To jsou samozřejmě pitomosti. Ten kdo vymýšlí takové věci, to v hlavě nemá v pořádku.

 

Konzulát pracuje s doklady a ty se nesmí dostat do rukou cizího státu.

Zde je ta situace taková, že si někdo neuvědomuje, že ta hra se hraje naostro a skutečnost, že ji hráči naostro hrají, je vidět z následujícího. Konzulát pracuje s doklady a ty se ať tak či tak nesmí dostat do rukou cizího státu, neboť souvisí i s občany daného cizího státu, kteří žádali o vydání víza apod. Proto je třeba zařídit, aby se to nestalo. Ani jeden jediný papír z konzulátu, ani jeden, by se neměl dostat do rukou státu, kde se daný konzulát nachází. A co byste udělali, jestliže vás tlačí čas? Nejjednodušší je všechny ty papíry spálit. Z elektronických nosičů se potom dají zase obnovit. Proto ty nadbytečné papíry, všechny ty papíry obsahující nějaké takové informace, co nejsou natolik důležité, aby musely být odvezeny, bylo zapotřebí spálit.

 

No a tak to i udělali a žádnou spojitost s Fondem Clintonových to nemá. A nešlo o varování pro rossionskou elitu. Abyste správně pochopili ty události probíhající teď v USA, musíte se vrátit k celkem nedávné historické události z 20. století, do roku 1927 a útoku…

…britské policie na naše obchodní zastoupení v Londýně. Tyto události mají mnoho společného, ale i jeden zásadní rozdíl. Abyste tomu porozuměli, musíte si uvědomit jednoduchou věc, že USA rozpoutávají tu protiruskou hysterii ke škodě vlastnímu státu, když sami tvrdí, že jejich stát je banánovou republikou, že tuto hysterii nerozviřují ze strachu z Ruska ani proto, že by Rusko znamenalo pro USA hrozbu v tom ohledu, že by jim tam skutečně dosazovalo své prezidenty apod…

 

Důkazy zatím žádné nepředložili. Už rok udržují tu hysterii a nic nedokázali předložit, nic nikde nevyčmuchali. A proč? Protože ti správní kozlové provokatéři vodí dav v kruhu, ten tak vybíjí své emoce a snižuje vnitřní napětí. A situace je taková, že Trump stále více a více přebírá řízení v USA do svých rukou.

Takže se můžeme ptát: Komu je to tedy vše adresováno? Jenže to nepochopíte na základě jakési geopolitiky, v jejímž pískovišti se chlapci mají přehrabovat, ale na základě globální politiky konceptuální ideologické moci. S těmito pojmy je třeba pracovat, protože tu existuje jednotné nadnárodní řízení a z jeho pohledu je „State“ Spojené státy americké a „State“ Russia jedno a to samé, stejně jako „State“ China nebo Germany. Není to důležité. Všichni jsou na stejné úrovni, ale každý z nich plní svůj úkol.

 

Jestliže do Putinova příchodu bylo rozhodnuto, že Rusko bude plnit roli tranzitního státu pro čínskou hedvábnou stezku, a surovinového přívěsku Západu… Pamatujete se na ten slavný výrok Brzezinského?

Nový světový řád bude vybudován bez Ruska, na troskách Ruska a na úkor Ruska? To bylo v plánu.

Jenže přišel Putin a všechno se změnilo. Rusko poskytuje, protože tomu se prostě nedá vyhnout… Ti geopolitici, s těmi svými debilními pojmy civilizace souše a civilizace moře, tomu nemohou nikdy porozumět, co se teď děje. Kde se vzala čínská hedvábná stezka apod. A vyplývá to z toho, že civilizace nemá jinou možnost, jak se rozvíjet. Dopravní technologie po moři jsou již srovnatelné s technologiemi přepravy nákladů i lidí po moři.

 

A rozvíjet se je možné pouze do vnitrozemí, protože tam jsou ještě suroviny, tam se lidé začnou přesouvat, protože veškeré pobřeží je již vybrakováno, všude kam se mohly dostat lodě a něco přepravovat. Teď už se dá pronikat pouze do vnitrozemí. Rusko stejně jako dřív plní úkol tranzitního přepravního teritoria, ale za svých podmínek a žádná hedvábná cesta se bez Ruska vůbec nemůže uskutečnit, jednoduše nemůže. Protože to Rusko drží ten kontrolní balík. Indie si to také uvědomuje, a jako protiváha Číně se účastní budování dalšího tranzitního severojižního koridoru.

 

Rusko se rozvíjí podle vlastních plánů. S ohledem na Čínu, jak jsme již říkali, probíhá přenos centra koncentrace řízení z Velké Británie a USA do Číny, když na jejím území předtím po dobu tří století probíhaly přípravné práce. Celé tři století připravovali Čínu na to, aby se mohla stát územím, na které by bylo možné převést centrum koncentrace řízení. USA plnily roli celosvětového četníka a jim se ta role samozřejmě zalíbila. V USA vybudovali své národní, mám na mysli ty státní společnosti, jako nadnárodní, a teď jim slouží jako chapadla. Také kvůli nim jsou někteří přesvědčeni, že za Clintonovou stojí globalisté. To jsou ty společnosti, které okrádaly celý svět v zájmu státu USA a jeho státní elity. A mohly si to dovolit, protože USA plnily roli světového četníka.

 

Všichni měli své role. Jenže s příchodem Putina se vše změnilo. Putin zamíchal všechny karty. USA a jejich státní elita dobře ví o existenci nadnárodního řízení, se kterým nedokáže navázat přímý kontakt, ale jehož projevy zná a příslušně spolupracuje. Mimochodem u nás je Národně-osvobozenecké hnutí vedené Fjodorovem, také pokusem naší elity navázat kontakt s nadnárodním řízením zosobněným takříkajíc v podobě globálního prediktoru. Oni si reálně jeho existenci uvědomují, ale také se s ním nedokáží spojit.

 

A protože u nás v zemi existuje Koncepce sociální bezpečnosti a existují určité znalosti, je to pro ně o něco jednodušší. Pro státní elitu USA je to těžší, přestože, znovu opakuji, sama sloužila jako jeho nástroj v roli světového četníka. A z jejich pohledu: „Chápeme, proč se rozvíjí Čína. Bude tam centrum koncentrace řízení, které jsme tam již dávno začali přesouvat…“ Mám na mysli, jak to vidí státní elita USA: „My sami jsme začali převádět výrobu z celého světa do Číny, rozvíjet ji a připravovat si tam to území. To vše jsme zařizovali my sami. Ale jak se začalo pozvedat to Rusko? To znamená, že globální prediktor změnil své plány s ohledem na Rusko a nám, státní elitě o těch plánech nic neřekli.“

 

A zde vstupuje do hry konkurenční soutěž. No a státní elita, státní elita se rozhodla soutěžit a dokázat globálnímu prediktoru, že ještě nepatří do starého železa, že ještě dokáží řídit svět, že dokáží přinutit státy k poslušnosti a efektivně řídit podle přání globálního prediktoru. Oni si neuvědomují, že Pax Americana byl odsouzen od samotného začátku, protože normy amerického způsobu života jsou pro planetu zhoubné, to v každém případě. Ale i s tím by se asi USA, tedy americká elita nějak vyrovnala, jen kdyby jí ponechali tu roli světového lídra, toho světového četníka.

 

Jenže nechápou, že dokud jsou světovým lídrem, žije Pax Americana. Jestliže Pax Americana bude odstraněn a všechny státy přeorientovány z amerického způsobu života… Odpoutají-li je od Američanů, kteří již nebudou lídry, tak nemůže přetrvat ani jejich role světového četníka. To prostě nedokážou pochopit. A proto apelují výlučně k nadnárodnímu řízení.

 

Já jsem tu teď připomněl ty události z roku 1927 a je možné říci i z roku 1929, dokud neskončil ten konflikt na čínské východní železnici. Tyto události souvisí s těmi událostmi v Londýně, ale v daném případě nás zajímá něco jiného, ten útok na obchodní zastoupení ve Velké Británii a co se s tím pojí. Naše obchodní zastoupení se prý připravovalo k uchvácení moci a ustanovení světové diktatury. Takto to prohlašovali. A co se tehdy stalo?

Ta věc se má tak, že tehdy státní elita Velké Británie, která také představovala nadnárodní řízení, bylo to přece britské impérium, nad kterým nezapadalo slunce, přihlížela a přibližně věděla, jak byla zorganizována revoluce v Rusku, věděli, že napřed revoluce probíhala podle plánu, ale že od roku 1918, jakmile byl uzavřen Brestlitevský mír s Německem, se jim rozsypalo vše, co bylo záměrem jejich řízení.

 

A to mohlo znamenat jen jedno, že nadnárodní řízení, globální prediktor, změnil cíle rozvoje sovětského Ruska. Opakuji, že to si tehdy myslela státní elita Velké Británie. Oni se chtěli ochránit před dalším rozvojem událostí. Nositelem světové revoluce byla Kominterna a Kim Philby a Cambridgeská pětka vůbec nepatřili k sovětské rozvědce, to byl nástroj řízení globálního prediktoru.

 

Konec impéria.

V Británii byly totiž ty síly Komunistické internacionály, které organizovaly světovou socialistickou revoluci, velice silné. Tehdejší britská státní elita chtěla ochránit sebe i tehdejší světový řád, britské impérium, a nechápala, že britské impérium je již odsouzeno. Už proběhly Anglo-búrské války, což bylo vlastně vyhlášením soutěže na projekt budoucího přebudování Velké Británie, tedy konec impéria. Anglo-búrské války znamenaly zlom, kdy se likvidace britského impéria rozeběhla podle určitého scénáře a už se s tím nedalo nic dělat. Jenže britská státní elita to nechápala, a když viděla, že Sovětský svaz, tedy že jeho prostřednictvím, vlastně přesněji prostřednictvím Kominterny, jejíž základna se nacházela na území SSSR, které mělo být jejím nástupním prostorem k vnější expanzi, znamenají hrozbu pro britské impérium, tak chtěli zajistit bezpečnost sami sobě.

 

A rozhodli se předvést globálnímu řízení, že ještě jsou schopni něco nějak podniknout. To právě kvůli tomu se odehrál ten útok, to právě kvůli tomu potom došlo k těm událostem na čínské východní železnici s následnými ústupky SSSR s ohledem na řízení čínské východní železnice.

No a teď probíhá to samé. Ale ten rozdíl… Co je společné?

 

Zaprvé ty události, ke kterým došlo ve Velké Británii na začátku dvacátého století, a které se odehrávají teď v jednadvacátém století v USA, neměly nic dokazovat žádné státní elitě, byly to vždy náznaky pro globální elitu: „My na to máme!“ Na čem byly založeny? Na nenávisti k Rusku.

 

Západ vždy spojovala nenávist k Rusku. Proto žádný západní… …stát nikdy nebude Rusko podporovat. Ať už se jedná o rok 1927, dnešek, vždy všechny tyto věci…

Ať už Rusku ublíží kdokoliv čímkoliv, na Západě se vždy jen budou smát a mnout si ruce: „Vše je, jak má být. Vždyť jde jen o Rusko, Rusy.“ Když si tedy někdo z naší elity myslí, že se dokáže se Západem dohodnout, tak to se mu nepovede. A zatímco Rusko není žádnou hrozbou pro Západ ani pro západní elity, protože nabízí mírový plán přestavby, mírový plán záchrany civilizace na planetě Zemi, tak ten západní přístup ve vztahu k Rusku i k elitám, které řídí náš stát, vyjádřil v podstatě Chruščov, ten proslulý trockista.

 

Řešení ruské otázky má být řešením kardinálním.

Pamatujte se na tu jeho poznámku, jak řekl: „My máme neshody jen v otázce půdy.“ A když se ho zeptali, v čem ty neshody spočívají, tak odpověděl: „Kdo do ní koho rychleji pohřbí!“

Nebo bratři Strugačtí, kde se preparováním zabýval jak Standartenführer, tak i profesor, který se ale ukázal být rychlejší (a vypreparoval Standantenführera a ne naopak). A v čem tedy spočívá podstata té věci? Dokud tu je Rusko, Západ se nikdy nesmíří s jeho existencí. Řešení ruské otázky je konečnější než řešení otázky původního amerického obyvatelstva – indiánů. Ti mají alespoň rezervace, v našem případě má být to řešení kardinální.

 

Národy žijící na ruském území nemůže potřebovat globální prediktor ani Západ. To už je od samotného počátku to základní zadání, od kterého se globální prediktor navzdory veškeré své spolupráci s námi na záchraně civilizace na planetě Zemi nikdy neodchyluje. Jestliže si tedy někdo z našich patriotů, elitářů myslí, že se na Západě dokáže dohodnout, tak mu to nevyjde. Oni mu naslibují cokoliv, stejně jako například Miloševičovi, stejně jako Kaddáfímu, Saddámu Husajnovi. Jenže naši rossionskou elitu, to neustálé našlapování na stejné hrábě ničemu nenaučilo.

 

Aféra s letem USA na Měsíc

Oni si myslí: „To jen tenhle měl smůlu, tamten neměl štěstí, ale moje dohoda? Ta je postavena na železobetonových základech. A k těm železobetonovým základům. Když odepisovali Sovětský svaz, tak se SSSR podepsal pod tu aféru s letem USA na Měsíc. Pomohlo to snad naší rossionské, sovětské elitě, aby se stala světovou elitou? Oškubali je jako kuře. Takže tohle bylo to společné: nenávist k Rusku a výzva k výše stojícímu řízení. A co je odlišuje?

 

Velká Británie v roce 1927 vypověděla diplomatické vztahy a v roce 1929 zase obnovila.

Ten rozdíl spočívá v tom, že Velká Británie byla přece jen centrem koncentrace řízení a likvidace britského impéria je proces velice dlouhodobý, velice roztažený v čase. A pro boj proti SSSR byly připravovány USA, vůbec ne Velká Británie. Takže v daném případě se Velká Británie dohodla s globálním prediktorem, myslím tím britskou státní elitu, z pozice síly. Oni měli sílu díky své pozici britského impéria, nad kterým nezapadalo slunce a v podstatě dokázali předvést, že SSSR v jeho tehdejší podobě představoval určitou hrozbu pro plány globálního prediktoru na přestavbu světa. A vezměte si to, v roce 1927 vypověděli diplomatické vztahy a v roce 1929 je bezprostředně před začátkem událostí na čínské východní železnici zase obnovili.

 

V roce 1929 došlo ještě k jedné události. Trockisté prohráli boj, diskusi o odborech v SSSR a Trockého poslali do Alma-Aty, a potom ho vypověděli ze země. Oni tedy potřebovali urychleně obnovit diplomatické vztahy. To znamená, že ta varianta s izolací jim nevyšla ani tehdy. Z pozice síly! A co probíhá dnes?

 

Všechno se v USA absolutně hroutí.

USA jsou v přepětí. Průmysl jako takový nemají, armádu jako takovou nemají, protože je roztroušená po všech koutech, a zatímco tehdy ve Velké Británii v minulém století byla elita ať už státní či globální jednotná ve vztahu k Velké Británii a celému světu… Měli společné základní představy až na to, že jedni byli do toho, co se děje v SSSR, v sovětském Rusku zasvěceni, a druzí do toho zasvěceni nebyli, proto začali trojčit. …tak v USA vidíme absolutní rozkol. Je tam prakticky dezaktivovaná celá řídící vertikála. Všechno se tam absolutně hroutí.

 

Ta situace je teď taková… že USA v podstatě nemají globálnímu prediktoru co nabídnout. A tak do toho šly vabank. Když se teď podíváte na to, co se děje, je možné konkrétně dojít k jednoduchému závěru, že USA s využitím toho mechanismu útoku na naše diplomatická zastoupení od samotného začátku šláply na hrábě a od začátku začaly prohrávat. Oni nemají… Tedy lépe řečeno, mají jednu jedinou šanci ze sta v této situaci vyhrát. A co je to za šanci? Je to ta šance, která by jim umožnila realizovat řízení na základě vlastní infrastruktury, na základě své vlastní agentury v řízení.

 

Jinak řečeno, jakmile by Rusko odpovědělo symetricky na tuto výzvu, tak by prohrálo. Okamžitě a bezvýhradně. Jakmile by Rusko udělalo to, co požaduje Žirinovskij, který teď hysterčí, nebo Kalašnikov z KPRF, který vyvádí úplně stejně, že je třeba bránit zájmy, tak by Rusko okamžitě prohrálo. Řeknu ještě více. Kdyby tohle USA udělaly ve vztahu k jakémukoliv jinému státu, jakémukoliv!  Třeba takového státu jako Itálie, Španělsko, Francie, Německo, jakémukoliv státu, tak i v tomto případě by měly šanci vyhrát, tedy ne šanci, ale jasně by vyhrály a všechny postavily do latě, pouze v tom případě, kdyby jim odpověděli symetricky.

 

A jestliže jim neodpoví, na určitou dobu se odmlčí, tak se rozsype řízení USA. Jednoduše se začne bořit. A to z jednoho jednoduchého důvodu, že USA tím předvedly, jak je normální dohoda s nimi nemožná, a také svou nezpůsobilost. No a na základě této skutečnosti se bude plánovat veškeré řízení ve světě jak společenskými hnutími, tak i státy. Od USA se budou všichni odtahovat, aby si sami zajistili svou bezpečnost. USA se jako stát hroutí.

 

No a v případě adekvátní, tedy ne adekvátní, ale symetrické odpovědi, získají USA okamžitě možnost využít svůj starý řídící mechanismus, ty své četnické páky, a postavit do latě Evropu i Rusko a zlomit řízení uvnitř Ruska. A přitom stačí ten úder jen vydržet, jen ho vydržet. Víte, v tomto ohledu je velice zajímavá jedna Vysockého píseň o sentimentálním boxerovi.

Pamatujete se na ni? „Úder, úder, další úder a teď? Boris Butkejev (Krasnodar) použil zvedák…“ A jak to bylo na začátku? „Přemýšlel Butkejev, mám slabou čelist, a žít se chce, vždyť život je tak pěkný…!“ A dále to pokračuje: „Z tribun se ozval pískot a křik: Dobij ho, je to zbabělec!“

 

To bylo jako na toho druhého boxera, který se odmítal z Butkejevem bít. A tak mu Butkejev řekl: „Unavil ses, ty podivíne? Tak si odpočiň. Ale on mě neslyšel a zadýchaně přemýšlel, že žít se chce, a život je tak pěkný. A potom mě udeřil, raz, dva tři a sám se vyčerpal. Rozhodčí mi potom pozvedl ruku, kterou jsem ani nepoužil. Ležel potom Butkejev a přemýšlel, že život je pro někoho pěkný a pro druhého na nic.“

 

Tady je to matrice. Nesmíte se vrhat do boje za cizích pravidel. A tím spíše to platí pro takový silný stát, jakým je Rusko, které má zdrojovou stabilitu. Rusko má ohromný potenciál, který mu zajišťuje tu stabilitu a je třeba jen vydržet ten útok. Jestliže ten útok vydržíme, USA se zhroutí. USA si to uvědomují, a proto své agentuře tady u nás, naší státní elitě dali rozkaz, aby dosáhli od Ruska za každou cenu symetrické odpovědi, za každou cenu. A co se děje?

 

Včera na všech kanálech pískání a řev všech „patriotů“: „Lavrov nezvládá svou funkci! Lavrov to, Lavrov ono. Pryč s ním!“ A Žirinovskij je iniciátorem toho všeho. A proč? Protože to plně odpovídá požadavkům USA. To Lavrov jim stojí v cestě, ten politik a diplomat, který je tak vyrovnaný, profesionální a ve svém jednání sebejistý. Lavrov to samozřejmě všechno chápe, dokáže si to spočítat. Jakýkoliv normální člověk musí chápat, že USA svým jednáním poškodily jen samy sebe. Když jim teď neodpovíme, tak se jejich další řízení ve světě rozsype. A začne se sypat velice závažným způsobem.

 

Jen si to vezměte. USA samy porušily pravidla diplomatické nedotknutelnosti před celým světem, cožpak potom všem mohou ještě doufat, že jejich diplomatická zastoupení v celém světě zůstanou nedotknutelná? Zapomněly snad na Egypt a Libyi v roce 2012? V Libyi jim zavraždili velvyslance a v Egyptě obsadili velvyslanectví. Zapomněly na Írán, kde jim studenti obsadili velvyslanectví? Zapomněly na to, že jim filipínský prezident Duterte neustále vyhrožuje? Zapomněly, jaký je vztah k Američanům na celém světě? Nezapomněly.

 

Podpindosníci v Rusku teď vřeští tak, jak jim bylo USA přikázáno.

Ale USA na to vůbec neberou ohled, protože doufají ve zpětnou symetrickou reakci. Daly přece svým podpindosníkům rozkaz a ti teď vřeští tak, jak jim bylo přikázáno. Potřebují dosáhnout symetrické odpovědi. A vypovídá to snad o tom, že by státní elita hodnotila vliv prostředí adekvátním způsobem? V žádném případě! Protože napřed by si museli zajistit politickými a diplomatickými metodami, že bude následovat symetrická reakce a až potom by přistoupili k akci. Napřed by musel být proveden informační útok a plná příprava.

 

A jak to teď vypadá? „My začali s útokem, a vy nás teď podpořte, ať nám to vrátí.“ Jenže takto jim to nemůže vyjít!  A že jim to nevychází, je ukazatelem toho, že řízení světových procesů se ze strany USA hroutí. Oni dobíjejí sami sebe. Přitom se sami obrátili ke globálnímu prediktoru: „Jen se podívejte, co umíme, teď to uvidíte.“ Jenže nic neumí, všude se jen blamovali. My jsme to v klidu strpěli. Správně jsme s tím vším šli k americkému soudu, takže tím diskreditujeme další jejich instanci.

 

A v tomto dějinném okamžiku si připíšeme skvělé vítězství na diplomatickém poli, které nám nedokáží vyrvat žádní Kalašnikovové, žádní Žirinovští. Ti podpindosníci! V podstatě se všichni podpindosníci pěkně projevili. Ano, všichni, kteří vyžadují tvrdé odpovědi, ti jsou všichni proti Rusku, ať už si to přejí či ne.

 

Ten příklad z Velké Británie z roku 1927 jsem neuváděl jen tak pro nic za nic. To byla také výzva k vyššímu řízení. A také fakticky… A oni si to mohli dovolit z pozice síly a stejně se jim to nepovedlo. Jen si to vezměte, jak si globální prediktor naplánoval odstavování britského impéria, tak to také probíhá. Ano, tamti politici získali své zadostiučinění, vše se jim zdálo být v pořádku: „Opět jsme u řízení, Hitlera poštveme proti Rusku…“

 

33:45

Zdálo by se, že jste v těch otázkách a odpovědích z Krymu tu situaci s KLDR vysvětlil, ale stejně nám přicházejí další otázky. Teď došlo konkrétně ke dvěma událostem v průběhu čtyř dnů, kdy jsme se dozvěděli dvě zprávy. KLDR vystřelila raketu směrem k Japonsku a vydala prohlášení o výrobě vodíkové bojové hlavice. Jak byste ty události okomentoval?

 

To je také zajímavá událost. KLDR vystřelila raketu, která poprvé přeletěla Japonsko a spadla do Tichého oceánu. No a stalo se to poté, co bylo ohlášeno, že do KLDR byly dodány ukrajinské raketové motory. Jak jim dříve létaly ty vystřelené rakety? Do výšky a dolů, a dopadaly blízko. To znamená, že výpočtem bylo možné zjistit, kam dolétnou. Teď ji tedy vystřelili přes Japonsko. A zde jsou velmi zajímavé takové jednotlivé okamžiky.

 

První taková věc. Ta raketa prý letěla ve výšce 550 km. Japonsko prohlásilo, že pro ně neznamenala hrozbu, a proto ji nesestřelilo. A tady mě napadá otázka: „A máte vůbec potřebnou pistolku?“ Že prý se rozhodli ji nesestřelovat. Výška 550 km, to už je vesmír. Jenom pro příklad, Mezinárodní vesmírná stanice se pohybuje ve výškách 400-415 km. Občas dosahovala i výšky 417 km, a to díky našim nosičům raket, které ji na tu orbitu pozvedly.

Zatímco ty jejich Shuttly dosahovaly podle mě výšek pouze 380 km, 330-380 km, v tomto intervalu se pohybovaly díky vlastním motorům, a díky tomu, že je vynášel Shuttle. Protože Shuttle je výš

vyzvednout nedokázal.

 

Je spolehlivě prokázáno, že vesmírné objekty dokáže sestřelovat Rusko. To nepopírá nikdo. Jakoukoliv družici, která se nám ve vesmíru nebude líbit, můžeme s klidem rozprášit ve vesmíru. Také existují údaje, které ovšem nejsou faktologicky potvrzené, pouze mediálním tvrzením, že to dokážou USA, které musí létat na NAŠICH RAKETOVÝCH MOTORECH!

 

Velice záhadné cvičení prováděli Číňani, kteří prý dvakrát sestřelili vesmírné družice, ale objektivně prokázáno to také nebylo. Prostě jen musíme věřit jejich slovům gentlemana, nic jiného nezbývá. Hypoteticky řečeno tedy existují tři státy světa, které dokáží sestřelit objekt ve vesmíru. A tato raketa prý proletěla 550 km nad Japonskem. Jenže dokonce i jen prostředky protiletecké obrany schopné zachytit takové rakety má jen Rusko. Takže mluvit o tom, že prý se někomu někoho zželelo apod., je směšné.

 

To znamená, že bylo opět přímo před našima očima rozehráno divadlo jenom kvůli tomu, aby to mělo společenskou odezvu. KLDR přece říkali, aby nic nepodnikala a ona stejně neposlechla. No a teď bum, bum, prý ještě otestovala termonukleární bombu. Když přišly první takové zprávy, tak se ukázalo, že Korejci jsou ti nejlepší horníci na celém světě. Ten nejhlubší důl na světě je v JAR v hloubce 5000 m, 5 km. Nejhlubší vrt je u nás. Je hluboký 12 000 m, ale je to vrt! A Korejci prý vyhloubili šachtu hlubokou 10 000 m, tedy 10 km. Tam prý provedli ten test, v důsledku něhož došlo ke dvěma otřesům.

 

A dále se již ta prohlášení začala rozcházet. Napřed prý šlo o objektivní pozorování v hloubce 10 km. Potom USA prohlásily, že šlo o povrchový výbuch. Potom Japonsko prohlásilo, že se to odehrálo v hloubce 1 km. Takže těch 10 km všichni začali rychle zamlouvat. A proč vůbec mluvili o těch 10 km? Protože seismologové tvrdí, že podle seismografů k žádnému výbuchu nedošlo, že šlo o zemětřesení s epicentrem, tedy s centrem tohoto zemětřesení v hloubce 10 km, a že došlo ke dvěma otřesům. To proto, že zhroucení skalní dutiny při výbuchu bomby, toho náboje nevyvolá takový otřes. Je značně menší, než dotřes, sekundární otřes při zemětřesení.

 

A jak probíhaly ty reakce? Napřed světová média informovala o tom, že Korejci otestovali vodíkovou bombu, a potom teprve Korejci potvrdili: „Ano my ji testovali.“ Ty reakce proběhly v opačném pořadí. Nebyli to Korejci, kteří by jako první ohlásili, co provedli, o čemž by následně informovala média, ale naopak. Jak to tedy bylo?

Došlo k otřesům, k zemětřesení: „Ó, my máme v plánu pozvednout image Severní Koreje, jak se musí bránit, jak čelí USA, že disponuje takovými náboji.“ Potom se spojili s vedením Koreje, které to už jen v pohodě potvrdilo a dodalo potřebné fotografie, jak si Kim Čong-un prohlíží daný náboj s proudnicovým krytem, který může být dopraven až na území USA. K čemu je to všechno v podstatě dobré?

 

Kvůli vyvolání pozdvižení. Co se tedy děje? Koreu, Severní Koreu spojují s Čínou. Čína musí to, Čína musí ono. Sama Čína vydává mnohoznačná prohlášení a světové společenství, které je vybuzeno, příslušně reaguje. A jak v podstatě správně řekl náš gosudar, ta situace vojenské řešení nemá, pouze politicko-diplomatické. A to je přesně to, co je cílem globálního prediktoru. Čeho chtějí dosáhnout? Světové společenství se dohodne, zatlačí na USA, které aby se postaraly o svůj blahobyt, o svou bezpečnost dodají Severní Koreji potraviny, ta utlumí svou válečnou horlivost a roli ručitele toho všeho sehraje Čína, která tak získá další body.

 

Celý svět je srozuměný s těmito jejími zásluhami a s tím, že Čína začíná řešit a řídit určité světové procesy spojené s likvidací té severokorejské hrozby. Je to absolutní divadélko.

– Přesněji pokračuje.

– Ano, pokračuje.

Tam nedochází vůbec k žádným nečekaným krokům. Všechno se to opakuje jako ohraná deska. Jenom se zvyšuje délka doletu rakety, síla testovaného náboje, takže…

 

42:34

K dalším otázkám, Alisa Novickaja píše: 24. srpna televizní kanál Dožď zveřejnil exkluzivní rozhovor Kurta Volkera, ve kterém mluvil o tématech probíraných na setkání se Surkovem. Podle Volkerových slov jednali o otázce návratu Donbasu pod ukrajinskou jurisdikci a o stažení „ruských“

vojsk z regionu. Zvláštní představitel státního departmentu Volker byl po setkání se Surkovem spokojený. Podle Volkerových slov se strany dohodly „najít východisko ze situace“. Citát: „Došli jsme k jednotnému závěru, že status quo nikomu nic dobrého nepřinese“, řekl Volker. „Bylo by to špatné jak pro Rusko, tak i pro Ukrajinu i obyvatele Donbasu. Musíme najít východisko z této situace, která je pro lidi tak tragická. Zemřelo již 10 tisíc lidí, milióny lidí byly nuceny opustit své domovy, mladí ruští vojáci zahynuli ve válce na Ukrajině. To je absolutně nepřípustné.“ Konec citátu.

Valeriji Viktoroviči okomentujte, prosím, zda takto Surkov de facto přiznal účast Ruska ve válce na Donbasu? Nebo se státní departament pokouší vydávat své přání za skutečnost?

 

Tak především malá ironie: Ten Volker si naběhnul a o své místo určitě přijde. Vždyť kolik lidí už přišlo o své místo jen kvůli setkání s ruským velvyslancem? A on se setkal přímo s člověkem z blízkého gosudarova okolí. Tajné setkání a ještě o něm žvaní. Státní elitě prostě nezbyde než ho propustit.

 

No dobrá, necháme vtip vtipem, ale ta situace je pro USA dost truchlivá. Přicházejí o své řízení Ukrajiny a předat její řízení Evropě také nemohou. A tak jsou nuceni říkat, že jsou pro všechno dobré a proti všemu špatnému, že válka je špatná. Ale kdo tu válku na Ukrajině rozpoutal? USA! Na nich záleží, zda přistřihnou křidélka kyjevské bandě, aby žádná válka na Ukrajině nebyla. To Volkerovo prohlášení o přítomnosti ruských vojsk na Donbasu je ta motivační část, která má ospravedlnit přítomnost a vměšování se USA do vnitřních záležitostí Ukrajiny, a že mají v úmyslu dodat smrtící útočné zbraně.

 

Jak ale dnes Putin řekl v Číně, tak Luhanská a Doněcká republika mohou začít dodávat zbraně, kterých se zmocnily a nakoupily od kyjevské bandy, do problémových regionů těch, kteří budou dodávat Ukrajině zbraně, tedy kyjevské bandě. USA dodaly zbraně kyjevské bandě, aby jim dělaly problémy, a co brání Luhansku a Doněcku dodat zbraně tam, kde to zase bude znamenat problémy přímo pro USA? Cožpak mají málo základen, které jsou roztroušeny po celém světě? A všude jsou ty jejich základny v podstatě v obležení.

 

Zatímco naši vojáci v Afghánistánu si mohli v klidu zajít nakoupit do obchodu, tak Američané musí kvůli koupi balíčku cigaret zorganizovat přímo vojenskou akci, když se pokusí opustit své obranné zdi. Všichni mají snahu je zabít, jak vojáci vládní armády, tak i obyčejní lidé. To asi kvůli jejich laskavému přístupu k lidem. Jednou rozbombardují pohřební průvod, podruhé zase svatební kolonu. To jsou takové jejich dárečky, takto asi vyjadřují svoji soustrast. Ten vztah k Američanům je velice napjatý a teď ještě ta věc s naším konzulátem.

 

My teď nemáme vůbec žádný zájem na tom, abychom spolupracovali s USA při zajišťování bezpečnosti jejich velvyslanectví například někde v Jemenu. Co je nám do toho? Sami jste si to vykoledovali, sami jste vytvořili situaci, kdy vás místní obyvatelstvo nenávidí, tak co my s tím? Nám také děláte jen samé problémy a potom doufáte, že k vám přilezeme s prosíkem po kolenou? Prý připojte se k sankcím proti Koreji a Íránu, přitom nás USA samy do těch sankcí zahrnují. No není to debilita? Z hlediska normálního člověka ano, ale z hlediska podpindosníka je všechno jak má být.

 

Rusku dělají zle a ono by navzdory tomu mělo bránit zájmy USA ještě horlivěji. A když nebrání zájmy USA, tak Rusko neplní své poslání, přece má být pro USA jeho surovinovým přívěskem a bránit jeho zájmy. Takto přemýšlejí podpindosníci. Ale teď si představte, jak by to vypadalo, kdyby všichni ti podpindosníci začali vykřikovat, že musíme v něčem spolupracovat s USA? Sami sebe by prozradili, takže jsou nuceni hrát si na zaryté vlastence a z této pozice požadovat, aby se Rusko vzdalo.

 

Trochu jsme se vzdálili té Ukrajině. Volker v podstatě nemá, co by řekl, proto jede podle té staré ohrané desky. My jsme pro mír, my chceme na Ukrajině mír, ale USA ho tam nechtějí, mají v úmyslu dodat tam další zbraně. A přitom doložit důkazy o přítomnosti naší armády nikdo není schopen. Čeljabinský meteorit letěl sekundy a viděly ho stovky lidí.

– Tady se války prý účastní celé jednotky…

– Mají nad Ukrajinou své družice.

…jaká prý to tam byla ta burjatská jezdecká potápěčská divize, která prý celá zahynula? Nebo prý Altajská tanková milice. Vždyť co si tam ještě všechno navymýšleli, aby to všem věšeli na nos? Jenže tam není nic, a jak to ve výsledku dopadá? Existuje jediný legitimní právní nástupce ukrajinské státnosti a tím je Doněcká a Luhanská republika. To je vše, žádní další legitimní právní nástupci Ukrajiny neexistují.

 

Fašistický státní převrat mele z posledního bez ohledu na veškeré to úsilí vynakládané USA. A že byl Volker po té schůzce se Surkovem spokojený? To říká on, my nevíme, zda byl nebo nebyl spokojený z jednoho jednoduchého důvodu, že Američané vždy tvrdí, jak je všechno skvělé, přestože reálně už šlo všechno do kytek. A co by mohlo vyvolat jeho spokojenost?

 

Evropa nedokáže Ukrajinu převzít a Rusko nesouhlasí s jejím rozdělením, ať už takoví jako Žirinovskij vykřikují cokoliv, kteří by ji rádi viděli rozdělenou, aby se zachovala ta banderovská líheň a válka mohla pokračovat donekonečna. Přesně tohle přece požaduje Žirinovskij, jenom to nevyslovuje nahlas. A vůbec vždy když Žirinovskij otevře ústa, tak se z nich lijí jen pomluvy a špína na Rusko. Vždy! Bez výjimky! Proč ho považují za patriota? Žirinovskij i všichni podpindosníci jsou čitelní, ti doufají, že státní elita v USA přece jen dosáhne nějakého revanše a oni si uchovají své postavení, protože když…

A Žirinovskij, ten je vůbec odsouzen k názornému trestu jako odstrašující příklad pro naši takzvanou „elitu“, protože my žádnou elitu nemáme, absolutně žádnou.

 

Tak k té Ukrajině. Ukrajina je pro USA jako kufr bez držadla, těžko se nese, ale zahodit ho je škoda a ani to nejde, nejraději by ho předali Evropě, jenže to nejde. A vnutit ji Rusku takovým způsobem, aby hradilo všechny náklady spojené s existencí Ukrajiny, zatímco sama Ukrajina by dál pracovala pro zájmy západní Evropy, která stojí proti Rusku a dál v duchu jejích hodnot „zabíjela Rusy“, to by pro ně bylo optimální variantou. A jestliže měl Volker skutečně dobrou náladu, tak může být přesvědčen, že se jim ten státní převrat v roce 2018 povede.

 

To Američané z Dmitrije Olegoviče Rogozina od začátku dělají vlasteneckého kandidáta na prezidenta.

Tím spíše, že ten předvolební boj, přestože je neformální a vázaný na mimořádné okolnosti, kdy bude najednou zapotřebí prezident vlastenec, již začal. Dmitriji Olegoviči Rogozinovi dělají maximální reklamu. A co ten Dmitrij Olegovič Rogozin udělal pro svoji vlast dobrého? Kosmodrom Vostočnyj? Pod co se to tam podepisoval? Nevěděl to? Je snad slepý? Nezavolal tam vyšetřovatele, což byla jeho povinnost. Američané se do něj takticky začali strefovat, jen si vzpomeňte, jak zakázali přelet jeho letadlu přes Rumunsko. To Američané z něho od začátku dělají vlasteneckého kandidáta na prezidenta a starají se mu o reklamu. Už s tím začali, takže je zcela možné, že se Volker po rozhovoru se Surkovem rozhodl, že se státní převrat zdaří.

 

To je vše, co k tomu mohu říci. Nevím, co tam řešili, ale radovat se nemají z čeho. Ukrajina stabilně přechází pod řízení, řekněme to takto, pod jurisdikci ne pod řízení Ruska, ne Evropy ani USA, ale jmenovitě pod ruskou jurisdikci, protože jí ani nic jiného nezbývá. Jenom to všechno probíhá pomalu, krok za krokem, zde by byl spěch k ničemu. A mimochodem v samotných USA ochránci práva vystoupili na podporu naší novinářky. Ano, a skutečnost, že se USA již plně vzdávají a zbavují Ukrajiny, je vidět z kroků Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU). Jakékoliv tajné služby jsou vždy jen relativně vlastenecké a jen relativně stojí za svým státem, což bylo vidět i z jednání KGB.

 

KGB přece Sovětský svaz nezachránila, navíc se jeho rozkladu a tvorby oligarchů přímo účastnila, těch, které do funkce oligarchů jmenovali Američané. Velice zajímavé „vlastenectví“, že? SBU je filiálka FBI a částečně CIA. A najednou SBU unese novinářku, a potom jí vyhostí takovým způsobem, že to vyvolá tak velký skandál, že i američtí ochránci práv to odsoudili. Mezinárodní novinářské organizace to odsoudily, OBSE to odsoudila!

 

Takže se musíme ptát: Stálo to tomu „státu“ za to? Ukrajina je stát v uvozovkách, ale přece jen si hraje na právní stát a teď díky tomu všemu najednou získává image v podstatě fašistického státu, kde je nezákonná vláda, která by měla být podle všech norem barevných revolucí svržena, protože je v každém případě nelegitimní. To znamená, že ve způsobu obecné prezentace v západním tisku se Ukrajina pomalu začala přesouvat z jedné pozice do jiné. A do toho ještě ta iniciativa šéfa SBU, aby zakázali politikům, politologům a vůbec všem veřejným činitelům jezdit do Ruska. No to je přece něco! Perfektní demokratický stát! Je připravován vnitřní výbuch a hlavně, Ukrajina je diskreditována na mezinárodní úrovni úsilím samotné SBU.

 

Vše tedy probíhá tak, jak má a jen to hraje na ruku Rusku, výlučně Rusku. Protože znovu opakuji, že Evropa není schopna převzít Ukrajinu pod svou jurisdikci, protože by se jí zalkla. Je už příliš přeplněna migranty.

 

55:43

K dalším otázkám. Arsen Ahmedov se ptá na situaci okolo muslimů v Barmě a Myanmaru. Ale spíše asi na ten Myanmar. Co se to tam děje? A proč celý svět mlčí a pouze Erdogan a jeho ministr chtějí do té situace zasáhnout? A proč mlčí náš lídr o této genocidě muslimů?

 

Ale to přece není pravda. Celý svět nemlčí. Celý svět udělal určitou dramatickou pauzu a po ní se rozhodl zasáhnout. A ty události jsou tam takové, že to vše souvisí s problémem energetické zajištěnosti Číny. Čína potřebuje plyn a ropu a potřebuje plynovod a ropovod vedoucí přes území Myanmaru, proto je tam nezbytná přítomnost čínských mírotvorných vojsk, aby ten stát převzaly pod svou kontrolu. Jen kvůli tomu se rozběhl celý tento proces.

 

56:46

A ještě jedna otázka. Ve svém minulém pořadu jste mluvil o našich lehkých atletech, kteří se účastnili mistrovství v lehké atletice pod neutrální vlajkou, a řekl jste o nich, že to jsou zrádci.

– Ano, bezesporu.

To je velice podivné. A 30. srpna se objevila následující zpráva. Naši lehcí atleti nejenže zůstali bez své vlajky, ale i bez peněz. Ruští sportovci, kteří se účastnili mistrovství světa v lehké atletice pod neutrální vlajkou, nedostali své prémie za účast v soutěži. A kromě toho, jak řekl zasloužený trenér Ruska Jevgenij Zagoruľko, nebyly dosud uhrazeny náklady doprovodu ruských lehkých atletů za letenky a ubytování.

– Ale to je jejich problém.

A je zde uveden citát. Vy jste řekl, že jsou to zrádci a sám Jevgenij Zagoruľko říká následující: „Doufám, že se ten problém nějak vyřeší a pravda zvítězí, protože jinak to dopadá tak, že máte jít do války, ale patrony si musíte nakoupit za své.“

 

No, to je něco. Tím rovnou také začneme. Válka je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních energetických a lidských zdrojů. Je to komplex opatření, nejsou to jen samotné válečné akce. Ty probíhají v případě horké války, všechno ostatní patří k metodám vedení chladné, informační války, kam patří i profesionální sport. Ať už k němu mám jakýkoliv vztah, tak nemohu nebrat ohled na jeho existenci v současném světovém zřízení a ve formách řízení států a národů. Sport přestal být po pádu SSSR čistě sportem a stal se z něho čistě politický nástroj.

 

Když je zapotřebí pozdvihnout autoritu nějakého státu, tak jeho sportovce vyzdvihují, najednou všude vyhrávají, když je naopak zapotřebí nějaký stát znemožnit, tak je to naopak. Proto také naši fotbalisté nikdy v soutěžích nevyhrávají. A jestliže budeme pokračovat s přirovnáním jednání sportovců k válce, tak tu máme profesionální armádu. Jestliže není právě válka, tak je v době míru vydržování armády velice nákladnou záležitostí, je to velice drahé pro jakýkoliv stát. Proto se také všechny státy tyto své náklady snaží optimalizovat, ale nikdo se armády jako takové nevzdá, protože kdyby to udělaly, tak přijde okamžik, kdy nebude mít kdo ten stát bránit.

 

Profesionální sport je to samé. Stát vydržuje profesionální sportovce na své náklady, aby na bojištích informační, studené války bránili zájmy SVÉHO STÁTU!

Aby zazněla státní hymna, když vyhrají první místo. Aby stáli na stupních vítězů i jako druzí a třetí, aby soutěžili jménem svého státu, státu, který zastupují, aby tak upevňovali jeho autoritu.

– Aby tam visela jeho vlajka.

– Když si za Velké vlastenecké války část profesionálních vojáků řekla: „Ježíš, vždyť mě tu mohou také zabít!“, a přešla na stranu vítězů, jak se jim tehdy zdálo, tedy na stranu fašistického Německa, tak to hodnotíme jako zradu. Říkáme, že to jsou vlasovci, zrádci své vlasti.

 

A proč bychom měli mít jiný vztah k profesionálním sportovcům, kteří soutěžili pod neutrální bílou vlajkou? Kteří demonstrativně plivli do obličeje lidem, kteří je živili? Státu, který je brání? Za koho soutěžili? Za neutrální? Tak ať je ti neutrální také platí. Když jste přeběhli na druhou stranu, tak chtějte všechny své honoráře od nich. Ano, my jsme do vás investovali, my jsme se ve vás spletli, ukázalo se, že jste zrádci, a ještě to chcete zaplatit? Investovali jsme i do svých vojáků, ze kterých část přešla na stranu fašistických agresorů, i tito také přešli na druhou stranu.

 

Dokážete si představit situaci, kdy skončí válka, ve které jsme zvítězili, a vlasovci přijdou ke Stalinovi a řeknou mu: „Poslyš, my jsme přece vlastenci. Přiznej nám důchody jako účastníkům války.“ To snad ani není možné, ti špinavci, kteří demonstrativně zradili svou vlast…?!

To díky nim. Našemu státu plivou do tváře a říkají nám, že jsme otroci, že jsme úplné nuly. A proto vám zakážeme účast v olympijských hrách. Ta McLarenova komise, ano? Ta si klidně prohlásí, že tu máme státní doping a všichni se rozeběhli pod bílou vlajku na olympiádě.

 

Teď ta McLarenova komise prohlašuje, že tu žádný státní dopingový systém nemáme, všichni ho užívali individuálně. Ale mnozí si přece pospíšili, aby našemu státu plivli do tváře, protože: „Ach moje sportovní forma se vytrácí, příště se mi to nemusí povést!“ „Napřed mysli na svou vlast a teprve potom na sebe“, zaznělo v sovětské písni. Nepracují, dělají jen to, co je baví, a stát je plně vydržuje. Když potom ten stát potřebuje, aby ho podpořili na bojišti studené informační války, ve formátu profesionálního sportu, tak prohlašují: „Já státu nic nedlužím! To stát je povinen mi platit za mé medaile získané pod neutrální vlajkou. Já jsem demonstrativně plivl do tváře státu i lidem a stát je teď povinen mi za to ještě zaplatit!“

 

Jaké zvrácené vědomí to musí mít? Soutěžil jsi pod neutrální vlajkou? Tak táhni a od státu víc nic nečekej! Ano, naše výdaje jdou na výchovu normálních vlastenců a normálních sportovců. Od nás už nic nečekej, žij si kde ti libo. Jsi světoobčan. Chceš-li žít a trénovat tady u nás, tak prosím, najde se, kdo tě za peníze bude trénovat, ale vydělej si na to sám. Žij za své peníze, kde ti libo, u nás nebo za hranicemi. Ale od státu už nic nečekej, s tebou jsme skončili. Nikdo nám nebude plivat do tváře, a říkat, že jsme otroci, kvůli takovým jako Šubenkov, kteří plivli do tváře našemu státu a soutěžili pod bílou vlajkou.

 

Jsou to špinavci, ať táhnou! Přitom je známo, že několika sportovcům za jejich neúčast na olympiádě v Riu, zaplatili 4 milióny rublů. Ano, bez ohledu na to, zda by tam vyhráli nebo ne, to přece není důležité. Nemohl jsi soutěžit, tak dostaneš peníze a za co? Chápete? Je to stejné, jako když máte armádu, probíhá cvičení, přesouváte se a nazrává válečný konflikt. Armádu uvedou do pohotovosti a konflikt se vyřeší diplomaticky, tak je armáda zase stažena. No a potom všem vojákům přiznají výplatu jako účastníkům válečných akcí. Byly válečné akce? Nebyly. Tak za co?

 

A těmhle to zaplatili a ještě je jim to málo a plivou, dál plivou státu do tváře. Dál pomáhají snižovat autoritu našeho státu. Kdo nás bude brát vážně, když máme takové sportovce? Jakou bude mít Rusko autoritu? Žádnou autoritu mít nebude, protože Rusko je přece možné ponižovat, je možné na něj plivat, otírat si o něj své boty, stejně se připlazí a budou prosit: „Já bych chtěl soutěžit alespoň pod bílou vlajkou. Já jsem přece celý váš, já jsem stejný buržoust. A co je mi do Ruska? Co je mi do toho, že mě vychovalo, podporovalo, dávalo mi peníze? Udělali ze mě sportovce, ale já mu přece vůbec nic nedlužím.“

 

Když nám nic nedluží, tak ještě jednou říkám, ať tedy táhnou. Pryč ze státního systému. Ať si žijí a trénují, kde chtějí a za co chtějí. S ruským státem ale už nemají nic společného. Takový postoj je třeba k nim zaujmout, to je spravedlnost. Když šli bojovat na druhou stranu proti Rusku, tak ať si patrony kupují za své! Když jim je nekoupí jejich páníčkové, kvůli kterým se tak hnali soutěžit. Proč své nároky vznášejí k Rusku? Víte, když vás ve fašistickém Německu zastřelili, tak někdy účet za použité patrony dostala rodina popraveného.

 

A jak si to tedy představují, že plivnou do tváře Rusku a ještě za to od něj dostat odměnu, protože takto jim to slíbil jejich páníček, kvůli kterému tam jeli soutěžit? Lidská ničemnost se vyskytuje i mezi sportovci. Proč si lidé myslí, že když je někdo sportovec, tak je to nezkažený, morální člověk? Je možné jmenovat dobré sportovce, kteří jsou také dobrými lidmi, skutečné sportovce, kterým nabízeli velkou odměnu, aby zradili svou zemi, ale oni to neudělali. Já teď tady ty lidi nechci jmenovat, aby se jejich jména neobjevila v jednom pořadu s těmi špinavci.

 

To byla dnes poslední otázka.

Zase jsme dospěli k tomu samému. Všechny věci vám budou jasné, budete-li znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. Když budete znát teorii. Potom vám hned budou jasné souvislosti, jak probíhá řízení a také vám bude zřejmá motivace různých hráčů na mezinárodní aréně. Jestliže neznáte teorii, nedokážete se v tom vyznat. Jestliže tu teorii znáte, dokážete se v tom vyznat.

Porozumíte-li tomu a znalosti znamenají moc, tak dokážete ochránit zájmy své i své rodiny. V tomto ohledu bych vám chtěl říci takovou věc. Koncepce se už dávno stala celosvětovou. Všichni normální lidé v celém světě už začali studovat Koncepci sociální bezpečnosti, protože chtějí bránit zájmy své, své rodiny, svého státu a svou kulturní identitu. Lidé z různých zemí, z různých národů studují Koncepci sociální bezpečnosti.

 

A Fond konceptuálních technologií, který začal s touto činností, kdy předvádíme, jak se metodologie Koncepce sociální bezpečnosti mění v technologii řízení světa, tuto činnost dál rozvíjí. A protože je velká poptávka, aby tyto informace byly dostupné i v jiných jazycích, protože všichni neumí rusky, a například anglicky umí více lidí, tak jsme pro vás připravili anglickou verzi Otázek a odpovědí. Chtěl bych poděkovat celému kolektivu překladatelů, redaktorů, kteří toho tolik dělají pro to, aby naše pořady byly přeloženy do angličtiny. Brzy plánujeme spustit německou verzi, protože také máme kolektiv, který na tom pracuje, a kterému také chceme poděkovat.

 

Všichni ti lidé pracují v rámci veřejné iniciativy a naše věc je společná. Zachraňujeme civilizaci na planetě Zemi. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Video si môžete pozrieť tu:

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Macron kritizoval Trumpov údajný výrok o “špinavých dierach”

Paríž 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thibault Camus)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron kritizoval slová svojho amerického kolegu Donalda Trumpa, ktorými označil niekoľko štátov v Afrike a Amerike ako "špinavé diery". "Toto nie je výraz, ktorý môžete použiť," povedal Macron v nedeľu v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu BBC. Na druhej strane…

Pence hovoril s jordánskym kráľom Abdalláhom o Jeruzaleme

Ammán 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Shakh Aivazov)   Washington aj naďalej podporuje vznik dvoch štátov ako riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, v prípade, že sa "obe strany dohodnú". Jordánskemu kráľovi Abdalláhovi II. to v nedeľu povedal americký viceprezident Mike Pence počas ich spoločného stretnutia v kráľovskom paláci v Ammáne.  Pence však podľa agentúry…

Tisíce ľudí žiadali v Solúne zmenu názvu susedného Macedónska

Solún 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Desaťtisíce Grékov demonštrovali v nedeľu v prístavnom meste Solún za to, aby susedné Macedónsko zmenilo svoj názov, pretože rovnako sa nazýva aj najväčšia grécka provincia, ktorej je Solún hlavným mestom. Uviedli to agentúry AP a DPA. Demonštranti, ktorých bolo podľa odhadov polície okolo…

Čína zavedie ďalšie špecifické emisné limity pre veľké priemyselné podniky

Šanghaj 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Čína zavedie ďalšie "špecifické emisné obmedzenia" pre veľké priemyselné podniky na severe krajiny v priebehu tohto roka. Vláda v Pekingu chce pokračovať v boji so znečistením aj po tom, ako sa v marci skončí jej aktuálna zimná kampaň proti smogu. Na splnenie…

Slovan prehral v Ufe 3:5

Ufa 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:Pavel Neubauer)   Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v nedeľňajšom zápase KHL na ľade Salavatu Julajev Ufa 3:5 a nenatiahli tak víťaznú sériu na tri stretnutia. V tabuľke Západnej konferencie naďalej patrí zverencom trénera Eduarda Zankovca 12. priečka so ziskom 55 bodov. "Belasí" pokračujú v rámci šesťzápasovej…

Účet za brexit výmenou za obchodnú dohodu sa Británii vyplatí

Londýn 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Účet za brexit, na ktorom sa predbežne dohodla britská premiérka Theresa Mayová, môže nahnevať niektorých jej straníckych kolegov. Ale podľa najnovšej analýzy, ak Británia výmenou za to získa obchodnú dohodu s Európskou úniou (EÚ), tieto financie sa jej po menej ako troch rokoch…

Pri páde lavíny v Turecku zahynulo najmenej päť vojakov, ďalších 12 sa zranilo

Ankara 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:Youtube)   Najmenej piati tureckí vojaci zahynuli a ďalší 12 utrpeli v nedeľu zranenia, keď ich jednotku počas bojovej operácie na juhovýchode Turecka zasiahla snehová lavína. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom informovala agentúra AP. Turecké média predtým uvádzali nižšie počty obetí. K nešťastiu…

Vo svete pokračujú protestné pochody za posilnenie práv žien

Londýn 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Ani dážď so snehom neodradil v nedeľu tisícky Londýnčanov od účasti na proteste za práva žien, informovala agentúra AP. Obyvatelia britskej metropoly sa takýmto spôsobom pridali k celosvetovým protestným pochodom žien pri príležitosti prvého výročia od nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA. Demonštranti…

Slovensko nanovo definuje skutkovú podstatu trestného činu terorizmu

Bratislava 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR–František Iván)   Slovensko bude mať novú trestnoprávnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu. Pripravilo ju ministerstvo spravodlivosti, ktoré zohľadnilo medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, názory odborníkov a rieši i niektoré problémy aplikačnej praxe.   Novela Trestného zákona, ktorá je v pripomienkovom konaní, preberá tiež európske pravidlá týkajúce sa procesných…

Gajdoš: Ak chceme akcieschopné ozbrojené sily, je nevyhnutný súlad modernizácie a výcviku vojakov

Bratislava 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Nevyhnutná modernizácia Ozbrojených síl SR, lepšie podmienky pre vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a príslušníkov aktívnych záloh, ale aj plnenie programového vyhlásenia vlády a programu Slovenskej národnej strany. To boli hlavné témy, o ktorých dnes v relácii V politike na TA3 diskutoval minister obrany…

Mak pomohol gólom k výhre PAOK-u nad Smyrnisom 3:0

Atény 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Meissner)   Slovenský reprezentant Róbert Mak gólom prispel k výhre PAOK Solún v 18. kole gréckej futbalovej ligy nad Smyrnisom 3:0. Výsledok: PAOK Solún - Smyrnis 3:0 /R. Mak (PAOK) hral celý zápas a v 27. min strelil úvodný gól zápasu/

Podľa Kaliňáka od zlepšenia situácie v osadách závisí vzťah väčšiny s Rómami

Bratislava 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Pokiaľ sa nezlepší bezpečnostná situácia aj v 200 rómskych osadách, kde nezabrali doterajšie opatrenia, nezlepší sa ani vzťah medzi väčšinovým a menšinovým obyvateľstvom. Vyplýva to z vyjadrení ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12. Poukázal na to,…

Vybrali sme z blogu

Skorumpovaní politici a iní vlastizradcovia by sa mali mať na pozore. Radikáli oznámili vznikajúcu stranu!

Jeden z najznámejších ,,extrémistov“, ako ho nazývajú médiá, Marián Magát, dnes na svojom profile oznámil, že v najbližšom období sa začnú zbierať podpisy pre vznik novej politickej strany. Bližšie informácie o pripravovanej strane ešte nie sú známe, podrobnosti by mal Magát zverejniť vo februári tohto roku.

MIMORIADNA SPRÁVA: OČTK – orgány činné v trestnom konaní predvolali podávateľa trestného oznámenia na JUDr. Roberta Fica vo věci zneužitie právomoci verejného činiteľa, aby doplnil svoje oznámenie.

OČTK –orgány činné v trestnom konaní odoslali dňa 8.1.2018 PREDVOLANIE osoby v zmysle § 196 ods. 2 veta druhá Trestného poriadku Jána Molnára. Predmetom výsluchu je: doplnenie Vášho trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť JUDr. Robert Fico.

RYTMUS "vychytil" rytmus a „vezie sa“ na údajnom slovenskom rasizme

Patrik Vrbovský (* 3. január 1977, Kroměříž, Česko), známy najmä pod umeleckým menom Rytmus(spočiatku však používal meno Pa3k Metamorfolord) je slovenský reper, ktorý na hip-hopovej scéne pôsobí od roku 1992. A vezie sa na raperskej anti sociálnej vlne. Tá prebehla na stránkach Hlavných správ vlastne len ako pripomenutie už dávno…

Už je to tu. Slovensko ide do generálneho štrajku s názvom Koniec vlády skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov.

  Nízke platy, žobrácke dôchodky, nekvalitné potraviny, slabé zdravotníctvo, neprimeraná odvodová a daňová zaťaž podnikateľov a živnostníkov, korupcia, bezprávie, mafie a organizovaný zločin vo vláde, parlamente, súdnictve, na polícii, prokuratúre,

Vízie novej spoločnosti - o bývaní a iných veciach

S holým zadkom na svet prichádzame a s holou riťou ho opúšťame. Berieme si so sebou poznanie, vedomosti a skúsenosti. Na tomto princípe funguje náš svet. Zavedením tohto vyššieho princípu  do života dokážeme uviesť ekonomický systém do harmónie s vesmírom a začne sa nám všetkým dariť. Bránime sa tomu, kapitalistický systém však patrí minulosti. Musíme…

Marketing a PR - slabé stránky kotlebovcov

Už roky sa vie, že politické subjekty, ktoré by mohli reálne ohroziť súčasný systém (či už svojím programom alebo tým, že nie sú nikomu zaviazané a teda sa nedajú kontrolovať) dostanú v mainstreamových médiách minimálny priestor a ak sú spomínané predsa len častejšie, tak iba v negatívnom slova zmysle aby…

TopSpeed

Mustang Shelby GT500 bude mať viac ako 700 k

0

Ford chystá športiak, ktorý bude najvýkonnejší aký kedy vyrobili a pustili na cestu. Bude mať viac koní ako famózny Ford GT. Tušíte správne, že pôjde o Mustang, ale nie hocijaký, bude to Mustang Shelby GT500, ktorý poslúži ako výkladná skriňa automobilky. Nová GT500 bude mať dvakrát viac koní ako originál z roku 1967.

Úpravca Petersport doladil ikonické BMW 1M

0

V Mníchove nechceli poškvrniť starú legendu BMW M1, a preto jediné vozidlo z divízie M GmbH, ktoré nezačína písmenom "M", ale číslom, je BMW 1M. Vďaka podobnému rázvoru kolies a rozloženej váhe ako mala legendárna M3 E30 má BMW 1M výborné jazdné vlastnosti. Bolo tak skvelé, že sa v roku 2011…

Zaujímavé! Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za r. 2017

5

Dostala sa mi do ruky zaujímavá štatistika, ktorá pochádza priamo z dielne Ministerstva vnútra SR. Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za uplynulý rok. Zozbierané údaje sú na jednej strane zaujímavé, na druhej strane zarážajúce a pre niektorých aj smutné. Pozrite sa spolu s nami ako to na slovenských cestách minulý…

Maťo Homola po Abú Zabí na 3. mieste celkového poradia

1

Automobilový pretekár Maťo Homola skvelým spôsobom začal rok 2018. V seriáli TCR Middle East doslova zahviezdil. Už v kvalifikácii skončil na skvelom treťom mieste a neskôr to ešte zlepšil. V prvých pretekoch v Abú Zabí prešiel cieľom na výbornom 2. mieste. V druhej jazde skončil štvrtý a tak je po…

Prečo sú nehody v zime častejšie?

10

Po prečítaní nadpisu ste si asi pomysleli, či som normálny. Veď je nad slnko jasnejšie, že v zime, za chladného počasia, prípadne na snehu a ľade, je jazda omnoho nebezpečnejšia. Áno, to je pravda, ale je to až taký problém, aby boli nehody v zime o to častejšie? Čo spôsobuje,…

Lamborghini Huracan v blate? Aj tak sa dá baviť

1

To, čím je pre nás sneh, bolo pre majiteľa Lamborghini Huracan blato. Akonáhle po období sucha prišiel prvý dážď, zo zmesi piesku, hliny a vody vzniklo „ihrisko“ pre chlapov, ktorí sa chcú hrať. Niektorí na to zvolili vhodné autá a offroady. Iní, no, superšporty... Niekomu to môže prísť ako svätokrádež (tiež s…

KAMzaKRÁSOU

Video VIDEO: Najlepšie kozmetické produkty za rok 2017 ťa dostanú!

0

Redakcia KAMzaKRÁSOU.sk opäť prináša novinku pre našich čitateľov, ktorá vás isto poteší. Tentokrát sme si pre vás pripravili mnohými obľúbené a vyhľadávané video, v ktorom vás prevedieme našim zoznamom favoritov za uplynulý rok. Najlepšie kozmetické produkty roku 2017 sme poňali trošku obšírnejšie a tak sa o nich v našom videu…

Neuveríš, koľko stojí tento luxusný lak na nechty!

0

Koľko by ste boli schopní zaplatiť za manikúru? Ste ochotní obetovať aj stovky eur na úpravu svojich nechtov? Pokiaľ patríte k milovníkom prepracovanej manikúry, milujete návštevu salónov, či si pravidelne dávate záležať aj na domácej úprave svojich pazúrikov, pozorne čítajte. Máme pre vás malú výnimočnú chuťovku. Predstavte si, že by…

Máš problémy s obličkami? Tieto signály môžu naznačovať, že áno!

0

Obličky v ľudskom tele plnia hneď niekoľko dôležitých funkcií. Pôsobia ako filter krvi, regulujú množstvo vody v organizme a podieľajú sa na udržiavaní homeostáze, čiže stálosti vnútorného prostredia. Ak dôjde k ich poškodeniu, v tele sa začnú hromadiť toxické látky, krv nie je dostatočne prečisťovaná a s tým následne súvisia aj ďalšie komplikácie. Dysfunkcia obličiek sa zvyčajne…

Ponožky dokážu ohriať celé telo! Ako je to možné?

1

Je vám často zima alebo pociťujete mierny chlad? Na tento problém vám určite pomôžu klasické ponožky! Pamätáte si situácie, keď vám bolo chladno a naše mamky nám vždy kričali, aby sme si obuli ponožky? Ony totižto vedia prečo to robia. Ponožky dokážu ohriať celé telo a my vám dnes prezradíme, prečo…

Zdravá pochúťka: Recept na slaný koláč quiche bez múky

1

Francúzsky slaný koláč quiche sa dá robiť na mnoho spôsobov a my vám poradíme, ako ho spraviť bez múky tak, aby bol ešte výživnejší a zdravší. Na tento quiche bez múky potrebujete len vajíčka, koreniny, nejaké syry a fantáziu, pretože sa dá ozdobiť a skombinovať so zeleninou, ale aj mäskom.

Dala si si tieto novoročné predsavzatia? Okamžite ich zruš!

3

Patríte k tým, čo si rok čo rok dajú na Nový rok hneď niekoľko záväzkov? Dávajte si pozor na to, aby ste si dávali tie správne! Existujú aj zlé novoročné predsavzatia, ktoré narobia viac škody, ako úžitku. Pozrite sa na ne spolu s nami a naučte sa ich pozmeniť tak, aby ste…

TopDesat

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Neuveriteľné veci, ktoré sa udejú v priebehu jednej minúty

0

Možno si ani len netušil, koľko veľa bláznivých vecí sa udialo za posledných 60 sekúnd. V priebehu jednej minúty sa na celom svete dejú naozaj neuveriteľné veci. Celý svet sa za tak krátku dobu zmení. V skutočnosti, kým dočítaš tento článok, svet sa zmení v mnohých veciach. Túto obrovskú zmenu…

10+ zvláštne uspokojujúcich fotografií s jedlom v hlavnej úlohe. Raj pre perfekcionistov

0

Hoci vizuálna prezentácia jedla je už dlho dôležitým aspektom stravovania v mnohých kultúrach, s rastom popularity Instagramu sa zdalo, že sa dostala na ďalšiu úroveň. Týchto pár fotografií s dokonalým jedlom v hlavnej úlohe je skutočný raj pre perfekcionistov.  V dnešnej dobe sa môže stolovanie zdať ako výlet do virtuálnej galérie. Jedlá sú starostlivo zdokumentované a naaranžované pre…

Tak tomu sa povie skutočne extrémna zima

0

Zime je jedno krásne a úžasné obdobie. Mnoho ľudí si ju spája so sviatkami, darčekmi a samozrejme aj s radovánkami na zasnežených svahoch. Zima má však aj druhú stranu, ktorú množstvo ľudí neznáša. Bavíme sa o extrémnom chlade. Bohužiaľ, patrí to k zime a nám neostáva nič iné, iba si…

Kennedy, Trump, Clinton: 10 najbohatších amerických prezidentov všetkých čias

0

Najbohatší americkí prezidenti zriedka zbohatli kvôli politike. Je pravdou, že niektorí prezidenti po skončení predsedníctva skončili na mizine, ostatní sa stali bohatšími než kedykoľvek predtým. No kto je absolútne najbohatším americkým prezidentom? Kennedy? Trump? Alebo Clinton? Samozrejme, každý vie, že prezidentovi je vyplácaná doživotná renta aj po odchode z Bieleho domu, no to však neznamená bohatstvo. Pred…

Najvtipnejšie fotografie na identifikačných dokladoch

0

Nikto nie je spokojný so svojou fotografiou na občianskom preukaze. Určite si tento problém zažil aj ty. Jednoducho je také nepísané pravidlo, že všetci vyzeráme na občianskom preukaze divne. Napriek tomu sa nájde zopár jedincov, ktorí sa aj z takejto veci snažia vyťažiť maximum a jednoducho sa predbiehajú v tom,…