Valerij Pjakin: “V USA prebieha vojna na život a na smrť medzi štátnou a globálnou elitou”

Moskva 10. decembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot Youtube)

 

V najnovšej relácii Valerij Pjakin opäť hovoril o vystúpení ruského školáka v Bundestagu, o tom, že Fond Friedricha Eberta je výzvedná diverzná štruktúra, o novom odpálení balistickej rakety v KĽDR, o samovražde chorvátsakeho generála Slobodana Praljaka a pod.

Ponúkame našim čitateľom videozáznam tohto rozhovoru a jeho prepis. Český preklad bol zverejnený na portáli http://leva-net.webnode.cz.

00:21

A dnešní pořad zahájíme tím, že se ještě vrátíme k minulé tématice. Mám na mysli tu otázku, kterou jsme zahajovali minulý pořad. A konkrétně Roman Bražnikov pod naším videem na našem kanálu na YouTube napsal následující: Zdravím vás Valeriji Viktoroviči, podívejte se prosím ještě jednou na to vystoupení našich školáků v Bundestagu. A uvádí citát z vystoupení Nikolaje: „Příběh Georga a práce nad projektem ve mně vyvolaly pohnutí a přiměly mne navštívit hřbitov vojáků wehrmachtu v blízkosti města Kopejsk. A tam jsem pocítil velkou bolest, neboť jsem uviděl hroby nevinně padlých, mezi kterými mnozí chtěli žít v míru a nepřáli si válčit…“ Konec citátu. Podívejte se na internetu na hřbitovy v Kopejsku! Jsou jich tam desítky! Chlapec mluvil o několika hrobech a konkrétně vojáků wehrmachtu a hrobech nevinně padlých!!! Nechal jste se unést masovou hysterií! A co jste to říkal o té poslankyni? Celý skandál vyvolala pouze média takovým způsobem, který někomu vyhovoval! A přitom jen Rusové dělali referáty o Němcích a němečtí školáci zase o ruských vojácích! To je vše.

Ne, to není vše. Ani žádná hysterie. Dříve než jsem vyslovil svůj názor, tak jsem se pozorně podíval na celé vystoupení všech těch školáků v tom Bundestagu. Podíval jsem se i na Děsjatničenkovo vysvětlení, podíval jsem se na rozhovor s jeho mámou, přečetl jsem si všechno, co napsali. A závěr je jen jeden.

Ten školák tam říká, že to nejdůležitější se tam nedostalo. Ne, to nejdůležitější bylo řečeno. Nevinní vojáci! Nevinné oběti! Opakuji, že všechna ta vystoupení byla zařízena právě proto, aby tam zazněla jmenovitě tato věta, která by naroveň postavila padlé vojáky wehrmachtu s těmi lidmi, které zabíjeli. Jedni i druzí byli nevinní. A to okamžitě vede k otázce, zda to byla Velká vlastenecká válka, nebo šlo o střet dvou tyranů. A jestliže šlo o střet dvou tyranů, a Hitler jen o trošku předběhl Stalina, tak je vlastně Sovětský svaz vinen z rozpoutání války a je povinen platit reparace. Overtonovo okno jako vymalované.

Když jsem mluvil o tom školákovi, tak jsem uvedl jako příklad tu báseň, kterou Michail Světlov napsal v roce 1943 – Ital. Všem jsem poradil, aby se podívali na její podstatu. Vždyť co tam ve své podstatě Michail Světlov v té básni Ital vyjadřuje? Nebudu ji číst celou, na internetu jsou k dispozici umělečtější přednesy, na které se můžete podívat. Takže on tam říká:

Já, který jsem tě zabil u Mozdoku, tak moc jsem snil o sopce daleké! V Povolží široširém toužil jsem alespoň jednou povozit se v gondole! Ale já přece nepřišel s pistolí ukrást ti tvé italské léto… „Chápete to?! „…ani mé kulky přece nesvištěly nad svatou zemí Rafaelovou! A oni přišli a narušili mír a klid našich lidí. Oni ničili města, vesnice. Oni zabíjeli!

Nevinný voják wehrmachtu ve Stalingradu aby přežil… Protože mu nestačil jeho potravinový příděl ve Stalingradu, tak nepřežil zajetí a zemřel vyčerpáním. To byl následek Stalingradského kotle. Ale předtím, aby přežil Stalingradský kotel, ten nevinný voják zabavoval jídlo civilistům, kteří tam zůstali. Tak on je nevinný. A co ti civilisté? Ti nejsou bez viny, protože se demokraticky nepodvolili. On je tam přišel zabíjet, přišel je tam demokratizovat.

Takže v té Světlově básni je napsáno: „Přivezli tě vojenským vlakem, abys obsadil daleké kolonie…“ A potom je tam odpověď: „…Já nedovolím, aby má vlast byla vyvezena, za prostory cizozemských moří! Já střílím a není spravedlnosti spravedlivější nad kulku moji!“

Je třeba uvědomovat si jednoduchou věc. Voják cizí armády, který přišel do našeho státu, který vtrhnul do našeho státu, do naší země je vinný, protože přišel se zbraní v ruce a bojuje. A pro jeho vinu nejsou potřebné žádné důkazy, to je třeba si uvědomovat. Jestliže je u nás voják, který k nám přišel zabíjet, považován za nevinného, tak není o čem dál mluvit. Národ, který zastává takový postoj, nemá právo na svou historickou existenci. Jestliže tím říká, že ho může zabíjet kdokoliv. Přijdou do vašeho domu a zabíjejí.

Prý jsem věnoval příliš času, jak lidé říkají, tomu chlapci z Nového Urengoje. Prý to za to nestojí. Jak to, že to za to nestojí? Takoví urengojští chlapci tvoří základ adeptů Navalného, ta školní mládež, navalňata. To jsou oni a s nimi budeme mít co do činění už na příštích volbách, s nimi, s produktem našeho vlastního vzdělávacího systému. Už teď bojují. Je jim 15-16 let a jdou bez ohledu na svou reputaci do boje za své zájmy. Za to, jak je chápou. A jestli tento školák s tou druhou dívkou vystoupili s tím, že vojáci wehrmachtu byli nevinní, tak tím dali všanc svou reputaci a teď si myslí, že bojují za dobrou věc.

Už teď šli za svou ideu do boje proti své zemi. A já si toho nemám všímat? Jaká prý hysterie? Žádnou hysterii zde nemůžeme připustit, musíme si přesně ujasnit co a jak. A co je ještě třeba si uvědomit? Vy říkáte, že studenti, tedy spíše školáci psali ty referáty stylem, že naši školáci psali o německých vojácích a němečtí školáci zase o našich vojácích. A co je výsledkem? U nás, kde měli zdravotní péči, kde zajatí vojáci jedli sice podle válečných norem, ale přesto dostatečně, kde vojáci neumírali jako mouchy s výjimkou těch, kteří právě vyšli ze Stalingradského kotle a zemřeli v prvních několika dnech… U nás ti vojáci neumírali jako mouchy.

U nás nebyly vypracovávány systémy na likvidaci válečných zajatců. A naši školáci tam přečetli, že všichni vojáci zahynuli. V hitlerovské říši byl vypracován systém likvidace našich válečných zajatců. A jaké referáty byly na druhé straně? Ukazuje se, že prý náš voják, tedy důstojník sice v německém zajetí onemocněl, ale vrátil se živý! Tak co byste ještě chtěli? Ty životopisy přece někdo vybíral! Jaké tam budou přečteny. A kdo je vybíral?

Fond Friedricha Eberta je výzvědná diverzní struktura

Fond Friedricha Eberta, který je vybíral oběma stranám. A co je to za fond? Jedná se o výzvědnou diverzní strukturu, která pracuje na území našeho státu a pracuje na podkopávání naší státnosti. Proto také tajné služby věnují pozornost tomuto vystoupení: jak vůbec bylo umožněno, kdo ho zorganizoval, zda tam nejsou vazby na fašistickou Ukrajinu, ta pozornost je zcela vysvětlitelná. Ta výzvědná diverzní struktura tu pod krytím humanitárního fondu působí už dlouho.

A proč říkám, že nějaká humanitární struktura je výzvědná a diverzní? Jen se podívejte například na jednoho z odchovanců tohoto fondu, Fondu Fridricha Eberta. Je to náš altajský krajan Vladimir Alexandrovič Ryžkov. To je odchovanec tohoto fondu! A byl to on, kdo v devadesátých letech řídil. Kdo hnal lidi na Bolotné náměstí a do občanské války. Tohle si přejete? Tak na to tedy pojďme zapomenout. Formování právě takových odchovanců v Ebertově fondu je tou diverzí proti našemu státu.

A opakuji, že ta pozornost tajných služeb, je v tomto případě zcela pochopitelná a správná. My musíme dávat velký pozor na to, co se u nás děje s naší mládeží. Co se děje s naším vzdělávacím systémem. Opakuji, že žádné… …špinění, urážení nebo pronásledování tohoto školáka není přípustné, neboť jde o spor v ideologické rovině. A on se za svou ideu vydal na frontu informační války a vystoupil tam s ní. Kdyby mu bylo správně vštípeno, že voják nepřátelské armády z podstaty věci nemůže být nevinný, protože přišel zabíjet a narušil mírový život našich občanů…

A ještě je tu takový moment: Jak prý mohl takto vystoupit? Oni jsou všichni rukojmími totalitního systému… Ten, kdo takto uvažuje, neví vůbec nic o vlastenectví. První měsíc války, když byl šestý den války obsazen Minsk a o prohře SSSR nepochyboval nikdo, kdy se celý svět domníval, že už brzy pluky hitlerovské říše budou slavnostně pochodovat po dláždění Ruského náměstí, ti Němci, kteří si nepřáli fašistickou tyranii ve své zemi, ti Němci, kteří chtěli mír a prosperitu, ti Němci, kteří chápali, že čím dříve bude zlomena vojenská teroristická mašinérie wehrmachtu a SS už tyto první dny přecházeli na stranu Rudé armády.

A mnozí se účastnili ozbrojeného boje proti hitlerovské říši. A nejednalo se o zradu jejich vlasti, protože si velmi dobře uvědomovali, že hitlerovská říše je pouze jedním z agresorů proti SSSR. Proti Rusku, proti SSSR se tehdy spojila celá Evropa! Proto jsem také uváděl tu báseň od Světlova, která se jmenuje Ital. Italové u nás padli, Rumuni, rumunská armáda, italská armáda, finská armáda. Jednotky všech evropských států se účastnily toho vpádu.

Ano, nejpočetnější část tvořila německá vojska, ale každý mohl udělat svůj uvědomělý krok a rozhodnout se, co je pro něj vlastenectví. Sloužit utlačovatelské mašinérii, snít o osvobození od Untermenschen a o Lebensraumu, protože on sám je Übermensch, nebo chápat, že všichni lidé mají právo na existenci a život, a že nikdo nemá právo přijít se zbraní v ruce do jiného státu. A jestliže to udělal, že přišel se zbraní v ruce do cizí země, tak je už z podstaty věci vinen a nevinní jsou ti, kteří okamžitě odešli z hitlerovských vojsk.

Oni tím nepřešli na stranu Rudé armády, ale na stranu Německa, a potom to Německo pozvedali, po válce. To oni se stali tou kádrovou základnou, která si uchovala kulturní identitu Německa, a která předvedla, že Němci, že všichni Němci nebyli bezduchými šroubky v hitlerovské mašinérii. To právě díky nim, jejich činnosti, Stalin všem poukázal na očividný fakt, že Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale německý národ tu zůstává. A německý národ zastupovali ti, kteří se účastnili odboje v ilegalitě, mezi partyzány, v řadách Rudé armády proti vojenské teroristické mašinérii wehrmachtu a SS, o kterých nám dnes tvrdí, že byly nevinní.

Pro Němce té doby, kteří se uvědoměle rozhodli, že budou bojovat za Německo a tedy proti Hitlerovi, to byla fakticky občanská válka. Vina těch německých vojáků, kteří přišli zabíjet v řadách wehrmachtu civilisty, pokořovat je a osvobozovat svůj Lebensraum, byla nesporná. A teď najednou z nich dělají nevinné. Proto ještě jednou zopakuji, že budeme-li vycházet z toho, že každý agresor je nevinný, tak jako národ, jako stát nemáme právo na svou existenci.

A právě takové lidi u nás vychovává Fond Friedricha Eberta, který organizoval tu cestu. No a my dnes s těmi navalňaty, která si myslí, že každý agresor je nevinný a že Rusové se z podstaty věci provinili tím, že tomu agresorovi kladli odpor, budeme mít co do činění. Ti všichni jsou posluchači a přívrženci Navalného. A Navalnyj je vrhne na barikády, protože on a síly, které za ním stojí, chtějí vyvolat občanskou válku. A veškerá ta hysterie…

Odkud jsme se dozvěděli o tom vystoupení? Protože ten chlapec ještě ani nedomluvil a už se našel bloger, který podal oznámení. Okamžitě vyzval státní aparát, aby si to s ním vyřídil, protože ten jeden kluk si dovolil… Jenže on není sám, opakuji, že se jedná o produkt našeho systému výchovy a vzdělání. Co bychom tu měli, kdybychom postupovali podle návodu toho blogera? Sociální napětí, protože každý z těchto školáků má rodiče, přátele a spolužáky, kteří by ho nějakým způsobem podpořili. A hned tu máme sociální rozkol a to v předvolebním roce, což i bylo účelem toho jeho vystoupení.

Aktivní účastníci dostali instrukce z jedné centrály.

To vystoupení toho školáka a to oznámení toho blogera, jsou články jednoho řetězu, a všichni, kteří teď volají po tom, aby ten školák byl potrestán, jsou ti samí, ze stejného týmu. Všichni dostali instrukce z jedné centrály. Je třeba to řešit jinak, je třeba vyřídit si to s celým systémem. Je třeba popřemýšlet jak tuto dětinskou mládež ubránit před tím, aby se takto nerozvážně stávala součástí politiky.

Protože oni v občanské válce nevidí nic tak hrozného, jsou připraveni do ní jít, jsou připraveni do toho spadnout. Jsou do toho nasměrováni a oni jdou, jedná se o mládežnický maximalismus. A my si přejeme občanskou válku? Aby zase někdo zpoza oceánu donutil jedny Rusy zabíjet ty druhé? Aby se tu rozpoutala válka jako na Donbasu? A vždyť právě k tomu cílilo to vystoupení v tom Bundestagu.

Je třeba zcela zřetelně si uvědomovat, že nesmíme špinit, dusit, pořádat štvanice na toho školáka, ale že je třeba prošetřit co, jak a proč se stalo. A je třeba vzít na vědomí, že náš učitelský sbor není úplně v pořádku. Máme ještě starý sovětský učitelský sbor, ale už i ten nový. A tomu novému je ukradené, co budou děti umět či jaký bude jejich občanský postoj. Nejdůležitější je splnit instrukce ministerstva školství a napsat správně hlášení, protože potom jste ten správný učitel, a budete-li se věnovat výchově dětí, tak vám na ta hlášení nebude zbývat čas a budete špatným učitelem.

Všechno je zaměřeno na to, aby zde byli vychováváni Ivanové, kteří by si nepamatovali svůj původ, kteří přišli o své kořeny. A tady vidíme konkrétní výsledek. Školáci jeli na výlet. Ti školáci nechápou, čeho se dopustili, nechápou to ani jejich rodiče. No ano, mají doma mnoho knih, a hodně se učí… V románu Izraila Mettera – Pátý roh, je taková fráze:

„Faktů znám mnoho, mám jich k dispozici dost a dost, ale metodologicky jsem neschopný.“

Všichni, co psali ty referáty, k tomu takto přistoupili. Dali jim životopisy, které byly opět vybrány cíleně. V Německu měli zajatci lepší podmínky. A u nás za té „totality“ zajatci umírali.

Ještě jednou zopakuji. Jestliže považujeme vojáka z nepřátelské armády, který k nám přišel zabíjet a ničit, za nevinného, tak jako národ, jako stát, nemáme právo na existenci a někdo jiný toho využije.

Ti, kteří nám takové ideje vkládají do hlav, do hlav naší mládeže. Proto jsem také řekl, že ta mládež brzy bude na řadě, aby řídila náš stát, a co zbyde z našeho státu s takovými názory? Rusko se vždy snažili zotročit. Ale až teď se objevuje, objevila možnost díky zákonu času a té informační revoluci vychovat pokolení lidí, kteří se vzdají svého bytostného já, bez ohledu na to, že jejich dědové položili své životy, aby toto pokolení mohlo žít.

Proto tu také máme ty takzvané ruské nacisty. Také dědové mnohých z nich válčili na bojištích Velké vlastenecké války za nezávislost našeho státu, hájili své právo na existenci na této zemi. A teď jejich vnuci a pravnuci zastávají názor, že by bylo lépe, kdyby vyhrál Hitler. Je u nás takový jev? Je. A to je také plod našeho vzdělávání. U nás se z nějakého důvodu domnívají, že nedostane-li se někomu znalostí, vyroste z něj sociálně aktivní člověk. Že nebudeme-li dětem umožňovat, aby si nastudovali Mein Kampf, tak z nich vyrostou antifašisté.

A kdy u nás vyrostli tito nacisté? V sovětské době, když byla kniha Mein Kampf úplně zakázaná. A najednou přišla přestavba a objevili se tu mladí nacisté. A proč? Protože tam, kde chybí informace, vyrůstá bodláčí. Ke každé ideologii je zapotřebí do určité míry přistupovat jako k nemoci. Jestliže ve vztahu k takové ideologii budou lidé očkováni v potřebném věku, tak takový člověk… Jestliže je naučíme rozumět těmto ideologiím a chápat je, tak z nich budou vždy samostatní lidé. A potom také žádné takové ideologii nepodlehnou a nezotročí je.

A když se postaráme, aby měli absolutně prázdnou hlavu, a oni se potom při odmítání jednoho chytí toho druhého, tak než se z toho dostanou, napáchají plno škod. Jako tito školáci. Vzdělávací systém je třeba urychleně přehodnotit. Urychleně! Systém výchovy je třeba urychleně přehodnotit.

Oni lidem podstrkují jednoduchá řešení: „Tu banderovskou líheň je třeba rozehnat, je třeba…“ Co nám to navrhují? Ty samé recepty, které vedly k občanské válce na Ukrajině. To dělají z čistého srdce? Ne oni to dělají… I kdyby to ti lidé, co to píšou, dělali z čistého srdce, tak to opisují od toho jazyka, který si přeje, aby u nás došlo k občanské válce. My potřebujeme… Jestliže v obyčejné válce vyhrává ten, kdo má lepší a účinnější zbraně a kdo je lépe ovládá, tak v informační, studené válce vítězí ten, kdo má lepší a účinnější informace a kdo s nimi umí lépe zacházet.

V ideologickém boji je slovo tou zbraní. A v tomto ohledu je zapotřebí mít účinnější informace a lépe s nimi umět nakládat. Co ve vztahu k tomu řekl Vladimir Vladimirovič Putin?

„Vy byste pořád jen chtěli všechno zakazovat. Jenže je zapotřebí předvést nezpůsobilosti té či oné ideologie.“

Zákazy se zabývají pouze nepřátelské struktury, pouze agenti nepřátelských zahraničních rozvědek, protože tak neumožňují lidem, aby si vypracovali protijed. A zakázané ovoce je vždy nejsladší. A ilegální struktury se budou množit. Nikdy nelze zvítězit na šesté prioritě, když ta třetí je vyšší.

Jestliže si tohle naše tajné služby neuvědomí, tak zakazovači, kteří se z čistého srdce pokoušejí pomocí šesté priority bojovat se třetí, úspěšní nebudou. My jsme vojenskou mašinérii wehrmachtu, hitlerismus porazili na šesté prioritě a mysleli jsme si, že ta třetí priorita se změní sama od sebe, „tak nějak“. A tak to taky „tak nějak“ dopadá.

Takže taková je ta situace. O tom je možné mluvit dlouho, o každém jednotlivém prvku té rozsáhlé provokace. Řeknu k tomu už jen jedno, v žádném případě nesmí dojít k žádným represím, k žádnému pronásledování. Nesmí dojít k žádné štvanici proti tomu školákovi. Je možný pouze dialog a diskuse. Snad s výjimkou toho, že by bylo třeba se podívat na jeho otce, který zaujímá dost vysokou funkci v bezpečnostním systému Rosněfti. A zase problém, za koho ho chcete vyměnit? Aby to nedopadlo tak, že se tam dostane někdo, kdo bude ještě horší.

26:35

K další otázce. Minulý týden opět všechny zprávy na centrálních kanálech začínaly tím, že KLDR opět vystřelila balistickou raketu a navíc bylo oznámeno, že tato raketa může doletět na jakékoliv místo v USA. Jak okomentujete toto další kolo?

Všechno je to velice hrozné, všichni by se měli bát a třást se jako osiky… Vždyť jde zase jen o divadélko. Tak především, první zpráva pravila, že Severní Korea vystřelila tři rakety. Potom nám bylo řečeno, že ne, že se jedná jen o jednu raketu, to z ní jen odpadly tři její stupně. Takže my máme uvěřit, že tři rakety letěly v jedné formaci po stejné trajektorii, a potom se něco stalo…

Vždyť proč to měly být tři rakety? Protože měly letět po třech různých trajektoriích. Byla to buď jedna raketa, jejíž stupně letěly samostatně a postupně odpadávaly, nebo to byly tři rakety letící po stejné trajektorii, takže se nedaly odlišit? V jedné formaci. A kam se tedy poděly ty dvě? Vypadá to na dost zajímavý obrázek.

Raketové představení má dostat Čínu mezi lídry světového řízení

Vystřelili tři rakety a ta, která se rozplácla nejdál a s nejpřijatelnějšími parametry, přičemž je ještě trochu vylepšili, aby všichni dostali ještě větší strach, tak ta se stala předmětem všech těch diskuzí. Ve skutečnosti nakolik jsem měl možnost to zhlédnout, tak jsem narážel jen na jedno, že všichni odpovědní odborníci mluvili jen o jednom: „Neexistují žádné údaje objektivní kontroly o vystřelení takové rakety.“ Jsou prý utajeny. Vše, co mají média k dispozici, jsou prohlášení různých maximálně zainteresovaných stran.

A ten obrázek z toho, co média z neopatrnosti zveřejnila v první chvíli, vypadá tak, že pravděpodobně letěly tři rakety. A jen jednu zohlednili jako tu nejúspěšnější. A nač je tedy tohle všechno? Ještě jednou opakuji, že celé to představení je kvůli tomu, aby se Čína dostala mezi lídry světového řízení, aby z Číny bylo vytvořeno centrum koncentrace řízení.

Všichni už zcela jasně vidí, že se USA s řešením toho korejského konfliktu dostávají do slepé uličky.

Není výhodné na Koreu zaútočit, to v žádném případě, protože ten útok Korea nepřežije. Jestliže v minulé korejské válce zahynulo 30% civilistů, z celé Koreje, tak tato válka by znamenala její úplné vyhlazení. Protože ta válka by byla vedena na Korejském poloostrově. Ano, byla by smrtonosná i pro ostatní účastníky, ale USA vždy bojují tím stylem, že shazují bomby z výšky, která neumožňuje sestřelit je z protiletadlových zbraní, použít protiletadlovou obranu, a potom je zasypou raketami, ale aby bojovali oni sami?

No, pokusili se. Ale třeba v Ardenách jim Volkssturm Hitlerjugend natolik ukázal, zač je toho loket, a bez letecké podpory, protože bylo příliš špatné počasí, aby mohla létat letadla, že chrabří Američané vzali nohy na ramena takovým kvaltem, že kdybychom nezačali s útokem, tak by nejspíš přeplavali i Lamanšský průliv, aby se před těmi staříky a mladíky zachránili. Americká armáda nikde, nikde nebojovala proti rovnocennému nepříteli.

Koho USA lituje?

A i slabšího protivníka vždy odrovnala svými raketami a bombami. Zde by hlavní úder byl veden proti Japonsku a Koreji. Ovšem Spojeným státům Koreje ani Japonska líto nebude. Už to předvedli svým bombardováním. Vůbec jim to nebude líto, USA není líto nikoho, kdo bude umírat za jejich zájmy. Není jim líto Severní ani Jižní Koreje, které budou bojovat za americké zájmy. Jižní Korea si to v podstatě uvědomuje, problém je v tom, že je okupovaná a všechna její ekonomika je ekonomikou USA, která tam byla převedena.

A proto čistě na státní úrovni nikdo nemá zájem na tom, aby došlo k válce. USA v podstatě o to také nemají zájem, protože jakmile by rozpoutaly válku proti Severní Koreji, tak by došlo k tomu, že by se válečná mašinérie USA přetížila. Jednoduše by se přetížila. Oni se i tak účastní všech myslitelných válek, které vůbec jsou a ve všech konfliktech. USA už nemají dost lidských sil, takže do vojenské služby přijímají lidi s různými psychickými problémy, kteří mají sklony k sebevraždám, k přehnanému násilí.

Bylo by dobré z takových udělat tandem, ať jdou bojové úkoly plnit společně. No a ten, který má sklon k sebevraždě, by v té dvojici měl navíc velet a všechno by bylo velkolepé. Pro USA to znamená slepou uličku. A čínské noviny, hongkongské Global Times zveřejnily článek, ve kterém se říká, že Washington a Soul byly tou poslední raketovou zkouškou KLDR zahnány do slepé uličky a říkají to správně, píšou tam:

„Washington a Soul, jež se držely strategie zesílení slovního a silového nátlaku na Pchjongjang, jsou zahnáni do slepé uličky. Jejich metody se ukázaly být neplodné a přispěly jen ke zvýšení rizika pro mezinárodní společenství.“

Mezinárodní společenství nemůže tento problém ignorovat a tak to mezinárodní společenství začíná vstupovat do řízení. Federica Mogheriniová poskytla rozhovor, šéfka diplomacie Evropské unie, byl to rozhovor pro Euronews, kde říká velice zajímavé věci a konkrétně tam zaznělo:

„Já si někdy připomínám Kissingerův vtípek, když se jednou zeptal: ‚A jaké má Evropa telefonní číslo?‘ Teď už USA telefonní číslo Evropské unie mají, ale nastal čas se zeptat: A jaké telefonní číslo má Washington?“

Co v podstatě řekla? Když se Evropa ocitla pod přímým bezprostředním řízením USA v době studené války se SSSR, kdy byl zapotřebí sjednocený Západ, a na základě americké okupace a amerických vojenských základen byla Evropa schopná takříkajíc diktovat nějaké své podmínky SSSR, neměla Evropa telefonní číslo, protože vše bylo řešeno prostřednictvím americké okupace Evropy. Evropa ve své podstatě nebyla subjektem na globální úrovni, proto také telefonní číslo Evropy neexistovalo.

Teď Federica Mogheriniová říká, že Evropa se stává, vlastně už stala samostatným subjektem na globální úrovni odpovědnosti s ohledem na globální procesy. A nastal čas se zeptat: A Washington má takové číslo? Co má tedy na mysli? Říká, že USA jako světový četník, jako subjekt globální politiky přestaly existovat.

A dále v tom své rozhovoru říká: „Každý svůj další krok koordinujeme s Washingtonem, Soulem, Tokiem, a také s Pekingem a Moskvou. Tyto společné snahy musí zahrnovat práci, kterou v současné situaci může vykonat především Čína!, aby se otevřel diplomatický kanál, který dnes neexistuje.“

To znamená, že je zde USA přiřazována druhořadá úloha. Z Číny se stává centrum koncentrace řízení a stává se z ní mezinárodní četník, fakticky je jí přiřazována tato role. A proč tato role není nabízena například Rusku? Rusko má s KLDR společné hranice, má s KLDR určité hospodářské styky. Přičemž spolupracujeme výlučně v mírové oblasti, v humanitární, podporujeme severokorejskou ekonomiku, protože by se jinak zhroutila. Nespolupracujeme s nimi ve vojensko-technické oblasti. Proto jsou všechny ty ukřivděné hlasy, že podporujeme sankce, mimo mísu.

RF plní smluvní závazky k KLDR

Neboť ty smluvní závazky, které jsme na sebe vzali, plníme v plném rozsahu. Opakuji, že nespolupracujeme ve vojensko-technické oblasti, a proč ne? My nestojíme o rozšíření jaderného klubu, protože se nedá zaručit, že v nějaké etapě nějakému lídrovi KLDR nepřeskočí, a že potom tu jadernou bombu použije mírně řečeno nerozumným způsobem. Nemuselo by to být ani přímo proti Rusku, stačilo by po nějakém spojenci, což by vyvolalo nevyváženost, respektive porušilo rovnováhu sil ve světě a díky tomu by došlo k situaci hraničící nebo vedoucí ke světové válce.

Tohle si snad přejeme? Ne, nepřejeme. To znamená, že jakýkoliv konflikt je třeba řešit mírovým způsobem. Je třeba zajistit, aby se KLDR rozvíjela, ale současně to do budoucna neznamenalo ohrožení světa. Ukládány jsou sankce. Jenže ta otázka teď stojí tak, že buď budeme podporovat postoj, že KLDR nemůže pro svět znamenat hrozbu, nebo vystupovat za to, aby se v budoucnu taková potencionální hrozba zosobněná KLDR objevila.

My říkáme: „Ne, my nechceme, aby KLDR znamenala pro svět hrozbu.“ Jsme připraveni spolupracovat v humanitární oblasti, v mírových oblastech ekonomiky, ale podporovat jejich vojensko-technické nároky ochotni nejsme. Nesouhlasíme s ukládáním sankcí, ale bohužel kvůli zachování dialogu a ochraně i severokorejských zájmů se musíme ve vztahu k partnerům ze Západu takříkajíc udržet na jedné lodi. Ano, my tedy s nimi mluvíme o tom, že oni to dělají k obhájení jedněch zájmů a my zase jiných, přijměte proto náš pohled na věc a netlačte na Koreu jako na stát.

My musíme vytvořit takové podmínky, aby Korea nebyla nucena vyvíjet jaderné raketové zbraně, které by byly její jedinou zárukou pro uchování její suverenity a kulturní svébytnosti, identity. Musí být zaujata nějaká startovní pozice pro vedení jednání a v tomto případě ta podpora sankcí tuto startovní pozici pro jednání poskytuje. Jestliže se tedy kvůli tomu někdo v Koreji uráží, tak dělá chybu.

Opakuji, že Rusko neporušilo žádné své závazky s ohledem na ekonomickou spolupráci, s čímž je Západ kategoricky nespokojen. Západ by chtěl, abychom tuto spolupráci přerušili, nebo na ni uvalili sankce. Ale tohle přece neděláme? Přestože kdybychom tu měli nějakého p-rezidenta, typu Medvěděva… Jakmile proti Íránu zavedli sankce, tak hned křičel, že se také chce účastnit těch sankcí: „Máme jim dodat civilní letadla? Tak je nedodáme. Chtějí od nás komplex S-300? Tak jim ho nedáme!“ A nebylo důležité, že ho k tomu žádné smlouvy nezavazovali, on sám se chtěl zavděčit USA: „Jen mne prosím zařaďte mezi své buržousty!“

A chováme se teď tak ve vztahu ke Koreji? Ne. Takže výhrady jsou jiné. Ale když se vrátím k tomu, proč právě Čína. Čína je jejich, přenáší tam své centrum koncentrace řízení euroatlantický blok, segment globálního prediktoru. A je tu to poselství z Číny a poselství z Evropské unie. Zbývá už jen, jestliže budou Washington se Soulem zahnáni do kouta, do slepé uličky, tak už to bude jen na jejich vůli. A vzniká otázka, no a KLDR bude jednat?

Ruská Státní duma říká, že ano, že KLDR je připravena jednat s USA,

ale pouze za těch podmínek, o kterých jsem právě teď mluvil: „Nebude-li na nás vyvíjen nátlak a nebudeme-li nuceni vyvíjet jaderné raketové zbraně, tak to řeší situaci a jsme připraveni spolupracovat, jednat. Jen přestaňte vyvíjet nátlak.“

To znamená, že jsou USA posouvány k jednání. Zda se to povede nebo ne, to je teď taková neurčitá otázka, a to z jednoho jednoduchého důvodu, že v USA probíhá válka na život a na smrt mezi státní a globální elitou. V důsledku této války se USA bezesporu zhroutí, jenže státní elita si to neuvědomuje a globální elita potřebuje dosáhnout přeformátování, aby pád USA jako hlavního světového četníka proběhl řízeně a způsobil co nejmenší škody.

Aby to přeformátování USA proběhlo úspěšně. A samotné to poselství zaznělo do budoucna. Evropa tedy v podstatě slovy Mogheriniové prohlašuje, že Čínu vidí jako prostředníka, že Čína je klíčovým hráčem při řešení tohoto konfliktu. Já tedy ještě jednou zopakuji, tedy vrátím se na začátek.

Celý ten humbuk okolo vystřelení té rakety, okolo té provokace, o které Lavrov řekl, že to USA samy vyprovokovaly KLDR k této zkoušce, byl zorganizován jen kvůli tomu, aby se z Číny formovalo centrum koncentrace řízení a hlavní mezinárodní četník nahrazující USA.

42:58

Dále je tu otázka od Alexandra. Chorvatský generál Slobodan Praljak při zasedání mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii požil jed a zemřel. Udělal to pravděpodobně kvůli tomu, že nesouhlasil s odsuzujícím rozsudkem. Okomentujte tuto událost, prosím. A jak by podle vás měl o daném incidentu informovat tisk, aby hájil své zájmy, ale zároveň přihlížel k právům pozůstalých příbuzných Slobodana Praljaka?

A proč pravděpodobně? On zcela jasně řekl, že je nevinný a takový rozsudek odmítá, a potom vypil ten jed. Zde je třeba se zeptat, kde se u vězně vzal jed a navíc tak silný jako je kyanid draselný (cyankáli)? A další otázka. V haagském vězení aniž by se dočkali soudu, ve vězení, ne před kamerami, zemřelo celkem hodně srbských významných činitelů, které nedokázali odsoudit bez ohledu na veškerou tu usilovnou fantasmagorii a tvůrčí invenci všech tamních soudců, kteří měli sestavit obžalobu, která se jim vždy zas a znovu rozsypala.

A když tedy neměli možnost je odsoudit, tak umírali přímo ve své vězeňské cele. Proč tento generál také nezemřel ve své cele? Proč zemřel před kamerami, aby ho naopak měli možnost natočit? Proč nezemřel ve své vězeňské cele, ale přímo před televizními kamerami, aby se to dalo natočit?

Protože nastal čas odepsat tento mezinárodní tribunál a předvést, že nevykonává spravedlnost! Proto ti lidé, kteří připravili rozsudek generálu Praljakovi, kteří ho psychologicky připravili na to, že je třeba předvést tuto veřejnou sebevraždu, mu také dali ten jed. A všichni ti soudci jsou loutky, které na nitkách poskakují a loutkářům přitom úsměvy naskakují. Jsou to úplné nuly. Samotný mechanismus je diskreditován. A proč je teď potřebná jeho diskreditace?

Přece není tajemstvím, že celý tento mezinárodní tribunál byl vymyšlen jen kvůli jediné věci, aby se tam bez ohledu na právo surově vypořádali se Srby jako přípravu na budoucí přeformátování celé Evropy. Jenže to přeformátování celé Evropy se odkládá, neboť se nezhroutilo Rusko.

Rusko se stává centrem koncentrace řízení a také garantem bezkrizového vývoje událostí jak na Blízkém východě, tak v jihovýchodní Asii bez ohledu na to, že i Čína se stává centrem koncentrace řízení, stejně jako v Evropě, všude je Rusko tím klíčovým článkem a Rusko je pro spravedlnost.

Jen si to vezměte, když namítají, koho tam soudili. Ze znakových figur, nejvýznamnějších tváří tam odsoudili jen Srby. Všichni ostatní byli jen nevýznamnou sebrankou. Vlastně tam předváděli, že ze strany Srbů šlo o politiku státní genocidy a na druhé straně došlo jen k jednotlivým excesům. To měla být… jak bych to řekl, objektivita toho soudu.

 

A aby se teď daly navázat normální vztahy, aby se stabilizovala Evropa a nenechali ji vejít do ruského světa, aby uhladili vztahy s Ruskem, ale přitom stabilizovali Evropu a nenechali ji vejít do ruského světa, je zapotřebí zdiskreditovat tento mezinárodní soud a říci:

„Jen se podívejte, kdo tam pracoval, co je to vůbec za lidi?“ A potom se ukáže, že jednoho podmázli dolary, druhého podmázli dolary. Oni vlastně ty rozsudky sázeli jeden za druhým za úplatky.

A tak ať se na nás jižní Evropa nezlobí, a zůstane pěkně s námi v jednotné Evropě, s Ruskem byste se moc přátelit neměli. Jugoslávie měla se SSSR vždy partnerské vztahy, ale jinak byla samostatná. Aby se tedy teď podobně upevnili vztahy s Evropou, je zapotřebí předvést, že ten tribunál je zdiskreditován a vy Srbové jste tedy vlastně nevinní. Za to mohou ti podvodníci v tom tribunálu.

Byla to akce na diskreditaci toho tribunálu. A že to ten člověk odnesl svým životem? To je pro ty řídící kádry podle západní koncepce řízení prkotina.

– Více než 300 lidí zahynulo v důsledku teroristického útoku v Egyptě.

– Ano, a co?

Nikdo ani nemrknul. Nikde žádné projevy soustrasti, smutku… Vždyť to byli jen nějací Egypťané. To nebyl Charlie Hebdo. Kde je Venediktov?

– Kolik jich tam zemřelo, dvanáct?

– šest

– Ano šest, a to pro ně znamenalo celonárodní hoře, smutek. A v Egyptě? Co je to 300 lidí? Cožpak kovaný „liberast“ (liberál+pederast) Venediktov bude plakat za nějaké Egypťany? Co je to vůbec za lidi? Tady v Evropě jsou lidi první kategorie. A Egypt? Nějaká třetiřadá směska. Protože sám Venediktov si činí nárok být druhou kategorií, on přece sní o Evropě.

48:56

Otázka od Pavla Timošenka z Astrachaně, který narazil na následující zprávu, cituji: Hlava samozvaného kyjevského patriarchátu, který byl odloučen od Ruské pravoslavné církve, Filaret Denisenko oslovil patriarcha a episkopát Ruské pravoslavné církve s nabídkou obnovit modlitební a eucharistický styk s křesťany z ukrajinského církevního rozkolu. A také poprosil o odpuštění, konec citátu. Okomentujte to prosím.

Ten dopis je psaný dost diplomaticky, proto se jeho výklad může lišit. Na základě stejného dopisu stejná ukrajinská církev kyjevského patriarchátu, ten Filaret prohlašuje, že zůstávají samostatnou církví, že jen chtějí navázat vztahy s moskevským patriarchátem. V čem spočívá ta podstata?

Celý ten projekt toho kyjevského rozkolu je čistě americký projekt, taková příprava pro válku na Ukrajině. Oni nemají žádné věřící, pár jich nasbírali řídícími metodami, dál nepostoupili a v tomto stavu uvázli. Pouze jsou jim vyčleňovány nějaké peníze, aby se o nich v médiích udržovalo povědomí, to je vše. Upevnit si svoji pozici nedokázali, a proč? Protože je pravoslavné církve neuznaly. Všechny ty jejich cesty do Konstantinopole, do Istanbulu byly marné. Nepomohly žádné prosby ani pokusy uplatit je penězi.

Oni totiž nechápou globální projekty. Státní elity nechápou globální projekty. Jestliže Ruská pravoslavná církev je předpřipravena stát se právní nástupkyní římskokatolické církve aby mohla převzít celou Evropu… Ve smyslu, že římskokatolická církev upadá, ti, no… protestanti nejsou schopni udržet si globální roli v řízení na třetí prioritě zobecněných prostředků řízení, tedy ideologické, no a Ruská pravoslavná církev má určitou autoritu, a bude tedy nutné, aby pronikla na toto území, které měla dříve ve správě římskokatolická církev a tuto globální misi římskokatolické církve má pak předat Arménské apoštolské církvi, která je jakoby řazena k pravoslavným církvím.

Taková je to situace. A v těchto podmínkách si USA, státní elita USA usmyslela kvůli svým zájmům zosnovat válku proti Rusku. Na to však potřebují ideologickou oporu a tou ideologickou oporou měl být ten rozkol. A tak ho zařídili, jenže to nezapadá do plánů globálního prediktoru. Jestliže tam přetrvá ten rozkol, tak Ruská pravoslavná církev nedokáže převzít Evropu, nedokáže to, neustojí to, nebude mít dostatek zdrojové stability. A tak je kopali, kopali a kopali.

A zatímco v Kyjevě pořád měli za to, že slunce vychází ve Washingtonu, že tam se vše rozhoduje, tak byl (Filaret) v klidu a považoval se za frajera, který může dělat, co se mu zlíbí. Jenže najednou přišlo prozření, že státní elita prohrává, že ti, z jejichž rukou chroustali cukrovíčka, najednou prohrávají. A tak je třeba myslet na svou budoucnost, a dokud není pozdě pokusit se to nějak zaonačit a obhájit si své postavení. Tak vypustil zkušební balónek.

A tam všude i v tom jeho dalším rozhovoru zní jenom lež, osočování a pomluvy. Jestliže se chce pokusit zachránit si svou budoucnost, měl by přestat hrát podle pravidel majdanu. Bude-li se chovat takto majdanutě, tak ničeho nedosáhne. Svým vlastním jednáním se diskredituje. To přesně dělá a úspěšně. A pro Ruskou pravoslavnou církev ten proces s jeho dopisem znamená očištění a získání větší zdrojové stability.

Prostřednictvím státní elity ho vlastně poslali do sebevražedné akce. A proč do sebevražedné? Protože na to ultimátum, které dal Ruské pravoslavné církvi, nikdo nepřistoupí. Moskevská církev na to nepřistoupí, protože to pro ni není výhodné. Kdyby na to přistoupila, tak se všechno sesype. Nač by potom byla ta schůzka s papežem na Kubě? No nač? Přece se s ním setkal (moskevský patriarcha), aby se zvýšil okruh jeho působnosti i věřících.

To byla pro dnešek poslední otázka.

Dnešní pořad jsme opět zahájili tou věcí s urengojským chlapcem. Ta věc sama o sobě není složitá, jestliže víte, jak jsou řízeny sociální supersystémy. A takové znalosti získáte pouze díky Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení.

Jestliže máte tyto vědomosti, nebo se je snažíte získat, tak se tyto složité sociální otázky pro vás stanou průzračné a očividné. A jestliže je neznáte, tak vždy budete ovladatelní ze strany těch, kteří vás chtějí použít jako prostředek pro dosažení svých cílů. Proto si pamatujte, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou.

A pamatujte si, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy, a v míře své nevědomosti pro toho, kdo toho ví a chápe více. Když vezmete znalosti a moc do svých rukou, tak rozšíříte míru svého chápání a nikdo s vámi nebude moci manipulovat. Buďte samostatní, konceptuálně mocní. Buďte šťastni. Přeji vám mírové nebe.
Video si môžete pozrieť tu:

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Macron kritizoval Trumpov údajný výrok o “špinavých dierach”

Paríž 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thibault Camus)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron kritizoval slová svojho amerického kolegu Donalda Trumpa, ktorými označil niekoľko štátov v Afrike a Amerike ako "špinavé diery". "Toto nie je výraz, ktorý môžete použiť," povedal Macron v nedeľu v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu BBC. Na druhej strane…

Pence hovoril s jordánskym kráľom Abdalláhom o Jeruzaleme

Ammán 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Shakh Aivazov)   Washington aj naďalej podporuje vznik dvoch štátov ako riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, v prípade, že sa "obe strany dohodnú". Jordánskemu kráľovi Abdalláhovi II. to v nedeľu povedal americký viceprezident Mike Pence počas ich spoločného stretnutia v kráľovskom paláci v Ammáne.  Pence však podľa agentúry…

Tisíce ľudí žiadali v Solúne zmenu názvu susedného Macedónska

Solún 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Desaťtisíce Grékov demonštrovali v nedeľu v prístavnom meste Solún za to, aby susedné Macedónsko zmenilo svoj názov, pretože rovnako sa nazýva aj najväčšia grécka provincia, ktorej je Solún hlavným mestom. Uviedli to agentúry AP a DPA. Demonštranti, ktorých bolo podľa odhadov polície okolo…

Čína zavedie ďalšie špecifické emisné limity pre veľké priemyselné podniky

Šanghaj 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Čína zavedie ďalšie "špecifické emisné obmedzenia" pre veľké priemyselné podniky na severe krajiny v priebehu tohto roka. Vláda v Pekingu chce pokračovať v boji so znečistením aj po tom, ako sa v marci skončí jej aktuálna zimná kampaň proti smogu. Na splnenie…

Slovan prehral v Ufe 3:5

Ufa 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:Pavel Neubauer)   Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v nedeľňajšom zápase KHL na ľade Salavatu Julajev Ufa 3:5 a nenatiahli tak víťaznú sériu na tri stretnutia. V tabuľke Západnej konferencie naďalej patrí zverencom trénera Eduarda Zankovca 12. priečka so ziskom 55 bodov. "Belasí" pokračujú v rámci šesťzápasovej…

Účet za brexit výmenou za obchodnú dohodu sa Británii vyplatí

Londýn 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Účet za brexit, na ktorom sa predbežne dohodla britská premiérka Theresa Mayová, môže nahnevať niektorých jej straníckych kolegov. Ale podľa najnovšej analýzy, ak Británia výmenou za to získa obchodnú dohodu s Európskou úniou (EÚ), tieto financie sa jej po menej ako troch rokoch…

Pri páde lavíny v Turecku zahynulo najmenej päť vojakov, ďalších 12 sa zranilo

Ankara 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:Youtube)   Najmenej piati tureckí vojaci zahynuli a ďalší 12 utrpeli v nedeľu zranenia, keď ich jednotku počas bojovej operácie na juhovýchode Turecka zasiahla snehová lavína. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom informovala agentúra AP. Turecké média predtým uvádzali nižšie počty obetí. K nešťastiu…

Vo svete pokračujú protestné pochody za posilnenie práv žien

Londýn 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Ani dážď so snehom neodradil v nedeľu tisícky Londýnčanov od účasti na proteste za práva žien, informovala agentúra AP. Obyvatelia britskej metropoly sa takýmto spôsobom pridali k celosvetovým protestným pochodom žien pri príležitosti prvého výročia od nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA. Demonštranti…

Slovensko nanovo definuje skutkovú podstatu trestného činu terorizmu

Bratislava 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR–František Iván)   Slovensko bude mať novú trestnoprávnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu. Pripravilo ju ministerstvo spravodlivosti, ktoré zohľadnilo medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, názory odborníkov a rieši i niektoré problémy aplikačnej praxe.   Novela Trestného zákona, ktorá je v pripomienkovom konaní, preberá tiež európske pravidlá týkajúce sa procesných…

Gajdoš: Ak chceme akcieschopné ozbrojené sily, je nevyhnutný súlad modernizácie a výcviku vojakov

Bratislava 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Nevyhnutná modernizácia Ozbrojených síl SR, lepšie podmienky pre vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a príslušníkov aktívnych záloh, ale aj plnenie programového vyhlásenia vlády a programu Slovenskej národnej strany. To boli hlavné témy, o ktorých dnes v relácii V politike na TA3 diskutoval minister obrany…

Mak pomohol gólom k výhre PAOK-u nad Smyrnisom 3:0

Atény 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Meissner)   Slovenský reprezentant Róbert Mak gólom prispel k výhre PAOK Solún v 18. kole gréckej futbalovej ligy nad Smyrnisom 3:0. Výsledok: PAOK Solún - Smyrnis 3:0 /R. Mak (PAOK) hral celý zápas a v 27. min strelil úvodný gól zápasu/

Podľa Kaliňáka od zlepšenia situácie v osadách závisí vzťah väčšiny s Rómami

Bratislava 21. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Pokiaľ sa nezlepší bezpečnostná situácia aj v 200 rómskych osadách, kde nezabrali doterajšie opatrenia, nezlepší sa ani vzťah medzi väčšinovým a menšinovým obyvateľstvom. Vyplýva to z vyjadrení ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12. Poukázal na to,…

Vybrali sme z blogu

Skorumpovaní politici a iní vlastizradcovia by sa mali mať na pozore. Radikáli oznámili vznikajúcu stranu!

Jeden z najznámejších ,,extrémistov“, ako ho nazývajú médiá, Marián Magát, dnes na svojom profile oznámil, že v najbližšom období sa začnú zbierať podpisy pre vznik novej politickej strany. Bližšie informácie o pripravovanej strane ešte nie sú známe, podrobnosti by mal Magát zverejniť vo februári tohto roku.

MIMORIADNA SPRÁVA: OČTK – orgány činné v trestnom konaní predvolali podávateľa trestného oznámenia na JUDr. Roberta Fica vo věci zneužitie právomoci verejného činiteľa, aby doplnil svoje oznámenie.

OČTK –orgány činné v trestnom konaní odoslali dňa 8.1.2018 PREDVOLANIE osoby v zmysle § 196 ods. 2 veta druhá Trestného poriadku Jána Molnára. Predmetom výsluchu je: doplnenie Vášho trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť JUDr. Robert Fico.

RYTMUS "vychytil" rytmus a „vezie sa“ na údajnom slovenskom rasizme

Patrik Vrbovský (* 3. január 1977, Kroměříž, Česko), známy najmä pod umeleckým menom Rytmus(spočiatku však používal meno Pa3k Metamorfolord) je slovenský reper, ktorý na hip-hopovej scéne pôsobí od roku 1992. A vezie sa na raperskej anti sociálnej vlne. Tá prebehla na stránkach Hlavných správ vlastne len ako pripomenutie už dávno…

Už je to tu. Slovensko ide do generálneho štrajku s názvom Koniec vlády skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov.

  Nízke platy, žobrácke dôchodky, nekvalitné potraviny, slabé zdravotníctvo, neprimeraná odvodová a daňová zaťaž podnikateľov a živnostníkov, korupcia, bezprávie, mafie a organizovaný zločin vo vláde, parlamente, súdnictve, na polícii, prokuratúre,

Vízie novej spoločnosti - o bývaní a iných veciach

S holým zadkom na svet prichádzame a s holou riťou ho opúšťame. Berieme si so sebou poznanie, vedomosti a skúsenosti. Na tomto princípe funguje náš svet. Zavedením tohto vyššieho princípu  do života dokážeme uviesť ekonomický systém do harmónie s vesmírom a začne sa nám všetkým dariť. Bránime sa tomu, kapitalistický systém však patrí minulosti. Musíme…

Marketing a PR - slabé stránky kotlebovcov

Už roky sa vie, že politické subjekty, ktoré by mohli reálne ohroziť súčasný systém (či už svojím programom alebo tým, že nie sú nikomu zaviazané a teda sa nedajú kontrolovať) dostanú v mainstreamových médiách minimálny priestor a ak sú spomínané predsa len častejšie, tak iba v negatívnom slova zmysle aby…

TopSpeed

Mustang Shelby GT500 bude mať viac ako 700 k

0

Ford chystá športiak, ktorý bude najvýkonnejší aký kedy vyrobili a pustili na cestu. Bude mať viac koní ako famózny Ford GT. Tušíte správne, že pôjde o Mustang, ale nie hocijaký, bude to Mustang Shelby GT500, ktorý poslúži ako výkladná skriňa automobilky. Nová GT500 bude mať dvakrát viac koní ako originál z roku 1967.

Úpravca Petersport doladil ikonické BMW 1M

0

V Mníchove nechceli poškvrniť starú legendu BMW M1, a preto jediné vozidlo z divízie M GmbH, ktoré nezačína písmenom "M", ale číslom, je BMW 1M. Vďaka podobnému rázvoru kolies a rozloženej váhe ako mala legendárna M3 E30 má BMW 1M výborné jazdné vlastnosti. Bolo tak skvelé, že sa v roku 2011…

Zaujímavé! Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za r. 2017

5

Dostala sa mi do ruky zaujímavá štatistika, ktorá pochádza priamo z dielne Ministerstva vnútra SR. Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za uplynulý rok. Zozbierané údaje sú na jednej strane zaujímavé, na druhej strane zarážajúce a pre niektorých aj smutné. Pozrite sa spolu s nami ako to na slovenských cestách minulý…

Maťo Homola po Abú Zabí na 3. mieste celkového poradia

1

Automobilový pretekár Maťo Homola skvelým spôsobom začal rok 2018. V seriáli TCR Middle East doslova zahviezdil. Už v kvalifikácii skončil na skvelom treťom mieste a neskôr to ešte zlepšil. V prvých pretekoch v Abú Zabí prešiel cieľom na výbornom 2. mieste. V druhej jazde skončil štvrtý a tak je po…

Prečo sú nehody v zime častejšie?

10

Po prečítaní nadpisu ste si asi pomysleli, či som normálny. Veď je nad slnko jasnejšie, že v zime, za chladného počasia, prípadne na snehu a ľade, je jazda omnoho nebezpečnejšia. Áno, to je pravda, ale je to až taký problém, aby boli nehody v zime o to častejšie? Čo spôsobuje,…

Lamborghini Huracan v blate? Aj tak sa dá baviť

1

To, čím je pre nás sneh, bolo pre majiteľa Lamborghini Huracan blato. Akonáhle po období sucha prišiel prvý dážď, zo zmesi piesku, hliny a vody vzniklo „ihrisko“ pre chlapov, ktorí sa chcú hrať. Niektorí na to zvolili vhodné autá a offroady. Iní, no, superšporty... Niekomu to môže prísť ako svätokrádež (tiež s…

KAMzaKRÁSOU

Video VIDEO: Najlepšie kozmetické produkty za rok 2017 ťa dostanú!

0

Redakcia KAMzaKRÁSOU.sk opäť prináša novinku pre našich čitateľov, ktorá vás isto poteší. Tentokrát sme si pre vás pripravili mnohými obľúbené a vyhľadávané video, v ktorom vás prevedieme našim zoznamom favoritov za uplynulý rok. Najlepšie kozmetické produkty roku 2017 sme poňali trošku obšírnejšie a tak sa o nich v našom videu…

Neuveríš, koľko stojí tento luxusný lak na nechty!

0

Koľko by ste boli schopní zaplatiť za manikúru? Ste ochotní obetovať aj stovky eur na úpravu svojich nechtov? Pokiaľ patríte k milovníkom prepracovanej manikúry, milujete návštevu salónov, či si pravidelne dávate záležať aj na domácej úprave svojich pazúrikov, pozorne čítajte. Máme pre vás malú výnimočnú chuťovku. Predstavte si, že by…

Máš problémy s obličkami? Tieto signály môžu naznačovať, že áno!

0

Obličky v ľudskom tele plnia hneď niekoľko dôležitých funkcií. Pôsobia ako filter krvi, regulujú množstvo vody v organizme a podieľajú sa na udržiavaní homeostáze, čiže stálosti vnútorného prostredia. Ak dôjde k ich poškodeniu, v tele sa začnú hromadiť toxické látky, krv nie je dostatočne prečisťovaná a s tým následne súvisia aj ďalšie komplikácie. Dysfunkcia obličiek sa zvyčajne…

Ponožky dokážu ohriať celé telo! Ako je to možné?

1

Je vám často zima alebo pociťujete mierny chlad? Na tento problém vám určite pomôžu klasické ponožky! Pamätáte si situácie, keď vám bolo chladno a naše mamky nám vždy kričali, aby sme si obuli ponožky? Ony totižto vedia prečo to robia. Ponožky dokážu ohriať celé telo a my vám dnes prezradíme, prečo…

Zdravá pochúťka: Recept na slaný koláč quiche bez múky

1

Francúzsky slaný koláč quiche sa dá robiť na mnoho spôsobov a my vám poradíme, ako ho spraviť bez múky tak, aby bol ešte výživnejší a zdravší. Na tento quiche bez múky potrebujete len vajíčka, koreniny, nejaké syry a fantáziu, pretože sa dá ozdobiť a skombinovať so zeleninou, ale aj mäskom.

Dala si si tieto novoročné predsavzatia? Okamžite ich zruš!

3

Patríte k tým, čo si rok čo rok dajú na Nový rok hneď niekoľko záväzkov? Dávajte si pozor na to, aby ste si dávali tie správne! Existujú aj zlé novoročné predsavzatia, ktoré narobia viac škody, ako úžitku. Pozrite sa na ne spolu s nami a naučte sa ich pozmeniť tak, aby ste…

TopDesat

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Neuveriteľné veci, ktoré sa udejú v priebehu jednej minúty

0

Možno si ani len netušil, koľko veľa bláznivých vecí sa udialo za posledných 60 sekúnd. V priebehu jednej minúty sa na celom svete dejú naozaj neuveriteľné veci. Celý svet sa za tak krátku dobu zmení. V skutočnosti, kým dočítaš tento článok, svet sa zmení v mnohých veciach. Túto obrovskú zmenu…

10+ zvláštne uspokojujúcich fotografií s jedlom v hlavnej úlohe. Raj pre perfekcionistov

0

Hoci vizuálna prezentácia jedla je už dlho dôležitým aspektom stravovania v mnohých kultúrach, s rastom popularity Instagramu sa zdalo, že sa dostala na ďalšiu úroveň. Týchto pár fotografií s dokonalým jedlom v hlavnej úlohe je skutočný raj pre perfekcionistov.  V dnešnej dobe sa môže stolovanie zdať ako výlet do virtuálnej galérie. Jedlá sú starostlivo zdokumentované a naaranžované pre…

Tak tomu sa povie skutočne extrémna zima

0

Zime je jedno krásne a úžasné obdobie. Mnoho ľudí si ju spája so sviatkami, darčekmi a samozrejme aj s radovánkami na zasnežených svahoch. Zima má však aj druhú stranu, ktorú množstvo ľudí neznáša. Bavíme sa o extrémnom chlade. Bohužiaľ, patrí to k zime a nám neostáva nič iné, iba si…

Kennedy, Trump, Clinton: 10 najbohatších amerických prezidentov všetkých čias

0

Najbohatší americkí prezidenti zriedka zbohatli kvôli politike. Je pravdou, že niektorí prezidenti po skončení predsedníctva skončili na mizine, ostatní sa stali bohatšími než kedykoľvek predtým. No kto je absolútne najbohatším americkým prezidentom? Kennedy? Trump? Alebo Clinton? Samozrejme, každý vie, že prezidentovi je vyplácaná doživotná renta aj po odchode z Bieleho domu, no to však neznamená bohatstvo. Pred…

Najvtipnejšie fotografie na identifikačných dokladoch

0

Nikto nie je spokojný so svojou fotografiou na občianskom preukaze. Určite si tento problém zažil aj ty. Jednoducho je také nepísané pravidlo, že všetci vyzeráme na občianskom preukaze divne. Napriek tomu sa nájde zopár jedincov, ktorí sa aj z takejto veci snažia vyťažiť maximum a jednoducho sa predbiehajú v tom,…