Uhrík ako kandidát na predsedu VÚC: NSK pod súčasným vedením úplne skostnatel

Nitra 29. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Branislav Račko)

 

Zlepšenie hospodárenia Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), zefektívnenie riadiacej štruktúry Úradu NSK a zvýšenie investícií do rozvoja kraja sú prioritami volebného programu kandidáta na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Uhríka. Súčasný riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady SR je kandidátom ĽS-Naše Slovensko

Na snímke Milan Uhrík

Aké sú vaše priority v oblasti regionálneho školstva a rozvoja stredných škôl? Akým spôsobom sa dá zvýšiť záujem zamestnávateľov i žiakov o duálne vzdelávanie?

Firmám v kraji chýbajú šikovní remeselníci, kuchári, murári, elektrikári. Potrebujú odborne vzdelaných mladých ľudí, nie nepoužiteľných teoretikov. Tomu musíme prispôsobiť aj štruktúru stredných škôl v regióne. VÚC má možnosť každoročne prijímať všeobecne záväzné nariadenie o určení počtu prvých tried, ktoré sa môžu otvoriť v jednotlivých stredných školách. Týmto spôsobom sa dá veľmi efektívne vyriešiť nedostatok žiakov v odborných školách. Doteraz však na to nebola odvaha. Politici sa neriadili reálnymi potrebami trhu práce, ale potrebami spriatelených riaditeľov škôl. Každý poslanec kraja chce byť za dobrého vo svojom regióne a pri určovaní počtu tried nekriticky preferuje školy zo svojho regiónu bez ohľadu na to, či majú ich absolventi praktické uplatnenie. Stredné odborné školstvo je v dezolátnom stave. Z kedysi výberových gymnázií sa stali náborové školy a z elitných odborných škôl zostali len spomienky. Strednému školstvu už nepomôžu len kozmetické úpravy. Treba nájsť odvahu na veľké zmeny a začať rázne podporovať odborné školy. Duálne vzdelávanie sa dnes prezentuje ako nejaká revolučná novinka. Pritom v minulosti bolo úplne bežné, že žiaci zo stredných odborných škôl chodili praxovať do podnikov. Súčasný model duálneho vzdelávania je vhodný len pre veľké podniky. Pre menšie firmy je finančne a byrokraticky príliš náročný. Treba sa vrátiť k starým osvedčeným postupom a nevymýšľať zbytočne komplikované riešenia.

Čo je potrebné zmeniť v oblasti fungovania zdravotníctva a sociálnych služieb v Nitrianskom samosprávnom kraji?

Zdravotníctvo v Nitrianskom kraji je de facto sprivatizované finančnými skupinami Penta a Agel. Tí prevádzkujú formou dlhodobého nájmu už všetky krajské nemocnice. Kraju zostali len budovy a pozemky pod nimi, za ktoré dostáva symbolický nájom. Treba si uvedomiť, že tieto finančné skupiny neprišli do zdravotníctva pomáhať. Prišli tam zarábať. A tak sa ľudí nesnažia vyliečiť, ale len liečiť. Obzvlášť, ak si náklady na liečbu vo vlastnej nemocnici preplácajú skrz vlastnú zdravotnú poisťovňu, samozrejme, zo zdravotných odvodov občanov. Po prípadnom zvolení za predsedu kraja spravím dôkladnú právnu analýzu týchto zmlúv s cieľom dotlačiť nemocnice k čo najpoctivejšiemu prístupu k pacientovi. V žiadnom prípade nebudeme ustupovať finančným skupinám a ich kšeftom. Mojím prvým krokom v oblasti sociálnej politiky bude zverejnenie poradovníkov čakateľov na umiestnenie do domovov dôchodcov či domovov sociálnych služieb. Poradovníky v Nitrianskom kraji sú v súčasnosti neverejné, čo vytvára obrovský priestor pre korupciu. V Banskobystrickom kraji sme poradovníky čakateľov scentralizovali a zverejnili na internetovej stránke úradu. Každý si tak môže svoje poradie ľahko skontrolovať a nemusí sa báť, že ho niekto predbehne pre známosti či úplatky. Ľudia si toto spravodlivé zaraďovanie do zariadení sociálnych služieb veľmi pochvaľujú.

Pravidelným terčom kritiky je nielen v Nitrianskom kraji stav ciest, predovšetkým ciest II. a III. triedy. Je reálne urýchliť rekonštrukciu týchto ciest v nasledujúcom období?

Kvalitná cestná infraštruktúra je prvoradým predpokladom pre ekonomický rozvoj akéhokoľvek regiónu. Nikto nebude stavať podniky a továrne na miestach, kam nevedie normálna cesta. Masívne rekonštrukcie a výstavby nových ciest sú preto jedným z pilierov hospodárskeho programu ĽS-Naše Slovensko. Na výstavbu týchto ciest je potrebné mať dostatok finančných prostriedkov. Tých je v štáte dosť, ale v súčasnosti sa nimi plytvá alebo sa rozkrádajú. Dôkazom toho sú aj priemerné ceny, za ktoré sa rekonštruujú cesty II. a III. triedy v jednotlivých krajoch. V Banskobystrickom kraji sme zastavili rozkrádanie, spustili sme transparentné verejné súťaže a výsledkom je, že cesty opravujeme za absolútne najvýhodnejšie ceny. Kým v Banskobystrickom kraji stála rekonštrukcia ciest v priemere 76.000 eur na kilometer, v Nitrianskom kraji to bolo až 102.000 eur na kilometer. Na každom zrekonštruovanom kilometri cesty v Nitrianskom kraji si tak niekto prilepší v priemere o 26.000 eur do vlastného vrecka. Vďaka tomu, že nekradneme, sme dokázali v Banskobystrickom kraji úsekovo zrekonštruovať rekordných 300 kilometrov ciest, čo je o 73 kilometrov viac, ako sa zrekonštruovalo počas bývalého vedenia zo Smeru. Len v roku 2016 sme v Banskobystrickom kraji opravili viac ciest ako Nitriansky, Košický a Bratislavský kraj dokopy! Okrem toho, Banskobystrický kraj opäť získal možnosť čerpať eurofondy. Už teraz máme pripravené projekty na rekonštrukcie ciest z eurofondov za ďalších 20 miliónov eur. O týchto našich úspechoch sa však v médiách nepíše vôbec nič. Rekordné investície v Banskobystrickom kraji jasne dokazujú, že kde sa nekradne, tam je peňazí na opravy ciest dosť.

A presne to bude aj moja politika v Nitrianskom samosprávnom kraji. Rozbijeme kartel stavebných firiem, ktoré si zvykli na predražené verejné zákazky. Spustíme transparentné verejné obstarávania, do ktorých sa budú môcť zapojiť aj menšie firmy, ktoré nie sú previazané na oligarchov. Na opravy ciest budeme tiež využívať maximum eurofondov. Peniaze na opravy ciest budeme rozdeľovať spravodlivo do jednotlivých okresov podľa toho, koľko kilometrov krajských ciest sa v danom okrese nachádza. Žiadny región tak nebude neprávom znevýhodňovaný z politických dôvodov. V každom regióne sú ľudia, čo poctivo platia dane. A tí si zaslúžia mať dobré cesty.

Nitriansky samosprávny kraj hraničí s Maďarskom. Ako hodnotíte vzájomnú spoluprácu v oblasti cezhraničnej spolupráce a v čom vidíte rezervy? Ako vnímate realizáciu cezhraničných projektov a ich prínos pre obyvateľov? Využíva Nitriansky samosprávny kraj, podľa vás, eurofondy efektívne a dostatočne?

V oblasti cezhraničnej spolupráce sú v rámci programu Interreg SK-HU k dispozícii finančné zdroje najmä na výstavbu nových cezhraničných prechodov, obzvlášť mostov. Určite sa budeme usilovať tieto prostriedky využiť všade tam, kde to môže byť reálnym prínosom. Na druhej strane, treba upozorniť, že ide o technicky veľmi náročné medzinárodné projekty. Na každej strane hraníc totiž platia iné zákony a iné technické normy. Vybudovaný most nemôže byť do polovice postavený podľa maďarských noriem a od polovice podľa slovenských. Preto je potrebné dodržiavať vždy tie prísnejšie normy. To je však vecou praktických skúseností, ktoré, žiaľ, väčšina zo súčasných kandidátov na predsedu kraja reálne nemá. Ja som v súvislosti s cezhraničnými projektmi absolvoval množstvo medzinárodných stretnutí na Slovensku aj v Maďarsku, takže veľmi dobre viem, o čom hovorím.

Nitriansky samosprávny kraj sa nachádza v dobrej finančnej kondícii, viacerí poslanci však kritizujú vytváranie finančnej rezervy. Aký je váš názor na hospodárenie kraja? Je efektívne vytvárať finančnú rezervu alebo, naopak, je rozumnejšie peniaze použiť na investičné akcie?

Vytváranie rozumnej rezervy má svoj zmysel. Každý samosprávny kraj má rezervný fond pre prípad krízového vývoja. Samosprávne kraje však neboli zriadené na to, aby bezúčelovo zhŕňali peniaze daňových poplatníkov na svojich účtoch. Boli zriadené na to, aby ich rozumne investovali do rozvoja kraja, najlepšie do návratných investícií, napríklad do rozvoja cestnej siete alebo podpory odborného vzdelávania. NSK pod súčasným vedením už úplne skostnatel. Na jednej strane má dlh vo výške 23 miliónov eur, za ktorý platí ročne obrovské úroky. Na druhej strane, má prebytok na účtoch, ktorý nevie rozumne využiť. To svedčí o ideovej a myšlienkovej vyčerpanosti 16 rokov starého vedenia kraja. Kraj sa len potáca a prežíva z roka na rok. Ľudia v Nitrianskom kraji nevedia o práci VÚC prakticky nič. Nevedia, čo kraj robí. Netušia, ako veľmi by im mohol pomôcť, ak by začal naplno využívať svoj potenciál. V tomto ohľade je situácia v Banskobystrickom kraji úplne iná. Tam to oveľa viac žije, ľudia kraj vnímajú, evidujú, cítia ho žiť v praxi. V Nitre akoby v tomto ohľade zaspal čas. To budeme musieť celé zvrátiť.

Do Nitry smeruje Jaguar Land Rover a jeho subdodávatelia, očakáva sa prísun veľkého množstva zamestnancov z tretích krajín. Táto investícia ovplyvní nielen samotné mesto, ale celý región. V okolitých mestách (Vráble, Šaľa) už vznikli petície proti vytváraniu ubytovní, obavy sú aj z preťaženia regionálnych ciest. Aké pozitívne i negatívne zmeny očakávate v súvislosti s výstavbou a prevádzkou závodu a čo môžete z pozície samosprávneho kraja ovplyvniť?

Jaguar Land Rover je v súčasnosti indická firma, preto si sem zrejme dotiahne aj množstvo imigrantov z Indie. Len nedávno pritom otriasol Slovenskom brutálny útok, kedy agresívny imigrant z Indie (pravlasti súčasných Cigánov) podrezal v Bratislave nožom nevinného muža v taxíku. Podobné, aj keď zatiaľ nie tak brutálne útoky, sa už množia aj v Nitre. Sú za nimi najmä arogantní robotníci z Balkánu, ktorí pracujú na výstavbe automobilky. Keď sem vládni politici túto automobilku lákali, Slovákom sľubovali tisíceurové platy. Nakoniec však Nitru a okolie zaplavili stovky podradne platených a arogantných robotníkov z chudobných krajín! ĽS-Naše Slovensko preto iniciovala veľkú petičnú akciu za zákaz ubytovávania týchto robotníkov v objektoch patriacich mestu Nitra. Naďalej budeme bojovať proti príchodu imigrantov na Slovensko. Nezamestnaných máme dosť aj tu, treba zapriahnuť do práce v prvom rade ich. Z pozície kraja sa preto budem snažiť podporovať v prvom rade domácich, regionálnych výrobcov a nie zahraničných podnikateľov, ktorým sa zo strany všetkých vlád dostalo už aj tak oveľa väčšej podpory ako zbedačeným domácim výrobcom a živnostníkom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Korčok: Vyzdvihujem prácu žien v diplomacii či medzinárodných inštitúciách

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) vyzdvihol prácu žien v diplomacii či v medzinárodných inštitúciách. Korčok to pri príležitosti Medzinárodného dňa žien napísal vo svojom profile na sociálnej sieti „Rád by som v dnešný deň osobitne vyzdvihol ženy v…

UNICEF upozorňuje, že pandémia môže spôsobiť ďalšie milióny manželstiev detí

0 icon

Washington 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Obrovský vplyv ochorenia COVID-19, ktorý pocítili ženy v niektorých krajinách, by v tomto desaťročí mohol viesť k ďalším desiatim miliónom nútených manželstiev detí. Vyplýva to zo správy Detského fondu OSN (UNICEF) zverejnenej v pondelok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien "Zatvorenie škôl, ekonomický stres, prerušenie…

Hamšíka na letisku privítali stovky fanúšikov IFK Göteborg

0 icon

Göteborg 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Mareka Hamšíka vítali v nedeľu večer na letisku v Göteborgu stovky fanúšikov tamojšieho IFK. V pondelok má 33-ročný slovenský reprezentant v novom klubu podpísať zmluvu Denník Sport Expressen na sociálnych sieťach uverejnil videá z vášnivého privítania, za ktoré by sa…

Politici píšu blahoželania k MDŽ. K zástupu mužov sa pridala aj Remišová a prekvapila feministickým tónom: „Ženy dokážu to, čo muži“

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook Veronika Remišová)   Už tradične, 8. marec patrí všetkým ženám, matkám, manželkám, kamarátkam, sestrám či dcéram. Svoje priania a postrehy k tomuto sviatku zverejnilo na sociálnej sieti mnoho slovenských politikov. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) venoval zástupkyniam nežného pohlavia svoj pondelkový status na Facebooku. "Žienky naše,…

Dnes bude jasno až polojasno, s teplotami do 10 stupňov

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dnes bude na Slovensku jasno až polojasno, s postupným pribúdaním premenlivej oblačnosti od severu. Najmä na severe a východe územia bude na viacerých miestach slabo snežiť alebo sa tam vyskytnú snehové prehánky, v nížinách aj dážď so snehom. K večeru začne oblačnosť ubúdať.…

Ženy majú na výplatnej páske o štvrtinu menej, sú za tým aj iné pracovné preferencie

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ženy majú na výplatnej páske stále o štvrtinu menej ako muži. Štatistiky ukazujú, že rozdiel medzi pracujúcim Slovákom a Slovenkou je najmä v plate. Priemerný plat ženy aj so všetkými finančnými odmenami, prémiami a bonusmi predstavuje 1 230 eur v hrubom Muž podľa…

Zatiaľ nevytýčili termín odvolacieho konania v kauze Pečniansky les

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Krajský súd (KS) v Bratislave zatiaľ nevytýčil termín odvolacieho verejného zasadnutia v kauze Pečniansky les, kde Okresný súd (OS) Bratislava II vyniesol v júni 2019 druhý neprávoplatný verdikt "V jednotlivých veciach rozhoduje senát vzhľadom na dátum ich nápadu. V predmetnej veci som preverila…

Najčastejšou otázkou je, čo uviesť pri frekvencii dochádzky do práce. Ľudia bez domova či v zariadeniach sa môžu sčítať sami aj cez asistentov

0 icon

Bratislava 8. marca (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Medzi najčastejšie otázky ľudí pri sčítaní patrí, čo uviesť pri frekvencii dochádzky do práce vzhľadom na pandemickú situáciu, či aké zamestnanie uviesť, ak sú podnikateľmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami. TASR o tom informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder s…

Pri prezenčnom vyučovaní platia nové zmeny, týkajú sa materských škôl a prvého stupňa základných škôl

0 icon

Bratislava 8. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Erika Ďurčová)   Pri prezenčnom vyučovaní platia od pondelka nové zmeny, dotýkajú sa materských škôl a prvého stupňa základných škôl. Prezenčná forma výučby bude naďalej možná pre končiace ročníky na stredných školách, pre stredné zdravotnícke školy a skupiny piatich žiakov plus jeden učiteľ v prípade,…

Severné Macedónsko dostalo prvú zásielku vakcín Sputnik V

0 icon

Skopje 8. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Khalil Hamra)   Severné Macedónsko dostalo zásielku prvých tritisíc ruských vakcín proti koronavírusu Sputnik V. Celkovo si krajina od Ruska objednala 200-tisíc dávok očkovacej látky. Prvú zásielku dopravili v nedeľu na hlavné severomacedónske letisko pri Skopje. Minister zdravotníctva Venko Filipče uviedol, že vakcínu použijú pre ľudí…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Na Slovensku žijú zaručene minimálne dvaja blázni. Matovič a ja.

0icon

Priatelia, ono sa to nezdá, ale keď ide do tuhého, vtedy sa blázni, možno aj pozitívni blázni, začnú naplno prejavovať, spravidla vo svojom najvyššom stupni šialenstva. Nedá sa však vylúčiť, že osvieteného šialenstva ... Ja som spoločensky "nikto", teda nestrácajme čas popisovaním mojej osobnosti. Úvod spolu so súvislosťami by bol…

Kristian Keller

Doktor, ktorý študoval na MIT, vyvracia covid hoax (reupload)

0icon

"A potom sa poponáhľali rapídne vytvoriť diagnostický test, ktorým je kvalitatívna PCR – a o tom za chvíľu porozprávam viac. Takže, inými slovami: pred tým než dokázali čokoľvek už vytvorili test." Zdroj: Prezentácia "MIMORIADNA SPRÁVA: Ľudstvo NIE je vírus" - Dr. Andrew Kaufman Nasledovné je preklad cca od časového úseku 02:20 po…

Ivan Malý

RUSKÁ RT PÍŠE O SLOVENSKU

0icon

Ruská propagandistická televízia RT cituje slovenského premiéra Igora Matoviča: "Nie som vrah", hovorí Matovič. Slovensko sa stalo druhou krajinou Európskej únie po Maďarsku, ktorá zaregistrovala Sputnik V pre nedostatok úderov Pfizer, Moderna a AstraZeneca, ktoré schválil Brusel. Ruská vak

Jana Tutková

Boris Kollár zavádza o očkovaní. Aká je šanca úmrtia pri nakazení koronavírusom podľa veku?

0icon

Predseda parlamentu Boris Kollár sa pre denník Postoj vyjadril, že jeho strana Sme rodina nedopustí, aby sa očkovanie stalo podmienkou pre zamestnanie. No faktom je, že mnoho ľudí už nemá chuť strácať čas testovaním každý týždeň a niektorí už očkovanie preto podstúpili, ďalší by si ho dali len, aby mali…

Marek Brna

Fašistická (ľudia vravia) Vláda Slovenskej republiky bráni ľuďom získať Ivermectin

0icon

Fašistická (v SR všeobecné tvrdenie) Vláda SR sa zubami nechtami už mesiace bráni tomu, aby sa Ivermectin rozpustil medzi obyvateľstvo, aby ho mali všetci doma pre prípad, že sa nakazia. Naoko chce vyzerať ako pekná, liek má výnimku, je dostupný v nemocniciach, kde ho už aj podávajú, alebo možno iba…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10+ vecí, ktoré vyzerajú ako niečo úplne iné

0 icon

Definícia pareidólie je dosť široká. Je to psychologický jav, ktorý spôsobuje, že ľudia vidia alebo počujú nejasný obraz alebo zvuk a v hlave si ho spoja s niečim úplne iným. Typickým príkladom je "zjavenie" tváre v kresbe dreva. Alebo týchto 10 vecí...  :) Ale bolo by to zločin proti našej zvedavosti, ak…

Kúzelné nápady na dizajn, ktoré budeš chcieť mať doma!

0 icon

Podobné nápady na dizajn domova nás inšpirujú, aby sme konečne zdvihli zadok a zrealizovali niečo aj vo svojom byte. Jednoducho pri prezeraní týchto fotografií zatúžiš mať doma tiež niečo originálne a nápadité. Plusom je, keď je to ešte aj funkčné a nápomocné pri každodenných činnostiach, ktoré si chceme všetci uľahčiť.…

Život je plný prekvapení a prináša nám aj takéto zmeny

0 icon

Človek je tvor, ktorý má rád svoje pohodlie. Aj preto občas lipne na veciach, ktoré mu prináša život. Nasledujúce fotografie ti ukážu, že zmena neprebieha vždy podľa našich predstáv. Občas sú jej výsledky nádherné, až dokonalé, no niekedy so sebou prinášajú iba ticho a smútok. Zmena je život. Túto vetu…

Milióny znamienok či šesť prstov: Aj takto môže vyzerať ľudské telo

0 icon

Sú ľudia, ktorí sa za svoje telo alebo jeho časti, ktoré sa vymykajú všeobecne platným normám, hanbia. Iní, tí odvážnejší, tieto odlišnosti dokážu využiť na to, aby prerazili v rôznych oblastiach, a možno práve vďaka týmto odchýlkam sa stávajú obľúbenými modelmi. Ľudské telo nie je dokonalé. Určite aj ty zastávaš…

Sarajevský atentát: 5 vecí, ktoré si o ňom pravdepodobne nevedel

0 icon

Prinášame ti ďalší článok z edície x vecí, ktoré si pravdepodobne nevedel. Tentokrát je to práve Sarajevský atentát, ktorý odštartoval udalosti, ktoré sa skončili prvou svetovou vojnou. Ak ťa teda zaujíma história a fascinuje obdobie prvej svetovej vojny, si tu správne.  1. Sarajevský atentát Pri Sarajevskom atentáte prišli o život dvaja ľudia. Boli…

Vo svete IT

Prečo sa Xiaomi dostalo na americký Blacklist spoločností? Toto má byť dôvod!

0 icon

Začiatkom tohto roka technologický svet obehla správa, že Xiaomi sa dostalo na amerických sankčný zoznam, takzvaný „Blacklist“. Išlo o vcelku nečakaný krok dosluhujúceho amerického prezidenta, ktorému končil mandát. Ako hlavný komunikovaný dôvod, prečo sa Xiaomi dostalo na tento zoznam bolo, že spoločnosť má údajne kooperovať s čínskou vládou. Inými slovami,…

Bezdrôtové slúchadlá Apods i500 na štýl AirPods sú momentálne dostupné v neodolateľnej zľave

0 icon

Pokukávaš po nových bezdrôtových slúchadlách, ktoré by nie len spĺňali prísne hardvérové kritériá, ale zároveň by čiastočne pohladili tvoje „dizajnérske“ ja? Slúchadlá Apods i500 kombinujú skvelé moderné technológie s naozaj špičkovým dizajnom, ktorý výrobca takmer určite odkukal od známeho nakusnutého jablka. Slúchadlá tak pôsobia naozaj luxusne, no to sa nijako…

Astrofyzici prišli s odvážnou teóriou, ktorá by mohla pomôcť vyriešiť rovno dve vesmírne záhady

0 icon

Astrofyzici predkladajú odvážnu teóriu, ktorá by dokázala vyriešiť dve veľké záhady vesmíru. Tou prvou je, prečo z jadra našej galaxie uniká podozrivo veľké množstvo vysokoenergetického žiarenia. Tou druhou je temná hmota, záhadná neviditeľná hmota, ktorú nevedia pozorovať, píše portál Space. Záhada temnej hmoty trápi vedcov už od chvíle, kedy bola…

Vzorky asteroidu Itokawa odhalili významný poznatok: Čo sa vedcom podarilo objaviť?

0 icon

Medzinárodný tím vedcov preskúmal vzorky z asteroidu 25143 Itokawa, ktoré na Zem priniesla japonská misia Hayabusa, píše portál Sci-News. Čo sa vedcom podarilo objaviť? Hlavná autorka štúdie, Dr. Queenie Chan tvrdí, že študovaním tých najprvotnejších chemických reakcií, ktoré zahŕňajú aj vodu, im umožňuje zistiť, ako sa vyvíjali najzákladnejšie stavebné kamene organických…

Francúzsko dostalo po 60 rokoch „rádioaktívny darček,“ za ktorý si môže samo

0 icon

V 60. rokoch minulého storočia Francúzsko testovalo jadrové zbrane v saharskej púšti, píše portál IFLScience. Hriechy minulosti sa krajine môžu vrátiť späť. Nedávno bol zaznamenaný prašný vietor z púšte Sahara, ktorý preletel ponad Španielsko, Francúzsko a Veľkú Britániu. Asociácia pre kontrolu rádioaktivity na západe, ACRO, tvrdí, že tento oblak priniesol…

Armádny Magazín

Útočiace roje: V Rusku pracujú na nezvyčajnej zbrani

0 icon

Rusko, 8.marec 2021 (AM) – Ďalekonosné, rýchle a miniatúrne. V týchto dňoch bola uverejnená správa, že v Rusku vyvíjajú unikátny útočný systém z prúdových bezpilotných strojov schopných štartovať z paluby lietadla. Na projekte Molnija (Blesk) pracuje z vlastnej iniciatívy spoločnosť Kronštadt, ktorá vyvinula prieskumný út

MDŽ: Venované hrdinkám i obetiam vojen, skrátka spomienka na ženy inak

0 icon

Slovensko, 8.marec 2021 (AM) –  Viete, že...? ...počet zdravotných sestier sa vstupom USA do vojny znásobil 60 krát?

Ruské pozorovacie lietadlo Tu-214ON vykonalo prvý let v novej funkcii

0 icon

Rusko, 8.marec 2021 (AM) – Lietadlo Tu-214ON vykonalo let v novej funkcii a skontrolovalo maskovanie vojenských objektov na pobreží Krymu a Krasnodarského kraja, rovnako ako otestovalo možnosti systému PVO týchto regiónov.   P

Predbehne hypersonické rakety: USA testujú novú útočnú zbraň

0 icon

USA, 8.marec 2021 (AM) – Bezkonkurenčná presnosť, útok rýchlosťou svetla, ničenie rakiet a dronov - v Spojených štátoch bola vyrobená maketa laserového vzdušného dela. Na rozdiel od iných podobných projektov majú byť s

Pripravoval vojenský puč? V Abcházsku zadržali hrdinu Doneckej republiky veliteľa Akhra Avidzbu

0 icon

Abcházsko, 8.marec 2021 (AM) – Bývalý asistent prezidenta samozvanej Abcházskej republiky pre medzinárodné záležitosti, hrdina Doneckej republiky Akhra Avidzba prezývaný "Abchaz" bol v piatok zadržaný a je v abcházskej štátnej bezpečnostnej službe, informujú miestne televízne kanály.   Avidzba je v ŠtB spolu so svojimi strážcami a v jeho dome sa

Svetlo sveta

Kardinál Brandmüller: Tí čo opúšťajú Cirkev kvôli škandálom druhých, ohrozujú vlastnú spásu.

0 icon

Kardinál Walter Brandmüller vyslovil varovanie katolíkom, ktorí opúšťajú katolícku cirkev a to bez ohľadu na dôvody, že ohrozujú svoju vlastnú spásu, ak zomrú odlúčení od Cirkvi. Opustiť cirkev podľa kardinála Brandmüllera v skutočnosti znamená, že sa veriaci odreže od sviatostí potrebných na záchranu duše pred večným zatratením. Takýto veriaci “sa…

Mons. Karol Kmeťko (12.12.1875 – 22.12.1948) – biskup pre nitriansku diecézu.

0 icon

PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI VYSVÄTENÍ V NITRE 13.2.1921 Narodil v rodine obecného notára v Dolných Držkovciach, kde navštevoval základnú školu. Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. 8-ročné gymnaziálne štúdium absolvoval na piaristickom gymnáziu v Nitre (1887-1895) a ako výborného študenta ho odporučili na štúdium teológie…

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali