Sýkora: ZMOS začal už v ére národných výborov, radil všetkým vládam SR

Bratislava 12. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)

 

Od založenia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v marci 1990 prešla samospráva obrovským vývojom. Keď ZMOS vznikal, v dnešnej podobe ani neexistovala, život v obciach riadili národné výbory, ktoré len kooptovali takú časť nových ľudí, aby v nich nemali väčšinu komunisti. V priebehu rokov vznikla samospráva a v procese decentralizácie si vydobyla stabilný systém financovania z daní. „Keď majú v zahraničí zmeniť vetu v zákone, trvá im to desať rokov. My sme pomenili celé zákony v prospech miest a obcí, v prospech ľudí. Zoberte si, ako vyzeralo ktorékoľvek mesto pred 25 rokmi.

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora

Väčšina miest a obcí sa výrazne rozvíjala. Naozaj máme za sebou dobré výsledky, aj krajina, aj my,“ povedal v rozhovore pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnosti Slovenska predseda ZMOS a starosta obce Štrba Michal Sýkora.

Zatiaľ čo prvé volebné obdobie bol predsedom ZMOS Miloslav Hetteš a v rokoch 2011 až 2015 Jozef Dvonč, celý zvyšok z takmer troch desiatok rokov existencie organizácie ju viedol práve Michal Sýkora. V rodiacej sa organizácii miest a obcí bol však aktívny úplne od začiatku, od čias Nežnej revolúcie z novembra 1989.

„Ja som vtedy pôsobil ako mladý predseda miestneho národného výboru (MNV), poznal som prácu na národnom výbore aj okresnom či krajskom národnom výbore. Vedeli sme, ako je rozdelená moc,“ spomína Sýkora. „Sledoval som priebeh okrúhlych stolov. A potom aj debát o tom, vtedy prebiehala veľká diskusia o tom, že by sa mali zrušiť krajské národné výbory už v decembri 1989,“ poznamenal s tým, že diskusie boli vtedy naozaj revolučné a vášnivé.

„Ja som tam bol ako zástupca MNV, snažil som sa riešiť veci naozaj progresívne. Bol som mladý a mladý sa nebojí. Myslím si, že som mal dobré meno. V závere roku 1989 sme už začali s prípravou vzniku Združenia miest a obcí Slovenska. Boli sme pozvaní aj do Prahy k pánovi Havlovi na diskusiu o tom, že by bolo dobré znovu obnoviť samosprávu obcí,“ povedal Sýkora.

Národné výbory totiž neboli v klasickom slova zmysle ani samosprávou, ani štátnou správou a v časoch totalitného režimu boli riadené komunistickou stranou. To sa skončilo novembrom 1989. „Ja som sa v novom systéme cítil ako ryba vo vode, nepotreboval som príkazy zvrchu, ale robil som to, čo som cítil, že potrebujú ľudia,“ spomína Sýkora.

Zväz miest a obcí ČSFR vznikol už v novembri 1989 a jeho prvým predsedom sa stal politik Pražskej jari Oldřich Černík, podpredsedom neskorší primátor Vranova nad Topľou Milan Muška. „Naozaj sa to potom rozbehlo. Nešli sme napokon spoločnou organizáciou, bol tam len náznak, že sa vytvorí československá. Inak Oldřich Černík bol bývalým predsedom vlády z roku 1968,“ poznamenal Sýkora.

Spoločná československá organizácia sa totiž neujala. „Cítili sme to tak, že treba, aby sme išli sami. Jednoducho sme si trúfali. Nakoniec, inak sa vyvíja samospráva v Čechách a inak na Slovensku. Oni majú, obrazne povedané, stále tie národné výbory. My sme išli inou cestou. My máme napríklad priamu voľbu starostov a primátorov a celý rad iných odlišností. Ale veľmi dobre spolu vychádzame,“ povedal Sýkora.

Už v marci 1990 preto vznikla samostatná slovenská organizácia miest a obcí. „Mali sme zakladajúcu konferenciu v Žiline. Spomínam si na jedného úradníka z ministerstva financií, ktorý bol hosťom za vrchstolom a počas rokovania fajčil… Boli to ešte dozvuky bývalého režimu. Ale my sme vedeli, čo chceme. Nanominovala sa skupina ľudí, ktorá potom bola v Rade ZMOS. Prvým predsedom sa stal Miloš Hetteš,“ spomína.

Od začiatku bola kľúčovou úlohou ZMOS obhajoba záujmov miest a obcí pri tvorbe novej legislatívy. „Veď my sme vtedy stále ešte existovali v národných výboroch. Najprv sa do národných výborov kooptovali noví členovia, aby tam nemali väčšinu komunisti, a koncom roku 1990 prebehli voľby, ale stále sa išlo v starom systéme,“ povedal.

Jednou z prvých dôležitých noriem bol zákon o obecnom zriadení. „Ja som bol v pracovnej skupine spolu s Františkom Ďurčenkom z Polomky ako takí dvaja ľudia z praxe. Boli tam aj ďalší ľudia. Zákon sa tvoril tak, aby bol demokratický a duch tohto zákona ostáva dodnes, prekonal 27 rokov,“ konštatuje starosta Štrby.

„Od januára 1991 sa to spustilo, potom išiel zákon o majetku obcí, zákon o financovaní, atď… Mali sme aj to šťastie, že na začiatku bol predsedom Národnej rady Rudolf Schuster, ktorý bol predsedom Krajského národného výboru v Košiciach, rozumel téme.

Ja som bol v kolégiu ministra vnútra, kde sa tvorila legislatíva a pripomienkovala.

Minister Andráš, aj neskôr Mečiar na nás dali, lebo im tiež na začiatku záležalo na tom, aby to fungovalo, aby sa všetko neporozbíjalo,“ dodal Sýkora.

Pripomenul, že v tom čase sa už začali aj práce na slovenskej ústave. „Veď o rok nato vznikla Slovenská republika. Ako ZMOS sme sa snažili presadiť, aby bol v ústave zakotvený princíp samosprávnosti,“ poznamenal.

Podľa Sýkoru boli v 90. rokoch kľúčové najmä základné legislatívne rámce, stále viac sa však ukazovala aj potreba zmeny financovania samospráv. „Veľkou témou aj do ďalších rokov bolo rozdeľovanie finančných prostriedkov. Predtým sme boli financovaní tak, že sme sa doprosovali, domáhali a nemali sme istotu,“ povedal.

Reforma verejnej správy sa podľa neho spúšťala už v roku 1994. „Vtedy sa hovorilo napríklad aj o tom, že by starostovia a primátori vytvorili druhú komoru v parlamente.

Lenže na to by musela byť politická vôľa,“ poznamenal. Tak isto sa podľa neho nikdy nenašla politická vôľa na to, aby ZMOS získal svoj vlastný zákon. Napriek tomu sa obce a mestá na Slovensku nerozdrobili, tak ako napríklad v Maďarsku, kde je takýchto organizácií sedem.

„Vyvíjame sa svojou cestou, platíme si vlastné členské príspevky a nie sme závislí na vláde ani na donoroch. Od roku 1990 máme vytvorenú štruktúru, ideme cez celé Slovensko a celé spektrum politických strán. Šesťdesiatdva regionálnych združení má zastúpenie v Rade ZMOS. Preto ZMOS nemôže uchopiť jedna strana,“ povedal Sýkora.

„Od samého začiatku fungujú Obecné noviny. Založili sme 11 regionálnych vzdelávacích centier. Takú reprezentatívnosť ako ZMOS nemá žiadna organizácia na Slovensku. Je to naozaj sila a je to na dobrovoľnom princípe, nie je nejaká komora alebo povinné členstvo. Vieme si povedať, že viac dokážeme spolu. Keď bude obec sama niečo presadzovať, nepresadí. A nesmie sa dať organizácia oslabiť, čím ich je viac, tým je to nevýhodnejšie,“ zdôraznil.

On sám pôsobil ako podpredseda ZMOS od roku 1991, v roku 1993 sa stal predsedom. „Ja som pôsobil ako podpredseda ZMOS a zároveň poslanec Federálneho zhromaždenia.

Človek nemôže sedieť naraz aj v Prahe, aj v Bratislave. Keď som skončil mandát federálneho poslanca, začal som sa naplno venovať komunálnej politike a ZMOS. Miloš Hetteš sa v roku 1993 vzdal postu predsedu ZMOS a z piatich kandidátov som bol zvolený ja,“ spomína.

Úloha Združenia miest a obcí Slovenska je podľa neho špecifická v tom, že nemôže riešiť problémy, ktoré majú medzi sebou jednotliví členovia, ale musí sa sústreďovať na obhajobu záujmov všetkých členov voči štátu, parlamentu a vláde. Teda musí neustále viesť dialóg s veľkou politikou, zároveň však nikdy nesmie preferovať konkrétne politické subjekty. Členovia združenia sú totiž zvolení za rôzne politické strany a hnutia a straníckosť vedenia by organizáciu rozbíjala.

„Podstata je v tom, že sme sa nespolitizovali. Ja som človek, ktorý vyznáva dialóg, som ochotný veci dookola vysvetľovať. Ale za rokovacím stolom som rázny, lebo za sebou cítim silu viac ako 2700 starostov a primátorov miest a obcí. Našli sme si svoje miesto v spoločnosti a sme tam, kde máme byť. Každý z nás za niekoho kandiduje, ale vo vzťahu k ostatným sa snažíme byť nestranícki,“ vysvetlil Sýkora.

„Ja som dobre vychádzal so všetkými predsedami vlády aj predsedami parlamentu. A hneď ako sme mali prezidenta, tak sa nás vždy zastával. Už od pána Kováča, za ktorým sme boli ako prvým, aby nad nami zobral patronát,“ zdôraznil.

Vo vývoji samosprávy v posledných troch desaťročiach vidí Sýkora dve základné etapy. „Do roku 1998 to bol porevolučný vývoj. Potom prišla vláda, ktorá deklarovala reformy, prišiel Viktor Nižňanský (bývalý splnomocnenec vlády SR pre reformu verejnej správy, pozn. TASR). Aktívne sme sa podieľali na reforme verejnej správy, my sme boli naozaj na dennej báze spolu,“ komentuje Sýkora časy decentralizácie.

„Niektorí neprajníci sa potom posmievali, že sme sa nechali dobehnúť, zobrali kompetencie, ale nedali nám peniaze. Logika konania bola v tom, že najprv bolo treba kompetencie odňať štátu, a to nebolo jednoduché, kapor si sám rybník nevypustí, to bola otročina, ktorú musel Viktor Nižňanský absolvovať, aby sa kompetencie dostali až k nám,“ spomína.

„Potom sa zadefinovala aj regionálna samospráva a potom sme diskutovali o finančnej samostatnosti. Na úrovni rokovaní s ministerstvom financií sme sa nakoniec stretli 19-krát. Dediny si mysleli, že už ani nebudú existovať, lebo všetko dostanú mestá. Nakoniec sa prijal dnešný systém, je v ňom zohľadnená nadmorská výška, veľkosť územia, počet obyvateľov. V tú dobu bol ten systém dobrý,“ dodáva.

Diskusia sa podľa predsedu ZMOS vždy začína a končí u peňazí. Ak nie sú doriešené financie, nie je doriešené nič. „Stále sme trvali na tom, že chceme podiel z dane z príjmov, nahovárali nás na mix daní. Ale vedeli sme, že zamestnanosť sa bude zvyšovať, porastú aj zárobky ľudí. Takže budeme mať každý rok viac,“ komentoval dnešné financovanie samospráv z daní.

Za optimálne ho však nepovažuje. „Najmä malé obce pripomínajú, že je to pre nich nevýhodné. Majú pravdu. Ale sú malé. Tá diskusia vtedy nebola o tom, že dajme viac malým obciam, ale o tom, že nedajme im nič. A my sme zachránili, aby dostali peniaze.

Ale aj dnes nie je politická vôľa dávať malým obciam viac, ale spájať ich,“ vysvetľuje. Osobne by spájanie obcí podporil na dobrovoľnej báze a najmä tam, kde už obec nie schopná nájsť ľudí ochotných vykonávať samosprávne funkcie. Viacero malých obcí napríklad nie je schopných zohnať nikoho, kto by bol ochotný robiť starostu.

„Ak dnes v niektorej malej obci nie je nikto, kto by bol ochotný vykonávať samosprávu, nech to robí vedľajšia obec. A ak nechce vedľajšia, tak ďalšia. A motivovať, že pri zlučovaní dostanú finančné prostriedky,“ navrhuje Sýkora.

„Na to musí byť mechanizmus. Určite by sme to nemali spájať my, ktorí obhajujeme mestá a obce. My to podporujeme len po diskusiách a na dobrovoľnom princípe,“ uzavrel.

Na otázku, či je podľa neho v poriadku, ak jedna osoba zastáva zároveň funkciu primátora či starostu a súčasne je poslancom Národnej rady, Sýkora odpovedal, že podporuje myšlienku, aby v parlamente sedeli ľudia so skúsenosťami zo samosprávy. S vykonávaním dvoch funkcií súčasne je to však zložitejšie. „Sedenie na dvoch stoličkách zvládne len silná osobnosť. A ľahšie starosta, čo je z Bratislavy, ako starosta z východu Slovenska, tomu sa to bude zvládať ťažšie. Má to svoje úskalia. Ale v princípe je dôležité, aby ľudia z komunálnej politiky vo vysokej politike pôsobili. Lebo presadzujú náš pohľad,“ povedal.

„Aj keď mám aj skúsenosť, že kolegovia, dokonca kamaráti za zákon v prospech samosprávy ruku nezodvihli, lebo im to strana zakázala. Podľa mňa by mali povedať, že áno, som v poslaneckom klube, ale som aj starosta či primátor. Ako budú na mňa pozerať kolegovia? Sami by si mali získať tú zelenú kartu,“ dodal predseda ZMOS.

Jednoznačne však podporuje, aby sa starostovia a primátori snažili dostať do regionálnych parlamentov. „Ja som bol pri tvorbe regionálnej samosprávy. Potom som do nej išiel a povzbudzoval aj kolegov, aby do toho išli. Kto iný má rozprávať o spravovaní obcí? Veď tie kompetencie sú medzičlánkom medzi tým, čo spravuje obec a štát. Som veľmi rád, že tretinu v regionálnych parlamentoch získali predstavitelia samosprávy a ich hlas tam zaznieva,“ zdôraznil Sýkora.

„Často nám hovorili, že tí, čo sme nezávislí kandidáti, by sme mali založiť stranu. Vždy som to odmietal. Lebo v tom momente sa stávate súpermi politických strán. A my ich potrebujeme ako partnerov, potrebujeme mať podporu koalície aj opozície,“ uzavrel predseda ZMOS.

Na záver krátko komentoval rok, ktorý pred organizáciou a jej členmi stojí. „Myslím si, že systém je nastavený dobre. Tento rok bol pokojný, nemusíme bojovať a môžeme robiť. A nakoniec, tento rok bude volebný. Musíme zavŕšiť štvorročné úsilie, aby sme sa mohli uchádzať o priazeň ľudí. A keď sa nám to nepodarí, aby sme to vedeli rozumne odôvodniť. Aj na stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom bol na nás apel, aby sme vytvorili dobrú predvolebnú atmosféru. Súperiť sa má volebnými programami a nie vylievaním vedier špiny,“ zdôraznil Sýkora.

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Lavrov: Spojené štáty zriaďujú v Sýrii alternatívne vládne orgány

New York 20. januára 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Ivan Sekretarev)   Spojené štáty zriaďujú vo veľkých častiach Sýrie alternatívne vládne orgány, čo je v rozpore s ich vlastnými záväzkami, uviedol v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov Šéf ruskej diplomacie na tlačovej konferencii v sídle OSN v New Yorku povedal, že…

Progresívne Slovensko si zvolí vedenie

Bratislava 20. januára 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Pavel Neubauer)   Progresívne Slovensko si na dnešnom zakladajúcom sneme v Žiline zvolí vedenie. O kreslo predsedu sa uchádza jeden zo zakladateľov Ivan Štefunko. Delegáti snemu budú hovoriť aj o vízii pre Slovensko. TASR to potvrdil Ľubomír Ondrejkovič z Progresívneho Slovenska Na snem by malo prísť približne 600…

Experiment ukázal pokrytectvo “slniečkárov”: Najprv tvrdili, že by k sebe zobrali imigrantov, keď však prišlo k činom, rýchlo “zdupkali”

Paríž 20. januára 2018 (HSP/Foto:screenshot You Tube)   Francúzski novinári uskutočnili zaujímavý sociálny experiment. V Paríži sa pýtali ľudí či podporujú prijímanie imigrantov, a či by k sebe domov nejakých zobrali. Väčšina ľudí odpovedala kladne. Keď však prišlo k činom, imigranta odmietli prijať. Väčšina "slniečkárov" a rôznych "vítačov" majú len…

Samospráva parížskeho predmestia uznala Palestínu ako štát

Gennevilliers 20. januára 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Yuri Kochetkov)   Samospráva parížskeho predmestia Gennevilliers uznala Palestínu ako štát. Toto symbolické rozhodnutie oznámil v piatok starosta Gennevilliers Patrice Leclerc. Odvolal sa pritom na hlasovanie francúzskeho parlamentu z roku 2014 "Francúzsko prostredníctvom hlasu bývalého ministra zahraničných vecí Laurenta Fabiusa vyhlásilo možnosť uznania Palestíny do…

Trump sa stretne s Mayovou na ekonomickom fóre v Davose

Washington 20. januára 2018 (TASR/HSP/Foto: AP- Pablo Martinez Monsivais)   Americký prezident Donald Trump sa na budúci týždeň stretne s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Schôdzka sa uskutoční na okraj Svetového ekonomického fóra v Davose vo Švajčiarsku, informovala v piatok agentúra AP Trump sa podľa hovorkyne Bieleho domu Sarah Sandersovej teší, že na…

Nemecká polícia má podozrenie, že nebohý záhradník bol sériovým vrahom

Lüneburg 19. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/DPA/Bernd Thissen)   Zosnulý záhradník, ktorého polícia v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko spájala s násilnou smrťou najmenej piatich ľudí, mohol byť sériovým vrahom. Naznačil to v piatok šéf polície v Lüneburgu Robert Kruse. Odvolal sa pritom na doterajšie poznatky vyšetrovateľov, podľa ktorých treba rátať s…

Podľa Hrabka a Chmelára Zeman využil Drahošovu chybu, chce ho poraziť debatami

Bratislava 19. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:Eduard Chmelár Facebook)   Hoci Miloš Zeman so ziskom 38,56 percenta vyhral prvé kolo prezidentských volieb pred Jiřím Drahošom (26,6 percenta), bolo to víťazstvo s otáznikom, keďže Drahoš má opticky oveľa väčší potenciál získavať pred druhým kolom nových voličov. Ale Drahoš urobil hneď na prvej tlačovej…

Desiatky migrantov zaútočili neďaleko Bruselu na šesticu policajtov

Brusel 19. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Geert Vanden Wijngaert)   Asi 40 migrantov, niektorí ozbrojení palicami, zaútočilo v noci na piatok na parkovisku čerpacej stanice pri obci Grand-Bigard ležiacej neďaleko Bruselu na šesticu belgických policajtov v civile. Informovala o tom televízia RTBF s odvolaním sa na policajné zdroje. Podľa nej policajti zasahovali…

Stopka Ficovi a Dankovi? Prezident Kiska poslal zákon o štátnej cene na posúdenie Ústavnému súdu SR

Bratislava 19. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezident Andrej Kiska chce, aby zákon o štátnych cenách posúdil Ústavný súd SR. Hlava štátu súdu navrhla, aby začal konanie o súlade tejto právnej normy s ústavou. Kiska pripomína, že podľa Ústavy SR prezident ako jediný ústavný orgán udeľuje vyznamenania, ak na to…

Čína zakázala dovoz plastového odpadu na spracovanie, Európa panikári

Peking 19. januára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Britský denník The Guardian píše, že Európa schválila tento týždeň novú ekologickú super stratégiu. EÚ má rýchlejšie, než sa to plánovalo doteraz, vyriešiť problém spracovania plastového odpadu. Bol schválený plán, ako ho urobiť "znovu použiteľným alebo spracovateľným" do roku 2030. Čo urýchlilo túto…

VideoPutin sa vykúpal na sviatok Krstu Pána

Moskva 19. januára 2018 (HSP/Sputnik/Foto: Sputnik/Alexei Druzhinin)   Ruský prezident Vladimir Putin ukončil vo štvrtok svoj pracovný program v Petrohrade a v Leningradskej oblasti, navštívil mužský kláštor Nilo-Stolobenská pustyna a zúčastnil sa tradičného kúpania na sviatok Krstu Pána v jazere Seliger. "Pri príležitosti sviatku Krstu Pána bol Putin na liturgii,…

Piati slovenskí europoslanci sa pridali ku skupine, ktorá vyjadrila obavy z ruskej propagandy v Európe

Bratislava/Brusel 19. januára 2018 (HSP/Foto:TASR-AP/Hektor Pustina)   Skupina piatich slovenských zástupcov v Európskom parlamente sa pridala ku skupine, ktorá vyjadrila obavy z ruskej propagandy šírenej v Európe. Pál Csáky (SMK), Eduard Kukan (nezávislý), Miroslav Mikolášik (KDH), József Nagy (Most-Híd), Ivan Štefanec (KDH) vydali vyhlásenie, v ktorom tvrdia, že ruská propaganda a dezinformácie…

Vybrali sme z blogu

Marketing a PR - slabé stránky kotlebovcov

Už roky sa vie, že politické subjekty, ktoré by mohli reálne ohroziť súčasný systém (či už svojím programom alebo tým, že nie sú nikomu zaviazané a teda sa nedajú kontrolovať) dostanú v mainstreamových médiách minimálny priestor a ak sú spomínané predsa len častejšie, tak iba v negatívnom slova zmysle aby…

16.9 DVTR – Povolebná situácia v Čechách

V Čechách boli parlamentne voľby a situácia po nich je veľmi zaujímavá. Víťaz volieb ANO reprezentovaný slovenským podnikateľom – Andrejom Babišom má nepísanú ponuku od SPD a KSČM na vytvorenie vlády, avšak po predstieranom záujme o koalíciu rokoval a rokoval a nevyrokoval nič. Vláda sa zmenila a nedostala dôveru parlamentu, napriek tomu vládne bez dôvery. Čo…

Hľadajme zdravé jadro intelektuálov Slovenska.Príležitosťou k tomu je Parížska výzva "Európa, v ktorú je možné veriť."

Rozhodol som sa upozorniť na jeden veľmi významný dokument, ktorého signatármi je skupina intelektuálov z Francúzska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Nórska, Španielska, Veľkej Británie, Nemecka, Holandska a Belgická. Tento dokument dostal označenie ako Parížska výzva „Európa, v ktorú je možné veriť“. Nezisťoval som, či dokument bol prezentovaný aj našej verejnosti…

Čerešnička na Kiskovej torte

Andrej Kiska je prezidentom, aký tu ešte nebol. Každý týždeň nás prekvapí niečím novým. Na náhodu nič nenechal ani tentokrát, keď si dovolil v maďarskom denníku Vášárnap obviniť ministra vnútra Roberta Kaliňáka zo zneužívania politickej polície NAKA. Na tom by sme ešte nič zlé nevideli, pretože niekedy to tak naozaj vyzerá.…

Dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv a slovenská ústava

Je Slovensko reálne demokratický právny štát a dodržiava vo veciach rodovej ideológie a dúhy vlastnú ústavu? Z povahy veci osobného dúhového aktivizmu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej mimo a nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv, ponúkam nasledovný text vo veci klasifikácie konania ombudsmanky a možnosti riešení, určený pre dobrovoľných občianskych aktivistov... Vopred upozorňujem –…

Únik informácií! Kaliňákov odkaz Slovákom: „OVCE PLAŤTE! Naše jachty a vily potrebujú údržbu! „

Unikli ďalšie závažné informácie z prostredia Kaliňákovho rezortu! Ich obsah v podaní v žargónovom slovníku znie: „Ovce plaťte, naše vily a jachty potrebujú novú údržbu!“ Pre znalých je toto mimoriadna správa, pretože unikli informácie z policajných kruhov o masovom odchode policajtov, ktorí sa už ďalej nemohli pozerať na systém, ktorí…

TopSpeed

Pozrite si minúty hrôzy a nehody na diaľnici D1 pri Brne

10

Tento týždeň počasie v strednej Európe vyčíňalo a ešte stále vyčíňa o stošesť. Kalamity, reťazové dopravné nehody, poľadovica... to všetko sa na ceste môže stať. Prinášame vám zábery z čiernej skrinky, ktoré vznikli priamo v aute jedného z účastníkov tohto týždňovej hromadnej dopravnej nehody na diaľnici D1 pri Brne. 

Ktoré sú najlepšie autonaháňačky 70. rokov?

0

Zlatá éra autonaháňačiek, aj takto by sme mohli charakterizovať filmové obdobie 70. rokov. Keďže víkend je predo dvermi, prinášam ďalší prehľad pre najlepšie autonaháňačky. Tentokrát sa oproti minulému videu Donut Media presunieme do obdobia, kedy vznikli také klasiky ako pôvodný Gone in Sixty Seconds od režiséra H.B. Halicki, ktorý v snímku aj…

Pocta klasike je aj Range Rover Chieftain. Poznáte ho?

0

Originál alebo súčasná generácia? Bez váhania by mnohí z vás odpovedali "určite novinku". Čo však poviete na tento Range Rover Chieftain? Ctí tvary zakladateľa rodu z roku 1970, ktorý Land Rover vyrábal 27 rokov. Toto však nie je úplný originál. Jensen International Automotive postavil "náčelníka" a dodal mu neuveriteľnú charizmu. …

Príde zmena zákona o cestnej premávke? Chodci budú mať väčšiu silu

45

Pravidlá cestnej premávky podľa všetkého čoskoro upravia. A s tým súvisí aj zmena zákona o cestnej premávke. Chcú sa priblížiť ďalším krajinám EÚ. Hlavným bodom diskusie je chystaná absolútna prednosť pre chodcov. "Chceme ísť po vzore tých krajín, kde chodec má vlastne absolútnu prednosť, už len z úmyslu, že sa blíži…

Ako je na Slovensku rozšírené zjednávanie ceny pri oprave auta?

6

Iste sa vám to stalo. Predávate ojazdený automobil, príde kupec a jedna z prvých (ak nie hneď prvá) otázok do telefónu je aká je najnižšia cena? Na internetovej stránke picodi sa objavili výsledky prieskumu, ktorý prebehol na vzorke 3 100 ľudí z takmer celého sveta. Z týchto výsledkov vyšla jednoznačná…

Budú tento rok farebné trendy v automobilizme pestrejšie?

5

Farba karosérie je azda tým najdôležitejším atribútom, vďaka ktorému si automobil všimneme. Zákazníci si však farebný odtieň veľakrát nevyberajú podľa svojej chuti ale aj podľa vlastnej peňaženky. Za posledné 2 roky dominovala „tuctová“ biela farba, podľa analytikov sa však tento rok majú farebné trendy otočiť a priniesť viac kombinácii a…

KAMzaKRÁSOU

Vyskúšaj brušný tanec! Prospieva nielen zdraviu, ale aj psychike

0

Kurzy orientálneho (brušného) tanca dnes nájdete takmer v každom slovenskom meste. V posledných rokoch sa stal tento druh pohybu mimoriadne obľúbený, a to nielen pre jeho ženskú príťažlivosť, ale najmä pre skvelé účinky na zdravie a psychiku. V spočíva brušný tanec?

Video Dokonalý budík pre milovníkov kávy! Určite si ho zamiluješ!

1

Patríte medzi ľudí, ktorí si ráno nevedia predstaviť bez šálky aromatickej kávy? Tak toto bude určite niečo pre vás. Joshua Renouf totižto prišiel s dokonalým nápadom ako si hneď po prebudení dopriať šálku čerstvo pripravenej kávy. Predstavujeme vám budík pre milovníkov kávy, kedy si šálku dobrej kávy vychutnáte rovno, keď sa prebudíte.

Najlepšie nadčasové kúsky: Ktoré rozhodne mať v šatníku?

0

Každá žena aspoň raz (alebo niekoľkokrát) v živote zažije ten pocit, kedy ráno stojí pre skriňou a údajne si nemá čo obliecť. Našťastie svoje sily spojili zahraničné celebritné stylistky a vytvorili pre vás zoznam, na ktorom nájdete tie najlepšie nadčasové kúsky. Nepodliehajú módnym výstrelkom, nikdy nezaostávajú a sú dokonale kombinovateľné takmer so všetkým!

Na čo použiť vazelínu? O tomto využití si určite nevedela!

1

Na čo použiť vazelínu? Využitie vazelíny je naozaj pestré a doma ju využijete skoro na všetko - v kúpeľni aj do kuchyne. Najžiadanejšia je v kozmetickom priemysle a je zložkou skoro každého krému. Napriek tomu, fakt, že je vyrobená z ropy mnohých odrádza a vyhýbajú sa jej použitiu. My vás ale…

Ako sa zbaviť zápchy? Vyskúšaj tieto anti-zápchové cviky!

2

Nepravidelné stravovanie, málo pohybu ale aj stres môžu vyústiť do nepríjemnej zápchy. Naše črevá dokážu okamžite reagovať na problém, na ktorý narazili. Ako sa zbaviť zápchy? Väčšina ľudí si tých pár dni odtrpí a nerieši príčinu, prečo k zápche prišlo. Tráviace ťažkosti však môžu pretrvávať dlhodobe a viesť k vážnejším problémom.…

Trápi ťa upchatý nos? Vďaka týmto pomocníkom budeš voľne dýchať!

3

Zobudiť sa do nového rána s plným nosom nie je nič príjemné. Dýchať sa nám darí iba ústami, necítime žiadnu vôňu a ani jesť nám nechutí. Upchaté dutiny sú problémom, ktorý postihne počas chladného zimného počasia nejedného z nás. Čo teda robiť v prípade, keď nám obyčajná vreckovka jednoducho nepomáha? Riešením by mohlo byť…

TopDesat

10+ zvláštne uspokojujúcich fotografií s jedlom v hlavnej úlohe. Raj pre perfekcionistov

0

Hoci vizuálna prezentácia jedla je už dlho dôležitým aspektom stravovania v mnohých kultúrach, s rastom popularity Instagramu sa zdalo, že sa dostala na ďalšiu úroveň. Týchto pár fotografií s dokonalým jedlom v hlavnej úlohe je skutočný raj pre perfekcionistov.  V dnešnej dobe sa môže stolovanie zdať ako výlet do virtuálnej galérie. Jedlá sú starostlivo zdokumentované a naaranžované pre…

Tak tomu sa povie skutočne extrémna zima

0

Zime je jedno krásne a úžasné obdobie. Mnoho ľudí si ju spája so sviatkami, darčekmi a samozrejme aj s radovánkami na zasnežených svahoch. Zima má však aj druhú stranu, ktorú množstvo ľudí neznáša. Bavíme sa o extrémnom chlade. Bohužiaľ, patrí to k zime a nám neostáva nič iné, iba si…

Kennedy, Trump, Clinton: 10 najbohatších amerických prezidentov všetkých čias

0

Najbohatší americkí prezidenti zriedka zbohatli kvôli politike. Je pravdou, že niektorí prezidenti po skončení predsedníctva skončili na mizine, ostatní sa stali bohatšími než kedykoľvek predtým. No kto je absolútne najbohatším americkým prezidentom? Kennedy? Trump? Alebo Clinton? Samozrejme, každý vie, že prezidentovi je vyplácaná doživotná renta aj po odchode z Bieleho domu, no to však neznamená bohatstvo. Pred…

Najvtipnejšie fotografie na identifikačných dokladoch

0

Nikto nie je spokojný so svojou fotografiou na občianskom preukaze. Určite si tento problém zažil aj ty. Jednoducho je také nepísané pravidlo, že všetci vyzeráme na občianskom preukaze divne. Napriek tomu sa nájde zopár jedincov, ktorí sa aj z takejto veci snažia vyťažiť maximum a jednoducho sa predbiehajú v tom,…

10 zaujímavých faktov o zimnej krajine - Aljaške

0

Aljaška, severná krajina, ktorá mala v roku 1867 cenu presne 7,2 milióna vtedajších amerických dolárov, je krajinou lososov, nefritov, zlata a losov. Zároveň je táto krajina rozlohou najväčším štátom patriacim pod vlajku USA. Je jedným z dvoch štátov, ktoré nesusedia s ďalším americkým štátom (druhý štát je Havaj). Štát, ktorý…

30 dokonalých fotografií, ktorým len ťažko uveríš

0

Pravdepodobne si už počul o perfekcionizme. Tento výraz väčšinou používame na popísanie niečoho, čo je mimoriadne symetrické, neobvyklé a dokonca aj nereálne. Mnohokrát je to zapríčinené náhodou. Často sa stáva, že práve takýto úkaz ma na svedomí príroda a nie človek. Dnes ti ukážeme 30 dokonalých fotografií, ktorým len ťažko…