Spoločná deklarácia Svätého Otca a canterburského arcibiskupa Welbyho

Rím 10. októbra 2016 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR-Tony Gentile/Pool Photo via AP)

 

V plnom znení prinášame text spoločnej deklarácie, ktorú podpísali pápež František a canterburský arcibiskup Justin Welby na záver slávenia ekumenických vešpier 5. októbra 2016 v rímskom Kostole sv. Gregora na vŕšku Celio, pri príležitosti 50. výročia obnovy ekumenických vzťahov katolíkov a anglikánov.

Na snímke vľavo pápež František a vpravo canterburský arcibiskup Justin Welby počas súkromnej audiencie vo Vatikáne
Na snímke vľavo pápež František a vpravo canterburský arcibiskup Justin Welby počas súkromnej audiencie vo Vatikáne

Spoločná deklarácia Jeho Svätosti pápeža Františka a Jeho Milosti Justina Welbyho, arcibiskupa Canterbury

Pred päťdesiatimi rokmi sa naši predchodcovia, pápež Pavol VI. a arcibiskup Michael Ramsey, stretli v tomto meste posvätenom účinkovaním a krvou apoštolov Petra a Pavla. Neskôr sa pápež Ján Pavol II. a arcibiskupi Robert Runcie a George Carey, pápež Benedikt XVI. a arcibiskup Rowan Williams spoločne modlili v tomto Kostole sv. Gregora na Céliu, odkiaľ pápež Gregor poslal Augustína evanjelizovať anglosaské národy. Na púti k hrobom týchto apoštolov a otcov, katolíci a anglikáni sa uznávajú za dedičov pokladu Evanjelia Ježiša Krista a povolania podeliť sa oň s celým svetom. Prijali sme Dobrú zvesť Ježiša Krista prostredníctvom životov svätých mužov a žien, ktorí ohlasovali Evanjelium slovom i skutkom, a my sme boli poverení a uschopnení Duchom Svätým byť Kristovými svedkami „až po kraj zeme“ (Sk 1,8). Zhodli sme sa v presvedčení, že „kraj zeme“ dnes nepredstavuje len geografický termín, ale aj povolanie priniesť zachraňujúce posolstvo Evanjelia zvlášť tým, ktorí sú na okraji a perifériách našej spoločnosti.

Pri svojom historickom stretnutí v roku 1966 pápež Pavol VI. a arcibiskup Ramsey založili Medzinárodnú anglikánsko-katolícku komisiu s cieľom uskutočňovať seriózny teologický dialóg, ktorý „spočívajúc na evanjeliách a na starobylých spoločných tradíciách povedie k tej jednote v Pravde, za ktorú sa modlil Kristus“. Po päťdesiatich rokoch ďakujeme za výsledky Medzinárodnej anglikánsko-katolíckej komisie, ktorá preskúmala náuky, ktoré vytvorili rozdelenia v priebehu dejín, z novej perspektívy vzájomného rešpektu a lásky. Dnes sme vďační najmä pokiaľ ide o dokumenty druhej fázy stretnutí Medzinárodnej anglikánsko-katolíckej komisie (ARCIC II.), ktoré preveríme, a očakávame závery rozhovorov tretej fázy (ARCIC III.), ktorá sa snaží pokročiť v nových situáciách a nových výzvach pre jednotu medzi nami.

Pred päťdesiatimi rokmi naši predchodcovia uznali „vážne prekážky“, ktoré bránili opätovnému obnoveniu úplného zdieľania viery a sviatostného života medzi nami. Avšak, vo vernosti modlitbe Pána, aby jeho učeníci boli jedno, nenechali sa odradiť začať cestu i bez toho, že by vedeli, aké kroky sa budú dať podniknúť v jej priebehu. Veľké pokroky sa dosiahli v mnohých oblastiach, ktoré nás vzďaľovali. Avšak, nové okolnosti priniesli medzi nás nové nezhody, najmä pokiaľ ide o svätenie žien a najnovšie otázky týkajúce sa ľudskej sexuality. Popri týchto rozdieloch pretrváva odveká otázka o spôsobe vykonávania autority v kresťanskom spoločenstve. Toto sú dnes niektoré problematické aspekty, ktoré predstavujú vážne prekážky pre našu úplnú jednotu. Avšak rovnako ako naši predchodcovia ani my, hoci ešte nevidíme riešenia prekážok pred nami, nie sme odradení. S dôverou a radosťou v Duchu Svätom veríme, že dialóg a vzájomné úsilie prehĺbia naše porozumenie a pomôžu nám rozpoznať Kristovu vôľu pre jeho Cirkev. Dôverujeme v Božiu milosť a prozreteľnosť vediac, že Duch Svätý otvorí nové dvere a uvedie nás do plnej pravdy (por. Jn 16,13).

Spomenuté rozdiely nám nemôžu zabrániť, aby sme sa navzájom uznali ako bratia a sestry v Kristovi, pretože ide o náš spoločný krst. Rovnako by nás nikdy nemali zastaviť v objavovaní a radovaní sa z hlbokej kresťanskej viery a svätosti, ktoré nachádzame v tradíciách tých druhých. Tieto rozdiely nás nesmú priviesť k umenšeniu nášho ekumenického úsilia. Kristova modlitba počas poslednej večere, aby všetci boli jedno (por. Jn 17,20-23) je imperatívom pre jeho učeníkov dnes rovnako ako vtedy, vo chvíli jeho blížiaceho sa umučenia, smrti a vzkriesenia, a následného zrodu jeho Cirkvi.

Naše rozdiely by nemali znemožňovať ani našu spoločnú modlitbu: nielenže sa môžeme modliť spoločne, ale musíme sa spoločne modliť, dajúc hlas viere a radosti, ktoré zdieľame v Kristovom evanjeliu, v starobylých vyznaniach viery a v moci Božej lásky sprítomnenej Duchom Svätým, za prekonanie každého hriechu a rozdelenia. Takto spolu s našimi predchodcami povzbudzujeme naše duchovenstvo a veriacich, aby nezanedbali a nepodcenili toto spoločenstvo, aj keď nedokonalé, ktoré už zdieľame.

Širšie a hlbšie než naše rozdiely sú viera, ktorú zdieľame a naša spoločná radosť v evanjeliu. Kristus sa modlil, aby jeho učeníci mohli byť všetci jedno, „aby svet uveril“ (Jn 17,21). Živá túžba po jednote, ktorú vyjadrujeme v tejto Spoločnej deklarácii je úzko spätá so spoločnou túžbou, aby muži a ženy mohli dospieť k viere, že Boh poslal svojho Syna, Ježiša, na svet, aby ho zachránil od zla, ktoré utláča a oslabuje celé stvorenie. Ježiš dal svoj život z lásky a zmŕtvychvstaním premohol i smrť. Kresťania, ktorí prijali túto vieru sa stretli s Ježišom a s víťazstvom jeho lásky vo svojich vlastných životoch, a pobáda ich to deliť sa s ostatnými o radosť z tejto Dobrej zvesti. Naša schopnosť zjednotenia sa vo chvále a modlitbe k Bohu a vydávaní svedectva svetu je založená na dôvere, že zdieľame spoločnú vieru a v podstatnej miere sa vo viere zhodujeme.

Svet musí vidieť, ako vo vzájomnej súčinnosti dosvedčujeme túto spoločnú vieru v Ježiša. Môžeme a musíme spoločne pracovať na ochrane a zachovaní nášho spoločného domova: žijúc, učiac a konajúc tak, aby sa čím skôr prestalo s ničením životného prostredia, ktoré uráža Stvoriteľa a degraduje jeho tvory, a vytvárali sa individuálne i sociálne vzory správania, ktoré podporujú udržateľný a integrovaný rozvoj pre dobro všetkých. Môžeme a musíme byť spoločne zjednotení  vo veci podpory a ochrany dôstojnosti všetkých ľudí. Ľudskú osobu vážne postihuje osobný a spoločenský hriech. V kultúre ľahostajnosti nás múry odcudzenia izolujú od ostatných, od ich zápasov a utrpení, ktoré dnes podstupuje aj veľa našich bratov a sestier v Kristovi. V kultúre plytvania sú životy tých najzraniteľnejších v spoločnosti často vytískané na okraj a vyraďované. V kultúre nenávisti sme svedkami nevýslovných skutkov násilia, často ospravedlňovaných pokriveným chápaním náboženskej viery. Naša kresťanská viera nás vedie k uznaniu neoceniteľnej hodnoty každého ľudského života a k tomu, aby sme si ho ctili prostredníctvom skutkov milosrdenstva, poskytujúc vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, jedlo, čistú vodu a prístrešie, vždy sa snažiac o riešenie konfliktov a budovanie pokoja. Ako Kristovi učeníci pokladáme ľudskú osobu za posvätnú a ako Kristovi apoštoli  musíme byť jeho advokátmi.

Pred päťdesiatimi rokmi sa pápež Pavol VI. a arcibiskup Ramsey inšpirovali slovami Apoštola: „zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi“ (Flp 3,13-14). Dnes, „to čo je za nami“ – bolestné stáročia rozdelenia – bolo čiastočne obnovené päťdesiatimi rokmi priateľstva. Vzdávame vďaky za päťdesiat rokov Anglikánskeho centra v Ríme, ktorého cieľom je byť miestom stretávania sa a priateľstva. Stali sme sa priateľmi a spolupútnikmi, čeliac rovnakými ťažkostiam a vzájomne sa posilňujúc, učiac sa oceniť dary, ktoré Boh dal tomu druhému a prijímať ich ako vlastné, v pokore a s vďačnosťou.
Sme nedočkaví postupovať napred, aby sme mohli byť plne jednotní v hlásaní spásonosného a uzdravujúceho Kristovho evanjelia všetkým ľuďom, slovom i skutkom. Preto sa nám dostáva veľkého povzbudenia zo stretnutí týchto dní medzi toľkými katolíckymi a anglikánskymi duchovnými pastiermi z Medzinárodnej anglikánsko-rímskokatolíckej komisie pre jednotu a misiu (IARCCUM), ktorí na základe toho, čo je spoločné a čo generácia bádateľov ARCIC (Medzinárodnej anglikánsko-katolíckej komisie) starostlivo priviedla na svetlo, majú veľkú ochotu aj naďalej pokračovať v poslaní spolupracovať a vo vydávaní svedectve až po „kraj zeme“. Dnes sa tešíme z ich poverenia a vyslania napred po dvojiciach, tak ako Pán poslal sedemdesiatich dvoch učeníkov. Ich ekumenická misia zameraná na tých, čo sú na okraji spoločnosti nech je svedectvom pre všetkých nás, a nech sa z tohto posvätného miesta, tak ako tá Dobrá zvesť pred toľkými stáročiami, šíri posolstvo, že katolíci a anglikáni budú spoločne pracovať na tom, aby dali hlas spoločnej viere v Pána Ježiša Krista, prinášajúc úľavu tam, kde je utrpene, pokoj tam, kde je konflikt, dôstojnosť tam, kde sa táto upiera a pošliapava.

V tomto Kostole sv. Gregora Veľkého vrúcne vyprosujeme požehnanie Najsvätejšej Trojice pre pokračovanie práce ARCIC a IARCCUM a pre všetkých tých, ktorí sa modlia a prispievajú k obnoveniu jednoty medzi nami.

Rím, 5. októbra 2016

Jeho Milosť Justin Welby, Jeho Svätosť František

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Mesto Zvolen hľadá pomocníkov na vypĺňanie formulárov za náročných podmienok: Vláda preniesla túto úlohu na mestá a obce

0 icon

Zvolen 21. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Mesto Zvolen hľadá dobrovoľníkov na vypĺňanie formulárov, ktoré súvisia s celoplošným testovaním ľudí na ochorenie COVID-19. „Pri odbere je totiž nutné vyplniť informácie o každom jednom účastníkovi. Vláda preniesla túto úlohu na mestá a obce,“ informoval TASR zvolenský hovorca Martin Svatuška Záujemcovia sa môžu…

Do nového fondu skrátenej práce by mali prispievať aj SZČO, tvrdí Krajniak

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Do nového fondu skrátenej práce, tzv. kurzarbeitu by mali prispievať aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. "Ak príde v budúcnosti akákoľvek kríza, nebudeme musieť špekulovať, či živnostník má súbeh so…

V hektickom hlasovaní o potratoch rozhodoval jeden hlas. Taraba sa nestihol dostaviť, naopak poslankyňa Marcinková zo Za ľudí dobehla na poslednú chvíľu

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (HSP/Foto:Facebook NR SR)   Pozrite si, ako hlasovali poslanci na utorkovej schôdzi NR SR v prípade prolife zákona navrhnutého skupinou poslancov okolo Anny Záborskej. Toto hlasovanie prinieslo aj niekoľko peripetií pre zákonodárcov, ktorí sa dozvedeli na poslednú chvíľu o zaradení daného návrhu do programu. Taraba: Deti…

Poslanci dnes budú voliť nového podpredsedu parlamentu, o funkciu sa uchádza Blanár

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslanci Národnej rady SR (NR SR) budú počas druhého rokovacieho dňa 16. schôdze voliť nového podpredsedu parlamentu. Pozíciu si vzhľadom na výsledky parlamentných volieb nárokuje strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), z ktorej terajší podpredseda Peter Pellegrini (nezaradený) odišiel. Najsilnejšia opozičná strana navrhla…

Nepodieľajme sa na Matovičovej marketingovej fraške. Povinná 10-dňová karanténa pre neotestovaných je neakceptovateľné vydieranie

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Už aj samotný nápad na celoplošné testovanie je poriadny úlet. To, čo ale predviedol premiér Igor Matovič po tom, keď zistil, že sa mu tento "domček z kariet" rúca nemá obdobu. Občanov začal vydierať, že ak sa testovania nezúčastnia, ostanú v povinnej 10-dňovej…

Česko zaznamenalo ďalší rekordný počet prípadov

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Screeshot)   V utorok v Českej republike padol ďalší rekord v počte prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá počas dňa odhalili 11 984 infikovaných. Informuje o tom portál TN.cz Za vysokými číslami stojí aj vyšší počet testov. Dosiaľ ich už v krajine vykonali viac ako 1,8 milióna.…

Dnes bude polojasno až oblačno, s teplotami do 19 stupňov

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dnes bude na území Slovenska polojasno až oblačno, ráno v nižších polohách miestami hmla alebo nízka oblačnosť. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 11 do 16 stupňov Celzia, na juhozápade do 19 stupňov.…

Kuffa upozorňuje na množstvo chýbajúcich odpovedí: Ľudia v karanténe budú bez akéhokoľvek príjmu? Kto bude hradiť škody na ekonomike a najmä z čoho?

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Nezaradený opozičný poslanec Štefan Kuffa (KDŽP) upozorňuje, že je množstvo nezodpovedaných otázok týkajúcich sa chystaného celoplošného testovania Premiér Igor Matovič uviedol, že kto nepôjde na testovanie, tak bude musieť ísť do karantény. Hovoril tiež o tom, že človek, ktorý sa nebude…

Rezort obrany navrhuje vytvoriť riadiacu skupinu pre poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Koncepcia poskytovania podpory zahraničným ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky navrhuje vytvoriť Národnú riadiacu a koordinačnú skupinu pre poskytovanie takejto podpory. Jej úlohou by bolo v tomto smere zabezpečiť postup na vládnej úrovni. Koncepciu dnes schválili ministri na rokovaní vlády SR, na schôdzu…

Naď: Po plošnom testovaní budeme testovať aj na hraniciach. Každého, kto nimi prejde

0 icon

Bratislava 21. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Vláda chce motivovať ľudí, aby v priebehu testovacích dní necestovali cez hranice pokiaľ to nebude nevyhnutné. Pred rokovaním vlády to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO). Dodal, že po celoplošnom testovaní sa zavedú testovania na hraniciach a bude sa to vzťahovať aj…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Vítam plošné testovanie ako referendum o dôvere selfie-vláde

0icon

Čelíme novej totalite. Nie je ideologická. Najlepšie ju charakterizuje české príslovie: „Iniciativní blbec, hotové neštěstí.“ A ľudia s Matovičovou diagnózou sú neúnavní. Môžeme sa o tom presvedčiť v týchto dňoch. Nestíhame sa spamätať z jedného bláznivého nápadu tohto sociopata, už prichádza ešte absurdnejší. Najhoršie ale nie je to, že sa niekto ako…

Peter Švec

Množstvo nemusí znamenať víťazstvo. Numerická prevaha. Pôsobenie proti prevahe. 3. časť.

0icon

”Ak je niekto menší, mal by sa pokúšať byť šikovnejším.” (Colin S. Gray) Prevaha, ktorá bola popísaná z pozorovania sveta zvierat, existuje vo vzájomných interakciách, ktoré prevažujú vo vojne do určitej miery a spôsobujú komplexnosť vojny a jej nevyspytateľnosť. Ako uvidíme neskôr v tejto štúdii, najdôležitejšou koncepciou manévrového prístupu k…

Boris Mesár

Z Ruského sveta - Lavrov dal konečne pravý hák do čeluste zasratej EÚ

0icon

Za posledné dva dni máme veľmi zaujímavú recenziu správ - ktorá sa priamo týka Ruska.  Prvá správa sa priamo týka našej účasti vo WTO - v utorok začali USA, Európska únia a Svetová obchodná organizácia zvláštne a zvedavé vyšetrovanie proti Rusku. Dôvodom vyšetrovania bolo - neuveríte - substitúcia (nahradenie) dovozu.

Andrej Biras

Pán Matovič, tri otázky a jedna výzva!

0icon

Prvá otázka: Prečo si protirečíte, keď chcete zachraňovať životy a pritom idete plošným, nezmyselným, testovaním ohrozovať ľudí v najväčšej možnej miere? Takáto masová akcia v čase vysoko infekčnej pandémie, by asi mala zmysel, jedine ak by ste išli testovať z domu do domu predo dvermi a to pcr testami, ale…

Pavol Kleban

Proglas o Gorazdovi

0icon

Pôvodný názov tejto básne mal byť Gorazd - básne zveršovanej ako vyjadrenie úcty slovenskému svätcovi, ktorý patril medzi svätých Sedmopočetníkov (sv. Cyril, sv. Metod, sv. Kliment, sv. Naum, sv. Angelár, sv. Sáva, sv. Gorazd). Vzhľadom na môj zaužívaný strofický rozsah každej veršovanej práce (11 + 1), som sa však po…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

7 jedál, s ktorými by sa nikdy nemala mikrovlnná rúra stretnúť

0 icon

Mikrovlnná rúra, ktorá bola prvýkrát vynájdená v 40. rokoch 20. storočia, je dnes jedným z hlavných kuchynských spotrebičov v každej domácnosti. Aj keď táto mašinka znamená pohodlie pri varení a ohrievaní, existujú určité druhy jedál, ktoré by si do mikrovlnnej rúry nikdy nemal dávať ohrievať.   1. Mikrov

Oceánia: Ako ľudia osídlili jedno z najodľahlejších miest na svete

0 icon

Stačí sa pozrieť na mapu a nájsť názov Oceánia – tichomorskú oblasť, ktorá zahŕňa Havaj, Nový Zéland, Samoa, Francúzsku Polynéziu a Mikronéziu. Budeš sa čudovať, ako sa ľudia pôvodne na týchto ostrovoch usadili. Sú tu väčšinou v malom počte a nachádzajú sa stovky až tisíce kilometrov od akejkoľvek veľkej pevniny aj od seba…

21 rozkošných psíkov, ktoré si získajú tvoje srdce

0 icon

Tvoje srdce si získa týchto 21 rozkošných psíkov, ktoré uvidíš na nasledujúcich fotografiách. Keď si tvoj psík prosí jesť, prípadne ti dá najavo, že je čas na prechádzku, len ťažko mu dokážeš odolať. Jeho oči hovoria za všetko. Týchto 21 rozkošných psíkov si tvoje srdce získa veľmi ľahko. Fotografie sú…

Kruhy v obilí a mimozemšťania (1. časť)

0 icon

Kruhy v obilí nás fascinujú už od nepamäti. Spájajú sa predovšetkým s mimozemšťanmi, avšak – pochopiteľne – existuje viacero teórií, prečo vznikajú a kde vznikajú. Poďme sa na celú problematiku pozrieť trochu detailnejšie. Prinášame vám trojdielnu sériu článkov s názvom Kruhy v obilí a mimozemšťania. Pohodlne sa usaďte a ideme…

Prečo hranolky chutia tak zle, keď už sú studené?

0 icon

Hranolky rozhodne nie sú pre naše telo a trávenie najzdravšie, no raz za čas padne dobre aj zhrešiť. Tenké, chrumkavé a dozlatista upražené – presne také patria k najobľúbenejším pokrmom nielen medzi deťmi na celom svete. Hranolky patria podľa prieskumov k najobľúbenejším prílohám na všetkých kontinentoch. Hodia sa k mäsu,…

Vo svete IT

USA začalo doposiaľ najväčší „hon“ na Google. Ten sa bude musieť teraz poriadne obracať

0 icon

Začiatkom tohto mesiaca obehla svet informácia, že Google by mohol byť v dohľadnej dobe pod výrazným tlakom amerických úradov. Dôvodom má byť internetový prehliadač Chrome, ktorý aktuálne využíva 65% až 70%. Ďalej v súvislosti s touto témou bol spomínaný obchodný model spoločnosti, ktorý postupne bude blokovať Cookie súbory tretích strán,…

Pozrite si najrýchlejšie sériovo vyrábané auto na svete. Priemerná maximálna rýchlosť dosahuje takmer polovicu rýchlosti zvuku

0 icon

Pre mnohých z nás je auto „len“ dopravným prostriedkom, aby sme sa dostali z bodu „A“ do bodu „B“ pričom pri vyšších rýchlostiach, keď vidíme na tachometri rýchlosť 150 kilometrov za hodinu a viac, tak nám stuhne krv v žilách. Automobiloví športovci, by sa pri tejto rýchlosti len pousmiali. Dôvodom…

Pokazil sa vám posuvník na YouTube? V skutočnosti je to zámer

0 icon

Posuvník, alebo progres bar je spodná lišta v aplikácii YouTube, ktorá odzrkadľuje aktuálny čas prezerania videa. Vo svojej podstate slúži na to, aby ste mohli preskočiť, prípadne sa vrátiť späť na časť videa, ktorá vás najviac zaujíma, a aby ste zároveň mohli preskočiť menej záživné časti videa. Ide o funkciu,…

Pozrite sa, ako vyzerá bežný deň astronauta na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice

0 icon

Ak by ste sa pozreli na každodenný život astronauta na vesmírnej stanici, na prvý pohľad by sa vôbec nelíšil od toho vášho. Aj 400 km nad Zemou musia astronauti jesť, spať, cvičiť, dodržiavať hygienu a pracovať. Výrazným rozdielom je, že prostredie nulovej gravitácie môže jednotlivé úkony sťažiť. Astronauti sa môžu…

Prelomový systém fúzneho pohonu by ľudstvu otvoril celú Slnečnú sústavu

0 icon

Fúzna energia je podľa niektorých odhadov technológia, ktorá bude dostupná ľudstvu v najbližších 30 rokoch, no niektorí skeptici tvrdia, že od nej máme ešte veľmi ďaleko. Jadrové reakcie, ktoré poháňajú aj naše Slnko by mohli byť využité v niekoľkých rôznych odvetviach a jedným z nich je aj vesmírne cestovanie. Téme…

Armádny Magazín

Americké pušky DIAMONDBACK AR-15 aj pre európsky trh

0 icon

USA,  21. októbra (AM) - Pušky Diamondback pochádzajú z menšej rodinnej zbrojovky z USA, ktorá sa stála známa vďaka svojej vysokej kontrole kvality a nižším cenám. Základom sú overené parametre - 16" nitridovaná chrom-molybdenová hlaveň, 12" M-lok predpažbie, 8620 Mil-Spec záver,

Šéf ruskej rozviedky - Naryškin: USA pripravujú „farebnú“ revolúciu po prezidentských voľbách v Moldavsku

0 icon

MOSKVA 21. októbra (AM) - Riaditeľ ruskej zahraničnej spravodajskej služby (SVR) -  Sergej Naryškin uviedol, že USA v prípade víťazstva Igora Dodona v prezidentských voľbách v Moldavsku pripravujú v krajine „farebnú“ revolúciu. Text jeho u

Námorná pechota Spojených štátov uzemnila vrtuľníky Bell AH-1W „Super Cobra“.

0 icon

FORT WORTH, Texas (20. októbra 2020) - Po viac ako tridsiatich rokoch spoľahlivej služby Námorná pechota Spojených štátov (USMC) oficiálne uzemnila vrtuľníky Bell AH-1W „Super Cobra“. Ikonický dvojlistý stroj slúžil ako bojový vrtuľník pre námornú pechotu v bojových misiách po celom svete, vrátane

Špeciálne poslanie: Vojak, alebo prečo Rusko tak skoro nezníži svoje výdavky na obranu

0 icon

Rusko, 21. október 2020 (AM) - "Neurobili sa nijaké rozhodnutia o zmenšení veľkosti ruských ozbrojených síl." -  Oznámil to v utorok tlačový tajomník prezidenta Ruskej federácie Dmitrij Peskov, ktorý sa vyjadril k informáciám o príslušných návrhoch ministerstva financií.   "O tejto otázke zatiaľ nebolo rozhod

Historik Andrej Fursov: S Turkami je možné iba taktické spojenectvo

0 icon

Rusko, 21. október 2020 (AM) - Andrej Iľjič Fursov (1951) - ruský historik, sociálny vedec, publicista, ktorý na Inštitúte dynamického konzervativizmu vedie Centrum metodiky a informácií, riaditeľ Centra rusistiky, Inštitútu pre základný a aplikovaný výskum, Moskovskej univerzity pre humanitné vedy, akademik Medzinárodnej akadémi

Svetlo sveta

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

0 icon

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

Matka bl. Carla Acutisa: Bol mojím záchrancom, v rodine sme vieru zanedbávali

0 icon

12. októbra, v deň výročia smrti blahoslaveného Carla Acutisa, sa po prvýkrát slávila jeho liturgická spomienka. Od jeho smrti vo veku 15 rokov, po mimoriadne agresívnej leukémii, ubehlo 14 rokov. Na blahorečení v sobotu 10. októbra v Assisi sa zúčastnilo približne tritisíc ľudí z rôznych krajín, viac ich kvôli zdravotným opatreniam nebolo možné…

icon FOTO DŇA