Rozhovor s prezidentským kandidátom Robertom Ficom

Bratislava 11. marca (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Som úplne politický nahý, uviedol Fico

Úradujúci premiér a zároveň prezidentský kandidát Smeru-SD Robert Fico si uvedomuje komplikovanosť svojej predvolebnej pozície. “Všetci hovoria, že kandidovať z pozície premiéra je veľká výhoda. Ja tvrdím, že je to veľká nevýhoda. Jediné, čo môžem ponúknuť slovenskej verejnosti a presvedčiť o tom slovenskú verejnosť, je to, že som úplne politicky nahý. Všetci o mne všetko vedia. Poznajú moje názory. Robím všetko pre to, aby boli konzistentné. Aby bola kontinuita v mojom rozmýšľaní, aj v mojich činoch. Vedia o mne, ako som kedy rozhodol, aké chyby som urobil – pretože aj chyby patria k politike,” povedal pre TASR v rámci projektu rozhovorov s prezidentskými kandidátmi Robert Fico.

Na snímke Robert Fico

Tvrdí, že na rozdiel od protikandidátov, ktorí chcú z volieb urobiť referendum o Smere a jeho osobe, on sa k prezidentskej výzve stavia pozitívne. “Chcem sa stať dobrým, vlasteneckým prezidentom. Chcieť ‘poraziť Fica’ – to je málo,” vyhlasuje.

Chce byť aktívnejší, dynamickejší a viditeľnejší prezident, ako jeho predchodcovia, odmieta však, že by sa v prípade jeho zvolenia prenieslo centrum moci do Prezidentského paláca. Tvrdí, že chce pôsobiť ako nadstranícky prezident, pritom však naďalej uplatňovať svoje sociálne cítenie. “Určite by som ako prezident začal predovšetkým pracovať na spoločnej stratégii Slovenska do najbližších rokov,” konštatuje Robert Fico, ktorý by chcel túto stratégiu konzultovať na širokej platforme od parlamentných strán až po Slovenskú akadémiu vied a vysoké školy.

Svoje skúsenosti ponúka tak v domácej politike, ako aj v politike Európskej únie a zahraničnopolitických otázkach, nevynímajúc situáciu na Ukrajine. “Chcem dať do toho všetky svoje skúsenosti, všetky znalosti, ktoré mám. Idem v plnej politickej kondícii. Od ničoho neutekám,” vyhlásil pre TASR Robert Fico.

-Prezident je najvyššia slovenská ústavná funkcia. Výkonných kompetencií má však hlava štátu menej ako predseda vlády. Čo vás motivuje vymeniť funkciu premiéra za funkciu prezidenta? Väčšinou to politici robia naopak, snažia sa dostať z funkcie s nižšími výkonnými kompetenciami na post s vyššími kompetenciami…-

Kompetencie premiéra a prezidenta by som vôbec neporovnával. Prezidentské zodpovedajú jeho poslaniu, keď má dovnútra a navonok zastupovať Slovenskú republiku, dojednávať a ratifikovať medzinárodné zmluvy, ďalej má celý rad ďalších pomerne významných kompetencií. Ak prezident vykonáva tieto kompetencie dynamicky, ak prinesie do prezidentského úradu určitý nový štýl, môže byť v spoločnosti významným lídrom, ktorého úlohou je dávať dohromady politické strany tam, kde to samy nevedia. Viesť veľmi široký sociálny dialóg.

Vnímam postavenie prezidenta ako podstatne významnejšie, než je postavenie premiéra, ktorý je neustále predmetom konfliktov. Je totiž človekom, ktorý má a neustále musí mať na niečo iný názor ako jeho oponent. Prezident je naopak človek, ktorý má všetky predpoklady na to, aby dával veci dohromady a nerozbíjal ich, alebo aby nešiel do konfliktov. Preto si myslím, že toto moje rozhodnutie má veľmi silnú vnútornú logiku. Chcem dať do toho všetky svoje skúsenosti, všetky znalosti, ktoré mám. Idem v plnej politickej kondícii. Od ničoho neutekám.

-Čo by bol váš hlavný konkrétny cieľ ako prezidenta v tomto volebnom období, ak by ste boli zvolený?-

Určite by som ako prezident začal predovšetkým pracovať na spoločnej stratégii Slovenska do najbližších rokov. Bohužiaľ, to sa nám v rokoch 2006-2010 nepodarilo. Postavil by som si ako hlavnú úlohu využiť päťročný mandát na to, aby sme dali dohromady nielen politikov z rôznych táborov, ale aj ľudí z rôznych inštitúcií, ako je Slovenská akadémia vied či vysoké školy, ale aj ľudí z iných oblastí. Aby sme spoločne, pod gesciou prezidenta Slovenskej republiky, zadefinovali predstavu o Slovensku do najbližších rokov, ktorú by každý rešpektoval. Ak by raz bola takáto predstava všetkými relevantnými politickými silami akceptovaná – napríklad, že chceme zo Slovenska mať krajinu, ktorá bude mať do roku 2040 taký a taký podiel HDP tvorený cestovným ruchom alebo chceme napríklad iný systém volieb – nech by potom prišla akákoľvek vláda, či už pravicová alebo ľavicová, pokiaľ by bola zhoda na tejto stratégii, Slovensko by malo zabezpečenú kontinuitu. Takáto kontinuita Slovensku veľmi chýba. Pokúsiť sa o vypracovanie takejto vízie, stratégie Slovenska na najbližších 20–30 rokov by som si určite postavil ako jednu z najvýznamnejších úloh.

-Sú na naplnenie vašich cieľov, v prípade zvolenia, postačujúce aktuálne kompetencie prezidenta? Jeden z vašich protikandidátov už dlhšie naznačuje, že uvažujete o posilnení prezidentských právomocí. Je to pravda?-

Posilnenie prezidentských kompetencií nie je vôbec potrebné. Okrem toho by na to nikdy nevznikla ústavná dohoda, lebo na zmenu základného zákona potrebujete v parlamente ústavnú väčšinu. Skôr by som očakával, že cieľ, ktorý som si postavil, by mal dokázať naplniť človek s určitou mierou prirodzenej autority. Ale aj človek, ktorý vie, ako funguje politický systém, za kým ísť, s kým komunikovať, ako to celé zostaviť, brať na zreteľ špecifiká politického života… Toto všetko dokáže len človek, ktorý je v politike skúsený, ktorý prešiel všetkými etapami politického života. Vôbec by nebolo potrebné posilniť právomoci, stačilo by využiť skúsenosti, ktoré by prezident mal, aby sa o takéto niečo pokúsil.

-Rozprávame sa o využívaní právomocí, a teda aj o aktivite prezidenta. V minulosti ste sa vyjadrili, že spôsob, akým vykonáva funkciu Ivan Gašparovič, hodnotíte pozitívne, v prípade svojho zvolenia by ste však chceli byť aktívnejší prezident. Konkrétne v čom? Znamená to pravidelné správy o stave republiky, vystúpenia v parlamente, účasť na rokovaniach vlády?-

Vážim si všetkých exprezidentov, aj súčasného pána prezidenta. Či to bol pán prezident Kováč, pán prezident Schuster alebo je to dnes pán prezident Gašparovič. Každý z nich mal svoj štýl práce. Ťažko porovnávať štýl práce pána prezidenta Kováča a pána prezidenta Schustera. Pán Schuster mal svoju dynamiku, bol to človek, ktorý kompetencie využíval podstatne intenzívnejšie, ako to možno bolo v prípade pána Kováča. Preto nechcem hodnotiť prácu tohto prezidenta alebo predchádzajúcich, ale za seba hovorím, že by som dal prezidentským kompetenciám väčšiu dynamiku. Bol by som viditeľnejší. Aj z hľadiska komunikácie s verejnosťou, aj z hľadiska podujatí. Ale hlavne by som bol viditeľnejší v štandardnom živote tejto krajiny. To znamená komunikáciu so sociálnymi partnermi, s politickými stranami. Pravdepodobne by som ponúkol vytvorenie mechanizmu pravidelných konzultácií medzi troma najvyššími ústavnými činiteľmi – možno v podobe pracovného obeda. Raz za dva–tri týždne by si mali prezident, predseda parlamentu a predseda vlády na pravidelnom stretnutí prejsť podstatné veci v tomto štáte. Bol by som určite veľmi aktívny v oblasti zahraničnej politiky, kde by som využil všetky znalosti, ktoré v tejto oblasti mám. Väčšia dynamika, väčšia viditeľnosť – v tom by bol asi rozdiel medzi mojou osobou a predchádzajúcimi prezidentmi.

-Aj v prípade kompetencií, ktoré prezident už dnes má, sa situácia zmenila, konkrétne rozhodnutím Ústavného súdu v kauze voľby generálneho prokurátora. Naznačuje, že v prezident v prípade generálneho prokurátora, ale možno aj v prípade predsedu Najvyššieho súdu, prípadne ďalších, nemusí automaticky vymenovať zvoleného kandidáta. Ako by ste sa stavali k tomuto rozšíreniu právomocí a vôbec k úlohe prezidenta pri menovaní rôznych osôb do funkcií?-

Nemyslím si, že ide o rozšírenie právomocí prezidenta, pretože pri formulovaní ústavy sme použili dva rozdielne výrazy. Napríklad v prípade člena vlády má prezident povinnosť vymenovať alebo odvolať na návrh. Čiže – „vymenuje“, „odvolá“. To je príkaz.

V prípade iných funkcionárov – ako je predseda a podpredseda Najvyššieho súdu, generálny prokurátor a ďalší – je použitý výraz „vymenúva“, „odvoláva“. Medzi politikmi vznikol spor a tento spor podľa mňa vyriešil Ústavný súd správne, keď povedal, že v tejto formulácii je zrejmá voľná úvaha prezidenta. Túto voľnú úvahu však obmedzil určitými kritériami, ktoré musia byť naplnené, aby prezident mohol niekoho odmietnuť. Vítam toto výkladové rozhodnutie Ústavného súdu, lebo dáva konkrétnemu ustanoveniu určitý zmysel. Samozrejme, keby som bol prezident, určite by som toto rozhodnutie, ktoré umožňuje určitú mieru diskrécie, využil.

-Spomínali ste, že by ste chceli využiť svoje skúsenosti a ako prezident byť aktívny v oblasti zahraničnej politiky. Ako konkrétne? Zúčastňovali by ste sa napríklad summitov EÚ, aj keď tam za Slovensko spravidla chodí premiér, prípadne summitov NATO? Alebo úplne aktuálne: Ako by ste sa ako prezident postavili k situácii na Ukrajine?-

Zatiaľ je na Slovensku tradícia, že prezident sa venuje NATO a OBSE a pokiaľ ide o EÚ, to patrí do kompetencie predsedu vlády. Opakujem, nie je to upravené zákonom, ale takto to zatiaľ platí. Ponúkol by som novému premiérovi a novej vláde intenzívnu spoluprácu aj v oblasti Európskej únie, pretože som nadobudol za tých šesť rokov na Európskej rade obrovské množstvo osobných známostí, viem, ako funguje mechanizmus, viem, ako presadzovať naše záujmy, pokiaľ ich potrebujeme presadiť. Preto, ak by boli špecifické summity, netvrdím všetky, špecifické summity, kde by som takto mohol pomôcť premiérovi a vláde, určite by som takýto návrh dal. Ale nič by som nerobil nejakým násilným vtláčaním sa do tohto priestoru. Dnes v tejto téme napríklad v Rumunsku vidíme akýsi spor medzi prezidentom a predsedom vlády. Prezident tvrdošijne trvá na tom, že bude chodiť na Európske rady, hoci niekedy by bolo lepšie, keby tam bol premiér. Niekedy je zase dobré, keď je tam prezident, preto by bolo potrebné nájsť rovnováhu medzi týmito záujmami.

-A Ukrajina?-

Ukrajina – hovorím to teraz ako predseda vlády a takisto by som to povedal aj ako prezident – predovšetkým musíme pomenovať slobodne to, čo sa na Ukrajine deje. Mňa nemôže nikto upodozrievať, že by som nebol konzistentný, pokiaľ ide o pomenovanie porušovania medzinárodného práva. Nemal som problém povedať, že nesúhlasím s použitím vojenskej sily v Iraku, nemal som problém rozhodnúť s vládou o stiahnutí vojakov z Iraku, nemal som problém povedať, že neuznáme Kosovo, pretože vzniklo v rozpore s medzinárodným právom. Ani teraz nemám problém povedať, že došlo k porušeniu medzinárodného práva na území Ukrajiny. Ale je tu aj druhá stránka problému. Môžeme pomenovávať veci, ale nesmieme zabúdať na to, že v každom konflikte, v každej situácii je tu eminentný záujem chrániť naše národné, štátne záujmy. Videl som to pri tvorbe záverov poslednej Európskej rady, kde si preukázateľne najskôr každý zrátal, čo by mohol stratiť, čo by mohol získať, a až potom, na základe takéhoto zváženia dôsledkov sa začali formovať politické stanoviská vo vzťahu k Ruskej federácii. Čiže vzniklo to na základe akejsi rovnováhy medzi potrebou vyjadriť sa k Ukrajine, ale súčasne potrebou chrániť si naše vlastné záujmy. Som rád, že Slovensko je niekde v strede, pretože sú tam „jastraby“, ktoré by išli veľmi tvrdo a sú tam krajiny, ktoré by neurobili nič. Náš postoj je veľmi rozumný, je v strede, pretože aj pomenovávame veci, aj hovoríme o našich záujmoch. Slovensko si musí chrániť vlastnú hranicu, Slovensko si chráni zásoby plynu, ropy, ropných výrobkov, uvedomte si, že štvrtina áut zo Slovenska sa vlastne vyváža do Ruskej federácie. Takto rozmýšľa každý jeden premiér. Teraz sa netvárme, nerozprávajme romantické rozprávky, že nie je možné dať do popredia národnoštátne záujmy. Práve naopak, národnoštátne záujmy sú pre nás v tomto okamihu prvoradé.

-A úloha prezidenta?-

Prezident nie je súčasťou štandardných rozhovorov medzi premiérmi, napríklad toto bola klasická Európska rada. Opäť, pokiaľ by došlo k dohode medzi premiérom a prezidentom, že by som išiel zastúpiť Slovensko aj v takejto situácii, tak by som to urobil. Predtým by som sa stretol s poslancami Zahraničného výboru Národnej rady SR, ministrom zahraničných vecí, s premiérom, dohodli by sme si mandát, povedali by sme, ako ďaleko môžem zájsť, čo môžem urobiť. Potom by som zastupoval Slovensko. Ale prezident ako taký nemá možnosť prijímať rozhodnutia typu plynu, ropy alebo nejaké sankčné rozhodnutia. Môže len politicky dohodovať napríklad znenie nejakých textov v zahraničí.

-V TASR sme pôvodne považovali nasledujúcu otázku za takmer zbytočnú, lebo sme si mysleli, že na ňu budú všetci prezidentskí kandidáti odpovedať rovnako. Ale nie je to tak. Kam by smerovali vaše prvé kroky ako novozvoleného prezidenta?-

Ja by som neporušil tradíciu – bola by to Česká republika.

-Na to, aby ste sa stali prezidentom, musíte, samozrejme, zvíťaziť vo voľbách. Úradujúci premiér má z politologického hľadiska komplikovanú pozíciu. Pretože to, čo ľudí spája, sú vízie, čo ľudí rozdeľuje sú konkrétne rozhodnutia. Premiér má menej priestoru na vízie, musí prijímať konkrétne rozhodnutia, ktoré množstvo ľudí rozdeľujú. Ako chcete spojiť také množstvo voličov, ktoré by vám stačilo na zvolenie v druhom volebnom kole?-

Všetci hovoria, že kandidovať z pozície premiéra je veľká výhoda. Ja tvrdím, že je to veľká nevýhoda. Jediné, čo môžem ponúknuť slovenskej verejnosti a presvedčiť o tom slovenskú verejnosť, je to, že som úplne politicky nahý. Všetci o mne všetko vedia. Poznajú moje názory. Robím všetko pre to, aby boli konzistentné. Aby bola kontinuita v mojom rozmýšľaní, aj v mojich činoch. Vedia o mne, ako som kedy rozhodol, aké chyby som urobil – pretože aj chyby patria k politike. Ale predovšetkým vedia, že som človek, ktorý dokáže držať veľmi komplikovanú štruktúru politickej strany tak, že táto strana dnes nikoho neotravuje konfliktmi alebo rozpadom. Sme jediná strana, ktorá sa za 15 rokov nerozpadla, a z ktorej neodišiel ani jeden poslanec. Chcel by som povedať verejnosti: pozrite sa, tu som v celej nahote, pretože ma vidíte každý deň, môžete sledovať moje kroky, moje meno je najčastejšie používané slovo v slovenských médiách, niekedy častejšie používané slovo ako kríza a euro. Som tu a dávam sa k dispozícii so všetkými skúsenosťami. Buď mi budete veriť, že so všetkým tým, čo je za mnou, budem dobrý prezident, že sa dokážem postaviť nad strany, pracovať s nimi a komunikovať, alebo mi neuveríte. Cítim, čo je hlavným motívom ostatných kandidátov. Motívom ostatných kandidátov nie je stať sa prezidentom, ale poraziť Roberta Fica a ponížiť SMER-SD. Toto je veľmi nebezpečné. Nie som v kampani preto, aby som niekoho porážal. Chcem sa stať dobrým, vlasteneckým prezidentom. Chcieť „poraziť Fica“ – to je málo. Málo na to, aby sa niekto stal prezidentom. Bola by veľká chyba, keby si ľudia vybrali prezidenta len preto, že sa nevolá Robert Fico. Zdá sa, že z prezidentských volieb robia úmyselne referendum o mne a o SMERe, predpokladajú, že prípadný neúspech bude znamenať veľkú katastrofu pre stranu a pre našu politiku, čo sa, samozrejme, veľmi mýlia. Verejnosť sa musí rozhodnúť ohľadom prezidenta, rozhodnúť sa podľa jeho skúseností, ako tohto človeka hodnotí, a nie preto, že tu niekto hovorí, že nesmie byť zvolený, lebo sa volá Robert Fico.

-V médiách sa to niekedy prezentuje tak, ako by ste mali postup do druhého kola istý. Ako tenista, ktorý nemusí prejsť kvalifikáciou, ale do druhého kola postupuje rovno, na základe umiestnenia v rebríčku… Ale to nie je pravda, v prvom kole majú všetci prezidentskí kandidáti rovnakú štartovaciu čiaru. Neobávate sa, že vaši voliči, presvedčení o vašom automatickom postupe do druhého volebného kola, to prvé vypustia a mnohí z nich voliť jednoducho neprídu?-

Je to, pochopiteľne, veľmi riskantná vec a videli sme už mnohých favoritov, ktorí pohoreli. Aj preto, ak si všímate, ja pristupujem k prezidentským voľbám s obrovským rešpektom. Možno, ak ma vnímate z pohľadu mojej práce, vidíte, že makáme, robíme, mobilizujeme, stretávame sa s ľuďmi. Momentálne máme celú sériu mítingov, kde chodia tisícky ľudí. Nechodíme na stretnutia, kde príde 20 alebo 30 ľudí. V sobotu (8.3.) sme boli napríklad na stretnutí v Martine a tam bolo takmer 2000 ľudí. Čiže, nepodceňujem nič. Ale pamätám si, napríklad, ako dopadol pán Fischer v Českej republike. Pamätám si, ako dopadol Eduard Kukan na Slovensku. Preto, veľmi opatrne. Plne si uvedomujeme, že favorit to má vždy veľmi komplikované a ťažké. Vieme, čo máme robiť. Myslím si, že najpodstatnejšie je, aby som si v stredu (12.3.) večer – lebo vo štvrtok a piatok je už moratórium, aby som si mohol povedať: Čo bolo treba, sa urobilo, a teraz nech už ľudia prídu a rozhodnú.

-Prebrali sme možnosť, čo by ste robili, ak budete zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. Ale už sme tu spomenuli aj možnosť, že sa to stať nemusí a zvíťaziť môže niektorý váš protikandidát. Prečo sa neobávate, že by to mohlo poškodiť renomé vašej strany? Máte pripravený nejaký „plán B“?-

Ako som už spomínal, je to nastavené tak, že to skoro vyzerá ako referendum o SMERe a mojej osobe. Aspoň, takto to nastavujú jednotliví kandidáti. Je mi to ľúto, lebo to je málo na prezidentskú funkciu. Oddeľoval by som dve veci: my sme vyhrali demokratické tajné voľby v roku 2012, získali sme mandát zostaviť vládu, dokonca sme ponúkli opozícii otvorene a verejne účasť vo vláde. Ale oni to odmietli. Dnes nemôže nikto spochybňovať, že SMER-SD má svojho predsedu vlády a má svojho predsedu parlamentu, lebo to zodpovedá výsledkom demokratických parlamentných volieb. To, že sú voľby prezidenta presne v polovici vládneho mandátu, za to ja nemôžem. Malo to byť inak, teraz mala končiť vláda, v roku 2014 mali byť parlamentné voľby a súčasne mali byť prezidentské voľby (ak by v roku 2012 neboli vypísané predčasné parlamentné voľby v dôsledku pádu vlády Ivety Radičovej, pozn. TASR). My sme sa rozhodli, že do tohto súboja pôjdeme. Nemôžeme byť diskriminovaní tým, že keďže sme vyhrali parlamentné voľby, nemôžeme sa zúčastniť na prezidentských voľbách. A prezidentské voľby neprebiehajú v parlamente, my nemáme ústavnú väčšinu na to, aby sme si teraz vybrali nejakého prezidentského kandidáta a zvolili si ho. Opäť rozhodnú ľudia, v slobodných, v tomto prípade priamych demokratických tajných voľbách, ktorého prezidenta chcú. A ja chcem, aby ľudia vyberali podľa skúseností, nie podľa toho, či sa volá alebo nevolá Robert Fico. Ak by to nevyšlo, tak sa to predsa vôbec nedotýka mandátu predsedu vlády a predsedu parlamentu a toho, čo sme dosiahli v roku 2012. Vnútorne je strana tak stabilizovaná a silná, že by sme takéto rozhodnutie ľudí určite rešpektovali. Budeme rešpektovať rozhodnutie voličov. Aké bude, také bude. Ak zvolia niekoho iného, budeme ďalej pracovať a ja si budem ďalej plniť svoje úlohy ako predseda vlády.

-V prípade vášho zvolenia, ako budete garantovať, že sa jednoducho nepresunie moc do Prezidentského paláca, kam by ste išli z pozície najsilnejšieho politika Slovenskej republiky?-

Politickú moc neviete presunúť do Prezidentského paláca. To je chybné vnímanie, aj keď počúvam ostatných kandidátov, ktorí hovoria, že chcú byť protiváha vlády, že chcú vláde robiť zle. Prezident tu nie je na to, aby vláde robil zle, prezident je tu na to, aby spolupracoval, aby pomáhal tejto krajine. Samozrejme, keď vláda robí veci, s ktorými prezident nesúhlasí, prezident to povie. Ale prezident musí rešpektovať, že vláda má svoje programové vyhlásenie, a toto programové vyhlásenie bude plniť. Ako to bude vyzerať? Ak by náhodou bol na Slovensku zvolený pravicový prezident, tak bude kritizovať vládu za programové vyhlásenie vlády? To nejde, to je veľký omyl. Pri existujúcich právomociach, kompetenciách prezidenta sa netreba obávať, že by sa mohlo vytvoriť nové centrum moci. Centrum moci bude vždy v politických stranách. Centrum moci bude tam, kde je väčšina, v parlamente. To je centrum moci. Prezident môže aktívne vstupovať do politiky, ale netreba sa obávať, že by som zrazu ako prezident začal robiť niečo, čo nezodpovedá funkcii prezidenta. Prezident je a musí byť nadstranícky, to znamená, že by som musel odísť z politickej strany. Nezoberiete mi moje sociálne cítenie, tu by som určite vláde neustále pripomínal – pozor, máte programové vyhlásenie, ktoré niečo hovorí, tak ho plňte poriadne, tak, ako ste ho napísali. Ale myslím si, že mám všetky skúsenosti na to, aby som zvládol funkciu prezidenta bez toho, aby som pociťoval nejaké záväzky alebo prílišnú náklonnosť k jednej časti politického spektra.

-Kde vidíte svoju výhodu oproti iným kandidátom? V čom ste lepší kandidát ako pán Kiska, pán Kňažko, pán Hrušovský, pán Procházka, pán Čarnogurský, pani Mezenská a ostatní kandidáti?-

Nebudem hovoriť, v čom som lepší. Ale myslím si, že sú dve veci, ktoré by mali ľudia zvážiť. Či budeme mať prezidenta, ktorý bude robiť hanbu tejto krajine, alebo prezidenta, ktorý je schopný niekam ísť, niečo povedať, niečo vyrokovať… Za mnou je naozaj veľa rôznych aktivít, či už domácich alebo zahraničných, ktoré sa skončili úspešne. Toto je možno najpodstatnejšie, verejnosti ponúknuť a povedať, že je tu človek, ktorý v slovenskej politike prešiel všetkým možným, ktorého len tak niekto na politickom poli neopije rožkom. Že je to človek, ktorý je aktívny aj na medzinárodnej úrovni. Toto je možno vec, ktorá môže byť v porovnaní s inými kandidátmi mojou prednosťou. Druhá prednosť je, že som politicky úplne nahý. O niektorých kandidátoch nevieme nič. A to, čo o nich vychádza na povrch, nie je práve najkrajšie. To tiež ešte určite bude predmetom diskusií a rozhovorov.

ru

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Mochovce sú bližšie spusteniu, ÚJD zverejnil návrh druhostupňového rozhodnutia

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach sa priblížil ku spusteniu do skúšobnej prevádzky. Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR na svojej internetovej stránke zverejnil návrh druhostupňového rozhodnutia, v ktorom zamietol námietky rakúskej organizácie Global 2000 a potvrdil svoje prvostupňové povolenie. Ministerstvo hospodárstva očakáva, že k…

V indexe vnímania korupcie skončili najlepšie Dánsko, Fínsko a Nový Zéland

0 icon

Berlín 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Úroveň korupcie na celom svete sa minulý rok držala na stálej úrovni, oznámila v utorok organizácia Transparency International (TI) vo svojom každoročnom indexe vnímania korupcie (CPI). Najlepšie hodnotenie vlani získali Dánsko, Fínsko a Nový Zéland. Na spodku rebríčka sú Južný Sudán, Sýria a Somálsko…

Prístup Západu k Rusku je „samovražda v priamom prenose“

0 icon

Moskva 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool)   Za starých čias, keď sa ešte pekne hovorilo, že ide len o „usporiadanie medzinárodných vzťahov“, každý už vedel, že sa zrejme blíži vojna. Sme znova v stave, „keď hovoria zbrane a diplomati opäť mlčia“?. Článok vznikol na základe materiálov RIA…

Severná Kórea otestovala dve strely s plochou dráhou letu

0 icon

Soul 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service)   Severná Kórea v utorok skúšobne vypálila dve strely s plochou dráhou letu a je to už piate kolo odpaľovania zbraní tento mesiac. Podľa agentúry AP o tom informovali predstavitelia armády Izolovaná Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) ukazuje svoju vojenskú silu…

Pre výtržnosti na proteste v Bruseli zadržali 239 ľudí

0 icon

Brusel 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Belgická polícia v pondelok oznámila, že v súvislosti s výtržnosťami a potýčkami na nedeľnom masovom proteste v Bruseli zadržala celkovo 239 ľudí, z ktorých 11 aj vzala do väzby. Informovala o tom agentúra DPA Očakáva sa, že zatknuté osoby budú súdené okrem iného…

Vlastenci protestujú: vláda počas sčítania obyvateľstva hrubo ignorovala obyvateľov slovenskej národnosti

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Občianska iniciatíva Vlastenecký dohľad nad sčítaním obyvateľstva 2021 vyjadrila vo svojom stanovisku verejný protest proti tomu, ako vláda, ministerstvo kultúry a štatistický úrad ignorovali počas vlaňajšieho sčítania obyvateľstva obyvateľov slovenskej národnosti   Protest a požiadavky Vlasteneckého dohľadu nad sčítaním obyvateľstva 2021 Občianska iniciatíva…

Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba dosiahol cieľ – 1,5 milióna km od Zeme

0 icon

Washington 24. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Northrop Grumman/NASA)   Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba dosiahol v pondelok svoj cieľ vo vzdialenosti 1,5 milióna kilometrov od Zeme. S odvolaním sa na americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) o tom informovala agentúra AP Zo Zeme ho vyniesla nosná raketa Ariane 5, ktorá odštartovala…

Žijú ešte Slovania? Slovanská vzájomnosť? Hrozí na Ukrajine vojna, ktorá môže definitívne zabiť posledné zvyšky slovanskej vzájomnosti? Ako na to môže vplývať Dohoda o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA? Čo by na to povedali zakladatelia panslavizmu Herkeľ, Kollár a Štúr?

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Slovensko sa v zrýchlenom konaní chystá podpísať s USA dohodu o obrannej spolupráci (Defense Cooperation Agreement). Nadpis na webovej stránke veľvyslanectva USA, týkajúci sa navrhovanej dohody doslova hovorí: „Strengthening Slovakia’s Sovereignty and Independence (Upevnenie zvrchovanosti a nezávislosti Slovenska) V texte sa ďalej píše,…

Väčšiu hlúposť už na Blahu vymyslieť nemohli? Čo sleduje mainstreamová kaviareň útokom proti najväčšiemu odporcovi vazalskej americkej zmluvy?

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Najlepšia obrana je útok? Front proamerických biľakov, ktorí obhajujú neobhájiteľnú vlastizradnú zmluvu o poskytnutí slovenského územia na americké vojnové dobrodružstvá, už nevie ako sa brániť proti nevôli verejnosti, a tak sa pokúša chytať aj stebla. A robí pritom absurdity, za aké by sa…

Nového talianskeho prezidenta nezvolili, vládni poslanci hádzali prázdne lístky

0 icon

Rím 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Roberto Monaldo/LaPresse)   V Taliansku sa v pondelkovom prvom kole volieb podľa očakávaní nepodarilo zvoliť novú hlavu štátu. Nikto z kandidátov nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov celkovo 1009 voliteľov. Hlavné vládne strany už predtým avizovali, že ich poslanci v tajnom hlasovaní vhodia do urny prázdne lístky,…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Moravčík

Matej Kečkéš

Vražda Kuciaka pre leteckú základňu USA Sliač

0icon

         Letisko pre USA, ktoré letecky zbombardovalo v roku 1945 Slovensko je ako päsťou na oko alebo snáď úplne hnusným a zlomyselným výsmechom všetkým Slovákom do tváre.         Ja som Novozámčan, pochádzam z mesta, ktorým 14. marca v roku 1945 otriaslo najmasívnejšie bombardovanie, kedy 15. americk&aa

Juraj Tušš

Nečaká nás rozsiahly vojenský konflikt, ale finančný kolaps.

0icon

Ešte zhruba pred rokom som si naozaj myslel, že jediným riešením súčasných problémov ľudstva bude rozsiahly vojenský konflikt. Dnes, vďa

Viktor Pondělík

Pomoc na nepravém místě

0icon

Tak v České republice skončilo nyní, uprostřed zimy, Milostivé léto. Což samozřejmě není míněno jako roční doba, ale jako akce, jejímž cílem bylo zbavit některé z dlužníků, nezvládající splácení svých dluhů, jejich závazků t&iac

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke medvede hnedé v košickej zoologickej záhrade

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Mochovce sú bližšie spusteniu, ÚJD zverejnil návrh druhostupňového rozhodnutia

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach sa priblížil ku spusteniu do skúšobnej prevádzky. Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR na svojej internetovej stránke zverejnil návrh druhostupňového rozhodnutia, v ktorom zamietol námietky rakúskej organizácie Global 2000 a potvrdil svoje prvostupňové povolenie. Ministerstvo hospodárstva očakáva, že k…

V indexe vnímania korupcie skončili najlepšie Dánsko, Fínsko a Nový Zéland

0 icon

Berlín 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Úroveň korupcie na celom svete sa minulý rok držala na stálej úrovni, oznámila v utorok organizácia Transparency International (TI) vo svojom každoročnom indexe vnímania korupcie (CPI). Najlepšie hodnotenie vlani získali Dánsko, Fínsko a Nový Zéland. Na spodku rebríčka sú Južný Sudán, Sýria a Somálsko…

Prístup Západu k Rusku je „samovražda v priamom prenose“

0 icon

Moskva 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool)   Za starých čias, keď sa ešte pekne hovorilo, že ide len o „usporiadanie medzinárodných vzťahov“, každý už vedel, že sa zrejme blíži vojna. Sme znova v stave, „keď hovoria zbrane a diplomati opäť mlčia“?. Článok vznikol na základe materiálov RIA…

Severná Kórea otestovala dve strely s plochou dráhou letu

0 icon

Soul 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service)   Severná Kórea v utorok skúšobne vypálila dve strely s plochou dráhou letu a je to už piate kolo odpaľovania zbraní tento mesiac. Podľa agentúry AP o tom informovali predstavitelia armády Izolovaná Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) ukazuje svoju vojenskú silu…

Pre výtržnosti na proteste v Bruseli zadržali 239 ľudí

0 icon

Brusel 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Belgická polícia v pondelok oznámila, že v súvislosti s výtržnosťami a potýčkami na nedeľnom masovom proteste v Bruseli zadržala celkovo 239 ľudí, z ktorých 11 aj vzala do väzby. Informovala o tom agentúra DPA Očakáva sa, že zatknuté osoby budú súdené okrem iného…

Vlastenci protestujú: vláda počas sčítania obyvateľstva hrubo ignorovala obyvateľov slovenskej národnosti

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Občianska iniciatíva Vlastenecký dohľad nad sčítaním obyvateľstva 2021 vyjadrila vo svojom stanovisku verejný protest proti tomu, ako vláda, ministerstvo kultúry a štatistický úrad ignorovali počas vlaňajšieho sčítania obyvateľstva obyvateľov slovenskej národnosti   Protest a požiadavky Vlasteneckého dohľadu nad sčítaním obyvateľstva 2021 Občianska iniciatíva…

Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba dosiahol cieľ – 1,5 milióna km od Zeme

0 icon

Washington 24. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Northrop Grumman/NASA)   Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba dosiahol v pondelok svoj cieľ vo vzdialenosti 1,5 milióna kilometrov od Zeme. S odvolaním sa na americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) o tom informovala agentúra AP Zo Zeme ho vyniesla nosná raketa Ariane 5, ktorá odštartovala…

Žijú ešte Slovania? Slovanská vzájomnosť? Hrozí na Ukrajine vojna, ktorá môže definitívne zabiť posledné zvyšky slovanskej vzájomnosti? Ako na to môže vplývať Dohoda o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA? Čo by na to povedali zakladatelia panslavizmu Herkeľ, Kollár a Štúr?

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Slovensko sa v zrýchlenom konaní chystá podpísať s USA dohodu o obrannej spolupráci (Defense Cooperation Agreement). Nadpis na webovej stránke veľvyslanectva USA, týkajúci sa navrhovanej dohody doslova hovorí: „Strengthening Slovakia’s Sovereignty and Independence (Upevnenie zvrchovanosti a nezávislosti Slovenska) V texte sa ďalej píše,…

Väčšiu hlúposť už na Blahu vymyslieť nemohli? Čo sleduje mainstreamová kaviareň útokom proti najväčšiemu odporcovi vazalskej americkej zmluvy?

0 icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Najlepšia obrana je útok? Front proamerických biľakov, ktorí obhajujú neobhájiteľnú vlastizradnú zmluvu o poskytnutí slovenského územia na americké vojnové dobrodružstvá, už nevie ako sa brániť proti nevôli verejnosti, a tak sa pokúša chytať aj stebla. A robí pritom absurdity, za aké by sa…

Nového talianskeho prezidenta nezvolili, vládni poslanci hádzali prázdne lístky

0 icon

Rím 25. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Roberto Monaldo/LaPresse)   V Taliansku sa v pondelkovom prvom kole volieb podľa očakávaní nepodarilo zvoliť novú hlavu štátu. Nikto z kandidátov nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov celkovo 1009 voliteľov. Hlavné vládne strany už predtým avizovali, že ich poslanci v tajnom hlasovaní vhodia do urny prázdne lístky,…

Podkasty

Prežili sme ďalší zložitý týždeň. Pozitívne je, že žijeme…

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Tzv. obranná dohoda medzi Slovenskom a USA je na spadnutie. Už vieme, že prezidentka ju nepredloží na Ústavný súd – zrejme to nie je vec taká vážna, ako referendum o predčasných voľbách, ktoré chcelo šesťsto tisíc občanov. No paradoxne to ešte neznamená, že dohoda má zelenú. S rôznymi expertmi...

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Moravčík

Matej Kečkéš

Vražda Kuciaka pre leteckú základňu USA Sliač

0icon

         Letisko pre USA, ktoré letecky zbombardovalo v roku 1945 Slovensko je ako päsťou na oko alebo snáď úplne hnusným a zlomyselným výsmechom všetkým Slovákom do tváre.         Ja som Novozámčan, pochádzam z mesta, ktorým 14. marca v roku 1945 otriaslo najmasívnejšie bombardovanie, kedy 15. americk&aa

Juraj Tušš

Nečaká nás rozsiahly vojenský konflikt, ale finančný kolaps.

0icon

Ešte zhruba pred rokom som si naozaj myslel, že jediným riešením súčasných problémov ľudstva bude rozsiahly vojenský konflikt. Dnes, vďa

Viktor Pondělík

Pomoc na nepravém místě

0icon

Tak v České republice skončilo nyní, uprostřed zimy, Milostivé léto. Což samozřejmě není míněno jako roční doba, ale jako akce, jejímž cílem bylo zbavit některé z dlužníků, nezvládající splácení svých dluhů, jejich závazků t&iac

TopDesať

Západ verzus východ. Ako veľmi sa líši kultúra dvoch protipólov sveta?

0 icon

Ilustrátorka Siyu sa narodila a vyrastala v Pekingu, no posledných 10 rokov strávila cestovaním, štúdiom a prácou v zahraničí v USA, vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. Mnohí ľudia sa jej na jej cestách pýtali na jeho domovinu. Ako veľmi sa odlišuje kultúra východu a západu? Niektorí zakončili rozhovor o Číne slovami ako "komunisti", "smog" a…

Ako by vyzerali Disneyho princezné, ak by žili v 21. storočí?

0 icon

Časy sa menia a doba, v ktorej sa odohráva väčšina rozprávok, je už dávno preč. Ako by to vyzeralo, ak by sa Disneyho princezné ocitli v 21. storoči? Odpoveď na túto otázku má ilustrátorka Anoosha Syedová. 1. Fangirl Belle Belle

Tádž Mahál: Neoficiálny symbol Indie. 1. časť

0 icon

Belostný mramor Tádž Mahálu uchováva pamiatku veľkej lásky. Toto najslávnejšie mauzóleum sveta stelesnenie symetrie a jemnosti, sa podobá dokonalej perle, zasadenej do azúrovej oblohy. Predstavuje jednu z najskvostnejších budov, aké boli kedy postavené. Na južnom brehu rieky Jamuna (Jumna) pri Ágre stojí Tádž Mahál, ktorý mnohí pokladajú za neoficiálny symbol…

10+ dôvodov, prečo Rumunsko patrí medzi tie najkrajšie krajiny sveta

0 icon

32-ročný Aurel Paduraru si podľa vlastných slov nevie predstaviť život inde ako vo svojej domovskej krajine. Podelil sa s nami o týchto 19 úžasných fotiek, ktoré nám majú dokázať, že Rumunsko má naozaj čo ponúknuť.  "Rumunsko má všetky 4 ročné obdobia, všetky druhy povrchu, more, rieky, staré kostoly, stredoveké mestá,…

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0 icon

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Armádny Magazín

Situácia nie je najlepšia. Vojaci USA čelia nečakaným problémom

0 icon

USA, 25. januára 2022 (AM, Sputnik) – Americké vojenské lodenice a opravovne lodí sú veľmi opotrebované a nezvládnu prácu, vyhlásil šéf velenia nám

"Vždy sme ich ničili a budeme v tom pokračovať": Kadyrov vyhlásil člena Rady pre ľudské práva za teroristu

0 icon

Čečensko, 25. januára 2022 (AM) –Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov povedal, že za teroristov považuje člena Rady pre ľudské práva Igora Kaljapina a novinárku Jelenu Milašinovú. Zdôraznil, že Čečenci "vždy ničili teroristov a ich komplicov" a budú v tom pokračovať aj v budúcnosti. Kadyrov v príspevku v telegrame pripomenul, že iba medzi jeho

Sovietske ponorky typu I a najstaršia sovietska ponorka D1 Dekabrist

0 icon

Rusko, 25. januára 2022 (AM) – Ponorkové loďstvo je jedným z parametrov, ktoré hovoria o technologickej vyspelosti štátu. Je preto zrejmé, že ZSSR nemohol zaostávať za okolitým svetom, v ktorom Briti, Američania, Francúzi, Nemci, Taliani či Japonci ponorky mali k dispozícii.

Pomsta sovietskej tankistky

0 icon

Rusko, 25. januára 2022 (AM) – Čitateľov americkej sociálnej siete Reddit udivila historka účastníčky Veľkej vlasteneckej vojny Hrdinky Sovietskeho zväzu Marije Vasilievny Okťjabrskej, ktorá sa svojsky pomstila Nemcom za smrť svojho muža na fronte. Držala sa totiž princípu, že „ak sa vydáte za príslušníka armády, aj vy sa stanete jej súčasťou“.…

Českí vojaci porovnali streľbu nových pušiek CZ BREN 2 PPS a SVD DRAGUNOV. Video

0 icon

Česko, 24. januára 2022 (AM, MOČR) – "Presnejšia, rýchlejšia a odolnejšia. To sú hlavné prednosti novej pušky pre presnú streľbu CZ BREN 2 PPS, ktorú dostali naše hlavné bojové jednotky. Porovnali sme ju s puškou SVD DRAGUNOV. Je presnejšia!" - uvádza v krátkom videu Armáda Českej republiky: https://twitter.com/i/status/1485584184525664260

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Na snímke medvede hnedé v košickej zoologickej záhrade

Autor: TASR-František Iván

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali