P. HAMŽÍK: Ukrajina má to, čo jej ostalo po Sovietskom zväze

Kyjev/Bratislava 15. decembra (TASR) – Základom ekonomických kapacít Ukrajiny sú podniky postavené ešte za Sovietskeho zväzu a jej systém riadenia kombinuje negatíva totalitného aj demokratických režimov. Preto dnes stojí pred jednou z najväčších výziev vo svojej histórii. V exkluzívnom rozhovore pre TASR to povedal odchádzajúci veľvyslanec SR na Ukrajine, bývalý slovenský minister zahraničných vecí Pavol Hamžík.

"Pozícia Ruska je absolútne čitateľná. Oni majú svoj záujem, identifikovali ho. Politicky je to jasné, chcú vytvoriť Euroázijskú úniu, ja by som to nazval skôr ruskou úniou. Taký projekt bez Ukrajiny nebude tým, čo od neho Moskva očakáva. Je to čitateľné a dokonca by som povedal, že z pohľadu Ruska aj legitímne. Pozícia EÚ je tiež úplne jasná a transparentná. Európska únia sa nikdy nikam neponáhľa, má svoje zásady, princípy a štandardy…," povedal na margo rozhodnutia o podpise Asociačnej dohody Ukrajiny s Európskou úniou Hamžík.

-Takmer po piatich rokoch končíte vo funkcii veľvyslanca Slovenskej republiky na Ukrajine. Rozhovor robíme v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve a práve prebieha váš posledný pracovný deň. V čom sa situácia zmenila v porovnaní s vaším prvým dňom vo funkcii?-

Keď som sem prišiel, bola predsedníčkou vlády Julia Tymošenková, prezidentom Viktor Juščenko. Medzi týmito dvoma najvyššími ústavnými činiteľmi boli veľké rozpory. Ekonomika sa nerozvíjala takým tempom, aké bolo potrebné. Neuskutočňovali sa žiadne reformy a bolo tu veľa imitácie toho, čo by sa malo robiť vo vzťahu k zahraničnopolitickým prioritám Ukrajiny, teda aj vo vzťahu k Európskej únii. Po prezidentských voľbách v roku 2010 sa síce vytvorila silná vertikála moci, ktorú taká veľká a zložitá krajina ako Ukrajina potrebuje, ale vývoj sa tiež neuberal v smere podstatných, substantívnych reforiem, ktoré by pomohli stabilizovať a rozvíjať ekonomiku. Otázny bol aj demokratický vývoj. Museli sme reagovať na javy, ktoré sme vyhodnotili ako selektívnu justíciu a ohrozenie demokratického vývoja a slobôd občanov. Spôsob vládnutia v prospech úzkych skupín prepojených na politickú moc a v prospech tých, ktorí sú pri moci, sa nezmenil.

-Aké zahraničnopolitické priority sa stanovili?-

Ukrajina sa prihlásila k neblokovému statusu. Tak sa uzavreli všetky otázky, ktoré by sa týkali prípadného budúceho členstva Ukrajiny v NATO. Ale na druhej strane, začali sa intenzívne rokovania o Asociačnej dohode s Európskou úniou a posilnenej zóne voľného obchodu. To sme hodnotili pozitívne.

-Počas Oranžovej revolúcie vznikli medzi ľuďmi na Ukrajine obrovské očakávania, ktoré sa nenaplnili. Prečo?-

Z môjho pohľadu je to spôsobené neštandardným spôsobom riadenia tejto krajiny. Na Ukrajine nevládnu inštitúcie, ale ľudia, ktorí sa dostanú k moci. Za posledných dvadsať rokov sa tento systém nezmenil. Na Ukrajine sú možnosti pre politikov, ako využiť situáciu vo svoj prospech, neskutočne široké. To takmer nemá hraníc. Ľudia sú na to do určitej miery zvyknutí. Nie, že by to tolerovali, ale nevedia si s tým poradiť. Bežný človek tu dodnes má minimálny vplyv na to, čo sa okolo neho deje. To je porovnateľné s časmi existencie Sovietskeho zväzu. Šancu na zmenu predstavovala a stále predstavuje Asociačná dohoda, jej hodnotový a občiansky rozmer, politické a ekonomické štandardy.

-Aké?-

Ďalšia demokratizácia a otvorenosť, budovanie občianskej spoločnosti. Vytvorenie podmienok na modernizáciu. Predstavte si, že Ukrajina je desaťkrát taká veľká ako Slovensko. V porovnaní s Ukrajinou máme približne len o niečo viac ako 12 percent obyvateľov. Ale HDP Ukrajiny je len dvaapolkrát vyšší ako slovenský. Mal by byť desaťnásobne vyšší. Ekonomický potenciál Ukrajiny je obrovský a trestuhodne nevyužitý.

-Prečo sa to nedá prelomiť? Aj Slovensko prešlo zložitými obdobiami, ale aspoň tie najdôležitejšie zmeny dokázalo realizovať…-

My sme boli do určitej miery v lepšej situácii. Pozrite sa na Poliakov alebo na nás. Priority boli jasne stanovené hneď na začiatku. V Poľsku boli dané historicky a do istej miery aj u nás. Bol tu v podstate konsenzus, pokiaľ ide o smerovanie do EÚ a NATO. Potrebovali sme bezpečnostné záruky a mohli sme ich získať len cez členstvo v NATO. Bolo nám jasné, že nemáme inú perspektívu, len sa usilovať o členstvo v EÚ. Neboli sme také "rozorvané duše", ako sú Ukrajinci. Je to obrovská krajina, je mimoriadne zložitá. Je európska na západe, východ Ukrajiny je silne prepojený ekonomicky a čiastočne aj mentálne na Rusko. Pritom ekonomiku Ukrajiny ťahá práve východ krajiny. My sme dostali možnosť rozlúčiť sa s minulosťou. Urobili sme to naraz, aj za cenu politických problémov a ekonomických otrasov. Ešte to bolo komplikované tým, že sa rozdelilo Československo. Ale v prípade Ukrajiny je to omnoho zložitejšie. Keď to veľmi zjednoduším, ostalo im dosť "zlého" ešte zo starého systému a prebrali veľa toho nie najlepšieho z nového systému. Šancou na cestu von z tejto situácie je práve Asociačná dohoda.

-Kombinujú negatívne prvky oboch systémov?-

Dá sa to tak povedať. Pritom je to prekrásna krajina. Ľudia, ich vysoká vzdelanosť, rozhľadenosť je porovnateľná s ktorýmkoľvek európskym štátom. Ale brzdení sú tým, že politici, ktorých si vyberú, ich vždy sklamú a nevedia prekročiť Rubikon. Nevedia sa starať viac o krajinu ako o seba. Nie je to však dôvod, aby sme sa na nich pozerali cez prsty. Je to naopak podnet na to, aby sme s Ukrajinou rozvíjali všetky možné väzby a prepojenia a pomohli im k zmenám, ktorými sme prešli aj my.

-Opravte ma, ak sa mýlim. Funguje systém selektívnej spravodlivosti tak, že ak poriadne zasvietite na takmer ktoréhokoľvek ukrajinského politika, niečo na neho nájdete?-

Áno, je to tu vypuklejšie. Funguje to ako v prírode. Každý si zoberie, čo sa mu dostane pod ruky a veľa rozdielov medzi tými, ktorí tu vládli pred piatimi, desiatimi alebo pätnástimi rokmi a tými, ktorí tu vládnu dnes, podľa môjho názoru, v tomto smere nie je. A tak, ak sa to hodí, tak sa vždy niečo nájde a dá sa to ľahko politicky využiť a zneužiť.

-Často sa problém Ukrajiny zjednodušuje len na názorové rozdiely obyvateľov východu a západu krajiny. Ale také jednoduché to asi nie je…-

To určite nie. Ukrajina je napriek všetkému kompaktná krajina. Som presvedčený, že žiadne jej rozdelenie nehrozí. Samozrejme, že východ viac inklinuje k Rusku, lebo celý priemysel je prepojený na Rusko. A tento priemysel ekonomicky ťahá celú ostatnú Ukrajinu. Existujú tam tradičné, dlhoročné ekonomické prepojenia. Na druhej strane však stojí otázka, kto im môže čo ponúknuť. Zachovávať ekonomiku v takom stave, ako má dnes Ukrajina, to nemá perspektívu. Tu treba modernizáciu, inovácie, investície. Na to Ukrajina potrebujete štandardizovať ekonomické a podnikateľské prostredie. To jej môže ponúknuť Západ, nechcem to zužovať na Európsku úniu. Samozrejme, je veľmi šikovné od Ukrajincov, že sa snažia rozvíjať vzťahy aj s Brazíliou, Čínou, Indiou. To je dobre, ale to je len jeden z vektorov. Toto je veľmi zložitý globálny svet a každý sa musí rozhodnúť, kam patrí. A to je už veľmi blízko k tomu, čo nazývame civilizačný výber. A takýto výber v prospech EÚ, samozrejme, ohrozuje súčasný spôsob vládnutia na Ukrajine a jeho aktérov. To veci komplikuje. Tu treba prekročiť svoj tieň, na to Ukrajina potrebuje skutočného štátnika, nie radového politika.

Vrátim sa ešte k podstate vašej otázky. O hrozbe rozdelenia Ukrajiny a o potrebe jej federatívneho usporiadania hovoria práve tí, ktorí majú záujem Ukrajinu oslabiť a rozdeliť.-

-Čo to znamená?-

Mnohokrát sa ma najmä mladí ľudia v rámci rôznych diskusií, pýtali, čo je lepšie. Colná únia (s Ruskom, pozn. TASR), alebo Asociácia s EÚ. Povedal som: Rozhodnúť sa musíte vy. Buď chcete žiť tak ako doteraz, takpovediac po starom, alebo sa pohnete dopredu. Je to výber medzi spôsobom vládnutia, v ktorom je občan len do počtu a občianskou spoločnosťou.

-Napriek niekoľkoročným rokovaniam napokon z podpisu Asociačnej dohody s EÚ nedošlo. Ako dlhoročného diplomata vás to asi príliš neprekvapilo, museli ste vnímať určité signály…-

Vnímali sme zložitosti tejto krajiny. Keď tu žijete takmer päť rokov, tak to pochopíte do hĺbky. Sledovali sme vzťahy Ukrajiny s Ruskom a vedeli sme, že to Rusku bude robiť problémy. Ale vychádzali sme z toho, že keď idete rokovať o takej zásadnej dohode, ako je Asociačná dohoda, ktorá má silný politický a ekonomický rozmer a ktorá skutočne znamená začiatok inej cesty, aj civilizačne, prihlásenie sa k hodnotám, na ktorých stojí EÚ, tak si to všetko premyslíte. Keď rokujete o jednotlivých kapitolách, tak si musíte pripraviť pozíciu a musíte si to prepočítať ekonomicky. Vychádzali sme z toho, že si to prepočítali. Samozrejme, že Európska únia a členské štáty sa snažia obhájiť svoju pozíciu. Povinnosťou ukrajinskej strany bolo obhájiť tú ich. A zrazu, päť dní pred podpisom Asociačnej dohody, ktorá sa päť rokov negociovala a takmer dva roky sme pripravovali jej podpis, sa zobudia a povedia, že chcú pauzu. A hľadajú chybu na našej strane. Z vyjadrení premiéra Azarova to bolo zrejmé. Pritom zlyhali oni. Chápem, že vnútropoliticky potrebuje nájsť niekoho, kto je vinný, okrem neho, ale určite sme to neboli my. Napriek tomu, že v detailoch sme mohli postupovať lepšie. Buď to poukazuje na nedostatočnú kompetenciu, alebo na to, že niekto zámer asociovať sa s EÚ len "imitoval". Alebo, že nie sú pripravení na implementáciu. Podpis dohody je len začiatok. Implementácia dohody je rozhodujúca.

-Ako hodnotíte argument, že dohoda by bola schodná, ak by EÚ poskytla Ukrajine pôžičku 20 miliárd eur?-

Najprv sa hovorilo o kompenzácii. Hovorilo sa o tom, že ich asociácia bude stáť 150 – 160 miliárd eur. Rozmýšľali sme nad tým, odkiaľ tieto čísla prišli. Boli absolútne nepodložené. Potom sa začalo spomínať 20 miliárd eur. Samozrejme, akýkoľvek milión eur treba mať ekonomicky podložený. Tieto čísla sú na vode. V žiadnom prípade nemôže byť reč o kompenzácii. V Európskej únii funguje ekonomika aj politika na určitých štandardoch, ale to neznamená, že je bez problémov. Život je o tom, že riešime problémy. Ale je to systém, ktorý funguje, aj keď z času na čas s problémami. A o týchto otázkach, ktoré otvorili päť dní pred podpisom, sme z ich podnetu mohli rokovať roky.

-Ako hodnotíte postoj Ruska?-

Pozícia Ruska je absolútne čitateľná. Oni majú svoj záujem, identifikovali ho. Politicky je to jasné, chcú vytvoriť Euroázijskú úniu, ja by som to nazval skôr ruskou úniou. Taký projekt bez Ukrajiny nebude tým, čo od neho Moskva očakáva. Je to čitateľné a dokonca by som povedal, že z pohľadu Ruska aj legitímne. Pozícia EÚ je tiež úplne jasná a transparentná. Európska únia sa nikdy nikam neponáhľa, má svoje zásady, princípy a štandardy. A na tie chce, aby sa dostali všetci, čo s ňou chcú kooperovať. Je to logické. Len vtedy môže byť spolupráca zmysluplná. Ak Ukrajina podpíše Asociačnú dohodu, bude sa počítať s tým, že raz vstúpi do EÚ. Ale bude musieť byť pripravená. Lepšie, ako sme boli my. Dokonca by som povedal, že omnoho lepšie, lebo Ukrajina je obrovský, zložitý celok. A okrem toho aj vývoj v EÚ je komplikovaný a zložitejší, než bol pred desiatimi rokmi, na prípadné rozšírenie sa musíme dobre pripraviť aj my. Hovorím pri tom čisto teoreticky o perspektíve 15 až 20 rokov. Všetko sa to deje v záujme udržania stability a prosperity na kontinente. Na to sa často zabúda.

-Asociácia s EÚ vytvára pre Ukrajinu aj riziká…-

Je nám jasné, že obavy existujú a do určitej miery môžu byť opodstatnené. Boja sa o svoje poľnohospodárstvo, metalurgiu, strojársky priemysel. Podľa mňa boli podmienky dohodnuté tak, aby vznikol kompromis a asociácia bola užitočná pre obe strany. Samozrejme, že to vytvorí aj problémy, ktoré bude treba riešiť. Tak to bolo aj u nás, niečoho sme sa museli vzdať, ale v mnohom nám to pomohlo. Prínosy prevažujú. Ukrajine chýbajú inovácie, priemyselná výroba je zastaralá. Chýbajú investície do rozvoja, ktoré perspektívne podporia hospodársky rast. Konkurencieschopnosť priemyslu je veľmi nízka. Majú tu to, čo im ostalo zo Sovietskeho zväzu, len to má nových vlastníkov. Ktorí, mimochodom, patria k najbohatším ľuďom na svete. A sú napojení na politiku. Ekonomika je tu absolútne prepojená s politikou, dokonca by som povedal, že si oligarchovia svojich politikov vyberajú.

Pokiaľ však ide napr. o poľnohospodárstvo, práve včera vydala Asociácia ukrajinských farmárov a vlastníkov pôdy vyhlásenie, podľa ktorého podpis Asociačnej dohody nespôsobí ukrajinskému poľnohospodárstvu škody, ale naopak, cez prechod na európske štandardy, pomôže vyriešiť jeho problémy.

-Má Ukrajina šancu podpísať Asociačnú dohodu s EÚ bez toho, aby to Rusko aspoň tolerovalo? Môže si dovoliť riskovať sankcie zo strany Ruska?-

To nie je o tolerancii. Asociačnú dohodu chápem ako nový začiatok pre Ukrajinu. Tú šancu si ľudia, ktorí tu žijú, zaslúžia. Je to európska krajina. Asociačná dohoda predstavuje začiatok konca takého riadenia krajiny, aké tu teraz vidíme. Jej implementácia nie je možná bez substantívnych reforiem. Slovensko je pre Ukrajinu veľmi silný a pozitívny príklad. Pamätajú sa, kde sme boli v 90. rokoch a kam sme sa dostali dnes. Ešte pred piatimi rokmi sa skôr pozerali cez nás, ďalej, na Berlín, na Paríž. Vždy som hovoril: Kto vás viac chápe, kto vám môže odovzdať skúsenosti, ktoré potrebujete? Aj tie, čo sa týkajú chýb, ktoré sme urobili? Kto chápe hĺbku vašich problémov a to, čím ste prešli v minulosti? Dnes politicky komunikujeme na všetkých úrovniach. Keď sem príde minister Lajčák, tak mu všetci, vláda, opozícia, mimovládny sektor, experti hovoria, že Slovensko, spolu s Poľskom sú pre Ukrajinu najbližšími krajinami. A na tom sa dá stavať.

-Fakt je, že slovenský minister zahraničných vecí je na Ukrajine pomerne aktívny, komunikuje tak s vládnymi, ako aj opozičnými predstaviteľmi. Snaží sa využiť blízkosť Slovenska a Ukrajiny, o ktorej hovoríte…-

Chápe, čo potrebuje Ukrajina a pamätá si, čím sme prešli my. Okrem Balkánu je jednou z jeho priorít aj Ukrajina a Moldavsko. Nakoniec, bol negociátorom Asociačnej dohody s Ukrajinou a jeho podpis je pod jej iniciáciou. V Moldavsku Slovensko prednedávnom otvorilo veľvyslanectvo. Ako som spomínal, dnes sa niektorí v Európe, ale aj na Slovensku, a nie je ich málo, pozerajú na Ukrajinu cez prsty. Presne tak, ako sa Západ pozeral na nás, keď sme my podpisovali našu Asociačnú dohodu a neskôr začali rokovať o vstupe do Európskej únie. Dnes sa už na nás cez prsty nepozerajú a ani na Ukrajinu by sa nemali. Nie je na to žiaden dôvod. Treba jej pomôcť aj vlastným príkladom, kontaktmi. Je potrebné, aby sme k nám pozývali ľudí na všetkých úrovniach, aj vládnej, parlamentnej, spoločenskej a občianskej. Veľmi sa zintenzívnili kontakty medzi parlamentmi. Mimoriadne aktívna je skupina priateľov Ukrajiny v našom parlamente. Máme v Zakarpatsku slovenskú menšinu. Vzťahy sú na veľmi dobrej úrovni. Máme aj rezervy, najmä v ekonomickej oblasti. Ale napríklad takmer 50 percent času naše veľvyslanectvo v Kyjeve venuje práve podpore ekonomických vzťahov.

-Ak by Ukrajina podpísala Asociačnú dohodu, rozvoju obchodu so Slovenskom by to určite pomohlo. Ale nepodpísala ju. Výsledkom sú masové demonštrácie na kyjevskom Námestí nezávislosti za podpis zmluvy, ale demonštrujú aj Ukrajinci, ktorí sú proti… Nakoľko to pripomína časy Oranžovej revolúcie?-

Demonštrácie 2. a 9. decembra boli spontánne. Bola to reakcia ľudí jednak na nepodpísanie Asociačnej dohody, čo považovali za ohrozenie toho, kde chcú vidieť svoju krajinu, ale aj na tvrdý a neakceptovateľný zásah polície a Berkutu proti skupinke demonštrantov v noci 30. novembra. Musím povedať, že ma to pozitívne prekvapilo, bolo to emocionálne nesmierne silné. Je to prejav nespokojnosti s tým, ako politici riadia túto krajinu. Je to veľmi výrazný signál vo vzťahu k vláde a administrácii prezidenta Viktora Janukovyča, na ktorý je nevyhnutné reagovať. To nie je marginálna skupina. Je 50 percent občanov, ktorí jednoznačne nie sú spokojní, ku ktorým treba pripočítať ďalších 20 percent občanov, ktorí sú viac nespokojní ako spokojní so súčasným vývojom a s tým, v akej situácii sa krajina nachádza. Demonštrácie na svoju podporu organizuje aj vládna Strana regiónov V. Janukovyča, ich organizácia však silne pripomína to, ako sa u nás organizovali prvé máje. To hovorí samo za seba.

-Prezident tento signál zachytil, lebo vyzýva na rokovania. Nakoľko je to len taktika a nakoľko reálna snaha dohodnúť sa?-

Je dobre, že je tu priestor pre dialóg a že ho organizuje prezident. Ale ak to mám hodnotiť úplne otvorene, tak si myslím, že zatiaľ snaha adekvátne reagovať na tieto protesty neexistuje. Pozývajú sa predstavitelia všetkých možných súčastí spoločnosti za okrúhly stôl, kde sú však tí, ktorí predstavujú protesty, opozícia, občianske hnutie a študenti, marginalizovaní. Pri prvom okrúhlom stole 15. decembra t. r. na požiadavky demonštrantov prezident Janukovyč vôbec nereagoval. Na ďalšom okrúhlom stole sa vraj, podľa bývalého ukrajinského prezidenta Kravčuka, osobne V. Janukovyč nezúčastní. To tiež ilustruje nepripravenosť súčasnej vládnej moci reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky občanov.

-Vo funkcii veľvyslanca na Ukrajine ste posledný deň. Čo by ste osobne tejto krajine želali?-

Politikov, ktorí budú vedieť, čo je záujmom nielen tých, ktorí štát riadia, ale predovšetkým občanov. Takých, ktorí sú pripravení urobiť aj nepopulárne opatrenia a podstatné reformy, chcú dať Ukrajine novú perspektívu a vedia sa rozlúčiť s minulosťou. To neznamená, že by mali prestať rozvíjať vzťahy napríklad so susedným Ruskom a ostanými štátmi bývalého Sovietskeho zväzu. Veď s týmito štátmi chce rozvíjať dobré vzťahy aj Slovensko a celá EÚ. Nie je to o tom. Je to o tom, akým spôsobom sa tu žije a akým spôsobom je Ukrajina riadená. Ak sa chce posunúť dopredu, musí urobiť radikálny rez. Verím tomu, že práve podpis Asociačnej dohody medzi Ukrajinou a EÚ je krokom týmto smerom. Je to krok, ktorý posilní nezávislosť Ukrajiny, jej suverenitu a dá je občanom perspektívu vplývať na svoj život v slobodnom prostredí.

(vyslaný redaktor TASR Daniel Forgács) vs/žab

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Minister Jaroslav Naď vidí priestor na zintenzívnenie spolupráce s Indiou

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v priestoroch rezortu prijal veľvyslanca Indickej republiky J. E. Shri Vanlalhuma. Pri tejto príležitosti partneri diskutovali o možnostiach oficiálnej návštevy ministra obrany SR v Indii v marci 2022, ako aj o možnostiach a potenciáli rozvoja bilaterálnej spolupráce…

Ivan Jakeš zostal opäť bez Rely Dakar, o účasť ho obral nedostatok financií

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenský motocyklista Ivan Jakeš sa nepredstaví na budúcoročnej púštnej Rely Dakar v Saudskej Arábii. Pôvodne mal hájiť farby Jantar Teamu, no nedostatok získaných financií mu v tom zabránil. Štyridsaťosemročný rodák z Myjavy sa v minulosti už dvanásťkrát postavil na štart tohto prestížneho podujatia,…

Ombudsmanka sa pre sprevádzajúce osoby opäť obracia na hlavného hygienika

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič)   Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová sa opäť obracia na hlavného hygienika SR Jána Mikasa so žiadosťou o novelizáciu vyhlášky, ktorá bude okrem výnimiek zo zákazu návštev upravovať aj sprievod detí a rodiacich žien. Zároveň žiada o stanovenie podmienok pre túto kategóriu osôb…

Nový prúd lávy na ostrove La Palma ohrozuje kostol a ďalšie domy

0 icon

Los Llanos de Aridane 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Emilio Morenatti)   Nový prúd lávy zo sopky Cumbre Vieja na kanárskom ostrove La Palma v stredu ohrozoval kostol, ktorý zatiaľ odoláva neutíchajúcej sopečnej aktivite. Hoci prúd lávy najbližší ku kostolu v obci Los Llanos de Aridane, ktorý ohrozuje aj ďalšie domy, od…

Výbuch bomby z druhej svetovej vojny zranil v Mníchove štyroch ľudí a prerušil železničnú dopravu

0 icon

Berlín 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Sven Hoppe)   Na stavenisku neďaleko rušnej železničnej trate v nemeckom Mníchove v stredu vybuchla bomba z druhej svetovej vojny. Štyri osoby utrpeli zranenia, jedna z toho vážne, informovali nemecké úrady Po výbuchu neďaleko stanice Donnersbergerbrücke bolo vidieť hustý stĺp dymu. Uvedené miesto sa nachádza na…

Litva pre nápor migrantov zvažuje výnimočný stav aj na hraniciach s Poľskom

0 icon

Vilnius 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Leonid Shcheglov/BelTA)   Litovská vláda v stredu oznámila, že požiada parlament, aby od 10. decembra vyhlásil na hraniciach s Poľskom výnimočný stav snahe zabrániť prevádzaniu migrantov. Informovala o tom agentúra Reuters Podľa litovskej ministerky vnútra Agne Bilotaiteovej by po vyhlásení núdzového stavu mohli príslušníci pohraničnej stráže…

NR SR odmietla návrhy o dekriminalizácii marihuany a redefinícii znásilnenia

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Dano Veselský, Martin Baumann, Jaroslav Novák, Pixabay)   Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v stredajšom hlasovaní tri novely z dielne nezaradeného poslanca Tomáša Valáška. Dvomi návrhmi noviel Trestného zákona chcel prispieť k dekriminalizácii marihuany a redefinovať skutok znásilnenia. V novele zákona o sociálnom…

Mikulec: Požiadavkou konzília je, aby sa kontroly sústredili na územie SR, nie na hranice

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Policajné kontroly sa momentálne sústredia na dodržiavanie opatrení na území SR, tak, ako to požadujú odborníci. Na hraniciach pokračujú náhodné kontroly. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol v stredu po rokovaní vlády "Momentálne aj požiadavka konzília odborníkov je, aby sme sa sústredili…

Regulované ceny plynu budú vyššie o desiatky centov až niekoľko eur mesačne

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Regulované ceny plynu sa v roku 2022 dostanú mierne nad úroveň regulovaných cien v roku 2020. Informoval o tom hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz s tým, že rok 2021 bol mimoriadny veľmi nízkymi cenami plynu z dôvodu pandémie COVID-19. Domácnosti, ktoré…

Smer-SD iniciuje mimoriadne schôdze k zdravotníctvu a k cenám energií

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Opozičná strana Smer-SD iniciuje mimoriadne schôdze Národnej rady (NR) SR k zdravotníctvu a k zdražovaniu cien energií. V utorok (30. 11.) podali poslanci návrh na mimoriadnu schôdzu k zdravotníctvu. Predseda parlamentu musí následne podľa rokovacieho poriadku schôdzu zvolať do siedmich dní od podania…

NAJNOVŠIE

BLOG

Jozef Slávik

Moje názory na stav v zdravotníctve a ako sa ho mohlo zmeniť k lepšiemu ...

0icon

Úvod. Nie je podstatné aký je môj názor na revitalizáciu nášho zdravotníctva a či je dobrý alebo zlý, najpodstatnejšie je iba to, či moje názory niekoho z kompetentných alebo zodpovedných priaznivo oslovia. Na predošlú aj túto vládu som podal niekoľko projektov, ktoré by mohli posunúť našu krajinu trochu dopredu, doteraz…

Boris Mesár

1. P.C.Roberts: Čerstvé údaje z Británie a Nemecka dokazujú, že ide o pandédiu očkovaných 2. Valentin Katasonov: Ako je dnes na tom Gibraltár so 100 % zaočkovanosťou ?

0icon

1.Spojené kráľovstvo: Z čiernych údajov Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva vyplýva, že v októbri tvorili neočkovaní občania Spojeného kráľovstva 39 % všetkých prípadov ochorenia Covid v Spojenom kráľovstve, 34 % všetkých hospitalizácií a 19 % všetkých úmrtí na ochorenie Covid, zatiaľ čo očkovaní

Dalimír Solčanský

Kam bude patriť Slovensko? alebo rozdelenie sveta na nové sféry vplyvu

0icon

Po 2. svetovej vojne bol svet rozdelený na sféry vplyvu podľa dohôd spojencov – veľmocí z Jaltskej konferencie 1945, kde rokovala tzv. Veľká trojka zástupcov USA,  ZSSR a Veľkej Británie. Tomu predchádzala ešte Moskovská konferencia na jeseň roku 1944, ktorej symbolom sa st

Erik Majercak

Ako budú žiť vzdelaní, vyššie príjmoví vaxeri, keď precitnú? Prečo robia čo robia?

0icon

Prečo sme na fórach „opice“, či „dezoláti“? Skúste sa vžiť do ich myslenia a pochopíte. Si predstavte ten pocit nejakého managera, ktorý si myslí, že očkovanie je záchrana. Na očkovanie nabaláchal, pretože bol zodpovedný, svojich rodičov, svoje deti, známych, kolegov a podriadených nútil

Jolana Čuláková

Syn žije medzi zaočkovanými vo Švédsku. Mám o neho strach.

0icon

Mala som videočet so synom, ktorý študuje vo švédskom meste Lund. Vďaka nemu som sa na chvíľu dostala do nenormálnej krajiny, kde žijú hlupáci a debili. Začínam sa o neho báť. J

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Vianočný strom sa odráža v mláke na uzavretom vianočnom trhu kvôli protipandemickým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 v Innsbrucku v Rakúsku

Autor: Foto:TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Minister Jaroslav Naď vidí priestor na zintenzívnenie spolupráce s Indiou

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v priestoroch rezortu prijal veľvyslanca Indickej republiky J. E. Shri Vanlalhuma. Pri tejto príležitosti partneri diskutovali o možnostiach oficiálnej návštevy ministra obrany SR v Indii v marci 2022, ako aj o možnostiach a potenciáli rozvoja bilaterálnej spolupráce…

Ivan Jakeš zostal opäť bez Rely Dakar, o účasť ho obral nedostatok financií

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenský motocyklista Ivan Jakeš sa nepredstaví na budúcoročnej púštnej Rely Dakar v Saudskej Arábii. Pôvodne mal hájiť farby Jantar Teamu, no nedostatok získaných financií mu v tom zabránil. Štyridsaťosemročný rodák z Myjavy sa v minulosti už dvanásťkrát postavil na štart tohto prestížneho podujatia,…

Ombudsmanka sa pre sprevádzajúce osoby opäť obracia na hlavného hygienika

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič)   Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová sa opäť obracia na hlavného hygienika SR Jána Mikasa so žiadosťou o novelizáciu vyhlášky, ktorá bude okrem výnimiek zo zákazu návštev upravovať aj sprievod detí a rodiacich žien. Zároveň žiada o stanovenie podmienok pre túto kategóriu osôb…

Nový prúd lávy na ostrove La Palma ohrozuje kostol a ďalšie domy

0 icon

Los Llanos de Aridane 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Emilio Morenatti)   Nový prúd lávy zo sopky Cumbre Vieja na kanárskom ostrove La Palma v stredu ohrozoval kostol, ktorý zatiaľ odoláva neutíchajúcej sopečnej aktivite. Hoci prúd lávy najbližší ku kostolu v obci Los Llanos de Aridane, ktorý ohrozuje aj ďalšie domy, od…

Výbuch bomby z druhej svetovej vojny zranil v Mníchove štyroch ľudí a prerušil železničnú dopravu

0 icon

Berlín 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Sven Hoppe)   Na stavenisku neďaleko rušnej železničnej trate v nemeckom Mníchove v stredu vybuchla bomba z druhej svetovej vojny. Štyri osoby utrpeli zranenia, jedna z toho vážne, informovali nemecké úrady Po výbuchu neďaleko stanice Donnersbergerbrücke bolo vidieť hustý stĺp dymu. Uvedené miesto sa nachádza na…

Litva pre nápor migrantov zvažuje výnimočný stav aj na hraniciach s Poľskom

0 icon

Vilnius 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Leonid Shcheglov/BelTA)   Litovská vláda v stredu oznámila, že požiada parlament, aby od 10. decembra vyhlásil na hraniciach s Poľskom výnimočný stav snahe zabrániť prevádzaniu migrantov. Informovala o tom agentúra Reuters Podľa litovskej ministerky vnútra Agne Bilotaiteovej by po vyhlásení núdzového stavu mohli príslušníci pohraničnej stráže…

NR SR odmietla návrhy o dekriminalizácii marihuany a redefinícii znásilnenia

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Dano Veselský, Martin Baumann, Jaroslav Novák, Pixabay)   Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v stredajšom hlasovaní tri novely z dielne nezaradeného poslanca Tomáša Valáška. Dvomi návrhmi noviel Trestného zákona chcel prispieť k dekriminalizácii marihuany a redefinovať skutok znásilnenia. V novele zákona o sociálnom…

Mikulec: Požiadavkou konzília je, aby sa kontroly sústredili na územie SR, nie na hranice

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Policajné kontroly sa momentálne sústredia na dodržiavanie opatrení na území SR, tak, ako to požadujú odborníci. Na hraniciach pokračujú náhodné kontroly. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol v stredu po rokovaní vlády "Momentálne aj požiadavka konzília odborníkov je, aby sme sa sústredili…

Regulované ceny plynu budú vyššie o desiatky centov až niekoľko eur mesačne

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Regulované ceny plynu sa v roku 2022 dostanú mierne nad úroveň regulovaných cien v roku 2020. Informoval o tom hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz s tým, že rok 2021 bol mimoriadny veľmi nízkymi cenami plynu z dôvodu pandémie COVID-19. Domácnosti, ktoré…

Smer-SD iniciuje mimoriadne schôdze k zdravotníctvu a k cenám energií

0 icon

Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Opozičná strana Smer-SD iniciuje mimoriadne schôdze Národnej rady (NR) SR k zdravotníctvu a k zdražovaniu cien energií. V utorok (30. 11.) podali poslanci návrh na mimoriadnu schôdzu k zdravotníctvu. Predseda parlamentu musí následne podľa rokovacieho poriadku schôdzu zvolať do siedmich dní od podania…

Podkasty

Výzva na generálny štrajk apeluje na všetkýh Rakúšanov, Nemcov, Čechov aj Slovákov

icon

Bratislava 1. decembra (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Už od leta sa najmä na sociálnych sieťach objavujú výzvy na generálny štrajk. A tak si povedzme, čo to ten generálny štrajk vlastne je. Je to štrajk zasahujúci všetky odvetvia alebo ich rozhodujúcu väčšinu. Jeho motívy sú politické, úsilie o odstúpenie vlády alebo o stiahnutie návrhu zákona, o ktorom sa...

Vydieranie v priamom prenose: veľká skúška charakteru našich seniorov

icon

Bratislava 30. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Ľudovít Vaniher) Keď Remišová povedala, že očkovanie za každú cenu treba stimulovať, nečakali sme, že jej minister financií Igor Matovič vyhovie takmer v priamom prenose. Napriek vetu kolegov zo SaS-ky štát ústami Matoviča chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie, ale nie priamo. Peniaze sa k nim majú...

Výzva ministerstvu zdravotníctva: Vydajte pokyn na liečbu covidu ambulantnými lekármi

icon

Bratislava 29. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú stovky nových infikovaných, nemocnice sú plné, zvyšok lekárov, ktorý ešte nezutekal do zahraničia, vyčerpaný a zúfalý. Pritom aj na Slovensku existujú ambulantní lekári, ktorí sa stále držia Hippokratovej prísahy a napriek všetkým prekážkam sa pacientom s Covidom 19 osobne venujú. Je ich však...

V zahraničí sú športoviská plné divákov. Prečo u nás nie?

icon

Bratislava 28. novembra 2021 (HSP/Foto: Potom, čo lockdown a núdzový stav likviduje reštaurácie a služby, ide zlikvidovať aj cirkev, ktorú však ani brány pekelné nepremôžu. Kto však pomôže nášmu športu?To tí tam hore sa už úplne zbláznili?V zahraničí, na futbale v Glasgowe, v New Yorku aj inde plné hľadiská ľudí bez náhubkov. Koľkože to ľudí pustili na Slovan s PAOK Solún? Dvesto? Neuveriteľné....

Milanová a Remišová chcú umlčať alternatívne médiá!

icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Že sa k nám vracia socializmus päťdesiatych rokov, o tom už zrejme málokto pochybuje. Našim vládnym činiteľom sa však zdá, že tej slobody máme ešte stále priveľa. Parlament ide rokovať o zákone o mediálnych službách z dielne rezortu Natálie Milanovej. A do toho zapadá aj cesta vicepremiérky Veroniky Remišovej...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jozef Slávik

Moje názory na stav v zdravotníctve a ako sa ho mohlo zmeniť k lepšiemu ...

0icon

Úvod. Nie je podstatné aký je môj názor na revitalizáciu nášho zdravotníctva a či je dobrý alebo zlý, najpodstatnejšie je iba to, či moje názory niekoho z kompetentných alebo zodpovedných priaznivo oslovia. Na predošlú aj túto vládu som podal niekoľko projektov, ktoré by mohli posunúť našu krajinu trochu dopredu, doteraz…

Boris Mesár

1. P.C.Roberts: Čerstvé údaje z Británie a Nemecka dokazujú, že ide o pandédiu očkovaných 2. Valentin Katasonov: Ako je dnes na tom Gibraltár so 100 % zaočkovanosťou ?

0icon

1.Spojené kráľovstvo: Z čiernych údajov Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva vyplýva, že v októbri tvorili neočkovaní občania Spojeného kráľovstva 39 % všetkých prípadov ochorenia Covid v Spojenom kráľovstve, 34 % všetkých hospitalizácií a 19 % všetkých úmrtí na ochorenie Covid, zatiaľ čo očkovaní

Dalimír Solčanský

Kam bude patriť Slovensko? alebo rozdelenie sveta na nové sféry vplyvu

0icon

Po 2. svetovej vojne bol svet rozdelený na sféry vplyvu podľa dohôd spojencov – veľmocí z Jaltskej konferencie 1945, kde rokovala tzv. Veľká trojka zástupcov USA,  ZSSR a Veľkej Británie. Tomu predchádzala ešte Moskovská konferencia na jeseň roku 1944, ktorej symbolom sa st

Erik Majercak

Ako budú žiť vzdelaní, vyššie príjmoví vaxeri, keď precitnú? Prečo robia čo robia?

0icon

Prečo sme na fórach „opice“, či „dezoláti“? Skúste sa vžiť do ich myslenia a pochopíte. Si predstavte ten pocit nejakého managera, ktorý si myslí, že očkovanie je záchrana. Na očkovanie nabaláchal, pretože bol zodpovedný, svojich rodičov, svoje deti, známych, kolegov a podriadených nútil

Jolana Čuláková

Syn žije medzi zaočkovanými vo Švédsku. Mám o neho strach.

0icon

Mala som videočet so synom, ktorý študuje vo švédskom meste Lund. Vďaka nemu som sa na chvíľu dostala do nenormálnej krajiny, kde žijú hlupáci a debili. Začínam sa o neho báť. J

TopDesať

Čo sa stane s tvojím telom, ak vyhodíš vankúš?

0 icon

Prvý vankúš, ktorý poznáme, pochádza zo starovekej Mezopotámie. Bol vyrobený z kameňa a mohli si ho dovoliť iba bohatí ľudia. Na rozdiel od starodávnych kamenných vankúšov sú dnes tie, ktoré používame, mäkké a nadýchané a veľa ľudí nemôže spať bez objatia veľkého útulného vankúša. Ale v skutočnosti nemusí byť spánok s vankúšom najlepším spôsobom odpočinku,…

Zábavné fotografie ti dokážu, že rodičia to majú občas ťažké

0 icon

Rodičia to majú občas poriadne ťažké. Tieto zábavné fotografie ti dokážu, že byť rodičom je naozaj veľká zodpovednosť. A prečo je to tak? Pretože rodičom si nonstop - 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to zastaviť ani ukončiť. Keď sa raz rozhodneš pre dieťa, musíš počítač so všetkým,…

TOP10: Toto sú tie najhoršie bolesti, aké môžeš zažiť

0 icon

Aká je podľa teba najhoršia bolesť, akú môže človek zažiť? Existujú rôzne stupne bolesti a dokonca je bolesť aj merateľná. Máme lekársku tabuľku bolesti, ktorá nám pomôže zostaviť tento rebríček. Samozrejme, je potrebné brať do úvahy, že tolerancia bolesti nie je u každého rovnaká.  10. Trieska

Vzbura anjelov: Svet sa menil, ale nie k lepšiemu. 4. časť

0 icon

Pokračujeme štvrtou časťou článku s názvom Vzbura anjelov. Ako poznamenal Enoch „Svet sa menil,“. Ako však uvidíme ďalej, nebolo to k lepšiemu. Vychutnajte si poslednú časť našej série. „Michael, Gabriel, Suriel a Uriel sa pozreli dolu z nebies a uvideli tú záplavu krvi...“ Takže v tomto momente už poznáme aj…

Dych berúci Grand Canyon: 3. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie tretej časti článku s názvom Dych berúci Grand Canyon. Pozrite sa s nami do tohto impozantného kútu sveta kaňonu, ktorý pôsobí na neškolené oko zdanlivo mŕtvym dojmom, ale poskytuje domov množstvu rastlín aj živočíchom. Veríme, že vám tretia a zároveň záverečná časť článku prinesie opäť nové informácie. Suchý…

Armádny Magazín

Ruské sieťovo centralizované zväzky. Nie je to nový druh vojsk, ale novinka je to určite

0 icon

Rusko, 1. december 2021 (AM) – Dnes v noci sa na stránke RIA Novosti objavila správa, že v ruských ozbrojených silách sa objavili zväzky, ktoré sú spôsobilé viesť mohutné sieťovo-centrálne operácie.   Sieťovo-centrálny princíp predpokladá, že všetci účastníci bojovej operácie sa stanú súčasťou jednej siete výmeny údajov, čo im umožní dosiahnuť i

Rusko začalo sériovú výrobu protilietadlového komplexu Gibka-S s ultrakrátkym dosahom

0 icon

Rusko, 1. december 2021 (AM) – Ruský systém protivzdušnej obrany krátkeho a ultrakrátkeho dosahu „Gibka-S“ vstúpil do štádia sériovej výroby. Ako zdôraznil Rostec, ide o prvý systém protivzdušnej obrany typu VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) vyvinutý v Rusku.  

Geniálna politika NATO. Lukašenko chce umiestniť jadrové zbrane na území Bieloruska

0 icon

Bielorusko, 1. december 2021 (AM) – Ako poznamenal bieloruský líder, stane sa tak, ak sa vo východnej Európe objavia jadrové hlavice. "Minsk ponúkne Moskve umiestnenie jadrových zbraní na území Bieloruska, ak NATO urobí podobný krok v Poľsku." Uviedol bieloruský vodca Alexander Lukašenko.   Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg už skôr povoli

Ruský prezident Putin označil vývoj hypersonických zbraní za reakciu na akcie NATO

0 icon

Rusko, 1. december 2021 (AM) – "Rusko začalo s vývojom hypersonických zbraní v reakcii na hrozby zo strany NATO." Uviedol na investičnom fóre "Rusko volá!" 30. novembra prezident krajiny Vladimir Putin.   Hlava štátu upozornila na to, že v Poľsku a Rumunsku boli rozmiestnené systémy protiraketo

71 druhov munície. Česká armáda podporí domáceho výrobcu

0 icon

Česko, 1.december 2021 (AM) – Dňa 30. novembra 2021 bola medzi českým Ministerstvom obrany a českou spoločnosťou Sellier & Bellot uzavretá rámcová dohoda na dodávky 71 druhov malorážovej munície. Dohodu podpísali za ministerstvo obrany námestník pre riadenie sekcie vyzbrojovania a akvizícií Lubor Koudelka a za spoločnosť Sellier &am

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Vianočný strom sa odráža v mláke na uzavretom vianočnom trhu kvôli protipandemickým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 v Innsbrucku v Rakúsku

Autor: Foto:TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali