OTS: SoftBank získa 70 % podiel v spoločnosti Sprint

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby (OTS) a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

x x x

• Akcionári spoločnosti Sprint získajú spolu 12,1 miliardy amerických dolárov ako protihodnotu v hotovosti a 30 % podiel v spoločnosti Sprint s novým kapitálom • Transakciou získa spoločnosť Sprint 8,0 miliárd amerických dolárov nového kapitálu • Spoločnosť Sprint využije skúsenosti spoločnosti SoftBank pri zavádzaní LTE vo svojom úsilí o rozšírenie sietí typu 4G LTE • Významná investícia jednej z najúspešnejších a najinovatívnejších spoločností na území Spojených štátov amerických Spoločnosť Sprint dnes o 8:00 ET usporiada konferenčný hovor pre investorov, aby prediskutovali túto transakciu. Účastníci môžu v USA alebo Kanade volať na číslo 800-938-1120 (z iných krajín na číslo 706-634-7849) a zadať tento kód ID: 44906693 alebo môžu konferenciu sledovať na internete na adrese www.sprint.com/investors

TOKIO & OVERLAND PARK, Kanada –(TASR/OTS)–(BUSINESS WIRE)– 15. október 2012 – SOFTBANK CORP. (ďalej len „SoftBank”) (TSE: 9984) a spoločnosť Sprint Nextel Corporation (ďalej len "Sprint") (NYSE: S) dnes oznámili, že uzavreli sériu konečných zmlúv, podľa ktorých SoftBank investuje 20,1 miliardy USD do spoločnosti Sprint, pričom 12,1 miliardy USD bude rozdelených akcionárom spoločnosti Sprint a 8,0 miliardy nového kapitálu sa použije na posilnenie bilancie spoločnosti Sprint. Touto transakciou dôjde k odkúpeniu približne 55 % súčasných akcií spoločnosti Sprint za 7,30 USD za akciu v hotovosti a zvyšné akcie sa zmenia na akcie novej verejne obchodovanej spoločnosti, New Sprint. Po ukončení transakcie bude spoločnosť SoftBank vlastniť približne 70 % majetku a držitelia kmeňových akcií spoločnosti Sprint budú vlastniť približne 30 % rozriedených akcií spoločnosti New Sprint.

Príspevok spoločnosti SoftBank v hotovosti, rozsiahle skúsenosti v oblasti zavádzania bezdrôtových sietí ďalšej generácie a veľa úspechov v porovnaní so sinejšími konkurentmi na vyspelých telekomunikačných trhoch by mali prispieť k vzniku silnejšej, konkurenčnejšej spoločnosti New Sprint, ktorá bude zákazníkom v USA poskytovať významné výhody. Transakciu schválilo predstavenstvo spoločností SoftBank aj Sprint. Ukončenie transakcie je predmetom súhlasu akcionárov spoločnosti Sprint, bežných súhlasov regulačných orgánov a uspokojenia alebo vzdania sa ďalších podmienok úspešného ukončenia transakcie. Spoločnosti očakávajú, že fúzia bude ukončená v polovici roka 2013.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SoftBank, Masayoshi Son, povedal: "Táto transakcia znamená pre spoločnosť SoftBank vynikajúcu príležitosť na využitie znalostí v oblasti smartfónov a vysokorýchlostných sietí ďalšej generácie vrátane LTE, na umožnenie revolúcie v oblasti mobilného internetu na jednom z najväčších trhov na svete. Ako sme dokázali už v Japonsku, dosiahli sme oživenie výnosov v tvare V (v-shaped earnings recovery) v získanom segmente mobilnej komunikácie, ktorý dosahuje dramatický rast vďaka zavádzaniu rôznorodých produktov na kľúčovom trhu. Naše úspechy v oblasti inovácií spolu so silnou značkou spoločnosti Sprint a vedúcou pozíciou na lokálnom trhu zabezpečujú konštruktívny začiatok na vytvorenie konkurenčnejšieho trhu bezdrôtových technológií v Amerike."

Transakcia spoločnosti SoftBank by mala priniesť spoločnosti Sprint a jej akcionárom tieto výhody:

– schopnosť akcionárov realizovať atraktívnu hotovostnú operáciu alebo si ponechať v držbe akcie silnejšej spoločnosti Sprint s väčším kapitálom

– poskytne spoločnosti Sprint základný kapitál v hodnote osem miliárd USD na skvalitnenie mobilnej siete a posilnenie bilancie

– umožní spoločnosti Sprint ťažiť z globálneho prvenstva spoločnosti SoftBank v oblasti vývoja a zavádzania LTE sietí

– zlepší prevádzkový rozsah

– vytvára príležitosti na spoločné inovácie v oblasti služieb zákazníkom a aplikácií

Generálny riaditeľ spoločnosti Sprint, Dan Hesse, povedal: "Ide o transformačnú transakciu spoločnosti Sprint, ktorá vytvára okamžitú hodnotu pre našich akcionárov, pričom súčasne vytvára príležitosť zúčastniť sa na budúcom raste silnejšej spoločnosti Sprint s väčším kapitálom. Vedenie našej spoločnosti sa nemôže dočkať spolupráce so spoločnosťou SoftBank, aby využilo jej skúsenosti so zavádzaním LTE sietí v Japonsku pri rozširovaní našej LTE siete, zlepšovaní skúseností našich zákazníkov a vzostupe našich operácií."

Podmienky transakcie

– Spoločnosť SoftBank vytvorí novú dcérsku spoločnosť New Sprint v USA, ktorá po tomto oznámení investuje 3,1 miliardy USD do novo vydaných konvertibilných dlhopisov spoločnosti Sprint. Konvertibilné dlhopisy budú mať splatnosť 7 rokov, kupónovú sadzbu 1,0 % a ich výmena za kmeňové akcie spoločnosti Sprint bude možná po schválení regulačnými orgánmi v hodnote 5,25 USD za akciu. Okamžite pred zlúčením budú dlhopisy konvertované na akcie spoločnosti Sprint, ktorá sa stane 100 % dcérskou spoločnosťou New Sprint.

– Po súhlase akcionárov spoločnosti Sprint a regulačných orgánov, po uspokojení alebo vzdaní sa ostatných podmienok ukončenia fúzie poskytne SoftBank spoločnosti New Sprint ďalší kapitál v hodnote 17 miliárd USD a zrealizuje transakciu fúzie, v ktorej sa spoločnosť New Sprint stane verejne obchodovateľnou spoločnosťou a spoločnosť Sprint zostane jej 100 % dcérskou spoločnosťou. Z uvedených 17 miliárd USD bude 4,9 miliardy USD použitých na kúpu novo vydaných kmeňových akcií spoločnosti New Sprint v hodnote 5,25 USD za akciu. Zvyšných 12,1 miliardy USD bude rozdelených akcionárom spoločnosti Sprint za približne 55 % aktuálne nesplatených akcií. Ďalších 45 % aktuálne nesplatených akcií bude konvertovaných na akcie spoločnosti New Sprint. Spoločnosť SoftBank získa aj oprávnenie na kúpu ďalších 55 miliónov akcií za realizačnú cenu 5,25 USD za akciu.

– V súlade s fúziou budú mať majitelia nesplatených akcií z kmeňových akcií spoločnosti Sprint právo vybrať si medzi získaním 7,30 USD za akciu spoločnosti Sprint alebo jednej akcie spoločnosti New Sprint za akciu spoločnosti Sprint podľa rozdelenia. Držitelia Sprint equity awards získajú equity awards v spoločnosti New Sprint.

– Po ukončení transakcie bude spoločnosť SoftBank vlastniť približne 70 % a spoločnosť Sprint približne 30 % rozriedených akcií spoločnosti New Sprint.

– Spoločnosť SoftBank financuje túto transakciu kombináciou hotovosti a syndikovaného finančného úveru.

– Táto transakcia nevyžaduje od spoločnosti Sprint žiadne konanie voči spoločnosti Clearwire Corporation, okrem toho, ktoré sa uvádza v zmluve uzavretej spoločnosťou Sprint už skôr so spoločnosťou Clearwire a niektorými jej akcionármi.

Po ukončení transakcie zostane centrála spoločnosti Sprint v Overland Park, Kansase. Spoločnosť New Sprint bude riadiť desaťčlenné predstavenstvo vrátane minimálne troch členov predstavenstva spoločnosti Sprint. Dan Hesse bude naďalej generálnym riaditeľom spoločnosti New Sprint a zostane členom predstavenstva.

Hlavnými finančnými poradcami spoločnosti SoftBank boli Raine Group LLC a Mizuho Securities Co., Ltd.. Spoločnosti Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. a Deutsche Bank AG, Tokyo Branch poverila spoločnosť SoftBank realizáciou. Finančné poradenstvo pri tejto transakcii poskytla spoločnosti SoftBank aj Deutsche Bank. Medzi právnych poradcov SoftBank patrili spoločnosti Morrison & Foerster LLP ako hlavný konzultant, Mori Hamada & Matsumoto ako japonský konzultant, Dow Lohnes PLLC ako regulačný konzultant, Potter Anderson Corroon LLP ako konzultant pre Delaware a Foulston & Siefkin LLP ako konzultant pre Kansas.

Spoločnosti Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. a UBS Investment Bank pôsobili vo funkcii spolupracujúcich finančných poradcov. Hlavným právnym poradcom spoločnosti Sprint bola spoločnosť Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom, LLP. Lawler, Metzger, Keeney a Logan konzultovali regulačné otázky a spoločnosť Polsinelli Shughart PC pôsobila ako právny poradca pre Kansas.

O spoločnosti SoftBank

Spoločnosť SoftBank založil v roku 1983 súčasný predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Masayoshi Son a jej podnikateľský rozvoj postavil na internete. V súčasnosti je aktívna v rôznych podnikateľských aktivitách v oblasti informačných technológií vrátane mobilnej komunikácie, širokopásmových služieb, pevných telefónnych liniek a portálových služieb. Pokiaľ ide o konsolidované výsledky za fiškálny rok 2011, čistý obrat medziročne vzrástol o 6.6 % na 3,2 biliónov jenov, prevádzkové výnosy vzrástli o 7,3 % na 675,2 miliardy jenov a čistý zisk sa zvýšil o 65,4 % na 313,7 miliardy jenov.

O spoločnosti Sprint Nextel

Spoločnosť Sprint Nextel ponúka komplexný rad bezdrôtových a káblových komunikačných služieb, čím umožňuje spotrebiteľom, firmám a klientom z oblasti vládnych orgánov slobodu mobility. Na konci druhého štvrťroka 2012 mala spoločnosť Sprint Nextel viac než 56 miliónov zákazníkov a je veľmi uznávaná v oblasti vývoja, konštrukcie a zavádzania inovatívnych technológií vrátane prvej bezdrôtovej služby 4G od poskytovateľa v Spojených štátoch amerických; ponúka špičkové mobilné dátové služby, vedúce predplatené značky ako napr. Virgin Mobile USA, Boost Mobile a Assurance Wireless; miestne i medzinárodné služby typu push-to-talk a globálnu chrbticovú internetovú sieť Tier 1. American Customer Satisfaction Index – Americký index spokojnosti zákazníkov zaradil spoločnosť Sprint na prvé miesto medzi miestnymi poskytovateľmi v oblasti spokojnosti zákazníkov a z hľadiska najväčšieho zlepšenia vo všetkých 47 priemyselných odvetviach v posledných štyroch rokoch. V hodnotení ekologického prístupu firiem Green Ranking 2011 časopisu Newsweek sa spoločnosť Sprint umiestnila na 3. mieste ako jedna z národných "najzelenejších" spoločností, čo bolo najlepšie umiestnenie spomedzi telekomunikačných spoločností. Viac informácií o spoločnosti Sprint nájdete na www.sprint.com alebo www.facebook.com/sprint a www.twitter.com/sprint.

Upozornenie týkajúce sa výhľadových vyhlásení

Tento dokument obsahuje "výhľadové vyhlásenia" v zmysle zákonov o cenných papieroch. Slová ako "možno", "mohol by", "mal by", "odhadovať", "projektovať", "predpovedať", "zamýšľať", "očakávať", "predpokladať", "veriť", "dávať si za cieľ", "plánovať", "poskytovať pokyny" a podobné výrazy majú za cieľ identifikovať informácie, ktoré nemajú historický charakter.

Tento dokument obsahuje výhľadové vyhlásenia týkajúce sa navrhovanej transakcie medzi spoločnosťami Sprint Nextel Corporation (Sprint) a SOFTBANK CORP. (SoftBank) a súvisiacimi spoločnosťami v skupine vrátane Starburst II, Inc. (Starburst II) v súlade s dohodou o fúzii a zmluve o kúpe dlhopisov. Všetky vyhlásenia, ktoré nepredstavujú historické údaje, vrátane vyhlásení týkajúcich sa očakávanej doby uzavretia transakcie, schopnosť strán uzavrieť transakciu pri zvážení rôznych stanovených podmienok, očakávané benefity transakcie ako napríklad zlepšené operácie, vyššie tržby a toky hotovosti, potenciál rastu, postavenie na trhu a finančná sila, konkurencieschopnosť a postavenie spoločností SoftBank alebo Sprint a akékoľvek odhady vychádzajúce z týchto dohadov sú výhľadovými vyhláseniami. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych plánov, odhadov a očakávaní, ktoré podliehajú rizikám, neistotám a predpokladom. Začlenenie týchto vyhlásení by sa nemalo považovať za záruku toho, že tieto plány, odhady alebo očakávania budú dosiahnuté. Takéto vyhlásenia však nesmú byť považované za príliš spoľahlivé. Medzi dôležité faktory, ktoré môžu spôsobiť rozdielnosť skutočných výsledkov od týchto plánov, odhadov alebo očakávaní, patrí okrem iného skutočnosť, že (1) jedna alebo viac podmienok na uzavretie transakcie nebude splnená alebo nebude zamietnutá v časovom limite alebo inak vrátane toho, že vládny orgán môže zakázať, oddialiť alebo odmietnuť udeliť súhlas na realizáciu transakcie alebo že akcionári spoločnosti Sprint neudelia požadovaný súhlas; (2) môže dôjsť k nepriaznivým podstatným zmenám v spoločnostiach SoftBank alebo Sprint alebo príslušných obchodoch a spoločnosti SoftBank alebo Sprint môžu trpieť dôsledkami nejasností ohľadom transakcie; (3) transakcia môže spôsobiť neočakávané výdavky, záväzky alebo oneskorenia; (4) v súvislosti s transakciou môže začať právne konanie; a (5) ostatné rizikové faktory opísané v správach priebežne predkladaných spoločnosťami Sprint a Starburst II’ Komisii pre cenné papiere (ďalej len „SEC”), vrátane výročnej správy spoločnosti Sprint na formulári 10-K za rok končiaci 31. decembra 2011 a štvrťročnej správy na formulári 10-Q za štvrťrok končiaci 30. júna 2012 a materiálov na valné zhromaždenie (proxy statement) a prospektu, ktorý je súčasťou registračného vyhlásenia spoločnosti Starburst II na formulári S-4, ktoré sú (alebo po podaní budú) k dispozícii na internetovej stránke SEC (www.sec.gov). Neexistuje žiadna záruka, že dôjde k ukončeniu fúzie alebo že táto bude ukončená v uvedenom čase alebo že dôjde k realizácii uvedených benefitov fúzie.

Žiadna zo spoločností Sprint, SoftBank alebo Starburst II nie je povinná aktualizovať žiadne z týchto výhľadových vyhlásení tak, aby uvádzali udalosti alebo okolnosti, ktoré nastanú po dátume vydania takého vyhlásenia alebo aby uvádzali výskyt nepredpokladaných udalostí. Upozorňujeme čitateľov, aby sa na tieto výhľadové vyhlásenia príliš nespoliehali.

Ďalšie informácie a kde ich nájdete

V súvislosti s navrhovaným strategickým spojením plánuje spoločnosť Starburst II predložiť Komisii pre cenné papiere SEC Registračné vyhlásenie na formulári S-4, ktoré bude zahŕňať aj materiály (proxy statement) na valné zhromaždenie spoločnosti Sprint a tiež prospekt spoločnosti Starburst II. Spoločnosť Sprint pošle materiály týkajúce sa valného zhromaždenia a prospekt mailom svojim akcionárom. ODPORÚČAME INVESTOROM, ABY SI TIETO MATERIÁLY A PROSPEKT, KEĎ BUDÚ K DISPOZÍCII, POZORNE PREČÍTALI, PRETOŽE BUDÚ OBSAHOVAŤ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE. Materiály týkajúce sa valného zhromaždenia a prospekt spolu s ďalšími dokumentmi obsahujúcimi informácie o spoločnostiach Sprint, SoftBank a Starburst II budú k dispozícii bezplatne na internetovej stránke SEC (www.sec.gov). Správy spoločnosti Sprint pre SEC súvisiace s transakciou je možné si bezplatne pozrieť na internetovej stránke spoločnosti Sprint (www.sprint.com) v záložke „O nás – Investori” a potom pod názvom „Dokumenty a správy – Správy pre SEC” alebo o ne požiadajte na adrese Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Oddelenie: Vzťahy s akcionármi alebo na telefónnom čísle (913) 794-1091. Správy spoločnosti Starburst II pre SEC týkajúce sa transakcie (po ich podaní) je možné bezplatne získať poslaním žiadosti na adresu SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7303, Japan; telefón: +81.3.6889.2290; e-mail: ir@softbank.co.jp.

Účastníci akvizície

Príslušní riaditelia, výkonní predstavitelia a zamestnanci spoločností Sprint, SoftBank, Starburst II a ostatné osoby môžu uvažovať o účasti pri hľadaní zástupcov na hlasovanie v súvislosti s touto transakciou. Informácie týkajúce sa riaditeľov a výkonných predstaviteľov spoločnosti Sprint sú uvedené vo výročnej správe spoločnosti na formulári 10-K za rok končiaci 31. decembra 2011. Ostatné informácie týkajúce sa záujmov týchto jednotlivcov spolu s informáciami o riaditeľoch a výkonných predstaviteľoch spoločností SoftBank a Starburst II budú k dispozícii v materiáloch na valné zhromaždenie a prospekte, keď budú dostupné. Tieto dokumenty je možné bezplatne získať z vyššie uvedených zdrojov. Táto komunikácia nie je ponukou na predaj alebo navádzaním k ponuke na predaj alebo navádzaním k ponuke na kúpu akýchkoľvek cenných papierov, ani nie je žiadnym predajom cenných papierov v akejkoľvek jurisdikcii, v ktorej by takáto ponuka, navádzanie alebo predaj boli nezákonné pred registráciou alebo kvalifikáciou v súlade so zákonmi o cenných papieroch v akejkoľvek takejto jurisdikcii. Nesmie byť urobená žiadna ponuka cenných papierov okrem ponuky uskutočnenej prostredníctvom prospektu podľa požiadaviek odseku 10 Zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

Fotografie/Multimediálna galéria je k dispozícii na adrese: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50440468&lang=en

Kontakty

Pre spoločnosť SoftBank

SoftBank Press Office

+ 81 3 6889 2300

alebo

Jim Barron / John Christiansen

212-687-8080 / 415-618-8750

alebo

Pre spoločnosť Sprint

Bill White, Media Contact

913-794-1099 / bill.white@sprint.com

alebo

Brad Hampton, Investor Contact

800-259-3755 / investor.relations@sprint.com

Zdroj: Sprint Nextel

Smart Multimedia Gallery

Túto tlačovú správu a multimediálne materiály si môžete pozrieť online na adrese:

http://www.businesswire.com/news/home/20121015005644/en

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Vnímam, že existuje zhoda na potrebe reformy slovenskej justície, uviedla Kolíková

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Odborná verejnosť sa zhoduje na potrebe zmeniť súdnu mapu. Zriadenie samostatného správneho súdnictva odborníci a ľudia z praxe vnímajú ako dobrý a dôležitý krok. Vyplýva to z okrúhlych stolov, ktoré zorganizovalo Ministerstvo spravodlivosti SR v uplynulých dňoch. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí)…

Čína schválila ďalšie dve vakcíny proti ochoreniu COVID-19

0 icon

Tchaj-Pej 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Čína vo štvrtok schválila ďalšie dve vakcíny proti koronavírusu pre širšie použitie. Tamojšie regulačné orgány podmienečne odobrili očkovaciu látku od štátnej spoločnosti Sinopharm a druhú od súkromnej firmy CanSino Už predtým Čína schválila dve vakcíny proti koronavírusu, ktoré používa v rámci svojej…

Pamiatku Petráka si na jeho pohrebe uctili stranícki kolegovia i vedenie NRSR

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pamiatku zosnulého poslanca Národnej rady (NR) SR Ľubomíra Petráka si vo štvrtok na jeho pohrebe pripomenuli aj jeho stranícki kolegovia zo Smeru-SD, vedenie parlamentu i ďalší poslanci Smútiacej rodine a prítomným sa prihovorila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Jej vyjadrenie prečítal Petrákov priateľ…

Podvodníci ponúkli členským štátom EÚ najmenej 400 miliónov falošných vakcín

0 icon

Brusel 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Podvodníci ponúkli členským štátom EÚ dosiaľ už približne 400 miliónov falošných očkovacích dávok proti COVID-19 v hodnote asi troch miliárd eur. Uviedla vo štvrtok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie dvoch nemenovaných vysokopostavených predstaviteľov Európskej komisie Agentúra pripomenula, že nešpecifikované zločinecké kruhy…

Minister Mičovský rokoval s veľvyslancom Francúzskej republiky v SR

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (HSP/Foto:Úrad vlády SR)   Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský absolvoval online stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Francúzskej republiky v Slovenskej republike J.E. Christophom Léonzim. V takmer viac ako hodinovom rozhovore sa spoločne venovali viacerým témam, ktoré napomôžu vzájomnej spolupráci, výmene skúseností a…

USA zakázali Dobroslavovi Trnkovi vstup na svoje územie

0 icon

Washington 25. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Americký rezort diplomacie vo štvrtok zakázal bývalému generálnemu prokurátorovi SR Dobroslavovi Trnkovi a jeho synovi Jakubovi vstup na územie USA. Dôvodom je ich účasť na závažnej korupcii, uvádza sa na webovej stránke amerického ministerstva zahraničných vecí O zákaze vstupu pre Dobroslava Trnku…

Podľa informácií Kotlebu na pokyn slovenskej vlády bola v Egypte vykonaná policajná razia na Slovákov, ktorí údajne chceli doviesť lieky s Ivermektínom

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel) Marian Kotleba z ĽSNS v parlamente vyhlásil, že vláda Igora Matoviča (OĽaNO) na jednej strane tvrdí, že robí všetko pre to, aby pre Slovákov zabezpečila lieky na koronavírus, no na druhej strane vraj slovenskí veľvyslanci v zahraničí (v tomto prípade konkrétne v Egypte) informovali…

Vicepremiérka Remišová rokovala so županmi o eurofondoch

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Regionálny rozvoj čakajú v novom eurofondovom programovom období viaceré zmeny. Vicepremiérka Veronika Remišová dnes rokovala s predstaviteľmi združenia SK8. Témou rozhovoru s predsedami samosprávnych krajov boli doterajší stav čerpania eurofondov, príprava na nové programové obdobie, ako aj opatrenia, ktoré nasmerujú európske zdroje jednoduchšie…

Potrebujeme pravidlá pre čo najskorší návrat na športoviská, uviedol Sloboda

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanec NR SR za SaS a podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Radovan Sloboda považuje za dôležité prijať aj počas núdzového stavu riešenia umožňujúce čo najskorší návrat na športoviská, plavárne či do fitness centier „Samozrejme musí ísť o pravidlá…

Zomrel významný slovenský klasický filológ Daniel Škoviera

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vo veku 74 rokov zomrel významný slovenský klasický filológ Daniel Škoviera. Informovala o tom Barbora Tancerová z dekanátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. Dlhoročný profesor klasickej filológie na Fif UK zomrel v stredu 24. februára. Bol tiež dlhoročným predsedom Slovenskej…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Polák

Mutanti

0icon

Neviem presne, čo obsahujú očkovacie látky od spoločností Pfizer/Biontech a Moderna, nie som virológ ani biochemik. Ale jedno viem iste. Nie sú to vakcíny. Ten názov sa používa len preto, že ľudia na celom svete vakcínam dôverujú...každý z nás bol v minulosti vakcinovaný proti niektorým chorobám. Pre spresnenie pred tromi rokmi som sa…

Pavel Jacz

Sčítanie ľudu je obyčajná fraška na otravovanie ľudí.

0icon

Ten, kto už vyplňoval v týchto dňoch nezmyselný dotazník štatistického úradu sa musel diviť. "Neanonymný" dotazník (rodné číslo, ktoré majú všetky štátne inštitúcie zaregistrované spolu s vašou identifikáciou o Vás prezradí všetko). Všetko, načo sa elektronické zrátanie obyvateľov na Slovensku pýta, neprinesie žiadnu novú informáciu pre inštitúcie. Vezmime si to…

Ivan Lehotský st.

O mládeži, aj o všeličom inom

0icon

Pavol Országh Hviezdoslav už prvými slovami vo svojej básni Ó, mládež naša, tys´ držiteľkou rána... vyjadril myšlienku, že v mládeži je nádej posunúť Slovensko do lepšej budúcnosti. On i národní buditelia boli presvedčení, že výchovou mládeže k pracovitosti, ku krásnemu vzťahu k prírode, k pohybu, k záujmu o históriu, kultúru…

Peter Švec

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9.

0icon

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun.  Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Marián Tkáč

Naši drahí hlupáci tam hore: chorých liečte a zdravých nechajte na pokoji!

0icon

Nie, tí tam hore si nezaslúžia iné meno: hlupák je totiž aj ten, ktorý činí čo nevie, a aj ten, ktorý činí, čo mu iní prikážu. To, čo s nami utajení samovládcovia sveta zamýšľajú, to raz v náznakoch, inokedy otvorene dávajú najavo. Zbigniew Brzezinski, poľský rodák, zakladateľ Trilaterálnej komisie, ktorá sa podieľa na…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

0 icon

Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

Prekliata budova Dakota a záhadné udalosti

0 icon

Newyorská budova, ktorú v rokoch 1880 až 1884 postavili na 72. ulici v mestskej časti Upper West Side na Manhattane, sa vždy spájala so záhadnými udalosťami. Prinášame ďalší zaujímavý článok o udalostiach, ktoré sa jednoducho vysvetliť nevedia. Budovu Dakota navrhol architekt Hnery Janeaway Hardenbergh (1847 až 1918). Jej výstavbu financovali Newyorčania Isaac Merritt…

Y2K: Najväčší podvod v dejinách? 1. časť

0 icon

Y2K, označované aj ako chyba tisícročia, je predmetom nášho ďalšieho článku, v ktorom vám priblížime, o čo vlastne išlo. 31. decembra 1999 celý svet s napätím čakal, čo spôsobí tzv. „problém roku 2000“. Nakoniec sa nič vážne nestalo a mnohí tvrdia, že išlo o najväčší podvod v dejinách. V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme na údajne…

10 celebrít, ktoré ukrývajú nečakaný skrytý talent

0 icon

Celebrity žijú pod mikroskopom. Napriek tomu sa niektorým z nich podarilo ukryť tajný talent. Čomu sa venujú mimo herectva či hudby? Niektoré z celebrít sa začali venovať maľovaniu ešte pred tým, ako sa stali celebritami, iné objavili svoj talent až neskôr v živote. Niektoré celebrity maľovali pod pseudonymom a je možné, že si…

Satan a jeho tajné posolstvá 1. časť

0 icon

Elvis Presley, The Beatles, Led Zeppelin, Judas Priest ... Množstvo hudobných interpretov sa stretlo s obvineniami, že ich texty obsahujú tajné Satanove posolstvá, ktorý vzývajú zlé bytosti. Čo je na tom pravdy, sa pozrieme spoločne v rámci dvojdielneho článku s názvom Satan a jeho tajné posolstvá. Neuvedomená správa je zamaskované znamenie, ktoré človek za…

Vo svete IT

Toto je TOP 10 celosvetovo najpopulárnejších smartfónov za rok 2020. Zoznam vás určite prekvapí

0 icon

Každoročný rebríček najpopulárnejších smartfónov za predošlý rok je opäť na stole. Tentokrát prišla s komplexným reportom za rok 2020 analytická spoločnosť Omdia, ktorej výsledky boli zverejnené na zahraničnom portáli Phonearena.com. Spoločnosť Omdia vytvorila zoznam „najpopulárnejších“ smartfónov za rok 2020, ktorý vychádza z celkových dodávok týchto zariadení po celom svete. Výsledky…

Google Mapy dostávajú tmavý režim. Takto si ho môžu aktivovať prví šťastlivci, ktorí ho už majú k dispozícii!

0 icon

V priebehu včerajšieho dňa sme vás informovali o tom, že spoločnosť Google začala s distribúciou viacerých nových funkcií pre Android smartfóny. Jednou z nich je aj natívna podpora tmavého režimu pre aplikáciu Google Mapy. Tmavý režim v Google Mapách je postupne distribuovaný Spoločnosť Google v súvislosti s uvoľnením tejto funkcie…

Sčítanie obyvateľov 2021: Kde, kedy a ako? Pozor, prebieha online!

0 icon

Sčítanie obyvateľov na našom území má dlhú históriu, ktorej začiatok sa datuje ku koncu 18. storočia. Ide tak o jeden z najstarších druhov štatistík, ktorý sa v pravidelných intervaloch opakuje. Jeho cieľom je zistiť nielen to, koľko ľudí žije na území štátu, či miest, ale aj zistiť bližšie demografické informácie…

YouTube dá rodičom čoskoro viac kontroly nad obsahom, ku ktorému pristupujú ich ratolesti

0 icon

YouTube oznámil pre používateľov, hlavne rodičov, nový nástroj, prostredníctvom ktorého budú môcť lepšie prispôsobiť obsah pre svoje ratolesti. Nový nástroj v rámci rodičovských nástrojov má ponúknuť deťom viac slobody v porovnaní s YouTube Kids účtami, ale rovnako im bude obmedzený prístup k nevhodnému obsahu. YouTube Kids služba bola predstavená ešte…

Pozrite si veľký prehľad platených aplikácií a hier pre váš Android, ktoré stiahnete aktuálne zadarmo

0 icon

Pracovný týždeň máme v plnom prúde a spolu s tým, ako nám plynie, vám prinášame pravidelnú nádielku plateného softwaru, ktorý stiahnete po obmedzený čas zadarmo. Na zozname nižšie nájdete niečo málo cez 20 aplikácií, z ktorých neprehliadnite Manuelle Kamera. Ide o pokročilú fotoaplikáciu, ktorú ocenia hlavne zručnejší používatelia, ktorí sa…

Armádny Magazín

Izraelský analytik Kedmi odhalil zákerný plán USA o obetovaní Ukrajiny

0 icon

Izrael, 25. februára 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi uviedol, že USA nedokázali „podplatiť“ Ruskú federáciu tým, že jej odovzdali pobaltské štáty a Ukrajinu.   Dnes je hlavným geostrategickým cieľom Washingtonu narušenie vzťahov medzi Ruskom a Čínou. Obe mocnosti považujú Američania za kľúčových oponentov. Moskva vystup

Debut slovenského rýpadla na vojenskej výstave v Abu Dhabí

0 icon

Abu Dhabí, 25. februára 2021 (AM) - História spoločnosti CSM INDUSTRY sa v Československu začala písať v roku 1967. V roku 1976 sa začala výroba legendárneho univerzálneho dokončovacieho stroja UDS. Za 50 rokov sa na celom svete vyrobilo a exportovalo viac ako 30 000 strojov a konštrukčných mechanizmov UDS. Stroj je…

Ako cvičenie NATO takmer vyvolalo jadrovú vojnu so ZSSR

0 icon

Rusko, 25. februára 2021 (AM) – Kvôli rozsiahlemu cvičeniu NATO Able Archer sa ZSSR v roku 1983 pripravoval na jadrovú vojnu so Spojenými štátmi, píše The Drive s odvolaním sa na odtajnené materiály amerického ministerstva zahraničia. Dokument obs

Vrtuľníky Bell Huye II putujú do libanonských vzdušných síl

0 icon

FORT WORTH, Texas (25. februára 2021) – Spoločnosť Bell tento mesiac dodala libanonským vzdušným silám (LAF) tri vrtuľníky Bell UH-1H-II. Stroje rozšíria existujúcu flotilu letectva Libanonu, ktoré ich plánuje nasadiť pri najrôznejších pátracích a záchranárskych operáciách, pri transporte vojakov alebo počas hasičských a p

Bezkonkurenčná Derivácia. Najnovší protilietadlový delostrelecký komplex

0 icon

Rusko, 25. február 2021 (AM) - Viete, že Rusko o 5-7 rokov dodá na trh asi 50 nových druhov zbraní a špeciálnej techniky? Určite bude medzi nimi protilietadlový delostrelecký komplex „Derivácia-PVO“ 2S38, predurčený na boj s dronmi, riadené rakety „Grom-E1“ a „Grom-E2“...  

Svetlo sveta

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

Dokedy budeme pozerať na našu slávnu históriu českými očami?

0 icon

Stanovisko k stvárneniu dokumentu o sv. Cyrilovi a Metodovi Vážený pán generálny riaditeľ, na začiatok musíme len zopakovať, že idea vytvoriť a odvysielať vo verejnoprávnej RTVS „Slovenský panteón“ je dobrá a nádejná, realizácia už menej. Po tom, čo sme vzniesli pripomienky k Andrejovi Hlinkovi, robíme tak aj k časti venovanej sv. Cyrilovi a Metodovi. Ide nám o to, aby Panteón bol…

KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

0 icon

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení. Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi “My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali