NR SR schválila zákon, ktorým sa zriadi národný HTA inštitút

Bratislava 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Ján Krošlák, Pavel Neubauer, Facebook, Pixabay, SITA-Jana Birošová)

 

Nový Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve má fungovať od roku 2022. Majú sa mu zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením zdravotníckych technológií, ktoré sa majú hradiť z verejného zdravotného poistenia. Má sa zaoberať tými, ktorých dosah na rozpočet je viac ako 1,5 milióna eur ročne. Zriadi sa na základe zákona z dielne rezortu zdravotníctva, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR

Vladimír Lengvarský
Na snímke minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO)

„Kľúčový prínos inštitútu spočíva v tom, že dokáže zodpovedať politické otázky na základe vedeckých poznatkov v reálnom čase,“ konštatuje sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Oddelenie inštitútu od ministerstva má prispieť k politickej nezávislosti a zjednodušiť medzinárodnú integráciu a spoluprácu so zahraničnými inštitútmi pre HTA, ktoré sú spravidla nezávislými inštitúciami. Sídlo inštitútu má byť v Bratislave. V začiatku fungovania má mať 15 zamestnancov.

Hlavným zdrojom príjmu má byť príspevok zo zdravotných poistení. Poslanci zároveň schválili pozmeňujúci návrh, podľa ktorého sa bude financovanie inštitútu viazať na jeho výsledky. Dozorná rada bude mať povinnosť hodnotiť plnenie úloh inštitútu cez ukazovatele výkonnosti inštitútu. Prvýkrát to bude možné v roku 2024, a to za rok 2023, keď už bude inštitút v plnom počte. Ak by si inštitút neplnil zverené úlohy, mohol by sa mu znížiť príspevok.

Hodnotenie zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment – HTA) je multidisciplinárny nástroj na hodnotenie kategorizácie liekov, testov, očkovacích látok, zdravotných výkonov či prístrojov. HTA hodnotí klinický prínos a ekonomické, etické, organizačné a sociálne aspekty nových, ale aj už hradených technológií, ozrejmuje sa v materiáli. Úlohou inštitútu má byť aj sledovať trendy vo vývoji nových technológií. Medzi hodnotené technológie majú patriť aj tie, ktoré ešte nežiadajú o kategorizáciu, ale v budúcnosti môžu o ňu žiadať.

Ministerstvo zdravotníctva poukazuje na to, že schválenie zdravotníckych technológií regulačnými orgánmi Európskej únie nie je zárukou, že technológia je vhodná pre jednotlivé európske krajiny a má byť hradená z ich prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Prax ukazuje, že rezortu zdravotníctva aktuálne chýbajú dostatočné analytické kapacity na hodnotenie klinického prínosu a ďalších aspektov hodnoty prichádzajúcich technológií.

Riaditeľ inštitútu by mal mať päťročné funkčné obdobie. Ministerstvo chce, aby nedochádzalo k prekrývaniu s volebnými obdobiami orgánov štátnej moci. Prvého riaditeľa má poveriť riadením inštitútu minister až do vybratia kandidáta vo výberovom konaní, ktoré sa má zorganizovať do dvoch rokov od založenia inštitútu. V prípade podpísania prezidentkou má byť zákon účinný od 1. januára 2022.

Ministerstvo už skôr avizovalo, že chce vytvoriť HTA agentúru najneskôr do konca roka 2021. Od júla 2020 preto vznikol na ministerstve zdravotníctva odbor agentúry pre HTA, ktorý má pripraviť základy na vytvorenie neziskovej a nezávislej agentúry. Vznikom inštitútu sa má tento odbor zrušiť a zamestnanci odboru majú prejsť do inštitútu.

 

Odmietla návrh Smeru, aby malo Múzeum SNP status verejnoprávnej inštitúcie

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odmietli novelu z dielne Smeru-SD, ktorá mala za cieľ urobiť z Múzea SNP v Banskej Bystrici verejnoprávnu inštitúciu. Návrh zákona hovoril o Múzeu SNP ako o právnickej osobe, inštitúcii so samostatným štatútom. Jeho orgánmi mali byť správna rada a dozorná rada. Novelu podporilo 47 poslancov zo 137 prítomných

muzeum SNP
Ilustračné foto

„Verejnoprávne múzeum je verejnoprávna, odborná inštitúcia s celonárodnou pôsobnosťou a celoštátne špecializované múzeum. Základným poslaním verejnoprávneho múzea je zhromažďovať, vedeckým výskumom zhodnocovať, ochraňovať, odborne spracúvať, využívať a sprístupňovať zbierkové predmety a dokumentárne a archívne materiály viažuce sa k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického odboja, národnooslobodzovacieho boja a SNP ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny, dokumentovať povojnové súdne procesy, rehabilitácie povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie,“ uviedli poslanci v návrhu zákona.

Smer-SD zámer zmeniť status štátnej príspevkovej organizácie na verejnoprávnu inštitúciu s podobným postavením ako Ústav pamäti národa vysvetľoval záberom činnosti Múzea SNP.

„Medzi svojimi úlohami má aj aktivity, ktoré vysoko prekračujú zameranie kultúrne (hoci patrí pod ministerstvo kultúry) i vojenské (ak by patrilo pod ministerstvo obrany). Má totiž okrem iného aj dokumentovať povojnové súdne procesy či rehabilitácie povstalcov,“ upozornila strana a pripomenula i národnoštátny rozmer povstania.

 

Odmietla návrh opozície umožňujúci skoršie rokovanie o zmene pri referende

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odmietli návrh nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho na zmeny v rokovacom poriadku, ktoré mali umožniť skoršie rokovanie o zmenách pri referende o predčasných voľbách

Peter Pellegrini
Na snímke uprostred predseda strany Hlas – SD Peter Pellegrini

Ak by navrhovaná zmena rokovacieho poriadku prešla, predseda parlamentu by vo výnimočných situáciách mohol zaradiť na schôdzu aj taký návrh, od ktorého predchádzajúceho odmietnutia neuplynula stanovená šesťmesačná lehota na jeho opätovné prerokovanie.

Poistkou pred prípadnou svojvôľou šéfa NRSR malo byť schvaľovanie návrhu na zaradenie tohto bodu do programu schôdze poslancami.

 

Plénum odmietlo viacero návrhov noviel z dielne ĽSNS

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní odmietli viacero noviel zákonov, ktoré predložili poslanci z opozičnej ĽSNS

Marian Kotleba
Na snímke Marian Kotleba

Poslanci navrhovali napríklad zaradiť do Trestného zákona nový trestný čin diskriminácie v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Umožnil by trestnoprávne postihovať každého, kto iného diskriminuje z dôvodu, že sa nepodrobil očkovaniu, alebo ho odmieta. Strana tiež navrhovala v Zákonníku práce explicitne stanoviť, že zamestnávateľ nemôže očkovanie proti COVID-19 určiť ako požiadavku na riadny výkon dohodnutej práce, a teda nepodrobenie sa tomuto očkovaniu, alebo jeho odmietanie klasifikovať ako dôvod na podanie výpovede zamestnancovi. Poslanci tento návrh neschválili.

Plénum odmietlo aj návrh ĽSNS, ktorý sa zaoberal predĺžením platnosti lehôt technickej kontroly kategórie L (motocykle a štvorkolky) pri prvom prihlásení do evidencie vozidiel zo štyroch na šesť rokov, a potom periodicky v štvorročných lehotách. Ďalšou novelou zákona chceli odbremeniť občanov od poplatku za odborný posudok o kontrole originality vozidla, a tým súčasne zjednodušiť proces vývozu vozidiel do zahraničia. Ani tento návrh však neprešiel.

Poslanci neschválili ani novelu zákona o dani z príjmov z dielne ĽSNS. Plánovali ňou rozšíriť možnosti pre daňovníkov – fyzické osoby poukázať ďalšie 2 % zo zaplatenej dane pre prijímateľov, ktorí poskytujú verejne prospešné aktivity. Podľa návrhu mal mať každý možnosť vybrať si najviac dvoch prijímateľov a každému poukázať do 2 % zo zaplatenej dane, spolu teda do 4 %.

 

Vrátila návrh minimálnej vzdialenosti obchádzania cyklistov na dopracovanie

Národná rada (NR) SR vrátila poslancom Smeru-SD na dopracovanie návrh novely zákona o cestnej premávke. Týka sa stanovenia minimálnej vzdialenosti  obchádzania cyklistov na cestách. Poslanci Smeru-SD chcú novelou stanoviť v zákone odstup áut od cyklistov pri ich obchádzaní na „najmenej 1,5 metra pri predchádzaní na cestách mimo zastavaného územia obce a najmenej 1 meter pri predchádzaní na cestách v zastavanom území obce“. Koalícia namieta, že návrh nie je odkonzultovaný z kompetentnými rezortmi

cyklotrasa
Ilustračné foto

Autori novely argumentovali nárastom počtu nehôd s účasťou cyklistov a potrebou zvýšenia ich ochrany aj legislatívou.

„Najčastejšou príčinou smrteľných nehôd cyklistov je zrážka zozadu, zachytenie z bočnej strany, a to pri nedodržaní dostatočného bezpečného odstupu pri predchádzaní cyklistu. V súčasnej právnej úprave zákona o cestnej premávke nie je dostatočne definovaná tzv. bezpečná vzdialenosť obchádzania cyklistov. Zachovanie pojmu ‚dostatočný bočný odstup‘ pri predchádzaní cyklistu v súčasnosti zlyháva,“ skonštatovali.

Zároveň navrhovali, aby bolo nedodržanie minimálneho bočného odstupu vozidla od predchádzaného cyklistu porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Zároveň chceli, aby sa za závažné porušenie považovalo nie len ohrozenie, ale aj obmedzenie cyklistu pri predchádzaní alebo obchádzaní.

Autori novely už informovali, že návrh predložia opakovane aj na ďalšiu schôdzu. Chcú tak podľa vlastných slov tlačiť na koalíciu, aby svoj návrh s týmto zámerom predložila do NRSR čo najskôr. Romana Tabák totiž počas diskusie informovala, že na podobnom návrhu pracuje, diskutovala o ňom aj s ministerstvami i ďalšími inštitúciami a chce ho predložiť.

 

Postih za neoprávnené zaobchádzanie s anabolikami sa má sprísniť

Postihovanie neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom (LAHU) sa má sprísniť a rozšíriť. Vyplýva to z novely Trestného poriadku, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR

lieky
Ilustračné foto

Novou legislatívou chcú poslanci znížiť doterajšiu náročnosť preukazovania trestnej činnosti týkajúcej sa neoprávneného zaobchádzania s LAHU, čo podľa nich komplikovalo trestnoprávne postihovanie tejto závažnej trestnej činnosti.

Upustiť sa má od objektívneho stanovovania rozsahu neoprávneného zaobchádzania s LAHU.

„Naproti tomu bude pre posudzovanie trestnosti činu rozhodujúce množstvo LAHU určené podľa počtu tabletiek, injekcií, ampuliek alebo podobne nedeliteľných balení prípravku obsahujúceho LAHU,“ uviedli koaliční poslanci v dôvodovej správe návrhu.

Predkladatelia návrhu tvrdili, že v súčasnosti je podľa Trestného zákona potrebné určiť, v akom rozsahu boli zneužité tieto látky, s ktorými páchateľ neoprávnene zaobchádzal.

„Bolo preto treba zistiť ich zloženie a následne aj cenu, čo vzhľadom na skutočnosť, že išlo o látky z rôznych presne nezistiteľných zahraničných zdrojov, bolo veľmi komplikované,“ skonštatovali.

Za nedostatočne prísne v doterajšom ustanovení Trestného zákona považujú poslanci aj to, že na prekročenie hranice trestnosti je potrebné, aby hodnota LAHU presahovala 2660 eur, „čo zjavne nedostatočne odzrkadľuje nebezpečenstvo neoprávneného zaobchádzania s LAHU“.

Sprísnenie hranice trestnosti protiprávneho konania a postihu za takéto konanie bude mať podľa poslancov pozitívny účinok z pohľadu prevencie pri tejto trestnej činnosti.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.

 

 Poslanci schválili uznesenie Smeru-SD k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili návrh uznesenia z dielne Smeru-SD k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka. Zo 134 prítomných poslancov uznesenie podporilo 71 z nich

fico
Na snímke Robert Fico (v popredí)

Poslanci Smeru-SD v návrhu uznesenia pripomenuli osobnosť Dubčeka a jeho zásluhy. Vyzdvihli odkaz humanizmu, sociálnej rovnosti a spravodlivosti v pôsobení Dubčeka. Uznesením tiež vyzvali inštitúcie na Slovensku, aby si ho počas roka výročia jeho narodenia vhodným spôsobom pripomenuli.

Uznesenie podporili okrem opozície všetci poslanci hnutia Sme rodina, ako aj niekoľkí poslanci z klubu OĽANO.

 

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Cyprus odoberie 45 osobám občianstvo udelené v rámci programu „zlatých pasov“

0 icon

Nikózia 15. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Cyperská vláda začala proces odobratia občianstva udeleného 39 cudzincom a šiestim ich rodinným príslušníkom v rámci zrušeného lukratívneho programu „zlatých pasov“. V písomnom vyhlásení to uviedol hovorca vlády Marios Pelekanos, no neposkytol žiadne ďalšie informácie o totožnosti osôb, ktorým by mali odňať cyperské občianstvo…

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov schválil posilňujúcu vakcínu Johnson & Johnson

0 icon

Washington 15. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/DPA-Wolfgang Kumm-Bildfunk)   Americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) v piatok schválil posilňujúce dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson Farmaceutický gigant predtým k žiadosti predložil údaje o vplyve podania posilňujúcej vakcíny po uplynutí rôznych časov od zaočkovania, a to od…

Borrell je „pripravený“ rokovať s Iránom o obnovení jadrovej dohody

0 icon

Washington 15. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jonathan Ernst/Pool via AP)   Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v piatok uviedol, že je "pripravený" stretnúť sa v Bruseli so zástupcami Iránu v rámci úsilia o obnovenie jadrovej dohody z roku 2015. Zároveň však upozornil, že "čas tlačí". Informuje o tom agentúra AFP "Viem,…

Merkelová: Nová nemecká vláda bude dôležitým posolstvom pre zvyšok EÚ

0 icon

Brusel 15. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok uviedla, že nová proeurópska vláda, ktorá sa formuje v Nemecku, bude dôležitým posolstvom pre zvyšok Európskej únie. Informuje o tom agentúra AFP Po tom, čo tri politické strany oznámili predbežnú dohodu o vytvorení novej vládnej koalície, odchádzajúca…

„Porazme ho, kým nás neporazí.“ Ministerstvo prišlo s jesennou fázou kampane na podporu očkovania. Presvedčia takéto upútavky ľudí, ktorí majú obavy?

0 icon

Bratislava 15. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nasadzuje nový vizuál jesennej kampane na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Koncept novej fázy kampane reflektuje nálady v spoločnosti, ktorá je značne polarizovaná. Novú podobu majú televízne, rozhlasové i online spoty, ako aj grafika pre printovú a vonkajšiu reklamu. TASR…

Bývalému šéfovi štátnych hmotných rezerv Kajetánovi Kičurovi zaistili majetok

0 icon

Bratislava 15. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Bývalému šéfovi Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetánovi K. zaistili majetok. TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová, upozornil na to denník Sme "Je možné potvrdiť, že Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR v priebehu vyšetrovania zaistil obvinenému K. K.…

Kollár: Čurillovi sa ospravedlním, keď bude zbavený obvinenia. Vyšetrovateľ zrejme nemá rovnaký meter

0 icon

Bratislava 15. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) sa ospravedlní vyšetrovateľovi Jánovi Čurillovi, až keď bude úplne zbavený obvinenia. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii v reakcii na žalobu, ktorú mal naňho vyšetrovateľ podať pre výroky o "čurillovskej mafii" "Pán vyšetrovateľ Čurilla…

Rozhovor s MUDr. Petrom Liptákom, priekopníkom včasnej liečby Covid-19 a teraz terčom útokov MZ SR: Lengvarský sa vyhráža lekárom novelou trestného zákona

0 icon

Bratislava 15. októbra 2021 (HSP/Foto:Facebook-Peter Lipták,TASR-Jakub Kotian)   MUDr. Peter Lipták je bratislavský všeobecný lekár, ktorý ako prvý kritizoval zanedbanie včasnej liečby covidu tým, že ministerstvo ju fakticky pred rokom zrušilo. To viedlo podľa neho k ohromnej záťaži nemocníc a vysokej úmrtnosti, prečo sme mali aj lockdowny, obmedzené ľudské práva…

Babiš je pripravený odovzdať vládu bloku piatich strán. „Poverenie od Zemana by som neprijal,“ vyhlásil

0 icon

Praha 15. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Šéf českého hnutia ANO Andrej Babiš by neprijal prípadné poverenie od prezidenta Miloša Zemana na rokovanie o zostavení nového kabinetu. Podľa vlastných slov je pripravený odovzdať vládu bloku piatich strán a byť v opozícii, povedal v piatok pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1…

Španielsky premiér vyzval niekdajšieho kráľa Juana Carlosa I., aby prehovoril o vyšetrovaní údajnej korupcie

0 icon

Madrid 15. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Andrea Comas)   Španielsky premiér Pedro Sánchez vyzval bývalého kráľa Juana Carlosa I., aby ponúkol verejné vysvetlenie podozrení z jeho finančných priestupkov, ktoré sú predmetom vyšetrovania a pošpinili reputáciu španielskej monarchie „Podľa mňa by bolo dobré, keby kráľ Juan Carlos povedal, čo si myslí o všetkých…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Holek

Poznajme konečne, ako je to so skutočnou Pravdou!

0icon

Neustále žasnem nad tým, ako sú mnohé súčasné významné osobnosti absolútne nevedomé v základých otázkach bytia. Dosiahli síce značné úspechy vo svojich odboroch činnosti, avšak v poznaní najhlbších súvislostí života tápu.

Marián Moravčík

Ako médiá modelujú myšlienkové automatizmy

0icon

Lebo Fico Vari každý si všimol, že médiá hlavného prúdu majú svoje obľúbené záporné postavičky, s ktorými sa spájajú len samé negatívne veci. Jednou z takých je aj Robert Fico. Je možné, že keby sme podrobne prehľadali ich internetové archívy, nenašli by sme o Robertovi Ficovi ani jednu pozitívnu zmienku.

René Pavlík

Konferencia

0icon

Trianon Viacej ako storočná téma je opäť na palete. Teraz sa priam varí a pečie v Košiciach. Ráno som v pošte Program jednej konferencie. Tému „ 100 rokov Trianonskej mierovej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí“ na pôde UPJŠ v Košiciach dva dni rozoberá suita slovenských a…

Pavel Jacz

„Doneste mi Fica, roztrhám ho v zuboch!“ povedal včera v JOJ-ke Maťák Kameňákovi.

0icon

Včerajšia relácia Na hrane sľubovala, ako vždy, keď sedí v štúdiu Matovič a SMER-ák burlivú debatu. Kamenický je však pokojnejší a realistickejší typ politika so zásobou argumentov, ktorý sa vyhýba ostrému slovnému pingpongu. Na úvod povedal, že očakáva vecnú diskusiu. Nemôžeme povedať, že by nebola celkom vecná, ale diváci sa…

Ivan Štubňa

Nasledovníkom zločineckej vlády Mikuláša Dzurindu je Hegmatova vláda...

0icon

Na začiatok len vysvetlenie. Hegmatova vláda znamená schizofrenický dvojzáprah Hegera a Matoviča. A teraz k meritu veci. Hegmatova covidová vláda je vinná z plánovania jednotlivých kôl pandémie, z neschopnosti prijať vhodné opatrenia na liečenie ľudí, zo zámernej segregácie osôb na očkovaných a neočkovaných, z vyvíjania nátlaku na neočkovaných, aby sa nechali zaočkovať látkou, ktorá je riziková a nesprávne…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Konzervovanie: 8 spôsobov, ako to robiť správne

0 icon

To, vďaka čomu sú potraviny výživné, ich zároveň robí náchylnými na kontamináciu a rozklad. Konzervovanie preto vždy predstavovalo hlavnú oblasť záujmu náuky o jedle a kultúr už od staroveku. V rámci článku sa pozrieme na niekoľko zaujímavostí, ktoré ste o konzervovaní pravdepodobne ešte nevedeli. Prírodné procesy vrátane rozmnožovania mikroorganizmov, oxidácie,…

Československo 1938, nemecký ovčiak Hitlera a Einstein: Fotky, ktoré zmenia tvoj pohľad na históriu

0 icon

Niekedy môže jedna emocionálna fotografia vypovedať o histórii oveľa viac než nekonečné fakty. Ako vyzeralo Československo v roku 1938 alebo aký bol deň po vražde Kennedyho?    Československo: Občania nútene vítajú nemecké vojská, október 1938.

10+ najhorších pokusov o tuning alebo keď sa z auta stane Frankenstein

0 icon

Hovorí sa, že proti gustu žiadny dišputát. Určite sa s týmto tvrdením do istej miery stotožňujeme, no všetko má svoje hranice. Platí to aj pri úpravách áut, z ktorých sa jednoducho môže stať otrasný gýč, na ktorý sa naozaj ťažko pozerá. To je prípad aj týchto 15-tich pokusov o tuning.…

30+ najpodivnejších tradícií a zvyklostí, ktoré na nás číhajú v zahraničí

0 icon

Každá krajina je plná svojich vlastných tradícií a zvyklostí, ktoré niekedy možno chápu iba domorodci. Preto je dôležité aspoň ako-tak si naštudovať cudziu krajinu, ak do nej smeruješ po prvýkrát. Prinášame ti tie najzvláštnejšie zvyky, ktoré ti pomôžu znížiť riziko náhodného urazenia ľudí v zahraničí. :) 1. India

TOP10 potravín, vďaka ktorým sa zvýši tvoja imunita

0 icon

Podľa WHO viac ako 23 miliónov ľudí ročne ochorie len na konzumáciu kontaminovaných potravín. A podľa ďalších informácií existuje toľko rôznych vírusov, koľko je hviezd na oblohe. Aby sme zabránili chorobe nášho tela, najlepším riešením je vybudovať si imunitu zvnútra. Našťastie sa imunita dá posilňovať celkom jednoduchými spôsobmi.

Armádny Magazín

Spoluvinník medzinárodného zločinu: Taliansky kapitán lode dostal rok väzenia za vrátenie 101 migrantov do Líbye

0 icon

Taliansko, 15. október 2021 (AM) – Súd v talianskom Neapole poslal na rok do väzenia kapitána obchodnej lode, ktorý v roku 2018 odovzdal líbyjskej pobrežnej stráži stovku migrantov zachránených neďaleko afrických brehov.   Stredajší verdikt, o ktorom vo štvrtok informovala agentúra AP a ktorý zatiaľ nie je právoplatný, je prvý svojho…

Gavrilo Princip, atentátnik zo Sarajeva, ktorý našiel svoju smrť v terezínskom žalári

0 icon

Srbsko, 15. október 2021 (AM) – Gavrilo Princip sa narodil 25. júla 1894 v západnej Bosne, v chudobnej roľníckej rodine srbského pôvodu a svoju smrť našiel 28. apríla 1918 v terezínskom žalári, v prostredí, kde ho všetci nenávideli.   Svetoznámy bosniansky Srb prišiel k svojej smutnej sláve dň

Teória akademika Glazjeva sa potvrdila: Bol koronavírus vytvorený Američanmi?

0 icon

Rusko, 15. október 2021 (AM) – Ruský vedec urobil senzačné vyhlásenie: koronavírus podľa všetkých indícií nie je prirodzený, ale umelý. Potvrdila sa teda teória Sergeja Glazyeva, ktorý pred rokom poukázal na to, že COVID-19 môže byť vytvorený iba v laboratóriu a ako biologickú zbraň uvoľnená „americkou elitou“.  

Putin aj šéf ruskej rozviedky Naryškin apelujú na maximum práce spravodajských služieb

0 icon

Rusko, 15. október 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin vyzval na maximálne využitie silného potenciálu spravodajských služieb členov „Spoločenstva nezávislých štátov“ na ochranu priestoru územia pred novými vonkajšími hrozbami. Uvádza sa to v pozdrave ruského prezidenta účastníkom 17. schôdze Stretnutia šéfov bezpečnostných a spravodajsk

Ukrajinská vojenská loď narazila na mínu západne od Krymu. Hrozí jej potopenie

0 icon

Ukrajina, 14. október 2021 (AM) – V západnej časti Čierneho mora došlo k vážnemu incidentu — vojenské plavidlo ukrajinského námorníctva pri plnení plánovaných úloh explodovalo v dôsledku zrážky s námornou mínou. V dôsledku výbuchu sa zranila časť posádky, v lodi vznikla diera a bola zaplavená. Informácie o tomto incidente potvrdil poslanec ukrajinsk

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali