Nikolaj Starikov: Geopolitika – Ako sa to robí. Exkluzívne ukážky z novej knihy ešte pred jej vydaním

Bratislava/Moskva  12. októbra 2015 (HSP/Foto:Printscreen)

 

Nikolaj Starikov (*1970) patrí k novej generácii spoločensky angažovaných ruských postkomunistických intelektuálov. Ide o publicistu, ktorý od roku 2006 napísal pätnásť kníh (niektoré už vyšli vo viacerých vydaniach) so zameraním na aktuálne témy politického života v Rusku so zdôraznením jeho medzinárodného kontextu. Pútavým spôsobom sa vyjadruje k pálčivým politickým problémom, ostro nastoľuje otázky, ktoré zaujímajú verejnú mienku. Jeho publikácie vyvolávajú živú diskusiu v odbornej verejnosti i v čitateľskej obci.

Ilustračné foto obalu publikácie
Ilustračné foto obalu publikácie

 

Prinášame vám prvú časť jeho knihy Geopolitika – Ako sa to robí, ktorá vyjde na prelome októbra a novembra vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Knihu si môžete objednať na e-mailovej adrese vsss@stonline.sk a predpokladaná cena knihy bude 9,90 eura.

 

Ukážka z prvej kapitoly: Čo je geopolitika a prečo je potrebné ju ovládať

Na našej planéte prebieha nekonečná šachová partia. Skladá sa z tisícov období, úsekov, ťahov. Pritom hráčov je vždy omnoho menej než divákov na tribúnach. Za čias Napoleona ju hralo šesť krajín: Rusko, Anglicko, Francúzsko, Rakúsko, Prusko a Turecko. O sto rokov neskôr, pred prvou svetovou vojnou, boli osudy sveta zasa v rukách tých istých štátov: Ruska, Anglicka, Francúzska, Rakúsko – Uhorska, Nemecka, Turecka. Po porážke Hitlera rovnocennými súpermi ostali prakticky iba ZSSR a USA s Veľkou Britániou po boku. O niekoľko desaťročí sa medzi samostatných hráčov vyšvihla Čína. V súčasnom svete sú hráči štyria: už spomenuté USA s Veľkou Britániou, Európa na čele s Nemeckom a Francúzskom, Rusko a Čína. Čas plynie, stáročia sa míňajú, no počet hráčov zriedka presiahne množstvo prstov jednej ruky. Ale veď krajín, aliancií a spojenectiev je omnoho viac! Samozrejme, že viac. Avšak neslobodno si pliesť figúry rozostavené na šachovnici s veľmajstrom, ktorý nimi ťahá. Za šachovnicou sveta sedí vždy niekoľko hráčov, na nej sa nachádza nesmierny dav figúr a pešiakov. Značnú časť javiska zaberajú štatisti a komparz, no ešte viac je divákov v hľadisku.

Analógia so šachmi nám poskytuje skvelú príležitosť pochopiť podstatu politiky. Predstavte si normálny šach. Bieli a čierni. Môžu sa bieli pomeriť s čiernymi a spoločne obrábať šachovnicu? Samozrejme, nie je to možné. Mierové spolužitie bielych a čiernych na šachovnici je v rozpore s pravidlami hry. A teraz pridajte k palete farieb šachu ďalšie dve – tri. Bude štyri alebo päť rôznych mocností schopných rozdeliť šachovnicu na zóny vplyvu bez konfliktov a nepriateľstva? Nie. V závislosti od konkrétnej situácie budú utvárať koalície, bojovať a uzatvárať mier. A táto hra nebude mať konca. Takže preto sa aj na ňu na našej planéte dívame stáročia.

No nie je predsa len možné zmierenie bielych a čiernych? Je. Existuje jeden variant. Je ním úplné vyprázdnenie pozícií jednou zo strán, sprevádzané súhlasnými odozvami druhej. Čierni tiahnu a vyhrávajú, pretože bieli ustupujú na celej línii dotyku. Nepripomína vám táto hra niečo? Áno, je to víťazstvo Prestavby, pripravenej Gorbačovom. Reforma sa v podstate týkala len zóny vplyvu Ruska, ktorú Západom milovaný Gorbi jednoducho odovzdal do rúk Washingtonu a Bruselu. Naše figúry boli akosi nevdojak „prehltnuté“. Celé odvetvia ekonomiky, loďstvo, armáda, spojenci, idey patriotizmu a lásky k vlasti – o toto všetko sme prišli. V rôznej miere a v rôznom čase, no proces bol nemilosrdný a nezvratný. A nevyhnutný. Keď sa šach zmení na preskakovanú anglickú dámu, iný výsledok nie je možný. Veď ustupuje iba jeden hráč. Druhý tlieska, potľapkáva ho po pleci, udeľuje ceny za mier, a muža, ktorý úplne zničil jednu zo strán večných šachov sveta, nazýva „Veľkým Nemcom“. Vrcholom zvrátenej a samovražednej partie preskakovaného šachu bol zánik Sovietskeho Zväzu. Logicky sa potom Gorbačov nazlostil na Jeľcina nie kvôli Bielovežským dohodám, ale preto, že Boris Nikolajevič ako prvého o ich výsledku, čiže zániku ZSSR, informoval prezidenta USA Georga Busha. Generálny tajomník a prezident, ktorý v priebehu sotva šiestich rokov spôsobil nesmiernu geopolitickú katastrofu, to chcel urobiť osobne. Domnievam sa, že niet pochybností, prečo bola na počesť Gorbačovových osemdesiatin v Londýne usporiadaná veľkolepá slávnosť.

Ale veď svet sa po rozpade ZSSR stal bezpečnejším! Toto obyčajne vravia tí, ktorí odmietajú prijať realitu. Veď predtým sme boli na prahu jadrovej vojny, vďaka Gorbačovovi bola táto hrozba odstránená! Žeby? Naozaj? Kto je dnes schopný kvalifikovane posúdiť, či sa roku 1983 cítil občan ZSSR menej chránený pred vypuknutím vojnového konfliktu než roku 2013 občan Ruska, Bieloruska alebo Ukrajiny? O iných hrozbách ani nehovoriac. Neberieme teraz do úvahy kriminalitu ani drogovú závislosť, či lokálne konflikty alebo ekonomické otrasy. Jednoducho sa pýtame – je naša krajina menej ohrozená vojnou? Môžeme tvrdiť, že ústup z pozícií nám poskytol záruky pokojného neba nad hlavou aspoň v ako – tak dlhodobej perspektíve? Dejiny nás učia dvom veciam.

1. Politika ľubovoľných krajín sa uskutočňuje vždy v ich vlastnom záujme, nikdy v záujme cudzích.

2. Vojenská slabosť nebola nikdy zárukou bezpečnosti. Naopak, zakaždým pôsobila na potenciálneho agresora ako podnet. A čo je to za vedu, tá geopolitika? Samotný názov prezrádza, že sa tu spájajú dva pojmy – politika a geografia. Lenže hľadiska dnešného chápania geopolitiky musíme pridať ešte jeden komponent – históriu. Potom sa všetko dostane na svoje miesto. Nuž, nech sa na mňa profesionálni geopolitici neurazia, ja to vidím takto:

Geopolitika = politika + história + geografia

Nuž, vitajte v geopolitike! Prečo je pre nás dôležitá? Preto, lebo má praktický význam. Ide o to, že geopolitika dnes môže otvoriť oči ľuďom, ktorí to sami od seba z rôznych príčin nezvládnu. Ľuďom, ktorí sa nachádzajú v područí ilúzií alebo neistoty. Tým, ktorým nedostatok vedomostí alebo predsudky bránia pozrieť sa na svet po novom. Príčina neschopnosti nie je dôležitá, podstatné je – otvoriť oči a pochopiť, že všetko, čo sa okolo nás deje, je spôsobené rozhodnutiami politikov.

Čo obvykle stále opakujú ruskí západníci (čiže liberáli), podľa ktorých sa zem točí okolo Washingtonu, Bruselu a Londýna? „Tvrdenie, že Západ sa zaujíma o Rusko, je úplný nezmysel.“ Západ podľa nich akoby nemal s našou krajinou nič do činenia. Ponajviac ak, dobráčisko, z diaľky túži po silnom a demokratickom Rusku. Bez korupcie, kriminality a nekvalitných ciest. Nemá a nikdy nemal v úmysle strategicky obkľúčiť a oslabiť Rusko. Jadrové strely krátkeho a stredného doletu rozmiestnil pozdĺž našich hraníc len kvôli nevyhnutnému boju. S iránskymi jadrovými strelami. Hoci ešte žiadne nie sú a nevedno, kedy ich bude Teherán schopný vyprodukovať. Ale veď niekedy azda áno. Preto treba preventívne rozmiestniť jadrové strely na obranu voči iránskym ešte nejestvujúcim… v Poľsku a Rumunsku. Čiže v blízkosti Ruska, pričom však samotné Rusko Američanov vôbec nezaujíma.

Určite ste to už počuli. Je to ich stará obľúbená pesnička. Nuž a poznanie základov geopolitiky neponechá z týchto téz kameň na kameni. Fígeľ spočíva v tom, že geopolitika je úplne, na sto percent západnou vedou. Ruských geopolitikov bolo málo a na formovanie tejto oblasti ľudského poznania nemali rozhodujúci vplyv. Geopolitiku vynašli Angličania, potom ju Francúzi a Nemci trocha dobrúsili a následne ruskí myslitelia stvorili ideu Euroázie. Z čisto geopolitických teoretikov je potrebné osobitne vyzdvihnúť generála Jedrichina (Van Damma). Spomedzi praktických geopolitikov Ruska spomeňme Petra Veľkého a Katarínu Veľkú, Stalina, čiastočne i Lenina a aj Brežneva. U nás teda máme na čele politika buď geniálneho – vtedy v krajine vládne rozmach a prekvitá – alebo očividne neschopného (Gorbačov alebo Chruščov) – dôsledky sú potom katastrofálne.

Nevyhnutnosť systematizácie poznatkov a – čo je omnoho dôležitejšie – prepracovania sa k chápaniu prepojenia politických udalostí s konkrétnymi historicko-geografickými faktormi, bola vnímaná dávno. No ako samostatná vedná disciplína geopolitika prichádzala na svetlo sveta nie veľmi rýchlo. Politici sa stáročia správali ako slepci, ktorí s bielou paličkou na okraji cesty hmatkajú bez znalosti základných princípov.

1. Zdroje sú vždy vyčerpateľné.

2. Ak nemajú zdroje k dispozícii bieli, znamená to, že sa skôr či neskôr dostanú pod kontrolu čiernych (alebo hráčov z iných farieb spektra večných piatich – šiestich šachistov).

3. Úlohou každého hráča je udržať si kontrolu nad zdrojmi, ktoré má k dispozícii, pokúsiť sa dostať pod kontrolu cudzie zdroje a prinútiť ich pracovať pre seba.

4. Existujú geografické lokality, ktoré sú z hľadiska dosiahnutia vyššie uvedených cieľov rozhodujúce.

Geopolitika, zrodená v 19. storočí a rozvíjajúca sa v 20., začiatkom 21. storočia, sťa koráb počas dlhej cesty morom obrástla koralmi zložitej terminológie a nezrozumiteľných výrazov a stala sa obyčajnému človeku neprístupnou. No princípy geopolitiky nie sú také zložité, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Naopak. Sú jednoduché a úplne zrozumiteľné. Stačí poznať určité pravidlá hry.

Nuž a o týchto pravidlách si teraz voľačo povieme. Ako je známe, neznalosť zákona nepozbavuje osobu trestnej zodpovednosti. V geopolitike dôsledkom neznalosti zákonov nie je trestná zodpovednosť, ale trest sám osebe. Trestanie postihuje nanajvýš rozmanitým spôsobom úplne odlišných ľudí alebo celé národy. Celá rodina posledného ruského monarchu Mikuláša II. zaplatila životom za úsilie svojej hlavy zachrániť ju i Rusko. Omyly tohto úsilia boli spôsobené nepochopením situácie a nezorientovanosťou v politickej hre. Naopak, rodina Michaila Gorbačova, počas ďalšieho zrútenia sa našej štátnosti, neprišla o žiaden majetok. O živote ani nehovoriac. Za činy Michaila Sergejeviča zaplatili obyčajní obyvatelia krajiny. Kompletne. Krvou medzinárodných konfliktov a v podstate i občianskou vojnou v Čečensku, ako aj svojimi úsporami, ktoré vzplanuli vo víchre premien.

Geopolitika sa teda stala vednou disciplínou, v rámci ktorej sa skoncentrovala ľudská skúsenosť nadobudnutá vojnami a prekonávaním protivenstiev. Neposkytuje však odpovede na všetky praktické otázky politiky a štátu. Môže ale pomôcť pri pochopení pravidiel hry a jej zmyslu.

Podstata geopolitiky spočíva v protiklade dvoch civilizácií, princípov bytia, živlov: Mora a Pevniny. More a Pevnina neprestajne bojujú. Východisková situácia podmieňuje cieľ, podmieňuje prostriedky. Civilizácia Mora postaví flotilu a zaoberá sa námorným obchodom, civilizácia Pevniny rozširuje svoje územia na súši. Ciele Pevniny sú nasledovné: zabrániť Moru v blokáde, ovládnuť pobrežné pásma a dostať sa k Svetovému oceánu. Úlohy Mora môžeme stručne vyjadriť takto: blokáda prístupu Pevniny k morským priestorom, ovládnutia pobrežného pásma a napokon, po rozdelení Pevniny na časti, jej mocenské pohltenie. Suchozemská civilizácia má silnú armádu, morská loďstvo. V snahe zvíťaziť nad protivníkom sa v rámci danej situácie usilujú znemožniť rozvíjanie jeho zbrane. Lenže hráči na planéte nie sú dvaja, ale viacerí. Boj prostredníctvom cudzích, rozoštvanie dvoch Pevnín alebo dvoch Morí medzi sebou, už patrí do oblasti aplikovanej geopolitiky.

Teraz nastal najvhodnejší okamih, aby sme uviedli, prečo je geopolitika tak veľmi vhodná na vyrovnanie účtov s prozápadnými liberálmi. Knihy západných geopolitikov sa zaoberajú nevyhnutnosťou boja, oslabenia a zničenia civilizácie Pevniny. Súčasná západná geopolitika totiž reprezentuje civilizáciu Mora. Nie, nestačí, že geopolitiku vymysleli Anglosasi, nie, nestačí, že sa zapodieva nevyhnutnosťou priameho stretu Pevniny s Morom – v predošlej vete zmienený výrok sformuloval jeden z klasikov geopolitiky, pričom má na mysli konkrétne Rusko! John Halford Mackinder zaviedol pojem Heartland – „Zem stredu“, dreň pevniny. Inak povedané, Rusko je najpevninskejšia Pevnina“ spomedzi všetkých. Mackinder nazval nekonečné ruské pláne „geografickou osou dejín“. Celé dejiny sa teda otáčajú okolo nás. Zo strategického hľadiska tvorí Rusko osobitný územný celok, bezpečnosť a suverenita ktorého sú totožné s bezpečnosťou a suverenitou celého kontinentu. Takéto niečo sa nedá povedať o Číne, Nemecku, Francúzsku ani o žiadnej inej veľkej euroázijskej krajine. Iba Rusko môže na základe geopolitických kritérií používať termín Heartland úplne oprávnene. Jeho strategické záujmy nie sú totiž len podobné záujmom kontinentu, ale sa s nimi presne zhodujú.

Tvorca základov geopolitiky Mackinder prisudzoval Rusku rozhodujúci strategický význam. Medziiným sa vyjadril nasledovne: „Rusko zohráva v celosvetovom kontexte takú ústrednú strategickú úlohu ako Nemecko v kontexte Európy. Je schopné uskutočňovať útočné akcie a byť im vystavené zo všetkých svetových strán, s výnimkou severu. Úplné dotvorenie jeho železničnej siete na seba nenechá dlho čakať…“ Na základe tohto predpokladu sa Mackinder domnieval, že hlavná úloha anglosaskej geopolitiky spočíva v zabránení vytvorenia strategického zoskupenia pevninských štátov, zoskupených okolo „geografickej osi dejín“ (t.j. Ruska). Ergo, stratégia mocností „vonkajšieho polmesiaca“ smeruje k odtrhnutiu čo najväčšieho množstva pobrežných oblastí od Heartlandu a následne k ich podriadeniu vplyvu „ostrovnej civilizácie“.

Pohľad na mapu nám pomôže pochopiť zmysel boja, ktorý nám obvykle uniká. Uvediem aspoň jeden príklad. Prostredníctvom otázky. Koľko republík mal ZSSR? Mladí presne nevedia, starší okamžite povedia: pätnásť. Dnes sú všetky úplne nezávislými krajinami. Mnohé z nich majú strategický význam. Avšak význam geopolitický nedosahujú zďaleka všetky. A ktoré áno? Ak to chcete zistiť, pripomeňte si, ktoré časti Sovietskeho zväzu západ okamžite prijal do NATO, aby ich „schoval pod ochranné krídla“ a absolútne podriadil svojmu vplyvu. Len tri pobaltské štáty: Litvu, Lotyšsko, Estónsko. Prečo? Pretože patria do pobrežného pásma, z ktorého More musí vytláčať Pevninu.

Ďalšie výňatky z knihy si môžete prečítať v nedeľu 18. 10. 2015 na našom portáli

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Zaočkovanie tretiny Slovenska by podľa vedcov zabránilo 98 percentám úmrtí na COVID-19

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Zaočkovanie tretiny obyvateľov Slovenska vakcínou proti novému koronavírusu by zabránilo približne 98 percentám úmrtí na ochorenie COVID-19. Išlo by najmä o obyvateľov Slovenska nad 50 rokov, ktorí túto skupinu tvoria. V utorkovej online diskusii iniciatívy Veda pomáha to uviedli slovenskí vedci a odborníci…

Nedostatok certifikátov či problémy v logistike? Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje: Na potvrdenie o testovaní nie je výlučne určený modrý certifikát

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Na potvrdenie o testovaní nie je výlučne určený "modrý" certifikát. Na mobilnom odberovom mieste (MOM) si môžu dať občania potvrdiť aj dokument stiahnutý zo stránky ministerstva zdravotníctva. Nájdu ho pod názvom Potvrdenie o vykonaní testu. TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva…

Pozor na formuláre na podávanie daňového priznania k DPH

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/FinancnaSprava)   V pondelok, 25. januára 2021, je posledný termín na podanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH za december 2020, resp. za 4. štvrťrok 2020. Pozor si však klienti finančnej správy musia dať na eFormulár, ktorý použijú. Upozorňujeme, že daňové priznanie je…

Srbi proti NATO: Podarí sa im získať kompenzácie za onkologické „vedľajšie účinky“ bombardovania ochudobneným uránom?

0 icon

Moskva 20. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Prvá žaloba v Srbsku proti NATO s požiadavkou náhrady škôd za onkologické ochorenia po bombardovaní Juhoslovanskej zväzovej republiky (JZR) muníciou s ochudobneným uránom v roku 1999 bude podaná na Belehradský Najvyšší súd k dnešnému dňu Podľa slov advokáta, ktorý materiály pripravuje, rozhodujúci význam bude…

Matovič sa bojí Sulíka. Má sľúbenú polovicu klubu Za ľudí. Ak bude chcieť položí vládu

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (HSP/Foto-Dano Veselský)   Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) vyhlásil, že SaS by mohla rozbiť koalíciu prostredníctvom vnútornej nejednotnosti strany Za ľudí. Priznal tiež, že minister hospodárstva Richard Sulík nakúpil antigénové testy od "dopredu vybranej firmy". Premiér Matovič 9. januára v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil,…

Podmanický: „Výzvy Naďa a Krajčího, aby policajti zasahovali proti zberu podpisov je tak bezbrehý hyenizmus a hulvátstvo, že ma zdvihlo zo stoličky“

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Starosta kysuckej obce Stará Bystrica a nezaradený poslanec parlamentu Ján Podmanický je aj napriek tomu, že niektorí občania žiadajú samosprávy o testovanie, osobne proti týmto "manévrom", ktoré sú podľa neho skôr rizikom pre zdravie, ako prínosom. Konzervatívec Ján Podmanický na sociálnej sieti priznal, že…

Administratívna záťaž pri odosielaní údajov za koncesionárske poplatky sa má podnikateľom odbúrať

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Povinnosť pre podnikateľské subjekty preukazovať vyberateľovi koncesionárskych poplatkov počet zamestnancov by sa mohla zrušiť. Po novom sa má zaviesť automatické pravidelné mesačné zasielanie údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti Sociálnou poisťovňou priamo vyberateľovi, ktorým je Rozhlas a…

Britská mutácia bola na Slovensku už v novembri, v Trenčíne mohla pred sviatkami dominovať. Analytik vysvetľuje, ako to mohlo ovplyvniť opatrenia

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Britská mutácia koronavírusu tvorila 57 % pozitívnych prípadov z decembrového plošného testovania v Trenčíne. Ako uvádza na svojej facebookovej stránke Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR), jeho prvý výskyt sa podarilo potvrdiť v zmrazenej vzorke zo 14. novembra 2020 "V rámci testovania metódy sa…

Bratislava zverejnila predbežné počty odberových miest v mestských častiach

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Bratislava zverejnila predbežné počty odberových miest na plošné testovanie na COVID-19 v jednotlivých mestských častiach. „Testovanie v Bratislave naďalej intenzívne pripravujeme tak, aby sa každý na testovanie dostal a robíme maximum pre to, aby bolo pohodlné a bez dlhého čakania," uviedlo mesto na…

Kotlebovci hlasovali proti návrhu zvýšiť počet vojakov v Bosne a Hercegovine

0 icon

Bratislava 20. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na rokovaní Zahraničného výboru NR SR v utorok 19. januára hlasovali kotlebovci proti návrhu na zvýšenie počtu slovenských vojakov pre vojenskú operáciu Eufor Althea v Bosne a Hercegovine. Pre agentúru SITA to uviedol člen výboru Milan Vetrák (OĽaNO) s tým, že koaliční poslanci…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Fungujú lockdowny (okrem plánu na zničenie ekonomík) ? Publikované dokumenty

0icon

Ďalej uvádzame niekoľko publikovaných prác, ktoré zisťujú, že lockdowny  mali malú alebo žiadnu účinnosť (napriek neuveriteľným škodám), spolu s kľúčovým citátom alebo dvoma od každého: 1. „Neexistujú dôkazy o tom, že by reštriktívnejšie nefarmaceutické intervencie („ výluky “) významne prispeli k ohnutiu krivky nových prípadov v Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Iráne, Taliansku,…

Jozef Slávik

Sme takí, akí sme ....

0icon

Je to aj názov jednej populárnej pesničky od skupiny Elán, ktorá vypovedá o tom, akí v skutočnosti mladí ľudia sú. Môj blog je však určení všetkým nám, mladým, dospelým aj tým skôr narodeným. Málokto má odvahu postaviť sa pravde čelom, postaviť sa s neskrivenou chrbticou pred zrkadlo pravdy a vidieť…

Gustáv Murín

Je čas odísť - odkaz generálnemu riaditeľovi RTVS

0icon

Jaro, poznáme sa už viac ako 30 rokov a nebolo by tomu tak, keby som Ťa nepoznal, ako špičkového profesionála, čo najmä Rozhlas postavil na žiadúcu úroveň. V týchto dňoch Ťa opäť nepoznávam, ale z tej najhoršej stránky. V Slovenskej televízii som začínal ešte ako vysokoškolák na pozícii asistenta produkcie. Hneď na to som…

Patrik Spišiak

Je v súčasnej dobe politika zadlžovania nerozumná?

0icon

Mnoho ľudí, ktorí používajú zdravý rozum a sú proti zadlžovaniu si nevšimli, že doba sa zmenila a Slovensko má v súčasnosti menu Euro. To znamená, že naše ekonomické pôsobenie už nie je iba Slovensko, ale zasahuje všade, kde sa Euro používa. Čo to, teda pre bežného človeka znamená? Napríklad to,…

Robo Bačinský

Toto platím zo svojich daní? Čaputovej ,,uhlíkové“ farizejstvo, a Mikulca s Naďom, ako prototyp papalášstva???

0icon

V dobe, keď sa priamo pred očami Čaputovej rúca chod štátu, keď západu otrocky oddaní politickí diletanti demontujú demokraciu a z vlastnej krajiny si urobili s.r.o – čku, keď dochádza k úmrtiu nevinného generála v Kolíkovej base a tá sa z toho rehoce, keď reprezentanti štátu ignorujú vlastné nariadenia, keď…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Fakty o Čile, ktoré zmenia tvoj pohľad na túto krajinu!

0 icon

Mnoho ľudí si spája Čile s korením rovnakého mena a vznešenými horami, ktoré zaberajú široké územia tejto krajiny. Ako každý iný človek, aj obyvatelia tejto krajiny majú kultúrne zvláštnosti, ktorým cudzinci len ťažko porozumejú. Niektoré z ich zvykov sú ale také neobvyklé, že by mohli šokovať nepripraveného turistu. 1. Miestni obyvatelia majú…

Historické fotografie, ktoré ťa uchvátia!

0 icon

Historické fotografie nám môžu povedať veľa o minulosti. Fotografi sú obrovskou pomocou pre historikov, dokázali zachytiť najdôležitejšie udalosti a najzaujímavejšie fakty. Historické fotografie vedia jedným obrazom vysvetliť atmosféru celej éry. Bohužiaľ, najúchvatnejšie zábery sa do školských učebníc nedostali. Preto sa mohlo ľahko stať, že si nasledujúce historické fotografie nikdy nevidel,…

Tajomná správa z vesmíru - 2.časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o neznámom signáli, ktorý zachytil v roku 1977 istý astronóm Jerry R. Ehman a ktorý trval 72 sekúnd. Ba čo viac, vyzeralo to, akoby niekto signál s kódom 6EQUJ5, vysielal zámerne. Systém Big Ear neumožňuje prehľadávať vesmír. Funguje tak, že sa zameria na jedno miesto na oblohe a využije rotáciu Zeme.…

Mount Everest, najvyššia hora sveta, je o dva metre vyššia

0 icon

Presná výška najvyššej hory sveta, Mount Everest, je predmetom diskusií už viac ako 170 rokov, ale po tom, čo geológovia nazývajú doposiaľ najdôkladnejším prieskumom Mount Everestu, bolo dohodnuté konečné meranie. Rast Mount Everest, ktorý vyrastá asi dve metre od svojich predchádzajúcich oficiálnych meraní, údajne odzrkadľuje hrdosť Nepálčanov, ktorí zdieľajú horu so…

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Vo svete IT

Nahrajte si do ľubovoľného Xiaomi smartfónu ovládanie hlasitosti z MIUI 12.5

0 icon

Xiaomi koncom minulého roka predstavilo nadstavbu MIUI 12.5, ktorá priniesla viacero vylepšení. Odhliadnuc od nových funkcií vrátane desktopového režimu Semi-desktop, ktorý podporuje hŕstka zariadení, tak spoločnosť zároveň predstavila aj niekoľko dizajnových úprav rozhrania. Jednou zo zmien je aj nové grafické rozhranie ovládania hlasitosti zariadenia, kde okrem iného pribudla aj nová…

Qualcomm nečakane predstavil procesor Snapdragon 870. Pre aký typ zákazníka bude primárne určeným?

0 icon

Spoločnosť Qualcomm v prvej polovici decembra minulého roka predstavila mobilný procesor Snapdragon 888. Hoci sa špekulovalo, že po jeho boku bude predstavená aj Lite verzia procesora, tak sa tak nakoniec nestalo. Najnovšie však spoločnosť predstavila nový procesor. Rovnako však nejde o Lite verziu, ale o úplne nový model procesora Snapdragon 870. Snapdragon…

Vo Windows 10 sa objavila závažná chyba! Pomocou otvorenia tejto adresy, vám padne celý systém!

0 icon

Len niekoľko dní dozadu bezpečnostný analytik, Jonas Lyke, objavil vo Windows 10 závažnú chybu v NTFS, ktorá je schopnou znefunkčniť disk počítača. Dnes sa opäť dostáva Lykovi extra pozornosti, dôvodom je, že objavil ďalšiu väčšiu chybu v systéme Windows. Na tému upozorňuje portál bleepingcomputer. Závažná chyba, ktorú vyvoláte otvorením URL…

Nové Honor smartfóny s podporou mobilných služieb Google by mali prísť už o pár mesiacov

0 icon

Uvalenie sankcií na spoločnosť Huawei zo strany administratívy USA znamenalo pre čínskeho telekomunikačného giganta množstvo problémov, s ktorými sa potýka doteraz. Čínsky výrobca elektroniky musel siahnuť po úplne nových dodávateľoch, ako aj po vlastnom softvérovom riešení pre zariadenia Huawei a Honor, keďže nemohol využívať služby americkej spoločnosti Google. Situácia sa…

Zaujímavá diskusia: Dokáže arašidová chrumka zničiť Medzinárodnú vesmírnu stanicu?

0 icon

Vo vesmíre platí, že aj malý objekt, ktorý cestuje vysokými rýchlosťami, môže pre astronautov, ale aj vesmírnu stanicu, znamenať obrovský problém. Internetom sa však nedávno rozbehla diskusia, či by aj obyčajná chrumka mohla predstavovať vo vesmíre problém. Odpoveď priniesol portál IFL Science. V septembri minulého roka bola Medzinárodná vesmírna stanica donútená…

Armádny Magazín

Satanovskij o zatknutí Navaľného: Návrat bez triumfu

0 icon

Rusko, 20. január 2021 (AM) - Navaľnyj sa vrátil do Ruska z Nemecka. Dôvody nie sú také dôležité. Možno dostal príkaz - je čas stať sa posvätnou obeťou. Možno si naozaj chce vyskúšať kráľovskú korunu na hlave. Alebo sa rozhodli pokúsiť sa pod ním rozpútať masové nepokoje. Prečo je horší ako Tichanovská, Saakašvili alebo Pašinjan?

Japonsko plánuje vypustenie dreveného satelitu

0 icon

Japonsko, 20. január 2021 (AM) - Drevené satelity, ktoré by po dokončení svojej misie horeli bez toho, aby znečisťovali atmosféru sa pravdpodobne už o pár rokov budú vznášať nad našimi hlavami.   Ľudia ovládajú orbitálny vesmírny let niečo vyše 60 rokov a do vesmíru už bolo vyslaných asi 5 500

Kam chce namieriť svoje zbrane vojenské námorníctvo USA v najbližšom desaťročí

0 icon

USA, 20. január 2021 (AM) - "Zadržovať a víťaziť." Náčelník štábu Vojenského námorníctva USA admirál Michael Giday prezentoval Navigačný plán na najbližšie desaťročie. Hlavné v ňom je, že americké loďstvo má dominovať vo svetovom oceáne. Cieom globálnej kontroly je p

Izraelský analytik Kedmi: Kvôli Rusku nemôžu už Spojené štáty s nikým viesť vojnu

0 icon

Izrael, 20. január 2021 (AM) - Washington už nebude môcť odvrátiť pozornosť Američanov od vnútorných problémov pomocou nekonečných vojen kvôli vážnemu posilneniu ruskej vojenskej sily. Občiansky konflikt v USA dosiahol takú intenzitu, že už nie je možné „vypustiť paru“ pomocou ďalšej „malej víťaznej vojny“ v zámorí. Vyjadruje to s presved

Minister obrany Naď: „Rektorka im nepredĺžila zmluvu. Čo k tomu dodať, je to obrovská strata pre ľudstvo…“

0 icon

Slovensko, 19. január 2021 (AM) Na Akadémii policajného zboru v roku 2021 už ako pedagógovia nebudú pôsobiť poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a politológ Eduard Chmelár. Obaja známi akademici sa ako jedni z mála pravidelne kriticky vyjadrujú na adresu politikov súčasnej vládnej koalície.

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali