Nie je to len problém „Cigánov a feťákov“. Na Slovensku sa začínajú šíriť nebezpečné drogy

Bratislava 30. marca 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-KR PZ Banská Bystrica)

 

V strednej Európe sa už pred rokmi objavili nové drogy na báze syntetických kanabinoidov, ktoré môžu používateľom zapríčiniť nielen ťažkú ​​ujmu na zdraví, ale aj smrť. Syntetické kanabinoidy sa vo veľkom vyrábajú najmä v Číne a Indii, odkiaľ sa dovážajú do strednej Európy, ale drogy na báze syntetických kanabinoidov sa už objavili aj na trhoch iných štátov EÚ, Kanady a USA

Rastlinná sušina, ktorá je medzi koncovými užívateľmi známa ako Herba

Výrobcovia vyrábajú syntetické kanabinoidy v obrovskom množstve a ak uvedené látky, z ktorých droga pochádza, nie sú na zozname zakázaných látok, tak sa výrobcovia nesprávajú v rozpore so zákonom. Väčšina drog na báze syntetických kanabinoidov sa do Európy dostáva ako umelé hnojivo alebo ako herbicídy.

Výroba syntetických kanabinoidov je z technologického hľadiska veľmi jednoduchá a lacná. V Poľsku tvorí syntetické kanabinoidy súčasť drogy Mocarz a v roku 2015 skončilo v nemocnici po užití Moczaru skoro 200 ľudí. V Rusku v roku 2014 zaregistrovali 600 otráv, vrátane 15 úmrtí. V Británii drogu Spice na báze syntetických kanabinoidov nazývajú „zombie drogou“, pretože tí, ktorí ju užívajú, pripomínajú oživené mŕtvoly. Táto droga sa v Británii objavila v roku 2008 a mala byť chemickou náhradou za zakázanú marihuanu. V Česku, konkrétne na Ostravsku, zistili otravu syntetickými kanabinoidmi u 21 ľudí, minimálne 1 osoba zomrela. Medzi priotrávenými boli aj deti.

Podľa odborníkov je závislosť na syntetických kanabinoidoch vyššia ako v prípade heroínu. Drogy Spice, Moczar, Joker, Black Mamba, Kush, Kronic, Zombie ai. sú nesmierne lacné, riziko trvalého poškodenia zdravia sa však niekoľkonásobne zvyšuje, ak užívajúci okrem drogy konzumuje aj alkohol.

Bolo len otázkou času, kedy sa syntetické kanabinoidy objavia aj na Slovensku. Drogy sa objavili najmä na juhu východného Slovenska a vo veľkej miere v rómskej komunite. Droga pod názvom herba si už vyžiadala aj jedného mŕtveho (33-ročný muž z Trebišova), čo je však alarmujúce, je to, že prístup k syntetickým kanabinoidom majú aj maloletí Rómovia, žiaci základnej školy, ktorí fajčia cigarety s Herbou. Zatiaľ ide čisto o regionálny problém, týkajúci sa najmä obcí, ktoré sú v tesnej blízkosti maďarských hraníc. Základ drogy tvoria sušené byliny, na ktoré sa nastriekajú syntetické kanabinoidy, ktoré sa do Európy dovážajú často legálne. Herba je oveľa silnejšie ako bežná marihuana, problémom je však čistota drogy, pretože nikto nedokáže presne určiť, čo je súčasťou herby, takže môže dôjsť pri požití drogy nielen k trvalému poškodeniu zdravia, ale až smrti.

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómsku komunitu, odpovedal na otázky redaktora Sputniku ohľadom šírenia nebezpečnej drogy herba na juhovýchodnom Slovenskom, pričom predstavil aj kroky, ktoré už vláda v súvislosti s bojom proti herbe vykonala.

1. Syntetické kanabinoidy (základná súčasť drogy herba) majú množstvo veľmi negatívnych vedľajších účinkov, ktoré môžu u intoxikovaných pri katastrofickom scenári viesť až k infarktom, mozgovým mŕtviciam, zlyhania obličiek, zlyhanie pečene či trvalej invalidite. Konzultuje sa tento problém aj s ministerstvom zdravotníctva a sú pripravené nejaké štandardizované postupy na riešenie tohto problému?

Herba je rozšírená predovšetkým na juhu Slovenska, najviac v okrese Trebišov a v okrese Rimavská Sobota. Zatiaľ sa našťastie teda jedná o úzko regionálne vec. Je potrebné si uvedomiť, že herba je takzvaná „droga chudoby“, ktorá ohrozuje najmä tie najzraniteľnejšie sociálne skupiny. Neočakávame preto, že by sa táto droga masívne rozšírila po celom území Slovenska a štandardizované postupy by boli potrebné. Robíme však všetko preto, aby sme o tejto nebezpečnej droge v čo najväčšej možnej miere informovali verejnosť.

2. Darí sa Ministerstvu vnútra dostať situáciu na východnom Slovenskom (ohľadom herby) pod kontrolu? A na čo kladie Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity dôraz vo vzťahu k spolupráci so Slovenskom políciou?

S platnosťou od novembra 2018 sa podarilo syntetickú látku, ktorá sa momentálne používa pre postrek rastlín dostať na zoznam zakázaných látok. Polícia tak už nemá zviazané ruky, môže konať a stíhať osoby, ktoré drogu predávajú ako dealerov. Herba je ale syntetická droga, dá sa preto predpokladať, že díleri sa budú snažiť predbehnúť legislatívu a vyvinúť nové zloženie, ktoré na zozname nebude. Našou snahou preto je, aby sa zoznam zakázaných látok rozšíril. Minulý týždeň sme zvolali stretnutie so starostami a zástupcami škôl z obcí, v ktorých sme zaznamenali zvýšený výskyt herby a informovali o preventívnych opatreniach proti tejto droge. Na stretnutí sme prizvali aj príslušníka kriminálnej polície okresu Rimavská Sobota, ktorý si s nimi vymenil kontakt, aby mohli spoločne riešiť tento závažný problém. Je dôležité, aby obce a občania s políciou spolupracovali. V Trebišove sa takto už podarilo jedného dílera herby už chytiť.

3. Sú vypracované postupy, vďaka ktorým by Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity inicioval aj zapojenie miestnych Rómov do aktivít namierených proti predaju a distribúcii herby medzi Rómami?

Nielen Rómovia, ale všetci občania môžu urobiť niečo preto, aby sa herba ďalej nepredávala a neohrozovala nielen dospelých, ale aj deti. Vytvorili sme špeciálnu e-mailovú adresu herba@minv.sk, na ktorú môžu občania posielať svoje podnety, ak vo svojom okolí zaznamenali predajcu herby.

O nebezpečenstvo a zdravotných problémoch, ktoré hrozia v súvislosti s požívaním syntetických kanabinoidov prihovoril aj súdny znalec v oblasti organickej chémie Ing. Miroslav Kříž, ktorý prednášal na chemickotechnologickej fakulte v Bratislave, na prestížnej svetovej ETH v Zürichu, či na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. Ing. Kríž dlhú dobu úzko spolupracoval so švajčiarskymi farmaceutickými firmami Ciba a Novartis.

Ing. Miroslav Kříž uviedol, že drogy sú nielen veľkým problémom modernej spoločnosti, ale sú súčasťou celej ľudskej civilizácie. Rozvoj chémie a právny systém ochrany v posledných rokoch obrátili pozornosť užívateľov a dílerov od prírodných na syntetické alebo polosyntetické drogy, ktoré sa dajú „uvariť“ aj doma. Dealeri a výrobcovia, ktorí sa obávajú trestného postihu neustále vyrábajú nové substancie drog, ktoré nespadajú pod drogové zákony. To so sebou prináša obrovské nebezpečenstvo pre užívajúci takých drog, najväčšie nebezpečenstvo spočíva v tom, že nikto nemôže presne určiť, ako namiešanú drogu kupuje, aká je čistota drogy a aká je miera kontaminácie jedovatými látkami. Podľa Ing. Miroslava Kríža je používanie syntetických drog nielen zaručená cesta do pekiel, ale veľmi často aj priamo na cintorín.

Ing. Miroslav Kříž tiež odpovedal na otázky redaktora Sputnika ohľadom syntetických kanabionidů, ktoré sa v podobe herby objavili na juhovýchodnom Slovenskom.

1. Čo sú to syntetické kanabionidy?

Syntetické kanabionidy z hľadiska chemickej štruktúry nemajú takmer nič spoločné s THC (tetrahydrokanabinol), ktorý je najznámejší účinnou zložkou Cannabis Indica (marihuany). V prírodnom zdrojmi (konope) sa nachádza ďalších vyše 100 kanabinoidov (CBD kanabidiol, CBN kanabinol, CBC kanabichrom atď). Syntetické kanabinoidy, ktoré sa nenachádzajú na indexe drog a prekurzorov, účinky kanabinoidov iba simulujú (pôsobí na kanabinoidy receptory CB1 a CB2, prípadne na iné receptory). V súčasnosti existujú stovky značiek takých syntetických drog na trhu, vrátane K2, Spice, Joker, Black Mamba, Kush, Kronic ai … Z chemického hľadiska sú to prevažne aminoalkylindoly a substituované cyklohexylfenoly. Variabilita je umožnená zmenou substituentov na indolové dusíka, kde možno alkyláciou a Acylácia pripraviť stovky zlúčenín. Nebezpečné je to, že tieto účinky nikto vedecky študoval, a tak môžu mať rôzne účinky, od psychických problémov, k ťažkému poškodeniu organizmu, a dokonca aj k smrti.

2. Je výroba syntetických kanabionidov je technicky a finančne náročná a vyžaduje špeciálne laboratória, alebo je možné „variť syntetické kanabionidy v domácich podmienkach a doslova na kolene“?

Pri dnešnom stupni poznania je možné vyrobiť mnohé syntetické kanabinoidy v laboratóriu, tí šikovnejší dokážu syntetické drogy vyrábať aj v domácich podmienkach. K tomu je nutné mať samozrejme isté odborné chemické vzdelanie, laboratórne zručnosť a samozrejme aj surovinovú základňu. Všetko ostatné je už len rutina. Mnohé syntetické drogy, nielen syntetické kanabionidy, sa bez problémov vyrábajú vo Varne, bytových laboratóriách, dokonca sú známe aj prípady využitia školských laboratórií na výrobu drog. Opakovane musím upozorniť, že najväčším nebezpečenstvom takto „podomácky“ vyrobených drog je ich čistota, prítomnosť vedľajších derivátov (často veľmi jedovatých), koncentrácia na postriekané matricu (väčšinou bylinná zmes). Z toho vyplýva veľké nebezpečenstvo. Takto pripravené drogy môžu zapríčiniť nezvratné poškodenie zdravia a dokonca aj smrť.

3. Aké sú najnebezpečnejšie súčasti syntetických kanabinoidov a aké devastujúce účinky môžu mať na ľudský organizmus?

Ľahký prístup a presvedčenie, že syntetické kanabinoidy produkty sú „prirodzené“ a preto neškodné (to však nie je pravda), pravdepodobne prispeli k ich využitiu medzi mladými ľuďmi. Navyše štandardizované testy liekov nedokážu často presne určiť mnoho chemikálií, ktoré sú používané pri výrobe syntetických drog. Výrobcovia pomerne často obchádzajú zákony zmenou chemických vzorcov vo svojich zmesiach. Syntetické zmesi kanabinoidov sa dajú pomerne ľahko kúpiť, sú napríklad súčasťou umelých hnojív či herbicídov, možné je dostať sa k nim pomerne bez problémov aj cez internet. Platí však, že všetky syntetické drogy, teda aj syntetické kanabionidy, sú veľmi nebezpečné pre ľudský organizmus. Výsledné zdravotné účinky môžu byť nepredvídateľné a nebezpečné. Zloženie mnohých syntetických kanabinoidných produktov nikto nepozná a môže sa neustále meniť dokonca zo šarže na šaržu, takže po nejakej dobe môžu užívateľa nemilo prekvapiť dramaticky odlišné účinky drogy ktorú si obľúbil a o ktorej si myslel že ju pozná. Užívatelia syntetických kanabinoidov zhodne tvrdia že syntetické kanabinoidy len vzdialene pripomínajú marihuanu, okrem euforických stavov sa pomerne často objavujú psychotické prejavy, agresivita, paranoja, halucinácie, samovražedné prejavy, ale nebezpečenstvo netkvie len v psychických zmenách, môže dôjsť až k nenávratnému fyzickému poškodeniu vnútorných orgánov ( infarkt, mŕtvica, vysoký tlak, poškodenie pečene, obličiek …).

Lekári poznajú účinky intoxikácie syntetickými kanabinoidy. Všeobecne platí, že predávkovanie syntetickými kanabinoidy často vedie k vážnym zdravotným dôsledkom. Predávkovanie môže byť somnolentní alebo euforický, najčastejšie však býva agitovanie a agresívne, prejav intoxikovaného býva nesúdržný. Bežné sú poruchy pamäti, halucinácie, paranoidné bludy, samovražedné prejavy, častá je aj nevoľnosť a zvracanie. Objavuje sa bolesť v hrudníku, intoxikovaný sa môže sťažovať na palpitácie, charakteristickým javom je tiež alarmujúce arteriálna hypertenzia, zapríčinená spazmy koronárnych tepien. Môže sa objaviť proteiurie a oligúria, sprevádzaná nárastom sérového kreatinínu. Zmeny v obličkách môžu vyústiť až do akútnej tubulárnej nekrózy a akútneho obličkového zlyhania. Často sa objavuje svalová slabosť a triašku, kŕče, ktoré môžu vyústiť až do status epilepticus (dlhodobé epileptické kŕče). V Čechách a v Poľsku boli popísané prípady s akútnym zlyhaním pečene.

Doteraz bola terapia predovšetkým symptomatická. Ak dosiahol krvný tlak kritických hodnôt, neodporúčalo sa používania betablokátorov, ale vhodnejšie bolo navodiť periférnu vazodilatáciu. Pri status epilepticus sa nasadzovali benzodiazepíny. Problémom je však to, že kriminálne výrobcovia syntetických kanabinoidy pomerne často experimentujú a rýchlo mení zloženie výslednej drogy, čo sa môže nakoniec vypomstiť, takže vedľajšie negatívne účinky môžu mať nakoniec naozaj fatálne charakter. Pri katastrofickom scenári môže predávkovanie syntetickými kanabinoidy viesť nárazovo k hospitalizácii mnohých pacientov (i maloletých) v pomerne krátkom časovom horizonte, čo môže výrazne zaťažiť činnosť a kapacity zdravotníckych zariadení na východnom Slovenskom.

MUDr. Anna Pallaiová z Nefra-dialyzačného centra Logman a.s. v Michalovciach na otázku redaktora Sputniku, koľkých pacientom s prípadným akútnym zlyhaním obličiek v dôsledku otravy syntetických kanabinoidov by dokázalo Nefra-dialyzačné centrum Logman a.s. v Michalovciach pomôcť, doslovne uviedla: „Pri otrave kanabinoidy k zlyhaniu obličiek dochádza zriedka, skôr sekundárne na podklade zlyhanie obehu, či poškodenia iných orgánov. V prípade, že by došlo k intoxikácii syntetickými kanabinoidy napríklad u 70 – 80 pacientov, ktorí by boli hospitalizovaní, nefrologové by sa konzultovalo z indikácie zlyhania obličiek. Ak by nastala extrémne situácie, keď by napríklad 60 pacientov malo akútne zlyhanie obličiek s potrebou prevedenia dialýzy, dostali by sme sa na hranici svojich kapacitných možností. Nielenže by sme boli plne kapacitne vyťažení počas 24 hodinového prevádzky, ale museli by sme požiadať o i personálne výpomoc z iných pracovísk na východnom Slovenskom …

A čo dodať na záver? Syntetické kanabinoidy obsiahnuté v herbe, ktorá sa distribuuje najmä v radoch rómskej komunity na slovenskom, môžu predstavovať doslovne časovanú bombu. Nikto nemôže presne určiť, či distribútori a díleri tejto syntetickej drogy v snahe vyhnúť sa trestnému stíhaniu, nenamiešate omylom tak jedovatú zmes drogy, ktorá bude mať nakoniec ničivý dopad na zdravie užívateľov. Ak by 60 pacientov s akútnym zlyhaním obličiek a s potrebou prevedení dialýzy kapacitne plne vyťažilo Nefra-dializační centrum v Michalovciach, čo by sa stalo, keby museli napríklad nemocnice na juhovýchodnom Slovenskom nárazovo prijať povedzme 200 až 300 pacientov so zlyhaním vnútorných orgánov? Samozrejme že ide o katastrofický scenár, profylaxia by však mala byť súčasťou stratégie a nemala by sa zanedbávať. Rovnako nemožno zabúdať na skutočnosť, že liečba pacientov s trvalo poškodenými vnútornými orgánmi alebo psychickými problémami nie je lacnou záležitosťou.

Herba na juhovýchodnom Slovenskom teda nie je len problémom „Cigánov a feťákov“, ktorý by sa majoritného obyvateľstva netýkal. Týka sa nás všetkých a doplatiť na herbu môžu v konečnom dôsledku všetci obyvatelia Slovenska. Ak herba bude vyčerpávať finančné možnosti slovenských zdravotníctva. Preto je potreba aktivity Ábela Ravasz, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, polícia, lekárov ale aj občanov, ktorí sa do boja proti herbe aktívne zapojili, privítať a vyjadriť im plnú podporu. Kto môže, mal by priložiť ruku k dielu, alebo pomôcť. Ide totiž o nás všetkých.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

08:37

Zákaz cestovania do zahraničia pre štátnych zamestnancov a poslancov vrátane žien počas vojny s Ruskom, ktorý minulý týždeň prijala ukrajinská vláda, vstúpil v pondelok oficiálne do platnosti, potvrdil hovorca ukrajinskej pohraničnej stráže Andrij Demčenko.

08:27

Brazília nemá záujem o transfer zbraní, ktoré by sa mohli použiť v konflikte na Ukrajine, povedal Lula da Silva.

08:09

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok počas návštevy Japonska vyhlásil, že Severoatlantická aliancia bude naďalej posilňovať svoje partnerstvo s Japonskom, keďže vojna rozpútaná Ruskom na Ukrajine zvyšuje globálne nebezpečenstvo a ukazuje, že demokracie potrebujú silnejšie partnerstvá.

07:14

Spojené štáty Ukrajine na obranu pred ruskými silami nedodajú bojové stíhačky F-16. Vyhlásil to v pondelok americký prezident Joe Biden. Šéf Bieleho domu na otázku novinárov, či podporuje poslanie stíhačiek typu F-16 ukrajinským silám, odpovedal „Nie“.

07:14

Polícia v meste Memphis v americkom štáte Tennessee v pondelok oznámila, že v súvislosti so smrťou Afroameričana Tyrea Nicholsa dočasne uvoľnili z funkcie už šiesteho policajta.

Včera 20:15

Španielsky súd v pondelok rozhodol umiestniť do predsúdnej väzby útočníka, ktorý minulú stredu pri útoku mačetou v španielskom meste Algeciras usmrtil jedného človeka a ďalších štyroch zranil.

Včera 19:46

Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok odsúdil bombový útok samovražedného atentátnika v mešite pri policajnom veliteľstve v pakistanskom meste Pešávar, ktorý si vyžiadal najmenej 61 obetí.

Včera 18:29

Pilot gréckych vzdušných síl prišiel o život pri havárii stíhačky F-4, ktorá sa v pondelok zrútila do Iónskeho mora západne od pobrežia Grécka. Druhý pilot je naďalej nezvestný, oznámili miestne úrady.

Včera 18:27

Vo veku 64 rokov zomrela americká herečka Lisa Loringová, ktorá sa preslávila detskou úlohou Wednesday Addamsovej v televíznom seriáli Rodina Addamsovcov (1964-1966).

Lisa Loringová
Na archívnej snímke herečka Lisa Loringová
Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Predpoveď počasia na utorok

0 icon

Bratislava 31. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš) Aktualizované 31. januára 2023 o 8:16 h. Situácia: Do našej oblasti prúdi vlhký morský vzduch. Prevažne zamračené, na severe snehové prehánky. Teploty 0 až 5 stupňov C Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné 2 až 5…

O riziku zbytečného umírání

0 icon

Praha 31. januára 2023 (HSP/petrhampl/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Jedním z témat, kterými se bude zabývat připravovaný vzdělávací projekt, bude rozumný přístup k rizikům. Riziko totiž znamená, že se něco špatného možná stane a možná nestane. A jak ukázal Daniel Kahneman, naše intuice není schopná s takovými věcmi pracovat. Takže tomu buď…

Vrací se éra vlády jedné strany

0 icon

Bratislava 31. januára 2023 (HSP/Petrhampl/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo) Článok z kategórie Česky Sněmovna patří pětikoalici, Senát také, prezident též a přes něho předseda Ústavního soudu. Dá se říci, že začíná éra vlády jedné strany? Co to může přinést? Ano, začíná vláda jedné strany. Zvolením Petra Pavla dostala Fialova vláda jednoznačný a velmi…

Winnipeg otočil zápas so St. Louis gólmi Morrisseya a Scheifeleho

0 icon

New York 31. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fred Greenslade) Aktualizované 31. januára 2023 o 7:55 h. Hokejisti Winnipegu Jets zvíťazili v jedinom nočnom zápase zámorskej NHL doma nad St. Louis Blues 4:2 a ukončili tak sériu troch prehier. Domáci prehrávali v 43. minúte 0:2, no štyrmi gólmi v tretej tretine duel otočili…

Studenič pomohol gólom a asistenciou k výhre Texasu nad Iowou 5:4 pp

0 icon

New York 31. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Slovak NHL)   Slovenský hokejista Marián Studenič strelil gól a pridal asistenciu pri výhre svojho tímu Texas Stars s nočnom zápase zámorskej AHL nad Iowa Wild 5:4 po predĺžení. Dvadsaťštyriročný krídelník nazbieral v 40 dueloch prebiehajúcej sezóny 14 gólov a 15 asistencií Texas vďaka triumfu…

„To je vtip?“ Viac ako hrozné. Svet šokovala transgender krasokorčuliarka na majstrovstvách Európy

0 icon

Bratislava 31. januára 2023 (HSP/News Unrolled/Foto: Screenshot)   Súčasťou otváracieho ceremoniálu na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní bolo aj vystúpenie prvej fínskej transgender krasokorčuliarky Minny-Marie Antikainenovej. Jej šou sa skončila smiešnym pádom a jej chvíľka slávy sa tak stala tragikomickou. Fanúšikovia na celom svete to označili za hanbu a výsmech, ktoré…

Žiaci základných a stredných škôl si prevezmú polročné hodnotenie

0 icon

Bratislava 31. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Viac ako 717.000 žiakov základných a študentov stredných škôl si v utorok prevezme hodnotenie za prvý polrok školského roka 2022/2023. Pre 64.000 prvákov základných škôl to bude ich prvé komplexné hodnotenie. Tento rok si počas jednodňových polročných prázdnin neoddýchnu, od stredy (1. 2.)…

Prostor pro novou sílu

0 icon

Praha 31. januára 2023 (HSP/vidlakovykydy/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Dnes se ještě jednou vrátíme k uplynulým prezidentským volbám, protože je zapotřebí dokončit toto tříčlánkové poučení z krizového vývoje. Můj včerejší článek totiž spustil docela velkou zpětnou vazbu, že se ve svém hodnocení mýlím. Podle mnohých ve volbách zvítězila především média, která…

Kurz je potvrzen

0 icon

Praha 31. januára 2023 (HSP/vidlakovykydy/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vmém včerejším článku jsem se zamýšlel nad situací prohravšího kandidáta Andreje Babiše. Napsal jsem, že Andrej Babiš se svými kartami sehrál celkem dobrou hru ve které nic neztratil a ještě něco získal, ale na vítězství to prostě nestačilo, protože jeho soupeř byl od…

Rusko rozdrví Challengery a Leopardy obrnenou masou

0 icon

V blízkej budúcnosti budú ruské ozbrojené sily schopné zvýšiť svoje tankové zoskupenie na Ukrajine na 4000 tankov.

NAJNOVŠIE

BLOG

Milan Šupa

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

0icon

Sily vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakom Božieho Svetla, začínajú vynucovať a vyžadovať zvýšený duchovný pohyb aj na zemi. Nič už nebude také, aké bolo predtým. Už teraz je viditeľné, a viditeľné bude stále viac a viac, ako sa všetko, čo nie je v súlade s Vôľou Stvoriteľa kolíše a…

Ivan Štubňa

Výzva na všeobecné odmietnutie vojenskej mobilizácie. A celonárodný odpor proti vláde v demisii!!!

0icon

Nedávno predstavitelia nedôveryhodnej vlády v demisii vyhlásili, že žiadna mobilizácia sa nechystá. Vláde zapredancov Slovenska sa veriť nedá. Tri roky ich bašovania zjazvili Slovensko v každom sektore života spoločnosti. Tliachanie predstaviteľov vlády,

Gustáv Murín

Skládková Zuzanka obhajuje politické procesy á la Psychopatovič

0icon

Táto Sörösova Barbie a kobercová modelka nám robí hanbu už aj v zahraničí. Proaktívne išla gratulovať ešte NEzvolenému kandidátovi na českého prezidenta, čím len vyvolala dohady, či tie voľby neboli vopred zmanipulované. Hrubo tým urazila stále ešte funkčného prezidenta Zemana a neprípustne zasiahla do samotných volieb, kedy bez ná&

René Pavlík

Sľub poslanca.

0icon

Čakajú nás voľby do NRSR. Možno v máji, júni, júli, auguste, septembri, alebo možno na budúci rok. To  nevie ani prezident USA. Ak budú, budeme si opäť hľadať zástupcov od ktorých budeme očakávať dôsledné, fundované, dôstojné zastupovanie v našom najvyššom a najdôležitejšom zákonodarnom orgáne. Robili by sme to sami,

Miro Majerník

Ako to bolo s gratuláciou pani prezidentky?

0icon

Naši českí priatelia a bývalí spoluobčania si 27 až 28 januára 2023 volili nového pána prezidenta. Isť k voľbám je to ich občianska povinnosť a nie je na tom nič neobvykle. Veľa bežných Slovákov už počas volebnej kampane fandilo jednotlivým kandidátom a tak čakali ako voľby skončia. V deň vo

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke turisti na pláži Baltského mora v meste Wustrow v severnom Nemecku

Autor: TASR/AP-Bernd Wuestneck

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Predpoveď počasia na utorok

0 icon

Bratislava 31. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš) Aktualizované 31. januára 2023 o 8:16 h. Situácia: Do našej oblasti prúdi vlhký morský vzduch. Prevažne zamračené, na severe snehové prehánky. Teploty 0 až 5 stupňov C Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné 2 až 5…

O riziku zbytečného umírání

0 icon

Praha 31. januára 2023 (HSP/petrhampl/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Jedním z témat, kterými se bude zabývat připravovaný vzdělávací projekt, bude rozumný přístup k rizikům. Riziko totiž znamená, že se něco špatného možná stane a možná nestane. A jak ukázal Daniel Kahneman, naše intuice není schopná s takovými věcmi pracovat. Takže tomu buď…

Vrací se éra vlády jedné strany

0 icon

Bratislava 31. januára 2023 (HSP/Petrhampl/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo) Článok z kategórie Česky Sněmovna patří pětikoalici, Senát také, prezident též a přes něho předseda Ústavního soudu. Dá se říci, že začíná éra vlády jedné strany? Co to může přinést? Ano, začíná vláda jedné strany. Zvolením Petra Pavla dostala Fialova vláda jednoznačný a velmi…

Winnipeg otočil zápas so St. Louis gólmi Morrisseya a Scheifeleho

0 icon

New York 31. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fred Greenslade) Aktualizované 31. januára 2023 o 7:55 h. Hokejisti Winnipegu Jets zvíťazili v jedinom nočnom zápase zámorskej NHL doma nad St. Louis Blues 4:2 a ukončili tak sériu troch prehier. Domáci prehrávali v 43. minúte 0:2, no štyrmi gólmi v tretej tretine duel otočili…

Studenič pomohol gólom a asistenciou k výhre Texasu nad Iowou 5:4 pp

0 icon

New York 31. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Slovak NHL)   Slovenský hokejista Marián Studenič strelil gól a pridal asistenciu pri výhre svojho tímu Texas Stars s nočnom zápase zámorskej AHL nad Iowa Wild 5:4 po predĺžení. Dvadsaťštyriročný krídelník nazbieral v 40 dueloch prebiehajúcej sezóny 14 gólov a 15 asistencií Texas vďaka triumfu…

„To je vtip?“ Viac ako hrozné. Svet šokovala transgender krasokorčuliarka na majstrovstvách Európy

0 icon

Bratislava 31. januára 2023 (HSP/News Unrolled/Foto: Screenshot)   Súčasťou otváracieho ceremoniálu na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní bolo aj vystúpenie prvej fínskej transgender krasokorčuliarky Minny-Marie Antikainenovej. Jej šou sa skončila smiešnym pádom a jej chvíľka slávy sa tak stala tragikomickou. Fanúšikovia na celom svete to označili za hanbu a výsmech, ktoré…

Žiaci základných a stredných škôl si prevezmú polročné hodnotenie

0 icon

Bratislava 31. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Viac ako 717.000 žiakov základných a študentov stredných škôl si v utorok prevezme hodnotenie za prvý polrok školského roka 2022/2023. Pre 64.000 prvákov základných škôl to bude ich prvé komplexné hodnotenie. Tento rok si počas jednodňových polročných prázdnin neoddýchnu, od stredy (1. 2.)…

Prostor pro novou sílu

0 icon

Praha 31. januára 2023 (HSP/vidlakovykydy/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Dnes se ještě jednou vrátíme k uplynulým prezidentským volbám, protože je zapotřebí dokončit toto tříčlánkové poučení z krizového vývoje. Můj včerejší článek totiž spustil docela velkou zpětnou vazbu, že se ve svém hodnocení mýlím. Podle mnohých ve volbách zvítězila především média, která…

Kurz je potvrzen

0 icon

Praha 31. januára 2023 (HSP/vidlakovykydy/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vmém včerejším článku jsem se zamýšlel nad situací prohravšího kandidáta Andreje Babiše. Napsal jsem, že Andrej Babiš se svými kartami sehrál celkem dobrou hru ve které nic neztratil a ještě něco získal, ale na vítězství to prostě nestačilo, protože jeho soupeř byl od…

Rusko rozdrví Challengery a Leopardy obrnenou masou

0 icon

V blízkej budúcnosti budú ruské ozbrojené sily schopné zvýšiť svoje tankové zoskupenie na Ukrajine na 4000 tankov.

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Milan Šupa

Je koniec vlažnosti, lenivosti a duchovného lajdáctva!

0icon

Sily vesmíru, dané do pohybu zvýšeným tlakom Božieho Svetla, začínajú vynucovať a vyžadovať zvýšený duchovný pohyb aj na zemi. Nič už nebude také, aké bolo predtým. Už teraz je viditeľné, a viditeľné bude stále viac a viac, ako sa všetko, čo nie je v súlade s Vôľou Stvoriteľa kolíše a…

Ivan Štubňa

Výzva na všeobecné odmietnutie vojenskej mobilizácie. A celonárodný odpor proti vláde v demisii!!!

0icon

Nedávno predstavitelia nedôveryhodnej vlády v demisii vyhlásili, že žiadna mobilizácia sa nechystá. Vláde zapredancov Slovenska sa veriť nedá. Tri roky ich bašovania zjazvili Slovensko v každom sektore života spoločnosti. Tliachanie predstaviteľov vlády,

Gustáv Murín

Skládková Zuzanka obhajuje politické procesy á la Psychopatovič

0icon

Táto Sörösova Barbie a kobercová modelka nám robí hanbu už aj v zahraničí. Proaktívne išla gratulovať ešte NEzvolenému kandidátovi na českého prezidenta, čím len vyvolala dohady, či tie voľby neboli vopred zmanipulované. Hrubo tým urazila stále ešte funkčného prezidenta Zemana a neprípustne zasiahla do samotných volieb, kedy bez ná&

René Pavlík

Sľub poslanca.

0icon

Čakajú nás voľby do NRSR. Možno v máji, júni, júli, auguste, septembri, alebo možno na budúci rok. To  nevie ani prezident USA. Ak budú, budeme si opäť hľadať zástupcov od ktorých budeme očakávať dôsledné, fundované, dôstojné zastupovanie v našom najvyššom a najdôležitejšom zákonodarnom orgáne. Robili by sme to sami,

Miro Majerník

Ako to bolo s gratuláciou pani prezidentky?

0icon

Naši českí priatelia a bývalí spoluobčania si 27 až 28 januára 2023 volili nového pána prezidenta. Isť k voľbám je to ich občianska povinnosť a nie je na tom nič neobvykle. Veľa bežných Slovákov už počas volebnej kampane fandilo jednotlivým kandidátom a tak čakali ako voľby skončia. V deň vo

Vášeň v Tebe

DOG FITNESS: Aj domáci miláčikovia potrebujú cvičiť

0 icon

Veterinárka Barbora Jurášová pôsobí na Liptove. Venuje sa fyzioterapii a rehabilitácii zvierat. Má vlastné fyzioterapeutické centrum pre zvieratká - Fit PET. Ponúka konzultácie zdravotného stavu a poradenstvo. Tiež ponúka komplexnú starostlivosť o pohybový aparát vášho miláčika s využitím rôznych druhov techník a pohybovej terapie. Súčasťou jej ponuky je aj fyzikálna terapia s pomocou špičkového vybavenia,…

Jana Krištof Lehotská a 360 Live Studio Session #2

0 icon

Ako Jana sľúbila, prichádza aj ďalšia 360 Live Studio Session a song „Bosá“. Je to zároveň aj druhá skladba v poradí na albume „Dotyky slov“. A čo o pesničke hovorí samotná Jana?  „Táto pieseň vznikla počas prvého lockdownu, kedy som mala viac času byť sama so sebou a napísala sa vlastne sama. Myšlienky…

Je vašou vášňou beh? Zúčastnite sa najväčšej športovej udalosti milovníkov behu

0 icon

V dňoch 1. a 2. apríla sa v hlavnom meste uskutoční ďalší ročník ČSOB Bratislava maratónu 2023. Táto unikátna športová udalosť sa zameriava na propagáciu zdravého životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času. Na čo sa môžete tešiť? Organizátori pripravili pre účastníkov rôzne druhy doprovodných aktivít, ako napríklad joga,

Ako sa Pamela Anderson dostala k dedičstvu po 5. bývalom manželovi?

0 icon

Kráska z Baywatchu, 55-ročná Pamela Anderson, zdedila po svojom 5. bývalom manželovi milióny dolárov. Kuriozitou je, že ich manželstvo trvalo len 12 dní. Producent Jon Peters napriek krátkotrvajúcemu manželstvu, ktoré uzatvorili v roku 2020, odkázal herečke 12 miliónov dolárov (približne 11 miliónov eur). Tučnú sumu jej adresoval so slovami „pre ňu, či…

5 faux pas v móde. Určite sa im vyhnite, radí stylistka

0 icon

Známa influencerka, módna stylistka a slovenská kráľovná kapsulového šatníka, Mirka Dobiš, ktorá radí ženám v oblasti obliekania, zverejnila na sociálnej sieti krátke video. Poukazuje v ňom na faux pas v móde. "Vizuálnu stránku života citlivo vnímam už od narodenia a to vo všetkých jej podobách.  Nejde však cez moje oči, ale cez…

Armádny Magazín

"K tajnej dohode skutočne došlo". Čo sa skutočne stalo na zasadnutí G20. Hodnotenie situácie z "čínskeho uhla pohľadu"

0 icon

Slovensko, 31. januára 2023 (AM) –  Na poslednom stretnutí Signpost Circle som dostal otázky o výsledkoch samitu G20, ktorý sa konal 15. - 16. novembra na Bali v Indonézii, a o tom, čo sa stalo na samite Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC), ktorý sa konal 19. novembra v Thajsku. Zhodnotiť situáciu takpovediac…

Oslava nacizmu ako zbrane informačnej vojny. Neonacizmus je oficiálnou ideológiou Litvy

0 icon

Litva, 31. januára 2023 (AM) – Vlna rýchleho napredovania neonacizmu v 21. storočí mnohých prekvapila. Bandera, kedysi zničený a zahnaný do ilegality, založil svoju moc na Ukrajine, svojim rovnako zmýšľajúcim ľuďom – v pobaltských štá

TOP-3 pušky ruských ostreľovačov v bojoch na Ukrajine

0 icon

Rusko, 31. januára 2023 (AM) – Západní experti sa domnievajú, že ruské ozbrojené sily, pokiaľ ide o vedenie vojny ostreľovačov, výrazne prevyšujú schopnosti potenciálu NATO. Analýza práce ruských ostreľovačov v zóne špeciálnej vojenskej operácie, ktorú vykonali veteráni špeciálnych síl amerického námorníctva

Francúzsko chce dať Ukrajine lietajúcich starcov

0 icon

Francúsko, 31. januára 2023 (AM) – Do diskusie o dodávkach stíhačiek na Ukrajinu sa zrazu pridal ďalší výrobca moderných bojových lietadiel Francúzsko. Stíhačky Rafale sú v poslednej dobe na svetovom trhu so zbraňami mimoriadne obľúbené, no diskutuje sa o dodávkach úplne iných, oveľa starších strojov. Aké sú š

Prekliatie „duchov Kyjeva“: Prečo sú často zostrelení vlastnými protilietadlovými strelcami

0 icon

Ukrajina, 30. januára 2023 (AM) – 27. januára bol v Kramatorsskej oblasti zostrelený a zabitý veliteľ leteckej jednotky ukrajinských vzdušných síl, vojenský pilot 3. triedy 299. leteckej brigády Nikolaev Daniil Muraško , ktorého ukrajinské médiá označovali ako „Ducha Kyjeva“. Bol jedným z týc

TopDesať

Prečo by sa nemala nosiť gumička na vlasy okolo zápästia?

0 icon

Možno si už počula, že nosenie vlasových gumičiek na zápästí môže byť zlé pre tvoje zdravie, ale možno si tomu ani nevenovala veľkú pozornosť. Tento zlozvyk sa týka najmä žien, pre ktoré je gumička do vlasov dôležitá. A je dobré mať ju vždy po ruke. Ale je dobrý nápad mať…

Po prezretí týchto fotografií ťa zastihne dobrá nálada

0 icon

Máš zlý deň? Tak to si na tom správnom mieste! Po prezretí týchto skvelých fotografií ťa zastihne naozaj dobrá nálada! Je dokázané, že domáce zvieratká nám dokážu vyčarovať úsmev na tvári aj vo chvíli, keď nám príliš nie je do reči. Obyčajná hra s mačkou alebo psom počas niekoľkých hodín dokáže…

Ľudské zuby: Top10 najbizarnejších faktov

0 icon

Naše zuby sú s nami po celý náš život ... dobre, trošku to závisí aj od toho, ako dobre si ich umývame. Často im však nevenujeme veľkú pozornosť, až kým s nimi nie je niečo v neporiadku. Dnes sa pozrieme na niektoré z menej známych faktov o zuboch. Toto je TOP10 bizarných…

Keď sa majster tesár utne, môže to vyzerať aj takto

0 icon

Aj majster tesár sa niekedy utne. Takto v krátkosti by sme mohli opísať nasledujúce fotografie, ktoré zrejme zadávateľov tejto úlohy nepotešili, ale nás dokonale pobavia. Určite si už niekedy započul výrok, že "Aj majster tesár sa niekedy utne". Tento výrok je starou múdrosťou, ktorá znamená, že aj najskúsenejší a najtalentovanejší ľudia…

Dokážeš z obrázku určiť, kto z týchto ľudí je šéf? Máš na to iba 7 sekúnd

0 icon

Dokážeš z nasledujúceho obrázku určiť, kto z týchto ľudí je ich šéf? Na vyriešenie tejto hádanky máš iba 7 sekúnd! Vďaka hlavolamom si môžeš zábavným spôsobom otestovať svoju inteligenciu a my sme si pre teba jeden takýto hlavolam pripravili. Tvojou dnešnou úlohou bude určiť, kto z týchto ľudí je šéf.…

FOTO DŇA

Na snímke turisti na pláži Baltského mora v meste Wustrow v severnom Nemecku

Autor: TASR/AP-Bernd Wuestneck

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali