Mikloš: Slovensku chýba aktívna migračná politika. Myslíte si aj vy, že to je presne to, čo nám chýba ku šťastiu?

Bratislava 29. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Pixabay, TASR-Martin Baumann)

 

Slovensku chýba všeličo: more, atómové ponorky, tučniaky aj cholera. Podľa slovenského ekonomického gurua Ivana Mikloša nám chýba aj aktívna migračná politika, vraj aby sme pomocou nej zmiernili problém starnutia populácie

Ivan Mikloš
Na snímke Ivan Mikloš

Prišiel boháč za chudobným človekom do jeho starého, ošarpaného domu a hovorí mu:

‒ Keď mi dáš tento dom, sľubujem ti, že ho prepychovo zrekonštruujem.

‒ Ale keď ti ho dám, kde budem bývať ja a moja rodina? ‒ spýtal sa chudobný človek.

‒ No, chvíľu budete musieť vydržať v tej šope za domom, kým sa dom bude opravovať, a potom sa uvidí, ‒ chlácholil ho boháč.

A tak sa chudobný človek nechal prehovoriť. A naozaj, boháč svoj sľub splnil, čoskoro sa z ošarpaného domu stala nádherná vila, najkrajšia v okolí. Mala zdobenú fasádu, schodištia so sochami levov, balkóniky, vežičky. Pri vile vyrástla prekrásna záhrada s všakovakými kvetmi a vzácnymi drevinami, altánkom, lavičkami, fontánkami a jazierkom, v ktorom plávali krásne červené rybičky. Jediné, čo tú krásu špatilo, bola tá stará šopa tam celkom vzadu.

Keď už bolo všetko hotové, opýtal sa chudobný človek boháča, do ktorej izby sa môže aj s rodinou nasťahovať.

‒ Nedaj sa vysmiať. Myslíš si, že som minul toľko peňazí nato, aby sa mi v dome rozťahovali akísi žobráci? Buď rád, že máte kde bývať, ‒ odbil ho boháč.

Prešiel nejaký čas a boháčovi čoraz viac klala oči stará šopa, ktorá jediná špatila krásnu záhradu pri jeho parádnom dome. Až to jedného dňa už nevydržal a dal šopu zvaliť.

‒ A kam teraz máme ísť, keď si nám zbúral strechu nad hlavou? ‒ opýtal sa chudák.

‒ Do toho mňa nič nie je. Sám vidíš, že tu pre teba viac miesto nie je. Practe sa odtiaľto a už sa tu viac neukazujte! ‒ povedal boháč a chudáka so ženou a deťmi z domu vyhodil.

Čo iné ostávalo chudobnému človeku? Odsťahoval sa aj s rodinou pod most. A odtiaľ potom zvykol hľadievať na svoj niekdajší dom. Napriek tomu, že ten dom bol naozaj krásny, chudobný človek vždy pritom bol akýsi smutný…

 

Aké ponaučenie plynie z bájky?

Uhádnete, prečo bol chudák taký smutný, hoci jeho bývalý dom bol najkrajší v celom okolí? Áno, vy ste na to prišli. Použili ste logiku. Ale predsa je medzi nami veľa ľudí, a možno dokonca väčšina (!), ktorí tejto, hoci pomerne elementárnej logike akosi nerozumejú, pokiaľ ide o náš štát, náš spoločný dom, spoločný majetok päť a pol milióna spolumajiteľov Slovenskej republiky.

My Slováci a príslušníci národnostných menšín, ktorí sme občanmi Slovenskej republiky, sme majiteľmi tejto „nehnuteľnosti“ o rozlohe 49 036 kilometrov štvorcových. A každý človek, každý cudzinec, ktorému my, majitelia, dáme právo stať sa občanom tohto štátu, sa stáva naším spolumajiteľom s rovnakými právami, aké majú všetci ostatní spolumajitelia.

Prosím, nenechajme sa zmiasť tým, že na rozdiel od bájky o chudákovi a boháčovi, my jednému cudzincovi, ktorý sa stane spolumajiteľom nášho štátu, nedáme celý majetok, ale iba päťmilióntu časť z celku, čo je na pohľad zanedbateľné. Áno, je to zanedbateľné, ak ide o desiatky či stovky ľudí. Ale ak to má byť masový jav… staré príslovie hovorí, že tisíckrát nič umorilo osla (a vidíme, že práve to sa deje so západoeurópskymi oslami).

 

Ivan Mikloš: chýba nám aktívna imigračná politika

Prečo sa venujeme tejto téme? Pretože je nanajvýš aktuálna a možno je teraz posledná šanca zastaviť proces, ktorý sa o sto rokov môže skončiť úplnou zmenou tohto Slovenska, ktoré dnes patrí nám, na Slovensko, ktoré bude patriť potomkom niekoho úplne iného.

Samozvaný guru (alebo kat?) slovenskej ekonomiky Ivan Mikloš nedávno napísal: „Ak by sme hľadali konkrétnejšie jednotlivé opatrenie alebo politiku na zmiernenie problému rýchleho starnutia populácie, tak je to aktívna imigračná politika, ktorú, žiaľ, nemáme vôbec.“ (Viď tu)

Zdá sa, že s podobnou proimigračnou demagogickou propagandou sa budeme stretať čoraz častejšie ako s niečím samozrejmým, a kto sa proti tomu bude ohradzovať, bude považovaný za extrémistu. Preto bude namieste si občas otvorene povedať, ako sa veci majú.

 

Čo sa skrýva pod nálepkou „aktívna migračná politika“?

Čo vlastne myslí pán Mikloš a jemu podobní pod pojmom „aktívna migračná politika“? Ak by to bol rozumný prístup hospodára, ktorý umožní riadený a dočasný prísun obmedzeného počtu ľudí konkrétnych profesií, aktuálne potrebných pre národné hospodárstvo, tak by nebola taká katastrofa.

Hoci ani to by nemuselo byť príliš morálne. Treba to otvorene povedať. Niekedy sa zdá, ako keby títo ľudia zabudli na tie úplné základy slušnosti, ktoré sa mali naučiť ešte v materskej škole. Nepatrí sa hádzať smeti na trávnik, lebo veď ako by to vyzeralo, keby to tak robil každý. Aj tu sa treba pýtať: aká je to morálka, keď každý, kto má dosť peňazí, si dovolí preplatiť a ukradnúť najlepších ľudí z iných krajín? Toto neokoloniálne odčerpávanie kádrov iným krajinám je čímsi ako pyramídovou hrou s ľuďmi, kde v konečnom dôsledku na všetko dopláca ten posledný v rade.

Ale takéto poňatie „aktívnej migračnej politiky“ by aspoň neznamenalo pre Slovensko ohrozenie jeho kultúrnej, etnickej, náboženskej, civilizačnej, sociálnej stability. Ibaže názov aktívna migračná politika evokuje čosi trochu iné a skúsenosti s určitými politickými silami a ich predstaviteľmi, žiaľ, nabádajú k ostražitosti…

 

Demografická lož

Doktrína, ktorú hlásajú proimigrační xenofili je založená na predpoklade, že štát si svoju populačnú situáciu nedokáže vyriešiť inak ako imigráciou. Na samom dne tejto sústavy lží je tvrdenie, že ak v nejakej civilizácii klesne priemerná pôrodnosť na jednu ženu pod nejakú kritickú hranicu, tak je tá civilizácia odsúdená na zánik. A odôvodňujú to nejakým výskumom, ktorý to vraj zistil po preskúmaní množstva historických ríš a civilizácií. Ibaže tu, v prekrútenom závere z uvedenej štúdie je ukryté zavádzanie, na ktorom potom stojí celá ďalšia tá pomýlená argumentácia.

Tie ríše totiž nezanikli iba samé od seba, ale spravidla, až na špeciálne prípady, boli zlikvidované inými ríšami: ak nejaká civilizácia z nejakého dôvodu začala (aj demograficky) upadať, začala byť menej vojensky zdatná a podľahla plodivejším a mocnejším ríšam.

Dôvody nižšej plodivosti mohli byť rôzne, ale ak nešlo o trvalé „vybývanie“ územia, ak neuvažujeme o špeciálnom prípade, keď historické ľudské populácie vyhynuli alebo upadli z nejakých genetických, environmentálnych či iných „vis maior“ príčin, dá sa povedať, že neexistuje objektívny dôvod, prečo by v geneticky zdravej a rôznorodej populácii, ako je tá naša slovenská, nemalo dôjsť v určitom momente opäť k pozitívnemu obratu a nárastu pôrodnosti.

Celé milióny rokov v minulosti to tak bolo: dynamika populácií stúpala a klesala podľa vonkajších podmienok. Keď dosiahla strop, vplyvom prirodzených procesov klesla, ale vždy to bolo aj naopak (to je tu podstatné povedať!): ak dosiahla dno, začala zase prirodzene stúpať. S poklesom populácie sa totiž zároveň zväčšuje životný priestor a šanca na expanziu pre ďalšie generácie.

No a potom je tu spomenutý populačný tlak zvonka. A v tom práve spočíva tá zákernosť, ktorú nám zabudli súdruhovia xenofili prezradiť. Áno, aj v minulosti boli cudzinci ochotní sa s nami podeliť o naše územie. Ak išlo o obmedzený počet jednotlivcov, ktorí sa tu asimilovali, tak to vždy bol žiaduci fenomén „osvieženia krvi“ v populácii. Ak však išlo o pokus o masovú kolonizáciu na úkor pôvodného obyvateľstva, naši predkovia si vždy svoj priestor a svoju identitu chránili aj mečom a ohňom. Oni totiž, na rozdiel od nás, chápali, že prepustenie priestoru cudzincom nie je riešením problému pôrodnosti pôvodnej populácie, ale naopak, jej vytlačením, záhubou, genocídou.

 

Riešenie starnutia populácie alebo genocída?

Hovoria, že naša populácia starne. Áno, priemerný vek populácie sa zvyšuje, keď sa znižuje pôrodnosť. A ľudia ako Mikloš to chcú zmeniť „aktívnou migračnou politikou“. Ale ako presne si to predstavujú? Koľko mladých migrantov bude treba, aby citeľne zmenili demografiu v päťmiliónovom štáte? Keby sme priviezli milión dvadsaťročných cudzincov, znížilo by to vekový priemer populácie len o niekoľko percent. Koľko ich teda bude treba, aby sa Miklošova vízia významnejšie naplnila? Dva milióny? Tri? Päť?

senior
Ilustračné foto

A čo ďalej? Keď sa tu zabývajú, prispôsobia sa miestnym podmienkam, začnú byť aj plodiví tak ako my, teda málo? V takom prípade aký zmysel bude mať ich dovoz? A keď zostarnú, tak bude treba nabrať zase nových, a tak stále dokola? Alebo sa budú aj u nás množiť tak isto ako u seba doma? Tak či onak by to znamenalo, že o pár generácií by nás prečíslili, a to by bol koniec Slovenska, ako ho poznáme dnes. To chceme? Naši predkovia o svojich potomkov bojovali s mečmi, my sa vzdáme budúcnosti našich pravnukov len preto, že nás ktosi straší?

Varujú nás, že keď bude populácia príliš prestarnutá, tak sa o tých starých ľudí nebude mať kto starať, lebo bude príliš málo mladých ľudí. Ibaže pri moderných technológiách, keď už dnes stačí na poľnohospodársku i priemyselnú výrobu len malý zlomok počtu ľudí v porovnaní s počtom pracovníkov, ktorí boli potrební kedysi, aj toto prestáva byť problémom. Naopak, vidíme, že aj pomerne staré populácie niektorých južných štátov EÚ majú stále veľký problém s množstvom neupotrebiteľných nezamestnaných mladých ľudí.

A okrem toho, ľudia sa dnes nielen dožívajú čoraz vyššieho veku, ale čoraz dlhšie sú aj produktívni. Pri čoraz vyššej potrebe vysoko kvalifikovanej práce je čoraz menší dopyt po manuálnej nádenníčine, to rieši robotizácia a digitalizácia, a treba skôr expertízy a skúsenosti: teda to, čo prichádza s vekom.

 

Životná úroveň ‒ ráta sa aj čistý vzduch a motýle na záhrade?

Tvrdia, že bez dovozu cudzincov sa nám nepodarí udržať životnú úroveň. Toto je asi najzákernejšia z tých manipulácií, lebo nám hrá priamo na city. Vychádza z predstavy, že menší počet ľudí bude musieť živiť veľa starých ľudí. Pravda je omnoho komplikovanejšia, ale v zásade tento vplyv by nebol až taký významný. Veď sa na to pozrime racionálne: v poľnohospodárstve dnes pracuje minimum ľudí, väčšina tovarov sa aj tak vyrába v Číne a väčšinu HDP štátu tvorí pár automobiliek.

Ekonomické modely pána Mikloša a podobných teoretikov vedeckého kapitalizmu sú postavené na (idiotskej) predstave nekonečného rastu. Skutočnosť je samozrejme taká, že ľudia nie sú potkany a štát ani planéta nie sú nafukovacie.

Áno, HDP Slovenska by sa hneď zdvojnásobilo, keby sme sem z cudziny priviezli päť miliónov šikovných robotníkov. Firmy by prinajmenšom zdvojnásobili výkony aj zisky. Pre ľudí ako pán Mikloš a ich kasičky by to boli tie podstatné čísla, ale pre bežného občana je podstatnejšia otázka, či by sa zlepšil každodenný život obyčajných Slovákov. Miklošovci by iste tvrdili, že podľa ich ekonomickej teórie by to bola situácia win-win, teda na prospech všetkým. Lenže zdravý rozum hovorí, že desaťmiliónová populácia Slovenska, to by znamenalo viac ciest, prachu, áut, zastavaných plôch, zápch… a reálne zníženie kvality života, hoci by aj, teoreticky (v praxi by sme o tom mohli pochybovať), boli platy možno vyššie.

 

Dom je už v skutočnosti plný

Každý rozumný gazda si v minulosti vždy musel veľmi zodpovedne položiť otázku, koľko hladných krkov sa v jeho dome môže uživiť. A podobne by si mal aj každý zodpovedný  štátny „gazda“, zastupiteľ ľudu, či už v role premiéra, prezidenta, kráľa… vedieť odpovedať na jednu z tých úplne najstrategickejších otázok: koľko obyvateľov by mal štát optimálne mať a koľko je už príliš veľa.

Je päť a pol milióna obyvateľov na Slovensku málo? Je to akurát? Alebo je to už viac ako by bolo žiaduce z hľadiska optimálneho životného štandardu tých, ktorí tu žijú?

Logika propagátorov masovej migrácie je jednoduchá: my Slováci plodíme málo detí, v určitých profesiách chýbajú pracovníci. Cudzinci z niektorých častí sveta s plodením problém nemajú, je ich dosť, a preto si od nich nejakých ľudí môžeme vziať, aby u nás pracovali a generovali zisk. Je to sebecký pohľad majiteľov ekonomiky, ktorí bývajú kdesi v závetrí v pekných domoch obohnaných vysokými plotmi, a ktorým je jedno, kto im tie zisky generuje.

Ale my ostatní väčšinou nemáme pocit, že by sme v našej ulici, meste, okrese či celom štáte potrebovali nových spoluobyvateľov. Naopak, mnoho javov v skutočnosti signalizuje skutočnosť, že nás je na Slovensku a v Európe už teraz tak akurát dosť: pôda a bývanie sú už príliš drahé, lebo sú príliš vzácne. Štandard v ktorom žijeme, sociálna politika, hypotéky, kariéra, byty, autá… to všetko je stavané na mieru jednotlivcom alebo malým rodinám a príliš tesné a nepraktické pre veľké rodiny. Všetko tlačí mladých ľudí k tomu, aby mali nanajvýš dve deti, lebo mať detí viac je vnímané ako riskantné, náročné, asociálne.

 

Globálny pohľad je alarmujúci

A je tu ešte ďalšia vec. Xenofili štandardne uvažujú o imigrácii ako o takej, ktorá bude prospešná, lebo bude znamenať zaplnenie chýbajúcich pracovných pozícií. Teda o príchode tých „boháčov“, ktorí náš spoločný dom zveľadia, takých, ktorí budú plne kultúrne, pracovne a sociálne kompatibilní. Lenže to práve vôbec nemusí tak byť.

Tu totiž treba spomenúť veľmi dôležitú skutočnosť, ktorá dokonca zrejme bude v najbližších desaťročiach, a možno stáročiach, jedným z najdôležitejších faktorov určujúcich budúce dejiny ľudstva: bohaté krajiny, žijúce v miernom pásme, majú populáciu relatívne stabilizovanú, hoci starnúcu, s nižšou pôrodnosťou, zatiaľ čo chudobné krajiny zo subtropického a tropického pásma zaznamenávajú nezvládnutý, raketový nárast populácie.

Každoročne tam pribúdajú rádovo desiatky miliónov ľudí bez vzdelania, majetku, sociálnych a civilizačných zručností, ktorých ich krajiny nevedia uživiť, a ktorí sa budú pokúšať zachrániť si život v bohatých krajinách, najmä v Európe.

 

Môj dom, môj štát… môj hrad

Môj dom, môj hrad, hovorí staré príslovie. Bývam v ňom ja s rodinou a hoci rád prijímam návštevy, nechcem sa oň s nikým deliť. Toto je uvažovanie pochopiteľné každému, ale je zvláštne, že nie každý už chápe, že podobne sa treba pozerať aj na náš štát, náš spoločný majetok. Stará múdrosť hovorí, že Slovensko sme nezdedili od predkov, ale máme ho požičané od potomkov.

Slovenská vlajka a Bratislavský hrad
Ilustračné foto

Ak z toho požičaného od budúcich generácií mienia absurdným spôsobom rozdávať západné koloniálne veľmoci ovládané elitami, ktoré sa cítia byť majiteľmi celého sveta, a ktorých sebecká nelojálnosť voči vlastným krajanom ženie celú ich civilizáciu do záhuby, to je smutné, ale je to ich vec ‒ koniec koncov, za svoju koloniálnu a neokoloniálnu minulosť by mali zaplatiť. Nič z toho sa však nemusí týkať nás. Rozhodnutie musíme prijať len my sami. Ešte stále nie je neskoro, ale budíček už zvoní.

Ivan Lehotský

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

WTO odložila plánovanú konferenciu kvôli novému koronavírusovému variantu

0 icon

Ženeva 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fabrice Coffrini/Pool/Keystone)   Svetová obchodná organizácia (WTO) odložila svoju konferenciu, pôvodne naplánovanú na utorok v Ženeve, po tom čo Švajčiarsko zaviedlo nové cestovné obmedzenia kvôli novoobjavenému koronavírusovému variantu omikron. Uviedla to v sobotu agentúra AP Na konferencii MC12 v sídle WTO v Ženeve sa očakávalo uzavretie…

192. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   „Drahá Svetlana, si nielen prekrásna žena, akej niet páru, ale nosíš v sebe aj neuhasiteľný smäd po dosiahnutí múdrosti a poznania, a to ťa robí naozaj neobyčajnou a výnimočnou ženou. Veď v tvojej domovine, ktorá sa už opäť stala aj mojou -…

Komentované udalosti týždňa: Mengele by mal radosť – povinné očkovanie experimentálnymi vakcínami je zločin. Juhoafrický variant môže vakcíny totálne znemožniť. Lockdown je blbosť, ale momentálne je potrebný kvôli neschopnosti vlády zabezpečiť chod nemocníc

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/FotoTASR/AP-Cecilia Faboiano/LaPresse via AP,TASR-František Iván)   Prinášame vám najdôležitejšie udalosti týždňa   Mengele by mal radosť - povinné očkovanie experimentálnymi vakcínami je zločin Kým ešte donedávna vládni politici sľubovali, že očkovanie proti Covidu bude výlučne na dobrovoľnej báze, v súčasnosti už začínajú otáčať. "Odkukali" to od…

Debata zeleného „politruka“ s českým profesorom ukázala, akou katastrofou je pripravovaná legislatíva Európskej komisie pre elektromobilitu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot RTVS, Pixabay)   V relácií RTVS s názvom Do kríža, sa o zelených cieľoch navrhnutých Európskou komisiou rozprávali, profesor Ján Macek z ČVUT Praha, prezident Slovenského zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek a štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča Progresívny štátny tajomník, okrem fráz o…

Očkovanie: Fantázie, ilúzie, utópie, sebaklam, peniaze a trochu pravdy

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Bednár/Foto:Pixabay)   Očkovanie pokladá väčšina lekárov a laikov za najväčší pokrok medicíny. Veľký pokles úmrtnosti následkom chorôb v 20. storočí sa zdôvodňoval ako zásluha vakcín. Zlepšovanie sociálnych a životných podmienok sa pritom vôbec nezohľadňovalo – veď to nie je lekárstvo, vakcíny áno Taký postoj bol ale…

Aj krajiny s vyššou zaočkovanosťou v Európe sú v problémoch a musia sprísňovať opatrenia

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Omar Marques/ourworldindata)   S jeseňou prišla aj ďalšia vlna koronavírusu. Problém má kvôli delta variantu azda každá jedna krajina. Počty nových prípadov pritom rapídne rastú aj v krajinách s vyššou mierou zaočkovanosti, ktoré ministerstvo zdravotníctva dávalo za vzor Česká republika, Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko…

Premiér vydal pokyn na prijatie opatrení v súvislosti s novou mutáciou

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) vydal pokyn na prijatie opatrení v súvislosti s novým koronavírusovým variantom B.1.1.529 potvrdeným aj v Európe. O stanovisko k mutácii požiadal aj konzílium odborníkov. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR Heger v piatok ráno hovoril o šírení…

Vučič po stretnutí s Putinom: „Vďaka priateľstvu“ alebo, už teraz takmer neuveriteľná cena plynu pre Srbsko zostane v nasledujúcich šiestich mesiacoch rovnaká

0 icon

Moskva 27. novembra 2021 (HSP/euractiv/Foto:SITA/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool)   Ruský prezident Vladimír Putin a jeho srbský náprotivok Aleksandar Vučič sa 25. novembra 2021 zúčastnili na stretnutí v čiernomorskom letovisku Soči v Rusku Po stretnutí s Putinom srbský prezident oznámil, že cena ruského plynu zostane pre Belehrad v nasledujúcich šiestich…

Poľsko v Izraeli definitívne veľvyslanca mať nebude! Nahnevaná Varšava znižuje úroveň misie v Izraeli

0 icon

Varšava 27. novembra 2021 (HSP/apnews/dailysabah/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Poľské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyhlásilo, že krajina Európskej únie nebude mať zatiaľ v Izraeli žiadneho veľvyslanca. Úroveň misie sa tak znížila na úroveň izraelskej misie v Poľsku Tradične už aj tak citlivé bilaterálne vzťahy sa zhoršili v lete po tom, čo…

‚Terapeutickým manažmentom pacientov s COVID-19‘ začal masaker obyvateľov Slovenska. Je to nepremlčateľný zločin proti ľudskosti

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: FB)   Analytik a lekár Juraj Mesík na sociálnej sieti pripomenul, ako cez vládny dokument 'Terapeutický manažment pacientov s COVID-19' začal masaker obyvateľov Slovenska „Dnes je to 13 mesiacov, čo vláda dokumentom 'Terapeutický manažment pacientov s COVID-19' rozhodla o predčasnej smrti tisícok a tisícok občanov…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ivan Lehotský st.

Tliachanie

0icon

Z Prezidentského paláca sme počuli tliachanie o tliachaní. Viem, že v Pravidlách slovenského pravopisu slovo tliachanie neexistuje, možno pochádza z pezinského nárečia pri riešení problematiky skládky. Ale dajme prednosť normálnemu pohľadu na Covid-19, teda z druhej strany. Ako by riešil boj s touto „hnusobou“ Jano z búdy so zdravým sedliackym…

Ivan Štubňa

Besnie vláda a jej spolupáchatelia preto lebo sa boja odhalenia, že všetko je inak?

0icon

Vládna štatistika k 24.11 2021 Na začiatok treba uviesť, že štatistika si všíma iba údaje týkajúce sa počtu a zvyšovania očkovania a ponúka informácie súvisiace s presadzovaním očkovania. Také informácie, ktoré zhodnotia príčiny stavu, iné formy liečenia alebo zmierňovania choroby, podrobnejšie štatistiky regionálneho charakteru, napr. počet pendlerov, migrácia dovolenkárov, hlavné…

Jozef Slávik

Keď by mala nádej zomierať posledná ...

0icon

Vo štvrtok nás vláda opäť uzatvára. Či sa dá oficiálnym číslam veriť alebo nie, nie je podstatné, podstatné je iba to, aká je reálna skutočnosť chorobnosti a úmrtnosti na koronavírus. Dodnes nie je verejnosť napriek mnohým sľubom vládnych činiteľov pravdivo informovaná o reálnom stave v chorobnosti a úmrtnosti. Dodnes nevieme,…

Boris Mesár

1. Ukrajina sa zapája do ofenzívnych akcií v Donbase - ruské ministerstvo zahraničných vecí 2. Ukrajina pomenovala podmienku pre zavedenie stanného práva 

0icon

1.  Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová uviedla, že ukrajinské ozbrojené sily vedú v niektorých oblastiach Donbasu útočné operácie. Situácia na Ukrajine podľa nej naďalej vyvoláva vážne obavy. "Horúce hlavy kyjevského režimu, ktoré sa zrejme cítia úplne beztrestné, presadzujú silové riešenie vnútornej ukrajinskej krízy. Situácia v oblasti konfliktu sa…

Pavol Lazar

Podvedená Konferencia biskupov Slovenska žiada čo najrýchlejšie zrušenie Lockdownu

0icon

KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA sa cíti podvedená. Podľa všetkého to vypadá tak, že došlo k prísľubu zo strany vlády, že pokiaľ budú zodpovedne dodržiavať všetky obmedzenia a otvorene podporovať cestu k zodpovednosti (k vakcinácii), budú môcť nerušene verejne slúžiť omše v kostoloch. „Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Koniec zápasu medzi FK Senica a MŠK Žilina kvôli hustému sneženiu

Autor: TASR-Lukáš Grinaj

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

WTO odložila plánovanú konferenciu kvôli novému koronavírusovému variantu

0 icon

Ženeva 27. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fabrice Coffrini/Pool/Keystone)   Svetová obchodná organizácia (WTO) odložila svoju konferenciu, pôvodne naplánovanú na utorok v Ženeve, po tom čo Švajčiarsko zaviedlo nové cestovné obmedzenia kvôli novoobjavenému koronavírusovému variantu omikron. Uviedla to v sobotu agentúra AP Na konferencii MC12 v sídle WTO v Ženeve sa očakávalo uzavretie…

192. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   „Drahá Svetlana, si nielen prekrásna žena, akej niet páru, ale nosíš v sebe aj neuhasiteľný smäd po dosiahnutí múdrosti a poznania, a to ťa robí naozaj neobyčajnou a výnimočnou ženou. Veď v tvojej domovine, ktorá sa už opäť stala aj mojou -…

Komentované udalosti týždňa: Mengele by mal radosť – povinné očkovanie experimentálnymi vakcínami je zločin. Juhoafrický variant môže vakcíny totálne znemožniť. Lockdown je blbosť, ale momentálne je potrebný kvôli neschopnosti vlády zabezpečiť chod nemocníc

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/FotoTASR/AP-Cecilia Faboiano/LaPresse via AP,TASR-František Iván)   Prinášame vám najdôležitejšie udalosti týždňa   Mengele by mal radosť - povinné očkovanie experimentálnymi vakcínami je zločin Kým ešte donedávna vládni politici sľubovali, že očkovanie proti Covidu bude výlučne na dobrovoľnej báze, v súčasnosti už začínajú otáčať. "Odkukali" to od…

Debata zeleného „politruka“ s českým profesorom ukázala, akou katastrofou je pripravovaná legislatíva Európskej komisie pre elektromobilitu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot RTVS, Pixabay)   V relácií RTVS s názvom Do kríža, sa o zelených cieľoch navrhnutých Európskou komisiou rozprávali, profesor Ján Macek z ČVUT Praha, prezident Slovenského zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek a štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča Progresívny štátny tajomník, okrem fráz o…

Očkovanie: Fantázie, ilúzie, utópie, sebaklam, peniaze a trochu pravdy

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Bednár/Foto:Pixabay)   Očkovanie pokladá väčšina lekárov a laikov za najväčší pokrok medicíny. Veľký pokles úmrtnosti následkom chorôb v 20. storočí sa zdôvodňoval ako zásluha vakcín. Zlepšovanie sociálnych a životných podmienok sa pritom vôbec nezohľadňovalo – veď to nie je lekárstvo, vakcíny áno Taký postoj bol ale…

Aj krajiny s vyššou zaočkovanosťou v Európe sú v problémoch a musia sprísňovať opatrenia

0 icon

Bratislava 27. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Omar Marques/ourworldindata)   S jeseňou prišla aj ďalšia vlna koronavírusu. Problém má kvôli delta variantu azda každá jedna krajina. Počty nových prípadov pritom rapídne rastú aj v krajinách s vyššou mierou zaočkovanosti, ktoré ministerstvo zdravotníctva dávalo za vzor Česká republika, Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko…

Premiér vydal pokyn na prijatie opatrení v súvislosti s novou mutáciou

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) vydal pokyn na prijatie opatrení v súvislosti s novým koronavírusovým variantom B.1.1.529 potvrdeným aj v Európe. O stanovisko k mutácii požiadal aj konzílium odborníkov. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR Heger v piatok ráno hovoril o šírení…

Vučič po stretnutí s Putinom: „Vďaka priateľstvu“ alebo, už teraz takmer neuveriteľná cena plynu pre Srbsko zostane v nasledujúcich šiestich mesiacoch rovnaká

0 icon

Moskva 27. novembra 2021 (HSP/euractiv/Foto:SITA/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool)   Ruský prezident Vladimír Putin a jeho srbský náprotivok Aleksandar Vučič sa 25. novembra 2021 zúčastnili na stretnutí v čiernomorskom letovisku Soči v Rusku Po stretnutí s Putinom srbský prezident oznámil, že cena ruského plynu zostane pre Belehrad v nasledujúcich šiestich…

Poľsko v Izraeli definitívne veľvyslanca mať nebude! Nahnevaná Varšava znižuje úroveň misie v Izraeli

0 icon

Varšava 27. novembra 2021 (HSP/apnews/dailysabah/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Poľské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyhlásilo, že krajina Európskej únie nebude mať zatiaľ v Izraeli žiadneho veľvyslanca. Úroveň misie sa tak znížila na úroveň izraelskej misie v Poľsku Tradične už aj tak citlivé bilaterálne vzťahy sa zhoršili v lete po tom, čo…

‚Terapeutickým manažmentom pacientov s COVID-19‘ začal masaker obyvateľov Slovenska. Je to nepremlčateľný zločin proti ľudskosti

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: FB)   Analytik a lekár Juraj Mesík na sociálnej sieti pripomenul, ako cez vládny dokument 'Terapeutický manažment pacientov s COVID-19' začal masaker obyvateľov Slovenska „Dnes je to 13 mesiacov, čo vláda dokumentom 'Terapeutický manažment pacientov s COVID-19' rozhodla o predčasnej smrti tisícok a tisícok občanov…

Podkasty

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Môže byť aj zdravotníctvo choré?

icon

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Zuzana Čaputová, sa priznala, že po návšteve ružinovskej nemocnice už vie, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením covid-19 je naozaj veľmi vážna, preto treba zmeniť prístup. A dodala, že súhlasí s návrhom epidemiológov, že potrebujeme sprísniť lockdown. A stalo sa. Zrejme je naša pani z Grasalkovičovho...

Prečo píšu Slovenskí katolíci svojim biskupom? Pýtame sa predsedu Správnej rady OZ Slovenskí katolíci Miroslava Vetríka

icon

Bratislava 24. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Katolíci píšu list svojim biskupom. Zaznievajú v ňom vážne výčitky, týkajúce sa výzvy, aby sa veriaci dali zaočkovať proti Covidu 19. Naliehajú na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania, lebo to je „v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha.“ V...

Osobné vyšetrenie a Ivermektín, odporúča MUDr. Janeková pri liečbe Covidu 19

icon

Bratislava 23. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR/DPA-Andreas Gebert) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú desiatky nových infikovaných, v nemocniciach leží s covidom viac ako 3000 pacientov. Pri ľahkom priebehu choroby domáca liečba stačí. Ako však predísť alebo zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, napojeniu na pľúcnu ventiláciu? Nebolo by efektívnejšie nasadiť od začiatku účinnú liečbu všeobecným...

Vybuchne v justícii bomba?

icon

Bratislava 22. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Žijeme v časoch niekedy až chaotických zmien, ktoré sa zvyknú nazývať reformy. Jednou z nich je reorganizácia súdov, ktorej sa hovorí „nová súdna mapa“. Celé to začalo ešte vlani v novembri, keď na základe odporúčaní Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva, známej pod skratkou CEPEJ, pripravila ministerka Kolíková zámer radikálne...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

Tliachanie

0icon

Z Prezidentského paláca sme počuli tliachanie o tliachaní. Viem, že v Pravidlách slovenského pravopisu slovo tliachanie neexistuje, možno pochádza z pezinského nárečia pri riešení problematiky skládky. Ale dajme prednosť normálnemu pohľadu na Covid-19, teda z druhej strany. Ako by riešil boj s touto „hnusobou“ Jano z búdy so zdravým sedliackym…

Ivan Štubňa

Besnie vláda a jej spolupáchatelia preto lebo sa boja odhalenia, že všetko je inak?

0icon

Vládna štatistika k 24.11 2021 Na začiatok treba uviesť, že štatistika si všíma iba údaje týkajúce sa počtu a zvyšovania očkovania a ponúka informácie súvisiace s presadzovaním očkovania. Také informácie, ktoré zhodnotia príčiny stavu, iné formy liečenia alebo zmierňovania choroby, podrobnejšie štatistiky regionálneho charakteru, napr. počet pendlerov, migrácia dovolenkárov, hlavné…

Jozef Slávik

Keď by mala nádej zomierať posledná ...

0icon

Vo štvrtok nás vláda opäť uzatvára. Či sa dá oficiálnym číslam veriť alebo nie, nie je podstatné, podstatné je iba to, aká je reálna skutočnosť chorobnosti a úmrtnosti na koronavírus. Dodnes nie je verejnosť napriek mnohým sľubom vládnych činiteľov pravdivo informovaná o reálnom stave v chorobnosti a úmrtnosti. Dodnes nevieme,…

Boris Mesár

1. Ukrajina sa zapája do ofenzívnych akcií v Donbase - ruské ministerstvo zahraničných vecí 2. Ukrajina pomenovala podmienku pre zavedenie stanného práva 

0icon

1.  Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová uviedla, že ukrajinské ozbrojené sily vedú v niektorých oblastiach Donbasu útočné operácie. Situácia na Ukrajine podľa nej naďalej vyvoláva vážne obavy. "Horúce hlavy kyjevského režimu, ktoré sa zrejme cítia úplne beztrestné, presadzujú silové riešenie vnútornej ukrajinskej krízy. Situácia v oblasti konfliktu sa…

Pavol Lazar

Podvedená Konferencia biskupov Slovenska žiada čo najrýchlejšie zrušenie Lockdownu

0icon

KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA sa cíti podvedená. Podľa všetkého to vypadá tak, že došlo k prísľubu zo strany vlády, že pokiaľ budú zodpovedne dodržiavať všetky obmedzenia a otvorene podporovať cestu k zodpovednosti (k vakcinácii), budú môcť nerušene verejne slúžiť omše v kostoloch. „Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od…

TopDesať

TOP10: Netopiere a neuveriteľné fakty o nich

0 icon

Podľa mnohých paleontológov a vedcov žijú netopiere už milióny rokov, ešte predtým, ako ľudia obývali planétu, a patria medzi najúžasnejšie tvory na svete. Aj keď netopiere nemajú dobrú povesť, pokiaľ ide o vnímanie verejnosti, v skutočnosti sú skvelými tvormi. Zaujíma vás, čo ich robí tak úžasnými? Napríklad aj tieto neuveriteľné fakty. 1. V…

Zlom San Andreas ako časovaná bomba? 2. časť

0 icon

O pohybe litosferických dosiek ste už zrejme počuli. Ide o niekoľko kilometrov dlhé a niekoľko kilometrov hrubé dosky, ktoré sa pohybujú na tuhotekutom vonkajšom plášti Zeme. Dve z nich sa stretávajú v pásme Severnej Ameriky- vzniká zlom San Andreas. Je časovanou bombou? Ako dve zle do seba zapadajúce ozubené kolesá…

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0 icon

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

0 icon

Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

Fotografie, ktoré ti zaručene zlepšia tvoj deň

0 icon

Posaď sa na zadok, pretože dnes ti ukážeme tieto zábavné fotografie, ktoré zaručene zlepšia tvoj deň. Zvykne sa vravievať, že škodoradosť je tá najlepšia radosť na svete. Musíš si však dávať pozor, aby si sa nesmial príliš hlasno, pretože sa môže veľmi ľahko stať, že sa ti všetko vráti -…

Armádny Magazín

Bukureštská deviatka rokovala o významnej úlohe odstrašenia a obrany

0 icon

Bulharsko, 27. november 2021 (AM) – Ministri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) počas dvojdňového zasadnutia rokovali o záveroch samitu NATO 2021 a tiež o spolupráci NATO a Európskej únie. Slovenský rezort obrany na rokovaniach zastupoval štátny tajomník MO SR Marian Majer.   „Rokovania poskytli príležitosť zhodnotiť ak

Vrtuľníky Bell a ich úlohy pri hasení požiarov

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM) – Potreba leteckého hasenia požiarov celosvetovo rastie a vrtuľníky Bell zohrávajú v tejto oblasti dôležitú úlohu. Vzhľadom na to, že počet lesných požiarov sa z roka na rok zvyšuje a ich vypuknutie je čoraz ťažšie predvídať, je nevyhnutné zabezpečiť flotilu strojov, ktoré dokážu tieto

Prečo sú USA koloniálnou ríšou?

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM) – Novinár britského listu The Guardian Daniel Immerwahr uvažuje nad tým, prečo sa občanom USA páči, keď je ich štát predstavovaný ako republika, kým krajina bola mnoho desaťročí impériom so svojimi kolóniami.   Immerwahr upriamil pozornosť na „Veľké spojené štáty“, ako sa nazývali

V USA vysvetlili, ako jeden nejadrový úder môže zraziť krajinu na kolená

0 icon

USA, 27. november 2021 (AM, Sputnik) – Americká infraštruktúra nemusí odolať útokom s použitím elektromagnetických zbraní zo strany Ruska a Číny, píše The Washington T

Rusko a Čína ignorujúc tlak USA pristúpili k vytvoreniu vojenskej aliancie

0 icon

Rusko, 27. november 2021 (AM, EADaily) – Zahraniční experti sú jednotní v názore, že stretnutie ministrov obrany Ruska a Číny Sergeja Šoigu a Wei Fe

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Koniec zápasu medzi FK Senica a MŠK Žilina kvôli hustému sneženiu

Autor: TASR-Lukáš Grinaj

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali