Lavrov na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii: Rusko, napriek mnohým špekuláciám, má záujem o silnú, nezávislú a otvorenú EÚ

Bratislava 17. februára 2019 (HSP/MSC/Mid.ru/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)

 

Prinášame Vám prejav a odpovede na otázky ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja V. Lavrova na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa uskutočnila 16. februára

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov

Úvodom, Wolfgang (Ischinger, predsedajúci Mníchovskej konferencie – pozn. prekladateľa), ďakujem za uvedenie a milé slová. Je tu ešte jeden dôvod, prečo tu hovorím najčastejšie – je to preto, lebo ty si veľmi dlho na svojom poste.

Dnes je, pravdaže, situácia na európskom kontinente a celkovo v euroatlantickej oblasti mimoriadne napätá, objavujú sa a prehlbujú sa nové rozpory. Zdá sa mi, že v týchto podmienkach je úplne vhodné, ba dokonca potrebné, upriamiť pozornosť k myšlienke budovania „spoločného európskeho domu“, bez ohľadu na jej nezvyčajnosť v  dnešnej situácii .

Potrebu zjednotiť potenciál všetkých európskych krajín bez výnimky si uvedomovali mnohí veľkí politici našej doby.

Spomeniem Ch. de Gaulla, ktorý predložil koncept Veľkej Európy od Atlantiku po Ural – mierovej, bez deliacich línií a konfrontácie blokov, ktoré podľa neho urobia Európu „umelým a neplodným“. O význame najširšieho partnerstva s Ruskom v mene stability a bezpečnosti hovorili Kancelár H. Kohl a prezident F. Mitterrand.

Po skončení studenej vojny tieto šľachetné zámery mali všetky šance na úspešnú realizáciu. Bohužiaľ, ostali len v polohe dobrých želaní. Bola urobená voľba v prospech „natocentrizmu“ a logiky „nadriadený-podriadený“.

Nelegitímne bombardovanie Juhoslávie, jej rozčlenenie a jednostranné uznanie nezávislosti Kosova po prvýkrát po druhej svetovej vojne zmenili štátne hranice na kontinente, podpora ozbrojeného prevratu v Kyjeve, bezohľadné rozširovanie NATO a rozmiestnenie americkej protiraketovej obrany v Európe, bruselské rozhodnutie o vzájomnom odmietnutí  vízového režimu, diskriminácia ruských poslancov v Parlamentnej Rade Európy – to všetko sú články jedného reťazca.

Dodám tiež, že medzi Ruskom a Európskou úniou boli oficiálne schválené plány/harmonogramy na vytvorenie štyroch spoločných oblastí – od hospodárstva a spravodlivosti až po vedu a vzdelávanie. Teraz sú takmer zabudnuté, nikto si na ne ani nespomenie, nieto aby sa pracovalo v týchto oblastiach. Zdôrazňujem, dohodnutých na najvyššej úrovni. To isté možno povedať o povinnosti neposilňovať svoju bezpečnosť na úkor druhých, ktorá bola schválená na najvyššej úrovni v dokumentoch Rady OBSE a spoločného výboru Ruska a Rady NATO. Nielenže sa na to teraz zabudlo, je to  hrubo porušované.

Čo máme v dôsledku toho všetkého? Zjednotená Európa nie je postavená. Významný potenciál spolupráce medzi Ruskom a Európskou úniou, jej komparatívna výhoda sa nepoužíva. Problémy, ktoré sú pre nás všetkých naliehavé – od konečného odstránenia terorizmu až po zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu – nedostávajú dostatočné odpovede.

Zatiaľ, čo sa Európania nechali vtiahnuť do nezmyselnej konfrontácie s Ruskom a utrpeli mnohomiliardové straty zo sankcií, ktoré im boli nanútené zo zámoria, svet sa naďalej rýchlo mení. Z praktického hľadiska EÚ už nemá monopol na regionálnu integračnú agendu.  Na rozsiahlom euroázijskom kontinente sa prerozdeľuje rovnováha síl, a to najmä vďaka novým centrám v ázijsko-tichomorskom regióne.

Neoddeliteľnou súčasťou geopolitickej mapy sa stala Euroázijská hospodárska únia (EAEU). O tom svedčia nielen konkrétne výsledky dosiahnuté vo svojom rámci, ale aj snaha desiatok štátov a združení o uzavretie výhodných dohôd s EAEU.

Aj Čína prispieva k rozvoju Eurázie, ktorá podporuje koncept „Jeden pás, jedna cesta“. Aj v projekte Hodvábnej cesty existujú relevantné integračné projekty otvoreného charakteru.

Som presvedčený, že realizácia  rôznych integračných projektov by nemala byť sprevádzaná konfrontáciou a rivalitou. Vidíme, ako sa otvárajú dobré príležitosti na znásobenie potenciálu, realizáciu rôznych multilaterálnych iniciatív, spoločné hľadanie nových bodov rozvoja.

Úsilie o vytvorenie spoločného eurázijského hospodárskeho priestoru sa už uskutočňuje prostredníctvom interakcie vo forme „EAEU – Jeden pás,Jedna cesta“, ktoré sa začínajú harmonicky vzájomne dopĺňať. Medzi EAEU a združením ASEAN vrátane hodvábnej cesty sa zosilňujú kontakty. Všetky tieto procesy sa vyvíjajú v súlade s iniciatívou prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina, ktorú formuloval pred niekoľkými rokmi na podporu formovania väčšieho eurázijského partnerstva – širokého integračného zoskupenia založeného na hodnotách medzinárodného práva, otvorenosti a transparentnosti.

Takže nie slovami, ale skutkami sa začína práca pre zabezpečenie jednotného hospodárskeho rozvoja na našom spoločnom obrovskom a najbohatšom kontinente. Myslím si, že európski partneri budú mať úžitok z toho, ak sa k tejto práci pripoja. V

Vytvorenie spoločného priestoru od Lisabonu po Vladivostok bude v skutočnosti, a nie slovom, zvyšovať konkurencieschopnosť všetkých jeho účastníkov, najmä vzhľadom na rastúcu sebeckosť na svetových trhoch a vzhľadom na pokusy o nanútenie „pravidiel hry“ pre všetkých a všade, ktoré obchádzajú normy OSN a WTO.

Už dávno je prezretou je v podstate technická otázka, ako zaviesť stabilný dialóg medzi EÚ a Euroázijskou ekonomickou komisiou.  My sme k tomu pripravení.

Posilnenie hospodárskej prepojenosti v Eurázii by mohlo byť dobrým základom pre spoločnú kontinentálnu architektúru rovnej a nedeliteľnej bezpečnosti. Dovoľte mi pripomenúť, že všetci musíme naďalej plniť záväzok prijatý na summite OBSE v Astane v roku 2010 – vybudovať v priestore OBSE slobodnú, demokratickú, spoločnú a jednotnú bezpečnostnú komunitu.

Rusko, napriek mnohým špekuláciám, má záujem o silnú, nezávislú a otvorenú Európsku úniu. Vlani v novembri o tom hovoril ruský prezident Vladimír Putin, keď zdôraznil, že snaha EÚ o nezávislosť, sebestačnosť a suverenitu v oblasti obrany a bezpečnosti je prirodzená a všeobecne pozitívna, pokiaľ ide o posilnenie multipolarity na svete. Nakoľko to bude Európskej únii dovolené urobiť, je iná otázka.

Realita XXI. storočia diktuje potrebu opustiť recidívy koloniálneho myslenia, filozofie „železných opôn“ a „sanitárnych kordónov“. Celoeurópsky dom potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Úlohy sú naozaj veľké. Účinne ich možno vyriešiť iba spoločne, na univerzálnej báze. V poslednom čase  sa navrhuje, že je efektívnejšie pracovať nie v univerzálnom formáte (t.j. na báze OSN – poznámka prekladateľa), ale prostredníctvom tzv. „Nového multilateralizmu“, ktorý zahŕňa vytvorenie záujmových klubov. To by ale bol obrovský krok späť od toho, kvôli čomu sme vytvorili OSN. Bolo by to pokusom nahradiť svetovú organizáciu klubmi vyvolených. Toto sme už prešli. Nie je na tom nič dobré.

Ďakujem vám za pozornosť. Som pripravený odpovedať na vaše otázky.

 

Otázka: Aké sú očakávania a prístupy Ruska k predĺženiu Zmluvy o opatreniach na ďalšie znižovanie a obmedzenie strategických ofenzívnych zbraní (START-3)?

Lavrov: Ruský prezident Vladimír Putin viackrát povedal, že sme pripravení začať rokovania o predĺžení START-3. Jeho platnosť vyprší až v roku 2021, ale čas rýchlo letí. Mu sme navrhli, aby naši americkí kolegovia začali diskusiu, berúc do úvahy potrebu objasniť niektoré naše obavy súvisiace s rozhodnutím USA o prezbrojení  odpaľovacích zariadení na svojich ponorkách a ťažkých bombardéroch raketami  Tomahawk. START-3 umožňuje takúto možnosť, ak druhá zmluvná strana považuje takéto zmeny za technicky spoľahlivé. Američania stále nemajú žiadne návrhy na začatie zmysluplných konzultácií. Ale nestrácame nádej.

Otázka: Budeme môcť udržať spoluprácu v arktickom regióne napriek zhoršujúcim sa vzťahom medzi Východom a Západom? Týka sa to Ruska a Nórska, Ruska a západných krajín.

Lavrov: Čo sa týka Ruska, odpoveď je jednoznačná: „áno“. Samozrejme, upozorňujeme na aktivizáciu členských štátov NATO v regióne. Diskutovali sme o tom s našimi nórskymi partnermi. Chceme pochopiť, aké ciele NATO sleduje v Arktíde.

Ak počúvate vyhlásenia ministra obrany Veľkej Británie G. Williamsona, môžete nadobudnúť dojem, že nikto, okrem NATO, nemá právo na svoje vlastné záujmy kdekoľvek, okrem svojich vlastných hraníc.

Opakovane sme predkladali rôzne konštruktívne návrhy v rámci Arktídy a iných regionálnych štruktúr. Sme presvedčení, že spolupráca v Arktíde si nevyžaduje žiadnu vojenskú zložku. Dúfam, že naši partneri súhlasia s týmto prístupom.

Otázka: Prečo sa Rusko nesnaží o politické riešenie krízy v Sýrii? A čo sa týka Idlibu, akým spôsobom chce Rusko zbaviť provinciu teroristov bez vojenskej ofenzívy?

Lavrov: Na prvú otázku je odpoveď  jasná. Podľa môjho názoru nie je potrebné hovoriť o tom, prečo by niekto niekde hľadal mierové urovnanie. Nemyslím si, že by som sa pri tom mal pristaviť.

Čo sa týka Idlibu, ako viete, podpísalo sa v septembri memorandum medzi Ruskom a Tureckom, podľa ktorého sa turecká strana zaviazala oddeliť opozičné skupiny spolupracujúce s Ankarou od Jabhat al-Nusry, ktorá je teraz súčasťou širšej teroristickej koalície Heyat Tahrir ash-Sham. Do dnešných dní sa to nepodarilo zrealizovať. Navyše, bohužiaľ, oddiely  Nusry“ prevzali kontrolu nad viac ako 90% oblasti deeskalácie v Idlibe.

Pred dvoma dňami sa v Soči stretli prezidenti Ruska, Turecka a Iránu a diskutovali o tejto situácii spolu s ďalšími témami. Dohodlo sa, že armáda Ruska a Turecka so súhlasom sýrskych orgánov sa bude snažiť postupovať po etapách a vytvoriť niekoľko oblastí spoločných hliadok vo vnútri zóny eskalácie. Uvidíme, ako to bude fungovať.

Počas tlačovej konferencie v Soči ruský prezident Vladimír Putin jasne povedal, že sa nemôžeme večne  zmierovať s týmto „ohniskom terorizmu“. Ako riešiť tento problém je otázka pre armádu. Som si istý, že budú konať inak než spôsobom, akým boli zabití teroristi v Rakke, kde na uliciach stále ležia telá civilistov a míny, ktorými sa nikto nezaoberá. Práve armáda by však mala vypracovať plán, ktorý bude v súlade s požiadavkami medzinárodného humanitárneho práva.

Samozrejme, každý môže interpretovať medzinárodné humanitárne právo vlastným spôsobom. Keď počas bombardovania Belehradu boli cieľmi osobný vlak idúci po moste,  alebo televízne centrum,  bolo to tiež považované za normálne. My sa nebudeme riadiť podobnými interpretáciami medzinárodného humanitárneho práva.

Otázka: V nadväznosti na tému Sýrie je tu otázka novinára „Washington Post“. Rusko sa stalo garanciou bezpečnosti Sýrie. Môžete zaručiť, že režim B.Asada prestane byť hrozbou pre celý región a zastaví zverstvá voči vlastným ľuďom?

Lavrov:: Čokoľvek by som odpovedal aj tak napíšete to, čo sám považujete za potrebné. Takže – píšte si, čo chcete.

Otázka: Ruská vláda sa pokúsila zasiahnuť do záležitostí Grécka a Severnej Macedónie zahrávajúc sa  s nacionalistickými silami v týchto krajinách. Ako to súvisí s vašimi uisteniami, že podporujete Európsku úniu?

Lavrov:: K tejto otázke sa vyjadrím, aj keď by som mohol odpovedať rovnakým spôsobom ako na predchádzajúcu otázku.

Boli sme obvinení, že sme zasahovali do priebehu premenovania  Macedónska, bez toho, aby boli predložené akékoľvek zrozumiteľné a dôveryhodné fakty. Zároveň som včera hovoril s generálnym tajomníkom NATO J. Stoltenbergom a radou ďalších kolegov. Samotný J. Stoltenberg, nemecká kancelárka  A. Merkel ová a niekto z Američanov, podľa môjho názoru minister obrany USA – spolu päť alebo šesť popredných západných politikov prišlo do Skopje a verejne vyzvalo, aby hlasovali v referende o zmene názvu republiky. Verejne a otvorene. Keby sme my urobili len stotinu toho, boli by nám uložené nové sankcie. A týmto „cestujúcim prvej triedy“ je všetko odpustené.

Keď sa Kosovo oddelilo a jednostranne vyhlásilo svoju nezávislosť, uznanú väčšinou západných krajín, varovali sme pred dôsledkami. Teraz Priština robí čokoľvek, čo si zmyslí.

V poslednom čase naši západní kolegovia čoraz zriedkavejšie používajú pojmy „medzinárodné právo“ a „normy medzinárodného práva“. Hovoria o „poriadku založenom na pravidlách“ a uvádzajú, že je to to isté. Ale z nejakého dôvodu používajú práve tento výraz, a nie termín „medzinárodné právo“. Chápem to tak, že sa nechcú riadiť medzinárodným právom v tej podobe, v ktorej sa jeho normy odrážajú napríklad v Dohovore o zákaze chemických zbraní (CWC), ktorý ratifikovalo celé svetové spoločenstvo. Chcú používať „pravidlá“, ktoré sami vymýšľajú na interpretáciu dohovoru v rozpore so zavedenými postupmi.

Medzinárodným právom je rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 1244, ktorá zakazuje vytvorenie ozbrojených síl v Kosove. V súčasnosti sa v rozpore s medzinárodným právom objavuje pravidlo, podľa ktorého Kosovo môže mať vlastnú armádu. Aj toto pravidlo je schválené generálnym tajomníkom NATO.

V rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 stále existuje veľa ustanovení, ktoré nie sú implementované. Dokonca napriek úsiliu Európskej únie, ktorá je sprostredkovateľom vypracovania  dohôd medzi Prištinou a Belehradom o vytvorení komunity srbských obcí v Kosove, o zvolaní osobitného súdu obvinených z obchodovania s ľudskými orgánmi v správe poslaneckého klubu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) Marty. Toto už bolo dohodnuté, napriek tomu osobitný súd svoju prácu nezačal a myslím si, že ani nezačne.

Priština sa teraz rozhodla zaviesť 100-percentnú daň na dovoz tovaru zo Srbska, ktoré USA a EÚ formálne kritizujú. Vôbec však nepochybujem o tom, že tento krok bol koordinovaný s tými, ktorí chcú urýchliť formálny súhlas Belehradu na uznanie nezávislosti Kosova. A nemám pochybnosti o tom, že táto hra je postavená práve týmto spôsobom.

Mimochodom, včera predseda vlády Albánska E.Rama vo svojom rozhovore pre grécke noviny výslovne uviedol, že Kosovo je súčasťou Albánska. Nuž, čo ste chceli, to máte – podpíšte sa pod to.

Otázka: Dnes ráno som sa pýtal rumunského prezidenta, K. Johannisa, ako zástupcu krajiny, ktorá má prístup k Čiernemu moru, na nestabilitu v čiernomorskom regióne a o pozícii EÚ, najmä Rumunska, k tejto otázke. Zdá sa, že v súvislosti s nedávnym konfliktom v Azovskom mori sa napätie v tomto regióne iba zvyšuje, určite nie klesá. Mohli by ste stručne opísať postavenie Ruska v čiernomorskom regióne a vo vzťahu na konflikty tohto druhu?

Lavrov:: Ak ide o udalosť s loďami ukrajinského námorníctva (v novembri 2018 – poznámka prekladateľa), potom to bola zinscenovaná provokácia, o tom nemáme žiadne pochybnosti. Potreboval ju P. Poroshenko  na svoje osobné účely, aby mohol začať svoju prezidentskú kampaň výhodným spôsobom. K incidentu došlo po tom, ako v septembri 2018, dve podobné ukrajinské námorné lode prešli cez Kerčskú úžinu do Azovského mora bez prekážok, pretože dodržiavali bezpečnostné pokyny. Toto je úzka pasáž, ktorá si vyžaduje lodivoda, ktorého žiadajú všetci, ktorí prechádzajú do Azovského mora. Tieto lode konali v súlade s bezpečnostnými predpismi.

V novembri ukrajinské úrady potrebovali škandál a dostali ho. Mimochodom, aj pre tých, ktorí stále majú ilúzie o Kryme: Ukrajinské lode boli zadržané v ruských teritoriálnych vodách, ktoré boli ruskými vodami aj pred referendom na Kryme.

Čo sa týka komplexnejšieho prístupu k otázke bezpečnosti v oblasti Čierneho mora – vaša otázka bola o tom, čo si o tom myslí EÚ. Brusel má mnoho regionálnych iniciatív v oblasti Čierneho a Baltického mora, Strednej Ázie atď. Nemáme nič proti tomu. Jediná vec, ktorú požadujeme je, aby Európska únia náležite rešpektovala tie štruktúry, ktoré už existujú v rôznych regiónoch, či už v Čiernom mori, v Kaspickom mori alebo v inom regióne.

V oblasti Čierneho mora existujú dva mechanizmy, ktoré vytvorili pobrežné štáty – Organizácia čiernomorskej hospodárskej spolupráce (BSEC) a Čiernomorská harmónia, iniciovaná Tureckom a podporená zvyšnými krajinami v regióne. Čo je BSEC, je pochopiteľné, hovoríme o hospodárskej spolupráci. „Čiernomorská harmónia“ je spoločná operácia vojensko-námorných síl pobrežných štátov na zabezpečenie dodržiavania zákonov  plavby v Čiernom mori.

Myslím si, že každý, kto by chcel prispieť k zachovaniu stability v Čiernom mori, by mal rešpektovať existujúci poriadok. EÚ bola pozvaná a zúčastňuje sa ako pozorovateľ v BSEC. Vedia dobre, aká je tam situácia.

Preložil: Andrej Rehák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Špeciálny prokurátor Dušan K. bude stíhaný väzobne

0 icon

Bratislava 26. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Obvinený špeciálny prokurátor Dušan K. a bývalý vysoký policajný funkcionár Norbert P. budú väzobne stíhaní. Rozhodla o tom v nedeľu neskoro večer sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS). TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. "Sudkyňa pre prípravné konanie…

Sociológ Hampl: Všetky krajiny, ktoré sa dostanú do americkej sféry vplyvu, sú na tom rovnako

0 icon

Praha/Varšava 25. októbra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Vladimír Franta)   Český sociológ Petr Hampl sa na sociálnej sieti venuje informáciám o tom, že v susednom Poľsku bola nájdená cínová a strieborná rudu v množstve skoro miliardy ton "Skvelá správa. Pre nadnárodnú korporáciu Lumina Capital so sídlom v Kanade. Poliaci z toho budú mať…

Súd začal rozhodovať o väzbe pre Dušana Kováčika a vysokého policajného funkcionára Norberta P., ktorý sa rozhodol spolupracovať. Podľa Galka je čas rozpútať nie búrku, ale rovno uragán

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku začal v nedeľu o 09.00 h rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) väzobne stíhať vysokého policajného funkcionára Norberta P Norberta P. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno (22.10.)…

Brit Geoghegan Hart nečakaným víťazom Giro d’Italia. Záverečná časovka pre Gannu, Sagan na 52. mieste

0 icon

Miláno 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Britský cyklista Tao Geoghegan Hart sa stal nečakaným víťazom 103. ročníka pretekov Giro d'Italia. Dvadsaťpäťročnému jazdcovi tímu Ineos Grenadiers stačila na celkový triumf aj trinásta priečka v cieli záverečnej 21. etapy, ktorou bola individuálna časovka na 15,7 km s dojazdom v Miláne Hart…

Rusko prekročilo hranicu 1,5 milióna potvrdených prípadov

0 icon

Moskva 25. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Počet potvrdených prípadov koronavírusu v Rusku v nedeľu prekročil hranicu 1,5 milióna po tom, ako úrady nahlásili 16 710 nových infekcií. Celkový počet nákaz v krajine je štvrtý najvyšší na svete Od začiatku pandémie v Rusku na ochorenie COVID-19 zomrelo viac ako 26…

Veľvyslanectvo USA svojim občanom v Bielorusku odporučilo, aby sa zásobili potravinami

0 icon

Minsk 25. októbra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP)   Veľvyslanectvo Spojených štátov Amerických v Minsku s ohľadom na "ultimátum" vyhlásené bývalou kandidátkou na prezidenta Sviatlanou Cichanovskou bieloruským úradom odporučilo svojim občanom, aby sa vyhli masovým akciám a zabezpečili si zásoby jedla, vody a liekov aspoň na tri dni V nedeľu vyprší termín "národného…

Podľa Čarnogurského st. sa Šeliga posledným hlasovaním pri Záborskej zákone o potratoch ukázal ako „najväčší podvodník v slovenskej politike“

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Bývalý predseda vlády a minister Ján Čarnogurský st. na svojich osobných internetových stránkach publikoval komentár ku nedávno v NR SR prerokúvanému návrhu zákona o interupciách, ktorý predkladala skupina vládnych poslancov okolo Anny Záborskej. Čarnogurský konštatuje, že návrh poslankyne Záborskej na "kozmetickú"…

Hamilton 92. víťazstvom prekonal Schumachera: „Skvelé a ďakujem“

0 icon

Portimao 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jorge Guerrero, Pool via AP)   Britský automobilový jazdec Lewis Hamilton na Mercedese dosiahol na Veľkej cene Portugalska rekordné 92. víťazstvo v seriáli F1. Prekonal tým doterajší zápis Michaela Schumachera z Nemecka. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Fín Vallteri Bottas, tretí skončil…

Nedôvera voči Matovičovi sa podľa prieskumu vyšplhala na 67%. Z vlády verí najviac ľudí Sulíkovi

0 icon

Bratislava 25. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Televízia Markíza v rámci diskusnej relácie Na telo publikovala prieskum agentúry Focus, ktorý sa zameral na dôveryhodnosť popredných politikov z vlády počas vrcholiacej druhej vlny pandémie koronavírusu. Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom…

Kmotrík ml. na lavičke prežíval aj vyvolal emócie

0 icon

Dunajská Streda 25. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Edmund Örzsik)   Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. prežíval stretnutie futbalistov bratislavského Slovana v Dunajskej Strede priamo na lavičke. V zápise figuroval ako vedúci mužstva, hosťujúcich hráčov počas celého duelu burcoval pri postrannej čiare. Skúsenosť, ku ktorej "belasých" donútilo rozšírenie koronavírusu v ich tábore,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Aj Matovičovi ponúkli úplatok 940 milión dolárov, tí istí, ktorí ho ponúkli Lukašenkovi za koróna opatrenia?

0icon

Ľudia spamätajte sa! Veď ide o Vaše zdravie. Nenechajte zo seba pre grázla Matoviča robiť pokusných králikov. Ani každý deň minimálne jeden test nemusí podľa Matoviča stačiť, aby naďalej podvodne zarábal na kúpe stále nových a nových testov. Ako môžete veriť daňovému kriminálnikovi a korupčno-podvodnému plagiátorovi?

Boris Mesár

Prejav prezidenta Putina na Valdajskom klube 2020

0icon

Valdajský klub v roku 2020 sa uskutočnil v pozadí s ,,pandémiou" COVID-19. V Rusku sme postavili na prvé miesto život a bezpečnosť ľudí . Pamätáme si katastrofickú situáciu v 90. rokoch čo sa týka demografie .( Tá bola horšia ako počas 2 SV ,zaslúžili sa o to liberálni neomarxisti )…

Ivan Štubňa

Opatrenia vlády Igora Matoviča sú chaotické...

0icon

Opatrenia vlády Igora Matoviča sú chaotické a sú výrazným znakom činnosti celej chaotickej vlády. Premiér označil tých občanov, ktorí sa dajú otestovať za zodpovedných. Tých, čo nemajú v úmysle sa dať otestovať, označil za nezodpovedných. Dovolím si tvrdiť, že v prvom rade je nezodpovedná celá vláda aj s Matovičom. Matovič totiž pozabudol na to,…

Ladislav Kováčik

Odpoveď na mediálne zavádzanie v prípade demonštrácií

0icon

Myslím si, že by sa už mali skončiť tendenčné praktiky v médiách o prezentovaní rôznych protestných akcií či demonštrácií. Keď demonštrujú "naši", tak tam dáme krásne, pozitívne fotky, korektne a detailne napíšeme o zámeroch toho zhromaždenia a hnutia, poskytneme rozhovor s jeho predstaviteľom bez útočných otázok.

Peter Švec

Stratég ohrozí zopár hrdinov za záchranu národa, tupoň ohrozí milióny za svoju chiméru. Koncepčná prevaha. Pôsobenie proti prevahe. 6. časť.

0icon

Nasledujúcu časť venujem tomu najdôležitejšiemu typu prevahy, ktorým je koncepčná prevaha. Táto využíva tvorivosť nejakým spôsobom mysliaceho tvora. A vonkoncom sa netýka len ľudí. V nasledujúcom blogu sa budem venovať výlučne aktuálnym súvislostiam potvrdzujúcim tieto teoretické poznatky. Aby sme pochopili, či môže fungovať stratégia úplnej paralyzácie štátu namiesto cieleného prístupu a aké…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Zlyhania, ktoré zaboleli a rozosmiali. Títo ľudia mali smolu

0 icon

Každý z nás má občas svoj zlý deň. Niektoré tieto dni sú horšie a niektoré sú zasa len vtipné. Všetky zlyhania v našom živote však majú nejaký dôvod. Či už je to našou chybou, alebo iba zhoda náhod, ľudia sú  takýchto dní nešťastní. My ti dneska ukážeme, že takéto zlyhania…

Zimné pneumatiky: Otázka bezpečnosti, ak jazdíme pri teplotách pod 7°C

0 icon

Či chceme či nie, postupne sa blíži časť roka, kedy začnú v ranných a nočných hodinách pribúdať na teplomeroch mínusové teploty. Už vopred by sme mali dbať o to, aby naše vozidlo bolo prispôsobené aj na horšie podmienky na vozovke. Ideálnym začiatkom sú práve zimné pneumatiky. Pneumatiky sú pre niekoho možno nie príliš…

Neznámy lietajúci objekt v Rendleshamskom lese (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o afére, ktorá sa odohrala v Rendleshamskom lese. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo sa dialo hneď na druhý deň po tom, čo príslušníci letectva zvestovali to, čo videli, svojim nadriadeným. Rozbehli sa forénzne testy. Tie priniesli zaujímavé výsledky. Po prvé, na zemi sa mali…

Kresťanská viera ako terč konšpiračných teórií (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o kresťanskej viere ako terči konšpiračných teórií – a že ich bolo neúrekom. V rámci druhej časti sa pozrieme na Máriu Magdalénu a Priorstvo Siona. Podľa tejto teórie mal Ježiš dve deti, plody utajovaného manželstva s Máriou Magdalénou. Tieto deti potom mali byť práve Máriou Magdalénou…

Bielenie zubov nie je práve tou najšťastnejšou voľbou

0 icon

Zuby sú pre mnohých ľudí dôležitou súčasťou fyzického vzhľadu. Kto z nás by nechcel mať žiarivo biely úsmev? Bielenie a veľa prípravkov však zuby poškodzuje viac, ako by sa zdalo. Štúdie ukázali, že väčšina zubov nemá nikdy perlovo bielu farbu. V skutočnosti môže mať každý zub iný odtieň a pritom majú…

Vo svete IT

Ako pomohol Mesiac ešte sa formujúcej Zemi?

0 icon

Pred 4.5-miliardami rokov Zem vyzerala úplne inak ako dnes. Naša planéta bola horúcim zlepencom s nepredstaviteľnými teplotami a toxickým vzduchom. Navyše Slnko bombardovalo našu Zem dávkami radiácie, prostredníctvom výronov hmoty. Tie ohrozovali našu atmosféru, píše NASA. Mali sme však pomoc, akýsi ochranný štít. Vďaka nemu sa mohla na našej planéte…

Dni inovácií EIT Health 2020 – Ste pripravení zmeniť budúcnosť? Mladí inovátori zo Slovenska sa teraz môžu prihlásiť na podujatie EIT Health i-Days!

0 icon

Zúčastnite sa tohtoročných Dní inovácií, ktorých cieľom je zlepšiť zručnosti mladých študentov v oblasti zdravotnej starostlivosti a inovácií zo Slovenska a z 21 ďalších krajín. Na 1- až 2-dňových podujatiach Dní inovácií študenti dostanú skutočné výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré budú riešiť v multidisciplinárnych tímoch. Tieto podujatia prinášajú školenia…

Mi Band náramky by mohli dostať novú a veľmi užitočnú funkciu, ktorú ocenia mnohí z nás

0 icon

Niekoľko týždňov dozadu sa objavili v aplikácii Mi Fit známky po kóde, ktorý naznačoval, že Xiaomi pracuje na prinesení funkcie merania telesnej teploty. Najnovšie portál androidtr.es poukazuje na prvé náhľady z rozhrania aplikácie, ktoré sa podarilo „vytiahnuť“ z aplikácie. Mi Band budú schopné odmerať telesnú teplotu Ako môžete vidieť nižšie,…

Vývojár priniesol aplikáciu, ktorá nainštaluje Mobilné služby Google aj do nepodporovaných zariadení Huawei

0 icon

Bez ohľadu na to, čo si myslíme o sankciách zo strany USA voči spoločnosti Huawei, tak mnohým používateľom tieto obmedzenia znepríjemňujú život. Hlavne v prípade nových zariadení, kde chýba množstvo aplikácií, a to aj napriek tomu, že existuje mnoho alternatívnych obchodov s aplikáciami. Aplikácia Googlefier vám vyrieši problémy Známy portál xda-developers.com poukazuje na…

Šéf Huaweiu sľubuje ďalšie inovácie a to aj napriek nepriaznivej situácii

0 icon

Pár dní dozadu sme mohli byť svedkami predstavenia novej produktovej rady smartfónov Mate 40, ktorá v pozitívnom slova zmysle prekvapila vo viacerých oblastiach. Od procesora Kirin 9000, ktorý je vyrobený 5nm výrobným procesom, až po kameru zariadenia, ktorá aktuálne nemá konkurenciu. Spoločnosti Huawei sa podarilo predstaviť zariadenia, ktoré majú vo…

Armádny Magazín

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Čo sa stalo s Dudajevovým letectvom na začiatku prvej vojny v Čečensku

0 icon

Rusko, 25. október 2020 (AM) – Operácia zničenia letectva Čečenska (neuznanej Čečenskej republiky Ičkéria), ktorá prebehla v decembri 1994, patrí

Ruské bojové lode chránili Iránsky tanker

0 icon

Irán, 25.október 2020 (AM)  - Iránsky tanker Samah práve zakotvil v Tartouse sprevádzanom ruskými vojnovými loďami, ktoré sú zjavne v plnom námornom cvičení. Zabezpečuje teraz Rusko ochranu námorného tranzitu ropy z Iránu do Sýrie? V septembri Sýria žiadala rozšírenie protisankčnej koalície USA do krajín Južnej Ameriky. Bude tento energetický koridor spájajúci…

Analýza: Ľahké tanky, stále sa o nich hovorí, nikdy sa nekupujú

0 icon

Slovensko, 25.október 2020 (AM)  - Ľahký tank sa často predstavuje ako riešenie, ktoré umožňuje čeliť taktickej výzve. Ide o to, byť menej ťažký (a lacnejší) ako tradičný bojový tank a zároveň ponúknuť aspoň podobné kapacity z hľadiska mobility, palebnej sily a ochrany. Je to nemožná úloha?     [caption id="" align="alignnone"…

Svetlo sveta

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

icon FOTO DŇA