Je správne odmeniť za vysvedčenie finančným darom? Akú špirálu môže spustiť trest? Odpovedal psychológ Jiří Dan

Slovensko/Česká republika 30. júna 2017 (HSP/Foto: TASR – Roman Hanc, JD)

 

Dnes prinesú deti domov vysvedčenie, ktoré je ich ohodnotením a odmenou za polročnú „prácu“ nielen na vyučovaní, ale aj za ich domácu prípravu. Niektorí rodičia prejavia radosť a hrdosť na svoje deti, ale sú aj takí, ktorí so známkami svojho potomka spokojní nebudú.

Ilustračné foto

Ako postupovať, ak vás dieťa „negatívne“ prekvapí svojim vysvedčením? Zapôsobia tresty výchovne alebo spustia špirálu negatívnych následkov? A čo dary, je správne dávať deťom finančnú odmenu za ich známky? Na tieto a ďalšie otázky týkajúce sa koncoročného hodnotenia školských výsledkov sme sa opýtali českého psychológa pôsobiaceho na Katolíckej univerzite v Ružomberku, docenta Jiřího Dana.

 

Ako by mali rodičia postupovať ak dieťa prinesie domov vysvedčenie, s  ktorým nie sú spokojní?

Pre všetkých rodičov platí, že by sa mali zaujímať o vzdelávanie svojich detí, mali by sa s nimi podeliť o radosť z novo získaných vedomostí a zručností. Mali by v priebehu celého školského roka sledovať pokroky dieťaťa a známky. Bolo by zlým vysvedčením pre rodičov, v niektorých prípadoch aj pre školu, keby známky na vysvedčení boli veľkým prekvapením. Mierne príjemné prekvapenie je samozrejme vítané.

V svojej praxi psychológa venujúceho sa deťom s neprospechom som spoznal rodičov, ktorí vedeli, že škola je založená na princípe výkonu, prijali vysvetlenie, že deti sa v predpokladoch k školskému výkonu líšia a mali realistický náhľad na nižšie školské výkony svojho dieťaťa a zodpovedajúcu „horšiu“ klasifikáciu. Spoločne sme potom hľadali pre dieťa správnu úroveň nárokov na zvládanie čítania, písania, matematiky a ostatných predmetov. Pretože len vtedy môže byť dieťa šťastné, ak je vzdelávané v prostredí nárokov, ktoré zodpovedajú jeho možnostiam. Vzdelávanie detí so zníženými predpokladmi predstavuje pre rodičov často veľkú výzvu a veľkú záťaž. Preto o týchto rodičoch a učiteľoch týchto detí budeme hovoriť skôr, ako prejdeme k jednoduchším témam. Nechajme stranou rodičov, dieťa ktorých v škole neprospieva, ktorí sa však o jeho vzdelávanie a výsledky na vysvedčení nezaujímajú. Takíto rodičia určite portál Hlavné správy nečítajú.

Na snímke Jiří Dan

Rodičia by mali mať do určitej miery realistický náhľad na možnosti vzdelávania dieťaťa a realistické očakávania klasifikácie na vysvedčení. Skúsení učitelia im v tom spravodlivou klasifikáciou pomáhajú. Rodičia tiež môžu navštíviť centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde psychológ posúdi možnosti dieťaťa, jeho silné a slabé stránky. Mali by tak urobiť skôr, než začnú pri pohľade na vysvedčenie pred dieťaťom kritizovať učiteľov alebo školský systém, skôr než si začnú odpovedať na otázky „po kom to dieťa je“ alebo sa uchýlia k telesným trestom.

 

Môže vzťah učiteľ žiak pozitívne alebo negatívne  ovplyvniť známky na  vysvedčení?

Vzťah učiteľ žiak môže ovplyvniť vzťah žiaka k škole a následne jeho motiváciu k školským výkonom a známky na vysvedčení. Vo verejných diskusiách prevažuje názor, že kvalitu vzťahu učiteľ – žiak určuje predovšetkým učiteľ. Nie je to tak, tento vzťah je ovplyvnený osobnosťou učiteľa, aj žiaka. Na konci školského roka je potrebné slovenských učiteľov pochváliť a poďakovať sa im. Slovenské školstvo ako celok je v dobrej kondícii, samozrejme vždy je možné niečo zlepšiť. Kto tvrdí opak, robí tak buď z nevedomosti alebo za peniaze, to platí aj pre kritikov prichádzajúcich zvonku.

 

Aké faktory môžu ovplyvniť zhoršenie koncoročných známok v porovnaní s  polročnými?

Známky odrážajú školskú výkonnosť žiaka a študenta. Veľa faktorov vedie k zhoršeniu hodnotenia na konci roka. V jednom výskume zlepšovania žiakov 2. – 4. ročníka v čítaní sme zistili, že väčší vplyv ako nová metóda má ročné obdobie. Žiaci sa viac zlepšovali na jeseň ako na jar. Potvrdili sme tak starú pedagogickú skúsenosť, že „čo sa žiak nenaučí do Vianoc, už sa nenaučí“. K zhoršeniu výkonu na jar dochádza napríklad u niektorých psychosomatických ochorení, napr. u alergikov. Musíme si preto pripomenúť múdrosť Jána Amosa Komenského, ktorý bol historicky prvý, kto presadzoval prázdniny do kalendárneho roka.

 

Je vysvedčenie dieťaťa zároveň vysvedčením rodiča?

Niektorí politológovia prichádzajú s myšlienkou, že rozdelenie politických strán a ich programov na osi pravicové – ľavicové už neplatí. V oblasti vzdelávania však môžeme zreteľne vidieť diametrálne rozdiely. Ľavicový politický pohľad považuje školu za hlavného garanta vzdelávania: výsledky závisia od školy, od zručnosti učiteľa. Oproti tomu pravicový pohľad vidí v domácej príprave na vyučovanie významný prvok v živote rodiny, rodina je významným prostredím, v ktorom si dieťa buduje návyky dodržovania disciplíny. Ľavicovo orientovaní rodičia by teda odpovedali, že vysvedčenie dieťaťa je vysvedčením školy. Krajnou podobou ľavicového školstva by bola celotýždenná základná škola, krajnú pozíciu pravicového pohľadu predstavuje domáce vzdelávanie. Tým by sme sa však v podmienkach Slovenskej republiky vrátili pred rok 1777, resp. 1806, čo sú roky keď bola zavedená všeobecná povinnosť vzdelávať sa.

 

Aký je váš postoj k trestom za vysvedčenie?

Rodičia, ktorí prichádzajú do poradenských zariadení si myslia, že im psychológovia budú zakazovať trestanie detí. Nie je to tak. O zákaze trestania hovoria rôzni aktivisti, psychológovia však tresty nezakazujú, ale spochybňujú ich účelnosť. 90% trestov je udelených za to, že dieťa niečo neúmyselne rozbije (hrnček, tanier). Dieťa by malo byť potrestané za zlomyseľnosť. To je slovko, ktorému rozumie rodič so základným aj vysokoškolským vzdelaním. Je zhoršená klasifikácia dieťaťa na vysvedčení prejavom jeho zlomyseľnosti? Nie je. Preto by za vysvedčenie nemalo byť dieťa trestané.

 

Aké správania môže následne u dieťaťa vyvolať trest?

Všeobecne platí, že niektoré deti by vôbec nemali byť trestané, aj za cenu určitej „nevychovanosti“, pretože trest by poškodil ich ďalší osobnostný a školský vývoj. Nemali by byť trestané napr. úzkostné deti, deti so zníženými predpokladmi k vzdelávaniu za horšie známky atď. Trest môže mať veľa rôznych následkov, väčšinou škodlivých, ale môže tiež eliminovať nežiaduce správanie, teda vyššie uvedenú zlomyseľnosť, alebo ešte pripomeniem agresivitu (agresívny súrodenec môže poškodiť vývoj jeho súrodenca).

 

A čo odmeny? Majú rodičia odmeňovať svoje deti za vysvedčenie, s ktorým sú spokojní? Ak áno, aké dary sú vhodné?

Študenti humanitných odborov sa učia, že odmena je efektívnejšia ako trest, pretože dieťaťu hovorí, aké konkrétne správanie je žiaduce. Pokiaľ rodičia chápu vysvedčenie ako ohodnotenie spoločného úsilia, mali by byť odmenení rodičia aj deti, napr. zmenou prostredia na dovolenke.

 

Čo si myslíte o finančných daroch? Mali by ich rodičia dávať svojim deťom?

Dieťa musí mať vreckové primerané jeho veku. Finančný dar si viem predstaviť v situácii, keď si dieťa darovaný obnos usporí v rámci rituálu a na konci školského roka ukáže svojim rodičom a prarodičom, koľko si nasporilo. Veľa dospievajúcich sa prácou podieľa na chode domácnosti, pracuje v záhrade, pomáha pri budovaní nehnuteľnosti. Za túto činnosť – samozrejme vykonávanú mimo vyučovania – môžu dostať finančnú odmenu, ktorú by som nenazýval darom.

 

O rakúskom učencovi Friedrichovi August von Hayekovi sa píše, že mal v škole slabý prospech. Do akej miery sú teda dôležité známky v škole  pre budúci úspech dieťaťa?

K zdieľanej skúsenosti odbornej komunity psychológov patrí rozpoznanie detí, ktoré sa až v 10 rokoch „prebudia“ k očakávanému „normálnemu“ školskému výkonu. V počiatočnej fáze dospievania odznieva väčšina neurotických prejavov zhoršujúcich školský výkon. Pri kvalitnej spolupráci školy a rodiny je možné v priebehu celej školskej dochádzky vytvárať optimálne podmienky pre školský vývoj dieťaťa a pohybovať sa pri hornej hranici možného.

Niektoré geniálne osobnosti s mimoriadnym nadaním v jednej oblasti platia za svoju výnimočnosť defektmi v oblasti iných schopností, ktoré však škola vyžaduje. Úroveň grafomotorických zručností sa na začiatku školskej dochádzky premieta do 3-4 klasifikovaných predmetov. Rodičia a škola by sa nemali previňovať neodôvodneným vyžadovaním školských výkonov vyžadujúcich rozumové predpoklady, ktoré v mnohých prípadoch dieťa nemá, a ubíjaním vlôh, ktoré v dieťati driemu, ale škola ich nevyžaduje.

Známky v škole sú však v postindustriálnej spoločnosti dôležité pre budúce začlenenie do spoločnosti. Dlhodobé výskumu ukazujú, že školské výkony žiaka vyjadrené v školských známkach rozhodujú do určitej miery o jeho sociálnej pozícii v dospelosti.

 

Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., je podpredsedom Asociácie poradenských psychológov Českej republiky a zároveň pôsobí na Katedre psychológie, Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je členom vedeckej rady Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. V rokoch 1991-2010 vykonával komplexné psychologické vyšetrenia uchádzačov o prijatie na pozície justičných a právnych čakateľov, súdnych exekútorov, uchádzačov o vymenovanie za sudcu a prokurátora. V súčasnosti vykonáva psychologické vyšetrenia uchádzačov o prijatie na neakademické pozície v rámci verejnej vysokej školy.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Trump odchádza z Bieleho domu s najnižšou podporou od nástupu do funkcie, podporuje ho 34 percent Američanov

0 icon

Washington 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Dosluhujúci americký prezident Donald Trump opustí v stredu Biely dom s vôbec najnižšou podporou verejnosti, akú mal počas celého svojho prezidentského mandátu. Vyplýva to najnovšieho prieskumu Gallupovho inštitútu, podľa ktorého Trumpa aktuálne podporuje 34 percent Američanov, informuje agentúra AFP Výsledky prieskumu zverejnil inštitút…

Zasielanie fakturačných údajov finančnej správe môže znížiť aministratívu, tvrdí asociácia malých a stredných podnikov

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zavedením systému zasielania údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov by sa malo znížiť administratívne zaťaženie a zjednodušiť celý daňovo-odvodový systém. Pre agentúru SITA to uviedol prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov (SAMP) Vladimír Sirotka. Ak bude štát posielanie fakturačných údajov finančnej…

Hriňovská mliekareň považuje pokutu za drakonickú, voči rozhodnutiu sa odvolá

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Hriňovská mliekareň Koliba, a.s. považuje medializovanie neprávoplatného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) za mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) Slatiny za snahu o poškodenie spoločnosti. To, že v tomto prípade nejde o snahu dosiahnuť nápravu stavu má podľa spoločnosti dokazovať aj drakonická výška pokuty…

Marcové kvalifikačné zápasy s Maltou a Ruskom v Trnave

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/PA-Liam McBurney)   Dejiskom kvalifikačných zápasov slovenskej futbalovej reprezentácie o postup na MS 2022 v Katare proti Malte (27. marca) a Rusku (30. marca) bude štadión Antona Malatinského v Trnave. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča vstúpia do bojov o svetový šampionát 2022 v stredu 24. marca 2021…

Prezidentka podpísala zmeny obsahujúce aj pokuty pri prednostnom očkovaní

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok (18. 1.) podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou pandémie. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec Zmeny obsahujú aj zavedenie pokuty pri neoprávnenom uprednostnení osôb v poradí pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Toto očkovanie…

Klus: „Slovensko podporuje zavedenie COVID-19 certifikátov, ktoré umožnia voľný pohyb v rámci EÚ“. Nejde skôr o jeho obmedzenie? Veď ten bol do pandémie voľný…

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovensko podporuje skoré zavedenie COVID-19 certifikátu, ktorý by umožnil čo najvyššiu mieru voľného pohybu v Európskej únii (EÚ) pri zachovaní potrebnej bezpečnosti. Počas dnešnej neformálnej videokonferencie ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských krajín EÚ to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí…

Politické čistky? Blaha a Chmelár ako vyučujúci končia na Akadémii policajného zboru. Naď: „Rektorka im nepredĺžila zmluvu. Čo k tomu dodať, je to obrovská strata pre ľudstvo…“

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok, Jakub Kotian)   Na Akadémii policajného zboru v roku 2021 už ako pedagógovia nebudú pôsobiť poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a politológ Eduard Chmelár. Obaja známi akademici sa ako jedni z mála pravidelne kriticky vyjadrujú na adresu politikov súčasnej vládnej koalície. Odborník na históriu, politiku,…

SNS: Poľovnícky zákon – ďalšia hra vládnej moci?

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Poľovníci na Slovensku by sa mali v tomto roku dočkať nového poľovníckeho zákona. Terajšia vláda im to sľúbila. Lenže nie všetko sa deje podľa sľubov. V minulom roku vznikla pracovná skupina pre tvorbu koncepčných a legislatívnych materiálov v oblasti poľovníctva. Jediné riadne zasadnutie…

Bielorusko žiada Interpol o vyhlásenie pátrania po exdiplomatovi Latuškovi

0 icon

Minsk 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Grits)   Bieloruská generálna prokuratúra iniciovala medzinárodné pátranie po vedúcom predstaviteľovi bieloruskej opozície a bývalom diplomatovi Pavlovi Latuškovi. Žiadosť o jeho zaradenie na zoznam medzinárodne hľadaných osôb z Bieloruska zaslali aj policajnej organizácii Interpol. Latuška to označil za "výlučne politické, a nie právne rozhodnutie". Informoval…

Termín disciplinárneho konania so sudcom Michalom Trubanom ešte nie je vytýčený

0 icon

Bratislava 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Termín disciplinárneho konania so sudcom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michalom Trubanom ešte nie je vytýčený, keďže člen senátu oznámil svoju zaujatosť. TASR to potvrdila hovorkyňa Súdnej rady SR Veronika Müller "Člen senátu oznámil svoju zaujatosť, o ktorej treba rozhodnúť predtým, než sa začne…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Médiá, neurážajte stále premiéra!

0icon

Blázon z Trnavy, mali by ho riešiť pracovníci v bielych plášťoch, ľudia sú zvedaví na jeho psychotest, kreslené politické karikatúry, kde si tlmočník do posunkovej reči klope na čelo. Čo to má znamenať? Takáto arogancia na adresu tretieho najvyššieho ústavného činiteľa! Veď sa trochu vcíťte do role radového občana, ktorý…

Iva Vranská Rojková

Testovanie testov a miery nášho zotročenia

0icon

  Do neba volajúci škandál vedeckej štúdie ministra zdravotníctva Krajči a spol., ktorý porušil všetky etické kritériá tvorby vedeckých prác, sa vyparil z mediálno-spoločensko-politického priestoru, akoby sa nechumelilo. A keďže sa ministrovi zdravotníctva a spol. prepiekol, na chvíľu pozastavený buldozér antigénového testovania sa rozbieha zhŕňať ďalšie obete. Možno nekompetentní kompetentní chvíľu čakali so zatajeným…

Ivan Malý

Prichádzajúci Nový svetový poriadok je pripravený dekódovať váš mozog.

0icon

Davos je mesto vo Švajčiarsku známe nielen vynikajúcou lyžovačkou, ale aj tým, že každoročne hostí stretnutie Svetového ekonomického fóra (WEF). Stretnutie sa formálne opisuje ako „najtvorivejšia sila na zapojenie vrcholných svetových lídrov do spoločných aktivít vytvárania globálnych, regionálnych a priemyselných agend na začiatku každého roka.“ Táto elitná oligarchia však stojí…

Boris Mesár

Spojené kráľovstvo zavádza ,,spoločensky dištančné" obojky. Ďalší krok k otroctvu !

0icon

Správy sú samozrejme pochmúrne, ale celkom očakávané. Mnohí na začiatku koronového  besnenia premýšľali, kedy budú všetci povinní nosiť obojky?! A už sa tak deje ! Je nutné upriamiť pozornosť na výber minimálnej povolenej vzdialenosti: 2 metre. Prečo práve 2 m ? V nedávnych publikáciách bolo uvedené  že akčný rádius určitého poľa…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť I.

0icon

Prijatie ideológie globálnej moci ako základ štátnej ideológie. Vládna moc nedodržiava Ústavu SR, pretože od vstupu SR do EÚ si nemôže zvyknú a dovoliť si neviazať sa na žiadnu ideológiu. Deklarácia SNR o zvrchovanosti SR z roku 1992 tak nemôže byť naplnená, pretože vládna moc nemá záujem

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Draky: Je ich bájna existencia realita alebo mýtus? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o bájnych tvoroch, ktoré sa zobrazujú v kultúre krajín po celom svete. Ako sme si povedali v rámci prvej časti, iný význam stelesňuje drak v západnej kultúre, a iný vo východnej. Dokonca je rozdiel aj v okrídlení týchto majestátnych tvorov. Pozrime sa teraz na jednotlivé draky v Japonsku, na mýtické draky či rozdiel…

Ako v Európe vznikal naftový raj? Máme na výber z 5 možností – 3. časť

0 icon

Všetko sa to začalo Volkswagenom TDI a všetko sa to mohlo skončiť Volkswagenom TDI. Takéto silné vyhlásenie si vyžaduje nevyvrátiteľné dôkazy. Ako v Európe rástol naftový prežitok? Prečo sa nafta stala obľúbeným palivom v Európe? V poslednej časti článku sa pozrieme na to, ako pomohli nafte rôzne dotácie, úľavy z daní a na to, ako sa európsky priemysel…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 1. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 1. Záhady monolitov neznámeho pôvodu

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Vo svete IT

Poľsko navrhuje zákon, ktorý garantuje „slobodu prejavu“ naprieč sociálnymi sieťami

0 icon

Poľská vláda navrhla nový zákon, ktorý by bojoval proti takzvanej politickej korektnosti online a podporoval slobodu prejavu. Píše spravodajský portál BBC.  Účelom nového zákonu je zabránenie spoločnostiam, ako je napríklad Facebook, v mazaní obsahu, či zakazovaní používateľov, ktorí neporušujú poľské zákony. Poliaci chcú, aby sociálne siete nemohli ľubovoľne mazať používateľov V prípade,…

Proscenic 850T – jeden z najdostupnejších robotických vysávačov so zabudovaným mopom za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Ani teba nebaví ručné vysávanie a radšej by si mal neustále čistú domácnosť bez nutnosti každý víkend, či nebodaj každý deň vyťahovať vysávač? Kúpa robotického vysávača nebola nikdy dostupnejšia, tak prečo sa stále trápiť s ručným vysávaním. Skvelým príkladom dostupnosti robotických vysávačov je aj model Proscenic 850T od overeného výrobcu,…

Voda na Mesiaci: Kedy NASA objavila prvé stopy?

0 icon

Minulý rok prišla americká vesmírna agentúra, NASA, s fascinujúcou správou. Na slnečných častiach Mesiaca objavili molekuly vody. Predpokladá sa, že voda by sa mohla nachádzať naprieč celým mesačným povrchom, píše NASA. Agentúra však o vode vedela už dlhšie. Už sondy Cassini, štartujúca v roku 1997, či Deep Impact – 2005, zachytili…

Asteroid, ktorý vyhladil dinosaurov, mohol „vystreliť“ ich pozostatky aj mimo Zeme. Kam sa mohli až dostať?

0 icon

Internetom začal nedávno kolovať úryvok z vedeckej publikácie, ktorý ľuďom ukazuje to, čo astrofyzici už dávno vedia. Otvára však brány k pomerne bizarnej myšlienke. Existuje celkom dosť vysoká šanca, že sa na Mesiaci nachádzajú drobné úlomky dinosaurov, píše portál IFL Science. Ako sa však dokázali dostať na Mesiac a pravdepodobne ešte oveľa…

„Je nepravdepodobné, že by sa nachádzali mimozemšťania hneď vo vedľajšej sústave,“ Tvrdí dvojica harvardských vedcov

0 icon

V decembri minulého roku zachytili astronómovia zvláštny rádiový signál, ktorý prichádzal zo sústavy Proxima Centauri (pozn. redakcie: najbližšia hviezda pri našej Slnečnej sústave). Tento objav okamžite viedol k špekuláciám o mimozemskom živote, hoci signál ešte nebol potvrdený. Vedci totiž nevylučujú možnosť, že to, čo zachytil rádiový teleskop Parkes, môže byť rušenie našej vlastnej…

Armádny Magazín

Lavrov prehovoril o nebezpečenstve cenzúry v USA pre celý svet

0 icon

Rusko, 19. január 2021 (AM) - "Moskva dúfa, že americká spoločnosť nedovolí americkým elitám použiť cenzúru v ich vzájomnom boji," uviedol počas tlačovej konferencie ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Varoval, že ak sa tak nestane, „následky budú veľmi vážne“ nielen pre USA, ale pre celý svet, informovala agentúra RIA Novosti. Ruský minister

Francúzsko : Nepriateľské Rusko vynieslo nový špionážny satelit na orbit

0 icon

Francúzsko, 19. január 2021 (AM) - Tento nový satelit umiestnený na nízkej obežnej dráhe vo výške 480 kilometrov bude schopný poskytovať snímky vo vysokom rozlíšení vo dne aj v noci.     Bolo to na palube rakety Sojuz, ktorá vy

Uživia nás moria a oceány po atómovej vojne?

0 icon

Nemecko, 19. január 2021 (AM) - „Ak nastane atómová zima, svetová produkcia potravín sa razantne zníži. Vedci zisťovali do akej miery sa to dotkne lovu rýb,“ píše rakúsky list Der Standard.   „V súčasnosti vlastní atómovú zbraň deväť štátov. Podľa Medzinárodnej kampane za zrušenie atómových zbraní (International Campa

Delenie USA pokračuje: Bidenovci vyštvali z New Yorku najstaršie americké združenie vlastníkov palných zbraní

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM)  - "Joe Biden sľubuje, že „porazí NRA“. Kamala Harris kričí: „NRA musí

Video: Americký Kapitol je uzamknutý kvôli ohrozeniu - z budovy stúpa dym

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM) - Kapitol vo Washingtone je uzamknutý kvôli údajnej „vonkajšej bezpečnostnej hrozbe“, z oblasti stúpal dym. V budove prebiehala skúška inaugurácie Joea Bidena:     https://twitter

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali