Je správne odmeniť za vysvedčenie finančným darom? Akú špirálu môže spustiť trest? Odpovedal psychológ Jiří Dan

Slovensko/Česká republika 30. júna 2017 (HSP/Foto: TASR – Roman Hanc, JD)

 

Dnes prinesú deti domov vysvedčenie, ktoré je ich ohodnotením a odmenou za polročnú „prácu“ nielen na vyučovaní, ale aj za ich domácu prípravu. Niektorí rodičia prejavia radosť a hrdosť na svoje deti, ale sú aj takí, ktorí so známkami svojho potomka spokojní nebudú.

Ilustračné foto

Ako postupovať, ak vás dieťa „negatívne“ prekvapí svojim vysvedčením? Zapôsobia tresty výchovne alebo spustia špirálu negatívnych následkov? A čo dary, je správne dávať deťom finančnú odmenu za ich známky? Na tieto a ďalšie otázky týkajúce sa koncoročného hodnotenia školských výsledkov sme sa opýtali českého psychológa pôsobiaceho na Katolíckej univerzite v Ružomberku, docenta Jiřího Dana.

 

Ako by mali rodičia postupovať ak dieťa prinesie domov vysvedčenie, s  ktorým nie sú spokojní?

Pre všetkých rodičov platí, že by sa mali zaujímať o vzdelávanie svojich detí, mali by sa s nimi podeliť o radosť z novo získaných vedomostí a zručností. Mali by v priebehu celého školského roka sledovať pokroky dieťaťa a známky. Bolo by zlým vysvedčením pre rodičov, v niektorých prípadoch aj pre školu, keby známky na vysvedčení boli veľkým prekvapením. Mierne príjemné prekvapenie je samozrejme vítané.

V svojej praxi psychológa venujúceho sa deťom s neprospechom som spoznal rodičov, ktorí vedeli, že škola je založená na princípe výkonu, prijali vysvetlenie, že deti sa v predpokladoch k školskému výkonu líšia a mali realistický náhľad na nižšie školské výkony svojho dieťaťa a zodpovedajúcu „horšiu“ klasifikáciu. Spoločne sme potom hľadali pre dieťa správnu úroveň nárokov na zvládanie čítania, písania, matematiky a ostatných predmetov. Pretože len vtedy môže byť dieťa šťastné, ak je vzdelávané v prostredí nárokov, ktoré zodpovedajú jeho možnostiam. Vzdelávanie detí so zníženými predpokladmi predstavuje pre rodičov často veľkú výzvu a veľkú záťaž. Preto o týchto rodičoch a učiteľoch týchto detí budeme hovoriť skôr, ako prejdeme k jednoduchším témam. Nechajme stranou rodičov, dieťa ktorých v škole neprospieva, ktorí sa však o jeho vzdelávanie a výsledky na vysvedčení nezaujímajú. Takíto rodičia určite portál Hlavné správy nečítajú.

Na snímke Jiří Dan

Rodičia by mali mať do určitej miery realistický náhľad na možnosti vzdelávania dieťaťa a realistické očakávania klasifikácie na vysvedčení. Skúsení učitelia im v tom spravodlivou klasifikáciou pomáhajú. Rodičia tiež môžu navštíviť centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde psychológ posúdi možnosti dieťaťa, jeho silné a slabé stránky. Mali by tak urobiť skôr, než začnú pri pohľade na vysvedčenie pred dieťaťom kritizovať učiteľov alebo školský systém, skôr než si začnú odpovedať na otázky „po kom to dieťa je“ alebo sa uchýlia k telesným trestom.

 

Môže vzťah učiteľ žiak pozitívne alebo negatívne  ovplyvniť známky na  vysvedčení?

Vzťah učiteľ žiak môže ovplyvniť vzťah žiaka k škole a následne jeho motiváciu k školským výkonom a známky na vysvedčení. Vo verejných diskusiách prevažuje názor, že kvalitu vzťahu učiteľ – žiak určuje predovšetkým učiteľ. Nie je to tak, tento vzťah je ovplyvnený osobnosťou učiteľa, aj žiaka. Na konci školského roka je potrebné slovenských učiteľov pochváliť a poďakovať sa im. Slovenské školstvo ako celok je v dobrej kondícii, samozrejme vždy je možné niečo zlepšiť. Kto tvrdí opak, robí tak buď z nevedomosti alebo za peniaze, to platí aj pre kritikov prichádzajúcich zvonku.

 

Aké faktory môžu ovplyvniť zhoršenie koncoročných známok v porovnaní s  polročnými?

Známky odrážajú školskú výkonnosť žiaka a študenta. Veľa faktorov vedie k zhoršeniu hodnotenia na konci roka. V jednom výskume zlepšovania žiakov 2. – 4. ročníka v čítaní sme zistili, že väčší vplyv ako nová metóda má ročné obdobie. Žiaci sa viac zlepšovali na jeseň ako na jar. Potvrdili sme tak starú pedagogickú skúsenosť, že „čo sa žiak nenaučí do Vianoc, už sa nenaučí“. K zhoršeniu výkonu na jar dochádza napríklad u niektorých psychosomatických ochorení, napr. u alergikov. Musíme si preto pripomenúť múdrosť Jána Amosa Komenského, ktorý bol historicky prvý, kto presadzoval prázdniny do kalendárneho roka.

 

Je vysvedčenie dieťaťa zároveň vysvedčením rodiča?

Niektorí politológovia prichádzajú s myšlienkou, že rozdelenie politických strán a ich programov na osi pravicové – ľavicové už neplatí. V oblasti vzdelávania však môžeme zreteľne vidieť diametrálne rozdiely. Ľavicový politický pohľad považuje školu za hlavného garanta vzdelávania: výsledky závisia od školy, od zručnosti učiteľa. Oproti tomu pravicový pohľad vidí v domácej príprave na vyučovanie významný prvok v živote rodiny, rodina je významným prostredím, v ktorom si dieťa buduje návyky dodržovania disciplíny. Ľavicovo orientovaní rodičia by teda odpovedali, že vysvedčenie dieťaťa je vysvedčením školy. Krajnou podobou ľavicového školstva by bola celotýždenná základná škola, krajnú pozíciu pravicového pohľadu predstavuje domáce vzdelávanie. Tým by sme sa však v podmienkach Slovenskej republiky vrátili pred rok 1777, resp. 1806, čo sú roky keď bola zavedená všeobecná povinnosť vzdelávať sa.

 

Aký je váš postoj k trestom za vysvedčenie?

Rodičia, ktorí prichádzajú do poradenských zariadení si myslia, že im psychológovia budú zakazovať trestanie detí. Nie je to tak. O zákaze trestania hovoria rôzni aktivisti, psychológovia však tresty nezakazujú, ale spochybňujú ich účelnosť. 90% trestov je udelených za to, že dieťa niečo neúmyselne rozbije (hrnček, tanier). Dieťa by malo byť potrestané za zlomyseľnosť. To je slovko, ktorému rozumie rodič so základným aj vysokoškolským vzdelaním. Je zhoršená klasifikácia dieťaťa na vysvedčení prejavom jeho zlomyseľnosti? Nie je. Preto by za vysvedčenie nemalo byť dieťa trestané.

 

Aké správania môže následne u dieťaťa vyvolať trest?

Všeobecne platí, že niektoré deti by vôbec nemali byť trestané, aj za cenu určitej „nevychovanosti“, pretože trest by poškodil ich ďalší osobnostný a školský vývoj. Nemali by byť trestané napr. úzkostné deti, deti so zníženými predpokladmi k vzdelávaniu za horšie známky atď. Trest môže mať veľa rôznych následkov, väčšinou škodlivých, ale môže tiež eliminovať nežiaduce správanie, teda vyššie uvedenú zlomyseľnosť, alebo ešte pripomeniem agresivitu (agresívny súrodenec môže poškodiť vývoj jeho súrodenca).

 

A čo odmeny? Majú rodičia odmeňovať svoje deti za vysvedčenie, s ktorým sú spokojní? Ak áno, aké dary sú vhodné?

Študenti humanitných odborov sa učia, že odmena je efektívnejšia ako trest, pretože dieťaťu hovorí, aké konkrétne správanie je žiaduce. Pokiaľ rodičia chápu vysvedčenie ako ohodnotenie spoločného úsilia, mali by byť odmenení rodičia aj deti, napr. zmenou prostredia na dovolenke.

 

Čo si myslíte o finančných daroch? Mali by ich rodičia dávať svojim deťom?

Dieťa musí mať vreckové primerané jeho veku. Finančný dar si viem predstaviť v situácii, keď si dieťa darovaný obnos usporí v rámci rituálu a na konci školského roka ukáže svojim rodičom a prarodičom, koľko si nasporilo. Veľa dospievajúcich sa prácou podieľa na chode domácnosti, pracuje v záhrade, pomáha pri budovaní nehnuteľnosti. Za túto činnosť – samozrejme vykonávanú mimo vyučovania – môžu dostať finančnú odmenu, ktorú by som nenazýval darom.

 

O rakúskom učencovi Friedrichovi August von Hayekovi sa píše, že mal v škole slabý prospech. Do akej miery sú teda dôležité známky v škole  pre budúci úspech dieťaťa?

K zdieľanej skúsenosti odbornej komunity psychológov patrí rozpoznanie detí, ktoré sa až v 10 rokoch „prebudia“ k očakávanému „normálnemu“ školskému výkonu. V počiatočnej fáze dospievania odznieva väčšina neurotických prejavov zhoršujúcich školský výkon. Pri kvalitnej spolupráci školy a rodiny je možné v priebehu celej školskej dochádzky vytvárať optimálne podmienky pre školský vývoj dieťaťa a pohybovať sa pri hornej hranici možného.

Niektoré geniálne osobnosti s mimoriadnym nadaním v jednej oblasti platia za svoju výnimočnosť defektmi v oblasti iných schopností, ktoré však škola vyžaduje. Úroveň grafomotorických zručností sa na začiatku školskej dochádzky premieta do 3-4 klasifikovaných predmetov. Rodičia a škola by sa nemali previňovať neodôvodneným vyžadovaním školských výkonov vyžadujúcich rozumové predpoklady, ktoré v mnohých prípadoch dieťa nemá, a ubíjaním vlôh, ktoré v dieťati driemu, ale škola ich nevyžaduje.

Známky v škole sú však v postindustriálnej spoločnosti dôležité pre budúce začlenenie do spoločnosti. Dlhodobé výskumu ukazujú, že školské výkony žiaka vyjadrené v školských známkach rozhodujú do určitej miery o jeho sociálnej pozícii v dospelosti.

 

Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., je podpredsedom Asociácie poradenských psychológov Českej republiky a zároveň pôsobí na Katedre psychológie, Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je členom vedeckej rady Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. V rokoch 1991-2010 vykonával komplexné psychologické vyšetrenia uchádzačov o prijatie na pozície justičných a právnych čakateľov, súdnych exekútorov, uchádzačov o vymenovanie za sudcu a prokurátora. V súčasnosti vykonáva psychologické vyšetrenia uchádzačov o prijatie na neakademické pozície v rámci verejnej vysokej školy.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ladislav Kamenický: Rozpočet je na okraji záujmu, všetko iné je dôležitejšie. Ľubomír Petrák označil rozpočet na školstvo za tragédiu a cestu 11 rokov dozadu

0 icon

Bratislava 2. decembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Všetko iné je momentálne dôležitejšie ako to, ako budeme hospodáriť a ako sa budú mať ľudia. Skonštatoval to v stredu v rozprave k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický Podotkol, že v strede záujmu sú témy…

Holandský parlament žiada vládu, aby podala žalobu na Poľsko

0 icon

Brusel/Amsterdam 2. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet)   Väčšina holandských poslancov hlasovala za návrh, ktorý vyzýva vládu, aby zažalovala Poľsko na Súdnom dvore EÚ pre porušovanie princípov právneho štátu Uviedol to v stredu spravodajský server DutchNews.nl. V návrhu schválenom holandským parlamentom sa uvádza, právny štát v Poľsku je vážne ohrozený, pričom…

Szájer vystúpil z Fideszu, Orbán to označil za správny krok

0 icon

Budapešť 2. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:youtube, TASR/AP-Olivier Matthys)   Poslanec Európskeho parlamentu (EP) József Szájer sa v súvislosti so škandálom okolo svojej osoby vzdal v stredu členstva v maďarskej vládnej strane Fidesz Informovalo o tom internetové vydanie denníka Magyar Nemzet. Škandál vypukol po tom, ako vyšlo najavo, že Szájer sa minulý…

Smer-SD: Je potrebné, aby sa deti vrátili späť do škôl

0 icon

Bratislava 2. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičná strana Smer-SD tvrdí, že je potrebné, aby sa žiaci druhého stupňa základných škôl a stredných škôl vrátili späť do škôl Inak hrozí, že nebudú dostatočne vedomostne pripravené. Na sociálnej sieti to uviedol podpredseda strany Smer-SD a poslanec Národnej rady (NR) SR Richard…

Korčok: Rastúci vplyv Číny predstavuje pre Slovensko výzvu aj príležitosť

0 icon

Bratislava/Brusel 2. decembra (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR, TASR/AP-Francois Lenoir)   Rastúci vplyv Číny vo svete a jej politiky na medzinárodnú scénu predstavuje pre Slovensko zároveň výzvu aj príležitosť Vyjadril sa tak v stredu šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok počas záverečného dňa zasadnutia Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí, ktoré…

Fanúšikovia zo zahraničia počas OH v Tokiu možno budú pod dohľadom mobilnej aplikácie

0 icon

Tokio 2. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Jae C. Hong)   Povinné použitie špeciálnej mobilnej aplikácie možno bude jednou z nutností pre fanúšikovi zo zahraničia, ak sa v lete 2021 rozhodnú navštíviť OH v japonskom Tokiu Aj takéto opatrenie navrhli vláda krajiny, vedenie mesta a organizátori, všetko v súvislosti s opatreniami na oj…

Strattonová: Johnson je optimistom, pokiaľ ide o dohodu s EÚ

0 icon

Londýn 2. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Britský premiér Boris Johnson je optimistom, pokiaľ ide o výsledok rokovaní o budúcich vzájomných vzťahoch Británie a EÚ Myslí si však, že aj bez dosiahnutia dohody bude situácia po 1. januári 2021 pre Britániu dobrá. V Londýne to v stredu uviedla Johnsonova hovorkyňa Allegra…

Putin ocenil arménskeho premiéra za „odvahu“ podpísať mierovú dohodu o Karabachu

0 icon

Moskva 2. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Tigran Mehrabyan, Armenian Prime Minister Press Service/PAN)   Ruský prezident Vladimir Putin v stredu ocenil arménskeho premiéra Nikola Pašinjana za "odvahu" pri schvaľovaní a podpisovaní mierovej dohody týkajúcej sa Náhorného Karabachu, ktorá vyvolala doma odpor voči arménskemu lídrovi…

Guterres vyzval, aby ľudstvo ukončilo vojnu proti prírode

0 icon

New York 2. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Keystone-Salvatore Di Nolfi)   Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval svetových lídrov, aby z roku 2021 spravili rok, keď ľudstvo ukončí svoju "vojnu proti prírode" a zaviaže sa k budúcnosti bez znečisťovania spôsobujúceho globálne otepľovanie Vyjadril sa tak v čase, keď sa…

Európska únia uvíta obnovenie transatlantických vzťahov po nástupe Bidenovej administratívy

0 icon

Brusel 2. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Carolyn Kaster, Olivier Hoslet)   Európska únia vníma očakávaný nástup administratívy novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena ako kľúčový okamih pre obnovenie dobrých vzťahov s USA. Tie v priebehu ostatných štyroch rokov, počas éry Donalda Trumpa, dosť utrpeli "Nadišiel čas na opätovné spojenie," uviedla v stredu predsedníčka…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Robo Bačinský

Fiktívna pandémia, koordinácia s EÚ a buzeranti z Bruselu.

0icon

Veľkolepý plán ďalšieho celosvetového zotročenia ľudí naberá na obrátkach. Lenže obrátky sú tak vysoké, že plán to nevydržal. Odstredivá sila spôsobila najprv netesnosti, potom malé trhlinky, čo prešlo až k trhlinám po celom obvode, a celý tento Covid kolos nakoniec praskol. Darmo ju tí, ktorí sa titulujú ako vyvolení omotali…

Mária Benová

Fico ďakuje Haščákovi za kus dobrej roboty

0icon

Všetky slovenské redakcie dostali v noci 16.okt.2019 email s nahrávkou GORILA. Zaujímavé, že za 13 mesiacov ani tí najväčší tzv.“protikorupční investigatívni“ bojovníci z redakcií DenníkN, SME, časopisov .týždeň, TREND či portál aktuality.sk, TV Markíza (+portál tvnoviny.sk) nenašli vôľu publikovať obyčajný prepis tých najdôležitejších 5 minút z

Marián Tkáč

Nebojme sa a nenechajme sa ohlupovať, Slovenky a Slováci. Biskupi, buďte na našej strane!

0icon

Bratia, známy je výrok raz pripisovaný Goebelsovi, inokedy Göringovi: stačí nahnať ľuďom strach a všetko bude možné. Uvedmme si, dnes sa práve preto celý svet zmieta v strachu. Covid-19 ukázal, ako jednoducho možno zmanipulovať celý svet, miliardy ľudí. Stačí mať v rukách média všetkého druhu a sme v zajatí strachu a hlúposti. Strachu a hlúposti! Sme poddajní…

Štefan Harabin

Policajný prezident Kovařik zrejme nemyslí na to, že pokiaľ bude kryť zjavnú trestnú činnosť Matoviča a jeho fašistickej chunty, sa za chvíľu ocitne vo väzbe ako generál Gašpar.

0icon

Už teraz sa teším ako má Kovařik  bude stíhať, že som sa postavil proti mučeniu a že ako zdravý nenosím rúško, keďže nemám takú právnu povinnosť. Odporúčam mu aby sám viedol vyšetrovanie, lebo až tam sa možno už konečne dozvie aký je platný právny stav. V rámci platného a účinného Trestného zákona aj…

Boris Mesár

Sedem krokov od pandémie k totalite .

0icon

autor Valentin katasonov Na pozadí bezprecedentného mediálneho preťaženia správami o šírení vírusovej infekcie COVID-19 je zaujímavé zverejniť informácie na alternatívnych  médiách, ktoré nie sú kontrolované veľkým kapitálom ani jedn

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Tieto fotografie ti dokážu, že samota vie byť niekedy poriadne krutá

0 icon

Samota vie byť niekedy poriadne krutá a každý kto ňou trpí, potrebuje niekoho, kto mu dá najavo, že je pre neho v živote dôležitý. Takéto podobné príbehy, aké uvidíš dnes na týchto fotografiách, sa odohrávajú po celom svete. Je pravda, že sa o týchto príbehoch veľa nehovorí, ale tieto fotografie sú…

Ak voda obsahuje vodík, ktorý je horľavý, prečo nehorí?

0 icon

Ak je vodík horľavý, prečo potom voda z vodovodného kohútika nehorí vždy, keď sa prederie potrubím až do nášho drezu? Voda sa skladá z dvoch prvkov, vodíka a kyslíka. Vodík je horľavý, ale kyslík nie. Horľavosť je schopnosť horľavého materiálu s dostatočným prísunom kyslíka udržiavať dostatok tepelnej energie na udržanie ohňa po jeho…

Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 1. časť

0 icon

V rámci tohto dvojdielneho článku s názvom Človek premenený na vlka a vytie na mesiac  sa spoločne pozrieme na človeka premeneného na vlka, číhajúceho na svoje obete za mesačného svitu. Táto predstava existuje v mysliach ľudí už od nepamäti. Črty tohto mýtu ostávajú skryté v najrôznejších kultúrach planéty. Ľudská predstavivosť vytvorila ohromnú zbierku bytostí, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o rapových legedách, o najprv kamarátoch na život a na smrť, následne však úhlavných nepriateľov, ktorí boli odlišní, jeden od druhého, ako protipóly. Ich život sa však rovnako skončil zastrelením. Zrazu sa z Tupaca stala hviezda na konte s množstvom hudobných hitov a úloh vo filmoch. Zároveň sa však zaplietol do série…

Incident vo Waco: 1. časť

0 icon

Za posledných niekoľko desaťročí Amerikou otriaslo niekoľko udalostí, ktoré urobili malú časť Američanov cynických voči správaniu sa ich vlastnej vlády. O mnohých z nich sme už na TOPdesať písali. Medzi týmito udalosťami môžeme nájsť aj incident, ktorý sa v prvej polovici roka 1993 odohral v sídle sekty Davidiánov v blízkosti mesta Waco v Texase. V tejto vládou…

Vo svete IT

Nemecký astrofyzik chcel nájsť tajnú správu od tvorcov nášho vesmíru. Čo sa mu podarilo objaviť?

0 icon

Vesmír je zvláštne miesto. Vieme, že existuje, no nevieme prečo existuje a ani ako k tomu presne došlo, píše Science Alert. Čo však, ak by bol vesmír vytvorený zámerne? Čo ak je to produkt nejakej vyššej inteligencie? V roku 2005 dvaja fyzici povedali, že ak by existoval tvorca vesmíru, pravdepodobne…

Xiaomi Redmi 1A – jeden z najlacnejších bezrámčekových monitorov je aktuálne dostupný za skvelú cenu

0 icon

Ekosystém zariadení spoločnosti Xiaomi sa takmer každý mesiac rozrastá o ďalšie zaujímavé produkty, ktoré určite stoja za povšimnutie a to nie len vďaka svojej kvalite, ale aj nízkej cene oproti konkurencii. Jednou zo zaujímavých „noviniek“, teda minimálne na našom trhu, je aj dokonale vyzerajúci monitor Xiaomi Redmi 1A s uhlopriečkou…

Túlavá hviezda by mohla našu sústavu rozobrať, ak sa dostane príliš blízko

0 icon

Ľudstvo sa už od nepamäti pýtalo, čo sa stane s našou Slnečnou sústavou a aký bude jej osud. Pokúša sa na to odpovedať aj nová štúdia, ktorej autorom je študent astronómie, John Zink, píše Universe Today. Stabilita Slnečnej sústavy je problémom, ktorý sa datuje až do čias Newtona. Ten predpokladal,…

Prehliadač Chrome od roku 2022 zostane pre milióny počítačov s Windowsom bez podpory Google

0 icon

Microsoft ešte začiatkom roka ukončil oficiálne podporu pre operačný systém Windows 7, ktorý bol svojho času najrozšírenejším ako aj najobľúbenejším operačným systémom spoločnosti. Týmto rozhodnutím svojim spôsobom spoločnosť dala vývojárom aplikácií a ďalšieho softwaru najavo, že vývoj ich produktov pre platformu Windows 7 nemá už väčší zmysel. Mnoho spoločností preto…

EMUI 11 nájdeme už vo viac ako 10-miliónoch zariadeniach. Pre ktoré zariadenia môžeme najbližšie očakávať aktualizáciu?

0 icon

Nadstavba EMUI 11 bola oficiálne predstavená ešte v septembri tohto roka, pričom krátko na to bola uvoľnená pre prvých BETA testerov. Aktualizácia sama o sebe priniesla viacero vylepšení a noviniek. Išlo napríklad o nové funkcie spojené s AOD (Always on Display), úprav aplikácie Galéria, boli pridané nové Živé ikony, pribudla…

Armádny Magazín

Maďarsko kupuje brazílske vojenské transportné lietadlá

0 icon

Maďarsko, 2. december 2020 (AM) – Maďarské ozbrojené sily pokračujú v modernizácii svojej výzbroje a techniky. Tentokrát sú to transportné lietadlá. Na základe dohody maďarského Ministerstva obrany s brazílskym výrobcom lietadie

Prekvapenie v Pentagone: Vojenský expert hovoril o budúcnosti stavby lietadlových lodí v Ruskej federácii

0 icon

Rusko, 2.December 2020 (AM) – Vojenský expert Vasilij Dandykin poukázal na to, čo pomohlo ruským staviteľom lodí pri vytváraní domácich vrtuľníkových lodí   Lode Ruskej federácie sa v roku 2026 chystajú uviesť prvý nosič vrtuľníkov pre ruské námorníctvo. Tento stav sa stal dôvodom prekvapenia amerických odb

Video: Kurilské ostrovy chránia nové protilietadlové raketové systémy S-300V4

0 icon

Rusko, 2.December 2020 (AM) - Na Kurilských ostrovoch sa bojovej služby ujali protilietadlové raketové systémy S-300V4. Hranice a strategické objekty krajiny tak majú posilnenú ochranu. Protilietadlové raketo

Ukrajina hľadá spojencov na dobytie Krymu

0 icon

Ukrajina, 2.December 2020 (AM) – Rusko môže čoskoro pocítiť silný tlak z troch krajín. Píše o tom politológ Paul Antonopoulos vo svojom článku pre InfoBrics.   Čierne more má veľký význam tak pre Ruskú federáciu, ktorá má v tomto regióne námorníctvo, ktoré rieši problémy v Sýrii a v ostatných stredomorských krajinách,…

Východná Európa si zrazu zo strachu spomenula na Rusko

0 icon

Rusko, 2.December 2020 (AM) - V „novej Európe“ nastáva zvláštny rozruch: sú čoraz viac nespokojní s Európskou úniou a NATO. Dokonca sa začali ozývať hlasy o tom, že možno stojí za to po 30 rokov po rozpade ZSSR sa zamerať na Rusko. Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Fínsko, Rumunsko, Bulharsko a dokonca

Svetlo sveta

Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

0 icon

Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

0 icon

Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

0 icon

Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

0 icon

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali