Ján Čarnogurský: Pokiaľ sme my na tomto námestí, tak je to námestie slobody, pravdy a obhajovania slovenských národných záujmov

Bratislava 8. júla 2017 (HSP/Foto: Facebook)

 

„Pokiaľ sme my na tomto námestí, tak je to námestie slobody, námestie pravdy a námestie obhajovania slovenských národných záujmov,“ povedal to vo štvrtok 6. júla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave Ján Čarnogurský. Júlové stretnutie odporcov prítomnosti cudzích vojsk, základní NATO a prejazdu vojenských kolón po území SR bolo na jednej strane poznamenané neprítomnosťou dvoch rečníkov kvôli chorobe, čo však v porovnaní s júnom vyvážila bohatšia účasť protestujúcich občanov.

Protestný transparent

Organizátori štvrtkový protest jednoznačne ladili proti novodobej okupácii Slovenska, čo vyjadril moderátor slovami: „My neprotestujeme proti našej armáde, my protestujeme proti cudzej vojenskej infraštruktúre na našom území – nech sa nazýva akokoľvek – základňa, styčný tím či logistické centrum.“

Ďalej moderátor upriamil pozornosť na to, čo sa vo svete zmenilo od júnového zhromaždenia a poukázal na stretnutie Vladimíra Putina a Donalda Trumpa, ktorému predchádzala cesta amerického stratéga Henryho Kissingera do Moskvy.

Čo táto cesta vyjavila pred svetovou verejnosťou? Po prvé to, že už aj Američania priznávajú, že Rusko naozaj môže vytvoriť nový svetový poriadok. Taký, ktorý nahradí donedávna platný – Pax Americana.

Rusko, Čína a štáty BRICS už vytvárajú multipolárny svetový poriadok, ktorého prejavom je, že dnes sa vo svete dejú veci, na ktoré USA už nemajú žiadny dosah. Jednoducho sa „to“ udeje a Američania „to“ musia mlčky strpieť.

Po druhé, Henry Kissinger ešte pred moskovskou cestou vyhlásil, že Rusko je treba držať pripojené k Západu. V opačnom prípade vraj bude nezávislé a nebezpečné. Varoval pred rizikom dištancovať Moskvu od Západu, lebo inak sa vraj stane „absolútnym nebezpečenstvom“. Znamená to, že ak sa to stane, Moskva si vraj ponechá spoluprácu len so susednými štátmi, pre ktoré sa stane „absolútnym zabezpečením“!

„Čoho sa to teda ktosi obáva?,“ postavil si rečnícku otázku moderátor, že Rusko bude naozaj spolupracovať len so susednými štátmi (a teda asi aj so Slovenskom) a pre tie sa stane absolútnym zabezpečením!!! Materiálnym i duchovným.

Európa a svet asi naozaj kráčajú týmto smerom. V tom prípade potom budeme musieť po novom nazerať aj na prítomnosť našich vojakov v Pobaltsku.

Dnes ešte existujú ľudia, ktorí veria logike, že bohaté Rusko chce obsadiť chudobné Pobaltsko a preto ho Slováci bránia. No čoskoro môže začať chudobné Pobaltsko samé sa snažiť usilovať o spoluprácu a partnerstvo s Ruskom. No a v tomto prípade začnú naši vojaci plniť rovnakú úlohu, akú plnili ostnaté drôty okolo našej hranice do roku 1989. Ich úlohou bude zabrániť občanom a štátom, aby tieto „drôty“ neprekračovali a neutekali za lepším, ako sa to dialo za socializmu u nás.

 

Prvým rečníkom bol Roman Ruhig, ktorý sa ako právnik vyjadril k otázke, ako prejazdy cudzích vojenských kolón súvisia so zvrchovanosťou Slovenskej republiky.

Najskôr poukázal na to, ako sa SR vlastne stala členom NATO. Poukázal na zmarené referendum, čo však nič nemení na fakte, že o členstve v najagresívnejšej organizácii sveta mal rozhodnúť iba občan.

Politická moc v Slovenskej republike mu to však znemožnila. Nuž čo, z pohľadu občana SR sa udiala vnútorná „mníchovská“ zrada – o nás, bez nás!

Rovnaká ignorancia občanov nastala aj pri budovaní vojenských základní NATO na našom území. „Politici, ktorí dokázali povedať, a poviem, že to bol súčasný premiér Robert Fico, že ak budú mať byť vojenské základne na území SR, tak v takom prípade zvolá referendum. Nestalo sa!

Jeho koaličný partner A. Danko pre voľbami v roku 2016 hovoril proti prezidentovi SR A. Kiskovi, síce oprávnene, že nesúhlasí s tým, aby sme boli v područí a pod diktátom cudzích štátov, ale aby sme boli sami sebou a aby sme boli hrdí na svoj národ, na svojich občanov, na svoju vlasť…“, zdôraznil Roman Ruhig a ešte tvrdšie sa vyjadril k ministrovi obrany SR, ktorý vraj obhajuje nie slovenské, ale americké záujmy. Zdôraznil, že SNS má v názve slovo „slovenská národná“ a nie „americká“ strana.

Pochopiteľne, že R. Ruhig „prepral“ aj prezidenta SR A. Kisku, ako vrchného veliteľa slovenských OS. „Uvedomme si jeden fakt. Komu má slúžiť politik? O akej politickej korektnosti nám to tu rozprávajú, keď ani dnes nám minister obrany nie je ochotný prezradiť presný deň, dátum a čas kedy prídu americké vojská do SR, kade budú prechádzať, aby sme mohli vztýčiť naše slovenské vlajky a napísať na transparenty: US Army go home!

Zostáva otázka – koho sa boja viac? My, občania, sa máme báť nejakej americkej vojenskej techniky a amerických vojakov? Čiže keď nám to nechcú prezradiť, oni sa boja nás!?!“.

„Nesúhlasíme, aby na Slovensku boli iné vojská, ako slovenské vojská!“, zdôraznil Roman Ruhig.

 

Aká logika vývoja nás nekompromisne ťahá do vojny, o tom hovoril Juraj Jánošovský.

„Slovensko má strategické postavenie a my sme tu dnes preto, aby sme nedovolili, aby sa z tejto krajiny stala križovatka vojenských oddielov a aby Slovensko nebolo sídelným miestom, terčom na mapách vojenských stratégov“, uviedol a ozrejmil, že „prišiel som sem aj preto, aby som hovoril o svojich obavách, že riziko zatiahnutia Slovenska do vojny je veľmi veľké!

Po prvé, vojenské systémy sú dnes také dokonalé, že sa zrušil priamy kontakt agresora s obeťou.

Po druhé, svet je v ekonomickej a s ňou súvisiacej politickej kríze. Ekonomika dnes dáva jednoznačné svedectvo, že systém nefunguje, peniaze nemajú svoju hodnotu, pretože sa neustále tlačia peniaze, ktoré už nie sú kryté zlatom alebo tovarmi.

Z logiky vecí vyplýva, že nikdy nebude vyplatené na mzdách toľko, koľko je reálna hodnota vyrobených tovarov. Preto rastú zásoby nepredaného tovaru a predmetov. Existuje len jediná cesta, ako vyriešiť tento ekonomický rozpor. Nahromadené tovary zničiť v šialenej a nezmyselnej vojne. Nehovoriac o tom, že vojna pozametá aj stopy za rôznymi privatizáciami, reštitúciami, prevodmi majetku, krádežou a korupciou.

Toto však nie je v záujme nás, ktorí tu chceme žiť so svojimi deťmi, pre svojich vnukov. Je to v záujme tých, ktorí potrebujú uchrániť a stabilizovať svoje majetky. Preto mám často pocit, že zahraniční vojaci sem neprišli chrániť ani hodnoty, ani budúcnosť, ale konkrétne osobné majetkové záujmy,“ povedal J. Jánošovský a dodal.

„Veľmi vážne obavy z blízkosti vojny vidím aj v tom, že bol erodovaný systém medzinárodného politického života.

OSN vznikla preto, aby stabilizovala výsledky 2. sv. vojny. My však sledujeme, že po celej Európe sa rúcajú pamätníky víťaznej Červenej armády, že sa premenúvajú ulice, že sa rušia pamätné miesta. Je to tragédia, ktorá môže byť síce ospravedlňovaná pomstou za čiastkové víťazstvá v studenej vojne. Mám na mysli úspechy v kozmickom výskume alebo v dekolonializácii tretieho sveta.

Narušením systému medzinárodných vzťahov vzniká systém podvedených a podvodníkov. Áno, práve politický podvod, ktorý má oporu v americkej zásade, že dohody platia len pokiaľ existujú podmienky, za ktorých boli tie dohody uzavreté! Toto môže byť zdrojom ďalšieho vojnového konfliktu.“

Ďalej J. Jánošovský poukázal na nedávne a súčasné konflikty a ohrozenia. A možno aj ironicky vyslovil slová, že „na Slovensku sa osvedčila politika, ak sme ohrození, strčíme hlavu do piesku! Stádo pštrosov sa tak bráni pred predátormi. V nádeji, že ten, ktorý jedinec, sa nestane obeťou a že obeťou bude niekto iný v stáde.

Preto si ani ja netrúfam oslovovať všetkých občanov Slovenska. Mnohí radšej strčia hlavu do piesku, zostanú doma a budú čakať, či hrôzy vojny alebo iné nešťastie nezasiahne suseda.

My sme tu však práve preto, aby sme aj za nich povedali NIE vojne, NIE cudzím armádam, NIE konformizmu, konjunkturalizmu, oportunizmu. Sme tu na to, že hovoríme rozhodné NIE všetkým vojnovým štváčom,“ dodal Juraj Jánošovský.

 

Už tri roku sa stretávame „na tomto námestí, aby sme si povedali veci, ktoré sa v bežných médiách nedopočujeme,“ otvoril svoj príhovor Ján Čarnogurský.

Najskôr zhromaždenie informoval o piatkovom (30. 6.) proteste pred ministerstvom obrany SR, ktoré sa však pôvodne malo udiať na nejakom hraničnom priechode a vyjadriť nesúhlas s presunom americkej vojenskej techniky po území SR. Keďže však Ministerstvo obrany SR informácie o týchto presunoch tají, občania svoj protest nasmerovali aj proti nemu.

„Tu, na tomto námestí, aj na námestiach v iných mestách, sme vedeli vždy, kde je „sever“. Keď sme zaujali stanovisko k domácim alebo aj svetovým udalostiam, nakoniec sa ukázalo, že vývoj udalostí dal za pravdu nám! Podrobnejšie to preukázal na vývoji v Sýrii a naznačil, že riešenie vojny v Sýrii odľahčí aj situáciu v západnej Európe ohľadne migrantov.

Osobitne poukázal na formovanie ruskej dobrovoľníckej jednotky v Sýrii a ako pred ňou utekajú bojovníci Islamského štátu, keď sa dozvedia, kto na nich útočí.

Rovnaký rešpekt pred ruskými ozbrojenými silami má aj Američanmi vedená koalícia, ktorej Rusi oznámili, že rieka Eufrat je pre nich červenou čiarou. V tejto súvislosti sa mi žiada zopakovať slová istého nemeckého generála, ktorý sa v nemeckej televízii nechal počuť, že „Rusi majú v Sýrii také leteckú silu, že ak by chceli, tak aj vrabce by prinútili kráčať po zemi!“

Ján Čarnogurský to oznámil na zhromaždení inak: „ak by (Eufrat) preleteli, tak sa už nemusia vrátiť!“.

„Na druhej strane Američania tiež postupujú, ale postupujú iba klamstvami. Kedysi hovorili, aj ohľadne našich vojakov, ktorí išli do Pobaltska, že tam idú len na krátkodobé cvičenie. Teraz už… tam nechodia len na cvičenie, ale na trvalú (protiruskú) misiu. Čiže slovenskí vojaci sa opäť dostávajú do blízkosti ruských hraníc práve v čase, keď sa stupňuje napätie medzi Ruskom a Západom“, povedal J. Čarnogurský a na diaľku oslovil slovenských vojakov.

„Už sa raz stalo, že slovenskí vojaci išli s agresorom proti Rusku (ZSSR) v 2. sv. vojne, ale veľmi rýchlo prehliadli na čo ich chcú zneužiť. A riešili to po svojom, že prebiehali na druhú stranu.

Preto hovoríme naším vojakom, že ak by sa napätie medzi Ruskom a Západom, ku ktorému aj my teraz patríme, naďalej stupňovalo, nech vedia a nech si berú príklad od svojich slovenských vojenských predchodcov, ako majú riešiť takúto situáciu!“

V ďalšom J. Čarnogurský poukázal na základňu vo Vajnoroch pri Bratislave, na ktorú už MO SR nemá kompetencie. A vyslal do zhromaždenia otázku: „Tak aká je to zvrchovanosť našej krajiny?“

Potom sa dotkol témy migrantov. Skonštatoval, že je málo hovoriť, že „nechceme migrantov. Treba tiež povedať, ako zabrániť, aby prúd týchto migrantov do Európy prestal“.

To nehovorí ani slovenská vláda. „Ale my vieme, ako na to! Treba podporiť prezidenta Asada, pretože on je najväčšou silou proti Islamskému štátu. Čiže Islamský štát treba vojensky poraziť!“

V ďalšom poukázal na Líbyu, ktorá bola rozdrobená aj vďaka vojenskému zásahu Francúzska v roku 2011. „Preto nech nás francúzsky prezident Macron nepoučuje, aké stanoviská máme zaujímať k otázke migrantov… Po šiestich rokoch síce priznal, že vtedajšia francúzska politika bola chybná, ale ešte nepovedal, že to ľutuje a že sa ospravedlňuje Európe, EÚ, aj nám za to, čo Francúzsko vtedy spôsobilo a ako uvoľnilo prúd migrantov do EÚ“.

Keď tieto jednoduché otázky nehovorí slovenská vláda, musíme ich hovoriť my. A budeme ich hovoriť aj naďalej!

Pokiaľ sme na tomto námestí, tak je to námestie slobody, námestie pravdy a námestie obhajovania slovenských národných záujmov.

Na tomto námestí sa však nevenujeme len zahranično-politickým otázkam, povedal na záver J. Čarnogurský. „Hovorili sme, hovoríme a aj budeme hovoriť o pozadí tzv. protikorupčných pochodov. Hovoríme o tom, ako ukrytí „slniečkári“ vlastne manipulujú s našimi mladými ľuďmi a potom ich pochody, sami sú ukrytí v kaviarňach, vydávajú za autentický a oduševnený prejav vôle mládeže… Veď stačí si porovnať, akú pozornosť médiá venovali nedávnemu štrajku vo Volkswagene a akú venujú týmto protikorupčným pochodom. Jedna ku sto!“

„Toto všetko smeruje ku slovenskému Majdanu! Všetky doterajšie majdany skončili zle a priviedli k ešte väčšej biede, ako bola predtým!“

 

Posledným vystupujúcim, ktorí sa prihlásil na výzvu moderátora, bol Dušan Borovský, ktorý sa predstavil, že je z Aliance proti vojne. Svoj príhovor otvoril upriamením pozornosti na „morálne hodnoty EÚ“.

Poukázal na fakt, že po 72. rokoch od 2. sv. vojny sú nemecké vojská opäť na hranici s Ruskom. „Zdá sa mi to absolútne nehorázne a nemôžem pochopiť, že sa nikto s tým nezaoberá. Pretože všetci nemeckí kancelári posledných rokov od 2. sv. vojny neustále opakovali – z nemeckej pôdy už nikdy nesmie vzniknúť ďalšia vojna.“

Lenže takéto niečo D. Borovský považuje za morálne pokrytectvo. Nielen Nemecka, ale aj celej EÚ.

V ďalšom poukázal na anglické, francúzske… stíhače, ktoré zlikvidovali mierumilovnú Líbyu, potom Sýriu… štáty, dá sa povedať, s vysokou životnou úrovňou.

Všeobecne sa nedá prehliadnuť, že Západ, západná Európa a USA ničia jednu krajinu za druhou. Keď som čítal iránske komentáre, tak z tých vyplynulo, že Západ sa tak preto správa, lebo sám nijakú vojnu necíti. Preto ju vraj treba preniesť na ich územie.

No a to sa dnes deje. Ten terorizmus, to je tá odplata! Za to pokrytectvo, za to ničenie islamských krajín.

Ak teda my sami chceme zabrániť ďalšej vojne, tak je treba aby sme sa oddelili od Európskej únie!“, dodal Dušan Borovský.

Zaznamenal Vladimír Mikunda

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

„Okupácia sovietskymi vojskami priniesla veľké hospodárske škody.“ Korčok zdôraznil, že garantom bezpečnosti a suverenity Slovenska sú Európska únia a NATO

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Okupácia sovietskymi vojskami priniesla veľké hospodárske škody, zničené budovy, cesty, ale aj významné ekologické znečistenie. Pri príležitosti 30. výročia odchodu sovietskych vojsk z územia Československa to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Posledný transport so sovietskymi vojakmi a technikou opustil…

Erdogan: Prvé rokovanie s Bidenom otvorilo „novú éru“

0 icon

Ankara 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Presidency, Patrick Semansky)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok uviedol, že jeho prvé stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom otvorilo "novú éru" konštruktívnych väzieb. Informuje o tom agentúra AFP Erdogan a Biden sa ako hlavy štátov stretli minulý týždeň v rámci summitu NATO…

Pokuta, ktorú udelil Úrad pre verejné obstarávanie, je dôsledkom nečinnosti bývalého vedenia

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pokuta, ktorú udelil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) Ministerstvu vnútra (MV) SR, je dôsledkom nečinnosti predchádzajúceho vedenia. Služby spojené s realizáciou letov neobstaralo v súlade so zákonom a neuskutočnilo ani žiadne kroky pri príprave verejného obstarávania. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Kancelácie…

Úrad vlády: Smer-SD chce klamstvami pomýliť občanov a vytvoriť si podmienky na návrat

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Opozičná strana Smer-SD je politické krídlo organizovaného zločinu. Svojimi klamstvami chce pomýliť občanov a vytvoriť si podmienky na opätovný návrat k moci a starým poriadkom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu vlády (ÚV) SR Ľubica Janíková Reagovala tak na Smer-SD, ktorý tvrdí, že…

Krištáľové krídlo si prevzal aj úspešný olympionik Michal Martikán

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Dvojnásobný olympijský šampión Michal Martikán po boku vedcov Borisa Klempu a Pavla Čekana sa stali laureátmi 24. ročníka cien Krištáľové krídlo. Spolu s ďalšími desiatimi osobnosťami ich ocenili na galavečeri v priestoroch historického Šimák Zámku Pezinok Osobnosti spoločenského, kultúrneho, športového, hospodárskeho a verejného…

Prezidentka a Leyenová sa na jednom zhodli: Popri hospodárskej obnove sa treba zamerať na demokratické hodnoty

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Európska únia potrebuje popri hospodárskej obnove zamerať svoju pozornosť aj na demokratické hodnoty. Tie európske spoločenstvo spájajú a ostávajú predpokladom spolupráce. Zhodli sa na tom prezidentka SR Zuzana Čaputová a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na stretnutí v Prezidentskom paláci v…

Veľvyslanec USA sa údajne do konca týždňa vráti do Moskvy

0 icon

Washington 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Veľvyslanec Spojených štátov v Rusku John Sullivan sa údajne do konca týždňa vráti do Moskvy. V pondelok o tom informovala agentúra Interfax s odvolaním sa nemenovaný zdroj Sullivan odišiel z Moskvy koncom apríla po tom, ako Rusko vypovedalo desať zamestnancov americkej ambasády…

Advokát Šabík prevzal neznámy predmet, dopustil sa disciplinárneho previnenia

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Advokát Andrej Šabík sa dopustil disciplinárneho previnenia v súvislosti s tým, že prevzal od klienta neznámy predmet. Informovala o tom Slovenská advokátska komora (SAK), ktorá odmietla, že by šlo o "motáky" Ako opisuje komora, Šabík mal od svojho klienta prevziať neznámy predmet tak,…

Cestovanie mimo hraníc Slovenska sa zatiaľ obmedzovať nebude, tvrdí Lengvarský: „Vstupenkou bude očkovanie, alebo…“ Tak bude, či nebude?! A tí, čo chorobu prekonali, majú smolu

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Cestovanie mimo hraníc Slovenskej republiky sa zatiaľ obmedzovať nebude. Povedal to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) po rokovaní Ústredného krízového štábu a v zápätí informoval o obmedzeniach doterajšieho cestovania. Možno si vôbec nevšimnúť protirečivosť týchto tvrdení?  Hovoria, že sa nebude obmedzovať,…

Aj Slováci žijúci v zahraničí sa môžu dať zaočkovať v SR

0 icon

Bratislava 21. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí, sa môžu dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku. Ak sú poistení v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ), náklad na očkovanie slovenskej zdravotnej poisťovni, ktorá očkovanie uhradila na Slovensku, vráti zdravotná poisťovňa štátu, v ktorom sú poistení.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Pôvodne Igor Matovič chcel, aby sa vysťahoval z domu Fico. Dnes sa chce vysťahovať on sám. Dokonca zo Slovenskej republiky

0icon

Igor Matovič, v prípade že prejde referendum reálne uvažuje nad tým, že sa vystahuje zo Slovenska kvôli Róbertovi Ficovi a jeho ďalšiemu pôsobeniu v politike. Povedal to aktuálne v interview pre korporátne médium “Dostal som tip na doplnenie programu vlády: “Obchody otvárať, smerákov zatvárať.” Dokelu, škoda, že už je programko…

Ivan Lehotský st.

Niečo tu nesedí

0icon

Z oficiálnych celoeurópskych štatistík sa možno dozvedieť, že ku dňu 8. 6. 2021 došlo v Európskej únii po očkovaní proti Covidu-19 k 13 867 úmrtiam a ťažkým poškodeniam zdravia. Menované sú tam všetky štyri západné druhy očkovania. Z celkového počtu 448 miliónov obyvateľov EÚ je to 0,0031 %. Štatistika Slovenskej…

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Zrod atómovej bomby: Keď výnalezcov desí ich vlastný výtvor

0 icon

Keď prvýkrát vyskúšali tvorcovia atómovej bomby jej silu v praxi – v púšti, zostali zhrození. Výbuch bol oveľa mocnejší, ako predpokladali. Ale poďme pekne po poriadku. Vedci, ktorí za druhej svetovej vojny v supertajnom americkom výskumnom centre, sedeli na pušnom prachu. Pušnom prachu... teda to je iba zlomok pravdy, na čom skutočne sedeli. A to…

6 výchovných tajomstiev, ktoré vaše dieťa v budúcnosti ocení

0 icon

Starostliví rodičia chcú, aby z ich deti vyrástli úspešné, šťastné a bohaté osobnosti. Na to nie je vôbec potrebné nútiť dieťa, aby študovalo od rána do večera, a cez víkendy, aby ho vzali do všetkých krúžkov v meste. Od detstva je oveľa dôležitejšie vštepovať dieťaťu správne finančné a životné návyky a…

Rúška na tvár a latexové rukavice sú novým environmentálnym problémom

0 icon

Pandémia Covid-19 dala našej planéte dočasnú možnosť dýchať, keďže sa počas tejto doby znížili emisie skleníkových plynov. Rovnako sme ale vytvorili novú environmentálnu pohromu - pláže plné latexových rukavíc a kanály upchaté rúškami na tvár. Niekoľko organizácií vyjadrilo obavy, že oceány, rieky a kanalizácie sú čoraz viac zaplavené jednorázovými rúškami…

Záhada nacistických pokladov: Kde je zlato? 5. časť

0 icon

Všetko, čo sa vykopalo, bolo poslané do Frankfurtu a tam uložené v budove ríšskej banky, ale i behom ukladania sa niečo niekde „mimovoľne“ ukradlo. Stráže v budove evidentne neboli tak dôsledné, ako byť mali. Nikto ani nespísal všetko, čo sa tam ukladá. Vitajte pri v poradí piatej časti série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov. Úlohu…

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Vo svete IT

Študent „pomocou origami“ vyriešil jeden z najväčších problémov laparoskopickej chirurgie

0 icon

Laparoskopia je operačná metóda, pri ktorej je do tela zavedený tenký nástroj, ktorý má na svojom konci kameru. Tá umožňuje lekárom nahliadnuť do ľudského tela počas operácie. Zároveň je to metóda, ktorá uľahčuje priebeh operácie nielen pre doktorov, ale aj pre samotných pacientov, píše portál BYU. Laparoskopia má ale jednu…

Xiaomi pracuje na zaujímavej technológii, ktorá by umožnila nabíjať smartfón s nabíjačkou, ktorá nie je pripojená k zdroju energie

0 icon

Xiaomi v priebehu posledných mesiacov viackrát pútalo pozornosť médií v súvislosti s technológiou nabíjania zariadení. Jednou z najviac inovatívnych technológií, ktorú spoločnosť v nedávnej minulosti ukázala svetu, je Xiaomi Mi Air Charge. Ide o technológiu, ktorá umožňuje bezdrôtové nabíjanie zariadenia na väčšie vzdialenosti niekoľko metrov (zatiaľ) pri výkone 5W. Neskôr…

Mi 10T Lite dostáva MIUI 12.5 nadstavbu. Ktoré ďalšie Xiaomi smartfóny sú teraz na rade?

0 icon

O aktualizácii na MIUI 12.5 sme už pár dní nepočuli. Xiaomi sa však znovu ozýva s aktualizáciou pre ďalší smartfón, ktorý bol predstavený necelý rok dozadu. Mi 10T Lite ako dostupný 5G smartfón na trhu so 120Hz displejom tak získava aktualizáciu krátko potom, ako Xiaomi začalo distribuovať aktualizáciu pre zariadenia…

Nová metóda recyklácie batérií z elektromobilov by mohla byť nielen účinnejšou, ale hlavne ekologickejšou. O čo presne ide?

0 icon

Elektromobilita je v súčasnosti jednou z najhorúcejších tém. Má ísť o jeden z hlavných nástrojov, ako môžeme znížiť emisie produkované spaľovaním fosílnych palív. Podľa odhadov analytikov zo začiatku mesiaca, už v roku 2024 až 2025 by elektromobily mohli byť cenovo porovnateľné s konvenčnými vozidlami. Analytici tvrdia, že to umožňuje hlavne…

AKTUÁLNE: Telekom rozširuje pokrytie 5G signálom už aj mimo Bratislavy. Ste v pokrytí aj vy?

0 icon

Len pár dní dozadu mobilný operátor Telekom oznamoval, že rozširuje pokrytie 5G signálom o ďalšie lokality naprieč Bratislavou. Išlo konkrétne o oblasť Dúbravky a Lamaču. Najnovšie spoločnosť oznamuje, že rozširuje pokrytie už aj mimo Bratislavy, kde aktuálne pokrýva 17 oblastí. 5G už nie je „exkluzivitou“ hlavného mesta Slovak Telekom najnovšie…

Armádny Magazín

Video: Výbuchy vedľa lietadlovej lode - americké námorníctvo uskutočnilo nárazové testy USS Gerald Ford

0 icon

USA, 21. júna 2021 (AM) – V USA sa uskutočnili ďalšie testy lietadlovej lode Gerald R. Ford (CVN-78) prvej lietadlovej lode novej triedy v americkom námorníctve. Pentagón uvádza, že testy boli spojené s kontrolou stability lode v prípade silných morských vĺn v dôsledku pravdepodobného nepriateľského útoku. Za týmto účelom došlo v blízkosti lietadlovej l

Čím chcú v Rusku nahradiť medzikontinentálne rakety Topol?

0 icon

Rusko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský jadrový potenciál má byť zrejme vážne obnovený. Budeme sa o tom môcť dozvedieť už v druhej polovici roka 2021, kedy sa začnú letové skúšky novej rakety. Hlavná otázka spočíva v tom, či nahradí Jarsy, alebo sa bude používať spolu s nimi ...   V…

Putin napísal článok pre nemecký denník k 80. výročiu útoku nacistov na Sovietsky zväz

0 icon

Nemecko, 21. júna 2021 (AM) – Ruský prezident Vladimir Putin pripravil špeciálny článok pri príležitosti 80. výročia od útoku nacistického Nemecka na Sovietsky zväz, čo znamenalo začiatok Veľkej vlasteneckej vojny. Článok bude publikovaný v jednom z veľkých nemeckých vydaní, informovali v programe Moskva. Kremeľ.

Mäsiar z Teheránu: Izrael kritizuje nového Iránskeho vodcu

0 icon

Izrael, 21. júna 2021 (AM) – Predstaviteľ izraelského ministerstva zahraničia  Lior Hayat označil Ibrahima Raisiho, ktorý bol 19. júna zvolený za prezidenta Iránu, za „mäsiara z Teheránu“. O iránskom vodcovi to napísal na svojej stránke na Twitteri. Poznamenal, že

The Guardian: Čína nepredstavuje tú najväčšiu hrozbu pre USA

0 icon

Veľká Británia, 21. júna 2021 (AM) –Počas povojnovej histórie Spojených štátov sa Washington snažil obviňovať ostatných za svoje problémy a démonizovať súperiace krajiny, uviedol v článku pre denník The Guardian politický komentátor profesor Robert Reich.   Reich pripomenul, že pred viac ako 60 rokmi viedli obavy USA o to, že Soviets

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali