J. MARTINKOVÁ: Štát zavádza pri informovaní o arbitrážach

Bratislava 3. júna (TASR) – Vyvlastnenie nie je jediný a najracionálnejší spôsob zamedzenia zisku zdravotných poisťovní. Navyše sa nedá očakávať, že prinesie v konečnom dôsledku veľkú úsporu verejných financií. Povedala to v rozhovore pre TASR advokátka a poradkyňa Inštitútu pre zdravotnú politiku Jana Martinková. Pred Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR je však úloha zmeniť systém zdravotného poistenia na unitárny. Podľa Martinkovej ak sa chce štát v budúcnosti vyhnúť neúspechu v medzinárodných arbitrážach, ktoré mu hrozia, mal by pri výbere poradcu pre vyvlastnenie nájsť renomovanú a nezávislú spoločnosť.

-V roku 2009 ste sa zasadzovali proti zisku zdravotných poisťovní. Dnes ste naopak proti vyvlastneniu. Zmenili ste názor?-

Nie, ale zisk zdravotných poisťovní a ich vyvlastnenie sú z môjho pohľadu dve vzájomne nepodmienené veličiny. Vyvlastnenie nie je ani jediný a už vôbec nie najracionálnejší spôsob zamedzenia zisku zdravotných poisťovní. Verejnosti je však táto rovnica podsúvaná, aby v čase, keď každý piaty Slovák žije na hranici chudoby a strednú vrstvu likvidujú vyššie dane a odvody, jednoduchšie strávila pre nič za nič vynaložené stovky miliónov.

-Prečo pre nič za nič?-

Som veľmi skeptická k oficiálnym očakávaniam vo vzťahu k unitárnemu systému na Slovensku. Z viacerých dôvodov. Jeden pramení z toho, že sa na problematiku unitarizácie pozerám ako advokát a vidím riziká tohto procesu do budúcnosti. Nemyslím si, že sú a budú splnené podmienky pre naplnenie podmienok ústavnosti. Hoci to laická verejnosť nerada počuje, absentuje verejný záujem na vyvlastnení, nakoľko legitímny účel, ktorý sa sleduje zásahom do vlastníckych práv akcionárov, je možné dosiahnuť miernejšími prostriedkami ako vyvlastnením. Štát totiž nevyselektoval z dostupných možností pre dosiahnutie cieľa tú, ktorá zaručuje potrebnú rovnováhu medzi vlastníckymi právami akcionárov poisťovní a záujmami štátu. Bez podpory akejkoľvek relevantnej argumentácie sa autoritatívne rozhodol pre tú najdrahšiu, najmenej racionálnejšiu a najrizikovejšiu.

-Ako sa teda dá ešte inak riešiť otázka zisku zdravotných poisťovní?-

Máme pluralitný systém bez konkurencie, s výraznou, možno až protiústavnou disproporciou prospechu pre jednotlivé subjekty systému, čo je dôsledok neprimeraných ziskov poisťovní. Len zavedením reálnej konkurencie a nákladovej efektívnosti, odhliadnuc od vyššie uvedeného, by sa veľa pozitívneho dosiahlo.

-V čom konkrétne?-

Ak by zdravotná poisťovňa mala legislatívne možnosti modifikovať výšku svojich vstupov. Napríklad časť poistného by nebola závislá od príjmu poistenca, ale by ju stanovovala samostatne zdravotná poisťovňa v závislosti od typu zvoleného poistného plánu. Inou cestou je citeľne zvyšovať rozsah pokrytia zdravotnej starostlivosti verejným poistením, odlíšila by sa od iných poisťovateľov na základe ceny a vtedy by mala pre pacienta následne aj zmysel racionalizácia prevádzky poisťovne a efektivita nákupu zdravotnej starostlivosti, pretože by sa to odrazilo na atraktívnejšom poistnom. Potom by si poisťovne mohli vykázaný zisk, ktorý by bol v dôsledku konkurencie a koherentných legislatívnych úprav nepomerne výrazne nižší, aj reálne, nielen právne, zaslúžiť.

-Ak unitarizácia nie je jediný spôsob, ako zabrániť prelievaniu verejných zdrojov, prečo štát k tomu pristupuje?-

Buď kompetentní úradníci nevedia, ako legitímne vytvoriť prostredie, v ktorom by verejné zdroje slúžili svojmu účelu – bezplatnej zdravotnej starostlivosti, alebo tu ide o politicko-ekonomický rozklad väzieb a vplyvov v zdravotníckom sektore a ich obrodu s novými či staronovými hráčmi.

-MZ SR počíta, že po zavedení unitárneho systému ušetrí ročne verejným financiám stovky miliónov eur…-

I tu vidieť, ako je na proces vyvlastnenia a následných sporov argumentačne nepripravené. Takáto nekompetentná kalkulácia nám len uškodí. Na to nemusí byť človek ekonóm, aby vedel, že ak miesto troch subjektov bude jeden väčší, neznamená to, že stovky miliónov eur, ktoré išli za posledné roky na ich prevádzku, klesnú na nulu. Možno klesnú o 25 – 30 percent. Neočakávam ani, že by štátna poisťovňa hospodárila s rovnakým hospodárskym výsledkom ako súkromné poisťovne, teda so ziskom. Hoci sa Slovensko hrdí statusom právneho štátu, väčšina štátnych funkcionárov a úradníkov nevykonáva svoje funkcie na identickej profesionálnej a etickej úrovni ako vo vyspelejších európskych krajinách a ich motivácia k efektivite je diskutabilná. Škandály pri verejnom obstarávaní v zdravotnom sektore, kde unikajú desiatky až stovky miliónov, a spôsob ich riešenia respektíve neriešenia je tiež jazýčkom na váhach v neprospech unitarizácie.

-Teda neočakávate, že jedna štátna poisťovňa nepovedie k výraznej úspore zdrojov?-

Nedávne tretie miesto SR v rebríčku korupcie v prieskume Ernst&Young tiež moju skepsu nevyliečilo. Štátny podnik má inú motiváciu ako zisk, takže nemožno očakávať, že sa do zdravotného systému z tohto zdroja vrátia nejaké financie. Doterajším legislatívnym zmenám chýbala komplexnosť a systematickosť, ktorej výsledkom je nielen neprimeraný zisk poisťovní, ale i neprehľadný a neefektívny tok verejných zdrojov. Zmene preto nepomôže ani vyvlastnenie poisťovní, ani zavedenie jedného štátneho gigantu. Navyše, čo možno očakávať od reformy, realizovanej bez predchádzajúcej otvorenej odbornej diskusie, ktorá v našom štáte dlhodobo absentuje. Mediálnu šou politikov pre verejnosť považujem za indiferentnú.

-Blíži sa výber právneho a ekonomického poradcu štátu pri vyvlastňovaní zdravotných poisťovní. Niektorí advokáti podmienky výberu navrhnuté ministerstvom spochybňujú ako diskriminačné pre malé firmy…-

Podmienka obratu či výška minimálnych dosahovaných odmien nie je neštandardná i keď pravdou je, že o kvalite poskytovaných služieb nič nevypovedá. Považujem ju za menej škodlivú ako napríklad ďalšiu z požiadaviek na poradcu, aby mal v referenciách aspoň jednu zákazku na zastupovanie klienta v medzinárodnej investičnej arbitráži. Pričom stačí aj príprava podkladov pre takúto arbitráž bez ohľadu na výsledok tohto sporu. To znamená, že ministerstvo sa môže uspokojiť aj s miestnym právnym zástupcom z arbitráží, čo je z hľadiska skúseností s priebehom a taktikou v takomto spore nulová skúsenosť, alebo s kanceláriou, ktorá síce arbitráž aspoň raz viedla, ale bez úspechu pre klienta. Treba si tiež uvedomiť, že vyvlastňovacie konanie je len začiatok problémov a od dvoch faktorov závisí, ako sa budú riziká neúspechu SR v sporoch zvyšovať. Od podoby transformačného zákona a od kvality služieb a nezávislosti poradcu v procese vyvlastňovania. Poradca by mal mať komplexnejšie znalosti práve vo väzbe na medzinárodné investičné spory, aby vedel z hľadiska budúcich sporov odhadnúť riziká a podľa toho voliť optimálny právny postup. V opačnom prípade sa môže stať, že individuálny krok poradcu zvolený v tomto procese bude znamenať slabé miesto v budúcej arbitráži.

-MZ SR prezentovalo, že bude vyžadovať, aby poradcom bola renomovaná a kompetentná spoločnosť s vysokou úrovňou kvality práce. Bývalý minister Ivan Uhliarik namieta, že ide o vyhodené peniaze a štát by to mal zabezpečiť vlastnými odborníkmi.-

Požiadavka ministerstva zdravotníctva, aby poradenstvo a audit realizovala renomovaná skúsená spoločnosť, je prezieravá a vysoko zodpovedná, navyše, rovnako dôležitá je aj nezávislosť poradcu. Koľko z vysokých štátnych úradníkov pracovalo napríklad v službách finančnej skupiny Penta nie je tajomstvo. Preto argument exministra Uhliarika považujem za diletantský a populistický. Štát sa chystá k rizikovému právnemu postupu, z ktorého bezpochyby vyplynú právne spory a má to robiť bez pomoci svetových kapacít? To by bol hazard, aký si nemôžeme dovoliť. Navyše, akcionári zdravotných poisťovní by takéto amatérstvo zúročili v arbitráži. Spochybniť renomovaného a nezávislého poradcu bude pre poisťovne oveľa náročnejšie. Avšak podľa kategorizácie požiadaviek navrhovaných ministerstvom som nemala celkom pocit, že nezávislosti poradcu sa prikladá rovnaká váha ako jeho odbornosti. Podcenením tejto podmienky by sme sa vystavili reálnemu riziku, že nezávislosť poradcu pri vyvlastňovaní bude úspešne napadnutá v arbitráži ako jeden z kľúčových argumentov nezákonnosti tohto procesu, čo bude mať fatálny vplyv na výsledok arbitráže.

-Aký očakávate priebeh výberu nezávislého poradcu?-

Rozhodne mnohé z renomovaných firiem budú mať konflikt záujmov a vedia ho zväčša i detailne ohodnotiť. Nepredpokladám teda, že by ponúkli služby štátu, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami bývalého alebo súčasného klienta. Tým sa okruh potenciálnych relevantných uchádzačov zužuje na minimum. Dúfam, že sa verejný obstarávateľ nebude snažiť v snahe vybrať čo najvyhovujúcejšieho obísť konflikt podhodnotením kritérií nezávislosti. Pokiaľ vybraný poradca bude mať lokálneho konzultanta, ako je zvykom napríklad v medzinárodných arbitrážach, musí byť nezávislý i on.

-Nedávno podala strana SaS trestné oznámenie pre sumu minimálne 13 miliónov eur, ktorú Slovensko zaplatilo za právne služby v arbitráži s Achmeou. Naopak, táto spoločnosť vynaložila na právne zastúpenie len 3 milióny eur. Ako to hodnotíte?-

Pekné gesto, ale nič viac. V tomto štáte sa veci neriešia, len sa o nich hovorí. Zväčša sa sleduje iný cieľ ako ten, ktorý je verejne prezentovaný. Roky nikomu nevadilo, že sa pri výbere právnych zástupcov v arbitrážach obchádza zákon o verejnom obstarávaní a smernica Európskej únie. Vysoká cena za právne zastúpenie a prehratý spor je už len dôsledok.

-V čom Ministerstvo financií (MF) SR podľa vás obchádza zákon?-

Neaplikuje na výber právneho zástupcu v arbitráži zákon o verejnom obstarávaní s odôvodnením, že sa nevzťahuje na arbitrážne konanie. Keď ministerstvo takto „nedôsledne“ vykladá zákon a smernice, aký je potom predpoklad, že dôsledne rešpektuje základné princípy verejného obstarávania? Teda princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Výnimka, na ktorú sa ministerstvo odvoláva, sa týka výlučne špecifických služieb poskytovaných arbitrami v arbitrážnom konaní, prípadne mediátormi v zmierovacom konaní. Rozhodne sa nevzťahuje na arbitráže ako celok. Je logické, že výber arbitrov, ktorí majú v konaní postavenie sudcov, nemôže podliehať výberu vo verejnom obstarávaní. Ich výber podlieha zmluvným ustanoveniam bilaterálnych dohôd. Do týchto zmluvných práv nemôže iná autorita zasahovať, naopak, musí ich rešpektovať. Advokátske kancelárie poskytujú v arbitrážnom konaní rovnaké právne služby ako v ktoromkoľvek inom súdnom konaní. Tieto služby nie sú ničím špecifické, na rozdiel od služieb rozhodcov. Takéto stanovisko podporuje i Európska komisia, keďže do zákona o verejnom obstarávaní sú implementované aj príslušné smernice EÚ.

-O tom ste hovorili v rozhovore pre TASR už v roku 2009. Odvtedy sa nič nezmenilo?-

Nie, ani reálne, ani argumentačne. K môjmu názoru sa však pripojili aj iní odborníci a jednoznačne ho potvrdila Európska komisia.

-Postup podľa zákona o verejnom obstarávaní by teda zaručil efektivitu?-

Formálne iste áno. Verejná kontrola by fungovala lepšie a možno by štát nezastupovali prevažne len tie isté advokátske kancelárie. Teraz sa neúspešní uchádzači zväčša ani nedozvedia dôvody, prečo neuspeli, i keď na to majú zo zákona nárok.

-MF SR obhajuje vysoké náklady na advokátov tým, že z celkovo žalovanej sumy istín 1,3 miliardy eur ušetrili takmer 98 percent. Celkové náklady vynaložené na služby spojené so zastupovaním Slovenskej republiky v týchto sporoch predstavovali len 2,9 percenta…-

Problém je, že ministerstvo týmto „spriemerovaním arbitráží“ obhajuje len náklady na advokátov v spore s Achmeou v hodnote viac ako 13 miliónov eur. Ide pritom o spor, ktorý má hodnotu 64,7 milióna eur. Je podozrivé, ak nevie obhájiť tieto odmeny samostatne. Na jednej strane MF SR evidentne dúfa, že premrštené náklady na obhajobu v spore, ktorý sa navyše skončil prehrou a exekúciou, sa „stratia“ zohľadnením vyhratej arbitráže v spore so spoločnosťou HICEE o 1 miliardu eur. Na strane druhej, prečo potom MF SR odmietlo ponuku kancelárie, ktorá vyhrala tento spor a ponúkala výhru aj v spore s Achmeou?

-Podľa medializovaných informácií z HN v spore s Achmeou štát na začiatku zastupovala advokátska kancelária KŠD Šťovíček a vyplatených jej malo byť 12,3 milióna eur. Potom by však odmena spoločnosti Rowan Legal, ktorá nastúpila na jej miesto, mala byť len necelý milión eur.-

Bez ohľadu na výšku tejto odmeny nepovažujem celkom za korektné, aby verejnosť nevedela, koľko z tejto odmeny dostal hlavný právny zástupca a koľko ďalší dvaja pribraní zástupcovia a za aký vysoký podiel práce na danom prípade. Pol roka potom, ako získal mandát KŠD Šťovíček, sa rozšíril tím zástupcov SR o advokátske kancelárie Rowan Legal a Baker Boots. Jediným fakturačným i platobným miestom až do 29. júla 2011, keď prípad prevzal výlučne Rowan Legal, bol KŠD Šťovíček. Preto odmeny aj pre týchto zástupcov plynuli cez faktúry vystavené a uhradené KŠD Šťovíček. Takéto nekonkrétne a nedôsledné informovanie verejnosti o odmenách advokátov v arbitrážach len prispieva k podozreniam z porušovania princípov verejného obstarávania, predovšetkým transparentnosti, priehľadnosti a hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

-Premiér Robert Fico v nedeľnej (2. 6.) diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12 vyhlásil, že spor SR s Achmeou nie je ukončený. Platí to?-

Toto vyhlásenie je podľa mňa určené laickej verejnosti, ale z odborného hľadiska nie je celkom adekvátne. Arbitráž s Achmeou bola právoplatne ukončená, čoho legitímnym výsledkom je i vedené exekučné konanie. Je však pravda, že Slovensko má ešte malú šancu, aby exekvované prostriedky získalo späť, ak sa mu podarí docieliť zrušenie nálezu arbitrážneho tribunálu.

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k rozhovoru zvukové záznamy. Obrazová redakcia TASR vydáva k rozhovoru fotoreportáž.

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Hrnko: Členovia výboru vyslovili dôveru v postupy NAKA pri obvinení Fica

Bratislava 10. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Členovia brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR vyslovili dôveru v postupy Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri obvinení predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Po zasadnutí výboru to uviedol jeho predseda Anton Hrnko (SNS) Člen výboru a poslanec NR SR Ľubomír Galko (nezaradený) hodnotil utorkový výbor…

USA zaradili Mariana Kočnera na globálny sankčný Magnitského zoznam

Washington/Bratislava 10. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Americké ministerstvo financií zaradilo slovenského občana Mariana K. a šesť firiem s ním spojených na globálny sankčný Magnitského zoznam. Podrobnosti zverejnil rezort v utorok na svojej internetovej stránke USA v roku 2012 prijali tzv. Magnitského zákon, uvaľujúci sankcie voči osobám, ktoré sa v…

Trump označil návrh obžaloby voči svojej osobe za „smiešny“

Washington 10. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP- Evan VuccI)   Za "smiešny" označil v utorok americký prezident Donald Trump návrh obžaloby voči svojej osobe "Nadler práve povedal, že 'som nútil Ukrajinu zasahovať do našich volieb v roku 2020'. Smiešne, a on vie, že to nie je pravda. Ukrajinský prezident a minister zahraničných…

Pre našich dôchodcov SNS vybojovala vyššie minimálne dôchodky. V tvrdej práci sa nenecháme odradiť planými rečami opozície

Bratislava 10. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovenská národná strana môže s hrdosťou v závere volebného obdobia konštatovať, že sa jej podarilo presadiť desiatky skvelých zákonov, ktoré pomôžu občanom žiť dôstojný a bohatší život Jedným z takýchto opatrení bolo aj zvýšenie minimálnych dôchodkov, ktoré budú prvýkrát naviazané na priemernú mzdu.…

Influencera odsúdili za to, že chcel ukradnúť webstránku pod hrozbou zastrelenia

Washington 10. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:ChangeofplanZ Twitter)   Amerického influencera na sociálnych sieťach poslal súd na 14 rokov za mreže za to, že plánoval ukradnúť webstránku pod hrozbou zastrelenia. K tomu takmer došlo v júni 2017 Odsúdeným je 27-ročný Rossi Lorathio Adams II, ktorý na internete získal viac ako miliónov fanúšikov…

Téma súdnictvo v debate denníka Sme. Kiskove „demokratické“ fantázie za ktorými je nová totalita

Bratislava 10. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   „Prvá veľká“ debata o programoch politických strán zorganizovaná denníkom Sme sa ukázala miestami ako primitívna politická prekáračka plná všeobecných fráz jednotlivých straníckych predstaviteľov (ktorí si všetci tykajú ako kamaráti z mokrej štvrte) ideologicky vyselektovaných politických strán. Súdnictvo, ktoré je boľavým ale pravdivým obrazom slovenskej politiky…

Alexander Hug privítal prvé rozhovory Putina so Zelenským

Londýn 10. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Bývalý hlavný zástupca šéfa Osobitnej pozorovateľskej misie (SMM) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Ukrajine Alexander Hug privítal prvé dvojstranné rozhovory ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským počas pondelkového summitu normandskej štvorky v Paríži "Dialóg sa…

Novou šéfkou vyšetrovacieho tímu Gorila má byť Babacsová

Bratislava 10. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Novou šéfkou vyšetrovacieho tímu Gorila má byť Martina Babacsová. Informovala o tom televízia Joj. Prezídium Policajného zboru (PZ) TASR potvrdilo, že tím bude viesť žena. Konkrétne meno nechcelo konkretizovať "Novým šéfom tímu je žena, počet členov sa zvýšil, no mená a počty nebudeme…

Jourovú nepresvedčili argumenty Maďarska a Poľska v oblasti právneho štátu

Brusel 10. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)   Pre Maďarsko a Poľsko nejde o nový začiatok, ale o pokračovanie už rozbehnutého procesu. Týmito slovami opísala v utorok rokovania o stave právneho štátu medzi Európskou komisiou (EK) a Budapešťou a Varšavou podpredsedníčka EK zodpovedná za oblasť právneho štátu Věra Jourová Jourová sa…

Pelosiová oznámila návrh obžaloby voči Donaldovi Trumpovi

Washington 10. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-J. Scott Applewhite)   Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová v utorok oznámila, že návrh obžaloby voči prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi bude mať dva články. Ide o zneužitie právomoci a pohŕdanie Kongresom, píše denník Washington Post Právny výbor Snemovne reprezentantov bude o článkoch, ktoré sú…

Predseda vlády v najbližšom čase oznámi, koho navrhne prezidentke poveriť riadením rezortu

Bratislava 10. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Predseda vlády SR Peter Pellegrini v najbližšom čase oznámi, koho navrhne prezidentke SR Zuzane Čaputovej poveriť riadením ministerstva zdravotníctva. V utorok o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády SR Patrícia Macíková Premiér zobral na vedomie rozhodnutie Andrey Kalavskej odstúpiť z funkcie ministerky zdravotníctva.…

Zásah v Prešove bol podľa hasičov bezprecedentný, výbuch zničil všetky zásahové cesty

Bratislava 10. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/Prezídium HaZZ)   Zásah v bytovom dome v Prešove, ktorý zničil výbuch plynu, bol bezprecedentný a veľmi zložitý, keďže explózia okamžite zničila všetky možné zásahové cesty. Uviedol to dnes pre médiá prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Nereča Dodal, že doteraz sa na Slovensku nič podobné…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Keď ĽUBOŠ BLAHA používa oslovenie „SÚDRUH“, odvoláva sa na LENINA a vedľa neho sedí ROMAN MICHELKO

(Aby nedošlo k všelijakým nedorozumeniam, najprv chcem pripomenúť, že nie som, ani som nebola členkou žiadnej politickej strany, hnutia, koalície a pod. Nikdy som nebola na žiadnej kandidátke žiadnej strany a ani to nemám v pláne. Svoje názory vyjadrujem len za seba samú ako individuálna osoba. Momentálne som obyčajná sympatizantka Kotlebovcov…

Úchyláci podľa Alojza Hlinu. Aj Vy k nim možno patríte...

Hlina sa opäť predviedol, ale nie ako kresťan katolík, ale ako tragikomický agresívny cholerik. V nedeľnej diskusnej relácii s Marianom Kotlebom a Tomášom Druckerom nepoužil fakty, ale útoky a jeho blúznenia. Môžeme predpokladať, že mu praskli nervy z poklesu preferencií, keďže Kotleba sa dokázal spojiť so 4 stranami a medzi nimi sú okrem Národnej koalície, Priamej…

Ďalší útok na Rusko: WADA na štyri roky vylúčila Rusko z olympiád a všetkých svetových športových súťaží!

Rusko bolo v pondelok na štyri roky oficiálne vylúčené z olympiád a všetkých svetových športových súťaží! Rozhodol o tom výbor Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) po tom, čo mu tak doporučila učiniť "nezávislá" Odvolacia a revízna komisia (CRC). Dôvodom vylúčenia je podľa WADA manipulácia s dopingovými dátami v moskovskom laboratóriu. WADA…

DIREKTÍVY EÚ SÚ AŽ NÁSLEDOK. PRÍČINA IDIOTIZMU, FANATIZMU a ZLA JE V IDEOLÓGIÁCH

DIREKTÍVY EÚ SÚ AŽ NÁSLEDOK. PRÍČINA IDIOTIZMU A FANATIZMU JE V IDEOLÓGIÁCH Direktívy EÚ, ktoré robia z politiky diktatúru menšín, z domácich politikov poslušných trolov, z novinárov prestitútky, z vedy šarlatánstvo, z pravdy konšpirácie a z faktov rohožku pod nohami správneho názoru ležia už mnohým ľuďom v žalúdku. Diagnózu poznáme, len lieky sú slabé. Kritika, petície…

MH17, JIT – čo má Malajzia proti?

Lebo v hlavnom prúde sa nedozviete... V médiách hlavného prúdu sa JIT prezentuje ako medzinárodná inštitúcia, ktorá má dôveru všetkých zúčastnených krajín. Veľmi často sa zdôrazňuje, že aj Malajzia vyslovila plnú dôveru JIT a reprezentant Malajzie podpísal všetky protokoly JIT. Slovenský hlavný prúd je v tomto smere mimoriadne úzkoprsý a servilný. Prakticky žiadny zdroj hlavného…

Nikto vám nevie splniť to, čo ja vám viem prisľúbiť......

Do prvého marca, sa podobných slov dočkáme ešte mnoho. Najviac sa musím pousmiať nad našou skvelou budúcnosťou. Ak spočítame všetky dane, ktoré sa podľa sľubov znížia, tak už skoro nič nebude "hnusnou daňou" - zaťažené. Málokto povie aj druhú stránku tej istej mince - kde zobrať výpadok znížených daní ?…

TopDesat

Bojiská ako ich nepoznáme: Návštevníkom prinášajú zimomriavky a zvláštne pocity (1. časť)

0

Bojiská sú scénami krvipreliatia, zabíjania a mrzačenia. Asi nás ani neprekvapuje, že sa stávajú najobvyklejšími arénami nadprirodzených javov. Ozveny vzájomnej nenávisti, ktoré pociťujú príslušníci nepriateľských vojsk, a spáchané násilie akoby sa stále ozývali v miestach vojnových konfliktov a bojových polí. Mnohí návštevníci a turisti, ktorí sa tieto miesta rozhodnú navštíviť, často rozprávajú o tom, že sa…

TOP 15 udalostí z minulosti, ktorým nebudeš veriť

0

Na základnej škole nás na dejepise učili o lovcoch mamutov, na strednej škole sme sa naučili, prečo vypukla druhá svetová vojna, ale nikto nám nikdy nepovedal o týchto bizarných udalostiach a zvyklostiach, ktoré rôzne kultúry praktikovali. Pomocou rebríčka top 15 udalostí z minulosti si uvedomíte, že najznámejší terorista dostal ocenenie, že…

10 najbizarnejších vecí, ktoré si môžeš kúpiť online

0

Nakupovanie cez internet je pohodlný výdobytok dnešnej doby. Nemusíme chodiť do obchodu, stačí, ak otvoríme dvere a milý kuriér nám doručí tovar až domov. Objednávame si jedlo, oblečenie, topánky, knihy... E-shopy nám mnohokrát zachránia kožu a umožnia nám kúpiť darček na poslednú chvíľu, občas spôsobia rôzne reklamačné problémy a niekedy na…

Toto sú tie najťažšie jazyky na svete. Je medzi nimi aj slovenčina?

0

Chceš sa naučiť cudzie jazyky, ale súčasne si lenivý a chceš si vybrať ten najjednoduchší? Americký Foreign Service Institute zatriedil hlavné jazyky na celom svete do 5 kategórií podľa obtiažnosti. Kritériom bolo, ako veľmi sa odlišujú od angličtiny. Používateľ Reddit používateľ Fummy preložil tieto údaje na farebne označenú mapu, aby to všetko zjednodušilo. Ktoré sú…

Dvojitá brada? Rozlúčiš sa s ňou vďaka týmto trikom!

0

Aj pár kíl navyše sa zvyčajne ľahko prejaví na našej tvári. Pravda však je, že tuk na krku a tvári nie je ovplyvnený iba našim prírastkom na váhe. Poloha v spánku a zlé držanie tela, keď sme v kancelárii, sú tiež rizikovými faktormi pre dvojitú bradu, ktorú sa všetci snažíme skryť. Ak trápi dvojitá…

22 rutinných vecí, ktoré ti zaberajú omnoho viac času, než si myslíš

0

Ľudia sa priemerne dožívajú  28 560 dní. Čo za tie roky vlastne stihnú urobiť? Koľko času strávia postojačky a koľko posediačky? Samozrejme, všetko závisí od povolania, od krajiny, v ktorej človek žije a od mnohých zvykov, či už kolektívnych, alebo individuálnych.  Pastier rozpráva, resp. počúva priemerne dva roky, kým kňaz alebo…

Vo svete IT

Gmail Vám už čoskoro umožní odosielanie e-mailov aj vo forme prílohy správy

0

Google prostredníctvom svojho blogu informuje, že už čoskoro umožní používateľom odosielanie celých e-mailov aj vo forme prílohy správy. Používateľom tak odpadnú opletačky s potrebou preposielania e-mailov v prípade, ak si to vyžiada konverzácia. Táto funkcia je určite dobre známa hlavne používateľom konkurenčnej e-mailovej platformy Outlook od Microsoftu, ktorá ponúka možnosť posielania vlákien…

Xiaomi si dalo patentovať smartfón s kamerou umiestnenou pod displejom

0

Spoločnosť Xiaomi v priebehu dnešného dňa predstavila smartfón Redmi K30 5G so 120Hz displejom, aký sme doposiaľ u čínskeho výrobcu smartfónov ešte nevideli. Jednou z ďalších inovácií, na ktorú sa môžu fanúšikovia spoločnosti tešiť v dohľadnej dobe,  je technológia umožňujúca umiestnenie prednej selfie kamery pod displejom zariadenia. Naznačuje to najnovší…

Xiaomi oficiálne predstavuje zariadenia Redmi K30 a K30 5G. Tie ceny sú až šialene nízke!

0

Spoločnosť Xiaomi, tak ako iniciovala, tak dnes predstavila novú produktovú radu smartfónov Redmi K30. Hneď v úvode musíme povedať, že spoločnosť predstavila smartfóny, ktoré pri pohľade na cenu, parametrovo patria do úplne inej kategórie. Redmi K30 5G: Aktuálne najlacnejší 5G smartfón na trhu Začnime so zariadením K30 5G. Smartfón ponúka…

Čína ako odpoveď na sankcie zo strany USA sa chystá vymeniť všetky Windows počítače

0

Spoločnosť Huawei je pod tlakom americkej vlády od konca mája, hoci to vyzeralo tak, že sa blýska na lepšie časy, tak opak môže byť pravdou. Najnovšie zahraničný portál mspoweruser.com prináša správy o tom, že čínska vláda sa rozhodla vymeniť všetky počítače bežiace na inom softwari, ako je ten čínsky. Inými…

Americká spoločnosť údajne prišla s liečbou, ktorá zastaví starnutie. Jedná sa o podvrh, alebo o revolučnú procedúru?

0

Zaplatili by ste 900-tisíc eur a odcestovali do južnej Ameriky  za šancu žiť dlhšie? Spoločnosť Libella Gene Therapeutics tvrdí, že pracujú na génovej terapii, ktorá môže zvrátiť starnutie až o 20 rokov. Podľa interview s portálom OneZero sú pripravení začať s experimentálnou terapiou na starších ľuďoch, ktorí si musia zaplatiť…

Obmedzte Vašu digitálnu stopu na internete na minimum. Toto sú najlepšie VPN aplikácie pre Váš Android smartfón

0

Naše súkromie je čoraz častejšie verejným, zdieľame o sebe informácie na sociálnych sieťach, povoľujeme aplikáciám sledovanie našej aktivity a podobne. Na jednej stranu dostávame výmenou za naše údaje prispôsobené služby, napríklad v podobe adresnej reklamy alebo obsahu, ale stojí to za to? My sa priznáme, že sa prikláňame k skupine…

TopSpeed

Namiesto Turecka Slovensko. Škodu Karoq začnú vyrábať v Bratislave

0

Automobilka Škoda rieši vážny problém. Záujem zákazníkov o škodovky je tak veľký, že fabrika nestíha vyrábať. Ročne ostane neuspokojených až 100 000 záujemcov o auto so značkou Škoda. V centrále mladoboleslavskej automobilky preto padlo rázne rozhodnutie – kompaktné SUV Škoda Karoq sa bude vyrábať aj v Bratislave.

Testujeme Jaguar XE 180d SE AWD. Čo vás zaujíma?

3

Naftový dvojliter Ingenium s výkonom 132 kW (180 k), osemstupňová automatická prevodovka, pohon všetkých kolies a paket R-Dynamic – to je základná konfigurácia testovacieho sedanu Jaguar XE 180d SE AWD, ktorý nám robí tento týždeň v redakcii spoločnosť. Zaujíma vás o tomto aute niečo konkrétne? Ak áno, píšte do diskusie.

Od roku 2020 bude EU monitorovať spotrebu každého vodiča

24

Komisárov EU trápi reálna spotreba áut jazdiacich po cestách Európskej únie. Nová metodika stanovenia kombinovanej spotreby (WLTP) vyriešila problém len čiastočne, nastúpiť preto majú účinnejšie nástroje sledovania jej reálnej úrovne. Európska únia chce monitorovať spotrebu každého auta a sledovať jej odchýlku od normovanej spotreby. Vodičov chce následne pomocou ďalších nástrojov a poplatkov prinútiť jazdiť úsporne.

Teslu Cybertruck natočili v premávke. Skvelý marketing pokračuje

1

Tesla Cybertruck sa znova objavila na verejnosti. Tentoraz priamo v reálnej premávke, kde sa stala predmetom neuveriteľnej pozornosti. O publicitu nového pickupa sa znova postaral šéf Tesly, Elon Musk, ktorý údajne vzal partiu priateľov na večeru. Auto si v premávke natočilo niekoľko ľudí a ich videá okamžite zaplavili sociálne siete. Takto sa robí marketing.

Táto čínska Tesla stojí tretinu ceny Muskovho Modelu S

9

Ako sa hovorí, veci z Číny sú vždy lacnejšie. Neplatí to len o smartfónoch či elektrospotrebičoch, ale aj o autách. Pred nedávnom sme tu mali čínskeho konkurenta Kodiaqu, no a teraz chcú Číňania konkurovať Tesle. Ak ste fanúšikom elektromobilov a nemôžete si Teslu pre jej vysokú cenu dovoliť, existuje lacnejšie riešenie.…

Mercedes-AMG GLS 63 už nepotrebuje prívlastok S

1

Nedávno predstavené GLE 63 a 63 S dostali svojho súrodenca aj do vyššej sféry. Reč je o Mercedes-AMG GLS 63, teda tretia generácia modelu GLS (predtým len GL) vo vrcholnej verzii s preplňovanou V8. Viac ako 600 koní, pohotovostná hmotnosť cez 2,2 tony ale stále športové jazdné vlastnosti? Dnes sa dá s fyzikou veľmi dobre…

KAMzaKRÁSOU

Video VIDEONÁVOD: Ako vyhladiť stračie nôžky v okolí oči?

1

Stračie nôžky sú vrásky okolo očí, ktoré vznikajú pri vonkajších kútikoch očí a pokračujú smerom ku spánkom, alebo na líčka. Pri mimike veľmi často používame okolie očí. Napríklad pri úsmeve sa pokožka okolo očí jemne zvraští a vzniknú stračie nôžky. Mnohí im často hovoria aj vrásky smiechu. Nezbavíme sa ich úplne, pretože je…

Vyhraj 4-krát soľ do kúpeľa Sels De Bain od kozmetiky GERnétic

0

Voňavý obláčik, ktorý Vás zahalí, po vystúpení z kúpeľa Vás bude sprevádzať po celú noc a podporí hlboký spánok. Kryštály morskej soli obohatené o éterické oleje z citrónovej trávy majú sedatívny účinok, hlboko upokojujú a osviežujú. Počas príjemnej relaxácie si Vaše telo aj zmysly vychutnávajú príliv novej energie a pohody.…

Vianočné pohľadnice: Vyrob si ich jednoducho sama!

3

Vianoce sú už za dverami. Veľakrát máme pocit, že vlastne už dávno prišli, pretože výklady, obchody, nákupné centrá sú plné vianočných ozdôb, stromčekov, svetielkujúcich sobov, spievajúcich Santa Clausov a zliav. Dnes sú Vianoce už o niečom inom ako kedysi. Skúste podarovať svojim deťom vlašský oriešok alebo ručne šitú bábiku zo…

TOP chyby vegetariánov a vegánov: Ak neješ živočíšnu stravu, čítaj!

2

Vedeli ste, že vegetariánska či vegánska diéta môže človeku priniesť nejeden zdravotný benefit? Tieto typy stravovania sa spájajú s redukciou hmotnosti, s vyváženým cukrom v krvi aj nižším rizikom vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Je však pravda, že vegetariánstvo a vegánstvo sa nesmie brať na ľahkú váhu a musia sa pri nich…

DIY držiak na sviečku: Rozsvieť svoju domácnosť rýchlo a jednoducho!

1

Pri sviečkach sa dnes na chvíľu pozastavíme. Pri sviečkach, ktoré si môžete vyrobiť aj sami. Respektíve v dnešnej galérii nájdete inšpiráciu na DIY držiak na sviečku. Rovnako, ako môžu mať sviečky rôznu vôňu, veľkosť, tvar,... tak aj držiaky na sviečky môžu spĺňať vaše predstavy, ktoré budú zapadať do vášho interiéru.

Epsomská soľ nad zlato?! Skutočne je nenahraditeľná a telu prínosná?

2

Epsomská soľ je označovaná za akýsi všeliek, ktorý dokáže pomôcť našej kráse, ale aj zdraviu. Aj keď hovoríme o soli, soľ to v skutočnosti nie je. Nepoužíva sa totižto na dochucovanie jedál, no aj napriek tomu dokáže byť prínosná. V podstate ide o zmes horčíka a síranu, ktorá sa po stáročia využívala v mnohých kultúrach. Táto…

Svetlo sveta

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

0

Skôr, ako bola Panna Mária počatá, bola Božím snom a jeho túžbou. Aj človeku sa stáva, že pred tým, ako sa zamiluje do skutočnej osoby, miluje najskôr určitú predstavu o tom, aká by mala ideálna osoba byť, aké by mala mať vlastnosti a ako by mala vyzerať. Túto predstavu ideálnej…

Sv. Mikuláš pomáha aj dušiam v Očistci

0

V 13. storočí chudobná bezdetná roľnícka rodina z juhu Talianska v lokalite Macerata sa zastavila pri kaplnke sv. Mikuláša z Myry. Povesť tohoto svätca bola podobná ako sv. Mikuláša v dnešných časoch. Bezdetní farmári sv. Mikulášovi z Myry sľúbili, že ak svojím orodovaním u Boha manželský pár počne a porodí dieťa, obetujú ho Bohu. Dieťa sa narodilo okolo…

Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

0

Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

0

Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

0

„Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

0

Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

Armádny Magazín

Štvornohí záchranári získali ocenenie Dobrovoľník roka 2018 - 2019

0

Košice, Kuntshalle, 9. decembra 2019 - Podujatie Dobrovoľník roka sa už tradične uskutočňuje pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, tento rok bolo súčasťou záverečného ceremoniálu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. Vyhlasovateľom a organizátorom je o.z. CARDO -Národné dobrovoľ

Izrael potvrdil prevrátenie tanku Merkava-4 počas cvičenia

0

Fotografia prevráteného tanku Merkava sa stala populárnou na izraelských sociálnych sieťach. Podľa správ sa uvádza, že tank Merkava Mk.4 sa prevrátil počas cvičení blízko hranice s Libanonom.   Izraelská televízia potvrdila správu, že tank Izraelských ozbrojených síl sa prevrátil pri neúspešnom stúpaní po jednom z kopcov.  Izraelský televízny kanál 13

Fotografia týždňa v Paríži: Bodyguard s Femen aktivistkou v horúcom objatí na Champs Elysées v Paríži

0

Dve aktivistky hnutia FEMEN sa počas Normadského summitu v Paríži rozhodli zvýšiť popularitu Ruskej federácie priamo na Champs Elysées. Pohotový ochrankár zareagoval veľmi rýchlo a spacifikoval obnaženú dievčinu, ktorá vybehla na svoje javisko s bojovým pokrikom “Zastavte Putinovu vojnu".  

Zachovajte paniku alebo adventná úvaha o rozsudku Európskeho súdneho dvora k smernici o zbraniach

0

Česko 7. december 2019 - Vážené čitateľky, vážení čitatelia, strelci, športovci, lovci, zberatelia, obchodníci, správcovia strelníc, začiatkom tohto týždňa sme si prečítali, ako sa Súdny dvor EÚ stavia k smernici o zbraniach, k pravidlám európskej legislatívnej tvorby i k otázke bezpečnosti a ako si s dôvodmi Českej republiky vytrel ... podl

Pentagon je znepokojený: 46 percent americkej armády považuje Rusko za spojenca

0

USA (8.12.2019) - Neočakávané výsledky prieskumu uverejnené v USA. Americký mediálny zdroj Hlas Ameriky uvádza, že uskutočnil prieskum medzi personálom americkej armády a členmi ich rodín, súvisel s ich postojom k Rusku a ruskej armáde. Ako sa ukazuje, 46 percent respondentov americkej armády a ich rodín nepovažuje Rusko za nepriateľa, ale…

Nórsko získalo prvý 155 mm samohybný kanón K9 z Južnej Kórey

0

Ozbrojené sily v Nórsku dostali prvú húfnicu K9 s vlastným pohonom 155/52 mm. Prvé dve samohybné zbrane a jedno vozidlo na prepravu munície K10 dorazili do Nórska do prístavu Drammen (Oslo) koncom novembra. Dodané zariadenie bolo 4. decembra oficiálne odovzdané delostreleckej divízii nórskej motorovej pešej brigády Sever.   Prvé zbrane s

Tvoja Svadba

Ktoré dekorácie kúpiť a ktoré požičať? S našimi tipmi budeš mať jasno

0

Slávnosť vstupu do manželstva je ako mozaika. Tisíce čriepkov tvoriacich komplexnú udalosť, ktorú možno teoreticky rozdeliť na časť úradnú, oficiálnu, fázu spoločenskú a vo finálne etapu uvoľnenú. Štvorica spomínaných aspektov sa v praxi navzájom nenútene prelína, aby v spoločnej symbióze dosiahla krásu, noblesu a dokonalosť. Ktoré dekorácie kúpiť a ktoré požičať?…

Dámska rozlúčka so slobodou: S naším manuálom bude dokonalá!

1

Okolo rozlúčky so slobodou býva celá rada otázok. Kto ju organizuje, ako je to s platením a čo bude na programe? Dámska rozlúčka so slobodou musí byť pre nevestu a jej družičky dokonalá. Pozrite sa, na čo všetko byť ste pri organizovaní mali dbať.

Svadobná výzdoba z kaktusov: Nový trend, ktorý si zamiluješ aj v zime

1

Či už sa budete vydávať niekde na púšti, kde kaktusy zapadajú do samotného interiéru alebo máte svadbu v krajine, pre ktorú nie sú kaktusy typické, kaktusy vás rozhodne zaujmú. Myslíte si, že kaktusová svadobná výzdoba nie je nič pre vás a že už samotné sukulenty boli príliš? Čo tak aspoň zvoliť kaktusy…

Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

2

Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

0

Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

0

Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

Tvoje Zdravie

Aký je význam vitamínu K? Odhaľte jeho nedostatok a doplňte si ho!

0

Viete, aký je význam vitamínu K pre naše telo? Rozhodne nie je malý! Táto látka je pre správne fungovanie nášho organizmu nevyhnutná a jej deficit sa môže prejaviť rozvojom rozličných zdravotných problémov. Môžeme vám prezradiť, že vitamín K má úlohu napríklad pri procese zrážania krvi a jeho nedostatok tak môže…

Prečo jesť kučeravý kel? Tu je 7 dôvodov, prečo mu dať áno!

1

Kučeravý kel radíme do kategórie listová zelenina. Je skutočne zdravý a pre naše telo je prínosom, i keď u mnohých z nás by sme ho na svojich tanieroch hľadali len ťažko. Pritom existuje množstvo chutných ciest, ako ho zaradiť do svojej stravy. Je vhodný na prípravu výživných polievok a dokonale…

TOP rastlinné zdroje bielkovín: Šancu by im mali dať aj mäsožravci!

1

Sacharidy, tuky a bielkoviny – to sú pre nás základné živiny, ktoré naše telo bezpodmienečne potrebuje pre správnu funkciu. V dôsledku ich nedostatku sa môžu u jedinca vyskytnúť mnohé zdravotné ťažkosti. Práve preto by mala byť naša strava pestrá a mali by v nej byť v dostatočnej miere zastúpené zdroje všetkých spomínaných…

Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

0

Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

0

Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

0

Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…