Nadpráva maďarskej menšiny a nebezpečenstvá plynúce z maďarskej politiky pre Slovensko

Bratislava 4. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR-Pavol Durčo)

 

Pri skúmaní menšinovej politiky a menšinovej legislatívy si musíme uvedomiť, že jej úroveň je vždy priamo úmerná participácii menšinových strán pri moci.

Ilustračné foto

V roku 1994 v čase Moravčíkovej dočasnej vlády prvýkrát menšinové strany participovali na moci. Ich participácia na moci sa potom  opakovala v rokoch 1998 – 2002 a potom ešte v rokoch 2002 – 2006. Po štvorročnej  pauze si participáciu na moci zopakovali ešte v rokoch Radičovej vlády v rokoch 2010 – 2012. Zásadný prelom však nastal až v roku 2016, keď sa menšinová strana Most-Híd stala súčasťou vlády tvorenej ľavicovým Smerom, predovšetkým však SNS, ktorá bola po roku 1990 celých dvadsaťšesť rokov na opačnej strane politického spektra.

Skúsme si, takpovediac, enumeratívne pripomenúť, čo všetko menšinoví politici dokázali za tých dvadsaťsedem rokov dosiahnuť pre svojich voličov.

Treba si uvedomiť, že občania maďarskej národnosti majú úplne uzatvorený vzdelávací cyklus. Majú širokú sieť materských, základných a stredných škôl. Od roku 2004 sa vzdelanie maďarskej národnostnej menšiny uzavrelo zriadením komárňanskej univerzity. So štátnou podporou vychádza v maďarskom jazyku množstvo periodík, majú aj svoj politický denník Uj Szó. Kultúrne aktivity tejto menšiny sú plne ekonomicky saturované.

Skúsme si teda namodelovať, ako vyzerá život príslušníka maďarskej menšiny na Slovensku. Od materskej školy až po univerzitu chodí do maďarských škôl, v ktorých sa štátny jazyk (slovenský) učí len ako cudzí v rozsahu štyroch hodín týždenne a navyše veľmi nekvalitne. Pochopiteľne, doma a aj v svojom okolí komunikuje len po maďarsky, pozerá takmer výlučne maďarskú televíziu, počúva maďarské rádiá, číta maďarské knihy, noviny a časopisy (sčasti vydávané na Slovensku so štátnou podporou bez ohľadu na to, či to denné periodikum potrebuje alebo nie).

Od zavedenia Schengenu môže každý kdekoľvek a kedykoľvek prekročiť hranice s Maďarskom a v horizonte zhruba desiatich rokov budeme mať v celom stredoeurópskom priestore rovnakú menu euro. Už dnes sa každý môže dobrovoľne rozhodnúť, či chce študovať, alebo pracovať na Slovensku alebo v Maďarsku. Od vstupu do Európskej únie majú všetci jej občania pri štúdiu či zamestnaní rovnaké podmienky.

Menšinoví občania dnes v Slovenskej republike žijú v podstate v kultúrnom a jazykovom gete, akoby boli integrálnou súčasťou maďarského národa. A preto si skôr či neskôr položia otázku: „Žijeme síce na Slovensku, ale v podstate tak, ako by sme žili vo svojej domovskej vlasti. Prečo vlastne ešte platíme dane na Slovensku?“

A tu nastupujú menšinoví politici, ktorí majú jediný záujem – vytvárať umelú ideu závislosti a permanentného ohrozenia svojej menšiny s tým, že oni a jedine oni sú schopní garantovať jej ich národnostné práva.

A tu vzniká problém. Občania Slovenskej republiky maďarskej národnosti (minimálne v oblasti, kultúry a školstva) nemôžu pociťovať ani najmenšie obmedzenie svojich práv. Na to, aby mali menšinové strany opodstatnenie, musí nejaké ohrozenie vytvoriť. Prvou podmienkou na to, aby sa jej to podarilo, je nedopustiť, aby sa Maďari naučili dobre po slovensky.

Ak by sa tak stalo, značne by sa im zväčšili možnosti uplatnenia. Mnohí z nich by sa mohli vysťahovať aj mimo zmiešaných území, mohli by si nájsť zaujímavé a dobré platené miesto, napríklad v hlavnom meste, mohli by si nájsť partnerov inej národnosti, ale hlavne mohli by prehliadnuť absurdnosť a nezmyselnosť existencie etnickej strany, akou SMK je. Ak by sa takáto emancipácia Maďarov udiala vo väčšom meradle, mohlo by to vážne ohroziť jej existenciu ako takej. Čoraz viac jej voličov (predovšetkým v Nitrianskom kraji) pochopilo, že jediným skutočným motívom existencie menšinových politikov je participácia na moci, pričom je jedno, či ide o moc na úrovni centrálnej, regionálnej či lokálnej.

Zakaždým je to o eurofondoch, ovládnutí obecných či regionálnych rozpočtov, získavaní štátnych objednávok. Celá „národná“ rétorika je v skutočnosti len prázdnou floskulou. Aby nedošlo k oslabeniu pozície strany, vytvárajú politici aj vďaka menšinovej tlači klamlivý dojem, že je menšina ako taká ohrozená, že vláda Slovenskej republiky sa pokúša okliešťovať jej práva, ba dokonca  podmienky na jej asimiláciu, a naopak iba oni menšinoví politici sú garantom ich práv na Slovensku. Menšinoví politici svojim voličom neustále klamú o ich postavení. Keďže však tí nie sú zvyknutí získavať informácie aj z iných než maďarských zdrojov, dlhodobé klamstvo sa zatiaľ menšinovým politikom vždy prepieklo. Pri pohľade zvonku sa ich postavenie skôr podobá postaveniu rukojemníkov.

Súčasťou menšinovej stratégie je teda dosiahnuť čo najviac. To je však dnes už problém, pretože takmer všetko mysliteľné už majú. Politici sú však kreatívni a ich schopnosť vymyslieť nové a nové  požiadavky je priam bezodná. Iste sú isté dočasné limity.

Politici Mostu-Híd vedia veľmi dobre, že územná autonómia je nepriechodná. Ostáva teda len ďalej pokračovať salámovou metódou. Vďaka vstupu Mostu-Híd do koalície sa zastavil koncepčne pripravovaný projekt racionalizácie školskej siete.

Politické rozhodnutie, že malotriedky na juhu ostanú zachované, síce odporuje akejkoľvek ekonomickej logike, ale je politická daň za zotrvanie Mostu-Híd v koalícii. Takisto nasadenie školských autobusov ako pilotný projekt sa začal uplatňovať práve na juhu Slovenska.  No a na dôvažok tu máme dvojjazyčné označovanie autobusových a železničných staníc.

Tento akt má však už ďalší symbolický rozmer, ktorý by sme mohli nazvať aj ako značkovanie územia. Zmiešané územia tak už nebude pripomínať len tabule pri vstupe do obcí, ale aj stanice, aby nebolo pochýb o tom, kde sa návštevník nachádza.

Je jasné, aká je stratégia dnešnej vlády. Proti neodvodeným požiadavkám menšinových politikov netreba bojovať, oveľa úspešnejšie, efektívnejšie a istejšie je ich skorumpovať. Výrazom tejto stratégie je vznik nového, v podstate verejnoprávneho, fondu na podporu kultúry menšín, v ktorom sa má objem prostriedkov zdvojnásobiť . Z tohto pohľadu je výška, ktorou je financovaná verejnoprávna Matica slovenská len nepodareným žartom.

Ešte podstatnejší ústupok v prospech Mostu-Híd urobila súčasná koalícia v prípade zmeny voľby županov, keď  z dvojkolovej voľby urobila jednokolovú. Argumentácia, že ide o šetrenie  verejnými prostriedkami, je doslova smiešna. Cieľ je úplne iný – umožniť menšinovým politikom dosiahnuť dve, možno tri županské stoličky. Najvypuklejšie je to v prípade Nových Zámkov a Trnavy. Ak bude pretrvávať súčasný model správania  sa slovenských strán, kde jedinou prioritou je stranícky egoizmus, je o výsledku volieb vopred rozhodnuté.  Každému človeku s elementárnou mierou súdnosti je jasné, že ak sa proti maďarskému kandidátovi postaví päť či šesť slovenských kandidátov, tak ten maďarský v jednokolovej  voľbe vyhrá. Nakoniec,  jednokolový väčšinový systém na rozdiel od dvojkolového umožňuje, že na výhru stačí len relatívna väčšina, často vo výške blízkej dvadsiatim percentám, niekedy aj menej. Tuším v roku 1990 v komunálnych voľbách v Nových Zámkoch bolo zo štyridsiatich poslancov tridsaťdeväť Maďarov a len jeden Slovák, ktorý nakoniec abdikoval. Treba pritom zdôrazniť, že v Nových Zámkoch je sedemdesiatpäť percent Slovákov a sotva štvrtina Maďarov.

Niečo podobné sa stalo aj v prvých župných voľbách v Nitrianskom kraji. Na zmiešaných územiach šli slovenské strany proti sebe, a Maďari spolu, takže víťaz bral všetko. Keďže však voľba župana bola dvojkolová a v Nitrianskom kraji žije viac Slovákov ako Maďarov, župan bol nakoniec Slovák (M. Belica). Ale tie štyri roky znamenali preňho ťažký politický očistec. Zmenou volebných pravidiel tak súčasná koalícia darovala Maďarom odškodnenie za nerealizovanú Komárňanskú župu.  Ako vieme, vtedy sa dzurindovská koalícia dostala na pokraj zrútenia a len participácia na moci po letnom trucovaní nakoniec „donútila“ SMK poslušne doliezť naspäť do koalície. Paradoxne teda, to čo si maďarskí politici nevyvzdorovali za Dzurindu, dostali dnes na striebornej tácke a ešte oveľa viac, keďže Nitra a Trnava je oveľa viac než zamýšľaná Komárňanská župa od koalície,  kde je zhodou okolností aj SNS.

Ďalším   nečakaným bonusom pre Most-Híd je zdedenie veľmi lukratívneho ministerstva dopravy po neúspešnej #Sieti. To bol svätý politický grál, po ktorom dlhé roky poškuľovali a dnes im úplne nečakane padol do rúk. Je teda možné, ba priam pravdepodobné, že sa to  prejaví aj v novom trasovaní diaľnic a rýchlostných ciest. To môže viesť k preferovaniu síce menej vyťažených, ale politicky preferovanejších oblastí, čo so sebou bude prinášať vyšší ekonomický rozvoj, samozrejme na úkor území, kde je intenzita dopravy vyššia, ale nie sú politicky preferované. O tom, že  ministerstvo dopravy spravuje v podstate najväčší balík eurofondov, ani netreba hovoriť.

Tu by sme mohli skončiť, ale považujem za potrebné povedať niečo viac aj o dlhodobých konceptoch maďarskej zahraničnej politiky.

Dlhodobý cieľ maďarskej politiky však ostáva vždy rovnaký. Cieľom je, aby príslušníci slovenskej či rumunskej menšiny mohli o maďarských hospodárskych či zahraničnopolitických stratégiách spolurozhodovať s maďarským občianskym preukazom vo vrecku. V tomto svetle je Fórum maďarských poslancov Karpatskej kotliny len logickým pokračovaním dlhodobej a premyslenej stratégie zjednocovania maďarského národa ponad hranice Maďarska, čo vzbudzuje na Slovensku, kde sú ešte veľmi živé spomienky na Viedenskú arbitráž, najvyššiu ostražitosť a priam nabáda na hľadanie účinnej politickej stratégie na elimináciu takejto politiky.

Od skrachovaného pokusu krajanským zákonom spojiť maďarský národ ponad hranice, prešlo Maďarsko obrovskou politickou polarizáciou. Predovšetkým druhá Gyurcsányova vláda čelila bezprecedentným útokom Viktora Orbána. Aj vďaka takejto politike je však dnes postavenie Maďarska na medzinárodnopolitickej scéne najslabšie za posledných dvadsať rokov. Maďarsko je dnes páriom Európy. Je v hlbokej ekonomickej kríze, je viac či menej nútené prijímať diktát Medzinárodného menového fondu a medzinárodných veriteľov, je zmietané hlbokými vnútornými rozpormi, jeho politický systém  je krajne polarizovaný a asi ako v nijakej inej európskej krajine sa tam darí  politickým extrémistom.

Je jasné, že svoje vnútorné problémy si Orbán rieši provokovaním susedov na medzinárodnej scéne, avšak pre tieto praktiky nezískal žiadne pochopenie. Treba si uvedomiť, že žijeme v dobe, keď je maďarský premiér vypískaný na pôde Európskeho parlamentu, keď maďarskí europoslanci za stranu Jobbik chodia na jeho zasadania v gardistickej uniforme a keď ich  neoprávnené požiadavky žiadna relevantná medzinárodná politická sila nepodporuje.

Slovenská vláda musí na maďarské provokácie typu dvojité občianstvo či zasadanie výboru maďarského parlamentu v Komárne bezodkladne reagovať. Mimochodom, slovenský  zákon zabraňujúci dvojitému občianstvu, ktorý je dnes platný a ktorý automatický zbavuje slovenského občianstva každého, kto nadobudne maďarské, je veľmi účinnou hrádzou proti tejto provokácii. Už roky je expredseda SMK József Berényi dôvodne podozrivý, že má aj maďarské občianstvo a dodnes nebol toho slovenského zbavený. Dokonca ako vieme, pôsobí ako vicežupan v Trnavskom samosprávnom kraji, čo by paradoxne mohol, ak by aj slovenské občianstvo nemal. Ako občanovi Európskej únie mu stačí trvalý pobyt, aby mohol voliť a kandidovať do všetkých zastupiteľstiev, okrem národného parlamentu.

Otázne je, prečo je Slovensko proti takýmto provokáciám maďarskej vlády osamotené. Čakať podporu od Rumunska nie je možné, keďže Rumuni niečo podobné robia  Moldavcom. Nakoniec, podobnú politiku robí aj Rusko v Podnestersku, ale aj v Abcházsku či Južnom Osetsku a pokúšali sa ju presadiť aj na Kryme ešte pred povestným Majdanom a pred referendom, keď sa stali súčasťou Ruskej federácie. Model je jasný. Čo najväčšej mase obyvateľstva rozdať svoje pasy, a potom ich pri prípadnom zásahu centrálnej vlády pri obnove celistvosti ich domovského štátu chrániť politickou, či dokonca vojenskou silou ako svojich občanov.

Áno, s takýmto modelom sa určite ráta, druhá vec je, že dnes pre takéto plány Maďarsko určite na pôde Európy nenájde podporu. Pri hľadaní spojencov proti takejto politike sa dnes, bohužiaľ, nemôžeme oprieť ani o Srbsko. Ako vieme, je to krajina, ktorá má ambície vstúpiť do Európskej únie, a tak si nemôže dovoliť otvorený konflikt s členským štátom Európskej únie.

Pre budúcnosť však musíme byť ostražití a pripravení. Dnes je postavenie Slovenska v európskych, ale aj svetových politických štruktúrach oveľa silnejšie, než je aktuálne postavenie Maďarska, akútne nám teda nič nehrozí. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska však musíme byť pripravení, že maďarská politika vždy využije a zneužije naše medzinárodnopolitické oslabenia a pokúsi sa obrovským nátlakom a s pomocou regionálnych veľmocí, medzinárodnou arbitrážou, alebo niečím podobným zvrátiť súčasný stav. Bohužiaľ, veľmi nešťastný precedens Kosova jej v tom veľmi nahráva.

Našimi prirodzenými spojencami sú krajiny, ktoré majú na svojom území problém s podobnými iredentistickými silami. Sú to predovšetkým štáty, ktoré neuznali Kosovo -Španielsko, Taliansko, Rumunsko a Cyprus.  Tieto štáty by mali a mohli sformovať akúsi vnútroeurópsku koalíciu proti podobným snahám. Nakoniec, podobnú „alianciu“ už neoficiálne buduje aj Maďarsko. Iste nie je náhoda, že nápad rozdávať svoje pasy občanom okolitých štátov už ohlásilo Kosovo, ktoré sa nesporne inšpirovalo v Maďarsku.

Proces secesie krajín je komplikovaný a v medzinárodnom práve nie práve vítaný, keďže ho zväčša sprevádza značná nestabilita a vzniká pri tom veľké nebezpečenstvo prepuknutia otvoreného a násilného konfliktu. Pri jeho naplňovaní je potrebný súbeh viacerých okolností – potrebná medzinárodná klíma, vhodná a dostatočne silná zámienka, oslabenie obete, a naopak silné medzinárodnopolitické postavenie štátu, ktorý má z podobnej zmeny profitovať. Podobná vlna bola naposledy pred dvadsiatimi rokmi, keď po rozpade ZSSR bolo medzinárodne spoločenstvo pripravené akceptovať vznik nových štátnych subjektov. Nakoniec aj  Slovensko je jedným z precedensov tej doby. Dnes viaceré európske krajiny, ako napríklad Belgicko, Španielsko, Taliansko, ale aj Veľká Británia čelia  snahám o secesiu svojho územia. A to, ako sa to nakoniec skončí, predznačí perspektívnosť, respektíve neperspektívnosť iredentistických snáh maďarskej politickej garnitúry.

 

Aká by mala byť stratégia Slovenskej strany?

Čeliť dlhodobým maďarským stratégiám sa dá len systematickou prácou. Vláda Slovenskej republiky by mala priamo či nepriamo financovať odborné pracovisko, ktoré by malo systematicky a dlhodobo monitorovať všetky kroky maďarskej politiky ohľadom menšinovej politiky. Teda táto inštitúcia by mala priebežne monitorovať a vyhodnocovať maďarské médiá, legislatívu, sledovať prijímanie legislatívy (krajanský zákon, rozdávanie občianstva ponad hranice, exekutívnu činnosť, sledovať, analyzovať a interpretovať  koncepcie maďarskej zahraničnej politiky a s predstihom pripravovať protiopatrenia. Samozrejme, takéto výskumno-analytické pracovisko by malo mať viacero, možno až desiatku odborných a vedeckých pracovníkov, rodených Slovákov, ktorí by ako cudzí jazyk dokonale ovládali maďarský jazyk (ako cudzí, nie materinský jazyk) a ktorí by sa stali uznávanými expertmi na takúto tematiku.

No a potom by ešte  bolo potrebné – , aby sa takýmito výstupmi zaoberali aj MZV, úrad vlády, ministerstvo školstva, ministerstvo kultúry, ministerstvo vnútra a SIS, systematicky zaoberali a prijímali na základe toho odvetné opatrenia.

Na snímke politológ Roman Michelko

Bohužiaľ pri súčasnom zložení  vládnej koalície a, bohužiaľ, pri súčasnej extrémne problematickej reputácii Matice slovenskej je snaha kreovať takéto pracovisko, respektíve zabezpečiť mu taký rozpočet, aby mohlo zmysluplne pôsobiť, čistým sci-fi.

Napriek tomu nemôžeme rezignovať. Tak ako  koncepcia maďarskej zahraničnej politiky je dlhodobá a pracuje s dlhodobými víziami, musíme aj my byť pripravení na ten správny čas. Lebo ako sa hovorí, šťastie praje len pripraveným. Obávam sa však, že do roku 2020 sa sotva niečo zlepší k lepšiemu.

Politológ Roman Michelko

 

Text vyšiel aj v SNN

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Trump zrušil zákaz vstupu cestujúcim z väčšiny Európy a Brazílie

0 icon

Washington 19. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Dosluhujúci prezident USA Donald Trump zrušil v pondelok zákaz vstupu cestujúcim z väčšiny krajín Európy a Brazílie. Urobil tak len dva dni pred odchodom z úradu, informuje agentúra AFP Nariadenie má začať platiť 26. januára, teda šesť dní po inaugurácii jeho nástupcu Joea…

Hlas-SD rýchlo napreduje, navrhuje vytvorenie petičného výboru na referendum o predčasných voľbách. Koho volá do spolupráce?

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová,TASR-Jakub Kotian)   Mimoparlamentná strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) navrhla vytvorenie spoločného petičného výboru na referendum o predčasných parlamentných voľbách. Ako informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková, predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini dnes listom oslovil zástupcov viacerých spoločenských organizácií a politických strán, aby do…

Ministerstvo zdravotníctva SR eviduje zatiaľ v rámci výziev sedem záujemcov o prevádzkovanie MOM

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR eviduje zatiaľ sedem prihlásených záujemcov o prevádzkovanie mobilných odberových miest (MOM) s cieľom testovania na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová v súvislosti s aktuálnou štvrtou a piatou výzvou MZ na zriadenie MOM. Pripomenula, že…

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pripravilo na utorok vypočutie o Navaľného vlaňajšom otrávení

0 icon

Brusel/Štrasburg 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Navalny Life youtube channel via AP)   Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) v pondelok upozornilo, že ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj nebol zatknutý v súlade s právom a mal by byť okamžite prepustený na slobodu Štrasburská inštitúcia v správe pre médiá uviedla, že Navaľnyj mal…

Slovák Ján Kubiš sa stal osobitným vyslancom pre Líbyu a vedúcim podpornej misie OSN v tejto krajine

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ahmad Jamshid)   Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v pondelok vymenoval Slováka Jána Kubiša za svojho nového osobitného vyslanca pre Líbyu a vedúceho podpornej misie OSN v Líbyi (UNSMIL). Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR "Menovanie Jána…

Ropné a plynárenské spoločnosti nerobia dosť pre zníženie emisií metánu, tvrdí správa IEA

0 icon

Berlín 18. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) tvrdí, že ropné a plynárenské spoločnosti nerobia dosť pre to, aby v ropovodoch a fabrikách znížili uvoľňovanie metánu, ktorý je výrazným zdrojom emisií spôsobujúcich otepľovanie planéty Organizácia so sídlom v Paríži v pondelok zverejnila správu, podľa ktorej odhadovaný 10-percentný…

V Turecku Facebook ustanoví svojho zástupcu v súlade s novým mediálnym zákonom

0 icon

Istanbul 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Richard Drew)   Spoločnosť Facebook ustanoví v Turecku svojho zástupcu, ktorý sa v súlade s tamojším novým zákonom o sociálnych sieťach postará o odstraňovanie sporného obsahu. Informovala o tom agentúra AFP Pondelkové oznámenie amerického giganta prichádza deň predtým, ako spolu s podobnými platformami čelia hrozbe zákazu…

Nácvik Bidenovej inaugurácie narušil neďaleký požiar

0 icon

Washington 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky, Pool)   Washingtonský Kapitol, sídlo amerického Kongresu, v pondelok dočasne uzavreli počas nácviku inaugurácie nového prezidenta Joea Bidena. Stalo sa tak po tom, ako v zariadení pre bezdomovcov vzdialenom jednu míľu od Kapitolu vypukol požiar. Informovala o tom agentúra AP Bezpečnostné zložky však neskôr…

Heiko Maas privítal obnovenie rozhovorov medzi Tureckom a Gréckom

0 icon

Istanbul/Berlín 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-UNTV via AP)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok v Ankare privítal obnovenie rozhovorov medzi Tureckom a Gréckom a obe strany vyzval, aby sa usilovali o udržateľné a praktické riešenia. Informovala o tom agentúra DPA Turecko a Grécko sa minulý týždeň dohodli, že…

Vo Veľkej Británii zo systému národnej polície omylom vymazali 400-tisíc záznamov

0 icon

Londýn 18. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Victoria Jones/PA via AP)   Britský štátny minister kontrolujúci činnosť polície Kit Malthouse v pondelok uviedol, že z počítača národnej polície nedopatrením vymazali státisíce záznamov DNA a ďalších údajov o podozrivých. Pred zákonodarcami v Dolnej snemovni britského parlamentu vyhlásil, že počas bežného procesu upratovania dát nastala…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Iva Vranská Rojková

Testovanie testov a miery nášho zotročenia

0icon

  Do neba volajúci škandál vedeckej štúdie ministra zdravotníctva Krajči a spol., ktorý porušil všetky etické kritériá tvorby vedeckých prác, sa vyparil z mediálno-spoločensko-politického priestoru, akoby sa nechumelilo. A keďže sa ministrovi zdravotníctva a spol. prepiekol, na chvíľu pozastavený buldozér antigénového testovania sa rozbieha zhŕňať ďalšie obete. Možno nekompetentní kompetentní chvíľu čakali so zatajeným…

Ivan Malý

Prichádzajúci Nový svetový poriadok je pripravený dekódovať váš mozog.

0icon

Davos je mesto vo Švajčiarsku známe nielen vynikajúcou lyžovačkou, ale aj tým, že každoročne hostí stretnutie Svetového ekonomického fóra (WEF). Stretnutie sa formálne opisuje ako „najtvorivejšia sila na zapojenie vrcholných svetových lídrov do spoločných aktivít vytvárania globálnych, regionálnych a priemyselných agend na začiatku každého roka.“ Táto elitná oligarchia však stojí…

Boris Mesár

Spojené kráľovstvo zavádza ,,spoločensky dištančné" obojky. Ďalší krok k otroctvu !

0icon

Správy sú samozrejme pochmúrne, ale celkom očakávané. Mnohí na začiatku koronového  besnenia premýšľali, kedy budú všetci povinní nosiť obojky?! A už sa tak deje ! Je nutné upriamiť pozornosť na výber minimálnej povolenej vzdialenosti: 2 metre. Prečo práve 2 m ? V nedávnych publikáciách bolo uvedené  že akčný rádius určitého poľa…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť I.

0icon

Prijatie ideológie globálnej moci ako základ štátnej ideológie. Vládna moc nedodržiava Ústavu SR, pretože od vstupu SR do EÚ si nemôže zvyknú a dovoliť si neviazať sa na žiadnu ideológiu. Deklarácia SNR o zvrchovanosti SR z roku 1992 tak nemôže byť naplnená, pretože vládna moc nemá záujem

Gustáv Murín

Kolíková v "Žumpe"

0icon

   Už vieme, že ministerka na jedno použitie (krytie kriminálnych káuz jej tútora Kisku) sa rozhodla robiť politickú plienku, čo vlastným telom zakryje všetok ten puch a smrad, ktorý sa vyvalil po tragickej smrti generála Lučanského a odhalil zločinné metódy Matovičovho režimu. Už sa dokonca stalo neblahým pravidlom, že Kolíková ignoruje

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Draky: Je ich bájna existencia realita alebo mýtus? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o bájnych tvoroch, ktoré sa zobrazujú v kultúre krajín po celom svete. Ako sme si povedali v rámci prvej časti, iný význam stelesňuje drak v západnej kultúre, a iný vo východnej. Dokonca je rozdiel aj v okrídlení týchto majestátnych tvorov. Pozrime sa teraz na jednotlivé draky v Japonsku, na mýtické draky či rozdiel…

Ako v Európe vznikal naftový raj? Máme na výber z 5 možností – 3. časť

0 icon

Všetko sa to začalo Volkswagenom TDI a všetko sa to mohlo skončiť Volkswagenom TDI. Takéto silné vyhlásenie si vyžaduje nevyvrátiteľné dôkazy. Ako v Európe rástol naftový prežitok? Prečo sa nafta stala obľúbeným palivom v Európe? V poslednej časti článku sa pozrieme na to, ako pomohli nafte rôzne dotácie, úľavy z daní a na to, ako sa európsky priemysel…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 1. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 1. Záhady monolitov neznámeho pôvodu

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Vo svete IT

Proscenic 850T – jeden z najdostupnejších robotických vysávačov so zabudovaným mopom za neodolateľne nízku cenu

0 icon

Ani teba nebaví ručné vysávanie a radšej by si mal neustále čistú domácnosť bez nutnosti každý víkend, či nebodaj každý deň vyťahovať vysávač? Kúpa robotického vysávača nebola nikdy dostupnejšia, tak prečo sa stále trápiť s ručným vysávaním. Skvelým príkladom dostupnosti robotických vysávačov je aj model Proscenic 850T od overeného výrobcu,…

Voda na Mesiaci: Kedy NASA objavila prvé stopy?

0 icon

Minulý rok prišla americká vesmírna agentúra, NASA, s fascinujúcou správou. Na slnečných častiach Mesiaca objavili molekuly vody. Predpokladá sa, že voda by sa mohla nachádzať naprieč celým mesačným povrchom, píše NASA. Agentúra však o vode vedela už dlhšie. Už sondy Cassini, štartujúca v roku 1997, či Deep Impact – 2005, zachytili…

Asteroid, ktorý vyhladil dinosaurov, mohol „vystreliť“ ich pozostatky aj mimo Zeme. Kam sa mohli až dostať?

0 icon

Internetom začal nedávno kolovať úryvok z vedeckej publikácie, ktorý ľuďom ukazuje to, čo astrofyzici už dávno vedia. Otvára však brány k pomerne bizarnej myšlienke. Existuje celkom dosť vysoká šanca, že sa na Mesiaci nachádzajú drobné úlomky dinosaurov, píše portál IFL Science. Ako sa však dokázali dostať na Mesiac a pravdepodobne ešte oveľa…

„Je nepravdepodobné, že by sa nachádzali mimozemšťania hneď vo vedľajšej sústave,“ Tvrdí dvojica harvardských vedcov

0 icon

V decembri minulého roku zachytili astronómovia zvláštny rádiový signál, ktorý prichádzal zo sústavy Proxima Centauri (pozn. redakcie: najbližšia hviezda pri našej Slnečnej sústave). Tento objav okamžite viedol k špekuláciám o mimozemskom živote, hoci signál ešte nebol potvrdený. Vedci totiž nevylučujú možnosť, že to, čo zachytil rádiový teleskop Parkes, môže byť rušenie našej vlastnej…

Nastavte si na Androide gesto dvojitého poklepania po chrbte smartfónu pomocou tejto aplikácie

0 icon

Operačný systém Android je vo všeobecnosti pokladaný za jeden z najflexibilnejších operačných systémov, ktoré si môžete prispôsobiť podľa svojvôle. V minulosti sme vám napríklad ukázali, ako si môžete pridať odkazy na aplikácie do notifikačnej lišty, alebo ako môžete využiť plochu uzamknutej obrazovky na vytvorenie poznámok. Dnes by sme vám chceli…

Armádny Magazín

Video: Americký Kapitol je uzamknutý kvôli ohrozeniu - z budovy stúpa dym

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM) - Kapitol vo Washingtone je uzamknutý kvôli údajnej „vonkajšej bezpečnostnej hrozbe“, z oblasti stúpal dym. V budove prebiehala skúška inaugurácie Joea Bidena:     https://twitter

„Kolaps kresťanskej civilizácie bude hrozný“: Ako to, čo sa deje v USA, ovplyvní celý svet

0 icon

USA, 18. január 2021 (AM) - Elena Čudinová, autorka slávneho anti-utopického románu „Mešita Notre Dame“, ktorý vyšiel v 8 krajinách vrátane USA, s obavou komentuje udalosti, ktoré sa konajú v zámorí.   - Čo sa deje teraz v USA - predzvesť zrútenia kresťanskej civilizácie, ktoré ste predpovedali vo svojich dielach zameraných…

Poľsko vyhlásilo vojnu americkým sociálnym gigantom

0 icon

Poľsko, 18. január 2021 (AM) - Poľské ministerstvo spravodlivosti pripravuje návrh zákona, ktorý zakáže sociálnym sieťam mazať správy a blokovať používateľov, ak neporušujú národné právne predpisy. Toto rozhodnutie priamo súvisí s rozsiahlymi informáciami prebiehajúcimi v USA proti Donaldovi Trumpovi a jeho podporovateľom.  

Štáty, ktoré môžu začať jadrovú vojnu

0 icon

USA, 18. január 2021 (AM) - Počet jadrových zbraní sa začiatkom roka 2019 v porovnaní s minulým rokom znížil. Podľa správy, ktorú v pondelok 17. júna zverejnil Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (Sipri), majú krajiny vlastniace jadrové sily 13 865 hlavíc, čo je o 600 menej ako na začiatku roka…

Viete, že bývalý prezident ZSSR Michail Gorbačov v detstve šklbal nemeckým okupantom husi a čistil im čižmy? Že Roosevelt chcel spacifikovať nielen ZS

0 icon

Slovensko, 18. január 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...v prvom období vojny boli nemecké lietadlá zo 60 % zostrelené obyčajnými ruskými pešiakmi? V prvé mesiace Červená armáda nemala dostatok ani lietadiel, ani protilietadlových zbraní. Vďaka tomu nemecké letectvo takmer beztrestne bombardovalo všetko, čo s

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali