Analýza. Prežijú USA koniec amerického sna a vznik multipolárneho sveta?

Washington 11. mája 2016 (HSP/Foto:TASR)

 

Pri koncepcii tohto príspevku som vychádzal z interview, ktoré poskytla ruskému internetovému serveru pravda.ru profesorka Elena Ponomarjovová, prezidentka Inštitútu medzinárodných vzťahov na Lomonosovovej univerzite v Moskve a z viacerých analytických materiálov publikovaných na ruských serveroch voenkor.info a fctaltai.ru. Publikovaný materiál je trochu dlhší, obsahuje však zaujímavé informácie.

Článok profesorky Ponomarjovovej si môžete pozrieť tu.

Fotka Eleny Ponomarjovej
Fotka Eleny Ponomarjovej

Stoja USA pred kardinálnymi zmenami?

V dnešnej dobe sme v geopolitike svedkami výrazne sa meniaceho sveta. Tak ako svetová politika, menia sa aj USA, kedysi jednopolárna veľmoc, dnes už súčasť rodiaceho sa multipolárneho sveta. Koniec starého sveta a zrod nového, symbolizuje v určitej miere aj kandidatúra Donalda Trumpa na post prezidenta v USA.

Niektorí Trumpa považujú za budúceho amerického Gorbačova a kladú si otázku, či to bude práve Donald Trump, kto privedie USA k zmenenej realite. Pritom paradoxne už prezidenta Baraka Obamu niektorí analytici považujú za prezidenta, ktorého úlohou bolo oslabiť predstaviteľov politického krídla neoconov a jastrabov v USA a eliminovať ich vplyv na ďalší vývoj v krajine a v zahraničnej politike.

Tvrdia tak na základe analýzy výsledkov osemročného pôsobenia prezidenta Obamu v úrade prezidenta. Výsledky Obamovho úradovania hodnotia dokonca aj Američania značne rozpačito. USA počas Obamovho úradovania neslávne odišli z Afganistanu, nedoviedli do úspešného konca misie v Líbyii, Sýrii a na Ukrajine, pričom však Obama pomerne úspešne začal odstavovať neoconov a krídlo amerických jastrabov. (odstavenie Clintonovej z postu ministerky zahraničných vecí USA, oslabenie Nulandovej, Riceovej, Kaganovcov, Bushovcov, Mc Caina……), ktorým znemožnil výraznejšie ovplyvňovať zahraničnú politiku USA.

Na snímke Victoria Nulandová Foto:Sergei Chuzavkov
Na snímke Victoria Nulandová Foto:Sergei Chuzavkov

Na tomto fakte nič nezmení ani terajšia Obamova podpora Hillary Clintonovej v zápase o prezidentské kreslo USA a kritika Donalda Trumpa zo strany terajšieho prezidenta Obamu. Obama nevyriešil ani problémy USA týkajúce sa ekonomických, sociálnych, zdravotných, vojenských či faktorov vzdelávania v krajine, ktoré USA nesmierne trápili a ktorým sľuboval na začiatku svojho prezidentského mandátu venovať značnú pozornosť. Takže suma sumárum počas pôsobenia Baraka Obamu vo funkcii prezidenta, USA značne zoslabli v domácom i svetovom meradle.

 

Americký sen sa skončil

Nezávislému pozorovateľovi je zrejmé, že zmeny v medzinárodnej oblasti sa už uskutočňujú. Samozrejme tieto zmeny prichádzajú evolučnou cestou tak, aby bol celý proces neustále pod kontrolou. Ide o seriózne geopolitické zmeny, ktoré vedú k formovaniu nového multipolárneho systému medzinárodných vzťahov, postavenom na koncepcii mnohopolárneho sveta. Vidieť to aj na zmenách, ktoré sa uskutočňujú priamo v USA.

Práve teraz sa v USA aktívne vedie prezidentská kampaň, jedným z reálnych kandidátov na post hlavy štátu je Donald Trump. On sám je autorom tézy, že americký sen sa skončil. Vo svojej volebnej kampani priamo povedal: “Americký sen je žiaľ mŕtvy, no ja sľubujem, že vám ho vrátim”. Americký sen – to je podľa Trumpa – základ vývoja USA. Americký sen to je zabezpečená rodina, možnosť viesť dôstojný život, dobrá práca, dom, auto, dôstojná odmena za prácu, bezpečné penzie, vyspelá medicínska starostlivosť a podobne.

Dnes je situácia v USA podľa Trumpa veľmi kritická. Podľa mienky mnohých expertov sú sociálno-ekonomické parametre spoločnosti v USA alarmujúce. V USA pribúdajú ľudia na hranici chudoby a stredná trieda v USA sa výrazne zmenšila. Nachádza sa na úrovni 50 – 60 rokov 20.storočia. Pritom ale v tom období pracoval v USA len muž, žena sa väčšinou venovala riadeniu domácnosti a výchove detí.

Teraz, aby sa dosiahol štandard 60 rokov musia pracovať v USA dvaja ľudia a ich životná úroveň je približne rovnaká ako v už spomenutom období 20. storočia. Iste mnohí hneď povedia, že aj tak je životná úroveň USA najvyššia, ich tvrdenie však nevyvracia fakt, že teraz za tento cieľ musia USA 2x viac pracovať – de facto sa ich životná úroveň teda znížila.

Na snímke americký republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump
Na snímke americký republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump Foto: Wilfedo Lee

Pritom majetky najbohatšej vrstvy obyvateľstva v USA rastú závratným tempom. Bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. Práve úpadok americkej strednej triedy prináša so sebou koniec amerického sna. V USA sme okrem toho svedkami čoraz silnejšieho etnického a rasového napätia, ktoré sa prejavuje čoraz tvrdšími zásahmi americkej polície voči afroameričanom či hispáncom. Krajine minimálne neprospieva veľká disproporcia medzi úrovňou jednotlivých amerických štátov, katastrofálny je stav školstva, zdravotníctva, justície a tak ďalej.

Donald Trump vo svojom predvolebnom boji tvrdí, že USA už stratili svoje vedúce postavenie vo svete a jeho úlohou je USA vrátiť znova na piedestál. Ústup USA z pozície hegemóna je faktom, nesmieme však zabudnúť na skutočnosť, že svet sa zmenil na základe politiky, ktorú USA v posledných približne 20 rokoch rukami svojej politickej elity vykonávali.

Mám na mysli neokoloniálnu politiku, ktorú presadzovali USA s cieľom riešenia vlastných problémov na účet druhých štátov a národov. Väčšinu svojich ekonomických problémov USA riešili cieľavedomou exploatáciou zdrojov cudzích štátov, zotročovanie sveta im umožňuje aj používanie dolára ako rezervnej meny v svetovom obchode.

 

Ako sa meria sila štátu?

Koncepciu riešenia ekonomických problémov USA definoval ešte v čase Veľkej hospodárskej krízy v rokoch 1929 – 1933 americký prezident Franklin Delano Roosvelt, ktorý doslovne povedal “Mojou hlavnou úlohou je zachrániť bankárov a priemyselníkov od sebevraždy”. Ani slovo nepovedal o záchrane obyvateľstva, ale hovoril len o záchrane bankárov a priemyselníkov, ktorých považoval za jadro potenciálnych možností USA.

Na archívnej snímke - americký prezident Franklin Delano Roosvelt
Na archívnej snímke – americký prezident Franklin Delano Roosvelt

Ako sa nakoniec skončila táto záchrana všetci dobre vieme. V militarizácii svetovej politiky zohrali významnú úlohu americkí bankári a priemyselníci, ktorí aktívne v období 1930 – 1939 financovali Hitlera a podporovali jeho vojensko-mocenský potenciál, od ktorého očakávali vstup do priamej konfrontácie so ZSSR. To nie je propagandistické tvrdenie, ale pravda, ktorá sa historicky potvrdila. Obrovské americké koncerny napr. Du Pont, Ford a pod. úzko spolupracovali s nemeckými koncernami I.G. Farben, Krupp a podobne.

Aby sme pochopili možnosti ďalšieho geopolitického vývoja, musíme vyriešiť jednu dôležitú otázku. Ako sa meria sila štátu? Vezmime si napríklad malé štáty – prečo je Lichtensteinsko slabý štát a Singapur, ktorý je približne rovnako veľký je považovaný za silný štát?

Alebo prečo sa dnešné Rusko označuje za silný štát, napriek mnohým vnútorným problémom, s ktorými zápasí a prečo je považované za geopolitického hráča svetového významu, pričom v čase Jeľcinovho prezidentovania za silného geopolitického hráča Rusko nikto nepovažoval?

Robert Klein, jeden zo zakladateľov koncepcie politického realizmu je považovaný za tvorcu vzorca vyjadrujúceho silu štátu. Podľa jeho názoru: Sila štátu = územie/zdroje + obyvateľstvo + ekonomika + vojenský potenciál + vzdelanie/veda + stratégia + politické odhodlanie.

Svoju koncepciu určovania sily štátu publikoval Robert Klein ešte v roku 1977 a použil ju aj pri definovaní sily ZSSR. Vychádzalo mu, že ZSSR a USA boli v roku 1980 približne rovnako silné. ZSSR a Východný blok mali svoje vnútorné problémy, tie však mal aj Západ.
Pád ZSSR a jeho spojencov teda nesúvisel s tým, že by bol sovietsky blok výrazne slabší, sily boli vo väčšine aspektov Kleinovej rovnice približne vyrovnané. Západ mal podstatne rozvinutejšiu ekonomiku a spoliehal sa na relatívnu nespokojnosť obyvateľstva vo Východnej Európe.

Na druhej strane Východný blok mal silnejší vojenský potenciál a územie/zdroje. Pád ZSSR a jeho spojencov súvisel úzko s politikou posledného sovietskeho prezidenta Michaila Gorbačova. Ten zohral v rozpade ZSSR a zániku Východného bloku významnú a nenahraditeľnú úlohu.

Posledný sovietsky vodca Michail Michail Gorbačov Foto:Ivan Sekretarev
Posledný sovietsky vodca Michail Michail Gorbačov Foto:Ivan Sekretarev

Pád ZSSR a vznik Ruska potom priniesol so sebou oslabovanie Ruska, čo bolo vidieť aj na ďalšom vývoji jednotlivých premenných v Kleinovej rovnici. Išlo o stratu územia, demografický úpadok obyvateľstva, rozbitie existujúcich ekonomických vzťahov (privatizácia, bankroty), oslabovanie ruského vojenského potenciálu, riadený úpadok vzdelávania pomocou rôznych reforiem zo Západu a podobne.

Počas Jeľcinovskej éry prišlo pod vedením amerických poradcov aj k pokusom narušiť stratégiu a eliminovať politické odhodlanie pokúsiť sa obnoviť Rusko, to sa však USA v plnej miere nepodarilo.

Aplikácia Kleinovej rovnice na dnešné USA

Kleinovu rovnicu môžeme aplikovať aj na dnešné USA a EÚ.

Územie /zdroje: Aj dnes sú USA rozhodne silnou krajinou, mnohí ju aj naďalej považujú za najsilnejšiu krajinu sveta. Keď sa však pozrieme na ich pozíciu cez prizmu Kleinovej rovnice tak vidíme, že územie/zdroje, s ktorými USA rátajú ležia väčšinou mimo územia USA a sú získavané nátlakovou cestou, v prípade nutnosti aj formou ozbrojeného a násilného presadzovania amerických záujmov v cudzích krajinách.

Táto skutočnosť vedie v niektorých prípadoch minimálne ku skrytému pnutiu medzi americkou elitou a miestnymi elitami. Obdobné pnutie existovalo v minulosti medzi politickou elitou ZSSR a miestnymi elitami v štátoch Východného bloku, pričom oslabovalo existujúci systém.

Skutočné zdroje USA, nachádzajúce sa na území USA sú podstatne nižšie ako zdroje Ruska.

USA a EÚ spolu sú o niečo silnejšie ako Rusko. Spojenectvu Ruska a Číny nedokáže EÚ a USA konkurovať. EÚ nie je bezhranične oddaná USA a poškuľuje po zbližovaní s Ruskom a Činou. Politický nátlak na EÚ musia USA vykonávať čoraz väčšou silou zhora, cez Brusel. EÚ sa postupne vymaňuje spod diktátu USA (porovnaj EÚ v roku 1990 – 2005 – 2015)

Obyvateľstvo: Domáce obyvateľstvo USA sa zmieta v etnických a rasových problémoch, zdravotný potenciál obyvateľstva USA sa výrazne zhoršil. Samozrejme to neznamená, že v USA neexistujú špičkové zdravotné strediská, zdravotná starostlivosť je však tak drahá, že je jej dostupnosť pre obyvateľstvo nedostačujúca. Podobné trendy vidíme aj na Slovensku, kde sa likvidujú z finančných dôvodov zdravotnícke zariadenia a kapacity vybudované do roku 1989. Paradoxne finančné zdroje boli v čase socializmu nižšie, napriek tomu bola zdravotná starostlivosť plne dotovaná štátom. Niekde sa teda stala chyba.

Politickí partneri USA musia riešiť na svojom území u časti obyvateľstva čoraz silnejšie prejavy protiamerických nálad v spoločnosti, čo takisto skryte oslabuje pozície USA v globálnom meradle. (Krátko po roku 1989 boli protiamerické tendencie v spoločnosti minimálne).
Obdobná situácia bola aj v mnohých štátoch Východného bloku, kde sa v rokoch 1968 – 1989 veľká časť obyvateľstva stavala kriticky k ideálom násilne presadzovaným komunistickými stranami v jednotlivých štátoch. Protisovietske postoje bolo cítiť aj v bežnom živote. (Kto sa okrem obyvateľov ZSSR tešil, keď ZSSR vyhrali v hokeji?). Odpor obyvateľstva voči komunistom a skryté sympatie k Západu bol v Kleinovej rovnici dôležitým faktorom pri hodnotení potenciálu ZSSR a Východného bloku.

Ekonómia: Ekonomická situácia USA sa takisto výrazne zhoršila, problémom je najmä obrovský dlh a ničím nekrytá mena. Rusko, Čína a Saudská Arábia sú významnými držiteľmi štátnych obligácii USA a obrazne povedané držia nôž na finančnej tepne USA.

Ak by USA skolabovali náhle a rýchlo, veritelia USA by prišli o svoje imanie. Dnešné Rusko a Čína nie sú tie ideovopolitické režimy, ktoré sme poznali v rokoch 1945 – 1989. Saudská Arábia je v nepríjemnej situácii, v súčasnosti pretrvávajú chladné vzťahy Rijádu k Moskve, Pekingu či Washingtonu.

V nezávideniahodnej situácii sú vo vzťahu k USA najmä Číňania, ktorých straty by boli vďaka prípadnému rýchlemu krachu USA najväčšie. Na niektorom z ruských serverov som sa stretol so zábavným príkladom vysvetľujúcim hlavný problém Číňanov vo vzťahu k USA. Priznám sa, nepamätám si už ale zdroj, tento príklad mi však utkvel v pamäti.

Podľa uvedeného príkladu Číňania pripomínajú zverolekára, ktorý dáva klystír chorému slonovi (USA). Ak nebude zverolekár, stojaci medzi slonovými zadnými nohami dostatočne opatrný, môže sa reakciou slona nemilo prekvapiť.

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a čínsky prezident Si Ťin-pching Foto: RIA Novosti Pool Photo
Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a čínsky prezident Si Ťin-pching Foto: RIA Novosti Pool Photo

Ekonomický potenciál v USA negatívne ovplyvňuje aj skutočnosť, že sa v podstate takmer celý nosný priemysel USA presunul do krajín Tretieho sveta, najmä do Číny. Kvôli presunutiu výroby do zahraničia USA teda nemá ako priamo eliminovať rozmach ruského priemyslu konkurenčnou súťažou a rozmachom vlastnej výroby, ako tomu bolo napríklad v čase Reaganovej administratívy.

Samozrejme že USA pripravili mohutný ekonomický útok na Rusko na viacerých frontoch – či už pomocou útoku na rubeľ, zníženia ceny ropy, zníženia ratingu Ruska, ekonomického embarga zo strany USA a celej G7, nemožnosti Ruska dostať sa k úverom MMF a podobne. Tieto aktivity však Rusko v roku 2014 ustálo a preto sa USA musia sústrediť na politiku spomaľovania ruského ekonomického rozvoja a zbrzďovania Ruska. Táto politika pripomína hádzania polien pod nohy Rusku a bola by v poriadku, ak by USA okrem nej pokračovali v ďalšom vývoji a nestagnovali by. Takto napriek snahám USA hádzať čoraz viac polien sa potenciál Ruska neustále zvyšuje.

A povedzme si otvorene, mnohé z tých polien ani nezasiahli Rusko, ale vlastných spojencov – dokladov o tom, ako embargo voči Rusku poškodilo EÚ je množstvo. Čas navyše hrá proti USA, ktoré sú zo dňa na deň slabšie. K oslabovaniu USA prispievajú výraznou mierou aj nevydarené projekty USA na Ukrajine a v Turecku, ktoré výrazne čerpajú zdroje G7. V tomto príspevku však nie je miesto podrobnejšie sa venovať problematike Ukrajiny a Turecka.

Vojenský potenciál: Ekonomické a politické zosilnenie Ruska sa prejavilo aj v raste ruského vojenského potenciálu. O tomto faktore sme už na Hlavných správach písali. Moderné ruské zbrane ukázali svoju kvalitu v Sýrii, záujem o ruské zbrane vo svete nesmierne stúpol.

USA spolu s NATO kvantitatívne a v niektorých prípadoch aj kvalitatívne prevyšujú Rusko v počte lietadiel a lodí, zaostávajú však v ostatných parametroch. Rusko preto vsadilo na vývoj rakiet a protivzdušnej obrany. Tieto prostriedky dokážu úspešne eliminovať výhodu USA a NATO v letectve či námorníctve. Prípadné spojenectvo Ruska a Číny prevyšuje sily a strategické možnosti USA a NATO. Netreba ale zabúdať že členmi NATO sú aj štáty ako Slovensko, Pobaltie, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, ktorých bojová sila je naozaj skôr iluzórna.

USA a Európa vychádzajú z koncepcie profesionálnych armád, Rusi takisto využívajú schopnosti profesionálov, k dispozícii však majú obrovské množstvo vycvičených vojakov, pretože nezrušili základnú vojenskú službu. Navyše motivácia bojovať za svoju vlasť je u Rusov podstatne vyššia ako u armád USA a Európy. Pokusy Napoleona a Hitlera ukazujú, že podceňovať Rusko v tomto smere sa neopláca.

Ruská armáda Foto: facebook

Vzdelanie/veda: Reformy všetkých stupňov školstva, ktoré sa uskutočňujú v USA a Európe už niekoľko desaťročí úspešne znížili jeho celkovú úroveň. Cieľom reforiem v školstve bolo vychovať masu nie príliš bystrých konzumentov, ktorých by bolo ľahké ovládať. To sa síce úspešne vládnucej elite podarilo, na druhej strane to však prinieslo so sebou určitú stagnáciu vzdelanosti v materských krajinách.
Samozrejme, že na Západe existujú elitné strediská vzdelávania, ukazuje sa, že tie však nie sú dostatočne početné. Deformácia školstva sa uskutočnila úspešne v Jeľcinovej ére aj v štátoch bývalého ZSSR, nástupom Putina v roku 1999 sa však situácia začala postupne meniť.

Dnes ruské a čínske školy, prípadne školy mnohých štátov v Ázii ponúkajú vo vzdelávacom procese a vedeckom živote kvalitu, ktorá v mnohých prípadoch prevyšuje úroveň európskych a amerických škôl či vedeckých zariadení. Proces úpadku školstva v USA a Európe je markantný pri sledovaní spomínaného fenoménu úrovne školstva a vzdelania v dlhšom časovom horizonte.

Stratégia: Stratégia USA v geopolitickej oblasti voči Rusku nadobúda čoraz viac kontúry hybridnej vojny.

Hybridná vojna je koktejlom konvenčnej vojny, nekonvenčnej vojny a kybernetickej vojny. Konvenčnú vojnu predstavujú klasické bojové operácie (Vietnam, Afganistan, Irak, Alžír….), nekonvenčnú vojnu útoky rôznych nepravidelných, teroristických či kriminálnych skupín (Sýria, Líbya, Ukrajina), často s decentralizovaným velením. Kybernetická vojna sa nesie v kybepriestore, súvisí s propagandou, informačnou vojnou a výrazne psychologizuje celý konflikt. Súčasťou hybridnej vojny sú aj ekonomické a politické tlaky na spojencov či súpera.

Doktrína americkej teória riadeného chaosu zjednodušene vychádza z rozpútania farebnej revolúcie, ktorá môže prerásť do plnohodnotnej nekonvenčnej občianskej vojny. Ak by museli USA krajinu z rôznych dôvodov (verejná mienka, ekonomika, porážka) ustúpiť, bude problematické pre oponentov USA sem vstúpiť a presadzovať svoje záujmy

V hybridnej vojne sa stierajú rozdiely medzi mierom a vojnou (konflikt bez vyhlásenia vojny, pod rôznymi dôvodmi – patria sem takmer všetky dnešné konflikty – Líbya, Juhoslávie, Ukrajina, Sýria, Palestína….).

Hybridná vojna môže v pomerne krátkej dobe destabilizovať aj silný štát a obyvateľstvo uvrhnúť na pokraj humanitárnej krízy. Môže byť rovnako ničivá ako klasické konvenčné vojenské konflikty, ktoré poznáme z minulosti.

Hybridné vojny sú klasickým konfliktom 21. storočia a nastupujú namiesto klasických konvenčných vojen, ktoré predstavovali enormné finančné a hospodárske vypätie, pričom boli značne nepopulárne v domácich krajinách (alžírske oslobodzovacie hnutie – Francúzsko, vietnamská vojna – USA, vojna v Afganistane – ZSSR). Sú finančne náročné a rovnako rýchlo ako sa rozhoreli, je možné ich aj uhasiť politickými rozhodnutiami – na rozdiel od národnooslobodzovacieho boja, ktoré sa môže vymknúť spod kontroly.

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Politické odhodlanie: Politické odhodlanie USA je najmä u jastrabov a u predstaviteľov štátnej elity USA vysoké. Mnohí z amerických politikov si uvedomujú, že multipolárny svet bude koncom USA nielen v pozícii hegemóna, ale môže sa prejaviť na pôde USA aj v podobných udalostiach a odstredivých tendenciách, akých sme boli svedkami v ZSSR po jeho rozpade.

Ak totiž USA stratia možnosť využívať dolár ako rezervnú menu – a to v multipolárnom svete USA určite stratia – všetky problémy, ktoré teraz udržiavajú s vypätím pod kontrolou (ekonomické, sociálne, etnické) im potom môžu vybuchnúť priamo do tváre. To samozrejme nikto z vládnucich elít v USA nechce, preto sa hľadajú spôsoby, ako tomu zabrániť, prípadne tento pád čo najviac zmierniť. Ak sa takéto spôsoby nenájdu, budú sa americkí politici pochopiteľne za každú cenu snažiť čo najviac oddialiť vlastný pád.

Ilustračné foto Foto: Matt Rourke
Ilustračné foto Foto: Matt Rourke

Rusko a Čína nebazírujú na násilnom a rýchlom riešení amerického problému. Nemajú chuť z viacerých dôvodov zbytočne tlačiť na pílu, pozorne však sledujú, ako potenciál USA každým dňom slabne a nenápadne rozširujú svoj vplyv metódou “per partes”.

Dôležité je, že americké politické elity a ich odhodlanie nie je jednotné, určitú opozíciu jastrabom a neoconom predstavujú globalisti. Tí vidia, ako sa americkým jastrabom nedarí zlikvidovať Rusko a ako slabne vplyv USA. Chápu, že súčasné status quo sa nepodarí dlho udržať a neúspech neoconov ich núti použiť inú stratégiu.

Navyše si uvedomujú. že americký a západoeurópsky štandard (cca 700 miliónov ľudí) sa nepodarí udržať a už vôbec nie rozšíriť na 7 miliard ľudí. Ľudia mimo amerického a západoeurópskeho štandardu budú čoraz viac nespokojní s rozdelením “bohaté USA a EU” a zvyšok sveta, takže tlaky na USA a EÚ budú čoraz silnejšie.

Globalisti preto rátajú s presadzovaním koncepcie znižovania životnej úrovne, ktorú riešia aj pomocou migračných vĺn. Zároveň znižujú úroveň vzdelania pre široké vrstvy obyvateľstva, pretože nevzdelané obyvateľstvo sa ľahšie ovláda. Na ovládnutie más používajú aj iné prostriedky (mocenské štruktúry, chlieb a hry, ekonomická závislosť obyvateľstva, propaganda….).

Globalistické krídlo je tradične silné v EÚ a zjednodušene povedané globalistom na osude USA až tak veľmi nezáleží. Zaujíma ich biznis a svetový obchod, ktorého centrá sa pomaly a iste premiestňujú najmä do Číny, kam sa istotne presúvajú aj oni. Určite však za sebou v USA upracú, pretože by boli veľmi neradi, ak by v USA nechali nevyriešené problémy, ktoré by mohli ohrozovať v budúcnosti ich ekonomické a mocenské aktivity.

Čo nás čaká v budúcnosti

V ideálnom prípade by prišlo k pádu USA, ktorý by mal podobný charakter ako pád ZSSR. USA by museli riešiť množstvo vnútorných problémov a na cca 20 rokov by zmizli z popredných pozícii vo svetovej politike. Momentálne ešte dokážu USA ovplyvňovať dianie vo svete, rastie však počet ich politických neúspechov. Postupne ako klesá ich vplyv, realita multipolárneho sveta sa čoraz viac približuje.

Či sa však existencia multipolárneho sveta stane dlhodobejším fenoménom, alebo len predohrou k niečomu inému, je otázne.

Minimálne však môžem potvrdiť, že žijeme vo veľmi zaujímavej dobe.

Branislav Krasnovský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Pápež vyhlásil na stredu 26. januára deň modlitby za pokoj

0 icon

Vatikán 24. januára 2022 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Pápež František vyhlásil na stredu 26. januára deň modlitby za pokoj v súvislosti s napätou situáciu pri východnej hranici Ukrajiny Dnes pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec po udelení požehnania veriacim z okna pápežského domu reagoval na nárast napätia medzi Ruskom a…

Predpoveď počasia pre Slovensko na pondelok 24. januára

0 icon

Bratislava 24. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Slnečno. Teploty -5 až 0 stupňov Celzia Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -8 až -11 a najvyššie denné -3 až 0 stupňov C. Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -9 až…

Kužmová so Zvonariovovou neuspeli v osemfinále štvorhry

0 icon

Melbourne 24. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Ruskou Verou Zvonariovovou neuspeli v osemfinále štvorhry na grandslamovom Australlian Open v Melbourne. Napriek sľubnému úvodu prehrali ako turnajové šestnástky s druhým nasadeným japonským párom Šuko Aojamová, Ena Šibaharová 6:1, 5:7, 3:6. Kužmová na úvodnom podujatí veľkej…

Dohoda SR s USA hýbe Slovenskom. Ako budú hlasovať ľuďmi volení poslanci parlamentu?

0 icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:archív MB, TASR-Martin Baumann, Michal Svítok, Facebook)   Dohoda o obrannej spolupráci medzi SR a USA (DCA) hýbe Slovenskou republikou. Na jednej strane stojí vláda Eduarda Hegera a prezidentka Zuzana Čaputová, na strane druhej známe osobnosti verejného života, ktoré sú voči zmluve kritické. Keďže prezidentka nepodá…

Palestínsky minister uviedol, že sa stretol so šéfom izraelskej diplomacie

0 icon

Tel Aviv 24. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Abdeljalil Bounhar)   Palestínsky minister pre občianske záležitosti Husajn Šajch oznámil v nedeľu, že absolvoval oficiálne stretnutie s izraelským ministrom zahraničných vecí Jairom Lapidom, informovala agentúra AFP s tým, že išlo o prvé rokovanie medzi súčasným šéfom izraelskej diplomacie a palestínskym ministrom Ministerstvo zahraničných vecí…

Prezidentka si uctila pamiatku skauta Eduarda Mareka, ktorý zomrel v nedeľu

0 icon

Bratislava 24. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Ten kto verí, tak ako Eduard Marek, že každodenný život je zázrak, ten prežije život omnoho šťastnejší. Marek bol toho dôkazom. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti v reakcii na nedeľňajšie úmrtie najstaršieho českého skauta Eduarda Mareka Marek podľa hlavy štátu oddane…

“Úplné typické zavádzanie.” Chmelár popísal, prečo nesedí argument, že USA na Slovensko nemôžu doviesť jadrové zbrane, nakoľko to vraj zakazujú medzinárodné dohody

0 icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Podľa politológa Eduarda Chmelára nie je pravdou, že po podpísaní vojenskej dohody DCA medzi Slovenskou republikou a USA sa nemôže stať, že aj s odvolaním sa na daný dokument, na naše územie v budúcnosti nebudú umiestnené americké jadrové zbrane. Ide o častý argument…

Čína vyslala do vzdušnej obrannej zóny Taiwanu 39 bojových lietadiel

0 icon

Tchaj-pej 24. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Čína vyslala v nedeľu do vzdušnej obrannej zóny (ADIZ) Taiwanu 39 bojových lietadiel, uviedla vláda tohto ostrovného štátu. Ako píše agentúra AFP, ide o najväčší počet čínskych vojenských strojov, ktoré za jeden deň vnikli do vzdušnej obrannej zóny Taiwanu od 4. októbra 2021, keď…

Naď najnovšie argumentuje tým, že zmluvu DCA s Američanmi máme uzavrieť preto, že podobnú sme podpísali aj s Rusmi. “Žiadna nie je problematická!”

0 icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) tvrdo podporujúci pozíciu USA v súvislosti s kontroverznou vojenskou zmluvou DCA, nevýhodnou pre Slovensko, v nedeľu vyložil na stôl ďalší argument, prečo je podľa neho v tomto čase potrebné vytvoriť legislatívny rámec na pôsobenie amerických vojakov, technického personálu…

Majú Rusi právo žiadať od Američanov odchod z Ukrajiny? A majú Američania právo to odmietnuť?

0 icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse)   Kto má rozhodovať na Ukrajine: Američania, Rusi alebo Ukrajinci? Poviete si, odpoveď je predsa jasná. A predsa práve táto otázka je jedným z kľúčov k dnešným udalostiam na scéne veľkej medzinárodnej politiky. Ako to vlastne je? Sú dva základné možné uhly pohľadu na…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Rusko usporiada rozsiahle vojenské cvičenia priamo pri pobreží Spojeného kráľovstva

0icon

Priamo pri pobreží Spojeného kráľovstva sa uskutoční rozsiahle ruské vojenské cvičenie.V reakcii na provokatívne kroky Londýna a otvorené hrozby voči Rusku bolo prijaté rozhodnutie o uskutočnení rozsiahleho vojenského cvičenia priamo pri pobreží Spojeného kráľovstva a Írska. Súdiac podľa miesta vojenských cvičení je to asi 500

Pavol Lazar

Sobotný protest proti "bezpečnostnej" zmluve s USA

0icon

Sobotný protest proti "bezpečnostnej" zmluve s USA V sobotu, dňa 22.01.2022 sa konal v Bratislave protest priamo pod oknami Americkej ambasády. Protest podporili Kotlebovci, ktorí zabezpečili niekoľko autobusov a rečníkov, ku ktorým sa pridali viacerí občianski aktivisti, ktorí vystúpili súčasne na pódiu s príhovormi (Marek Šoun, Michaela Hornáčková, Kotlár z…

Andrej Biras

Kde je národ? Prečo nebolo včera v BA na proteste 50 tis. ľudí?

0icon

Dobrá otázka, ktorá zaznela včera na proteste od jedného z policajtov.  Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Národ sa to nedozvedel a Bratislava je ďaleko. Naviac sa ľudia boja a nie sú si istí,  či sa v tejto situácii môže protestovať. Tu si môžete pozrieť dojmy zo včera a spomínanú otázku cca.…

Marek Bičík

Vojna za humnom.

0icon

  Ako som už písal aj vo svojich predchádzajúcich blogoch, vojna prichádza. Nie je otázka či bude, ale kedy bude. Európa sa od druhej svetovej vojny užívala dlhých 77 rokov bez vojny. Tomuto bude už čoskoro koniec. Väčšina európskych štátov vstúpila do NATO a pod vedením USA obkolesili zo všetkých…

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Zamrznutá zátoka vodnej nádrže Domaša – Dobrá

Autor: FOTO TASR-Roman Hanc

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pápež vyhlásil na stredu 26. januára deň modlitby za pokoj

0 icon

Vatikán 24. januára 2022 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Pápež František vyhlásil na stredu 26. januára deň modlitby za pokoj v súvislosti s napätou situáciu pri východnej hranici Ukrajiny Dnes pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec po udelení požehnania veriacim z okna pápežského domu reagoval na nárast napätia medzi Ruskom a…

Predpoveď počasia pre Slovensko na pondelok 24. januára

0 icon

Bratislava 24. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše. Slnečno. Teploty -5 až 0 stupňov Celzia Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -8 až -11 a najvyššie denné -3 až 0 stupňov C. Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -9 až…

Kužmová so Zvonariovovou neuspeli v osemfinále štvorhry

0 icon

Melbourne 24. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Ruskou Verou Zvonariovovou neuspeli v osemfinále štvorhry na grandslamovom Australlian Open v Melbourne. Napriek sľubnému úvodu prehrali ako turnajové šestnástky s druhým nasadeným japonským párom Šuko Aojamová, Ena Šibaharová 6:1, 5:7, 3:6. Kužmová na úvodnom podujatí veľkej…

Dohoda SR s USA hýbe Slovenskom. Ako budú hlasovať ľuďmi volení poslanci parlamentu?

0 icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:archív MB, TASR-Martin Baumann, Michal Svítok, Facebook)   Dohoda o obrannej spolupráci medzi SR a USA (DCA) hýbe Slovenskou republikou. Na jednej strane stojí vláda Eduarda Hegera a prezidentka Zuzana Čaputová, na strane druhej známe osobnosti verejného života, ktoré sú voči zmluve kritické. Keďže prezidentka nepodá…

Palestínsky minister uviedol, že sa stretol so šéfom izraelskej diplomacie

0 icon

Tel Aviv 24. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Abdeljalil Bounhar)   Palestínsky minister pre občianske záležitosti Husajn Šajch oznámil v nedeľu, že absolvoval oficiálne stretnutie s izraelským ministrom zahraničných vecí Jairom Lapidom, informovala agentúra AFP s tým, že išlo o prvé rokovanie medzi súčasným šéfom izraelskej diplomacie a palestínskym ministrom Ministerstvo zahraničných vecí…

Prezidentka si uctila pamiatku skauta Eduarda Mareka, ktorý zomrel v nedeľu

0 icon

Bratislava 24. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Ten kto verí, tak ako Eduard Marek, že každodenný život je zázrak, ten prežije život omnoho šťastnejší. Marek bol toho dôkazom. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti v reakcii na nedeľňajšie úmrtie najstaršieho českého skauta Eduarda Mareka Marek podľa hlavy štátu oddane…

“Úplné typické zavádzanie.” Chmelár popísal, prečo nesedí argument, že USA na Slovensko nemôžu doviesť jadrové zbrane, nakoľko to vraj zakazujú medzinárodné dohody

0 icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Podľa politológa Eduarda Chmelára nie je pravdou, že po podpísaní vojenskej dohody DCA medzi Slovenskou republikou a USA sa nemôže stať, že aj s odvolaním sa na daný dokument, na naše územie v budúcnosti nebudú umiestnené americké jadrové zbrane. Ide o častý argument…

Čína vyslala do vzdušnej obrannej zóny Taiwanu 39 bojových lietadiel

0 icon

Tchaj-pej 24. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Čína vyslala v nedeľu do vzdušnej obrannej zóny (ADIZ) Taiwanu 39 bojových lietadiel, uviedla vláda tohto ostrovného štátu. Ako píše agentúra AFP, ide o najväčší počet čínskych vojenských strojov, ktoré za jeden deň vnikli do vzdušnej obrannej zóny Taiwanu od 4. októbra 2021, keď…

Naď najnovšie argumentuje tým, že zmluvu DCA s Američanmi máme uzavrieť preto, že podobnú sme podpísali aj s Rusmi. “Žiadna nie je problematická!”

0 icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) tvrdo podporujúci pozíciu USA v súvislosti s kontroverznou vojenskou zmluvou DCA, nevýhodnou pre Slovensko, v nedeľu vyložil na stôl ďalší argument, prečo je podľa neho v tomto čase potrebné vytvoriť legislatívny rámec na pôsobenie amerických vojakov, technického personálu…

Majú Rusi právo žiadať od Američanov odchod z Ukrajiny? A majú Američania právo to odmietnuť?

0 icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse)   Kto má rozhodovať na Ukrajine: Američania, Rusi alebo Ukrajinci? Poviete si, odpoveď je predsa jasná. A predsa práve táto otázka je jedným z kľúčov k dnešným udalostiam na scéne veľkej medzinárodnej politiky. Ako to vlastne je? Sú dva základné možné uhly pohľadu na…

Podkasty

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Rusko usporiada rozsiahle vojenské cvičenia priamo pri pobreží Spojeného kráľovstva

0icon

Priamo pri pobreží Spojeného kráľovstva sa uskutoční rozsiahle ruské vojenské cvičenie.V reakcii na provokatívne kroky Londýna a otvorené hrozby voči Rusku bolo prijaté rozhodnutie o uskutočnení rozsiahleho vojenského cvičenia priamo pri pobreží Spojeného kráľovstva a Írska. Súdiac podľa miesta vojenských cvičení je to asi 500

Pavol Lazar

Sobotný protest proti "bezpečnostnej" zmluve s USA

0icon

Sobotný protest proti "bezpečnostnej" zmluve s USA V sobotu, dňa 22.01.2022 sa konal v Bratislave protest priamo pod oknami Americkej ambasády. Protest podporili Kotlebovci, ktorí zabezpečili niekoľko autobusov a rečníkov, ku ktorým sa pridali viacerí občianski aktivisti, ktorí vystúpili súčasne na pódiu s príhovormi (Marek Šoun, Michaela Hornáčková, Kotlár z…

Andrej Biras

Kde je národ? Prečo nebolo včera v BA na proteste 50 tis. ľudí?

0icon

Dobrá otázka, ktorá zaznela včera na proteste od jedného z policajtov.  Odpoveď je veľmi jednoduchá.  Národ sa to nedozvedel a Bratislava je ďaleko. Naviac sa ľudia boja a nie sú si istí,  či sa v tejto situácii môže protestovať. Tu si môžete pozrieť dojmy zo včera a spomínanú otázku cca.…

Marek Bičík

Vojna za humnom.

0icon

  Ako som už písal aj vo svojich predchádzajúcich blogoch, vojna prichádza. Nie je otázka či bude, ale kedy bude. Európa sa od druhej svetovej vojny užívala dlhých 77 rokov bez vojny. Tomuto bude už čoskoro koniec. Väčšina európskych štátov vstúpila do NATO a pod vedením USA obkolesili zo všetkých…

René Pavlík

Za mier

0icon

To, že hrozí vojna medzi západom (USA , NATO) a východom (Rusko, +?) je takmer isté. Všetky rokovania medzi americkou a ruskou stranou končia patom. Teraz je loptička na americkej strane. Rusi čakajú odpoveď na niekoľko, z ich strany, bezpečnostných krokov zo strany USA . Okrem iného, Rusi žiadajú vrátiť…

TopDesať

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0 icon

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Photoshop: Toto sú tie najlepšie fotomontáže, aké sa kedy dostali na internet

0 icon

Používatelia svetoznámeho grafického programu od firmy Adobe - Photoshop, neustále navzájom bojujú, využívajúc svoje magické schopnosti, aby zistili, kto dokáže vytvoriť ten najzábavnejší obrázok. A toto sú finalisti. Nechýba americký prezident, ktorý sa v rebríčku nachádza hneď niekoľkokrát, ale aj prírodné výtvory či ostatné náhodné veci. Jedno je ale isté. Level kreativity,…

Dizajnérske faily: Keď sa hračky nepodaria tak, ako boli plánované...

0 icon

Dizajnérskym failom sme sa na našom webe venovali už v niekoľkých samostatných článkoch, no vždy je o čom písať. Obchody sú stále plné mnohých predmetov, pri pohľade na ktoré si jednoducho musíš klepnúť rukou na čelo. Výnimkou nie sú ani hračky. Hračky sú obyčajne navrhnuté a vyrobené dospelými, takže je len logické očakávať, že sa ich návrhu…

Dalajláma: Prevtelené božstvo Tibetu

0 icon

Po článkoch o Potále - perle hlavného mesta Tibetu, ktorým je Lhasa, sa tentokrát bližšie pozrieme na Dalajlámu, ktorí ako prevtelené božstvo svojho predchodcu, „riadi“ Tibet spolu s vládou z exilu z indického mesta Dharmsale. Všetko sa zmenilo od čias, keď v roku 1950 vpadli do Tibetu Číňania. Vtedy mal…

Hrdinovia, ktorí boli v ten správny čas na tom správnom mieste

0 icon

Málo kto ráno vstane s pocitom, že dnes sa stane hrdinom, pretože niekomu zachráni život. Samozrejme sa nebavíme o hasičoch, záchranároch, policajtoch alebo vojakoch. Bavíme sa o obyčajných priemerných ľudí, ktorí urobia správnu vec v ten najvhodnejší čas. Sú to hrdinovia vo všetkých tvaroch, veľkostiach, veku a dokonca aj druhu. Áno,…

Armádny Magazín

Turecko má prvý zahraničný kontrakt na ťažké útočné bezpilotné lietadlá Bayraktar Akinci. Kto ich získal?

0 icon

Turecko, 24. januára 2022 (AM) – Developer Baykar Makina podpísal prvý kontrakt na dodávku dronov do zahraničia. Uviedol to generálny riaditeľ spoločnosti Haluk Bayraktar.   V súčasnosti sa o zmluve vie len málo, respektíve sa nevie takmer nič. Podľa spoločnosti ide o prvý uzavretý kontrakt na dodávku Bayraktar Akinci do zahraničia…

Nemecko je kvôli šéfovi námorníctva na smiech. Je lepšie hovoriť nezmysly o "veľkej" Ukrajine

0 icon

Nemecko, 24. januára 2022 (AM) – Škandál s rezignáciou hlavného veliteľa nemeckého námorníctva po jeho slovách o Kryme vyvolal v Rusku silnú reakciu. Senátor Alexej Puškov sa domnieva, že Schönbach „zyplatil za zdravý rozum“, pretože na Západe je pre politikov oveľa bezpečnejšie „kecať nezmysly“ o „veľkej Ukrajine“.  

Kde vo východnej Európe NATO ustúpi Rusku

0 icon

Rumunsko, 24. januára 2022 (AM) – Krajiny NATO by podľa ruského ministerstva zahraničia mali stiahnuť svoje kontingenty a vojenskú techniku ​​z Bulharska a Rumunska. Požiadavka Moskvy sa však nevzťahuje len na tieto dve krajiny, ale na všetky štáty východnej Európy, ktoré boli po roku 1997 do aliancie prijaté. Súhlasí NATO s týmito…

Izraelský vojenský analytik Jakov Kedmi vysvetlil kto vlastne rokuje za USA a NATO

0 icon

Izrael, 24. januára 2022 (AM) – Bývalý šéf izraelskej služby Nativ Jakov Kedmi hovoril o tom, kto je vlastne v USA zodpovedný za proces vyjednávania s Ruskom v otázke vzájomnej bezpečnosti.   Vyhýbavá odpoveď námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Rjabkova na otázku o možnom výskyte ruských úderných zbraní na

Českí ministri veria v mierové zakončenie krízy na Ukrajine. Chcú jej darovať delostrelecké granáty

0 icon

[caption id="attachment_42644" align="alignnone" width="680"] "Snímka urobená v prednej línii neďaleko Jasynuvata, Donecká ľudová republika. Západné médiá by vás presvedčili, že ide o vojakov ruskej armády. Nie sú. Všetci títo bojovníci sú miestni (z Donecka), ale odmietajú sa riadiť tým, čo rozhodnú „fašisti v Kyjeve“" - Dean O'Bri

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Zamrznutá zátoka vodnej nádrže Domaša – Dobrá

Autor: FOTO TASR-Roman Hanc

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali