Valerij Pjakin: Dav nepremýšľa, dav je manipulovaný. Dav vždy riadia bábkoherci

Moskva 27. septembra 2017 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)

 

Najnovšie Valerij Pjakin sa venoval nasledovným témam: podstata projektu Malorusko, nebezpečenstvo mierotvorných operácií pod záštitou Západu, NATO zastrešený vpád Saakašviliho na Ukrajinu, pokusy o rozkol Ruska zvnútra a pod.

Na snímke Valerij Pjakin

Našim čitateľom ponúkame český prepis rozhovoru s Valerijom Pjakinom, ktorý zverejnil portál leva-net.webnode.cz

 

00:23

Začneme otázkami, které pokládali návštěvníci naší skupiny VKontaktu, pod naším videem Otázka-odpověď. A konkrétně Rita Dubrovskaja píše následující. Pane Pjakine, vysvětlete své zábavné komentáře. V čem spočívá podstata projektu Malorusko? O tom, že vše probíhá podle plánu vašeho záhadného globálního prediktoru (GP), není pochyb, ale kdo je ten záhadný GP, se kterým Putin koordinuje své plány a prolévá krev gójů? Krev Donbasu volá do nebe.

Tak především ke globálnímu prediktoru, k tomu záhadnému GP. Je to skupina lidí, neformální skupina, která netvoří strukturu, je to referenční skupina hájící své zájmy s takovou úrovní znalostí procesů řízení, která jí umožňuje uplatňovat její řízení ve vztahu ke světu, kde dokáže řídit státy i národy. To je taková zjednodušená definice globálního prediktoru. To je GP.

Jenže zdaleka ne všechno jim vychází a probíhá podle jejich plánů. Už jsem mluvil například o Španělsku. Tam jim narostl velký problém. A také na Ukrajině jim to nevychází. Tam je ten problém daleko závažnější.

 

Rusko musí realizovat globální politiku

No a Putin nekoordinuje s globálním prediktorem své plány. To je zásadní věc!  Putin zohledňuje a zvažuje své možnosti při realizaci globální politiky v celém světě. Nebude-li Rusko realizovat globální politiku, tak přestane existovat. To je třeba si uvědomovat. Jakmile se Rusko vzdalo uplatňování globální politiky, tak ať už si to ti, kteří stáli v čele státu – carové, generální tajemníci – uvědomovali či ne, ale jakmile přestali uplatňovat globální politiku, tak v zemi nastupovala krize, která byla překonávána za cenu velkého krveprolití. Jak o tom to děvče napsalo, že se prolévá krev gójů.

Jenže ne proto, že by ji proléval Putin, ani proto, že by globálnímu prediktoru vycházely plány na prolití právě takového objemu krve. Kdyby globálnímu prediktoru všechno vyšlo, tak by té krve bylo mnohem více. A proč je tedy prolévána krev, když Rusko uplatňuje globální politiku? Existuje takové ruské přísloví: Podle kalhot natahuj svůj krok, můžete toho udělat jen tolik, kam dosáhnou vaše možnosti.

Pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení hlásají, že jakýkoliv systém je schopen se rozvíjet, nebo alespoň přežívat, jsou-li jeho zdrojové možnosti větší, nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. Nedostatek zdrojových možností musí být kompenzován zvýšením kvality řízení a to je přesně to, co dělá Putin.

 

My pracujeme v podmínkách, a to si musí každý jasně uvědomit, kdy nemáme ve světě žádné spojence. Absolutně žádné! Nemáme nikoho, o koho bychom se mohli opřít. Každý úkol musíme vyřešit sami. A to v situaci, kdy si naši horkokrevní chlapci, kteří si myslí, že stačí rozmáchnout se šavlí a vše bude rázem vyřešeno, nevidí na špičku svého nosu. Jednoduše nevidí!

Proto se jim zdá, že by jen stačilo, aby Putin lusknul prsty a válka na Ukrajině by skončila. Ne, nejenže by ta válka na Ukrajině neskončila, došlo by tam k takové genocidě ruského obyvatelstva, v porovnání se kterou by se Thalerhof zdál být procházkou růžovým sadem, a válka by se přenesla na zbylé ruské (ukrajinské?) území.

To je přesně to, co Putin nepřipouští. On tak zároveň brání i rozpoutání velké války na ukrajinském území a už to je velmi mnoho. To je velice mnoho. A dávat mu za vinu, že odvrátil tuto válku, která by planula na celém území, tak to už opravdu nevím. Neznalost procesů řízení, jak je realizováno řízení sociálních supersystémů, vede k trivializaci přijímání politických rozhodnutí a tím pádem také k tomu, že si lidé myslí, že je to vše možné vyřešit bez většího rozmýšlení, jen tak, aniž byste museli brát do úvahy všechny faktory působící na systém, tedy na Rusko.

 

Jenže Rusko má velmi mnoho problémů, velmi mnoho problémů včetně kádrového úřednického sboru, který vůbec není vlastenecký. Tento úřednický sbor zradí ruské zájmy raz dva. Právě o tuto skutečnost se také opírají při plánování sociálních otřesů všichni nepřátelé Ruska. Oni vědí, že kádrový úřednický sbor zradí ruské zájmy. Protože ti lidé vůbec… Máme takového krajana Ryžkova, který v pořadu u Solovjova řekl vynikající větu. Když se ho zeptali: „A národ a elita to není jedno a to samé?“ „Ne elita, to není ruský národ. Elita, tedy ti, kteří řídí, jsou něco jiného, mají jiné zájmy a jiné zaměření.“

Takže k podstatě toho, co se děje na Ukrajině. Ptali se, co je to Malorusko. Malorusko, to je projekt uchování územní celistvosti Ukrajiny a nastolení v ní demokratického neutrálního… Demokratické neutrální státnosti. Aby tato státnost s nikým nebojovala, a možnosti… a ideologické problémy se řešily výlučně na základě intelektuálních sporů, návrhů. Aby tam nedocházelo ke genocidě prováděné jednou částí obyvatelstva na té druhé. Všichni, kteří navrhují Ukrajinu rozdělit na několik různých částí, tím vlastně navrhují nekonečnou válku do posledního Rusa.

 

Ukrajina nesmí být rozdělena

Žirinovskij skáče až do stropu, a řve, že je třeba Ukrajinu rozdělit. V překladu do ruštiny to znamená, že ta válka má trvat tak dlouhou, dokud nebude zabit poslední Rus. Malorusko znamená nastolit na Ukrajině pořádek. A absolutně pomýleným postojem je, že Ukrajina, rozuměj kyjevská banda, by mohla udělat něco, co by potom Luhanská a Doněcká republika projednaly a možná by je to přimělo vrátit se do sestavy Ukrajiny. To je absolutně lživý signál. Ten, kdo tohle prohlašuje, není vůbec žádný vlastenec, ani Ukrajiny ani těch dvou republik.

Protože to je také mylné. Správné nastavení té otázky spočívá v tom, že jedinými legitimními právními nástupci ukrajinské státnosti jsou Luhanská a Doněcká republika. Chtějí-li žít v míru, nemají jiné východisko, než nastolit svou státnost na celém ukrajinském území, na celém. Všechna separatistická hnutí na západní Ukrajině budou v tomto přístupu zohledněna. To právě Luhansk a Doněck mají možnost se západní Ukrajinou se dohodnout. A kyjevská banda ne.

Kyjevská banda bude existovat jen do té doby, dokud se na Ukrajině bude prolévat krev, dokud je válka, dokud je ničena ekonomika, dokud lidé skáčou na Majdanu. Projekt Malorusko znamená jedno – mírové nebe nad hlavou všech, normální rozvoj ekonomiky a ideologický pluralismus, protože musí být překonána a odhalena všechna destruktivní ideologická hnutí. A dokud skáčou na Majdanu, dokud po sobě vzájemně střílí, tak nic z toho nebude.

Opakuji, buď Doněcká a Luhanská republika nastolí svou státnost na celém ukrajinském území, nebo tam bude dál probíhat válka. A jak by tyto dvě republiky mohly udělat pořádek na celé Ukrajině? Vypadá to, že sil by na to měly dost, jenže není žádné tajemství, že za kyjevskou bandou stojí celý Západ a USA.

Navíc, znovu opakuji, že Rusko nemá spojence. Někteří si myslí, že naším spojencem je Čína. Vůbec ne! Čína není žádný náš spojenec, je naším partnerem. Čína má velký zájem proniknout na ukrajinské území do řídících procesů. Pro svou hedvábnou stezku potřebovala Krym, pro svou potravinovou bezpečnost zase potřebuje kontinentální Ukrajinu.

Nebo vlastně jen Ukrajinu, protože Krym nikdy… Přečtěte si ukrajinskou ústavu. Krym nikdy nebyl součástí Ukrajiny. Nikdy! Říkat proto, že bylo od Krymu něco odtrženo, je pitomost.

– Od Ukrajiny.

– Ano, od Ukrajiny, promiňte, že od ní něco bylo odtrženo, mám na mysli Krym. To je hloupost. To mohou tvrdit lidé, kteří vůbec nečetli ukrajinskou ústavu, kde to všechno stojí. Krym nikdy nebyl součástí Ukrajiny, nikdy! Pokoušeli se toho dosáhnout různými přestavbami krymské státnosti, které měly vést k tomu, aby se nakonec přece jen stal součástí Ukrajiny. ale nakonec na to nedošlo. Nestihli to.

 

Čína má tedy vážný zájem dostat se na Ukrajinu a to třeba i formou mírotvorné armády.

K té mírotvorné misi. Mnozí nechápou, co v tomto ohledu Putin podniknul. Obvykle říkají, že kdyby tu misi navrhnul Západ a Rusko to vetovalo, tak by to dopadlo tak, že Západ je pro mír a Rusko proti němu. Vůbec ne. Tu věc navrhlo Rusko, jedná se o minský formát schválený OSN, a Západ v podstatě neměl co nabídnout jako protiváhu minskému procesu. Protože my bychom nic nevetovali, odkazovali bychom na minský formát a říkali: „Vy ničíte mír na Ukrajině.“ To právě proto Západ neustále udržoval v oběhu otázku o mírotvůrcích.

 

Nebezpečné mírotvorné operace pod záštitou Západu

Neustále tu věc omílali, ale přímo do toho nešli. My jsme naopak vždy mluvili o tom, že žádní zahraniční mírotvůrci nemají na ukrajinském území co dělat. Změnil se snad náš postoj? Ani o chlup. A co ten Putinův návrh týkající se mírotvůrců? Vše je velice jednoduché. Existují dvě taková základní, bázová směřování, tedy přesněji dva opěrné body, na základě kterých je třeba…

Zaprvé, jak se říká: Všechno chce svůj čas. Jakákoliv řídící operace musí být provedena v pravý čas. Stejně jako to Lenin říkal o revoluci: Dnes je brzy, zítra pozdě. No tak tedy v noci. Vždy je vše třeba dělat přesně.

 

Pouze Rusko jako mírotvorce na Ukrajině

Proč jsme proti mírotvůrcům na Ukrajině? Protože velmi dobře víme, že mírotvorné operace v podstatě nikde s výjimkou případů, kterých se účastní Rusko, že nikde nejsou efektivní. Příklad Kosova ukazuje, jak moc je nebezpečné realizovat mírotvorné operace pod záštitou Západu. A přesně to po nás požadovali. Tomu jsme nemohli čelit, nemohli jsme se stát součástí formátu mírotvůrců. Když jsme určitým způsobem pozvedli svůj význam a to i díky Sýrii, kde jsme v podstatě z větší části vyřešili problém těch, co tam bojovali s mezinárodním terorismem, a tak jsme získali určitý zdroj. Nejen že jsme tam vyzkoušeli a zdokonalili své zbraně a získali neocenitelné bojové zkušenosti, také jsme získali mezinárodní uznání jako efektivní mírotvorný nástroj. Nejen naše armáda, ale i stát.

Teď už i USA říkají, že ponechávají na Rusku, aby udělalo v Sýrii pořádek, protože tam má vůdčí postavení a oni, že se soustředí na Irák nebo něco jiného. V Sýrii je lídrem Rusko. Takže když jsme takto navýšili svůj potenciál, tak začala být aktuální otázka, jak dlouho budeme trpět ten bordel na Ukrajině, ten krvavý bordel, kde kyjevská banda zabíjí lidi. Je třeba tam udělat pořádek. A opět s využitím síly útočníků Putin říká: „Pánové, chcete mírotvůrce? My jsme nikdy nebyli proti tomu, jde nám jen o formát mírotvůrců. Ten formát, který navrhujeme my, je fakticky založen na Rusku. Zajistilo Rusko v Podněstří mír? Zajistilo. A jakou mírotvornou operaci jsme provedli v Gruzii ve válce z 8. srpna 2008, ve válce 888, to bylo přece něco ukázkového.

Všichni si velmi dobře uvědomují, co navrhnul Putin. Navrhnul přesně takovou mírotvornou operaci. Chápete? Udělat tam pořádek. Obsadili jsme snad Tbilisi? Neobsadili. Ani Kyjev nehodláme obsazovat. Ale naše vysoce přesné zbraně jsou schopné rozprášit tu ukrajinskou ozbrojenou pakáž, ty kárné batalióny. Všechny jsou schopné rozprášit a na zemi všechno ostatní vyřeší ozbrojené síly Novoruska zastoupené Luhanskou a Doněckou republikou. A všichni okamžitě pochopili, oč jde, i Volker to pochopil.

A bývalý státní tajemník Kerry hned zaúpěl: „To je past!“ Na tom jaltském fóru, které se koná v Kyjevě. Oni okamžitě pochopili, oč jde. Jakmile jsme dokázali vyřešit jedno a získat určitý zdrojový potenciál, tak jsme hned udělali další krok, protože Rusko nepotřebuje, aby se prolévala krev a nejen ta ruská, vůbec v celém světě. Rusko má zájem na tom, aby všude byl mír. A ten projekt Maloruska je nejefektivnější projekt, jak nastolit na Ukrajině mír. A opakuji, že nelze čekat, že by Ukrajina, tedy kyjevská banda v tomto ohledu něco udělala, ti neudělají nic.

Oni budou bojovat až do konce, do posledního Ukrajince, do posledního Rusa. To právě kvůli tomu tam byl dosazen Porošenko, to právě kvůli tomu byl zorganizován Majdan, na který se tak hrnuli a skákali tam štěstím. Ještě i teď mnozí pokračují v tom svém skákání. Majdanem zasažený mozek se sám od sebe nevyléčí, dokonce ani díky krvi a strádání. Všichni si proto teď velmi dobře uvědomují, že za zády kyjevské bandy stojí společně Západ… …a USA. No a třetí svět? Ten vždy jedná podle principu, jsem s tím, kdo právě vítězí.

Ten mírotvorný projekt, který navrhnul Putin, je projektem, jak si Rusko může stoupnout za záda Luhanské a Doněcké republiky, reálně stoupnout. Když teď omílají to, jak Rusko někde někoho okupuje, jak někde na Ukrajině stojí ruská armáda, tak je to všechno jen mlácením prázdné slámy. Jakmile by tam opravdu byl mírotvorný kontingent, tak by ta ukrajinská ozbrojená pakáž spolu s těmi kárnými batalióny… Ať jen si vzpomenou na zkušenosti z války 888 a zkusí zaútočit na ruské vojáky. Víckrát žádné zaváhání nebude, protože tehdy byl (ruským) p-rezidentem Luntik (animovaná postavička). To nezkresluji jeho příjmení, aby někdo… Jen je třeba se zamyslet, proč mu lidé dali takovou přezdívku.

Teď stojí v čele našeho státu gosudar. Rusko nebude stát na straně jedné… …z konfliktních stran. Řekněme to takto, máme tu dvě znepřátelené strany jakoby kyjevskou bandu a Luhanskou a Doněckou republiku. Když říkám za zády těchto dvou republik, tak mám mysli to, že Luhansk a Doněck, ať už je jim to jakkoliv zatěžko, tak plní svou část minských dohod a mírotvůrci musí přinutit k míru tu sílu, která ty dohody neplní. Pouze v tomto smyslu by Rusko stálo za zády Luhanska a Doněcka. Vůbec ne v tom smyslu, že tu jsou nějaké státní útvary, které Rusko podpoří, aby tam byla občanská válka. To v žádném případě.

Opakuji, že v žádném případě nepotřebujeme válku na Ukrajině, ani občanskou, ani světovou, vůbec žádnou. Máme zájem na tom, aby Ukrajina zůstala pohromadě a byla neutrálním demokratickým státem.

 

Ten Saakašviliho průlom byl zastřešen silami NATO

Ještě okamžik, k tomu Západu. Je třeba říci, že Západ v tomto případě hraje dvojí hru, na té Ukrajině. Ten nedávný Saakašviliho průlom hranic. Saakašvili teď předvádí, že stát, STÁT, na Ukrajině nikdy nebyl a teď už tam není ani státnost. Jen si to vezměte, ani ty síly, které stojí jakoby za kyjevskou bandou, ty jakoby státní, ani ty síly, které stojí za kárnými batalióny, nebránily průniku Saakašviliho na ukrajinské území. To, že Kyjev dostal rozkaz, aby ho nechal na pokoji, to je jedna věc. Kárné batalióny byly také zpracovány. Aby ale ani kyjevská banda, ani kárné batalióny nepodlehly pokušení jednat podle svého a potom řekly: „Oj, ani nevíme, jak se to stalo“, nebylo vůbec datum, kdy měl Saakašvili vtrhnout na území Ukrajiny, vybráno náhodně.

Naši váleční analytici se jako obvykle hluboce mýlí ve smyslu těch cvičení probíhajících na Ukrajině – Rapid trident, Rychlý trojzubec. Ta věc se má tak, že Saakašivili se na Ukrajinu probojovával desátého, a jedenáctého začala aktivní fáze těchto cvičení. Dva a půl tisíce příslušníků speciálních jednotek států NATO, z nichž 400 byli Američané, Angličané, Poláci a další, chápete? Jestliže bude ten jeho průlom probíhat normálně, a žádná formace ať už té kvazistátnosti podřízené kyjevské bandě, nebo kárných bataliónů, tuto politickou akci nezačne mařit, tak tu máme připravené cvičiště, kde si můžeme zatrénovat, a jestliže by se někdo chtěl odchýlit od pravidel, tak zafungují ty dva a půl tisíce jako pěst, která snadno smete všechny ty kárné batalióny i státní instituce.

Ten Saakašviliho průlom byl zastřešen silami NATO. A tam je situace taková, že USA, státní elita USA potřebuje na Ukrajině rozpoutat totální válku, takže měli zájem na tom průlomu. Evropa se potřebuje z toho procesu dostat, jinak se Ukrajinou zadusí. Ti se potřebují od kyjevské bandy distancovat, a potom již na paritním principu s Ruskem něco řešit ať už o jednotné Ukrajině, rozdělené Ukrajině. Je tedy třeba diskreditovat kyjevskou bandu. Saakašvili je k tomu připraven v plném rozsahu a také to efektivně činí. Proto je společný zájem státní elity i globálního prediktoru jeden a ten samý, podpořit Saakašviliho průlom. A kdyby se mu někdo postavil do cesty třeba z kárných bataliónů, nebo z těch kvazistátních vojenských jednotek, tak bylo po ruce to vojenské cvičení.

Takže Saakašvili neměl jen diplomatickou a politickou podporu, měl reálně po ruce i sílu, která zajistila poslušné chování jak karatelů, tak i té ozbrojené sebranky. Ať už si říkají pohraničníci, policie… To je jedno. Všechno je to jen ozbrojená sebranka.

 

25:46

A mimochodem ten povyk a tahanice okolo rusko-běloruského cvičení Západ-2017. To je píár nové alternativy světového četníka USA, nebo státní elita skutečně žasne, jak si Rusko mohlo v tak krátké době opatřit takové technologie a posílit svůj vojenský potenciál? Píše Maxim z Doněcku.

Ani jedno, ani druhé, vůbec nic z toho.

Když jsem teď odpovídal na otázku, tak to první, o čem jsem mluvil, byla nutnost zohledňovat, v jakých podmínkách realizujeme své řízení. My se nemůžeme dostat do konfrontace s celým světem a obzvláště ne se Západem, protože máme příliš prohnilý kádrový řídící korpus, na který musíme mít určité páky. Jsme nuceni stále manévrovat. Neustále musíme navyšovat své zdroje, abychom mohli udělat další krok k získání plné suverenity.

A svět, vztahy ve světě jsou budovány výlučně na protiruské vlně, na protiruské propagandě. Západní obyvatelé jsou neustále zastrašováni. Tillerson zcela konkrétně tento týden prohlásil, že takové státy jako Rusko ohrožují své demokratické sousedy. Chápete? To přece Rusko se tak nestydatě přiblížilo k základnám NATO!

Rozlezly se až na území Sovětského svazu, na odvěké ruské území, tam všude vystavěli základny NATO. A oni prý nikoho neohrožují! Sice už rozpoutali tolik válek… USA, které za 70 let podnikly 80 případů, pokusů i reálně úspěšných státních převratů, přece nikoho neohrožují.

Rusko nikdy nikam nevtrhlo, nikde neorganizovalo žádné státní převraty. A je zbytečné zde začít blekotat o Afghánistánu a podobně. Všechny tyto lži, jsou už… Kdokoliv se dnes může na internetu podívat, že nic takového nebylo. Ale je to Rusko, které všechny tak ohrožuje. A na základě čeho mohou udržovat tuto hysterickou vlnu proti Rusům? Na základě čeho je možné udržovat protiruskou politiku?

 

Cvičení Západ 2017 čelí plánu útoku přes Bělorusko

Díky tomu, že rozpoutáte hysterii na základě jakékoliv záminky. Proběhla cvičení, ano? A hned přehánění, vždyť jich tam zkoncentrovali sto tisíc a možná ještě více. Připravují se na válku! Chystají se útočit, obsazovat. Tato hysterická protiruská vlna musí být v hlavách západních obyvatel neustále udržována, protože jinak…

Protože jinak se lidé začnou ptát. Proč neudržujeme vzájemně výhodné partnerské vztahy s Ruskem? Aby podobné otázky lidi nepokládali, je třeba je neustále strašit. Proto… A my? My ani nemáme jinou možnost. Musíme se učit a osvojovat si území. Cvičení, to je mírová válka. Když organizujeme cvičení, tak tím předvádíme, že jsme připraveni a útok odrazíme.

 

Jediná naděje Západu je ve zradě elit, v všeničícím jaderném útoku a v policejním vpádu

Naplánovali si zaútočit přes Bělorusko, které pro ně není nic než tráva na válečném poli. Což si mimochodem Lukašenko neuvědomuje. Když je zde odrazíme, tak do toho prostě nepůjdou. Oni si uvědomují, že teď v podstatě nemají čím válčit. Jejich jediná naděje spočívá v policejním vpádu, v okamžitém všeničícím jaderném útoku, a ve zradě elit. To je vše, tento trojjediný komplex. Ale v první řadě zrada elit, potom ten okamžitý všeničící jaderný útok a nakonec ta policejní mise. Nebude-li zrada elit dostatečná, aby se stát zhroutil, jako se to stalo například ve válce s Irákem… Bojovali, bojovali, a potom najednou generálové zmizeli, armáda zmizela a do Bagdádu v klidu napochodovali Američané.

Jestliže jim taková varianta neprojde, tak válka ze strany Západu nebude, protože jinak s námi válčit nedokážou. No a my ta cvičení musíme organizovat a předvádět, že i jeden voják v poli, je-li z ruského těsta, nebojuje počtem, ale svou dovedností, to je suvorovský princip. Jak jsme to předvedli v Sýrii a vůbec ve všech historických válkách.

 

30:46

Opět jste zmínil Lukašenka ne v právě tom nejlepším světle. A Leo Minsk v souvislosti s tím píše: Proč všechno to, co dělá Nazarbajev je boží rosa (skvělé)? A to co Lukašenko jen Rusku na zlost? V Kazachstánu teď ruší cyrilici, Rusy odevšad vytěsňují, otevřeli tam americkou virovou laboratoř, chystají se založit americkou základnu u Kaspického moře a umělecký film o Nazarbajevovi je přeplněn samými rusofobními narážkami. To asi Nazarbajev psal ten svůj životopis před namířenou hlavní samopalu? Děje se snad v Bělorusku něco podobného? Kazachstán bohatý na suroviny všechno dělá vynuceně a správně a Bělorusko bez surovin jen jako zradu. A ještě se Bělorusko zákeřně rozložilo u hranic s Ukrajinou a Evropskou unií, zatímco zásadový Kazachstán se odtáhnul, geopolitika přece neexistuje? Proč to neustálé omlouvání Kazachstánu a očerňování Běloruska? Připomíná to „kladivo na čarodějnice“. Ať Bělorusko zajde při dokazování svého přátelství, protože dokud žije, znamená to, že není přítelem… Kde je nějaká logika? Kde kritéria?

To v této otázce není žádná logika ani kritéria. Je to úplná záměna pojmů. Lukašenko… Proč bychom, když kritizujeme Lukašenka a poukazujeme na to, že nejedná správně, měli zároveň být proti Bělorusku? Já jsem nikdy nic špatného proti Bělorusům, ani proti Bělorusku neřekl. A to že Lukašenko zrazuje jak zájmy běloruského národa, tak i všech národů Ruska, je zcela očividný fakt, který byl mnohokrát potvrzen.

 

Projekt Kazachstánu – Velkého Túránu, to sjednocení turkických národů, v sobě má založenu dost nebezpečnou časovanou minu pro budoucí obnovu Ruska

Nikdy jsem nemluvil o tom, že… Jak to tam bylo o tom, co dělá Nazarbajev?

– Že je to boží rosa.

– Nic takového jsem nikdy neřekl.

Navíc jsem vždy říkal, že ten projekt Kazachstánu – Velkého Túránu, to sjednocení turkických národů, v sobě má založenu dost nebezpečnou časovanou minu pro budoucí obnovu Ruska. Ale to, co dělá Nazarbajev, je na určité úrovni. Ať už si to uvědomuje nebo ne, tak pracuje na úrovni globální politiky a ne geopolitiky.

V pískovišti geopolitiky ať si hrají malé dětičky, pokud je to zajímá. Tato otázka je přesně na úrovni geopolitiky. Záměna pojmů, jejich volná interpretace. Lukašenko nechápe, že ze svého státu udělal pěšáka v cizí hře. Chtěl se stát gosudarem, ruským imperátorem, jak mu to slibovali za Jelcina, kdy začali stavět na tom, že se jedná o spojenecké státy. Proto si přece vychovává dědice a kazí tak svému vlastnímu synovi život, aniž to vůbec chápe. Vždyť integrace Ruska a Běloruska mohla být značně rozsáhlejší, což by přineslo prospěch jak Bělorusku, tak i Rusku.

 

Lukašenko vede absolutně zrádcovskou politiku proti běloruskému národu, proti ruskému národu

Kdyby Lukašenko jen neustále neomílal: „Dejte mi peníze, dejte mi zbraně, dejte mi suroviny a po mně nikdy nic nechtějte, protože já vám budu vždy plivat do ksichtu, při každé možné příležitosti.“ Těší se plné ruské ochraně a uznal snad Abcházii a Osetii? A je možné to po něm chtít, protože je plně vydržován Ruskem. Opakuji, že vede absolutně zrádcovskou politiku proti běloruskému národu, proti ruskému národu. Jinak by už dávno došlo k integraci Běloruska jako spojeneckého státu a tento spojenecký stát by na sebe začal vázat nové segmenty. Už by probíhala obnova jednotného Ruska.

 

Co se týká Kazachstánu a Nazarbajeva. Ano, Nazarbajeva si velmi vážím. Víte, inteligentního člověka je vždy za co ctít. Zato Lukašenko, ten je, promiňte mi to úplně /ťukat na dřevo viz hloupý Čukča z vtipu/. Ať dělá, co dělá, vždy z toho prýští debilita.

A Nazarbajev je inteligentní a s inteligentním člověkem je už možné vést určitou politiku. Připomenu, že celní unii (EAEU) zamýšlel Nazarbajev jako utvrzení centra koncentrace řízení formátu Astany a také to byl Nazarbajev, kdo ji navrhnul. Když si však naši úředníci uvědomili, že by díky tomu Kazachstán získal velkou moc, se kterou si povrchní Moskva jen tak neporadí, tak se tomu všemožně stavěli na odpor a nepřistoupili na to. Potom nastoupil do čela člověk v řízení způsobilý, gosudar Putin a řekl: „A proč ne? Je ta celní unie pro Rusko objektivně výhodná?“ „Je!“ „Tak ji pojďme realizovat.“

A kdo si dnes pamatuje, že to byla idea míněná pro formát Astany? No a takto je to se vším.

 

V Kazachstánu probíhá rozsáhlý boj ruské konceptuální moci s konceptuální mocí globálního prediktoru.

Ten má s Kazachstánem jiné záměry. A právě proto ho také tak rozvíjí. Už jsem o tom mluvil, že Kazachstán je podle systému brzd a protivah, který nic nevysvětluje, tou brzdou a protiváhou jak Číny, tak i Íránu. Je v tomto ohledu klíčovým hráčem.

Současně brzdí i Rusko, to proto tam ty naočkované scénáře jako je přechod od cyrilice apod. stále působí. A všechno, co je tam vytvářeno? USA budou odepsány jako stát. A všechno to, co bude do té doby vytvořeno USA, převezme ten stát, kde to bylo vytvořeno. Tímto způsobem je využíván poslední zdrojový potenciál USA na pozdvihnutí Kazachstánu, aby ho potom vedli do střetu s Ruskem. Aby měli protiváhu Rusku.

 

Lukašenko je přesně ten partner, který vždy zákonitě zradí a Nazarbajev je partner, se kterým je možné se dohodnout

Jenže Kazachstán objektivně nemá žádné důvody jít s Ruskem do konfliktu. A to Nazarbajev chápe a dokáže to svým partnerům v globálním řízení dost kvalifikovaně naznačit: „Nesmíte na nás tlačit, protože by to velice zkomplikovalo situaci a nejen vyvolalo velkou krizi… Myslíte si, že tu nemáme své „svidomé“ Kazachy?“ Jen si vzpomeňte na ty pokusy o státní převrat a destabilizaci Kazachstánu. Nazarbajev si s tím poradil, přesvědčil globální řízení a využil jeho páky pro stabilizaci svého postavení v Kazachstánu a k navázání normálních integračních procesů s Ruskem. To vůbec není málo. To je pro Rusko objektivně výhodné.

A Lukašenko ze své úrovně, který absolutně nechápe globální politiku, ale stále ještě věří tomu, že z něj někdy udělají ruského imperátora… Ne, „amperátor“ je někdo jiný. On sní o tom stát se ruským imperátorem, absolutistickým carem a založit novou dynastii.

„Amperátor“, to je někdo jiný, to je ten „plešatý“ z…

– Z Mstitelů.

– Ano, z Mstitelů.

Z filmu Koruna ruského impéria aneb Znovu nepolapitelní, to je velmi dobrý film, který mnohé vysvětluje. A ten tlustý (vlasatý) to je to dospělé dítě, Goška Hohenzollern, pod jehož píšťalkou tancuje Poklonskaja, kterému posluhuje Poklonskaja.

Takže Lukašenko stále ještě nechápe, jak ho… Pověsí mu před nos mrkvičku a on se rozběhne. Když mu na Západě slíbí, že odvolají nějaké ty sankce, tak okamžitě někde nasolí Rusku. A potom mu s tou mrkvičkou ucuknou a řeknou: „Podívej, do jaké ses dostal situace? Rozhádal ses s Ruskem. Koukej v tom pokračovat, jinak žádné sankce neodvoláme. Ani ta předchozí mrkvička, co ti visela před nosem, už tam zase není.“ A on se točí jako na obrtlíku. Lukašenko je přesně ten partner, který vždy zákonitě zradí a Nazarbajev je partner, se kterým je možné se dohodnout. Tak proč bychom si neměli Nazarbajeva vážit?

 

40:03

Další otázka je také z komentářů u naší skupiny VKontaktu. Světlana Kuzněcova Martjanova se ptá: Valeriji Viktoroviči a jak vykládáte pokusy o rozkol Ruska zevnitř? Boj komunistů s monarchisty, boj liberálů se všemi, ateistů s věřícími, nacistů s kosmopolity apod. Podle jakých příznaků se lidé, kterým je Koncepce sociální bezpečnosti vzdálená, mohou orientovat? Neboť naše média pracují pro nepřátele a většina jim nevěří.

Zase je taková známá fráze, že by se lidé měli řídit zdravým rozumem. Jenže zdravý rozum mají různí ti lidé, kteří proti sobě bojují, různý. Pro monarchisty je zdravým rozumem obnova monarchie. A jaké monarchie? Kdo bude tím monarchou? To raději neupřesňují: „Pojďme napřed nastolit monarchii, a potom už se do sebe budeme moci pustit šavlemi a stínat si v boji hlavy o to, kdo se jím má stát.“

Pro liberály je zase zdravím rozumem podřídit se Západu za jakoukoliv cenu. Jestliže z Ruska, z ruského národa nezbyde nic, z našeho ruského státu, tak to je přece v pohodě. Co máte za problém? Důležitější je vyhovět Západu.

A takto je to se všemi. Vysvětlit to proto uplatňováním zdravému rozumu, není dost dobře možné. Tady je varianta jen jedna. Musíte zvyšovat míru svého chápání řídících procesů. A jako základ zvyšování té míry chápání řídících procesů musí posloužit to, zda jakýkoliv návrh na reorganizaci státu navržený někým odpovídá vašim zájmům nebo ne. Přičemž ne s ohledem na jeho ideologii, ale s ohledem na to zda umožní, abyste si vy, vaše děti i vaši blízcí mohli osvojovat svůj genetický potenciál.

Zda ten návrh bude ve společnosti působit konfrontačně, nebo zda napomůže k tomu, abyste měli mírové nebe nad hlavou, aby se rozvíjela ekonomika. Jestliže tohle začnete vyčleňovat, tak získáte ten normální zdravý rozum, tedy to, co vám pomůže ve vaší orientaci ve všech těch zamotaných věcech. Musíte si přece uvědomovat jednu jednoduchou věc, jestliže vás vyzývají, abyste se zúčastnili nějakého toho majdanu, někde si zaskákali, vyšli do ulic a hrr na ně, tak co to znamená? Že budete utrácet svůj potenciál, svůj čas, své zdraví na neplodnou strkanici, na vytvoření nemyslícího davu.

Dav žije podle svých zákonů. Dav nepřemýšlí, dav je manipulován. Dav vždy řídí loutkovodiči. Jestliže však stejný čas použijete na to, abyste zvýšili vlastní míru chápání řídících procesů, abyste si upřímně a srdečně promluvili o životě se svými přáteli, se sousedy. A to hlavní. Teď se přece diskutuje na internetu, na různých fórech. Když na nějakém fóru začnete pokládat tyto své rozumné otázky a pokusíte se dosáhnout v klidu a s vyrovnaností odpovědí, které nebudou šablonovité, ale budou k podstatě věci, abyste donutili ty lidi přemýšlet, tak tímto způsobem připravíte všechny, kteří plánují realizaci toho krvavého majdanu a rozpoutání občanské války v naší zemi, připravíte je o ten nemyslící dav.

Lidé začnou přemýšlet a nepůjdou na to náměstí, aby se z nich stal dav, stádo ovcí pro ty pastýře, pro ty loutkovodiče. Proto sami studujte, jak jsou řízeny sociální supersystémy, zvyšujte úroveň svého chápání, a pomáhejte s tím i ostatním lidem. Pokládejte jim otázky. Nuťte lidi, aby přemýšleli vlastní hlavou, je zbytečné skákat a mrznout na těch shromážděních, která k ničemu nejsou. Užitečná jsou pouze pro ty, kteří ta shromáždění zorganizovali, dostali na ně lidi a promlouvají k nim z tribuny. Přičemž ne všichni na tribunách jsou těmi, kdo potom z toho sklízí prospěch.

Nejdůležitější je přestat být ovcí, přestat být dobytkem, který někam vedou nějací vůdci. Musíte se zamyslit sami nad tím, zda to pro vás je výhodné či ne. Co já sám chci? Když vás vyzývají k revoluci, ke zlomu… Co jim na Ukrajině bránilo v tom, aby počkali rok, než Janukovičovi vyprší mandát a znovu jej nezvolili? Nic. Vyšli do ulic, svrhli ho a co je výsledkem? Občanská válka. Přejete si stejný výsledek? Putin vždy trvá na tom, že ať už se vám daný zákon líbí nebo ne, musíte jej dodržet. Jestliže s tím zákonem nejste spokojeni, tak ho pojďte v ideologické, zákonodárné sféře, přes poslance změnit. Ale to vyžaduje práci.

To přece nevyřešíte tak, že budete stát a vyřvávat na náměstích. Na těch náměstích svou přítomností a vyřváváním vyřešíte jen jeden problém, jak přivést válku na ruské území. To právě kvůli tomu byla ta revoluce „norkových kožichů“, nebo jakých, vzpomínáte? Jak Raškin organizoval dav z KPRF. Protože byl ten jejich dav pořád příliš malý, tak brnkli z Washingtonu Raškinovi a řekli mu: „Koukej nám, ty berane, sehnat další lidi!“ A on je sehnal.

Kdyby lidi přemýšleli vlastní hlavou, tak by se nechovali jako poslušné ovce, ale řekli by: „Ty, Raškine, co to na nás zkoušíš? Ten majdan na Bolotném náměstí vůbec nechystají žádní ruští vlastenci. To je práce těch, kteří chtějí v naší zemi vyvolat občanskou válku!“ A nešli by tam. Je třeba zapojit hlavu a sebevzdělávat se. Jakmile s tím začnete, tak si sami zodpovíte mnohé otázky a mnohým věcem začnete rozumět sami.

 

47:01

Dále je tu otázka od Vladimira. Co to bylo za vlnu, která se převalila přes stát, s těmi telefony o zaminování veřejných budov? V Kemerovu bylo minimálně deset budov zcela evakuováno, střední školy, různé úřady apod. Stejné rozsáhlé evakuace proběhly i v dalších městech po celé zemi od 10.09.2017. Vypadá to, že ty telefonáty byly ze zahraničí. To bylo nějaké cvičení nebo závažný vzkaz? Ale od koho a komu?

To je závažný vzkaz v podobě cvičení. A opět se vracíme k tomu, o čem jsme mluvili. Všech těch lidí posedlých majdanovým šílenstvím, anarchistů, monarchistů, levičáků, liberálů a dalších, je v poměru k veškerému obyvatelstvu kriticky málo. Proto je zapotřebí vyvést z míry obyvatelstvo. A jak to uděláte? Jen si vzpomeňme na tu bandu GTA, na jejich neúspěšné přepadení moskevského oblastního soudu. Vzpomeňte si na ty založené požáry, kdy politicky motivovaní lidé jen z výtržnických pohnutek, i když oni sami tvrdí, že nešlo o žádnou výtržnost, ale že ty požáry zakládali jako politickou akci.

Pro některé účastníky spiknutí s cílem svržení ústavního zřízení v Rusku, svrhnutí gosudara a přivedení války na ruské území, je teď výhodnější tvrdit: „O tom nic nevím.“ Stejně jako guvernér: „Já o tom nic nevím?!“ Všichni to vědí, jen on neví nic o těch jejich politických prohlášeních, které prosákly. Ta věc se má tak, že rok 2018 je rokem voleb ruského prezidenta. Je to velice exponovaný rok. A právě kvůli tomu vyvádějí z míry obyvatele, aby je rozdělili na všechny ty monarchisty, anarchisty, liberály, levičáky, pravičáky, bílé, rudé a další. Aby společnost rozdělili. Kromě toho, že společnost musí být vybuzená, je třeba si také uvědomovat, že volby znamenají, že se zaručeně v určitých místech sejde větší množství lidí. A budou to lidé politicky aktivní.

 

Teroristické útoky jsou vždy organizovány tajnými službami států

Nepřátelé Ruska se také připravují na volby. A tohle bylo cvičení, ale nešlo o naše cvičení. To my jsme takto testovaní, to nás zkoušejí. Zvolí si několik měst: Kde, co a jak. Potom spustí hromadně ty telefonáty, abychom nezjistili, v jakém konkrétním místě bude ten teroristický útok naplánovaný. Aby zvedli lidi, aby lidé šli k volbám protestovat proti té vládě, která dopustila tyto teroristické útoky.

Přestože ještě jednou zopakuji, že teroristické útoky jsou vždy organizovány tajnými službami států, žádnými samostatnými iniciativními skupinami. Za jakýmkoliv teroristickým útokem na Západě stojí zcela konkrétní tajné služby. Jakýkoliv teroristický útok u nás v Rusku… Za každým takovým útokem stojí vždy konkrétní západní tajná služba. No a naše tajné služby v tomto ohledu se svými západními „partnery“ bojují. S těmi, které k nám zvou na protiteroristická fóra organizovaná v Rusku, kde se potom vyhlašuje: „Pojďme společně bojovat proti terorismu!“

 

Írán přímo říká, že ISIL je kmenová operativní jednotka amerických tajných služeb

Dnes již není pro nikoho tajemstvím, ty informace se derou na povrch, Írán už prakticky přímo říká to, o čem jsme dříve otevřeně mluvili v našich pořadech pouze my, že ISIL je kmenová operativní

jednotka amerických tajných služeb. A dokonce i u nás najednou ukázali pořad o tom, jak Američané vyvezli pohlaváry ISIL ze zóny bojových akcí, kde jim hrozilo nebezpečí. Jeden z našich politiků přímo řekl něco ve smyslu: „Mám podezření… nebo domnívám se, že mnozí z nich jsou přímo zaměstnaní u tajných služeb USA a NATO.“

Sama skutečnost, že se podobný námět vůbec objevil, je neocenitelná. A my nemůžeme… Írán už v podstatě napřímo začíná odhalovat, že USA a ISIL je jedno a to samé. My tuto okolnost musíme samozřejmě využít. Musíme použít objektivní okolnost pro dosažení subjektivních cílů, pro získání své suverenity. My také začínáme tyto informace odhalovat přes státní kanály, prostřednictvím politiků. To dříve, když jsem tvrdil, že ISIL je nepravidelnou armádou USA tak: „Co? Kdes to vzal? Kdo to tvrdí?“ Já jsem to řekl!  A vy si to potom v hlavě srovnejte, zda to realitě odpovídá nebo ne. Vždyť každou informaci hodnotíte, zda to tak je či ne. Všechny informace vyhodnocujete.

Stejné je to s touto informací, je třeba posoudit, zda to tak je či není. To ovšem musíte trochu zapojit mozek a dohledat si nějaké informace, abyste zjistili proč to tak je či není. Nesmíte mi absolutně důvěřovat. My jsme asi jediní, kteří neříkáme, abyste nám věřili. My vždy říkáme, že jsme vám sdělili informace a vy si je přeberte a zaujměte svůj postoj k řečenému. Prosím, nevěřte nám každé slovo, to v žádném případě, protože v daném případě by ta víra byla sociálním příživnictvím. Musíte sami porozumět řízení, jinak nedokážete ochránit své zájmy, ani zájmy své rodiny ani svého státu. Život vyžaduje, aby každý měl znalosti a návyky v řízení sociálních supersystémů. Touto cestou se musí vydat celá společnost.

Takže provedli cvičení, aby zjistili, kam, kdy a jak nejlépe umístit případné nálože. Potřebovali zjistit, jak budou v té situaci reagovat státní mechanismy, kde, co a jak. Kde by co mohli využít, kde nejlépe provést zastírací manévr, kam vést hlavní útok. Tak si to v plném rozsahu vyzkoušeli.

To cvičení, které teď probíhá v Bělorusku je armádní cvičení na odražení agrese.

A tohle bylo cvičení na přípravu budoucích teroristických útoků proti Rusku a ruským občanům.

Válka probíhá. To je třeba chápat. Probíhá válka! Jen je to válka jiného typu, není to ta válka, kdy proti sobě na frontě stojí dvě početné armády. Dnes je fronta všude. A všechna ta cvičení jsou také válkou. Sláva Bohu, že díky těm cvičením zamezujeme rozsáhlým bojovým akcím na ruském území. Ale válka proti ruským občanům je vedena bez jakýchkoliv pravidel s cílem Rusko jednoduše zničit.

Státní department USA tento týden zveřejnil varování: „Po celém světě hrozí teroristické útoky, výbuch terorismu.“ No a za několik hodin bum, teroristický útok v londýnském metru, přičemž podivný útok, velice podivný. Došlo však k němu? Došlo. Potom tu máme, že americké turisty v Marseille polili kyselinou chlorovodíkovou. Ve Francii muž ozbrojený kladivem útočil na kolemjdoucí. A takto se to pomalu rozeběhlo.

Francouzské noviny Le Parisien zveřejnily s odkazem na policejní zdroje informaci, že teď může Evropu zaplavit vlna nových druhů terorismu. Jako co například? Například vykolejit vlak. To už je něco principiálně odlišného, to už je diverze. Abyste vykolejili vlak, musíte mít určité dovednosti. To znamená, že se konkrétně připravují. Oni nemají slitování se svými vlastními obyvateli, a při tom celkovém protiruském naladění, při té nenávisti proti Rusku, kterou neustále přikrmují mezi lidmi v Evropě, se asi nedomníváte, že by měli slitování s ruskými občany?

Pro ně Putin znamená velkou hrozbu, protože brání ruské zájmy a všechny naše státní činitele hájící ruské zájmy, pracující pro ruské zájmy na Západě nenávidí. Jen si to vezměte: Ivan Hrozný, Petr I., Mikuláš I., Stalin, všechny, kteří pracovali pro ruské zájmy.

A koho naopak milují? Gorbačova milují. Jelcina milují, ty přímo zbožňují. Za Jelcina tu lidé umírali hlady, nedostávali výplaty. A teď se nám ti „liberastové“ (liberál+pederast) pokoušejí vsugerovat, že to Putin všechno rozvrátil. Dnes lidé dostávají své výplaty, důchody, stipendia.

 

Korupčníci jsou tou základnou, se kterou počítají nepřátelé Ruska při realizaci státního převratu

A jak to řekla Naina Jelcinová? Prý svatá devadesátá! Úřednický sbor sní o tom, aby se vrátila ta svatá devadesátá léta. A proč pro ně byla svatá? Protože mohli krást a nebát se, že skončí ve vězení za korupci. Mohli likvidovat stát a dnes? Jen se podívejte. Guvernéři končí ve vězení, starostové také.

– Ministři.

– Ministři také končí ve vězení.

Ve státě se dělá postupně pořádek. Nakonec je realizován ten princip, že žijeme ve státě a ne v bandě, jako tomu bylo v devadesátých letech. Ale korupčníkům se to samozřejmě nelíbí. A oni jsou tou základnou, se kterou počítají nepřátelé Ruska při realizaci státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku. Je tedy třeba je v každém případě dezaktivovat. Vždycky! A to probíhá.

 

58:45

Dále tu máme otázku od Zdeny. Jak Rusko, tak Čína hlasovaly společně s Washingtonem v Radě bezpečnosti OSN, aby byly přijaty další, ještě tvrdší sankce proti Severní Koreji. Jak si může Rusko stěžovat na sankce zaváděné proti němu a zakládané čistě na propagandě Washingtonu, když samo podporuje sankce proti Severní Koreji, které jsou úplně stejně založeny na propagandě Washingtonu?

Tazatelka asi neobrátila svou pozornost na to, co neustále říkají naši diplomaté, kteří v tomto směru dostali pokyn od Putina. My nepodporujeme vývoj jaderného programu KLDR, neboť vývoj jaderného programu znamená velké riziko vyvolání velké jaderné války na planetě Zemi, ale jsme proti sankcím postihujícím severokorejské obyvatelstvo. To je ten základ daných dohod.

Ty sankce jsou zaměřeny na to, aby se v tomto ohledu zamezilo vědeckotechnickým možnostem Severní Koreje vyrobit jaderné zbraně. A mimochodem já sám velice pochybuji, že vůbec nějakou jadernou zbraň mají. Celý svět se prostě této hry účastní a říká: „Och jak moc se bojíme!“ Všechny ty jaderné zkoušky z nějakého důvodu vypadají buď jako zemětřesení, nebo jako výbuch většího množství obyčejné výbušniny. To ukazují seizmogramy, to tvrdí odborníci.

A průlom v raketové oblasti udělali až poté, kdy jim byly dodány motory z Ukrajiny. Ty raketové motory ale nevydrží věčně, vystřelí pár raket a budou bez motorů. Pro Severní Koreu není v žádném případě výhodné útočit na USA a začínat válku, ale je to základ, který umožňuje řešit velmi závažné politické problémy ve světě.

 

Úkolem teď je snižování důležitosti světového šéfa, světového četníka USA

USA jsou šéfy světa. Severní Korea vystřelí rakety a USA spustí: „Jestli se ta Severní Korea ještě jednou opováží vystřelit raketu, tak uvidí!“ Japonsko: „Jestli se Severní Korea ještě jednou opováží vystřelit raketu, tak uvidí!“ Jižní Korea to samé. Nu což, Severní Korea se opovážila a co teď? A obyčejní lidé, kteří se na to dívají, si řeknou: „Podívejte, jak jsou USA bezmocné! Vždyť s tím nic nesvedou? Nic nesvedou se Severní Koreou. To znamená, že my se také můžeme vymanit z jurisdikce USA.

A o kom říkají samotné USA, že by měl vyřešit ten problém okolo toho jaderného programu, ten problém s KLDR? Čína. Tak se budeme orientovat na Čínu. A co se vůbec děje? Rusko, aniž by o sobě dávalo moc vědět, hraje velice důležitou roli svým vlivem na KLDR a Čínu. Je třeba počítat i s Ruskem. Rusko tedy již svou prezenční přítomností, díky Putinově globální politice je už svou prezenční přítomností jedním z mírotvorných nástrojů, prostřednictvím kterého je možné se dohodnout a zopakuji.

Severní Koreji neustále ukládají sankce. A čím ty sankce vždycky končí? Tady máte potraviny, nakrmte své obyvatele, jenom stopněte ten svůj jaderný a raketový program. A tohle je to samé. Jenom teď je tím úkolem snižování důležitosti světového šéfa, světového četníka USA a vyzdvihování nového světového lídra – Číny. To vše se nemůže změnit mávnutím ruky. Musí to probíhat… Jako ta písnička… No takové ty nekonečné písničky bez konce.

– Měl pop psa… (Pes jitrničku sežral)

– Ano, a to vše se stále dokola opakuje.

Jenže teď do toho scénáře zasahuje i Rusko svou přítomností a ten problém bude vyřešen jinak, jak to řekl sám Putin: „V žádném případě tím nesmí trpět obyvatelstvo.“

 

01:04:05

Další otázka je od Alexandra. Pamatujeme si na Putinův výrok, že naší národní ideou je vlastenectví. Vy sám jste ho nejednou citoval. Ale vlastenectví nemůže být národní ideou, protože v jakékoliv ideologii je i poptávka po vlastenectví. U každého státu se za jeho vlastenectvím ukrývá jeho životaschopnost. Ideologií se rozumí politický kurz státu s vytyčením strategických cílů podmíněných ideologickými ideály. Vůbec si nemyslím, že by u našeho vedení nebyly strategické cíle, zůstávají však před obyvateli ukryty. Vy znalosti Koncepce propagujete, propagujete jejich otevřenost pro všechny, a ze strany vedení žijeme jako podváděný národ. Co s tím? O to více, že pretendujeme na svou ruskou civilizaci.

Tak především není to tak, že jakákoliv ideologie staví i na vlastenectví. To je velký omyl. Jen si vzpomeňte na ty levičáky, komunisty, internacisty, podle kterých mělo Rusko shořet jako zápalná šňůra světové revoluce – Trockij, trockisté. Vzpomeňte si na současné liberály jako je Ryžkov, Čubajs a další. Těm na našem státě ani za mák nezáleží. Oni jsou ochotni zavádět ideály západního vnímání světa do posledního Rusa. Takže ideologie jsou různé.

Co se týká toho, zda vedení lidi podvádí nebo nepodvádí, tak v žádném případě. Putin vždy mluví přímo. Po celou dobu dnešního pořadu tu neustále mluvím o nebezpečí zrady ze strany rossionských elit, úřednického sboru, který zradí. To právě tento řídící sbor znemožňuje formování ideologie rozvoje státu, obnovu jeho suverenity, ale nejsou všemocní. No a Putin našel východisko. A jaké je to východisko? Vlastenectví.

Rudí, bolševici byli vlastenci a bílí byli také vlastenci. A když skončila občanská válka tak bílý generál Slaščov přijel na záruku bolševika Frunzeho učit rudé velitele taktice, protože pro něj bylo důležité Rusko a v bolševicích uviděl tu sílu, která Rusko obnovuje.

Co udělal Putin tím, když prohlásil za národní ideu vlastenectví? Snaží se tak zamezit občanské válce. Říká lidem: „Pánové, jestliže vy jste vlastenci a vy jste také vlastenci, tak se pojďte dohodnout, jak budeme rozvíjet Rusko. Ať se naše spory odehrávají na ideologické rovině, ne na té válečné, tak se zbavíme té konfrontace. A když se dostaneme do situace, že jak jedna tak i druhá strana uzná, že nějaký počin je ve prospěch Ruska, tak ho zrealizujeme. Přestaňme si vzájemně házet klacky pod nohy.“

To je velice důležitý krok ke zformování státního úřednického aparátu zainteresovaného v rozvoji státu a ne v návratu do devadesátých let. Takže nikdo nic neskrývá. Celý ten háček je v tom, nakolik efektivně bude probíhat tato práce, což závisí na všech lidech. Čím aktivněji si lidé budou osvojovat znalosti o řízení sociálních supersystémů a budou aktivněji hájit své zájmy s porozuměním řízení, tomu, jak jsou řízeny státy, tím efektivněji bude formován úřednický sbor i ideologie rozvoje státu a bude tak zformována státní ideologie zohledňující zájmy lidí a ne té kompradorské elity, která má jediný zájem, jak vyhovět Západu a za nakradené peníze se tam někam zdejchnout.

A není důležité, že je stejně jako Ostapa Benderu na rumunské hranici vždy oškubají, a potom odhodí. Tuto takzvanou elitu, tento rossionský úřednický sbor život nic neučí, absolutně nic. „Tamty odhodili, ale mě ne. I mě odhodili? To nevadí, stejně je to pořád můj páníček, (haf haf)“

Protože ti lidé lokajského charakteru se chovají někdy jako psi, čím těžší trest, tím více se lísají k nohám. To je obsah, to je ta ideologie rossionské elity, rossionského úřednického sboru. Zatím nezradili ruské zájmy jen proto, že nad nimi stojí gosudar a lidé převzali ideu vlastenectví, takže se nachází mezi dvěma vrstvami, které je mezi sebou stále více svírají, shora i zdola.

Je třeba pracovat na tom, aby byl ten úřednický sbor nahrazován a místo korupčníků a zrádců na jejich místo přicházeli normální lidé chápající úkoly řízení, kteří vědí, jak řídit. A teď je to jak? Podívejte se na ty jejich administrativy, jak se početně rozrůstají. Když aparát početně narůstá, tak to především svědčí o tom, že šéf daného podniku, nebo úřadu je absolutně odborně nezpůsobilý, absolutně nezpůsobilý. Jakmile se začne váš úřednický aparát rozrůstat, tak jste absolutně odborně nezpůsobilý.

A u nás? Jakmile je zvolen nějaký šéf administrativy: „Och, já mám málo lidí!“ Vždyť už za chvilku budou všichni v řídících aparátech. U nás dnes v Rusku, v dnešním Rusku je úřednický aparát značně rozsáhlejší než byl v celém Sovětském svazu! O čem to vypovídá? O absolutní profesionální nezpůsobilosti jak samotného vedoucího, tak i lidí, které dosazuje do řídících funkcí.

Je proto nutné osvojovat si znalosti o řízení a uplatňovat tyto znalosti ve svém životě. Potom zajistíme to, že u nás bude mírové nebe nad hlavou a žádná občanská válka a země se bude rozvíjet se srozumitelnou ideologií, která bude pochopitelná všem obyvatelům. Budou znát orientační body rozvoje státu, kterými se budou všichni řídit. A teď? Víte, já… Bylo by to zábavné, kdyby to nebylo tak smutné. Když posloucháte naše analytiky: „V čem spočívají cíle našeho rozvoje, vyhlaste je, my je nechápeme!“ Co jsi za analytika, co jsi za stratéga, co jsi vůbec zač, když nedokážeš podle faktických skutečností odhalit strategii rozvoje státu? Jakéhokoliv, nemluvě o Rusku, kde vše bylo řečeno.

Putin mluví vždy zcela přímo. A citovat Putina, aniž byste chápali, co vlastně řekl… Máme mnoho takových analytiků, kteří citují Putina, a když začínají analyzovat jeho výrok, tak si jen pomyslíte: „Pane Bože, co to mají v hlavě místo mozku?“ Takové máme analytiky. Takže záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Osvojíte-li si Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak bude menší krizovost, nižší míra krvavosti nadcházejících událostí a stát se bude rozvíjet úspěšněji. No a ideologie bude zformována ve státních dokumentech. A zatím nezbývá, než aby všechny spojovalo vlastenectví. Jestliže chceme rozvíjet stát, tak přestaňte s těmi bratrovražednými bitkami a začněte se domlouvat, jak rozvíjet náš stát.

 

01:12:44

Ještě jedna otázka od Vitalije. Na konci každého videa Otázka-odpověď je dovětek, ve kterém obvykle v krátkosti zazní následující. Citát: A teď je to buď anebo, buď národy Ruska vybudují harmonický svět pro všechny národy, nebo samy přestanou existovat.“ Konec citátu.

V minulém pořadu jste při odpovědi na poslední otázku tvrdil, že buď anebo už nebude, že globální prediktor je bezmocný, a že nastal čas, kdy se řízení ze strany GP začalo hroutit a uvedl jste slova z Puškinova Ruslana a Ludmily: „Ale proti zákonu času jeho učenost je bezmocná“ Otázka:

Existuje tu tedy stále to riziko, že přestaneme existovat, nebo je proti zákonu času jeho učenost bezmocná?

Platí jedno i druhé. Já jsem nemohl říci, že buď anebo již neplatí. A jestliže to takto vyznělo, tak to nebylo správné, protože skutečnost, že globální prediktor přichází o své řízení, a že proti zákonu času je jeho učenost bezmocná, to je objektivní faktor. Ale celý ten problém spočívá v tom, jak převzít do svého řízení ty procesy, které se globálnímu prediktoru vymykají z jeho řízení.

Právě jsme mluvili o Severní Koreji. Tak si představte, že i Severní Korea se jim prakticky stejně jako Španělsko vymyká z jejich řízení, nedokáží jí ukočírovat. Proto jsou také svolní se zprostředkovatelskou činností Ruska, a souhlasí s tím, aby i Rusko řešilo severokorejský problém. A co když ta Severní Korea bude mít jadernou zbraň? Dovedete si představit, co to může ve světě spustit? Bude to horší než opice s granátem nebo se samopalem, jen se na ta videa se samopalem podívejte, „Opice se samopalem“, najdete to na internetu.

Bude to daleko horší, a právě zde může přijít to buď anebo, nastat to buď anebo, proto je nutné všechny procesy přebírat do svého řízení, a jestliže nemůžeme ty procesy teď přebrat pod své řízení, musíme stabilizovat situaci tak, aby alespoň globální prediktor nenechal ty procesy probíhat neřízeně. Jinak to může vyvolat katastrofu vedoucí k zániku celé civilizace na planetě Zemi. A jestliže se na to podíváme celkově, s plným přesvědčením, že to všechno dokážeme, tak ano, buď anebo již nebude aktuální a globální prediktor přestane existovat. Ale to nebezpečí, že nedokážeme převzít řízení všech procesů, tu existuje.

A v první řadě to nebezpečí vyvolává neadekvátní postoj k řídícím reáliím ze strany našeho vlastního státního úřednického aparátu, který se celý musí začít učit, protože často nejedná zlovolně proto, že by si přál zánik Ruska jako takového. Jestliže jim vysvětlíme, že si podřezávají větev, na které sami sedí, tak se mnozí z nich vzpamatují. Oni totiž vůbec nevědí, co se děje a proč se to děje. Oni jsou spokojeni v korupčním režimu, ve svatých devadesátých a myslí si, že takto to bude vypadat vždy. Nebude.

 

Svět stojí na hraně, kdy se rozhoduje, zda vůbec bude existovat civilizace na planetě Zemi nebo nebude.

Možná se vše vrátí ke svým začátkům a možná si lidstvo podepíše svůj konečný rozsudek, protože nebylo schopné splnit misi, kterou mu uložil Bůh při osídlení ekosystému planety Země. Takže intelekt bude muset předat jinému druhu. Co my víme?

To byla poslední otázka.

A dnes stejně jako vždy mluvíme o jednom a tom samém. Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Je třeba rozšiřovat okruh našich pojmů. A v první řadě jsou nám mnohé věci nepochopitelné proto, že neznáme Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti.

A když říkám my, tak mluvím o všech obyvatelích, nejen Ruska, ale celé planety Země. Jestliže proto chceme, aby na planetě byl mír, jestliže chceme, aby byl mír v Rusku, jestliže chceme, aby naše děti žily ve šťastném světě, bez krizí, tak nemáme jiné východisko než šířit dál znalosti Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení, a svým jednáním korigovat jednání neodpovědné takzvané elity, a já znovu opakuji, že v Rusku žádná elita neexistuje, absolutně žádná.

Jedná se o sbírku nepotřebných, ničemných lidiček rozmístěných ve státním aparátu. A těch pár odborníků, kteří se tam infiltrovali, ti se tam dostali nedbalostí globálního prediktoru, protože lidé určitým způsobem působí na státní aparát. No a život si vynucuje přijímat do něj lidi, kteří umí řídit ten či onen proces. A tito lidé v řídícím aparátu a na základě zákona rozdělení pravděpodobnosti tam zákonitě musí nevyhnutelně být i normální spořádaní lidé a ruští vlastenci.

Jestliže se opřeme právě o ně, jestliže je vyzbrojíme teorií, tak všechno uděláme. A jestliže se to nestane, jestliže před tím uhneme a řekneme: „Ať se politikou zabývá někdo jiný, protože politika to je špinavá záležitost“, tak nám nezbyde než se modlit, aby to všude nezačalo vypadat jako na Ukrajině. Aby to všude nezačalo vypadat jako v Somálsku, jako v Sýrii v jejím stavu do roku 2015. Nebo můžete vlastníma rukama, posadíte-li se k učebnicím a zvýšíte míru svého chápání, svýma vlastníma rukama můžete odvrátit katastrofický vývoj událostí v Rusku, vyvést Rusko s konečnou platností na cestu k definitivnímu získání vlastní suverenity, pomoci vlasteneckému kádrovému sboru uvnitř úřednického aparátu očistit tento úřednický aparát, angažovat tam skutečné odborníky, znalé lidí a zajistit vývoj bez krizí a normální lidský život v naší zemi.

Takže čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, zvyšujte míru svého chápání, abyste ochránili zájmy své, své rodiny, svého státu a celého lidstva.

 

Video si môžete pozrieť tu:

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Katalánski politici označili postup Madridu za pokus o štátny prevrat

Barcelona/Madrid 21. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Emilio Morenatti)   Na rozhodnutie španielskej vlády prevziať čiastočnú kontrolu nad Katalánskom, rozpustiť tamojší kabinet a vypísať nové voľby reagoval v sobotu ako prvý podpredseda katalánskej vlády Oriol Junqueras, informovala agentúra AP "Dnes viac, než kedykoľvek predtým, bráňme demokraciu, občianske a politické práva," napísal…

Víťazom českých parlamentných volieb je so ziskom 29,64 percenta hnutie ANO

Praha 21. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   Volebná účasť vo väčšine krajov v Česku dosiahla v sobotu predpoludním vyše 50 percent, na niektorých miestach to bolo až 60 percent, vyplýva z informácií jednotlivých krajov a obcí. O 14.00 hod. sa v sobotu uzavreli hlasovacie miestnosti, v…

Vodič po havárii nafúkal, má ísť o exministra vnútra

Spišský Hrušov 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Štefan Puškáš)   K dopravnej nehode došlo v sobotu napoludnie pri Spišskom Hrušove v okrese Spišská Nová Ves, keď vodič pod vplyvom alkoholu skončil s autom v priekope. Podľa televízie JOJ išlo o bývalého ministra vnútra Gustáva Krajčiho Polícia pre TASR uviedla, že podľa predbežných informácií…

Putin hovoril o technológii, ktorá bude nebezpečnejšia ako jadrová zbraň

Soči 21. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto: Sputnik - Grigoriy Sisoev)   Ruská hlava štátu hovorila na stretnutí s účastníkmi Svetového festivalu mládeže a študentstva o tom, čo je z jeho pohľadu väčším nebezpečenstvom pre ľudstvo ako jadrové zbrane. Ruský prezident Vladimir Putin sa domnieva, že v najbližšej budúcnosti genetické programovanie ľudí…

Polícia zadržala muža podozrivého z útoku nožom v Mníchove

Berlín 21. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ  (TASR/HSP/Foto: screenshot video)   Štyroch ľudí zranil v sobotu v Mníchove muž vyzbrojený nožom. Z miesta činu utiekol. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nemeckú políciu. Tá medzitým už aj muža zadržala Nikto zo zranených nie je v ohrození života. Muž útočil…

Fico: Imidž Rady Európy je momentálne úplne na dne

Bratislava/Brusel 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Martin Baumann)   Vďaka škandálom, v ktorých sa momentálne doslova topí Rada Európy (RE), môže byť ohrozené aj fungovanie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) - unikátneho mechanizmu ochrany ľudských práv, ktorý funguje práve na pôde tejto inštitúcie. Myslí si to premiér Robert Fico, podľa…

Sládek viedol naďalej nezákonnú kampaň. Šlechtová: Babiš je jediným kandidátom ANO na premiéra

Praha 21. októbra 2017 AKTUALIZOVANÉ II (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Petr David Josek)   V Českej republike pokračujú dnes voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Volebné miestnosti sa otvorili o 8.00 hod., zatvoria ich o 14.00 hod. Voľby sa začali v piatok o 14.00 hod. Volebné miestnosti zatvorili s úderom 22.00 h. Záujem…

Kaliňák: Je potrebné zaviesť štatistiku rómskych trestných činov

Nitra 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR - Henrich Mišovič)   Slovenská republika je bezpečným štátom, o čom svedčí aj umiestnenie krajiny v medzinárodných rebríčkoch, v ktorých sa Slovensko umiestnila ako 30. najlepšie miesto pre život a skončilo sa na 18. priečke v otázke bezpečnosti. Skonštatoval to minister vnútra SR Robert Kaliňák na konferencii strany Smer-SD, ktorá…

Naša prekvapivá minulosť: Slovania sa na území Európy objavili minimálne pred 8 tisíc rokmi a práve slovanská písomnosť vznikla na svete ako prvá

Nitra 21. októbra 2017 (HSP/Foto: Eugen Rusnák)   Včera večer v Ponitrianskom múzeu v Nitre sa uskutočnila zaujímavá prednáška o niekoľkotisícročnej histórii, tradíciách, zvykoch, písomnosti a kultúre Slovanov, ktorú predniesol predseda nitrianskeho občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina. V úvode všetkých prítomných privítal bývalý primátor Nitry Ing. Arch. Vladimír Libant, ktorý veľa času venuje bádaniu histórii…

“Nemôžeme sa nechať uspať,” vyzýva po prieskume kandidát na šéfa BBSK Ján Lunter

Banská Bystrica 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Branislav Račko)   Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter (nezávislý) reagoval na výsledky prieskumu voličských preferencií, ktoré v piatok (20.10.) večer zverejnila televízia TA3, zdržanlivo. Pre televíziu ich urobila agentúra AKO a jej prieskum ho jasne favorizuje za šéfa kraja pred…

Žitňanská: Systémová zmena v polícii môže zvýšiť jej dôveryhodnosť

Bratislava 21. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: TASR- Michal Svítok)   Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) je presvedčená, že systémové zmeny v polícii môžu pomôcť zvýšiť jej dôveryhodnosť. Vyhlásila to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že budú apelovať na to, aby personálne nominácie na pozíciu policajného prezidenta i šéfa policajnej inšpekcie nestáli na jednom…

Astronóm NASA povedal, prečo vedci dodnes neobjavili mimozemšťanov

Svet 21. októbra 2017 (HSP/sputnik/Foto: TASR/AP-NASA/ESA/Hubble Heritage Team/A. Nota, Westerlund 2 Science Team via AP)   Ľudstvo zatiaľ nedokázalo naviazať kontakt s mimozemskými civilizáciami alebo neobjavilo stopy mimozemského života z toho dôvodu, že veľkú časť potenciálne obývateľných planét tvoria pravdepodobne vodné svety, ktoré sú pokryté ľadom, prehlásil Alan Stern, vedúci misie…

Vybrali sme z blogu

Viac, než len pár poznámok k „Vysoká úradníčka MPSVaR opakovane závažne porušuje zákon“

A dodávam, že pod záštitou a z poverenia MPSVaR, s jeho vedomím, aj Ústavu Slovenskej republiky. Vo svojom článku reagujem na tento článok: http://www.hlavnespravy.sk/nadacia-slovakia-christiana-vysoka-uradnicka-ministerstva-prace-olga-pietruchova-opakovane-zavazne-porusuje-zakon/1179122

Komentár: Špinavá hra okolo kandidáta Bačinského

Doteraz bolo okolo kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja Róberta Bačinského z pohľadu zapredaných médií podozrivé ticho. Čím sa blížia voľby, začali sa okolo tohto kandidáta robiť špinavé ťahy, ktoré sú pod morálnou hranicou každého normálneho človeka. Je jasné, že štandardní politici a politickí nominanti sa Róberta a jeho programu…

Dvojí metr Evropy

Je chvályhodné, kolik úsilí vynaložily evropské státy při vyrovnávání se s minulostí. Čímž mám na mysli především druhou světovou válku. Od které už sice uplynulo učiněné moře času, ale přesto je dosud známo, jak se s nacistickými pohlaváry zatočilo třeba v Norimberku a jak se jiní i druhořadí provinilci z jejich řad trestali i…

CIGÁNSKA KARTA VO VOĽBÁCH DO VÚC

CIGÁNSKA KARTA     Cigánska karta sa zdá byť opäť veľmi nápomocná a určite pomôže rozhodnúť voľby do VÚC 2017, hlavne v Prešovskom samosprávnom kraji. Na mušku som si zobral kandidátov na predsedu PSK, ktorí majú najväčšiu šancu zvíťaziť. NOVÁ ENERGIA PRE NÁŠ KRAJ   Začnem u demokratov, pravicových, keďže svedomie…

Eduard Hakl: SIS Slovenská informačná služba má záujem zlikvidovať diskreditáciou Andreja Babiša a ďalších politikov zákerným a pre občanov nebezpečným spôsobom…

Bývalý príslušnik SIS odhaľuje ďalšie nezákonné konania SIS Slovenskej informačnej služby - LIKVIDÁCIA OBČANOV a vykonštruované trestné činy so šokujúcich dôvodov pod jednotným heslom „jednou ranou tri muchy“ 1. zastrašovanie obyvateľstva, 2. získanie majetku občanov, 3. zahladzovanie trestnej činnosti príslušníkov SIS, povedal Eduard Hakl, bývalý príslušník SIS, ktorý vypovedal o…

Alahov Kód 1: Deti v Útoku

Približne koncom októbra roku 2016 na chvíľku zavládla v britských médiách veľmi čudná polemika ohľadne detí - nedetí. Schyľovalo sa totiž k úradnej likvidácii niekoľko tisícového ilegálneho geta vo francúzskom Calai odkiaľ premáva pod morom vlak Eurostar do Anglicka a odkiaľ vyrážajú takisto trajekty plné cestujúcich do Doveru. Britské médiá…

TopSpeed

Ako funguje pruženie a tlmenie v praxi?

3

Iste vás niekedy zaujímalo, ako funguje pruženie a tlmenie v praxi. Konkrétny youtube kanál súčasť podvozku otestoval. Protagonisti natočili prejazd vozidla cez jamu pri rôznych rýchlostiach. Výsledok na spomalených záberoch naozaj stojí za to. Po tomto už možno budete jamy na našich skvelých cestách obchádzať ešte obozretnejšie. Napriek tomu, že auto je…

Volkswagen a lacné autá? V Ázii už čoskoro

1

Pred časom sme vás informovali o rozpadnutí spolupráce VAG s Tata motors. Lenže v koncerne sa nechcú vzdať plánov vstúpiť na trh v ázijských najľudnatejších krajinách. Logicky, chcú si ukrojiť kus z veľkého koláča. Kde je veľa ľudí, tam predsa potrebujú autá. Do roku 2020 chce Volkswagen pripraviť až 3 lacné autá pre Áziu.…

Akcia vidieť a byť videný prebehne už po tretíkrát

8

Okrem bŕzd a správne fungujúceho podvozku sú svetlomety jedným z najdôležitejších súčastí moderných vozidiel. V zimnom období ich správna funkcia môže znížiť množstvo nehôd voči rovnakému obdobiu v letných mesiacoch. Akcia vidieť a byť videný sa tak zameriava na stav svetlometov a ich správne nastavenie. Vodiči si v rámci tretieho ročníka budú…

Poznáte Budackov cyklus motora? VW ho nasadil do 2,0 TSI

10

Konštruktéri VW vyvinuli nový pracovný cyklus motora. Pomenovali ho „Budackov cyklus“, alebo B-cyklus po vynálezcovi Ralfovi Budackovi. Ide o variáciu Millerovho alebo, ak chcete, Atkinsonovho cyklu. Princíp je iný, riešenie prináša podobné výhody ako spomíname M a A-cykly. Volkswagen ho nasadil v americkom Tiguane pri motore 2,0 TSi EA 888 3B. O…

Najväčšia EÚ továreň na batérie LG Chem bude v Poľsku!

0

Schyľuje sa ku zlatým časom pre elektrické autá? Najväčšia továreň na batérie bude v susednom Poľsku. LG Chem ju vybuduje budúci rok na základe zvýšeného dopytu po článkoch pre „módne“ elektromobily a hybridy. Podľa Reuters, firma z Južnej Kórei zainvestuje 1,63 miliardy dolárov a postaví haly v okolí Wroclawi. Baterky budú…

Škaredá Alfa Romeo? Veru áno, je ňou AR Sprint Zagato

11

Môže byť Alfa Romeo škaredá? Môže byť vôbec talianske auto škaredé? História nás presvedčila, že áno. Pri pojme "nepríťažlivé talianske auto" každému hneď napadne Fiat Multipla. Na druhej strane tu je Alfa Romeo. Značka, ktorú po dizajnovej stránke nie je možné kritizovať. A predsa aj majster tesár sa niekedy utne. Tak to…

KAMzaKRÁSOU

Zarastené chĺpky na Instagrame? Tento účet musíš sledovať!

0

Zarastené chĺpky už nie raz potrápili nejedného človeka. Z tohto pomerne nepríjemného zážitku sa však stáva doslova bláznivý trend. Milióny ľudí na celom svete sledujú videá, v ktorých sa tieto chĺpky vyberajú, vytláčajú a odstraňujú. Okrem videí sa dokonca môžete kochať aj detailnými fotografiami, ktoré nájdete na zaujímavom Instragram účte.…

Čerstvé, sušené a kandizované ovocie: Spoznaj ich výhody aj nevýhody!

0

Čerstvé ovocie by malo byť bezpochyby súčasťou zdravej a vyváženej stravy človeka. Táto kategória potravín v sebe zahŕňa nespočetné množstvo živín. Taktiež má mnoho pozitívnych účinkov na organizmus, o ktorých sa v súčasnosti môžeme dočítať už z každej strany. Na sušené ovocie sa však veľakrát už bez námietok nepozerá. A čo tak ešte ovocie kandizované? Čerstvé,…

Vieš, čo je chemický píling tváre? Zisti, či je vhodný aj pre teba!

0

Chemická rejuvenizácia je len iný názov pre všeobecne známy chemický píling. Ide o kozmetickú procedúru, ktorá dokáže radikálne zlepšiť stav pleti, avšak rovnako jej tak poškodiť. Zveriť sa do rúk skutočného odborníka bude zárukou úspechu. Je rozdiel, či procedúru prevádza kozmetička, alebo dermatologička. Málokto vie, že kozmetička môže robiť s menšími…

Kolostrum: Vraj univerzálny liek na imunitu. Ale, aká je pravda?

1

Kolostrum pre niekoho možno úplne neznámy pojem. Kolostrum nazývané aj mledzivo je tekutina, ktorá sa začína tvoriť v prsníkoch matky tesne pred pôrodom a tesne, po ňom. Obsahuje obrovské množstvo rôznych účinných látok, ktoré sú veľmi dôležité pre imunitu malého dieťaťa. Kolostrum však existuje ako ako výživový doplnok, ktorý sa vyrába z kravského či…

Luxusné spoločenské šaty dýchajúce príbehom ťa okúzlia!

0

Prichádza sezóna stužkových a každá z budúcich maturantiek, či ich maminky, hľadajú tie správne spoločenské šaty. V tomto prípade sme sa pre vytvorenie jesennej inšpirácie spojili so svadobným salónom zo Zlatých Moraviec Svadobné centrum Luan, v ktorom nám nesmierne milé majiteľky Ľudka a Anička zapožičali nádherné šaty. Luxusné spoločenské šaty sme fotili v…

Zázračný trik, ako odstrániť mliečny povlak od umývačky riadu!

6

Bohužiaľ sa niekedy stane, že namiesto toho, aby bol riad čistý a lesklý, je po vybratí z umývačky matný a špinavší. Kde je chyba? Nevieš, ako nadobro odstrániť mliečny povlak od umývačky riadu? A čo tak skúsiť umývačku vyčistiť octom? Postaraj sa o ňu týmto jednoduchým trikom!

TopDesat

Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

0

Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa…

Ak dokážeš vyriešiť tento test do pár sekúnd, máš perfektný zrak

0

Ak dokážeš vyriešiť tento test do pár sekúnd, tak máš s určitosťou perfektný zrak. Dokážeš si všimnúť aj ten najmenší detail. Dôkladne sa pozri na nasledujúce fotografie a nájdi malý detail, ktorý už na prvý pohľad nezapasuje do zbytku fotografie. Správne odpovede nájdeš na konci článku. TEST: 1.

10 skutočných ľudí, ktorí majú superschopnosti

0

Väčšina z nás zbožňuje  filmy a komixy o superhrdinoch. Malí chlapci túžili  mať superschopnosti Spidermana, alebo byť silný ako Hulk, alebo sa stať Ľudskou pochodňou či pánom Fantastickým. Bohužiaľ (alebo našťastie) sme všetci bežní ľudia: chodíme do školy, neskôr do práce a náš život je nudný a monotónny. Napriek tomu sú (respektíve boli) medzi nami ľudia s…

Architekt a pečenie dezertov. Smrteľne dobrá kombinácia

0

Architekt a pečenie dezertov? Výsledok je naozaj úžasný. Dezerty môžu byť nielen chutné, ale aj esteticky krásne. Opäť nás o tom presvedčil Dinar Kasko, šéfkuchár, ktorý pečie nádherné algoritmické dezerty a koláče. Tentokrát sa snažil prezentovať novú čokoládu. Šéfkuchár sa inšpiroval Matthewom Shlianom. Dezert navrhol z 81 jedinečných tvarov z ktorých…

10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

0

Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

0

Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…